Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura romska (cygańska)
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura romska (cygańska) / Część ogólna (romska (cygańska))
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Bończuk Leszek, Krzyżanowski Piotr, Pytlak Grażyna: Cyganie. Mity i fakty. 2002  szczegóły 
recenzja: Wojecki M.: Widziałem szczęśliwych Cyganów. Rrom p-o Drom 2003 nr 9/10 s.  szczegóły 
2.książka: Ficowski Jerzy: Cyganie w Polsce. Dzieje i obyczaje. 1989  szczegóły 
3.książka: Fraser Angus: Dzieje Cyganów. 2001 (Wstęp. I. Pochodzenie: Dowody językowe. Antyropologia fizyczna. Porówn...) szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Europejscy Cyganie. Aneks Trybuny 2001 nr 152 s. E  szczegóły 
recenzja: Chmielewski Wojciech: Opre Roma!. Borussia 2002 nr 28 s. 149-154  szczegóły 
recenzja: Groth-Guzek Sylwia: Jadą wozy kolorowe. Forum Akademickie 2001 nr 11 s. 62  szczegóły 
recenzja: K. M.: Magazyn Literacki 2001 nr 3 s. 58-59 (nota...) szczegóły 
recenzja: Maleszka Lesław: Taborem i kliprem. Gazeta Wyborcza 2001 nr 77 s. 21  szczegóły 
recenzja: (MS): Przekrój 2001 nr 19 s. 68 (nota...) szczegóły 
recenzja: Tabin Marek: Cyganie - lud europejski. Nowe Książki 2001 nr 12 s. 66-67  szczegóły 
4.książka: Gerlich Marian Grzegorz: Romowie. Przekraczanie granic własnego świata. Dialog = Pheniben 2001 nr 2/3. 2001 (Uwagi wstępne, czyli Romowie teraz. Przekraczanie granic własnego świa...) szczegóły 
recenzja: Wisłocki Seweryn A.: Romowie. Śląsk 2002 nr 10 s. 75  szczegóły 
5.książka: Gila-Kochanowski Vania de: Mówmy po romsku. Historia, kultura i język narodu romskiego. 2003  szczegóły 
6.książka: Kowarska Agnieszka J.: Szkice o tańcach Romów. Dialog = Pheniben 2003 nr 3/4. 2003 (Wstęp. * Kultura muzyczno-taneczna Romów z czarnej Góry. Rozdz. II. Ta...) szczegóły 
recenzja: Romski taniec. Rrom p-o Drom 2003 nr 12 s. 23  szczegóły 
7.książka: Mirga Andrzej, Mróz Lech: Cyganie. Odmienność i nietolerancja. 1994 ([m.in. o genezie Cyganów, strukturze wewnętrznej społeczności, więzi i...) szczegóły 
8.książka: Mróz Lech: Dzieje Cyganów-Romów w Rzeczypospolitej XV-XVIII w.. 2001 (Wstęp. Część. I. Rozdział 1. Przybycie Cyganów do Polski. Rozdział 2. ...) szczegóły 
recenzja: Bogucka Maria: Kwartalnik Historyczny 2002 nr 3 s. 183-184  szczegóły 
recenzja: M. B.: Przegląd Historyczny 2002 t. 93 z. 3 s. 372-373 (not....) szczegóły 
9.książka: Mróz Lech: Geneza Cyganów i ich kultury. 1992  szczegóły 
recenzja: Czy wiesz, że.... Rrom p-o Drom 1993 nr 27 s. 7 (nota...) szczegóły 
10.książka: Paleczny Tadeusz: Socjologiczne refleksje na temat Romów. Dialog = Pheniben 2003 nr 1/2. 2003 (Romowie czy Cyganie? (Wstęp). Rozdz. I. Romowie polscy: Pomiędzy odręb...) szczegóły 
11.książka: U nas dole i niedole. Sytuacja Romów w Polsce. 1999 ([M.in. zawiera artykuły:] Ewa Nowicka: Rom jako swój i jako obcy. Zbio...) szczegóły 
recenzja: Kosiorek Aneta: Lud 2000 t. 84 s. 167-168  szczegóły 
recenzja: Mróz Lech: Uczone rozważania na temat sytuacji Romów w Polsce. Dialog = Pheniben 2000 nr 4 s. 41-48  szczegóły 
recenzja: Wojecki Mieczysław: Nowości wydawnicze. Rrom p-o Drom 2000 nr 3/4 s. 14 (nota...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
12.impreza: "Aspekty literatury Romów" - wystawa (1998).  szczegóły 
artykuł: Rrom p-o Drom 1998 nr 1/2 s. 5 (nota...) szczegóły 
artykuł: Gila-Kochanowski Vania de: Zero do zera. Rrom p-o Drom 1998 nr 3 s. 14-15 (nt. tworzenia wspólnego języka cygańskiego...) szczegóły 
13.impreza: Międzynarodowa Konferencja Dyrektorów i Redaktorów Głównych Mediów Romskich (1999).  szczegóły 
artykuł: W swoim języku. Rrom p-o Drom 2000 nr 7/8 s. 9 (spraw....) szczegóły 
14.impreza: Międzynarodowa konferencja poświęcona językowi romskiemu (1996).  szczegóły 
artykuł: Rrom p-o Drom 1997 nr 1 s. 3 (not....) szczegóły 
15.impreza: "Romowie w Polsce - historia i kultura" - seminarium (2000).  szczegóły 
artykuł: Romowie w Węgorzewie. Rrom p-o Drom 2000 nr 7/8 s. 6 (spraw....) szczegóły 
16.impreza: "Romowie żyją wśród nas" - wystawa (2002).  szczegóły 
artykuł: Kowalski Wiesław: Romowie w Płocku. Notatki Płockie 2003 nr 2 s. 49-53 (komentarz do wystawy właściciela prezentowanych eksponatów; z fragm. r...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: (A.B.): Drogi Romów. Rrom p-o Drom 1996 nr 9 s. 15 ([nota rec. książki:] Eva Davidova: Romano drom - Cesty Romu. Olomouc 1...) szczegóły 
18.artykuł: ACM.: Przyjaciel Romów. Rrom p-o Drom 1999 nr 1/2 s. 6 (sylwetka Leszka Bończuka - laureata nagrody ministra kultury i sztuki ...) szczegóły 
19.artykuł: A.Ś.: Nowości wydawnicze. Rrom p-o Drom 1997 nr 10 s. 20 ([rec. ks.:] Giorgio Viaggio: Storia degli Zingari in Italia. Roma 1997...) szczegóły 
20.artykuł: Bartosz Adam: Po raz jedenasty. Rrom p-o Drom 1999 nr 9/10 s. 14-15 (omów. 11. Międzynarodowych Spotkań Zespołów Romskich "Romane Dyvesa" w...) szczegóły 
21.artykuł: Bartosz Adam: Rozmowa z Adamem Bartoszem - cyganologiem, dyrektorem Muzeum Okręgowego w Tarnowie. Rrom p-o Drom 1995 nr 48 s. 4 (nt. stałej ekspozycji prezentującej kulturę cygańską w Muzeum Okręgowy...) szczegóły 
22.artykuł: Bartosz Adam: Zapomniana monografia o Cyganach. Dialog = Pheniben 1999 nr 1 s. 3-6 (omówienie rozprawy: Samuel Augustini: Vom dem heutingen Zustande, sond...) szczegóły 
23.artykuł: Bończuk Leszek: Romane Dyvesa '96 (Trzy dni muzyki i tańca). Rrom p-o Drom 1996 nr 7/8 s. 12 (program "Romane Dyvesa" = "Cygańskie Dni" - międzynarodowych spotkań z...) szczegóły 
24.artykuł: Burzyńska Grażyna: Tak i nie 1989 nr 3 s. 5  szczegóły 
25.artykuł: Cyganie w amfiteatrze. Nasz Dziennik 2001 nr 155 s. 7 (zapowiedź Międzynarodowych Spotkań Zespołów Romskich "Romane Dyvesa" w...) szczegóły 
26.artykuł: Dębicki Edward: Tabor kulturalny. Sycyna 1996 nr 16 s. 1, 3-4 (wywiad nt. kultury cygańskiej; rozm. Dorota Frątczak...) szczegóły 
27.artykuł: Dudziak Wojciech: Lud 1994 t. 77 s. 305-306 (rec. ks.: Dusan Holy, Ctibor Necas: Zalujici pisen. O osudu Romu v nac...) szczegóły 
28.artykuł: Frątczak Mira: Cygańskie tęsknoty (Festiwal cygańskiej kultury w Gorzowie Wielkopolskim). Sycyna 1996 nr 19 s. 15 (nt. "Romane Dyvesa" - międzynarodowych spotkań zespołów cygańskich w G...) szczegóły 
29.artykuł: Gerlich Halina: Folklorystyczne odkrycia - opowieści o Romach. Dialog = Pheniben 1999 nr 2 s. 4142 (ludowe opowieści o Romach i ich pochodzeniu; z fragmentami tekstów...) szczegóły 
30.artykuł: Gerlich Marian Grzegorz: Cztery szkice do potocznego wizerunku Romów w tradycyjnej kulturze plebejsko-miejskiej Górnego Śląska. Dialog = Pheniben 1997 nr 4 s. 28-35  szczegóły 
31.artykuł: Gerlich Marian Grzegorz: Prawdziwi Cyganie. Przyczynek do antropologii dobrych skojarzeń. Dialog = Pheniben 1995 nr 1 s. 9-19 (wizerunek Cyganów m.in. w literaturze: Jerzy Ficowski, Sebastian Fabia...) szczegóły 
32.artykuł: Gerlich Marian Grzegorz: Wymiar uniwersalny a etniczność romskiej symboliki. Dialog = Pheniben 1999 nr 2 s. 19-28; nr 3/4 s. 34-41  szczegóły 
33.artykuł: Gerlich Miłosz: Na zachód. Dialog = Pheniben 2002 nr 1/2 s. 58-69 (rec. filmu "Na zachód" w reż. Mike'a Newella, współczesnej opowieści o...) szczegóły 
34.artykuł: Gerlich Miłosz: Romowie w cyberprzestrzeni. Dialog = Pheniben 2000 nr 4 s. 31-40 (nt. stron internetowych poświęconych tematyce romskiej...) szczegóły 
35.artykuł: Gieruszka Ryszard: Żyję wśród Rromów. Rrom p-o Drom 1993 nr 27 s. 8 (wyw. z pełnomocnikiem do spraw Romów w Polsce m.in. nt. wydawania ksią...) szczegóły 
36.artykuł: Gila Kochanowsky Vania: Światopogląd Romów Europy. Dialog = Pheniben 1997 nr 2/3 s. 77-79  szczegóły 
37.artykuł: Gila-Kochanowski Vania de: Wolność i tolerancja. Rrom p-o Drom 1997 nr 11/12 s. 14-15 (nt. pochodzenia i światopoglądu Romów...) szczegóły 
38.artykuł: Grupiński Jerzy: Cygańska improwizacja poetycka. De Lirnik 1990 nr 6 s. 3-6 (dot. toastów wygłaszanych podczas biesiad; w artykule teksty toastów ...) szczegóły 
39.artykuł: Hancock Jan: Tożsamość Romów. Rrom p-o Drom 2003 nr 12 s. 10-13 (m.in. o języku Romów...) szczegóły 
40.artykuł: (I.B.): Muzyka, poezja, taniec (Jak co roku w Gorzowie). Rrom p-o Drom 1996 nr 9 s. 12-13 (spraw. z "Romane Dyvesa" = "Cygańskie Dni" - międzynarodowych spotkań...) szczegóły 
41.artykuł: (I.B.): Święto pieśni i tańca. Rrom p-o Drom 2003 nr 6/7 s. 16-17 (omówienie Międzynarodowych Spotkań Zespołów Romskich "Romane Dyvesa" w...) szczegóły 
42.artykuł: I.B.: Tańce, śpiewy, wystawy (Po raz jedenasty). Rrom p-o Drom 1999 nr 7/8 s. 14-15 (spraw. z 11. Międzynarodowych Spotkań Zespołów Romskich w Gorzowie Wie...) szczegóły 
43.artykuł: K.Cz.: Pecs - Gandhi i Cyganie. Krasnogruda 1995 nr 4 s. 196-198 (nt. utworzenia na Węgrzech Fundacji Gandhiego (IV 1992), mającej na ce...) szczegóły 
44.artykuł: Kowarska Agnieszka J.: Taniec i muzyka Romów jako nośniki wartości tradycyjnych (na przykładzie wesela). Dialog = Pheniben 2001 nr 1 s. 28-40 (w oparciu o zwyczaje Romów mieszkających w Polsce...) szczegóły 
45.artykuł: Kowarska Agnieszka J.: Taniec w kulturze Romów dawniej i dziś na przykładzie mniejszości z Czarnej Góry. Dialog = Pheniben 1999 nr 1 s. 33-42  szczegóły 
46.artykuł: Krysiak Piotr: Nie byli zaproszeni (Romowie pobili reporterów). Trybuna 2000 nr 85 s. 1, 12 (nt. finału obchodów Światowego Dnia Romów w Centrum Kultury Łowicka w ...) szczegóły 
nawiązanie: Reakcje na pobicie reportertki "Życia". Trybuna 2000 nr 86 s. 4 (stanowisko Zarządu Głównego Stowarzyszenia Romów w Polsce...) szczegóły 
47.artykuł: Kwiatkowski Roman: Pozostaniemy Romami, jednak obok tradycji uznamy reguły nowoczesności. Dialog = Pheniben 2002 nr 3/4 s. 9-37 (wywiad z prezesem Stowarzyszenia Romów w Polsce; rozm. Marian Grzegorz...) szczegóły 
48.artykuł: Mróz Lech: Królowie i starsi nad Cyganami. Dialog = Pheniben 1996 nr 3/4 s. 30-44 (dot. zwierzchnictwa nad Cyganami w XVI-XVIII w. m.in. w świetle dokume...) szczegóły 
49.artykuł: Mróz Lech: Manuśpen znaczy człowieczeństwo (Z prof. Lechem Mrozem rozmawia Maria Jentys). Sycyna 1996 nr 7 s. 3-4 (m.in. o cechach wyodrębniających Romów wśród innych społeczności; z fo...) szczegóły 
50.artykuł: Mróz Lech: Niepamięć nie jest zapominaniem. Cyganie-Romowie a holokaust. Dialog = Pheniben 2002 nr 1/2 s. 8-39 (historia dyskryminacji w Europie; m.in. w oparciu o relacje świadków...) szczegóły 
51.artykuł: Mróz Lech: O Filistynach, Cyganach alias wałęsach. Z dziejów poznania Romów w Polsce. Lud 1995 t. 78 s. 341-356 (m.in. nt. wkładu Jerzego Ficowskiego do poznania Cyganów w Polsce, cyg...) szczegóły 
52.artykuł: Mróz Lech: On Philistines, Gypsies alias Wałęsas. An Outline History of Romany Studies in Poland. Lud 1995 t. 79 s. 241-256  szczegóły 
53.artykuł: Na jubileuszowo. Rrom p-o Drom 1998 nr 8 s. 12-13 (program "Romane Dyvesa" = "Cygańskie Dni" - międzynarodowych spotkań z...) szczegóły 
54.artykuł: Oczekiwana premiera. Rrom p-o Drom 1995 nr 44 s. 6 (nt. wystawienia sztuki A. Gradowa "Baronowa - Cyganka" przez Teatr Rom...) szczegóły 
55.artykuł: Ostrowski Tomasz: Podwójna natura stereotypu Cygana. Jej przejawy we współczesnej kulturze i życiu społecznym. Barbarzyńca 2000 nr 4/5 s. 2-6 (m.in. w literaturze i filmie...) szczegóły 
56.artykuł: Paleczny Tadeusz: Romowie polscy: Pomiędzy odrębnością etniczną a asymilacją narodową. Dialog = Pheniben 1999 nr 1 s. 18-32 (m.in. o ustaleniach Jerzego Ficowskiego...) szczegóły 
57.artykuł: Paleczny Tadeusz: Źródła potocznej wiedzy o Cyganach: Romowie w prasie polskiej - rok 2000. Dialog = Pheniben 2000 nr 4 s. 23-30 (na podstawie 26 tekstów prasowych zamieszczonych w dziennikach Gaze...) szczegóły 
58.artykuł: P.G.: Co śpiewano w taborze?. Rrom p-o Drom 1991 nr 7 s. 5 ([rec. ks.:] Narodnye pesni russkich Cygan. Oprac. Efrem Druc, Aleksej ...) szczegóły 
59.artykuł: Po raz dziewiąty (Romane Dyvesa '97). Rrom p-o Drom 1997 nr 7/8 s. 14-15 (program "Romane Dyvesa" = "Cygańskie Dni" - międzynarodowych spotkań z...) szczegóły 
60.artykuł: Polak Cezary: Spadkobiercy Papuszy. Gazeta Wyborcza 2002 nr 212 s. 16 (og. nt. kultury romskiej m.in. o poetce Papuszy...) szczegóły 
61.artykuł: "Roma" z Indii. Rrom p-o Drom 1996 nr 10 s. 5 (nota o półroczniku "Roma" wydawanego w Chandigarth w Indiach, prezentu...) szczegóły 
62.artykuł: Romane Dyvesa '98. Rrom p-o Drom 1998 nr 9/10 s. 14-15, 17 (spraw. z 10. Międzynarodowych Spotkań Zespołów Romskich w Gorzowie Wie...) szczegóły 
63.artykuł: Rrom p-o Drom 1996 nr 9 s. 10 (not. o "Romani Biblioteka" w Berlinie, która m.in. gromadzi literaturę...) szczegóły 
64.artykuł: (rrom): Rrom Kelderari. Rrom p-o Drom 1992 nr 20 s. 6-7 (sylwetka Romana Stiepanowicza Demetrra - zbieracza folkloru i kultury ...) szczegóły 
65.artykuł: (rrom): Święto muzyki = Romano Festivalo. Rrom p-o Drom 1997 nr 2/3 s. 10-11 (spraw. z Festiwalu Kultury Romów w Izmaile (Ukraina) w XI 1996 z udzi...) szczegóły 
66.artykuł: STS: Cygańskie święto w Tarnowie. Rrom p-o Drom 1993 nr 31 s. 7 (nt. uroczystości z okazji 30-lecia istnienia Kulturalnego Stowarzyszen...) szczegóły 
67.artykuł: STS: Legendy, mity, przysłowia. Rrom p-o Drom 1996 nr 12 s. 18 (nota o ukazaniu się w Sofii drugiego tomu Studii Romanii w języ...) szczegóły 
68.artykuł: (STS): Romane Dyvesa. Rrom p-o Drom 1997 nr 9 s. 16-17 (spraw. z 9. Międzynarodowych Spotkań Zespołów Romskich w Gorzowie Wiel...) szczegóły 
69.artykuł: STS: "Świder". Rrom p-o Drom 1996 nr 12 s. 18 (nota o prezentacji czasopisma kulturalno-społecznego mniejszości romsk...) szczegóły 
70.artykuł: STS: W muzeum tarnowskim. Rrom p-o Drom 1995 nr 48 s. 22-23 (nt. kolekcji kultury Cyganów w Muzeum Okręgowym w Tarnowie...) szczegóły 
71.artykuł: Teatr Phralipie. Rrom p-o Drom 1995 nr 45 s. 10 (nt. cygańskiego teatru założonego w 1975 r. w Skopije, działającego na...) szczegóły 
72.artykuł: Wisłocki Seweryn A.: Wyobrażenia o Cyganach, jako "dyskurs mityczny". Dialog = Pheniben 1995 nr 1 s. 19-23  szczegóły 
73.artykuł: Wojecki Mieczysław: Jan Yoors o Rromach. Rrom p-o Drom 1992 nr 17 s. 4 (sylwetka pisarza i artysty, żyjącego w pewnym okresie życia w rodzinie...) szczegóły 
74.artykuł: Wojecki Mieczysław: Po raz piętnasty. Rrom p-o Drom 2003 nr 8 s. 14 (refleksje z Międzynarodowych Spotkań Zespołów Romskich "Romane Dyvesa"...) szczegóły 
75.artykuł: Wojecki Mieczysław: Z Indii czy z Meksyku?. Rrom p-o Drom 1998 nr 9/10 s. 20 (nt. naukowych teorii o pochodzeniu Cyganów...) szczegóły 
76.artykuł: Zieja Tomasz: Tabor zatrzymal się w Tarnowie. Sycyna 1997 nr 4 s. 5-6 (nt. działalności Muzeum Etnograficznego w Tarnowie gromadzącego m.in. ...) szczegóły 
77.artykuł: Żuliński Leszek: Tylko koni żal. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 49 s. 4-5 (Cyganie w sztuce i literaturze m.in.: nt. Papuszy...) szczegóły 
78.artykuł: Żuławski Aleksander: Cyganie na jerozolimskiej górze czaszki. Dialog = Pheniben 2001 nr 1 s. 41-59 (m.in. o obecności Cyganów na Golgocie w czasach ukrzyżowania Jezusa w ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura romska (cygańska) / Historia literatury (romska (cygańska))
    książki (alfabet autorów)
79.książka: Bartosz Adam: Nie bój się Cygana = Na dara Rromestar. 1994  szczegóły 
recenzja: Chwin Stefan: Dokąd jadą wozy kolorowe?. Tytuł [Gdańsk] 1994 nr 3 s. 228-234  szczegóły 
recenzja: Chwin Stefan: Krasnogruda 1997 nr 7 s. 209-210  szczegóły 
recenzja: Ficowski Jerzy: Krasnogruda 1997 nr 7 s. 209  szczegóły 
recenzja: Gołąb-Marciniak Katarzyna: Kowal zawinił.... Czas Kultury 1995 nr 3 s. 74-76  szczegóły 
recenzja: Krasnogruda 1996 nr 5 s. 224 (nota...) szczegóły 
recenzja: Rrom p-o Drom 1995 nr 45 s. 6 (nota...) szczegóły 
recenzja: Ziemba Marek: Odrzucanie stereotypu. Dialog = Pheniben 1996 nr 3/4 s. 71-77  szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: Cygańska dola. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 21 s. 21  szczegóły 
80.książka: Bartosz Adam: The Gypsies. History and culture. 1997  szczegóły 
81.książka: Wąsowicz Mirosława: Cyganie w Polsce. Zestawienie bibliograficzne. 1994  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
82.impreza: "Cyganie - historia i kultura" - wystawa (2000).  szczegóły 
artykuł: Cyganie - historia i kultura. Śląsk 2000 nr 9 s. 82-83 (not. o otwarciu wystawy w Zabrzu; VII 2000...) szczegóły 
artykuł: Jasnorzewski Ryszard: Świadectwa drogi. Śląsk 2000 nr 9 s. 68  szczegóły 
83.impreza: "Roma - Cyganie - Historia i Kultura" - wystawa (1995).  szczegóły 
artykuł: Michalczyk Maria: Recepcja pewnej wystawy. Dialog = Pheniben 1997 nr 1 s. 46-49  szczegóły 
artykuł: Wiśniewski Jerzy: Wystawa "Roma - Cyganie - Historia i Kultura" w Muzeum Śląskim w Katowicach. Rrom p-o Drom 1995 nr 45 s. 7  szczegóły 
84.impreza: Wystawa obrazująca kulturę duchową i materialną Romów, ich język oraz korzenie (2001). (m.in. przykłady twórczości literackiej...) szczegóły 
artykuł: Kara Ewa: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 4 V s. 3 (not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
85.artykuł: Adamczak Damian: Widzenie Romów w prasie międzywojennej na przykładzie górnośląskiego "Kuriera Wieczornego". Dialog = Pheniben 1998 nr 1 s. 7-12 (problematyka dotycząca Romów z okresu 1 VIII 1936 - 31 VII 1937 na łam...) szczegóły 
86.artykuł: Bańburski Kazimierz: Cyganie na ziemiach polskich. Rrom p-o Drom 1995 nr 46 s. 10 (od XIV w.; w świetle źródeł historycznych i literackich...) szczegóły 
87.artykuł: Cieślak Jerzy: Słowo jak łyk miodu. Dialog = Pheniben 1999 nr 2 s. 12-18 (nt. romskiej literatury oralnej...) szczegóły 
88.artykuł: Devlesqero : Romskie państwo? (W odpowiedzi na bzdury o budowaniu cygańskiego państwa w okręgu królewieckim). Rrom p-o Drom 1992 nr 19 s. 3  szczegóły 
89.artykuł: Djurić Rajko: Narodziny literatury. Rrom p-o Drom 1992 nr 21-22 (o pisanej literaturze Romów...) szczegóły 
90.artykuł: Dyba Marian: Pierwsza górnośląska wzmianka o Cyganach. Dialog = Pheniben 1998 nr 3/4 s. 79-80 (nt. notaki o Cyganach, jako ludu niesłowiańskiego, zamieszczonej w ...) szczegóły 
91.artykuł: Dziekan Marek M.: Cyganie w kalifacie arabskim. Rrom p-o Drom 1993 nr 33 s. 4 (od IV w.; w świetle źródeł pisanych epoki...) szczegóły 
92.artykuł: el: Cyganie u Radziwiłła. Rrom p-o Drom 1993 nr 27 s. 7; nr 48 s. 13 (m.in. o kontaktach cygańskiego rodu Marcinkiewiczów z dworem Radziwiłł...) szczegóły 
93.artykuł: Eliyahu Ariel: Na Bliskim Wschodzie. Rrom p-o Drom 2001 nr 5 s. 16-17; nr 8 s. 15-16 (nt. rodowodu Romów i ich języka...) szczegóły 
94.artykuł: Mróz Lech: Potrzeba mitu. Poprawianie historii Romów. Dialog = Pheniben 1998 nr 3/4 s. 3-20 (dzieje Romów od czasów prehistorycznych po współczesne w świetle dokum...) szczegóły 
95.artykuł: Mróz Lech: Wozy cygańskie. Rrom p-o Drom 1993 nr 27 s. 5  szczegóły 
96.artykuł: Mróz Lech: Wozy cygańskie. Rrom p-o Drom 1992 nr 23-25  szczegóły 
97.artykuł: Parys Romualda: Motyw śmierci w poezji polskich Cyganów-Romów. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 12 s. 154-157  szczegóły 
98.artykuł: Parys Romualda: O poezji Cyganów - Romów w Polsce (1-5). Rrom p-o Drom 1999 nr 1/2-7/8 (nt. historii i pochodzenia Cyganów i pierwszych rejestracjach ich twór...) szczegóły 
99.artykuł: Parys Romualda: O poezji Cyganów-Romów w Polsce. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 10 s. 60-78  szczegóły 
100.artykuł: Shashi Shyam Singh: Potomkowie Brahminów. Rrom p-o Drom 2001 nr 5 s. 9 (nt. rodowodu Romów...) szczegóły 
101.artykuł: (STS): Warto zwiedzić. Rrom p-o Drom 2001 nr 4 s. 10-11 (nt. stałej ekspozycji poświęconej Romom w Muzeum Okręgowym w Tarnowie...) szczegóły 
102.artykuł: Wieluński Jerzy Eligiusz: Tylko Cyganie nigdy wojny nie wywołali. x 1999 ([W ks. zb.:] Hominem quero. Studia z etyki, estetyki, historii nauki i...) szczegóły 
103.artykuł: Wojecki M.: Indyjskie pochodzenie Rromów. Rrom p-o Drom 1993 nr 32 s. 10  szczegóły 
Literatury obce / Literatura romska (cygańska) / Literatura współczesna (romska (cygańska))
    książki (alfabet autorów)
104.książka: Wysocka Grażyna: Literatura cygańska w Polsce 1946-1989. Bibliografia w wyborze. 1990 ([Wykaz druków zwartych przekładów z języka cygańskiego oraz publikacje...) szczegóły 
recenzja: Bibliotekarz Zachodniopomorski 1990 nr 3/4 s. 93 (not. o opracowaniu w WiMBP w Koszalinie zestawienia bibliograficznego ...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
105.impreza: Międzynarodowy konkurs dla artystów romskich i nieromskich "Amico Rom" (2001; edycja VIII). (laureci w kategorii literackiej m.in.: Anna Stara, Emilie Horackova, H...) szczegóły 
artykuł: Kalejova Sona: Przyjaciel Rom. Rrom p-o Drom 2002 nr 2/3 s. 10 (laureaci z Czech; not....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
106.artykuł: Bończuk Leszek: Na mojej spódnicy wszystkie kwiaty świata. Rrom p-o Drom 1995 nr 43 s. 7 (not. o wieczorze poezji cygańskiej we Frankfurcie nad Odrą (25 XI 1994...) szczegóły 
107.artykuł: Djurić Rajko: Literatura romska w Jugosławii. Krasnogruda 1997 nr 7 s. 44 (z fot. R. Djuricia...) szczegóły 
108.artykuł: Makowska-Cieleń Anna: Zasłużona dla kultury cygańskiej. Przegląd 2001 nr 10 s. 29 (m.in. nt. nadania Stowarzyszeniu Twórców i Przyjaciół Kultury Cygański...) szczegóły 
109.artykuł: Romska twórczość w monografii. Rrom p-o Drom 1998 nr 9/10 s. 21 (omówienie pracy magisterskiej Romualdy Romanowskiej-Parys pt. Poezja C...) szczegóły 
110.artykuł: (rrom): Romathan. Rrom p-o Drom 1993 nr 34 s. 6 (nt. nt. powstania w 1992 pierwszego teatru cygańskiego w Koszycach (Sł...) szczegóły 
111.artykuł: Rromscy poeci i pisarze. Rrom p-o Drom 1993 nr 34 s. 4 (nt. współczesnych pisarzy cygańskich: Georghe Cantea (Mołdawia), Walde...) szczegóły 
112.artykuł: Stankiewicz Stanisław: Romani poezja. Języki Obce w Szkole 2001 nr 6 s. 209-213 (sylwetki autorów romskich: Stanisław Stankiewicz, Karol Gierliński, Ar...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura romska (cygańska) / Zagadnienia specjalne (romska (cygańska)) / Czasopiśmiennictwo (romska (cygańska))
    odwołania do (alfabet tytułów)
113.odwołanie: Dialog = Pheniben (Oświęcim 1995-). x  szczegóły 
artykuł: (I.B.): O stereotypach, mitach i cygańskiej rzeczywistości. Rrom p-o Drom 1996 nr 7/8 s. 4 (omówienie zawartości numeru 1 z 1996...) szczegóły 
artykuł: (kid): Pheniben znaczy dialog. Śląsk 2001 nr 6 s. 35 (nt. kwartalnika z okazji 5-lecia istnienia...) szczegóły 
artykuł: Kwiatkowski Roman: Upamiętnienie. Dialog = Pheniben 1996 nr 3/4 s. 3-9 (m.in. nt. profilu czasopisma Dialog = Pheniben, składu redakcji...) szczegóły 
artykuł: Mokry Włodzimierz: O kwartalniku Stowarzyszenia Romów w Polsce. "Dialog - Pheniben". Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1998 nr 7/8 s. 32-34 (omówienie zawartości numeru 3/4 z 1996...) szczegóły 
artykuł: Nowe pismo o Romach. Rrom p-o Drom 1996 nr 1/2 s. 6 (nota o ukazaniu się pierwszego numeru pisma wydawanego przez Stowarzys...) szczegóły 
artykuł: (PAS): Między stereotypem a rzeczywistością. Społeczeństwo Otwarte 1996 nr 2 s. 43  szczegóły 
artykuł: T.W.: Nowe pismo o Romach. Rzeczpospolita 1996 nr 22 s. 4  szczegóły 
114.odwołanie: Rrom p-o Drom (Białystok 1990 -). x  szczegóły 
artykuł: Czerenkow Lew: Korespondencja z Moskwy (Lew Czerenkow wybitny znawca problematyki romskiej, lingwista, sekretarz generalny Moskiewskiego Stowarzyszenia "Romano Kher"). Rrom p-o Drom 1995 nr 48 s. 3 (nt. czasopisma z okazji jubileuszu 5-lecia istnienia...) szczegóły 
artykuł: Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1996 nr 3/4 (1995/1996) s. 46 (not....) szczegóły 
artykuł: (I.B.): Po 10 latach (X Beres "Rrom po Drom). Rrom p-o Drom 2000 nr 9/10 s. 14-15 (nt. seminarium z okazji 10-lecia pisma; Białystok 25-26 VIII 2000...) szczegóły 
artykuł: Ilestyr parikiras! Dziękujemy!. Rrom p-o Drom 1995 nr 48 s. 3 (teksty życzeń z całego świata z okazji jubileuszu 5-lecia istnienia cz...) szczegóły 
artykuł: Już pięć lat!. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1996 nr 3/4 (1995/1996) s. 46-47 (nt. działalności i profilu pisma...) szczegóły 
artykuł: Już pięć lat!. Rrom p-o Drom 1995 nr 46 s. 2 (nt. 5-letniej działalności pisma...) szczegóły 
artykuł: Konecka Krystyna: Wspominając początki (Krystyna Konecka poetka i dziennikarka). Rrom p-o Drom 1995 nr 48 s. 10 (nt. pracy na stanowisku sekretarza redakcji...) szczegóły 
artykuł: MB: Nagroda dla pisma Romów. Gazeta Wyborcza 1997 nr 282 s. 17 (not. o zdobyciu międzynarodowego Grand Prix przyzn. przez madryckie pi...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1997 nr z 11 XII s. 14 (not. o przyznaniu czasopismu "Rrom p-o Drom" Grand Prix przez madrycki...) szczegóły 
artykuł: Rrom P-o drom. Rrom p-o Drom 1995 nr 47 s. 2 (artykuł w jęz. cygańskim...) szczegóły 
artykuł: (STS): W prasie o nas. Rrom p-o Drom 1992 nr 24 s. 9 (opinie z czasopism polskich na temat dwumiesięcznika Rrom p-o Drom<...) szczegóły 
artykuł: Tak było. Rrom p-o Drom 1995 nr 48 s. 6-7 (fragmenty tekstów z prasy polskiej z lat 1990-1994 na temat czasopisma...) szczegóły 
artykuł: Wojecki Mieczysław: 25 lat fascynacji. Rrom p-o Drom 2000 nr 9/10 s. 11 (o własnej fascynacji Romami; artykuł z okazji 10-lecia istnienia czaso...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura romska (cygańska) / Zagadnienia specjalne (romska (cygańska)) / Literatura ludowa (romska (cygańska))
    artykuły (alfabet tytułów)
115.artykuł: Gerlich Halina: Cyganie a zmitologizowany obraz Golgoty. Dialog = Pheniben 1995 nr 1 s. 2-7 (motyw Golgoty w tradycji ludowej a skłonności Cyganów do kradzieży, pr...) szczegóły 
116.artykuł: Mity i legendy. Rrom p-o Drom 1997 nr 1 s. 10-11 (nt. mitów i legend o pochodzeniu Romów osiedlonych w Bułgarii w przeka...) szczegóły 
117.artykuł: Ibrahim Sali: Mity i legendy (Potomkowie Atlantydy). Rrom p-o Drom 1997 nr 4 s. 8-9 (nt. mitów i legend o pochodzeniu Romów osiedlonych w Bułgarii w przeka...) szczegóły 
118.artykuł: Courthiade Marcel: The Origins of the Rromani People: Chronicles and Legends. Linguistic and Oriental Studies from Poznań 2003 t. 5 s. 273-286  szczegóły 
Literatury obce / Literatura romska (cygańska) / Hasła szczegółowe (romska (cygańska)) / Utwory anonimowe (romska (cygańska))
    wiersze (alfabet tytułów)
119.wiersz: A tu, miro... = Mam dwu braci.... Europa [Poznań] 1992 nr 2 s. 77-78  szczegóły 
120.wiersz: A tu, miro psał.... De Lirnik 1990 nr 6 s. 5 (proza poet. w jęz. cygańskim...) szczegóły 
121.wiersz: A ty, miły bracie. De Lirnik 1990 nr 6 s. 5 (proza poet....) szczegóły 
122.wiersz: Agoripi. Rrom p-o Drom 2001 nr 10/11 s. 24 (tekst w języku cygańskim...) szczegóły 
123.wiersz: Aj, de la mange Joska. Rrom p-o Drom 1995 nr 44 s. 11 (w jęz. cygańskim; z nutami...) szczegóły 
124.wiersz: Aj, de ła mange, Jośka!. Rrom p-o Drom 1993 nr 32 s. 11 (w jęz. cygańskim; z nutami...) szczegóły 
125.wiersz: Ando pesta gelem. Rrom p-o Drom 1998 nr 12 s. 22 (tekst piosenki w języku cygańskim z nutami...) szczegóły 
126.wiersz: Ando tunjariko. Rrom p-o Drom 1998 nr 7 s. 23 (tekst piosenki w języku cygańskim z nutami...) szczegóły 
127.wiersz: Aven Amenca. Rrom p-o Drom 2000 nr 3/4 okł. (tekst piosenki w języku cygańskim; z nutami...) szczegóły 
128.wiersz: Bagan gili, Romałe!. Rrom p-o Drom 2001 nr 9 s. 21 (tekst w języku cygańskim...) szczegóły 
129.wiersz: Chajori romani. Rrom p-o Drom 1996 nr 3 s. 19 (tekst piosenki w języku cygańskim z nutami; autor Ivan Ivacev...) szczegóły 
130.wiersz: Cirikli. Rrom p-o Drom 1998 nr 9/10 s. 27 (tekst piosenki w języku cygańskim z nutami...) szczegóły 
131.wiersz: Daj (Miri dajori terni...). Rrom p-o Drom 2001 nr 10/11 s. 24 (tekst w języku cygańskim...) szczegóły 
132.wiersz: Devla soske man tu mardyel. Rrom p-o Drom 1995 nr 49 s. 15 (w jęz. cygańskim; z nutami...) szczegóły 
133.wiersz: Gelem gelem lungone.... Rrom p-o Drom 1991 nr 14 s. 6 (tekst w jęz. cygańskim; z nutami...) szczegóły 
134.wiersz: Gija Maliarkica, ne Dromoresa... Rrom p-o Drom 1996 nr 1/2 s. 19 (tekst piosenki w języku cygańskim z nutami; tytuł "Malarka"...) szczegóły 
135.wiersz: Gin manca. Rrom p-o Drom 1995 nr 43 s. 13 (w jęz. cygańskim z nutami...) szczegóły 
136.wiersz: Grastoro. Rrom p-o Drom 1996 nr 4 s. 23 (tekst piosenki w języku cygańskim z nutami...) szczegóły 
137.wiersz: Hirsilaulu = Kaht zambiba. Rrom p-o Drom 1998 nr 11 s. 23 (tekst piosenki w języku cygańskim z nutami...) szczegóły 
138.wiersz: Ile kropel w tym kieliszku.... De Lirnik 1990 nr 6 s. 4 (proza poet....) szczegóły 
139.wiersz: Jada syvo. Rrom p-o Drom 2001 nr 4 s. 23 (tekst piosenki w języku cygańskim...) szczegóły 
140.wiersz: Jaj de. Rrom p-o Drom 2000 nr 5/6 okł. (tekst piosenki w języku cygańskim; z nutami...) szczegóły 
141.wiersz: Kaj jone. Rrom p-o Drom 1996 nr 7/8 s. 26 (tekst piosenki w języku cygańskim z nutami...) szczegóły 
142.wiersz: Kana somas ciknoro. Rrom p-o Drom 1996 nr 5 s. 19 (tekst piosenki w języku cygańskim z nutami...) szczegóły 
143.wiersz: Ke tume jame javijam. Rrom p-o Drom 2003 nr 3/4 s. 27 (tekst piosenki w języku cygańskim; z nutami...) szczegóły 
144.wiersz: Ke tume jame javijam. Rrom p-o Drom 1995 nr 46 s. 13 (w jęz. cygańskim; z nutami...) szczegóły 
145.wiersz: Kicy jasven dre.... De Lirnik 1990 nr 6 s. 4 (proza poetycka w jęz. cygańskim...) szczegóły 
146.wiersz: Kicy jasven dre... = Ile kropel w tym.... Europa [Poznań] 1992 nr 2 s. 76-77  szczegóły 
147.wiersz: Lava mange. Rrom p-o Drom 2000 nr 9/10 s. 27 (tekst piosenki w języku cygańskim; z nutami...) szczegóły 
148.wiersz: Łava mange kałe romes. Rrom p-o Drom 1998 nr 4/5 s. 21 (tekst piosenki w języku cygańskim z nutami...) szczegóły 
149.wiersz: Ma cinger man. Rrom p-o Drom 1995 nr 49 s. 15 (w jęz. cygańskim; z nutami...) szczegóły 
150.wiersz: Mam dwu braci.... De Lirnik 1990 nr 6 s. 5 (proza poet....) szczegóły 
151.wiersz: Me som coro, tu san coro. Rrom p-o Drom 1998 nr 4/5 s. 21 (tekst piosenki w języku cygańskim z nutami...) szczegóły 
152.wiersz: Miri bałvał phurdel... Rrom p-o Drom 2001 nr 9 s. 21 (tekst w języku cygańskim...) szczegóły 
153.wiersz: Nici, nici, nici, nici. Rrom p-o Drom 2000 nr 7/8 okł. (tekst piosenki w języku cygańskim; z nutami...) szczegóły 
154.wiersz: O Roma roden baht. Rrom p-o Drom 2003 nr 12 s. 27 (tekst piosenki w języku cygańskim; z nutami...) szczegóły 
155.wiersz: O roma roden baxt. Rrom p-o Drom 1996 nr 3 s. 19 (tekst piosenki w języku cygańskim z nutami; autor Anzelo Maliko (Bułga...) szczegóły 
156.wiersz: Oddzieliłeś się od nas.... Europa [Poznań] 1992 nr 2 s. 78-79  szczegóły 
157.wiersz: Oddzieliłeś się od nas śmiercią.... De Lirnik 1990 nr 6 s. 6 (proza poet....) szczegóły 
158.wiersz: Pałso łeske vlublasta. Rrom p-o Drom 1994 nr 36 s. 9 (w jęz. cygańskim...) szczegóły 
159.wiersz: Phabol, phabol ilo rromanjako. Rrom p-o Drom 1994 nr 36 s. 9 (w jęz. cygańskim...) szczegóły 
160.wiersz: Phennena mange phurane Kaale. Rrom p-o Drom 2003 nr 11 s. 23 (tekst piosenki w języku cygańskim; z nutami...) szczegóły 
161.wiersz: Progeja (Progeja, ne, progeka...). Rrom p-o Drom 1997 nr 7/8 s. 25 (tekst piosenki z nutami...) szczegóły 
162.wiersz: Rat pase ves. Rrom p-o Drom 1996 nr 9 s. 11 (tekst w języku cygańskim; autor Vytautas Sauklys...) szczegóły 
163.wiersz: Romana gode ława. Rrom p-o Drom 1995 nr 48 s. 2 (w jęz. cygańskim...) szczegóły 
164.wiersz: Romane godiavir łava. Rrom p-o Drom 2001 nr 4 s. 23 (tekst w języku cygańskim...) szczegóły 
165.wiersz: So Romenca javeła?. Rrom p-o Drom 1995 nr 48 s. 27 (w jęz. cygańskim podp.: Kali...) szczegóły 
166.wiersz: Than tełał kham. Rrom p-o Drom 2001 nr 10/11 s. 24 (tekst w języku cygańskim...) szczegóły 
167.wiersz: Usti Ruzo. Rrom p-o Drom 1999 nr 11/12 s. 23 (tekst piosenki w języku cygańskim z nutami...) szczegóły 
168.wiersz: Vesa, vesa zełena. Rrom p-o Drom 1995 nr 48 s. 31 (w jęz. cygańskim; z nutami...) szczegóły 
169.wiersz: Veśa, veśa zełena. Rrom p-o Drom 2001 nr 6/7 s. 27; nr 9 s. 23 (tekst piosenki w języku cygańskim...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
170.proza: Jak osioł zjadł romski alfabet. Rrom p-o Drom 1997 nr 1 s. 12 (legenda zapisana w 1933 r. na Bałkanach; tekst równoległy w języku pol...) szczegóły 
171.proza: Khangiri. Rrom p-o Drom 1996 nr 12 s. 21 (tekst w języku cygańskim; autor: Feliks Sadowski (Feliko)...) szczegóły 
172.proza: Mądrości romskie. Rrom p-o Drom 1995 nr 49 s. 2 (aforyzmy...) szczegóły 
173.proza: Opowieść o pierwszym spotkaniu z Cyganami. Dialog = Pheniben 1996 nr 1 s. 34-35  szczegóły 
174.proza: Opowieść o pieśniach przy ognisku. Dialog = Pheniben 1996 nr 1 s. 33-34  szczegóły 
175.proza: Powiedzonka i przysłowia romskie. Rrom p-o Drom 2001 nr 8 s. 23  szczegóły 
176.proza: Romane gode łava = Mądrości romskie. Rrom p-o Drom 1996 nr 5 s. 2 (aforyzmy; tekst równoległy w języku polskim i cygańskim...) szczegóły 
177.proza: Stworzenie Kosmosu (Według legendy z Transylwanii) = Romani legenda. Rrom p-o Drom 1999 nr 1/2 s. 15 (tekst w języku polskim i cygańskim...) szczegóły 
178.proza: Wigilia w lesie (Na podstawie autentycznych wydarzeń). Rrom p-o Drom 1996 nr 12 s. 6-7, 9 (opow.; tekst podpisany (STS)...) szczegóły 
179.proza: Za dwa grosze. Rrom p-o Drom 1997 nr 10 s. 18 (bajka cygańska...) szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
180.artykuł: Grupiński Jerzy: Cygańska improwizacja biesiadna. Europa [Poznań] 1992 nr 2 s. 75-79 (nt. mówionej i śpiewanej improwizacji poetyckiej...) szczegóły 
181.artykuł: Łysko Alojzy: Opowieści cygańskie spod Pszczyny. Dialog = Pheniben 1996 nr 1 s. 32-33  szczegóły 
Literatury obce / Literatura romska (cygańska) / Hasła szczegółowe (romska (cygańska)) / Antologie i zbiory (romska (cygańska))
    książki (alfabet tytułów)
182.książka: Gila romane. Zbiorek pieśni romskich (Na głos z tekstem oraz funkcjami harmonicznymi). 1994 ([Zawiera teksty pieśni w języku cygańskim z nutami i funkcjami harmoni...) szczegóły 
    Artykuły o antologiach (alfabet autorów)
183.artykuł: Nowości wydawnicze. Rrom p-o Drom 1996 nr 4 s. 11 ([nota rec. zbioru:] Le Roi de Serpents. Contes tsiganes. Editions bili...) szczegóły 
184.artykuł: Romskie perły. Rrom p-o Drom 2001 nr 10/11 s. 20 ([rec. antologii:] Kanadake-Romane mirikle [Kandadyjsko-romskie perły]....) szczegóły 
185.artykuł: (rrom): Historia i codzienność. Rrom p-o Drom 2001 nr 10/11 s. 20 ([rec. antologii:] Gypsies & Travellers in their own words [Romowie i w...) szczegóły 
186.artykuł: (rrom): Nowości wydawnicze. Rrom p-o Drom 1997 nr 1 s. 16 (nota o wydaniu zbioru bajek czeskich Romów: Kal'i. Paramisa. Oprac. Ma...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura romska (cygańska) / Hasła szczegółowe (romska (cygańska)) / Hasła osobowe (romska (cygańska))
  Aleksiejew Aleksander
    wiersze (alfabet tytułów)
187.wiersz: Aleksiejew Aleksander: Me na sovav racienca. Rrom p-o Drom 2002 nr 9/10 s. 25  szczegóły 
188.wiersz: Aleksiejew-Bułangiro Aleksander: Me na sovav racienca. Rrom p-o Drom 1998 nr 4/5 s. 20 (w języku cygańskim...) szczegóły 
189.wiersz: Aleksiejew Aleksander: Pałso, pałso. Rrom p-o Drom 2002 nr 9/10 s. 25  szczegóły 
190.wiersz: Aleksiejew-Bułangiro Aleksander: Pałso, pałso. Rrom p-o Drom 1998 nr 4/5 s. 20 (w języku cygańskim...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
191.artykuł: Karat Czalora: Droga do poezji. Rrom p-o Drom 1998 nr 4/5 s. 16 (sylwetka poety - syberyjskiego Roma, mieszkającego w Orenburgu...) szczegóły 
  Anatolic Raditia
    wiersze (alfabet tytułów)
192.wiersz: Anatolic Raditia: Vas e chib romani. Rrom p-o Drom 1995 nr 46 s. 11 (w jęz. cygańskim...) szczegóły 
  Andrasz Adam
    wiersze (alfabet tytułów)
193.wiersz: Andrasz Adam: Kamam (Chcę uciec od szarych dni...). Rrom p-o Drom 1996 nr 7/8 s. 27 (tekst w języku polskim...) szczegóły 
194.wiersz: Andrasz Adam: Miejska noc. Rrom p-o Drom 1992 nr 25 s. 11  szczegóły 
195.wiersz: Andrasz Adam: Skończyło się lato.... Rrom p-o Drom 1992 nr 24 s. 11  szczegóły 
  Arany Janos
    wiersze (alfabet tytułów)
196.wiersz: Arany Janos: Phrala!, so kerena... Rrom p-o Drom 2001 nr 9 s. 21 (tekst w języku cygańskim...) szczegóły 
  Atanasov Ramar Toshko
    wiersze (alfabet tytułów)
197.wiersz: Atanasov Ramar Toshko: Mro Devła. Rrom p-o Drom 2002 nr 8 s. 21  szczegóły 
198.wiersz: Atanasov Ramar Toshko: Rom. Rrom p-o Drom 2002 nr 8 s. 21  szczegóły 
199.wiersz: Atanasov Ramar Toshko: Trusalo. Rrom p-o Drom 2002 nr 8 s. 21  szczegóły 
  Banga Dezider
    wiersze (alfabet tytułów)
200.wiersz: Banga Dezider: Kręgi. Nawias 2000 nr z IX s. 107-108 (z notą...) szczegóły 
201.wiersz: Banga Dezider: Olcha. Nawias 2000 nr z IX s. 107 (z notą...) szczegóły 
202.wiersz: Banga Dezider: Pług nocy zaorał... Nawias 2000 nr z IX s. 107 (z notą...) szczegóły 
  Barre Brytanatyr Gilli
    wiersze (alfabet tytułów)
203.wiersz: Barre Brytanatyr Gilli: Kale jakha. Rrom p-o Drom 1993 nr 28/29 s. 11 (w jęz. cygańskim...) szczegóły 
  Bila Vira
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
204.artykuł: Bukalska Patrycja: Cygańska królowa zostaje w Rokycanach. Tygodnik Powszechny 2001 nr 33 s. 5 (biogr. pieśniarki, z fragm. wierszy; z fot....) szczegóły 
  Borisova Raisa
    wiersze (alfabet tytułów)
205.wiersz: Borisova Raisa: Amare łava. Rrom p-o Drom 1999 nr 4 s. 21 (wiersz w języku cygańskim...) szczegóły 
206.wiersz: Borisova Raisa: Chavo chasa rakireł. Rrom p-o Drom 1997 nr 9 s. 21 (w języku cygańskim...) szczegóły 
207.wiersz: Borisova Raisa: Mire gila. Rrom p-o Drom 1997 nr 9 s. 21 (w języku cygańskim...) szczegóły 
208.wiersz: Borisova Raisa: Rom pro drom. Rrom p-o Drom 1998 nr 9/10 s. 26 (w języku cygańskim...) szczegóły 
209.wiersz: Borisova Raisa: Terny drabarka. Rrom p-o Drom 1999 nr 4 s. 21 (wiersz w języku cygańskim...) szczegóły 
210.wiersz: Borisova Raisa: Vydza (pheniake Taniake). Rrom p-o Drom 1997 nr 9 s. 21 (w języku cygańskim...) szczegóły 
  Cerenkov Leon
    proza (alfabet tytułów)
211.proza: Cerenkov Leon: Vużlipen (Kuty paramisia kuty cacypen). Rrom p-o Drom 1992 nr 17-20 (tekst w jęz. cygańskim...) szczegóły 
  Choli Daroczi József
    wiersze (alfabet tytułów)
212.wiersz: Doroczy Jozsef: Angluni Vorba. Rrom p-o Drom 1993 nr 34 s. 11 (w jęz. cygańskim; podp. Jozsef Doroczy...) szczegóły 
213.wiersz: Choli Daroczi József: O phuro. Rrom p-o Drom 1990 nr 2 s. 8 (wiersz w jęz. cygańskim...) szczegóły 
214.wiersz: Daroczy Jozsef: Rrom san. Rrom p-o Drom 1992 nr 26 s. 10 (w jęz. cygańskim...) szczegóły 
215.wiersz: Coli Doroczi Jozsef: Tranda berś. Rrom p-o Drom 1992 nr 19 s. 9 (wiersz w jęz. cygańskim; podp. Jozsef Coli Doroczi...) szczegóły 
216.wiersz: Coli Doroczi Jozsef: [Tysiąc dziewięćset trzydzieści dziewięć] 1939. Rrom p-o Drom 1992 nr 19 s. 9 (podp. Jozsef Coli Doroczi...) szczegóły 
  Chona E.
    wiersze (alfabet tytułów)
217.wiersz: Chona E.: Buty pe rromany chib kerdzia - Marcel Cortiade. Rrom p-o Drom 1991 nr 6 s. 8 (wiersz w jęz. cygańskim...) szczegóły 
  Cioba Luminita Mihai
    wiersze (alfabet tytułów)
218.wiersz: Cioba Luminita Mihai: Amari śib. Rrom p-o Drom 2002 nr 9/10 s. 25  szczegóły 
219.wiersz: Cioba Luminita Mihai: O Del amengi phendias. Rrom p-o Drom 1998 nr 7 s. 21 (w języku cygańskim...) szczegóły 
220.wiersz: Cioba Luminita Mihai: O Del amengi phendias. Rrom p-o Drom 2002 nr 9/10 s. 25  szczegóły 
  Cortiade Marcel
    proza (alfabet tytułów)
221.proza: Cortiade Marcel: Kakaroshka thaj o kalo sap. Rrom p-o Drom 1991 nr 9 s. 8 (tekst w jęz. cygańskim...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
222.artykuł: Bartosz Adam: Niekonwencjonalny poliglota. Rrom p-o Drom 2000 nr 9/10 s. 12-13 (sylwetka...) szczegóły 
  Demeter Romka
    wiersze (alfabet tytułów)
223.wiersz: Demeter Romka: Mire dadeske. Rrom p-o Drom 2001 nr 9 s. 21 (tekst w języku cygańskim...) szczegóły 
  Dębicki Edward
    książki twórcy (alfabet tytułów)
224.książka twórcy: Dębicki Edward: Teł nango boliben = Pod gołym niebem. Wiersze cygańskie. 1993 ([Tekst równoległy w jęz. polskim i cygańskim]....) szczegóły 
recenzja: Bończuk Leszek, Wojecki Mieczysław: Wspólnota w kulturze. Rrom p-o Drom 1995 nr 43 s. 12 (nt. promocji tomiku wierszy "Teł nango boliben"; Warszawa, XI 1994....) szczegóły 
recenzja: [Cirikło ] [Wojecki Mieczysław]: Benefis Dębickich. Rrom p-o Drom 1996 nr 1/2 s. 7 (omówienie spotkania autorskiego, promującego tomik wierszy; Gorzów XII...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Cyganie polscy. Tygodnik Powszechny 1994 nr 2 s. 11 (nota...) szczegóły 
recenzja: "Pod gołym niebem". Rrom p-o Drom 1993 nr 34 s. 7  szczegóły 
recenzja: Staszak Sławomir J.: Przegląd wybranych pozycji z literatury cyganoznawczej w latach 1992-1995. Dialog = Pheniben 1995 nr 1 s. 39 (not....) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
225.wiersz: Dębicki Edward: Baro raj. Rrom p-o Drom 1994 nr 41 s. 15 (w jęz. cygańskim...) szczegóły 
226.wiersz: Dębicki Edward: Dade, phen = Powiedz, tato. Rrom p-o Drom 1994 nr 36 s. 11 (tekst równoległy w jęz. cygańskim i polskim...) szczegóły 
227.wiersz: Dębicki Edward: Gwiazda = Der Stern. Die Faehre = Prom 1995 nr 5 s. 27 (z not....) szczegóły 
228.wiersz: Dębicki Edward: Jag pre fełda = Ogień w polu. x 1996 ([W ks.:] Leszek Bończuk: Papusza czyli wolność tajemna. Gorzów 1996, s...) szczegóły 
229.wiersz: Dębicki Edward: Mar man. Rrom p-o Drom 2003 nr 6/7 s. 27 (tekst piosenki w języku cygańskim; z nutami...) szczegóły 
230.wiersz: Dębicki Edward: Mor man. Rrom p-o Drom 1994 nr 40 s. 11 (w jęz. cygańskim; z nutami...) szczegóły 
231.wiersz: Dębicki Edward: Phuro Rrom. Rrom p-o Drom 1994 nr 39 s. 11 (w jęz. cygańskim...) szczegóły 
232.wiersz: Dębicki Edward: Pod gołym niebem = Unter freiem Himmel. Die Faehre = Prom 1995 nr 5 s. 26 (z not....) szczegóły 
233.wiersz: Dębicki Edward: Smutek leśny = Waldtraurigkeit. Die Faehre = Prom 1995 nr 5 s. 26 (z not....) szczegóły 
234.wiersz: Dębicki Edward: Tume Roma = Cyganie tu, Cyganie tam. Rrom p-o Drom 1995 nr 47 s. 15 (tekst równoległy w jęz. polskim i cygańskim...) szczegóły 
235.wiersz: Dębicki Edward: Tume Roma = Cyganie tu, Cyganie tam. Rrom p-o Drom 1995 nr 47 s. 15 (tekst równoległy w jęz. polskim i cygańskim...) szczegóły 
236.wiersz: Dębicki Edward: W sercu = Im Herzen. Die Faehre = Prom 1995 nr 5 s. 28 (z not....) szczegóły 
237.wiersz: Dębicki Edward: Wczorajszy ogień = Das gestrige Feuer. Die Faehre = Prom 1995 nr 5 s. 27 (z not....) szczegóły 
238.wiersz: Dębicki Edward: Xoxadia (Me ne som romniasa...). Rrom p-o Drom 1995 nr 43 s. 15 (w jęz. cygańskim; z nutami...) szczegóły 
239.wiersz: Dębicki Edward: Zimny wiatr = Ein kalter Wind. Die Faehre = Prom 1995 nr 5 s. 28 (z not....) szczegóły 
240.wiersz: Dębicki Edward: Życie. Lamus 1993 nr 1 s. 46  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
241.proza: Dębicki Edward: Jestem Cyganką. Lamus 1993 nr 1 s. 45  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
242.artykuł: Kopaczyńska-Moskaluk Agnieszka: Kronika Lubuska. Pro Libris 2001 nr 1 s. 132-135 (not. nt. przyznania Edwardowi Dębickiemu Nagrody Animatora Kultury prz...) szczegóły 
243.artykuł: [Stahiro ] [Stankiewicz Stanisław]: Rrom z Gorzowa. Rrom p-o Drom 1993 nr 31 s. 8 (sylwetka; z fot.; tekst w jęz. polskim i cygańskim...) szczegóły 
244.artykuł: STS: 40 lat "Terno" i działalności twórczej Edwarda Dębickiego (1955-1995). Rrom p-o Drom 1995 nr 48 s. 16-17 (nt. jubileuszu obchodzonego podczas VII Międzynarodowych Spotkań Zespo...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
245.wywiad: Bończuk Leszek: Od taboru do Opola. Rrom p-o Drom 1995 nr 47 s. 8-9 (z fot....) szczegóły 
246.wywiad: Kwiatkowska Ania: Życie w taborze. Rrom p-o Drom 2001 nr 9 s. 16-17  szczegóły 
  Dębicki Manuel
    proza (alfabet tytułów)
247.proza: Dębicki Manuel: Der Ausflug (Maerchen) = Wycieczka (Bajka). Die Faehre = Prom 1995 nr 5 s. 31, 34 (z not....) szczegóły 
248.proza: Dębicki Manuel: Der Stromer (Maerchen) = Pies włóczęga (Bajka). Die Faehre = Prom 1995 nr 5 s. 29, 32 (z not....) szczegóły 
249.proza: Dębicki Manuel: Der verlorene Vogel (Maerchen) = Zagubiony ptak (Bajka). Die Faehre = Prom 1995 nr 5 s. 30-31, 33-34 (z not....) szczegóły 
  Djurić Rajko
    wiersze (alfabet tytułów)
250.wiersz: Djurić Rajko: Bi kheresq bi limoresqo. Rrom p-o Drom 1990 nr 0 [zero] s. 6 (wiersz w jęz. cygańskim; z not. o aut....) szczegóły 
251.wiersz: Djurić Rajko: Devla barej (Jak cię zapytać...). Dialog = Pheniben 2000 nr 4 s. 33-34  szczegóły 
252.wiersz: Djurić Rajko: Droga wiatru. Rrom p-o Drom 1991 nr 2/3 s. 8  szczegóły 
253.wiersz: Djurić Rajko: Księżyc. Rrom p-o Drom 1990 nr 0 [zero] s. 6  szczegóły 
254.wiersz: Djurić Rajko: Modlitwa ojca bezbożnika i płacz matki cygańskiej (Goranowi Matkovićowi). Krasnogruda 1997 nr 7 s. 42-43  szczegóły 
255.wiersz: Djurić Rajko: Nienawiść do grobowej deski. Rrom p-o Drom 1994 nr 37 s. 9 (z komentarzem tłumacza...) szczegóły 
256.wiersz: Djurić Rajko: O ćhonut. Taboreska 1991 nr 1 s. 26 (w jęz. cygańskim...) szczegóły 
257.wiersz: Djurić Rajko: Ogień idzie. Rrom p-o Drom 1991 nr 2/3 s. 8  szczegóły 
258.wiersz: Djurić Rajko: Płacz matki. Krasnogruda 1997 nr 7 s. 43  szczegóły 
259.wiersz: Djurić Rajko: Płacz matki. Rrom p-o Drom 1994 nr 37 s. 9  szczegóły 
  Don Vasyl
    książki twórcy (alfabet tytułów)
260.książka twórcy: Don Wasyl : Pasażerowie niebieskiego taboru. [Wiersze]. 1998  szczegóły 
recenzja: Parys Romualda: Chochliki wśród "Pasażerów niebieskiego taboru". PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1999 nr 11/12 s. 230-233  szczegóły 
recenzja: Stanuch Stanisław: Z taboru na Olimp. Aneks Trybuny 1999 nr 35 s. 7  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
261.wiersz: Don Wasyl : Dusze na bezdrożach = Dzija pre doma. Awers 1996 nr 3 s. 30  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
262.wywiad: Schick Piotr: Pasażer niebieskiego taboru. Trybuna 2003 nr 161 dod. s. 3  szczegóły 
  Drudak Eslam
    wiersze (alfabet tytułów)
263.wiersz: Drudak Eslam: Rromska piękność. Rrom p-o Drom 1992 nr 17 s. 7 (tekst z nutami...) szczegóły 
  Fabianova Tera
    wiersze (alfabet tytułów)
264.wiersz: Fabianova Tera: Jav manca. Rrom p-o Drom 1993 nr 30 s. 9 (w jęz. cygańskim...) szczegóły 
  Germano Aleksandr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
265.artykuł: Manusz Leksa: Giermano Aleksander (7 VI 1893 - 22 V 1955). Rrom p-o Drom 1993 nr 34 s. 5 (sylwetka pisarza...) szczegóły 
  Gierliński Karol Parno
    książki twórcy (alfabet tytułów)
266.książka twórcy: Gierliński Karol Parno: Xaratuo thuv = Odległy dym. [Wiersze]. 2001  szczegóły 
recenzja: (ak): Odległy dym. Rrom p-o Drom 2003 nr 5 s. 20  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
267.wiersz: Gierliński Karol: Cygańska kapela. Rrom p-o Drom 1997 nr 1 s. 17 (z notą...) szczegóły 
268.wiersz: Gierliński Karol: Cygańska kapela. Języki Obce w Szkole 2001 nr 6 s. 211-212  szczegóły 
269.wiersz: Gierliński Karol Parno: Jak odczynić uroki?. Rrom p-o Drom 2003 nr 5 s. 21  szczegóły 
270.wiersz: Gierliński Karol Parno: Jesteśmy łzami na twarzy.... Rrom p-o Drom 2003 nr 5 s. 21  szczegóły 
271.wiersz: Gierliński Karol Parno: Mamiori - brzoza (Tadeuszowi Chudemu). Rrom p-o Drom 2003 nr 5 s. 20  szczegóły 
272.wiersz: Gierliński Karol Parno: Matko, jeżeli rodzisz syna.... Rrom p-o Drom 2003 nr 5 s. 20  szczegóły 
273.wiersz: Gierliński Karol Parno: Mój koń. Płomyczek 1991 nr 10 s. 5 (z fot....) szczegóły 
274.wiersz: Gierliński Karol: Nie zabrałem znad Gangesu słońca... Języki Obce w Szkole 2001 nr 6 s. 212  szczegóły 
275.wiersz: Gierliński Karol: Nie zabrałem znad Gangesu słońca.... Rrom p-o Drom 1997 nr 1 s. 17 (z notą...) szczegóły 
276.wiersz: Gierliński Karol: Odległy dym. Rrom p-o Drom 2003 nr 3/4 s. 25  szczegóły 
277.wiersz: Gierliński Karol Parno: Papusza. Rrom p-o Drom 2002 nr 4/5 s. 24  szczegóły 
278.wiersz: Gierliński Karol Parno: Papusza. Rrom p-o Drom 2003 nr 5 s. 21  szczegóły 
279.wiersz: Gierliński-Parno Karol: Phabuj. Taboreska 1991 nr 1 s. 18 (w jęz. cygańskim...) szczegóły 
280.wiersz: Gierliński Karol: Ta scena be kurtyny.... Rrom p-o Drom 1997 nr 1 s. 17 (z notą...) szczegóły 
281.wiersz: Gierliński Karol: Ta scena bez kurtyny... Języki Obce w Szkole 2001 nr 6 s. 212  szczegóły 
282.wiersz: Gierliński Karol Parno: Wilki nie budzą uśpionych.... Rrom p-o Drom 2003 nr 5 s. 21  szczegóły 
283.wiersz: Gierliński Karol Parno: Wilkowi = Ruweskie. Płomyczek 1991 nr 10 s. 5 (tekst oryginalny i tł. na jęz. cygański; z fot....) szczegóły 
284.wiersz: Gierliński Karol: Z lasu wyszliśmy.... Rrom p-o Drom 1997 nr 1 s. 17 (z notą...) szczegóły 
285.wiersz: Gierliński Karol Parno: Z lasu wyszliśmy.... Rrom p-o Drom 2003 nr 5 s. 21  szczegóły 
286.wiersz: Gierliński Karol: Z lasu wyszliśmy w prawa nowe... Języki Obce w Szkole 2001 nr 6 s. 212  szczegóły 
287.wiersz: Gierliński Karol Parno: Zapisały ognie w pracowitym.... Rrom p-o Drom 2003 nr 5 s. 21  szczegóły 
288.wiersz: Gierliński Karol: Zatańcz. Phabuj. Języki Obce w Szkole 2001 nr 6 s. 212  szczegóły 
289.wiersz: Gierliński Karol Parno: Zatańcz Phabuj.... Rrom p-o Drom 2003 nr 5 s. 21  szczegóły 
290.wiersz: Gierliński Karol: Zatańcz Phabuj.... Rrom p-o Drom 1997 nr 1 s. 17 (z notą...) szczegóły 
291.wiersz: Gierliński Karol: Zawsze samotne meteory... Języki Obce w Szkole 2001 nr 6 s. 212  szczegóły 
292.wiersz: Gierliński Karol Parno: Zawsze samotne meteory.... Rrom p-o Drom 2003 nr 5 s. 20  szczegóły 
293.wiersz: Gierliński Karol: Zawsze samotne meteory.... Rrom p-o Drom 1997 nr 1 s. 17 (z notą...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
294.artykuł: Spotkanie autorskie. Rrom p-o Drom 2001 nr 10/11 s. 19 (nota o spotkaniu w Gorzowie Wielkopolskim w dniu 27 IX 2001 z okazji p...) szczegóły 
  Ginova Olga
    wiersze (alfabet tytułów)
295.wiersz: Ginova Olga: Aj, o cikne chavores.... Rrom p-o Drom 2002 nr 11 s. 21  szczegóły 
296.wiersz: Ginova Olga: Besenas paso jag Roma savore.... Rrom p-o Drom 2002 nr 11 s. 21  szczegóły 
  Golemanov Dimiter
    wiersze (alfabet tytułów)
297.wiersz: Golemanov Dimiter: Ilo, ilo. Rrom p-o Drom 1993 nr 34 s. 11 (w jęz. cygańskim...) szczegóły 
  Haliti Bajram
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
298.artykuł: Rrom p-o Drom 1997 nr 9 s. 14 (nota o twórczości; z fot....) szczegóły 
  Hofman Agata
    wiersze (alfabet tytułów)
299.wiersz: Hofman Agata: Miro parno kastoro. Rrom p-o Drom 1994 nr 40 s. 11 (w jęz. cygańskim...) szczegóły 
300.wiersz: Hofman Agata: Terme bersendyr. Rrom p-o Drom 1994 nr 39 s. 11 (w jęz. cygańskim...) szczegóły 
  Horvath Jan
    wiersze (alfabet tytułów)
301.wiersz: Horvath Jan: Bracia. Rrom p-o Drom 1999 nr 9/10 s. 21 (z not. i fot....) szczegóły 
302.wiersz: Horvath Jan: Loli, kali, shargi. Rrom p-o Drom 1991 nr 14 s. 8 (tekst w jęz. cygańskim...) szczegóły 
303.wiersz: Horvath Jan: Szczęście. Rrom p-o Drom 1999 nr 9/10 s. 21 (z not. i fot....) szczegóły 
  Ibrahim Sali
    wiersze (alfabet tytułów)
304.wiersz: Ibrahim Sali: De eva. Rrom p-o Drom 2000 nr 1/2 s. 20 (w jęz. cygańskim...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
305.artykuł: Sali. Rrom p-o Drom 1994 nr 37 s. 7 (nt. twórczości i wydanych w Bułgarii tomikach poetyckich Ibrahima Sali...) szczegóły 
  Kaunasostyr Saniu
    wiersze (alfabet tytułów)
306.wiersz: Kaunasostyr Saniu: Jvuja dyves. Rrom p-o Drom 1999 nr 7/8 s. 25 (w języku cygańskim...) szczegóły 
  Kazimierenko Mihaił
    wiersze (alfabet tytułów)
307.wiersz: Kazimierenko Mihaił: Av Rom Romesa - Manusesa. Rrom p-o Drom 2000 nr 7/8 s. 22 (w języku cygańskim...) szczegóły 
308.wiersz: Kazimierenko Mihaił: Baro miro kamlipen. Rrom p-o Drom 2003 nr 3/4 s. 25 (w języku cygańskim...) szczegóły 
309.wiersz: Kazimierenko Mihaił: Chavore - mire jakha. Rrom p-o Drom 2003 nr 6/7 s. 25 (w języku cygańskim...) szczegóły 
310.wiersz: Kazimirenko Mihail: Chavore - mire jakha. Rrom p-o Drom 1995 nr 46 s. 11 (w jęz. cygańskim...) szczegóły 
311.wiersz: Kazimierenko Mihaił: Deveł deła na meresa. Rrom p-o Drom 1996 nr 4 s. 21 (tekst w języku cygańskim; z fot. autora...) szczegóły 
312.wiersz: Kazimirenko Mihail: Dolja. Rrom p-o Drom 1995 nr 46 s. 11 (w jęz. cygańskim...) szczegóły 
313.wiersz: Kazimierenko Mihaił: Dolja. Rrom p-o Drom 2003 nr 6/7 s. 25 (w języku cygańskim...) szczegóły 
314.wiersz: Kazimirenko Michail: Jav Rrom - Rromesa. Rrom p-o Drom 1994 nr 39 s. 11 (w jęz. cygańskim...) szczegóły 
315.wiersz: Kazimierenko Mihaił: Jekhdzenipe. Rrom p-o Drom 2001 nr 8 s. 21 (tekst w języku cygańskim...) szczegóły 
316.wiersz: Kazimierenko Mihaił: Konjeska te paciav... Rrom p-o Drom 2001 nr 8 s. 21 (tekst w języku cygańskim...) szczegóły 
317.wiersz: Kazimierenko Mihaił: Mro rodno romano. Rrom p-o Drom 2000 nr 7/8 s. 22 (w języku cygańskim...) szczegóły 
318.wiersz: Kazimierenko Mihaił: Mro rodo romano. Rrom p-o Drom 2000 nr 1/2 s. 20 (w jęz. cygańskim...) szczegóły 
319.wiersz: Kazimierenko Mihaił: Na perava pre canga. Rrom p-o Drom 1997 nr 4 s. 17 (w języku cygańskim...) szczegóły 
320.wiersz: Kazimierenko Mihaił: Nasty Romenge te bistyren!. Rrom p-o Drom 1997 nr 4 s. 17 (w języku cygańskim...) szczegóły 
321.wiersz: Kazimierenko Mihaił: Rakh amen, Devła. Rrom p-o Drom 1998 nr 8 s. 21 (w języku cygańskim...) szczegóły 
322.wiersz: Kazimierenko Mihaił: Rom te sap. Rrom p-o Drom 1996 nr 9 s. 17 (tekst w języku cygańskim...) szczegóły 
323.wiersz: Kazimierenko Mihaił: Romani phuv. Rrom p-o Drom 1999 nr 11/12 s. 21 (w języku cygańskim...) szczegóły 
324.wiersz: Kazimierenko Mihaił: Romani poezja (Maskir bute manusende...). Rrom p-o Drom 1997 nr 7/8 s. 22 (w języku cygańskim...) szczegóły 
325.wiersz: Kazimirenko Mihail: Romani rat. Rrom p-o Drom 1995 nr 48 s. 27 (w jęz. cygańskim...) szczegóły 
326.wiersz: Kazimirenko Mihail: Romanipe khareł. Rrom p-o Drom 1995 nr 48 s. 27 (w jęz. cygańskim...) szczegóły 
327.wiersz: Kazimierenko Mihaił: Romano kokało. Rrom p-o Drom 1996 nr 4 s. 21 (tekst w języku cygańskim; z fot. autora...) szczegóły 
328.wiersz: Kazimierenko Mihaił: So Deveł dyja - miro. Rrom p-o Drom 1999 nr 11/12 s. 21 (w języku cygańskim...) szczegóły 
329.wiersz: Kazimierenko Mihaił: So mange sy.... Rrom p-o Drom 2001 nr 8 s. 21 (tekst w języku cygańskim...) szczegóły 
330.wiersz: Kazimierenko Mihaił: Stahiro (Te jeves tu baxtało...). Rrom p-o Drom 1996 nr 4 s. 21 (tekst w języku cygańskim; z fot. autora...) szczegóły 
331.wiersz: Kazimierenko Mihaił: Tato niłaj. Rrom p-o Drom 2001 nr 8 s. 21 (tekst w języku cygańskim...) szczegóły 
332.wiersz: Kazimierenko Mihaił: Te bagał dźi kameł. Rrom p-o Drom 1998 nr 8 s. 21 (w języku cygańskim...) szczegóły 
333.wiersz: Kazimierenko Mihaił: Te bageł dzi kameł. Rrom p-o Drom 2003 nr 3/4 s. 25 (w języku cygańskim...) szczegóły 
334.wiersz: Kazimirenko Michail: Te javeł mange o graj. Rrom p-o Drom 1994 nr 41 s. 15 (w jęz. cygańskim...) szczegóły 
335.wiersz: Kazimierenko Mihaił: Tu baro mro kamlipen. Rrom p-o Drom 1998 nr 8 s. 21 (w języku cygańskim...) szczegóły 
336.wiersz: Kazimierenko Mihaił: Zumavel e chaj gadiake. Rrom p-o Drom 1999 nr 11/12 s. 21 (w języku cygańskim...) szczegóły 
  Kircima Ande
    wiersze (alfabet tytułów)
337.wiersz: Kircima Ande: Apo-apo, kircimari!.... Rrom p-o Drom 2000 nr 3/4 s. 21 (w języku cygańskim...) szczegóły 
338.wiersz: Kircima Ande: So kamlemas me te hatiarav.... Rrom p-o Drom 2000 nr 3/4 s. 21 (w języku cygańskim...) szczegóły 
  Kowalska Magdalena
    wiersze (alfabet tytułów)
339.wiersz: Kowalska Magdalena: Jakże zamknąć w czterech ścianach.... Rrom p-o Drom 1995 nr 48 s. 11  szczegóły 
340.wiersz: Kowalska Magdalena: Syr te phandes ando star. Rrom p-o Drom 1995 nr 49 s. 5 (w jęz. cygańskim...) szczegóły 
  Krasnići Alija
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
341.artykuł: Twórca. Rrom p-o Drom 1996 nr 11 s. 8 (nota o twórczości w języku romskim; z fot....) szczegóły 
  Kruczi Selahetin
    wiersze (alfabet tytułów)
342.wiersz: Kruczi Selahetin: Sunav jekh sung. Rrom p-o Drom 1995 nr 49 s. 5 (w jęz. cygańskim...) szczegóły 
  Kwiek Masio Sylwester
    wiersze (alfabet tytułów)
343.wiersz: Kwiek Masio Sylwester: Kristo! Saxa ci maj bistrav tut.... Rrom p-o Drom 1998 nr 7 s. 21 (w języku cygańskim...) szczegóły 
344.wiersz: Kwiek Masio Sylwester: Psalmo (O Del sy kamimos...). Rrom p-o Drom 1998 nr 7 s. 21 (w języku cygańskim...) szczegóły 
  Lackova Elena
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
345.artykuł: Gendalos : Za zasługi. Rrom p-o Drom 2003 nr 6/7 s. 3 (nota o nadaniu słowackiego odznaczenia III stopnia im. Ludovuta Stura ...) szczegóły 
  Leksaski Nadia
    wiersze (alfabet tytułów)
346.wiersz: Leksaski Nadia: Mro iło. Rrom p-o Drom 1993 nr 35 s. 11 (w jęz. cygańskim...) szczegóły 
347.wiersz: Leksaski Nadia: Rromenge. Rrom p-o Drom 1993 nr 35 s. 11 (w jęz. cygańskim...) szczegóły 
  Makhotin Djura
    wiersze (alfabet tytułów)
348.wiersz: Makhotin Dzhura: Amare dada tradenas.... Rrom p-o Drom 2002 nr 6/7 s. 26  szczegóły 
349.wiersz: Angluno Dykhipen. Rrom p-o Drom 1994 nr 42 s. 11 (w jęz. cygańskim...) szczegóły 
350.wiersz: Machotin Dżura: Bari patyv. Rrom p-o Drom 1994 nr 36 s. 11 (w jęz. cygańskim...) szczegóły 
351.wiersz: Mahotin Dżura: Charana. Rrom p-o Drom 2003 nr 11 s. 21 (w języku cygańskim...) szczegóły 
352.wiersz: Machotin Dżura: Dudeskiro Lav. Rrom p-o Drom 1997 nr 6 s. 21 (w języku cygańskim...) szczegóły 
353.wiersz: Makhotin Dzhura: E dat mato, besto khere.... Rrom p-o Drom 2002 nr 6/7 s. 26  szczegóły 
354.wiersz: Mahotin Dżura: Fajma te avavas.... Rrom p-o Drom 2003 nr 11 s. 21 (w języku cygańskim...) szczegóły 
355.wiersz: Makhotin Dzhura: Fajma te aves ke me.... Rrom p-o Drom 2002 nr 6/7 s. 26  szczegóły 
356.wiersz: Mahotin Dżura: Holokausto. Rrom p-o Drom 1996 nr 5 s. 17 (tekst w języku cygańskim; z fot. autora...) szczegóły 
357.wiersz: Makhotin Dzhura: Jekh Rom angił Koland.... Rrom p-o Drom 2002 nr 6/7 s. 26  szczegóły 
358.wiersz: Machotin Dżura: Kastar te pusiav. Rrom p-o Drom 1995 nr 48 s. 11 (w jęz. cygańskim...) szczegóły 
359.wiersz: Mahotin Dżura: Khelimos. Rrom p-o Drom 1993 nr 27 s. 11 (w jęz. cygańskim...) szczegóły 
360.wiersz: Makhotin Dzhura: Kofari bikindia o gren.... Rrom p-o Drom 2002 nr 6/7 s. 26  szczegóły 
361.wiersz: Mire dadeske, ande dor.... Rrom p-o Drom 1994 nr 42 s. 11 (w jęz. cygańskim...) szczegóły 
362.wiersz: Mahotin Dżura: Mistikani Rat. Rrom p-o Drom 2003 nr 11 s. 21 (w języku cygańskim...) szczegóły 
363.wiersz: Machotin Dżura: Nomado. Rrom p-o Drom 1995 nr 48 s. 11 (w jęz. cygańskim...) szczegóły 
364.wiersz: Makhotin Dzhura: Rovena brisinda sudre.... Rrom p-o Drom 2002 nr 6/7 s. 26  szczegóły 
365.wiersz: Mahotin Dżura: Rromane anegdoty. Rrom p-o Drom 1993 nr 28/29 s. 9 (w jęz. cygańskim...) szczegóły 
366.wiersz: Mahotin Dżura: Sa sukar seja. Rrom p-o Drom 2003 nr 11 s. 21 (w języku cygańskim...) szczegóły 
367.wiersz: Machotin Dżura: Sirikli - gili. Rrom p-o Drom 1995 nr 48 s. 11 (w jęz. cygańskim...) szczegóły 
368.wiersz: Mahotin Dżura: Sirikli - gili. Rrom p-o Drom 2003 nr 11 s. 21 (w języku cygańskim...) szczegóły 
369.wiersz: Machotin Dżura: Xoliamo Lav. Rrom p-o Drom 1997 nr 6 s. 21 (w języku cygańskim...) szczegóły 
370.wiersz: Makhotin Dzhura: Xoliano łav. Rrom p-o Drom 2003 nr 6/7 s. 21 (w języku cygańskim...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
371.proza: Machotin Dżura: Diabelskie wesele (Zapisane przez Dżurę Machotina 30 lat temu na podstawie opowiadania babci autora). Rrom p-o Drom 1995 nr 48 s. 14 (tekst równoległy w języku polskim i cygańskim...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
372.artykuł: (rrom): Dżura Machotin (Nasi korespondenci). Rrom p-o Drom 1993 nr 32 s. 8 (sylwetka; z fot....) szczegóły 
373.artykuł: Wojecki Mieczysław: Rrom p-o Drom 2003 nr 9/10 s. 3 (nota o wydaniu zbioru wierszy...) szczegóły 
  Manuś Leksa
    wiersze (alfabet tytułów)
374.wiersz: Manus Leksa: Bi vesengire Roma. Rrom p-o Drom 1997 nr 7/8 s. 22 (w języku cygańskim...) szczegóły 
375.wiersz: Manus Leksa: Bi-vesengire Rroma. Rrom p-o Drom 1994 nr 37 s. 11 (w jęz. cygańskim...) szczegóły 
376.wiersz: Manuś Leksa: Dade kin mange grastores. Rrom p-o Drom 1991 nr 12/13 s. 9 (wiersz w jęz. cygańskim...) szczegóły 
377.wiersz: Manuś Leksa: Dade kin mange grastores. Rrom p-o Drom 1990 nr 5 s. 8 (wiersz w jęz. cygańskim...) szczegóły 
378.wiersz: Manuś Leksa: Dade kin mange grastores. Rrom p-o Drom 1991 nr 12/13 s. 5 (wiersz w jęz. cygańskim...) szczegóły 
379.wiersz: Manus Leksa: Epitafja Ando dies, kana amiendar gelo-tar o sav lie Istvanoxko o Roma Demeter. Rrom p-o Drom 1996 nr 7/8 s. 21 (tekst w języku cygańskim...) szczegóły 
380.wiersz: Manus Leksa: Epitalama Dro Istvanoskiro te Andrakiro bjaveskiro dyves. Rrom p-o Drom 1996 nr 7/8 s. 21 (tekst w języku cygańskim...) szczegóły 
381.wiersz: Manus Leksa: Kames?. Rrom p-o Drom 1992 nr 17 s. 7 (wiersz w jęz. cygańskim...) szczegóły 
382.wiersz: Manuś Leksa: Malaqe. Taboreska 1991 nr 1 s. 26 (w jęz. cygańskim...) szczegóły 
383.wiersz: Manuś Leksa: Me paćava. Rrom p-o Drom 1991 nr 16 s. 9 (wiersz w jęz. cygańskim...) szczegóły 
384.wiersz: Manus Leksa: Na pacava. Rrom p-o Drom 1992 nr 24 s. 9 (wiersz w jęz. cygańskim...) szczegóły 
385.wiersz: Manus Leksa: Pal dudali dyves roveła.... Rrom p-o Drom 1994 nr 37 s. 11 (w jęz. cygańskim...) szczegóły 
386.wiersz: Manuś Leksa: Phen tu mange chavoro. Rrom p-o Drom 1991 nr [1] s. 7 (wiersz w jęz. cygańskim...) szczegóły 
387.wiersz: Manuś Leksa: Syr bakore. Rrom p-o Drom 1991 nr 12/13 s. 5 (wiersz w jęz. cygańskim...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
388.artykuł: Bończuk Leszek: Po prostu człowiek... (Pamięci Leksy Manus). Rrom p-o Drom 1997 nr 7/8 s. 4-5 (o twórczości z okazji zgonu; z fot.; z fot....) szczegóły 
  Maximoff Mateo
    wywiady (alfabet autorów)
389.wywiad: STS: Opowiadam ze łzami. Rrom p-o Drom 1991 nr 15 s. 4-5 (nt. własnej twórczości; tekst równoległy w jęz. polskim i cygańskim....) szczegóły 
  Mirga Dariusz
    wiersze (alfabet tytułów)
390.wiersz: Mirga Dariusz: Pieśń o Świętym Zefirynie = Gili pało Svento Zefirino. Rrom p-o Drom 1997 nr 5 s. 8 (tekst w języku polskim i cygańskim; z komentarzem: Jan Dutka: Błogosła...) szczegóły 
  Mirga Teresa
    książki twórcy (alfabet tytułów)
391.książka twórcy: Mirga Teresa: Pieśni z Czarnej Góry. [Wiersze]. 1999  szczegóły 
392.książka twórcy: Mirga Teresa: Soske kawka? = Czemu tak? [Wiersze]. 1994 ([Tekst równoległy w jęz. polskim i cygańskim]....) szczegóły 
recenzja: (dor): Czemu tak?. Rrom p-o Drom 1994 nr 42 s. 5  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
393.wiersz: Mirga Teresa: Boże, Boże wyszli Cyganie... Podkowiański Magazyn Kulturalny 2000 nr 4/1 s. 25  szczegóły 
394.wiersz: Mirga Teresa: Czy zawsze trzeba być mądrym.... Rrom p-o Drom 2002 nr 2/3 s. 21  szczegóły 
395.wiersz: Mirga Teresa: Dewła, Dewła... Podkowiański Magazyn Kulturalny 2000 nr 4/1 s. 25  szczegóły 
396.wiersz: Mirga Teresa: Jakże mi tam będzie.... Rrom p-o Drom 2002 nr 2/3 s. 21  szczegóły 
397.wiersz: Mirga Teresa: Kaj traden Romełe?. Rrom p-o Drom 2000 nr 3/4 s. 21 (w jęz. cygańskim...) szczegóły 
398.wiersz: Mirga Teresa: Kłaniam ci się.... Rrom p-o Drom 2002 nr 2/3 s. 21  szczegóły 
399.wiersz: Mirga Teresa: Kołysanka. Przekrój 1998 nr 39 s. 28 (z not. o autorce...) szczegóły 
400.wiersz: Mirga Teresa: Kołysanka. Podkowiański Magazyn Kulturalny 2000 nr 4/1 s. 25  szczegóły 
401.wiersz: Mirga Teresa: Kołysanka (Już czarna noc ziemię ogarnęła...). Rrom p-o Drom 1996 nr 12 s. 21  szczegóły 
402.wiersz: Mirga Teresa: Nad rzeką leżą.... Rrom p-o Drom 2002 nr 2/3 s. 21  szczegóły 
403.wiersz: Mirga Teresa: Nie karz mnie.... Warsztaty Polonistyczne 1995 nr 2 s. 80-81  szczegóły 
404.wiersz: Mirga Teresa: Ogrzej mnie. Rrom p-o Drom 2001 nr 5 s. 21  szczegóły 
405.wiersz: Mirga Teresa: Oto moja modlitwa... Podkowiański Magazyn Kulturalny 2000 nr 4/1 s. 25  szczegóły 
406.wiersz: Mirga Teresa: Z wysokich gór.... Rrom p-o Drom 2002 nr 2/3 s. 21  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
407.artykuł: Baran Józef: Poetka z Czarnej Góry. Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 28 I s. 12, 14 (z fot....) szczegóły 
408.artykuł: Manukian Eram: W prasie, radiu, telewizji. Rrom p-o Drom 2002 nr 9/10 s. 21 (dot. występu poetki w audycji Polskiego Radia...) szczegóły 
409.artykuł: Rrom p-o Drom 2003 nr 9/10 s. 27 (nota o wydaniu plyty poetki pt. Niewiele nam trzeba...) szczegóły 
  Moradziński Bohun
    wiersze (alfabet tytułów)
410.wiersz: Moradziński Bohun: Roma thaj cirikłe. Rrom p-o Drom 1997 nr 6 s. 21 (w języku cygańskim...) szczegóły 
411.wiersz: Moradziński Bohun: Sunen Romałe. Rrom p-o Drom 1996 nr 12 s. 21 (tekst w języku cygańskim...) szczegóły 
  Nikolijc Jovan
    wiersze (alfabet tytułów)
412.wiersz: Nikolic Jovan: Magia dźwięku. Rrom p-o Drom 1997 nr 7/8 s. 23  szczegóły 
  Pankov Nikolaj Aleksandrovich
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
413.artykuł: Manusz Leksa, Nataszakiry Nadia: Mikołaj Pankow (1895-1969). Rrom p-o Drom 1995 nr 49 s. 7 (nota...) szczegóły 
  Papusza *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
414.książka twórcy: Papusza : Lesie, ojcze mój. [Wiersze]. 1990  szczegóły 
recenzja: (GD): Gazeta Wyborcza 1990 nr 257 s. 9 (nota...) szczegóły 
recenzja: Szymańska Adriana: Poezja jako zdrada?. Przegląd Powszechny 1991 nr 3 s. 508-510  szczegóły 
recenzja: Wojecki Mieczysław: Książka o Papuszy. Rrom p-o Drom 1991 nr 16 s. 5  szczegóły 
415.książka twórcy: Papusza : [Wiersze]. 1992 ([Tekst równoległy w jęz. polskim i niemieckim; zawiera również fragm. ...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
416.wiersz: Papusza : Ach, ludzie, chcielibyście... Czas Kultury 2001 nr 5/6 s. 35  szczegóły 
417.wiersz: Papusza : Dykchaw daj... (Patrzę tu, patrzę tam...). x 1992 ([W ks. zb.:] Papusza czyli Wielka tajemnica. Wybór tekstów i posł. Kry...) szczegóły 
418.wiersz: Papusza : Gdzie jest moja spódnica ze wszyskich kwiatów świata. Nad Odrą 1992 nr 7 s. 15  szczegóły 
419.wiersz: Papusza : Gdzie jest moja spódnica ze wszystkich kwiatów świata = Wo ist mein Rock aus allen Blumen der Welt. Die Faehre = Prom 1995 nr 5 s. 21 (z not....) szczegóły 
420.wiersz: Papusza : Jaskółka. Akant 2000 nr 3 s. 2  szczegóły 
421.wiersz: Papusza : Jestem Cyganka biedna. Płomyczek 1991 nr 10 s. 6 (z fot....) szczegóły 
422.wiersz: Papusza : Już dawno przeminęła pora.... Rrom p-o Drom 1997 nr 10 s. 21  szczegóły 
423.wiersz: Papusza : Krwawe łzy co za Niemców przeszliśmy na Wołyniu w 1943 i 44 roku = Blutige Traenen. Was wir unter den Deutschen in Wolhynien im 43. und 44. Die Faehre = Prom 1995 nr 5 s. 23-24 (z not....) szczegóły 
424.wiersz: Papusza : Las. Rrom p-o Drom 2002 nr 12/1 (2001/2002) s. 25  szczegóły 
425.wiersz: Papusza : Las = Der Wald. Die Faehre = Prom 1995 nr 5 s. 22 (z not....) szczegóły 
426.wiersz: Papusza : Lesie, ojcze mój. Akant 2000 nr 3 s. 2  szczegóły 
427.wiersz: Papusza : Lesie, ojcze mój.... Rrom p-o Drom 1997 nr 10 s. 21  szczegóły 
428.wiersz: Papusza : Lesie, ojcze mój = Wald, mein Vater. Die Faehre = Prom 1995 nr 5 s. 20 (z not....) szczegóły 
429.wiersz: Papusza : Leśna pieśń. Nad Odrą 1992 nr 7 s. 14  szczegóły 
430.wiersz: Papusza : Leśna pieśń. Rrom p-o Drom 2002 nr 4/5 s. 25  szczegóły 
431.wiersz: Papusza : Moja piosenka to jest cicha łza... Rrom p-o Drom 1996 nr 9 s. 16  szczegóły 
432.wiersz: Papusza : Moja piosenka to jest cicha łza.... x 1996 ([W ks.:] Leszek Bończuk: Papusza czyli wolność tajemna. Gorzów 1996, s...) szczegóły 
433.wiersz: Papusza : ...Ogień kocham jak serce własne.... Rrom p-o Drom 1997 nr 10 s. 21  szczegóły 
434.wiersz: Papusza : Opadł, opadł liść.... Rrom p-o Drom 2002 nr 4/5 s. 25  szczegóły 
435.wiersz: Papusza : Pałe but bersa.... Rrom p-o Drom 2002 nr 4/5 s. 25  szczegóły 
436.wiersz: Papusza : Pieśń cygańska z Papuszy głowy ułożona = Zigeunerlied aus Papuszas Kopf gefertigt. Die Faehre = Prom 1995 nr 5 s. 19 (z not....) szczegóły 
437.wiersz: Papusza : Piosenka. Nad Odrą 1992 nr 7 s. 15  szczegóły 
438.wiersz: Papusza : Piosenka = Lied. Die Faehre = Prom 1995 nr 5 s. 25 (z not....) szczegóły 
439.wiersz: Papusza : Piosenka (Gilori). x 1996 ([W ks.:] Leszek Bończuk: Papusza czyli wolność tajemna. Gorzów 1996, s...) szczegóły 
440.wiersz: Papusza : Piosenka (gilori). Nad Odrą 1994 nr 5/6 okł.  szczegóły 
441.wiersz: Papusza : Piosenki = Gilori. Rrom p-o Drom 1990 nr 0 [zero] s. 2 (tekst równoległy w jęz. polskim i cygańskim...) szczegóły 
442.wiersz: Papusza : Po wielu latach.... Rrom p-o Drom 2002 nr 4/5 s. 25  szczegóły 
443.wiersz: Papusza : Po wielu latach = Pale but bersa. Rrom p-o Drom 1993 nr 28/29 s. 8 (tekst równoległy w jęz. polskim i cygańskim; z notą...) szczegóły 
444.wiersz: Papusza : Pre łacznho drom cerdżijam (Na dobrej drodze jesteśmy...). x 1992 ([W ks. zb.:] Papusza czyli Wielka tajemnica. Wybór tekstów i posł. Kry...) szczegóły 
445.wiersz: Papusza : Przychodzę do was. Rrom p-o Drom 2002 nr 12/1 (2001/2002) s. 25  szczegóły 
446.wiersz: Papusza : Speja, specja patryń.... Rrom p-o Drom 2002 nr 4/5 s. 25  szczegóły 
447.wiersz: Papusza : Tam, gdzie wiatr. Nad Odrą 1992 nr 7 s. 15  szczegóły 
448.wiersz: Papusza : Tam, gdzie wiatr = Dort, wo der Wind. Die Faehre = Prom 1995 nr 5 s. 22 (z not....) szczegóły 
449.wiersz: Papusza : Woda, która wędruje. Rrom p-o Drom 2002 nr 12/1 (2001/2002) s. 25  szczegóły 
450.wiersz: Papusza : Z dzieciństwa. Płomyk 1991 nr 7 s. 7  szczegóły 
451.wiersz: Papusza : Zima biała nastała. Przekrój 1991 nr 79 s. 12 (z not. o aut....) szczegóły 
452.wiersz: Papusza : Zima biała nastała.... Nad Odrą 1992 nr 7 s. 13  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
453.proza: Papusza : Mówi Papusza - cygańska poetka. Płomyczek 1991 nr 10 s. 6 (z fot....) szczegóły 
454.proza: Papusza : Opowieść. Nad Odrą 1992 nr 7 s. 12-13 (z fot....) szczegóły 
455.proza: Papusza : Opowieść (Papusza - Lalka, Lalunia...). x 1992 ([W ks. zb.:] Papusza czyli Wielka tajemnica. Wybór tekstów i posł. Kry...) szczegóły 
456.proza: Papusza : Pochodzenie moje.... x 1992 ([W ks. zb.:] Papusza czyli Wielka tajemnica. Wybór tekstów i posł. Kry...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
457.książka o twórcy: Bończuk Leszek: Papusza czyli wolność tajemna. 1996 (Wstęp. * I. Listy Papuszy do [Juliana] Tuwima [z fragmentem listu, pod...) szczegóły 
recenzja: Papusza czyli wolność tajemna. Rrom p-o Drom 1996 nr 9 s. 16  szczegóły 
recenzja: Rrom p-o Drom 1996 nr 9 s. 15 (not. o wydaniu książki w nakładzie bibliofilskim...) szczegóły 
458.książka o twórcy: Bończuk Leszek: Papusza czyli wolność tajemna. 1996  szczegóły 
459.książka o twórcy: Papusza czyli Wielka tajemnica. [Wybór tekstów]. 1992 ([Zawiera teksty Papuszy oraz przedruki artykułów i wierszy jej poświęc...) szczegóły 
recenzja: Stopa Magdalena: Tajemnice Cyganki. Przegląd Literacki 1992 nr 1/2 s. 12  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
460.artykuł: 90. urodziny Papuszy. Rzeczpospolita 1998 nr 191 s. 24 (nota...) szczegóły 
461.artykuł: Agatowski Tomasz: Papusza jest - nigdzie?. Akant 2000 nr 3 s. 1-2, 7 (artykuł biograficzny; z fot....) szczegóły 
462.artykuł: Bończuk Leszek: Las nas uszlachetniał.... Trakt 2000 nr 21 s. 51 (o twórczości...) szczegóły 
463.artykuł: Bończuk Leszek: Prawda i mity (W 9. rocznicę śmierci Papuszy). Rrom p-o Drom 1996 nr 5 s. 12; nr 6 s. 6-7 (m.in. o prośbie Papuszy skierowanej do Artura Międzyrzeckiego o wycofa...) szczegóły 
464.artykuł: Bończuk Leszek: Śladami Papuszy. Komunikaty 1997 nr 5 s. 1, 12-13 (o życiu i twórczości; na podstawie wywiadu z poetką przeprowadzonego i...) szczegóły 
465.artykuł: Bończuk Leszek: Z Papuszą w Monachium. Rrom p-o Drom 1994 nr 40 s. 9 (nt. widowiska "Papusza" wystawionego podczas Europejskiego Festiwalu M...) szczegóły 
466.artykuł: Cybulska Maja Elżbieta: Tydzień 1991 nr 11 s. 9  szczegóły 
467.artykuł: CZAR: Poetka-samouk. Gazeta Wyborcza 1998 nr 191 s. 2 (nota z okazji 90. roczn. urodzin...) szczegóły 
468.artykuł: CZAR: Romska poetka. Gazeta Wyborcza 2002 nr 33 s. 2 (z fot....) szczegóły 
469.artykuł: Dębicki Edward: Impresja harfą pisana. Rrom p-o Drom 1994 nr 41 s. 12 (wspomnienie...) szczegóły 
470.artykuł: Dębicki Edward: Trakt 1997 nr 11 s. 68 (list do papieża Jana Pawła II z prośbą o przyjęcie od Stowarzyszenia T...) szczegóły 
471.artykuł: Dziwisz Elżbieta: Lesie, ojcze mój, czarny ojcze!. Przekrój 1994 nr 10 s. 7  szczegóły 
472.artykuł: Gilewski Paweł: Została po niej pieśń. Rrom p-o Drom 1990 nr 2 s. 4-5  szczegóły 
473.artykuł: Hłond Jerzy: Cyganka spod krzaka. Akant 2000 nr 5 s. 4-5  szczegóły 
474.artykuł: J.R.K.: Harfy Papuszy. Rzeczpospolita 1994 nr 141 s. 4 (nota zapow. koncert "Harfa Papuszy" złożony z wierszy Papuszy (Bronisł...) szczegóły 
475.artykuł: Kamińska Krystyna: Dwie literackie damy = Zwei literarische Damen. Die Faehre = Prom 1999 nr 1 s. 93-94 (tekst równoległy w jęz. polskim i niemieckim...) szczegóły 
476.artykuł: Kamińska Krystyna: Szanowna redakcjo "Rrom p-o Drom". Rrom p-o Drom 1995 nr 45 s. 10 (list do redakcji nt. nagrań głosu Papuszy....) szczegóły 
477.artykuł: Kotecka Lucyna: Kto to jest Papusza?. Poradnik Bibliotekarza 1996 nr 4 s. 27-29  szczegóły 
478.artykuł: Kowalczyk Janusz R.: Cygańska dusza i... fajerwerki. Rzeczpospolita 1994 nr 147 s. 4 (spraw. z prawykonania poematu symfonicznego Jana Kantego Pawluśkiewicz...) szczegóły 
479.artykuł: Kuryłło Grażyna: Harfa z koroną na głowie. Gazeta. Magazyn 1999 nr 52 s. 34-37 (z fot....) szczegóły 
480.artykuł: Machowska Magdalena: Bronisława Wajs - Papusza. Między mitem a biografią. Literatura Ludowa 2001 nr 4/5 s. 39-62  szczegóły 
481.artykuł: Makowska-Cieleń Anna: W cieniu poetów. Rrom p-o Drom 1994 nr 41 s. 7 (m.in. o wieczorze poezji w czasie "Dni Cygańskich" w Gorzowie w 1994 o...) szczegóły 
482.artykuł: Marczyński Jacek: Liryczne harfy Papuszy. Rzeczpospolita 1996 nr 4 s. 29 (nt. wykorzystania twórczości Papuszy w poemacie symfonicznym Jana Kant...) szczegóły 
483.artykuł: Miszkin Mieczysław: Bronisława Wajs-Papusza. Trakt 1997 nr 12 s. 40 (biogram z fot....) szczegóły 
484.artykuł: (MW): Wiersze poetów lubuskich o Papuszy. Rrom p-o Drom 1991 nr 15 s. 7  szczegóły 
485.artykuł: Pawluśkiewicz Jan Kanty: Koncert na harfy Papuszy. Przekrój 1994 nr 25 s. 10  szczegóły 
486.artykuł: Poetka utraconego świata wolności (Papusza - najsłynniejsza z polskich Cyganek). Głos Ludu 1998 nr 98 s. 3  szczegóły 
487.artykuł: Rak Wald Gerson: Żagańskie lata Papuszy. Rrom p-o Drom 2003 nr 9/10 s. 14-15 (dot. okresu 1949-1953...) szczegóły 
488.artykuł: Rota 1998 nr 4 s. 106 (not. o 90. rocznicy urodzin...) szczegóły 
489.artykuł: (rrom): Sensacyjny film o Papuszy "Historia Cyganki". Rrom p-o Drom 1991 nr 9 s. 5 (omów. i komentarz do faktów przedstawionych w filmie....) szczegóły 
490.artykuł: Sobkowiak Czesław: Nad Odrą 1992 nr 7 s. 14 (nota biogr....) szczegóły 
491.artykuł: Szwarc Rafał: Płonące harfy na Błoniach. Antena 1994 nr 32 s. 10 (spraw. z koncertu "Harfy Papuszy"; Kraków, 24 VI 1994....) szczegóły 
492.artykuł: Toczewski Andrzej: Papusza (właśc. Bronisława Wajs) (1908-1987). Cygańska poetka, członkini Związku Literatów Polskich. x 1998 ([W ks. zb.:] Ludzie Środkowego Nadodrza. Wybrane szkice biograficzne (...) szczegóły 
493.artykuł: Wojecki Mieczysław: Lubuscy dziennikarze o Papuszy. Rrom p-o Drom 1992 nr 22 s. 4 (wybór cytatów o poetce z Gazety Lubuskiej 1992....) szczegóły 
494.artykuł: Wosion Małgorzata: Harfy Papuszy. Gazeta Wyborcza 1994 nr 145 s. 10 (not. o prapremierze na Błoniach w Krakowie poematu symfonicznego "Harf...) szczegóły 
495.artykuł: Zacharyasz Marek: Papusza (refleksje raczej poetyckie). Dialog = Pheniben 1997 nr 2/3 s. 74-76 (o twórcz....) szczegóły 
496.artykuł: Zielińska Marzanna: Papusza. Odgłosy 1991 nr 27 s. 8  szczegóły 
497.artykuł: Zeszyty Literackie 2002 nr 79 s. 199 (not. o 15. rocznicy śmierci...) szczegóły 
498.artykuł: Żmudzin Krzysztof: Spadek po Papuszy. Przegląd 2002 nr 14 s. 58-59 (dotyczy m. in. sporu o prawa do spuścizny po poetce...) szczegóły 
nawiązanie: Korona Andrzej: Niefortunny dzień na "Spadek po Papuszy". Przegląd 2002 nr 16 s. 66 (list do red.; dot. publikacji artykułu w Światowy Dzień Romów...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
499.kult: Barański Dariusz: Pamięć o gorzowskich pomnikach i tablicach pamiątkowych. Lamus 2003 nr 12 s. 18-20 (m.in. dot. pomnika Adama Mickiewicza i tablicy pośw. Papuszy; z fot....) szczegóły 
500.kult: Bończuk Leszek: Rocznica śmierci. Rrom p-o Drom 2002 nr 4/5 s. 24 (dot. m.in. odsłonięcia tablicy poświęcona pamięci Papuszy w Gorzowie W...) szczegóły 
501.kult: Bończuk Leszek: Wokół znaczka z Papuszą. Rrom p-o Drom 2003 nr 5 s. 14-15 (nt. inicjatywy emisji znaczka pocztowego z wizerunkiem Papuszy; z list...) szczegóły 
502.kult: [Cirikło ] [Wojecki Mieczysław]: Tagore z Papuszą. Rrom p-o Drom 2003 nr 12 s. 23 (nt. rzeźby Karola Gierlińskiego-Parno przedstawiającej alegoryczne pow...) szczegóły 
503.kult: Rymar Dariusz A.: Kronika Gorzowa za rok 2002. Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny 2003 nr 10 s. 373 (not. o odsłonięciu tablicy poświęconej pamięci poetki, Gorzów Wielkopo...) szczegóły 
504.kult: (STS): Będzie znaczek. Rrom p-o Drom 2003 nr 6/7 s. 4-5 (nt. realizacji inicjatywy Stowarzyszenia Tworców i Przyjaciół Kultury ...) szczegóły 
505.kult: (STS): Romane Dyvesa. Rrom p-o Drom 1997 nr 9 s. 16 (nt. odsłonięcia tablicy pamiątkowej ku czci Bronisławy Wajs - Papuszy ...) szczegóły 
506.kult: W Poznaniu o Papuszy. Rrom p-o Drom 2000 nr 1/2 s. 14 (not. o programie literackim Tomasza Agatowskiego poświęconym Papuszy w...) szczegóły 
507.kult: Więcek Adam: Pamiątkowy medal Papuszy. Dialog = Pheniben 1996 nr 1 s. 39-40 (wydany w 1988...) szczegóły 
508.kult: Wojecki Mieczysław: Nad grobem Papuszy. Rrom p-o Drom 1997 nr 10 s. 10 (omówienie artykułu Janusza Zaremby o poszukiwaniu i znalezieniu grobu ...) szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
509.korespondencja: Bończuk Leszek: Listy Papuszy do Tuwima. Rrom p-o Drom 1995 nr 43 s. 6-7 (omów. zawartości teczki z rękopisami Papuszy znajdującej się w Muzeum ...) szczegóły 
nawiązanie: Dębicki Edward: Papusza prawdziwa. Rrom p-o Drom 1995 nr 43 s. 7  szczegóły 
510.korespondencja: Bończuk Leszek: Listy Papuszy do Tuwima. Wiadomości Kulturalne 1998 nr 1/2 s. 15 (omów. listów z lat 1951-1952; z fragm. listów i faks. listu...) szczegóły 
511.korespondencja: Bończuk Leszek: Listy poetki do Tuwima (W dziesiatą rocznicę śmierci Papuszy). Rrom p-o Drom 1997 nr 2/3 s. 12-13 (omówienie zbioru kopii listów Papuszy do Juliana Tuwima z lat 1951-195...) szczegóły 
  Pathania J.S.
    wiersze (alfabet tytułów)
512.wiersz: Pathania J.S.: E Devleski Gili. Rrom p-o Drom 1996 nr 6 s. 17 (tekst w języku cygańskim...) szczegóły 
513.wiersz: Pathania J.S.: E nasvali jag. Rrom p-o Drom 1996 nr 6 s. 17 (tekst w języku cygańskim...) szczegóły 
514.wiersz: Pathania J.S.: O romano Klo Dives. Rrom p-o Drom 2001 nr 4 s. 21 (tekst w języku cygańskim; z notą i fot. autora...) szczegóły 
515.wiersz: Pathania J.S.: Tu kon san, katar san?. Rrom p-o Drom 1997 nr 2/3 s. 23 (tekst w języku cygańskim; z listem do redakcji autora; s. 22...) szczegóły 
  Petrov Mihail
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
516.utwór: Mo Vogi. Sofia 1996.  szczegóły 
artykuł: Nowy tomik poezji. Rrom p-o Drom 1996 nr 12 s. 19 (nota o ukazaniu się tomiku wierszy...) szczegóły 
  Potackova Katarina
    wiersze (alfabet tytułów)
517.wiersz: Potackova Katarina: Cygan, który nie płakał. Rrom p-o Drom 1992 nr 21 s. 11  szczegóły 
518.wiersz: Potackova Katarina: Dobro. Rrom p-o Drom 1992 nr 24 s. 11  szczegóły 
519.wiersz: Potackova Katarina: Zawiść. Rrom p-o Drom 1992 nr 24 s. 11  szczegóły 
  Rom-Lebedev Ivan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
520.artykuł: Karat Czalora: Człowiek o kryształowej duszy. Rrom p-o Drom 1994 nr 39 s. 9 (sylwetka pisarza...) szczegóły 
  Rudevics Karlis
    wiersze (alfabet tytułów)
521.wiersz: Rudievic Karlis: Bałvał thaj Rim. Rrom p-o Drom 2002 nr 11 s. 21  szczegóły 
522.wiersz: Rudievic Karlis: Bałvał thaj Rom. Rrom p-o Drom 2002 nr 8 s. 20  szczegóły 
523.wiersz: Rudievic Karlis: Bałvał thaj Rom. Rrom p-o Drom 2001 nr 10/11 s. 22 (tekst w języku cygańskim...) szczegóły 
524.wiersz: Rudievic Karlis: Gandhara. Rrom p-o Drom 1999 nr 1/2 s. 22 (w języku cygańskim; z fot. i not....) szczegóły 
525.wiersz: Rudievic Karlis: Kałe mury. Rrom p-o Drom 2002 nr 8 s. 20  szczegóły 
526.wiersz: Rudievic Karlis: Kałe mury. Rrom p-o Drom 2001 nr 10/11 s. 22 (tekst w języku cygańskim...) szczegóły 
527.wiersz: Rudievic Karlis: Kham. Rrom p-o Drom 1999 nr 1/2 s. 22 (w języku cygańskim; z fot. i not....) szczegóły 
528.wiersz: Rudievic Karlis: Mama. Rrom p-o Drom 1999 nr 1/2 s. 22 (w języku cygańskim; z fot. i not....) szczegóły 
529.wiersz: Rudevics K.: Veseski ballada. Rrom p-o Drom 1999 nr 7/8 s. 25 (w języku cygańskim...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
530.artykuł: Malarz i poeta. Rrom p-o Drom 2000 nr 7/8 s. 12 (sylwetka z fot. łotewskiego Roma; z reprodukcjami obrazów...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
531.zgon: (IB): Pozostały obrazy i wiersze. Rrom p-o Drom 2002 nr 8 s. 20 (zmarł: 18 VIII 2002; sylwetka i nota o zgonie...) szczegóły 
  Rusenko Arnost
    proza (alfabet tytułów)
532.proza: Rusenko Arnost: Bajka = Paramisia. Rrom p-o Drom 1996 nr 11 s. 17 (tekst w języku polskim i cygańskim...) szczegóły 
533.proza: Rusenko Arnost: Paramisia = Bajka. Języki Obce w Szkole 2001 nr 6 s. 212-213 (tekst równoległy w jęz. romskim i polskim...) szczegóły 
  Salijesor Seljajdin
    wiersze (alfabet tytułów)
534.wiersz: Salijesor Seljajdin: Parno. Taboreska 1991 nr 1 s. 27  szczegóły 
  Stankiewicz Stanisław
    wiersze (alfabet tytułów)
535.wiersz: [Stahiro ] [Stankiewicz Stanisław]: 8 Aprili. Rrom p-o Drom 2003 nr 3/4 s. 25 (w języku cygańskim...) szczegóły 
536.wiersz: [Stahiro ] [Stankiewicz Stanisław]: Bałvalitko khełyben. Rrom p-o Drom 1992 nr 18 s. 9 (wiersz w jęz. cygańskim; podp. Stahiro...) szczegóły 
537.wiersz: [Stahiro ] [Stankiewicz Stanisław]: Barvalipen nane saro. Rrom p-o Drom 2001 nr 10/11 s. 21 (tekst w języku cygańskim...) szczegóły 
538.wiersz: [Stahiro ] [Stankiewicz Stanisław]: Beznadziejność. Rrom p-o Drom 2000 nr 5/6 s. 21  szczegóły 
539.wiersz: [Stahiro ] [Stankiewicz Stanisław]: Dadesko kamlipen. Rrom p-o Drom 2003 nr 9/10 s. 25 (w języku cygańskim...) szczegóły 
540.wiersz: [Stahiro ] [Stankiewicz Stanisław]: De tu Devła. Rrom p-o Drom 2003 nr 12 s. 25 (w języku cygańskim...) szczegóły 
541.wiersz: [Stahiro ] [Stankiewicz Stanisław]: De tu Devła pe da Kolad. Rrom p-o Drom 2003 nr 12 s. 25 (w języku cygańskim...) szczegóły 
542.wiersz: [Stahiro ] [Stankiewicz Stanisław]: De tyre jakha. Rrom p-o Drom 1991 nr 15 s. 7 (tekst w jęz. cygańskim; podp. Stahiro...) szczegóły 
543.wiersz: [Stahiro ] [Stankiewicz Stanisław]: E graj lidzała. Rrom p-o Drom 2003 nr 9/10 s. 25 (w języku cygańskim...) szczegóły 
544.wiersz: Stankiewicz Stanisław: Gijom dre drom. Rrom p-o Drom 2002 nr 12 s. 25  szczegóły 
545.wiersz: Stankiewicz Stanisław: Ile roven. Rrom p-o Drom 1990 nr 0 [zero] s. 5 (wiersz w jęz. cygańskim...) szczegóły 
546.wiersz: [Stahiro ] [Stankiewicz Stanisław]: Kaj jone. Rrom p-o Drom 1992 nr 21 s. 11 (w jęz. cygańskim; podp. Stahiro...) szczegóły 
547.wiersz: [Stahiro ] [Stankiewicz Stanisław]: Kire dake. Rrom p-o Drom 1996 nr 9 s. 17 (tekst w języku cygańskim...) szczegóły 
548.wiersz: [Stahiro ] [Stankiewicz Stanisław]: Koland. Rrom p-o Drom 1999 nr 11/12 s. 2 (w języku cygańskim...) szczegóły 
549.wiersz: [Stahiro ] [Stankiewicz Stanisław]: Kon adav sy.... Rrom p-o Drom 2001 nr 10/11 s. 22 (tekst w języku cygańskim...) szczegóły 
550.wiersz: [Stahiro ] [Stankiewicz Stanisław]: Kon dova si?. Rrom p-o Drom 1995 nr 45 s. 12 (w jęz. cygańskim; podp. Stahiro...) szczegóły 
551.wiersz: [Stahiro ] [Stankiewicz Stanisław]: Kon połeła. Rrom p-o Drom 1998 nr 11 s. 21 (w języku cygańskim...) szczegóły 
552.wiersz: [Stahiro ] [Stankiewicz Stanisław]: Leśna szkoła = Veśeski śkoła. Rrom p-o Drom 1993 nr 33 s. 10 (tekst równoległy w jęz. polskim i cygańskim; podp. Stahiro...) szczegóły 
553.wiersz: Stankiewicz Stanisław: Magipen. Rrom p-o Drom 2002 nr 12 s. 25  szczegóły 
554.wiersz: [Stahiro ] [Stankiewicz Stanisław]: Mangipen. Rrom p-o Drom 1992 nr 18 s. 9 (wiersz w jęz. cygańskim; podp. Stahiro...) szczegóły 
555.wiersz: [Stahiro ] [Stankiewicz Stanisław]: Me na som adasavi bibax. Rrom p-o Drom 1998 nr 6 s. 21 (w języku cygańskim...) szczegóły 
556.wiersz: Stankiewicz Stanisław: Me na som adasavi bibax = Ja nie jestem taki zły. Języki Obce w Szkole 2001 nr 6 s. 210 (tekst równoległy w jęz. romskim i polskim...) szczegóły 
557.wiersz: [Stahiro ] [Stankiewicz Stanisław]: Me somas odoj. Rrom p-o Drom 2001 nr 6/7 s. 25 (tekst w języku cygańskim...) szczegóły 
558.wiersz: [Stahiro ] [Stankiewicz Stanisław]: Me somas odoj. Rrom p-o Drom 2001 nr 6/7 s. 25 (tekst w języku cygańskim...) szczegóły 
559.wiersz: [Stahiro ] [Stankiewicz Stanisław]: Miro kher. Rrom p-o Drom 1995 nr 45 s. 12 (w jęz. cygańskim; podp. Stahiro...) szczegóły 
560.wiersz: [Stahiro ] [Stankiewicz Stanisław]: Miro kher. Rrom p-o Drom 2001 nr 10/11 s. 22 (tekst w języku cygańskim...) szczegóły 
561.wiersz: [Stahiro ] [Stankiewicz Stanisław]: Miro suno. Rrom p-o Drom 1995 nr 44 s. 11 (w jęz. cygańskim; podp. Stahiro...) szczegóły 
562.wiersz: [Stahiro ] [Stankiewicz Stanisław]: Na bistyr. Rrom p-o Drom 1998 nr 3 s. 21 (w języku cygańskim...) szczegóły 
563.wiersz: [Stahiro ] [Stankiewicz Stanisław]: Na sunasam butedyr. Rrom p-o Drom 2003 nr 6/7 s. 25 (w języku cygańskim...) szczegóły 
564.wiersz: [Stahiro ] [Stankiewicz Stanisław]: Nasfali papin. Rrom p-o Drom 1995 nr 45 s. 12 (w jęz. cygańskim; podp. Stahiro...) szczegóły 
565.wiersz: [Stahiro ] [Stankiewicz Stanisław]: Nasfali papin. Rrom p-o Drom 2001 nr 10/11 s. 22 (tekst w języku cygańskim...) szczegóły 
566.wiersz: [Stahiro ] [Stankiewicz Stanisław]: Nilaitko skola. Rrom p-o Drom 1991 nr 16 s. 6 (w jęz. cygańskim; podp. Stahiro...) szczegóły 
567.wiersz: [Stahiro ] [Stankiewicz Stanisław]: Phuro som. Rrom p-o Drom 2001 nr 6/7 s. 25 (tekst w języku cygańskim...) szczegóły 
568.wiersz: [Stahiro ] [Stankiewicz Stanisław]: Po kuty hasioł miro rodo. Rrom p-o Drom 1996 nr 11 s. 21 (tekst w języku cygańskim...) szczegóły 
569.wiersz: [Stahiro ] [Stankiewicz Stanisław]: Progeja (Na sunasam butedyr e roty vurdenytka...). Rrom p-o Drom 1997 nr 7/8 s. 23  szczegóły 
570.wiersz: [Stahiro ] [Stankiewicz Stanisław]: Prośba (Niech Bóg sprawi..). Rrom p-o Drom 1997 nr 7/8 s. 23  szczegóły 
571.wiersz: Stankiewicz Stanisław: Raitko cirikli = Rajski ptak. Języki Obce w Szkole 2001 nr 6 s. 210 (tekst równoległy w jęz. romskim i polskim...) szczegóły 
572.wiersz: [Stahiro ] [Stankiewicz Stanisław]: Rajski ptak = Raitko cirikli. Rrom p-o Drom 1996 nr 1/2 s. 17 (tekst równoległy w języku polskim i cygańskim...) szczegóły 
573.wiersz: [Stahiro ] [Stankiewicz Stanisław]: Romane Łava. Rrom p-o Drom 2002 nr 12/1 (2001/2002) s. 27  szczegóły 
574.wiersz: [Stahiro ] [Stankiewicz Stanisław]: Romani chib. Rrom p-o Drom 1996 nr 1/2 s. 17 (tekst w języku cygańskim...) szczegóły 
575.wiersz: [Stahiro ] [Stankiewicz Stanisław]: Romano drom (E drom prahytko, pharo...). Rrom p-o Drom 1998 nr 11 s. 21 (w języku cygańskim...) szczegóły 
576.wiersz: [Stahiro ] [Stankiewicz Stanisław]: Rrom p-o Drom (Kaste parne, kasta bare...). Rrom p-o Drom 1991 nr 11 s. 8 (wiersz w jęz. cygańskim; podp. Stahiro...) szczegóły 
577.wiersz: [Stahiro ] [Stankiewicz Stanisław]: Stability Pakto. Rrom p-o Drom 2003 nr 6/7 s. 21 (w języku cygańskim...) szczegóły 
578.wiersz: [Stahiro ] [Stankiewicz Stanisław]: Sveto sy sukar. Rrom p-o Drom 1990 nr 5 s. 8 (wiersz w jęz. cygańskim; podp. Stahiro...) szczegóły 
579.wiersz: [Stahiro ] [Stankiewicz Stanisław]: Syr man na javeła. Rrom p-o Drom 1998 nr 6 s. 21 (w języku cygańskim...) szczegóły 
580.wiersz: Stankiewicz Stanisław: Syr man ne javeła = Wtedy, kiedy mnie już nie będzie. Języki Obce w Szkole 2001 nr 6 s. 210-211 (tekst równoległy w jęz. romskim i polskim...) szczegóły 
581.wiersz: [Stahiro ] [Stankiewicz Stanisław]: Tradav ke soj. Rrom p-o Drom 1994 nr 40 s. 11 (w jęz. cygańskim; podp. Stahiro...) szczegóły 
582.wiersz: [Stahiro ] [Stankiewicz Stanisław]: Vend. Rrom p-o Drom 1995 nr 43 s. 13 (w jęz. cygańskim; podp. Stahiro...) szczegóły 
583.wiersz: [Stahiro ] [Stankiewicz Stanisław]: Wtedy, kiedy mnie już nie będzie. Rrom p-o Drom 1998 nr 6 s. 21  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
584.tekst paraliteracki: Stankiewicz Stanisław: Urodziłem sie w taborze. Rrom p-o Drom 1992 nr 18 s. 6-7 (sylwetka; z fot....) szczegóły 
  Wiśniewski Andrzej
    wiersze (alfabet tytułów)
585.wiersz: Wiśniewski Andrzej: Chavo dynało. Rrom p-o Drom 1995 nr 47 s. 13 (w jęz. cygańskim; z listem do red....) szczegóły 
586.wiersz: Wiśniewski Andrzej: Chavo dynało. Rrom p-o Drom 1995 nr 47 s. 13 (w jęz. cygańskim...) szczegóły 
587.wiersz: Wiśniewski Andrzej: Luludzia. Rrom p-o Drom 1995 nr 47 s. 13 (w jęz. cygańskim...) szczegóły 
588.wiersz: Wiśniewski Andrzej: Luludzia. Rrom p-o Drom 1995 nr 47 s. 13 (w jęz. cygańskim; z listem do red....) szczegóły 
589.wiersz: Wiśniewski Andrzej: Parutari. Rrom p-o Drom 1995 nr 47 s. 13 (w jęz. cygańskim; z listem do red....) szczegóły 
590.wiersz: Wiśniewski Andrzej: Porutari. Rrom p-o Drom 1995 nr 47 s. 13 (w jęz. cygańskim...) szczegóły 
591.wiersz: Wiśniewski Andrzej: Te khełeł. Rrom p-o Drom 1995 nr 47 s. 13 (w jęz. cygańskim...) szczegóły 
592.wiersz: Wiśniewski Andrzej: Te khełeł. Rrom p-o Drom 1995 nr 47 s. 13 (w jęz. cygańskim; z listem do red....) szczegóły 
  Zhemchuzhnyj Nikolaj
    wiersze (alfabet tytułów)
593.wiersz: Żemczużnyj Mikołaj: Oj podphenenti!. Rrom p-o Drom 1996 nr 10 s. 19 (tekst w języku cygańskim z nutami; kompozytor i autor tekstu: Mikołaj ...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
594.zgon: Manusz Leksa, Nataszakiry Nadia: Pamięci Mikołaja Żemczużnego (22 V 1923 - 22 I 1993). Rrom p-o Drom 1993 nr 35 s. 9 (sylwetka; z fot....) szczegóły 
  Zubkow P.
    wiersze (alfabet tytułów)
595.wiersz: Zubkow P.: Terny Chaj. Rrom p-o Drom 1992 nr 17 s. 7 (tekst w jęz. cygańskim; z nutami...) szczegóły