Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1939-1945
Możesz zmienić zakres lat: do

Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1939-1945
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Braun Kazimierz: [Teatr polski (1939-1989). Obszary wolności - obszary zniewolenia] A history of Polish theater, 1939-1989. Spheres of captivity and freedom. 1996  szczegóły 
recenzja: Braun Kazimierz: [List do redakcji]. The Polish Review 1998 t. 43 nr 1 s. 121-123 (polem. z recenzją: Tamara Trojanowska, druk. Polish Review 1998...) szczegóły 
recenzja: Filipowicz Halina: Theater fever. Periphery 1997 nr 1/2 s. 134-135  szczegóły 
recenzja: Trojanowska Tamara: The Polish Review 1997 t. 42 nr 2 s. 248-250  szczegóły 
2.książka: Dramat i teatr emigracyjny po roku 1939. 1998 (I. Studia, rozprawy, materiały: Ewa Guderian-Czaplińska: Stan badań n...) szczegóły 
recenzja: Mieszkowska Anna: Dramat i teatr emigracyjny po roku 1939. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 203 s. 4  szczegóły 
recenzja: Ruta-Rutkowska Krystyna: Pamiętnik Literacki 2000 z. 3 s. 225-231  szczegóły 
3.książka: Pamiętnik Teatralny. 1963 nr 3/4: Teatr polski podczas wojny. 1963  szczegóły 
artykuł: Rok 1964: wojenny "Pamiętnik" na przemiał. Dialog [Warszawa] 1992 nr 9 s. 101-119 (stenogram dyskusji w Komitecie Nauk o Sztuce przy Wydziale I PAN z 17 ...) szczegóły 
4.książka: Pamiętnik Teatralny. R. 46: 1997 z. 1/4. 1997 ([Zeszyt monograficzny poświęcony teatrowi okresu II wojny światowej; z...) szczegóły 
recenzja: Bołtuć Irena: Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 244-246 (list do Edwarda Krasińskiego...) szczegóły 
recenzja: Braun Kazimierz: Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 246-247 (m.in. nt. numeru monograficznego pośw. teatrowi polskiemu czasu wojny;...) szczegóły 
recenzja: Braun Kazimierz: Teatr emigracyjny krajowi przywracany. Arkusz 1998 nr 12 s.4-5  szczegóły 
recenzja: Braun Kazimierz: Teatr emigracyjny krajowi przywracany. Przegląd Polski = Polish Review 1998 nr z 6 XI s. 4-5  szczegóły 
recenzja: Ciechowicz Jan: Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 248 (fragm. listu do Edwarda Krasińskiego...) szczegóły 
recenzja: Ciechowicz Jan: Teatr czasu wojny. Tytuł [Gdańsk] 1998 nr 4 s. 149-159 (z notą o Janie Ciechowiczu s. 233...) szczegóły 
recenzja: Degler Janusz: Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 248 (fragm. listu do Edwarda Krasińskiego...) szczegóły 
recenzja: Duniec Krystyna: Czyste sumienie Jana Kreczmara. Dialog [Warszawa] 1998 nr 9 s. 120-130  szczegóły 
recenzja: Goźliński Paweł: Nie wybacza się komediantom. Gazeta Wyborcza 1999 nr 101 s. 24-27 (o postawach aktorów w czasie okupacji i powojennych weryfikacjach...) szczegóły 
polemika: Hera Janina: Różnice w stylu i nie tylko. Gazeta Wyborcza 1999 nr 124 s. 15 (list do red. z odp. Pawła Goźlińskiego...) szczegóły 
recenzja: Goźliński Paweł: Wojna. Akt drugi. Gazeta Wyborcza 1998 nr 231 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Groński Ryszard Marek: Ciąg dalszy nastąpił. Polityka 1998 nr 44 s. 101  szczegóły 
recenzja: Kordecki Zdzisław: Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 252-254 (list do redakcji Pamiętnika Teatralnego...) szczegóły 
recenzja: Kuligowska-Korzeniewska Anna: Teatr a etyka. Tygiel Kultury 1998 nr 9/10 s. 22-25  szczegóły 
recenzja: Łapicki Andrzej: Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 254 (list do Edwarda Krasińskiego...) szczegóły 
recenzja: Łapicki Andrzej: Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 255 (list do Edwarda Krasińskiego...) szczegóły 
recenzja: Majcherek Janusz: Historia i teatr. Teatr 1998 nr 7/8 s. 69-70  szczegóły 
recenzja: Sieradzki Jacek: Naprawianie historii. Dialog [Warszawa] 1998 nr 9 s. 117-119  szczegóły 
artykuł: Bibliografia. Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 257 (bibliografia artykułów i recenzji poświęcona zeszytom wojennym Pami...) szczegóły 
nawiązanie: Górska-Damięcka Irena: Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 249 (list do dyrektora Instytutu Sztuki PAN...) szczegóły 
sprostowanie: Hera Janina: Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 261 (sprost. błędów druk. we własnym art....) szczegóły 
nawiązanie: Horodecka Izabella: Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 249-252 (list do Edwarda Krasińskiego...) szczegóły 
nawiązanie: Michał Weichert. Suplement. Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 238-243 (nawiąz. do artykułu Rafała Węgrzyniaka pt. "Sprawa Michała Weicherta";...) szczegóły 
sprostowanie: Od Redakcji. Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 258  szczegóły 
nawiązanie: Taborski Roman: Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 255-257 (list do Edwarda Krasińskiego...) szczegóły 
5.książka: Pamiętnik Teatralny. R. 47: 1998 z. 1/2. 1998 ([Zeszyt monograficzny poświęcony teatrowi żołnierskiemu i emigracyjnem...) szczegóły 
recenzja: Goźliński Paweł: Wojna. Akt drugi. Gazeta Wyborcza 1998 nr 231 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Osterloff Barbara: Polskie losy, polskie drogi. Teatr 1998 nr 11 s. 56-57  szczegóły 
6.książka: Kiec Izolda: Teatr służebny polskiej emigracji po 1939 roku. Z dziejów idei. 1999 (Wstęp. - I. Idea, tradycja i estetyka teatrów Drugiej Emigracji: 1. .....) szczegóły 
recenzja: Mieszkowska Anna: "Wierność narodowej sprawie". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2000 nr 67 s. 5  szczegóły 
recenzja: Zielińska Maryla: Various Portraits. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 2000 nr 3/4 s. 67  szczegóły 
omówienie: Rzeczy Teatralne 1999 nr 2 s. 48  szczegóły 
7.książka: Kotlarczyk Mieczysław, Wojtyła Karol: O Teatrze Rapsodycznym. 60-lecie powstania Teatru Rapsodycznego. (Jacek Popiel: Wstęp: Mieczysław Kotlarczyk i Teatr Rapsodyczny. Rys hi...) szczegóły 
recenzja: Chodera Danuta: Zapomniana historia teatru polskiego. Życie Uniwersyteckie 2003 nr 1 s. 32-33 (sprawozdanie z promocji książki w ramach cyklu "Verba Sacra", Poznań, ...) szczegóły 
recenzja: Flader Katarzyna: O Teatrze Rapsodycznym. Scena 2003 nr 1/2 s. 37  szczegóły 
recenzja: Mikos Marek: Dwaj rapsodycy. Gazeta Wyborcza 2002 nr 261 s. 18  szczegóły 
recenzja: Poskuta-Włodek Diana: Bliźniaczość - rapsodyczność. Didaskalia 2003 nr 53 s. 124-127  szczegóły 
8.książka: Krasiński Edward: Teatr Polski w Warszawie 1939-2002. W dziewięćdziesiątą rocznicę otwarcia (29 I 1913 - 29 I 2003). 2002 ([Historia Teatru Polskiego w okresie wojennym oraz od 1945 pod kierunk...) szczegóły 
recenzja: Raszewska Magdalena: The Teatr Polski of Warsaw. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 2003 nr 3/4 s. 59  szczegóły 
9.książka: Mrozińska Stanisława: Teatr wśród ruin Warszawy. Wspomnienia i dokumenty z lat 1944-1945. 1989  szczegóły 
recenzja: A.L.: Trybuna Ludu 1989 nr 246 s. 5  szczegóły 
recenzja: Koprowski Jan: Teatr w ruinach. Nowe Książki 1990 nr 4 s. 60-61  szczegóły 
recenzja: Miłkowski Tomasz: Kultura [Warszawa] 1989 nr 39 s. 16  szczegóły 
recenzja: Nowości wydawnicze o Warszawie: Teatr. Kronika Warszawy 1990 nr 1/4 s. 203-204  szczegóły 
recenzja: Sowińska Beata: Życie Warszawy 1989 nr 189 s. 7  szczegóły 
10.książka: Piekarski Stanisław: Mars i Melpomena. Polskie teatry żołnierskie na obczyźnie 1939-1948. 2000 (Wstęp. - I. Pierwsze polskie teatry żołnierskie na obczyźnie: 1. Na te...) szczegóły 
recenzja: Ney-Krwawicz Marek: "Mars i Melpomena" - dwie książki o działalności polskich teatrów wojskowych w latach II wojny światowej. Dzieje Najnowsze 2002 r. 34 nr 3 s. 211-217  szczegóły 
11.książka: Piekarski Stanisław: Polskie muzy w krajobrazie Szwajcarii. Żołnierska scena 2 Dywizji Strzelców Pieszych w okresie internowania w Szwajcarii w latach 1940-1945. 2002 ([Formowanie się teatrów w obozach internowanych na terenie Szwajcarii,...) szczegóły 
12.książka: Piekarski Stanisław: Polskie orły nad Dunajem. Twórczość sceniczna żołnierzy polskich internowanych na Węgrzech 1939-1945. 2002  szczegóły 
13.książka: Piekarski Stanisław: Polskie teatry jenieckie w Niemczech 1939-1945. 2001 ([T. 1: Nt. działalności teatralnej zespołów scenicznych w oflagach: A...) szczegóły 
recenzja: Mieszkowska Anna: Polskie teatry jenieckie w Niemczech 1939-1945. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 95 s. 4 (także nt. promocji książki w Muzeum Teatralnym w Warszawie, 4 IV 2001...) szczegóły 
recenzja: Ney-Krwawicz Marek: "Mars i Melpomena" - dwie książki o działalności polskich teatrów wojskowych w latach II wojny światowej. Dzieje Najnowsze 2002 r. 34 nr 3 s. 211-217  szczegóły 
recenzja: Wydarzenia. Rzeczy Teatralne 2001 nr 6 s. 44-49 (m.in. not. nt. promocji książki 4 IV 2001 w Teatrze Wielkim...) szczegóły 
14.książka: Piekarski Stanisław: Z frontu na scenę. Tradycje Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. 2002 ([Teatry żołnierskie okresu miedzywojennego i w czasach II wojny świato...) szczegóły 
15.książka: Poskuta-Włodek Diana: Trzy dekady z dziejów sceny. Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie w latach 1914-1945. 2001 ([Dzieje teatru pod kierownictwem kolejnych dyrektorów: Tadeusza Pawlik...) szczegóły 
recenzja: Alma Mater 2002 nr 37 s. 52 (not....) szczegóły 
recenzja: Mieszkowska Anna: Trzy dekady z dziejów sceny. Tydzień 2002 nr 19 s. 18  szczegóły 
recenzja: Nowotarska Róża: Róg obfitości czyli krótki przegląd nowości książkowych. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 22 III s. 8-9 (m.in. rec. tej książki...) szczegóły 
recenzja: Osterloff Barbara: Teatr w Krakowie. Nowe Książki 2002 nr 3 s. 17  szczegóły 
recenzja: Rozmaitości. Rzeczy Teatralne 2001 nr 7/8 s. 65-68 (m.in. not. o spotkaniu promocyjnym 31 X 2001 w Teatrze im. Juliusza Sł...) szczegóły 
16.książka: Schiller Leon: Theatrum militans. 1939-1945. 1987  szczegóły 
recenzja: A.L.: Odrodzenie 1988 nr 6 s. 11  szczegóły 
recenzja: Fejcher-Akhtar Katarzyna: Przegląd Polski = Polish Review 1988 z 10 XII 7, 13  szczegóły 
recenzja: [Głogowski Krzysztof] K.G.: Kierunki 1988 nr 2 s. 13  szczegóły 
recenzja: Kultura [Warszawa] 1988 nr 2 s. 10 (nota...) szczegóły 
recenzja: Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1988 nr 1/2 s. 41 (nota...) szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
17.odwołanie: Artykuły z okazji 50-lecia powstania Teatru Rapsodycznego w Krakowie. x  szczegóły 
artykuł: Dymowski Eligiusz: Wskrzeszenie umarłych (Refleksje na Złoty Jubileusz Teatru Rapsodycznego). Goniec Teatralny 1991 nr 36 s. 2  szczegóły 
artykuł: J.B.: Pamięć o Teatrze Rapsodycznym. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 83 s. 7 (nt. mszy św. odprawionej 27 III 1994 w Krakowie w intencji osób związa...) szczegóły 
artykuł: Kowalska Jolanta: Nasze ostatnie Oberammerangau. Dialog [Warszawa] 1992 nr 12 s. 114-122 (nt. działalności Teatru Rapsodycznego w Krakowie...) szczegóły 
artykuł: Kwiatkowska Halina: Nasz własny świat (50-lecie Teatru Rapsodycznego). Przekrój 1991 nr 2419 s. 9  szczegóły 
artykuł: Kwiatkowska Halina, Malak Tadeusz, Michałowska Danuta: Teatr Rapsodyczny - jaki był?. Tygodnik Powszechny 1991 nr 44 s. 6-7 (wyw. z aktorami Teatru Rapsodycznego Mieczysława Kotlarczyka w Krakowi...) szczegóły 
artykuł: Malak Tadeusz: "Polska będzie, Lolusiu...". Teatr 1991 nr 11 s. 21-26 (o działającym w latach 1941-1967 Teatrze Rapsodycznym w Krakowie oraz ...) szczegóły 
artykuł: [Mamoń Bronisław] BM: Pamięć o Teatrze Rapsodycznym. Tygodnik Powszechny 1991 nr 47 s. 8 (nota o uroczystościach z okazji 50-lecia powstania Teatru Rapsodyczneg...) szczegóły 
artykuł: Michałowska Danuta: Legenda i prawda Teatru Rapsodycznego. Powściągliwość i Praca 1992 nr 4 s. 6 (wywiad z okazji 50-lecia powstania teatru; rozm. Anna Karoń...) szczegóły 
artykuł: Okoń Jan: Rapsodyczny jubileusz. Ruch Literacki 1992 z. 3 s. 307-309 (omów. uroczystości, które odbyły się w Krakowie w dniach 3-10 XI 1991 ...) szczegóły 
artykuł: (tm): Jubileusz Rapsodycznego. Goniec Teatralny 1991 nr 34 s. 2 (not. o uroczystych obchodach 50. roczn. powstania Teatru Rapsodycznego...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Baran Zbigniew: Kantor - sztuka eksperymentu. Rzeczpospolita 1996 nr 137 s. 27 (m.in. o odsłonięciu na froncie kamienicy przy ul. Szewskiej 21 w Krako...) szczegóły 
19.artykuł: Batóg Włodzimierz: Gazeta. Magazyn 1995 nr 30 s. 2 (list dot. kolaboracji aktorów z okupantem niemieckim...) szczegóły 
20.artykuł: Bernacki Bartłomiej: Teatr i ośrodki kulturalne w okresie okupacji sowieckiej kresów północno-wschodnich II Rzeczypospolitej (1939-1941) w świetle prasy legalnej. Białoruskie Zeszyty Historyczne 2002 z. 17 s. 156-172 (dotyczy m. in. następujących teatrów: Państwowy Teatr Polski BSRR, Pań...) szczegóły 
21.artykuł: Berwińska Krystyna: Lalki na barykadzie. Gazeta. Magazyn 2001 nr 39 s. 28-29 (nt. działaln. warszawskiego teatrzyku "Kukiełki pod Barykadą"; z fot....) szczegóły 
22.artykuł: BM: Teatr Papieża [Jana Pawła II]. 60 lat Rapsodycznego. Gazeta Wyborcza 2001 nr 196 s. 11 (nt. początków Teatru Rapsodycznego w Krakowie; nota...) szczegóły 
23.artykuł: Borucki Gwidon: Na Bliskim Wschodzie (Polscy artyści w czasie II wojny światowej). Tydzień 1998 nr 41-47 (wspomnienia nt. życia teatralnego...) szczegóły 
nawiązanie: Łazarz S.: Uzupełniam. Tydzień 1998 nr 49 s. 13  szczegóły 
24.artykuł: Braun Kazimierz: Teatr emigracyjny krajowi przywracany. Arkusz 1998 nr 12 s.4-5 (o opublikowanych ostatnio pracach nt. polskiego teatru emigracyjnego...) szczegóły 
25.artykuł: Brodacki Krystian: Aktor nieznany. 110-lecie Teatru im. J. Słowackiego. Tygodnik Solidarność 2003 nr 48 s. 29 (Teatr im. J. Słowackiego w Krakowie jako miejsce konspiracji w latach ...) szczegóły 
26.artykuł: Budzyński Janusz: Na wojennej lwowskiej fali. Szpilki 1988 nr 6 s. 89 (nt działalności artystycznej zespołu kabaretowego "Wesoła Lwowska Fala...) szczegóły 
nawiązanie: Lisiewicz Paweł: Szpilki 1988 nr 10 s. 5  szczegóły 
27.artykuł: Castori-Dąbrowska Ludwika: Moi kochankowie. Semper Fidelis 1995 nr 5, s. 15-18, nr 6 s. 18-21 (wspomn. związane z teatrem we Lwowie; cd. w 1996...) szczegóły 
nawiązanie: Heczkowa Alma: Semper Fidelis 1996 nr 2 s. 31 (list do redakcji...) szczegóły 
28.artykuł: Castori-Dąbrowska Ludwika: Moi kochankowie. Semper Fidelis 1996 nr 1 s. 20-21 (wspomn. związane z teatrem we Lwowie; cd. z 1995...) szczegóły 
29.artykuł: Castori Ludwika: Z moich wspomnień teatralnych. Suplement 1998 nr 3 s. 6-8 (o działalności Państwowego Polskiego Teatru Dramatycznego we Lwowie w ...) szczegóły 
30.artykuł: Dąbrowski Bronisław: Droga ludzi teatru do Polski niepodległej. Życie Literackie 1988 nr 37 s. 6-7 (wspomnienie nt. Państwowego Polskiego Teatru Dramatycznego we Lwowie ...) szczegóły 
31.artykuł: Denys Marta: Scena 1988 nr 7 s. 14-15 (o powstaniu i działalności Teatru Zrzeszenia Aktorskiego w Lublinie w ...) szczegóły 
32.artykuł: Drewniak Bogusław: Organizacja niemieckiego życia teatralnego na obszarach okupowanej Polski w latach II wojny światowej. Pamiętnik Teatralny 1997 z. 1/4 s. 460-503  szczegóły 
33.artykuł: EI: Jubileusz teatru. Nasz Dziennik 2001 nr 267 s. 8 (zapowiedź programu obchodów 60. rocznicy powstania Teatru Rapsodyczneg...) szczegóły 
34.artykuł: Engelking Barbara: Kultura i rozrywka. x 2001 ([m.in. nt. życia teatralnego; w ks. zb.:] Barbara Engelking, Jacek Leo...) szczegóły 
35.artykuł: Gasztold Tadeusz: Słupskie Prace Humanistyczne 1986 nr 7a (1986) s. 47-62 (m.in. nt. działalności Teatru Polskiego na Obczyźnie i amatorskich gru...) szczegóły 
36.artykuł: Godlewska Joanna: Kolaboracja czy nieposłuszeństwo. Mówią Wieki 1996 nr 1 s. 34-36  szczegóły 
37.artykuł: Górska-Damięcka Irena: Fragment z pamiętnika. Kalendarz Teatralny na rok zwykły 1989 1989 s. 50-54 (wspomnienie nt. środowiska aktorów w okupowanej Warszawie; m.in. dot. ...) szczegóły 
38.artykuł: Górska-Damięcka Irena: Po wyroku na Igo Syma. Dialog [Warszawa] 1989 nr 9 s. 145-150 (wspomnienie dotyczące środowiska aktorów w okupowanej Warszawie i wyro...) szczegóły 
39.artykuł: Groński Ryszard Marek: Polityka 1988 nr 16 s. 14 (o działalności teatrzyków i kabaretów w getcie warszawskim...) szczegóły 
40.artykuł: Groński Ryszard Marek: Pre-September Laughter. The Warsaw Voice 1989 nr 36 s. 9 (m.in. o teatrach satyrycznych Warszawy we wrześniu 1939: "Ali Baba" (K...) szczegóły 
41.artykuł: Groński Ryszard Marek: Śmierć czeka na brawa (Teatr w getcie warszawskim). Polityka - Kultura 1993 nr 9 s. III  szczegóły 
42.artykuł: Groński Ryszard Marek: Teatrzyki na scenie historii. Polityka 1990 nr 40 s. 14 (nt. teatrzyków działajacych w 1939 r. na ziemiach polskich zajętych 17...) szczegóły 
43.artykuł: Gross Natan: W drodze i po drodze - polskie korzenie hebrajskiego kabaretu. Archiwum Emigracji 2000 z. 3 s. 103-111 (nt. działalności teatru rewiowego "Li-la-lo" w 1945 r....) szczegóły 
44.artykuł: [Gucewicz Krystyna] (peg): Express Wieczorny 1989 nr 105 s. 5 (rys historyczny Teatru Lalki i Aktora "Baj" w Warszawie z okazji jubil...) szczegóły 
45.artykuł: Hera Janina: Losy aktorów w Generalnym Gubernatorstwie (wrzesień 1939-1 VIII 1944). Pamiętnik Teatralny 1997 z. 1/4 s. 315-409 (sprost.: Janina Hera, Pamiętnik Teatralny 1998 z. 1/2 s. 358; J...) szczegóły 
sprostowanie: Hera Janina: Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 261 (list do redakcji...) szczegóły 
46.artykuł: Hera Janina: Prośba. Tygodnik Powszechny 1993 nr 46 s. 7 (list do redakcji z prośbą do czytelników o udostępnienie informacji, r...) szczegóły 
47.artykuł: Hernik Spalińska Jagoda: Życie teatralne Wilna podczas II wojny światowej. Pamiętnik Teatralny 1997 z. 1/4 s. 585-684 (zawiera zestawienie repertuaru w l. 1939-1941...) szczegóły 
48.artykuł: Hiller Carl H.: Legnicki Teatr Miejski w latach 1938-1943. Szkice Legnickie 1994 t. 16 s. 65-80  szczegóły 
49.artykuł: Horbatowski Piotr: Teatr polski we Lwowie w czasie wojny. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1993 nr 93 s. 2, 7  szczegóły 
50.artykuł: Horbatowski Piotr: Życie teatralne we Lwowie w latach 1939-1946. Pamiętnik Teatralny 1997 z. 1/4 s. 685-734 (z Aneksem zawierającym dokumentację prasową dot. Państwowego Polskiego...) szczegóły 
51.artykuł: Horbowski Adam: Teatr im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie. x 1988 ([W ks. zb.:] Odbudowa życia kulturalnego w województwie rzeszowskim. 1...) szczegóły 
52.artykuł: Inglot Mieczysław: Polskie życie teatralne Lwowa lat 1939-1941. Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A 1996 t. 50 (1995) s. 9 (komunikat...) szczegóły 
53.artykuł: Jackiewicz Aleksander: Liudas Gira i polscy uchodźcy w Wilnie w latach 1939-1941. Znad Wilii 1996 nr 3 s. 7 (życie teatralne w Wilnie...) szczegóły 
54.artykuł: Jaśkiewicz Bronisław: Kultura w okresie okupacji niemieckiej (Muzyka, śpiew i teatr). x 1988 ([W ks. zb.:] Odbudowa życia kulturalnego w województwie rzeszowskim. 1...) szczegóły 
55.artykuł: J.R.K.: Pamięć żywego słowa. 60. rocznica powstania Teatru Rapsodycznego. Rzeczpospolita 2001 nr 195 s. A11 (nota...) szczegóły 
56.artykuł: Kawiarnia "U Aktorek" [w Warszawie]. Pamiętnik Teatralny 1997 z. 1/4 s. 520-561 (dokumentacja działalności kawiarni "U Aktorek" w Warszawie; zawiera: ...) szczegóły 
57.artykuł: Kijonka Tadeusz: Dwie ewakuacje. Śląsk 2000 nr 9 s. 36-37 (dotyczy lat II wojny światowej...) szczegóły 
58.artykuł: Kochanowski Jerzy: Propaganda teatralna. Mówią Wieki 1996 nr 11/12 s. 78-80  szczegóły 
59.artykuł: Kolaboracja - bojkot - weryfikacja. Pamiętnik Teatralny 1997 z. 1/4 s. 4-35 (zapis dyskusji pośw. kolaboracji aktorów w czasie wojny; rozm.: Janina...) szczegóły 
60.artykuł: Kołakowska Urszula: Na rogatkach kultury polskiej. Argumenty 1989 nr 30 s. 9 (życie literackie i teatralne Lublina w l. 1944-45...) szczegóły 
61.artykuł: Kołakowska Urszula: W konspiracji. Argumenty 1989 nr 39 s. 14 (literatura i teatr w czasach okupacji hitlerowskiej...) szczegóły 
62.artykuł: Korzeniewski Bohdan: Drzewa i ludzie. Teatr 1997 nr 9 s. 48-52 (wspomn. nt. sytuacji teatru i postaw aktorów w czasie wojny; z fot. B....) szczegóły 
63.artykuł: Korzeniewski Bohdan: Uwagi o teatrze po wojnie (1942). Pamiętnik Teatralny 1997 z. 1/4 s. 760-781 (ze wstępem: Barbara Lasocka: Dzieje pewnego maszynopisu...) szczegóły 
64.artykuł: Kosiński Dariusz: Polskie życie teatralne w obozach, więzieniach i miejscach zsyłek na terenie ZSRR i Litwy 1939-1947. Pamiętnik Teatralny 1997 z. 1/4 s. 735-756  szczegóły 
65.artykuł: Kosiński Dariusz: Tygodnik Powszechny 1989 nr 31 s. 8 (list z apelem o nadsyłanie wspomnień nt. dziejów polskiego życia teatr...) szczegóły 
66.artykuł: Krasiński Edward: Działalność komisji weryfikacyjnych ZASP 1945-1949. Pamiętnik Teatralny 1997 z. 1/4 s. 36-112 (w sprawie kolaboracji aktorów w czasie II wojny światowej; z Aneksem z...) szczegóły 
67.artykuł: Kuligowska-Korzeniewska Anna: Teatrzyki rewiowe i sceny kabaretowe w getcie warszawskim. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1998 nr 9/10 s. 22 (wyw.; rozm.: Janusz Kozłowski...) szczegóły 
68.artykuł: Kuźma Ewa: Działalność teatralna w KL Auschwitz. Krakowskie Studia Małopolskie 2002 nr 6 s. 291-300 (m.in.: Bronisław Dardziński, Tadeusz Hertman-Kański, Stefan Jaracz, Zb...) szczegóły 
69.artykuł: Kwiatkowska Halina: Nasz wielki kolega. Przegląd Polski = Polish Review 1998 nr z 16 X s. 6 (wspomnienie o wspólnych występach w Teatrze Rapsodycznym z Karolem Woj...) szczegóły 
70.artykuł: Lasocka Barbara: Dzień powszedni "Bazaru" 1939-1944. Pamiętnik Teatralny 1997 z. 1/4 s. 504-519 (o działalności w Warszawie "Bazaru, Kawiarni-Baru oraz Warsztatów Art...) szczegóły 
71.artykuł: Leociak Jacek: "Jesteśmy w sercu getta". Tygodnik Powszechny 1991 nr 30 s. 7 (spraw. z koncertu upamiętniającego 50. rocznicę otwarcia Teatru i Sali...) szczegóły 
72.artykuł: Lis Andrzej: Nie było straconego czasu. Trybuna Ludu 1989 nr 210 s. 5 (nt. działalności teatrów polskich w latach II wojny...) szczegóły 
73.artykuł: Lis Andrzej: Teatr w "chwili osobliwej". Trybuna Ludu 1989 nr 198 s. 7 (omówienie repertuaru teatrów Warszawy 1-2 IX 1939...) szczegóły 
74.artykuł: Łapicki Andrzej: PIST [Państwowy Instytut Sztuki Teatralnej] w czasie wojny. Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 107-118  szczegóły 
75.artykuł: Majewski Józef: Teatr Wojska Polskiego w czasie II wojny światowej w "neutralnej Szwajcarii". Studia Słowianoznawcze 2000 t. 1 s. 133-146 (o działalności amatorskich zespołów teatralnych żołnierzy polskich int...) szczegóły 
76.artykuł: Marczak-Oborski Stanisław: Sur le theatre du temps de la Seconde Guerre Mondiale. Polish Art Studies 1990 t. 11 s. 165-168  szczegóły 
77.artykuł: Michałowska Danuta: Na reducie słowa. Rzeczpospolita 2001 nr 196 s. A9 (na temat początków działalności teatru; rozm. Jerzy Sadecki...) szczegóły 
78.artykuł: Mieszkowska Anna: nr s.  szczegóły 
79.artykuł: Niszczczenie kultury polskiej. Wysiłki obronne Polaków: Teatr. x 1998 ([W ks. zb.:] Dzieje Poznania w latach 1793-1945. [T. 2; cz. 2:] 1918-1...) szczegóły 
80.artykuł: Nowicka Justyna: "Balladyna" 3491. Rzeczpospolita 1998 nr 121 s. 28 (o spotkaniu uczestników i widzów spektaklu Juliusza Słowackiego "Balla...) szczegóły 
81.artykuł: Olesik Jan: Teatry obozowe. x 1988 ([W ks. id.]: Oflag II C Woldenberg. Warszawa 1988, s. 171-189...) szczegóły 
omówienie: Sowińska Beata: Życie Warszawy 1988 nr 232 s. 7  szczegóły 
82.artykuł: Otocki Wiesław: Kultura polska na okupowanych przez ZSRR terytorich Małopolski Wschodniej w latach 1939-1941. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 6 s. 69-85 (m.in. dotyczy życia literackiego i teatralnego...) szczegóły 
83.artykuł: Patriotyzm na scenie (60. rocznica Teatru Rapsodycznego). Nasz Dziennik 2001 nr 196 s. 7 (nt. uroczystości rocznicowych w Krakowie; 22 VIII 2001...) szczegóły 
84.artykuł: Pelikan Jarmil: Theatrum militans (Polskie divadlo za druhe svetove valky). x 1987 ([w czasopiśmie:] Sbornik Praci Filosoficke Fakulty Brnenske Univerz...) szczegóły 
85.artykuł: Pierwsza dyskusja o weryfikacji. Protokół Walnego Zgromadzenia Gniazda Warszawskiego ZASP 26-27 IV 1945. Pamiętnik Teatralny 1997 z. 1/4 s. 113-126 (ze wstępem Marzeny Kuraś...) szczegóły 
86.artykuł: Rozmaitości. Rzeczy Teatralne 2001 nr 7/8 s. 65-68 (m.in. not. nt. obchodów 60-lecia powstania Teatru Rapsodycznego w Krak...) szczegóły 
87.artykuł: Rydz Krystyna: A słowo stało się teatrem. Ikar 2001 nr 12 s. 18 (z okazji 60-lecia powstania Teatru Rapsodycznego w Krakowie...) szczegóły 
88.artykuł: Sadecki Jerzy: Minister przeprasza za poprzedników PRL. Rzeczpospolita 2001 nr 196 s. A9 (wyrażenie ubolewania przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego A...) szczegóły 
89.artykuł: Schuetz Alfred: Teatr pod bombami. Dziennik Pojezierza 1989 nr 93 s. 3-4 (fragment wspomnień nt. działalności teatrów polowych II Korpusu wojsk ...) szczegóły 
90.artykuł: Szarota Tomasz: Kina i teatrzyki jawne. Teatr tajny i salony warszawskie. x 1988 ([W ks. id.]: Okupowanej Warszawy dzień powszedni. Warszawa 1988, s. 32...) szczegóły 
91.artykuł: Szarzyńska Bernadeta: Powstanie i działalność rzeszowskiego teatru dramatycznego w latach 1944-1948. Rocznik Przemyski 2000 t. 36 z. 4 s. 29-43 (początki działalności teatru państwowego w Rzeszowie funkcjonującego p...) szczegóły 
92.artykuł: Śleszyński Wojciech: Sowieckie teatry, zespoły estradowe i filharmonia w obwodzie białostockim w latach 1939-1941. Białostocczyzna 1999 nr 4 s. 82-89 (dot. teatrów: Polski Teatr Dramatyczny w Białymstoku, Polski Teatr Kuk...) szczegóły 
93.artykuł: Tomaszewski Jerzy: Dzieje teatrów konspiracyjnych Krakowa. Czas Przeszły i Przyszły 1989 nr 166 s. 2  szczegóły 
94.artykuł: Tuszyńska Agata: Muza nie zamilkła. Scena 1989 nr 1 s. 12-13  szczegóły 
95.artykuł: Wasiuczyński Stanisław: Gazeta Krakowska 1989 nr 72 s. 5 (wywiad z członkiem emigracyjnego zespołu "Polowa Czołówka Teatralna Nr...) szczegóły 
96.artykuł: Woźniakowski Krzysztof: Jawne polskie życie teatralne w okupowanym Krakowie 1939-1945. Pamiętnik Teatralny 1997 z. 1/4 s. 410-459  szczegóły 
97.artykuł: Zaczkowski Piotr: Lwowicz jak Lwów. Śląsk 2000 nr 9 s. 37-39 (nt. przeniesienia Państwowego Polskiego Teatru Dramatycznego prowadzon...) szczegóły 
98.artykuł: Zeinbaum Yaccov: Teatry i literackie kawiarnie warszawskiego getta. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 12/13 s. 33, 35  szczegóły 
99.artykuł: Żyłowska Idalia: To nie była tylko zabawa. Teatr z czasów okupacji. Znad Wilii 1995 nr 17 s. 7 (o dziecięcych teatrzykach podwórkowych w Wilnie...) szczegóły