Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Instytuty pozauczelniane, komitety i towarzystwa naukowe w Polsce - Polska Akademia Umiejętności w Krakowie
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Genologia. Ogólne
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Styka Jerzy: Estetyka stosowności (decorum) w literaturze rzymskiej. 1997 (Wprowadzenie. * I. Teoretyczne ujęcia stosowności. 1. Kategoria stosow...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Bochenek Małgorzata: Panteon wielkich Polaków. Na krakowskiej Skałce. Nasz Dziennik 2003 nr 92 s. 12 (m.in. nt. znajdujących się na Skałce grobów pisarzy i poetów oraz tabl...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    książki (alfabet autorów)
3.książka: Drelicharz Wojciech: Annalistyka małopolska XIII-XV wieku. Kierunki rozwoju wielkich roczników kompilowanych. 2003 (Wstęp. I. Tradycja rękopiśmienna roczników małopolskich. 1. Rękopis Ar...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Polityka kulturalna
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Holoubek Gustaw: Chodzi o człowieka. Gazeta Wyborcza 2002 nr 148 s. 12-13 (diagnoza kondycji polskiej kultury, określenie jej specyfiki i wskazan...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
    książki (alfabet autorów)
5.książka: Drelicharz Wojciech: Annalistyka małopolska XIII-XV wieku. Kierunki rozwoju wielkich roczników kompilowanych. 2003 (Wstęp. I. Tradycja rękopiśmienna roczników małopolskich. 1. Rękopis Ar...) szczegóły 
6.książka: Katalog rękopisów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie. 2001 (
[T. 13]. Sygnatury 4887-5587. Oprac. Ewa Danowska [et al.] 2001, X...)
 szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Włodek Marzena: Informacja o nabytkach i działalności Archiwum Polskiej Akademii Umiejętności oraz pracach nad inwentarzem zespołu akt PAU z lat 1872-1989 (za okres od czerwca 2000 do czerwca 2001 roku). Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2002 (2000/2001) s. 272-273  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki biograficzne
    książki (alfabet autorów)
8.książka: Polski słownik biograficzny. 2000 (T. 39, z. 4 [og. zb.], Sobieska Teofila - Soczek Zygmunt. 2000, s. 481...) szczegóły 
9.książka: Polski słownik biograficzny. 2001 (T. 40 z. 3 [og. zb.] 166, Sołłohub Józef - Songin Józef, 2001, s. 321-...) szczegóły 
10.książka: Polski słownik biograficzny. 2002 (
T. 41 z. 1, [og. zb.] 168, Sowiński Jan - Sporny Józef, 2002, 160 ...)
 szczegóły 
11.książka: Polski słownik biograficzny. Uzupełnienia i sprostowania do tomów I-XL. 2002  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
    imprezy (alfabet tytułów)
12.impreza: "Sesja Ramułtowska" - sesja naukowa z okazji opublikowania drugiej części "Słownika języka pomorskiego czyli kaszubskiego" Stefana Ramułta (1994).  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Folkloryści (literatura ludowa)
13.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bukowski Jerzy: Pamięć o Bronisławie Piłsudskim. Tydzień 2003 nr 48 s. 9 (nota spraw. z uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej Bronisława ...) szczegóły 
nawiązanie: Molenda Irmina: Starszy czy młodszy. Tydzień 2003 nr 50 s. 19 (list do red....) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
14.impreza: "Bronisław Piłsudski (1866-1918). Człowiek - Uczony - Patriota" - sympozjum (2000).  szczegóły 
artykuł: Kuczyński Antoni: Bronisław Piłsudski (1866-1918). Człowiek - Uczony - Patriota. Sympozjum: 20-21 października 2000 r. w Zakopanem. Rota 2001 nr 1/2 s. 133-135 (spraw....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Historia (organizacja nauki o literaturze) / Do roku 1939 (organizacja nauki o literaturze)
    imprezy (alfabet tytułów)
15.impreza: Sympozjum z cyklu "Czy stowarzyszenia są dzisiaj potrzebne?" (1995). (nt. żródeł i form finansowania działalności towarzystw i stowarzyszeń ...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945
16.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Szczur Stanisław: Informacja o wykorzystanych w 1999 roku stypendiach Fundacji Lanckorońskich, sporządzona na podstawie sprawozdań stypendystów. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2000 (1998/1999) s. 226-232  szczegóły 
artykuł: Szczur Stanisław: Wyciąg z protokołu z posiedzenia Komisji stypendialnej działającej przy Polskiej Akademii Umiejętności dla przyznania stypendiów Fundacji Lanckorońskich na rok 2000. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2000 (1998/1999) s. 233-237  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
17.impreza: Sympozjum z cyklu "Czy stowarzyszenia są dzisiaj potrzebne?" (1995). (nt. żródeł i form finansowania działalności towarzystw i stowarzyszeń ...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Polska Akademia Umiejętności
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Alexandrowicz Stefan Witold: Współpraca PAU - SAZU w zakresie badań obszarów krasowych południowej Polski i Słowenii. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2002 (2000/2001) s. 240-242  szczegóły 
19.artykuł: Białas Andrzej: Polska Akademia Umiejętności - dzisiaj. Nauka 2001 nr 3 s. 35-37  szczegóły 
20.artykuł: Członkowie PAU wybrani 23 czerwca 2001. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2002 (2000/2001) s. 190-191 (m.in. Wydział I Filologiczny...) szczegóły 
21.artykuł: Członkowie [Polskiej Akademii Umiejętności]. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2002 (2000/2001) s. 13-104 (A. Krajowi: m.in.: I. Wydział Filologiczny, VI. Wydział Twórczości Art...) szczegóły 
22.artykuł: Skład Polskiej Akademii Umiejętności (Według stanu na dzień 17 czerwca 2000). Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2001 (1999/2000) s. 9-98 (biogramy naukowe członków i korespondentów polskich i zagranicznych, m...) szczegóły 
23.artykuł: Skład Polskiej Akademii Umiejętności (Według stanu na dzień 23 czerwca 2001). Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2002 (2000/2001) s. 9-12 (m.in. skład zarządu oraz kierownictwa Wydziału I - Filologicznego, Wyd...) szczegóły 
24.artykuł: Sławomir Mrożek kandydatem do PAU. Trybuna 1997 nr 85 s. 4 (nt. członków i działalności Wydziału Twórczości Artystycznej PAU...) szczegóły 
25.artykuł: Tygodnik Kulturalny 1989 nr 51 s. 13 (not. o reaktywowaniu w Krakowie...) szczegóły 
26.artykuł: Włodek Marzena: Informacja o nabytkach i działalności Archiwum Polskiej Akademii Umiejętności oraz pracach nad inwentarzem zespołu akt PAU z lat 1872-1989 (za okres od czerwca 1998 do czerwca 1999). Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2000 (1998/1999) s. 246-247  szczegóły 
27.artykuł: Włodek Marzena: Informacja o nabytkach i działalności Archiwum Polskiej Akademii Umiejętności oraz pracach nad inwentarzem zespołu akt PAU z lat 1872-1989 (za okres od czerwca 1999 do czerwca 2000). Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2001 (1999/2000) s. 244-245  szczegóły 
28.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Czynności PAU od 18 czerwca 2000. Protokół z Uroczystego Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 18 listopada 2000. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2002 (2000/2001) s. 105-106  szczegóły 
29.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Protokół z Uroczystego Posiedzenia Publicznego PAU w dniu 23 czerwca 2001 [...]. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2002 (2000/2001) s. 155-156  szczegóły 
30.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Protokół z Uroczystego Posiedzenia Publicznego w dniu 19 czerwca 1999, godz. 12.00, pod przewodnictwem prezesa Kazimierza Kowalskiego. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2000 (1998/1999) s. 132-159 (Aneks [m.in.:] 1. Kazimierz Kowalski: Przemówienie prezesa na Uroczyst...) szczegóły 
31.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Protokół z Walnego Zgromadzenia PAU w dniu 23 czerwca 2001 [...]. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2002 (2000/2001) s. 148-154 (wraz z Uchwałami...) szczegóły 
32.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Protokół z Walnego Zgromadzenia PAU w dniu 24 marca 2001 [...]. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2002 (2000/2001) s. 127-128  szczegóły 
33.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Protokół z Walnego Zgromadzenia Polskiej Akademii Umiejętności w dniu 20 marca 1999, godz. 10.15, pod przewodnictwem prezesa Kazimierza Kowalskiego. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2000 (1998/1999) s. 114-124 (Aneks [m.in.:] 1. Stulecie urodzin Karoliny Lanckorońskiej [z fot.]. 2...) szczegóły 
34.artykuł: Wyrozumski Jerzy: Sprawozdanie sekretarza generalnego PAU za okres od czerwca 2000 do czerwca 2001. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2002 (2000/2001) s. 181-189  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka polska za granicą / Uniwersytety i instytuty naukowe (organizacja nauki o literaturze) / Polska Akademia Umiejętności. Stacja Naukowa (Nowy Jork)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
35.artykuł: Kowalski Kazimierz, Turasiewicz Romuald: Chronicle of the Polish Academy of Arts and Sciences (PAU). The Polish Review 1996 t. 41 nr 3 s. 367-377 (od I 1995 do 31 XII 1995...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Batowski Henryk Adam
    książki o twórcy (alfabet autorów)
36.książka o twórcy: Henryk Batowski 1907-1999. Materiały z Sesji Naukowej PAU w dniu 18 kwietnia 2000 r.. 2003 (Jan Machnik: Słowo wstępne. * Marian Zgórniak: Profesor Henryk Adam Ba...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Ciechanowski Hieronim
    książki twórcy (alfabet tytułów)
37.książka twórcy: Ciechanowski Hieronim: Dziennik z lat 1851-1856. 2002  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dąmbska Izydora
    imprezy (alfabet tytułów)
38.impreza: "W służbie nauki... Izydora Dąmbska (1904-1983)" - wystawa (1999).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Knobelsdorf Eustachy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
39.książka twórcy: Knobelsdorf Eustachy: Carmina latina. 1995  szczegóły 
  Kowalski Tadeusz (1889-1948)
    książki o twórcy (alfabet autorów)
40.książka o twórcy: Tadeusz Kowalski 1889-1948. Materiały z Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 19 czerwca 1998 r. 1999 (Jerzy Wyrozumski: Przedmowa. - Andrzej Zaborski: Tadeusz Kowalski - pi...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
41.impreza: "Ex oriente lux" - wystawa poświęcona prof. Tadeuszowi Kowalskiemu (1998).  szczegóły 
42.impreza: "W służbie nauki... Tadeusz Kowalski (1889-1948) i jego wyprawy naukowe" - wystawa (1998).  szczegóły 
  Kromer Marcin
    książki twórcy (alfabet tytułów)
43.książka twórcy: Cromeri Martini: Martini Cromeri Carmina Latina. 2003 (Jerzy Starnawski: Wstęp ogólny. - Romuald Turasiewicz: Marcin Kromer j...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Nowak-Jeziorański Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
44.artykuł: Jan Nowak-Jeziorański członkiem honorowym PAU. Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 2002 (2000/2001) s. 124-126 (nt. wręczenia dyplomu honorowego członka Polskiej Akademii Umiejętnośc...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Starnawski Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
45.artykuł: Personalia. Kronika [UŁ Łódź] 1992 nr 5 s. 5 (not. o wyborze na czlonka korespondenta krajowego Wydziału Filologiczn...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wereszycka Helena
    imprezy (alfabet tytułów)
46.impreza: "W kręgu Polskiego Słownika Biograficznego" - wystawa poświęcona Helenie Wereszyckiej (1998).  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
    książki (alfabet autorów)
47.książka: Wolanin Hubert: Słowotwórstwo w myśli językoznawczej starożytnej Grecji. Od Homera do Dionizjusza Traka. 1996 (Wstęp. * I. Tradycja poetycka. 1. Wprowadzenie. 2. Homer. 3. Hezjod. 4...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Historia literatury (łacińska starożytna)
    książki (alfabet autorów)
48.książka: Styka Jerzy: Estetyka stosowności (decorum) w literaturze rzymskiej. 1997 (Wprowadzenie. * I. Teoretyczne ujęcia stosowności. 1. Kategoria stosow...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura nowohebrajska / Historia literatury (nowohebrajska)
    imprezy (alfabet tytułów)
49.impreza: "Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich" - międzynarodowa konferencja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Ambrosewicz-Jacobs Jolanta: Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1996 nr 14 s. 13 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Ruta Magdalena: Bericht ueber die krakauer Konferenz "Juden und Judaismus in der modernen polnischen Forschung" (Kraków, 21-23 November 1995). Folia Orientalia 1997 t. 33 s. 241-244 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Ruta Magdalena: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 1/2 s. 109-111  szczegóły 
Literatury obce / Literatura żydowska / Historia literatury (żydowska)
    imprezy (alfabet tytułów)
50.impreza: "Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich" - międzynarodowa konferencja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Ambrosewicz-Jacobs Jolanta: Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1996 nr 14 s. 13 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Ruta Magdalena: Bericht ueber die krakauer Konferenz "Juden und Judaismus in der modernen polnischen Forschung" (Kraków, 21-23 November 1995). Folia Orientalia 1997 t. 33 s. 241-244 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Ruta Magdalena: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 1/2 s. 109-111  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Holoubek Gustaw*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
51.artykuł: Budzyński Adam: W tym salonie nie ma podłogi. Aneks Trybuny 2002 nr 210 s. B (komentarz nt. oracji wygłoszonej w Polskiej Akademii Umiejętności...) szczegóły