Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Tematy, motywy - Biblioteka, książka, czytelnictwo
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Utopia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Dróżdż Andrzej: Utopie literackie źródłem wiedzy o książce. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 2003 z. 2 s. 52-76 (dot. m.in. wyobrażeń nt. autora, książki, języka i pisma w utopiach li...) szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    książki (alfabet autorów)
2.książka: Instytucje - publiczność - sytuacje lektury. Studia z historii czytelnictwa. T. 3. 1991 (T. 3. Warszawa 1991, 286 s., wykr. (Z Dziejów Kultury Czytelniczej w P...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
3.książka: Instytucje - publiczność - sytuacje lektury. Studia z historii czytelnictwa. T. 3. 1991 (T. 3. Warszawa 1991, 286 s., wykr. (Z Dziejów Kultury Czytelniczej w P...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Biblioteka, książka, czytelnictwo (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
4.książka: Biblioteki i książki w literaturze. 1998 (Wstęp. * [Referaty wygłoszone na na konferencji naukowej "Opisy biblio...) szczegóły 
recenzja: Migas-Broniek Halina: Bibliotekarz 1999 nr 3 s. 24 (not....) szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1998 z. 2/3 s. 213 (notka...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
5.impreza: "Opisy bibliotek w polskich utworach literackich" - ogólnopolska konferencja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Bednarska-Ruszajowa Krystyna: Opisy bibliotek w polskich utworach literackich. Ruch Literacki 1997 z. 5 s. 769-773 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: Jabłońska Anna: Roczniki Biblioteczne 1997 r. 41 z. 1/2 s. 242-243  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Bednarska-Ruszajowa Krystyna: Biblioteki i książki w utworach literackich. Rozterki badacza. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej 2000 z. 4 (6) ( 1243) s. 173-178  szczegóły 
7.artykuł: Dróżdż Andrzej: O molach książkowych dosłownie i w przenośni. Bibliotekarz 2002 nr 3 s. 17-19 (nt. motywu bibliofagii; m.in. w twórczości pisarzy: święty Augustyn, H...) szczegóły 
8.artykuł: Kitlińska Maja: Książka i biblioteka w oczach "Amora", czyli ich wizerunek w literaturze romansowej lat 90. XX wieku. Bibliotekarz Zachodniopomorski 2002 nr 1 s. 44-50  szczegóły 
9.artykuł: Nagórska Izabela: Biblioteka w poezji polskiej. Poradnik Bibliotekarza 1994 nr 10 s. 15-16 (m.in.: Władysław Broniewski, Tadeusz Gicgier, Jerzy Harasymowicz, Zbig...) szczegóły 
10.artykuł: Rząsa Monika: Książka w Piśmie świętym i tekstach pisarzy kościelnych. x 1994 ([W ks. zb.:] Prace młodych bibliotekoznawców. Kraków 1994 s. 28-37...) szczegóły 
11.artykuł: Stolzman Małgorzata: Wiedza o książce w dziełach literackich. Roczniki Biblioteczne 1988 r. 31 (1987) z. 1 s. 219-233  szczegóły 
12.artykuł: Tynecka-Makowska Słowinia: O fobii nadmiaru - uwagi na marginesie trzech lektur. Prace Polonistyczne 2000 seria 55 s. 157-171 (obraz biblioteki, problem niestrawności literatury powodowany nadmiare...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
    książki (alfabet tytułów)
13.książka: Książka w życiu pomaga. Aforyzmy, myśli, sentencje i przysłowia. 1989  szczegóły 
14.książka: Księga, książka, książeczka. 1987  szczegóły 
15.książka: O książce. Myśli, wiersze, aforyzmy. 1990 ( Jan Kropiwnicki: Wprowadzenie. - [Wiersze aut.:] Zofia Bezdomny, Marc...) szczegóły 
16.książka: O książce. Myśli, wiersze, aforyzmy. 1992  szczegóły 
17.książka: O książce. Myśli, wiersze, aforyzmy. 2001  szczegóły 
18.książka: O książce. Myśli, wiersze, aforyzmy. 2003  szczegóły 
19.książka: O książce. 1994 ([Wiersze i proza aut.:] Wiktor Gomulicki, Tadeusz Kubiak, Jerzy Lieber...) szczegóły 
20.książka: Sentencje o książce i bibliotece. 2001  szczegóły 
    Antologie w czasopismach (alfabet tytułów)
21.antologia: Wiersze o książce. 1997 Poradnik Bibliotekarza 1997 nr 5 s. 17-20 (wiersze autorów: Wanda Bacewicz, Józef Czechowicz, Jarosław Iwaszkiewi...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Górski Konstanty Marian
22.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Poznański Zygmunt: Artur [!] M. Górski "Biblioman". Z dziejów pewnego motywu. Biblioteka 1999 nr 3 s. 69-75 (motyw książki w noweli...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lem Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
23.artykuł: Brzostek Dariusz: Projekt literatury konceptualnej? O "książkach nieistniejących" Stanisława Lema.. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Polska 2001 z. 54 (342) s. 159-180 (dot. książek: "Doskonała próżnia", "Wielkość urojona", "Prowokacja" i ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mickiewicz Adam
24.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Kosiński Józef Adam: Książka w Soplicowie (Komunikat). Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A 1992 t. 46 (1991) s. 26-27 (motyw i rola książki w utworze...) szczegóły 
  Miłosz Czesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
25.artykuł: Skibiński Ziemowit: Motyw księgi w poezji Czesława Miłosza. Mazowieckie Studia Humanistyczne 1996 r. 2 nr 2 s. 75-94  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Schulz Bruno
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
26.artykuł: Garbol Mariusz: Motyw Księgi u Brunona Schulza. Teofil 1994 nr 1 s. 64-72  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
27.książka: Domański Juliusz: Tekst jako uobecnienie. Szkic z dziejów myśli o piśmie i książce. 1992 ([Dot. idei pisma i utworu literackiego jako formy obecności w literatu...) szczegóły 
recenzja: Budzyński Józef: Pallas Silesia 1998 t. 2 [z. 1] s. 94 (nota...) szczegóły 
recenzja: Gułkowski Jerzy: Przegląd Filozoficzny 1994 nr 2 s. 161-165  szczegóły 
recenzja: Gułkowski Jerzy: Uobecnienie w tekście. Sztuka i Filozofia 1994 nr 8 s. 269-271  szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Z.: Tekst i uobecnienie. Nowe Książki 1993 nr 5 s. 50  szczegóły 
recenzja: Potkański Jan: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1996 t. 40 s. 128-130  szczegóły 
recenzja: Zgórzak Michał: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1993 r. 38 nr 3 s. 139-147  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
28.artykuł: Dróżdż Andrzej: Androfagi i inflamanci. Wybrane zagadnienia dotyczące książki w literaturze utopijnej. x 1999 ([W ks. zb.:] Bibliologia, literatura, kultura. Księga pamiątkowa ofiar...) szczegóły 
29.artykuł: Gruchała Janusz S.: Nauczyciel i przyjaciel. Z badań nad humanistycznym światem książki. Terminus 1999 r. 1 z. 1 s. 25-42 (stosunek do książki i czytelnictwa w twórczości pisarzy renesansu, m.i...) szczegóły 
30.artykuł: Kałążny Jerzy: Motyw biblioteki w literaturze. Biblioteka 1998 nr 2 s. 5-14 (w twórczości pisarzy: Jorge Luis Borges, Ray Bradbury, Italo Calvino, ...) szczegóły 
31.artykuł: Tazbir Janusz: Efezjanie słusznie księgi palili. Mówią Wieki 1994 nr 8 s. 36-38 (m.in. nt. motywu palenia książek w literaturze....) szczegóły 
nawiązanie: EW: Glosa starożytnika do artykułu Janusza Tazbira. Mówią Wieki 1994 nr 8 s. 39  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Paul Jean
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
32.artykuł: Kempa Andrzej: Jeana Paula aforyzmy o książce. Bibliotekarz 2002 nr 5 s. 28 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Zagadnienia specjalne (rosyjska) / Tematy, motywy (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
33.artykuł: Kusiak-Skotnicka Łucja: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1999 nr 105 (2143) s. 137-139 ([rec. ks.:] Dechka Chavdarova: Homo legens v russkojj literature XIX v...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Hasła szczegółowe (serbska) / Hasła osobowe (serbska)
  Kish Danilo
34.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bukwalt Miłosz: Motyw księgi w powieści "Ogród i popiół" Danila Kisha. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2002 nr 116 (2345) s. 125-132  szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Eco Umberto
    książki twórcy (alfabet tytułów)
35.książka twórcy: Eco Umberto: O literaturze. 2003 ([Zbiór okolicznościowych tekstów pisarza skoncentrowanych wokół zagadn...) szczegóły 
recenzja: Czubaj Mariusz: Eco pisze o pisaniu. Polityka 2003 nr 27 s. 51  szczegóły 
recenzja: (KM): Książki 2003 nr 7 s. 45-46 (nota...) szczegóły 
recenzja: Sawicka Elżbieta: Przechadzki po Bibliotece Babel. Głos Ludu 2003 nr 77 dod. s. 5  szczegóły 
recenzja: Sawicka Elżbieta: Przechadzki po Bibliotece Babel. Rzeczpospolita 2003 nr 143 s. A15 (z fragmentami eseju Umberto Eco: Jak piszę, zawartego w książce...) szczegóły