Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura hebrajska / Hasła szczegółowe (hebrajska) / Hasła osobowe (hebrajska)
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura hebrajska / Hasła szczegółowe (hebrajska) / Hasła osobowe (hebrajska)
  Al-Harizi Juda
    wiersze (alfabet tytułów)
1.wiersz: Al-Harizi Juda: Błyskawica. Kultura [Paryż] 1990 nr 12 s. 30  szczegóły 
2.wiersz: Al-Harizi Juda: Lutnia. Kultura [Paryż] 1990 nr 12 s. 30  szczegóły 
3.wiersz: Al-Harizi Juda: Słońce. Kultura [Paryż] 1990 nr 12 s. 30  szczegóły 
  Banaj Perec
    wiersze (alfabet tytułów)
4.wiersz: Banaj Perec: Maabara. Literatura na Świecie 1992 nr 5/6 s. 313 (z not. s. 330...) szczegóły 
  Bar Lew Lior
    wiersze (alfabet tytułów)
5.wiersz: Bar Lew Lior: Burza w królestwie wiatru. Midrasz 2003 nr 1 s. 54 (z not., s. 51...) szczegóły 
6.wiersz: Bar Lew Lior: Burze szukają na pustyni.... Midrasz 2003 nr 1 s. 54 (z not., s. 51...) szczegóły 
7.wiersz: Bar Lew Lior: Chmury uderzają o podwórza.... Midrasz 2003 nr 1 s. 53 (z not., s. 51...) szczegóły 
8.wiersz: Bar Lew Lior: Jesień rozkwita.... Midrasz 2003 nr 1 s. 54 (z not., s. 51...) szczegóły 
9.wiersz: Bar Lew Lior: Lew - człowiek pustyni.... Midrasz 2003 nr 1 s. 52 (z not., s. 51...) szczegóły 
10.wiersz: Bar Lew Lior: Linie korzeni powiązane.... Midrasz 2003 nr 1 s. 54 (z not., s. 51...) szczegóły 
11.wiersz: Bar Lew Lior: Nieskończony wiersz miłosny. Midrasz 2003 nr 1 s. 52 (z not., s. 51...) szczegóły 
12.wiersz: Bar Lew Lior: Pieśń rybacka. Midrasz 2003 nr 1 s. 52-53 (z not., s. 51...) szczegóły 
13.wiersz: Bar Lew Lior: Pisać poezję. Midrasz 2003 nr 1 s. 53 (z not., s. 51...) szczegóły 
14.wiersz: Bar Lew Lior: Po burzy. Midrasz 2003 nr 1 s. 52 (z not., s. 51...) szczegóły 
15.wiersz: Bar Lew Lior: Starzejemy sie wzdłuż brzegu. Midrasz 2003 nr 1 s. 53 (z not., s. 51...) szczegóły 
16.wiersz: Bar Lew Lior: Szaleńcy. Midrasz 2003 nr 1 s. 51 (z not....) szczegóły 
17.wiersz: Bar Lew Lior: Śmierć poety. Midrasz 2003 nr 1 s. 51 (z not....) szczegóły 
18.wiersz: Bar Lew Lior: Wojna to palec boży. Midrasz 2003 nr 1 s. 52 (z not., s. 51...) szczegóły 
    twórczość pozaliteracka (alfabet tytułów)
19.twórczość pozaliteracka: Bar Lew Lior: [Rysunki]. Midrasz 2003 nr 1 s. 51-54  szczegóły 
  Bedersi Jedaiah ben Abraham
    wiersze (alfabet tytułów)
20.wiersz: Beziers Abraham de: Przeciwko tobie, Gorni (1). Midrasz 1998 nr 6 s. 54 (ze wstępem tłumacza: Hebrajskie ogrody Prowansji, s. 53-54 i z notą o ...) szczegóły 
21.wiersz: Beziers Abraham de: Przeciwko tobie, Gorni (2). Midrasz 1998 nr 6 s. 54 (ze wstępem tłumacza: Hebrajskie ogrody Prowansji, s. 53-54 i z notą o ...) szczegóły 
  Ber Dow *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
22.książka twórcy: Ber Dow : Pamiętniki Reba Dowa z Bolechowa (1723-1805). 1994  szczegóły 
recenzja: Goldberg Jakub: Kwartalnik Historyczny 1995 nr 3/4 s. 288-290  szczegóły 
recenzja: Libera Zdzisław: Wiek Oświecenia 1996 nr 12 s. 221-222  szczegóły 
recenzja: T.J.Ż.: Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1994 nr 19 s. 16  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
23.artykuł: Bartal Israel: Dov of Bolechów: A Diarist of the Council of Four Lands in the Eighteenth Century. Polin 1996 t. 9 s. 187-191  szczegóły 
24.artykuł: Marcinkowski Roman: Dow Ber z Bolechowa - prekursor żydowskiego oświecenia na ziemiach polskich. Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 3/4 s. 214-220  szczegóły 
25.artykuł: Marcinkowski Roman: Jews in eastern Galicia in the light of "The Memoirs of Dov Ber of Bolekhov". Studia Judaica 2002 nr 1 s. 41-58  szczegóły 
26.artykuł: Marcinkowski Roman: The precursor of the Jewish Enlightenment in the Polish lands?. Rocznik Orientalistyczny 2003 t. 55 z. 1 s. 45-56  szczegóły 
27.artykuł: Marcinkowski Roman: Żydzi w Galicji Wschodniej w świetle "Pamiętników Reba Dowa z Bolechowa". Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 3/4 s. 153-167  szczegóły 
  Bronowski Yoram
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
28.artykuł: Loew Ryszard: Bronowski. Dekada Literacka 2003 nr 3/4 s. 36-41 (wspomnienie o pisarzu...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
29.zgon: Loew Ryszard: Yoram Bronowski. Archiwum Emigracji 2003 z. 5/6 (2002/2003) s. 321-323 (zmarł: 9 IV 2001; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  D'Acosta Uriel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
30.artykuł: Mikołejko Zbigniew: Uriel D'Acosta. Dialog [Warszawa] 1995 nr 10 s. 81-87 (art. biograficzny...) szczegóły 
31.artykuł: Ożarowski Jakub: Gabriel D'Acosta (Uriel Acosta - 1580-1640). Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 10 s. 11  szczegóły 
  Elieser Israel Ben
    książki twórcy (alfabet tytułów)
32.książka twórcy: Israel Ben Elieser : Rabbiego Izraela Ben Eliezera zwanego Baal Szem Towem to jest Mistrzem Dobrego Imienia pouczenie o Bogu. 1993  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
33.proza: Baal Szem Tow : List Baal Szem Towa do szwagra Gerszona z Kutów. Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 2000 nr 4 s. 530-533 (tekst w języku hebrajskim i polskim; z komentarzem tłumacza: Mesjański...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
34.artykuł: Doktór Jan: Baal Szem Tow. Próba nowego spojrzenia. Kwartalnik Historii Żydów 2002 nr 4 s. 447-470 (nt. biografii i recepcji; dot. m. in. przyczyn utrwalenia się pozycji ...) szczegóły 
35.artykuł: Etkes Immanuel: The Historical Besht: Reconstruction or Deconstruction?. Polin 1999 t. 12 s. 297-306 ([rec. ks.]: Moshe Rosman: Founderof Hasidism. A Quest for the Historic...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
36.utwór: List Baal Szem Towa do szwagra Gerszona z Kutów (tł. Jan Doktór, druk. Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego 2000 nr 4).  szczegóły 
artykuł: Doktór Jan: Mesjańskie widzenie Beszta (Przyczynek do dyskusji na temat stosunku Baal Szem Towa do sabbatanizmu). Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 2000 nr 4 s. 526-530  szczegóły 
  Ezra ben Solomon *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
37.artykuł: Satz Mario: Szkoła kabalistyczna z Gerony, Ezra ben Salomon i "Pieśń nad pieśniami". Nomos 1995 nr 10 s. 30-46  szczegóły 
  Gikatilla Josef ben Abraham
    proza (alfabet tytułów)
38.proza: Gikatilla Josef ben Abraham: List o świętości. Nomos 1995 nr 10 s. 76-83 (ze wstępem tłumacza, s. 75-76...) szczegóły 
  Grynfeld Rachel, Grynfeld Eliezer *
    proza (alfabet tytułów)
39.proza: Grynfeld Eliezer, Grynfeld Rachela: Gwizd życia (Fragmenty). Tygiel Kultury 2003 nr 1/3 s. 115-125  szczegóły 
  Ha-Gorni Isaac ben Abraham
    wiersze (alfabet tytułów)
40.wiersz: Ha-Gorni Izaak: Do wspólnoty w Arles. Midrasz 1998 nr 6 s. 55 (ze wstępem tłumacza: Hebrajskie ogrody Prowansji, s. 53-54 i z notą o ...) szczegóły 
  Halevi Jehuda
    wiersze (alfabet tytułów)
41.wiersz: Halevi Jehuda: Widzenie prawdziwe. Plus Minus 1995 nr 49 s. 18  szczegóły 
  Ha-Penini Yedayah
    wiersze (alfabet tytułów)
42.wiersz: Ha-Penini Yedayah: Doświadczenie świata (fragment). Midrasz 1998 nr 6 s. 56 (proza poetycka; ze wstępem tłumacza: Hebrajskie ogrody Prowansji, s. 5...) szczegóły 
  Hillel Ajin
    wiersze (alfabet tytułów)
43.wiersz: Hillel Ajin: Orzeł. Midrasz 1997 nr 5 s. 53 (z notą tłumacza; podp. (a.z.)...) szczegóły 
  Ibn Ezra Moses ben Jacob
    wiersze (alfabet tytułów)
44.wiersz: Ibn Ezra Moses: Zagadka. Plus Minus 1995 nr 49 s. 18  szczegóły 
  Ibn Gabirol Salomon
    wiersze (alfabet tytułów)
45.wiersz: Gabirol ibn Salomon: Burza o świcie. Plus Minus 1995 nr 49 s. 18  szczegóły 
  Jagoda Flory
    wiersze (alfabet tytułów)
46.wiersz: Jagoda Flory: Aderleto = Anderleto, mój Anderleto. Krasnogruda 1997 nr 6 s. 139 (tekst równoległy sefardyjski i polski; z komentarzem: Pieśni sefardyjs...) szczegóły 
47.wiersz: Jagoda Flory: Adiyo kerida = Żegnajcie ukochani. Krasnogruda 1997 nr 6 s. 135-136 (tekst równoległy sefardyjski i polski; z komentarzem: Pieśni sefardyjs...) szczegóły 
48.wiersz: Jagoda Flory: Ken es esto? = Co to jest. Krasnogruda 1997 nr 6 s. 134 (tekst równoległy sefardyjski i polski z nutami; z komentarzem: Pieśni ...) szczegóły 
49.wiersz: Jagoda Flory: La Tore = Wieża. Krasnogruda 1997 nr 6 s. 138 (tekst równoległy sefardyjski i polski; z komentarzem: Pieśni sefardyjs...) szczegóły 
50.wiersz: Jagoda Flory: Noches, noches, buenas noches = Noce, noce, dobre noce. Krasnogruda 1997 nr 6 s. 136 (tekst równoległy sefardyjski i polski; z komentarzem: Pieśni sefardyjs...) szczegóły 
51.wiersz: Jagoda Flory: Una noche a lunar = W pewną księżycową noc. Krasnogruda 1997 nr 6 s. 134 (tekst równoległy sefardyjski i polski; z komentarzem: Pieśni sefardyjs...) szczegóły 
52.wiersz: Jagoda Flory: Yo parti para la gera = Odjeżdżając na wojnę. Krasnogruda 1997 nr 6 s. 137 (tekst równoległy sefardyjski i polski; z komentarzem: Pieśni sefardyjs...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
53.artykuł: Grossman Elayne Robinson: O pieśniach Flory Jagody. Krasnogruda 1997 nr 6 s. 140 (sylwetka pieśniarki i autorki tekstów tworzącą muzykę judeo-sefardyjsk...) szczegóły 
  Jicchak Awraham ben
    wiersze (alfabet tytułów)
54.wiersz: Jicchak Awraham ben: Samotni mówią. Midrasz 1997 nr 5 s. 53 (z notą tłumacza; podp. (a.z.)...) szczegóły 
  Kalonymus ben Kalonymus
    wiersze (alfabet tytułów)
55.wiersz: Kalonymos ben Kalonymos: Świętowanie Purim. Midrasz 1998 nr 6 s. 55 (proza poetycka; ze wstępem tłumacza: Hebrajskie ogrody Prowansji, s. 5...) szczegóły 
  Kordowero Mosze
    proza (alfabet tytułów)
56.proza: Kordowero Mosze: Tomer Devorah (Palma Debory). Nomos 1995 nr 10 s. 60-73 (z koment. tł., s. 73-74...) szczegóły 
  Maimonides *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
57.książka twórcy: Rabi Mosses Aegyptiae : Rabi Mossei Aegyptii "De perfectione hominis". 1997 ("De perfectione hominis", to fragment dzieła Majmonidesa napisanego w ...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
58.artykuł: Guggenheim Antoine: Między literą a duchem. Żydzi i chrześcijanie wokół Biblii (XII-XIV wiek). Communio 2001 nr 5 s. 64-81 (dot. interpretacji Biblii w ujęciu m.in. Majmonidesa i św. Tomasza z A...) szczegóły 
59.artykuł: Janik Zbigniew: Zmienił oblicze judaizmu. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 11 s. 12-13 (biografia...) szczegóły 
nawiązanie: Ożarowski Jakub: Spuścizna filozoficzna Mojżesza Majmonidesa. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 19 s. 11  szczegóły 
60.artykuł: Szczerbiński Waldemar: Istota estetyki żydowskiej. Colloquium Salutis 2001 [t.] 4 z. 2 s. 41-64 (dot. m.in. poglądów Majmonidesa...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
61.utwór: Przewodnik błądzących [Dalalat al Hairizim].  szczegóły 
artykuł: Seńko Władysław: O paryskiej edycji łacińskiego przekładu dzieła Mojżesza Majmonidesa znanego po tytułem "Dux neutrorum". Przegląd Tomistyczny 2000 t. 8 s. 313-323 (z fragm. tekstu...) szczegóły 
  Menachem Jakow ben
    wiersze (alfabet tytułów)
62.wiersz: Menachem Jakow ben: Będzie jęczeć moja dusza... Napis 2001 seria 7 s. 272-274 (elegia upamiętniająca zabitych w 1655 roku w Sandomierzu; tekst równol...) szczegóły 
  Menasse ben Israel *
    proza (alfabet tytułów)
63.proza: Menasse ben Israel : Obrona Izraelitów. Midrasz 2001 nr 12 s. 32-45  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
64.utwór: Nadzieja Izraela [Esperanca de Israel].  szczegóły 
artykuł: Otorowski Michał: Szaleństwo Montezinosa. Midrasz 2001 nr 12 s. 6-10  szczegóły 
  Sabataj ben Meir ha-Kohen *
    wiersze (alfabet tytułów)
65.wiersz: Szabtaj ben Meir ha-Kohen : Bóg pełen miłosierdzia, mieszkający w niebiosach... Napis 2001 seria 7 s. 263-265 (elegia upamiętniająca nieszczęścia 1648-1649; tekst równoległy hebrajs...) szczegóły 
  Sabataj Halewi *
    wiersze (alfabet tytułów)
66.wiersz: Sabataj Halewi : Boże pełen miłosierdzia, mieszkający w niebiosach... Napis 2001 seria 7 s. 268-269 (elegia upamiętniająca zamordowanych w Niemirowie; tekst równoległy heb...) szczegóły