Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Instytuty pozauczelniane, komitety i towarzystwa naukowe w Polsce - Polska Akademia Nauk
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    imprezy (alfabet tytułów)
1.impreza: Funkcje wypowiedzi religijnych - konferencja naukowa (2003).  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    imprezy (alfabet tytułów)
2.impreza: Forum Kultury Słowa.  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Epitafium
    książki (alfabet autorów)
3.książka: Cieślak Katarzyna: Kościół - cmentarzem. Sztuka nagrobna w Gdańsku (XV-XVIII w.). "Długie trwanie" epitafium. 1992 (Wstęp. - Cz. 1. Epitafium obrazowe. Cz. 2. Pomniki epitafijne i epitaf...) szczegóły 
recenzja: Bernatowicz Tadeusz: Biuletyn Historii Sztuki 1994 r. 56 nr 4 s. 451-452  szczegóły 
Teoria literatury / Zagadnienia przekładu
    imprezy (alfabet tytułów)
4.impreza: "Języki orientalne w przekładzie" - międzynarodowa konferencja translatoryczna (2002).  szczegóły 
artykuł: Kronika naukowa. Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 3/4 s. 242 (nota...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    imprezy (alfabet tytułów)
5.impreza: "Au carefour des lettres et des arts, du naturalisme au symbolisme = Na pograniczu literatury i sztuk. Od naturalizmu do symbolizmu" - międzynarodowa sesja naukowa.  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
6.książka: Biliński Bronisław: Figure e momenti Polacchi a Roma. E strenna di commiato. 1992 (I. Prolegomena al dialogo culturale polacco-italiano e commiato. * II....) szczegóły 
recenzja: Bieńkowski Tadeusz: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1992 r. 37 nr 4 s. 188-191  szczegóły 
recenzja: Ślaski Jan: Postaci i wydarzenia polskie w Rzymie. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 2 s. 137-140  szczegóły 
7.książka: Walecki Wacław: A short history of Polish literature. Part. 1, From the beginnings until the early 19th century. 1997 (I. Polish Literature Until the End of the 17th Century. Preface. 1. In...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
8.impreza: Konferencja naukowa poświęcona kwestiom kulturowym i językowym Zaolzia (1991).  szczegóły 
artykuł: Siwek Tadeusz: O Zaolziu w Katowicach. Głos Ludu 1991 nr 144 s. 1 (nota spraw....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
9.książka: Cracovia litterarum. Kultura umysłowa i literacka Krakowa i Małopolski w dobie Renesansu. Księga zbiorowa Międzynarodowej Sesji Naukowej w czterechsetlecie zgonu Jana Kochanowskiego (W Krakowie, 10-13 października 1984 r.). 1991 ([Tadeusz Ulewicz] T.U.: [Wstęp]. - [Tadeusz Ulewicz] T.U.: Przygotowan...) szczegóły 
recenzja: (AK): Acta Poloniae Historica 1993 t. 67 s. 177-178 (not....) szczegóły 
recenzja: Głębicka Ewa J.: Ricerche Slavistiche 1992 t. 38 (1991) s. 388-394  szczegóły 
recenzja: Gruchała Janusz S.: Ruch Literacki 1992 z. 5 s. 555-558  szczegóły 
recenzja: Ślaski Jan: Cracovia litterarum. Nowe Książki 1991 nr 9 s. 32-33 (z portretem Jana Kochanowskiego; malował Jan Matejko...) szczegóły 
recenzja: Weinberg Jerzy: Kraków Janowi Kochanowskiemu - jak zawsze najlepiej. Miscellanea Łódzkie 1993 nr 10 s.86-91  szczegóły 
10.książka: Kędelska Elżbieta: Studia nad łacińsko-polską leksykografią drugiej połowy XVI wieku. 1995  szczegóły 
recenzja: Rewers Renata: Slavia Occidentalis 1996 t. 53 (1996) s. 133-136  szczegóły 
11.książka: Platt Dobrosława: Kazania pogrzebowe z przełomu XVI i XVII wieku. Z dziejów prozy staropolskiej. 1992 (Uwagi wstępne. Od św. Augustyna do Stanisława Sokołowskiego. Teoretycz...) szczegóły 
recenzja: (AK): Acta Poloniae Historica 1994 t. 70 s. 199 (not....) szczegóły 
recenzja: (EO): Acta Poloniae Historica 1995 t. 72 s. 177 (not....) szczegóły 
recenzja: Urban Wacław: Kwartalnik Historyczny 1993 nr 3 s. 120-121  szczegóły 
recenzja: Włodarski Maciej: Ruch Literacki 1994 z. 5/6 s. 562-564  szczegóły 
12.książka: Problemy edytorskie literatur słowiańskich. 1991 (
T. 1. 1991, 264 s., rys. [Zawiera referaty wygł. na konf. naukowej...)
 szczegóły 
13.książka: Radyszewśkyj Rostysław: Poezja polskojęzyczna na Ukrainie w XVII wieku. 1996  szczegóły 
recenzja: Głażewski Jacek: Barok 1997 nr 2 s. 190-192  szczegóły 
14.książka: Studia historycznojęzykowe. 1994 ([Zawiera m.in.:] Zdzisława Krążyńska, Marian Kucała: Słowo wstępne. - ...) szczegóły 
15.książka: Wilczek Piotr: Spory o Biblię w literaturze Renesansu i Reformacji. Wybrane problemy. 1995 (Wstęp. - Biblia i Reformacja: "Tylko ": Reformacja. Biblistyczn...) szczegóły 
recenzja: (m): Śląsk 1996 nr 7 s. 72 (nota...) szczegóły 
recenzja: Pawelec Dariusz: Nowe Książki 1996 nr 7 s. 52-53 (nota...) szczegóły 
16.książka: Wronicz Jadwiga: Słownictwo pisarzy cieszyńskich XVIII wieku. 1992 ([Na podst. utworów: "Wierność Bogu y Cesarzowi, czasu powietrza Morowe...) szczegóły 
recenzja: Zajda Aleksander: Język Polski [Kraków] 1994 r. 74 nr 3 s. 225-227  szczegóły 
17.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gil Dorota: Najstarsze druki cerkiewnosłowiańskie i ich stosunek do tradycji rękopiśmiennej. Ruch Literacki 1992 z. 1/2 s. 157-160  szczegóły 
artykuł: Pidłypczak-Majerowicz Maria: Sprawozdanie z międzynarodowej sesji naukowej. Roczniki Biblioteczne 1992 r. 36 z. 1/2 s. 303-305  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
18.impreza: Sympozjum Nauk Dających Poznawać Źródła Historyczne (2000).  szczegóły 
artykuł: Górak Artur: Studia Źródłoznawcze 2001 t. 39 s. 227-228 (sprawozdanie...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    książki (alfabet autorów)
19.książka: L'Eredita classica in Italia e Polonia nel Settecento. 1992 ([Zawiera m.in.:] Sante Graciotti: Il classicismo antropologico di Kras...) szczegóły 
20.książka: Mikocki Tomasz: A la recherche de l'art antique les voyageurs Polonais en Italie dans annees 1750-1830. 1988 ([M.in. rozdz.:] Les voyageurs et leurs relations de voyage" nt. autoró...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
21.impreza: "Antynomie Oświecenia" - sesja naukowa dla uczczenia 30. rocznicy śmierci Tadeusza Mikulskiego (1988).  szczegóły 
artykuł: Odra 1989 nr 1 s. 112  szczegóły 
artykuł: Kukla Aleksandra: Nauka Polska [Wrocław] 1989 nr 1 s. 179-182  szczegóły 
artykuł: Chachulski Tomasz: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 112-116  szczegóły 
artykuł: Książka i Czytelnik 1989 nr 1 s. 76  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
22.książka: Kisiel Marian: Więzy i wzloty. Przełom 1955-1959 w literaturze polskiej - próba modelu. 1996 (Uwagi wstępne. Literatura i światopoglądy [marksizm, egzystencjalizm, ...) szczegóły 
recenzja: Ćwikliński Krzysztof: Model przełomu. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1997 nr 10 s. 83-84  szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Model przełomu. Nowe Książki 1997 nr 6 s. 21  szczegóły 
23.książka: Powroty w zapomnienie. Dekada literatury emigracyjnej 1989-1999. 2001 ([Dot. rewizji miejsca literatury emigracyjnej po przełomie 1989 roku. ...) szczegóły 
recenzja: (KM): Książki 2001 nr 9 s. 64 (nota...) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Odchodzi w przeszłość podział na piśmiennictwo krajowe i emigracyjne. Rzecz o Książkach 2001 nr 8 s. E7  szczegóły 
recenzja: Papieski Robert: Aspekty emigracji. Nowe Książki 2002 nr 3 s. 32  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
24.impreza: "Literatura i władza" - konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Literatura a władza. Rzeczpospolita 1994 nr 277 s. 6 (zapow....) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Krytyka (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
25.książka: Zawodniak Mariusz: Literatura w stanie oskarżenia. Rola krytyki w życiu literackim socrealizmu. 1998 (Wprowadzenie. * Socrealistyczna echolalia. Krytyka i samokrytyka w pro...) szczegóły 
sprostowanie: [Markiewicz Henryk] hm: Camera obscura. Dekada Literacka 1999 nr 2 s. 19  szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
    książki (alfabet autorów)
26.książka: Powroty w zapomnienie. Dekada literatury emigracyjnej 1989-1999. 2001 ([Dot. rewizji miejsca literatury emigracyjnej po przełomie 1989 roku. ...) szczegóły 
recenzja: (KM): Książki 2001 nr 9 s. 64 (nota...) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Odchodzi w przeszłość podział na piśmiennictwo krajowe i emigracyjne. Rzecz o Książkach 2001 nr 8 s. E7  szczegóły 
recenzja: Papieski Robert: Aspekty emigracji. Nowe Książki 2002 nr 3 s. 32  szczegóły 
Życie literackie / Konkursy (życie literackie)
    konkursy (alfabet tytułów)
27.konkurs: "Jak żyjesz Polaku?" Konkurs na pamiętnik-zwierzenie (1999). (rozstrzygnięcie w XII 2000 roku...) szczegóły 
artykuł: Jak żyjesz, Polaku?. Głos Ludu 2000 nr 67 s. 5 (ogłoszenie konkursu...) szczegóły 
artykuł: Pogranicza 2000 nr 1/2 s. 168 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 20 VIII s. 15 (ogłoszenie...) szczegóły 
28.konkurs: Konkurs polszczyzny pięknej, bogatej i skutecznej o "Gęsie Pióro" Mikołaja Reja z Nagłowic (1998). (nagr. główna "Gęsie Pióro": Ewelina Łozowska, nagr.: Ewa Kopacz, Macie...) szczegóły 
artykuł: Brachfogel Maryla: Poradnik Bibliotekarza 1998 nr 7/8 s. 54-55 (ogł....) szczegóły 
artykuł: Chruścińska Jadwiga: Laureaci. Poradnik Bibliotekarza 1999 nr 3 s. 25-27  szczegóły 
artykuł: Konkurs o Gęsie Pióro przedłużony. Rzeczpospolita 1998 nr 92 s. 28  szczegóły 
artykuł: Michnal Władysław: Bibliotekarz Zachodniopomorski 1998 nr 3 s. 86-87 (not....) szczegóły 
artykuł: Niechcaj-Nowicka Elżbieta: Przegląd wydarzeń. Książka i Czytelnik 1998 nr 1/2 s. 78-79 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Nasz Dziennik 1998 nr 36 s. 7 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Poradnik Bibliotekarza 1998 nr 4 s. 2-3 (regulamin konkursu, ogł....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Bibliografie i biobibliografie
    książki (alfabet autorów)
29.książka: Biesiada Jacek, Żurawska-Włoszczyńska Aleksandra: Bibliografia nauki o literaturze polskiej i teorii literatury w Polsce za rok 1993. 1995  szczegóły 
30.książka: Frontczak Maria, Frontczakowa Wanda, Żmuda Ryszard: Łódzka bibliografia regionalna. 1971-1980. 1994 ([m.in. zawiera działy: Czasopisma. Nauka. (Łódzkie Towarzystwo Naukowe...) szczegóły 
31.książka: Polska Bibliografia Literacka. Za rok 1986. 1995 (Red. t.: Anna Ziomek-Miarkowska. Współprac.: Małgorzata Szkudlarska, L...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
    książki (alfabet autorów)
32.książka: Babnis Maria, Czyżak Bogdan: Katalog czytelni Towarzystwa "Ogniwo" w Gdańsku. Przyczynek do dziejów książki w zaborze pruskim. 1991  szczegóły 
33.książka: Bibliotheca Senatus Gedanensis 1596-1996. Dzieje i zbiory. Praca zbiorowa. 1998  szczegóły 
34.książka: Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur = Katalog łacińskich rękopisów średniowiecznych Biblioteki Jagiellońskiej. 1980 (
T. 4: Sygnatury 564-667, 1989, XVII, 535 s....)
 szczegóły 
35.książka: Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur = Katalog łacińskich rękopisów średniowiecznych Biblioteki Jagiellońskiej. 1996 ([Oprac.:] Maria Kowalczyk. [Rada redakcyjna:] Paweł Czartoryski. [Opis...) szczegóły 
36.książka: Catalogus codicum manuscriptorum medii aevi Latinorum qui in Bibliotheca Jagellonica Cracoviae asservantur = Katalog łacińskich rękopisów średniowiecznych Biblioteki Jagiellońskiej. 1993 ([Oprac.:] Maria Kowalczyk, Anna Kozłowska, Mieczysław Markowski, Zofia...) szczegóły 
37.książka: Górska Barbara, Tyszkowski Wiesław: Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. 1991 (Polonica wieku XII.
T. 1: A-C. 1991, IX, 398 s., [16] s. faks....)
 szczegóły 
38.książka: Górska Barbara, Tyszkowski Wiesław: Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. 1991 ([1] Polonica wieku XVII.
T. 2. D - H. 1992, 284 s., [12] s. faks...)
 szczegóły 
39.książka: Inwentarz rękopisów Biblioteki Kórnickiej. 2001 (
Z. 6, Pamiętniki robotników. Sygn. BK 13001 - BK 13499. Oprac.: Ja...)
 szczegóły 
40.książka: Inwentarz rękopisów Biblioteki Kórnickiej. 1993 (
Z. 5: Sygn. 12001-13000. Oprac. Stanisław Kostka Potocki, 1993, 43...)
 szczegóły 
41.książka: Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. 1992 (
T. 12. Rękopisy 16221-16500. Pod red. Dobrosławy Platt. Oprac. i p...)
 szczegóły 
42.książka: Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. 1993 (
T. 13. Rękopisy 16501-16800. Oprac i przygot. do druku Łucja Częśc...)
 szczegóły 
43.książka: Katalog rękopisów Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk. 1978 (Uzupełnienie do t. I-IV: sygnatury 1-4258. 1988, 257 s....) szczegóły 
44.książka: Katalog rękopisów Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk [2]. Sygnatury MS 5412-MS 5873. 1999  szczegóły 
45.książka: Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. 1996 (
[T. 11:] Sygnatury 4797-4886, 1996, VI, 156 s....)
 szczegóły 
46.książka: Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. 1995 ([T. 10]: Sygnatury 4677-4715, 1995, XVIII, 232 s....) szczegóły 
47.książka: Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. 1999 (
[T. 13] Sygnatury 6195-6550, 1999, XII, 185 s....)
 szczegóły 
48.książka: Katalog rękopisów Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. 1991 (
[T.] 9: Sygnatury 6001-6194, 1991, 252 s. Oprac.: Józef Dużyk, Bog...)
 szczegóły 
49.książka: Katalog rękopisów staropolskich Biblioteki Kórnickiej XVI-XVIII wiek = Catalogus codicum manuscriptorum saec. XVI-XVIII Bibliothecae Cornicensis. 1992 (T. 5. Literaria=Litteraria. Oprac. Andrzej Mężyński, Krystyna Nizio. R...) szczegóły 
50.książka: Tyszkowski Wiesław: Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. 1991 (Polonika wieku XVII. T. 3: I-K. 1993, 331 s....) szczegóły 
51.książka: Tyszkowski Wiesław: Katalog starych druków Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. 1991 (Polonica wieku XVII. T. 7: S, 1995, [4], 286 s., 10 s. faks....) szczegóły 
52.książka: Zachciał Iwona: Biblioteki polskie w Wolnym Mieście Gdańsku (1920-1939). 2000 ([Fragment rozdziału pracy doktorskiej pt. "Książka polska w Wolnym Mie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
53.artykuł: Chankowski Stanisław: Nabytki Archiwum PAN w 1987 roku. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1988 r. 33 nr 3 s. 813  szczegóły 
54.artykuł: Chankowski Stanisław: Nabytki Archiwum PAN w 1988 roku. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1989 r. 34 nr 4 s. 967-977  szczegóły 
55.artykuł: Kulecka Alicja: Nabytki Archiwum PAN w 1999 r.. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2000 r. 45 nr 2 s. 89-97 (dot. archiwum w Warszawie, Krakowie i Poznaniu...) szczegóły 
56.artykuł: Kulecka Alicja: Nabytki Archiwum PAN w 2000 r.. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2001 r. 46 nr 2 s. 141-145 (dot. archiwaliów m.in. Fryderyka Jarosy'ego i Jana Wiktora znajdującyc...) szczegóły 
57.artykuł: Kulecka Alicja, Zamojska Dorota: Nabytki Archiwum PAN w latach 1993-1994. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1995 r. 40 nr 2 s. 113-122 (dot. archiwum w Warszawie, Krakowie i Poznaniu...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki biograficzne
    książki (alfabet autorów)
58.książka: Biogramy uczonych polskich. Materiały o życiu i działalności członków AU [Akademii Umiejętności] w Krakowie, TNW [Towarzystwa Naukowego Warszawskiego], PAU [Polskiej Akademii Umiejętności], PAN [Polskiej Akademii Nauk]. 1983 (Cz. 6: Nauki medyczne. Z. 2: M-Z. Oprac. Andrzej Śródka. 1991, 392 s.,...) szczegóły 
59.książka: Poczet wielkopolskich członków Polskiej Akademii Nauk. 2000 (Andrzej B. Legocki: Przedmowa. - Od Redakcji. - Anna Marciniak: Wielko...) szczegóły 
60.książka: Polski słownik biograficzny. 1935 (T. 30 z. 4: Rapalegan S. - Reguła T., 1989, 577-751, XXXIX s. [M.in. h...) szczegóły 
61.książka: Polski słownik biograficzny. 1935 (T. 34 [z.] 3 (og. zb. 142): Safrin Horacy - Sanguszko Dymitr. Red. nac...) szczegóły 
62.książka: Polski słownik biograficzny. 1935 (T. 35 [z.] 1 (ogólnego zbioru 144): Sapieha Jan - Sapieha Władysław. 1...) szczegóły 
63.książka: Polski słownik biograficzny. 1935 (T. 32 z. 3 og. zb. 134: Rozdeiczer-Kryszkowski Tadeusz - Różycki Ignac...) szczegóły 
64.książka: Polski słownik biograficzny. 1995 (
T. 36 [z.] 1 (og. zb. 148): Schroeder Franciszek - Seidel Stefan. ...)
 szczegóły 
65.książka: Polski słownik biograficzny. 1995 (
T. 36 [z.] 2 (og. zb. 149): Seidel Stefan - Serkowski Stanisław. 1...)
 szczegóły 
66.książka: Polski słownik biograficzny. 1995 (
T. 36 [z.] 3 (og. zb. 150): Serkowski Stanisław - Sidor Kazimierz....)
 szczegóły 
67.książka: Polski słownik biograficzny. 1997 (T. 37 [z.] 3 [og. zb.] 154, Sierakowski Zygmunt - Silberschein Adolf. ...) szczegóły 
68.książka: Polski słownik biograficzny. 1997 (T. 37 [z.] 4 [og. zb.] 155, Silberschein Adolf - Skaradkiewicz Patrycy...) szczegóły 
69.książka: Polski słownik biograficzny. 1997 (T. 38 [z.] 1 [og. zb.] 156, Skarbek Aleksander - Skimborowicz Hipolit....) szczegóły 
70.książka: Polski słownik biograficzny. 1998 (T. 38 [z.] 2 [og. zb.] 157, Skimborowicz Hipolit - Skowroński Ignacy. ...) szczegóły 
71.książka: Polski słownik biograficzny. 1999 (T. 39, z. 1 [og. zb.] 160, Słomkiewicz Stefan - Służewski Jan. 1999, 1...) szczegóły 
72.książka: Polski słownik biograficzny. 2000 (T. 39, z. 4 [og. zb.], Sobieska Teofila - Soczek Zygmunt. 2000, s. 481...) szczegóły 
73.książka: Polski słownik biograficzny. 2001 (T. 40 z. 3 [og. zb.] 166, Sołłohub Józef - Songin Józef, 2001, s. 321-...) szczegóły 
74.książka: Polski słownik biograficzny. 2002 (
T. 41 z. 1, [og. zb.] 168, Sowiński Jan - Sporny Józef, 2002, 160 ...)
 szczegóły 
75.książka: Polski słownik biograficzny. Uzupełnienia i sprostowania do tomów I-XL. 2002  szczegóły 
76.książka: Schiller Joanna: Portret zbiorowy nauczycieli warszawskich publicznych szkół średnich 1795-1862. 1998 ([M.in. hasła:] Feliks Jan Bentkowski, Kazimierz Brodziński, Franciszek...) szczegóły 
77.książka: Słownik biograficzny polskich nauk medycznych XX wieku. 1991 (T. 1 z. 1. Oprac. Bożena Urbanek. Kom. red.: Bolesław Popielski, Lesze...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
    książki (alfabet autorów)
78.książka: Handke Kwiryna: Polskie nazewnictwo miejskie. 1992  szczegóły 
79.książka: Słownik etymologiczny nazw geograficznych Śląska. 1991 (
T. 5: Kl-Kos. 1991, VIII, 157 s.
...)
 szczegóły 
80.książka: Słownik gwar Ostródzkiego, Warmii i Mazur. 1987 (
T. 2: D - G. 1991, 350 s.
[Oprac.:] Anna Basara, Jadwiga Chot...)
 szczegóły 
81.książka: Słownik gwar polskich. 1993 (
T. 4 z 3 (12): (Ciupaga-czarnutki). 1993, s. 437-649.
...)
 szczegóły 
82.książka: Słownik gwar polskich. 1991 (
T. 3, z. 2 (8): Być - cham. 1990, s. 213-448.
[Oprac.:] Teresa...)
 szczegóły 
83.książka: Słownik gwarowy tzw. Słowińców kaszubskich. 1997 (
[T]. 1: A -C. 1997, 199 s....)
 szczegóły 
recenzja: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1998 t. 5 s. 237 (not....) szczegóły 
84.książka: Słownik języka polskiego. 1996 (T. 1: A-Ć. 1996, CLIX, 1206 s. T. 2: D-G. 1996, VIII, 1394 s. T. 3: H-...) szczegóły 
85.książka: Słownik języka polskiego XVII i 1. połowy XVIII wieku. 1996 (Zeszyt próbny opracował zespół pod kierunkiem Krystyny Siekierskiej. H...) szczegóły 
86.książka: Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce = Lexicon mediae et infimae Latinitatis Polonorum. 1988 (
1: Zeszyt dodatkowy 2: Wykaz dzieł cytowanych i skrótów = Index li...)
 szczegóły 
87.książka: Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce=Lexicon mediae et infimae Latinitatis Polonorum. 1992 (
T. 6, z. 7 (51): Ocula - Oxymel. Współpr. Aleksandra Baś-Kulbicka,...)
 szczegóły 
88.książka: Słownik łaciny średniowiecznej w Polsce=Lexicon mediae et infimae Latinitatis Polonorum. 1988 (
T. 6, z. 5 (49): Necessitas-Nuntius. 1988. Współpr. A. Baś, L. Krz...)
 szczegóły 
89.książka: Słownik polszczyzny XVI wieku. 2000 (
T. 28, Poskakać - potykanie. 2000, IX, 521. Skorowidze skrótów źró...)
 szczegóły 
90.książka: Słownik polszczyzny XVI wieku. 1997 (
T. 25: Po - podnożny. 1997, X, 501 s. Skorowidz haseł źródłowych [...)
 szczegóły 
91.książka: Słownik polszczyzny XVI wieku. 2003 (
T. 31, Prza - przemieść....)
 szczegóły 
92.książka: Słownik polszczyzny XVI wieku. 1992 (
T. 21: Ofarbować - opoślad. Komitet red.: Jerzy Bartmiński. Red. t...)
 szczegóły 
93.książka: Słownik prasłowiański. 2001 (T. 8, Goda - Gyza, 2001, 341 s. [Członkowie zespołu:] Wieslaw Boryś [e...) szczegóły 
94.książka: Słownik staropolski. 1953 (
T. 10, z. 1 (161): W - Wesele. 1989, 80 s.
[Oprac. zespół:] Jó...)
 szczegóły 
95.książka: Słownik staropolski. 1953 (
T. 10, z. 3 (63): Wieli-Wjechać. 1990, s. 161-240....)
 szczegóły 
96.książka: Słownik staropolski. 1953 (
T. 10 z. 4 (64): Wjechać-Wronię. Komitet red.: Stanisław Urbańczyk...)
 szczegóły 
97.książka: Słownik staropolski. 2001 (
T. 11 z. 7 (75), Zrządzić - żąć, 2001, s. 481-560...)
 szczegóły 
98.książka: Słownik staropolski. 2000 (
T. 11 z. 6 (74), Złosyństwo - zrządzić, 2000, s. 401-480....)
 szczegóły 
99.książka: Słownik staropolski. 1953 (
T. 10 z. 7 (67): Wyjść-wysługa. Komitet red.: Stanisław Urbańczyk,...)
 szczegóły 
100.książka: Słownik staropolski. 1953 (
Kom. red. Stanisław Urbańczyk, Jan Safarewicz, Władysław Kuraszkie...)
 szczegóły 
101.książka: Słownik staropolski. 1999 (
T. 11 z. 5(73), Zeskwarzyć - Złosyństwo, 1999, 321-400 s....)
 szczegóły 
102.książka: Słownik staropolskich nazw osobowych. 1965  szczegóły 
książka: Indeks a tergo do Słownika staropolskich nazw osobowych. 1993 (Oprac. zespół: Maria Bobowska-Kowalska, Aleksandra Cieślikowa, Janina ...) szczegóły 
103.dotyczy innego zapisu:
-książka: Rocławski Bronisław: Indeks a tergo do Słownika gwar kaszubskich Bernarda Sychty. 1991  szczegóły 
104.książka: Wokół słownika współczesnego języka polskiego. 1988 (T. 2, 1989, 132 s. [M.in. zawiera referaty aut.:] Władysław Lubaś: Źró...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
    książki (alfabet autorów)
105.książka: Chojnacki Władysław, Chojnacki Wojciech: Bibliografia kalendarzy wydanych w języku polskim poza granicami Polski od roku 1716 (Mazury, Śląsk Górny, Dolny oraz Śląsk Cieszyński). 1986  szczegóły 
106.książka: Katalog mikroform Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Czasopisma. 1992 ([T.] 1, Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, 1992, 121 s....) szczegóły 
107.książka: Kmiecik Zenon, Kmieciński Zdzisław: Prasa warszawska w latach 1886-1904. 1989  szczegóły 
108.książka: Kurkowski Jarosław: Warszawskie czasopisma uczone doby Augusta III. 1994  szczegóły 
109.książka: Notkowski Andrzej: Prasa w systemie propagandy rządowej w Polsce 1926-1939. Studium techniki władzy. 1987  szczegóły 
110.książka: Sinko Zofia: Proza fabularna w czasopismach polskich. 1801-1830. 1988  szczegóły 
recenzja: Łossowska Irena: Pamiętnik Literacki 1990 z. 2 s. 367-370  szczegóły 
111.książka: Tobera Marek: "Wesołe gazetki". Prasa satyryczno-humorystyczna w Królestwie Polskim w latach 1905-1914. 1988  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
    książki (alfabet autorów)
112.książka: Polskie życie artystyczne w latach 1945-1960. Praca zbiorowa. 1992 ([M. in.:] Czasopiśminennictwo [art. nt. problematyki z zakresu sztuk p...) szczegóły 
113.książka: Władyka Wiesław: Na czołówce. Prasa w październiku 1956 roku. 1989 ([Także wybór publicystyki z l. 1955-1957]....) szczegóły 
114.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bibliografia wydawnictw Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za rok 1995. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1996 (1995) s. 135 (zawartość vol. 31 z 1995...) szczegóły 
115.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bibliografia wydawnictw Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za rok 1990. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1992 (1990) s. 144 (zaw. R. 27...) szczegóły 
116.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bibliografia wydawnictw Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za rok 1992. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1993 (1992) s. 120-140 (dot. zawartości t. 32 i 33...) szczegóły 
artykuł: Bibliografia wydawnictw Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za rok 1989. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1991 (1989) s. 135-146 (omów. zawartości...) szczegóły 
artykuł: Bibliografia wydawnictw Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za rok 1990. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1992 (1990) s. 144-147 (dot. zawartości t. 31...) szczegóły 
artykuł: Bibliografia wydawnictw Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za rok 1991. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1992 (1991) s. 148 (dot. zawartości t. 32...) szczegóły 
artykuł: Bibliografia wydawnictw Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za rok 1993. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1995 (1993) s. 143-147 (dot. zawartości r. 1992 i 1993...) szczegóły 
artykuł: Bibliografia wydawnictw Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za rok 1994. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1995 (1994) s. 130-134 (dot. zawartości t. 34 i 35...) szczegóły 
artykuł: Bibliografia wydawnictw Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za rok 1995. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1996 (1995) s. 131-134 (omów. zawartości vol. 36 z 1995...) szczegóły 
artykuł: Bibliografia wydawnictw Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za rok 1997. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1999 (1997) s. 159-162 (zawartość R. 37: 1996 z. 6; R. 38: 1997 z. 1-5...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Białoruś (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
117.impreza: Białorusko-polskie związki kulturowe - konferencja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Radzik Ryszard: Białorusko-polskie związki kulturowe. Kwartalnik Historyczny 1993 nr 1 s. 123-129  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Niemcy (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
118.artykuł: Klimowicz Mieczysław: Polsko-niemieckie pogranicza literackie w XVIII wieku. Problemy uczestnictwa w dwu kulturach. x 1998 ([W ks. zb.:] Studia nad językami i kulturami europejskimi. Prace Komis...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Rosja (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
119.impreza: "Polacy a Rosjanie. Rola polskich powstań narodowych w kształtowaniu wzajemnych wyobrażeń" - międzynarodowa konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Wołczuk Janina: Wiedzą sąsiedzi, jak kto siedzi, czyli o wzajemnym postrzeganiu Polaków i Rosjan. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1999 nr 105 (2143) s. 159-161  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ukraina (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
120.impreza: "Polacy - Ukraińcy na przestrzeni dziejów" - konferencja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Łanocha Dariusz: Pojednanie przez prawdę (Polska - Ukraina). Trybuna 1997 nr 248 s. 17 (sprawozdanie; m.in. dotyczy literatury...) szczegóły 
121.impreza: "Polsko-ukraińskie powiązania językowe" - międzynarodowa konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Nowacka Dagmara: Konferencja naukowa "Polsko-ukraińskie powiązania językowe" . Biuletyn Informacyjny 2002 nr 7 s. 100-101 (sprawozdanie...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Włochy (kontakty z zagranicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
122.artykuł: Żaboklicki Krzysztof: Academia Nazionale dei Lincei. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 3/4 s. 83-88 (m.in. o kontaktach i członkostwie Polaków w Academia dei Lincei i Włoc...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Ogólne (literatura ludowa)
    książki (alfabet autorów)
123.książka: Bartmiński Jerzy: Folklor - język - poetyka. 1990 (Folklor i jego wewnętrzne zróżnicowanie [wstęp]. - I. Język folkloru: ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Imprezy folklorystyczne (literatura ludowa)
    imprezy (alfabet tytułów)
124.impreza: "Pogranicze jako problem interetniczności kultury ludowej" - konferencja naukowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Kadłubiec Daniel: Kultura pogranicza. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1994 nr 13 s. 3 (spraw....) szczegóły 
artykuł: k: Konferencja o kulturze pogranicza. Zwrot 1994 nr 2 s. 4-5 (spraw....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Pamiętnikarstwo
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
125.artykuł: Chałasiński Józef: Pamiętnikarstwo młodego pokolenia wsi jako przejaw kultury współczesnej. Kultura Wsi 1996 nr 2 s. 33-38 (streszczenie referatu wygłoszonego na zebraniu Wydziału Nauk Społeczny...) szczegóły 
126.artykuł: Gałaj Dyzma, Szczepański Jan: Poparcie dla ZAP [Zespołu Analiz Pamiętnikoznawczych] w IRWiP [Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa] PAN i deklaracja współpracy. Kultura Wsi 1996 nr 2 s. 175  szczegóły 
127.artykuł: Grzelak Zdzisław: Powstaje Zespół Analiz Pamiętnikoznawczych w IRWiR [Instytucie Rozwoju Wsi i Rolnictwa] Polskiej Akademii Nauk (Notatka w sprawie potrzeby i perspektyw Zespołu Analiz Pamiętnikoznawczych w IRWiR PAN). Kultura Wsi 1996 nr 2 s. 173 (tekst z załącznikiem: Załącznik do "Notatki w sprawie potrzeby i persp...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Historia, wydarzenia historyczne (tematy, motywy)
    imprezy (alfabet tytułów)
128.impreza: "Czasy >>potopu<< szwedzkiego w literaturze. W 340. rocznicę ślubów lwowskich" - konferencja (1996).  szczegóły 
artykuł: Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1997 nr 40 s. 3 (not. spraw....) szczegóły 
artykuł: Pizun Agnieszka: Barok 1998 nr 1 s. 284-285  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Natura, świat roślinny, zjawiska przyrodnicze (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
129.książka: Kolbuszewski Jacek: Ochrona przyrody a kultura = Conservation of nature and culture. 1990 (Wstęp. Przyroda i kultura. Ochrona przyrody a tradycje romantyczne. Dz...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Żydowska tematyka, Holokaust, zagłada (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
130.artykuł: Libera Zdzisław: Żydzi w polskiej literaturze pięknej w okresie późnego Oświecenia. x 1994 ([W ks. zb.:] Lud żydowski w narodzie polskim. W dwóchsetlecie projektu...) szczegóły 
131.artykuł: Zienkowska Krystyna: Stereotyp Żyda w publicystyce polskiej w drugiej połowie XVIII w.. x 1994 ([W ks. zb.:] Lud żydowski w narodzie polskim. W dwóchsetlecie projektu...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Działalność wydawnicza innych instytucji
    imprezy (alfabet tytułów)
132.impreza: Wystawa wydawnictw instytutów humanistycznych Polskiej Akademii Nauk (1991).  szczegóły 
artykuł: Czartoszewska Małgorzata: Nauka Polska [Wrocław] 1991 nr 5/6 s. 178-182 (dorobek wydawniczy m.in.: Instytutu Badań Literackich, Instytutu Język...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Firmy wydawnicze
133.dotyczy innego zapisu:
-książka: Albin Janusz: Zakład Narodowy imienia Ossolińskich w latach 1946-1953. 1990  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
    książki (alfabet autorów)
134.książka: Grzelecki Wojciech: Szkoły-kolonie Uniwersytetu Krakowskiego 1588-1773. Problematyka kształcenia i wychowania. 1986  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
135.artykuł: Majkowska Rita: Dzieje Komisji Filologicznej Polskiej Akademii Umiejętności oraz Komisji Filologii Klasycznej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w świetle zachowanych materiałów źródłowych (1912-1984). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 2 8-9 (streszcz. ref....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Wojna 1939-1945 (organizacja nauki o literaturze)
    książki (alfabet autorów)
136.książka: Bolewski Andrzej, Pierzchała Henryk: Losy polskich pracowników nauki w latach 1939-1945. Straty osobowe. 1989  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
137.impreza: Nauka polska w podziemiu podczas II wojny światowej - konferencja (1993).  szczegóły 
artykuł: Szczepanik Edward: Nauka polska w podziemiu podczas II wojny światowej. Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie 1993 r. 35 (1991/1992) s. 17-18  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
138.artykuł: Czermińska Małgorzata: Stanowisko Komitetu Nauk o Literaturze Polskiej PAN. Nauka 2002 nr 2 s. 181 (dor. obniżania nakładów z budżetu na naukę polską, zwłaszcza na nauki ...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Kadry naukowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
139.artykuł: Fita Stanisław: Profesorowie KUL - członkowie PAU i PAN. x 1999 ([W ks.:] Nauka i wiara. 80 lat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. ...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Nagrody (organizacja nauki o literaturze)
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
140.nagroda: Nagroda im. Aleksandra Bruecknera w dziedzinie literatury i filologii (za 1988). (w 1988; nagr.: Czesław Zgorzelski...) szczegóły 
141.nagroda: Nagroda im. Aleksandra Bruecknera w dziedzinie literatury i filologii (za 1989). (za 1990: Jerzy Snopek za pracę "Objawienie i Oświecenie. Z dziejów lib...) szczegóły 
artykuł: Nauka Polska [Wrocław] 1990 nr 1/2 s. 195  szczegóły 
142.nagroda: Nagroda im. Aleksandra Bruecknera w dziedzinie literatury i filologii (za 1990). (za 1990; nagr.: Artur Hutnikiewicz za pracę "Żeromski"...) szczegóły 
artykuł: Jastrzębska Barbara: Nagrody Wydziałów PAN w 1990 r.. Nauka Polska [Wrocław] 1991 nr 1 s. 183 (nagr....) szczegóły 
143.nagroda: Nagroda im. Aleksandra Bruecknera w dziedzinie literatury i filologii (za 1991). (za 1991 nagr.: Dorota Gostyńska za pracę "Retoryka iluzji. Koncept poe...) szczegóły 
artykuł: Jastrzębska Barbara: Nagrody naukowe wydziałów PAN za 1991 r.. Nauka Polska [Wrocław] 1992 nr 3 s. 175-178  szczegóły 
144.nagroda: Nagroda im. Aleksandra Bruecknera w dziedzinie literatury i filologii (za 1992). (za 1992 nagr. m.in.: Aleksander Nawarecki za pracę: Czarny karnawał "U...) szczegóły 
artykuł: Jastrzębska Barbara: Nagrody naukowe wydziałów PAN w 1992 r.. Nauka Polska [Wrocław] 1993 nr 2/3 s. 180-183  szczegóły 
145.nagroda: Nagroda im. Aleksandra Bruecknera w dziedzinie literatury i filologii (za 1993). (za 1993 nagr.: Elżbieta Kisiak za pracę "Car-trup i Król-Duch. Obraz R...) szczegóły 
artykuł: (RB): Nagrody Wydziału I PAN. Nauka i Przyszłość 1994 nr 3 s. 9  szczegóły 
146.nagroda: Nagroda im. Aleksandra Bruecknera w dziedzinie literatury i filologii (za 1994). (za 1994 nagr.: Ryszard Nycz za "Tekstowy świat"....) szczegóły 
artykuł: Nauka i Przyszłość 1995 nr 4 s. 8 (nagr....) szczegóły 
147.nagroda: Nagroda im. Aleksandra Bruecknera w dziedzinie literatury i filologii (za 1996). (za 1996: Stanisław Balbus za książkę "Między stylami"...) szczegóły 
artykuł: Forum Akademickie 1997 nr 2 s. 9 (not....) szczegóły 
148.nagroda: Nagroda im. Aleksandra Bruecknera w dziedzinie literatury i filologii (za 1998). (nagr. w dziedzinie orientalistyki: Janusz Danencki za pracę "Gramatyka...) szczegóły 
artykuł: Kwestorowska Jadwiga: Nagrody naukowe wydziałów PAN. Nauka 1999 nr 2 s. 228-231 (m.in. laureci Wydziału I...) szczegóły 
149.nagroda: Nagroda im. Aleksandra Bruecknera w dziedzinie literatury i filologii (za 2000). (nagr.: Jerzy Kandziora, Zyta Szymańska, Krystyna Tokarzówna "Bez cenzu...) szczegóły 
artykuł: Nagrody naukowe wydziałów PAN. Nauka 2003 nr 2 s. 223 (laureaci...) szczegóły 
artykuł: Nagrody wydziałowe. Forum Akademickie 2002 nr 12 s. 8-9 (nagrodzeni; nota...) szczegóły 
150.nagroda: Nagroda im. Aleksandra Bruecknera w dziedzinie literatury i filologii (za 2000). (nagr. w dziedzinie literatury i filologii: Michał Paweł Markowski za p...) szczegóły 
artykuł: bemach, ELE: Nagrody wydziałowe za rok 2000. Forum Akademickie 2001 nr 1 s. 5 (m.in. nt. laureata...) szczegóły 
artykuł: Nagrody naukowe wydziałów PAN. Nauka 2001 nr 3 s. 244 (laureat...) szczegóły 
151.nagroda: Nagroda im. Kazimierza Nitscha w dziedzinie językoznawstwa (za 1991). (za 1991 nagr.: zespół z Instytutu Języka Polskiego PAN w składzie: Ann...) szczegóły 
artykuł: Jastrzębska Barbara: Nagrody naukowe wydziałów PAN za 1991 r.. Nauka Polska [Wrocław] 1992 nr 3 s. 175-178  szczegóły 
152.nagroda: Nagroda im. Kazimierza Nitscha w dziedzinie językoznawstwa (za 1992). (za 1992 nagr.: zespół z Instytutu Slawistyki PAN w składzie: Janusz ...) szczegóły 
artykuł: Jastrzębska Barbara: Nagrody naukowe wydziałów PAN w 1992 r.. Nauka Polska [Wrocław] 1993 nr 2/3 s. 180-183  szczegóły 
153.nagroda: Nagroda im. Kazimierza Nitscha w dziedzinie językoznawstwa (za 1993). (za 1993 nagr.: Hanna Popowska-Taborska za "Wczesne dzieje Słowian w św...) szczegóły 
artykuł: (RB): Nagrody Wydziału I PAN. Nauka i Przyszłość 1994 nr 3 s. 9  szczegóły 
154.nagroda: Nagroda im. Kazimierza Nitscha w dziedzinie językoznawstwa (za 1994). (za 1994 nagr.: Maria Wojtyła-Świerzowska...) szczegóły 
155.nagroda: Nagroda im. Kazimierza Nitscha w dziedzinie językoznawstwa (za 1996). (nagr.: Kazimerz Polański za "Słownik etymologiczny języka Drzewian Poł...) szczegóły 
artykuł: Forum Akademickie 1997 nr 2 s. 9 (laureat...) szczegóły 
156.nagroda: Nagroda im. Kazimierza Nitscha w dziedzinie językoznawstwa (za 1997). (nagr.: Barbara Lewandowska-Tomaszczuk za pracę " The Depth of Negotiat...) szczegóły 
157.nagroda: Nagroda im. Kazimierza Nitscha w dziedzinie językoznawstwa (za 2000). (nagr.: Wacław Twardzik za pracę "Rozmyślania przemyskie. Transliteracj...) szczegóły 
158.nagroda: Nagroda im. Kazimierza Nitscha w dziedzinie językoznawstwa (za 2001). (nagr.: Krystyna Pisarkowa "Językoznawstwo Bronisław Malinowskiego"...) szczegóły 
159.nagroda: Nagroda im. Kazimierza Nitsche w dziedzinie językoznawstwa (za 1990). (za 1990 ; nagr.: Elżbieta Balcarzowa za pracę: Charakteristik des Wort...) szczegóły 
artykuł: Jastrzębska Barbara: Nagrody naukowe Wydziałów PAN w 1990 r.. Nauka Polska [Wrocław] 1991 nr 1 s. 183 (nagr....) szczegóły 
160.nagroda: Nagroda im. Witolda Doroszewskiego (za 1988). (za 1988 m.in. nagr.: Władysław Kopaliński za "Słownik wyrazów obcych i...) szczegóły 
161.nagroda: Nagroda im. Witolda Doroszewskiego (za 1989). (za 1989 r. m.in. nagr.: Halina Zgółkowa, red. miesięcznika Poradnik...) szczegóły 
162.nagroda: Nagroda Polskiej Akademii Nauk za prace z zakresu nauk humanistycznych (za 1994). (za 1994; m.in.: Ryszard Nycz ("Tekstowy świat"), Maria Wojtyła-Swierzo...) szczegóły 
163.nagroda: Nagroda Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk za najwybitniejsze osiągnięcia w dziedzinie nauk humanistycznych (za 1987). (za 1987; m.in. nagrodzona Alina Witkowska...) szczegóły 
164.nagroda: Nagroda Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk za najwybitniejsze osiągnięcia w dziedzinie nauk humanistycznych (za 1988). (za 1988; m. in. nagr.: Grzegorz Sinko...) szczegóły 
165.nagroda: Nagroda Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk za najwybitniejsze osiągnięcia w dziedzinie nauk humanistycznych (za 1990). (za 1990 r.: nagr. zespół w składzie: Bohdan Korzeniewski, Zbigniew Ras...) szczegóły 
artykuł: Kawka Irena: Nagrody PAN za rok 1990. Nauka Polska [Wrocław] 1991 nr 1 s. 177  szczegóły 
166.nagroda: Nagroda Wydziału I Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk w dziedzinie historii kultury (za 1990). (za 1990; nagr.: Irena Stankiewicz-Jasiukowa za pracę "Onufry Kopczyńsk...) szczegóły 
artykuł: Jastrzębska Barbara: Nagrody naukowe Wydziałów PAN w 1990 r.. Nauka Polska [Wrocław] 1991 nr 1 s. 183  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Rosja (polonistyka za granicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
167.impreza: O polskich profesorach i studentach w uniwersytetach Rosji w XIX i na początku XX w. - międzynarodowa konferencja.  szczegóły 
artykuł: Bardach Juliusz, Wójcik Zbigniew J.: Nauka Polska [Wrocław] 1993 nr 2/3 s. 151-153  szczegóły 
artykuł: Zasztowt Leszek: Przegląd Wschodni 1993 t. 2 z. 1 (1992/1993) s. 244-246  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Szwajcaria (polonistyka za granicą)
    książki (alfabet autorów)
168.książka: Starnawski Jerzy: Zarys dziejów Katedry Języków i Literatur Słowiańskich w Uniwersytecie Fryburskim. 1984  szczegóły 
recenzja: Starnawski Jerzy: Glosa do pracy "Zarys dziejów Katedry Języków i Literatur Słowiańskich w Uniwersytecie Fryburskim" (1984). Ruch Literacki 1992 z. 4 s. 383-386  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Klasyczna
    książki (alfabet autorów)
169.książka: Brzuska Barbara: Filologia klasyczna w Szkole Głównej Warszawskiej. 1992  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Slawistyka
    książki (alfabet autorów)
170.książka: Slawistyczny biuletyn informacyjny. Nr 2. 1996 (Tadeusz Klimowicz: [Wstęp]. - [Bibliografie prac naukowych pracowników...) szczegóły 
171.książka: Slawistyczny biuletyn informacyjny. Nr 3. 1996 (Tadeusz Klimowicz: [Wstęp]. * [Bibliografie prac naukowych pracowników...) szczegóły 
172.książka: Slawistyczny biuletyn informacyjny. Nr 4. 1997 (Tadeusz Klimowicz: [Wstęp]. - [Bibliografie prac naukowych pracowników...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Polska Akademia Nauk, Wydział I
    książki (alfabet autorów)
173.książka: Krzyżanowska Jadwiga: Członkowie Polskiej Akademii Nauk. Informator. 1990  szczegóły 
174.książka: Krzyżanowska Jadwiga: Członkowie Polskiej Akademii Nauk. Informator. 1993  szczegóły 
175.książka: Rolbiecki Waldemar: Geneza Polskiej Akademii Nauk (1930-1952). 1990  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
176.artykuł: Berg Przemysław: The Sanctuary. The Warsaw Voice 1990 nr 10 s. 10 (struktura i działaln. PAN...) szczegóły 
177.artykuł: B.G.-W.: Inauguracja działalności Komisji Kultur Europejskich Oddziału PAN we Wrocławiu. Nauka Wrocławska 1998 nr 5/6 s. 4  szczegóły 
178.artykuł: Białota Marek: Z działalności Komisji Historycznoliterackiej Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (lipiec 1987-lipiec 1988).. Rocznik Komisji Historycznoliterackiej 1989 t.26 s. 193-195  szczegóły 
179.artykuł: Bojarski Zbigniew: Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach. Działalność Naukowa 2001 z. 12 s. 13-16  szczegóły 
180.artykuł: Członkowie korespondenci PAN wybrani na LXXVI sesji Zgromadzenia Ogólnego PAN w dniu 6 grudnia 1991 r. Wydział I - Nauk Społecznych. Nauka Polska [Wrocław] 1992 nr 5/6 s. 211-216 (m.in.: Maria Janion, Leszek Kołakowski...) szczegóły 
181.artykuł: Członkowie korespondenci PAN. Nauka 1998 nr 3 s. 235-236 (nota o wyborze Aliny Witkowskiej...) szczegóły 
182.artykuł: Członkowie rzeczywiści PAN. Nauka 1998 nr 3 s. 234 (nota o wyborze Marii Janion...) szczegóły 
183.artykuł: E.H.: Prace Prezydium PAN. Styczeń - czerwiec 2002. Nauka 2002 nr 4 s. 81-101 (dot. również Wydziału I...) szczegóły 
184.artykuł: Forum Akademickie 1995 nr 2 s. 11 (nota o wyborze nowych członków rzeczywistych, m.in. Franciszka Gruczy ...) szczegóły 
185.artykuł: Furdal Antoni: Komu jest potrzebna Komisja Kultur Europejskich?. x 1998 ([W ks. zb.:] Studia nad językami i kulturami europejskimi. Prace Komis...) szczegóły 
186.artykuł: Gieysztor Aleksander: Necessary or obsolete?. The Warsaw Voice 1990 nr 10 s. 10 (wyw. z prezesem PAN; rozm.: Przemysław Berg...) szczegóły 
187.artykuł: Grudniowe Zgromadzenie.... Nauka i Przyszłość 1993 nr 2 s. 6-7, 9 (wyłonienie nowych władz podczas Zgromadzenia Ogólnego PAN (1992)...) szczegóły 
188.artykuł: Hałoń Edward: Polska Akademia Nauk w okresie 1990-1998. Wybory kierownictwa Akademii. Nauka 1999 nr 1 s. 253-266 (m.in. dotyczy Wydziału I...) szczegóły 
189.artykuł: Holzer Jerzy, Szulczewski Michał: Działalność edukacyjna w PAN: stan obecny i możliwości. Nauka 2001 nr 4 s. 51-59 (dot. m.in. Wydziału I...) szczegóły 
190.artykuł: Kołodziejczak Jerzy: Centrum badawcze PAN, Historia, teraźniejszość i perspektywy rozwoju. Nauka 2002 nr 2 s. 7-36 (dot. również Wydziału I...) szczegóły 
191.artykuł: Kołodziejczak Jerzy: Polska Akademia Nauk w 2001 roku. Nauka 2002 nr 4 s. 4-22 (dot. również Wydziału I...) szczegóły 
192.artykuł: Kołodziejczak Jerzy: Polska Akademia Nauk w roku 2000. Nauka 2001 nr 4 s. 61-82 (sprawozdanie z działalności; dot. m.in. Wydziału I...) szczegóły 
193.artykuł: Komisje Naukowe Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w roku 1989. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1991 (1989) s. 8-23 (m.in. skład Komisji Filologii Polskiej, Komisji Historycznoliterackiej...) szczegóły 
194.artykuł: Komisje Naukowe Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w roku 1990. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1992 (1990) s. 8-23 (m.in.: Komisja Filologii Klasycznej, Komisja Historycznoliteracka, Kom...) szczegóły 
195.artykuł: Komisje Naukowe Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w roku 1991. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1992 (1991) s. 8-49 (m.in.: Komisja Filologii Klasycznej, Komisja Historycznoliteracka, Kom...) szczegóły 
196.artykuł: Komisje Naukowe Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w roku 1992. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1993 (1992) s. 8-41 (m.in.: Komisja Filologii Klasycznej, Komisja Historycznoliteracka, Kom...) szczegóły 
197.artykuł: Komisje Naukowe Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w roku 1997. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1999 (1997) s. 8-32 (m.in.: Komisja Historycznoliteracka, Komisja Językoznawstwa, Komisja O...) szczegóły 
198.artykuł: Kotowska Irena E.: Notatka z zebrania prezesów specjalistycznych towarzystw naukowych objętych właściwością Wydziału I Nauk Społecznych PAN. Nauka 1999 nr 3 s. 238-240 (odbytego w dniu 9 IV 1999...) szczegóły 
199.artykuł: Kronika Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za rok 1997. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1999 (1997) s. 33-58  szczegóły 
200.artykuł: Kuźnicki Leszek: Osiągnięcia, zamierzenia, trudności w działalności Polskiej Akademii Nauk. Nauka 1998 nr 3 s. 3-22 (dotyczy także Wydziału I...) szczegóły 
201.artykuł: Kuźnicki Leszek: Pod kreską. Przegląd Tygodniowy 1995 nr 3 s. 21 (wyw. z prezesem PAN; rozm. Jerzy Łaniewski...) szczegóły 
202.artykuł: Kuźnicki Leszek: Ubóstwo nie prowadzi do Nobla. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 26 s. 7 (wyw. z prezesem Polskiej Akademii Nauk...) szczegóły 
203.artykuł: Kuźnicki Leszek: W 50 rocznicę powołania Polskiej Akademii Nauk. Nauka 2002 nr 2 s. 3-6 (dot. m.in. początków i pierwszych władz Wydziału I...) szczegóły 
204.artykuł: Legocki Andrzej B.: Głos w dyskusji na temat przyszłości Polskiej Akademii Nauk. Nauka 2002 nr 1 s. 189-192 (dot. również Wydziału I...) szczegóły 
205.artykuł: Lista nowo mianowanych członków PAN. Życie Warszawy 1989 nr 136 s. 12 (członek rzeczywisty: Marian Plezia...) szczegóły 
206.artykuł: Lista nowo wybranych członków korespondentów PAN. Nauka i Przyszłość 1998 nr 7 s. 20 (m.in. o wyborze Kazimierza Polańskiego, Aliny Witkowskiej...) szczegóły 
207.artykuł: Lista nowo wybranych członków rzeczywistych PAN. Nauka i Przyszłość 1998 nr 7 s. 20 (m.in. o wyborze Marii Janion i Leszka Kołakowskiego...) szczegóły 
208.artykuł: Lista wybranych w tym roku członków PAN. Forum Akademickie 2002 nr 11 s. 14-15 (dot. m.in. wyboru na członka korespondenta Huberta Orłowskiego...) szczegóły 
209.artykuł: ML: Utworzenie Polskiej Akademii Nauk. Nasz Dziennik 1998 nr 231 s. 7 (w 47. rocznicę utworzenia...) szczegóły 
210.artykuł: Mossakowski Mirosław: Polska Akademia Nauk - stan obecny i perspektywy. Nauka 1999 nr 3 s. 3-30 (dotyczy także Wydziału I...) szczegóły 
211.artykuł: Mroczek Krystyna: Kto nie lubi nauki (Pod przykrótką państwową kołderką). Słowo Powszechne 1992 nr 54 s. 4 (nt. sytuacji finansowej w instytutach Polskiej Akademii Nauk...) szczegóły 
212.artykuł: Ney Roman: Czy należy powołać nową akademię?. Kultura [Warszawa] 1989 nr 6 s. 5 (wywiad z sekretarzem naukowym PAN-u; rozm. A.licja Kos...) szczegóły 
213.artykuł: O założeniach reformy Polskiej Akademii Nauk. Nauka 2002 nr 3 s. 3-4 (art. wstępny do numeru gromadzącego wypowiedzi nt. sytuacji nauki w Po...) szczegóły 
214.artykuł: Ostrowski Włodzimierz: Znaczenie środowiska naukowego Krakowa dla rozwoju nauki w Polsce. Rola oddziału krakowskiego PAN. Nauka 2001 nr 3 s. 40-44 (dot. m.in. działalności zakładów funkcjonujacych w ramach Wydziału I...) szczegóły 
215.artykuł: Ratyniecki Paweł: Nauki polskiej droga przez mękę. Kultura [Paryż] 1996 nr 10 s. 91-96 (m.in. o kolejnych nieudanych próbach reformy Polskiej Akademii Nauk...) szczegóły 
216.artykuł: Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1989 (1987) s. 10-12 (skład Komisji Filologii Klasycznej i Komisji Historycznoliterackiej...) szczegóły 
217.artykuł: Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1989 (1987) s. 99-109 (sprawozdanie z działalności Oddziału PAN w Krakowie. m.in. dot. Wydzia...) szczegóły 
218.artykuł: Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1989 (1988) s. 8-12 (skład Komisji Naukowych Oddziału. PAN w Krakowie Wydziału I w 1988 r....) szczegóły 
219.artykuł: Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1989 (1988) s. 105-112 (sprawozdanie z działalności Wydziału I oddz. PAN w Krakowie za rok 198...) szczegóły 
220.artykuł: Rowicki Janusz: Na równi pochyłej (Zagrożenie polskiej nauki). Słowo Powszechne 1992 nr 41 s. 4 (nt. podziału instytutów PAN na kategorie i zwalniania pracowników z po...) szczegóły 
221.artykuł: Rychard Andrzej, Wnuk-Lipiński Edmund: Sytuacja nauk społecznych w Polskiej Akademii Nauk; diagnoza i propozycja naprawy. Tygodnik Solidarność 1991 nr 50 s. 14 (memoriał (w skróconej wersji) dyrektorów Instytutu Filozofii i Socjolo...) szczegóły 
222.artykuł: Salamon Maciej: Zarys dziejów Komisji Filologii Klasycznej Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w latach 1958-1992. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1994 t. 36 (1992) z. 1/2 s. 31-33 (streszcz ref....) szczegóły 
223.artykuł: Samsonowicz Henryk: O założeniach reformy Polskiej Akademii Nauk. Nauka 2002 nr 3 s. 5-9 (dot. również Wydziału I...) szczegóły 
224.artykuł: Sieć komitetów naukowych PAN 1952-2001. Nauka 2001 nr 4 s. 176-213 (dot. m.in. Wydziału I...) szczegóły 
225.artykuł: Skład osobowy Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w roku 1990. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1992 (1990) s. 5-7 (m.in. Wydz. I...) szczegóły 
226.artykuł: Skład osobowy Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w roku 1991. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1992 (1991) s. 5-7 (m.in. Wydz. I...) szczegóły 
227.artykuł: Skład osobowy Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w roku 1992. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1993 (1992) s. 5-7 (m.in. Wydział I...) szczegóły 
228.artykuł: Skład osobowy Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w roku 1994. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1995 (1994) s. 5-41 (m.in. Wydział I...) szczegóły 
229.artykuł: Skład osobowy Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie w roku 1997. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1999 (1997) s. 5-7 (m.in. Wydział I...) szczegóły 
230.artykuł: Sprawozdanie sekretarza naukowego Oddziału prof. Włodzimierza Ostrowskiego z działalności Komisji Naukowych Krakowskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk za rok 1991. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1993 (1992) s. 67-69 (m.in. Wydział I...) szczegóły 
231.artykuł: Sprawozdanie z działalności Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za rok 1996. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1998 (1996) s. 95-130 (m.in.: Komisja Historycznoliteracka, Komisja Językoznawstwa, Komisja O...) szczegóły 
232.artykuł: Sprawozdanie z działalności Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za rok 1990. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1992 (1990) s. 83-116 (m.in. dot. Wydz. I...) szczegóły 
233.artykuł: Sprawozdanie z działalności Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za rok 1991. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1992 (1991) s. 99-126 (m.in. Wydz. I...) szczegóły 
234.artykuł: Sprawozdanie z działalności Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za rok 1992. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1993 (1992) s. 78-105 (m.in. Wydział I...) szczegóły 
235.artykuł: Sprawozdanie z działalności Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za rok 1994. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1995 (1994) s. 85-109 (m.in.: Komisja Historycznoliteracka, Komisja Językoznawstwa, Komisja O...) szczegóły 
236.artykuł: Sprawozdanie z działalności Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za rok 1995. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1996 (1995) s. 86-97 (m.in.: Komisja Historycznoliteracka , Komisja Językoznawstwa, Komisja ...) szczegóły 
237.artykuł: Sprawozdanie z działalności Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za rok 1997. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1999 (1997) s. 105-140 (m.in. Wydział I...) szczegóły 
238.artykuł: Sprawozdanie z działalności Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1995 (1993) s. 101-124 (m.in. Wydział I...) szczegóły 
239.artykuł: Sprawozdanie z działalności Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1991 (1989) s. 83-115 (m.in. dot. Wydz. I...) szczegóły 
240.artykuł: Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału PAN w Krakowie za rok 1990. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1992 (1990) s. 117-129  szczegóły 
241.artykuł: Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału PAN w Krakowie za rok 1997. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1999 (1997) s. 141-146  szczegóły 
242.artykuł: Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie za rok 1991. Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1992 (1991) s. 127-136  szczegóły 
243.artykuł: Stec Wojciech J.: O przyszły kształt Polskiej Akademii Nauk. Tezy do dyskusji na posiedzeniu prezydium PAN. Nauka 2002 nr 1 s. 181-187 (dot. również Wydziału I...) szczegóły 
244.artykuł: Tumiłowicz Bronisław: Co się z PANem dzieje. Przegląd Tygodniowy 1995 nr 2 s. 9  szczegóły 
245.artykuł: Ustawa budżetowa na rok 1992 z dnia 5 czerwca 1992 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1992 nr 50 s. 789-891 poz. 229 (m.in. budżet Polskiej Akademii Nauk...) szczegóły 
246.artykuł: Ustawa z 25 kwietnia 1997 r. o Polskiej Akademii Nauk. Rzeczpospolita 1997 nr 162 dod. s. 1-3  szczegóły 
247.artykuł: Ustawa z dnia 25 stycznia 1992 r. o prowizorium budżetowym na okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 marca 1992 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1992 nr 19 s. 297-344 poz. 77 (m.in. dot. Polskiej Akademii Nauk...) szczegóły 
248.artykuł: Ustawa z dnia 6 listopada 1992 r. o zmianie ustawy budżetowej na rok 1992. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1992 nr 88 s. 1537-1600 poz. 443 (m.in. dot. Polskiej Akademii Nauk...) szczegóły 
249.artykuł: Wyczański Andrzej: Legenda i rzeczywistość nauki. Rzeczpospolita 1995 nr 154 s. 5  szczegóły 
250.artykuł: Wyczański Andrzej: Nauki humanistyczne i społeczne w Polskiej Akademii Nauk. Nauka Polska [Wrocław] 1993 nr 4 s. 3-9  szczegóły 
251.artykuł: Wyczański Andrzej: Uwagi na temat kształtu i struktury Polskiej Akademii Nauk. Nauka 2002 nr 1 s. 173-180 (dot. również Wydziału I...) szczegóły 
252.artykuł: XCVII sesja Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk. Nauka 2002 nr 4 s. 3 (art. wstępny do numeru gromadzącego wypowiedzi nt. bieżącej sytuacji P...) szczegóły 
253.artykuł: Z prac Prezydium PAN. Nauka 1997 nr 2 s. 254-272 (m.in. o przyjęciu krytycznej opinii Wydziału I PAN w sprawie sytuacji ...) szczegóły 
254.artykuł: Założenia reformy Polskiej Akademii Nauk. Nauka 2002 nr 3 s. 17-32 (dot. również Wydziału I...) szczegóły 
artykuł: Uwagi o projekcie reformy Polskiej Akademii Nauk - dyskusja. Nauka 2002 nr 3 s. 33-135 (dot. również Wydziału I; wypowiedzi autorstwa: Andrzej Wyczański, Tade...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Polska Akademia Nauk, Wydział I / Instytut Badań Literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
255.artykuł: DCZ: Studia w Polskiej Akademii Nauk. Nowa Europa. Rzeczpospolita 2003 nr 205 s. D7 (o zorganizowaniu wspólnie z Polską Fundacją Upowszechniania Nauki stud...) szczegóły 
256.artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 75 s. 169 (not. o wystosowaniu listu otwartego do Prezesa Rady Ministrów Jerzego ...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe
    książki (alfabet autorów)
257.książka: Hałoń Edward: Towarzystwa naukowe w Polsce. Przeszłość i teraźniejszość. 2003  szczegóły 
258.książka: Słownik polskich towarzystw naukowych. 1990 (T. 2. Cz. 1, 1990, 598 s. Towarzystwa naukowe i upowszechniające naukę...) szczegóły 
259.książka: Słownik polskich towarzystw naukowych. 2001 (T. 2. Cz. 3. 2001, 772 s. Towarzystwa naukowe i upowszechniające naukę...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
260.artykuł: E.H.: Prezydium PAN [Polskiej Akademii Nauk] o problemach towarzystw naukowych. Nauka 2000 nr 1 s. 145-149  szczegóły 
261.artykuł: Hałoń Edward: O współdziałaniu towarzystw naukowych i Polskiej Akademii Nauk. Nauka 2000 nr 1 s. 151-198  szczegóły 
262.artykuł: Uchwała Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 2 lutego 1998 r. w sprawie współdziałania ze społecznym ruchem naukowym. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1998 nr 3 s. 5  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Historia (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
263.książka: Budzyński Józef: Tradycje literackie i teatralne humanistycznych szkół Śląska od średniowiecza do oświecenia. 1996  szczegóły 
recenzja: Trojnar Andrzej: Pallas Silesia 1998 t. 2 [z. 1] s. 88-90  szczegóły 
264.książka: Ryś Jan: Szkolnictwo parafialne w miastach Małopolski w XV wieku. 1995  szczegóły 
recenzja: [Gawlas Sławomir] S.G.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1996 t. 1 s. 157 (nota...) szczegóły 
recenzja: Krukowski Jan: Rozprawy z Dziejów Oświaty 1996 t. 37 s. 200-202  szczegóły 
recenzja: Ożóg Krzysztof: Kwartalnik Historyczny 1996 nr 1 s. 90-96  szczegóły 
polemika: Ryś Jan: Odpowiedź na recenzję Krzysztofa Ożoga. Kwartalnik Historyczny 1998 nr 1 s. 93-97  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
265.artykuł: Chrząstowska Bożena, Kostkiewiczowa Teresa: Oświadczenie Komisji Edukacji KNoLP PAN i Zarządu Głównego TLAM. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 3 s. 137-138 (dot. reformy nauczania...) szczegóły 
266.artykuł: Wichary Gertruda: O programie działania Komisji do Spraw Dydaktyki Szkolnej KNoLP PAN. Polonistyka 1989 nr 6 s. 476-478 (sprawozdanie...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
    książki (alfabet tytułów)
267.książka: Exodus Warszawy - ludzie i miasto po Powstaniu 1944. 1992 (
2: Pamiętniki, relacje. Wybrali i oprac. Małgorzata Berezowska, Em...)
 szczegóły 
268.książka: Okruchy naszej walki. 1997 (Wstęp. - [Teksty 18. wspomnień pióra nieliteratów]. - Władysław Misiur...) szczegóły 
269.książka: Pożegnanie Marszałka. Antologia tekstów historycznych i literackich. 1995 ([M. in.:] Zbigniew Wójcik: Przedmowa. - Marian Marek Drozdowski: Słowo...) szczegóły 
270.książka: Tryptyk kazachstański. Wspomnienia z zesłania - Marian Papiński, rodzina Małchowskich, Lesława Domańska. 1992  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Literatura ludowa
    książki (alfabet autorów)
271.książka: Kolberg Oskar: Dzieła wszystkie. 1962 (T. 68: Kompozycje wokalno-instrumentalne. Z rękopisów i ze źródeł druk...) szczegóły 
272.książka: Kolberg Oskar: Dzieła wszystkie. 1998 (T. 75: Lubelskie. Suplement do tomów 16-17. Z rękopisów i źródeł druko...) szczegóły 
273.książka: Kolberg Oskar: Dzieła wszystkie. 1995 (T. 69: Kompozycje fortepianowe. Wyd. pod opieką naukową Polskiej Akade...) szczegóły 
274.książka: Kolberg Oskar: Dzieła wszystkie. 1994 (T. 47: Podole. Kom. red.: Gerard Labuda - przewodniczący, Bogusław Lin...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Literatura ludowa / Skupiska polonijne poza krajem
    książki (alfabet autorów)
275.książka: Polskie teksty gwarowe z obszaru dawnych Kresów pólnocno-wschodnich. 1996  szczegóły 
recenzja: Friedelówna Teresa: "Jakże to nazwać?... To wszystko ojczyzna!". Przegląd Artystyczno-Literacki 1996 nr 11 s. 26-28  szczegóły 
recenzja: Mędelska Jolanta: Język Polski [Kraków] 1997 r. 77 nr 1 s. 64-66  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
    książki (alfabet autorów)
276.książka: Kamińska Maria: Indeks łacińsko-polski do Psałterza floriańskiego. 1995  szczegóły 
277.książka: Laudatio dramatica clarissimae Firleiorum familiae. E codice manu scripto Uppsaliensi R 380 edidit, praedatione apparatu critico, annottationibus instruxit Georgius Axer. 1989  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Baka Józef
    książki o twórcy (alfabet autorów)
278.książka o twórcy: Nawarecki Aleksander: Czarny karnawał. "Uwagi śmierci niechybnej" księdza Baki - poetyka tekstu i paradoksy recepcji. 1991  szczegóły 
  Barycz Henryk
    imprezy (alfabet tytułów)
279.impreza: "W służbie nauki... Henryk Barycz (1901-1994). Uczony i Mistrz" - wystawa (2001).  szczegóły 
  Baudouin de Courtenay Jan Ignacy Niecisław
    książki o twórcy (alfabet autorów)
280.książka o twórcy: Działalność naukowa, dydaktyczna i społeczno-polityczna Jana Niecisława Baudouina de Courtenay w Rosji. 1991 (Władimir Djakov, Jerzy Róziewicz: Wstęp. - Giennadij Nikołajew, Aleksa...) szczegóły 
281.książka o twórcy: Jan Niecisław Baudouin de Courtenay a lingwistyka światowa. Materiały z konferencji międzynarodowej. Warszawa 4-7 IX 1979 = Jan Niecisław Baudouin de Courtenay and world linguistics. 1989 ([Tom zawiera m.in. rozdz.:] S. Urbańczyk: Życie i naukowa droga Jana ...) szczegóły 
  Berent Wacław
    książki o twórcy (alfabet autorów)
282.książka o twórcy: Popiel Magdalena: Historia i metafora o "Żywych kamieniach" Wacława Berenta. 1989  szczegóły 
  Bona Sforza *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
283.książka twórcy: Bona Sforza : Lettere inedite (1554-1556) di Bona Sforza, regina di Polonia, al suo agente italiano Pompeo Lanza. 1998 ([Zawiera 31 listów w jęz. włoskim]....) szczegóły 
  Buczkowski Leopold
    książki o twórcy (alfabet autorów)
284.książka o twórcy: Indyk Maria: Granice spójności narracji. Proza Leopolda Buczkowskiego. 1987  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Domeyko Ignacy
    książki o twórcy (alfabet autorów)
285.książka o twórcy: Garbowska Jadwiga, Jakubowski Krzysztof: Ignacy Domeyko (1802-1889) = Ignacyjj Damejjka (1802-1889). 1995 ([Biografia; zawiera także fragm. pamiętników i listów Ignacego Domeyki...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gotocki Paweł
    książki twórcy (alfabet tytułów)
286.książka twórcy: Gotocki Paweł: Zapisy rocznikarskie w Poniecu 1617-1651. 1998  szczegóły 
  Gregorski Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
287.artykuł: Majkowska Rita: Spuścizny i materiały uczonych polskich przechowywane w Oddziale Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (nabytki w r. 1994). Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1995 (1994) s. 125  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Herling-Grudziński Gustaw
288.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Moskwa Jacek: Rok Święty według Herlinga-Grudzińskiego. Rzeczpospolita 1999 nr 214 s. 9 (relacja z promocji książki w Stacji Polskiej Aklademii Nauk w Rzymie...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jonston Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
289.książka twórcy: Jonston Jan: The letters of Jan Jonston to Samuel Hartlib. 2000 (Teksty listów w oryg. niem. i łac. oraz w przekładzie ang. i pol. ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kętrzyński Wojciech (1838-1918)
    książki o twórcy (alfabet autorów)
290.książka o twórcy: Korzon Krystyna: Wojciech Kętrzyński 1838-1918. Zarys biograficzny. 1993  szczegóły 
  Klemensiewicz Zenon
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
291.artykuł: Biel Irena, Majkowska Rita: Spuścizny i materiały uczonych polskich przechowywane w Oddziale Archiwum PAN w Krakowie (nabytki w r. 1990). Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1992 (1990) s. 137-138 (not....) szczegóły 
  Klonowic Sebastian Fabian
    książki o twórcy (alfabet autorów)
292.książka o twórcy: Ocieczek Renarda: Sebastian Fabian Klonowic - poeta epoki Odrodzenia. 1993  szczegóły 
  Kniaźnin Franciszek Dionizy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
293.książka twórcy: Kniaźnin Franciszek Dionizy: Carmina. 1994  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
294.książka o twórcy: Mazurkowa Bożena: Mary i sny "prawdziwe" w poezji Franciszka Dionizego Kniaźnina. 1999  szczegóły 
  Kochanowski Jan
    książki o twórcy (alfabet autorów)
295.książka o twórcy: Słownik polszczyzny Jana Kochanowskiego. 1994 (T. 1: A-H. 1994, XXII, 586 s....) szczegóły 
  Kochowski Wespazjan
    książki o twórcy (alfabet autorów)
296.książka o twórcy: Starnawski Jerzy: Wespazjan Kochowski. 1988  szczegóły 
  Kopernik Mikołaj
    książki twórcy (alfabet tytułów)
297.książka twórcy: Kopernik Mikołaj: Complete works. 1992 (4: The manuscripts of Nicholas Copernicus' minor works. Facsimiles. [R...) szczegóły 
298.książka twórcy: Kopernik Mikołaj: Dzieła wszystkie. 1992 (4: Rękopisy pism pomniejszych Mikołaja Kopernika. Facsimile. Red. t. P...) szczegóły 
299.książka twórcy: Kopernik Mikołaj: Oeuvres completes. 1992 (2: Facsimiles des manuscrits des ecrits mineurs. [Red.] Paweł Czartory...) szczegóły 
  Korczak Janusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
300.książka twórcy: Korczak Janusz: Dzieci ulicy. Dziecko salonu. 1992  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
301.książka o twórcy: Dialogue and Unversalism 2001 nr 9/10: Educating the world. 2001 ([numer monograficzny poświęcony twórcy; zawiera m.in.:] Aleksander Lew...) szczegóły 
  Korfanty Wojciech
    książki o twórcy (alfabet autorów)
302.książka o twórcy: Przewłocki Jan: Wojciech Korfanty. Polityka, wzloty i niepowodzenia. 1993  szczegóły 
  Kotarbiński Tadeusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
303.książka twórcy: Kotarbiński Tadeusz: Traktat o dobrej robocie. 2000  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
304.impreza: "Dziedzictwo myśli Tadeusza Kotarbińskiego" - konferencja naukowa z okazji 110. rocznicy urodzin (1996).  szczegóły 
  Kotwicz Władysław
    imprezy (alfabet tytułów)
305.impreza: "Ślady dalekowschodnich wypraw w materiałach Władysława Kotwicza" - wystawa (1994).  szczegóły 
  Kowalski Tadeusz (1889-1948)
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
306.artykuł: Majkowska Rita: Spuścizny i materiały uczonych polskich przechowywane w Oddziale Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (nabytki w r. 1992). Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1993 (1992) s. 117-119  szczegóły 
307.artykuł: Majkowska Rita: Spuścizny i materiały uczonych polskich przechowywane w Oddziale Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (nabytki w r. 1993). Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1995 (1993) s. 139-140  szczegóły 
308.artykuł: Majkowska Rita: Spuścizny i materiały uczonych polskich przechowywane w Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (nabytki w r. 1994). Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1995 (1994) s. 125-126  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
309.impreza: "W służbie nauki... Tadeusz Kowalski (1889-1948) i jego wyprawy naukowe" - wystawa (1998).  szczegóły 
  Krasicki Ignacy
    książki o twórcy (alfabet autorów)
310.książka o twórcy: Lubaś Władysław: Osobliwości językowe poezji Ignacego Krasickiego. 1992  szczegóły 
311.książka o twórcy: Stasiewicz-Jasiukowa Irena: Encyklopedia uniwersalna Księcia Biskupa Warmińskiego i jej rola w edukacji obywatelskiej czasów stanisławowskich. 1994 ([Dot.: "Zbiór potrzebniejszych rzeczy, porządkiem alfabetu ułożonych":...) szczegóły 
  Kuźnicki Leszek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
312.książka twórcy: Kuźnicki Leszek: Autobiografia. W kręgu nauki. [Wspomn.]. 2002  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lechoń Jan
    książki o twórcy (alfabet autorów)
313.książka o twórcy: Opacki Ireneusz: Lechoń i polskie mity. 1993 ([Mity narodowe w poezji Jana Lechonia]...) szczegóły 
  Legowicz Jan
    książki o twórcy (alfabet autorów)
314.książka o twórcy: Profesor Jan Legowicz - filozof i nauczyciel. Materiały pokonferencyjne. 2001 (Czesław Głombik: Wprowadzenie. * Przemówienia i powitanie: Tadeusz Sła...) szczegóły 
  Lewicka Irena
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
315.artykuł: Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1989 (1988) s. 162 (not. o spuściźnie i materiałach po Irenie Lewickiej przechowywanych pr...) szczegóły 
  Lewicki Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
316.artykuł: Majkowska Rita: Spuścizny i materiały uczonych polskich przechowywane w Oddziale Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (nabytki w r. 1993). Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1995 (1993) s. 140  szczegóły 
  Lompa Józef
    książki o twórcy (alfabet autorów)
317.książka o twórcy: Malicki Jan: Józefa Lompy żywot niepokorny. 1990  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łoś Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
318.artykuł: Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1989 (1988) s. 70 (not. o posiedzeniu nauk. z okazji 60. rocznicy śmierci Jana Łosia, 23 ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Markiewicz Henryk
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
319.tekst paraliteracki: Markiewicz Henryk: [Wypowiedź]. Dziś 1992 nr 5 s. 80-82 (wypowiedź komentująca pogłoski o rzekomej likwidacji Polskiej Akademii...) szczegóły 
  Michalski Konstanty
    książki o twórcy (alfabet autorów)
320.książka o twórcy: Poglądy filozoficzne Konstantego Michalskiego. Materiały pokonferencyjne. 1999 ([Zawiera teksty referatów; m.in:] Stanisław Wielgus: Ks. Konstanty Mic...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
321.impreza: "Heroicznie myśleć i heroicznie działać, czyli o myśli twórczej ks. Konstantego Michalskiego (1879-1947)" - sympozjum (1997).  szczegóły 
artykuł: Nawarecki Aleksander: Wprowadzenie do III sesji sympozjum. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1998 t. 31 s. 293-294  szczegóły 
artykuł: Wojciech Jacek: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1998 t. 31 s. 203-205 (otwarcie sympozjum...) szczegóły 
  Mickiewicz Adam
    imprezy (alfabet tytułów)
322.impreza: "Dla Mickiewicza: 1798-1998" - sympozjum międzynarodowe (1998).  szczegóły 
  Morcinek Gustaw
    imprezy (alfabet tytułów)
323.impreza: Uroczystości Morcinkowskie z okazji 100. rocznicy urodzin Gustawa Morcinka.  szczegóły 
  Mostowicz Arnold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
324.artykuł: Kozłowski Janusz: Arnold Mostowicz gościem łódzkich naukowców. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1997 nr 8 s. 17 (nt. spotkania w łódzkim Oddziale Polskiej Akademii Nauk...) szczegóły 
325.artykuł: Kozłowski Janusz: Arnold Mostowicz gościem łódzkich naukowców. Tygiel Kultury 1996 nr 12 s. 125 (nt. spotkania z Arnoldem Mostowiczem 28 XI 1996 r. w łódzkim Oddziale ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Niemcewicz Julian Ursyn
326.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zeszyty Literackie 1995 nr 50 s. 150 (not. o kupnie rkpsu przez PAN i przekazaniu Bibliotece Narodowej...) szczegóły 
  Norwid Cyprian Kamil
    książki o twórcy (alfabet autorów)
327.książka o twórcy: Śliwiński Marian: Szkice o Norwidzie. 1998 (1. Program poetycki w "Ogólnikach". - 2. Katabaza w "Nerwach". - 3. Po...) szczegóły 
328.książka o twórcy: Trybuś Krzysztof: Epopeja w twórczości Cypriana Norwida. 1993 (Uwagi wstępne. I. Romantyczne marzenia o epopei [m.in. o twórcz. Adama...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Ossoliński Józef Maksymilian Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
329.książka twórcy: Ossoliński Józef Maksymilian Jan: Obrona autorstwa. 1992  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Piwowar Lech
    książki o twórcy (alfabet autorów)
330.książka o twórcy: Kłak Tadeusz: Z Zagłębia do Starobielska droga Lecha Piwowara. 1991  szczegóły 
  Plezia Marian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
331.artykuł: Biel Irena, Majkowska Rita: Spuścizny i materiały uczonych polskich przechowywane w Oddziale Archiwum PAN w Krakowie (nabytki w r. 1990). Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1992 (1990) s. 138  szczegóły 
332.artykuł: Majkowska Rita: Spuścizny i materiały uczonych polskich przechowywane w Oddziale Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (nabytki w 1994 r.). Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1995 (1994) s. 126  szczegóły 
333.artykuł: Majkowska Rita: Spuścizny i materiały uczonych polskich przechowywane w Oddziale Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (nabytki w r. 1992). Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1993 (1992) s. 117-119  szczegóły 
334.artykuł: Majkowska Rita, Płatek Marta: Spuścizny i materiały uczonych polskich przechowywane w Oddziale Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (nabytki za lata 1995-1997). Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1999 (1997) s. 154  szczegóły 
  Potocki Jan
    książki o twórcy (alfabet autorów)
335.książka o twórcy: Ryba Janusz: Motywy podróżnicze w twórczości Jana Potockiego. 1993 (Dotyczy utworów: "Podróż Fejruza", "Podróż Hafeza", "Podróż Kasandra d...) szczegóły 
  Przybylski Ryszard
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
336.tekst paraliteracki: Przybylski Ryszard: Niefrasobliwe igraszki umysłu teoretycznego (Upadek Polskiej Akademii Nauk). Gazeta Wyborcza 1992 nr 43 s. 11  szczegóły 
  Przybyszewska Stanisława
    kult (alfabet autorów)
337.kult: [Braniecki Włodzimierz] Bran: Ta udręka, ten do szału doprowadzający głód mentalnego porozumienia. Arkusz 1991 nr 2 s. 2 (m.im. nt. archiwaliów dot. pisarki znajdujących się w Archiwum Oddział...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Rakusa-Suszczewski Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
338.książka twórcy: Rakusa-Suszczewski Stanisław: Dzienniki z polarnych podróży. 1994  szczegóły 
  Reczek Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
339.artykuł: Biel Irena, Majkowska Rita: Spuścizny i materiały uczonych polskich przechowywane w Oddziale Archiwum PAN w Krakowie (nabytki w r. 1990). Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1992 (1990) s. 138  szczegóły 
  Rozwadowski Jan Michał
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
340.artykuł: Majkowska Rita: Spuścizny i materiały uczonych polskich przechowywane w Oddziale Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (nabytki w r. 1992). Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1993 (1992) s. 117-119  szczegóły 
  Roździeński Walenty
    książki o twórcy (alfabet autorów)
341.książka o twórcy: Jarosz Adam: Walenty Roździeński. Poeta i hutnik ze Śląska. 2000  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Seklucjan Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
342.książka twórcy: Seklucjan Jan: Student. Rozprawa krotka a prosta o niktorych ceremonijach i ustawach kościelnych. 1994  szczegóły 
  Skwarczyńska Stefania
    imprezy (alfabet tytułów)
343.impreza: Sesja naukowa poświęcona problematyce badań teoretycznoliterackich Stefanii Skwarczyńskiej (1989).  szczegóły 
  Starkel Leszek
    książki twórcy (alfabet tytułów)
344.książka twórcy: Starkel Leszek: Moje spotkania z Karpatami. [Wspomn.]. 1999  szczegóły 
  Stopa Roman
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
345.artykuł: Majkowska Rita, Płatek Marta: Spuścizny i materiały uczonych polskich przechowywane w Oddziale Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (nabytki za lata 1995-1997). Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1999 (1997) s. 153-154  szczegóły 
  Suchodolski Bogdan
    imprezy (alfabet tytułów)
346.impreza: "Bogdan Suchodolski - w stulecie urodzin, trwałość inspiracji" - konferencja (2002).  szczegóły 
  Szymborska Wisława
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
347.artykuł: Nauka Wrocławska 2000 nr 5/6 s. 9 (not. o wykładzie prof. Jeanniny Vereecken pt. "Niderlandzkie przekłady...) szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
348.korespondencja: [List gratulacyjny]. Nauka 1996 nr 4 s. 253 (gratulacje z okazji przyznania Literackiej Nagrody Nobla; podpisani: L...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ś
  Śniadecki Jędrzej
    imprezy (alfabet tytułów)
349.impreza: Sesja naukowa z okazji 150-lecia śmierci Jędrzeja Śniadeckiego.  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Truszkowski Witold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
350.artykuł: Majkowska Rita, Płatek Marta: Spuścizny i materiały uczonych polskich przechowywane w Oddziale Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (nabytki za lata 1995-1997). Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1999 (1997) s. 153  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - U
  Urbańczyk Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
351.artykuł: Majkowska Rita, Mrówka Małgorzata: Spuścizna i materiały uczonych polskich przechowywane w Oddziale Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (nabytki w r. 1991). Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1992 (1991) s. 143-144  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Weiss Tomasz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
352.artykuł: Majkowska Rita: Spuścizny i materiały uczonych polskich przechowywane w Oddziale Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (nabytki w r. 1992). Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1993 (1992) s. 117-119  szczegóły 
  Winniczuk Lidia
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
353.artykuł: Majkowska Rita: Spuścizny i materiały uczonych polskich przechowywane w Oddziale Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (nabytki w 1994). Rocznik Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1995 (1994) s. 126  szczegóły 
  Witelo *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
354.książka twórcy: Witelo : Witelona perspektywy. 1991 (Ks. 2, 3. Wstęp, przekł., [z łac.] i koment.: Lech Bieganowski [i in.]...) szczegóły 
355.książka twórcy: Witelo : Witelona perspektywy. 1994  szczegóły 
356.książka twórcy: Witelo : Witelonis Perspectivae liber [...] = Books [...] of Witelo's Perspectiva. 1991 ([Ks.] 2, 3, [krytyczne wyd. łac. oraz przekł. ang. z przedm., notami i...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zimorowic Józef Bartłomiej
    książki o twórcy (alfabet autorów)
357.książka o twórcy: Płachcińska Krystyna: Bartłomiej i Szymon Zimorowice na tle epoki. 1988  szczegóły 
  Zimorowic Szymon
    książki o twórcy (alfabet autorów)
358.książka o twórcy: Płachcińska Krystyna: Bartłomiej i Szymon Zimorowicowie na tle epoki. 1988  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żółkiewski Stanisław
    książki o twórcy (alfabet autorów)
359.książka o twórcy: Kuczyńska Jadwiga: Stanisław Żółkiewski - hetman i pisarz. 1988  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
360.książka: Prace na X Międzynarodowy Kongres Slawistów w Sofii 1988. [Cz. 1:] Językoznawstwo. 1988 ([Zawiera m.in.:] Czesław Bartula: "Żywoty" Cyryla i Metodego na tle za...) szczegóły 
recenzja: Tokarz Bożena: Ruch Literacki 1995 z. 1 s. 130-132  szczegóły 
361.książka: Zwoliński Przemysław: Szkice i studia z historii slawistyki. 1988 (M. Basaj: Przedmowa. - Pionierzy komparatystyki slawistycznej XVI wiek...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
362.impreza: "Języki orientalne w przekładzie" - międzynarodowa konferencja translatoryczna (2002).  szczegóły 
artykuł: Kronika naukowa. Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 3/4 s. 242 (nota...) szczegóły 
363.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Gil Dorota: Najstarsze druki cerkiewnosłowiańskie i ich stosunek do tradycji rękopiśmiennej. Ruch Literacki 1992 z. 1/2 s. 157-160  szczegóły 
artykuł: Pidłypczak-Majerowicz Maria: Sprawozdanie z międzynarodowej sesji naukowej. Roczniki Biblioteczne 1992 r. 36 z. 1/2 s. 303-305  szczegóły 
364.impreza: "Tekst źródła - krytyka, interpretacja" - konferencja (2003). (dotyczy także literatury...) szczegóły 
artykuł: Gąssowska Maja, Kulecka Alicja: Kronika. Studia Źródłoznawcze 2003 t. 41 s. 189-192  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
365.artykuł: Mikocki Tomasz: Referaty i komunikaty wygłoszone na posiedzeniach plenarnych Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej PAN w 1989 r.. Meander 1990 nr 7/9 s. 238 (wykaz...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
366.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Konferencja w PAN. Gazeta Wyborcza 1993 nr 258 s. 8 (not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna) / Życie literackie (powszechna) / Nagrody międzynarodowe (powszechna)
367.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nauka i Przyszłość 1996 nr 11 s. 1 (faks. listu gratulacyjnego dla Wisławy Szymborskiej od Polskiej Akadem...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    imprezy (alfabet tytułów)
368.impreza: "Rituels, symboles et contextes evocatoires du pouvoir suzerain du X au XV siecles. La Pologne et les pays voisins" - konferencja naukowa (1992).  szczegóły 
artykuł: Kowalewski Krzysztof: Acta Poloniae Historica 1993 t. 68 s. 186-187  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
369.artykuł: Topp Izolda: Czy Europa jest kobietą? Przyczynek do dziejów kulturowego wizerunku (streszczenie wykładu wygłoszonego na posiedzeniu naukowym Komisji Kultur Europejskich Oddziału PAN we Wrocławiu). Nauka Wrocławska 2001 nr 3/4 s. 8-9 (wykład o charakterze popularyzatorskim; dot. rozumienia mitu o Europie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Arendt Hannah
    książki o twórcy (alfabet autorów)
370.książka o twórcy: Gładziuk Nina: Cóż po Grekach? Archetyp polis w twórczości Hannah Arendt. 1991  szczegóły 
recenzja: Morawski Stefan: Kultura i Społeczeństwo 1993 nr 1 s. 117-121  szczegóły 
  Kosinski Jerzy
    listy (alfabet tytułów)
371.listy: Kosinski Jerzy: Jerzy Kosiński do Józefa Chałasińskiego - listy. Archiwum Emigracji 1999 z. 2 s. 133-152 (listy do Józefa Chałasińskiego (6 z l. 1957-1959, z 1965, z 1969) oraz...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
372.artykuł: Kryszak Janusz: Jerzy Kosiński do Józefa Chałasińskiego - listy. Archiwum Emigracji 1999 z. 2 s. 133-152 (zawiera m.in. listy Józefa Chałasińskiego związane z wyjazdem i pobyte...) szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
373.korespondencja: Kryszak Janusz: Jerzy Kosiński do Józefa Chałasińskiego - listy. Archiwum Emigracji 1999 z. 2 s. 133-152 (zawiera m.in. listy do Jerzego Kosińskiego od instytucji: Columbia Uni...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura chińska / Hasła szczegółowe (chińska) / Hasła osobowe (chińska)
  Konfucjusz *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
374.książka o twórcy: Wójcik Anna Iwona: Konfucjusz. 1995 ([Sylwetka i poglądy Konfucjusza]...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura chorwacka / Historia literatury (chorwacka)
    książki (alfabet autorów)
375.książka: Wierzbicki Jan: Pożegnanie z Jugosławią. 1992 ([Cz.] 1: Szkice i portrety literackie. 1992, 129 s.
[Zawiera:] Po...)
 szczegóły 
recenzja: Czapik Barbara: Pamiętnik Słowiański 1995 t. 43 (1993) s. 167-170  szczegóły 
recenzja: (kris): Krasnogruda 1997 nr 7 s. 220-221 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Historia literatury (czeska)
    książki (alfabet autorów)
376.książka: Orłoś Teresa Zofia: Czeskie odrodzenie narodowe i językowe. 2000 ([Zawiera m. in.:] Czeskie odrodzenie narodowe. Dzieła poświęcone obron...) szczegóły 
recenzja: Balowska Grażyna: Bohemistyka 2001 nr 1 s. 90-94  szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Havel Vaclav
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
377.artykuł: List w sprawie Vaclava Havla. Serwis Informacyjny Społecznego Komitetu Nauki 1989 nr 83: 16 IV s. 1 (inf. o proteście pracowników PAN...) szczegóły 
  Komensky Jan Amos
    książki o twórcy (alfabet autorów)
378.książka o twórcy: Beckova Marta, Bieńkowski Tadeusz, Capkova Dagmar: Znajomość dzieł Jana Amosa Komeńskiego na ziemiach czeskich, słowackich i polskich od połowy XVII w[ieku] do czasów obecnych. 1991 (Wstęp. I. Od czasów Komeńskiego do początku czeskiego narodowego odrod...) szczegóły 
recenzja: Mokrzecki Lech: Rocznik Gdański 1992 t. 52 z. 1/2 s. 280-281  szczegóły 
recenzja: Theiss Wiesław: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1992 nr 3/4 s. 189  szczegóły 
379.książka o twórcy: Jan Amos Komensky - dziś i jutro. Materiały z sesji naukowej w 400-lecie urodzin J. A. Komeńskiego, Leszno dnia 20-21 listopada 1992 r.. 1992 ([Zawiera m.in.:] Alojzy Konior: Wstęp. - Bogdan Suchodolski: Komeński ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Historia literatury (francuska)
    książki (alfabet autorów)
380.książka: Gregory Tullio: Etyka i religia w krytyce libertyńskiej. 1991 (Charakterystyka libertynizmu erudycyjnego, zjawiska obecnego w wielu t...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Cazin Paul
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
381.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1996 nr z 15 II s. 3 (not. o przekazaniu przez Uniwersytet Warszawski i Polską Akademię Nauk...) szczegóły 
  Montalembert Charles de
    książki o twórcy (alfabet autorów)
382.książka o twórcy: Parvi Jerzy: Montalembert w obronie niepodległości Polski i wiary katolickiej. 1994  szczegóły 
recenzja: Gniazdowski Andrzej: Francuz - katolik. Społeczeństwo Otwarte 1995 nr 10 s. 39-40  szczegóły 
recenzja: Gromadzki Juliusz: Montalembert w obronie niepodległości Polski. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 5 s. 142-145  szczegóły 
recenzja: Nowaczyk Mirosław: Przegląd Religioznawczy 1995 nr 2 s. 155-157  szczegóły 
recenzja: Sudolski Zbigniew: Dramat hrabiego Montalemberta. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 3 s. 158-161  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Demosthenes *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
383.książka o twórcy: Turasiewicz Romuald: Demostenes. 1992  szczegóły 
  Lukianos *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
384.książka o twórcy: Korus Kazimierz: Od retoryki do satyry greckiej - Lukian z Samostat. 1988  szczegóły 
  Platon *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
385.książka twórcy: Platon : Meneksenos. 1994  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
386.książka o twórcy: Albert Karl: O platońskim pojęciu filozofii. 1991  szczegóły 
  Pseudo-Plutarch *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
387.książka twórcy: Pseudo-Plutarch : O muzyce. 1992  szczegóły 
recenzja: Komornicka Anna M.: Eos 1996 t. 83 (1995) s. 187-189  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Historia literatury (hebrajska)
    imprezy (alfabet tytułów)
388.impreza: Międzynarodowe kolokwium na temat pism qumrańskich (1993).  szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław J.: IV międzynarodowe kolokwium qumranologiczne (Kraków-Swoszowice 1993). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 1 s. 57 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Mędala Stanisław: IV Międzynarodowe Kolokwium na temat pism qumrańskich. Kraków-Swoszowice, 19-22 VII 1993. Collectanea Theologica 1994 nr 2 s. 169-172 (spraw....) szczegóły 
389.impreza: Międzynarodowe kolokwium nt. pochodzenia zwojów z Qumran = The first colloquium on the Dead Sea Scrolls (1987).  szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław Jan: Aktualny stan badań nad tekstami z Qumran (I Międzynarodowe Kolokwium qumranologiczne w Mogilanach 31 V - 2 VI 1987). Euhemer 1990 nr 2/4 (1989) s. 33-57 (sprawozdanie...) szczegóły 
390.impreza: Międzynarodowe Kolokwium Qumranologiczne (1991).  szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław Jan: Drugie i trzecie Międzynarodowe Kolokwium Qumranologiczne w Mogilanach koło Krakowa (1989, 1991). Filomata 1992 nr 410 s. 373-387 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kapera Zdzisław Jan: III Międzynarodowe Kolokwium Qumranologiczne (Kraków - Mogilany 1991). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1992 t. 45 nr 1 s. 41-43 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    imprezy (alfabet tytułów)
391.impreza: Międzynarodowy Kongres Biblijny (1998).  szczegóły 
artykuł: Pawłowski Zdzisław: Międzynarodowy Kongres Society of Biblical Literatury. Kraków, 19-22 VII 1998. Collectanea Theologica 1999 nr 1 s. 175-178 (omówienie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Historia literatury (hiszpańska)
    książki (alfabet autorów)
392.książka: Eminowicz Teresa: U źródeł hiszpańskiej prozy literackiej (XIV-XV wiek). 1994 (Wprowadzenie. Początki literatury kastylijskiej. Narodziny prozy. Pocz...) szczegóły 
recenzja: Ysern i Lagarda Josep-Antoni: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1995 t. 38 z. 1/2 s. 121-124  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Cicero Marcus Tullius
    książki o twórcy (alfabet autorów)
393.książka o twórcy: Cicero Polonorum. Colloquium Tullianum, Anni MCMLXXXIX. Varsovia, 11-14 maggio 1989. 1989 ([Zawiera referaty:] Jerzy Axer: Ciceropianismo nell'antica cultura pol...) szczegóły 
  Columella Lucius Iunius Moderatus
    książki twórcy (alfabet tytułów)
394.książka twórcy: Columella Lucius Junius Moderatus: O rolnictwie. 1991 (
T. 1: Księgi I-VI. Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Kulturze A...)
 szczegóły 
recenzja: Kreyser Krystyna: Uwagi na temat polskiego przekładu "De re rustica" Lucjusza Juniusa M. Kolumelli. Meander 1995 nr 5/6 s. 295-298  szczegóły 
Literatury obce / Literatura norweska / Literatura współczesna (norweska) / Życie literackie (norweska)
    imprezy (alfabet tytułów)
395.impreza: "Od Ibsena do Vesaasa - norwesko-polskie dni literatury (1998).  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    książki (alfabet autorów)
396.książka: Chojnicka Krystyna: Rodowód literacki inteligencji rosyjskiej. 1992 (nt. historii rozwoju XIX-wiecznej inteligencji na przykładzie literatu...) szczegóły 
recenzja: Bakalarczyk Danuta: Świat jako zadanie inteligencji. Nowe Książki 1993 nr 4 s. 47  szczegóły 
397.książka: Literatura rosyjska XX wieku. Nowe czasy, nowe problemy. 1992 ([Zawiera materiały z międzynar. konferencji nauk., Zaborów 24-26 IX 19...) szczegóły 
recenzja: Ściepuro Marian: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1995 nr 84 (1671) s. 99-102  szczegóły 
recenzja: Trojanowska Beata: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Rosjanoznawcze 1994 z. 1 (280) s. 92-94  szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Jacek: W stronę literatury. Nowe Książki 1994 nr 3 s. 39-40  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Literatura współczesna (rosyjska)
    książki (alfabet autorów)
398.książka: Literatura rosyjska XX wieku. Nowe czasy, nowe problemy. 1992 ([Zawiera materiały z międzynar. konferencji nauk., Zaborów 24-26 IX 19...) szczegóły 
recenzja: Ściepuro Marian: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1995 nr 84 (1671) s. 99-102  szczegóły 
recenzja: Trojanowska Beata: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Rosjanoznawcze 1994 z. 1 (280) s. 92-94  szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Jacek: W stronę literatury. Nowe Książki 1994 nr 3 s. 39-40  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Antologie i zbiory (rosyjska)
    książki (alfabet autorów)
399.książka: Antologia wolnej literatury rosyjskiej. 1992  szczegóły 
recenzja: Duda Katarzyna: Slavia Orientalis 1993 nr 3 s. 473-474  szczegóły 
recenzja: Fast Piotr: Tamta Rosja. Odra 1995 nr 2 s. 111-112  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1993 nr 35 s. 11 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Bulgakov Mikhail
    książki o twórcy (alfabet autorów)
400.książka o twórcy: Fast Piotr: "Mistrz i Małgorzata" Bułhakowa. Pisarz, epoka, powieść. 1991  szczegóły 
recenzja: Obłąkowska-Galanciak Iwona: Przegląd Rusycystyczny 1993 r. 16 z. 1/2 s. 133-134  szczegóły 
  Cvetaeva Marina
    imprezy (alfabet tytułów)
401.impreza: Konferencja naukowa z okazji 100. rocznicy urodzin Mariny Cwietajewej (1992).  szczegóły 
artykuł: Maciejewski Zbigniew: O pervojj cvetaevskojj konferencii v Pol'she. Slavia Orientalis 1993 nr 3 s. 485-486  szczegóły 
  Fedin Konstantin
    książki o twórcy (alfabet autorów)
402.książka o twórcy: Zielińska Monika: Twórczość Konstantego Fiedina w okresie międzywojennym. 1983  szczegóły 
recenzja: Zhivanchevijc Milorad: x 1986 ([w czasopiśmie:] Zbornik Matice Srpske za Slavistiku (Nowy Sad)...) szczegóły 
  Leskov Nikolajj
    książki o twórcy (alfabet autorów)
403.książka o twórcy: Kapała Lucyna: Opowiadania i opowieści satyryczne Mikołaja Leskowa. Zagadnienia poetyki. 1986  szczegóły 
recenzja: Listwan Fryderyk: Slavia Orientalis 1988 nr 3 s. 486-488  szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Historia literatury (serbska)
    książki (alfabet autorów)
404.książka: Wierzbicki Jan: Pożegnanie z Jugosławią. 1992 ([Cz.] 1: Szkice i portrety literackie. 1992, 129 s.
[Zawiera:] Po...)
 szczegóły 
recenzja: Czapik Barbara: Pamiętnik Słowiański 1995 t. 43 (1993) s. 167-170  szczegóły 
recenzja: (kris): Krasnogruda 1997 nr 7 s. 220-221 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Hasła szczegółowe (serbska) / Hasła osobowe (serbska)
  Karajdzhijc Vuk Stefanovijc
    imprezy (alfabet tytułów)
405.impreza: "Vuk Stefanović Karadzić 1787-1987" - sesja naukowa z okazji 200. rocznicy urodzin (1987).  szczegóły 
artykuł: Pułka-Meissner Elżbieta: Sprawozdanie z sesji naukowej "Vuk Stefanović Karadzić 1787-1987". Biuletyn Slawistyczny 1991 r. 12/13 (1987/1988) s. 115-116  szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwedzka / Hasła szczegółowe (szwedzka) / Hasła osobowe (szwedzka)
  Lagerlof Selma
    książki o twórcy (alfabet autorów)
406.książka o twórcy: Szewczyk Grażyna: Selma Lagerlof - szwedzka laureatka nagrody Nobla. 1993  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Historia literatury (ukraińska)
    książki (alfabet autorów)
407.książka: Radyszewśkyj Rostysław: Poezja polskojęzyczna na Ukrainie w XVII wieku. 1996  szczegóły 
recenzja: Głażewski Jacek: Barok 1997 nr 2 s. 190-192  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
408.impreza: "Dziesięć wieków tożsamości literatury ukraińskiej" - międzynarodowa konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Kronika Oddziału. Biuletyn Informacyjny 2003 nr 8 s. 116 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Literatura współczesna (ukraińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
409.artykuł: Siatkowski Zbigniew: O wierszach Łemków - w Akademii Nauk. Zagoroda 1995 nr 3 s. 15-18 (sprawozdanie z dyskusji nt. poezji współczesnej 22 V 1955 w Krakowie n...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Hasła szczegółowe (ukraińska) / Hasła osobowe (ukraińska)
  Stefanik Vasil'
    książki o twórcy (alfabet autorów)
410.książka o twórcy: Wiśniewska Elżbieta: Wasyl Stefanyk w obliczu Młodej Polski. 1986  szczegóły 
recenzja: Serednicki Antoni: Slavia Orientalis 1988 nr 2 s. 336-339  szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Bonifacio Giovanni Bernardino
    książki o twórcy (alfabet autorów)
411.książka o twórcy: Fabiani-Madeyska Irena: Jan Bernard Bonifacio markiz Orii Fundator Biblioteki Gdańskiej 1596. 1995  szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Hasła szczegółowe (żydowska) / Hasła osobowe (żydowska)
  Frank Jakub
    książki o twórcy (alfabet autorów)
412.książka o twórcy: Doktór Jan: Jakub Frank i jego nauka na tle kryzysu religijnej tradycji osiemnastowiecznego żydostwa polskiego. 1991  szczegóły 
recenzja: T.J.Ż.: Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1992 nr 5 s. 16  szczegóły 
recenzja: T.J.Ż.: Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1992 nr 9 s. 16 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatury Afryki Subsaharyjskiej / Historia literatury (Afryki Subsaharyjskiej)
    książki (alfabet autorów)
413.książka: Piłaszewicz Stanisław: Potęga Księgi i Miecza. Religia, cywilizacja i kultura islamu w Afryce Zachodniej = Power of the Koran and might of the sword of truth. Religion, civilization and culture of islam in West Africa. 1994 ([M.in. główne kierunki nawracania na islam obszarów obecnej Ghany; szc...) szczegóły 
recenzja: Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1995 [t.] 3 s. 113-114 (nota...) szczegóły 
recenzja: Stępniewska-Holzer Barbara: Przegląd Orientalistyczny 1995 nr 3/4 s. 202-203  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Nagrody (Teatr, film, radio, telewizja - od 1945)
    nagrody, odznaczenia, plebiscyty (alfabet tytułów)
414.nagroda: Nagroda Wydziału I Nauk Społecznych PAN [Polskiej Akademii Nauk] w dziedzinie historii sztuki (2000). (za 1999 r.: Tadeusz Szczepański "Zwierciadło Bergmana"...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Łomnicki Tadeusz*
    książki o twórcy (alfabet autorów)
415.książka o twórcy: Pamiętnik Teatralny. R. 51: 2002 z. 3/4. 2002 ([Zeszyt monograficzny poświęcony Tadeuszowi Łomnickiemu; zawiera:] Tad...) szczegóły 
recenzja: Rozmaitości. Rzeczy Teatralne 2003 nr 12 s. 54-57 (m.in. not. nt. promocji zeszytu "Pamiętnika Teatralnego" poświęconego ...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Dokumentacja teatru
    książki (alfabet autorów)
416.książka: Almanach sceny polskiej. 1986 (T. 24: 1982/83. 1986, 313 s., 32 s. fot. Od redakcji. - Dokumentacja. ...) szczegóły 
417.książka: Almanach sceny polskiej. 1987 (T. 25: 1983/84. 1987, 294 s., 32 s. fot. Od redakcji. - Dokumentacja. ...) szczegóły 
recenzja: (g) : Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1989 1/3 48-9  szczegóły 
418.książka: Marszałek Agnieszka: Repertuar teatru polskiego we Lwowie. 1875-1881. 1992 ([Zestawienie repertuaru sceny dramatycznej i operowej, występów poza L...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Historia teatru (ogólne)
    książki (alfabet autorów)
419.książka: Warszawa teatralna. 1990 ([Materiały z sesji: Warszawa teatralna, org. Zakład Historii i Teorii ...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1765-1831
    książki (alfabet autorów)
420.książka: Wierzbicka-Michalska Karyna: Aktorzy cudzoziemscy w Warszawie w latach 1795-1830. 1988  szczegóły 
recenzja: Greń Zygmunt: Życie Literackie 1989 nr 42 s. 5  szczegóły 
recenzja: Kowzan Tadeusz: 1990 ([w czasopiśmie:] Revue d'Histoire du Theatre (Paris) 1990 nr 4 ...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1914-1939
    książki (alfabet autorów)
421.książka: Horbatowski Piotr: W szponach polityki. Polskie życie teatralne w Kijowie 1919-1938. 1999 (Przedmowa. - Wprowadzenie. - I. Teatr zawodowy 1919-1938: I. Czas kont...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1939-1945
422.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rok 1964: wojenny "Pamiętnik" na przemiał. Dialog [Warszawa] 1992 nr 9 s. 101-119 (stenogram dyskusji w Komitecie Nauk o Sztuce przy Wydziale I PAN z 17 ...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatr w latach 1945-1989
    książki (alfabet autorów)
423.książka: Udalska Eleonora: Teatr polski końca XX wieku. 1997 ([O teatrze Erwina Axera, Kazimierza Dejmka, Jerzego Grzegorzewskiiego...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatr od 1989
    książki (alfabet autorów)
424.książka: Udalska Eleonora: Teatr polski końca XX wieku. 1997 ([O teatrze Erwina Axera, Kazimierza Dejmka, Jerzego Grzegorzewskiiego...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr polski za granicą / Stany Zjednoczone (teatr polski za granicą)
    książki (alfabet autorów)
425.książka: Orzechowski Emil: Teatr polonijny w Stanach Zjednoczonych. 1989 ([Analiza polskich teatrów amatorskich i zawodowych działających w USA ...) szczegóły 
recenzja: Głogowski Krzysztof: Kierunki 1989 nr 37 s. 14  szczegóły 
recenzja: Heydenkorn Benedykt: Związkowiec = The Alliancer 1989 nr 88 s. 4, 10  szczegóły 
recenzja: Kantor Ryszard: Lud 1991 t. 74 s. 257-260  szczegóły 
recenzja: Lusiński Cezary: Przegląd Polonijny 1991 z. 4 s. 143-144  szczegóły 
recenzja: Michalik Jan: Ruch Literacki 1990 z. 2/3 s. 214-215  szczegóły