Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Instytuty pozauczelniane, komitety i towarzystwa naukowe w Polsce - Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    imprezy (alfabet tytułów)
1.impreza: "Semiotyka środków łączności. Mówienie - pisanie - poczta - telegraf - telefon - e-mail w praktyce i w sztuce/literaturze" - Międzynarodowa Konferencja Naukowa (2001).  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    imprezy (alfabet tytułów)
2.impreza: "Kontakty językowe polszczyzny na pograniczu wschodnim" - międzynarodowa konferencja naukowa [dedykowana prof. Januszowi Riegerowi z okazji 65. rocznicy urodzin i 40-lecia pracy twórczej].  szczegóły 
artykuł: Rudolf-Ziółkowska Elżbieta: Kontakty językowe polszczyzny na pograniczu wschodnim (Sprawozdanie z konferencji). Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 2000 [t.] 36 s. 325-329 (sprawozdanie; m.in. nt. literatury...) szczegóły 
3.impreza: "Region, regionalizm - pojęcia i rzeczywistość" - konferencja naukowa (1992).  szczegóły 
artykuł: Handke Kwiryna: Region, regionalizm - pojęcia i rzeczywistość (17-19 listopada 1992). Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1995 t. 32 s. 379-386  szczegóły 
artykuł: Mioduska Agnieszka: Region, regionalizm - pojęcia i rzeczywistość. Pamiętnik Słowiański 1994 t. 42 (1992) s. 148-150  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Bibliografie i biobibliografie
    książki (alfabet autorów)
4.książka: Głogowski Piotr, Moroz-Grzelak Lilla, Stefański Michał: Bibliografia słowianoznawstwa polskiego za lata 1996-2000. Słowiańszczyzna zachodnia i południowa. 2002  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Słowniki językowe
    książki (alfabet autorów)
5.książka: Feleszko Kazimierz: Bukowina moja miłość. Język polski na Bukowinie Karpackiej do 1945 roku. Słownik. T.2. 2003  szczegóły 
6.książka: Handke Kwiryna: Polskie nazewnictwo miejskie. 1992  szczegóły 
7.książka: Słownik gwarowy tzw. Słowińców kaszubskich. 1997 (
[T]. 1: A -C. 1997, 199 s....)
 szczegóły 
recenzja: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1998 t. 5 s. 237 (not....) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
8.impreza: "Słowiańskie słowniki gwarowe" - Konferencja Stieberowska (1999).  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Rzetelska-Feleszko Ewa: Badania językoznawcze Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 1997 t. 50 s. 129-135 (m.in. nt. opracowywanych słowników...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Łużyce (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
10.impreza: "Słowiańskie Pomorze Nadbałtyckie - język, kultura, sąsiedztwo językowe" - sesja naukowa poświęcona pamięci prof. Zdzisława Stiebera (1994). (m.in. nt. kontaktów kaszubsko-łużyckich...) szczegóły 
artykuł: Siatkowska Ewa: Październik - miesiącem konferencji sorabistycznych (Praga, Zielona Góra, Warszawa). Zeszyty Łużyckie 1994 nr 11 s. 109-114  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura regionalna
    imprezy (alfabet tytułów)
11.impreza: "Region, regionalizm - pojęcia i rzeczywistość" - konferencja naukowa (1992).  szczegóły 
artykuł: Handke Kwiryna: Region, regionalizm - pojęcia i rzeczywistość (17-19 listopada 1992). Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1995 t. 32 s. 379-386  szczegóły 
artykuł: Mioduska Agnieszka: Region, regionalizm - pojęcia i rzeczywistość. Pamiętnik Słowiański 1994 t. 42 (1992) s. 148-150  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Cisza, spokój (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
12.książka: Semantyka milczenia. Zbiór studiów. 2. 2002 ([Zawiera m.in.:] Kwiryna Handke: Przedmowa. * Jacek Juliusz Jadacki: P...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Komitet Badań Naukowych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
13.artykuł: Dofinansowanie działalności statutowej i inwestycji w 1994 roku. Sprawy Nauki 1995 nr 3 suplement s. 1-63 (m.in. dot. Instytutu Badań Literackich PAN, Instytutu Slawistyki PAN o...) szczegóły 
14.artykuł: Dofinansowanie przez Komitet Badań Naukowych działalności statutowej i inwestycji jednostek naukowych oraz badań własnych szkół wyższych w 2002 roku. Sprawy Nauki 2003 nr 3 suplement s. 3-84 (m.in. dot. Instytutu Badań Literackich PAN, Instytutu Slawistyki PAN o...) szczegóły 
15.artykuł: Dotacja na dofinansowanie działalności jednostek badawczo-rozwojowych i placówek naukowych PAN. Zespół H01. Sprawy Nauki 2000 nr 3 suplement s. 25-26 (m.in. Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Slawistyki PAN, Instytu...) szczegóły 
16.artykuł: Dotacje na dofinansowanie działalności jednostek badawczo-rozwojowych i placówek naukowych PAN. Zespół H1. Sprawy Nauki 1999 nr 4 suplement s. 21-22 (m.in. Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Slawistyki PAN, Instytu...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bartłomiej z Bydgoszczy *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
17.książka o twórcy: Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy. Wersja polsko-łacińska. Cz. 1 (A-G). 1999  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Drawicz Andrzej
    książki o twórcy (alfabet autorów)
18.książka o twórcy: Rosyjskie ślady Andrzeja Drawicza. Materiały z sympozjum, które odbyło się 22 maja 1998 r. w Uniwersytecie Opolskim w pierwszą rocznicę śmierci Andrzeja Drawicza. 1999 ([Zawiera m.in.:] Aleksandra Wieczorek: Słowo wstępne. - Wasilij Szczuk...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    książki (alfabet autorów)
19.książka: Sujecka Jolanta: Ikona domu. 2001 (Wstęp. - Świat sztuki. Świat rewolucji. Rosja (Władimir Majakowski). A...) szczegóły 
recenzja: Brzostowska Tamara: Domy słowiańskiej świadomości. Nowe Książki 2002 nr 6 s. 50-51  szczegóły 
recenzja: Darasz Zdzisław: Pamiętnik Słowiański 2002 t. 52 z. 2 s. 67-70  szczegóły 
recenzja: Poźniak Telesfor: Slavia Orientalis 2003 nr 1 s. 132-136  szczegóły 
recenzja: Sujecka Jolanta N.: Działalność Naukowa 2002 z. 13 s. 32-34 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
    imprezy (alfabet tytułów)
20.impreza: "Morbus, medicamentum, et sanus - Choroba, lek i zdrowie w praktyce, w języku/kulturze i w sztuce/literaturze - Bolezn', lekarstvo i zdorov'e v praktike, v jazyke/kul'ture i v iskusstve/literature" - konferencja międzynarodowa (2000). (w ramach programu: Motivika i mifologemika XIX-XX vekov...) szczegóły 
artykuł: Shmeljova Tat'jana V.: Bolezn' v krugu motivov i mifov (Neskol'ko slov o konferencii). Studia Litteraria Polono-Slavica 2000 [t.] 5 s. 443-447 (sprawozdanie, ze streszczeniem w jęz. polskim, nota o Tatianie Szmiele...) szczegóły 
21.impreza: "Portret - akt - martwa natura w praktyce, w kulturze/języku i w sztuce/literaturze" - Międzynarodowa Konferencja Naukowa (2001).  szczegóły 
artykuł: Bobilewicz Grażyna, Bobryk Roman: Portret - akt - martwa natura w praktyce, w kulturze/języku i w sztuce/literaturze. Studia Litteraria Polono-Slavica 2000 [t.] 5 s. 513-516 (problematyka konferencji...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura białoruska / Historia literatury (białoruska)
    książki (alfabet autorów)
22.książka: Turonek Jerzy: Książka białoruska w II Rzeczypospolitej 1921-1939. 2000 (nt. białoruskiej działalności wydawniczej w okresie międzywojennym, do...) szczegóły 
recenzja: Choruży Wiesław: Witryna. Czasopis 2001 nr 1 s. 46 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura chorwacka / Historia literatury (chorwacka)
    książki (alfabet autorów)
23.książka: Rapacka Joanna: Dawna literatura serbska i dawna literatura chorwacka. Zarys dziejów. 1993 (Wstęp: W kręgu dziedzictwa cyrylo-metodejskiego. Królestwo Duklji i La...) szczegóły 
recenzja: Magnuszewski Józef: Pamiętnik Słowiański 1995 t. 43 (1993) s. 165-166  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łużycka / Część ogólna (łużycka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
24.artykuł: Wiśniewski Artur: Spotkanie z prof. dr. Dietrichem Scholze-Sołtą w Instytucie Slawistyki PAN 09.02.1999 r.. Zeszyty Łużyckie 1999 t. 28 s. 117-119 (nt. naukowej i wydawniczej działalności instytutu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura łużycka / Historia literatury (łużycka)
    książki (alfabet autorów)
25.książka: Lewaszkiewicz Tadeusz: Łużyckie przekłady Biblii. Przewodnik bibliograficzny. 1995  szczegóły 
recenzja: Breza Edward: Łużyckie przekłady Biblii. Pomerania 1996 nr 10 s. 56-57  szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1996 nr 3 s. 201-202  szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1997 nr 1 s. 200  szczegóły 
recenzja: Leszczyński Rafał jr: Przewodnik po łużyckich przekładach Biblii. Zeszyty Łużyckie 1996 t. 18 s. 88-90  szczegóły 
recenzja: Leszczyński Rafał: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 2 s. 136-137  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    książki (alfabet autorów)
26.książka: Grek-Pabisowa Iryda: Staroobrzędowcy. Szkice z historii, języka, obyczajów. Wybór prac z okazji 45-lecia pracy naukowej. 1999 ([M.in. nt. kultury staroobrzędowców w Polsce] ...) szczegóły 
recenzja: Maryniakowa Irena: "Staroobrzędowcy" - publikacja z okazji 45-lecia pracy naukowej prof. Irydy Grek-Pabisowej (wystąpienie na promocji książki). Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 2000 [t.] 36 s. 213-218  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
27.impreza: "Śmiecie w praktyce, w języku/ kulturze i sztuce/ literaturze" - międzynarodowa konferencja (1998).  szczegóły 
artykuł: Śmiecie. Forum Akademickie 1999 nr 2 s. 4 (not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Literatura współczesna (rosyjska)
    imprezy (alfabet tytułów)
28.impreza: "Śmiecie w praktyce, w języku/ kulturze i sztuce/ literaturze" - międzynarodowa konferencja (1998).  szczegóły 
artykuł: Śmiecie. Forum Akademickie 1999 nr 2 s. 4 (not....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Antologie i zbiory (rosyjska)
    książki (alfabet autorów)
29.książka: Antologia wolnej literatury rosyjskiej. 1992  szczegóły 
recenzja: Duda Katarzyna: Slavia Orientalis 1993 nr 3 s. 473-474  szczegóły 
recenzja: Fast Piotr: Tamta Rosja. Odra 1995 nr 2 s. 111-112  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1993 nr 35 s. 11 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Esenin Sergejj
    książki o twórcy (alfabet autorów)
30.książka o twórcy: Szokalski Jerzy: Czas w poezji Sergiusza Jesienina. W setną rocznicę urodzin poety. 1995  szczegóły 
recenzja: Piotrowski Władysław: Slavia Orientalis 1996 nr 3 s. 419-422  szczegóły 
31.książka o twórcy: W kręgu Jesienina. 2002 ([Materiały z konferencji "Sergiusz Jesienin i problemy literatury nur...) szczegóły 
  Ivanov Vjacheslav I.
    książki o twórcy (alfabet autorów)
32.książka o twórcy: Bobilewicz Grażyna: Wyobraźnia poetycka - Wiaczesław Iwanow w kręgu sztuk. 1995  szczegóły 
recenzja: Dudek Andrzej: Slavia Orientalis 1995 nr 4 s. 578-579  szczegóły 
Literatury obce / Literatura serbska / Historia literatury (serbska)
    książki (alfabet autorów)
33.książka: Rapacka Joanna: Dawna literatura serbska i dawna literatura chorwacka. Zarys dziejów. 1993 (Wstęp: W kręgu dziedzictwa cyrylo-metodejskiego. Królestwo Duklji i La...) szczegóły 
recenzja: Magnuszewski Józef: Pamiętnik Słowiański 1995 t. 43 (1993) s. 165-166  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Hasła szczegółowe (ukraińska) / Antologie i zbiory (ukraińska)
    książki (alfabet autorów)
34.książka: Prolog, nie epilog... Poezja ukraińska w polskich przekładach. (Pierwsza połowa XX wieku). 2002  szczegóły 
recenzja: Berdychowska Bogumiła: W hołdzie tłumaczom. Nowe Książki 2003 nr 7/8 s. 72  szczegóły 
recenzja: Sosnowska Danuta: Poznać wrażliwość Innego. Jak Polacy w Dwudziestoleciu czytali Ukraińców. Tygodnik Powszechny 2003 nr 19 s. 16  szczegóły 
35.książka: Stepowa legenda. Antologia ukraińskiej małej formy prozatorskiej lat 1890-1930. 2001  szczegóły 
recenzja: Papla Eulalia: Ruch Literacki 2002 z. 3 s. 329-330  szczegóły