Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Tematy, motywy - Śmierć, życie pozagrobowe, tematyka funeralna
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Poetyka - główne pojęcia
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Dąbrowska Elżbieta: Teksty w ruchu. Powroty baroku w polskiej poezji współczesnej. 2001 (Wprowadzenie. 1. Powtórzenie - innowacja - różnica semantyczna w liter...) szczegóły 
recenzja: Dobrzyńska Teresa: Powroty baroku. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 97-100 (z not. o autorce art. na s. 248...) szczegóły 
recenzja: Jokiel Irena: Kwartalnik Opolski 2003 nr 1 s. 125-127  szczegóły 
recenzja: Piętkowa Romualda: Stylistyka 2002 nr 11 s. 568-571  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Nekrolog
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Montgomery Katarzyna: Nekrolog naszych czasów. Opowieści o zmarłych i żywych. Gazeta Wyborcza 1997 nr 113 s. 8 (polskie nekrologi współczesne, z tekstami nekrologów...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Powieść
    książki (alfabet autorów)
3.książka: Piekara Magdalena: Bohater powieści socrealistycznej. 2001 (Wstęp. - Życie erotyczne przodownika pracy. Nie ma "dziewcząt na trakt...) szczegóły 
recenzja: Brzóstowicz Monika: Pęknięcia i wyłomy. Blok 2002 nr 1 s. 200-207  szczegóły 
recenzja: Peter Monika: Bohater socrealizmu. Śląsk 2002 nr 4 s. 74  szczegóły 
recenzja: Romanowicz Tomasz: Socrealistyczne ruiny. Nowe Książki 2002 nr 6 s. 44-45  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Testament
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Żmigrodzka Bożena: Językowy obraz zaświatów w testamentach polskich XVII-XVIII w.. x 1998 ([W ks. zb.:] Człowiek - dzieło - sacrum. Red. Stanisław Gajda i Helmut...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Jagla Jowita: Moribund i Anima - średniowieczny teatr umierania. Albo albo 2000 nr 3 s. 73-82 (śmierć i umieranie w literaturze i sztuce średniowiecznej...) szczegóły 
6.artykuł: Ludwisiak Małgorzata: Arkadia Heleny Radziwiłłowej - zagadnienia śmierci w XVIII-wiecznym ogrodzie. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 2003 z. 77 s. 35-62 (ogród arkadyjski jako ilustracja pewnych idei literackich i filozoficz...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    książki (alfabet autorów)
7.książka: Bolewski Jacek: Sztuka u Boga. Duchowość obecna w twórczości. 2003 (Prolog. - 1. Cóż po śmierci poety? Śladami Heinricha von Kleista [dot....) szczegóły 
8.książka: Ikony niewidzialnego. 2003 ([Zawiera m.in.:] Józef Musielok: Początek "zadziwienia". Wprowadzenie....) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 301 (nota...) szczegóły 
recenzja: Studia Oecumenica 2003 t. 3 s. 309-310 (opis zawartości...) szczegóły 
9.książka: Misterium śmierci spotkaniem ze sobą. Egzystencjalne interpretacje fenomenu śmierci. 1996 (Aleksandra Pawliszyn, Włodzimierz Pawliszyn: "Śmiercią nie gardź; owsz...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
10.książka: Kowzan Jacek: Quattuor hominum novissima. Dziej serii tematycznej czterech rzeczy ostatecznych w literaturze staropolskiej. 2003 (I. Dzieje kształtowania się pojęcia quattor novissima. Eschatologia bi...) szczegóły 
11.książka: Kuenstler-Langner Danuta: Idea vanitas, jej tradycje i toposy w poezji polskiego baroku. 1996  szczegóły 
recenzja: Magryś Roman: Marność nad marnościami i wszystko marność. Fraza 1998 nr 19/20 s. 147-149  szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 306-307 (not....) szczegóły 
12.książka: Kuenstler-Langner Danuta: Idea vanitas, jej tradycje i toposy w poezji polskiego baroku. 1993 (Wstęp. - I. Vanitas - pole terminologiczne. II. Idea vanitas i jej tra...) szczegóły 
recenzja: Chemperek Dariusz: Barok 1995 nr 1 s. 181-182  szczegóły 
recenzja: Cieszyńska Beata: Pamiętnik Literacki 1995 z. 1 s. 185-190  szczegóły 
recenzja: Ruch Literacki 1995 z. 2 s. 276-277  szczegóły 
13.książka: Nowicka-Jeżowa Alina: Sarmaci i śmierć. O staropolskiej poezji żałobnej. 1992 (Słowo wstępne. Człowiek wobec kresu. - Piśmiennictwo teologiczno-duszp...) szczegóły 
recenzja: A.W.: Przegląd Historyczny 1992 t. 83 z. 4 s. 793-794  szczegóły 
recenzja: Świątkiewicz Rafał: Ruch Literacki 1994 z. 5/6 s. 567-570  szczegóły 
recenzja: Wichrowska Elżbieta Z.: Sarmaci i śmierć. Nowe Książki 1993 nr 9 s. 28  szczegóły 
recenzja: Włodarski Maciej: Barok 1994 nr 1 s. 159-161  szczegóły 
14.książka: Skwara Marek: "Miejsca wspólne" polskiej poezji i sztuki funeralnej XVI i początku XVII wieku. 1994 (Wprowadzenie. - Śmierć - dawniej i dzisiaj. O antycznej teorii "miejsc...) szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Z.: Topos i jego badania. Pogranicza 1995 nr 2/3 s. 129-131  szczegóły 
15.książka: Staropolskie teksty i konteksty. Studia. 1994 (Jan Malicki: Wstęp. - Eliza Małek: Dzieje poznania Jana Kochanowskiego...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Bogucka Maria: Eschatologiczny świat sarmatów. Tygodnik Powszechny 1991 nr 14 s. 7 (m.in. w literaturze...) szczegóły 
17.artykuł: Cieślik-Grela Ilona: Motyw śmierci w moralitetach. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Staropolskie Teksty i Konteksty 2003 nr 2159 s. 92-107 (dot. utworów pochodzących z XV-XVII w....) szczegóły 
18.artykuł: Janicki Marek: Pochówki i pamięć poległych (XIV-XVII w.). Napis 2001 seria 7 s. 57-77 (nt. staropolskich dzieł historycznych, tekstów literackich, napisów na...) szczegóły 
19.artykuł: Kuenstler-Langner Danuta: Barokowy labirynt śmierci (O poezji marności i jej tradycjach). Metafora 1992 nr 4 (1991/1992) s. 67-74  szczegóły 
20.artykuł: Zielonka Zbigniew: "Dusza z ciała wyleciała...". Punkt po punkcie 2002 z. 3 s. 85-92 (dot. wariantów pieśni "Dusza z ciała wyleciała" z moralitetu "Skarga u...) szczegóły 
21.artykuł: Żerek-Kleszcz Hanna: The Death of a Child in Old Polish Culture. Acta Poloniae Historica 1999 t. 79 s. 5-22 (m.in.: Jan Kochanowski, Stanisław Morsztyn, Daniel Naborowski, Wacław ...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Barok
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Konstańczak Stefan: Wizja śmierci chwalebnej w sarmackiej Rzeczypospolitej. Kultura i Edukacja 2002 nr 3/4 s. 61-76 (dot. m.in. utworów literackich...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
23.artykuł: Nalepa Marek: Ciemna strona życia. Szkic o samobójstwie w oświeceniu. Prace Polonistyczne 2002 seria 57 s. 23-51 (m.in.: Kajetan Koźmian, Ignacy Krasicki, Seweryn Rzewuski, Stanisław S...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    książki (alfabet autorów)
24.książka: Gutowski Wojciech: Pasje wyobraźni. Szkice o literaturze romantyzmu i Młodej Polski. 1991 (Otchłań i nieskończone koło (O symbolice przestrzeni w poezji Adama Mi...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
25.artykuł: Olszański Grzegorz: Tajemnice nie-bycia albo cień niebieskiego fraka i żółtej kamizelki. Opcje 1995 nr 4 s. 21-23 (motyw samobójstwa w twórczości romantyków; z not. o Grzegorzu Olszańsk...) szczegóły 
26.artykuł: Słoka Ewa: Z dziejów romantycznej problematyki śmierci: poeta i jego grób. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1995 nr 34 (1741) s. 61-90 (nt. motywu własnego grobu w twórczości romantyków...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    książki (alfabet autorów)
27.książka: W stronę dwudziestolecia 1918-1939. Studia i szkice o literaturze. 1993 (Zbigniew Andres: Od redaktora. - Bogusław Gryszkiewicz: Mimesis przeds...) szczegóły 
recenzja: Rżany Rafał: W stronę dwudziestolecia. Nowy Nurt 1994 nr 8 s. 7  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura lat 1939-1945
    książki (alfabet autorów)
28.książka: Sarzyński Piotr, Wolny Maja: Kronika śmierci przedwczesnych. 2000 ([Zawiera artykuły poświęcone m.in.:] Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeus...) szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Przedwcześnie zmarli artyści. Aneks Trybuny 2001 nr 132 s. E  szczegóły 
recenzja: K.M.: Magazyn Literacki 2000 nr 12 s. 53 (nota...) szczegóły 
recenzja: MAC: Młoda śmierć. Magazyn z Książkami 2001 nr 1 s. 15  szczegóły 
recenzja: (MS): Przekrój 2001 nr 14 s. 68 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wróblewski Janusz: Lodowaty uśmiech. Polityka 2001 nr 4 s. 57  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
29.artykuł: Ożóg Zenon: O romantycznej fenomenologii śmierci w poezji pokolenia wojennego. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie]. Filologia Polska 1990 z. 19 (71) s. 227-257  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
30.książka: Maski współczesności. O literaturze i kulturze XX wieku. 2001 ([dedykacja:] Naszej Kochanej Profesor Alinie Brodzkiej w siedemdziesią...) szczegóły 
polemika: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2002 nr 7/8 s. 133 (dot. art. Stefana Szymutki...) szczegóły 
31.książka: Sarzyński Piotr, Wolny Maja: Kronika śmierci przedwczesnych. 2000 ([Zawiera artykuły poświęcone m.in.:] Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeus...) szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Przedwcześnie zmarli artyści. Aneks Trybuny 2001 nr 132 s. E  szczegóły 
recenzja: K.M.: Magazyn Literacki 2000 nr 12 s. 53 (nota...) szczegóły 
recenzja: MAC: Młoda śmierć. Magazyn z Książkami 2001 nr 1 s. 15  szczegóły 
recenzja: (MS): Przekrój 2001 nr 14 s. 68 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wróblewski Janusz: Lodowaty uśmiech. Polityka 2001 nr 4 s. 57  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
32.artykuł: Chwin Stefan: Samobójstwa pisarzy polskich w wieku XX. Tytuł [Gdańsk] 2001 nr 3 s. 30-68 (dot. samobójstw pisarzy: Stanisław Ignacy Witkiewicz, Aleksander Wat, ...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
33.książka: Dąbrowska Elżbieta: Teksty w ruchu. Powroty baroku w polskiej poezji współczesnej. 2001 (Wprowadzenie. 1. Powtórzenie - innowacja - różnica semantyczna w liter...) szczegóły 
recenzja: Dobrzyńska Teresa: Powroty baroku. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 97-100 (z not. o autorce art. na s. 248...) szczegóły 
recenzja: Jokiel Irena: Kwartalnik Opolski 2003 nr 1 s. 125-127  szczegóły 
recenzja: Piętkowa Romualda: Stylistyka 2002 nr 11 s. 568-571  szczegóły 
34.książka: Legeżyńska Anna: Gest pożegnania. Szkice o poetyckiej świadomości elegijno-ironicznej. 1999 ([Dedykacja:] Zebrane tu rozważania poświęcam pamięci zmarłego w 1990 r...) szczegóły 
recenzja: Czabanowska-Wróbel Anna: Ruch Literacki 2000 z. 6 s. 740-743  szczegóły 
recenzja: Hryń Izabela: Pamiętnik Literacki 2002 z. 1 s. 208-213  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 276  szczegóły 
recenzja: Rydz Agnieszka: Czas mierzony ironią. Gazeta Malarzy i Poetów 2000 nr 5 s. 35-36  szczegóły 
recenzja: Stankowska Agata: Ironiczna siła podmiotu. Teksty Drugie 2002 nr 3 s. 120-127  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Ironiczne pożegnania. Pogranicza 2000 nr 5 s. 148-149  szczegóły 
recenzja: Wantuch Wiesława: Czytane do końca. Nowe Książki 2000 nr 4 s. 36-37  szczegóły 
recenzja: Zaleski Marek: Res Publica Nowa 2000 nr 6 s. 95  szczegóły 
35.książka: Nowosielski Kazimierz: Troska i czas. Szkice o poezji i przemijaniu. 2001 (O imię troski i czasu [wstęp]. - "Jak chytry wielmoża", (o symbolice ś...) szczegóły 
recenzja: K. M.: Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 2 s. 168-169 (nota...) szczegóły 
recenzja: Lorkowski Piotr W.: Troska o sens. Topos 2002 nr 3 s. 161-162 (z notą o autorze recenzji, s. 204-205...) szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Szkiełko filologa. Nowe Książki 2002 nr 2 s. 44  szczegóły 
36.książka: Obecność i przemijanie. Fenomen początku i końca w kulturze i literaturze współczesnej. 2001 ([Zawiera m.in.:] Piotr Kowalski: Wstęp. * Małgorzata Burzka: Obecność ...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989) / Poezja młodych (literatura 1945-1989. Poezja)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
37.artykuł: Kisiel Marian: Starty i falstarty: O przemijaniu. Śląsk 1996 nr 4 s. 58 (temat śmierci w poezji młodych...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
38.książka: Piekara Magdalena: Bohater powieści socrealistycznej. 2001 (Wstęp. - Życie erotyczne przodownika pracy. Nie ma "dziewcząt na trakt...) szczegóły 
recenzja: Brzóstowicz Monika: Pęknięcia i wyłomy. Blok 2002 nr 1 s. 200-207  szczegóły 
recenzja: Peter Monika: Bohater socrealizmu. Śląsk 2002 nr 4 s. 74  szczegóły 
recenzja: Romanowicz Tomasz: Socrealistyczne ruiny. Nowe Książki 2002 nr 6 s. 44-45  szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
    książki (alfabet autorów)
39.książka: Język, literatura, dydaktyka. T. 2. 2003 ([Zawiera m.in.:] * Cz. I. Elżbieta Konończuk: Literatura w aspekcie hi...) szczegóły 
40.książka: Literatura polska 1990-2000. Tom 1. 2002 (Tomasz Cieślak - Wstęp. * Marcin Pietrzak: Przełom czy ciągłość: 1989....) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Poezja (po 1989)
    książki (alfabet autorów)
41.książka: Legeżyńska Anna: Gest pożegnania. Szkice o poetyckiej świadomości elegijno-ironicznej. 1999 ([Dedykacja:] Zebrane tu rozważania poświęcam pamięci zmarłego w 1990 r...) szczegóły 
recenzja: Czabanowska-Wróbel Anna: Ruch Literacki 2000 z. 6 s. 740-743  szczegóły 
recenzja: Hryń Izabela: Pamiętnik Literacki 2002 z. 1 s. 208-213  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 276  szczegóły 
recenzja: Rydz Agnieszka: Czas mierzony ironią. Gazeta Malarzy i Poetów 2000 nr 5 s. 35-36  szczegóły 
recenzja: Stankowska Agata: Ironiczna siła podmiotu. Teksty Drugie 2002 nr 3 s. 120-127  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Ironiczne pożegnania. Pogranicza 2000 nr 5 s. 148-149  szczegóły 
recenzja: Wantuch Wiesława: Czytane do końca. Nowe Książki 2000 nr 4 s. 36-37  szczegóły 
recenzja: Zaleski Marek: Res Publica Nowa 2000 nr 6 s. 95  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Rosja (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
42.książka: Polsko-rosyjskie seminarium literackie. Warszawa - Chlewiska, 13-16 marca 2002. 2002 (Marek Wawrzkiewicz: Otwarcie seminarium. * Grzegorz Wiśniewski: O kult...) szczegóły 
recenzja: Orłowski Jan: Slavia Orientalis 2003 nr 4 s. 611-614  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura dla dzieci i młodzieży / Tematy, motywy (literatura dla dzieci i młodzieży)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
43.artykuł: Obarski Marek: Realizm i fantastyka śmierci w literaturze dziecięcej. Sztuka dla Dziecka 1989 nr 3 s. 16-19  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Ogólne (literatura ludowa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
44.artykuł: Marcinkowska Teresa: Pieśni związane ze śmiercią i pochówkiem w miasteczkach i wsiach województwa krakowskiego (Zarejestrowane przez Krakowski Dom Kultury). Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie 1994 t. 11 s. 51-59  szczegóły 
45.artykuł: Turek Krystyna: Ludowa pieśń pogrzebowa jako prolegomena do badań interetnicznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1995 nr 1520 s. 69-81 (z fragm. tekstów pieśni...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Tematy, motywy (literatura ludowa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
46.artykuł: Adamowski Jan, Doda Jadwiga, Mickiewicz Halina: Śmierć i pogrzeb w relacjach Polaków mieszkających na Białorusi. Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 253-318 (dot. wspomnień, mów pogrzebowych, nekrologów i pieśni...) szczegóły 
47.artykuł: Janicka-Krzywda Urszula: Motyw śmierci zbójnickiej w folklorze słownym Podkarpacia. Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie 1994 t. 11 s. 45-49  szczegóły 
48.artykuł: Lach Kornelia: Pieśni pogrzebowe na pograniczu kulturowym i etnicznym (Borucin w Raciborskiem). Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 335-345  szczegóły 
49.artykuł: Matczak Aneta: Obraz topielca w baśni magicznej "Dary krasnoludków" i w podaniu "Topielec". Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1998 z. 51 (325) s. 113-125 (oba utwory pochodzą z: Julian Krzyżanowski: Polska bajka ludowa w ukła...) szczegóły 
50.artykuł: Niebrzegowska Stanisława: "Dusze na pokucie". Lubelskie opowieści wierzeniowe. Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 319-328  szczegóły 
51.artykuł: Perszon Jan: Śmierć jako wydarzenie i wyobrażenie na Kaszubach Północnych. Studium etnograficzne. Studia Gdańskie 1995 t. 10 s. 145-165 (m.in. na podstawie literatury ludowej...) szczegóły 
52.artykuł: Petera Janina: Tradycyjne obrzędy i zwyczaje pogrzebowe na Lubelszczyźnie. Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 329-333 (dot. głównie pieśni pogrzebowych...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
53.artykuł: Kurek Kamila: Indywidualizm romantyczny... Alter Ego [Warszawa] 2003 nr 4 s. 23 (cechy twórczości romantycznej i główne tematy pojawiające się w tej ep...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Choroba, cierpienie, kalectwo (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
54.artykuł: Kiełtyk-Zaborowska Izabela: Problemy egzystencjalne (starości i śmierci) oraz problemy dzieci specjalnej troski we współczesnej prozie "dziecięco-młodzieżowej". Studia i Materiały Polonistyczne 2002 t. 6 s. 87-103 (m.in.: Danuta Bieńkowska, Zofia Chądzyńska, Janusz Domagalik, Stanisła...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kresy Wschodnie (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
55.artykuł: Łozowska Katarzyna R.: Prawda zapisana w drzewie i kamieniu. Kresowe cmentarze w literaturze i pierwszej i drugiej wojnie światowej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 2002 nr 13 (321) s. 49-60 (dot. powieści i literatury wspomnieniowej z okresu dwudziestolecia mię...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Lęk, strach, groza, horror, wampir (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
56.książka: Zwolińska Barbara: Wampiryzm w literaturze romantycznej i postromantycznej na przykładzie "Opowieści niesamowitych" Edgara Alana Poego, "Poganki" Narcyzy Żmichowskiej oraz opowiadań Stefana Grabińskiego. 2002 (Uwagi wstępne. - Wampir - historia wierzenia i motywu literackiego. Mo...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Marzenia, sen, tematyka oniryczna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
57.artykuł: Gusdorf Georges: Śmierć - marzenie senne - przetrwanie. Ogród 1992 nr 2 s. 291-339 (w literaturze oświecenia i romantyzmu...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Miłość, erotyka, seks (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
58.artykuł: Kronika UW [Uniwersytetu Warszawskiego]. Uniwersytet 2000 nr 6 s. 2 (not. o wykładzie prof. Aliny Nowickiej-Jeżowej pt. "Miłość i śmierć w ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Natura, świat roślinny, zjawiska przyrodnicze (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
59.artykuł: Pisarkowa Krystyna: O pułapce "Miłości", jabłku i śmierci. Literatura na Świecie 1994 nr 10 s. 342-347  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Religia, tematyka religijna, sacrum (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
60.książka: Bolewski Jacek: Sztuka u Boga. Duchowość obecna w twórczości. 2003 (Prolog. - 1. Cóż po śmierci poety? Śladami Heinricha von Kleista [dot....) szczegóły 
61.książka: Ikony niewidzialnego. 2003 ([Zawiera m.in.:] Józef Musielok: Początek "zadziwienia". Wprowadzenie....) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 301 (nota...) szczegóły 
recenzja: Studia Oecumenica 2003 t. 3 s. 309-310 (opis zawartości...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Starość (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
62.artykuł: Kiełtyk Izabela: Problemy egzystencjalne (starości i śmierci) we współczesnej prozie "dziecięco-młodzieżowej". Cz. 1. Literatura polska. Poradnik Bibliotekarza 2002 nr 2 s. 20-22 (m.in.: Danuta Bieńkowska, Maria Borowy, Janusz Domagalik, Ewa Nowacka,...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Śmierć, życie pozagrobowe, tematyka funeralna (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
63.książka: Bylina Stanisław: Człowiek i zaświaty. Wizje kar pośmiertnych w Polsce średniowiecznej. 1992 (Głównie na przykładzie piśmiennictwa epoki...) szczegóły 
recenzja: Bednarek Bogusław: O piekle i czyśćcu. Literatura Ludowa 1994 nr 2 s. 63-67  szczegóły 
recenzja: Bogucka Maria: Acta Poloniae Historica 1995 t. 71 s. 212-214  szczegóły 
recenzja: Cieliczko Paweł: Nasze Historie 1994 t. 1 s. 124-127  szczegóły 
recenzja: Kowalski Waldemar: Nasza Przeszłość = Notre Passe 1993 nr 79 s. 365-372  szczegóły 
recenzja: Pleszczyński Jan: Kwartalnik Historyczny 1993 nr 2 s. 130-132  szczegóły 
64.książka: Czapliński Przemysław: Mikrologi ze śmiercią. Motywy tanatyczne we współczesnej literaturze polskiej. 2001 (Szczeliny śmierci. * Mikrologi poetyckie: Śmierć, czyli świat bez dna ...) szczegóły 
recenzja: G. K.: Kwartalnik Artystyczny 2001 nr 4 s. 149-150  szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Mikrokosmos i sprawy ostateczne. Nowe Książki 2001 nr 12 s. 21  szczegóły 
recenzja: Mytych Beata: Mikrologia umierania?. Fa-Art 2002 nr 2 s. 43-46  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2001 t. 8 s. 284-285  szczegóły 
recenzja: Pro Arte 2001 nr 14/15 s. 99 (nota...) szczegóły 
recenzja: Sikora Marek: Reszta jest milczeniem... Studium 2002 nr 2 s. 137-140  szczegóły 
recenzja: Włodarski Marek: Na początku jest śmierć. Magazyn z Książkami 2001 nr 9 s. 38  szczegóły 
65.książka: Annales Silesiae. T. 24: 1994. 1994 ([Zawiera m.in. art.:] Julian Janczak: Grabarskie miscellanea [nt. XVII...) szczegóły 
66.książka: Kowzan Jacek: Quattuor hominum novissima. Dziej serii tematycznej czterech rzeczy ostatecznych w literaturze staropolskiej. 2003 (I. Dzieje kształtowania się pojęcia quattor novissima. Eschatologia bi...) szczegóły 
67.książka: Literary Studies in Poland. Etudes Litteraires en Pologne. T. 25: The Death. 1992 ( [M.in.:] Alina Nowicka-Jeżowa: La "fete de la mort" et son reflet dan...) szczegóły 
68.książka: Lubaszewska Antonina: Młodopolska antropologia śmierci i literacki świat wartości. Życie - śmierci doskonałość. 1995 ([Wstęp]. - "Meditatio mortis" i młodopoldkie przeżycie pokoleniowe. Śm...) szczegóły 
recenzja: Alma Mater 1997 nr 4 s. 75 (nota...) szczegóły 
69.książka: Mikołejko Zbigniew: Śmierć i tekst. Sytuacja ostateczna w perspektywie słowa. 2001 (Od autora. Kilka słów o umarłej [esej o inskrypcjach nagrobnych staroż...) szczegóły 
recenzja: G. K.: Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 1 s. 173-174  szczegóły 
recenzja: Suska Dariusz: Nieśmiertelna śmierć. Gazeta Wyborcza 2002 nr 22 s. 20  szczegóły 
recenzja: Wróbel Łukasz: O języku, nicości i tajemnicy istnienia. Nowe Książki 2002 nr 5 s. 20-21  szczegóły 
70.książka: Nowicka-Jeżowa Alina: Homo viator - mundus-mors. Studia z dziejów eschatologii w literaturze staropolskiej. 1988 (1: Medytacja eschatologiczna w literaturze XVI-XVIII wieku. Warszawa 1...) szczegóły 
recenzja: Włodarski Maciej: Literary Studies in Poland. Etudes Litteraires en Pologne 1992 t. 25 s. 119-125  szczegóły 
recenzja: Włodarski Maciej: Pamiętnik Literacki 1990 z. 3 s. 299-303  szczegóły 
71.książka: Nowicka-Jeżowa Alina: Pieśni czasu śmierci. Studium z historii duchowości XVI-XVIII wieku. 1992 (Słowo wstępne. Część I. Protestantyzm: I. Uwagi o metodzie interpretac...) szczegóły 
recenzja: (AK): Acta Poloniae Historica 1994 t. 70 s. 207 (not....) szczegóły 
recenzja: M.K.: Alina Nowicka-Jeżowa: Pieśni czasu śmierci. Nowe Książki 1994 nr 3 s. 62 (nota...) szczegóły 
recenzja: Pasek Zbigniew: Pieśni o śmierci a religijność. Znak 1994 nr 4 s. 129-131 (z not. o Zbigniewie Pasku...) szczegóły 
recenzja: Ressel Ewa: Moja siostra śmierć. Ogród 1992 nr 3/4 s. 457-458  szczegóły 
recenzja: Ślękowa Ludwika: Pamiętnik Literacki 1994 z. 4 s. 170-172  szczegóły 
recenzja: Walecki Wacław: Na marginesie książki o poezji czasu śmierci. Kresy 1994 nr 20 s. 240-241  szczegóły 
72.książka: Nowosielski Kazimierz: Troska i czas. Szkice o poezji i przemijaniu. 2001 (O imię troski i czasu [wstęp]. - "Jak chytry wielmoża", (o symbolice ś...) szczegóły 
recenzja: K. M.: Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 2 s. 168-169 (nota...) szczegóły 
recenzja: Lorkowski Piotr W.: Troska o sens. Topos 2002 nr 3 s. 161-162 (z notą o autorze recenzji, s. 204-205...) szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Szkiełko filologa. Nowe Książki 2002 nr 2 s. 44  szczegóły 
73.książka: Obecność i przemijanie. Fenomen początku i końca w kulturze i literaturze współczesnej. 2001 ([Zawiera m.in.:] Piotr Kowalski: Wstęp. * Małgorzata Burzka: Obecność ...) szczegóły 
74.książka: Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna - anropologia kultury - humanistyka. 2003 ([Materiały VII Krajowej Konferencji TANATOS 2003, zorganizowanej przez...) szczegóły 
75.książka: Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna - Antropologia kultury - Humanistyka. 2002 (Materiały VI Krajowej Konferencji Tanatos 2002, zorganizowanej przez W...) szczegóły 
76.książka: Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna, antropologia kultury, humanistyka. Materiały I Krajowej Konferencji Tanatos '97, zorganizowanej przez Wrocławskie Towarzystwo Naukowe w Karpaczu w dniach 6-8 listopada 1997 r.. 1997 (Przedmowa. * [Zawiera m.in.:] Jacek Kolbuszewski: Kryzys, pornografia ...) szczegóły 
77.książka: Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna, antropologia kultury, humanistyka. Materiały III Krajowej Konferencji "Tanatos '99" zorganizowanej przez Wrocławskie Towarzystwo Naukowe w Karpaczu w dniach 4-6 listopada 1999 r.. 1999 ([Zawiera m.in.:] Jacek Kolbuszewski: Śmierć, kultura, wartości. Termin...) szczegóły 
78.książka: Rok Bogdan: Zagadnienia śmierci w kulturze Rzeczypospolitej czasów saskich. 1991 (M.in. w literaturze...) szczegóły 
79.książka: Śmierć w literaturze i kulturze drugiej połowy XIX wieku. 2002 (Ewa Paczoska: Słowo wstępne. * Joanna Jasińska: Śmierć ideału? - obraz...) szczegóły 
recenzja: Dymczyk Rafał: Fundamenta Europaea 2003 r. 2 s. 105-107  szczegóły 
80.książka: Włodarski Maciej: Ars moriendi w literaturze polskiej XV i XVI w.. 1987  szczegóły 
recenzja: Nowicka-Jeżowa Alina: Literary Studies in Poland. Etudes Litteraires en Pologne 1992 t. 25 s. 111-119  szczegóły 
recenzja: Rok Bogdan: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1991 nr 4 (1990) s. 561-563  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
81.impreza: "Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna - antropologia kultury - humanistyka" - I Krajowa Konferencja (1997).  szczegóły 
artykuł: Krawczuk Monika: I Krajowa Konferencja "Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna - antropologia kultury - humanistyka". Roczniki Nauk Społecznych = Annales de Sciences Sociales = Annals of Social Sciences 1999 t. 26 (1998) z. 1 s. 241-242 (sprawozdanie...) szczegóły 
82.impreza: "Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna - antropologia kultury - humanistyka" - III Krajowa Konferencja Tanatos (1999).  szczegóły 
artykuł: Nauka Wrocławska 1999 nr 9/10 s. 9 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
83.artykuł: Baczewski Sławomir: Obraz śmierci w XVII-wiecznych polskich kazaniach pogrzebowych. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 1 s. 201-229  szczegóły 
84.artykuł: Bauer Katarzyna: Alter ego. Cernus [od 2001: Cernuus] 1999 nr 2 s. 8-9 (śmierć w literaturze polskiej i sztuce...) szczegóły 
85.artykuł: Chojnowski Zbigniew: Śmierć. Nowy Nurt 1996 nr 1 s. 2 (śmierć we współczesnej polskiej poezji...) szczegóły 
86.artykuł: Chwin Stefan: Samobójstwa pisarzy polskich w wieku XX. Tytuł [Gdańsk] 2001 nr 3 s. 30-68 (dot. samobójstw pisarzy: Stanisław Ignacy Witkiewicz, Aleksander Wat, ...) szczegóły 
87.artykuł: Cieślik-Grela Ilona: Motyw śmierci w moralitetach. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Staropolskie Teksty i Konteksty 2003 nr 2159 s. 92-107 (dot. utworów pochodzących z XV-XVII w....) szczegóły 
88.artykuł: Cieślik Krzysztof: Horacjański motyw "Non omnis moriar" w wybranych utworach literatury światowej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia 1994 nr 3 (119) s. 25-41 (m.in. Jana Kochanowskiego, Adama Mickiewicza, Aleksandra Puszkina, Leo...) szczegóły 
89.artykuł: Cukrowska Krystyna: Mowa uczuć: Gdy odchodzi ktoś bliski.... Parnasik 2000 nr 4 s. 5 (obraz śmierci w literaturze, także nt. gatunków literackich związanych...) szczegóły 
90.artykuł: Czabański Adam: Problematyka samobójstw w wybranych tekstach polskich piosenek przełomu XX i XXI wieku. Biblioteka Poznańskiego Humanistycznego Towarzystwa Naukowego 2003 t. 2 s. 117-131  szczegóły 
91.artykuł: Danek Danuta: Śmierć wewnętrzna. Twórczość 1990 nr 8 s. 51-71, nr 9 s. 63-83 ("życie w żywej śmierci" jako postawa wobec życia - na przykładzie losó...) szczegóły 
92.artykuł: Durejko Agnieszka: "Kotwica pamięci". Odra 1997 nr 6 s. 44-50 (wileński cmentarz na Rossie w literaturze polskiej...) szczegóły 
93.artykuł: Franaszek Andrzej: To będzie zupełnie jak w tem życiu było. Zaświaty u Herberta, Różewicza, Miłosza. Kontrapunkt 2000 nr 8/9 s. 15 (z fragm. poezji Czesława Miłosza, Tadeusza Różewicza i Zbigniewa Herbe...) szczegóły 
94.artykuł: Frąckowiak Tadeusz: Krzyż, śmierć i nadzieja. Dydaktyka Literatury 2002 t. 22 s. 41-48 (dot. m.in. literatury...) szczegóły 
95.artykuł: Górski Klemens: Poeci płaczebni. Regiony 1991 nr 2 s. 133-137  szczegóły 
96.artykuł: Gusdorf Georges: Śmierć - marzenie senne - przetrwanie. Ogród 1992 nr 2 s. 291-339 (w literaturze oświecenia i romantyzmu...) szczegóły 
97.artykuł: Gutowski Wojciech: Miłość śmierci i energia rozkładu (O młodopolskiej wyobraźni nekrofilskiej). Pamiętnik Literacki 1989 z. 1 s. 37-71  szczegóły 
98.artykuł: Hamanowa Monika: Obraz śmierci w kazaniach z czasów Księstwa Warszawskiego. Napis 1999 seria 5 s. 169-175  szczegóły 
99.artykuł: Janicki Marek: Pochówki i pamięć poległych (XIV-XVII w.). Napis 2001 seria 7 s. 57-77 (nt. staropolskich dzieł historycznych, tekstów literackich, napisów na...) szczegóły 
100.artykuł: Jaxa-Rożen Hanna: Horror mortis. Współczesnego człowieka strach przed śmircią. Pogranicza 1998 nr 4 s. 24-35 (m.in.: Augustyn święty, Jacek Baczak, Epikur, Janusz Stanisław Pasierb...) szczegóły 
101.artykuł: Jaxa-Rożen Hanna: Opłakiwanie śmierci dziecka. x 2002 ([w ks.:] Teatr wielki, mniejszy i codzienny. Studia pod red. Piotra Ko...) szczegóły 
102.artykuł: Karpińska Małgorzata: Oblicza romantycznego taedium vitae. Zamachy samobójcze na ziemiach polskich 1815-1830. Przegląd Historyczny 1999 t. 90 z. 1 s. 33-60 (m.in. temat samobójstwa w literaturze...) szczegóły 
103.artykuł: Kazańczuk Mariusz: Potępieńcy i dusze czyśćcowe (opowieści o duchach w literaturze kościelnej epoki saskiej). Literatura Ludowa 1994 nr 4/6 s. 59-73  szczegóły 
104.artykuł: Klein Halina Barbara: Kult życia w tańcu ze śmiercią. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 31 X s. 1-2 (felieton dot. fascynacji śmiercią i samobójstwem w twórczości pisarzy:...) szczegóły 
105.artykuł: Kłosiński Krzysztof: Żałoba po świecie, który mija. Plus Minus 2000 nr 43 s. D3 (wywiad nt. przygotowywanej do wydania książki "Poezja żalu"; rozm. Dan...) szczegóły 
106.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Cmentarza pejzaż semiotyczny. Przegląd Powszechny 1994 nr 11 s. 216-224, nr 12 s.357-362  szczegóły 
107.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Cmentarza pejzaż semiotyczny. Przegląd Powszechny 1995 nr 1 s. 97-103  szczegóły 
108.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Pornografia i renesans śmierci. Notes Wydawniczy 1999 nr 9 s. 37-44 (szkic nt. kryzysu w sposobie opisywania i przeżywania śmierci w dobie ...) szczegóły 
109.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Respice lector.... Przegląd Powszechny 1993 nr 11 s. 302-313 (nt. "renesansu śmierci" w kulturze i literaturze...) szczegóły 
110.artykuł: Konstańczak Stefan: Wizja śmierci chwalebnej w sarmackiej Rzeczypospolitej. Kultura i Edukacja 2002 nr 3/4 s. 61-76 (dot. m.in. utworów literackich...) szczegóły 
111.artykuł: Kronika UW [Uniwersytetu Warszawskiego]. Uniwersytet 2000 nr 6 s. 2 (not. o wykładzie prof. Aliny Nowickiej-Jeżowej pt. "Miłość i śmierć w ...) szczegóły 
112.artykuł: Lebioda Dariusz Tomasz: Poeci tragiczni a pragnienie śmierci. Miesięcznik Literacki 1990 nr 1 s. 44-52 (m.in. dot.twórczości aut.: Andrzej Bursa, Edward Stachura, Włodzimierz...) szczegóły 
113.artykuł: Likowska Ewa: Danse macabre. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 43 s. 14 (tematyka śmierci w literaturze staropolskiej m.in.: z Mościsk Mikołaj,...) szczegóły 
114.artykuł: Lubaszewska Antonina: Egzekucja i zdrowa śmierć. Polska topika bohaterskiej śmierci. Ruch Literacki 1991 z. 3 s. 187-197 (m.in. w twórcz. S. Żeromskiego, Andrzeja Struga, Józefa Wittlina...) szczegóły 
115.artykuł: Lubaszewska Antonina: Śmierć w tekście - przeciw śmierci tekstu. Ruch Literacki 1996 z. 5 s. 577-590 (nt. utworów poświęconych pamięci zmarłych poetów...) szczegóły 
116.artykuł: Łozowska Katarzyna R.: Prawda zapisana w drzewie i kamieniu. Kresowe cmentarze w literaturze i pierwszej i drugiej wojnie światowej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 2002 nr 13 (321) s. 49-60 (dot. powieści i literatury wspomnieniowej z okresu dwudziestolecia mię...) szczegóły 
117.artykuł: Łukasiewicz Jacek: Rozmowy z poległym. Tytuł [Gdańsk] 1993 nr 3 s. 32-44 (w poezji Czesława Milosza, Tadeusza Różewicza, Zbigniewa Herberta; z f...) szczegóły 
118.artykuł: Mąka Bożena: Thanatos i vanitas w liryce polskiego fin de siecle'u. Parnasik 2002 nr 10 s. 22-23  szczegóły 
119.artykuł: Męczyńska Beata: "Kochanej wnuczce - dziadek". Sycyna 1995 nr 3 [1] s. 17 (ludowe pieśni żałobne z okolic Białej Podlaskiej...) szczegóły 
120.artykuł: Miozga Ewa: Refleksja o śmierci w XVI- i XVII-wiecznych testamentach Radziwiłłowskich. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Staropolskie Teksty i Konteksty 2003 nr 2159 s. 119-130 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
121.artykuł: Nalepa Marek: Ciemna strona życia. Szkic o samobójstwie w oświeceniu. Prace Polonistyczne 2002 seria 57 s. 23-51 (m.in.: Kajetan Koźmian, Ignacy Krasicki, Seweryn Rzewuski, Stanisław S...) szczegóły 
122.artykuł: Nicieja Stanisław Sławomir: Cmentarz Łyczakowski w prozie i poezji. x 1988 ([W ks.:] Stanisław Sławomir Nicieja: Cmentarz Łyczakowski we Lwowie w ...) szczegóły 
123.artykuł: Otko Andrzej: Niewiędnące kwiaty. Gazeta Lwowska 1999 nr 17 s. 11-12 (śmierć w poezji polskich i obcych poetów; z wierszami poetów: cesarz C...) szczegóły 
124.artykuł: Piersiak Tadeusz: Paraliterackie wizje śmierci i umierania w kulturze sarmackiej. Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 135-147 (dot. kazań pogrzebowych, podręczników życia duchowego, tekstów hagiogr...) szczegóły 
125.artykuł: Pieszczachowicz Jan: Pochodnia Thanatosa. Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 21 II s. 12-13 (od średniowiecza do XX w. w lit. polskiej i powsz....) szczegóły 
126.artykuł: Pisarkowa Krystyna: O pułapce "Miłości", jabłku i śmierci. Literatura na Świecie 1994 nr 10 s. 342-347  szczegóły 
127.artykuł: Podraza-Kwiatkowska Maria: Młodopolskie zaświaty. O sposobach kreacji "innego bytu" w poezji Młodej Polski. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1996 t. 59 (1995) s. 8 (streszczenie referatu...) szczegóły 
128.artykuł: Rosiek Stanisław: Wejście martwego poety na scenę. Res Publica Nowa 1995 nr 7/8 s. 75-82 (idea życia wiecznego poety w słowie oraz kult grobów i prochów poetów;...) szczegóły 
129.artykuł: Rowińska-Szczepaniak Maria: Bohater "barokowej" poezji współczesnej wobec problemu śmierci. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1994 z. 32 s. 177-188  szczegóły 
130.artykuł: Sikora Jerzy: "Chwilowo żyjemy". O śmierci w młodej poezji polskiej lat 75-85. Akcent 1993 nr 1/2 s. 185-192  szczegóły 
131.artykuł: Słoka Ewa: "To los mój na grobowcach siadać". Przegląd Powszechny 1993 nr 10 s. 197-215 (motyw mogił i cmentarzy w polskiej lit. okresu romantyzmu...) szczegóły 
132.artykuł: Słoka Ewa: Z dziejów romantycznej problematyki śmierci: poeta i jego grób. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1995 nr 34 (1741) s. 61-90 (nt. motywu własnego grobu w twórczości romantyków...) szczegóły 
133.artykuł: Sobczak-Jaskulska Renata: Plakieta wotywna z herbem Łodzia z 1652 r. wyubrażeniem barokowej "Ars moriendi"?. Studia Muzealne 2000 z. 19 s. 41-57 (m.in. umieranie, śmierć, tematyka eschatologiczna w tekstach literacki...) szczegóły 
134.artykuł: Solecki Waldemar: Wąpierze, wypiory, strzygonie. Kultura [Warszawa] 1989 nr 44 s. 3 (wampir w literaturze polskiej XVII-XIX w....) szczegóły 
135.artykuł: Syrnicka Krystyna: Na górce Welów (Z dziejów cmentarzy i obyczaju grzebalnego na Litwie). Litteraria [Wrocław] 1997 t. 28 s. 5-44 (m.in. w świetle literatury polskiej...) szczegóły 
136.artykuł: Szczepaniak Czesław Mirosław: Tren. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 198 s. 6 (przegląd polskich wierszy o śmierci od Jana Kochanowskiego do Jarosław...) szczegóły 
137.artykuł: Szpak Ścibor: Okrutność Śmirci poznajcie. O średniowiecznych personifikacjach śmierci. Litteraria [Wrocław] 1997 t. 28 s. 45-74 (na przykładach europejskiej literatury średniowiecza oraz malarstwa...) szczegóły 
138.artykuł: Śmierć i sztuka. Kontrapunkt 2000 nr 8/9 s. 9, 11-13 (ankieta skierowana do artystów i krytyków dot. dzieł sztuki, które ich...) szczegóły 
139.artykuł: Tatak Jacek Jan: Obsesje poetów. Prowincje Literackie 1993 nr 4 s. 12-13 (śmierć w poezji polskiej...) szczegóły 
140.artykuł: Tryk Julitta: "Ilges", czyli - tęsknota. Kurier Wileński 2001 nr 213 s. 2 (dot. tradycji wspominania zmarłych w tekstach pisarzy: Jan Długosz, Ig...) szczegóły 
141.artykuł: Turek Krystyna: Motyw śmierci-snu w pieśniach sierocych ze Śląska. Literatura Ludowa 1997 nr 2 s. 45-58  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
142.książka: Język, literatura, dydaktyka. T. 2. 2003 ([Zawiera m.in.:] * Cz. I. Elżbieta Konończuk: Literatura w aspekcie hi...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Materiały pomocnicze dla uczniów
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
143.artykuł: Kurek Kamila: Indywidualizm romantyczny... Alter Ego [Warszawa] 2003 nr 4 s. 23 (cechy twórczości romantycznej i główne tematy pojawiające się w tej ep...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Opracowania tematów lekcyjnych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
144.artykuł: Kosyra-Cieślak Teresa: Pomnik zbudowany ze słów... Motyw nieśmiertelności poety w wierszach Horacego i Jana Kochanowskiego. Język Polski w Szkole - Gimnazjum 2000 nr 2 (2000/2001) s. 39-44  szczegóły 
145.artykuł: Kremiec Anna: Jak rozmawiać z dziećmi o śmierci. Polonistyka 1996 nr 1 s. 40-44 (śmierć w utworach polskiej literaturze na lekcjach w szkole podstawowe...) szczegóły 
146.artykuł: Łopata Andrzej: Średniowieczny wizerunek śmierci - propozycja metodyczna - cykl lekcji dla kl. I liceum i technikum. Język Polski w Szkole Średniej 1990 z. 1 (1990/1991) s. 12-21  szczegóły 
147.artykuł: Malczewska Jolanta: Dwie syntezy w klasie IV. Polonistyka 1999 nr 10 s. 634 (lekcje języka polskiego w klasie maturalnej nt. śmierci w literaturze ...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
    książki (alfabet tytułów)
148.książka: Liryczna, melancholijna, lubieżna i krotochwilna tematami ułożona antologia poezji głupich i mądrych Polaków w Ludwika Stommy wyborze. 50 tematów - 350 poetów. [Część 1. opisu]. 1995 (Ludwik Stomma: Od autora [wstęp]. - [Wiersze aut.:] Jan Krzysztof Adam...) szczegóły 
recenzja: Domagalski Marek: Miłosz wygrał z BGW. Rzeczpospolita 1997 nr 105 s. 15 (nt. wyroku Sądu Wojewódzkiego w Warszawie zakazującego wydawnictwu pub...) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Pieniędzy jak nie było, tak nie ma (Miłosz kontra BGW). Rzeczpospolita i Książki 1997 nr 17 s. 4 (nt. procesu wytoczonego przez Czesława Miłosza wydawnictwu BGW dot. za...) szczegóły 
149.książka: Liryczna, melancholijna, lubieżna i krotochwilna tematami ułożona antologia poezji głupich i mądrych Polaków w Ludwika Stommy wyborze. 50 tematów - 350 poetów. [Część 2. opisu]. 1995 ([Wiersze aut:] Edmund Wasilewski, Stanisław Wasylewski, Aleksander Wat...) szczegóły 
recenzja: Proces Miłosza z BGW. Rzeczpospolita 1997 nr 95 s. 15 (o zamknięciu przez Sąd Wojewódzki w Warszawie rozprawy w procesie wyto...) szczegóły 
150.książka: Najbliżsi odchodzą w nasze wiersze. XVII Zaduszki Poetów. 2002 ([Wiersze aut.:] Hanna Banaszak, Józef Baran, Eugenia Basara-Lipiec, Ed...) szczegóły 
151.książka: O śmierci. V Zaduszki Poetów. 1990 ( [Wiersze autrów.:] Józef Baran, Eugenia Basara-Lipiec, Irena Borowik,...) szczegóły 
152.książka: O życiu - o śmierci. 1995 ([Aforyzmy]....) szczegóły 
153.książka: Pozostali w XX wieku. XIV Zaduszki Poetów. 1999 ([Wiersze aut. polskich:] Hanna Banaszak, Józef Baran, Eugenia Basara-L...) szczegóły 
154.książka: Rozmowy poprzez czas. VIII Zaduszki Poetów. 1993 ([Utwory związane tematycznie ze Świętem Zmarłych; aut.:] Józef Baran, ...) szczegóły 
155.książka: U brzegów jesieni. Antologia poezji polskiej o schyłku życia. T 1. 2000 ([Mieczysław Rusiecki:] Wstęp. - Słowo od edytora. - [Utwory aut.:] Ada...) szczegóły 
156.książka: Umarli ... znajomi ... kochani ... Powązki 1790-1990 w poezji i prozie. 1990 (Jerzy Waldorff: Wprowadzenie między krzyże [wstęp]. - [Utwory aut.:] B...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
157.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Zielonka Zbigniew: "Dusza z ciała wyleciała...". Punkt po punkcie 2002 z. 3 s. 85-92 (dot. pieśni "Dusza z ciała wyleciała" z moralitetu "Skarga umierająceg...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura wieku XIX i początku wieku XX (do 1918) (utwory anonimowe)
    artykuły (alfabet tytułów)
158.artykuł: Syrnicka Krystyna: Wileńskie wiersze nagrobne w XIX wieku. Litteraria [Wrocław] 2001 [t.] 32 s. 91-130 (analiza inskrypcji; ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Baka Józef
159.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Dierick Jan: Polska dopiero w wieku piętnastym, cała Europa już wiek osiemnasty kończy (De Roovere, Baka a śmierć). Slavica Gandensia 1990 t. 17 (1990) s. 43-61 (śmierć makabryczna w twórcz. poetyckiej Anthonisa de Roovere i w utwor...) szczegóły 
  Białoszewski Miron
    książki o twórcy (alfabet autorów)
160.książka o twórcy: Fazan Jarosław: Ale Ja nie Bóg. Kontemplacja i teatr w dziele Mirona Białoszewskiego. 1998 ([Analiza duchowej i artystycznej aktywności Mirona Białoszewskiego - p...) szczegóły 
161.książka o twórcy: Pisanie Białoszewskiego. Szkice. 1993 ([Zawiera szkice z konferencji naukowej poświęconej życiu i twórczości ...) szczegóły 
162.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sobolczyk Piotr: "Wywiad" Mirona Białoszewskiego jako "wiersz ostatni". Ruch Literacki 2002 z. 4/5 s. 475-484  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Chwin Stefan
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
163.tekst paraliteracki: Chwin Stefan: Samobójstwa polskich pisarzy w wieku XX. Tytuł [Gdańsk] 2001 nr 3 s. 30-68 (autokomentarz nt. wpływu samobójstw polskich pisarzy XX wieku na reali...) szczegóły 
  Cichowicz Stanisław
    proza (alfabet tytułów)
164.proza: Cichowicz Stanisław: Gwałt na idei? Reakcja życia. Twórczość 1991 nr 5 s. 88-96 (esej, m.in. nt. motywu śmierci w literaturze...) szczegóły 
  Czechowicz Józef
165.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czapliński Przemysław: Śmierć, czyli świat bez dna. Kresy 1997 nr 32 s. 40-48 (analiza utworu...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - E
  Elzenberg Henryk
166.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sahaj Tomasz: Problem śmierci i samobójstwa w dzienniku filozoficznym Henryka Elzenberga. Kwartalnik Filozoficzny 2002 t. 30 z. 1 s. 81-91  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Fredro Aleksander
167.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fronczek Zbigniew Włodzimierz: Egzekucje w opisie Fredry. Nasz Dziennik 2001 nr 169 s. 10  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gombrowicz Witold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
168.artykuł: Olejniczak Józef: Gombrowicz i trupy. Akcent 2000 nr 1/2 s. 156-165 (o figurze trupa w opowiadaniach i dzienniku...) szczegóły 
  Grochowiak Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
169.artykuł: Kresowaty Zbigniew: Śmierć w poezji Stanisława Grochowiaka. Metafora 1999 nr 37/38 s. 112-116  szczegóły 
170.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czapliński Przemysław: Śmierć, albo o znikaniu. Kresy 1998 nr 36 s. 23-43 (analiza utworu; z tekstem wiersza...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Herbert Zbigniew
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
171.artykuł: Dzień Mirosław: "Zaklinacz deszczu", czyli o Herbercie i Myrmidonach. Kresy 1998 nr 35 s. 18-29 (temat śmierci i życia pośmiertnego w twórczości Herberta...) szczegóły 
  Herling-Grudziński Gustaw
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
172.artykuł: Bieńkowska Ewa: Sen mara. Zeszyty Literackie 2002 nr 77 s. 77-83 (dot. wariantów "innego wymiaru" w prozie autora: snu, życia pozagrobow...) szczegóły 
173.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lozowy Eric: La maison des morts: notre monde, notre modernite? Reflexions sur Dostoievski et Herling[-Grudziński]. Zagadnienia Rodzajów Literackich 2003 t. 46 s. 221-235 (ze streszcz. w jęz. polskim pt."Dom umarłych: "nasz" świat, "nasza" hi...) szczegóły 
  Hłasko Marek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
174.artykuł: Łazarczyk Paweł: Finis perfectus. Problematyka końca w opowiadaniach Marka Hłaski. x 2001 ([w ks. zb.:] Obecność i przemijanie. Fenomen początku i końca w kultur...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - I
  Iwaszkiewicz Jarosław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
175.artykuł: Gajewski Jan: Iwaszkiewicza mówienie o śmierci. Ogród 1994 nr 1 s. 185-197 (śmierć w poezji Jarosława Iwaszkiewicza; z fot. Jana Gajewskiego...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Konopnicka Maria
    książki o twórcy (alfabet autorów)
176.książka o twórcy: Miejsca Konopnickiej. Przeżycia - pejzaż - pamięć. 2002 (Od redaktorów. * Miejsca poznawane i opisywane: Zbigniew Fałtynowicz: ...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
177.artykuł: Brzuska-Kępa Alina: Życie - śmierć - życie wieczne. Refleksje Marii Konopnickiej w poezji przełomu wieków. Prace Polonistyczne 2000 seria 55 s. 115-129  szczegóły 
178.artykuł: Burdziej Bogdan: Fenomenologia śmierci w nowelistyce Marii Konopnickiej. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 1997 z. 49 (315) s. 3-18  szczegóły 
  Krasiński Zygmunt
179.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Zieliński Jan: Wiwisekcja wieszcza. Res Publica 1990 nr 5 s. 114-115  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
180.artykuł: Bieńczyk Marek: Wyobrażenie cierpienia i śmierci w twórczości Zygmunta Krasińskiego. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 18-21 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
  Kraszewski Józef Ignacy
    książki o twórcy (alfabet autorów)
181.książka o twórcy: Kosmanowa Bogumiła: Kraszewski mniej znany. Studia i szkice. 1998 (W kręgu jubileuszy. Kłopoty ze zdrowiem. "Słabość i siła" [nt. stanu z...) szczegóły 
  Kuryluk Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
182.artykuł: Napiórkowski Jacek: Poeta cmentarzy. Nowa Okolica Poetów 2001 nr 7 s. 9-11  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Leszczyński Andrzej C.
    proza (alfabet tytułów)
183.proza: Leszczyński Andrzej C.: Niezbyt długi tekst o zabijaniu. Tytuł [Gdańsk] 1995 nr 3/4 a s. 105-118 (szkic, m.in. nt. motywu śmierci w literaturze i filmie...) szczegóły 
  Leśmian Bolesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
184.artykuł: Krassowski Maciej: Leśmianowski świat tragiczny. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 44 s. 14 (śmierć w twórczości poety...) szczegóły 
  Lipska Ewa
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
185.artykuł: Olszański Grzegorz: Stosunek współczesnych do śmierci. Dom-cmentarz w poezji Ewy Lipskiej. Świat i Słowo 2003 nr 1 s. 261-272  szczegóły 
  Lubosz Bolesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
186.artykuł: Miozga Ewa: Świat niewyjaśnionych zagadnień w poezji Bolesława Lubosza. x 2002 ([w ks. zb.:] Metafizyczna podróż w głąb Śląska. Red. Izabela Kaczmarzy...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mickiewicz Adam
187.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Drobczuk-Zwolińska Iwona: Dwie śmierci romantyczne (Jacek Soplica z "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza i kapitan Meyzner z "Pogrzebu kapitana Meyznera" Juliusza Słowackiego. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 2003 z. 9 s. 23-30  szczegóły 
  Międzyrzecki Artur
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
188.artykuł: Sobolewska Justyna: Śmiech Międzyrzeckiego. Odra 2003 nr 10 s. 61-64 (zmarli w twórczości poety jako przejaw klasycyzmu...) szczegóły 
  Mikołaj z Mościsk *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
189.artykuł: Sikora Agnieszka: Mikołaja z Mościsk medytacje o sprawach ostatecznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Staropolskie Teksty i Konteksty 2003 nr 2159 s. 132-145 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
  Morsztyn Jan Andrzej
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
190.artykuł: Stępień Paweł: Miłość, śmierć, mistyka. O liryce erotycznej Jana Andrzeja Morsztyna. Pamiętnik Literacki 1992 z. 1 s. 125-132  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Norwid Cyprian Kamil
    książki o twórcy (alfabet autorów)
191.książka o twórcy: Czytając Norwida 2. 2003 (Sławomir Rzepczyński: Wstęp. - Edward Kasperski: Metaliryka Norwida. -...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
192.artykuł: Wołoszyn Beata: Topos śmierci jako rozłączenia duszy z ciałem w twórczości poetyckiej C.K. Norwida. Ruch Literacki 2003 z. 3 s. 241-258  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Odojewski Włodzimierz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
193.artykuł: Rabizo-Birek Magdalena: Motywy tanatologiczne w pisarstwie Włodzimierza Odojewskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka 2002 z. 1 s. 192-206  szczegóły 
  Ożóg Jan Bolesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
194.artykuł: Kluz Anna: Motywy miłości i śmierci w prozie Jana Bolesława Ożoga. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie]. Filologia Polska 1990 z. 19 (71) s. 301-317  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Pasierb Janusz Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
195.artykuł: Mocarska-Tycowa Zofia: O śmierci w poezji ks. Janusza S. Pasierba. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 601-611  szczegóły 
  Poświatowska Halina
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
196.artykuł: Kubicka Jolanta: "Przyjdź dobra śmierci..." Śmierć w poezji Haliny Poświatowskiej. Akant 2001 nr 5 s. 12-14  szczegóły 
197.artykuł: Wiśniak Agnieszka: Fenomen końca i początku w poezji Haliny Poświatowskiej. Studia i Szkice Slawistyczne 2002 nr 1 s. 101-114  szczegóły 
  Przybyszewska Stanisława
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
198.artykuł: Rogozińska Ewa: Literal and literary presence of paretns in life-in-death of Sylvia Plath and Stanisława Przybyszewska. Approach to writers' suicidal death as not intended. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Filologia Angielska 2000 [z.] 11 s. 65-82  szczegóły 
  Przybyszewski Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
199.artykuł: Brzeska-Ratuszna Hanna: Przybyszewski i śmierć. Kresy 1998 nr 33 s. 210-217 (temat śmierci w twórczości Przybyszewskiego...) szczegóły 
200.artykuł: Ratuszna Hanna: Tanatos w twórczości Stanisława Przybyszewskiego. Rocznik Kasprowiczowski 2003 r. 10 s. 154-163  szczegóły 
201.artykuł: Ratuszna Hanna: W cieniu Tanatosa. Śmierć w dramatach Stanisława Przybyszewskiego - rekonesans badawczy. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2002 z. 57 s. 25-49  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Reymont Władysław Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
202.artykuł: Koc Barbara: Reymont i wampir. Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 30 V s. 6 (temat wampira w twórczości pisarza...) szczegóły 
  Różewicz Tadeusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
203.artykuł: Nowosielski Kazimierz: Tadeusza Różewicza "śmierci wielokrotne". Kresy 1997 nr 32 s. 49-56 (temat śmierci w poezji Różewicza; z fragm. wierszy...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sarwa Andrzej Juliusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
204.książka twórcy: Sarwa Andrzej Juliusz: O śmierci, antychryście i o końcu świata. [Eseje]. 1992  szczegóły 
205.książka twórcy: Sarwa Andrzej Juliusz: O śmierci, antychryście i o końcu świata. [Eseje]. 1992  szczegóły 
  Sęp-Szarzyński Mikołaj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
206.artykuł: Sarzała Paweł: Barokowa medytacja o śmierci ścigającj człowieka w twórczości Mikołaja Sępa Szarzyńskiego. Prace Polonistyczne 2000 seria 55 s. 7-22  szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
207.artykuł: Dymek Jolanta: Motyw samobójstwa i jego znaczenie w twórczości Juliusza Słowackiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1994 nr 33 (1601) s. 61-76  szczegóły 
208.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Drobczuk-Zwolińska Iwona: Dwie śmierci romantyczne (Jacek Soplica z "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza i kapitan Meyzner z "Pogrzebu kapitana Meyznera" Juliusza Słowackiego). Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 2003 z. 9 s. 23-30  szczegóły 
  Szczepaniak Lucjan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
209.artykuł: Aleksandrowicz Alina: W sanktuarium dziecięcego cierpienia. Kresy 2002 nr 51/52 s. 147-152 (motyw choroby, cierpienia i śmierci dziecka w twórczości poetyckiej ks...) szczegóły 
  Szczepański Jan Józef
    książki o twórcy (alfabet autorów)
210.książka o twórcy: O Janie Józefie Szczepańskim wspomnienia i szkice. 2003 (Część I: Wspomnienia: Zdzisław Najder: Jan. - Andrzej Sulikowski: Pode...) szczegóły 
  Szymborska Wisława
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
211.artykuł: Kalaga Wojciech: Tertium non datur? (Wildness and methodology). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1667 s. 10-17 (analiza porównawcza poświęconych tematyce śmierci wierszy Yeatsa "Deat...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Terlecki Władysław Lech
    książki o twórcy (alfabet autorów)
212.książka o twórcy: Dobrowolska Danuta: Płomień rodzi się z iskry. Twórczość Władysława Terleckiego. 2002 ([Studium monograficzne obejmujące prozę, twórczość dramatyczną, filmow...) szczegóły 
  Tkaczyszyn-Dycki Eugeniusz
213.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Forajter Wacław: Inwersje. Pamiętnik Literacki 2001 z. 1 s. 179-201 (dot. stylizacji językowej, użycia gatunków i motywów śmierci, homoerot...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wat Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
214.artykuł: Ligęza Wojciech: W czarnym wozie, w miasto obce (Motyw miasta śmierci w lirykach Stanisława Wygodzkiego i Aeksandra Wata). Przegląd Polski = Polish Review 1998 nr z 6 III s. 11  szczegóły 
215.artykuł: Przymuszała Beata: "Czas wzbogacony" w późnej liryce Aleksandra Wata. Pamiętnik Literacki 2001 z. 1 s. 137-159 (dot. problematyki czasu...) szczegóły 
216.artykuł: Siwiec Marek K.: Egzystencja w obliczu śmierci i ku tajemnicy. Poezja Aleksandra Wata a myśl Sorena Kierkegaarda i Martina Heideggera. Filo-Sofija 2003 nr 1 (3) s. 7-43  szczegóły 
  Witkiewicz Stanisław Ignacy
    książki o twórcy (alfabet autorów)
217.książka o twórcy: Pastuszek Artur: Metafizyczne grymasy . Czysta forma Witkacego jako kategoria metafizyki. 2000 (Przedmowa. I. Twórczość Witkacego jako problem interpretacji. II Świat...) szczegóły 
  Wittlin Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
218.artykuł: Krzemińska Iwona: W zimnym krystalicznym blasku. Poezja 1990 nr 7/9 s. 40-45 (poezja Józefa Wittlina wobec śmierci...) szczegóły 
  Wygodzki Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
219.artykuł: Ligęza Wojciech: W czarnym wozie, w miasto obce (Motyw miasta śmierci w lirykach Stanisława Wygodzkiego i Aeksandra Wata). Przegląd Polski = Polish Review 1998 nr z 6 III s. 11  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
220.książka: Bricard Isabelle: Leksykon śmierci wielkich ludzi. 1998 (Zapisy ostatnich chwil życia znanych osób, m.in. także pisarzy....) szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Ostatnie chwile sławnych ludzi. Trybuna 1998 nr 268 s. 14  szczegóły 
recenzja: Dominik Tomasz: Nowe Książki 1998 nr 12 s. 61 (nota...) szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Księgi śmierci. Literatura 1999 nr 4 s. 56-58  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Jak umierają nieśmiertelni. Plus Minus 1998 nr 44 s. 14  szczegóły 
recenzja: Turaj-Kalińska Katarzyna: Lekcja umierania. Przekrój 1999 nr 18 s. 33  szczegóły 
221.książka: Literaturoznawstwo, kulturologia, folklorystyka. 2003 ([Zawiera m.in.:] Literaturoznawstwo: Teresa Michałowska: Chrześcijańsk...) szczegóły 
222.książka: Rachwał Tadeusz, Sławek Tadeusz: Sfera szarości. Studia nad literaturą i myślą osiemnastego wieku. 1993 (Wstęp. 1. Wnętrze, czyli o środku [Alexander Pope]. 2. Wyjście, czyli ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
223.artykuł: Szpak Ścibor: Okrutność Śmirci poznajcie. O średniowiecznych personifikacjach śmierci. Litteraria [Wrocław] 1997 t. 28 s. 45-74 (na przykładach europejskiej literatury średniowiecza oraz malarstwa...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
224.książka: Literaturoznawstwo, kulturologia, folklorystyka. 2003 ([Zawiera m.in.:] Literaturoznawstwo: Teresa Michałowska: Chrześcijańsk...) szczegóły 
225.książka: Wittlin Józef: Orfeusz w piekle XX wieku. 2000 (Przedmowa. * [Zawiera m.in.:] Wojna, pokój i dusza poety [m.in. nt. wo...) szczegóły 
recenzja: Drabik Grażyna: Pochwała miłości. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 19 X s. 5, 11  szczegóły 
nawiązanie: Zieliński Jan: Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 2 XI s. 9 (list do red....) szczegóły 
recenzja: Gawliński Stanisław: Hardy imperatyw. Tygiel Kultury 2003 nr 1/3 s. 204-206  szczegóły 
recenzja: Kaliszewski Wojciech: Autoportret Orfeusza. Więź 2001 nr 5 s. 177-181  szczegóły 
recenzja: Koźniewski Kazimierz: Plotki na poziomie. Polityka 2001 nr 16 s. 54 (nota...) szczegóły 
recenzja: Lektor: Józef Wittlin, w ćwierćwiecze śmierci. Tygodnik Powszechny 2001 nr 9 s. 13 (z fot....) szczegóły 
recenzja: Miłosz Czesław: Mój Wittlin. Dekada Literacka 2001 nr 5/6 s. 74-76  szczegóły 
recenzja: Nowosielski Kazimierz: Żarliwość i uczciwość. Nowe Książki 2001 nr 8 s. 20-21  szczegóły 
recenzja: Okłot Michał: Piekło, słowa i tamaryszki. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 16 VIII s. 10  szczegóły 
recenzja: Przegląd Polityczny 2001 nr 51 s. 164 (nota...) szczegóły 
artykuł: Hartwig Julia: Miejsce przy oknie [z tego cyklu:] Wygnanie. Więź 2001 nr 7 s. 195-198 (fel. nt. wrażeń z lektury Józefa Wittlina; także wspomnienia autorki o...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
226.artykuł: Siemionowa Swietłana: O śmierci i nieśmiertelniści. Literatura Radziecka 1989 nr 12 s. 92-99  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Literatura ludowa (powszechna)
    artykuły (alfabet tytułów)
227.artykuł: Kawa Marek: Robactwo i zestetyzowana makabra. Wprowadzenie do opisu recepcji i realizacji artystycznego motywu. Kwartalnik Opolski 2003 nr 2/3 s. 79-93 (nt. podań i tekstów literackich dot. śmierci i gnicia...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
228.książka: Alvarez Al: Bóg Bestia. Studium samobójstwa. 1997 (Wstęp. * Część I. Prolog: Sylvia Plath. Część II. Tło. Część III. Zamk...) szczegóły 
recenzja: Baran Marcin: Złoto i złom. Życie z Książkami 1998 nr z 14 V s. 16  szczegóły 
recenzja: Jarniewicz Jerzy: Stulecie Bestii. Książki. Gazeta 1998 nr 4 s. 12  szczegóły 
recenzja: Libura Maria: Reprtytorium ze spraw ostatecznych. Res Publica Nowa 1998 nr 11 s. 74-75  szczegóły 
recenzja: Środa Magdalena: Umieranie jest sztuką.... Nowe Książki 1998 nr 5 s. 69  szczegóły 
229.książka: Bricard Isabelle: Leksykon śmierci wielkich ludzi. 2000  szczegóły 
230.książka: Drewermann Eugen: Zstępuję na barkę słońca. Medytacje o śmierci i zmartwychwstaniu. 2000  szczegóły 
recenzja: Świeckie rozważania o śmierci i życiu. Trybuna 2000 nr 92 s. 11 (nota...) szczegóły 
231.książka: Karłowicz Dariusz: Arcyparadoks śmierci. Męczeństwo jako kategoria filozoficzna - pytanie o dowodową wartość męczeństwa. 2000 (Wstęp. * Rozdz. I. Detronizacja filozofii: 1. Paweł na areopagu. Auten...) szczegóły 
recenzja: Salij Jacek: Obudzić Lachesa. Znak 2001 nr 4 s. 130-135 (z not. o autorze...) szczegóły 
recenzja: Sochoń Jan: Filozofia i męczennicy. Nowe Książki 2001 nr 4 s. 67  szczegóły 
232.książka: Kizik Edmund: Śmierć w mieście hanzeatyckim w XVI-XVIII wieku. Studium z nowożytnej kultury funeralnej. 1998 ([Historycznokulturowa analiza fenomenu śmierci i pogrzebu opracowana n...) szczegóły 
recenzja: Bogucka Maria: Acta Poloniae Historica 1999 t. 80 s. 232-234 (w jęz. angielskim...) szczegóły 
recenzja: Bogucka Maria: Rytuały śmierci i pogrzebu. Nowe Książki 1998 nr 10 s. 50-51  szczegóły 
recenzja: Justyniarska Katarzyna: Almanach Historyczny 2000 t. 2 s. 240-245  szczegóły 
recenzja: Kropidłowski Zdzisław: Universitas Gedanensis 1999 r. 11 nr 1/2 s. 267-272  szczegóły 
recenzja: Pawlak Marian: Przegląd Bydgoski 1999 r. 10 s. 125-126  szczegóły 
233.książka: Leksykon - zaświaty i krainy mityczne. 1999  szczegóły 
recenzja: MO: Stany i miejsca. Nowa Fantastyka 2001 nr 1 s. 68 (nota...) szczegóły 
234.książka: Lewis James R.: Życie po śmierci. Encyklopedia wierzeń, mitów i zjawisk. 1999  szczegóły 
235.książka: Mikołejko Zbigniew: Śmierć i tekst. Sytuacja ostateczna w perspektywie słowa. 2001 (Od autora. Kilka słów o umarłej [esej o inskrypcjach nagrobnych staroż...) szczegóły 
recenzja: G. K.: Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 1 s. 173-174  szczegóły 
recenzja: Suska Dariusz: Nieśmiertelna śmierć. Gazeta Wyborcza 2002 nr 22 s. 20  szczegóły 
recenzja: Wróbel Łukasz: O języku, nicości i tajemnicy istnienia. Nowe Książki 2002 nr 5 s. 20-21  szczegóły 
236.książka: Pieńkos Andrzej: Okropności sztuki. Nowoczesne obrazy rzeczy ostatecznych. 2000 ([Dot. przedstawiania śmierci i cierpienia w malarstwie nowożytnym (XVI...) szczegóły 
recenzja: Jaxa-Rożen Hanna: Obrazy rzeczy ostatecznych. Teksty Drugie 2002 nr 5 s. 103-114  szczegóły 
237.książka: Pomian Krzysztof: Wenecja w kulturze europejskiej. 2000 ([m.in. literackie opisy Wenecji od XIII w; a także motyw śmierci w Wen...) szczegóły 
recenzja: Guze Justyna: Zeszyty Literackie 2001 nr 76 s. 158-160  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Wenecja na lodowej tafli. Rzecz o Książkach 2000 nr 11 s. E4  szczegóły 
238.książka: Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna - anropologia kultury - humanistyka. 2003 ([Materiały VII Krajowej Konferencji TANATOS 2003, zorganizowanej przez...) szczegóły 
239.książka: Ringel Erwin: Gdy życie traci sens. Rozważania o samobójstwie. 1987  szczegóły 
recenzja: Tomkowski Jan: Twórczość 1989 nr 2 s. 119-122  szczegóły 
240.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: WAB: Śmierć w klasztorze. Znak 1998 nr 4 s.176-177  szczegóły 
recenzja: Wąsik Jakub: Kwartalnik Historyczny 1998 nr 4 s. 142-144  szczegóły 
241.książka: Wańczowski Marian: Księga żałoby i śmierci. (A-Z). 1993 ([Słownik encyklopedyczny terminów związanych ze śmiercią, niektóre has...) szczegóły 
recenzja: Ferdek Bogdan: Ateneum Kapłańskie 1994 t. 123 z. 2/3 s. 336-338  szczegóły 
recenzja: Ferdek Bogdan: Collectanea Theologica 1994 r. 64 nr 4 s. 173-175  szczegóły 
recenzja: Kozłowski Paweł: Temat tabu. Wiedza i Życie 1994 nr 6 s. 59  szczegóły 
242.książka: Wilowski Włodzimierz: Zagadnienie życia i śmierci w wybranych poglądach filozoficznych i religijnych Zachodu i Wschodu. 2000 (Przedmowa. Wstęp. - Część Pierwsza: I. Zachodnie wzorce myślenia o życ...) szczegóły 
243.książka: Wymiary śmierci. 2002 ([Zbiór rozpraw tanatologicznych - poświęconych śmierci - autorstwa fra...) szczegóły 
recenzja: Passer Łucja: Mane, thekel, fares. Nowe Książki 2003 nr 7/8 s. 19  szczegóły 
recenzja: Wyka Marta: Mistrzyni z Francji. Tygodnik Powszechny 2003 nr 7 s. 16  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
244.artykuł: Alvarez Al: Samobójstwo u starożytnych i u chrześcijan. Literatura na Świecie 1996 nr 8/9 s. 367-389 (z notą o A. Alvarezie s. 416...) szczegóły 
245.artykuł: Bober Ireneusz: Ewolucja postaw wobec śmierci a zagadnienie kształtowania się kultury w ujęciu Izydory Dąmbskiej. Studia Kieleckie 1992 nr 1 s. 31-45 (w literaturze greckiej i łacińskiej starożytnej oraz w europejskiej li...) szczegóły 
246.artykuł: Bremer Józef: Cmentarz - jeszcze jedna twarz śmierci. Przegląd Powszechny 1996 [nr] 11 182-192 (dot. śmierci i umierania m.in. w literaturze...) szczegóły 
247.artykuł: Cyrzan Honorata: Samobójstwo w świętych księgach i tradycji judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Przegląd Religioznawczy 2000 nr 3 s. 113-126  szczegóły 
248.artykuł: Czerwińska Jadwiga: Mediatio mortis. Collectanea Philologica 1999 t. 3 s. 223-237 (chrześcijańska i ateistyczna wizja śmierci; m.in. w literaturze...) szczegóły 
249.artykuł: Dojrzewanie zbawienia. Nadzieja zmartwychwstania we wczesnym Kościele. Communio 1991 r. 11 nr 1 s. 20-41 (m.in. w pismach Atenagorasa, Orygenesa, św. Grzegorza z Nyssy i św. Au...) szczegóły 
250.artykuł: Forycki Remigiusz, Janion Maria: Fantazmat ściętej głowy. Twórczość 1989 nr 7 s. 49-66 (motyw śmierci na szafocie jako inspiracja myśli i literatury przełomu ...) szczegóły 
251.artykuł: Frąckowiak Tadeusz: O losie, starości i przemijaniu. Dydaktyka Literatury 2001 t. 21 s. 57-68 (problem postaw wobec życia i śmierci m.in.: Seneka, Edith Stein, Will...) szczegóły 
252.artykuł: Jaworska Weronika: Mordverlaeufe am Beispiel ausgewaehlter Erzaehlungen. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Germańska 1994 z. 19 (272) s. 61-71 (motyw śmierci w literaturze współczesnej niemieckiego obszaru językowe...) szczegóły 
253.artykuł: Karłowicz Dariusz: Problem samobójstwa. Znak 1997 nr 12 s. 96-101 (u Platona, Seneki i w myśli chrześcijańskiej; z not. o aut....) szczegóły 
254.artykuł: Karłowicz Dariusz: Śmierć jako dowód. Znak 1998 nr 2 s. 120-127 (koncepcja śmierci wg Platona, Sokratesa i myślicieli chrześcijańskich...) szczegóły 
255.artykuł: Kawa Marek: Robactwo i zestetyzowana makabra. Wprowadzenie do opisu recepcji i realizacji artystycznego motywu. Kwartalnik Opolski 2003 nr 2/3 s. 79-93 (nt. podań i tekstów literackich dot. śmierci i gnicia...) szczegóły 
256.artykuł: Kiełtyk Izabela: Problemy egzystencjalne (starości i śmierci) we współczesnej prozie "dziecięco-młodzieżowej". Cz. 2 Literatura obca. Poradnik Bibliotekarza 2002 nr 3 s. 17-18 (na przykładzie twórczości: Elfi Donnelly, Konstanty Paustowski, Dieter...) szczegóły 
257.artykuł: Kiełtyk-Zaborowska Izabela: Problemy egzystencjalne (starości i śmierci) oraz problemy dzieci specjalnej troski we współczesnej prozie "dziecięco-młodzieżowej". Studia i Materiały Polonistyczne 2002 t. 6 s. 87-103 (m.in.: Gerhard Holtz-Baumer, Eino Koivistoinen, Luciana Martini, Miria...) szczegóły 
258.artykuł: Klimczak Dariusz: Śmierć - ponowoczesna groza? Na marginesie spraw ostatecznych. Przez Czerń 2001 nr 4 s. 93-108  szczegóły 
259.artykuł: Kliś Zdzisław: Przedstawienia śmierci w średniowiecznych malowidłach ściennych w Europie Środkowej. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 627-653 (także nt. tekstów literackich...) szczegóły 
260.artykuł: Marciniak Janusz: Memeno mei. Znak 1998 nr 3 s. 82-89 (motyw śmierci w literaturze i sztukach plastycznych...) szczegóły 
261.artykuł: Matuszak Bernadetta: Rituelle und symbolhafte Darstellungen der mittelalterlichen Sterbenkultur. Ein Ueberblick. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Konfiguracje = Konfigurationen 1999 [z.] 4 s. 7-16 (m.in. w literaturze...) szczegóły 
262.artykuł: Matywiecki Piotr: Egzekucja. Tygodnik Literacki 1991 nr 1/2 s. 3 (esej nt. motywów degradacji, egzekucji i alienacji w literaturze XX wi...) szczegóły 
263.artykuł: Mikołejko Anna: Kłopoty z Panią Srogą. Gazeta Wyborcza 1995 nr 254 s. 14-15 (śmierć w literaturze i sztuce....) szczegóły 
264.artykuł: Olszewska Maria Jolanta: Teatr końca czasów. Sztuka umierania. Społeczeństwo Otwarte 1996 nr 11 s. 10-15 (wizerunek śmierci; m.in.: Anonim Gall, Homer, Janko z Czarnkowa, Wi...) szczegóły 
265.artykuł: Schwarzbauer Michaela: Zwischen Totenkult und Schoenheit. Polyaesthetische und kulturpaedagogische Anmerkungen. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 21 s. 101-112 (dot. motywów śmierci i piękna na przykładzie prozy Christopha Ransmayr...) szczegóły 
266.artykuł: Sochoń Jan: Początek duszy. Propozycje klasycznej antropologii. Współczesność tradycji antropologicznej. Punkt po punkcie 2002 z. 3 s. 42-51 (esej nt. pojmowania duszy, w oparciu o literaturę starożytną i średnio...) szczegóły 
267.artykuł: Wysocki Marcin: Vox Patrum 2003 t. 42/43 (2002) s. 615-621 ([rec. ks.:] Brian Daley: The hope of the early church. A handbook of p...) szczegóły 
268.artykuł: Zielonka Zbigniew: "Dusza z ciała wyleciała...". Punkt po punkcie 2002 z. 3 s. 85-92 (dot. wariantów pieśni "Dusza z ciała wyleciała" z moralitetu "Skarga u...) szczegóły 
269.artykuł: Ziemiński Ireneusz: Możliwość filozofii śmierci. Filo-Sofija 2002 nr 1 (2) s. 23-36 (dot. m.in. definiowania śmierci przez filozofów różnych epok...) szczegóły 
270.artykuł: Żukow-Karczewski Marek: Taniec śmierci (Dance macabre). Życie Literackie 1989 nr 43 s. 4 (m.in. w literaturach angielskiej, hiszpańskiej, polskiej i niemieckiej...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Hasła szczegółowe (powszechna) / Antologie i zbiory (powszechna)
    książki (alfabet tytułów)
271.książka: Camus Albert, Hesse Hermann, Maistre Joseph de: Albert Camus: Rozważania o gilotynie. Hermann Hesse: Egzekucja. Joseph de Maistre: Portret kata. 1991  szczegóły 
recenzja: Bojda Dariusz: Rozważania nad egzekucją kata. Słowo. Przegląd kulturalny [Warszawa] 1991 nr 20 s. 10  szczegóły 
272.książka: [Tysiąc jeden] 1001 aforyzmów o życiu i śmierci. 1998  szczegóły 
273.książka: [Tysiąc jeden] 1001 aforyzmów o życiu i śmierci. 1999  szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Zagadnienia specjalne (amerykańska) / Tematy, motywy (amerykańska)
    książki (alfabet autorów)
274.książka: Zwolińska Barbara: Wampiryzm w literaturze romantycznej i postromantycznej na przykładzie "Opowieści niesamowitych" Edgara Alana Poego, "Poganki" Narcyzy Żmichowskiej oraz opowiadań Stefana Grabińskiego. 2002 (Uwagi wstępne. - Wampir - historia wierzenia i motywu literackiego. Mo...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
275.artykuł: Klein Halina Barbara: Kult życia w tańcu ze śmiercią. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 31 X s. 1-2 (felieton dot. fascynacji śmiercią i samobójstwem w twórczości pisarzy:...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Plath Sylvia
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
276.artykuł: Rogozińska Ewa: Literal and literary presence of paretns in life-in-death of Sylvia Plath and Stanisława Przybyszewska. Approach to writers' suicidal death as not intended. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Filologia Angielska 2000 [z.] 11 s. 65-82  szczegóły 
  Wilber Ken
277.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Domagalik Małgorzata: Druga płeć [z tego cyklu:] Diane Pretty, siostra Trei. Wprost 2002 nr 19 s. 80 (dot. m.in. motywu walki z chorobą i śmierci; fel....) szczegóły 
polemika: Bulzak Jacek: Diane Pretty, siostra Trei. Wprost 2002 nr 22 s. 17  szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Zagadnienia specjalne (arabska) / Tematy, motywy (arabska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
278.artykuł: Dziekan Marek M.: Dusza i śmierć w kulturze Arabii przedmuzułmańskiej. Przegląd Religioznawczy 1992 nr 2 s. 11-21 (w świetle poezji staroarabskiej, powstałej w VI-VII w. n.e....) szczegóły 
279.artykuł: Dziekan Marek M.: Miłość, śmierć i poezja w Arabii przedmuzułmańskiej. Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 57-58 (motyw miłości w literaturze staroarabskiej...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Zagadnienia specjalne (austriacka) / Tematy, motywy (austriacka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
280.artykuł: Golec Janusz: Die Aesthetisierung des Todes und des Verfalls bei Georg Trakl, Georg Heym und Gottfried Benn. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 7 (1989) s. 161-74 (nt. motywu śmierci i rozkładu; ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura austriacka / Hasła szczegółowe (austriacka) / Hasła osobowe (austriacka)
  Canetti Elias
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
281.artykuł: Jarniewicz Aneta: Aspekte des Todes bei Elias Canetti. Studia Germanica Gedanensia 1993 nr 1 s. 183-199  szczegóły 
  Hofmannsthal Hugo von
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
282.artykuł: Polsakiewicz Roman: Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia 1990 nr 80 (1115) s. 312-316 ([rec. ks.:] Marlies Janz: Marmorbilder. Weiblichkeit und Tod bei Cleme...) szczegóły 
  Rilke Rainer Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
283.artykuł: Wawryszuk Artur: Rainer Maria Rilke - "jak wyciągnięte ramię jest krzyk mój". Fraza 1996 nr 13 s. 98-111 (nt. motywu śmierci w poezji...) szczegóły 
284.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Andruchowycz Jurij: Miłość i śmierć po rycersku: wyzwolenie Panny. NP Na przykład 2000 nr 3/4 s. 4-7 (motyw miłości, śmierci i ideału rycerza w utworze oraz w literaturze u...) szczegóły 
  Schnitzler Arthur
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
285.artykuł: Rowińska-Januszewska Barbara: Aspekte der Todesproblematik in den Novellen Arthur Schnitzlers. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Konfiguracje = Konfigurationen 1999 [z.] 4 s. 17-28  szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Historia literatury (białoruska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
286.artykuł: Berejnajia Liljia: Le theme de la mort dans le sermon et la litterature polemique orthodoxe ukrajino-bielorusse de fin du XVIe au XVIIe siecle. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1997 nr 129 (1863) s. 168-187  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Historia literatury (brytyjska i irlandzka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
287.artykuł: Kędzierska Aleksandra: God and Death in the English Poetry of World War I. Lubelskie Materiały Neofilologiczne = Lublin Studies in Modern Languages and Literature 1997 nr 21 s. 13-30  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Conrad Joseph
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
288.artykuł: Adamowicz-Pośpiech Agnieszka: Pojedynek czy samobójstwo? Fikcja i fakty w utworach Josepha Conrada. Tytuł [Gdańsk] 2003 nr 47/48 s. 86-133 (dot. próby samobójczej pisarza i wątków samobójczych w jego prozie jak...) szczegóły 
  Defoe Daniel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
289.artykuł: Łowczanin Agnieszka: Intimations of Mortality in the Fictionof Daniel Defoe. A Description of the Marginal. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Anglica 1998 z. 2 s. 43-53  szczegóły 
  Donne John
290.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wolny Ryszard: John Donne's "Biathanatos" towards the seventeenth-century interpretation of suicide. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Filologia Angielska 2000 [z.] 11 s. 111-127  szczegóły 
  Smollett Tobias George
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
291.artykuł: Łowczanin Agnieszka: "Rubbing Shoulders" with Death. Thanatos in the Picaresque Tradition of Tobias Smollett's "Roderick Random", "Peregrine Pickle" and "Ferdinand Count Fathom". Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Anglica 1999 z. 3 s. 83-95 (śmierć w pikarejskiej powieści Tobiasza Smolletta...) szczegóły 
  Yeats William Butler
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
292.artykuł: Kalaga Wojciech: Tertium non datur? (Wildness and methodology). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1667 s. 10-17 (analiza porównawcza poświęconych tematyce śmierci wierszy Yeatsa "Deat...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura chorwacka / Hasła szczegółowe (chorwacka) / Hasła osobowe (chorwacka)
  Desnica Vladan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
293.artykuł: Dziuba Jolanta: Śmierć jako przewodni motyw Desnicowskiej filozofii krzywdy. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Slawistyka 1992 nr 6 s. 89-99  szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  John Jaromir
294.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Janik Anna: Motywika w "Vacerach na slamniku" Jaromira Johna i we wczesnych opowiadaniach Bohumila Hrabala. Bohemistyka 2002 nr 2 s. 99-123 (dot. motywów: śmierci, choroby i kalectwa, religii i kościoła, motywu ...) szczegóły 
artykuł: Janik Anna: Motywika w "Vacerach na slamniku" Jaromira Johna i we wczesnych opowiadaniach Bohumila Hrabala. Bohemistyka 2002 nr 2 s. 99-123 (dot. motywów: śmierci, choroby i kalectwa, religii i kościoła, motywu ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Camus Albert
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
295.artykuł: Załuski Kamil: Samobójstwo i jego okoliczności najważniejszym problemem Alberta Camus. Philosophon Agora 2001 s. 10-14 (dot. twórczości Alberta Camus...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka bizantyjska / Hasła szczegółowe (grecka bizantyjska) / Hasła osobowe (grecka bizantyjska)
  Jan Chryzostom święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
296.artykuł: Dmitruk Marek: Obyczaje weselne i pogrzebowe chrześcijan w świetle duszpasterskiej działalności św. Jana Chryzostoma. Vox Patrum 2002 t. 40/41 (2001) s. 263-291 (na podstawie pism twórcy...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
297.artykuł: Ziemiński Ireneusz: Orfeusz i Alkestis. Dwa sposoby usprawiedliwienia śmierci. Sztuka i Filozofia 2001 nr 20 s. 21-41 (bohaterowie mitologiczni a problem śmierci...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Zagadnienia specjalne (grecka starożytna) / Tematy i motywy (grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
298.artykuł: Gajda-Krynicka Janina: Metafizyka śmierci w filozofii starożytnej. Kwartalnik Filozoficzny 1998 t. 26 z. 2 s. 5-46 (temat śmierci w filozofii i literaturze; dot. szerzej autorów: Empedok...) szczegóły 
299.artykuł: Swoboda Antoni: Problematyka śmierci w literaturze i filozofii starożytnej niechrześcijańskiej. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 3 s. 53-70  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Utwory anonimowe (grecka starożytna)
300.dotyczy innego zapisu:
-książka o utworze: Rzeszutek Emil: Stosunek do śmierci na podstawie VII Księgi "Antologii Palatyńskiej". 1998 ([Zawiera m.in.:] Wstęp. I. Baza źródłowa. II. Refleksja nad śmiercią. ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Euripides *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
301.artykuł: Czerwińska Jadwiga: Motywy prodikejskie w koncepcji śmierci u Eurypidesa. Collectanea Philologica 1995 t. 2 s. 65-79  szczegóły 
  Platon *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
302.artykuł: Wodziński Cezary: Papierowa dusza. Punkt po punkcie 2002 z. 3 s. 18-41 (esej nt. formy obecności zmarłego Sokratesa w pismach Platona...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Ewangelia według św. Jana
    książki (alfabet autorów)
303.książka: Drewermann Eugen: Zstępuję na barkę słońca. Medytacje o śmierci i zmartwychwstaniu. 2000  szczegóły 
recenzja: Świeckie rozważania o śmierci i życiu. Trybuna 2000 nr 92 s. 11 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
304.artykuł: Kulińska Bogna: Pogląd na śmierć jako sen w Starym Testamencie. Scriptura Sacra 2002 nr 6 s. 37-56  szczegóły 
305.artykuł: Rebic Adalbert: Wiara w zmartwychwstanie w Starym Testamencie. Communio 1991 r. 11 nr 1 s. 10-19  szczegóły 
306.artykuł: Sowa Andrzej: Ewolucja przedstawień Sądów Ostatecznych w świetle źródeł i tradycji ikonograficznej. Szczecińskie Studia Kościelne 1991 t. 2 s. 69-73  szczegóły 
Literatury obce / Literatura holenderska / Hasła szczegółowe (holenderska) / Hasła osobowe (holenderska)
  Roovere Anthonis de
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
307.artykuł: Dierick Jan: Polska dopiero w wieku piętnastym, cała Europa już wiek osiemnasty kończy (De Roovere, Baka a śmierć). Slavica Gandensia 1990 t. 17 (1990) s. 43-61 (śmierć makabryczna w twórczości poety i w utworze Józefa Baki "Uwagi o...) szczegóły 
  Spinoza Benedictus de
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
308.artykuł: Ziemiński Ireneusz: "Człowiek wolny nie myśli o śmierci..." - próba interpretacji. Przegląd Filozoficzny 2002 nr 2 s. 45-61 (dot. związku pomiędzy mądrością a śmiercią w świetle założeń filozofa...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura iracko-arabska / Hasła szczegółowe (iracko-arabska) / Hasła osobowe (iracko-arabska)
  Sajjab as- Badr Szakir
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
309.artykuł: Pawłowska Joanna: Motywy śmierci w poezji Badra Szakira as-Sajjaba. As-Sadaka 1991 nr 5 s. 32-35 (z not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Historia literatury (łacińska starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
310.artykuł: Suder Wiesław: Starość i śmierć w antycznym Rzymie. Przegląd Historyczny 1994 t. 85 z. 1/2 s. 1-14 (na podstawie żródeł literackich; głównie dot. Cycerona...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Utwory anonimowe (łacińska starożytna)
311.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Timonen Asko: The "Historia Augusta": Two faces of violence (A study on the deaths of emperors in biography). Eos 1994 t. 81 (1993) z. 1 s. 83-92 (opisy śmierci cesarzy rzymskich w ich biografiach...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Augustyn święty *
312.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Patyk Romana: Życie i śmierć w "Wyznaniach" św. Augustyna. Pallas Silesia 1999 t. 3 z. 1/2 s. 33-43  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska średniowieczna / Hasła szczegółowe (łacińska średniowieczna) / Utwory anonimowe (łacińska średniowieczna)
313.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Urbański Robert: Ojcowie italscy i uczniowie Pana. Cudowna śmierć w "Dialogach" Grzegorza Wielkiego i "Historiach Apostolskich" Pseudo-Abdiasza. Litteraria [Wrocław] 2002 t. 33 s. 5-13  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łotewska / Hasła szczegółowe (łotewska) / Literatura ludowa (łotewska)
    artykuły (alfabet tytułów)
314.artykuł: Infant'ev Boris, Mikhajjlov Ivan: Obshhee, skhodnoe i razlichnoe v russkikh i latyshskikh narodnykh pesnjakh. Acta Baltico-Slavica 2000 t. 25 s. 151-178 (m.in. motywy związane ze śmiercią wojownika w rosyjskich i łotewskich ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura meksykańska / Historia literatury (meksykańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
315.artykuł: Basave Fernandez del Valle Augustin: Znaczenie i sens śmierci dla Meksykanina. Communio 1991 r. 11 nr 4 s. 118-133 (m.in. w oparciu o utwory Octavio Paza, Juana de Arriola, Salwadora Dia...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Tematy, motywy (niemiecka)
    książki (alfabet autorów)
316.książka: Białostocki Jan: Płeć śmierci. 1999 ([Zawiera szkice:] Płeć śmierci [m.in. personifikacja śmierci i ikonogr...) szczegóły 
recenzja: Sabor Agnieszka: Oswajanie śmierci. Znak 2001 nr 6 s. 135-142 (z not. o autorze...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
317.artykuł: Golec Janusz: Die Aesthetisierung des Todes und des Verfalls bei Georg Trakl, Georg Heym und Gottfried Benn. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 7 (1989) s. 161-74 (nt. motywu śmierci i rozkładu; ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
318.artykuł: Jaworska Weronika: Literarische Todesdarstellungen (Unverhofftes Sterben; Todeserwartung). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Germańska 1994 z. 19 (272) s. 17-24 (dot. motywu śmierci...) szczegóły 
319.artykuł: Jaworska Weronika: "Todesfaelle" (Absicht, Mord Tod als Erloesung). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Germańska 1996 z. 22 (312) s. 23-32 (w literaturze współczesnej...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Brentano Clemens
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
320.artykuł: Polsakiewicz Roman: Acta Universitatis Wratislaviensis. Germanica Wratislaviensia 1990 nr 80 (1115) s. 312-316 ([rec. ks.:] Marlies Janz: Marmorbilder. Weiblichkeit und Tod bei Cleme...) szczegóły 
  Grimm Jacob Ludwik Karl, Grimm Wilhelm *
321.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Weis Jadwiga: Żałoba i baśnie. Etyka 2000 t. 33 s. 41-56 (śmierć i żałoba w baśni i współczesnej kulturze...) szczegóły 
  Heidegger Martin
322.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wolny Ryszard: An ontological approach to death in Martin Heidegger's "Being and time". Some seventeenth-century literary implications. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Filologia Angielska 2001 [z.] 12 s. 105-116 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
  Juenger Ernst
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
323.artykuł: Kunicki Wojciech: An der Zollstation des Todes. Das Sterbemotiv im Werk Ernst Juengers. Orbis Linguarum 1995 t. 2 s. 47-58  szczegóły 
  Kleist Heinrich von
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
324.artykuł: Maar Michael: Przeklęte napoje Kleista i Wagnera. Literatura na Świecie 1998 nr 3 s. 228-239 (esej; nota o Michaelu Maar s. 303...) szczegóły 
  Wagner Richard (1813-1883)
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
325.artykuł: Maar Michael: Przeklęte napoje Kleista i Wagnera. Literatura na Świecie 1998 nr 3 s. 228-239 (esej; nota o Michaelu Maar s. 303...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura nowohebrajska / Hasła szczegółowe (nowohebrajska) / Utwory anonimowe (nowohebrajska)
    artykuły (alfabet tytułów)
326.artykuł: Woronczak Jan Paweł: Obraz śmierci i dalszych losów zmarłego w epitafiach hebrajskich z Kromołowa. Annales Silesiae 1999 t. 29 s. 73-98 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura palestyńsko-arabska / Hasła szczegółowe (palestyńsko-arabska) / Hasła osobowe (palestyńsko-arabska)
  Kanafani Ghassan
    książki o twórcy (alfabet autorów)
327.książka o twórcy: Sh'hadeh Yousef: Powieści Gassana Kanafaniego. Bohaterowie - ich świat, dramaty i nadzieje = Ghassan Kanafani's novels characters - their world, dramas and hopes. 2003 (Wstęp. * 1: Gassan Kanafani jako człowiek, działacz polityczny i pisar...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura romska (cygańska) / Historia literatury (romska (cygańska))
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
328.artykuł: Parys Romualda: Motyw śmierci w poezji polskich Cyganów-Romów. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 12 s. 154-157  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
329.artykuł: Kusiak-Skotnicka Łucja: Semantyka śmierci w liryce dekabrystów. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1990 nr 53 (1103) s. 27-34  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Literatura współczesna (rosyjska)
    książki (alfabet autorów)
330.książka: Polsko-rosyjskie seminarium literackie. Warszawa - Chlewiska, 13-16 marca 2002. 2002 (Marek Wawrzkiewicz: Otwarcie seminarium. * Grzegorz Wiśniewski: O kult...) szczegóły 
recenzja: Orłowski Jan: Slavia Orientalis 2003 nr 4 s. 611-614  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
331.artykuł: Malej Izabella: "...życie jest kobietą!" O mitycznym modelu kata i ofiary w literaturze rosyjskiej przełomu XIX i XX wieku. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2002 nr 116 (2345) s. 37-44 (m.in. w twórczości Valerija Briusova i Fiodora Sołoguba...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Zagadnienia specjalne (rosyjska) / Tematy, motywy (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
332.artykuł: Fedorczuk Irena: Elizium ternejj. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia 2002 nr 11 s. 17-28 (motyw Pól Elizejskich w poezji rosyjskiej od końca XVIII wieku; ze str...) szczegóły 
333.artykuł: Fedorczuk Irena: Subbekt: vozvedenie v absoljut i "smert'" (v russkojj neklassicheskojj lirike). Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia 1999 nr 9 (258) s. 35-43 (XX w.; ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
334.artykuł: Khazan Vladimir: "Prevrashhaja bolezn' v stikhi". Tri zametki o motivakh "bolezni" i "smerti" v poehzii russkojj ehmigracii. Studia Litteraria Polono-Slavica 2001 [t.] 6 s. 295-305 (nota o Vladimirze Khazanie s. 513-514...) szczegóły 
335.artykuł: Korzyn Wacława Maria: Śmierć w przysłowiach rosyjskich. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 48/49 (2000/2001) z. 7 s. 174-191  szczegóły 
336.artykuł: Rożek Lucyna: Zametki o smerti "navyvorot" v russkojj literature XX veka. Studia Rossica Posnaniensia 1996 z. 27 s. 87-94  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Literatura ludowa (rosyjska)
    artykuły (alfabet tytułów)
337.artykuł: Infant'ev Boris, Mikhajjlov Ivan: Obshhee, skhodnoe i razlichnoe v russkikh i latyshskikh narodnykh pesnjakh. Acta Baltico-Slavica 2000 t. 25 s. 151-178 (m.in. motywy związane ze śmiercią wojownika w rosyjskich i łotewskich ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Akhmatova Anna
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
338.artykuł: Kozubovskaja Galina: O "chakhotochnojj deve" v russkojj literature (Pushkin-Akhmatova). Studia Litteraria Polono-Slavica 2001 [t.] 6 s. 271-293 (w twórczości Anny Achmatowej; ze streszcz. w jęz. polskim, nota o Gali...) szczegóły 
  Bunin Ivan
339.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Radziul Waldemar: Tema ljubvi i smerti v zbornike rasskazov "Tjomnye allei" I.A. Bunina. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Rossica Stetinensia 1989 nr 1 (22) s. 61-67 (ze streszcz. w jęz. polskim, s. 68...) szczegóły 
  Dostoevskijj Fjodor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
340.artykuł: Allain Louis: "Krotkaja" i samoubijjcy v tvorchestve F.M. Dostoevskogo. Slavia Orientalis 2001 nr 1 s. 19-29 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
341.artykuł: Raźny Anna: Śmierć i nieśmiertelność w twórczości Fiodora Dostojewskiego. Slavia Orientalis 1998 nr 3 s. 425-431  szczegóły 
342.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lozowy Eric: La maison des morts: notre monde, notre modernite? Reflexions sur Dostoievski et Herling[-Grudziński]. Zagadnienia Rodzajów Literackich 2003 t. 46 s. 221-235 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
  Lermontov Mikhail
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
343.artykuł: Nowicki Ryszard: Kaukaskie termopile. Goniec Staszowski 2000 nr 5 s. 3 (m.in. nt. obrazu wojny i śmierci w twórczości poety...) szczegóły 
  Majakovskijj Vladimir
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
344.artykuł: Pomorska Krystyna: Majakowski i mit nieśmiertelności w awangardzie rosyjskiej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiae Artium et Litterarum 1990 z. 1 s. 5-29  szczegóły 
  Olesha Jurijj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
345.artykuł: Wysoczańska Katarzyna: Motyw śmierci w twórczości dramatycznej Jurija Oleszy. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Rosyjska 1991 z. 28 s. 153-161  szczegóły 
  Pasternak Boris
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
346.artykuł: Zbyrowski Zygmunt: Motyw samobójstwa w twórczości Borysa Pasternaka (przyczyny społeczno-polityczne). Studia Rossica 2000 [t.] 11 s. 199-206  szczegóły 
  Pushkin Aleksandr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
347.artykuł: Karaś Justyna: Tło literackie fantastyki A. Puszkina. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 2 s. 47-48 (funkcjonowanie motywu "wezwania zza grobu" w utworach fantastycznych A...) szczegóły 
  Remizov Aleksejj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
348.artykuł: Waszkielewicz Halina: Oblubienica, kostucha, szyszyga, wampir, diabeł, kanibal... czyli o śmierci we wczesnej twórczości Aleksego Riemizowa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1993 z. 84 (1076) s. 35-45  szczegóły 
  Rozanov Vasilijj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
349.artykuł: Fijałkowska-Janiak Irena: Płeć - Chrystus - śmierć. Obsesje Wasyla Rozanowa. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 35 (1987) z. 7 s. 65-81  szczegóły 
  Tolstojj Lev
350.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Wiśniak Agnieszka: Obraz śmierci w opowieści Lwa Tołstoja "Śmierć Iwana Iljicza". x 2000 ([W ks. zb.:] Studia i szkice slawistyczne. Literatura, kultura, język....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura słowacka / Hasła szczegółowe (słowacka) / Literatura ludowa (słowacka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
351.artykuł: Profantova Zuzana: Językowy obraz śmierci na Słowacji. Etnolingwistyka 1998 t. 9/10 s. 111-120 (głównie w pieśniach pogrzebowych i balladach...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura starosłowiańska / Historia literatury (starosłowiańska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
352.artykuł: Lis Izabela: Motyw "odciętej głowy" w literaturze cerkiewnosłowiańskiej. x 1999 ([w ks. zb.:] Święci w kulturze i duchowości dawnej i współczesnej Euro...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwajcarska / Hasła szczegółowe (szwajcarska) / Hasła osobowe (szwajcarska)
  Keller Gottfried
353.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Rzecz o miłości i śmierci, czyli o tym, co można zobaczyć na dwóch kobiecych portretach w "Zielonym Henryku" Gottfrieda Kellera. Sztuka i Filozofia 2003 [nr] 22/23 s. 131-148 (dot. postaci Anny i Judyty jako obrazów literackich; z not. o autorce ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura szwedzka / Hasła szczegółowe (szwedzka) / Hasła osobowe (szwedzka)
  Lindgren Astrid
354.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Błażejewski Michał: Uwagi o śmierci i umieraniu w tradycji Braci Lwie Serce. Autograf 1997 nr 1 s. 12-15  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Historia literatury (ukraińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
355.artykuł: Berejnajia Liljia: Le theme de la mort dans le sermon et la litterature polemique orthodoxe ukrajino-bielorusse de fin du XVIe au XVIIe siecle. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1997 nr 129 (1863) s. 168-187  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Zagadnienia specjalne (ukraińska) / Tematy, motywy (ukraińska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
356.artykuł: Andruchowycz Jurij: Miłość i śmierć po rycersku: wyzwolenie Panny. NP Na przykład 2000 nr 3/4 s. 4-7 (motyw miłości, śmierci i ideału rycerskiego w literaturze ukraińskiej ...) szczegóły 
357.artykuł: Iwanek Mirosław: Motiv smerti v poeziji ukrajins'kogo barokko. Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1989 z. 1 s. 97-109  szczegóły 
358.artykuł: Miliszewska Bożena: Problem śmierci w ukraińskiej poezji epoki baroku. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1992 t. 2 s. 88-89  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Hasła szczegółowe (ukraińska) / Hasła osobowe (ukraińska)
  Stefanik Vasil'
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
359.artykuł: Musur Izabela: Motyw śmierci w twórczości Wasyla Stefanyka. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1998 t. 7/8 (1998/1999) s. 209-219  szczegóły 
  Trankvihlihon Stavrovec'kijj Kiril
360.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Pilipovich Denis: Tema smertih ta jiji obrazne vtihlennja v "Perlih mnogocihnnomu" Kirila Trankvihlihona Stavrovec'kogo. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 156-163  szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Grzegorz Wielki święty *
361.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Urbański Robert: Ojcowie italscy i uczniowie Pana. Cudowna śmierć w "Dialogach" Grzegorza Wielkiego i "Historiach Apostolskich" Pseudo-Abdiasza. Litteraria [Wrocław] 2002 t. 33 s. 5-13  szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Hasła szczegółowe (żydowska) / Hasła osobowe (żydowska)
  Singer Isaac Bashevis
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
362.artykuł: Jedliczko Marta: Piekło w opowiadaniach Isaaka Bashevisa Singera. Scriptores Scholarum 1998 nr 1 s. 107-114  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Afryki Subsaharyjskiej / Zagadnienia specjalne (Afryki Subsaharyjskiej) / Tematy, motywy (Afryki Subsaharyjskiej)
    imprezy (alfabet tytułów)
363.impreza: "Narodziny, życie i śmierć w kulturach Afryki" - konferencja naukowa w ramach Dni Leszna (2000).  szczegóły 
artykuł: Vorbrich Ryszard: Konferencja poznańskiego koła PTAfr: "Narodziny, życie i śmierć w kulturach Afryki". Dni Leszna - partnerskiego miasta kameruńskiego Batouri (25-26 maj 2000 r.). Afryka 2000 nr 11 s. 99-101 (spraw....) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Has Wojciech Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
364.artykuł: Szwast Andrzej: Wybrane aspekty doświadczania śmierci poprzez przedmiot w filmach Wojciecha Jerzego Hasa. Fraza 2003 nr 3 s. 215-223  szczegóły 
  Kantor Tadeusz *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
365.artykuł: Bolewski Jacek: Pozostanie w obrazie. Tadeusz Kantor i świadectwo śmierci. x 2003 ([w ks.:] Jacek Bolewski: Sztuka u Boga. Duchowość obecna w twórczości....) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Antropologia teatru
    książki (alfabet autorów)
366.książka: Teatr wielki, mniejszy i codzienny. Studia. 2002 ([Zawiera m.in.:] Piotr Kowalski: Od misterium przemiany do "misterium...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatr w latach 1945-1989
    książki (alfabet autorów)
367.książka: Teatr wielki, mniejszy i codzienny. Studia. 2002 ([Zawiera m.in.:] Piotr Kowalski: Od misterium przemiany do "misterium...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Zagadnienia repertuarowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
368.artykuł: Olejarczyk Anna: Klara i Mary. Obraz śmierci w spektaklach teatrów wrocławskiech, sezon 2003. x ([w ks. zb.:] Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna - antropologi...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Teatr od 1945 roku / Teatry od 1945 r. (omówienia, repertuar)
     Warszawa: Centrum Sztuki Studio im. S.I. Witkiewicza - Teatr. Galeria
369.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Lis Andrzej: Grzegorzewski, Peszek i motyw śmierci. Trybuna 1991 nr 203 s. 5  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Zagadnienia szczegółowe (film) / Tematy i motywy filmowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
370.artykuł: Gierat Maria Magdalena: Między życiem a śmiercią. Filmowe obrazy przestrzeni i stanów pośrednich. Ha!art 2000 nr 2/3 s. 14-16 (motyw śmierci w filmach m.in.:" Bez końca" (reż. Krzysztof Kieślowski)...) szczegóły 
371.artykuł: Narwal Borys: Coś tu śmierci... Portret 2002 nr 12 (2001/2002) s. 132-133 (o tematyce śmierci w filmach współczesnych...) szczegóły 
372.artykuł: Werner Andrzej: Umieranie na ekranie. Charaktery 1997 nr 9 s. 36-37 (dot. filmu światowego...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Filmy fabularne pełnometrażowe
373.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Machowska Magdalena: O umieraniu Mateusza. x 2001 ([w ks. zb.:] Obecność i przemijanie. Fenomen początku i końca w kultur...) szczegóły