Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Hasło rzeczowe:
Uczelniane instytuty (wydziały, zakłady, ośrodki badawcze) polskie - Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Russkaja nauka o literature 1856-1917. 1992 (Wasilijj Shhukin: Słowo wstępne. - Vasilijj Shhukin: Puti razvitija ru...) szczegóły 
Teoria literatury / Literatura a inne sztuki
    imprezy (alfabet tytułów)
2.impreza: "Dialog sztuk w literaturze rosyjskiej" - konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    imprezy (alfabet tytułów)
3.impreza: "Unia i unici w kulturze polskiej oraz kulturze narodów słowiańskich" - międzynarodowe sympozjum naukowe (1992).  szczegóły 
artykuł: Hryckowian Jarosław: Międzynarodowe sympozjum o unii i unitach w kulturze polskiej oraz kulturze narodów słowiańskich w Krakowie. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1993 t. 1/2 (1992/1993) s. 459-462  szczegóły 
artykuł: Przybyła Zbigniew: Sesja unicka w Uniwersytecie Jagiellońskim. Slavia 1995 z. 4 s. 481-483  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Rosja (kontakty z zagranicą)
    imprezy (alfabet tytułów)
4.impreza: "Inteligencja. Tradycja i nowe czasy" - polsko-rosyjskie seminarium (1999).  szczegóły 
artykuł: Suchanek Lucjan: Slavia Orientalis 2000 nr 1 s. 155-156 (sprawozdanie...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Slawistyka
    książki (alfabet autorów)
5.książka: Slawistyczny biuletyn informacyjny. Nr 3. 1996 (Tadeusz Klimowicz: [Wstęp]. * [Bibliografie prac naukowych pracowników...) szczegóły 
6.książka: Slawistyczny biuletyn informacyjny. Nr 4. 1997 (Tadeusz Klimowicz: [Wstęp]. - [Bibliografie prac naukowych pracowników...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jakubowski Wiktor
    imprezy (alfabet tytułów)
7.impreza: Sesja naukowa z okazji 20-lecia śmierci prof. dra Wiktora Jakubowskiego (1993).  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ł
  Łużny Ryszard
    imprezy (alfabet tytułów)
8.impreza: Konferencja w rocznicę śmierci profesora Ryszarda Łużnego (2000).  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
    imprezy (alfabet tytułów)
9.impreza: "Kijów - Brześć - Rzym. Tendencje unijne i ich kulturowo-religijne konsekwencje przed i po 1596 roku" - międzynarodowa konferencja naukowa.  szczegóły 
artykuł: Powitanie uczestników konferencji przez Włodzimierza Mokrego (Prezesa Fundacji św. Włodzimierza). Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1997 t. 5/6 (1996/1997) s. 13-14 (tekst przemówienia...) szczegóły 
artykuł: Przemówienie Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Franciszka Ziejki na otwarcie konferencji. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1997 t. 5/6 (1996/1997) s. 17-18 (tekst wystąpienia...) szczegóły 
artykuł: W.M.: Vihd redakcihji - Od redakcji. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1997 t. 5/6 (1996/1997) s. 7-10 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
10.impreza: Międzynarodowy Kongres Slawistów (1998).  szczegóły 
artykuł: Dudek Andrzej: [Dwunasty] XII Międzynarodowy Kongres Slawistów, Kraków 27 VIII - 2 IX 1998 (Folklorystyka. Literaturoznawstwo. Kulturologia). Slavia Orientalis 1999 nr 1 s. 149-151 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: [Dwunasty] XII Międzynarodowy Kongres Slawistów - Kraków 1998 = XII Mezhdunarodnyjj s"ezd slavistov - Krakov 1998. Slavia Orientalis 1996 nr 1 s. 8-12 (zakres problematyki i tematyki referatów przyjmowanych na Kongres; tek...) szczegóły 
artykuł: Eckert Rainer: Die balto-slavische Thematik auf dem XII. Internationalen Slavistenkongress in Krakau. x 2000 ([w czasopiśmie:] Zeitschrift fuer Slavistik (Berlin) 2000 t. 45...) szczegóły 
artykuł: J.SAD.: Czynnik słowiański. Rzeczpospolita 1998 nr 201 s. 23 (nota sprawozdawcza z inauguracji...) szczegóły 
artykuł: J.SAD.: Tysiąc referatów. Rzeczpospolita 1998 nr 200 s. 24 (artykuł z okazji rozpoczęcia kongresu...) szczegóły 
artykuł: Rudnik-Karwatowa Zofia: [Dwunasty] XII Międzynarodowy Kongres Slawistów (Kraków 27 VIII-2 IX 1988). Przegląd Humanistyczny 1999 nr 4 s. 127-132  szczegóły 
artykuł: Siatkowska Ewa: Problematyka łużycka na XII Międzynarodowym Kongresie Slawistów (Kraków, 27 sierpnia - 2 września 1998 r.). Zeszyty Łużyckie 1999 t. 27 s. 107-110 (sprawozdanie, dotyczy problematyki z zakresu literatury i kultury łuży...) szczegóły 
artykuł: Sibinović Miodrag: Novi statut Mezdunarodnog slavistickog komiteta i priprema za XII Medjunarodni slavisticki kongres. Zbornik Matice Srpske za Slavistiku 1994 t. 46/47 s. 321-322 (m.in. nt. przygotowań do kongresu w Krakowie w 1998...) szczegóły 
artykuł: Suchanek Lucjan: [Dwunasty] XII Międzynarodowy Kongres Slawistów - Kraków 1998. Alma Mater 1998 nr 8 s. 16 (artykuł przed kongresem...) szczegóły 
artykuł: Suchanek Lucjan: Międzynarodowy Kongres Slawistów w Krakowie. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2000 t. 42 (1998) z. 2 s. 18-20 (sprawozdanie; streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: x 1995 ([w czasopiśmie:] Jezik in Slovstvo (Ljubljana) 1995 [z.] 4 s. 2...) szczegóły 
artykuł: Żulińska Emilia: [Dwunasty] XII Międzynarodowy Zjazd Slawistów w Polsce. Dziennik Kijowski 1998 nr 24 s. 3 (sprawozdanie...) szczegóły 
recenzja: Kucała Marian: [Dwunasty] XII Międzynarodowy Kongres Slawistów (Kraków, 27 VIII-2 IX 1998). Język Polski [Kraków] 1999 r. 79 nr 1/2 s. 144-148 (sprawozdanie...) szczegóły 
11.impreza: "Słowianie Wschodni. Duchowość. Kultura. Język" - międzynarodowa sesja naukowa w siedemdziesięciolecie urodzin Profesora Ryszarda Łużnego i Profesora Wiesława Witkowskiego (1997).  szczegóły 
artykuł: Kunińska Jolanta: Sprawozdanie z części językoznawczej sesji jubileuszowej "Słowianie Wschodni. Duchowość - Kultura - Język. Slavia Orientalis 1997 nr 3 s. 512-513 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Lewicka Olga: Słowianie wschodni. Duchowość - kultura - język. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 4 s. 22 (sprawozdanie z sesji...) szczegóły 
artykuł: Macheta Lidia, Świeży Janusz: Slavia Orientalis 1997 nr 3 s. 509-512 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Mokry Włodzimierz: Jubileusz wybitnych ukrainistów krakowskich. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1997 t. 7 s. 84-85 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Nachlik Eugeniusz: Jubileusz slawistów krakowskich. Gazeta Lwowska 1997 nr 11 s. 9 (sprawozdanie...) szczegóły 
12.impreza: "Unia i unici w kulturze polskiej oraz kulturze narodów słowiańskich" - międzynarodowe sympozjum naukowe (1992).  szczegóły 
artykuł: Hryckowian Jarosław: Międzynarodowe sympozjum o unii i unitach w kulturze polskiej oraz kulturze narodów słowiańskich w Krakowie. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1993 t. 1/2 (1992/1993) s. 459-462  szczegóły 
artykuł: Przybyła Zbigniew: Sesja unicka w Uniwersytecie Jagiellońskim. Slavia 1995 z. 4 s. 481-483  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
    imprezy (alfabet tytułów)
13.impreza: Międzynarodowy Kongres Slawistów (1998).  szczegóły 
artykuł: Dudek Andrzej: [Dwunasty] XII Międzynarodowy Kongres Slawistów, Kraków 27 VIII - 2 IX 1998 (Folklorystyka. Literaturoznawstwo. Kulturologia). Slavia Orientalis 1999 nr 1 s. 149-151 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: [Dwunasty] XII Międzynarodowy Kongres Slawistów - Kraków 1998 = XII Mezhdunarodnyjj s"ezd slavistov - Krakov 1998. Slavia Orientalis 1996 nr 1 s. 8-12 (zakres problematyki i tematyki referatów przyjmowanych na Kongres; tek...) szczegóły 
artykuł: Eckert Rainer: Die balto-slavische Thematik auf dem XII. Internationalen Slavistenkongress in Krakau. x 2000 ([w czasopiśmie:] Zeitschrift fuer Slavistik (Berlin) 2000 t. 45...) szczegóły 
artykuł: J.SAD.: Czynnik słowiański. Rzeczpospolita 1998 nr 201 s. 23 (nota sprawozdawcza z inauguracji...) szczegóły 
artykuł: J.SAD.: Tysiąc referatów. Rzeczpospolita 1998 nr 200 s. 24 (artykuł z okazji rozpoczęcia kongresu...) szczegóły 
artykuł: Rudnik-Karwatowa Zofia: [Dwunasty] XII Międzynarodowy Kongres Slawistów (Kraków 27 VIII-2 IX 1988). Przegląd Humanistyczny 1999 nr 4 s. 127-132  szczegóły 
artykuł: Siatkowska Ewa: Problematyka łużycka na XII Międzynarodowym Kongresie Slawistów (Kraków, 27 sierpnia - 2 września 1998 r.). Zeszyty Łużyckie 1999 t. 27 s. 107-110 (sprawozdanie, dotyczy problematyki z zakresu literatury i kultury łuży...) szczegóły 
artykuł: Sibinović Miodrag: Novi statut Mezdunarodnog slavistickog komiteta i priprema za XII Medjunarodni slavisticki kongres. Zbornik Matice Srpske za Slavistiku 1994 t. 46/47 s. 321-322 (m.in. nt. przygotowań do kongresu w Krakowie w 1998...) szczegóły 
artykuł: Suchanek Lucjan: [Dwunasty] XII Międzynarodowy Kongres Slawistów - Kraków 1998. Alma Mater 1998 nr 8 s. 16 (artykuł przed kongresem...) szczegóły 
artykuł: Suchanek Lucjan: Międzynarodowy Kongres Slawistów w Krakowie. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2000 t. 42 (1998) z. 2 s. 18-20 (sprawozdanie; streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: x 1995 ([w czasopiśmie:] Jezik in Slovstvo (Ljubljana) 1995 [z.] 4 s. 2...) szczegóły 
artykuł: Żulińska Emilia: [Dwunasty] XII Międzynarodowy Zjazd Slawistów w Polsce. Dziennik Kijowski 1998 nr 24 s. 3 (sprawozdanie...) szczegóły 
recenzja: Kucała Marian: [Dwunasty] XII Międzynarodowy Kongres Slawistów (Kraków, 27 VIII-2 IX 1998). Język Polski [Kraków] 1999 r. 79 nr 1/2 s. 144-148 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Historia literatury (rosyjska)
    książki (alfabet autorów)
14.książka: Inteligencja. Tradycja i nowe czasy = Intelligencija. Tradicija i novoe vremja. ([Materiały z konferencji "Inteligencja. Tradycja i nowe czasy", Kraków...) szczegóły 
recenzja: Kościołek Anna: Slavia Orientalis 2001 nr 3 s. 486-488 (z notą o Annie Kościołek na s. 503...) szczegóły 
15.książka: K problemam istorii russkojj literatury XX veka. Sbornik statejj. 1992 (Ot sostavitelejj. - Jadwiga Szymak-Reiferowa: Literaturovedenie kak ig...) szczegóły 
recenzja: Paszkiewicz Anna: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1995 nr 84 (1671) s. 94-95  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
16.impreza: "Inteligencja. Tradycja i nowe czasy" - polsko-rosyjskie seminarium (1999).  szczegóły 
artykuł: Suchanek Lucjan: Slavia Orientalis 2000 nr 1 s. 155-156 (sprawozdanie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Literatura współczesna (rosyjska)
    książki (alfabet autorów)
17.książka: Inteligencja. Tradycja i nowe czasy = Intelligencija. Tradicija i novoe vremja. ([Materiały z konferencji "Inteligencja. Tradycja i nowe czasy", Kraków...) szczegóły 
recenzja: Kościołek Anna: Slavia Orientalis 2001 nr 3 s. 486-488 (z notą o Annie Kościołek na s. 503...) szczegóły 
18.książka: Realiści i postmoderniści. Sylwetki współczesnych rosyjskich pisarzy emigracyjnych. 1997 (Od Redaktora. - Katarzyna Duda: Prawda historii i ideał życia w Chryst...) szczegóły 
recenzja: Cieniawa Bartosz: Ruch Literacki 1998 z. 4 s. 581-583  szczegóły 
recenzja: Macheta Lidia: Slavia Orientalis 1998 nr 1 s. 123-127  szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Jacek: Wojnowicz, Limonow, Galicz.... Nowe Książki 1997 nr 11 s. 36-37  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
19.artykuł: Woźniak Anna: Summarium 2002 r. 28/29 (1999/2000) s. 267-269 (omówienie wykładu Lucjana Suchanka pt. "Trzy obrazy współczesnej Rosji...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Bunin Ivan
    książki o twórcy (alfabet autorów)
20.książka o twórcy: Ivan Bunin i ego vremja. ([Materiały z konferencji naukowej "Iwan Bunin i jego czasy", Kraków, 2...) szczegóły 
recenzja: Paszkiewicz Anna: Przegląd Rusycystyczny 2002 nr 3 s. 124-126  szczegóły 
  Solov'jov Vladimir
    książki o twórcy (alfabet autorów)
21.książka o twórcy: W kręgu idei Włodzimierza Sołowjowa. ([Materiały z konferencji "W kręgu rosyjskiej idei", Kraków 13-14 X 200...) szczegóły 
recenzja: Alma Mater 2002 nr 40 s. 55 (notka...) szczegóły 
recenzja: Górka Stanisław: W dialogu. Nowe Książki 2002 nr 9 s. 66-67  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 119 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wawrzyńczak Aleksander: W kręgu "rosyjskiej idei" i myśli Włodzimierza Sołowjowa. Zdanie 2002 nr 1/2 s. 38-39  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
22.impreza: "W kręgu 'rosyjskiej idei'" - konferencja naukowa z okazji 100. rocznicy śmierci Władimira Sołowjowa.  szczegóły 
artykuł: Godovshhina Solov'jova v Krakove. Novaja Pol'sha 2001 nr 5 s. 60 (nota...) szczegóły 
artykuł: Kita Marek: Slavia Orientalis 2001 nr 1 s. 157-158 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Historia literatury (ukraińska)
    imprezy (alfabet tytułów)
23.impreza: "Kijiv-Brest-Rim. Unihjjnih tendencihji ta jikh kul'turno-relihgihjjnih naslihdki pered ih pihslja 1596 roku" - konferencja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1997 t. 7 s. 81-83 (sprawozdanie...) szczegóły 
24.impreza: "Niepodległościowe dążenia Ukraińców w XX wieku" - międzynarodowa sesja naukowa (1991).  szczegóły 
artykuł: Kamianaja Olga: Wzmocnienie nadzieją. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1995 nr 1/2 s. 48-49 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Mizhnarodna konferencija "Nezalezhnic'ki pragnennja Ukrajincihv u XX st.". Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1991 [t. 1] s. 2-3 (nota...) szczegóły 
artykuł: Przemówienie Dziekana Wydziału Filologicznego UJ[Uniwersytetu Jagiellońskiego] Franciszka Ziejki otwierające konferencję. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1993 t. 1/2 (1992/1993) s. 105-107  szczegóły 
artykuł: Zinkiewicz-Tomanek Bożena: O niepodległości Ukrainy w Uniwersytecie Jagiellońskim. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1991 [t. 1] s. 43-44  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Hasła szczegółowe (ukraińska) / Hasła osobowe (ukraińska)
  Stefanik Vasil'
    imprezy (alfabet tytułów)
25.impreza: Wasyl Stefanyk i jego epoka = Vasil' Stefanik i jjogo epokha - konferencja międzynarodowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Aleksihjjchuk Oleg: "Vasil' Stefanik ih jjogo epokha". Mihzhnarodna konferencihja y Krakovih 29 travnja 1998 roku. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1998 t. 8 s. 58-60 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Mokry Włodzimierz: Powitanie uczestników konferencji. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1998 t. 7/8 (1998/1999) s. 13-14 (referat okolicznościowy wygłoszony podczas uroczystości otwarcia konfe...) szczegóły