Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Instytuty pozauczelniane, komitety i towarzystwa naukowe w Polsce - Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Literatura wobec niewyrażalnego. Praca zbiorowa. 1998 (Od redaktorów. * [Referaty wygłoszone na XXVI Konferencji Teoretycznol...) szczegóły 
recenzja: Sochoń Jan: Gry z niewyrażalnym. Nowe Książki 1999 nr 1 s. 22-23  szczegóły 
recenzja: Szczuka Kazimiera: Tajemnica złotego pierścienia i "to", które bywa na jedną chwilę. Teksty Drugie 1999 nr 6 s. 91-101  szczegóły 
2.książka: Sławiński Janusz: Teksty i teksty. 2000 (Małe wyznanie autora. - I.: Gorzkie żale [strategie współcz. naukowców...) szczegóły 
3.książka: Sławiński Janusz: Teksty i teksty. 1990 (Małe wyznanie autora [wstęp]. - I.: Gorzkie żale [strategie współcz. n...) szczegóły 
4.książka: Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze. 2002 (Od redaktorów. * Co nam zostało?: Janusz Sławiński: Co nam zostało ze ...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
5.impreza: "Interpretacja i wartościowanie dzieła literackiego" - konferencja teoretycznoliteracka (1989).  szczegóły 
6.impreza: "Literatura wobec niewyrażalnego" - konferencja teoretycznoliteracka (1996).  szczegóły 
7.impreza: "Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo - wiedza o języku i kulturze - edukacja" - Zjazd Polonistów (2004).  szczegóły 
artykuł: Czermińska Małgorzata, Faron Bolesław, Nycz Ryszard: Zjazd Polonistów w Krakowie. Konspekt 2003 nr 16/17 s. 35-38 (rozmowa organizatorów przed imprezą; z not. i fot.; rozm. Magdalena Ro...) szczegóły 
8.impreza: "Sporne i bezsporne problemy współczesnej wiedzy o literaturze" - Konferencja Literaturoznawcza (2001).  szczegóły 
9.impreza: "Stereotypy w literaturze (i tuż obok) - Konferencja Teoretycznoliteracka (2002).  szczegóły 
artykuł: Śniecikowska Beata: (Prawie) wszystko o stereotypach. Teksty Drugie 2002 nr 6 s. 208-209 (sprawozdanie z konferencji...) szczegóły 
10.impreza: "Użyteczność literatury" - konferencja teoretycznoliteracka (1997).  szczegóły 
Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    książki (alfabet autorów)
11.książka: Ciało i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie - antologia szkiców. 2001 ([Zbiór tekstów publikowanych w Tekstach Drugich w latach 1993, ...) szczegóły 
recenzja: Spychalska Marta: Znikająca kobieta i feministyczne śledztwo. Teksty Drugie 2002 nr 6 s. 113-124  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Stan krytyczny (8). Przegląd Polityczny 2002 nr 56 s. 116-117  szczegóły 
recenzja: (zb): Nowe Książki 2001 nr 12 s. 17 (nota...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
12.impreza: "Osoba w literaturze i komunikacji literackiej" - konferencja teoretycznoliteracka (1998).  szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    książki (alfabet autorów)
13.książka: Lanoux Andrea: Od narodu do kanonu. Powstawanie kanonów polskiego i rosyjskiego romantyzmu w latach 1815-1865. 2003 (Podziękowania. - Wstęp. Powstawanie literatury narodowej. - Teorie two...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Semiotyka kultury. Założenia i program badań [Pierwszy roboczy wariant "tez" - Pervyjj rabochijj variant "tezisov"]. Studia Litteraria Polono-Slavica 2000 [t.] 5 s. 479-491 (teksty tez i pytania do nich w wariancie brudnopisowym; z koment. Jerz...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
15.impreza: "Badania literackie wobec psychologii" - sesja naukowa (1989).  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria tekstu i dyskursu
    imprezy (alfabet tytułów)
16.impreza: "Struktura tekstu - typy tekstów" - konferencja naukowa (1990).  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    imprezy (alfabet tytułów)
17.impreza: "Intertekstualność jako problem poetyki historycznej" - konferencja naukowa (1987).  szczegóły 
artykuł: Stasiński Piotr: Biuletyn Polonistyczny 1988 z. 5 s. 74-92 (spraw....) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    książki (alfabet autorów)
18.książka: Dobrzyńska Teresa: Metafora. 1984  szczegóły 
19.książka: Studia o tropach. 1988 ([T.] 2. Wrocław 1992, 161 s. (Z Dziejów Form Artystycznych w Literatur...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
20.impreza: "Zagadnienia teorii tropów" - konferencja naukowa (1988).  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    imprezy (alfabet tytułów)
21.impreza: "Genologia dzisiaj" - Międzynarodowa Konferencja Teoretycznoliteracka (1999).  szczegóły 
artykuł: Wojda Dorota: [Dwudziesta dziewiąta] XXIX Ogólnopolska Konferencja Teoretyczno-Literacka (Cieszyn 17-22 września 1999). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 2001 z. 95/96 (2000/2001) s. 182-191  szczegóły 
artykuł: Wojda Dorota: [Dwudziesta dziewiąta] XXIX Ogólnopolska Konferencja Teoretyczno-Literacka (Cieszyn 17-22 września 1999). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 2001 nr 2000/2001 z. 95/96 s. 183-191 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Mytych Beata: Genologia dzisiaj (?). Teksty Drugie 2000 nr 1/2 s. 223-227 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Węgrzyniakowa Anna: "Genos i logos" w Cieszynie. Śląsk 1999 nr 12 s. 71  szczegóły 
artykuł: Wojda Dorota: Ruch Literacki 1999 z. 6 s. 743-747  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Bajka
    książki (alfabet autorów)
22.książka: Abramowska Janina: Polska bajka ezopowa. 1991 (Bajka - opis gatunku. Dzieje bajki w Polsce....) szczegóły 
recenzja: Dobrzyńska Teresa: Pamiętnik Literacki 1992 z. 4 s. 225-230  szczegóły 
recenzja: Dżedżyk Zofia: Ruch Literacki 1993 z. 5 s. 664-666  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Exemplum
    książki (alfabet autorów)
23.książka: Szostek Teresa: Exemplum w polskim średniowieczu. 1997 (Wstęp [definicja exemplum; źródła, ich rodzaj, charakter, czas powstan...) szczegóły 
recenzja: Brzeziński Zbigniew: Święci, aniołowie i demony w exemplach średniowiecznych (Na marginesie pracy Teresy Szostek "Exemplum w polskim średniowieczu"). Almanach Historyczny 2000 t. 2 s. 221-233  szczegóły 
recenzja: [Mrozowicz Wojciech] W.M.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1998 t. 3 s. 333 (nota...) szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 357-358 (not....) szczegóły 
recenzja: Starnawska Maria: Od kazania do "Figlików" Reja. Mówią Wieki 1999 nr 1 s. 51  szczegóły 
recenzja: W.M.: Studia Źródłoznawcze 2000 t. 37 s. 238 (nota...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Poezja (gatunek literacki)
    książki (alfabet autorów)
24.książka: Okopień-Sławińska Aleksandra: Semantyka wypowiedzi poetyckiej. Preliminaria. 1985  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 379 (notka...) szczegóły 
recenzja: Nycz Ryszard: Literary Studies in Poland. Etudes Litteraires en Pologne 1988 t. 20 s. 99-111  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Miesięcznik Literacki 1988 nr 4 s. 152-154 ( ...) szczegóły 
recenzja: Wysłouch Seweryna: Pamiętnik Literacki 1988 z. 1 s. 394-401  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść
    książki (alfabet autorów)
25.książka: Tomasik Wojciech: Polska powieść tendencyjna 1949-1955. Problemy perswazji literackiej. 1988  szczegóły 
recenzja: Bakuła Bogusław: Socrealizm: perswazja i socjotechnika. Teksty Drugie 1990 nr 4 s. 114-119  szczegóły 
recenzja: Galasiński Dariusz: Język Polski [Kraków] 1990 r. 70 nr 5 s. 243-248  szczegóły 
recenzja: Gawliński Stanisław: Pamiętnik Literacki 1990 z. 3 s. 333-339  szczegóły 
recenzja: Kantor Ryszard: Student 1989 nr 9 s. 12  szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Zdzisław: Wokół literatury polskiej czasów tak zwanego socrealizmu. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 4 s. 166-170  szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Zdzisław: Wokół literatury socrealistycznej. Nowe Książki 1990 nr 1 s. 44-45  szczegóły 
recenzja: Maciąg Włodzimierz: Obsesje mojego pokolenia. Arka 1990 nr 29 s. 137-142 (z not. o Włodzimierzu Maciągu, s. 137...) szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Kultura [Paryż] 1990 nr 5 s. 108-113  szczegóły 
recenzja: Szymkowska-Ruszała Jadwiga: Powieść tendencyjna - pogranicze literatury popularnej. Literatura Ludowa 1992 nr 3 s. 62-64  szczegóły 
recenzja: Szymkowska-Ruszała Jadwiga: Powieść tendencyjna - pogranicze literatury popularnej. Słupskie Prace Humanistyczne 1993 nr 11a (1992) s. 351-354  szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1989 z. 3/4 (1989/1990) s. 396-397  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria krytyki literackiej
    imprezy (alfabet tytułów)
26.impreza: "Krytyka feministyczna - siostra teorii i historii literatury" - konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a media
    książki (alfabet autorów)
27.książka: Hopfinger Maryla: Kultura audiowizualna u progu XXI wieku. 1997 (Od autorki. Część I. Zmiana kultury, zmiana spojrzenia: 1. Między repr...) szczegóły 
recenzja: Loska Krzysztof: Kultura i media audiowizualne. Kino 1998 nr 11 s. 57  szczegóły 
recenzja: Pyszczek Grzegorz: Czy skutki awarii telewizora muszą być straszne?. Nowe Książki 1998 nr 10 s. 32-33  szczegóły 
recenzja: Sulima Roch: Mazowieckie Studia Humanistyczne 1999 r. 5 nr 1 s. 201-202  szczegóły 
recenzja: Urbanek Henryk: Audiowizualność po ludzku. Śląsk 1999 nr 5 s. 74  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
28.książka: Burdziej Bogdan: Super flumina Babylonis. Psalm 136 (137) w literaturze polskiej XIX-XX w.. 1999 (Wstęp. I. U źródeł toposu. 1. Psalm 136 "Super flumina Babylonis" w Wu...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 312-313 (not....) szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 2000 nr 1 s. 230-233  szczegóły 
recenzja: MG: Psalmiczne tropy w literaturze. Nasz Dziennik 1999 nr 106 s. 8  szczegóły 
29.książka: Lustra historii. Rozprawy i eseje ofiarowane profesor Marii Żmigrodzkiej z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej. 1998 (Marek Bieńczyk: Sześć toastów dla Pani Profesor. - Monika Kostaszek-Ro...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 302-303 (not....) szczegóły 
30.książka: Przemiany formuły polskości w drugiej połowie XIX wieku. Praca zbiorowa. 1999 (Zawiera m.in.: Janusz Maciejewski: Wstęp. - Jerzy Jedlicki: O narodowo...) szczegóły 
recenzja: Micińska Magdalena: Res Publica Nowa 2001 nr 1 s. 98  szczegóły 
recenzja: Mówią Wieki 2000 nr 10 s. 64 (not....) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
31.impreza: "Polonistyka w przebudowie. Literaturoznawstwo - wiedza o języku i kulturze - edukacja" - Zjazd Polonistów (2004).  szczegóły 
artykuł: Czermińska Małgorzata, Faron Bolesław, Nycz Ryszard: Zjazd Polonistów w Krakowie. Konspekt 2003 nr 16/17 s. 35-38 (rozmowa organizatorów przed imprezą; z not. i fot.; rozm. Magdalena Ro...) szczegóły 
32.impreza: "W 70. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości" - sesja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Habielski Rafał: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 130-132  szczegóły 
33.impreza: "Wiedza o literaturze i edukacji" - Zjazd Polonistów (1995).  szczegóły 
artykuł: Bachórz Józef: O Zjeździe ze stanowiska umiarkowanego sceptyka. Polonistyka 1996 nr 3 s. 139-141 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Badowska Alicja, Tarnacki Jerzy: Zjazd Polonistów - Wiedza o literaturze i edukacja. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 3 s. 92-98  szczegóły 
artykuł: Bortnowski Stanisław: Naiwne pytania po Zjeździe Polonistów. Polonistyka 1995 nr 10 s. 686-688  szczegóły 
artykuł: Budrewicz Zofia: O Zjeździe Polonistów wobec "Naiwnych pytań...". Polonistyka 1996 nr 3 s. 141-144 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Chrząstowska Bożena: Pogłos. Polonistyka 1996 nr 3 s. 131-133 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Forum Akademickie 1995 nr 12 s. 5 (not....) szczegóły 
artykuł: Głowiński Michał: Lekcja tradycji, lekcja czytania. Polonistyka 1995 nr 5 s. 263-264  szczegóły 
artykuł: Gosk Hanna: Nowe Książki 1995 nr 7 s. 72 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Inglot Mieczysław: Smak niedosytu. Polonistyka 1996 nr 3 s. 134-139 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Jermacz Elżbieta: Olsztyńskie echa Zjazdu Polonistów. Polonistyka 1996 nr 3 s. 189  szczegóły 
artykuł: Kalinowska Marta: Z uczniowskiego punktu widzenia. Polonistyka 1996 nr 3 s. 154-158 (refleksje...) szczegóły 
artykuł: Kamińska Maria: O potrzebie podejrzeń. Polonistyka 1996 nr 3 s. 151-152 (refleksje...) szczegóły 
artykuł: Karpiński Adam: Barok 1995 nr 2 s. 296 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kołcz Bogusław: Refleksje pozjazdowe. Polonistyka 1996 nr 3 s. 144-145  szczegóły 
artykuł: Kołcz Bogusław, Uryga Zenon: Wnioski Zjazdu Polonistów "Wiedza o literaturze i edukacja" (22-25 maja 1995 r. w Warszawie). Polonistyka 1995 nr 8 s. 515  szczegóły 
artykuł: Kopeć Zbigniew: Historia literatury XX wieku. Ruch Literacki 1995 z. 6 s. 812-813 (spraw. z obrad sekcji "Historia literatury XX w."...) szczegóły 
artykuł: Kostkiewiczowa Teresa: Przyjąć wspólną odpowiedzialność. Polonistyka 1995 nr 5 s. 261-263  szczegóły 
artykuł: Kurdziel Stanisław Cz.: Polonistyczne syndromy. Polonistyka 1996 nr 3 s. 152-154 (refleksje...) szczegóły 
artykuł: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: Głosy o kanonie. Polonistyka 1996 nr 3 s. 158-161 (spraw. z dyskusji z pierwszego dnia zjazdu...) szczegóły 
artykuł: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: Polonistyka 1996 nr 3 s. 186-187 (nt. małym zainteresowaniu mediów Zjazdem...) szczegóły 
artykuł: Michałowska Teresa: Historia literatury dawnej. Ruch Literacki 1995 z. 6 s. 810-811 (spraw. z obrad sekcji "Historia literatury dawnej"...) szczegóły 
artykuł: Michałowski Piotr: Obrady plenarne. Ruch Literacki 1995 z. 6 s. 809-810  szczegóły 
artykuł: Myrdzik Barbara: Informacje zjazdowe. Język Polski w Szkole Średniej 1995 z. 1 (1995/1996) s. 119-120  szczegóły 
artykuł: Ossowski Jerzy S.: Dokumentacja i edytorstwo. Ruch Literacki 1995 z. 6 s. 817-818 (spraw. z obrad sekcji "Dokumentacja i edytorstwo"...) szczegóły 
artykuł: Płonka Izabela, Potaś Marta: Co nowego w szkolnej polonistyce? (Zjazd Polonistów "Wiedza o literaturze i edukacji"). Ojczyzna Polszczyzna 1995 nr 4 s. 63-64 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Przybyła Zbigniew: Historia literatury XIX wieku. Ruch Literacki 1995 z. 6 s. 811-812 (spraw. z obrad sekcji "Historia literatury XIX w."...) szczegóły 
artykuł: Przybyła Zbigniew: Ruch Literacki 1995 z. 6 s. 807-808  szczegóły 
artykuł: Sienko Maria: Edukacja polonistyczna. Ruch Literacki 1995 z. 6 s. 819-820 (spraw. z obrad sekcji "Edukacja polonistyczna" ...) szczegóły 
artykuł: Sosnowski Jerzy: Wychowawczyni pokoleń? Na Zjeździe Polonistów w Warszawie (22-25 maja) wiele dyskutowano o kanonie lektur szkolnych. Gazeta Wyborcza 1995 nr 123 s. 12  szczegóły 
artykuł: Staszewski Wojciech: Kto wielkim poetą był. Zjazd Polonistów. Gazeta Wyborcza 1995 nr 121 s. 4  szczegóły 
artykuł: Sulikowski Andrzej: Mądrość czytania. Polonistyka 1995 nr 5 s. 264-266  szczegóły 
artykuł: Szajnert Danuta: Teoria literatury i poetyka. Ruch Literacki 1995 z. 6 s. 814-816 (spraw. z obrad sekcji "Teoria literatury i poetyki"...) szczegóły 
artykuł: Ślósarz Anna: Polska wieża Babel. Polonistyka 1996 nr 3 s. 146-151 (refleksje...) szczegóły 
artykuł: Tytuł [Gdańsk] 1995 nr 2 s. 226 (nota...) szczegóły 
artykuł: Wichary Gertruda: Wokół problemów dydaktyki języka polskiego. Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 3 s. 99-106  szczegóły 
artykuł: Wyka Marta: Czy zmiany sprzyjają edukacji?. Polonistyka 1995 nr 5 s. 260-261  szczegóły 
artykuł: Wysłouch Seweryna: Pogranicza i konteksty w badaniach literackich. Ruch Literacki 1995 z. 6 s. 816-817 (spraw. z obrad sekcji "Pogranicza i konteksty w badaniach literackich"...) szczegóły 
artykuł: Zjazd Polonistów. Rzeczpospolita 1995 nr 118 s. 6 (not....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
34.książka: Hernas Czesław: Barok. 1998  szczegóły 
35.książka: Hernas Czesław: Literatura baroku. 1995  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 2 s. 20 (notka...) szczegóły 
36.książka: Literatura i kultura polska po "potopie". 1992 ([Zawiera materiały z konferecji nauk. pośw. problemom literatury i kul...) szczegóły 
recenzja: Stępień Paweł: Barok 1994 nr 1 s. 165-167  szczegóły 
recenzja: Stępień Paweł: Pamiętnik Literacki 1994 z. 2 s. 231-238  szczegóły 
37.książka: Literatura i kultura późnego średniowiecza w Polsce. Praca zbiorowa. 1993 ([Zawiera materiały z konferencji nauk. "Literatura i kultura późnego ś...) szczegóły 
recenzja: Czyż Antoni: Pamiętnik Literacki 1994 z. 4 s. 162-170  szczegóły 
recenzja: [Gawlas Sławomir] S.G.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1996 t. 1 s. 144-145 (nota...) szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1993 nr 12 s. 56 (not....) szczegóły 
38.książka: Litwornia Andrzej: W Rzymie niezwyciężonym Rzym niezwyciężony. Spory o Wieczne Miasto (1575-1630). 2003 (1. Staropolskie spory o Rzym. Literatura peregrynacyjna. Dwie Lukrecje...) szczegóły 
39.książka: Łacińska poezja w dawnej Polsce. Praca zbiorowa. 1995 (Teresa Michałowska: Słowo od redakcji. - Teresa Michałowska: Galla Ano...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1996 t. 3 s. 338-339 (not....) szczegóły 
recenzja: Budzyński Józef: Pallas Silesia 1997 t. 1 s. 88-89  szczegóły 
recenzja: Elżanowska Małgorzata: Pamiętnik Literacki 1997 z. 4 s. 183-190  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Łacina, siostra polszczyzny. Nowe Książki 1996 nr 6 s. 41-42  szczegóły 
40.książka: Michałowska Teresa: Średniowiecze. 1997  szczegóły 
41.książka: Michałowska Teresa: Średniowiecze. 1995 (Od autora. Wstęp. - Piśmiennictwo łacińskie w Polsce do końca XII wiek...) szczegóły 
recenzja: Bajer Magdalena: Odkrywanie średniowiecza. Tydzień 1996 nr 1 s. 9  szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1995 t. 2 s. 197-198 (not....) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 4 s. 19 (nota...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 4 s. 19 (nota...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Wędrówki przez stulecia. Tygodnik Powszechny 1995 nr 26 s. 13  szczegóły 
recenzja: [Gawlas Sławomir] S.G.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1996 t. 1 s. 148 (nota...) szczegóły 
recenzja: (JA): Acta Poloniae Historica 1997 t. 75 s. 235-236 (notka w jęz. angielskim...) szczegóły 
recenzja: Kowalski Waldemar: O "Średniowieczu" Teresy Michałowskiej. Język Polski w Szkole Średniej 1997 z. 4 (1996/1997) s. 113-115  szczegóły 
recenzja: Kuncewicz Piotr: Dusza z ciała wyleciała. Przegląd Tygodniowy 1995 nr 42 s. 17  szczegóły 
recenzja: Litwornia Andrzej: Pamiętnik Literacki 1997 z. 3 s. 187-198  szczegóły 
recenzja: Manikowska Halina: Średniowiecze. Mówią Wieki 1995 nr 9 s. 27  szczegóły 
recenzja: Michałowska Teresa: Materia i konstrukacja. Tygodnik Powszechny 1996 nr 2 s. 12 (wyw. z autorką; rozm. Magdalena Bajer...) szczegóły 
recenzja: Potkowski Edward: Kwartalnik Historyczny 1997 nr 2 s. 115-118  szczegóły 
recenzja: Pysiak Jerzy: Średniowiecze literackie. Sycyna 1996 nr 2 s. 18  szczegóły 
recenzja: Starnawski Jerzy: Ruch Literacki 1996 z. 1 s. 101-106  szczegóły 
recenzja: Włodarski Maciej: Ruch Literacki 1996 z. 1 s. 106-109  szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: Podręcznik dla prymusów. Nowe Książki 1995 nr 10 s. 44  szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: Średniowiecze uporządkowane. Gazeta Wyborcza 1995 nr 180 s. 9  szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: Wielka historia literatury. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 31 s. 21  szczegóły 
42.książka: Witczak Tadeusz: Literatura Średniowiecza. 1990  szczegóły 
recenzja: Elżanowska Małgorzata: Wokół "Literatury średniowiecza" Tadeusza Witczaka. Ogród 1991 nr 1 s. 220-225  szczegóły 
recenzja: Ślaski Jan: Literatura Średniowiecza. Nowe Książki 1991 nr 10 s. 48-49  szczegóły 
43.książka: Ziomek Jerzy: Renesans. 1998  szczegóły 
44.książka: Ziomek Jerzy: Renesans. 1995  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 10 s. 19 (not....) szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: Polski renesans. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 11 s. 21  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
45.artykuł: Czyż Antoni: W sprawie nowej syntezy literatury dawnej. Ogród 1994 nr 3 s. 303-309 (wypow. w dyskusji "Czy potrzebna jest nowa synteza literatury staropol...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
46.impreza: "Koncept w kulturze staropolskiej" - konferencja naukowa (2003).  szczegóły 
artykuł: Kalendarium. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2003 nr 5 s. 13 (not....) szczegóły 
artykuł: Skrzydło Jolanta: Barok 2003 nr 2 s. 250-252 (sprawozdanie...) szczegóły 
47.impreza: "Kultura i literatura polska 'po potopie'" - konferencja naukowa (1990).  szczegóły 
artykuł: Rytel Jadwiga: Sprawozdanie z konferencji "Kultura i literatura polska ". Przegląd Humanistyczny 1992 nr 1 s. 185-188  szczegóły 
48.impreza: "Literatura i kultura późnego średniowiecza w Polsce" - konferencja naukowa (1987).  szczegóły 
artykuł: Partyka Joanna: La litterature et culture du bas Moyen Age en Pologne. Acta Poloniae Historica 1990 t. 62 s. 303-305  szczegóły 
49.impreza: "Między >>Psałterzem Dawidowym<< (1579) a >>Gofredem<< (1618) - koteksty intelektualne" - konferencja z cyklu Kolokwia Staropolskie (1998).  szczegóły 
artykuł: Krzywy Roman: Barok 1999 nr 1 s. 252-254  szczegóły 
recenzja: Lasocińska Estera: Barok 1998 nr 2 s. 239-240  szczegóły 
50.impreza: "Problemy edytorstwa literatury staropolskiej wieku XVII" - konferencja naukowa (1992).  szczegóły 
artykuł: Okoń Jan: Siedemnastowieczne problemy edytorstwa. Ruch Literacki 1993 z. 1/2 s. 179-181  szczegóły 
51.impreza: "Staropolska kultura rękopisu" - konferencja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Bogucka Maria: La culture de manuscrit dans l'ancienne Pologne. Acta Poloniae Historica 1990 t. 62 s. 303-304  szczegóły 
artykuł: Kazańczuk Mariusz: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 122-130  szczegóły 
52.impreza: "Śmiech w kulturze staropolskiej" - konferencja z cyklu Kolokwia Staropolskie (2000).  szczegóły 
artykuł: PM: Z uśmiechem o śmiechu?. Nasz Dziennik 2000 nr 238 s. 8 (not. o referatach...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 6 s. 6 (nota...) szczegóły 
artykuł: Gurowska Anna: Barok 2000 nr 2 s. 272-274  szczegóły 
53.impreza: "Średniowieczna wyobraźnia" - konferencja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Wiślicz Tomasz: Kwartalnik Historyczny 1995 nr 2 s. 154-156  szczegóły 
54.impreza: "Trzej poeci późnego baroku: Wespazjan Kochowski, Stanisław Herakliusz Lubomirski, Wacław Potocki" - konferencja naukowa (1989).  szczegóły 
artykuł: Gostyńska Dorota: "Trzej poeci późnego baroku: Wespazjan Kochowski, Stanisław Herakliusz Lubomirski, Wacław Potocki" (Warszawa, 26-27 października 1989 r.). Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 176-184 (spraw....) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Średniowiecze
    książki (alfabet autorów)
55.książka: Michałowska Teresa: Średniowiecze. 1997  szczegóły 
recenzja: Literatura 1999 nr 10 s. 59 (not....) szczegóły 
56.książka: Witczak Tadeusz: Literatura Średniowiecza. 1999  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Renesans
    książki (alfabet autorów)
57.książka: Ziomek Jerzy: Literatura Odrodzenia. 1999  szczegóły 
58.książka: Ziomek Jerzy: Renesans. 1999  szczegóły 
recenzja: Literatura 1999 nr 10 s. 59-60 (nota...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
59.impreza: "Retorzy i retoryka renesansu i baroku" - konferencja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Falęcka Barbara: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 66-69  szczegóły 
recenzja: Stec Wiesław: W kręgu zagadnień staropolskiej retoryki. Polonistyka 1990 nr 2/3 s. 150-153  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Barok
    książki (alfabet autorów)
60.książka: Hernas Czesław: Barok. 1998  szczegóły 
61.książka: Hernas Czesław: Literatura baroku. 1999  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
62.impreza: "Klasycyzmy w baroku" - konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Wereszczyńska-Duch Małgorzata: Barok 2000 nr 1 s. 329-331 (omówienie...) szczegóły 
63.impreza: "Retorzy i retoryka renesansu i baroku" - konferencja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Falęcka Barbara: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 66-69  szczegóły 
recenzja: Stec Wiesław: W kręgu zagadnień staropolskiej retoryki. Polonistyka 1990 nr 2/3 s. 150-153  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    książki (alfabet autorów)
64.książka: Butterwick Richard: Stanisław August a kultura angielska. 2000 ([Dedykacja:] Pamięci prof. Zofii Libiszowskiej (1918-2000). * Przedmow...) szczegóły 
recenzja: Deszczyńska Martyna: Król Staś w angielskiej perspektywie. Mówią Wieki 2002 nr 8 s. 60-61  szczegóły 
streszczenie: (MM): Acta Poloniae Historica 2002 t. 85 s. 342-343 (w jęz. angielskim...) szczegóły 
65.książka: Grześkowiak-Krwawicz Anna: Gdańsk oświecony. Szkice o kulturze literackiej Gdańska w dobie Oświecenia = Die Aufklaerung in Danzig. Skizzen ueber die Danziger Literaturpflege im Zeitalter der Aufklaerung. 1998 (Słowo wstępne = Vorwort. Oświecenie w Gdańsku - uwagi wstępne = Die Au...) szczegóły 
recenzja: Działalność Naukowa PAN 1999 z. 7 s. 45 (nota...) szczegóły 
recenzja: Nowak Zbigniew: Rocznik Gdański 1999 t. 59 z. 2 s. 183-185  szczegóły 
recenzja: Sitek Andrzej: Gdańsk niemiecki i polski. Nautologia 1999 nr 2 s. 56  szczegóły 
recenzja: Sitek Andrzej: Gdańsk niemiecki i polski. Nowe Książki 1999 nr 4 s. 38  szczegóły 
66.książka: Grześkowiak-Krwawicz Anna: O formę rządu czy o rząd dusz? Publicystyka polityczna Sejmu Czteroletniego. 2000 (Wstęp. Część I. W powodzi pism. I. Radzić o ojczyźnie - prawo i obowią...) szczegóły 
recenzja: Butterwick Richard: Niegdysiejsze dyskusje. Nowe Książki 2000 nr 12 s. 30-31  szczegóły 
recenzja: Grześkowiak-Krwawicz Anna: Działalność Naukowa 2000 z. 10 s. 24-25  szczegóły 
recenzja: Grześkowiak-Krwawicz Anna: Działalność Naukowa 2000 z. 10 s. 24-25  szczegóły 
recenzja: Kostkiewiczowa Teresa: Wiek Oświecenia 2001 nr 17 s. 208-209  szczegóły 
recenzja: Organiściak Wojciech: Czasopismo Prawno-Historyczne 2001 z. 1 s. 379-381  szczegóły 
67.książka: Klimowicz Mieczysław: Literatura Oświecenia. 1990  szczegóły 
68.książka: Klimowicz Mieczysław: Literatura Oświecenia. 1988  szczegóły 
69.książka: Klimowicz Mieczysław: Literatura Oświecenia. 1995  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1996 nr 1 s. 15 (not....) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 5 s. 16 (not....) szczegóły 
70.książka: Klimowicz Mieczysław: Oświecenie. 1999  szczegóły 
71.książka: Klimowicz Mieczysław: Oświecenie. 1997  szczegóły 
recenzja: Kwiatkowska Agnieszka: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 366 (not....) szczegóły 
72.książka: Klimowicz Mieczysław: Oświecenie. 1997  szczegóły 
recenzja: Taczanowski Stanisław: Oświecenie. Wiadomości Kulturalne 1998 nr 6 s. 13 (not....) szczegóły 
73.książka: Pisarze polskiego oświecenia. 1992 (Zbigniew Goliński: Stanisław Konarski. - Barbara Kryda: Józef Andrzej ...) szczegóły 
recenzja: Libera Zdzisław: Wiek Oświecenia 1995 nr 11 s. 239-241  szczegóły 
recenzja: Wolska Barbara: Pamiętnik Literacki 1994 z. 3 s. 209-219  szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1994 z. 1 (1994/1995) s. 124-126  szczegóły 
74.książka: "Rok Monarchii Konstytucyjnej". Piśmiennictwo polskie lat 1791-1792 wobec Konstytucji 3 Maja. Praca zbiorowa. 1992 (Słowo wstępne. - Łukasz Kądziela: Rok realizacji reform majowych (1791...) szczegóły 
recenzja: Snopek Jerzy: Wiek Oświecenia 1994 nr 10 s. 151-153  szczegóły 
75.książka: Słownik literatury polskiego Oświecenia. 1991  szczegóły 
76.książka: Snopek Jerzy: Objawienie i oświecenie. Z dziejów libertynizmu w Polsce. 1986  szczegóły 
recenzja: Kopcińska Klara Maria: Literary Studies in Poland. Etudes Litteraires en Pologne 1990 t. 23 s. 142-146  szczegóły 
recenzja: Łossowska Irena: Wiek Oświecenia 1989 nr 7 s. 215-216  szczegóły 
omówienie: Dołęgowska-Wysocka Mirosława: Argumenty 1989 nr 32, 33, 38, 39, 42-45, 47  szczegóły 
77.książka: Snopek Jerzy: Oświecenie. Szkic do portretu epoki. 1999  szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Jerzy Snopek, Oświecenie. Szkic do portretu epoki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 4 (1999/2000) s. 105-108  szczegóły 
recenzja: Chachulski Tomasz: Wiek Oświecenia 2000 nr 16 s. 208  szczegóły 
recenzja: Rejman Zofia: Niespokojna epoka. Nowe Książki 2000 nr 5 s. 14-15  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
78.artykuł: Kostkiewiczowa Teresa: Oświecenie w pracach Instytutu Badań Literackich (Refleksje w związku z czterdziestą piątą rocznicą powstania IBL). Wiek Oświecenia 1996 nr 12 s. 135-145  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
79.impreza: "Antynomie Oświecenia" - sesja naukowa dla uczczenia 30. rocznicy śmierci Tadeusza Mikulskiego (1988).  szczegóły 
artykuł: Odra 1989 nr 1 s. 112  szczegóły 
artykuł: Kukla Aleksandra: Nauka Polska [Wrocław] 1989 nr 1 s. 179-182  szczegóły 
artykuł: Chachulski Tomasz: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 112-116  szczegóły 
artykuł: Książka i Czytelnik 1989 nr 1 s. 76  szczegóły 
80.impreza: Co to jest oświecenie? - konferencja (2003).  szczegóły 
artykuł: Kwiatkowska Agnieszka: Rozważania o oświeceniu. Życie Uniwersyteckie 2001 nr 1 s. 14  szczegóły 
81.impreza: "Sejm Czteroletni i jego tradycje" - sesja naukowa poświęcona historii i tradycji Sejmu Czteroletniego (1988).  szczegóły 
artykuł: Kriegseisen Wojciech: La Diete de Quatre Ans et ses traditions. Acta Poloniae Historica 1990 t. 62 s. 308-310  szczegóły 
artykuł: Kriegseisen Wojciech: Kwartalnik Historyczny 1989 nr 1/2 s. 356-358  szczegóły 
artykuł: Chachulski Tomasz: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 94-100  szczegóły 
82.impreza: "Z warsztatów badaczy oświecenia" - spotkanie (1999).  szczegóły 
artykuł: Grześkowiak-Krwawicz Anna: Biuletyn Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym 2000 nr 4 s. 39 (nota...) szczegóły 
83.impreza: "Z warsztatów badawczych epoki Oświecenia" - sesja naukowa (1989).  szczegóły 
artykuł: Samojluk Bożena: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 133-136  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    książki (alfabet autorów)
84.książka: Kukiel Marian: Historia w służbie teraźniejszości i inne pisma emigracyjne. 1994 ([Zawiera m.in.:] I. Rozprawy i studia: Polityka wschodnia księcia Adam...) szczegóły 
recenzja: Koźniewski Kazimierz: [Dwudziestowieczny] XX-wieczny wiek XIX. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 22 s. 20  szczegóły 
recenzja: Władyka Wiesław: Wielki posąg z jednej bryły. Polityka - Kultura 1995 nr 1 s. 2  szczegóły 
85.książka: Nasze pojedynki o romantyzm. 1995 (Alina Witkowska: Przedmowa. - Romantyczna egzystencja: Maria Janion, M...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Romantyzm bliski i daleki. Twórczość 1997 nr 2 s. 115-119  szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1996 t. 3 s. 341-342  szczegóły 
recenzja: Gromadzki Juliusz: Nasze pojedynki o romantyzm. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 6 s. 163-165  szczegóły 
recenzja: Or: Odra 1996 nr 4 s. 115  szczegóły 
recenzja: Wichrowska Elżbieta Z.: Raczej elegancka szermierka. Nowe Książki 1996 nr 2 s. 18-19  szczegóły 
86.książka: Obraz literatury polskiej XIX i XX wieku. Red. nacz. K. Wyka, H. Markiewicz, I. Wyczańska, S. Żółkiewski. Seria 3. Literatura krajowa w okresie romantyzmu 1831-1863. T. 2. Zespół red. M. Janion, M. Dernałowicz, M. Maciejewski. 1988 (M. Janion: Literatura romantyczna jako dokument spisków. - J. Maślanka...) szczegóły 
recenzja: [Bugajski Leszek] L.B.: Życie Literackie 1988 nr 37 s. 15  szczegóły 
recenzja: Siwicka Dorota: Nowe Książki 1989 nr 3 s. 24-25  szczegóły 
87.książka: Przybylski Ryszard, Witkowska Alina: Romantyzm. 1999  szczegóły 
88.książka: Przybylski Ryszard, Witkowska Alina: Romantyzm. 1998  szczegóły 
89.książka: Treugutt Stefan: Geniusz wydziedziczony. Studia romantyczne i napoleońskie. 1993 (I: Napoleon - mit i utopia. Ody napoleońskie Kajetana Koźmiana. Napole...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Napoleon i romantycy. Twórczość 1994 nr 10 s. 105-109  szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1995 nr 1 s. 56 (not....) szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Andrzej Stanisław: Geniusz dziejów i dar słowa. Res Publica Nowa 1994 nr 11 s. 70-71  szczegóły 
recenzja: Sudolski Zbigniew: Stefan Treugutt - mistrz refleksji historyczno-literackiej. Nowe Książki 1994 nr 9 s. 34-36  szczegóły 
recenzja: Tazbir Janusz: W kręgu mitów polskich i obcych. Teksty Drugie 1995 nr 2 s. 71-  szczegóły 
90.książka: Zielińska Marta: Polacy, Rosjanie, romantyzm. 1998 (Od autorki. 1. Wolność i fatum w biografii Aleksandra Puszkina. 2. "Us...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 310-311 (not....) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Rosyjskie konteksty. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 44 s. 2  szczegóły 
recenzja: Suchanek Lucjan: Wokół Puszkina i Mickiewicza. Teksty Drugie 1999 nr 4 s. 98-101  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
91.impreza: "Nasze pojedynki o romantyzm" - konferencja naukowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Knaplewska Joanna: "Nasze pojedynki o romantyzm". Polonistyka 1993 nr 8 s. 504-506 (spraw....) szczegóły 
92.impreza: "Sybir romantyczny" - konferencja naukowa (1991).  szczegóły 
artykuł: Piasecka Maria: Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 223  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Pozytywizm
    książki (alfabet autorów)
93.książka: Borkowska Grażyna: Pozytywiści i inni. 1996 ([M.in. nt.: sporów ideologicznych konserwatystów i pozytywistów, podej...) szczegóły 
recenzja: Iwasiów Inga: Komu podręcznik? (Dyskretny urok badań własnych). Teksty Drugie 1997 nr 1/2 s. 102-113  szczegóły 
recenzja: Maciąg Kazimierz: Czy Świętochowski wielkim powieściopisarzem był?. Arcana 1996 nr 6 s. 170-172  szczegóły 
recenzja: Paszek Jerzy: Inny pozytywizm. Śląsk 1996 nr 11 s. 68  szczegóły 
recenzja: Pawelec Dariusz: Czyj pozytywizm?. Nowe Książki 1997 nr 1 s. 36  szczegóły 
94.książka: Borkowska Grażyna: Pozytywiści i inni. 1999  szczegóły 
recenzja: Literatura 1999 nr 10 s. 60 (nota...) szczegóły 
95.książka: "Lalka" i inne. Studia w stulecie polskiej powieści realistycznej. 1992 ([Zawiera referaty z konferencji nauk."W stulecie wielkich polskich pow...) szczegóły 
recenzja: Ihnatowicz Ewa: Stulecie polskiej powieści realistycznej. Nowe Książki 1993 nr 4 s. 41-43  szczegóły 
recenzja: Przybyła Zbigniew: Pamiętnik Literacki 1995 z. 3 s. 130-139  szczegóły 
96.książka: Markiewicz Henryk: Literatura pozytywizmu. 1997  szczegóły 
97.książka: Markiewicz Henryk: Pozytywizm. 1999  szczegóły 
recenzja: Literatura 1999 nr 10 s. 60 (not....) szczegóły 
98.książka: Pozytywizm. 1999  szczegóły 
99.książka: Z domu niewoli. Sytuacja polityczna a kultura literacka w drugiej połowie XIX wieku. 1988 (J. Maciejewski: Wstęp. - A. Martuszewska: Pozytywistyczna mowa ezopowa...) szczegóły 
recenzja: Leociak Jacek: Nowe Książki 1989 nr 10 s. 90-91  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    książki (alfabet autorów)
100.książka: Hutnikiewicz Artur: Młoda Polska. 1997  szczegóły 
101.książka: Hutnikiewicz Artur: Młoda Polska. 1994 (Europejski modernizm i Młoda Polska: Teorie przełomów kulturowych. Tri...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1994 t. 1 s. 177 (not....) szczegóły 
recenzja: Bubnicki Rafał: Młoda Polska na nowo odczytana. Rzeczpospolita 1994 nr 236 s. 6  szczegóły 
recenzja: Chlebowski Cezary: Dzieło bez precedensu. Tygodnik Solidarność 1995 nr 2 s. 12  szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Historia literatury Młodej Polski. Ojczyzna Polszczyzna 1995 nr 1 s. 70-72  szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Historia literatury Młodej Polski. Twórczość 1995 nr 4 s. 112-114  szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej, Żuliński Leszek: Młoda Polska według Hutnikiewicza. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 31 s. 21  szczegóły 
recenzja: Lewandowski Wacław: "Młoda Polska" Artura Hutnikiewicza. Kresy 1995 nr 22 s. 145-147  szczegóły 
recenzja: Pryszczewska-Kozołub Adela: Kwartalnik Opolski 1995 nr 1 s. 126-131  szczegóły 
recenzja: Szynaka Robert: Jeszcze raz Młoda Polska. Kresy Literackie 1995 nr 3/4 s. 71  szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: Stara Młoda Polska. Nowe Książki 1995 nr 6 s. 26-27  szczegóły 
102.książka: Hutnikiewicz Artur: Młoda Polska. 1999  szczegóły 
103.książka: Podraza-Kwiatkowska Maria: Literatura Młodej Polski. 1992 (Wprowadzenie do epoki literackiej: Młoda Polska. - Czasopisma literack...) szczegóły 
recenzja: Gutowski Wojciech: Pamiętnik Literacki 1993 z. 3/4 s. 202-207  szczegóły 
recenzja: Krzysztoforska-Doschek Jolanta: Wiener Slavistisches Jahrbuch 1994 t. 40 s. 204-209  szczegóły 
recenzja: Leszczyński Grzegorz: Młoda Polska raz jeszcze. Nowe Książki 1993 nr 4 s. 43-44  szczegóły 
recenzja: Lewandowski Tomasz: Sztuka syntezy. Teksty Drugie 1994 nr 1 s. 97-104  szczegóły 
recenzja: Wierszyłowska Beata: Kwartalnik Opolski 1993 nr 3 s. 165-175  szczegóły 
recenzja: Ziejka Franciszek: Ruch Literacki 1994 z. 3/4 s. 353-355  szczegóły 
104.książka: Podraza-Kwiatkowska Maria: Literatura Młodej Polski. 1992  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    książki (alfabet autorów)
105.książka: Hernik Spalińska Jagoda: Wileńskie Środy Literackie (1927-1939). 1998 ([Kronika spotkań pod nazwą Środy Literackie organizowanych w Wilnie w ...) szczegóły 
recenzja: Dunin Janusz: To więcej, niż kronika Śród Literackich. "60 lat temu skończyła się pewna epoka". Znad Wilii 1999 nr 11 s. 5, 8  szczegóły 
recenzja: Fabianowski Andrzej: Co tydzień przez dwanaście lat. Nowe Książki 1999 nr 4 s. 34-35  szczegóły 
recenzja: Ossowski Jerzy S.: Pamiętnik Literacki 2001 z. 2 s. 193-218  szczegóły 
recenzja: Srebrakowski Aleksander: Dzieje Najnowsze 2000 r. 32 nr 4 s. 220-223  szczegóły 
106.książka: Kisilowska Małgorzata: Skamandryci w fotografii i fonografii. Problemy opracowania i wykorzystywania zbiorów audiowizualnych. Poradnik dla bibliotekarzy i polonistów = Photographies and records of of the Skamander group. Elaboration and usage of audiovisual documents. Guidelines for librarians teachers. . 1999 (nt. zbiorów ikonograficznych m.in. w: Muzeum Literatury im. A. Mickiew...) szczegóły 
recenzja: Bąkowska Lidia: Bibliotekarz 2000 nr 4 s. 31 (not....) szczegóły 
recenzja: Chruścińska Jadwiga: Poradnik Bibliotekarza 2000 nr 2 s. 17  szczegóły 
recenzja: Łuk.: Magazyn Literacki 2000 nr 1 s. 82 (not....) szczegóły 
107.książka: Kwiatkowski Jerzy: Literatura Dwudziestolecia. 1990  szczegóły 
recenzja: Chruszczyński Andrzej: Testament naukowy profesora Kwiatkowskiego. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3 s. 163-166  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1991 nr 15 s. 8 (nota...) szczegóły 
recenzja: Głowiński Michał: Dwudziestolecie, czas zagęszczony. Polityka 1992 nr 16 s. 17  szczegóły 
recenzja: Hutnikiewicz Artur: Ostatnia książka Jerzego Kwiatkowskiego. Twórczość 1991 nr 11/12 s. 140-143  szczegóły 
recenzja: Jarzębski Jerzy: Ruch Literacki 1993 z. 3 s. 303-305  szczegóły 
recenzja: Lektor: Synteza. Tygodnik Powszechny 2000 nr 46 s. 13  szczegóły 
recenzja: Łukasiewicz Jacek: Tradycja Dwudziestolecia. Ostatnia książka Jerzego Kwiatkowskiego. Tygodnik Powszechny 1991 nr 35 s. 8  szczegóły 
recenzja: Makowiecki Andrzej Z.: Synteza niekoturnowa. Polityka 1992 nr 16 s. 17  szczegóły 
recenzja: Święch Jerzy: Pamiętnik Literacki 1994 z. 3 s. 240-248  szczegóły 
recenzja: Vlasek Josef: Slavia 1992 z. 3 s. s. 324-326  szczegóły 
recenzja: Wierciński Adam: O literaturze Dwudziestolecia inaczej. Opole 1992 nr 4/5/6 s. 41-42  szczegóły 
108.książka: Literatura polska w okresie międzywojennym. 1993 (T. 3, 594 s., [83] s. tabl.: faks., fot., portr. (Obraz literatury pol...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Obraz literatury polskiej. Tygodnik Powszechny 1994 nr 15 s. 11  szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Z.: Jak pisać o poezji w historii literatury?. Twórczość 1994 nr 9 s. 113-114  szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Z.: Literatura międzywojenna. Nowe Książki 1994 nr 6 s. 20  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura lat 1939-1945
    książki (alfabet autorów)
109.książka: Święch Jerzy: Literatura polska w latach II wojny światowej. 1999  szczegóły 
110.książka: Święch Jerzy: Litratura polska w latach II wojny światowej. 2000  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
111.impreza: Literatura polska wobec Zagłady - sesja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Zawistowska Władysława: Literatura polska wobec Zagłady. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2000 nr 2 s. 18, 22  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2000 nr 70 s. 181 (not....) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
112.książka: Jarosiński Zbigniew: Literatura lat 1945-1975. 1999  szczegóły 
113.książka: Jarosiński Zbigniew: Literatura lat 1945-1975. 1997  szczegóły 
114.książka: Jarosiński Zbigniew: Nadwiślański socrealizm. 1999 (Wstęp. - I. Nadwiślański socrealizm. Zarys: Warunki życia literackiego...) szczegóły 
recenzja: Alichnowicz Karol: Przegląd Bydgoski 2000 r. 11 s. 124-126  szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: Synteza socjalizmu. Nowe Książki 2000 nr 1 s. 40  szczegóły 
recenzja: Łukasiewicz Jacek: "Nadwiślański socrealizm". Teksty Drugie 2000 nr 1/2 s. 152-158  szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 2000 nr 1 s. 61  szczegóły 
recenzja: Mówią Wieki 2000 nr 4 s. 64 (not....) szczegóły 
recenzja: Nowacki Dariusz: Sine ira et studio. Res Publica Nowa 2000 nr 3 s. 77-78  szczegóły 
recenzja: Śliwa Michał: Dzieje Najnowsze 2000 r. 32 nr 4 s. 257-259  szczegóły 
recenzja: Tomasik Wojciech: Socrealizm znad Wisły. Przegląd Polityczny 2000 nr 44 s. 146-149  szczegóły 
115.książka: Literatura i władza. 1996 ([Referaty wygłoszone na konferencji "Literatura i władza", Warszawa, 1...) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Ideologiczne dreszcze. Rzeczpospolita 1997 nr 10 s. 23  szczegóły 
116.książka: Literatura polska 1918-1975. T. 3: 1945-1974. Cz. 1. 1996 (Od Redakcji. * Oskar Stanisław Czarnik: Kultura literacka: Prolog 1944...) szczegóły 
recenzja: Bakalarczyk Danuta: Historyczna historia. Nowe Książki 1997 nr 6 s. 19  szczegóły 
recenzja: Melkowski Stefan: Wokół literatury polskiej lat 1945-1975. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 31 s. 20  szczegóły 
117.książka: Literatura wobec niewyrażalnego. Praca zbiorowa. 1998 (Od redaktorów. * [Referaty wygłoszone na XXVI Konferencji Teoretycznol...) szczegóły 
recenzja: Sochoń Jan: Gry z niewyrażalnym. Nowe Książki 1999 nr 1 s. 22-23  szczegóły 
recenzja: Szczuka Kazimiera: Tajemnica złotego pierścienia i "to", które bywa na jedną chwilę. Teksty Drugie 1999 nr 6 s. 91-101  szczegóły 
118.książka: Maski współczesności. O literaturze i kulturze XX wieku. 2001 ([dedykacja:] Naszej Kochanej Profesor Alinie Brodzkiej w siedemdziesią...) szczegóły 
polemika: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2002 nr 7/8 s. 133 (dot. art. Stefana Szymutki...) szczegóły 
119.książka: Miłosz Czesław: Życie na wyspach. 1997 (Kilka problemów osobistych [wstęp]. - Niemoralność sztuki [Tomasz Mann...) szczegóły 
recenzja: Biedrzycki Krzysztof: Budujące, lektury. Znak 1997 nr 12 s. 114-119 (z not. o aut....) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Nowy Miłosz. Tygodnik Powszechny 1997 nr 21 s. 13  szczegóły 
recenzja: Jastrun Tomasz: Ciemna słodycz kobiecego ciała. Twój Styl 1998 nr 4 s. 155-156  szczegóły 
recenzja: Kalinowski Grzegorz: Obok siebie. Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 3 s. 133-135  szczegóły 
recenzja: Melkowski Stefan: Tematy Miłosza. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 42 s. 20  szczegóły 
recenzja: Olejniczak Józef: Samotny starszy pan. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 100-101  szczegóły 
recenzja: P.Ś.: Noty. Polonistyka 1997 nr 7 s. 441  szczegóły 
recenzja: Sabiniewicz Marcin: Życie i sztuka. Zeszyty Literackie 1997 nr 60 s. 118-122 (z not. o Czesławie Miłoszu na s. 173 i o Marcinie Sabiniewiczu na s. 1...) szczegóły 
recenzja: Zawada Andrzej: "Przywiązanie do proporcji i miary". Nowe Książki 1997 nr 8 s. 10-11  szczegóły 
120.książka: Sporne postaci literatury współczesnej. Kontynuacje. 1996 (Alina Brodzka, Lidia Burska: Słowo wstępne. * Małgorzata Baranowska: ...) szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1996 t. 3 s. 353 (not....) szczegóły 
recenzja: (m): Śląsk 1996 nr 10 s. 72 (nota...) szczegóły 
recenzja: Nowacki Dariusz: Po raz trzeci. Fa-Art 1996 nr 4 s. 78-79  szczegóły 
recenzja: Pasterski Janusz: "Nowofalowy Skamander", czyli spornych postaci szereg trzeci. Fraza 1997 nr 15 s. 234-238  szczegóły 
recenzja: [P.Ś.]: Polonistyka 1996 nr 10 s. 697  szczegóły 
recenzja: Skrendo Andrzej: Sporna literatura - i co dalej?. Teksty Drugie 1997 nr 1/2 s. 113-131  szczegóły 
recenzja: Śliwiński Piotr: Sporne, wartościowe. Nowe Książki 1996 nr 11 s. 38  szczegóły 
121.książka: Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. 1994 (Słowo wstępne. * Jan Walc: Władysław Broniewski wobec września [dot. u...) szczegóły 
recenzja: Brudnicki Jan Z.: Powtórka z klasyków. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 5 s. 20  szczegóły 
recenzja: Czachowska Agnieszka: Sporne potrzeby polonistów. Twórczość 1996 nr 4 s. 146-149  szczegóły 
recenzja: Czapliński Przemysław: Szczęściarze, albo o nurtach krytyki współczesnej. Kresy 1995 nr 21 s. 95-99  szczegóły 
recenzja: Kaliszewski Wojciech: Bezspornie. Życie Warszawy 1994 nr 160 s. 5  szczegóły 
recenzja: Nowacki Dariusz: Spory zastępcze. Fa-Art 1994 nr 3 s. 64-65  szczegóły 
recenzja: Orski Mieczysław: Spory o sporność. Odra 1994 nr 9 s. 113-115  szczegóły 
recenzja: Piasecki Marcin: Owoc i żywot. Gazeta Wyborcza 1994 nr 180 s. 7  szczegóły 
recenzja: Pietrych Piotr: Ruch Literacki 1995 z. 6 s. 780-783  szczegóły 
recenzja: Skórzyński Piotr: Rozrachunkowe kłopoty. Nowe Książki 1994 nr 12 s. 42-43  szczegóły 
recenzja: Skrendo Andrzej: Sporna literatura - i co dalej?. Teksty Drugie 1997 nr 1/2 s. 113-131  szczegóły 
recenzja: Wołowiec Grzegorz: Pamiętnik Literacki 1995 z. 3 s. 163-172  szczegóły 
recenzja: Wyka Marta: Tekst, autor, postać. Dekada Literacka 1994 nr 14/15 s. 5  szczegóły 
recenzja: Zawada Andrzej: Sporne postaci, bezsporne dzieła?. Tygodnik Powszechny 1994 nr 39 s. 12  szczegóły 
sprostowanie: Gumkowski Marek: Tygodnik Powszechny 1994 nr 46 s. 13  szczegóły 
122.książka: Współczesna literatura polska lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Opinie, poglądy, prognozy literaturoznawców polskich i niemieckich w referatach i dyskusji lipskiej konferencji 4-6 czerwca 1993 r.. 1993 (Eugeniusz Piliszek: O lipskiej konferencji. - Janusz Maciejewski: Syst...) szczegóły 
recenzja: Waśkiewicz Andrzej K.: Stan świadomości. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 13 s. 21  szczegóły 
123.książka: Z perspektywy końca wieku. Studia o literaturze i jej kontekstach. 1997 ([Wstęp]. * [Zawiera referaty wygłoszone na konferencji naukowej "Z per...) szczegóły 
recenzja: Ł.G.: Literatura pod koniec wieku. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 27 s. 2  szczegóły 
recenzja: Pietrzak Przemysław: Między przełomem a tradycją. O literaturze w końcu wieku. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 6 s. 189-191  szczegóły 
124.książka: Zeitgenoessiche polnische Literatur der achtziger und neunziger Jahre. Meinungen, Wertungen, Prognosen polnischer und deutscher Literaturwissenschaftler. 1996 (Erich Loest: Dieser schwerige Nachbar. - Hans-Christian Trepte: Vom R...) szczegóły 
recenzja: Przywara Paweł: O literaturze polskiej w Lipsku. Akcent 1996 nr 3 s. 197-199  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
125.impreza: "Literatura i władza" - konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Literatura a władza. Rzeczpospolita 1994 nr 277 s. 6 (zapow....) szczegóły 
126.impreza: "Literatura w latach wielkiej zmiany 1975-1995" - sesja (1996).  szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1996 nr 122 s. 10 (not. zapow....) szczegóły 
artykuł: Pasterski Janusz: Literatura w latach wielkiej zmiany 1975-1995. Fraza 1996 nr 13 s. 265-267 (sparwozdanie...) szczegóły 
127.impreza: "Socrealizm - stan naszej wiedzy i dalsze kierunki badań" - konferencja (1997).  szczegóły 
artykuł: C.: Sesja w IBL. Gazeta Wyborcza 1997 nr 8 s. 13 (nota...) szczegóły 
128.impreza: "Sporne postaci polskiej literatury współczesnej" - sesja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Borkowska Grażyna: Przewietrzanie kanonu. Polityka - Kultura 1995 nr 5 s. 4  szczegóły 
artykuł: Kwiatek Jerzy: W helikopterze o Polsce (Spory literackie). Trybuna 1994 nr 118 s. 10  szczegóły 
artykuł: Warszawskie Dni Literatury. Życie Warszawy 1994 nr 109 s. 13 (spraw....) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
129.książka: Smolka Iwona: Dziewięć światów. Współczesne poetki polskie. 1997 (Słowo wstępne. - Śmiertelne ciało [Maria Bigoszewska. Prawo do sprzecz...) szczegóły 
recenzja: Górnicka-Boratyńska Aneta: Kobiecy zmysł metafizyczny. Res Publica Nowa 1998 nr 4 s. 55-57  szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1997 nr 11 s. 60 (nota...) szczegóły 
recenzja: Nawój Ewa: Dziewięć osobnych światów. Rzeczpospolita i Książki 1997 nr 7 s. 2  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Tajemnica poetek. Nowe Książki 1997 nr 7 s. 46  szczegóły 
recenzja: Umińska Bożena: Dziewięć światów. Magazyn Literacki 1998 nr 1 s. 131-132  szczegóły 
130.książka: Szulc-Packalen Małgorzata Anna: Pokolenie 68. Studium o poezji polskiej lat siedemdziesiątych. Na przykładzie poezji S. Barańczaka, J. Kornhausera, R. Krynickiego i A. Zagajewskiego. 1997  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 380-381 (not....) szczegóły 
recenzja: Stankowska Agata: Pamiętnik Literacki 1999 z. 4 s. 209-215  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
131.książka: Ziątek Zygmunt: Wiek dokumentu. Inspiracje dokumentarne w polskiej prozie współczesnej. 1999 (Wstęp: Literatura na tle dokumentu. * Głód samowiedzy: W perspektywie ...) szczegóły 
recenzja: Adel'gejjm Irina: x 2001 ([w czasopiśmie:] Slvjanovedenie (Moskva) 2001 nr 1 s. 106-112 [...) szczegóły 
recenzja: Buryła Sławomir: Pamiętnik Literacki 2001 z. 2 s. 230-234  szczegóły 
recenzja: Głogowski Tomasz: Głód dokumentu. Śląsk 2000 nr 4 s. 72  szczegóły 
recenzja: Jacyna Andrzej: Koniec wieku dokumentu czy koniec literatury?. Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 11 VIII s. 12  szczegóły 
recenzja: Ługowska Jolanta: Literatura XX wieku wobec dokumentu. Literatura Ludowa 2000 nr 4/5 s. 92-95  szczegóły 
recenzja: Madejski Jerzy: Dokumentowanie literaturą. Pogranicza 2000 nr 1/2 s. 121-124  szczegóły 
recenzja: Sulima Roch: Mazowieckie Studia Humanistyczne 2000 r. 5 nr 2 (1999) s. 140-148  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
132.impreza: "Zeitgenoessische polnische Literatur der achtziger und neunziger Jahre" - konferencja (1993).  szczegóły 
artykuł: Kośny Witold: "Zeitgenoessische polnische Literatur der achtziger und neunziger Jahre" (Konferenz in Leipzig, 4-6 Juni 1993). Zeitschrift fuer Slawistik 1994 t. 39 nr 1 s. 131-132  szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Krytyka (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
133.artykuł: Narbutt Jerzy: Białoszewski, Konopnicka i Miłosz. Tygodnik Solidarność 2002 nr 5 s. 16 (fel. nt. krytyki lit. uprawianej przez badaczy Instytutu Badań Literac...) szczegóły 
Życie literackie / Festiwale, konferencje, narady, ... (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
134.impreza: "Literatura i wiedza o literaturze w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w dobie transformacji ustrojowych" - konferencja naukowa (1997).  szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Warszawa (życie literackie)
    imprezy (alfabet tytułów)
135.impreza: Warszawskie Dni Literatury (1993).  szczegóły 
136.impreza: Warszawskie Dni Literatury (1994).  szczegóły 
137.impreza: Warszawskie Dni Literatury (1995).  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
138.artykuł: Kto był kim. Przegląd Tygodniowy 1992 nr 47 s. 13 (apel IBL PAN gdzie przygot. jest słownik o nadsyłanie inf. dot. rozwią...) szczegóły 
139.artykuł: Świerczyńska Dobrosława: Słownik pseudonimów pisarzy polskich. Zeszyty Literackie 1991 z. 34 s. 154 (nt. przygotowywanego przez IBL PAN słownika pseudonimów pisarzy polski...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Bibliografie i biobibliografie
    książki (alfabet autorów)
140.książka: Kandziora Jerzy, Szymańska Zyta: Bez cenzury. 1976-1989. Literatura, ruch wydawniczy, teatr. Bibliografia. 1999  szczegóły 
141.książka: Polska Bibliografia Literacka za rok 1980. 1988 (Za rok 1980. Red. t.: K. Marek-Schoeneichowa. Zespół aut.: J. Biesiada...) szczegóły 
142.książka: Polska Bibliografia Literacka za rok 1981. 1989 (Za rok 1981. Red. t.: Ewa Mendelska. Zespół aut.: Krystyna Tokarzówna,...) szczegóły 
143.książka: Polska Bibliografia Literacka. Za rok 1982. 1989 (Red. tomu: Ewa Ziomkowa. Współpr.: Jacek Biesiada. Zespół aut.: Jacek ...) szczegóły 
144.książka: Polska Bibliografia Literacka. Za rok 1983. 1991 (Red. t.: Ewa Ziomkowa. Współpr.: Jacek Biesiada. Red. nauk.: Jadwiga C...) szczegóły 
145.książka: Polska Bibliografia Literacka. Za rok 1983. 1990 (Red. t.: Ewa Ziomkowa. Współpr.: Jacek Biesiada. Red. nauk.: Jadwiga C...) szczegóły 
146.książka: Polska Bibliografia Literacka. Za rok 1984. 1993 (Red. t.: Teresa Tyszkiewiczówna. Red. nauk.: Jadwiga Czachowska. Zespó...) szczegóły 
147.książka: Polska Bibliografia Literacka. Za rok 1985. 1993 (Red. t.: Jerzy Kandziora. Red. nauk.: Jadwiga Czachowska. Zespół aut.:...) szczegóły 
148.książka: Polska Bibliografia Literacka. Za rok 1986. 1995 (Red. t.: Anna Ziomek-Miarkowska. Współprac.: Małgorzata Szkudlarska, L...) szczegóły 
149.książka: Polska Bibliografia Literacka. Za rok 1987. 1995 (Red. tomu: Zyta Szymańska. Zespoł aut.: Jacek Biesiada, Beata Domosław...) szczegóły 
150.książka: Polska Bibliografia Literacka. Za rok 1988. 2000 (Red. tomu: Aleksandra Żurawska-Włoszczyńska. Zespoł aut.: Jacek Biesia...) szczegóły 
151.książka: Polska Bibliografia Literacka za rok 1989. 2001 (
[Zespół autorski:] Jacek Biesiada, Beata Domosławska, Izabela Hojd...)
 szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
152.artykuł: Do autorów, redaktorów i wydawców niezależnego obiegu wydawniczego w Polsce od roku 1976. Arka 1991 nr 34 s. 61 (apel Pracowni Bibliografii Bieżącej IBL PAN w Poznaniu o przekazywanie...) szczegóły 
153.artykuł: Do autorów, redaktorów i wydawców niezależnego obiegu wydawniczego. Tygodnik Powszechny 1991 nr 28 s. 3 (apel Pracowni Bibliografii Bieżącej IBL w Poznaniu o przekazywanie dan...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki biograficzne
    książki (alfabet autorów)
154.książka: Kto był kim w drugim obiegu? Słownik pseudonimów pisarzy i dziennikarzy 1976-1989. 1995 (Opracował zespół: Cecylia Gajkowska, Joanna Król, Irena Stemplowska, D...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
155.artykuł: Komunikat. Pseudonimy - kto był kim w drugim obiegu. Twórczość 1993 nr 1 s. 147 (apel redaktorów słownika pseudonimów przygotowywanego w Instytucie Bad...) szczegóły 
156.artykuł: Kto był kim w drugim obiegu. Gazeta Wyborcza 1992 nr 231 s. 10 (apel Redakcji Słownika Pseudonimów IBL PAN o nadsyłanie informacji, ro...) szczegóły 
157.artykuł: Odra 1992 nr 12 s. 119-120 (not. nt. przygotowywanego przez IBL PAN "Słownika pseudonimów" (za lat...) szczegóły 
158.artykuł: Rozwiązujemy pseudonimy. Wiadomości [ZAiKS] 1997 nr 1 s. 22-23 (apel Instytutu Badań Literackich PAN do Stowarzyszenia ZAiKS o udostęp...) szczegóły 
159.artykuł: "Słownik pseudonimów pisarzy polskich". Powstaje w IBL. Gazeta Wyborcza 1990 nr 152 s. 5 (apel redaktorów słownika do pisarzy o podawanie rozwiązań swoich pseud...) szczegóły 
160.artykuł: Świerczyńska Dobrosława: Kto był kim w drugim obiegu - trwają przygotowania słownika pseudonimów. Życie Warszawy 1992 nr 263 s. 8 (apel o nadsyłanie informacji do redakcji słownika w Instytucie Badań L...) szczegóły 
161.artykuł: Zeszyty Literackie 1990 nr 32 s. 150 (not. o pracach nad "Słownikiem pseudonimów pisarzy polskich" w Instytu...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
    książki (alfabet autorów)
162.książka: Słownik polszczyzny XVI wieku. 1995 (
T. 23: P - phy, 1995, IX, 436, [5] s. Skorowidze skrótów źródłowyc...)
 szczegóły 
163.książka: Słownik polszczyzny XVI wieku. 2003 (
T. 31, Prza - przemieść....)
 szczegóły 
164.książka: Słownik polszczyzny XVI wieku. 1996 (
T. 24: Pi - pniowy. 1996, X, 458 s. + Skorowidze skrótów źródłowyc...)
 szczegóły 
165.książka: Słownik polszczyzny XVI wieku. 1997 (
T. 25: Po - podnożny. 1997, X, 501 s. Skorowidz haseł źródłowych [...)
 szczegóły 
166.książka: Słownik polszczyzny XVI wieku. 1998 (
T. 26: Podoba-polżyć, 1998, XII, 467 s.
Red. tomu: Krystyna Wi...)
 szczegóły 
167.książka: Słownik polszczyzny XVI wieku. 1999 (
T. 27: Poł - posiwieć, 1999, XII, 499 s. Skorowidz skrótów źródło...)
 szczegóły 
168.książka: Słownik polszczyzny XVI wieku. 2000 (
T. 28, Poskakać - potykanie. 2000, IX, 521. Skorowidze skrótów źró...)
 szczegóły 
169.książka: Słownik polszczyzny XVI wieku. 2001 (
T. 29, Potylica - pożżon, 2001, VIII, 491 s. + skorowidz skrótów ...)
 szczegóły 
170.książka: Słownik polszczyzny XVI wieku. 2002 (
T. 30, Prababa-prywowany, 2002, VIII, 515 s. + Skorowidz skrótów ź...)
 szczegóły 
171.książka: Słownik polszczyzny XVI wieku. 1994 (
T. 22: Opoważyć się - ożżony. Red. t. Marian Borecki, Maria Karplu...)
 szczegóły 
172.książka: Słownik polszczyzny XVI wieku. 1990 (
T. 19: O-ochytrzyć. Red. t.: Lucyna Woronczakowa. Hasła oprac. Jol...)
 szczegóły 
173.książka: Słownik polszczyzny XVI wieku. 1989 (
T. 18: Nierownia - Ń. Red. tomu: Marian Borecki, 1989, XIII, 573 s...)
 szczegóły 
174.książka: Słownik polszczyzny XVI wieku. 1991 (
T. 20: Ociaple - odżywotny. Komitet red.: Komitet red.: Jerzy Bart...)
 szczegóły 
175.książka: Słownik polszczyzny XVI wieku. 1992 (
T. 21: Ofarbować - opoślad. Komitet red.: Jerzy Bartmiński. Red. t...)
 szczegóły 
176.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wilma Adam: Od A do posiwieć. Polityka 1999 nr 14 s. 76, 78-79 (o historii i działalności Pracowni "Słownika polszczyzny XVI wieku" In...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
177.artykuł: Karpluk Maria: Pracownia Słownika Polszczyzny XVI wieku Instytutu Badań Literackich PAN w Krakowie. Język Polski [Kraków] 1993 r. 73 nr 4/5 s. 345-346 (nt. działalności...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
    książki (alfabet autorów)
178.książka: Jakubowska Urszula: Lwów na przełomie XIX i XX wieku. Przegląd środowisk prasotwórczych. 1991  szczegóły 
179.książka: Kmiecik Zenon, Kmieciński Zdzisław: Prasa warszawska w latach 1886-1904. 1989  szczegóły 
180.książka: Notkowski Andrzej: Prasa w systemie propagandy rządowej w Polsce 1926-1939. Studium techniki władzy. 1987  szczegóły 
181.książka: Sinko Zofia: Proza fabularna w czasopismach polskich. 1801-1830. 1988  szczegóły 
recenzja: Łossowska Irena: Pamiętnik Literacki 1990 z. 2 s. 367-370  szczegóły 
182.książka: Tobera Marek: "Wesołe gazetki". Prasa satyryczno-humorystyczna w Królestwie Polskim w latach 1905-1914. 1988  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
183.impreza: "Życie społeczno-kulturalne ośrodków lokalnych ziem polskich w dobie popowstaniowej 1864-1914" - sesja naukowa (1992).  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
    książki (alfabet autorów)
184.książka: Władyka Wiesław: Na czołówce. Prasa w październiku 1956 roku. 1989 ([Także wybór publicystyki z l. 1955-1957]....) szczegóły 
185.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Jarzębski Jerzy: Pokój 128. Res Publica 1990 nr 12 s. 153-156 (z not. o aut....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Rosja (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
186.książka: Poljaki i russkie v glazakh drug druga. 2000 ([Zawiera materiały z polsko-rosyjskiej konferencji naukowej "Postrzega...) szczegóły 
recenzja: Orłowski Jan: Slavia Orientalis 2000 nr 4 s. 625-628  szczegóły 
recenzja: Siekierski Stanisław: Polacy i Rosjanie we wzajemnych opiniach. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 3 s. 77-79  szczegóły 
187.książka: Rossijjsko-pol'skie nauchnye svjazi v XIX-XX vv.. 2003 ([Zawiera m.in.:] Ju. S. Osipov: Rossijjsko-pol'skie nauchnye svjazi: i...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
188.artykuł: Choriew Wiktor A.: O współpracy naukowej między Instytutem Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk a Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademi Nauk (wybrane rezultaty i perspektywy). Nauka 2002 nr 4 s. 189-194 (dot. umów, spotkań, wspólnych konferencji, publikacji książkowych oraz...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Szwecja (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
189.impreza: "Kontakty literackie polsko-szwedzkie w XIX i XX wieku" - konferencja naukowa (1986).  szczegóły 
artykuł: Chojnacki Hieronim: Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Uniwersytet Gdański. Studia Scandinavica 1991 z. 11 (1988) s. 140-143 (spraw....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
190.książka: Rossijjsko-pol'skie nauchnye svjazi v XIX-XX vv.. 2003 ([Zawiera m.in.:] Ju. S. Osipov: Rossijjsko-pol'skie nauchnye svjazi: i...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Antyczna tematyka, mitologia (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
191.książka: Topika antyczna w literaturze polskiej XX wieku. 1992 (Referaty wygłoszone na konferencji naukowej "Topika antyczna w literat...) szczegóły 
recenzja: Uszczyńska Joanna: Ruch Literacki 1993 z. 5 s. 675-678  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Historia, wydarzenia historyczne (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
192.książka: Zaleski Marek: Formy pamięci. O przedstawianiu przeszłości w polskiej literaturze współczesnej. 1996 (Od. Autora. - [Szkice dotyczące wpływu potrzeby interpretacji przesz...) szczegóły 
recenzja: Baranowska Małgorzata: Pamięć pamięci. Twórczość 1997 nr 4 s. 144-145  szczegóły 
recenzja: Czajkowska Agnieszka: W poszukiwaniu Podmiotu. Teksty Drugie 1997 nr 3 s. 113-118  szczegóły 
recenzja: Gawin Dariusz: Wyprawy w przeszłość. Tygodnik Powszechny 1997 nr 13 s. 17  szczegóły 
recenzja: Krupowies Walentyna: Pamięć a literatura. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 5 s. 177-180  szczegóły 
recenzja: Mizerkiewicz Tomasz: Pamięć i literatura. Polonistyka 1997 nr 2 s. 111-114  szczegóły 
recenzja: Pawluczuk Andrzej W.: Wehikuł pamięci. Nowe Książki 1997 nr 1 s. 37  szczegóły 
recenzja: Pąkciński Marek: Nieobecność. Literatura 1997 nr 11 s. 57-59  szczegóły 
recenzja: Szymutko Stefan: W poszukiwaniu straconego sensu. Fa-Art 1997 nr 1 s. 66-69  szczegóły 
recenzja: Wieczorkowska Danuta: Nieco spóźniony "donos rzeczywistości wydawniczej". M. Zaleski, "Formy pamięci". Studia Filologiczne 1999 nr 1 s. 113-118  szczegóły 
omówienie: Mazurkiewicz Filip: Psychoanaliza i literackość (O "Formach pamięci" Marka Zaleskiego i "Czarnych sezonach" Michała Głowińskiego). Teksty Drugie 1999 nr 1/2 s. 121-131  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kobieta, dziewczyna (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
193.książka: Ciało i tekst. Feminizm w literaturoznawstwie - antologia szkiców. 2001 ([Zbiór tekstów publikowanych w Tekstach Drugich w latach 1993, ...) szczegóły 
recenzja: Spychalska Marta: Znikająca kobieta i feministyczne śledztwo. Teksty Drugie 2002 nr 6 s. 113-124  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Stan krytyczny (8). Przegląd Polityczny 2002 nr 56 s. 116-117  szczegóły 
recenzja: (zb): Nowe Książki 2001 nr 12 s. 17 (nota...) szczegóły 
194.książka: Dziechcińska Hanna: Kobieta w życiu i literaturze XVI i XVII wieku. Zagadnienia wybrane. 2001 ([Dot. wzorów parenetycznych: jaka kobieta powinna być w życiu społeczn...) szczegóły 
recenzja: Czyż Antoni: Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 230-237  szczegóły 
polemika: Dziechcińska Hanna: Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 267-268 (dot. przekształceń treści i sformułowań z recenzowanej książki...) szczegóły 
recenzja: Roćko Agata: Barok 2001 nr 2 s. 141-143  szczegóły 
recenzja: Wanok Kinga: Nowe Książki 2002 nr 6 s. 44-45  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kontynenty, państwa, narody, miasta świata (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
195.książka: Poljaki i russkie v glazakh drug druga. 2000 ([Zawiera materiały z polsko-rosyjskiej konferencji naukowej "Postrzega...) szczegóły 
recenzja: Orłowski Jan: Slavia Orientalis 2000 nr 4 s. 625-628  szczegóły 
recenzja: Siekierski Stanisław: Polacy i Rosjanie we wzajemnych opiniach. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 3 s. 77-79  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kresy Wschodnie (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
196.książka: Jakubowska Urszula: Mit lwowskiego batiara. 1998 ([Lwowski batiar w różnych typach źródeł; rozdziały:] Wstęp. - Rodowód ...) szczegóły 
recenzja: Hryciuk Grzegorz: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1999 nr 1 s. 121-122  szczegóły 
recenzja: Marszałek Agnieszka: Batiar a sprawa polska. Gazeta Wyborcza 1998 nr 243 s. 17  szczegóły 
recenzja: Mierzejewski Andrzej: Rocznik Lwowski 1999 r. 1999 s. 236-237  szczegóły 
recenzja: Nowacka Ewa: Heros z Łyczakowa. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 40-41  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Pielgrzymka, pielgrzym, podróż, podróżny, wędrówka, wędrowiec (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
197.książka: Kamionka-Straszakowa Janina: Zbłąkany wędrowiec. Z dziejów romatycznej topiki. 1992 (Wstęp. - I. Romantyczne realizacje kanoniczne mitu wielkiej wędrówki (...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Wojna światowa II, okupacja (tematy, motywy)
    imprezy (alfabet tytułów)
198.impreza: "Pamięć Września" - sesja naukowa (1989).  szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1989 nr 12 s. 110 ([not.]....) szczegóły 
artykuł: Z.M.: "Pamięć Września" (Warszawa, 22-24 listopada 1989). Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 184-200 (spraw....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Zdrada (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
199.książka: Bo insza jest rzecz zdradzić, insza dać się złudzić. Problem zdrady w Polsce przełomu XVIII i XIX w.. 1995 ([Zawiera m.in.:] Teresa Kostkiewiczowa: Słowo wstępne. * Zofia Zielińs...) szczegóły 
recenzja: Anculewicz Zbigniew: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Historyczne 1997 z. 1 s. 200-202  szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1996 t. 3 s. 340-341 (nota...) szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1996 nr 4/5 s. 111 (not....) szczegóły 
recenzja: Macała Jarosław: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1997 nr 1/2 s. 183-185  szczegóły 
recenzja: Michalski Andrzej: Rocznik Elbląski 1998 t. 16 s. 151-155  szczegóły 
recenzja: Węgrzyn Iwona: Ruch Literacki 1996 z. 6 s. 756-759  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Żydowska tematyka, Holokaust, zagłada (tematy, motywy)
    imprezy (alfabet tytułów)
200.impreza: "Kwestia żydowska w XIX wieku - spory o tożsamość Polaków" - konferencja (2003).  szczegóły 
artykuł: Konferencje teatrologiczne, które się odbyły. Rzeczy Teatralne 2003 nr 12 s. 31-38 (m.in. wykaz niektórych referatów...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Od roku 1945 (wydawnictwa) / Serie międzywydawnicze
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
201.artykuł: Pelc Janusz: Powitanie "Biblioteki Pisarzy Staropolskich". Barok 1996 nr 1 s. 237-243 (nt. serii "Biblioteka Pisarzy Staropolskich" ukazującej się pod patron...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Działalność wydawnicza innych instytucji
202.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czartoszewska Małgorzata: Nauka Polska [Wrocław] 1991 nr 5/6 s. 178-182 (dorobek wydawniczy m.in.: Instytutu Badań Literackich, Instytutu Język...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
203.artykuł: P.S.: Biblioteka Pisarzy Staropolskich. Plus Minus 1996 nr 11 s. 19 (nt. nowej serii Instytutu Badań Literackich PAN i Stowarzyszenia "Pro ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Firmy wydawnicze
204.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bugajski Leszek: "Zrozumieć Mickiewicza". Twórczość 1999 nr 4 s. 142-143 (nt. sygnowanej przez wydawnictwo oraz Instytut Badań Literackich PAN s...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
205.artykuł: E.S.: Archiwum Humanistyki XX Wieku. Przegląd Polski = Polish Review 1997 nr z 27 II s. 3 (nt. serii Archiwum Humanistyki XX Wieku przygotowywanej orzez Wydawnic...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
    książki (alfabet autorów)
206.książka: Biernacki Andrzej: Historia ośmiu zjazdów polonistycznych. Od Michała Bobrzyńskiego do Stefana Żółkiewskiego. 1997 (I. Pod zaborami: Zjazd pierwszy imienia Jana Kochanowskiego [Kraków, 2...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
207.artykuł: Dorobek naukowy humanistyki zagrożony. Gazeta Wyborcza 1990 nr 159 s. 5 (list do członków parlamentu podpisany przez dyrektorów pięciu instytut...) szczegóły 
208.artykuł: Sarnowska-Giefing Irena: Nowe wyzwania dla nauk humanistyczych (zamknięcie konferencji). Nauka 2002 nr 2 s. 173-177 (dot. programu badawczo-edukacyjnego przygotowanego przez IBL PAN jako ...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Uniwersytet Gdański (doktoraty h.c.)
209.dotyczy innego zapisu:
-książka: Nadanie Henrykowi Markiewiczowi tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk-Oliwa 17 października 1996 roku. 1997 (Kalendarium przewodu doktorskiego. * Opinie recenzentów: Stanisław Bal...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Konkursy (organizacja nauki o literaturze)
    konkursy (alfabet tytułów)
210.konkurs: Konkurs prac magisterskich na temat życia i twórczości Adama Mickiewicza (1996-1998). (nagr.: Izabela Warzecha, Katarzyna Kuracka, Izabela Joanna Janecka...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
211.artykuł: Huebner Piotr: Nauki społeczne i humansityka - mechanizmy zniewolenia. x 1996 ([W ks. zb.:] Polacy wobec przemocy 1944-1956. Warszawa 1996 s. 276-306...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
212.artykuł: Informacje dla absolwentów filologii polskiej. Podyplomowe Studium Polonistyczne Instytutu Badań Literackich PAN. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 2 s. 137-138  szczegóły 
213.artykuł: Informacje dla absolwentów innych kierunków humanistycznych. Podyplomowe Studium Polonistyczne Instytutu Badań Literackich PAN. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 2 s. 138  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą
    imprezy (alfabet tytułów)
214.impreza: Kongres Polonistyki Zagranicznej (1998).  szczegóły 
artykuł: (mro): Kongres Polonistyki Zagranicznej (Pierwszy po drugiej Wojnie Światowej). Głos Ludu 1998 nr 108 s. 1 (sprawozdanie; nota...) szczegóły 
artykuł: Krzywy Roman: Kongres Polonistyki Zagranicznej, Warszawa, 4-5 września 1998 r.. Barok 1999 nr 1 s. 250-251  szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 10 s. 79 (not....) szczegóły 
artykuł: Kieraciński Piotr: Poloniści w stolicy. Forum Akademickie 1998 nr 10 s. 4 (not....) szczegóły 
artykuł: Poloniści wszystkich krajów łączcie się. Uniwersytet 1998 nr 8 s. 2 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Poloniści ze świata w Warszawie. Sprawy Nauki 1998 nr 4 s. 3 (nota...) szczegóły 
artykuł: Polak Cezary: Pragmatycznie czy klasycznie?. Gazeta Wyborcza 1998 nr 210 s. 12  szczegóły 
artykuł: Nowicka-Jeżowa Alina: Warszawskie spotkanie polonistów zagranicznych. Kultura [Paryż] 1999 nr 1/2 s. 181-192 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: Frybes Stanisław: Ze Wschodu i Zachodu. Plus Minus 1998 nr 36 s. 14 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 214 s. 1 (not....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Litwa (polonistyka za granicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
215.impreza: Wileńskie spotkania polonistów (1993).  szczegóły 
artykuł: Wilczek Piotr: Wileńskie spotkania polonistów. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1994 nr 16 s. 2 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Wileńskie spotkania polonistów. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1994 nr 15 s. 5 (nota...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Warszawa (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
216.artykuł: Zimand Roman: O pożytkach i przyjemnościach z chwili zadumy płynących. Życie Warszawy 1990 233 6 (list otwarty do min. edukacji narodowej z dnia 27 IX 1990 w zw. z niep...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Komitet Badań Naukowych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
217.artykuł: Dofinansowanie działalności statutowej i inwestycji w 1994 roku. Sprawy Nauki 1995 nr 3 suplement s. 1-63 (m.in. dot. Instytutu Badań Literackich PAN, Instytutu Slawistyki PAN o...) szczegóły 
218.artykuł: Dofinansowanie przez Komitet Badań Naukowych działalności statutowej i inwestycji jednostek naukowych oraz badań własnych szkół wyższych w 2002 roku. Sprawy Nauki 2003 nr 3 suplement s. 3-84 (m.in. dot. Instytutu Badań Literackich PAN, Instytutu Slawistyki PAN o...) szczegóły 
219.artykuł: Dotacja na dofinansowanie działalności jednostek badawczo-rozwojowych i placówek naukowych PAN. Zespół H01. Sprawy Nauki 2000 nr 3 suplement s. 25-26 (m.in. Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Slawistyki PAN, Instytu...) szczegóły 
220.artykuł: Dotacje na dofinansowanie działalności jednostek badawczo-rozwojowych i placówek naukowych PAN (wykaz imienny w układzie zespołów komisji Komitetu). Zespół H1. Sprawy Nauki 1998 nr 3 suplement s. 28-29 (m.in. Instytut Badań Literackich PAN...) szczegóły 
221.artykuł: Dotacje na dofinansowanie działalności jednostek badawczo-rozwojowych i placówek naukowych PAN. Zespół H1. Sprawy Nauki 1999 nr 4 suplement s. 21-22 (m.in. Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Slawistyki PAN, Instytu...) szczegóły 
222.artykuł: Dotacje na dofinansowanie działalności jednostek badawczo-rozwojowych i placówek naukowych PAN. Zespół H1. Sprawy Nauki 1997 nr 1 suplement s. 22 (m.in. Instytut Badań Literackich PAN...) szczegóły 
223.artykuł: Dotacje na dofinansowanie działalności jednostek badawczo-rozwojowych i placówek naukowych PAN. Sprawy Nauki 1996 nr 4 suplement s. 18 (m.in. Instytut Badań Literackich PAN...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Polska Akademia Nauk, Wydział I
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
224.artykuł: Sprawozdania z wyjazdów zagranicznych. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 37-61 (imienne sprawozdania pracowników IBL PAN z wyjazdów zagranicznych...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Polska Akademia Nauk, Wydział I / Instytut Badań Literackich
    książki (alfabet autorów)
225.książka: Batora Katarzyna, Tyszkiewicz Barbara: Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk 1948-2001. Książki i czasopisma - bibliografia. 2002  szczegóły 
226.książka: Grześkowiak-Krwawicz Anna, Ziątek Zygmunt: IBL - Instytut Badań Literackich. Informator. 1994  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
227.artykuł: Bobecki Ryszard: Takie były zabawy, spory w one lata. 50-lecie Instytutu Badań Literackich. Nauka i Przyszłość 1999 nr 3 s. 6-7  szczegóły 
228.artykuł: Choriew Wiktor A.: O współpracy naukowej między Instytutem Słowianoznawstwa Rosyjskiej Akademii Nauk a Instytutem Badań Literackich Polskiej Akademi Nauk (wybrane rezultaty i perspektywy). Nauka 2002 nr 4 s. 189-194 (dot. umów, spotkań, wspólnych konferencji, publikacji książkowych oraz...) szczegóły 
229.artykuł: DCZ: Studia w Polskiej Akademii Nauk. Nowa Europa. Rzeczpospolita 2003 nr 205 s. D7 (o zorganizowaniu wspólnie z Polską Fundacją Upowszechniania Nauki stud...) szczegóły 
230.artykuł: Działalność Naukowa PAN 1994 z. 1 s. 8 (not. nt. dorobku naukowego Instytutu...) szczegóły 
231.artykuł: Działalność Naukowa PAN 1997 z. 4 s. 22-23 (nt. dorobku naukowego Instytutu...) szczegóły 
232.artykuł: Działalność Naukowa PAN 1998 z. 5 s. 55 (nt. dorobku naukowego Instytutu...) szczegóły 
233.artykuł: Działalność Naukowa PAN 1995 z. 2 s. 25-26 (not. nt. dorobku naukowego Instytutu...) szczegóły 
234.artykuł: Działalność Naukowa PAN 1996 z. 3 s. 14 (nota nt. dorobku naukowgo Instytutu...) szczegóły 
235.artykuł: Educational and promotional activity in the Polish Academy of Sciences. Annual Report 2000 s. 81-82 (m.in. nt. działalności Instytutu Badań Literackich PAN...) szczegóły 
236.artykuł: Górski Ryszard: Instytut Badań Literackich PAN w roku 1988. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 5-15 (spraw. z działalności...) szczegóły 
237.artykuł: Gumkowski Marek: Instytut Badań Literackich PAN = PAN's Institute of Literary Studies. Polish Culture 1999 nr 3/4 s. 13 (nt. działalności naukowej; tekst równoległy w jęz. polskim i angielski...) szczegóły 
238.artykuł: Instytut Badań Literackich PAN w 1990. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 1-14 (o działalności...) szczegóły 
239.artykuł: Kronika. Nowe Książki 1999 nr 1 s. 80 (nota o oroczystości z okazji jubileuszu 50-lecia istnienia IBL PAN; Wa...) szczegóły 
240.artykuł: Loth Roman: Podyplomowe Studium Edytorsko-Tekstologiczne [IBL PAN]. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 34-36 (omów. programu studium, organizacja zajęć...) szczegóły 
241.artykuł: Nasiłowska Anna: Biblioteka. Teksty Drugie 1998 nr 6 s. 1-4 (o Bibliotece Instytutu Badań Literackich PAN w Warszawie...) szczegóły 
242.artykuł: PM: Pół wieku Instytutu. Życie 1998 nr 299 s. 8 (not. nt. uroczystości z okazji 50-lecia...) szczegóły 
243.artykuł: Podyplomowe Studium Polonistyczne Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. PiSz. Polonista i Szkoła 1997 nr 3/4 (1996/1997) s. 55 (ogł. o naborze...) szczegóły 
244.artykuł: Polskie Towarzystwo Badań na Wiekiem Osiemnastym. Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 44 (1997) z. 2 s. 165 (ogłoszenie o zawiązaniu Towarzystwa 4 VII 1996; prezesem została Teres...) szczegóły 
245.artykuł: Przybylski Ryszard: Bożę, spuść ognistą siarkę!. Gazeta Wyborcza 1989 nr 121 s. 5 (nt. działaln. Rady Naukowej IBL...) szczegóły 
polemika: Język intelektualisty. Trybuna Ludu 1989 nr 250 s. 2  szczegóły 
polemika: Puzynina Jadwiga: Gazeta Wyborcza 1989 nr 130 s. 5 (list do red....) szczegóły 
246.artykuł: Sarnowska-Temeriusz Elżbieta, Tazbir Janusz: Współpraca polsko-rosyjska. Humanistyka i nauki społeczne. Nauka 2002 nr 4 s. 177-187 (dot. m.in. umów o współpracy, wspólnych konferencji, książek-syntez li...) szczegóły 
247.artykuł: Social sciences. Annual Report 2000 s. 15-18 (dotyczy m.in. Instytutu Badań Literackich PAN...) szczegóły 
248.artykuł: Świat Książki 1989 nr 2 s. 40 ([not. o 40-leciu IBL PAN]...) szczegóły 
249.artykuł: Świerczyńska Dobrosława: Czterdziestolecie Instytutu Badań Literackich PAN. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 1-4 (sprawozdanie z uroczystości jubileuszowych w Warszawie...) szczegóły 
250.artykuł: Tyszkiewicz Teresa: Pracownia Bibliografii Bieżącej [IBL PAN] w Poznaniu. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 28-34 (charakterystyka Polskiej Bibliografii Literackiej; skład osobowy Praco...) szczegóły 
251.artykuł: Witkowska Alina: Humanistyka i pieniądze. Nauka i Przyszłość 1991 nr 3 s. 7 (wypow. nt. sytuacji finansowej IBL; oprac. R. Karyś...) szczegóły 
252.artykuł: Witkowska Alina: IBL - Instytut starszy od Akademii. Nauka Polska [Wrocław] 1993 nr 1 s. 67-76  szczegóły 
253.artykuł: Wojciechowski Ryszard: Posiedzenia Rady Naukowej IBL PAN. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 15-27 (spraw. z posiedzeń: 9 XI 1987; 9 II, 25 V, 28 VI i 4 XI 1988]...) szczegóły 
254.artykuł: Zakrzewski Bogdan: Na 45-lecie Instytutu Badań Literackich. Pamiętnik Literacki 1994 z. 1 wkł. (przemów. wygł. na sesji "Ludzie, lata, prace. 1948-1993" zorg. w 1993 ...) szczegóły 
255.artykuł: Żółkiewski Stefan: Przeciw agresywnej ignorancji. Życie Literackie 1989 nr 5 s. 1, 6, nr 6 s. 4-5 (wywiad z pierwszym dyrektorem Instytutu Badań Literackich PAN (1948-19...) szczegóły 
polemika: [Banaszczyk Eugeniusz] Zagończyk: Nike 1989 nr 4 s. 16, nr 5 s. 16  szczegóły 
polemika: Chądzyńska-Jakubowska Zofia: Życie Literackie 1989 nr 20 s. 13 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Kordys Jan: Polityka 1989 nr 15 s. 2 (list do red., polemika z wypowiedziami prasowymi nt. wywiadu...) szczegóły 
polemika: Bujnowska Anna, Drymmer-Kępka Urszula: Tygodnik Powszechny 1989 nr 19 s. 6 (list do red....) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Historia (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
256.książka: Lanoux Andrea: Od narodu do kanonu. Powstawanie kanonów polskiego i rosyjskiego romantyzmu w latach 1815-1865. 2003 (Podziękowania. - Wstęp. Powstawanie literatury narodowej. - Teorie two...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Konkursy (dydaktyka literatury)
    konkursy (alfabet tytułów)
257.konkurs: "Adam Mickiewicz - w dwusetną rocznicę urodzin poety" - konkurs historycznoliteracki dla uczniów szkół średnich (1997/1998).  szczegóły 
258.konkurs: Ogólnopolska Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (1989; edycja XIX).  szczegóły 
259.konkurs: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (2001; edycja XXXI).  szczegóły 
260.konkurs: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (2002; edycja XXXII).  szczegóły 
261.konkurs: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (materiały ogólne).  szczegóły 
książka: Olimpiada Literatury i Jezyka Polskiego. Informator oraz tematyka eliminacji I, II i III stopnia. 1992 (Aut. tematów [część historycznoliteracka]: Grażyna Borkowska, Alina Br...) szczegóły 
książka: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego. Przewodnik po tematach. 2003 (Autorzy tematów: Antoni Czyż, Janusz K. Goliński, Stanisław Szczęsny, ...) szczegóły 
książka: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego. Przewodnik po tematach. 1999 (Autorzy tematów: Antoni Czyż [et al.]...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Materiały pomocnicze dla uczniów
    książki (alfabet autorów)
262.książka: Borkowska Grażyna: Pozytywiści i inni. 1996 ([M.in. nt.: sporów ideologicznych konserwatystów i pozytywistów, podej...) szczegóły 
recenzja: Iwasiów Inga: Komu podręcznik? (Dyskretny urok badań własnych). Teksty Drugie 1997 nr 1/2 s. 102-113  szczegóły 
recenzja: Maciąg Kazimierz: Czy Świętochowski wielkim powieściopisarzem był?. Arcana 1996 nr 6 s. 170-172  szczegóły 
recenzja: Paszek Jerzy: Inny pozytywizm. Śląsk 1996 nr 11 s. 68  szczegóły 
recenzja: Pawelec Dariusz: Czyj pozytywizm?. Nowe Książki 1997 nr 1 s. 36  szczegóły 
263.książka: Siwicka Dorota: Romantyzm 1822-1863. 1995  szczegóły 
recenzja: Krysowski Olaf: O romantyzmie - inaczej. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 4 s. 141-146  szczegóły 
264.książka: Siwicka Dorota: Romantyzm 1822-1863. 1999  szczegóły 
265.książka: Siwicka Dorota: Romantyzm 1822-1863. 1997  szczegóły 
266.książka: Siwicka Dorota: Romantyzm 1822-1863. 2002  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Podręczniki
    książki (alfabet autorów)
267.książka: Nasiłowska Anna: Trzydziestolecie 1914-1944. 1997  szczegóły 
268.książka: Nasiłowska Anna: Trzydziestolecie 1914-1944. 1995  szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Literatura życiorysów. Gazeta Wyborcza 1995 nr 264 s. 15  szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej: Epoka w pigułce. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 11 s. 21  szczegóły 
269.książka: Nasiłowska Anna: Trzydziestolecie 1941-1944. 1999  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Programy nauczania
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
270.artykuł: Kwiatkowska-Ratajczak Maria: Sprawozdanie. Polonistyka 1997 nr 3 dod. s. 4 (z dyskusji w Instytucie Badań Literackich PAN, 24 I 1997 nad podstawam...) szczegóły 
271.artykuł: Oświadczenia. Polonistyka 1992 nr 9 s. 500-505 (oświadczenia Komitetu Nauki o Literaturze PAN, Zarz. Gł. TLAM, Komitet...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
    książki (alfabet tytułów)
272.książka: Dziewięć światów. Współczesne poetki polskie. 1997 (Słowo wstępne. - [Wiersze z komentarzami Iwony Smolki, aut.:] Maria Bi...) szczegóły 
273.książka: Oświeceni o literaturze. [Cz. 1]. 1993 (
Cz. 1: Wypowiedzi pisarzy polskich 1740-1800. Warszawa 1993, 555 s...)
 szczegóły 
274.książka: Oświeceni o literaturze. [Cz. 2]. 1995 (
[T. 1 cz. 2]: Wypowiedzi pisarzy polskich 1801-1830. Warszawa 1995...)
 szczegóły 
275.książka: Publicystyka okresu pozytywizmu 1860-1900. Antologia. 2002 (Wstęp. - [Utwory aut.:] Piotr Chmielowski, Jan Dobrzański, Adolf Dygas...) szczegóły 
276.książka: Świadomość literacka w Polsce. Antologia. 1993 (
[T. 1]: Oświeceni o literaturze
[Cz. 1]: Wypowiedzi pisarzy po...)
 szczegóły 
277.książka: Wysoki umysł w dolnych rzeczach zawikłany. Antologia polskiej poezji metafizyczne epoki baroku. Od Mikołaja Sępa Szarzyńskiego do Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. 1993 ( [Utwory aut.:] Krzysztof Arciszewski, Sebastian Grabowiecki, Olbrycht...) szczegóły 
278.książka: Za czy przeciw ustawie rządowej. Walka publicystyczna o Konstytucję 3 Maja. Antologia. 1992 (Wstęp. - [16 tekstów publicystycznych pióra nieliteratów, anonimowych ...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
    książki (alfabet autorów)
279.książka: Dialogus in Natali Domini = Dialog na Narodzenie Pana. Ecloga de Nativitate Domini = Ekloga na Narodzenie Pańskie. 2001  szczegóły 
recenzja: Kraszewski Charles S.: The Polish Review 2002 t. 47 nr 4 s. 414-416  szczegóły 
280.książka: Wydra Wiesław: Polskie pieśni średniowieczne. Studia o tekstach. 2003 (O trzech średniowiecznych tropach polskich: "Wstał z martwych krol nas...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura współczesna (utwory anonimowe i ulotne)
    wiersze (alfabet tytułów)
281.wiersz: Stereotyp i skandal. Arkusz 2002 nr 11 s. 15 (wiersz, jakoby dotąd niepublikowany autorstwa Cypriana Norwida, odczyt...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bartoszyński Kazimierz
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
282.tekst paraliteracki: Bartoszyński Kazimierz: Esprit d'escalier czyli rzecz o prywatnej metodologii. Teksty Drugie 1992 nr 4 s. 107-128 (tekst przedstawiony na zebraniu Pracowni Poetyki Historycznej IBL 16 X...) szczegóły 
  Białoszewski Miron
    książki o twórcy (alfabet autorów)
283.książka o twórcy: Kopciński Jacek: Gramatyka i mistyka. Wprowadzenie w teatralną osobność Mirona Białoszewskiego. 1997 ([Intrepretacje dramatów Mirona Białoszewskiego]....) szczegóły 
284.książka o twórcy: Sobolewska Anna: Maksymalnie udana egzystencja. Szkice o życiu i twórczości Mirona Białoszewskiego. 1997  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
285.impreza: "Na odpust poezji Mirona Białoszewskiego" - sesja (1995). (wg ZszLt: 16-18 XI 1995...) szczegóły 
286.impreza: Sesja naukowa poświęcona twórczości Mirona Białoszewskiego (1991).  szczegóły 
  Bogusławski Wojciech
    imprezy (alfabet tytułów)
287.impreza: "W 200. rocznicę "Krakowiaków i górali" - Wojciech Bogusławski i ..." - sesja naukowa (1994).  szczegóły 
  Bursa Andrzej
    imprezy (alfabet tytułów)
288.impreza: "Która lektura? Andrzej Bursa" - sesja (2000).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chmielowski Piotr
    książki o twórcy (alfabet autorów)
289.książka o twórcy: Makowski Adam: Metoda krytycznoliteracka Piotra Chmielowskiego. 2001 ([Z Aneksem: Monografia czy pamflet? Polemika wokół książki Józefa Tret...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Głowiński Michał
    wywiady (alfabet autorów)
290.wywiad: Bikont Anna, Szczęsna Joanna: Jestem beneficjentem zmian. Gazeta Wyborcza 1999 nr 195 s. 12-13 (m.in. o wpływie przemian politycznych w l. 80. na naukę o literaturze,...) szczegóły 
  Gombrowicz Witold
    książki o twórcy (alfabet autorów)
291.książka o twórcy: Legierski Michał: Modernizm Witolda Gombrowicza. 1999 ([Modernizm w prozie Witolda Gombrowicza, zawiera m.in. obszerne studi...) szczegóły 
  Grabowiecki Sebastian
    książki twórcy (alfabet tytułów)
292.książka twórcy: Grabowiecki Sebastian: Rymy duchowne. 1996  szczegóły 
  Grochowski Stanisław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
293.książka twórcy: Grochowski Stanisław: Wirydarz abo Kwiatki rymów duchownych o dziecięciu Panu Jezusie. 1997  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Irzykowski Karol
    imprezy (alfabet tytułów)
294.impreza: "Karol Irzykowski - krytyk i publicysta" - konferencja naukowa (1988).  szczegóły 
  Iwaszkiewicz Jarosław
    imprezy (alfabet tytułów)
295.impreza: "Miejsce Iwaszkiewicza" - konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jasiński Jakub
    książki o twórcy (alfabet autorów)
296.książka o twórcy: Zachmacz Zdzisław Maciej: Jakub Jasiński - generał i poeta. Nad biografią i tekstami. 1995 (Wstęp. - Biografia. - Nad tekstami Jakuba Jasińskiego: Autorstwo sporn...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kaliszewski Julian, Przyborowski Walery *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
297.książka twórcy: Kaliszewski Julian, Przyborowski Walery: Stara i młoda prasa. Przyczynek do historii literatury ojczystej 1866-1872. Kartki ze wspomnień Eksdziennikarza. 1998  szczegóły 
  Kasprowicz Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
298.książka twórcy: Kasprowicz Jan: Pisma zebrane. Wydanie krytyczne. 1999 (T.5: Utwory literackie 5. Oprac. Roman Loth. 1999, 609 s., [17] s. tab...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
299.książka o twórcy: Bibliografia Literatury Polskiej "Nowy Korbut". [T.] 18. Vol. 2. Jan Kasprowicz. 1994  szczegóły 
  Klonowic Sebastian Fabian
    książki twórcy (alfabet tytułów)
300.książka twórcy: Klonowic Sebastian Fabian: Roxolania = Roksolania czyli Ziemie Czerwonej Rusi. 1996  szczegóły 
  Kniaźnin Franciszek Dionizy
    książki o twórcy (alfabet autorów)
301.książka o twórcy: Głębicka Ewa Jolanta: Łacińska poezja Franciszka Dionizego Kniaźnina. 1993 (Wstęp. - Dwie redakcje łacińskich utworów Kniaźnina [dot.: "Carmina" w...) szczegóły 
  Kochanowski Jan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
302.książka twórcy: Kochanowski Jan: Dzieła wszystkie. Wydanie sejmowe. 1990 (T. 1: Psałterz Dawidów. Cz. 5: Melodiae na Psałterz polski przez Mikoł...) szczegóły 
303.książka twórcy: Kochanowski Jan: Dzieła wszystkie. Wydanie sejmowe. 1991 (T. 1: Psałterz Dawidów. Cz. 3: Indeksy wyrazów i form. Komitet red.: M...) szczegóły 
304.książka twórcy: Kochanowski Jan: Dzieła wszystkie. Wydanie sejmowe. 1997 (T. 7 cz. 2: Proza. Oprac. Bogusław Kreja, Barbara Otwinowska, Mikołaj ...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
305.książka o twórcy: Cochanoviana. 1985  szczegóły 
306.książka o twórcy: Jan Kochanowski. 1584-1984. Epoka, twórczość, recepcja. 1989 ([Zawiera mat. z Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Jan Kochanowski ...) szczegóły 
  Kochanowski Mikołaj
    książki twórcy (alfabet tytułów)
307.książka twórcy: Kochanowski Mikołaj: Rotuły do synów swych. 1997  szczegóły 
  Kolberg Oskar
    imprezy (alfabet tytułów)
308.impreza: "W setną rocznicę śmierci Oskara Kolberga" - konferencja naukowa (1990).  szczegóły 
artykuł: Miller Ewa, Skrukwa Agata: Lud 1991 t. 74 s. 305-306  szczegóły 
  Komornicka Maria
    książki o twórcy (alfabet autorów)
309.książka o twórcy: Boniecki Edward: Modernistyczny dramat ciała - Maria Komornicka. 1998 (Przedmowa. Świadome ciało [ciało w kulturze i literaturze modernistycz...) szczegóły 
  Korczak Janusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
310.książka twórcy: Korczak Janusz: Bankructwo małego Dżeka. Kiedy znów będę mały. 1994  szczegóły 
311.książka twórcy: Korczak Janusz: Jak kochać dziecko. Momenty wychowawcze. Prawo dziecka do szacunku. 1993  szczegóły 
312.książka twórcy: Korczak Janusz: Król Maciuś Pierwszy. Król Maciuś na wyspie bezludnej. 1992  szczegóły 
313.książka twórcy: Korczak Janusz: Na mównicy. Publicystyka społeczna (1898-1912). 1994 (3: Na mównicy. Publicystyka społeczna (1898-1912). 1. Red. nauk. t.: J...) szczegóły 
314.książka twórcy: Korczak Janusz: Senat szaleńców. Proza poetycka. Utwory radiowe. 1994 (10: Senat szaleńców. Proza poetycka. Utwory radiowe. Oprac. tekstów: E...) szczegóły 
315.książka twórcy: Korczak Janusz: Sława. Opowiadania (1898-1914). 1996  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
316.książka o twórcy: Janusz Korczak. Pisarz - wychowawca - myśliciel. Studia. 1997 (Hanna Kirchner: Korczak - pisarz. - Bożena Wojnowska: Wczesna publicys...) szczegóły 
recenzja: Zeszyty Literackie 1998 z. 64 s. 188 (not. o prezentacji książki, Warszawa 28 V 1998...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
317.impreza: "Korczak - a new antropology of education" - konferencja międzynarodowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Korczak - a new antropology of education. Dialogue and Universalism 2001 nr 11/12 s. 143-145 (ogłoszenie konferencji...) szczegóły 
artykuł: Pilecki Wojciech: Sto słów. Trybuna 2002 nr 220 s. 1 (nt. rozpoczęcia...) szczegóły 
  Korczyński Adam
    książki twórcy (alfabet tytułów)
318.książka twórcy: Korczyński Adam: Wizerunek złocistej przyjaźnią zdrady. 2000  szczegóły 
  Krasicki Ignacy
    książki o twórcy (alfabet autorów)
319.książka o twórcy: Kostkiewiczowa Teresa: Studia o Krasickim. 1997 (Ałowo wstępne. Ignacego Krasickiego mysli o zadomowieniu i ruchliwości...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
320.impreza: W dwusetną rocznicę wydania "Bajek" i "Satyr" Ignacego Krasickiego - konferencja naukowa (1979).  szczegóły 
  Kraszewski Józef Ignacy
    książki o twórcy (alfabet autorów)
321.książka o twórcy: Zdziwienia Kraszewskim. 1990 (Józef Bachórz: Przedsłowie. - Część I: Maria Janion: "Szalona". - Mart...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
322.impreza: Konferencja naukowa poświęcona Józefowi Ignacemu Kraszewskiemu (1987).  szczegóły 
  Krzyżanowski Julian
    kult (alfabet autorów)
323.kult: Kultura [Paryż] 1992 nr 9 s. 166 (not. o urocz. związanych z 100. roczn. urodzin; org. Uniwersytet Warsz...) szczegóły 
  Kuncewiczowa Maria
    książki o twórcy (alfabet autorów)
324.książka o twórcy: Szałagan Alicja: Maria Kuncewiczowa. Monografia dokumentacyjna 1895-1989. 1995  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lipski Jan Józef
    książki o twórcy (alfabet autorów)
325.książka o twórcy: Jan Józef - spotkania i spojrzenia. Książka o Janie Józefie Lipskim. 1996 (Od Redakcji. - Spotkania: Maria Dmochowska: Ktoś to przecież musi zrob...) szczegóły 
recenzja: Zeszyty Literackie 1996 nr 56 s. 166 (not. o prezentacji książki, Warszawa 24 VI 1996...) szczegóły 
326.książka o twórcy: Kaczyńska Jadwiga: Jan Józef Lipski. Monografia bibliograficzna. 2001  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łoziński Władysław
    książki o twórcy (alfabet autorów)
327.książka o twórcy: Rudkowska Magdalena: Wyszedł z dworu. Przeżycie i doświadczenie historyczne w twórczości Władysława Łozińskiego. 2002  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Maciejewski Janusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
328.artykuł: Życie Warszawy 1994 nr 224 s. 11 (kondolencje z powodu śmierci żony; podp. Instytut Badań Literackich PA...) szczegóły 
  Miaskowski Kasper
    książki twórcy (alfabet tytułów)
329.książka twórcy: Miaskowski Kasper: Zbiór rytmów. 1995  szczegóły 
  Mickiewicz Adam
    książki o twórcy (alfabet autorów)
330.książka o twórcy: Adam Mickiewicz - w dwusetną rocznicę urodzin poety. Konkurs historycznoliteracki dla uczniów szkół średnich. Regulamin, tematy, bibliografia. 1997  szczegóły 
331.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Promocje. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 5 s. 21-22 (nota sprawozdawcza z promocji II wydania książki; Warszawa, 30 VI 1999...) szczegóły 
recenzja: Summarium 2002 r. 28/29 (1999/2000) s. 282 (nota o promocji książki 30 VI 1999 w siedzibie Instytutu Badań Literac...) szczegóły 
332.książka o twórcy: Pigoń Stanisław: Zawsze o Nim. Studia i odczyty o Mickiewiczu. 1998 (Młody i żywy. Z niebieskich najrańsza piosnka. Starsza siostra Grażyny...) szczegóły 
333.książka o twórcy: Witkowska Alina: Rówieśnicy Mickiewicza. Życiorys jednego pokolenia. 1998  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
334.impreza: "Adam Mickiewicz - tradycja i nowatorstwo" - międzynarodowa sesja naukowa (1998).  szczegóły 
335.impreza: "Tajemnice Mickiewicza" - sesja naukowa.  szczegóły 
artykuł: SZYH: Mickiewicz, jakiego nie znamy. Gazeta Wyborcza 1997 nr 249 s. 17 (program...) szczegóły 
336.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Świerczyńska Dobrosława: Apel do bibliofilów. Tygodnik Powszechny 1998 nr 10 s. 13 (apel o nadsyłanie na adres Instytutu Badań Literackich PAN informacji ...) szczegóły 
337.dotyczy innego zapisu:
-książka o utworze: Pigoń Stanisław: "Pan Tadeusz". Wzrost, wielkość i sława. Studium literackie. 2001  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
338.kult: Odrowąż-Pieniążek Janusz: Przed dwusetną rocznicą urodzin Adama Mickiewicz. Gazeta Lwowska 1996 nr2 s. 5 (o działalności Komitetu Obchodów Dwusetnej Rocznicy Urodzin Adama Mick...) szczegóły 
  Miłosz Czesław
    książki o twórcy (alfabet autorów)
339.książka o twórcy: Karwowska Bożena: Miłosz i Brodski. Recepcja krytyczna twórczości w krajach anglojęzycznych. 2000 ([Studium poświęcone badaniom porównawczym nad sukcesem literackim Czes...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
340.impreza: Konferencja naukowa poświęcona Czesławowi Miłoszowi z okazji 90. rocznicy urodzin (2001).  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 76 s. 198 (not. o sesji...) szczegóły 
  Morsztyn Jan Andrzej
    imprezy (alfabet tytułów)
341.impreza: "Czytanie Jana Andrzeja Morsztyna" - sesja (1993).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Nałkowska Zofia
    książki twórcy (alfabet tytułów)
342.książka twórcy: Nałkowska Zofia: Dzienniki. 1996 ([T.] 5: 1939-1944. 1996, 700 s., k. tabl., [40] s. tabl.: fot., fot....) szczegóły 
  Naruszewicz Adam
    książki o twórcy (alfabet autorów)
343.książka o twórcy: Czytanie Naruszewicza. Interpretacje. 2000 ([Pokłosie konferencji, która odbyła się w Instytucie Badań Literackich...) szczegóły 
  Norwid Cyprian Kamil
    książki o twórcy (alfabet autorów)
344.książka o twórcy: Adamiec Marek: Oni i Norwid. Problemy odbioru twórczości Cypriana Norwida w latach 1840-1883. 1991  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Orzeszkowa Eliza
    książki twórcy (alfabet tytułów)
345.książka twórcy: Orzeszkowa Eliza: Dnie. [Dziennik]. 2001  szczegóły 
recenzja: Lektor: "Notatki najosobliwsze". Tygodnik Powszechny 2001 nr 50 s. 13  szczegóły 
recenzja: Zeszyty Literackie 2002 nr 79 s. 200 (not. o promocji w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
346.książka o twórcy: Bibliografia Literatury Polskiej "Nowy Korbut". [T.] 17. Vol. 2. Eliza Orzeszkowa. 1999  szczegóły 
347.książka o twórcy: Borkowska Grażyna: Dialog powieściowy i jego konteksty. Na podstawie twórczości Elizy Orzeszkowej. 1988  szczegóły 
  Otwinowski Erazm
    książki twórcy (alfabet tytułów)
348.książka twórcy: Otwinowski Erazm: Pisma poetyckie. 1999  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Pankowski Marian
    książki twórcy (alfabet tytułów)
349.książka wywiad: Ruta-Rutkowska Krystyna: Polak w dwuznacznych sytuacjach. Z Marianem Pankowskim rozmawia Krystyna Ruta-Rutkowska. 2000  szczegóły 
  Piasecki Sergiusz
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
350.tekst paraliteracki: Piasecki Sergiusz: "...nigdy nie byłem obywatelem" (Listy Sergiusza Piaseckiego do Instytutu Badań Literackich PAN i Państwowego Instytutu Wydawniczego). Arcana 2001 nr 1 s. 134-143 (adresaci: Instytut Badań Literackich PAN (4 z 1957-1958), Państwowy In...) szczegóły 
  Potocki Wacław
    książki twórcy (alfabet tytułów)
351.książka twórcy: Potocki Wacław: Muza polska. Na tryjumfalny wjazd najaśniejszego Jana III. 1996  szczegóły 
  Przybyszewski Stanisław
    książki o twórcy (alfabet autorów)
352.książka o twórcy: Boniecki Edward: Struktura "nagiej duszy". Studium o Stanisławie Przybyszewskim. 1993 ([Analiza modernistycznego pojęcia duszy w twórczości Stanisława Przyby...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Rożniatowski Abraham
    książki twórcy (alfabet tytułów)
353.książka twórcy: Rożniatowski Abraham: Pamiątka krwawej ofiary Pana Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. 2003  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sęp-Szarzyński Mikołaj
    książki twórcy (alfabet tytułów)
354.książka twórcy: Sęp-Szarzyński Mikołaj: Poezje zebrane. 2001  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
355.impreza: "Wieniec dla Sępa. Mikołaj Sęp-Szarzyński i problemy kultury renesansu, manieryzmu i baroku" - konferencja naukowa.  szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    książki o twórcy (alfabet autorów)
356.książka o twórcy: Bibliografia Literatury Polskiej "Nowy Korbut". [T.] 11. Juliusz Słowacki. 2000  szczegóły 
357.książka o twórcy: Słowacki współczesny. Praca zbiorowa. 1999 (Marek Troszyński: Słowacki jubileuszowy. - Alina Kowalczykowa: Słowack...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
358.impreza: "Juliusz Słowacki współczesna wrażliwość" - konferencja (1999).  szczegóły 
  Starowolski Szymon
    książki twórcy (alfabet tytułów)
359.książka twórcy: Starowolski Szymon: De claris oratoribus Sarmatiae = O znakomitych mówcach Sarmacji. 2002  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ś
  Świrszczyńska Anna
    imprezy (alfabet tytułów)
360.impreza: "Która lektura? - Anna Świrszczyńska" - sesja (2002).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Twardowski Samuel
    książki twórcy (alfabet tytułów)
361.książka twórcy: Twardowski Samuel: Pałac Leszczyński. 2002  szczegóły 
362.książka twórcy: Twardowski Samuel: Przeważna legacyja Krzysztofa Zbaraskiego od Zygmunta III do sołtana Mustafy. 2000  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wat Aleksander
    książki o twórcy (alfabet autorów)
363.książka o twórcy: Szkice o poezji Aleksandra Wata. 1999 ([Zawiera materiały z konferencji poświęconej twórczości Aleksandra Wat...) szczegóły 
  Wirtemberska Maria
    książki o twórcy (alfabet autorów)
364.książka o twórcy: Szary-Matywiecka Ewa: "Malwina" czyli Głos i pismo w powieści. 1994  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zimorowic Szymon
    książki twórcy (alfabet tytułów)
365.książka twórcy: Zimorowic Szymon: Roksolanki to jest ruskie panny. 1999  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żeromski Stefan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
366.książka twórcy: Żeromski Stefan: Pisma zebrane. 1981 (Seria 2: Powieści. 9-11: Popioły. Powieść z końca XVIII i początku XIX...) szczegóły 
367.książka twórcy: Żeromski Stefan: Pisma zebrane. 1981 (Seria 2: Powieści. 14: Uroda życia. Oprac. Kazimiera Zapałowa. 1993, 4...) szczegóły 
368.książka twórcy: Żeromski Stefan: Pisma zebrane. 1981 (Seria 1: Nowele, opowiadania i inne utwory epickie. 4: Sen o szpa...) szczegóły 
369.książka twórcy: Żeromski Stefan: Róża. Dramat niesceniczny. 1999  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
370.książka o twórcy: Zimand Roman: Diarysta Stefan Ż[eromski]. 1990  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    imprezy (alfabet tytułów)
371.impreza: "Barok w krajach Europy Środkowej i Wschodniej" - międzynarodowa konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Barokowa tożsamość. Forum Akademickie 1999 nr 5 s. 4-5 (not....) szczegóły 
artykuł: Pietrusiewicz Anna, Wereszczyńska-Duch Małgorzata: Barok 1999 nr 1 s. 268-273 (omówienie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
372.książka: Miłosz Czesław: Życie na wyspach. 1997 (Kilka problemów osobistych [wstęp]. - Niemoralność sztuki [Tomasz Mann...) szczegóły 
recenzja: Biedrzycki Krzysztof: Budujące, lektury. Znak 1997 nr 12 s. 114-119 (z not. o aut....) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Nowy Miłosz. Tygodnik Powszechny 1997 nr 21 s. 13  szczegóły 
recenzja: Jastrun Tomasz: Ciemna słodycz kobiecego ciała. Twój Styl 1998 nr 4 s. 155-156  szczegóły 
recenzja: Kalinowski Grzegorz: Obok siebie. Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 3 s. 133-135  szczegóły 
recenzja: Melkowski Stefan: Tematy Miłosza. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 42 s. 20  szczegóły 
recenzja: Olejniczak Józef: Samotny starszy pan. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 100-101  szczegóły 
recenzja: P.Ś.: Noty. Polonistyka 1997 nr 7 s. 441  szczegóły 
recenzja: Sabiniewicz Marcin: Życie i sztuka. Zeszyty Literackie 1997 nr 60 s. 118-122 (z not. o Czesławie Miłoszu na s. 173 i o Marcinie Sabiniewiczu na s. 1...) szczegóły 
recenzja: Zawada Andrzej: "Przywiązanie do proporcji i miary". Nowe Książki 1997 nr 8 s. 10-11  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
373.impreza: "Literatura i demokracja. Bezpieczne i niebezpieczne związki" - międzynarodowa konferencja (1993).  szczegóły 
artykuł: Cisło Maciej: Literatura i demokracja. [Dwa] 2 B = Two B 1994 nr 1/2 s. 101-102  szczegóły 
artykuł: Cisło Maciej: Literatura i demokracja. Kresy 1994 nr 17 s. 225-226  szczegóły 
artykuł: Cisło Maciej: Literatura i demokracja. Przegląd Literacki 1994 nr 1 s. 1, 4  szczegóły 
artykuł: Dąbrowska Danuta: Wolny rynek marzeń. Pogranicza 1996 nr 4 s. 75-80 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: HORUB: Niebezpieczne związki literatury i demokracji. Życie Warszawy 1993 nr 259 s. 5 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Konferencja w PAN. Gazeta Wyborcza 1993 nr 258 s. 8 (not....) szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): Literatura a demokracja. Tygodnik Powszechny 1993 nr 45 s. 10  szczegóły 
artykuł: Masłoń Krzysztof: Bohema na uniwersytetach (Konferencja "Literatura i demokracja"). Rzeczpospolita 1993 nr 259 s. 4  szczegóły 
artykuł: Mądel Krzysztof: Hipokryzja kunsztu. Przegląd Powszechny 1994 nr 12 s. 363-365  szczegóły 
artykuł: M.C.: Czy artysta może być z ducha demokratą?. Pracownia 1993 nr 12 s. 119-120  szczegóły 
artykuł: Niebiezpieczne związki. Res Publica Nowa 1994 nr 1 s. 3 (program konferencji...) szczegóły 
artykuł: Res Publica Nowa 1993 nr 10 s. 57 (zapow....) szczegóły 
artykuł: Sosnowski Jerzy: Ku światłu?. Gazeta Wyborcza 1993 nr 261 s. 10-11  szczegóły 
artykuł: Zaleski Marek: Literatura i demokracja. Res Publica Nowa 1994 nr 1 s. 4  szczegóły 
omówienie: Czerni Krystyna: O beziteresowności poezji i sztuki. Znak 1994 nr 1 s. 198-204 (z not. o Krystynie Czerni...) szczegóły 
artykuł: Z.M.: Tytuł [Gdańsk] 1993 nr 4 s. 221 (not....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1994 nr 46 s. 155 (nota spraw....) szczegóły 
recenzja: Smoleń Dionizy: Niebezpieczne związki. Tygodnik Solidarność 1993 nr 47 s. 16 (spraw....) szczegóły 
374.impreza: "Stereotypy w literaturze (i tuż obok) - Konferencja Teoretycznoliteracka (2002).  szczegóły 
artykuł: Śniecikowska Beata: (Prawie) wszystko o stereotypach. Teksty Drugie 2002 nr 6 s. 208-209 (sprawozdanie z konferencji...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
375.książka: Dziechcińska Hanna: Kobieta w życiu i literaturze XVI i XVII wieku. Zagadnienia wybrane. 2001 ([Dot. wzorów parenetycznych: jaka kobieta powinna być w życiu społeczn...) szczegóły 
recenzja: Czyż Antoni: Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 230-237  szczegóły 
polemika: Dziechcińska Hanna: Pamiętnik Literacki 2002 z. 3 s. 267-268 (dot. przekształceń treści i sformułowań z recenzowanej książki...) szczegóły 
recenzja: Roćko Agata: Barok 2001 nr 2 s. 141-143  szczegóły 
recenzja: Wanok Kinga: Nowe Książki 2002 nr 6 s. 44-45  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
376.impreza: "Szybko i szybciej..." - konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Piasecki Marcin: Kultura i tempo. Homo pyknolepticus nadchodzi. Gazeta Wyborcza 1994 nr 267 s. 9  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Historia literatury (brytyjska i irlandzka)
    książki (alfabet autorów)
377.książka: Butterwick Richard: Stanisław August a kultura angielska. 2000 ([Dedykacja:] Pamięci prof. Zofii Libiszowskiej (1918-2000). * Przedmow...) szczegóły 
recenzja: Deszczyńska Martyna: Król Staś w angielskiej perspektywie. Mówią Wieki 2002 nr 8 s. 60-61  szczegóły 
streszczenie: (MM): Acta Poloniae Historica 2002 t. 85 s. 342-343 (w jęz. angielskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Historia literatury (francuska)
    imprezy (alfabet tytułów)
378.impreza: "Voltaire et Rousseau en France et en Pologne" - polsko-francuskie kolokwium (1978).  szczegóły 
artykuł: Kryda Barbara: Wiek Oświecenia 1984 nr 4 s. 239-243 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Psalmów
    książki (alfabet autorów)
379.książka: Burdziej Bogdan: Super flumina Babylonis. Psalm 136 (137) w literaturze polskiej XIX-XX w.. 1999 (Wstęp. I. U źródeł toposu. 1. Psalm 136 "Super flumina Babylonis" w Wu...) szczegóły 
recenzja: MG: Psalmiczne tropy w literaturze. Nasz Dziennik 1999 nr 106 s. 8  szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 2000 nr 1 s. 230-233  szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 312-313 (not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    książki (alfabet autorów)
380.książka: Zielińska Marta: Polacy, Rosjanie, romantyzm. 1998 (Od autorki. 1. Wolność i fatum w biografii Aleksandra Puszkina. 2. "Us...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 310-311 (not....) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Rosyjskie konteksty. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 44 s. 2  szczegóły 
recenzja: Suchanek Lucjan: Wokół Puszkina i Mickiewicza. Teksty Drugie 1999 nr 4 s. 98-101  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Brodskijj Josif
    książki o twórcy (alfabet autorów)
381.książka o twórcy: Karwowska Bożena: Miłosz i Brodski. Recepcja krytyczna twórczości w krajach anglojęzycznych. 2000 ([Studium poświęcone badaniom porównawczym nad sukcesem literackim Czes...) szczegóły 
recenzja: Brzostowska Tamara: Poeci smutnej iluminacji?. Nowe Książki 2001 nr 7 s. 12-13  szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwedzka / Hasła szczegółowe (szwedzka) / Hasła osobowe (szwedzka)
  Strindberg August
    książki o twórcy (alfabet autorów)
382.książka o twórcy: Uggla Andrzej Nils: Strindberg a teatr polski 1890-1970. 2000 ([Dot. również twórców:] Stanisław Przybyszewski, Karol Adwentowicz, St...) szczegóły 
recenzja: Sajewska Dorota: Strindberg a sprawa polska. Teksty Drugie 2003 nr 4 s. 101-107  szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 2001 nr 7/8 s. 72 (not....) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
383.impreza: "Strindberg i jego epoka" - polsko-szwedzkie kolokwium (1996).  szczegóły 
artykuł: Sarnowska-Temeriusz Elżbieta: Introduction. Acta Sueco-Polonica 1997 nr 5 (1996) s. 139-140 (powitanie uczestników kolokwium; tekst w języku angielskim...) szczegóły 
artykuł: Snopek Jerzy: Polsko-szwedzkie kolokwium Strindbergowskie. Acta Sueco-Polonica 1997 nr 5 (1996) s. 137-138 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Tytuł [Gdańsk] 1996 nr 1/2 s. 219 (zapowiedź...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Marino Giambattista
    książki twórcy (alfabet tytułów)
384.książka twórcy: Marino Giambattista: Adon. T. 1. 1993  szczegóły 
recenzja: Brogi Bercoff Giovanna: Ricerche Slavistiche 1995 t. 42 s. 530-534  szczegóły 
recenzja: Gruchała Janusz S.: O wydawcach warszawskich. Teksty Drugie 1997 nr 4 s. 124-129  szczegóły 
recenzja: Nowicka-Jeżowa Alina: Nad polskim wydaniem "Adona" Giambattisty Marina. Barok 1995 nr 2 (1994) s. 125-131  szczegóły 
recenzja: Wokół Marina i polskiego "Adona" (Spotkanie z Luigim Marinellim i Krzysztofem Mrowcewiczem). Ogród 1994 nr 1 s. 86-107 (zapis dyskusji z 31 I 1994; wypow.: Antoni Czyż, Pietro Marchesani, Lu...) szczegóły 
385.książka twórcy: Marino Giambattista: Adon. T. 2: Komentarze. 1993  szczegóły 
recenzja: Brogi Bercoff Giovanna: Ricerche Slavistiche 1995 t. 42 s. 530-534  szczegóły 
recenzja: Gruchała Janusz S.: O wydawcach warszawskich. Teksty Drugie 1997 nr 4 s. 124-129  szczegóły 
recenzja: Nowicka-Jeżowa Alina: Nad polskim wydaniem "Adona" Giambattisty Marina. Barok 1995 nr 2 (1994) s. 125-131  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Teoria sztuki filmowej, nauka o filmie / Teoria sztuki filmowej. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
386.książka: Hopfinger Maryla: Kultura audiowizualna u progu XXI wieku. 1997 (Od autorki. Część I. Zmiana kultury, zmiana spojrzenia: 1. Między repr...) szczegóły 
recenzja: Loska Krzysztof: Kultura i media audiowizualne. Kino 1998 nr 11 s. 57  szczegóły 
recenzja: Pyszczek Grzegorz: Czy skutki awarii telewizora muszą być straszne?. Nowe Książki 1998 nr 10 s. 32-33  szczegóły 
recenzja: Sulima Roch: Mazowieckie Studia Humanistyczne 1999 r. 5 nr 1 s. 201-202  szczegóły 
recenzja: Urbanek Henryk: Audiowizualność po ludzku. Śląsk 1999 nr 5 s. 74  szczegóły 
387.książka: Od fotografii do rzeczywistości wirtualnej. 1997 ([Materiały z konferencji naukowej "Od fotografii do rzeczywistości wir...) szczegóły 
recenzja: Loska Krzysztof: Kultura i media audiowizualne. Kino 1998 nr 11 s. 57  szczegóły 
recenzja: Pyszczek Grzegorz: Czy skutki awarii telewizora muszą być straszne?. Nowe Książki 1998 nr 10 s. 32-33  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Radio / Radio współczesne (od 1945) / Radio współczesne (ogólne)
    książki (alfabet autorów)
388.książka: Myśliński Jerzy: Mikrofon i polityka. Z dziejów radiofonii polskiej 1944-1960. 1990  szczegóły