Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Czasopiśmiennictwo (powszechna)
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Czasopiśmiennictwo (powszechna)
    odwołania do (alfabet tytułów)
1.odwołanie: Antares. Science-fiction et Fantastique sans frontieres (La Valette, 1981-). x  szczegóły 
artykuł: Marciniak Tomasz: Antares. Fan bez granic. Nowa Fantastyka 1991 nr 5 s. 68 (nt. francuskiego kwartalnika SF poświęconego międzynarodowej fantastyc...) szczegóły 
2.odwołanie: Aproximacoes. Europa de Leste em Linqua portugesa (Lizbona, Brasilia 1987-1989) = Zbliżenia. Europa Wschodnia w języku portugalskim.  szczegóły 
artykuł: Bar Jerzy: Aproximacoes, Zbliżenia. Regiony 1990 nr 3 s. 127  szczegóły 
artykuł: Hrankowska-Jura Elżbieta: Slavica w Brazylii. Literatura na Świecie 1990 nr 10 s. 272-274 (omów. zawartości suplementu nr 1 za 1987 i suplementu nr 2 za 1988 (za...) szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] BM: "Aproximacoes" - "Zbliżenia". Tygodnik Powszechny 1991 nr 24 s. 8 (prezentacja nru 4 pisma poświęconego literaturze i kulturze krajów Eur...) szczegóły 
artykuł: Wódkowski Zbigniew: Zeszyty Literackie 1989 nr 27 s. 157-158 (omów. historii pisma i zawartości dodatku Aproximacoes. Suplemento<...) szczegóły 
3.odwołanie: AvantGarde (Amsterdam, 1985-). x  szczegóły 
artykuł: Beekman Klaus D.: Die Zeitschrift "Avantgarde". Zagadnienia Rodzajów Literackich 1992 t. 34 z. 1/2 s. 101-104 (omów. nrów 0-5/6 pisma AvantGarde poświęconemu zjawisku awangar...) szczegóły 
4.odwołanie: Bookbird. x  szczegóły 
artykuł: Krajewska Anna Maria: "Bookbird" o ilustracji. Guliwer 1995 nr 5 s. 49-50 (omów. zawartości nr. 4 z 1994 poświęconego ilustracji książkowej czaso...) szczegóły 
artykuł: Krajewska Anna Maria: Nowy "Bookbird". Guliwer 1994 nr 2 s. 54-55 (omów. zawartości numeru z IX 1993 czasopisma wydawanego przez Międzyna...) szczegóły 
5.odwołanie: Cross Currents. A Yearbook of Central European Culture (Ann Arbor 1982-).  szczegóły 
artykuł: Barta Peter I.: A spotlight on Central Europe - Cross Currents, 1982-1989. Slavic Review 1990 t. 49 nr 2 s. 282-284 (omów. tematyki czasopisma w latach 1982-1989....) szczegóły 
artykuł: Grudzińska-Gross Irena: Slavic Review 1990 t. 49 nr 2 s. 307-309 (rola Cross Currents w przybliżaniu Europy Wschodniej do Europy ...) szczegóły 
6.odwołanie: Encounter (London 1953-1991). x  szczegóły 
artykuł: Kristol Irving: Ze wspomnień zimnowojownika. Przegląd Polityczny 1998 nr 36 s. 94-95, 97-98 (fragmenty artykułu z The New York Times Magazine 1968 nr z 11 I...) szczegóły 
artykuł: Lasky Melvin J.: Amerykanin w Berlinie (Rozmowa "Przeglądu politycznego" z Melvinem J. Laskym, redaktorem "Encountera" ). Przegląd Polityczny 1997 nr 35 s. 88-92 (rozmawiali: Wojciech Duda, Dariusz Filar, Basil Kerski; Berlin luty 19...) szczegóły 
artykuł: Lasky Melvin J.: Amerykanin w Berlinie (Rozmowa z Melvinem Laskym, redaktorem naczelnym czasopism "Encounter" i "Der Monat"). x 1999 ([w ks.:] Basil Kerski: Otwarta brama. Niemcy między zjednoczeniem a ko...) szczegóły 
artykuł: Shils Edward: Dziesięciolecia iluzji. Przegląd Polityczny 1997 nr 35 s. 92-93 (fragm. wspomnień redaktora Encountera, opublikowane w ostatnim ...) szczegóły 
7.odwołanie: Grenzboten (Bruksela, 1841-1922). x  szczegóły 
artykuł: Papiór Jan: Zum politischen Programm der "Grenzboten" unter G. Freytags und J. Schmidts Redaktion (1847-1870) (Mit bibliographischem Anhang der "Polnischen Beitraege" fuer die Jahre 1845-1889). Studia Germanica Posnaniensia 1993 t. 20 s. 31-46  szczegóły 
artykuł: Pregiel Piotr: Gustaw Freytag i tygodnik "Die Grenzboten". Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1995 nr 1/2 s. 1-12  szczegóły 
8.odwołanie: Liber. x  szczegóły 
artykuł: Cichowicz Stanisław: Francja. Twórczość 1996 nr 9 s. 132-135 (omówienie nru 26 z III 1996...) szczegóły 
artykuł: Misiorny Michał: Kultura [Warszawa] 1989 nr 44 s. 4, 11 (nt. czasopisma wydawanego w pięciu językach, bedącego dodatkiem do gaz...) szczegóły 
9.odwołanie: Newsletter. Nordic Institute for Folklore (Turku). x  szczegóły 
artykuł: Gajlewicz Adam: Nordycki Instytut Ludoznawczy. Literatura Ludowa 1992 nr 3 s. 72-73  szczegóły 
10.odwołanie: Zeitschrift fuer Kulturaustausch (Stuttgart). x  szczegóły 
artykuł: Kozłowski Aleksander: Kwartalnik Opolski 1994 nr 4 s. 144-148 (omów. zawartości rocznika 1993....) szczegóły 
artykuł: Krzemiński Adam: Niemcy. Twórczość 1996 nr 9 s. 135-137 (omówienie zawartości nru 1 z I-III 1996...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
11.impreza: "Czasopisma kulturalne krajów nadbałtyckich" - konferencja (1994).  szczegóły 
artykuł: Tytuł [Gdańsk] 1994 nr 4 s. 212 (nota...) szczegóły 
12.impreza: Europejskie Spotkanie Pism Kulturalnych (1995).  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1996 nr 53 s. 155 (not....) szczegóły 
13.impreza: "Koniec wieku". Europejskie spotkanie pism kulturalnych (1995).  szczegóły 
artykuł: Koss Agata: W Wiedniu u końca wieku. Kresy 1995 nr 24 s. 322-323  szczegóły 
14.impreza: Międzynarodowa konferencja poświęcona czasopismom zajmującym się kulturą (1991).  szczegóły 
artykuł: Gruszczyński Piotr: Ze Strasburga. Res Publica 1991 nr 7/8 s. 114-116 (spraw....) szczegóły 
15.impreza: Międzynarodowa sesja poświęcona problemom rynku wydawniczego - spotkanie redaktorów pism z Polski, Białorusi i Ukrainy (1995).  szczegóły 
artykuł: j.w.: Dekada Literacka 1996 nr 1 s. 13 (spraw....) szczegóły 
16.impreza: Międzynarodowe spotkanie historyków dawnej prasy (1987).  szczegóły 
artykuł: Żbikowska-Migoń Anna: Studia o Książce 1989 t. 18 s. 365-369  szczegóły 
17.impreza: Międzynarodowe sympozjum poświęcone profesjonalnym czasopismom o literaturze dla dzieci (1992).  szczegóły 
artykuł: Zając Michał: "Guliwer" i inni. Guliwer 1993 nr 2 s. 56-58 (spraw....) szczegóły 
18.impreza: "Nadzieja i obawy. Literatura w okresie przebudowy" - narada redaktorów naczelnych czasopism literackich z krajów socjalistycznych (1988).  szczegóły 
artykuł: Pol'sha 1989 nr 3 s. 33  szczegóły 
artykuł: Przegląd Księgarski i Wydawniczy 1989 nr 1 s. 2 (nota...) szczegóły 
19.impreza: "Prasa mniejszości narodowych w Polsce" - seminarium (1993).  szczegóły 
artykuł: Chojnowski Zbigniew: Seminarium o prasie mniejszości narodowych. Kresy 1994 nr 17 s. 224-225  szczegóły 
artykuł: Gawryluk Andrzej: Prasa mniejszości narodowych w Polsce. Dyskusja = Dyskusihja 1993 nr 3/4 s. 30 (nota...) szczegóły 
20.impreza: Spotkanie przedstawicieli pism poświęconych książce (1989).  szczegóły 
artykuł: Kulczycka Joanna: Przegląd Tygodniowy 1989 nr 42 s. 12 (spraw.; dot. przemian wydawniczych...) szczegóły 
21.impreza: "Wokół Bałtyku" - sesja redaktorów pism literackich i kulturalnych krajów nadbałtyckich (1995).  szczegóły 
artykuł: Michałowski Piotr: Czasopisma wokół Bałtyku. Pogranicza 1995 nr 4 s. 155-157  szczegóły 
artykuł: Ubertowska Aleksandra: Pismo na rynku. Gazeta Wyborcza 1995 nr 247 s. 13  szczegóły 
artykuł: Wangin Jacek: Pogadali i wrócili do siebie czyli II Sesja Redaktorów Pism Literackich i Społeczno-Kulturalnych "Wokół Bałtyku" (Gdańsk, 20-21 października 1995). Metafora 1996 nr 24 s. 150-153 (sprawozdanie z przebiegu sesji...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Górniak Teresa, Kowalewska Urszula: Czasopisma elektroniczne. W Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego. Kronika [UŁ Łódź] 2002 nr 4 s. 4-7 (dot. baz czasopism elektronicznych i innych baz danych m.in. poświęcon...) szczegóły 
23.artykuł: Libera Zdzisław: Wiek Oświecenia 1994 nr 10 s. 169-170 (rec. ks.: "Dictionnaire de Journaux". 1600-1789. [Red.] Jean Sgard. Pa...) szczegóły 
24.artykuł: Peterson Theodore: Rola czasopism ekskluzywnych. Nowa Okolica Poetów 1998 nr 1 s. 58-64 (czasopisma te zajmują się literaturą, sztuką, krytyką literacką m.in.:...) szczegóły 
25.artykuł: Romaniuk Zbigniew: Żydowskie drukarstwo w Białymstoku do 1915 roku. Kwartalnik Historii Żydów 2002 nr 2 s. 233-243 (m. in. nt. drukowanych czasopism polskich, żydowskich i rosyjskich...) szczegóły 
26.artykuł: Sadkowski Wacław: Szczypta relatywizmu. Literatura na Świecie 1991 nr 7 s. 299-302 (nt. sytuacji na rynku czasopiśmienniczym w Polsce i na świecie...) szczegóły 
27.artykuł: Sadkowski Wacław: Wymarli królowie, niech żyją królowie!. Literatura na Świecie 1996 nr 11/12 s. 403-406 (nt. wpływu amerykańskiego modelu prasy literackiej (dodatki do dzienni...) szczegóły 
28.artykuł: Sawicka Elżbieta: Jeden dzień z życia świata. 240 pisarzy opisało 29 kwietnia 1994 roku. Było wśród nich czterech Polaków. Plus Minus 1995 nr 10 s. 14 (nt. akcji opisania jednego dnia przez pisarzy całego świata podjętej p...) szczegóły 
29.artykuł: Sitarski Adam Piotr: Prasa katolicka na Litwie, Łotwie i Estonii. Magazyn. Słowo Dziennik Katolicki 1994 nr 10 s. 5-6  szczegóły