Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Tematy, motywy - Diabeł, szatan, zły duch, piekło
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Kulturowa teoria literatury
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Di Nola Alfonso M.: Diabeł. O formach, historii i kolejach losu Szatana, a także o jego powszechnej a złowrogiej obecności wśród wszystkich ludów, od czasów starożytnych aż po teraźniejszość. 2000  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 2 s. 222-223  szczegóły 
2.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łukaszuk Tomasz Dionizy: Szatan i mędrca szkiełko. Znak 1998 nr 5 s. 156-164  szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Lubczyńska-Jeziorna Elżbieta: Satanizm i jego projekcja w literaturze popularnej. Próba typologii sekt satanistycznych. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2002 nr 10 (2381) s. 101-125  szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    książki (alfabet autorów)
4.książka: Zalewska-Lorkiewicz Katarzyna: Książę Ciemności. O średniowiecznych wyobrażeniach szatana. 1996 (Wstęp. Pojęcie zła w religiach starożytnych. Szatan - upadły anioł Boż...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
5.artykuł: Czyżewski Krzysztof: The Temptation of a Poet. Krasnogruda 1998 nr 8 s. 228-230 (motywy orfickie m.in. w twórczości Rainera Marii Rilkiego, Mariny Cwie...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
    książki (alfabet autorów)
6.książka: Grzonka Piotr: Oko zaświatów. Struktury symboliczne mitologii infernalnych. 1998 (Wstęp. cz. I. Infernalna ambiwalencja: Antyświat [świat podziemny]. Od...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Kazańczuk Mariusz: W kręgu piekła barokowego. Teksty Drugie 1998 nr 6 s. 23-46 (obrazy piekła w m.in. literaturze europejskiej i kazaniach staropolski...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Młoda Polska
    książki (alfabet autorów)
8.książka: Podraza-Kwiatkowska Maria: Wolność i transcendencja. Studia i eseje o Młodej Polsce. 2001 (Sytuacja uwięzienia i zdobywania wolności. O jednym z młodopolskich sy...) szczegóły 
recenzja: Czabanowska-Wróbel Anna: Młoda Polska - jedność przeciwieństw. Dekada Literacka 2002 nr 3/4 s. 66-71 (z not. o A. Czabanowskiej-Wróbel...) szczegóły 
recenzja: (KM): Książki 2002 nr 2 s. 56 (nota...) szczegóły 
recenzja: Miłosz Czesław: Od początku tamtego stulecia. Plus Minus 2002 nr 12 s. D3  szczegóły 
polemika: Orska Joanna: Czy pójdę do piekła?. Arkusz 2002 nr 9 s. 6  szczegóły 
recenzja: Próchniak Paweł: Ruch Literacki 2002 z. 6 s. 637-639  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 130-131 (nota...) szczegóły 
recenzja: Stala Marian: Zrozumieć Młodą Polskę. Wokół "Wolności i transcendencji" Marii Podrazy-Kwiatkowskiej. Tygodnik Powszechny 2002 nr 9 s. 13  szczegóły 
recenzja: Wróbel Łukasz: Aktualność Młodej Polski. Nowe Książki 2002 nr 7/8 s. 52-53  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
9.książka: Błażejewski Tadeusz: Historiozofia retoryczna. Formy paraboliczne i apokryficzne w polskiej prozie współczesnej. 2002 ([Dot. ponownych odczytań wątków biblijnych i historycznych, zwłaszcza ...) szczegóły 
recenzja: Burkot Stanisław: Ruch Literacki 2003 z. 3 s. 341-343  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Błażejewski Tadeusz: Personifikacje diabła we współczesnej prozie polskiej. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1993 t. 47 s. 193-200  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989) / Literatura science-fiction i fantasy (literatura 1945-1989. Proza)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
11.artykuł: Olszański Tadeusz Andrzej: Mesjasz i Szatan w najnowszej fantastyce polskiej. Nowa Fantastyka 1994 nr 4 s. 65-68  szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Proza (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Błażejewski Tadeusz: Diabeł uczłowieczony - wersje współczesne. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2001 z. 4 s. 173-186 (m.in. w twórczości: Jerzy Broszkiewicz, Gustaw Herling-Grudziński, Tad...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Bibliografie i biobibliografie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Zielińska Joanna: Materiały do bibliografii demonologii ludowej obszaru pogranicza polsko-białoruskiego. Rocznik Bialskopodlaski 1996 t. 4 s. 321-324  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Ogólne (literatura ludowa)
    książki (alfabet autorów)
14.książka: Długosz Kazimierz: Język, religia, kultura. 2001 (Wstep. - Cz. I. Tradycja: Boże Narodzenie i Nowy Rok w przysłowiach [z...) szczegóły 
15.książka: Pełka Leonard J.: Polska demonologia ludowa. 1987  szczegóły 
recenzja: Kolczyński Jarosław: Człowiek i Światopogląd 1988 nr 2 s. 122-126  szczegóły 
recenzja: Smolińska Teresa: Literatura Ludowa 1988 nr 4/6 s. 115-119  szczegóły 
recenzja: Stannikova O.V.: Sovetskoe Slavjanovedenie 1990 nr 2 s. 105-107  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Folkloryści (literatura ludowa)
16.dotyczy innego zapisu:
-książka: W kręgu twórczości Michała Federowskiego. W stulecie wydania I tomu "Ludu białoruskiego". 1998 ([Materiały z sesji naukowej, 23-24 I 1997, org. Wyższa Szkoła Pedagog...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Tematy, motywy (literatura ludowa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Gerlich Marian Grzegorz: Demony a problem początku zła i destrukcji boskiego dzieła. Uwagi na przykładzie literatury oralnej górnośląskich środowisk plebejsko-miejskich. Pomysł 2001 nr 1 s. 172-179  szczegóły 
18.artykuł: Kaczan Anna: Diabeł w ludowych wierzeniach i opowieściach. Twórczość Ludowa 2003 nr 1/2 s. 11 (wstęp do zbioru tekstów ludowych z województwa lubelskiego...) szczegóły 
19.artykuł: Kolczyński Jarosław: Wizerunek diabła w kulturze ludowej. Człowiek i Światopogląd 1988 nr 12 s. 77-83 (m.in. w literaturze...) szczegóły 
20.artykuł: Lehr Urszula: Wątki demonologiczne w tradycji ustnej górali. Rocznik Podhalański 2003 t. 9 (2001/2002) s. 9-50  szczegóły 
21.artykuł: Mianecki Adrian: Postać demona wodnego w ludowych przekazach wierzeniowych. Literatura Ludowa 2002 nr 2 s. 3-25  szczegóły 
22.artykuł: Mikrut Leszek: Czarcia łapa z Rosji rodem. Studia i Materiały Lubelskie 1997 [t.] 14 s. 219-220 (omówienie podobieństw i różnic w wariantach lubelskiej legendy o czarc...) szczegóły 
23.artykuł: Olszewski Mikołaj: Diabeł a płeć. Konteksty 1993 nr 3/4 s. 116-118 (przedstawienie diabła w literaturze ludowej...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura regionalna / Śląsk (literatura regionalna)
    książki (alfabet autorów)
24.książka: Śląsk literacki. Materiały z V sesji śląskoznawczej Pracowników Naukowych, Studentów i Gości Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego. Katowice, 8-9 listopada 2000. 2001 ([Zawiera m.in.:] Od Redaktorów. * I. Na Śląsku dawnym i obecnym: Zbign...) szczegóły 
recenzja: Konopelska Wiesława: Śląsk literacki. Śląsk 2002 nr 12 s. 76  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
25.artykuł: Kuśnierczyk Andrzej: Bodajbyś diabła zjadł (Przyczynki do "antropologii" śląskiego diabła). Śląsk 2000 nr 2 s. 46-47  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Biblia, tematyka biblijna (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
26.książka: Błażejewski Tadeusz: Historiozofia retoryczna. Formy paraboliczne i apokryficzne w polskiej prozie współczesnej. 2002 ([Dot. ponownych odczytań wątków biblijnych i historycznych, zwłaszcza ...) szczegóły 
recenzja: Burkot Stanisław: Ruch Literacki 2003 z. 3 s. 341-343  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Diabeł, szatan, zły duch, piekło (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
27.książka: Diabeł w literaturze polskiej. 1998 ([Artykuły i szkice stanowiące pokłosie konferencji naukowej zorganizow...) szczegóły 
28.książka: Owczarski Wojciech: Diabeł w dramacie polskim. Z dziejów motywu. 1996 (Wstęp. - Dramat romantyczny. Diabelskie podteksty [Adam Mickiewicz: Dz...) szczegóły 
29.książka: Roguski Piotr: Kuszenie Polaków. Diabeł w świecie dramatu romantycznego. 1993 (Uwagi wstępne. - Mefisto jako partner Fausta [w utworze Johanna Wolfga...) szczegóły 
recenzja: Brudnicki Jan Z.: Arcymatryce. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 24 s. 20  szczegóły 
recenzja: Langer Gudrun: Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1996 t. 12 s. 344-346  szczegóły 
30.książka: Rożek Michał: Diabeł w kulturze polskiej. Szkice z dziejów motywu i postaci. 1993 (m.in. dot. literatury...) szczegóły 
recenzja: Bracha Krzysztof: Rodzime i obce diabły w dziejach kultury polskiej (Na marginesie pracy Michała Rożka "Diabeł w kulturze polskiej. Szkice z dziejów motywu i postaci"). Lud 1996 t. 80 s. 247-257  szczegóły 
recenzja: Cisło Maciej: Skarbiec bez szyfru. Res Publica Nowa 1993 nr 11 s. 48  szczegóły 
recenzja: (EO): Acta Poloniae Historica 1995 t. 72 s. 164 (not....) szczegóły 
recenzja: Krakowiak Małgorzata: Oj, dana dana, nie ma szatana?. Tytuł [Gdańsk] 1994 nr 2 s. 177-181  szczegóły 
recenzja: Skrok Zdzisław: Przypomnienie diabła prawdziwego. Nowe Książki 1993 nr 9 s. 7-8  szczegóły 
recenzja: Tramer Maciej: Diabeł w kulturze polskiej. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 4 s. 152-156  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
31.impreza: "Diabeł w literaturze polskiej" - konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Owczarski Wojciech: Diabelska (ob)sesja. Tytuł [Gdańsk] 1994 nr 2 s. 213-217  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
32.artykuł: Błażejewski Tadeusz: Diabeł uczłowieczony - wersje współczesne. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2001 z. 4 s. 173-186 (m.in. w twórczości: Jerzy Broszkiewicz, Gustaw Herling-Grudziński, Tad...) szczegóły 
33.artykuł: Dybek Dariusz: Postać diabła w dramacie XVI i XVII wieku. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1992 nr 32 (1459) s. 3-18  szczegóły 
34.artykuł: Juraszczyk Andrzej, Zapart Mateusz: Satanizm za... krzyczeć Jezusa. Pomysł 2001 nr 1 s. 122-128 (m.in.: Charles Baudelaire, Aliester Crowley, Tadeusz Miciński...) szczegóły 
35.artykuł: Kmiecińska-Kaczmarek Teresa: Diabelskie hasła (Boruta łęczycki). PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1999 nr 7/8 s. 162-166 (o postaciach diabla w legendach łęczyckich...) szczegóły 
36.artykuł: Lisicki Paweł: Cień Złego. Fronda 1994 nr 1 s. 47-61  szczegóły 
37.artykuł: Nowik Andrzej Marek: Przeciw negującym istnienie piekła. Christianitas 2001 nr 8 s. 35-56 (m.in. na podstawie twórczości Dantego Alighieri, Tomasza z Akwinu oraz...) szczegóły 
38.artykuł: Osiński Zbigniew: Zabobon, przesąd, diabły, czarownice i wilkołaki w pamiętnikach polskich z XVI i XVII wieku. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 2003 t. 58 s. 59-72  szczegóły 
39.artykuł: Półrola Małgorzata, Rudolph Andrea: Teufelsbilder in mecklemburgischen und masowischen Sagenwelten. Eine kulturenvergleichende Studie. = Obraz diabła w podaniach ludowych regionów Mazowsza i Meklemburgii. Studium porównawcze.. x 1999 ([w ks. zb.:] Noch heute zeigt sich der Teufel. Teufelbilder in Masowie...) szczegóły 
40.artykuł: Prewęcka Karolina: Speaking of the devil (A Polish history of satan). The Warsaw Voice 1994 nr 2 s. 10-11 (nt. wystawy w Muzeum Etnograficznym w Warszawie poświęconym wizerukom ...) szczegóły 
41.artykuł: Stefańczyk Tadeusz: Demony i poeci. Twórczość 2001 nr 5 s. 30-40 (nt. motywu demona w poezji w XIX i XX w.; z fragm. tekstów...) szczegóły 
42.artykuł: Świercz Marek: Diabeł patriotyczny. Śląsk 2000 nr 7 s. 86 (postać diabła w literaturze i folklorze polskim; na marginesie wystawy...) szczegóły 
43.artykuł: Tazbir Janusz: Diabli na zasiłku?. Książki. Gazeta 1997 nr 5 s. 10-11 (m.in. motyw diabła w literaturze polskiej...) szczegóły 
44.artykuł: Walkowski Grzegorz: Belzebub i inne imiona. Kociewski Magazyn Regionalny 2002 nr 2 s. 3-5 (dot. imion diabła m.in. u aut.: Witold Bunikiewicz, Bohdan Baranowski...) szczegóły 
45.artykuł: Wojciechowska Beata: O potworach, demonach wodnych i świętych źródłach w Polsce średniowiecznej. Almanach Historyczny 1999 t. 1 s. 31-44 (m.in. w rocznikach, kronikach i kazaniach średniowiecznych oraz w świe...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Magia, szamanizm, okultyzm, wróżby, czary, zabobony (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
46.artykuł: Osiński Zbigniew: Zabobon, przesąd, diabły, czarownice i wilkołaki w pamiętnikach polskich z XVI i XVII wieku. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 2003 t. 58 s. 59-72  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Polska, Polacy (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
47.książka: Ein weiter Mantel. Polenbilder in Gesellschaft, Politik und Dichtung = Obszerna polska peleryna. Polityczne, społeczne i literackie wizje Polski i Polaków. 2002 ([Tom pokonferencyjny międzynarodowego sympozjum "Polen und Deutsche. S...) szczegóły 
recenzja: Wojtczak Maria: Przegląd Zachodni 2003 nr 4 s. 235-237  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie fikcyjne, legendarne, literackie (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
48.książka: Postacie i motywy faustyczne w literaturze polskiej. Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej, Białystok 23-26 października 1997 r. T. 2. 2001 ([W 250. rocznicę urodzin Johanna Wolfganga Goethego] Jolanta Sztachels...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Religia, tematyka religijna, sacrum (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
49.książka: Długosz Kazimierz: Język, religia, kultura. 2001 (Wstep. - Cz. I. Tradycja: Boże Narodzenie i Nowy Rok w przysłowiach [z...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
    książki (alfabet tytułów)
50.książka: Bajki warmińsko-mazurskie o diabłach, kłobukach, smątkach i kołbogach. 1989 ([7 tekstów]....) szczegóły 
51.książka: Jak diabeł Boruta Łęczycan mamił. 1997 (Anna Dłużewska-Sobczak: Każdy ma swojego diabła [przedmowa]. - [Opowie...) szczegóły 
52.książka: Noch heute zeigt sich der Teufel. Teufelbilder in Masowien und Mecklemburg = Jeszcze i dziś diabeł się pokazuje. Wizerunek diabła na Mazowszu i w Meklemburgii. 1999 ([Zawiera zbiór XIX-wiecznych podań ludowych, fragmentów legend i przek...) szczegóły 
recenzja: Mańko-Matysiak Anna: Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 23 s. 769-770 ( ...) szczegóły 
recenzja: Scholz Ute: x 2000 ([w czasopiśmie:] Zeitschrift fuer Slavistik (Berlin) 2000 t. 45...) szczegóły 
53.książka: Opowieści i legendy świętokrzyskie. 1996 ([Teksty 57 utworów zebranych w działach:] Legendy i ludowe tłumaczenie...) szczegóły 
54.książka: Opowieści o diabłach podlaskich ...o Kurejce, Przykicie, Rosochatym i innych postaciach diabelskich na Podlasiu zrodzonych. 1996 ([Legendy i podania]....) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Literatura ludowa / Śląsk (literatura ludowa)
    artykuły (alfabet tytułów)
55.artykuł: Gerlich Marian Grzegorz: Demony a problem początku zła i destrukcji boskiego dzieła. Uwagi na przykładzie literatury oralnej górnośląskich środowisk plebejsko-miejskich. Pomysł 2001 nr 1 s. 172-179  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gombrowicz Witold
56.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Chojka Joanna: Dotyk diabła. Dialog [Warszawa] 1999 nr 11 s. 138-150 (nt. motywu diabła w utworze z odniesieniem do "Dzienników" pisarza ora...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Krasicki Ignacy
    książki o twórcy (alfabet autorów)
57.książka o twórcy: W 200. rocznicę śmierci Ignacego Krasickiego. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w dniu 6 grudnia 2001 roku przez Instytut Filologii Polskiej Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim. 2002 (Stanisław Frycie: Wstęp. * Witold Nawrocki: "Nasz fioletowy arlecchino...) szczegóły 
  Krasiński Zygmunt
58.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Lendlewicz Dorota: Romantyczny wizerunek szatana w "Irydionie" Z. Krasińskiego. Ojczyzna Polszczyzna 1997 nr 4 s. 23-30  szczegóły 
  Krzysztoń Jerzy
59.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Błażejewski Tadeusz: Diabeł w "Obłędzie" Jerzego Krzysztonia. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6 s. 281-290  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mickiewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
60.artykuł: Brzozowski Jacek: O Mickiewiczowskich diabłach w ogólności. Teatr 1997 nr 12 s. 30-35 (obecność diabłów i szatanów w twórczości Mickiewicza...) szczegóły 
61.artykuł: Gawinecka Diana: Postać diabła i jej funkcje w "Balladach i romansach" oraz "Dziadach" Adama Mickiewicza. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2002 nr 41 (2408) s. 85-104  szczegóły 
  Mrożek Sławomir
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
62.artykuł: Banasik Aneta: Między dobrem a złem - obraz diabła w opowiadaniach Sławomira Mrożka. Postscriptum 1998 nr 26 s. 13-22  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Norwid Cyprian Kamil
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
63.artykuł: Norwid Cyprian Kamil: "Świata-tego Książę". O Norwidowych obliczach szatana. Studia Norwidiana 2000 t. 17/18 (1999/2000) s. 21-48  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sarwa Andrzej Juliusz
    książki twórcy (alfabet tytułów)
64.książka twórcy: Sarwa Andrzej Juliusz: O śmierci, antychryście i o końcu świata. [Eseje]. 1992  szczegóły 
65.książka twórcy: Sarwa Andrzej Juliusz: O śmierci, antychryście i o końcu świata. [Eseje]. 1992  szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
66.artykuł: Cieślak Stanisław: Gry miejscami teologicznymi w dramatach Juliusza Słowackiego (1809-1849). Lignum Vitae 2002 t. 3 s. 445-465 (dot. m.in. symboliki religijnej i kapłańskiej, w tym związanej ze św. ...) szczegóły 
67.artykuł: Krysowski Olaf: Trzy portrety sztana w lirykach genezyjskich Słowackiego. Przegląd Powszechny 1996 [nr] 11 s. 193-205 (nt. przedstawienia diabła za pomocą obrazów-symboli: niedźwiedzia w ma...) szczegóły 
  Szymborska Wisława
68.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Fiała Edward: O diable współczesnym (Wokół jednego wiersza Szymborskiej). Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 591-599 (interpretacja...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tuwim Julian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
69.artykuł: Wiatr Aneta: Ekspres Tuwim. Twórczość 2001 nr 5 s. 41-53 (nt. motywów piekła i diabła w utworach poety; z fragm. wierszy...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - V
  Vincenz Stanisław
    książki o twórcy (alfabet autorów)
70.książka o twórcy: Stanisław Vincenz - humanista XX wieku. 2002 ((Pamięci Profesora Ryszarda Łużnego wytrawnego oraz wiernego czytelnik...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
71.książka: Shattuck Roger: Wiedza zakazana. Od Prometeusza do pornografii. 2001 ([Zawiera m.in.:] Drugie oblicze ciekawości [nt. motywu Prometeusza w l...) szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Anatomia ciekawości. Nowe Książki 1999 nr 10 s. 52-53  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Literatura ludowa (powszechna)
    artykuły (alfabet tytułów)
72.artykuł: Zielińska Agnieszka: Wątki satanistyczne u Kapfera. Teksty z Ulicy 1999 z. 3/4 s. 73-75 ([rec. książki:] Jean-Noel Kapferer: Rumors. Uses, interpretations and ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
73.książka: Demonologia w nauce ojców Kościoła. 2000 ([Zawiera materiały z sympozjum patrystycznego "Demonologia w nauce Ojc...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 2 s. 201-202 (nota...) szczegóły 
74.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Łukaszuk Tomasz Dionizy: Szatan i mędrca szkiełko. Znak 1998 nr 5 s. 156-164  szczegóły 
75.książka: Di Nola Alfonso M.: Diabeł. O formach, historii i kolejach losu Szatana, a także o jego powszechnej a złowrogiej obecności wśród wszystkich ludów, od czasów starożytnych aż po teraźniejszość. 2000  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 2 s. 222-223  szczegóły 
76.książka: Dowgiałło Krzysztof Junosza: Anioł i diabeł w Europie. 1997 ([Dedykacja:] Książkę tę dedykuję pani Sylwii Rudnickiej z Sopotu, jako...) szczegóły 
77.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: (jh): Principia 1995 t. 13/14 s. 321-323  szczegóły 
78.książka: Grzonka Piotr: Oko zaświatów. Struktury symboliczne mitologii infernalnych. 1998 (Wstęp. cz. I. Infernalna ambiwalencja: Antyświat [świat podziemny]. Od...) szczegóły 
79.książka: Haining Peter: Leksykon duchów. 1990  szczegóły 
80.książka: Laurentin Rene: Szatan, mit czy rzeczywistość? Nauczanie i doświadczenie Chrystusa i Kościoła. 1997 ([Zawiera rozdziały:] I. Demon zdemitologizowany. Powrót diabła. Proble...) szczegóły 
recenzja: Bartkowicz Wojciech: Zły jest. Znak 1998 nr 5 s. 152-156  szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Renesans diabła?. Powściągliwość i Praca 2002 nr 6 s. 30-31  szczegóły 
recenzja: Zadrożyńska Anna: Dyskretny prezes wielkiej korporacji. Nowe Książki 1998 nr 6 s. 70-71  szczegóły 
81.książka: McGinn Bernard: Antychryst. 1999  szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Diabelska trylogia. Nowe Książki 1999 nr 7 s. 10-11  szczegóły 
82.książka: Messadie Gerald: Diabeł. Historia powszechna. 1999  szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Diabelska trylogia. Nowe Książki 1999 nr 7 s. 10-11  szczegóły 
83.książka: Minois Georges: Diabeł. 2001 ([Studium historycznej ewolucji pojęcia diabła w kulturze europejskiej....) szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Szatańskie wersety. Powściągliwość i Praca 2003 nr 6 s. 23  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 130 (nota...) szczegóły 
84.książka: Minois Georges: Historia piekła. 1998  szczegóły 
85.książka: Minois Georges: Historia piekła. 1996 ([Obraz piekła w różnych religiach i kulturach; zawiera rozdziały:] Czę...) szczegóły 
recenzja: Baczyński Marcin: Piekło odwetu. Gazeta Wyborcza 1997 nr 61 s. 10  szczegóły 
recenzja: Kołakowski Leszek: Nowości z podziemia. Książki. Gazeta 1997 nr 5 s. 8-9  szczegóły 
recenzja: Kuncewicz Piotr: Wieczory z Patarafką [z tego cyklu:] A może do piekła?. Przegląd 2000 nr 42 s. 17  szczegóły 
recenzja: Kuncewicz Piotr: Wieczory z Patarafką [z tego cyklu:] Infernalne stulecie. Przegląd 2000 nr 43 s. 16  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Geroge Minois: "Historia piekła". Plus Minus 1997 nr 11 s. 19  szczegóły 
recenzja: Oramus Marek: Kompleks penitencjalny. Fenix 1997 nr 10 s. 186-190  szczegóły 
recenzja: R.K.: Literatura 1997 nr 3 s. 59 (nota...) szczegóły 
recenzja: Ryś Grzegorz: Piekielne pokusy. Tygodnik Powszechny 1997 nr 13 s. 16  szczegóły 
recenzja: Środa Magdalena: Kołowrót strachu. Nowe Książki 1997 nr 4 s. 12-13  szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: Piekło i raj. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 12/13 s. 34  szczegóły 
86.książka: Przybylski Ryszard: Pustelnicy i demony. 1994 ([Eseje nt. duchowości wczesnochrześcijańskich mnichów i pustelników:] ...) szczegóły 
recenzja: Bugajski Leszek: Jak zwykle bez szans. Twórczość 1995 nr 3 s. 93-96  szczegóły 
recenzja: Cybulska Maja Elżbieta: Tydzień 1995 nr 12 s. 9  szczegóły 
recenzja: Dabertowa Eugenia R.: Święci szaleńcy marnego czasu. Zeszyty Karmelitańskie 1995 nr 1 s. 175-180  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1994 nr 39 s. 13 (nota...) szczegóły 
recenzja: Jastrun Tomasz: Żądło i kości. Ex Libris 1994 nr 63 s. 10  szczegóły 
recenzja: Komendant Tadeusz: Abba Ryszard. Ex Libris 1994 nr 63 s. 9-10 (sprost. autora: Ex Libris 1994 nr 64 s. 17....) szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej, Żuliński Leszek: Z Przybylskim po pustyni. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 31 s. 21  szczegóły 
recenzja: Sochoń Jan: Ach, ci biedni pustelnicy.... Sycyna 1995 nr 7 s. 18  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: W oazie pięknych tekstów. Rzeczpospolita 1994 nr 254 s. 6  szczegóły 
recenzja: Szurek Joanna: Zbłądzenia metaforyczne, czyli o nieufności. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2002 nr 40 (2344) s. 207-217  szczegóły 
recenzja: Tokarska-Bakir Joanna: Ucieczka na pustynię. Gazeta o Książkach 1994 nr 10 s. 4  szczegóły 
recenzja: Wieczorkiewicz Anna: Tropienie demonów. Społeczeństwo Otwarte 1995 nr 6 s. 46-48  szczegóły 
recenzja: Zajączkowski Wojciech: Eseista i pustelnicy. Res Publica Nowa 1995 nr 2 s. 69-70  szczegóły 
87.książka: Robbins Rossell Hope: Encyklopedia czarów i demonologii. 1998  szczegóły 
recenzja: Cichy Michał: Miłość jako tortura. Gazeta Wyborcza 1998 nr 50 s. 28  szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Demony, czarownice, czary. Nowe Książki 1998 nr 7 s. 58-59  szczegóły 
recenzja: Szkurłatowski Krzysztof P.: Lud 1998 t. 82 s. 310-312  szczegóły 
88.książka: Rougemont Denis de: Udział Diabła. 1992 (Wstęp (O tym, że poznanie prawdziwego niebezpieczeństwa leczy nas z lę...) szczegóły 
recenzja: Baranowska Maria Małgorzata: Gdzie szukać diabła. Znak 1993 nr 8 s. 134-137 (z not. o Marii Małgorzacie Baranowskiej...) szczegóły 
recenzja: Cisło Maciej: Zło dobra. Tygodnik Solidarność 1992 nr 39 s. 16  szczegóły 
recenzja: Gerlach Anna: Uwaga! W twoim fotelu siedzi diabeł. Nowy Świat 1992 nr 296 s. 11  szczegóły 
recenzja: (MK): Arcydzieło i humbug. Res Publica Nowa 1992 nr 1 s. 61  szczegóły 
recenzja: Schiller Anna: Gdzie jest Diabeł pogrzebany. Gazeta Wyborcza 1992 nr 156 s. 17  szczegóły 
recenzja: Skórzyński Piotr: W niewoli byka. Nowe Książki 1992 nr 9 s. 14-17 (zawiera także uwagi dot. przekładu Andrzeja Frybesa....) szczegóły 
recenzja: Sobota Jacek: Diabli, diabli. Nowa Fantastyka 1993 nr 3 s. 70  szczegóły 
recenzja: Zabłocki Krzysztof: Jak obłaskawić Diabła. Rzeczpospolita 1992 nr 180 dod. s. 5  szczegóły 
89.książka: Rudwin Maximilian: Diabeł w legendzie i literaturze. 1999 (Przedmowa. * I. Legenda Lucyfera. II. Liczba diabłów. III. Imiona diab...) szczegóły 
recenzja: Czarnecka Małgorzata: Diabeł literatury. Wprost 1999 nr 17 s. 124  szczegóły 
recenzja: Merta Tomasz: A może jednak Dante?. Życie z Książkami 1999 nr z 16 VI s. 5  szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1999 nr 6 s. 61 (nota...) szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Diabelska trylogia. Nowe Książki 1999 nr 7 s. 10-11  szczegóły 
recenzja: Turaj-Kalińska Katarzyna: Ten, którego nie ma. Universitas 1999 nr 24 s. 99-100  szczegóły 
recenzja: Zarzycka Justyna: Ciemne sprawki. Przekrój 1999 nr 19 s. 38  szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: Diabeł wspaniały. Gazeta Wyborcza 1999 nr 97 s. 14  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 105 (nota...) szczegóły 
90.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Szymborska Wisława: Ładnie, pięknie, ale. Gazeta o Książkach 1995 nr 2 s. 12  szczegóły 
91.książka: Schouppe Francois Xavier: Piekło. Dogmat o piekle na przykładach faktów z życia świętych i historii Kościoła. 2000  szczegóły 
92.książka: Schouppe Francois Xavier: Piekło. Dogmat o piekle na przykładach faktów z życia świętych i historii Kościoła. 1995 ([Przedstawienie prawdziwych wydarzeń z życia ludzi, którzy w jakiś spo...) szczegóły 
93.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Krassowski Maciej: Wizjonerzy średniowiecza. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 33 s. 20  szczegóły 
94.książka: Turner Alice K.: Historia piekła. 1996 (Wstęp. - Wielkie podziemie [relacje ludów Mezopotamii z Krainy Zmarłyc...) szczegóły 
recenzja: Jastrun Tomasz: Ruchome płomienie piekła. Rzeczpospolita 1996 nr 112 dod. s. 6  szczegóły 
recenzja: Mikołejko Zbigniew: Kino Paradiso, kino Inferno. Ex Libris 1996 nr 98 s. 13  szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Dzieje patologii wyobraźni. Nowe Książki 1996 nr 6 s. 30-31  szczegóły 
95.książka: Zalewska-Lorkiewicz Katarzyna: Książę Ciemności. O średniowiecznych wyobrażeniach szatana. 1996 (Wstęp. Pojęcie zła w religiach starożytnych. Szatan - upadły anioł Boż...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
96.impreza: "Demonologia w nauce Ojców Kościoła" - sympozjum (1998).  szczegóły 
artykuł: Pałucki Jerzy: Demonologia w nauce Ojców Kościoła (Sekcja Patrystyczna, Siedlce, 21-22 IX 1998). Vox Patrum 1999 t. 34/35 (1998) s. 661-664 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
97.artykuł: Bokwa Ignacy: Szatan jako osoba?. Przegląd Powszechny 1996 nr 11 s. 149-160  szczegóły 
98.artykuł: Czapliński Lesław: Dybuk: Na pograniczu tradycyjnej kultury i nowoczesnej sztuki. Kresy 1992 nr 9/10 s. 16-21 (motyw dybuka (duszy zmarłego nie mogącej znaleźć spokoju) w literaturz...) szczegóły 
99.artykuł: Czapliński Lesław: Golem, przyrodni brat dybuka. Opcje 2000 nr 1 s. 38-43 (motyw Golema w literaturze, sztukach teatralnych i filmie m.in.: Johan...) szczegóły 
100.artykuł: Czyżewski Krzysztof: The Temptation of a Poet. Krasnogruda 1998 nr 8 s. 228-230 (motywy orfickie m.in. w twórczości Rainera Marii Rilkiego, Mariny Cwie...) szczegóły 
101.artykuł: Juraszczyk Andrzej, Zapart Mateusz: Satanizm za... krzyczeć Jezusa. Pomysł 2001 nr 1 s. 122-128 (m.in.: Charles Baudelaire, Aliester Crowley, Tadeusz Miciński...) szczegóły 
102.artykuł: Kazańczuk Mariusz: W kręgu piekła barokowego. Teksty Drugie 1998 nr 6 s. 23-46 (obrazy piekła w m.in. literaturze europejskiej i kazaniach staropolski...) szczegóły 
103.artykuł: Leszczyńska Joanna: Obraz wiły w pieśniach ludowych obszaru językowego serbsko-chorwackiego. Młoda Polonistyka 1998 nr 2 s. 73-78  szczegóły 
104.artykuł: Lubczyńska-Jeziorna Elżbieta: Satanizm i jego projekcja w literaturze popularnej. Próba typologii sekt satanistycznych. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2002 nr 10 (2381) s. 101-125  szczegóły 
105.artykuł: Moczkodan Rafał: Kreacja szatana w Biblii a epistolarne wizerunki diabła A. Frossarda i C.S. Lewisa. Przegląd Powszechny 2003 nr 3 s. 287-304  szczegóły 
106.artykuł: Rodak Paweł: Diabeł odpędzany. Dialog [Warszawa] 1996 nr 9 s. 112-121 (motyw diabła w kulturze europejskiej od średniowiecza po współczesność...) szczegóły 
107.artykuł: Rudwin Maximilian: Diabeł w legendzie i literaturze [ks., fragm.:] Zbawienie Szatana. Książki. Gazeta 1997 nr 5 s. 8  szczegóły 
108.artykuł: Rutkowski Paweł: The taming of the fied. Anglica 1997 t. 7 s. 39-52 (oswajanie diabła w literaturze światowej od epoki Odrodzenia...) szczegóły 
109.artykuł: Sikora Agnieszka: Piekło jako miasto potępionych w średniowiecznych wizjach eschatologicznych. Pomysł 2002 nr 2 s. 83-91 (m.in.: Dante Alighieri, Grzegorz Wielki, Grzegorz z Tours, Owidiusz, P...) szczegóły 
110.artykuł: Tomaszewska Grażyna: Sacrum i wykroczenia. Kresy 2003 nr 53 s. 227-234 (tematyka zła, piekła, nieszczęścia w kręgu zainteresowań literatury i ...) szczegóły 
111.artykuł: Wilson Reuel K.: The Devil in Three Political Novels; Dostoevsky's "The Devils", Conrad's "Nostromo" and kazimierz Orłoś "The Drunk Tank". The Polish Review 1998 t. 43 nr 1 s. 69-78  szczegóły 
112.artykuł: Wiśniewski Robert: Wołanie w próżnię czy wzywanie demonów?. Mówią Wieki 1999 nr 3 s. 5-7 (wypędzanie demonów z sanktuariów w literaturze hagiograficznej m.in.: ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura arabska / Zagadnienia specjalne (arabska) / Tematy, motywy (arabska)
    książki (alfabet autorów)
113.książka: Kościelniak Krzysztof: Złe duchy w Biblii i Koranie. Wpływ demonologii biblijnej na koraniczne koncepcje szatana w kontekście oddziaływań religii starożytnych. 1999  szczegóły 
recenzja: Bartczak Andrzej: Folia Orientalia 2002 t. 38 s. 213-216  szczegóły 
recenzja: Bartczak Andrzej: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2003 nr 2 s. 150-153  szczegóły 
recenzja: Dzidek Tadeusz: Ateneum Kapłańskie 2000 t. 134 z. 2 s. 389  szczegóły 
recenzja: Dzidek Tadeusz: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1999 t. 52 z. 2 s. 192  szczegóły 
recenzja: Klimek Piotr: Warszawskie Studia Teologiczne 2000 t. 12 (1999) cz. I s. 341-342  szczegóły 
recenzja: Lippki Sławomir: Wędrujące Zło. Nomos 1999 nr 26/27 s. 174-177  szczegóły 
recenzja: Woźniak Jerzy: Studia Judaica 2003 nr 2/1 (2002/2003) s. 193-198  szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Hasła szczegółowe (czeska) / Hasła osobowe (czeska)
  Drda Jan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
114.artykuł: Szymeczko Kazimierz: Igraszki z Drdą. Gawęda baśniowo-optymistyczna. Guliwer 2001 nr 3 s. 13-16 (dot. motywu postaci demonicznych i diabelskich, nie do końca złych w t...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Hasła szczegółowe (grecka starożytna) / Hasła osobowe (grecka starożytna)
  Bazyli Wielki święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
115.artykuł: Osek Ewa: Szatan - duch powietrza w nauce Bazylego Wielkiego. Vox Patrum 2002 t. 40/41 (2001) s. 209-217  szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Opracowania ogólne (książki, Biblia grecka starożytna)
    książki (alfabet autorów)
116.książka: Kościelniak Krzysztof: Zło osobowe w Biblii. Egzegetyczne, historyczne, religioznawcze i kulturowe aspekty demonologii biblijnej. 2002 ([M.in. analiza nazw odnoszących się do demonów w Starym i Nowym Testam...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 52 (nota...) szczegóły 
117.książka: Sayes Jose Antonio: Szatan. Rzeczywistość czy mit?. 2003 ([Postać szatana w tekstach Starego i Nowego Testamentu, także o obecno...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Biblia (Testamentum Novum) / Artykuły ogólne (Biblia grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
118.artykuł: Mikołajczak Mieczysław: Biblijne implikacje dotyczące demonów. Studia Teologiczne 2002 t. 20 s. 19-30 (imiona i charakter demonów występujących w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Historia literatury (hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
119.artykuł: Gebert Konstanty: "... By się pług nie złamał". Uwagi o demonologii żydowskiej. Polska Sztuka Ludowa 1989 nr 1/2 s. 13-18 (m.in. w Biblii, Talmudzie, Kabale...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Zagadnienia specjalne (hebrajska) / Tematy, motywy (hebrajska)
    książki (alfabet autorów)
120.książka: Kościelniak Krzysztof: Złe duchy w Biblii i Koranie. Wpływ demonologii biblijnej na koraniczne koncepcje szatana w kontekście oddziaływań religii starożytnych. 1999  szczegóły 
recenzja: Bartczak Andrzej: Folia Orientalia 2002 t. 38 s. 213-216  szczegóły 
recenzja: Bartczak Andrzej: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2003 nr 2 s. 150-153  szczegóły 
recenzja: Dzidek Tadeusz: Ateneum Kapłańskie 2000 t. 134 z. 2 s. 389  szczegóły 
recenzja: Dzidek Tadeusz: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1999 t. 52 z. 2 s. 192  szczegóły 
recenzja: Klimek Piotr: Warszawskie Studia Teologiczne 2000 t. 12 (1999) cz. I s. 341-342  szczegóły 
recenzja: Lippki Sławomir: Wędrujące Zło. Nomos 1999 nr 26/27 s. 174-177  szczegóły 
recenzja: Woźniak Jerzy: Studia Judaica 2003 nr 2/1 (2002/2003) s. 193-198  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
121.artykuł: Jagodzińska Agnieszka: O demonologii i egzorcyzmach w tradycji judaistycznej. Albo albo 2003 nr 2 s. 85-98 (m.in. w księgach i apokryfach Starego Testamentu, Talmudzie, kabale, t...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Opracowania ogólne (książki, Biblia hebrajska)
    książki (alfabet autorów)
122.książka: Kościelniak Krzysztof: Zło osobowe w Biblii. Egzegetyczne, historyczne, religioznawcze i kulturowe aspekty demonologii biblijnej. 2002 ([M.in. analiza nazw odnoszących się do demonów w Starym i Nowym Testam...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 52 (nota...) szczegóły 
123.książka: Laurentin Rene: Szatan, mit czy rzeczywistość? Nauczanie i doświadczenie Chrystusa i Kościoła. 1997 ([Zawiera rozdziały:] I. Demon zdemitologizowany. Powrót diabła. Proble...) szczegóły 
recenzja: Bartkowicz Wojciech: Zły jest. Znak 1998 nr 5 s. 152-156  szczegóły 
recenzja: Klecel Marek: Renesans diabła?. Powściągliwość i Praca 2002 nr 6 s. 30-31  szczegóły 
recenzja: Zadrożyńska Anna: Dyskretny prezes wielkiej korporacji. Nowe Książki 1998 nr 6 s. 70-71  szczegóły 
124.książka: Sayes Jose Antonio: Szatan. Rzeczywistość czy mit?. 2003 ([Postać szatana w tekstach Starego i Nowego Testamentu, także o obecno...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
125.artykuł: Mikołajczak Mieczysław: Biblijne implikacje dotyczące demonów. Studia Teologiczne 2002 t. 20 s. 19-30 (imiona i charakter demonów występujących w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
126.artykuł: Tyloch Witold: Piekło - w kręgu kultury starotestamentowej. Argumenty 1989 nr 46 s. 11, nr 47 s. 11  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Historia literatury (łacińska starożytna)
    książki (alfabet autorów)
127.książka: Wiśniewski Robert: Szatan i jego słudzy. Rola diabła i demonów w łacińskiej literaturze hagiograficznej IV-V w. [Chrześcijaństwo u Schyłku Starożytności. Studia Źródłoznawcze, t. 4]. 2003 (Wstęp. [I]. "Vita Pauli" [św. Hieronima]. Kto mieszka na pustyni? Słud...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Zagadnienia specjalne (niemiecka) / Tematy, motywy (niemiecka)
    książki (alfabet autorów)
128.książka: Ein weiter Mantel. Polenbilder in Gesellschaft, Politik und Dichtung = Obszerna polska peleryna. Polityczne, społeczne i literackie wizje Polski i Polaków. 2002 ([Tom pokonferencyjny międzynarodowego sympozjum "Polen und Deutsche. S...) szczegóły 
recenzja: Wojtczak Maria: Przegląd Zachodni 2003 nr 4 s. 235-237  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
129.artykuł: Półrola Małgorzata, Rudolph Andrea: Teufelsbilder in mecklemburgischen und masowischen Sagenwelten. Eine kulturenvergleichende Studie. = Obraz diabła w podaniach ludowych regionów Mazowsza i Meklemburgii. Studium porównawcze.. x 1999 ([w ks. zb.:] Noch heute zeigt sich der Teufel. Teufelbilder in Masowie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Antologie i zbiory (niemiecka)
    książki (alfabet autorów)
130.książka: Noch heute zeigt sich der Teufel. Teufelbilder in Masowien und Mecklemburg = Jeszcze i dziś diabeł się pokazuje. Wizerunek diabła na Mazowszu i w Meklemburgii. 1999 ([Zawiera zbiór XIX-wiecznych podań ludowych, fragmentów legend i przek...) szczegóły 
recenzja: Mańko-Matysiak Anna: Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 23 s. 769-770 ( ...) szczegóły 
recenzja: Scholz Ute: x 2000 ([w czasopiśmie:] Zeitschrift fuer Slavistik (Berlin) 2000 t. 45...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Goethe Johann Wolfgang von
131.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Janion Maria: "Faust": tragedia antropologiczna. Dialog [Warszawa] 1989 nr 9 s. 91-95 (mit faustyczny w dramacie Goethego i "Tragicznej historii Doktora Faus...) szczegóły 
artykuł: Schoene Albrecht: Sabat czarownic i kult Szatana w "Fauście" Goethego. Literatura na Świecie 1996 nr 5/6 s. 195-217 (z not. o Albrechcie Schoene s. 379...) szczegóły 
  Mann Thomas
132.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Owczarski Wojciech: Mann i Dostojewski diabłem podszyci czyli o paradoksalności diabła i diaboliczności paradoksu. Tytuł [Gdańsk] 1993 nr 1 s. 59-71 (także nt. "Biesów" Fiodora Dostojewskiego i "Mistrza i Małgorzaty" Mic...) szczegóły 
  Nikolaus von Jauer *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
133.książka o twórcy: Bracha Krzysztof: Teolog, diabeł i zabobony. Świadectwo traktatu Mikołaja Magni z Jawora "De superstitionibus" (1405 r.). 1999 (Wstęp. * Część pierwsza: Mikołaj z Jawora i jego miejsce w piśmiennict...) szczegóły 
recenzja: Kracik Jan: Europejczyk ze Śląska na tropie przesądu. Nasza Przeszłość = Notre Passe 2001 t. 95 s. 499-508  szczegóły 
recenzja: Kras Paweł: Kwartalnik Historyczny 2002 nr 2 s. 151-156  szczegóły 
recenzja: Markowski Mieczysław: Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1999 r. 49 nr 1/2 s. 255-258  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    książki (alfabet autorów)
134.książka: Książki nieznane, książki zapomniane.... 1999 (Od redakcji. * Władysław Piotrowski: Knigi zabytye i predannye zabveni...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Zagadnienia specjalne (rosyjska) / Tematy, motywy (rosyjska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
135.artykuł: Dudek Andrzej: The devil in 19th century russian poetry. Slavia Orientalis 1992 nr 2 s. 19-26 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Blok Aleksandr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
136.artykuł: Trojanowska Beata: Kilka słów o poetyckiej wizji demona w twórczości Aleksandra Błoka. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Studia Filologiczne. Filologia Rosyjska 1993 z. 15 s. 85-92  szczegóły 
  Dostoevskijj Fjodor
137.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Owczarski Wojciech: Mann i Dostojewski diabłem podszyci czyli o paradoksalności diabła i diaboliczności paradoksu. Tytuł [Gdańsk] 1993 nr 1 s. 59-71 (także nt. "Czarodziejskiej góry" Tomasza Manna i "Mistrza i Małgorzaty...) szczegóły 
  Sologub Fjodor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
138.artykuł: Mierzyńska Agnieszka: Demon, śmierć i obłęd (Motyw "niedotykomki" w twórczości Fiodora Sołoguba). Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1993 nr 79 (1531) s. 93-106  szczegóły 
  Tolstojj Lev
139.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Bednarczyk Kinga: Demonicheskie motivy v tvorchestve Leonida Andreeva. x 2000 ([W ks. zb.:] Studia i szkice slawistyczne. Literatura, kultura, język....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Franciszek z Asyżu święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
140.artykuł: Siwiński Norbert M.: Obraz bytów duchowych (aniołów i demonów) w trzynastowiecznych hagiografiach świętego Franciszka. Lignum Vitae 2003 t. 4 s. 319-359  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Mezopotamii / Historia literatury (Mezopotamii)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
141.artykuł: Sandowicz Małgorzata: Demony w mitologii akadyjskiej: Lamasztu, Pauzuzu i Lilitu. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 3/4 s. 181-191 (na podstawie literatury magicznej; z fragmentami tekstów magicznych i ...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Dział wstępny (Teatr, film, radio, telewizja) / Hasła osobowe (Ludzie teatru i filmu)
  Polański Roman*
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
142.artykuł: Łukaszewicz Agata: Diabeł z twarzą blondynki. Przegląd 2000 nr 5 s. 16 (m.in. o filmach: "Dziecko Rosemary", "Dziewiąte wrota"...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Zagadnienia szczegółowe (film) / Tematy i motywy filmowe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
143.artykuł: Cegła Marian: Sezon w piekle. Tygodnik Solidarność 2001 nr 23 s. 17 (m.in. dot. motywu szatana w kinie polskim...) szczegóły 
144.artykuł: Chalasiewicz Michał: Kino diabłem podszyte. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Filmoznawcze 2000 t. 21 s. 45-60 (motywy satanistyczne we współczesnym kinie...) szczegóły