Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura bułgarska
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura bułgarska / Część ogólna (bułgarska)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Od Wisły do Maricy = Ot Visla do Marica. 1985  szczegóły 
recenzja: Sujecka Jolanta: Pamiętnik Słowiański 1988 t. 35 (1985) s. 270-274  szczegóły 
2.książka: Polonica v Bahlgarija 1984-1994. Bibliografski ukazatel = Polonica w Bułgarii. Przewodnik bibliograficzny. 1995  szczegóły 
Literatury obce / Literatura bułgarska / Historia literatury (bułgarska)
    książki (alfabet autorów)
3.książka: [Drugie] II Kolokwium Slawistyczne Polsko-Bułgarskie. 1991 ([Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Uniwersytet im. Adama M...) szczegóły 
recenzja: Poźniak Telesfor: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1995 nr 85 (1671) s. 112-113  szczegóły 
4.książka: Gałązka Wojciech: Oswajanie skorpionów. Szkice o literaturze bułgarskiej. 1992 ([Zawiera:] Filozofia dziejów bułgarskich. Mit niewoli w literaturze i ...) szczegóły 
recenzja: Juda Celina: Pamiętnik Słowiański 1994 t. 42 (1992) s. 120-121  szczegóły 
5.książka: Kształtowanie się nowobułgarskiego języka literackiego (do roku 1878). 1990 (Tadeusz Szymański: Przedmowa. - Julija Baltova: Slovoobrazuvatelni ino...) szczegóły 
6.książka: Kultura bułgarska w naszych oczach. Materiały z międzynarodowej konferencji studenckiej. Rogalinek k. Poznania, 22-24 maja 2002 roku. ([Zawiera m. in.:] Małgorzata Skowronek: Cykl o królu Abgarze w bułgars...) szczegóły 
7.książka: [Ósme] VIII Kolokwium Slawistyczne Polsko-Bułgarskie. 2001 (Wstęp. * [Zawiera m. in.:] Khristina Toncheva: Redakciite na starobahl...) szczegóły 
8.książka: Sujecka Jolanta: Obraz wielkiej przemiany w poezji bułgarskiej (1918-1925). 1996 ([Dot. biografii i tekstów bułgarskich poetów: Christo Smirnenski, Geo ...) szczegóły 
recenzja: Poźniak Telesfor: Pamiętnik Słowiański 1997 t. 45/46 (1995/1996) s. 195-197  szczegóły 
9.książka: Ziemscy aniołowie, niebiańscy ludzie. Anachoreci w bułgarskiej literaturze i kulturze. 2003  szczegóły 
recenzja: M.Z.: Quaestiones Medii Aevi Novae 2003 t. 8 s. 420-422  szczegóły 
recenzja: Skowronek Małgorzata: Ziemscy aniołowie. Opcje 2003 nr 2 s. 36 ( ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Adamek Dorota: Postać świętego Demetriusza. Rozwój jego kultu w średniowiecznej Bułgarii do końca XVI wieku, z uwzględnieniem źródeł ikonograficznych. x 2000 ([w ks. zb.:] Święci i świętość u korzeni tworzenia się kultury narodów...) szczegóły 
11.artykuł: Czajka Henryka: Z bułgarskich utopii literacko-folklorystycznych. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1600 s. 18-25  szczegóły 
12.artykuł: Dąbek Teresa: Balhgarskite neoromantici ot krahga "Misahl" i evropejjskijat modernizahm. x 1990 ([w czasopiśmie:] Literaturna Misahl (Sofija) 1990 nr 5 s. 79-84...) szczegóły 
13.artykuł: Dąbek-Wirgowa Teresa: Dom - miasto - ojczyzna (na przykładzie XIX-wiecznego piśmiennictwa bułgarskiego). x 1999 ([w ks. zb.:] Miasto. Teren koegzystencji pokoleń. Łódź 19-21 maja 1997...) szczegóły 
14.artykuł: Dąbek-Wirgowa Teresa: Literatura bułgarska. Rocznik Literacki 1991 (1984) s. 481-486 (omów. krytyczne. publikacji z literatury bułgarskiej wydanych w Polsce...) szczegóły 
15.artykuł: Dąbek-Wirgowa Teresa: Symbole religijne i ludowe w bułgarskiej i macedońskiej poezji. x 1992 ([W ks.: zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Seria 8: Prace na XI ...) szczegóły 
16.artykuł: Dąbek-Wirgowa Teresa: XIX-wieczne centra bułgarskie. Pamiętnik Słowiański 1993 t. 41 (1993) s. 89-97 (nt. procesu kształtowania się bułgarskiej świadomości kulturowej (lite...) szczegóły 
17.artykuł: Dejnowicz Agnieszka: Święty Michał Wojownik z Potuki - przykład kultu czy mitu. x 1999 ([w ks. zb.:] Święci w kulturze i duchowości dawnej i współczesnej Euro...) szczegóły 
18.artykuł: Gałązka Wojciech: Pamiętnik Słowiański 1991 t. 38/39 (1988/1989) s. 386-389 ([rec. ks.:] Mikhail Nedelchev: Socialni stilove, kriticheski sjuzheti....) szczegóły 
19.artykuł: Gałązka Wojciech: Sto lat bułgarskiej krytyki literackiej. Pamiętnik Słowiański 1988 t. 35 (1985) s. 149-157 (przegląd za lata 1885-1985...) szczegóły 
20.artykuł: Gancheva Bistra: Slavjanski elementi v b"lgarskata literatura v nachalogo na XX vek. x 1991 ([W ks. zb.:] Język, literatura, kultura Słowian dawniej i dziś. Materi...) szczegóły 
21.artykuł: Georgieva Cvetana: Muzykal'naja tema v literature bolgarskogo avangarda. Studia Litteraria Polono-Slavica 2000 [t.] 5 s. 219-228 (ze streszczeniem w jęz. polskim, nota o Cwietanie Georgiewej s. 526...) szczegóły 
22.artykuł: Georgiewa-Okoń Jordanka: Wprowadzanie turcyzmów do bułgarskich tekstów biblijnych. x 2000 ([w ks. zb.:] Święci i świętość u korzeni tworzenia się kultury narodów...) szczegóły 
23.artykuł: Georgiew Nikoła: Stosowalność i niestosowalność literatury bułgarskiej. Opcje 2003 nr 2 s. 26-30 (dot. rozwoju literatury bułgarskiej...) szczegóły 
24.artykuł: Iwanowa Diana: Nowobułgarskie tłumaczenia "Pisma Św." problemy i cele badawcze. Sprawozdanie Wydziału Filologiczno-Filozoficznego 1994 nr 107 cz. 2 (1991/1993) s. 101-108  szczegóły 
25.artykuł: Jordanow Aleksandyr: Kategorie "swojskości" i "obcości" w bułgarskim modernizmie. Pamiętnik Słowiański 1991 t. 38/39 (1988/1989) s. 93-116  szczegóły 
26.artykuł: Jóźwiak Wojciech: Bułgarskie dziewiętnastowieczne katechizmy unickie. Pamiętnik Słowiański 2003 z. 1 s. 21-31  szczegóły 
27.artykuł: Jóźwiak Wojciech: Święci w XIX-wiecznej bułgarskiej propagandzie unijnej. x 2000 ([w ks. zb.:] Święci i świętość u korzeni tworzenia się kultury narodów...) szczegóły 
28.artykuł: Juda Celina: Analogie modelowe literatury bułgarskiej i serbskiej w XIX w. Próba nowego spojrzenia na kryteria typologiczne. Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 121-128  szczegóły 
29.artykuł: Juda Celina: Analogie modelowe literatury bułgarskiej i serbskiej w XIX w. Próba nowego spojrzenia na kryteria typologiczne. Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 121-128  szczegóły 
30.artykuł: Juda Celina: Analogie modelowe literatury bułgarskiej i serbskiej w XIX wieku. Próba nowego spojrzenia na kryteria typologiczne. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 95-96 (streszcz. ref....) szczegóły 
31.artykuł: Juda Celina: Analogie modelowe literatury bułgarskiej i serbskiej w XIX wieku. Próba nowego spojrzenia na kryteria typologiczne. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 95-96 (streszcz. ref....) szczegóły 
32.artykuł: Juda Celina: Literackie ucieczki i powroty do Europy w bułgarskim międzywojniu. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1994 z. 89 (1150) s. 47-57 (związki międzywojennej literatury bułgarskiej z literatura europejską...) szczegóły 
33.artykuł: Juda Celina: Tożsamość bułgarska a problem ideologizacji kultury. Sygnatury drugiego/ innego i obcego - nie tylko w literaturze bułgarskiej. Pamiętnik Słowiański 2001 t. 50 (2000) s. 27-37  szczegóły 
34.artykuł: Karabełowa-Panowa Magda: Literatura piękna jako źródło informacji historycznej. Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 161-170  szczegóły 
35.artykuł: Kenanov D.: Starobahlgarski tekstove i juzhnoslavjanski temi v pechatnija Prolog. Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne = Krokuvos ir Vilniaus Slavistikos Tyrinejimai 1997 t. 2 s. 250-262  szczegóły 
36.artykuł: Lelek Beata: Bułgarska proza fantastyczno-diaboliczna. Życie Literackie 1989 nr 19 s. 6 (omów. nurtu 1920-1930; twórczość autorów: Swetosław Minkow, Władimir P...) szczegóły 
37.artykuł: Miłczakow Jani: "Rodzimość" i "obcość" u początków sylabotonizmu bułgarskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1991 nr 1148 s. 177-185  szczegóły 
38.artykuł: Mincheva Angelina: Kahm vahprosa za semantikata na zadapostavenite pokazatelni mestoimenija v starobahlgarskite pometnici.. Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 1989 t. 46 cz. 1 s. 45-56  szczegóły 
39.artykuł: Mincheva Angelina: Molitvata "Otche nash" v staroblgarskija p;revod na katekhizite na Kiril Ierusalimski. x 2000 ([w ks. zb.] Sakrovise sloves'noe. Studia slawistyczne ofiarowane profe...) szczegóły 
40.artykuł: Molenda Alicja: Helleński model w bułgarskim odrodzeniu narodowym. Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 147-160  szczegóły 
41.artykuł: Mrozewicz Leszek: Studia Źródłoznawcze 1994 t. 35 s. 118-124 ([rec. ks.:] Boris Gerov: Inscriptiones Latinae in Bulgaria repertae (i...) szczegóły 
42.artykuł: Orłoś Teresa Zofia: Bułgarskie biblizmy z imionami własnymi. x 2000 ([w ks. zb.] Sakrovise sloves'noe. Studia slawistyczne ofiarowane profe...) szczegóły 
43.artykuł: Popov Georgi: Starobahlgarskijat triod v svetlinata na najj-novite otkritija. Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 1989 t. 46 cz. 1 s. 29-43  szczegóły 
44.artykuł: Rapacka Joanna: Literatura bułgarska. Rocznik Literacki 1991 (1983) s. 530-537 (omów. krytyczne publikacji z literatury bułgarskiej wyd. w Polsce w ro...) szczegóły 
45.artykuł: Reczek Natalia: Josif Brodaty - damaskiny i ludowa mądrość. x 2001 ([w ks. zb.:] Klasztory i kultura krajów słowiańskich. Red. Wanda Stępn...) szczegóły 
46.artykuł: Selimski Ljudvig: Kak e vznikval "Abagar" - prvata novoblgarska pechatna kniga. x 2000 ([w ks. zb.] Sakrovise sloves'noe. Studia slawistyczne ofiarowane profe...) szczegóły 
47.artykuł: Solak Elżbieta: Pamiętnik Słowiański 2002 t. 52 z. 2 s. 57-58 (rec. ks.: Diana Ivanova: Po sledite na anonimnoto avtorstvo v pechata ...) szczegóły 
48.artykuł: Sujecka Jolanta: Czasoprzestrzeń ekspansji i refleksji (Próba typologii bułgarskich patriotyzmów w okresie 1912-1923). Pamiętnik Słowiański 1994 t. 42 (1992) s. 39-51 (na przykładzie tekstów literackich...) szczegóły 
49.artykuł: Szwat-Gyłybowa Grażyna: Bułgarscy "Czciciele Całunu" (wokół problemu nadinterpretacji). Pamiętnik Słowiański 2002 t. 52 z. 1 s. 3-19  szczegóły 
50.artykuł: Szwat-Gyłybowa Grażyna: Mag i uzdrowiciel (jak kultura bułgarska uczy odzyskać, zachować i nie stracić zdrowia). Studia Litteraria Polono-Slavica 2001 [t.] 6 s. 121-125 (m.in. w literaturze; nota o Grażynie Szwat-Gyłybowej s. 518...) szczegóły 
51.artykuł: [Tzvetkova-Ivanowa Christina] Ch. T.-I.: Quaestiones Medii Aevi Novae 1999 t. 4 s. 282-283 ([rec. ks.:] Vasilka Tapkova-Zaimova, Anisava Miltenova: Istoriko-apoka...) szczegóły 
52.artykuł: Walczak-Mikołajczakowa Mariola: Bułgarska sztuka ikony. x 2002 ([w ks. zb.:] Być Europejczykiem. Red. Aleksander Wojciech Mikołajczak....) szczegóły 
53.artykuł: Walczak-Mikołajczakowa Mariola: Katolicka próba dostosowania alfabetu łacińskiego do potrzeb piśmienniictwa bułgarskiego pod koniec XVIII w.. Studia Linguistica Polono-Meridianoslavica 2003 t. 11 s. 153-165  szczegóły 
54.artykuł: Wierzbicka Katarzyna: Sto lat literatury bułgarskiej. Pamiętnik Słowiański 1988 t. 35 (1985) s. 127-148 (przegląd za lata 1885-1985...) szczegóły 
55.artykuł: Wojtczak Marcin: Sofijscy święci a problem tożsamości. x 1999 ([w ks. zb.:] Święci w kulturze i duchowości dawnej i współczesnej Euro...) szczegóły 
56.artykuł: Życie Warszawy 1988 nr 93 s. 6 (nota sprawozdawcza z wieczoru poświęconego twórczości Christo Botewa, ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura bułgarska / Literatura współczesna (bułgarska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
57.artykuł: Argument nietypowości jako miara ewolucji kultury literackiej (przykład macedoński). x 2000 ([w ks. zb.:] Studia z historii literatury i kultury Słowian. [Prace de...) szczegóły 
58.artykuł: Bardijewska Liliana: W bułgarskim kręgu realizmu magicznego. Literatura na Świecie 1993 nr 9 s. 172-178  szczegóły 
59.artykuł: Bodakow Marin: Lot nad chaosem. Literatura bułgarska lat dziewięćdziesiątych. Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 165-172 (zawiera wypowiedzi: Aleksandyr Kjosew, Bojko Penczew, Jordan Eftimow, ...) szczegóły 
60.artykuł: Christow Boris, Korudżijew Dymitr, Wasilew Jordan: "Starcił szacunek i miłość". Bułgarska polemika z Michnikiem. Gazeta Wyborcza 1993 nr 151 s. 8 (polem. w wypow. Adama Michnika w bułgarskiej tv...) szczegóły 
61.artykuł: Czajka Henryka: Folklorystyczne podstawy współczesnej literatury bułgarskiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1992 nr 72 (1373) s. 15-24  szczegóły 
62.artykuł: Georgiew Nikoła: Literaturoznawstwo to z góry przegrana sprawa. Opcje 2003 nr 2 s. 16-25 (wyw. dot. specyfiki literatury bułgarskiej na tle literatur wschodnio-...) szczegóły 
omówienie: Kozela Robert: Dekada Literacka 2003 nr 7/8 s. 111  szczegóły 
63.artykuł: Georgiew Nikoła: Stosowalność i niestosowalność literatury bułgarskiej. Opcje 2003 nr 2 s. 26-30 (dot. rozwoju literatury bułgarskiej...) szczegóły 
64.artykuł: Jordanow Aleksandyr: Sztuka znów poszukuje prawdy. Dekada Literacka 2000 nr 9/10 s. 3 (wyw. nt. literatury bułgarskiej po przemianach politycznych lat 90., z...) szczegóły 
65.artykuł: Juda Celina: Groteska - metajęzyk epoki kryzysu. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1992 nr 1324 s. 194-199  szczegóły 
66.artykuł: Juda Celina: "Odwilż" po bułgarsku. Uwagi wstępne. x 2000 ([w ks. zb.:] Studia z historii literatury i kultury Słowian. [Prace de...) szczegóły 
67.artykuł: Juda Celina: Otchłań z labiryntem na dnie. Dekada Literacka 2000 nr 9/10 s. 3, 8-9, 14-15 (przegląd twórczości pisarzy bułgarskich w okresie transformacji polity...) szczegóły 
68.artykuł: Juda Celina: Zakładnik utopii: pisarz bułgarski w dobie realizmu socjalistycznego (Wybraniec losu czy ofiara ideologicznego państwa?). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1600 s. 166-173  szczegóły 
69.artykuł: Karpińska Hanna: Georgi Markow i inni. Literatura na Świecie 1993 nr 9 s. 10-15 (nt. lit. emigracyjnej...) szczegóły 
70.artykuł: Kunczew Bożidar: Literatura emigracyjna - świadectwo tyranii. Literatura na Świecie 1993 nr 9 s. 92-94  szczegóły 
71.artykuł: Maza Ewa: Wenus na placu budowy czyli o kobiecości w socjalizmie słów kilka. x ([w ks. zb.:] Kultura bułgarska w naszych oczach. Pod red. Diany Ivanow...) szczegóły 
72.artykuł: Minczew Georgi, Świeściak Alina: [Wstęp]. Opcje 2003 nr 2 s. 2-3 (art. wprowadzający do numeru monograficznego pośw. najnowszej literatu...) szczegóły 
73.artykuł: Rasijew Tichan: Delta 1989 nr 69 s. 2 (wywiad z prezesem Stowarzyszenia Humorystów w Warnie; rozm. Borys Czon...) szczegóły 
74.artykuł: Simeonova-Konach Galia: Antyk we współczesnej kulturze i literaturze bułgarskiej. Fundamenta Europaea 2002 [t.] 1 s. 45-52  szczegóły 
75.artykuł: Simeonowa-Konach Galia: W lustrze powieści naturalnej. Notatki o bułgarskim postmodernizmie i nie tylko. Opcje 2003 nr 2 s. 31-35 (z not. o autorce art....) szczegóły 
76.artykuł: Solak Elżbieta: Funkcje konstrukcji typu "stjach da pisa" we współczesnym bułgarskim języku literackim. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1991 t. 29 s. 109-219 (na podstawie analizy utworów: Blaga Dimitrova: Patuvane kam sebe si, P...) szczegóły 
77.artykuł: Solak Elżbieta: Stereotyp Cygana we frazeologii bułgarskiej. x 2000 ([w ks. zb.] Sakrovise sloves'noe. Studia slawistyczne ofiarowane profe...) szczegóły 
78.artykuł: Sugarew Edwin: Aby słowo stało się czynem. Kamena 1990 nr 2 s. 32 (dot. problemów etycznych poezji bułgarskiej w okresie przemian społecz...) szczegóły 
79.artykuł: Szwat-Gyłybowa Grażyna: Literatura bułgarska po przełomie. Arkusz 2000 nr 6 s. 1-2  szczegóły 
80.artykuł: Tihanow Galin: Literatura emigracyjna a wewnątrzkrajowy proces literacki. Uwagi o bułgarskim postmodernizmie. x 1995 ([W ks. zb.:] Postmodernizm w literaturze i kulturze krajów Europy Środ...) szczegóły 
81.artykuł: Tonow Angeł: Obraz wojny ojczyźnianej we współczesnej beletrystyce bułgarskiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne 1988 z. 87 (862) s. 363-373  szczegóły 
82.artykuł: Twórczość 1997 nr 10 s. 135-136 (nt. problemów bułgarskiej kultury i literatury współczesnej poruszanyc...) szczegóły 
83.artykuł: Wnuk Małgorzata: Niemcy jako utopia Bułgarów (Kilka refleksji o utopii w Bułgarii po drugiej wojnie światowej). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1600 s. 159-164  szczegóły 
84.artykuł: Złatarska Swetła: Bułgarska i polska proza emigracyjna drugiej połowy XX wieku (Niektóre aspekty). Pamiętnik Literacki [Londyn] 1993 t. 18 s. 105-109  szczegóły 
Literatury obce / Literatura bułgarska / Literatura współczesna (bułgarska) / Życie literackie (bułgarska)
    imprezy (alfabet tytułów)
85.impreza: Sympozjum Bułgarskiej Literatury Pięknej (1988).  szczegóły 
artykuł: Lelek Beata: Życie Literackie 1988 nr 27 s. 4 (omówienie...) szczegóły 
86.impreza: Święto literatury i sztuki dla dzieci i młodzieży (1988).  szczegóły 
artykuł: Błażewicz Olgierd: Sztuka dla Dziecka 1988 nr 4 s. 58-59 (sprawozdanie...) szczegóły 
87.impreza: Zjazd Związku Pisarzy Bułgarskich (1989).  szczegóły 
artykuł: Kultura [Warszawa] 1989 nr 13 s. 2 (not....) szczegóły 
artykuł: Życie Literackie 1989 nr 12 s. 15 (not. o zakończeniu obrad...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
88.artykuł: hk: Przegląd zagraniczny. Twórczość 1992 nr 6 s. 137-139 (przegląd zawartości czasopism...) szczegóły 
89.artykuł: hk: Przegląd zagraniczny. Twórczość 1995 nr 6 s. 136-137 (przegląd zawartości czasopism...) szczegóły 
90.artykuł: hk: Przegląd zagraniczny. Twórczość 1994 nr 3 s. 142-144 (przegląd zawartości czasopism...) szczegóły 
91.artykuł: hk: Przegląd zagraniczny. Twórczość 1993 nr 7 s. 138-139, nr 11 s. 144-146 (przegląd zawartości czasopism...) szczegóły 
92.artykuł: Juda Celina: Literacki Okrągły Stół w Bułgarii. Ruch Literacki 1991 z. 3 s. 285-287 (nt. obrad Literackiego Okrągłego Stołu, zorg. 12-13 XII 1989 w Bułgari...) szczegóły 
93.artykuł: Karpińska Hanna: Przegląd zagraniczny. Twórczość 1991 nr 2, 5, 9 (przegląd zawartości czasopism [w nrze 5 i 9 podp.: hk]...) szczegóły 
94.artykuł: Pieriestrojka Baj Ganio. Rozmowa z przedstawicielami środowiska literackiego Bułgarii, reprezentatami bułgarskiego Klubu Popierania Głasnosti i Pieriestrojki. Życie Literackie 1989 nr 41 s. 5 ([Wypowiedzi twórców:] Rada Aleksandrow, Boris Christow, Blaga Dimitrov...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura bułgarska / Zagadnienia specjalne (bułgarska) / Czasopiśmiennictwo (bułgarska)
    odwołania do (alfabet tytułów)
95.odwołanie: Bahlgarski Pisatel. x  szczegóły 
artykuł: Karpińska Hanna: Bułgaria. Twórczość 1997 nr 10 s. 135-136 (omówienie zawartości nru 8 z 1997...) szczegóły 
96.odwołanie: Demokraticheski Pregled. x  szczegóły 
artykuł: hk: Bułgaria. Twórczość 2000 nr 10 s. 142-143 (omówienie zawartości numeru z wiosny 2000 r....) szczegóły 
97.odwołanie: Kultura. x  szczegóły 
artykuł: hk: Bułgaria. Twórczość 2002 nr 2 s. 153-154 (m.in. omówienie recenzji książki Antoniego Georgiewa "Wiena" zamieszcz...) szczegóły 
artykuł: hk: Bułgaria. Twórczość 2002 nr 5/6 s. 200-202 (m.in. omówienie numeru 37 z 26 X 2001 i profilu czasopisma...) szczegóły 
artykuł: hk: Bułgaria. Twórczość 2003 nr 11 s. 149-151 (m.in. omówienie numerów: 16 z 18 IV 2003 i 25 z 20 VI 2003...) szczegóły 
artykuł: hk: Bułgaria. Twórczość 2002 nr 10 s. 136-138 (m.in. omówienie wybranych artykułów z numerów 14 z 5 IV 2002 i 26 z 28...) szczegóły 
artykuł: Karpińska Hanna: Bułgaria. Twórczość 1998 nr 5 s. 133-135 (omówienie zawartości nru 45 z 1998 r....) szczegóły 
artykuł: Karpińska Hanna: Bułgaria. Twórczość 1997 nr 10 s. 135-136 (omówienie zawartości nru 20 z 1997...) szczegóły 
98.odwołanie: Letopisi. x  szczegóły 
artykuł: Karpińska Hanna: Bułgaria. Twórczość 1996 nr 4 s. 167-168 (omówienie zawartości nr 9-10 z 1995...) szczegóły 
99.odwołanie: Literaturen Forum. x  szczegóły 
artykuł: hk: Bułgaria. Twórczość 2002 nr 10 s. 136-138 (m.in. omówienie numeru 6 z 12-18 II 2002 r....) szczegóły 
artykuł: hk: Bułgaria. Twórczość 2002 nr 2 s. 153-154 (m.in. omówienie numeru 14 z 10-16 IV 2001...) szczegóły 
artykuł: hk: Bułgaria. Twórczość 2002 nr 5/6 s. 200-202 (m.in. omówienie numeru 2 z 15-21 I 2002...) szczegóły 
artykuł: Karpińska Hanna: Bułgaria. Twórczość 1999 nr 6 s. 141-142 (omówienie nru 29 z 1998...) szczegóły 
artykuł: Karpińska Hanna: Bułgaria. Twórczość 1997 nr 5 s. 132-133 (omówienie zawartości nru 3 ze I 1997...) szczegóły 
artykuł: Karpińska Hanna: Bułgaria. Twórczość 1996 nr 4 s. 167-168 (omówienie zawartości nru 40 z 1995...) szczegóły 
artykuł: Karpińska Hanna: Bułgaria. Twórczość 1999 nr 8 s. 140-141 (omówienie zawartości nru 9 z 1999...) szczegóły 
100.odwołanie: Literaturen Vestnik. x  szczegóły 
artykuł: hk: Bułgaria. Twórczość 2002 nr 2 s. 153-154 (m.in. omówienie numeru 23 z 13-19 VI 2001...) szczegóły 
artykuł: hk: Bułgaria. Twórczość 2002 nr 10 s. 136-138 (m.in. omówienie numeru 18 z 8-14 V 2001 r....) szczegóły 
artykuł: Piwońska Magdalena: Nike z bułgarskiej perspektywy. Tygiel Kultury 2002 nr 10/12 s. 241-242 (omówienie zawartości nru majowego (8-14 V) z 2002...) szczegóły 
101.odwołanie: Panorama. x  szczegóły 
artykuł: DJC: Polska panorama. Gazeta Wyborcza 2002 nr 259 s. 15 (not. o polskim numerze bułgarskiego czasopisma "Panorama" pośw. współc...) szczegóły 
artykuł: hk: Bułgaria. Twórczość 2003 nr 11 s. 149-151 (m.in. omówienie numeru 3 z 2002 r....) szczegóły 
artykuł: J.R.K.: Klasycy i młodzi. Polski numer bułgarskiej "Panoramy". Rzeczpospolita 2002 nr 241 s. A14 (o numerze pisma poświęconym polskiej literaturze współczesnej...) szczegóły 
artykuł: Polonika. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 8 XI s. 5 (m.in. not. o numerze pisma poświęconym polskiej literaturze współczesn...) szczegóły 
102.odwołanie: Plamahk. x  szczegóły 
artykuł: Karpińska Hanna: Bułgaria. Twórczość 1997 nr 5 s. 132-133 (omówienie zawartości nru 3/4 z 1996...) szczegóły 
103.odwołanie: Welkya. x  szczegóły 
artykuł: Welkya (The Owl). Web Magazine for Bulgarian Art and Literature. Krasnogruda 1998 nr 8 s. 132 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
104.artykuł: Karpińska Hanna: Bułgaria. Twórczość 1997 nr 5 s. 132-133 (omówienie zawartości czasopism: "Literaturen Forum" nr 35 z 30 X/5 XI ...) szczegóły 
105.artykuł: Karpińska Hanna: Bułgarskie czasopisma literackie. Dekada Literacka 2000 nr 9/10 s. 20-21 (przegląd współczesnych periodyków literackich...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura bułgarska / Zagadnienia specjalne (bułgarska) / Literatura ludowa (bułgarska)
    książki (alfabet autorów)
106.książka: Kultura bułgarska w naszych oczach. Materiały z międzynarodowej konferencji studenckiej. Rogalinek k. Poznania, 22-24 maja 2002 roku. ([Zawiera m. in.:] Małgorzata Skowronek: Cykl o królu Abgarze w bułgars...) szczegóły 
107.książka: Walczak-Mikołajczakowa Mariola: Bałkańskie rytmy życia czyli o tradycji przechowywanej w języku. 2001 (Zamiast wstępu. * I. W jedności z naturą. - II. Narodziny: Rodzi się c...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
108.proza: Cykl sofijski - pierwsza kurylska legenda. x 1999 ([W ks. zb.:] Święci w kulturze i duchowości dawnej i współczesnej Euro...) szczegóły 
109.proza: O świętym Gabrielu Lesnowskim. x 1999 ([W ks. zb.:] Święci w kulturze i duchowości dawnej i współczesnej Euro...) szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
110.artykuł: Kołłątaj Andrzej: Cudowne ikony i święte miejsca w legendach z regionu Goce Delczew (Południowozachodnia Bułgaria). x 1999 ([w ks. zb.:] Święci w kulturze i duchowości dawnej i współczesnej Euro...) szczegóły 
111.artykuł: Czajka Henryka: Folklor i folklorystyka bułgarska od czasów Vuka Stefanovicia Karadzicia. Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 129-141  szczegóły 
112.artykuł: Czajka Henryka: Folklor i folklorystyka w Bułgarii za czasów Vuka Stefanovicia Karadzicia. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 93-94 (streszcz. ref....) szczegóły 
113.artykuł: Walczak-Mikołajczakowa Mariola: Język bułgarski w opłakiwaniach zmarłych i nekrologach. x 2001 ([w ks. zb.:] Synchroniczne i diachroniczne aspekty badań polszczyzny. ...) szczegóły 
114.artykuł: Skowronek Małgorzata: Święci i świętość w żywotach ludowych i legendach o świętym Iwanie Rylskim i świętym Gabrielu Lesnowskim. x 1999 ([w ks. zb.:] Święci w kulturze i duchowości dawnej i współczesnej Euro...) szczegóły 
115.artykuł: Kołłątaj Andrzej: Święci wznoszący obiekty sakralne w wybranych bułgarskich tekstach folklorystycznych. x 2000 ([w ks. zb.:] Święci i świętość u korzeni tworzenia się kultury narodów...) szczegóły 
116.artykuł: Wrocławski Krzysztof: Literatura Ludowa 1995 nr 1 s. 69-71 (rec. ks.: L. Daskalova-Perkovska, D. Dobreva, J. Koceva, E. Miceva: Ba...) szczegóły 
117.artykuł: Budziszewska Wanda: Etnolingwistyka 1994 t. 6 s. 203-204 ([rec. ks. zb.:] Bahlgarski narodni pesni. Ot selata Kjazhna i Valja Dr...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura bułgarska / Zagadnienia specjalne (bułgarska) / Tematy, motywy (bułgarska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
118.artykuł: Dąbek-Wirgowa Teresa: Obraz ojczyzny w literaturze bułgarskiej XIX/XX wieku. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1992 t. 34 (1990) s. 79-80 (streszcz. ref....) szczegóły 
119.artykuł: Gałązka Wojciech: Mit niewoli w literaturze i kulturze bułgarskiej. Slavia 1991 z. 2 s. 172-176  szczegóły 
120.artykuł: Herej-Szymańska Krystyna: Zdrowie i choroba u ludu bułgarskiego (na podstawie słownika Najdena Gierowa). Studia Litteraria Polono-Slavica 2001 [t.] 6 s. 109-116 (dot. ks.: Najjden Gerov: Rechnik na bahlgarskija ezik. T. 1-5. Sofija ...) szczegóły 
121.artykuł: Juda Celina: Tożsamość bułgarska a problem ideologizacji kultury. Sygnatury drugiego/ innego i obcego - nie tylko w literaturze bułgarskiej. Pamiętnik Słowiański 2001 t. 50 (2000) s. 27-37  szczegóły 
122.artykuł: Pilecka Teresa: Pojęcie ojczyzny w literaturze i publicystyce bułgarskiej. x 1993 ([W ks. zb.:] Pojęcie ojczyzny we współczesnych językach europejskich. ...) szczegóły 
123.artykuł: Simeonova-Konach Galia: Antyk we współczesnej kulturze i literaturze bułgarskiej. Fundamenta Europaea 2002 [t.] 1 s. 45-52  szczegóły 
124.artykuł: Sujecka Jolanta: "Synowie czarnej dżumy". Obraz choroby jako środek konceptualizowania obcości (w piśmiennictwie bułgarskim i macedońskim I połowy XX wieku). Studia Litteraria Polono-Slavica 2001 [t.] 6 s. 77-85 (z fragm. tekstów; nota o Jolancie Sujeckiej s. 516-517...) szczegóły 
125.artykuł: Wnuk Małgorzata: Mit w dramacie bułgarskim w ujęciu Anny Topałdżikowej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1994 t. 36 (1992) z. 1/2 s. 99-101 (w świetle ks.: Anna Topaldzhikova: Neobkhodimoto chudo. Mitaht v bahlg...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura bułgarska / Zagadnienia specjalne (bułgarska) / Wydawnictwa (bułgarska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
126.artykuł: Cybulski Radosław: W Bułgarii. Notes Wydawniczy 1993 nr 11 s. 46-48 (nt. działaln. wydawnictw w warunkach wolnego rynku...) szczegóły 
127.artykuł: Jordanow Julian, Raczewa Lilia: Nowe Książki 1989 nr 4 s. 32-33 (wyw. z red. naczelnym wydawnictwa "Oteczestwo" i jego zastępcą; rozm. ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura bułgarska / Hasła szczegółowe (bułgarska) / Utwory anonimowe (bułgarska)
    wiersze (alfabet tytułów)
128.wiersz: Królewicz Marko, Grujo i Filip Madziarin. Literatura na Świecie 1993 nr 9 s. 3-9  szczegóły 
129.wiersz: Królewicz Marko i Filip Madziarin. Literatura na Świecie 1993 nr 9 s. 179-185  szczegóły 
130.wiersz: Królewicz Marko traci siłę. Literatura na Świecie 1993 nr 9 s. 221-228  szczegóły 
131.wiersz: Marko i Dziecię Dukatyncze. Literatura na Świecie 1993 nr 9 s. 272-275  szczegóły 
132.wiersz: Marko usiłuje porwać nowożonkę Filipa. Literatura na Świecie 1993 nr 9 s. 121-124  szczegóły 
133.wiersz: Marko uwalnia trzy łańcuchy jeńców. Literatura na Świecie 1993 nr 9 s. 81-85  szczegóły 
134.wiersz: Sułtan Selim, Arapin i Marko Królewicz. Literatura na Świecie 1993 nr 9 s. 95-102  szczegóły 
135.wiersz: Śmierć Marka i upadek carstwa. Literatura na Świecie 1993 nr 9 s. 317-320  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
136.proza: Legendy folklorystyczne o świętym Sisiniju w przekładzie polskim [z tego cyklu:] 1. Diablica-wieczernica. x 1999 (z komentarzem: Georgi Minczew: Legenda apokryficzna o św. Sisiniju i j...) szczegóły 
137.proza: Legendy folklorystyczne o świętym Sisiniju w przekładzie polskim [z tego cyklu:] 2. O wierzbie i drzewie oliwnym. x 1999 (z komentarzem: Georgi Minczew: Legenda apokryficzna o św. Sisiniju i j...) szczegóły 
138.proza: Legendy folklorystyczne o świętym Sisiniju w przekładzie polskim [z tego cyklu:] 3. Świety Sisoj, jego siostra Melentija i diabeł. x 1999 (z komentarzem: Georgi Minczew: Legenda apokryficzna o św. Sisiniju i j...) szczegóły 
139.proza: Modlitwa Świętego Sisona i siostry jego Melentii przeciw diabłu. x 1999 ([W ks. zb.:] Tradycja i inwencja. Wątki i motywy obiegowe w dawnych li...) szczegóły 
140.proza: Osioł i wilk (Bajka bułgarska). Miś 1990 nr 17 s. 3  szczegóły 
141.proza: Szable i miecze (Legenda bułgarska). Magazyn Wileński 1997 nr 2 s. 41  szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
142.artykuł: Ivanova Diana: Za avtorstvoto na poredicata ot statii "Cherti ot naroden dukh v svremennite blgari" vv v, "Dynavska Zora" (1868/1869). x 2000 ([w ks. zb.] Sakrovise sloves'noe. Studia slawistyczne ofiarowane profe...) szczegóły 
    omówienia utworów (alfabet tytułów)
143.utwór: Ewangeliarz przemyski.  szczegóły 
artykuł: Wronkowska Mirosława: Osobliwości leksykalne "Ewangeliarza przemyskiego" jako źródło w ustalaniu redakcji tekstu ewangelii. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 1989 t. 25 s. 225-236  szczegóły 
144.utwór: Segedskie listki.  szczegóły 
artykuł: Kochish Mikhajj: Segedskie listki. Rozprawy Komisji Językowej [Łódź] 1996 t. 41 z. 1 s. 33-44 (z tekstem utworu w pisowni starobułgarskiej...) szczegóły 
145.utwór: Zbornik Bdiński.  szczegóły 
artykuł: Stępniak-Minczewa Wanda: O osobliwościach niektórych form gramatycznych w "Opisie miejsc świętych" ze Zbornika Bdińskiego (1360). Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 1989 t. 46 cz. 1 s. 57-62  szczegóły 
146.utwór: Żywot św. Pimena Zografskiego.  szczegóły 
artykuł: Pietruszewski Jacek: "Pozytywizm" w XVI - wiecznym piśmiennictwie na Bałkanach, czyli Żywot św. Pimena Zografskiego jako obraz pewnego typu świętości w sakralnej literaturze chrześcijan pod otomańskim jarzmem. x 1999 ([w ks. zb.:] Święci w kulturze i duchowości dawnej i współczesnej Euro...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura bułgarska / Hasła szczegółowe (bułgarska) / Antologie i zbiory (bułgarska)
    książki (alfabet autorów)
147.książka: Hajduk schodzi z gór. Antologia opowiadań bułgarskich. 1997  szczegóły 
148.książka: Niewidzialne skrzydła. Antologia poezji bułgarskiej od IX wieku do roku 1944. 1987  szczegóły 
recenzja: Juda Celina: Życie Literackie 1988 nr 17 s. 2  szczegóły 
149.książka: Nimfy, herosi, antagoniści. Epos ludowy Bułgarów. 1994 ([Zawiera anonimowe teksty pieśni ludowych reprezentujące epikę bohater...) szczegóły 
recenzja: Magnuszewski Józef: Epos ludowy Bułgarów. Literatura Ludowa 1995 nr 3 s. 64-65  szczegóły 
recenzja: Poźniak Telesfor: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1996 nr 94 (1839) s. 123-125  szczegóły 
recenzja: Sieniawski Krzysztof: Epos Jacka Bukowskiego. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 3 s. 21  szczegóły 
Literatury obce / Literatura bułgarska / Hasła szczegółowe (bułgarska) / Hasła osobowe (bułgarska)
  Alipev Petahr
    proza (alfabet tytułów)
150.proza: Alipiev Petar: Groźba zabójstwa. Szpilki 1990 nr 28 s. 12  szczegóły 
  Anastasov Petahr
    wiersze (alfabet tytułów)
151.wiersz: Anastasov Petahr: Miłość. Życie Literackie 1988 nr 16 s. 5  szczegóły 
152.wiersz: Anastasov Petahr: Piękna i przeklęta jesteś.... Życie Literackie 1988 nr 16 s. 5  szczegóły 
  Andreev Emil
    proza (alfabet tytułów)
153.proza: Andrejew Emil: Pustelnik. Opcje 2003 nr 2 s. 10-12 (z not. o autorze i tłumaczce...) szczegóły 
  Antonova Neda
    proza (alfabet tytułów)
154.proza: Antonova Neda: Przytułek dla szczęśliwych. Arkusz 1994 nr 29 s. 2  szczegóły 
155.proza: Antonowa Neda: Przytułek dla szczęśliwych (Fragmenty). Literatura na Świecie 1993 nr 9 s. 125-171 (z not. s. 321...) szczegóły 
  Apostolova Keva
    wiersze (alfabet tytułów)
156.wiersz: Apostołowa Kiewa: Ciągle jeszcze zielone drzewo. Arkusz 2000 nr 6 s. 16 (z notą o autorce...) szczegóły 
157.wiersz: Apostołowa Kiewa: Czas. Arkusz 2000 nr 6 s. 16 (z notą o autorce...) szczegóły 
158.wiersz: Apostołowa Kiewa: Człowiek wyrusza z mężczyzny. Arkusz 2000 nr 6 s. 16 (z notą o autorce...) szczegóły 
159.wiersz: Apostołowa Kiewa: Deszcz na twarzy. Arkusz 2000 nr 6 s. 16 (z notą o autorce...) szczegóły 
160.wiersz: Apostołowa Kiewa: Ludzie?. Arkusz 2000 nr 6 s. 16 (z notą o autorce...) szczegóły 
161.wiersz: Apostołowa Kiewa: Oddala się. Arkusz 2000 nr 6 s. 16 (z notą o autorce...) szczegóły 
  Aprilov Boris
    proza (alfabet tytułów)
162.proza: Aprilov Boris: Dyskretny aromat. Kobieta i Życie 1989 nr 47 s. 8  szczegóły 
  Arnaudov Ivan
    wiersze (alfabet tytułów)
163.wiersz: Arnaudow Iwan: Bałkańska modlitwa. Opcje 2003 nr 2 s. 37 (z not. o autorze i tłumaczce...) szczegóły 
164.wiersz: Arnaudow Iwan: Do Ameryki. Opcje 2003 nr 2 s. 37 (z not. o autorze i tłumaczce...) szczegóły 
  Bagrjana Elisaveta
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
165.artykuł: Dolata Hanna: Rola Elizawiety Bagriany w przełomie antymodernistycznym w Bułgarii. Studia Rossica Posnaniensia 1988 z. 20 s. 155-162  szczegóły 
  Biolchev Bojan
    proza (alfabet tytułów)
166.proza: Biołczew Bojan: Garnczek fasoli. Dekada Literacka 2000 nr 9/10 s. 17-18 (z not. o aut....) szczegóły 
167.proza: Biołczew Bojan: Jezioro łabędzie. Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 140-143 (z not. biogr. na s. 143...) szczegóły 
168.proza: Biołczew Bojan: Żubrówka. Tygiel Kultury 2003 nr 10/12 s. 72-82  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
169.artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2000 nr 32 s. 4 (not. o wyborze Bohana Bilcheva na stanowisko rektora Uniwersytetu im. ...) szczegóły 
  Bojjanova Ana
    proza (alfabet tytułów)
170.proza: Bojanowa Ana: Biały kormoran. Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 152-156 (z not. biogr. na s. 156...) szczegóły 
  Bojjchev Khristo
    proza (alfabet tytułów)
171.proza: Bojczew Christo: Pułkownik-Ptak. Dialog [Warszawa] 1998 nr 3 s. 59-85 (tekst dramatyczny; z not. i fot....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
172.utwór: Pułkownik-Ptak.  szczegóły 
artykuł: Cwetkow Łyczezar: Christo Bojczew i "Pułkownik-Ptak". Dialog [Warszawa] 1998 nr 3 s. 166-167  szczegóły 
  Botev Khristo
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
173.artykuł: Krupski Bogdan: Christo Botev i Karel Hynek Macha. Studia Rossica Posnaniensia 1988 z. 19 s. 189-196  szczegóły 
174.artykuł: Poźniak Telesfor: Bułgarski mit narodowy w twórczości Christo Botewa. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1996 nr 92 (1809) s. 19-43  szczegóły 
175.artykuł: Śliziński Jerzy: Khristo Botev v Pol"sha. (w ks. zb.: Prevod i recepcija na bahlgarskata literatura v chuzhbina i...) szczegóły 
  Bozhilov Bozhidar
    wiersze (alfabet tytułów)
176.wiersz: Bozhilov Bozhidar: Obieg. Odra 1988 nr 9 s. 71  szczegóły 
  Canev Stefan
    proza (alfabet tytułów)
177.proza: Canev Stefan: Ostatnia noc Sokratesa (Komedia ludowa) [tekst dram.]. Dialog [Warszawa] 1988 nr 2 s. 62-91  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
178.artykuł: [Bardijewska Liliana] lb: Na marginesie dramaturgii Caneva. Dialog [Warszawa] 1988 nr 2 s. 174-175 (rozwiązanie kryptonimu autorki artykułu, Dialog 1988 nr 5 s. 17...) szczegóły 
  Chudomir *
    proza (alfabet tytułów)
179.proza: Chudomir : Myśli (Inedita). Szpilki 1990 nr 34 s. 12  szczegóły 
  Dachev Jurijj
    proza (alfabet tytułów)
180.proza: Daczew Jurij: Hotel dla psów. Dialog [Warszawa] 1999 nr 6 s. 44-70 (dramat; z not....) szczegóły 
  Dalchev Atanas
    proza (alfabet tytułów)
181.proza: Dałczew Atanas: Fragmenty. Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 160-164 (z notą biogr. na s. 164...) szczegóły 
182.proza: Dalchev Atanas: Fragmenty [fragm.]. Literatura na Świecie 1988 nr 11 s. 373-374 (z not., s. 357...) szczegóły 
  Damjanov Krasimir
    proza (alfabet tytułów)
183.proza: Damjanov Krasimir: Brzeg. Dekada Literacka 2000 nr 9/10 s. 20 (z not. o aut....) szczegóły 
184.proza: Damjanov Krasimir: Buty. Życie Literackie 1988 nr 37 s. 8  szczegóły 
  Damjanov Marin
    proza (alfabet tytułów)
185.proza: Damjanow Marin: Obrzezany. Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 144-148 (z not. biogr. na s. 148...) szczegóły 
  Daskalova Liliana
    proza (alfabet tytułów)
186.proza: Daskalova Liliana: O dziewczynce, która tupała nogami. Świerszczyk 1989 nr 9 s. 4-5  szczegóły 
187.proza: Daskałowa Liliana: O dziewczynce, która tupała nogami. Świerszczyk 1989 nr 9 s. 3-4  szczegóły 
  Davidkov Ivan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
188.książka twórcy: Dawidkow Iwan: Rafy dalekich szlaków gwiezdnych. 1988  szczegóły 
recenzja: S. M.: Tygodnik Kulturalny 1988 nr 36 s. 13 (not....) szczegóły 
  Debeljanov Dimcho
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
189.artykuł: Ivanova Diana: Poetichnijat ezik na Dimcho Debeljanov - samorodna bragocennost v s'krovishhnicata na b'lgarskija knizhoven ezik. x 2002 ([w ks. zb.:] Z zagadnień literatury, kultury i języka. Studia ofiarowa...) szczegóły 
190.artykuł: Popov Konstantin: Lajjtmotivni dumy v poezijata na Dimcho Debeljanov. Stylistyka 1993 nr 2 s. 219-229  szczegóły 
  Delcheva Cveta
    wiersze (alfabet tytułów)
191.wiersz: Delcheva Cveta: Zawsze, kiedy siedzę.... Odra 1988 nr 9 s. 11  szczegóły 
  Dichev Ivajlo
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
192.utwór: Identyfikacja. Plovdiv 1987.  szczegóły 
artykuł: Mitowa Katja: Nowe Książki 1988 nr 7/8 s. 97-98 (rec. oryg....) szczegóły 
  Dilov Ljuben
    książki twórcy (alfabet tytułów)
193.książka twórcy: Diłow Luben: Długa podróż "Ikara". 1989  szczegóły 
  Dimitrova Blaga
    wiersze (alfabet tytułów)
194.wiersz: Dimitrowa Błaga: Bałkanizacja. Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 73 (z not. biogr. poetki...) szczegóły 
195.wiersz: Dimitrowa Błaga: Bałkańskie przeznaczenie. Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 71 (z not. biogr. poetki na s. 73...) szczegóły 
196.wiersz: Dimitrowa Błaga: Ciągle się zapomina. Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 70 (z not. biogr. poetki na s. 73...) szczegóły 
197.wiersz: Dimitrowa Błaga: Codzienność. Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 70 (z not. biogr. poetki na s. 73...) szczegóły 
198.wiersz: Dimitrova Blaga: Czy. Arkusz 1999 nr 8 s. 2  szczegóły 
199.wiersz: Dimitrova Blaga: Dopóki stoisz prosto. Arkusz 1999 nr 8 s. 2  szczegóły 
200.wiersz: Dimitrowa Błaga: Krzyż bałkański. Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 72 (z not. biogr. poetki na s. 73...) szczegóły 
201.wiersz: Dimitrowa Błaga: Noc nad Kosowem. Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 71 (z not. biogr. poetki na s. 73...) szczegóły 
202.wiersz: Dimitrova Blaga: Od gwiazdy do gwiazdy.... Pismo Literacko-Artystyczne 1988 nr 2 s. 47  szczegóły 
203.wiersz: Dimitrova Blaga: Odejdę. I tam gdzie byłam.... Pismo Literacko-Artystyczne 1988 nr 2 s. 47  szczegóły 
204.wiersz: Dimitrowa Błaga: Ominie nas 21 wiek. Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 72 (z not. biogr. poetki na s. 73...) szczegóły 
205.wiersz: Dimitrowa Błaga: Pamięć rodowa. Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 72 (z not. biogr. poetki na s. 73...) szczegóły 
206.wiersz: Dimitrowa Błaga: Przesłuchanie. Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 71 (z not. biogr. poetki na s. 73...) szczegóły 
207.wiersz: Dimitrova Blaga: Przez całe życie.... Pismo Literacko-Artystyczne 1988 nr 2 s. 47  szczegóły 
208.wiersz: Dimitrova Blaga: Przyspieszenie. Arkusz 1999 nr 8 s. 2  szczegóły 
209.wiersz: Dimitrowa Błaga: Rozsadzanie. Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 73 (z not. biogr. poetki...) szczegóły 
210.wiersz: Dimitrova Blaga: Testament. Arkusz 1999 nr 8 s. 2  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
211.proza: Dimitrowa Błaga: Perła jeziora. Dekada Literacka 2000 nr 9/10 s. 18 (z not. o aut....) szczegóły 
212.proza: Dimitrowa Błaga: Twarz (Fragmenty). Literatura na Świecie 1993 nr 9 s. 107-120 (z not. s. 321...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
213.tekst paraliteracki: Dimitrova Blaga: Kobieta i władza. Gazeta Wyborcza 1993 nr 90 s. 14-15  szczegóły 
214.tekst paraliteracki: Dimitrowa Błaga: Misterium talentu. Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 221-222 (wspomnienie Wisławy Szymborskiej...) szczegóły 
215.tekst paraliteracki: Dimitrova Blaga: Nazwisko. Gazeta Wyborcza 1990 115 11  szczegóły 
216.tekst paraliteracki: Dimitrova Blaga: Poeta - dysydent. Mit i demitologizacja. Gazeta Wyborcza 1992 nr 186 s. 14  szczegóły 
217.tekst paraliteracki: Dimitrova Blaga: U progu wspólnego europejskiego domu. Kultura i Życie 1990 nr 12 s. 2  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
218.artykuł: Grochowska Magdalena: Lice znaczy twarz. Wysokie Obcasy 2003 nr 44 s. 26-33 (z fot. pisarki...) szczegóły 
219.artykuł: Juran Jolanta: Rozmaitości literackie i biblioteczne. Bibliotekarz Warmińsko-Mazurski 1999 nr 1/2 s. 66-69 (dot. działalności publicznej Dimitrovej...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
220.wywiad: Bardijewska Liliana: Miłość od pierwszego wiersza. Arkusz 1999 nr 8 s. 1-2 (nt. własnej twórczości oraz współczesnej literatury bułgarskiej...) szczegóły 
221.wywiad: Djerić Zoran: Portret poetki z kotką (Rozmowa z Błagą Dimitrową). Tygiel Kultury 2003 nr 7/9 s. 182-186  szczegóły 
222.wywiad: Michnik Adam: Liczy sie konkret. Gazeta Wyborcza 1993 nr 37 s. 16-17 (z fot....) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
223.zgon: CES: Wspaniała Błaga Dimitrowa nie żyje. Gazeta Wyborcza 2003 nr 103 s. 2 (zmarła: 2 V 2003; nota...) szczegóły 
224.zgon: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 6 s. 82 (zmarła: 4 V 2003; not....) szczegóły 
225.zgon: Michnik Adam: Straciliśmy przyjaciela. Gazeta Wyborcza 2003 nr 103 s. 2 (zmarła: 2 V 2003; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
226.zgon: Tygiel Kultury 2003 nr 4/6 s. 208 (zmarła: 4 V 2003; not....) szczegóły 
227.zgon: Zmarli. Przekrój 2003 nr 19 s. 27 (zmarła: 2003; not.; z fot....) szczegóły 
228.zgon: Zeszyty Literackie 2003 z. 84 s. 207 (zmarła: 4 V 2003; not....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
229.utwór: Lice. Sofija 1981.  szczegóły 
artykuł: Dąbek-Wirgowa Teresa: "Żyć dzisiaj to czuć się winnym...". Literatura na Świecie 1993 nr 9 s. 103-106  szczegóły 
  Dimitrova Kristin
    wiersze (alfabet tytułów)
230.wiersz: Dimitrowa Kristin: Bilans. Opcje 2003 nr 2 s. 17 (z not. o autorce...) szczegóły 
231.wiersz: Dimitrowa Kristin: Mój ojciec teraz. Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 101 (z not. biogr. na s. 103...) szczegóły 
232.wiersz: Dimitrowa Kristin: Przesądy. Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 103 (z not. biogr....) szczegóły 
233.wiersz: Dimitrowa Kristin: Rozpacz. Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 102 (z not. biogr. na s. 103...) szczegóły 
234.wiersz: Dimitrowa Kristin: Szkoła osiedlowa. Opcje 2003 nr 2 s. 17 (z not. o autorce...) szczegóły 
235.wiersz: Dimitrowa Kristin: Wąż. Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 101 (z not. biogr. na s. 103...) szczegóły 
  Dinekov Petahr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
236.artykuł: Magnuszewski Józef: Petyr Dinekow (1910-1992). Pamiętnik Słowiański 1994 t. 42 (1992) s. 153-157 (biogr. i dorobek naukowy z okazji zgonu...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
237.zgon: [Baczewska Anna] (bacz): Profesor Dinekow nie żyje. Życie Warszawy 1992 nr 49 s. 7 (zmarł: 22 II 1992; not. o zgonie...) szczegóły 
238.zgon: Naumow Aleksander: Pożegnanie profesora Dinekowa. Ruch Literacki 1993 z. 1/2 s. 186-187 (zmarł: II 1992...) szczegóły 
  Donchev Anton
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
239.utwór: Khumanista. Nikolajj R'orikh, 1874-1947 godina.  szczegóły 
artykuł: Szwat-Gyłybowa Grażyna: Antona Donczewa dwie opowieści o "świętych i męczennikach" gnozy. Pamiętnik Słowiański 2003 z. 1 s. 33-45  szczegóły 
240.utwór: Strannijat ricar na sveshhenata kniga.  szczegóły 
artykuł: Szwat-Gyłybowa Grażyna: Antona Donczewa dwie opowieści o "świętych i męczennikach" gnozy. Pamiętnik Słowiański 2003 z. 1 s. 33-45  szczegóły 
  Dublev Dimitahr
    proza (alfabet tytułów)
241.proza: Dublev Dimitahr: Epidemia. Szpilki 1989 nr 2 s. 13  szczegóły 
  Dvorianova Emilia
    proza (alfabet tytułów)
242.proza: Dworianowa Emilia: La Velata. Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 132-139 (z not. biogr. na s. 139...) szczegóły 
  Dzhagarov Georgi
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
243.artykuł: Dżagarow wystąpił z BPK. Rzeczpospolita 1990 nr 19 s. 7 (not. o wystąpieniu pisarza z Bułgarskiej Partii Komunistycznej...) szczegóły 
  Eftimova Zdravka
    proza (alfabet tytułów)
244.proza: Eftimowa Zdrawka: Krew nornicy. Dekada Literacka 2000 nr 9/10 s. 23 (z notą o aut....) szczegóły 
  Fuchedzhiev Diko
    książki twórcy (alfabet tytułów)
245.książka twórcy: Fuczedżijew Diko: Zielona trawa na pustyni. 1989  szczegóły 
recenzja: Bardijewska Liliana: Krajobrazy wewnętrzne Diko Fuczedżijewa. Nowe Książki 1990 nr 12 s. 23 (z fot. Fuczedżijewa...) szczegóły 
  Gancheva Teodora
    książki twórcy (alfabet tytułów)
246.książka twórcy: Gancheva Teodora: Parasol mojej mamy. 1990  szczegóły 
  Georgiev Antoni
    proza (alfabet tytułów)
247.proza: Georgijew Antoni: W poszukiwaniu utraconego wiersza. Opowieść wigilijna. Dekada Literacka 2000 nr 9/10 s. 12-13 (z not. o aut....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
248.utwór: Wiena.  szczegóły 
artykuł: hk: Bułgaria. Twórczość 2002 nr 2 s. 153-154 (m.in. omówienie recenzji książki zamieszczonych na łamach bułgarskiego...) szczegóły 
  Georgiev Kolo
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
249.tekst paraliteracki: Georgijew Nikołaj: Za fasadą godła. Dekada Literacka 2000 nr 9/10 s. 1, 10  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
250.wywiad: Gadzinowski Piotr: Nie schodzimy ze sceny politycznej. Trybuna 1990 nr 73 s. 2  szczegóły 
  Gerov Aleksandahr
    wiersze (alfabet tytułów)
251.wiersz: Gerov Aleksand'r: Dla towarzysza Todora Żiwkowa. Autograf 1989 nr 3 s. 69 (z not....) szczegóły 
252.wiersz: Gerow Aleksander: Pisarz. Akant 2003 nr 7 s. 41  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
253.utwór: Rok 4004.  szczegóły 
artykuł: Piwońska Magdalena: Literatura w świecie absurdu. Cytat i aluzja literacka w noweli Aleksandra Gerowa "Rok 4004". x ([w ks. zb.:] Kultura bułgarska w naszych oczach. Pod red. Diany Ivanow...) szczegóły 
  Gjulemetov Kiril
    książki twórcy (alfabet tytułów)
254.książka twórcy: Gjulemetov Kirił: Sławna żabka. [Opowiadanie]. 1989  szczegóły 
  Golev Vladimir
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
255.artykuł: Ekran 1988 nr 44 s. 28 (not. inf. o wieczorze autorskim w Warszawie...) szczegóły 
  Gospodinov Georgi
    wiersze (alfabet tytułów)
256.wiersz: Gospodinow Georgi: Apokalipsa. SkaFander 2002 nr 5 s. 10  szczegóły 
257.wiersz: Gospodinow Georgi: Atawizm. SkaFander 2002 nr 5 s. 8  szczegóły 
258.wiersz: Gospodinow Georgi: Czuję za sobą czyjeś smutne oko.... SkaFander 2002 nr 5 s. 8  szczegóły 
259.wiersz: Gospodinow Georgi: Deszcz.... SkaFander 2002 nr 5 s. 8  szczegóły 
260.wiersz: Gospodinow Georgi: Dziennik. SkaFander 2002 nr 5 s. 9  szczegóły 
261.wiersz: Gospodinow Georgi: Jestem spokojny.... SkaFander 2002 nr 5 s. 12  szczegóły 
262.wiersz: Gospodinow Georgi: Kotka. SkaFander 2002 nr 5 s. 11  szczegóły 
263.wiersz: Gospodinow Georgi: Miłość. SkaFander 2002 nr 5 s. 9  szczegóły 
264.wiersz: Gospodinow Georgi: Mucha.... SkaFander 2002 nr 5 s. 9  szczegóły 
265.wiersz: Gospodinow Georgi: Napis. SkaFander 2002 nr 5 s. 9  szczegóły 
266.wiersz: Gospodinow Georgi: O Ogniu Wiecznym. Akant 2003 nr 7 s. 25  szczegóły 
267.wiersz: Gospodinow Georgi: Owoce latarni. Opcje 2003 nr 2 s. 17 (z not. o autorze...) szczegóły 
268.wiersz: Gospodinow Georgi: Przepadam za pasternakiem. SkaFander 2002 nr 5 s. 12  szczegóły 
269.wiersz: Gospodinow Georgi: Rozmieszasz Boga z niebem wodą ziemią i ogniem.... SkaFander 2002 nr 5 s. 8  szczegóły 
270.wiersz: Gospodinow Georgi: Ślizgawica.... SkaFander 2002 nr 5 s. 10  szczegóły 
271.wiersz: Gospodinow Georgi: Tu.... SkaFander 2002 nr 5 s. 10  szczegóły 
272.wiersz: Gospodinow Georgi: Wykształcenie z wysoka. Opcje 2003 nr 2 s. 17 (z not. o autorze...) szczegóły 
273.wiersz: Gospodinow Georgi: Zachód sadzony. SkaFander 2002 nr 5 s. 11  szczegóły 
274.wiersz: Gospodinow Georgi: Zachód w Sozopolu.... SkaFander 2002 nr 5 s. 9  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
275.proza: Gospodinow Georgi: Człowiek o wielu imionach. Opcje 2003 nr 2 s. 13-16 (z not. o autorze...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
276.utwór: Człowiek o wielu imionach (druk. Opcje 2003 nr 2).  szczegóły 
artykuł: Kozela Robert: Dekada Literacka 2003 nr 7/8 s. 111 (omówienie...) szczegóły 
  Gruev Stefan
    proza (alfabet tytułów)
277.proza: Gruev Stefan: Cierniowa korona (Fragmenty). Literatura na Świecie 1993 nr 9 s. 16-26  szczegóły 
  Iliev Cvetko
    proza (alfabet tytułów)
278.proza: Iliev Cevtko: Paradoksy epoki. Szpilki 1990 nr 28 s. 12  szczegóły 
  Ilkov Ani
    wiersze (alfabet tytułów)
279.wiersz: Iłkow Ani: Afrykańska siostra (I). Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 94 (z not. biogr. na s. 97...) szczegóły 
280.wiersz: Iłkow Ani: Afrykańska siostra (II). Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 95 (z not. biogr. na s. 97...) szczegóły 
281.wiersz: Iłkow Ani: Beron. Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 93 (z not. biogr. na s. 97...) szczegóły 
282.wiersz: Iłkow Ani: Śniący. Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 97 (z not. biogr....) szczegóły 
283.wiersz: Iłkow Ani: Z kamienia. Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 96 (z not. biogr. na s. 97...) szczegóły 
  Ioan Ekzarkh *
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
284.utwór: Shestodnev.  szczegóły 
artykuł: Moszyński Leszek: Słownictwo wodne w "Szestodniewie" Jana Egzarchy Bułgarskiego. Gdańskie Studia Językoznawcze 1991 t. 5 s. 59-69  szczegóły 
  Ivan Rylski święty *
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
285.utwór: Zavet.  szczegóły 
artykuł: Minchev Georgi: Zavet sv. Ivana Rylskogo - podlinnyjj tekst ili mistifikacija. Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne = Krokuvos ir Vilniaus Slavistikos Tyrinejimai 2001 t. 3 s. 447-448 ([rec. ks.:] Ivan Dujjchev: Zavetaht na Sv. Ivan Rilski. Sofija 2000...) szczegóły 
  Ivanova Mirela
    wywiady (alfabet autorów)
286.wywiad: Grochowska Magdalena: Wolność nie spada na amerykańskich spadochronach. Gazeta Wyborcza 2003 nr 200 s. 14-15 (z not. o poetce; z fot....) szczegóły 
  Javorov Pejjo
    kult (alfabet autorów)
287.kult: Pisowicz Andrzej: Ormianie w Bułgarii. Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego 2003 nr 32/33 s. 39-46 (m.in. nt. pomnika pisarza w Warnie ufundowanego przez Ormian...) szczegóły 
  Joakimov Khristo
    wiersze (alfabet tytułów)
288.wiersz: Joakimow Christo: Bądź uważny. Akant 2002 nr 1 s. 19  szczegóły 
289.wiersz: Joakimow Christo: Cmentarny ptak. Akant 2001 nr 5 s. 23  szczegóły 
290.wiersz: Joakimow Christo: Jeśli. Akant 2002 nr 9 s. 54  szczegóły 
291.wiersz: Joakimow Christo: Kolejność życia. Literacka Polska 2002 nr 1 s. 104 (z not., s. 124...) szczegóły 
292.wiersz: Joakimow Christo: Nawet kamień. Akant 2001 nr 5 s. 23  szczegóły 
293.wiersz: Joakimow Christo: Ojczyste strony. Literacka Polska 2002 nr 1 s. 104 (z not., s. 124...) szczegóły 
294.wiersz: Joakimow Christo: Poezja. Literacka Polska 2002 nr 1 s. 104 (z not., s. 124...) szczegóły 
295.wiersz: Joakimov Christo Iliev: Pomnik. Akant 1999 nr 5 s. 20 (z not....) szczegóły 
296.wiersz: Joakimow Christo: Pomnik. Akant 2002 nr 1 s. 19  szczegóły 
297.wiersz: Joakimov Christo Iliev: Pospólstwo plotkarskie zechce cię zapytać. Akant 1999 nr 5 s. 20 (z not....) szczegóły 
298.wiersz: Joakimow Christo: Szkic (Poświęcone Christo Fotewowi). Literacka Polska 2002 nr 1 s. 104 (z not., s. 124...) szczegóły 
299.wiersz: Joakimov Christo Iliev: Szkic (Poświęcone Christowi Fotewowi). Akant 1999 nr 5 s. 20 (z not....) szczegóły 
300.wiersz: Joakimow Christo: Wyciągnąłem ręce. Literacka Polska 2002 nr 1 s. 104 (z not., s. 124...) szczegóły 
301.wiersz: Joakimow Christo: Wyspa. Akant 2002 nr 1 s. 19  szczegóły 
  Jordanov Tikhomir
    proza (alfabet tytułów)
302.proza: Jordanow Tichomir: Gdy zaczynamy się starzeć. Kobieta i Życie 1989 nr 22 s. 8, 23  szczegóły 
  Jovkov Jordan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
303.artykuł: Juda Celina: Pamiętnik Słowiański 1989 t. 36/37 (1986/1987) s. 357-360 ([rec. ks.:] Edward Możejko: Yordan Yovkov. Ohio 1984...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
304.utwór: Żniwiarz [Zhetvarjat].  szczegóły 
artykuł: Gałązka Wojciech: Jjordan Jjovkov - "Zhetvarjat". Izobrazeno prostranstvo i metafizichna cjalost. x 1993 ([w czasopiśmie:] Literaturna Misahl (Sofija) 1993 nr 1 s. 79-10...) szczegóły 
artykuł: Gałązka Wojciech: "Żniwiarz" Jordana Jowkowa. Przestrzeń przedstawiona i pełnia metafizyczna. Zagadnienia Rodzajów Literackich 2000 t. 43 z. 1/2 s. 115-147  szczegóły 
  Kadijjski Kirahl
    wiersze (alfabet tytułów)
305.wiersz: Kadijski Kirył: Jeszcze żyjemy. Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 85-86 (z notą biogr. na s. 86...) szczegóły 
306.wiersz: Kadijski Kirył: Pod wieżą Eiffla. Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 84 (z notą biogr. na s. 86...) szczegóły 
307.wiersz: Kadijski Kirył: Szpital. Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 83 (z notą biogr. na s. 86...) szczegóły 
308.wiersz: Kadijski Kirył: Zaduszki (Dymitrowi Pawliczenko). Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 82 (z notą biogr. na s. 86...) szczegóły 
  Kahnchev Nikolajj
    książki twórcy (alfabet tytułów)
309.książka twórcy: Kynczew Nikolaj: Posłanie od piechura. Wiersze. 1999  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
310.wiersz: Kynczew Nikołaj: Bal niewinnych. Dekada Literacka 2000 nr 9/10 s. 19 (z not. o aut., z fot....) szczegóły 
311.wiersz: Kynczew Nikołaj: Czas wyżej. Dekada Literacka 2000 nr 9/10 s. 19 (z not. o aut., z fot....) szczegóły 
312.wiersz: Kynczew Nikolaj: Jedynie błyskawica może być moim cieniem. Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 74-77 (z not. biogr. poety...) szczegóły 
313.wiersz: Kynczew Nikołaj: Jeśli. Dekada Literacka 2000 nr 9/10 s. 19 (z not. o aut., z fot....) szczegóły 
314.wiersz: Kynczew Nikołaj: Nagle. Arkusz 2000 nr 6 s. 5  szczegóły 
315.wiersz: Kynczew Nikołaj: Szpak. Dekada Literacka 2000 nr 9/10 s. 19 (z not. o aut., z fot....) szczegóły 
316.wiersz: Kynczew Nikołaj: Szron. Dekada Literacka 2000 nr 9/10 s. 19 (z not. o aut., z fot....) szczegóły 
317.wiersz: Kynczew Nikołaj: Sztuka. Arkusz 2000 nr 6 s. 5  szczegóły 
318.wiersz: Kynczew Nikołaj: Wrzesień. Dekada Literacka 2000 nr 9/10 s. 19 (z not. o aut., z fot....) szczegóły 
319.wiersz: Kynczew Nikołaj: Zagłada. Dekada Literacka 2000 nr 9/10 s. 19 (z not. o aut., z fot....) szczegóły 
320.wiersz: Kynczew Nikołaj: Zagłada. Arkusz 2000 nr 6 s. 5  szczegóły 
321.wiersz: Kynczew Nikołaj: Zawsze prosząc o przebaczenie. Dekada Literacka 2000 nr 9/10 s. 19 (z not. o aut., z fot....) szczegóły 
322.wiersz: Kynczew Nikołaj: Żadnego wiersza nie mogę napisać... Arkusz 2000 nr 6 s. 5  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
323.artykuł: Juda Celina: Przeciwko nieobecności - uwagi wstępne o poezji Nikołaja Kynczewa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1994 z. 88 (1136) s. 113-120  szczegóły 
  Kanov Ljubomir
    proza (alfabet tytułów)
324.proza: Kanow Ljubomir: Człowiek kukułka. Dekada Literacka 2000 nr 9/10 s. 16 (z not. o aut....) szczegóły 
325.proza: Kanow Ljubomir: Zegar "Gnomon". Literatura na Świecie 1993 nr 9 s. 86-91 (z not. s. 322...) szczegóły 
  Kantakuzin Dimitahr
    wiersze (alfabet tytułów)
326.wiersz: Kantakuzin Dimitahr: Modlitwa do Bogurodzicy. Królowa Apostołów 1989 nr 5 s. 21  szczegóły 
327.wiersz: Kantakuzin Dimitahr: Modlitwa do Bogurodzicy. W drodze 1995 nr 11 s. 4-6  szczegóły 
328.wiersz: Kantakuzin Dimitahr: Modlitwa do Bogurodzicy (Fragmenty). Królowa Apostołów 1989 nr 6 s. 2  szczegóły 
329.wiersz: Kantakuzin Dimitahr: Modlitwa do Bogurodzicy (Fragmenty). Nasza Rodzina = Notre Famille 1989 nr 10 s. 19  szczegóły 
  Karaslavov Slav Khristo
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
330.artykuł: Dziennik Polski 1989 nr 118 s. 2 (nota sprawozdawcza ze spotkania w Kuźnicy; Kraków, 19 V 1989...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
331.wywiad: Klejn Zbigniew: Trybuna Ludu 1989 nr 118 s. 8  szczegóły 
  Khajjtov Nikolaj
    proza (alfabet tytułów)
332.proza: Khajjtov Nikolaj: Pożary i rabunki. Kultura [Warszawa] 1988 nr 8 s. 14  szczegóły 
  Khristov Boris
    wiersze (alfabet tytułów)
333.wiersz: Christow Boris: Czarne litery na czarnym papierze [z tego cyklu:] Atawizm. Opcje 2003 nr 2 s. 54 (z not. o autorze...) szczegóły 
334.wiersz: Christow Boris: Czarne litery na czarnym papierze [z tego cyklu:] Cud. Opcje 2003 nr 2 s. 54 (z not. o autorze...) szczegóły 
335.wiersz: Christow Boris: Czarne litery na czarnym papierze [z tego cyklu:] Epigraf. Opcje 2003 nr 2 s. 54 (z not. o autorze...) szczegóły 
336.wiersz: Christow Boris: Czarne litery na czarnym papierze [z tego cyklu:] Epilog. Opcje 2003 nr 2 s. 54 (z not. o autorze...) szczegóły 
337.wiersz: Christow Boris: Czarne litery na czarnym papierze [z tego cyklu:] Eureka. Opcje 2003 nr 2 s. 54 (z not. o autorze...) szczegóły 
338.wiersz: Christow Boris: Czarne litery na czarnym papierze [z tego cyklu:] Książka. Opcje 2003 nr 2 s. 54 (z not. o autorze...) szczegóły 
339.wiersz: Christow Boris: Czarne litery na czarnym papierze [z tego cyklu:] Modlitwa. Opcje 2003 nr 2 s. 54 (z not. o autorze...) szczegóły 
340.wiersz: Christow Boris: Czarne litery na czarnym papierze [z tego cyklu:] Powołanie. Opcje 2003 nr 2 s. 54 (z not. o autorze...) szczegóły 
341.wiersz: Christow Boris: Czarne litery na czarnym papierze [z tego cyklu:] Przykazanie 11. Opcje 2003 nr 2 s. 54 (z not. o autorze...) szczegóły 
342.wiersz: Christow Boris: Czarne litery na czarnym papierze [z tego cyklu:] Przypadek. Opcje 2003 nr 2 s. 54 (z not. o autorze...) szczegóły 
343.wiersz: Christow Boris: Czarne litery na czarnym papierze [z tego cyklu:] Pytanie. Opcje 2003 nr 2 s. 54 (z not. o autorze...) szczegóły 
344.wiersz: Christow Boris: Czarne litery na czarnym papierze [z tego cyklu:] Syzyf. Opcje 2003 nr 2 s. 54 (z not. o autorze...) szczegóły 
345.wiersz: Christow Boris: Piosenka z filmu "Ojciec jaja" (Przez góry i...). Literatura na Świecie 1993 nr 9 s. 316  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
346.proza: Christow Boris: Ojciec jaja (Fragment). Literatura na Świecie 1993 nr 9 s. 276-315 (z not. s. 321...) szczegóły 
  Kinov Vasil
    książki twórcy (alfabet tytułów)
347.książka twórcy: Kinow Wasyl: Adam i Ewa w dobie kryzysu. Gorzkie miraże. 1993  szczegóły 
348.książka twórcy: Kinow Wasyl: Opowiadania. 1989  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
349.proza: Kinow Wasyl: Gorzkie miraże (Fragment). Literatura na Świecie 1993 nr 9 s. 229-271 (z not. s. 322...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
350.wywiad: Sokołowska Grażyna: Dziennik Pojezierza 1989 nr 127 s. 11 (z okazji wizyty w Polsce...) szczegóły 
  Kis'ov Zdravko
    wiersze (alfabet tytułów)
351.wiersz: Kis'ov Zdravko: Aureole. Życie Literackie 1989 nr 39 s. 6  szczegóły 
352.wiersz: Kisjow Zdravko: Aureole. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 96 (z not. o autorze na s. 97...) szczegóły 
353.wiersz: Kisjow Zdravko: Czas miłości. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 94-95 (z not. o autorze na s. 97...) szczegóły 
354.wiersz: Kisjow Zdravko: Czas na opak. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 93 (z not. o autorze na s. 97...) szczegóły 
355.wiersz: Kisjow Zdravko: Dokładny czas. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 92 (z not. o autorze na s. 97...) szczegóły 
356.wiersz: Kisjow Zdravko: Kanon. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 93 (z not. o autorze na s. 97...) szczegóły 
357.wiersz: Kisjow Zdravko: Kropelka. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 94 (z not. o autorze na s. 97...) szczegóły 
358.wiersz: Kis'ov Zdravko: Miłość. Życie Literackie 1989 nr 39 s. 6  szczegóły 
359.wiersz: Kisjow Zdravko: Miłość. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 96 (z not. o autorze na s. 97...) szczegóły 
360.wiersz: Kis'ov Zdravko: Niepojęte. Życie Literackie 1989 nr 39 s. 6  szczegóły 
361.wiersz: Kisjow Zdravko: Niepojęte. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 95 (z not. o autorze na s. 97...) szczegóły 
362.wiersz: Kisjow Zdravko: Prawda. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 93 (z not. o autorze na s. 97...) szczegóły 
363.wiersz: Kisjow Zdravko: Tożsamość. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 92 (z not. o autorze na s. 97...) szczegóły 
364.wiersz: Kisjow Zdravko: Twarz Boga. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 92 (z not. o autorze na s. 97...) szczegóły 
365.wiersz: Kisjow Zdravko: Ułuda. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 93-94 (z not. o autorze na s. 97...) szczegóły 
366.wiersz: Kisjow Zdravko: W niewoli słów. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 95 (z not. o autorze na s. 97...) szczegóły 
367.wiersz: Kisjow Zdravko: Zbawienie. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 96-97 (z not. o autorze...) szczegóły 
368.wiersz: Kis'ov Zdravko: Zbawienie. Życie Literackie 1989 nr 39 s. 6  szczegóły 
369.wiersz: Kisjow Zdravko: Zemsta. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 94 (z not. o autorze na s. 97...) szczegóły 
370.wiersz: Kis'ov Zdravko: Znaki szczególne. Odra 1988 nr 9 s. 71  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
371.wywiad: Dmowska Agnieszka: Rozmowa ze Zdravko Kisjowem. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 90-91  szczegóły 
  Klemens z Ochrydy święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
372.artykuł: Mincev Georgi: Kronika [UŁ Łódź] 1996 nr 1 s. 23 (nota...) szczegóły 
373.artykuł: Wasilewska Ewa: Problem przekładu "Pochwał" Klemensa Ochrydzkiego na przykładzie "Pochwały Klemensa papieża". Roczniki Humanistyczne 1993 t. 39/40 (1991/1992) z. 7 s. 23-35 (w aneksie robocze wersje przekładów autorstwa Leszka Moszyńskiego i Ew...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
374.impreza: Seminarium poświęcone św. Klemensowi z Ochrydy" - seminarium (1995).  szczegóły 
artykuł: Mirosławska Wirginia: Wieczór slawistów. Kronika [UŁ Łódź] 1996 nr 1 s. 23 (sprawozdanie...) szczegóły 
  Koev Luben
    proza (alfabet tytułów)
375.proza: Koev Luben: Wielkie czekanie na pociąg. Szpilki 1990 nr 20 s. 13  szczegóły 
  Kolev-Bosy N.
    proza (alfabet tytułów)
376.proza: Kolev-Bosy N.: Jak pomóc gospodarce narodowej. Szpilki 1990 nr 20 s. 13  szczegóły 
  Konstantinova Elka
    wywiady (alfabet autorów)
377.wywiad: Natkaniec Barbara: Echo Krakowa 1989 nr 195 s. 3  szczegóły 
  Konstantinov Aleko
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
378.utwór: Baj Ganiu.  szczegóły 
artykuł: Georgijew Nikoła: O pewnym milczącym dialogu w literaturze bułgarskiej. Pamiętnik Słowiański 1988 t. 35 (1985) s. 97-124 (nt. związków z powieścią Iwana Wazowa "Nowa ziemia"...) szczegóły 
  Konstantinov Georgi
    książki twórcy (alfabet tytułów)
379.książka twórcy: Konstantinow Georgi: Tufo - ryży pirat. 1989  szczegóły 
recenzja: Nowacka Ewa: Nowe Książki 1989 nr 8 s. 40-41  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
380.wiersz: Konstantinow Georgi: Winien. Obóz 1996 nr 30 s. 3  szczegóły 
  Konstantyn Presławski *
    wiersze (alfabet tytułów)
381.wiersz: Konstantyn Presławski : Modlitwa abecadłowa. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 48/49 (2000/2001) z. 7 s. 270-271  szczegóły 
  Korudzhiev Dimitahr
    proza (alfabet tytułów)
382.proza: Korudżijew Dymityr: Niezależny intelektualista. Dekada Literacka 2000 nr 9/10 s. 20 (z not. o aut....) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
383.tekst paraliteracki: Korudżiew Dymitr: Dzięki chrześcijaństwu. Więź 1999 nr 12 s. 28-33  szczegóły 
384.tekst paraliteracki: Korudżijew Dymitr: Polska, moja miłość. Gazeta Wyborcza 1993 nr 289 s. 16-17  szczegóły 
  K'osev Aleksandyr
    proza (alfabet tytułów)
385.proza: Kiosew Aleksandyr: Uwagi o samo-kolonizujących się kulturach. Dekada Literacka 2000 nr 9/10 s. 14-15 (esej; z not. o aut....) szczegóły 
  Kostov Konstantin
    proza (alfabet tytułów)
386.proza: Kostov Konstantin: [Aforyzmy]. Szpilki 1990 nr 28 s. 12  szczegóły 
  Krahstev Krahsto
    proza (alfabet tytułów)
387.proza: Krahstev Krahstio: Płotka. Szpilki 1990 nr 34 s. 12  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
388.artykuł: Gałązka Wojciech: Pamiętnik Słowiański 1991 t. 38/39 (1988/1989) s. 382-385 ([rec. ks.:] L. Stamatov: Dr K. Krahstev, lichnost i kriticheska sahdba...) szczegóły 
  Krustev Ivan
    wiersze (alfabet tytułów)
389.wiersz: Krustev Ivan: The apocryphal story of porcelain. Krasnogruda 1998 nr 8 s. 130  szczegóły 
  Kuev Kujo
    zgon (alfabet autorów)
390.zgon: Kurek Jerzy: Pożegnanie profesora Kujo Kujewa. Ruch Literacki 1992 z. 1/2 s. 168-170  szczegóły 
  Lambovski Bojjko
    wiersze (alfabet tytułów)
391.wiersz: Lambowski Bojko: Polityka. Opcje 2003 nr 2 s. 54-55 (z not. o autorze...) szczegóły 
392.wiersz: Lambowski Bojko: Rzeczywiście, tęsknota. Opcje 2003 nr 2 s. 54-55 (z not. o autorze...) szczegóły 
393.wiersz: Lambowski Bojko: Wolność. Opcje 2003 nr 2 s. 54-55 (z not. o autorze...) szczegóły 
  Leonidov Rumen
    wiersze (alfabet tytułów)
394.wiersz: Leonidov Rumen: Mój mały, przestraszony od urodzenia człowieku... Poezja Dzisiaj 2000 nr 13/14 s. 110  szczegóły 
395.wiersz: Leonidov Rumen: My little fellow. Krasnogruda 1998 nr 8 s. 131  szczegóły 
  Levchev Ljubomir
    książki twórcy (alfabet tytułów)
396.książka twórcy: Lewczew Lubomir: Skrzydła i korzenie. [Wiersze]. 1988 ([Tłumacze:] Dimitrina Bukowska, Jacek Bukowski, Stanisław Grochowiak, ...) szczegóły 
recenzja: Grabowski Stanisław: Nike 1989 nr 8 s. 14  szczegóły 
recenzja: Jurkowski Stefan: Literatura 1988 nr 8 s. 71-72  szczegóły 
  Levchev Vladimir
    wiersze (alfabet tytułów)
397.wiersz: Levchev Vladimir: The one who never returns (Nevazvrashtenets). Krasnogruda 1998 nr 8 s. 132  szczegóły 
  Licheva Amelia
    wiersze (alfabet tytułów)
398.wiersz: Liczewa Amelia: Druga biblioteka babilońska. Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 104-105 (z not. biogr. na s. 106...) szczegóły 
399.wiersz: Liczewa Amelia: Strach. Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 106 (z not. biogr....) szczegóły 
  Liliev Nikolajj
    książki o twórcy (alfabet autorów)
400.książka o twórcy: Simeonova-Konakh Galja: Poeta i lilia. Idee chrześcijańskie w twórczości Nikołaja Liliewa. 2001  szczegóły 
  Marangozov Cvetan
    wiersze (alfabet tytułów)
401.wiersz: Marangozow Cwetan: Okno. Literatura na Świecie 1993 nr 9 s. 59 (z not. s. 322...) szczegóły 
402.wiersz: Marangozow Cwetan: Północ. Literatura na Świecie 1993 nr 9 s. 59-60  szczegóły 
  Markov Georgi
    proza (alfabet tytułów)
403.proza: Markow Georgi: Błękitne anioły o czarnych oczach. Literatura na Świecie 1993 nr 9 s. 27-34  szczegóły 
404.proza: Markow Georgi: Niecierpliwość. Literatura na Świecie 1993 nr 9 s. 35-36  szczegóły 
405.proza: Markow Georgi: W gościnie u Żiwkowa (Fragment większej całości). Literatura na Świecie 1993 nr 9 s. 39-58 (z not. s. 322...) szczegóły 
406.proza: Markow Georgi: Wolność. Literatura na Świecie 1993 nr 9 s. 37-38  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
407.artykuł: Canev Stefan: Odwiedziny. Arkusz 2000 nr 6 s. 3 (reportaż z domu zamieszkiwanego niegdyś przez pisarza; z notą o Stefan...) szczegóły 
408.artykuł: Canew Stefan: My. Arkusz 2000 nr 6 s. 3 (sylwetka pisarza; z notą o Stefanie Canewie...) szczegóły 
409.artykuł: Cegielski Piotr: Kto zabił Georgi Markowa. Tajemnice zabójczego parasola. Gazeta Wyborcza 1993 nr 146 s. 7  szczegóły 
410.artykuł: Korneluk Bogdan: Perfekcja KGB. Wprost 1991 nr 27 s. 32 (z fot. Georgi Markowa...) szczegóły 
411.artykuł: Kowalewski Janusz: "Śmierć na moście Waterloo". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1990 nr 121 s. 3  szczegóły 
412.artykuł: Krzemieniecki Andrzej: Trujące parasole Todora Żiwkowa. Gwiazda Polarna 1990 nr 16 s. 4 (nt. okoliczności śmierci Georgija Markova...) szczegóły 
413.artykuł: Mikołajczyk Bogdan: Kim był człowiek z parasolem?. Trybuna Kongresowa 1990 nr 6 s. 13  szczegóły 
414.artykuł: Samobójstwo generała?. Trybuna 1992 nr 8 s. 2 (not. inf. o rozpoczęciu w Sofii procesu w sprawie zabójstwa Georgi Mar...) szczegóły 
415.artykuł: Uhonorowanie Markowa. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 2 s. 8 (not. o pośmiertnym odznaczeniu pisarza bułgarskim orderem "Stara Plani...) szczegóły 
  Mikhajjlovskijj Stojan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
416.artykuł: Gałązka Wojciech: Tradycja antyczna a kultura bułgarska przełomu XIX i XX w. w twórczości Stojana Michajłowskiego. Pamiętnik Słowiański 1991 t. 38/39 (1988/1989) s. 117-127  szczegóły 
  Milanov Ivan
    proza (alfabet tytułów)
417.proza: Milanov Ivan: Kwiaty na szczęście. Nike 1989 nr 3 s. 5  szczegóły 
  Minkov Margarit
    proza (alfabet tytułów)
418.proza: Minkow Margarit: Druga środa. Arkusz 2000 nr 6 s. 4-5 (tekst dram., z notą o autorze...) szczegóły 
  Mitova Katja
    wiersze (alfabet tytułów)
419.wiersz: Mitova Katja: Hipoteza. Arkusz 1996 nr 7 s. 8  szczegóły 
420.wiersz: Mitova Katja: Post scriptum. Arkusz 1996 nr 7 s. 8  szczegóły 
421.wiersz: Mitova Katja: Striptiz. Arkusz 1996 nr 7 s. 8  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
422.wywiad: Bardijewska Liliana: Życie Warszawy 1992 nr 66 s. 7 (nt. własnej pracy przekładowej z lit. polskiej...) szczegóły 
423.wywiad: Bernat Anna: Nowe Książki 1989 nr 3 s. 10-12 (nt. działalności przekładowej z literatury polskiej i przewodnictwa bu...) szczegóły 
424.wywiad: Sztandar Ludu 1989 nr 133 s. 5 (wywiad z tłumaczką literatury polskiej na język bułgarski; rozm. Rysza...) szczegóły 
  Mutafchijeva Vera
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
425.utwór: Szeroki świat.  szczegóły 
artykuł: Borysowa Sylwia: Literatura na Świecie 1989 nr 10 s. 357-358 (nota; rec. oryg....) szczegóły 
  Nikolchina Miglena
    wiersze (alfabet tytułów)
426.wiersz: Nikolczina Miglena: L`amour de Femin. Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 91-92 (z notą biogr. na s. 92...) szczegóły 
427.wiersz: Nikolczina Miglena: Osiemnaście centymetrów. Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 90 (z notą biogr. na s. 92...) szczegóły 
  Nikolov Nino
    wiersze (alfabet tytułów)
428.wiersz: Nikolov Nino: Pozdrowienie. Autograf 1989 nr 3 s. 69  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
429.artykuł: Ekran 1989 nr 17 s. 28 (not. o spotkaniu autorskim w Warszawie...) szczegóły 
  Pahrlichev Grigor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
430.artykuł: Pawłowicz Żaneta: Pamiętnik Słowiański 2003 z. 2 s. 108-111 ([rec.ks.:] Raymond Detrez: Kriwolici na misyłta. Sofia 2001...) szczegóły 
  Pahrvanov Petahr
    wiersze (alfabet tytułów)
431.wiersz: Pyrwanow Petyr: Elegia o ogrodnikach. Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 79 (z not. biogr. na s. 81...) szczegóły 
432.wiersz: Pyrwanow Petyr: Kilifarewo. Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 81 (z not. biogr....) szczegóły 
433.wiersz: Pyrwanow Petyr: Lasu góra ogromnieje. Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 78 (z not. biogr. na s. 81...) szczegóły 
434.wiersz: Pyrwanow Petyr: Lotniska [z tego cyklu:] 3 (Po raz drugi...), 4 (Zostało jeszcze kilka metrów lotniska...), 5 (Lecimy zaledwie minutę...), 20 (Tysiącletnie marzenie pozostaje marzeniem...). Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 80 (z not. biogr. na s. 81...) szczegóły 
435.wiersz: Pyrwanow Petyr: Skądkolwiek bądź. Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 79 (z not. biogr. na s. 81...) szczegóły 
436.wiersz: Pyrwanow Petyr: Wolność absolutna. Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 81 (z not. biogr....) szczegóły 
  Panteleev Dimitahr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
437.artykuł: Karpińska Hanna: Dimityr Panteleew nie żyje. Literatura na Świecie 1993 nr 9 s. 347-348  szczegóły 
  Pashov Georgi
    wiersze (alfabet tytułów)
438.wiersz: Paszow Georgi: De profundis. Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 99 (z not. biogr. na s. 100...) szczegóły 
439.wiersz: Paszow Georgi: Dzieciństwo moje. Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 100 (z not. biogr....) szczegóły 
440.wiersz: Paszow Georgi: Praojciec. Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 98 (z not. biogr. na s. 100...) szczegóły 
441.wiersz: Paszow Georgi: Samotny chrzest. Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 99 (z not. biogr. na s. 100...) szczegóły 
  Paskov Viktor
    proza (alfabet tytułów)
442.proza: Paskow Wiktor: Ballada o Georgu Henichu. Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 116-131 (z not. biogr. na s. 131...) szczegóły 
443.proza: Paskow Wiktor: Big biznes [fragm.]. Dekada Literacka 2000 nr 9/10 s. 4-5 (z notą o aut....) szczegóły 
  Pavlov Konstantin
    wiersze (alfabet tytułów)
444.wiersz: Pawłow Konstantin: Bułgaria 13. Dekada Literacka 2000 nr 9/10 s. 9 (z not. o aut., z fot....) szczegóły 
445.wiersz: Pawłow Konstantin: Ktoś powiedział brawo. Dekada Literacka 2000 nr 9/10 s. 9 (z not. o aut., z fot....) szczegóły 
446.wiersz: Pawłow Konstantin: Lekki gniew. Dekada Literacka 2000 nr 9/10 s. 9 (z not. o aut., z fot....) szczegóły 
447.wiersz: Pawłow Konstantin: Przed piątym aktem. Dekada Literacka 2000 nr 9/10 s. 9 (z not. o aut., z fot....) szczegóły 
448.wiersz: Pawłow Konstantin: Rysunki [z tego cyklu:] Ciąg dalszy. Arkusz 2000 nr 6 s. 1 (z notą o autorze...) szczegóły 
449.wiersz: Pawłow Konstantin: Rysunki [z tego cyklu:] Cóż pozostanie. Arkusz 2000 nr 6 s. 1 (z notą o autorze...) szczegóły 
450.wiersz: Pawłow Konstantin: Teatralna odezwa. Dekada Literacka 2000 nr 9/10 s. 9 (z not. o aut., z fot....) szczegóły 
451.wiersz: Pawłow Konstantin: Wywiad w brzuchu wieloryba. Dekada Literacka 2000 nr 9/10 s. 9 (z not. o aut., z fot....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
452.artykuł: Dąbek-Wirgowa Teresa: Milczenie poety (O Konstantinie Pawłowie). x 1999 ([W ks. zb.:] Semantyka milczenia. Zbiór studiów. Pod red. Kwiryny Hand...) szczegóły 
453.artykuł: Deczewa Wioletta: Teatr ciszy. Opcje 2003 nr 2 s. 46-49 (dot. dramatów; z not. o autorce art....) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
454.wywiad: Matanow Iwan: Dalej śnię według własnego scenariusza. Dekada Literacka 2000 nr 9/10 s. 10-11  szczegóły 
  Peshev Cvetan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
455.książka twórcy: Peszew Cwetan: Trzy złote lewki i inne bajki o mieszkańcach Welenu i Łosiny. 1988  szczegóły 
recenzja: I.J.: Nowe Książki 1989 nr 4 s. 23-24 (nota...) szczegóły 
  Petkova Stajnova Mikhaila
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
456.artykuł: Tryjarski Edward: Michaił Petkow Stajnow (1940-1987). Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 161-164  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
457.zgon: Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 161 (zmarła: 31 III 1987...) szczegóły 
  Petrov Ivajjlo
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
458.utwór: Chetirinadeset celuvki.  szczegóły 
artykuł: Cechosz Iwona: Związki frazeologiczne w utworze I. Petrova "Cetirinadeset celuvki" i ich ekwiwalenty w przekładach polskich. Prace Filologiczne 1994 t. 39 s. 133-146  szczegóły 
  Popova Antoaneta
    wiersze (alfabet tytułów)
459.wiersz: Popowa Antoaneta: Drogi dalekie... Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 28  szczegóły 
460.wiersz: Popowa Antoaneta: Lecąc w ślad za Henrykiem... Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 7  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
461.artykuł: Szwed Anna: Igraszki za parawanem, czyli zabawa w słowa. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 8-11 (dot. tłumaczeń literatury polskiej na jęz. bułgarski i twórczości poet...) szczegóły 
  Popov Alek
    wiersze (alfabet tytułów)
462.wiersz: Popow Alek: Ninewija. Opcje 2003 nr 2 s. 8-9 (z not. o autorze i tłumaczce...) szczegóły 
463.wiersz: Popow Alek: Small woman. Opcje 2003 nr 2 s. 4-7 (z not. o autorze i tłumaczce...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
464.proza: Popow Alek: Potrzebna asystentka. Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 149-151 (z not. biogr. na s. 151...) szczegóły 
465.proza: Popow Alek: Stały klient. Dekada Literacka 2000 nr 9/10 s. 21  szczegóły 
466.proza: Popov Alek: Zemsta starych cegieł. Kamena 1990 nr 2 s. 33-37 (z not....) szczegóły 
  Popov Vasil
    proza (alfabet tytułów)
467.proza: Popov Vasil: Samolot z Zurychu. Kobieta i Życie 1989 nr 42 s. 8, 22  szczegóły 
  Preslavski Konstantin
    wiersze (alfabet tytułów)
468.wiersz: Preslavski Konstantin: Granesa dobra Konstantinova.... Kieleckie Studia Filologiczne 1994 t. 7 s. 13 (akrostych w jęz. starobułgarskim; na jęz. nowobułgarski tłumaczył G. P...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
469.artykuł: Bartula Czesław: Uwagi o języku i stylu Konstantina Presławskiego (z zagadnień tradycji cyrylometodejskich w Bułgarii). Kieleckie Studia Filologiczne 1994 t. 7 s. 9-14  szczegóły 
  Radichkov Jordan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
470.książka twórcy: Radiczkow Jordan: Wężowe jajo. 1998  szczegóły 
recenzja: Kornhauser Julian: Co się wykluło z tego jaja?. Literatura na Świecie 1999 nr 1/2 s. 384-387  szczegóły 
polemika: Karpińska Hanna: Literatura na Świecie 1999 nr 5/6 s. 365 (list do redakcji...) szczegóły 
recenzja: Nowacka Ewa: Dobrotliwe szyderstwo. Nowe Książki 1999 nr 4 s. 24-25  szczegóły 
recenzja: Stefański Michał: Krasnogruda 2000 nr 10 s. 226 (not....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
471.proza: Radichkov Jordan: Charakterystyka śmiechu. Trybuna Ludu 1989 6 7  szczegóły 
472.proza: Radiczkow Jordan: Dobrotliwe węże (Słuchowisko). Dialog [Warszawa] 1997 nr 2 s. 91-102 (z not....) szczegóły 
473.proza: Radiczkow Jordan: O bałkańskim humorze. Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 157  szczegóły 
474.proza: Radiczkow Jordan: O prostactwie. Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 158-159 (z notą biogr. na s. 159...) szczegóły 
475.proza: Radichkov Jordan: Obmywanie twarzy Bogurodzicy. Gazeta. Magazyn 1994 nr 34 s. 17-18  szczegóły 
476.proza: Radichkov Jordan: Obraz i podobieństwo (Kronika). Dialog [Warszawa] 1988 nr 2 s. 26-61 (tekst dram....) szczegóły 
477.proza: Radichkov Jordan: Przyczynek do opisu człowieka. Trybuna Ludu 1989 6 7  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
478.książka o twórcy: Szwat-Gyłybowa Grażyna: W kręgu bułgarskiej groteski (O twórczości Jordana Radiczkowa). 1991  szczegóły 
recenzja: Juda Celina: Pamiętnik Słowiański 1994 t. 42 (1992) s. 122-124  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
479.artykuł: Juda Celina: Bułgarski wariant "małej ojczyzny" - literackie powroty Jordana Radiczkowa do źródeł prywatnej pamięci. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1995 z. 90 (1170) s. 93-99  szczegóły 
480.artykuł: Przastek-Samokowa Maria: Jordana Radiczkowa słowa dzikie i oswojone.... x nr s. ([w ks.:] Słowo z perspektywy językoznawcy i tłumacza. Red. Alicja Psty...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
481.wywiad: Bardijewska Liliana: Żyjemy w nieprzytulnej porze. Polityka 1991 nr 1 s. 9  szczegóły 
482.wywiad: Zawiśliński Stanisław: Trybuna Ludu 1989 nr 6 s. 7  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
483.utwór: Obraz i podobieństwo.  szczegóły 
artykuł: Kubikowski Tomasz: Dialog [Warszawa] 1988 nr 2 s. 98-102  szczegóły 
484.utwór: Wszyscy i nikt.  szczegóły 
artykuł: (B.): Kultura [Warszawa] 1988 nr 30 s. 11  szczegóły 
artykuł: [Bugajski Leszek] L.B.: Życie Literackie 1988 nr 29 s. 15 (not....) szczegóły 
artykuł: Dąbrowska Marta: Świat Książki 1988 nr 7 s. 7  szczegóły 
artykuł: S. M.: Tygodnik Kulturalny 1988 nr 35 s. 13 (not....) szczegóły 
artykuł: Wołosewicz Andrzej: Miesięcznik Literacki 1989 nr 8 s. 136-137  szczegóły 
  Rajjchev Georgi
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
485.utwór: Neznajjnijat.  szczegóły 
artykuł: Wnuk Małgorzata: Kahm otvorena struktura (Vahz osnova na razkaza "Neznajjnijat" na Georgi Rajjchev). x 1990 ([w czasopiśmie:] Literaturna Misahl (Sofija) 1990 nr 6 s. 110-1...) szczegóły 
  Rajjnov Bogomil
    książki twórcy (alfabet tytułów)
486.książka twórcy: Rajjnov Bogomil: Tylko dla mężczyzn. 1990  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
487.artykuł: Borysowa Sylwia: Literatura na Świecie 1988 nr 11 s. 396 (nota o twórczości...) szczegóły 
  Rajjnov Nikolajj
    proza (alfabet tytułów)
488.proza: Rajnow Nikołaj: Z Legend bogomilskich. Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 110-115 (z notą biogr. na s. 115...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
489.artykuł: Wnuk Małgorzata: Biblijny kapłan i władca, czy tylko modernistyczny nadczłowiek? (Rozmowa o Rajnowskiej tęsknocie za bułgarskim Uebermenschem). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1996 z. 91 (1191) s. 39-48  szczegóły 
490.artykuł: Wnuk Małgorzata: Ruch Literacki 1992 z. 3 s. 294-295 (rec. ks.: Welika Andrejczewa: Kniga za Nikołaj Rajnow. Sofia 1989...) szczegóły 
491.artykuł: Wnuk Małgorzata: Velika Andrejjcheva. Kniga za Nikolajj Rajjnov. x 1992 ([w czasopiśmie:] Ezik i Literatura (Sofija) 1992 nr 1 s. 138-13...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
492.utwór: Bogomilski legendi.  szczegóły 
artykuł: Kubiak Marcin: Niepoznawalność "sacrum" w "Bogomilskich legendach" Nikołaja Rajnowa. x 2000 ([w ks. zb.:] Święci i świętość u korzeni tworzenia się kultury narodów...) szczegóły 
493.utwór: Mezdu pustiniata i zivota [Między pustynią a życiem].  szczegóły 
artykuł: Wnuk Małgorzata: Czas i przestrzeń - elementy mitologizujące człowieka (Na podstawie powieści Nikołaja Rajnowa "Mezdu pustiniata i zivota). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1994 z. 89 (1150) s. 37-45  szczegóły 
  Rakhnev Elin
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
494.utwór: Bob.  szczegóły 
artykuł: Karpińska Hanna: Gotując fasolę. Dialog [Warszawa] 2003 nr 11 s. 207-208  szczegóły 
  Rasiev Turkhan
    proza (alfabet tytułów)
495.proza: Rasiev Tikhan: Aforyzmy. Delta 1989 nr 69 s. 2  szczegóły 
  Slavejjkov Pencho
    wiersze (alfabet tytułów)
496.wiersz: Sławejkow Penczo: Zadżumieni. Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 67-69 (z not. biogr. poety...) szczegóły 
  Slavov Atanas
    proza (alfabet tytułów)
497.proza: Sławow Atanas: Fotografia, kawałek sera i dwanaście kur. Literatura na Świecie 1993 nr 9 s. 61-64 (z not. s. 322...) szczegóły 
498.proza: Sławow Atanas: Idea przyspieszenia procesu. Literatura na Świecie 1993 nr 9 s. 72-80  szczegóły 
499.proza: Sławow Atanas: Idea przyspieszenia procesu. Obóz 1992 nr 24 s. 115-121 (esej...) szczegóły 
500.proza: Sławow Atanas: Tak zwany smak życia. Literatura na Świecie 1993 nr 9 s. 65-71  szczegóły 
501.proza: Sławow Atanas: Z precyzją nietoperzy [fragm.:] Kawiarnie literackie. Bambus. Dekada Literacka 2000 nr 9/10 s. 8-9 (z not. o aut....) szczegóły 
  Spiridon Gabrovski *
    proza (alfabet tytułów)
502.proza: Gabrovski Spiridon : Pouchenie o umno djelanii. Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne = Krokuvos ir Vilniaus Slavistikos Tyrinejimai 2001 t. 3 s. 367-387 (w języku starocerkiewnosłowiańskim, z przedmową i posłowiem Spiridona ...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
503.artykuł: Kotyk Beata: "Pouczenie o modlitwie umysłu" mnicha Spirydona wobec przekładów szkoły filologiczno-hezystycznej Paisjusza Wielkiego. x 2000 ([w ks. zb.:] Święci i świętość u korzeni tworzenia się kultury narodów...) szczegóły 
504.artykuł: Kotyk Beata: Traktat "O modlitwie" mnicha Spirydona a działalność Paisjusza Wieliczkowskiego. x 1999 ([w ks. zb.:] Święci w kulturze i duchowości dawnej i współczesnej Euro...) szczegóły 
505.artykuł: Minchev Georgi: "Videnieto na Amfilokhijj" i "tahlkuvanieto na Sv. liturgija" po sv. Simeon Solunski - dva avtografa na jjeroshimonakh Spiridon ot nachaloto na XIX vek. Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne = Krokuvos ir Vilniaus Slavistikos Tyrinejimai 2001 t. 3 s. 389-437  szczegóły 
  Stanev Emilijan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
506.książka twórcy: Stanev Emilian: Guzdrała i Raptus. Przez góry i wody. 2003  szczegóły 
507.książka twórcy: Stanew Emilian: Przygody Ospalca, Pędziwiatra i innych zwierząt. [Opow.]. 1988  szczegóły 
recenzja: Nowacka Ewa: Piekło brukowane dobrymi intencjami.. Nowe Książki 1989 nr 5 s. 39-40  szczegóły 
508.książka twórcy: Stanew Emilian: Złodziej brzoskwiń i inne utwory. [Opow.]. 1988  szczegóły 
recenzja: [Bugajski Leszek] L.B.: Życie Literackie 1988 nr 36 s. 15 (nota...) szczegóły 
recenzja: Juda Celina: Łagodny dystans. Życie Literackie 1989 nr 3 s. 10  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
509.proza: Stanev Emilijan: Łakomy niedźwiadek. Płomyczek 1989 nr 5 s. 18-19  szczegóły 
510.proza: Stanev Emilijan: Łakomy niedźwiadek. Związkowiec = The Alliancer 1990 nr 20 s. 5  szczegóły 
  Stanoev Janko
    proza (alfabet tytułów)
511.proza: Stanoev Janko: Dumny Waskoniusz. Literatura na Świecie 1988 nr 11 s. 359-366 (z not., s. 358...) szczegóły 
  Stefanov Dimitahr
    wiersze (alfabet tytułów)
512.wiersz: Stefanov Dimitahr: Noc. Odra 1988 nr 9 s. 71  szczegóły 
  Stojanov Cvetan
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
513.utwór: Alienacja.  szczegóły 
artykuł: Borysowa Sylwia: Literatura na Świecie 1989 nr 10 s. 357-358 (nota; rec. oryg....) szczegóły 
514.utwór: Kultura jako obcowanie.  szczegóły 
artykuł: Borysowa Sylwia: Literatura na Świecie 1989 nr 10 s. 357-358 (nota; rec. oryg....) szczegóły 
  Stratiev Stanislav
    proza (alfabet tytułów)
515.proza: Stratiev Stanislav: Po drugiej stronie. Dialog [Warszawa] 1994 nr 10 s. 72-81 (tekst dram., z not....) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
516.tekst paraliteracki: Stratiev Stanislav: Czy kultura jest szansą dla Europy?. Trybuna 1990 nr 48 s. 6 (wypow. w ankiecie...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
517.artykuł: Juda Celina: Zagubiony trop. Wybrane zagadnienia z warsztatu dramaturgicznego S. Stratijewa. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 104-105 (streszcz. ref....) szczegóły 
  Tomova Ekaterina
    proza (alfabet tytułów)
518.proza: Tomowa Ekaterina: Święto zmarłych (fragment powieści). Arkusz 2000 nr 6 s. 4-5 (z notą o autorce...) szczegóły 
  Tomov Aleksandahr
    książki twórcy (alfabet tytułów)
519.książka twórcy: Tomow Aleksandyr: Elegia dla ptaków. 1989  szczegóły 
recenzja: Bakalarczyk Danuta: Przemijanie. Nowe Książki 1991 nr 2 31-32 (z fot. A. Tomowa...) szczegóły 
recenzja: Szymańska Adriana: Między Nowakiem a Nowakowskim. Tygodnik Literacki 1990 nr 2 s. 19  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
520.proza: Tomow Aleksandyr: Ecko. Literatura na Świecie 1988 nr 5 s. 341-364  szczegóły 
521.proza: Tomow Aleksandyr: Młyn wiatrów. Arkusz 1992 nr 10 s. 2 (z notą tłumacza o autorze; podp. L.B....) szczegóły 
522.proza: Tomow Aleksandyr: Młyn wiatrów (Fragmenty). Literatura na Świecie 1993 nr 9 s. 186-220 (z not. s. 323...) szczegóły 
523.proza: Tomow Aleksandyr: Nuchow. Tygodnik Kulturalny 1988 nr 15 s. 8 (z not....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
524.artykuł: [Bardijewska Liliana] lb: Ciemne elegie A. Tomowa. Literatura na Świecie 1988 nr 5 s. 365-368 (szkic o twórczości...) szczegóły 
  Topalska Sandra
    wiersze (alfabet tytułów)
525.wiersz: Topalska Sandra: Bajka na dobranoc. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 29  szczegóły 
526.wiersz: Topalska Sandra: Obcy. Gazeta Lwowska 2002 nr 8/9 s. 11  szczegóły 
527.wiersz: Topalska Sandra: Obcy. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 29  szczegóły 
  Trenev Ivan
    wiersze (alfabet tytułów)
528.wiersz: Trenev Ivan: Dokąd mnie prowadzisz.... Poezja 1990 nr 1/3 s. 82  szczegóły 
529.wiersz: Trenev Ivan: Gdyby mogło źródło. Powściągliwość i Praca 1993 nr 7/8 s. 17 (z not. o aut....) szczegóły 
530.wiersz: Trenev Ivan: I wciąż cię widzę.... Poezja 1990 nr 1/3 s. 82  szczegóły 
531.wiersz: Trenev Ivan: Jak sobie wyobrażałem szczęście. Literatura na Świecie 1988 nr 11 s. 367  szczegóły 
532.wiersz: Trenev Ivan: Jak wielkie będzie niebo.... Literatura na Świecie 1988 nr 11 s. 368  szczegóły 
533.wiersz: Trenev Ivan: Kiedy cię ujrzałem.... Poezja 1990 nr 1/3 s. 82  szczegóły 
534.wiersz: Trenev Ivan: Kiedy się nachyliłem.... Poezja 1990 nr 1/3 s. 82  szczegóły 
535.wiersz: Trenev Ivan: Kiedy stąd odejdę.... Poezja 1990 nr 1/3 s. 83  szczegóły 
536.wiersz: Trenev Ivan: Kochać, ale co.... Poezja 1990 nr 1/3 s. 83  szczegóły 
537.wiersz: Trenev Ivan: Modlitwa Claude'a Moneta. Literatura na Świecie 1988 nr 11 s. 368-369  szczegóły 
538.wiersz: Trenev Ivan: Nie chcę umierać gdy kwitną brzoskwinie. Powściągliwość i Praca 1993 nr 7/8 s. 17 (z not. o aut....) szczegóły 
539.wiersz: Trenev Ivan: Ostatnia modlitwa mistrza z Bojany. Literatura na Świecie 1988 nr 11 s. 368  szczegóły 
540.wiersz: Trenev Ivan: Po drugiej stronie.... Literatura na Świecie 1988 nr 11 s. 369  szczegóły 
541.wiersz: Trenev Ivan: Pocałunek w świetle. Literatura na Świecie 1988 nr 11 s. 370  szczegóły 
542.wiersz: Trenev Ivan: Ruiny nad Kiustendiłem. Literatura na Świecie 1988 nr 11 s. 367 (z not., s. 358...) szczegóły 
543.wiersz: Trenev Ivan: Skarga kamieniarza pod koniec 1242. Powściągliwość i Praca 1993 nr 7/8 s. 17 (z not. o aut....) szczegóły 
544.wiersz: Trenev Ivan: Światło zmęczonego lata. Powściągliwość i Praca 1993 nr 7/8 s. 17 (z not. o aut....) szczegóły 
545.wiersz: Trenev Ivan: U babci w Ochrydzie. Powściągliwość i Praca 1993 nr 7/8 s. 17 (z not. o aut....) szczegóły 
546.wiersz: Trenev Ivan: W ogrodzie luksemburskim. Powściągliwość i Praca 1993 nr 7/8 s. 17 (z not. o aut....) szczegóły 
547.wiersz: Trenev Ivan: Wspomnienie o Atanasie Dałczewie. Literatura na Świecie 1988 nr 11 s. 367-370  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
548.artykuł: Szopiński Kazimierz: Literatura na Świecie 1988 nr 11 s. 371-372 (nt. twórczości...) szczegóły 
  Trojanski Ivan
    wiersze (alfabet tytułów)
549.wiersz: Naga prawda. Delta 1989 nr 69 s. 2  szczegóły 
  Vahlev Ivan
    wiersze (alfabet tytułów)
550.wiersz: Vahlev Ivan: Nie rozumiem zieleni twych oczu.... Okolice [Warszawa] 1988 nr 4 s. 47  szczegóły 
551.wiersz: Vahlev Ivan: Schowek. Okolice [Warszawa] 1988 nr 4 s. 47  szczegóły 
552.wiersz: Vahlev Ivan: Wierzba. Okolice [Warszawa] 1988 nr 4 s. 46-48 (z notą tłumacza...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
553.proza: Vahlev Ivan: W takim miejscu.... Płomyczek 1989 nr 5 s. 21  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
554.wywiad: Skrzynecki Wiktor: Gazeta Pomorska 1989 nr 5 s. 7  szczegóły 
  Vasilieva Lina
    wywiady (alfabet autorów)
555.wywiad: Cudak Romuald: Przekłady literatury polskiej to naprawdę moja pasja. Postscriptum 1998 nr 26 s. 49-50  szczegóły 
  Vazov Ivan
    wiersze (alfabet tytułów)
556.wiersz: Vazov Ivan: Rodnata recz. x (w ks. zb.: Kształtowanie się nowobułgarskiego języka literackiego (do ...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
557.artykuł: Gałązka Wojciech: Wczesne nowele Iwana Wazowa i bułgarska tradycja literacka. Pamiętnik Słowiański 1988 t. 35 (1985) s. 85-95  szczegóły 
558.artykuł: Poźniak Telesfor: Dom i świat w twórczości Iwana Wazowa. x 1998 ([W ks. zb.:] Studia nad językami i kulturami europejskimi. Prace Komis...) szczegóły 
559.artykuł: Poźniak Telesfor: Kultura narodowa i uniwersalna w twórczości Iwana Wazowa. Studia i Szkice Slawistyczne 2003 [nr] 4 s. 211-220  szczegóły 
560.artykuł: Poźniak Telesfor: Stambuł-Konstantynopol Iwana Wazowa (Z problematyki bułgarskiej świadomości pogranicza). Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1997 nr 98 (1952) s. 25-37 (o związkach twórczości z kulturą helleno-turecką...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
561.utwór: Nowa ziemia.  szczegóły 
artykuł: Georgijew Nikoła: O pewnym milczącym dialogu w literaturze bułgarskiej. Pamiętnik Słowiański 1988 t. 35 (1985) s. 97-124 (nt. związków z powieścią Aleko Konstantinowa "Baj Ganiu"...) szczegóły 
  Vitanov Georgi
    proza (alfabet tytułów)
562.proza: Vitanov Georgi: Spotkanie. Życie Literackie 1989 nr 36 s. 8  szczegóły 
  Zakharijjeva Virginia
    wiersze (alfabet tytułów)
563.wiersz: Zacharijewa Wirginia: Jesteśmy tu po to.... Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 88 (z not. biogr. na s. 89...) szczegóły 
564.wiersz: Zacharijewa Wirginia: Linczuje mnie.... Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 87 (z not. biogr. na s. 89...) szczegóły 
565.wiersz: Zacharijewa Wirginia: Na zdjęciu on i ona.... Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 89 (z not. biogr....) szczegóły 
566.wiersz: Zacharijewa Wirginia: Wyczekuje w kącie.... Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 89 (z not. biogr....) szczegóły 
  Zhechev Toncho
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
567.utwór: Mityt za Odisej [Mit o Odysie].  szczegóły 
artykuł: Karabełowa Magda: "Mit o Odysie" w krzywym zwierciadle totalitaryzmu - biografia książki. Teksty Drugie 1995 nr 1 s. 141-145  szczegóły