Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Dydaktyka literatury polskiej za granicą
Możesz zmienić zakres lat: do

Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Dydaktyka literatury polskiej za granicą
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Chałupczak Henryk: Szkolnictwo polskie w Niemczech 1918-1939. 1996  szczegóły 
recenzja: Masnyk Marek: Kwartalnik Opolski 1997 nr 2 s. 112-114  szczegóły 
2.książka: Ciesielska-Musameh Róża, Trębska-Kerntopf Anna: Odrodzenie. Podręcznik do nauki historii literatury polskiej dla Polonii i cudzoziemców. 2000  szczegóły 
3.książka: Ciesielska-Musameh Róża, Trębska-Kerntopf Anna: Średniowiecze. Podręcznik do nauki historii literatury polskiej dla Polonii i cudzoziemców. 1998  szczegóły 
4.książka: Foland-Kugler Magdalena: Uczymy polskiego na Wschodzie. Poradnik metodyczny. 2001  szczegóły 
5.książka: Gogolewski Edmond: Szkolnictwo polskie we Francji. (1833-1990). 1998 (M.in. rozdziały: Geneza, rozwój i struktury nauczania języka polskiego...) szczegóły 
6.książka: Gogolewski Edmond: Szkolnictwo polskie we Francji (1833-1990). 1998  szczegóły 
7.książka: Knopek Jacek, Mól Stanisław: O tworzeniu współczesnej oświaty polonijnej w Grecji. Szkoła im. Romka Strzałkowskiego w Atenach. 1995  szczegóły 
8.książka: Macura Józef: Z dziejów szkolnictwa polskiego na Zaolziu. 1998  szczegóły 
9.książka: Mandecka Wanda: Literatura polska. Dla klas gimnazjalnych polskich szkół w USA. Z elementami wiedzy ogólnej z zakresu historii, kultury i językoznawstwa. [T. 1], Starożytność, Średniowiecze, Odrodzenie, Barok, Oświecenie. 1999  szczegóły 
10.książka: Mandecka Wanda: Literatura polska dla klas gimnazjalnych polskich szkół w USA z elementami wiedzy ogólnej z zakresu historii, kultury i językoznawstwa. [T. 1] Starożytność, Średniowiecze, Odrodzenie, Barok, Oświecenie. 1997 ([Podręcznik]...) szczegóły 
11.książka: Mandecka Wanda: Literatura polska dla klas gimnazjalnych polskich szkół w USA z elementami wiedzy ogólnej z zakresu historii, kultury i językoznawstwa. [T. 1] Starożytność, Średniowiecze, Odrodzenie, Barok, Oświecenie. 1999 ([Podręcznik]...) szczegóły 
12.książka: Mandecka Wanda: Literatura polska. Dla klas gimnazjalnych polskich szkół w USA. Z elementami wiedzy ogólnej z zakresu historii, kultury i językoznawstwa. [T. 2], Romantyzm, Pozytywizm. 1998  szczegóły 
13.książka: Mandecka Wanda: Literatura polska. Dla klas gimnazjalnych polskich szkół w USA z elementami wiedzy ogólnej z zakresu historii, kultury i językoznawstwa. T. 2. Romantyzm, Pozytywizm. 2002  szczegóły 
14.książka: Mandecka Wanda: Literatura polska. Dla klas gimnazjalnych polskich szkół w USA. Z elementami wiedzy ogólnej z zakresu historii, kultury i językoznwstwa. [T. 3], Młoda Polska, dwudziestolecie międzywojenne, okres II wojny światowej, okres współczesny. 1999  szczegóły 
15.książka: Mandecka Wanda: Literatura polska dla polskich szkół średnich w USA z elementami wiedzy ogólnej z zakresu historii, kultury i językoznawstwa. [T. 1] Starożytność, Średniowiecze, Odrodzenie, Barok, Oświecenie. 2003 ([Podręcznik]...) szczegóły 
16.książka: Mandecka Wanda: Literatura polska dla polskich szkół średnich w USA z elementami wiedzy ogólnej z zakresu historii, kultury i językoznawstwa. [T. 1] Starożytność, Średniowiecze, Odrodzenie, Barok, Oświecenie. 1998 ([Podręcznik]...) szczegóły 
17.książka: Mandecka Wanda: Literatura polska dla polskich szkół średnich w USA. Z elementami wiedzy ogólnej z zakresu historii, kultury i językoznawstwa. [T. 3] Młoda Polska, Dwudziestolecie Międzywojenne, okres II wojny światowej, okres współczesny. ([Podręcznik]...) szczegóły 
18.książka: Merytoryczne kształcenie Polaków ze Wschodu. Referaty i komunikaty z konferencji nt. Kształcenie Polaków ze Wschodu w aspekcie ich przygotowania merytorycznego, Kazimierz Dolny 7-9 X 1993. 1994 (Helena Gasperska: Programy nauczania języka polskiego dla liceum ogóln...) szczegóły 
19.książka: Nowicka Ewa: Polacy czy cudzoziemcy? Polacy za wschodnią granicą. 2000 (M.in. o nauczaniu języka polskiego na Białorusi, Litwie i w Kazachstan...) szczegóły 
recenzja: Tabin Marek: Nowe Książki 2001 nr 3 s. 10 (nota...) szczegóły 
20.książka: Osipowicz Czesława: Zarys literatury. Pozytywizm - literatura współczesna. Podręcznik dla klasy 10. 2002  szczegóły 
21.książka: Osipowicz Czesława: Zarys literatury. Starożytność-romantyzm. Podręcznik dla klasy 9. 1996  szczegóły 
22.książka: Oświata polskojęzyczna za granicą - stan obecny i perspektywy rozwoju. Materiały z I Forum Oświaty Polonijnej. 1997 ([M.in. zawiera:] Józef Kwiatkowski: Szkolnictwo polskie na Litwie w la...) szczegóły 
recenzja: Gruszczyński Włodzimierz: Acta Sueco-Polonica 1999 nr 7 (1998) s. 162-163  szczegóły 
23.książka: Pelczar Wojciech: Polska tradycja w polonijnych podręcznikach do kształcenia literacko-kulturalnego. 2002 (Wprowadzenie. - Problematyka badań nad podręcznikami polonijnymi w kon...) szczegóły 
recenzja: Sibiga Zygmunt: Przegląd Polonijny 2003 nr 4 s. 117-119  szczegóły 
24.książka: Problemy nauczania języka polskiego w środowiskach polonijnych. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Zespół Ekspertów ds. Nauczania Języka Polskiego jako Obcego przy Ministrze Edukacji Narodowej, Zespół koordynacyjny Programu Badań Resortowych III-49 w dniach 28-29 czerwca 1989 r. w Warszawie. 1989 (J. Porayski-Pomsta: Problemy nauczania języka polskiego w środowiskach...) szczegóły 
recenzja: Kozłowska Ewa: Problemy nauczania języka polskiego w środowiskach polonijnych. Polonistyka 1990 nr 4 s. 236-237  szczegóły 
25.książka: Sibiga Zygmunt: Kształcenie polonistyczne dzieci i młodzieży w szkołach polonijnych Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. 1994  szczegóły 
recenzja: Amborska-Głowacka Dorota: Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Polska 1999 [z.] 10 s. 285-187  szczegóły 
recenzja: Pasternak Andrzej: The Polish Review 1996 t. 41 nr 2 s. 250-252  szczegóły 
recenzja: Pasternak Andrzej: Studia Historyczne 1995 z. 3 s. 445-446  szczegóły 
26.książka: Sławatycka Felicja Maria: Polnisch-Literatur-Untericht. Identitaet und Integration - Bremer Modell. 1991  szczegóły 
27.książka: Szkolnictwo polonijne na świecie. Zarys syntezy. 1995 (Albin Koprukowniak: Wprowadzenie. - Ryszard Kucha: Szkolnictwo poloni...) szczegóły 
recenzja: Kaczmarek Urszula: Rocznik Wschodni 1996 nr 3 s. 154-156  szczegóły 
recenzja: Małecki Zygmunt: Kieleckie Studia Historyczne 1996 t. 14 s. 301-307  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
28.impreza: Forum Nauczycieli i Wykładowców Języka Polskiego na Ukrainie (2003).  szczegóły 
artykuł: Klimakin Eugeniusz: [Pierwsze] Forum Nauczycieli i Wykładowców Języka Polskiego na Ukrainie. Dziennik Kijowski 2003 nr 20 s. 2 (sprawozdanie...) szczegóły 
29.impreza: Jubileuszowa Republikańska Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Białorusi (2002).  szczegóły 
artykuł: Polska olimpiada na Białorusi. Tydzień 2002 nr 12 s. 8 (nota...) szczegóły 
30.impreza: Ogólnoukraińska olimpiada języka i literatury polskiej dla dzieci polskiego pochodzenia (1995).  szczegóły 
artykuł: Legowicz E.: Olimpiada języka i literatury polskiej. Gazeta Lwowska 1995 nr 6 s. 1, 7  szczegóły 
31.impreza: Olimpiada Języka Polskiego i Literatury (1999).  szczegóły 
artykuł: Chachulski Tomasz: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego przy Instytucie Badań Literackich. Gazeta Lwowska 1999 nr 1/2 s. 5 (program...) szczegóły 
artykuł: Panteluk Stanisław: Zwycięzcami są tutaj wszyscy. Dziennik Kijowski 1999 nr 6 s. 1-2 (sprawozdanie; z wypowiedziami uczestników...) szczegóły 
32.impreza: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Litwie (1993).  szczegóły 
artykuł: Brzozowska Łucja: "Moja wierna mowo". Kurier Wileński 1993 nr 50 s. 6  szczegóły 
artykuł: Brzozowska Łucja: Pomówmy raz jeszcze o Olimpiadzie. Kurier Wileński 1993 nr 64 s. 4  szczegóły 
artykuł: Marczyk Krystyna: "IV Olimpiada literatury i języka polskiego na Litwie". Magazyn Wileński 1993 nr 7 s. 19 (spraw....) szczegóły 
33.impreza: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Litwie (1995).  szczegóły 
artykuł: Brzozowska Łucja: Ładnie opowiadali, gorzej napisali. Kurier Wileński 1995 nr 63 (12594) s. 9  szczegóły 
artykuł: Dzilbo Jan: Przetaczać świat jak skałę złotą. Kurier Wileński 1995 nr 37 (12568) s. 10  szczegóły 
34.impreza: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Litwie (1999).  szczegóły 
artykuł: Dalecka Teresa: Olimpijskie zmagania. Znad Wilii 1999 nr 7 s. 5 (spraw....) szczegóły 
35.impreza: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Litwie (2000).  szczegóły 
artykuł: Turkiewicz Halina: Czy "dobre jest to co minęło"?. Magazyn Wileński 2000 nr 4 s. 6-7  szczegóły 
36.impreza: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Litwie (2003).  szczegóły 
artykuł: Adamowicz Krystyna: Na patriotyzmie nie wyjedzie. Kurier Wileński 2003 nr 36 s. 1 (dot. eliminacji do olimpiady...) szczegóły 
artykuł: Adamowicz Krystyna: Szata myśli w rodzimym wydaniu. Kurier Wileński 2003 nr 51 s. 1-2 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Adamowicz Krystyna: Zgłębianie polskości. Kurier Wileński 2003 nr 52 s. 1, 3 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Andruszkiewicz Lilija: Eliminacje rejonu wileńskiego. Kurier Wileński 2003 nr 40 s. 6 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Czaplijewska Ewelina: Podziękowanie od olimpijczyków. Kurier Wileński 2003 nr 58 s. 8 (nota...) szczegóły 
artykuł: Osipowicz Czesława: Eliminacje wileńskie. Kurier Wileński 2003 nr 40 s. 6 (sprawozdanie...) szczegóły 
37.impreza: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Ukrainie (1997).  szczegóły 
artykuł: Łazarewicz K.: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego. Dziennik Kijowski 1997 nr 3 s. 1-2 (sprawozdanie z eliminacji II stopnia...) szczegóły 
artykuł: Panteluk Katarzyna: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Ukrainie. Dziennik Kijowski 1997 nr 7 s. 2 (sprawozdanie...) szczegóły 
38.impreza: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Ukrainie (2000).  szczegóły 
artykuł: Kulikowicz-Dutkiewicz Teresa: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego. Gazeta Lwowska 2000 nr 6 s. 1, 7 (nt. zasad udziału w Olimpiadzie poza Polską i eliminacji III stopnia w...) szczegóły 
39.impreza: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Ukrainie (2002).  szczegóły 
artykuł: Dziennik Kijowski 2002 nr 4 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Kosowski Antoni: Jej pierwszą książką był modlitewnik (Finał X Ogólnoukraińskiej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego). Dziennik Kijowski 2002 nr 6 s. 1-2  szczegóły 
artykuł: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego. Dziennik Kijowski 2002 nr 3 s. 1 (not....) szczegóły 
40.impreza: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Ukrainie (2003).  szczegóły 
artykuł: Brzozowska Łucja: Najważniejsza nagroda. Magazyn Wileński 2003 nr 3 s. 2-4 (spraw.; z fot....) szczegóły 
artykuł: Co słychać w Domu Polskim w Kijowie. Krynica 2002 nr 36 s. 2 (m.in. nt. etapu wojewódzkiego olimpiady...) szczegóły 
artykuł: Kosowski A.: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego. Krynica 2003 nr 40 s. 6-7  szczegóły 
artykuł: Olimpiada Literatury i Języka Polskiego. Dziennik Kijowski 2003 nr 1 s. 1, nr 2 s. 1 (ogłoszenie...) szczegóły 
artykuł: Panteluk Stanisław: Połamania piór. Dziennik Kijowski 2003 nr 6 s. 1, 3 (sprawozdanie z finału...) szczegóły 
41.impreza: Republikańska Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (1994). (w Wileńskiej Szkole Średniej im. Władysława Syrokomli...) szczegóły 
artykuł: Gładki Marek: V Olimpiada Języka Polskiego i Literatury. Kurier Wileński 1994 nr 53 s. 5  szczegóły 
42.impreza: Republikańska Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (1997).  szczegóły 
artykuł: Brzozowska Łucja: Jak drzewo z ziemią zrośnięci z mową ojczystą. Kurier Wileński 1997 nr 52 s. 1, 5 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Brzozowska Łucja: VIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego. Kurier Wileński 1997 nr 51 s. 1 (not. o uroczystości otwarcia olimpiady...) szczegóły 
artykuł: Makowska Anna: VIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Litwie. Kurier Wileński 1997 nr 37 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Naruniec Romuald: Olimpiady polonistycznej ciąg dalszy. Kurier Wileński 1997 nr 78 s. 4 (podsumownie imprezy...) szczegóły 
43.impreza: Republikańska Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (1998).  szczegóły 
artykuł: Brzozowska Łucja: Ich wielka przygoda z polszczyzną. Kurier Wileński 1998 nr 51 s. 6-7 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Brzozowska Łucja: Święto mowy ojczystej. Kurier Wileński 1998 nr 48 s. 1 (relacja z uroczystości otwarcia olimpiady...) szczegóły 
44.impreza: Republikańska Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (1999).  szczegóły 
artykuł: Skinder Agnieszka: Pamiętano o każdym. Kurier Wileński 1999 nr 54 s. 3 (relacja z zakończenia imprezy...) szczegóły 
artykuł: Skinder Agnieszka: Trzymajm za nich kciuki. Kurier Wileński 1999 nr 53 s. 1-2 (relacja z rozpoczęcia olimpiady...) szczegóły 
45.impreza: Republikańska Olimpiada Literatury i Języka Polskiego na Liwie.  szczegóły 
artykuł: Brzozowska Łucja: Patrzeć lepiej i mądrzej. Magazyn Wileński 2001 nr 4 s. 20-24 (spraw....) szczegóły 
46.impreza: "Tydzień Języka Polskiego" (2003).  szczegóły 
artykuł: Czesnołowicz Lilia: Język polski... inaczej. Kurier Wileński 2003 nr 70 s. 7 (sprawozdanie...) szczegóły 
47.impreza: Warsztaty dla autorów podręczników do nauczania języka polskiego na świecie (1994).  szczegóły 
artykuł: Miodunka Władysław: II warsztaty dla autorów podręczników do nauczania języka polskiego na świecie. Przegląd Polonijny 1994 z. 4 s. 95-96  szczegóły 
artykuł: Trębska-Kerntopf Anna: Sprawozdanie z II warsztatów dla autorów podręczników do nauczania języka polskiego na świecie. Rota 1994 nr 3/4 s. 131-132  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
48.artykuł: AGW: Podsumowanie działalności polskich nauczycieli. Nasz Dziennik 2001 nr 303 s. 17 (nt. pracy nauczycieli języka polskiego za granicą w roku szkolnych 200...) szczegóły 
49.artykuł: BG: Konferencja nauczycieli. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 249 s. 4 (m.in. nt. prezentacji nowego podręcznika do nauki języka polskiego...) szczegóły 
50.artykuł: Bogdanowicz Janina: W kontekście kultury europejskiej. Kurier Wileński 2000 nr 3 s. 7 (fragm. referatu wygłoszonego podczas konferencji naukowej poświęconej ...) szczegóły 
51.artykuł: Buś Marek, Markiewicz Ryszard: Kurs metodyczny dla nauczycieli języka polskiego z zagranicy. Konspekt 2000 nr 3 s. 31-36 (nt. historii, przebiegu i programu kursów zawodowych organizowanych pr...) szczegóły 
52.artykuł: Butrymowicz Maria: Polska pozostaje dla nas macierzą a ojczyzną jest Litwa. Polonistyka 1991 nr 1 s. 45-49 (wyw. z wykładowcą z Instytutu Doskonalenia Pracowników Oświaty Litwy, ...) szczegóły 
53.artykuł: Chodkiewicz Andrzej: Traktat polsko-ukraiński [z 18 V 1992] a położenie mniejszości polskiej na Ukrainie. Biuletyn [Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego] 1999 [nr] 4 (1998) s. 55-61 (nt. postanowień traktatu (artykuł 11, 14 i 15) dotyczących nauczania i...) szczegóły 
54.artykuł: Cygnarowski Stanisław: Szkolnictwo polonijne w Australii (Rozmowa ze Stanisłwem Cygnarowskim - konsulem RP w Sydney). Gazeta Lwowska 1999 nr 14 s. 14 (rozm. Leszek Wątróbski...) szczegóły 
55.artykuł: Czupryniak Krystyna: Z doświadczeń nauczyciela polskiej szkoły w Kiszyniowie. x 1995 ([W ks. zb.:] Polacy w Mołdawii. Pod red. Edwarda Walewandra. Lublin 19...) szczegóły 
56.artykuł: Eden Szewach: Koordynacja podręczników historii i literatury w Polsce i w Izraelu. Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 1997 nr 3/4 s. 13-19 (wraz z "Zaleceniami dotyczącymi podręczników historii i literatury w P...) szczegóły 
57.artykuł: Gąsiorowski Andrzej: Szkolnictwo i polski ruch oświatowy na terenie Wielkiej Brytanii w okresie drugiej wojny światowej. Szkice Humanistyczne 2003 t. 3 nr 3/4 s. 71-92  szczegóły 
58.artykuł: Grossman Elwira: Historia literatury czy literatura? Problemy nauczania dziewiętnastowiecznej literatury polskiej studentów obcokrajowców na poziomie średnio zaawansowanym. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 1998 z. 10 s. 215-222  szczegóły 
59.artykuł: Jaglińska Lucyna: Wielka matura. Kurier Wileński 2003 nr 60 s. 7 (materiał pomocniczy dla uczniów podchodzących do matury z języka polsk...) szczegóły 
60.artykuł: Jaglińska Lucyna, Jasińska Anna, Szejnicka Danuta: Wielka matura. Kurier Wileński 2003 nr 70 s. 6 (materiał pomocniczy dla uczniów podchodzących do matury z języka polsk...) szczegóły 
61.artykuł: Jedynak Barbara: Dlaczego teatr? O przyszłości teatru w oświacie polonijnej. Rota 1999 nr 4 s. 87  szczegóły 
62.artykuł: Kabzińska Iwona: Dziedzictwo kulturowe Polaków na Białorusi w dobie współczesnych przemian. Rocznik Wschodni 2001 nr 7 s. 7-24 (m.in. nt. szkolnictwa polskiego, rozwoju prasy polskiej na Białorusi (...) szczegóły 
63.artykuł: Kaleda Algis: Aspekty komparatystyczne. Kurier Wileński 2000 nr 3 s. 7 (fragm. referatu wygłoszonego podczas konferencji naukowej poświęconej ...) szczegóły 
64.artykuł: Kantecki Antoni: Szkolnictwo polskie w Iranie w latach II wojny światowej. Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny 2003 nr 10 s. 139-146  szczegóły 
65.artykuł: Karaczun Ryszard: Droga przez mitręgę. Retrospektywny reportaż o budowie polskiej szkoły w Grodnie. Magazyn Polski 1998 nr 1 s. 40-44, nr 2 s. 36-39, nr 3/4 s. 70-73  szczegóły 
66.artykuł: Karcelewa Tamara: Centrum Nauczania Języka Polskiego i Kultury w Brześciu. Rota 1994 nr 1/2 s. 135-136  szczegóły 
67.artykuł: Kietrys Alina: Ojczyzna - polszczyzna. Sycyna 1998 nr 18 s. 5 (nt. działalności Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku-Wrzeszczu i ku...) szczegóły 
68.artykuł: Kultura [Warszawa] 1989 nr 49 s. 2 (not. o wprowadzeniu w 50 szkołach na Białorusi lekcji języka i literat...) szczegóły 
69.artykuł: Koprukowniak Albin: Oświata polska na Litwie, w Rumunii i w Czechosłowacji po drugiej wojnie światowej (1945-1988). x 1994 ([W ks. zb.:] Działalność oświatowa w wybranych społecznościach polonij...) szczegóły 
70.artykuł: Koprukowniak Albin: Szkoła polska na Litwie. x 1991 ([W ks. zb.:] Na pograniczach. Kultura, ludzie, problemy. Opole 1991 s....) szczegóły 
71.artykuł: Kowalewska Marta, Kowalewski Jerzy: "Dziady" w Grodnie. Rota 2000 nr 1/2 s. 121 (wyw. z nauczycielami języka polskiego nt. pracy z młodzieżą nad wystaw...) szczegóły 
72.artykuł: Krowicki Stanisław L.: Dyktat. Polsko-izraelska komisja podręcznikowa. Myśl Polska 1997 nr 44 s. 1, 10 (uwagi dot. broszury "Zalecenia dotyczące podręczników historii i liter...) szczegóły 
73.artykuł: Kryszyń Teresa: Sytuacja języka polskiego na współczesnej Białorusi (Problemy uczenia się i nauczania języka polskiego). Acta Baltico-Slavica 1999 t. 24 s. 197-206  szczegóły 
74.artykuł: Kucharski Władysław: Szkolnictwo polonijne w Wiedniu w latach 1884-1914. x 1994 ([W ks. zb.:] Działalność oświatowa w wybranych społecznościach polonij...) szczegóły 
75.artykuł: Kusz Józef: Nauczanie języka polskiego w Szwecji. Konspekt 2000 nr 3 s. 37-40  szczegóły 
76.artykuł: Macura Józef: Walka o język polski w szkołach zaolziańskich oraz troska o podnoszenie jego poziomu. Annales Silesiae 1992 t. 21 s. 29-43 (m.in. nt. edukacji literackiej...) szczegóły 
77.artykuł: Maluchnik Marek: Jak postrzegany jest polonista w Kazachstanie (Z nauczycielem języka polskiego Markiem Maluchnikiem, który przez kilka lat pracował w Kazachstanie, o edukacji zesłańców polskich z terenu byłego ZSRS, rozmawia Agnieszka Waszkiewicz). Nasz Dziennik 2001 nr 269 s. 19  szczegóły 
78.artykuł: Masłowski Medard: Szkolnictwo polonijne na Łotwie (Rozmowa z Medardem Masłowskim I sekretarzem Ambasady RP w Rydze). Gazeta Lwowska 1999 nr 3 s. 11 (rozm. Leszek Wątróbski...) szczegóły 
79.artykuł: Masznicz Małgorzata, Stepan Ewa: Kraj staje się dla nas coraz droższy.... Polonistyka 1991 nr 6 s. 404-408 (wyw. z kier. ZG Polskiej Maierzy Szkolnej w Londynie i nauczycielką sz...) szczegóły 
80.artykuł: Mat.: Język polski za granicą. Życie Warszawy 1990 nr 142 s. 2 (spraw. z posiedzenia Międzyresortowej Komisji do spraw Polonii i Emigr...) szczegóły 
81.artykuł: Matyskowa Zofia: Kształcenie świadomości i sprawności językowej uczniów szkół podstawowych z polskim językiem nauczania w Republice Czeskiej. Studia Slawistyczne Opolsko-Ostrawskie = Studia Slavica 1995 nr 2 s. 69-74 (m.in. nt. nauczania języka polskiego i tzw. wychowania literackiego...) szczegóły 
82.artykuł: Mazur Jan: Nauczanie języka polskiego w Mołdawii. Stan i potrzeby. x 1995 ([W ks. zb.:] Polacy w Mołdawii. Pod red. Edwarda Walewandra. Lublin 19...) szczegóły 
83.artykuł: Miodunka Władysław: Co jest po tamtej stronie języka? (Z profesorem Władysławem Miodunką rozmawia Józef Baran). Sycyna 1997 nr 10 s. 3-4 (wyw. nt. nauczania języka polskiego jako obcego w Polsce i za granicą;...) szczegóły 
84.artykuł: Miodunka Władysław: Język polski w świecie. Rota 2001 nr 4 s. 37-38 (wyw.; rozm. Wiesława Szymczuk; z fot....) szczegóły 
85.artykuł: Miodunka Władysław: Podręczniki do nauki języka ojczystego wśród Polonii: stan i potrzeby. Polonistyka 1990 nr 4 s. 170-176  szczegóły 
86.artykuł: Młyńska Emilia: Nauczanie języka polskiego - jak to robimy w Reykjaviku. Konspekt 2001 nr 5 (2000/2001) s. 55-59  szczegóły 
87.artykuł: [Moszczeńska Ryszarda] (rem): Kurs dla slawistów i polonistów. Życie Warszawy 1990 nr 205 s. 2 (not. o rozpoczęciu na Uniwersytecie Warszawskim XXXV Wakacyjnego Kursu...) szczegóły 
88.artykuł: Olszewska Maria: Tekst literacki w nauczaniu języka polskiego w środowiskach polonijnych. Poradnik Językowy 1990 z. 4 s. 294-302  szczegóły 
89.artykuł: Osipowicz-Bezuszko Jadwiga: Nie lękaj się egzaminu. Kurier Wileński 2003 nr 70 s. 6 (materiał pomocniczy dla uczniów podchodzących do matury z języka polsk...) szczegóły 
90.artykuł: Ostromęcka-Frączak Bożena: Kształcenie polonistyczne jako element kształcenia slawistycznego. Na przykładzie lektoratu języka polskiego w Lublanie. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 1994 z. 5 s. 71-80  szczegóły 
91.artykuł: Ostrówka Małgorzata: Z problematyki szkolnictwa polskiego na Litwie w latach 1993-94. Acta Baltico-Slavica 1996 t. 23 s. 113-123 (język polski i jego nauczanie na terenach, które przed 1939 należały d...) szczegóły 
92.artykuł: Panteluk Stanisław: Spotkanie polonistów Ukrainy. Krynica 2000 nr 29 s. 7-9 (m.in. nt. lekcji pokazowych dot. literatury w ramach seminarium "Wykor...) szczegóły 
93.artykuł: Pelczar W.: Badania nad podręcznikami polonijnymi w kontekście zadań szkoły polskiej na obczyźnie. Dydaktyka Literatury 2003 t. 23 s. 169-183 (dotyczy m.in. dydaktyki literatury polskiej...) szczegóły 
94.artykuł: Pelczar Wojciech: Echa "polskiego przedmurza" w polonijnych podręcznikach do kształcenia literacko-kulturalnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka 2003 z. 2 s. 139-149  szczegóły 
95.artykuł: Pelczar Wojciech: Integracja treści kształcenia w emigracyjnych podręcznikach do kształcenia języka polskiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka 2002 z. 1 s. 137-146  szczegóły 
96.artykuł: Podgórski Wojciech Jerzy: "Piękną mamy mowę ojczystą". Krzewienie polszczyzny w skupiskach polonijnych Czechosłowacji i Związku Radzieckiego. Polonistyka 1990 nr 4 s. 177-190  szczegóły 
97.artykuł: Podgórski Wojciech J.: Godziny czytelnicze. Przegląd Tygodniowy 1992 nr 14 s. 17 (dot. szkolnictwa polskojęzycznego na Litwie...) szczegóły 
98.artykuł: Podgórski Wojciech J.: Inauguracja zajęć Uniwersytetu Powszechnego Kultury Polskiej na Ukrainie. Polonistyka 1991 nr 4 s. 254-256  szczegóły 
99.artykuł: Podgórski Wojciech J.: Zanim zbudujemy Dom Polonii. Życie Warszawy 1990 nr 200 s. 3 (o konieczności zorganizowania całorocznego ośrodka kursowego dla naucz...) szczegóły 
100.artykuł: Polakiewicz Leonard A.: Teaching Polish in the United States Past and Present. The Polish Review 1996 t. 41 nr 2 s. 131-155  szczegóły 
nawiązanie: Kurczaba Alex S.: Letter to Editor. The Polish Review 1997 t. 42 nr 1 s. 121  szczegóły 
101.artykuł: Polscy literaci na lekcji w szkole. Krynica 1995 nr 5 s. 47 (dot. lekcji otwartej w gimnazjum w Smile na temat spuścizny literackie...) szczegóły 
102.artykuł: Rakowiecki Jerzy: W polskiej szkole. Przyjaźń 1989 nr 10 s. 3, 8 (nt. działalności polskiej szkoły ogólnokształcącej im. W. Wasilewskiej...) szczegóły 
103.artykuł: Renik Wanda: Dzieje oświaty grodzieńskiej. Magazyn Polski 1993 nr 1/2 s. 19-27 (z historii polskiego szkolnictwa na Białorusi...) szczegóły 
104.artykuł: Salij Jacek: Język polski na emigracji. Tygodnik Solidarność 1991 nr 4 s. 15 (dot. apelu inspektora do spraw nauki języka polskiego we Francji - pro...) szczegóły 
105.artykuł: Sękowska Elżbieta: Podręczniki i periodyki Polskiej Macierzy Szkolnej w Londynie. (Analiza wybranych edycji). Polonistyka 1990 nr 4 s. 213-218  szczegóły 
106.artykuł: Sibiga Zygmunt: Teksty do kształcenia literackiego w szkołach polonijnych Stanów Zjednoczonych. Przegląd Polonijny 1994 z. 3 s. 11-118 (omów....) szczegóły 
107.artykuł: Slesariewa Ludmiła: Bez Twardziaków [Bogumła i Jerzy] w Słowucie nie można. Dziennik Kijowski 1997 nr 20 s. 2, 4 (nt. nauczania języka i literatury polskiej przez małżeństwo z Polski w...) szczegóły 
108.artykuł: Sobocińska Marta: Jak uczyć i oceniać uczniów? O koncepcji nauczania języka ojczystego w szkołach Wielkiej Brytanii. PiSz. Polonista i Szkoła 1996 nr 1 (1995/1996) s. 39-41  szczegóły 
109.artykuł: Sobotkova Marie: Tekst literacki, jego wersja filmowa w procesie nauczania literatury i kultury polskiej w środowisku czeskim. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 1998 z. 10 s. 265-272  szczegóły 
110.artykuł: Sprengel Mieczysław: Szkolnictwo polskie w Australii w XX wieku. Kultura i Edukacja 2002 nr 2 s. 154-165  szczegóły 
111.artykuł: Stankiewicz Krystyna: Pobudziło do głębszej refleksji. Kurier Wileński 2003 nr 108 s. 7 (dot. wydarzeń dydaktyczno-literackich zorganizowanych w Wileńskiej Szk...) szczegóły 
112.artykuł: Staroń Krystyna: Nauczanie języka polskiego w Kazachstanie. Rota 1996 nr 1/2 s. 44-49  szczegóły 
113.artykuł: Stryjecka Agnieszka: Dwie wiosny. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 3 s. 26 (nt. przygotowań do objęcia przez Szkołę Języka i Kultury Polskiej Kato...) szczegóły 
114.artykuł: Wyrwa Maciej: Związek Polaków na Łotwie "Promień" (1988-2000). Rocznik Wschodni 2001 nr 7 s. 33-42 (nt. działaln. kulturalnej i nauczania w języku polskim także nt. miesi...) szczegóły 
115.artykuł: Ziółkowska-Sobecka Marta: Nauczanie języka polskiego w Szwecji. Polonistyka 1990 nr 4 s. 191-194  szczegóły 
116.artykuł: Zygmunt Tomasz: Język polski w niektórych środowiskach amerykańskich. Polonistyka 1990 nr 4 s. 195-200  szczegóły