Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1914-1939
Możesz zmienić zakres lat: do

Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1914-1939
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Ateneum 1928-1998. 1998 (Elżbieta Wysińska: Siedemdziesięciolecie [rys historyczny]. - Dyrektor...) szczegóły 
2.książka: Barański Kamil: Przeminęli zagończycy, chliborobi, chasydzi... Rzecz o ziemi stanisławowsko-kołomyjsko-stryjskiej. 1988 ([Passim informacje o życiu teatr. w miejscowościach kresowych po 1919 ...) szczegóły 
recenzja: Choroszy Jan A.: Tygodnik Powszechny 1989 nr 14 s. 6  szczegóły 
recenzja: Tomaszewski Jerzy: Polin 1990 t. 5 s. 426-427  szczegóły 
3.książka: Bielawska Alina: Amatorski i zawodowy teatr w Kielcach w latach 1914-1939. 1999 ([Monografia życia teatralnego w Kielcach]....) szczegóły 
recenzja: Stańczyk: Życie teatralne i inne. Ikar 2000 nr 4 s. 18  szczegóły 
4.książka: Boy-Żeleński Tadeusz: Romanse cieniów. Wybór recenzji teatralnych. 1987  szczegóły 
recenzja: Greń Zygmunt: Życie Literackie 1988 nr 20 s. 8  szczegóły 
recenzja: Jesionowska Wanda: Nowe Książki 1988 nr 6 s. 47-48  szczegóły 
polemika: Natanson Wojciech: Życie Literackie 1988 nr 25 s. 5, 11  szczegóły 
sprostowanie: Markiewicz Henryk: Życie Literackie 1988 nr 27 s. 13  szczegóły 
polemika: [Banaszczyk Eugeniusz] Zagończyk: Nike 1989 nr 1 s. 16 (polemika z wypowiedzią telewizyjną red. ks. J. Hena...) szczegóły 
5.książka: Chodubski Andrzej: Nauka, kultura i sztuka w Wolnym Mieście Gdańsku. 2000 ([Zawiera m.in.:] Teatr, życie muzyczne i sztuki plastyczne [dot. teatr...) szczegóły 
recenzja: Andrzejewski Marek: Pisanie o Gdańsku. Tytuł [Gdańsk] 2001 nr 1/2 s. 165-186  szczegóły 
recenzja: Semków Piotr: Acta Cassubiana 2000 t. 2 s. 379385  szczegóły 
6.książka: Ciechowicz Jan: Dom opowieści. Ze studiów nad Teatrem Rapsodycznym Mieczysława Kotlarczyka. 1992 (Uwagi wstępne. I. Życie i śmierć Teatru Rapsodycznego [kalendarium]. I...) szczegóły 
recenzja: Mieczysław Kotlarczyk's rhapsody theatre. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1993 nr 3 s. 46  szczegóły 
recenzja: Poskuta Diana: "Dom opowieści". Tytuł [Gdańsk] 1992 nr 2 s. 202-208  szczegóły 
recenzja: Teatralia 1991-1992. Pamiętnik Teatralny 1993 z. 1/2 s. 306 (nota...) szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: Legenda i prawda o Teatrze Rapsodycznym. Tygodnik Powszechny 1992 nr 46 s. 8  szczegóły 
artykuł: (abc): Spór o Rapsodyczny. Goniec Teatralny 1992 nr 22/23 s. 16 (sprawozdanie z promocji książki, Gdańsk, 22 V 1992...) szczegóły 
artykuł: Ciechanowicz Jan: Jestem badaczem światłocienia. Gazeta Uniwersytecka [Gdańsk] 1992 nr 8 s. 5-6, 8 (wywiad z autorem nt. książki; rozm. Anna Malcer...) szczegóły 
7.książka: Cierniak Jędrzej: Zaborowska nuta. 1988  szczegóły 
recenzja: J.M..: Tygodnik Ludowy 1989 nr 4 s. 6  szczegóły 
8.książka: Dramat i teatr dwudziestolecia międzywojennego. 1992 (I. Studia, rozprawy, artykuły: Jacek Popiel: Stan badań nad dramatem p...) szczegóły 
recenzja: Godlewska Joanna: Oklaski wykluczone. Teatr 1996 nr 7/8 s. 71  szczegóły 
polemika: Timoszewicz Jerzy: Teatr 1996 nr 10 s. 64 (list do red....) szczegóły 
9.książka: Gall Iwo: Pisma o teatrze. Budowniczy tła scenicznego. Scena "Białej Ściany". Wspomnienia. Szkice i notatki. 1993 (Urszula Aszyk: Iwo Gall - człowiek teatru. - Urszula Aszyk: O koncepc...) szczegóły 
recenzja: Pamiętnik Teatralny 1994 z. 3/4 s. 533 (nota...) szczegóły 
10.książka: Górski Konrad: Teatralia z lat 1938-1983. 1999 ([Wybór recenzji teatralnych (głównie dot. Teatru Ziemi Pomorskiej w T...) szczegóły 
11.książka: Grzymała-Siedlecki Adam: Z teatrów warszawskich. 1926-1939. 1972  szczegóły 
recenzja: Krasiński Edward: Dialog [Warszawa] 1994 nr 6 s. 136-137 (notatka ówczesnego Kierownika Redakcji Teatralnej Wydawnictwa Artystyc...) szczegóły 
12.książka: Horbatowski Piotr: W szponach polityki. Polskie życie teatralne w Kijowie 1919-1938. 1999 (Przedmowa. - Wprowadzenie. - I. Teatr zawodowy 1919-1938: I. Czas kont...) szczegóły 
13.książka: Horzyca Wilam: Listy Wilama Horzycy. 1991 ([Adresaci:] Erwin Axer (2 z 1956, 1958), Stanisław Witold Balicki (7 z...) szczegóły 
recenzja: Radgowski Michał: Listy Wilama Horzycy. Rzeczpospolita 1992 nr 136 s. 4  szczegóły 
recenzja: Teatralia 1991-1992. Pamiętnik Teatralny 1993 z. 1/2 s. 308 (nota...) szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: Idealiści i rynek. Dialog [Warszawa] 1992 nr 9 s. 125-130  szczegóły 
14.książka: Horzyca Wilam: Polski teatr monumentalny. 1994 (Lidia Kuchtówna: Wstęp. - I. "Organizowanie wyobraźni narodowej": Trop...) szczegóły 
recenzja: Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 251 (nota...) szczegóły 
15.książka: Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego im. Stanisława Staszica. R. 28: 1991 nr 1: Teatr w regionie hrubieszowskim. 1995 (Porowska Anna: Ruch teatralny w powiecie hrubieszowskim w latach 1918-...) szczegóły 
16.książka: Irzykowski Karol: Pisma teatralne. 1995 (T. 1: 1896-1926. Recenzje i felietony, artykuły, listy otwarte. 879 s....) szczegóły 
recenzja: Baniewicz Elżbieta: Krytyk artysta. Twórczość 1996 nr 9 s. 141-142  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Klerk heroiczny w teatrze. Tygodnik Powszechny 1996 nr 2 s. 13  szczegóły 
recenzja: Melkowski Stefan: Gigant krytyki. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 47 s. 21  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: "Pisma teatralne" Karola Irzykowskiego. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 204 s. 7 (nota...) szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: Wesołe życie Karola. Gazeta Wyborcza 1995 nr 281 s. 14  szczegóły 
17.książka: Irzykowski Karol: Pisma teatralne. 1997 (T. 4: 1934-1939. Recenzje i felietony, artykuły. 1997, 873 s., [1] k. ...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Kroniki teatralne Irzykowskiego. Tygodnik Powszechny 1998 nr 17 s. 13 (nota...) szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1997 nr 12 s. 61 (not....) szczegóły 
18.książka: Jackiewicz Mieczysław: Polskie życie kulturalne w Republice Litewskiej 1919-1940. 1997 ([M.in. rozdziały:] Prasa polska. Środowisko literackie [Alfons Bojko, ...) szczegóły 
recenzja: Białokozowicz Bazyli: Polska kultura na Litwie Kowieńskiej. Dziś 1998 nr 11 s. 108-110  szczegóły 
recenzja: Białokozowicz Bazyli: Polskie życie kulturalne na Litwie Kowieńskiej (1919-1940). Znad Wilii 1998 nr 18 s. 5  szczegóły 
recenzja: Czapiewski Edward: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1999 nr 3 s. 503-507  szczegóły 
recenzja: Kosman Marceli: Zapiski Historyczne 2000 t. 65 z. 1 s. 195-197  szczegóły 
recenzja: Pukszto Andrzej: W hołdzie Polakom Kowieńszczyzny. Znad Wilii 1998 nr 7 s. 7  szczegóły 
recenzja: Tarka Krzysztof: Dzieje Najnowsze 2000 r. 32 nr 2 s. 164-166  szczegóły 
recenzja: Wajer Jakub: Przegląd Zachodni 1999 nr 3 s. 201-203  szczegóły 
19.książka: Jasiński Zenon: Działalność kulturalno-oświatowa Polaków za Olzą (1920-1938). 1990 ([Passim o działalności polskich teatrów amatorskich]....) szczegóły 
recenzja: Boruta Mirosław: Wierchy 1993 r. 57 (1988-1991) s. 409-411  szczegóły 
recenzja: Jaworski Kazimierz: Kultura i oświata przed wojną. Głos Ludu 1990 nr 74 s. 5  szczegóły 
recenzja: Zahradnik Stanisław: O międzywojennej działalności kulturalno-oświatowej Polaków na Zaolziu. Zwrot 1990 nr 8 s. 56-58  szczegóły 
20.książka: Kalinowska Maria: Los, Miłość, Sacrum. Studia o dramacie romantycznym i jego dwudziestowiecznej recepcji. 2003 (Słowo wstępne. * Część I: Między Losem a Opatrznością - świat dramatów...) szczegóły 
21.książka: Komorowska Małgorzata: Szymanowski w teatrze. 1992 ([Dot. utworów scenicznych Karola Szymanowskiego; m.in. nt. librett aut...) szczegóły 
recenzja: Chylińska Teresa: Muzyka 1993 nr 1 s. 133-140  szczegóły 
recenzja: Gruszczyński Piotr: Teatr muzyką ogromny. Ruch Muzyczny 1993 nr 3 s. 6  szczegóły 
recenzja: Teatralia 1991-1992. Pamiętnik Teatralny 1993 z. 1/2 s. 305 (nota...) szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: Karol Szymanowski's theatre. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1992 nr 4 s. 50-51  szczegóły 
22.książka: Kotowski Wojciech: Teatry Deutsche Buehne w Wielkopolsce i na Pomorzu. 1919-1939. 1985  szczegóły 
recenzja: Wrzesiński Wojciech: Zapiski Historyczne 1989 z. 1 s. 171-174  szczegóły 
23.książka: Krasiński Edward, Wysińska Elżbieta: 60 lat Teatru Ateneum. Za co kochamy Scenę 61. 1988  szczegóły 
24.książka: Krasiński Edward: Teatr Polski Arnolda Szyfmana 1913-1939. 1991 (Zarys dziejów Teatru Polskiego [w Warszawie] (Od inauguracji do srebrn...) szczegóły 
recenzja: Klukowski Bogdan: Instytucja z charakterem, człowiek z pasją. Nowe Książki 1993 nr 2 s. 56-57 (z fot. Arnolda Szyfmana...) szczegóły 
recenzja: Lewko Marian: Arnold Szyfman i jego teatr. Akcent 1993 nr 1/2 s. 255-259  szczegóły 
recenzja: Teatralia 1991-1992. Pamiętnik Teatralny 1993 z. 1/2 s. 304-305 (nota...) szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: On the eightieth anniversary of Warsaw's Teatr Polski. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1993 nr 1 s. 46  szczegóły 
25.książka: Kruk Stefan: Teatr Miejski w Lublinie. 1918-1939. 1997 (Wstęp. - I. Fundamenty: 1. Publiczność. 2. Przedsiębiorstwo "Teatr Mie...) szczegóły 
recenzja: Lewko Marian: Z dziejów teatru w Lublinie. Akcent 1998 nr 4 s. 124-127  szczegóły 
recenzja: S.J.: Z życia teatralnego Lublina. Rota 1998 nr 4 s. 111  szczegóły 
26.książka: Limanowski Mieczysław: Był kiedyś teatr Dionizosa. 1994 (Zbigniew: Osiński: Mieczysław Limanowski - dzisiaj. - Ważniejsze daty ...) szczegóły 
recenzja: Niziołek Grzegorz: Guślarz. Didaskalia 1995 nr 6 s. 44, 45  szczegóły 
recenzja: Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 251 (nota...) szczegóły 
recenzja: Prussak Maria: Marzyciel czy praktyk? Jak czytać Mieczysława Limanowskiego?. Dialog [Warszawa] 1995 nr 8 s. 122-128  szczegóły 
27.książka: Marczak-Oborski Stanisław: Teatr w Polsce. 1918-1939. Wielkie ośrodki. 1984  szczegóły 
recenzja: Dudzik Wojciech: Polish Art Studies 1988 t. 9 s. 313-9  szczegóły 
28.książka: Michalska Iwonna, Michalski Grzegorz: Wychowanie przez teatr szkolny w II Rzeczypospolitej. 1999  szczegóły 
29.książka: Michalska Iwonna, Michalski Grzegorz: Wychowanie przez teatr szkolny w II Rzeczypospolitej. 1994 (Wprowadzenie. - Szkolny teatr tradycyjny: 1. Pedagogiczna koncepcja sz...) szczegóły 
recenzja: Kukołowicz Teresa: Roczniki Nauk Społecznych = Annales de Sciences Sociales = Annals of Social Sciences 2001 t. 27 (1999) z. 2 s. 161  szczegóły 
recenzja: Słomka Ewa: Wychowawcze aspekty czasopism dziecięcych i teatru szkolnego. Roczniki Nauk Społecznych = Annales de Sciences Sociales = Annals of Social Sciences 1998 t. 25 (1997) z. 2 s. 180-191  szczegóły 
recenzja: Śliwerski Bogusław: Spór i troska o szkolny teatr w okresie II Rzeczypospolitej. Res Humanae 1996 t. 4 s. 219-222  szczegóły 
30.książka: Mykita-Glensk Czesława: Kalendarium polskich przedstawień amatorskich na Górnym Śląsku w latach 1919-1921. 1993  szczegóły 
31.książka: Mykita-Glensk Czesława: Polskie życie teatralne na Śląsku Opolskim w okresie międzywojennym. 1990 ([Działaność teatrów amatorskich]....) szczegóły 
recenzja: Olszowski Andrzej: Kwartalnik Opolski 1992 (1991) nr 1/2 s. 85-86  szczegóły 
32.książka: Nowicki Ron: Warsaw. The cabaret years. 1991  szczegóły 
recenzja: Rostropowicz Clark Joanna: Dopóki nas okrutny nie rozłączy czas.... Przegląd Polski = Polish Review 1992 nr z 17 XII s. 12  szczegóły 
33.książka: Osiński Zbigniew: Pamięć Reduty. Osterwa, Limanowski, Grotowski. ([Zawiera m.in.:] Wprowadzenie. - Reduta i jej tradycja. - Instytut Red...) szczegóły 
34.książka: Osiński Zbigniew: Samotność Osterwy. Co dalej w badaniach nad Osterwą i Redutą?. 1997 ([Nt. braku zainteresowania współczesnych ludzi teatru Teatrem Reduta w...) szczegóły 
35.książka: Osterwa Juliusz: Reduta i teatr. Artykuły, wywiady, wspomnienia. 1914-1947. 1991 ([Wybór wywiadów, artykułów, przemówień, wypowiedzi w ankietach, listów...) szczegóły 
recenzja: Chojnacka Anna: Osterwa i Reduta. Podkowiański Magazyn Kulturalny 1997 nr 1 s. 13-16 (z fot. Juliusza Osterwy i not. o Annie Chojnackiej...) szczegóły 
recenzja: Popiel Jacek: Ruch Literacki 1994 z. 1/2 s. 163-164  szczegóły 
recenzja: Teatralia 1991-1992. Pamiętnik Teatralny 1993 z. 1/2 s. 308 (nota...) szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: Idealiści i rynek. Dialog [Warszawa] 1992 nr 9 s. 125-130  szczegóły 
36.książka: Osterwa Juliusz: Z zapisków. 1992 ([Wybór tekstów Juliusza Osterwy o tematyce teatralnej z l. 1919-1947:...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1993 nr 29 s. 11  szczegóły 
recenzja: Popiel Jacek: Ruch Literacki 1994 z. 1/2 S. 163-164  szczegóły 
recenzja: Teatralia 1991-1992. Pamiętnik Teatralny 1993 z. 1/2 s. 308 (nota...) szczegóły 
37.książka: Pastuszka Stefan Józef: Amatorski ruch artystyczny na wsi polskiej. 1918-1939. 1994 ([Zawiera m.in.:] II. Teoretyczne podstawy rozwoju teatru ludowego: 1. ...) szczegóły 
38.książka: Pastuszka Stefan Józef: Teatr ludowy na wsi polskiej w okresie II Rzeczypospolitej. 1990 ([Dzieje teatru ludowego na wsi polskiej w okresie międzywojennym; zawi...) szczegóły 
recenzja: Grzywna Józef: Przegląd Historyczny 1992 t. 83 z. 1 s. 188-191  szczegóły 
39.książka: Pastuszka Stefan Józef: Teatr ludowy w II Rzeczypospolitej. 1995 (Wstęp. - Rozdział I. Wkład organizacji społecznych w rozwój amatorskie...) szczegóły 
recenzja: Cygan Jerzy: Recenzje. Podlaski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 2 s. 58-60  szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 1996 nr 2 s. 235  szczegóły 
recenzja: Turos Lucjan: Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego 1995 nr 29 s. 233-235  szczegóły 
40.książka: Piekarski Stanisław: Polskie teatry żołnierskie 1915-1939. 1999 (Przedmowa. - Wstęp. - I. Teatry wojskowe podczas I wojny światowej: 1....) szczegóły 
41.książka: Piekarski Stanisław: Z frontu na scenę. Tradycje Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. 2002 ([Teatry żołnierskie okresu miedzywojennego i w czasach II wojny świato...) szczegóły 
42.książka: Popiel Jacek: Dramat a teatr polski dwudziestolecia międzywojennego. 1995 (Wstęp. - I. Spory o dramat w dwudziestoleciu międzywojennym: Walka o t...) szczegóły 
recenzja: Godlewska Joanna: Da capo. Teatr 1996 nr 3 s. 45  szczegóły 
recenzja: Książki Wydawnictwa Universitas. Impresje 1996 nr 1(2) (1995/1996) s. 30-31 (nota...) szczegóły 
recenzja: Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 168-178  szczegóły 
recenzja: Ratajczakowa Dobrochna: Pamiętnik Literacki 1998 z. 1 s. 168-178  szczegóły 
recenzja: Sieradzki Jacek: Nieoswojone dwudziestolecie. Dialog [Warszawa] 1996 nr 3 s. 127-130  szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: Pamiętnik Teatralny 1996 z. 3/4 s. 622-627  szczegóły 
43.książka: Poskuta-Włodek Diana: Trzy dekady z dziejów sceny. Teatr im. Juliusza Słowackiego w Krakowie w latach 1914-1945. 2001 ([Dzieje teatru pod kierownictwem kolejnych dyrektorów: Tadeusza Pawlik...) szczegóły 
recenzja: Alma Mater 2002 nr 37 s. 52 (not....) szczegóły 
recenzja: Mieszkowska Anna: Trzy dekady z dziejów sceny. Tydzień 2002 nr 19 s. 18  szczegóły 
recenzja: Nowotarska Róża: Róg obfitości czyli krótki przegląd nowości książkowych. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 22 III s. 8-9 (m.in. rec. tej książki...) szczegóły 
recenzja: Osterloff Barbara: Teatr w Krakowie. Nowe Książki 2002 nr 3 s. 17  szczegóły 
recenzja: Rozmaitości. Rzeczy Teatralne 2001 nr 7/8 s. 65-68 (m.in. not. o spotkaniu promocyjnym 31 X 2001 w Teatrze im. Juliusza Sł...) szczegóły 
44.książka: Rozmowy z Wilamem Horzycą. 1992 ( Lidia Kuchtówna: Wstęp. - Rozmowy [53 wyw. prasowe z l. 1925-1958 nt...) szczegóły 
recenzja: Mamoń Bronisław: "Rozmowy z Wilamem Horzycą". Notatnik Teatralny 1993 nr 5 s. 10  szczegóły 
recenzja: Śmigielski Bogdan: Horzyca i Lwów. Nowe Książki 1994 nr 1 s. 46 (z fot. Wilama Horzycy...) szczegóły 
recenzja: Teatralia 1991-1992. Pamiętnik Teatralny 1993 z. 1/2 s. 308 (nota...) szczegóły 
45.książka: Schiller Leon: Rozmowy z Leonem Schillerem. Wywiady i autowywiady. 1923-1953. 1996  szczegóły 
recenzja: Baltyn Hanna: "Leon Schiller znowu z nami". Nowe Książki 1997 nr 8 s. 44-45  szczegóły 
recenzja: Baniewicz Elżbieta: Po co nam pisma Leona Schillera?. Twórczość 1997 nr 9 s. 141-142  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Janusz R.: Arcykapłan świątyni. Plus Minus 1997 nr 12 s. 19  szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1997 nr 1 s. 60 (nota...) szczegóły 
recenzja: Osterloff Barbara: Schiller w rozmowach. Teatr 1997 nr 6 s. 49-50 (z portr. Leona Schillera, mal. Zbigniew Pronaszko...) szczegóły 
46.książka: Sielicki Franciszek: Życie gospodarcze i społeczne, szkolnictwo oraz kultura wiejska na Wilejszczyźnie w okresie międzywojennym. 1991 ([M.in. o amatorskim ruchu teatralnym]....) szczegóły 
nawiązanie: Sielicki Franciszek: Za studiów nad kresami północno-wschodnimi. Slavia Orientalis 1998 nr 1 s. 17-26 (uzupełnienia...) szczegóły 
47.książka: Słonimski Antoni: Gwałt na Melpomenie. 1959  szczegóły 
recenzja: K.M.: Słonimski na licytacji. Rzeczpospolita 1991 nr 260 s. 2 (not. inf. o odnalezieniu w gmachu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych egze...) szczegóły 
recenzja: K.M.: Zgwałcona ampułka - aukcja książek Antoniego Słonimskiego. Rzeczpospolita 1991 nr 261 s. 1 (nt aukcji książek odnalezionych w gmachu Ministerstwa Spraw Wewnętrzny...) szczegóły 
recenzja: Parylak Henryk: Nikt nie słyszał o Słonimskim?. Gazeta Wyborcza 1995 nr 233 s. 15 (list do red....) szczegóły 
48.książka: Śmigielski Bogdan: Reduta w Wilnie. 1925-1929. 1989  szczegóły 
recenzja: A.L.: Trybuna Ludu 1989 nr 300 s. 6  szczegóły 
recenzja: Bojarska Maria: Kresy i początki. Nowe Książki 1991 nr 9 s. 46-47 (z fot. Bogdana Śmigielskiego...) szczegóły 
recenzja: Greń Zygmunt: Soczewka Reduty. Życie Literackie 1990 nr 4 s. 2  szczegóły 
sprostowanie: Życie Literackie 1990 nr 5 s. 12 (Żywocik literacki...) szczegóły 
recenzja: Jackiewicz Mieczysław: Dzieje "Reduty". Kurier Wileński 1990 102 3  szczegóły 
recenzja: Natanson Wojciech: Słowo Powszechne 1989 nr 199 s. 4  szczegóły 
recenzja: Osiński Zbigniew: Bogdan Śmigielski, Reduta w Wilnie 1935-1929. Pamiętnik Teatralny 1990 z. 3/4 s. 539-552 (z aneksem: Obsady przedstawień, zawierającym uzupełnienia pracy Bogdan...) szczegóły 
nawiązanie: Śmigielski Bogdan: Słowo Powszechne 1989 nr 227 s. 4 (wyw. z B. Śmigielskim.; rozm. Paweł Smogorzewski...) szczegóły 
49.książka: Śmigielski Bogdan: Teatr Wołyński im. Juliusza Słowackiego 1930-1939.  szczegóły 
recenzja: Rozmaitości. Rzeczy Teatralne 2003 nr 12 s. 54-57 (m.in. not. nt. spotkania promocyjnego; Warszawa, 17 II 2003...) szczegóły 
50.książka: Teatr i antropologia. Materiały sesji "Antropologia teatru jako wydarzenia na pograniczu kultur" (Białystok, 20 XI 1993). 1996 ( Małgorzata Gawrychowska-Sowul: Wstęp. - Irena Sławińska: Antropologi...) szczegóły 
51.książka: Teatr Narodowy w Warszawie. 1996 ([Wydawnictwo okolicznościowe z okazji otwarcia Teatru Narodowego 3 X 1...) szczegóły 
52.książka: Troczyński Konstanty: Pisma teatralne. 2001 ([Zbiór recenzji teatralnych ze spektakli wystawianych w Teatrze Polsk...) szczegóły 
53.książka: Wierciński Edmund: Notatki i teksty z lat 1921-55. 1991 ([Wybór art. publicystycznych i wspomn., rec. teatralnych, notatek, dzi...) szczegóły 
recenzja: Teatralia 1991-1992. Pamiętnik Teatralny 1993 z. 1/2 s. 307 (nota...) szczegóły 
recenzja: Teatralia 1991-1992. Pamiętnik Teatralny 1993 z. 1/2 s. 309  szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: Idealiści i rynek. Dialog [Warszawa] 1992 nr 9 s. 125-130  szczegóły 
54.książka: Wierzyński Kazimierz: Wrażenia teatralne. Recenzje z lat 1932-1939. 1987  szczegóły 
recenzja: Banek Dariusz: Miesięcznik Literacki 1989 nr 1 s. 134-135  szczegóły 
recenzja: Bojarska Maria: Dialog [Warszawa] 1988 nr 9 s. 160-166  szczegóły 
recenzja: Czarnecka Teresa: Kronika Warszawy 1989 nr 2 s. 218  szczegóły 
recenzja: Greń Zygmunt: Życie Literackie 1988 nr 8 s. 7  szczegóły 
recenzja: Kądziela Paweł: Nowe Książki 1988 nr 12 s. 48-50  szczegóły 
recenzja: Marx Jan: Odrodzenie 1988 nr 15 s. 11  szczegóły 
recenzja: [Mętrak Krzysztof] (Km): Literatura 1988 nr 4 s. 69 ([nota]...) szczegóły 
55.książka: Ziewiec Irena: Teatr Reduta w Rzeszowie 1925-1938. 1994 ([Monografia teatru amatorskiego Teatr Reduta w Rzeszowie]....) szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
56.odwołanie: Artykuły z okazji 75-lecia Teatru Polskiego w Warszawie. x  szczegóły 
57.odwołanie: Artykuły z okazji siedemdziesiątej rocznicy powstania Teatru "Reduta" w Warszawie.  szczegóły 
artykuł: Lubicz-Lisowski Juliusz: Kochać teatr. Życie Warszawy 1989 nr 280 s. 6 (wspomn. nt. Teatru "Reduta" w Warszawie...) szczegóły 
artykuł: Lubicz-Lisowski Juliusz: [Siedemdziesiąt] 70 lat Reduty. Kurier Polski 1989 nr 222 s. 5 (wspomn. o pracy w Teatrze "Reduta" w Warszawie...) szczegóły 
artykuł: Łapicki Andrzej: 70-lecie Reduty. Życie Warszawy 1989 nr 277 s. 4 (nota przypominająca powstanie Teatru "Reduta" w Warszawie...) szczegóły 
artykuł: O przywiązaniu (70. rocznica powstania "Reduty"). Kultura [Warszawa] 1989 nr 51/52 s. 12 (nt. Teatru "Reduta" w Warszawie...) szczegóły 
artykuł: Pysiak Krzysztof: Fluidy Reduty. Życie Warszawy 1989 nr 280 s. 6 (geneza, główne założenia i działalność Teatru "Reduta" w Warszawie w o...) szczegóły 
artykuł: Śmigielski Bogdan: Secesje w Wilnie. Teatr 1989 6 22-4 (nt. wileńskiego okresu działalności Teatru "Reduta", l. 1925-29...) szczegóły 
artykuł: Życie Literackie 1990 nr 2 s. 12 (Żywocik literacki; z okazji 70. rocznicy powstania Teatru "Reduta" w W...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
58.impreza: Sympozjum poświęcone "Reducie" Juliusza Osterwy i innym europejskim laboratoriom w latach 1910-1940 (1991).  szczegóły 
artykuł: (kap): Sympozjum o "Reducie". Życie Warszawy 1991 nr 277 s. 7 (ogł....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
59.artykuł: Abramow-Newerly Jarosław: Od Jamy Michalikowej do Smoczej. Związkowiec = The Alliancer 1989 nr 22/23 s. C5 (nt. kabaretów warszawskich...) szczegóły 
60.artykuł: Antoszkiewicz Teresa: Teatr i dramat pasyjny w okresie dwudziestolecia międzywojennego. x 1990 ([W ks. zb.:] Popularny dramat i teatr religijny w Polsce. Lublin 1990 ...) szczegóły 
61.artykuł: Artyści i pisarze polscy o teatrze żydowskim. Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 278-287 (teksty aut.: Artur Ćwikowski, Helena Romer-Ochenkowska, S.B., Stefan ...) szczegóły 
62.artykuł: Baranowski Krzysztof: Środowisko artystyczne, literackie i dziennikarskie. x 1996 ([W ks.:] Krzysztof Baranowski: Inteligencja łódzka w latach II Rzeczyp...) szczegóły 
63.artykuł: Bełkot Jan: O życiu artystycznym międzywojennego Torunia. Promocje Kujawsko-Pomorskie 2002 nr 2 s. 16-17 (dot. m.in. życia teatralnego...) szczegóły 
64.artykuł: Białota Marek: Mickiewicz Redutowców. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2002 z. 2 s. 189-203 (nt. inscenizacji dramatów Adama Mickiewicza...) szczegóły 
65.artykuł: Bielawska Alina: Funkcja estetyczna, dydaktyczna, patriotyczna i rekreacyjna amatorskiego ruchu teatralnego Kielc w dwudziestoleciu międzywojennym. Kieleckie Studia Edukacji Wczesnoszkolnej 2000 t. 2 s. 29-48 (m.in. o repertuarze szkolnych zespołów teatralnych w Kielcach i sekcji...) szczegóły 
66.artykuł: Bojarska Maria: Tezy o szopce politycznej. Teatr Lalek 1988 nr 4 s. 10-13  szczegóły 
67.artykuł: Bonusiak Andrzej: Działalność stowarzyszeń charytatywnych, kulturalno-oświatowych i sportowych gminy żydowskiej w Rzeszowie w okresie międzywojennym. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Społeczno-Pedagogiczna i Historyczna: Historia 1993 z. 3 s. 145-153 (m.in. o żydowskich zespołach i scenach teatralnych...) szczegóły 
68.artykuł: Broncell Zdzisław: Piosenka dla Ordonki. Tydzień 1991 nr 10 s. 12 (nt. sytuacji finansowej Teatru na Pohulance w Wilnie w 1939 r....) szczegóły 
69.artykuł: Bułat Mirosława M.: Teatr polski w świetle publicystyki Michała Weicherta na łamach "Literarisze bleter". Studia Judaica 2002 nr 1 s. XII-XIII (dot. głównie publicystyki z lat 1924-1928; streszczenie referatu...) szczegóły 
70.artykuł: Chłosta Jan: Z historii polskiego teatru amatorskiego na Warmii i Mazurach. Inspiracje [Pismo Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"] 1996 nr 1 s. 45-47 (dot. lat 1891-1939...) szczegóły 
71.artykuł: Chodubski Andrzej: Mass media i sztuka w Wolnym Mieście Gdańsku. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Cywilizacje w Czasie i Przestrzeni 1997 nr 3 s. 67-85 (dot. także polskiego i niemieckiego życia teatralnego...) szczegóły 
72.artykuł: Ciechowicz Jan: Mizeria i śpiewanie. Pomerania 1999 nr 6 s. 35-39 (nt. życia teatralnego Gdyni...) szczegóły 
73.artykuł: Cybulska Maria: Tradycje Teatru Amatorskiego im. Aleksandra Fredry w Sandomierzu. Sandomierzanin 2001 nr 7/8 s. 7, 10, nr 9 s. 9-10, nr 10 s. 9 (o działalności teatru od roku 1919 do pierwszych lat po wojnie; także ...) szczegóły 
74.artykuł: Cyperling Juliusz: W życiu jak w teatrze. Kronika Miasta Łodzi 1999 z. 1/2 s. 87-91 (o Teatrze Miejskim w Łodzi...) szczegóły 
75.artykuł: Czerniawska Witolda: List z Olsztyna. Goniec Teatralny 1990 nr 21 s. 1-2 (o życiu teatralnym w Wilnie...) szczegóły 
76.artykuł: Czubara Krzysztof: Brylantowe gody "Stylowego". Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 3 s. 67-69 (m.in. nt. gościnnych występów artystów scen warszawskich w dwudziestol...) szczegóły 
77.artykuł: Dąbrowski Bronisław: Droga ludzi teatru do Polski niepodległej. Życie Literackie 1988 nr 37 s. 6-7 (wspomn. nt. Teatru Polskiego w Kijowie, ok. 1915...) szczegóły 
78.artykuł: Dąbrowski Bronisław: Droga ludzi teatru do Polski niepodległej. Życie Literackie 1988 nr 37 s. 6-7 (wspomnienie nt. Teatru Polskiego w Kijowie, ok. 1915...) szczegóły 
79.artykuł: Doroszewski Jerzy: Aktywność społeczna, oświatowa i kulturalna nauczycieli szkól pedagogicznych na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939. Przegląd Historyczno-Oświatowy 1997 [nr] 3/4 s. 115-134 (m.in. nt. działalności kół dramatycznych przy Państwowych Seminariach ...) szczegóły 
80.artykuł: Doroszewski Jerzy: Oświata pozaszkolna i rozwój życia kulturalno-oświatowego. x 2000 ([w ks.:] Jerzy Doroszewski: Oświata i życie kulturalne społeczności uk...) szczegóły 
81.artykuł: Drozdowski Marian Marek: Teatry warszawskie 1938 r. w oczach włoskiego reżysera. Kronika Warszawy 1995 nr 4 s. 131-135 (omów. szkicu Pietro Masserano Tarricio "Teatry warszawskie 1938 r."...) szczegóły 
82.artykuł: Dużyk Józef: Nowy renesans teatru. x 1997 ([w ks.:] Dzieje Krakowa. T. 4. Kraków w latach 1918-1939. Kraków 1997...) szczegóły 
83.artykuł: Estreicher Leon: O Teatrze Szkolnym przy placu Św. Ducha. Teatr 1992 nr 9 s. 36-37 (wspomn. nt. Teatru Szkolnego działającego przy Teatrze im. J. Słowacki...) szczegóły 
84.artykuł: Fox Dorota: Kabaretowa eksplozja. Opcje 1999 nr 3 s. 36-39 (historia polskiego kabaretu...) szczegóły 
85.artykuł: Franczukowski Zbigniew: Teatr u wód czyli polanickie wspomnienia. Sycyna 1997 nr 20 s. 20 (m.in. nt. działalności Teatru Zdrojowego w Polanicy Zdroju otwartego 2...) szczegóły 
86.artykuł: Garboś Elżbieta: Sandomierski teatr amatorski. Notatnik Sandomierski 1993 nr 5 s. 37-40  szczegóły 
87.artykuł: Godlewska Joanna: Lata dwudzieste, lata dziewięćdziesiąte. Jak wyglądało życie teatralne przed wojną. Gazeta Wyborcza 1991 nr 271 s. 17  szczegóły 
polemika: Natanson Wojciech: "Lata dwudzieste, lata dziewięćdziesiąte". Gazeta Wyborcza 1992 nr 5 s. 11  szczegóły 
88.artykuł: Got Jerzy: Krakowscy aktorzy w niemieckim "Kolosalnym obrazie filmowym". Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 187-194 (nt. udziału aktorów z krakowskich teatrów w filmie "Tyrannenherrschaf...) szczegóły 
89.artykuł: Gozdawa Zdzisław, Stępień Wacław: Szpilki 1988 nr 51 s. 8-9 (nt. erotyki i nagości w kabaretach i rewiach...) szczegóły 
90.artykuł: Groński Ryszard Marek: Konfitury z gruszek na wierzbie. Polityka 1995 nr 43 s. 85 (nt. roli politycznej kabaretów...) szczegóły 
91.artykuł: Groński Ryszard Marek: Listopadowe echa. Polityka 1993 nr 46 s. 23 (nt. działalności kabaretów w Warszawie po odzyskaniu niepodległości w ...) szczegóły 
92.artykuł: Groński Ryszard Marek: Polityka 1988 nr 4 s. 15 (felieton z okazji 75-lecia Teatru Polskiego w Warszawie...) szczegóły 
93.artykuł: Groński Ryszard Marek: Polityka 1988 nr 4 s. 15 (felieton nt. powstania Teatru Polskiego w Warszawie ...) szczegóły 
94.artykuł: Groński Ryszard Marek: Trzeba mieć to minimum. Polityka 1998 nr 51 s. 93 (felieton o kabarecie "Qui Pro Quo", działajęcym w Warszawie w l. 1919-...) szczegóły 
95.artykuł: Groński Ryszard Marek: The Warsaw Voice 1988 nr 4 s. 10 (nt. warszawskich kabaretów...) szczegóły 
96.artykuł: Grzywna Józef: Teatr Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego w województwie kieleckim w latach 1923-1939. Rocznik Świętokrzyski 1993 t. 20 s. 95-106  szczegóły 
97.artykuł: Guderian-Czaplińska Ewa: Iluzje konkurencji. Kronika Miasta Poznania 2000 nr 3 s. 210-225 (dot. konkurencji jako czynnika wpływającego na różnicowanie się między...) szczegóły 
98.artykuł: Hanke Rajmund: Gradacja kulturalna? Dwa teatry, lunapark. x 1988 (o działalności teatrów "Reduta Śląska", 1933-1939, i "Płomyk Śląski", ...) szczegóły 
99.artykuł: Hernik Spalińska Jagoda: Rodzaju żeńskiego. Dialog [Warszawa] 1996 nr 3 s. 150-158 (nt. dramatów napisanych przez kobiety w l. 30-tych XX w., ich realizac...) szczegóły 
100.artykuł: Hernik Spalińska Jagoda: Teatr na Środach Literackich. Pamiętnik Teatralny 1993 z. 1/2 s. 183-230 (wybór tekstów sprawozdań ze Śród Literackich w Wilnie poświęconych tea...) szczegóły 
101.artykuł: Hernik-Spalińska Jagoda: Żydowskie towarzystwa teatralne w Wilnie w świetle dokumentów (1928-1938). Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 288-292  szczegóły 
102.artykuł: Hohenauer Emanuel Charlenz: Moje teatry polowe. Karta 1995 nr 17 s. 61-67 (wspomn. pośw. działalności polskich teatrów polowych podczas I wojny ...) szczegóły 
103.artykuł: Iwanow Mikołaj: Teatr polski w ZSRR. ([W ks.: id.]: Polacy w Związku Radzieckim w latach 1921-1939. Wrocław ...) szczegóły 
104.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Jak powtał teatr "Lutnia". Kurier Wileński 1996 nr 166 s. 10 (o Towarzystwie Muzyczno-Dramatycznym "Lutnia" w Wilnie...) szczegóły 
105.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Muzyczno-Dramatyczne Towarzystwo "Lutnia" (Polacy na Kowieńszczyźnie). Znad Wilii 1997 nr 23 s. 6 (nt. działalności w latach 1919-1928 w Kownie...) szczegóły 
106.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Teatr amatorski w Wiłkomierzu. Znad Wilii 1997 nr 20 s. 7 (nt. działalności teatru w Wiłkomierzu w l. 1924-1938...) szczegóły 
107.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Witold Dowgird - twórca amatorskiego teatru polskiego na Kowieńszczyźnie. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 187-204  szczegóły 
108.artykuł: Jedynak Stanisław: Kultura polska w dwudziestoleciu międzywojennym. Rota 1993 nr 2/3 s. 12-16 (m.in. o teatrze...) szczegóły 
109.artykuł: Kabot Tamara: Życie kulturalno-oświatowe na Polesiu w okresie międzywojennym. Białostocczyzna 1998 nr 2 s. 22-30 (m. in. o życiu teatralnym w Brześciu; więcej odziałalności Teatru Społ...) szczegóły 
110.artykuł: Kalendarz ważniejszych imprez i wydarzeń w bibliotekach publicznych w Płocku. Bibliotekarz Płocki 1997 nr 1 s. 50 (not. o wystawie "Znani pisarze i aktorzy w karykaturach i rysunkach Ed...) szczegóły 
111.artykuł: Kamińska Ida: Moje życie, mój teatr. Dialog [Warszawa] 1995 nr 7 s. 99-107 (wspomnienia dot. pracy w zespole Estery Racheli Kamińskiej głównie w l...) szczegóły 
112.artykuł: Karasińska Marta: Literatura i teatr: Teatry dramatyczne. x 1998 ([W ks. zb.:] Dzieje Poznania w latach 1793-1945. [T. 2; cz. 2:] 1918-1...) szczegóły 
113.artykuł: Karolczak Waldemar: Z dziejów parku sołackiego w dwudziestoleciu międzywojennym. Kronika Miasta Poznania 1999 nr 3 s. 143-160 (m.in. o przedstawianych tam spektaklach teatralnych...) szczegóły 
114.artykuł: Kiernikowski Paweł: "Izkor Buch Chełm" o życiu kulturalnym w Chełmie w latach 1914-1939. Rocznik Chełmski 2002 t. 7 (2001) s. 381-385 (m.in. o teatrze żydowskim...) szczegóły 
115.artykuł: Kilarska Grażyna: O wileńskim teatrze Łątek czyli "taka sobie bajeczka o kosztownych lalkach". Gdański Rocznik Kulturalny 2000 t. 19 s. 146-160  szczegóły 
116.artykuł: Klupś Marek: Teatr amatorski Polskiego Towarzystwa Kultury i Sztuki im. Aleksandra hr. Fredry "Fredreum" [w Gostyniu]. Grabonoskie Zapiski Regionalne 1991 t. 1 s. 23-44 (z aneksem pt. "Repertuar teatru Fredreum Październik 1924 - Gru...) szczegóły 
117.artykuł: Kobyliński Szymon: Nieletnia Melpomena. Życie Warszawy 1994 nr 273 s. 15 (fel. nt. teatrów warszawskich w dwudziestoleciu międzywojennym...) szczegóły 
118.artykuł: Komorowski Jarosław: Pamiątki po wołyńskim teatrze. Spotkania z Zabytkami 2001 nr 10 s. 14-15 (nt. ocalałych pamiątek po teatrze w Łucku...) szczegóły 
119.artykuł: Koniarz Grzegorz: Róg Krupniczej i Karmelickiej. Suplement 1990 nr dwa [z I] s. 4 (losy Teatru "Bagatela" w Krakowie...) szczegóły 
120.artykuł: Konieczny Paweł: Scena 1988 nr 11 s. 4-5 (życie teatralne w XI 1918...) szczegóły 
121.artykuł: Korwin-Milewski Hipolit: Teatr Wileński "Na Pohulance" - jak z tym naprawdę było? (Ze wspomnień Hipolita Korwina-Milewskiego). Kurier Wileński 1994 nr 64-68  szczegóły 
122.artykuł: Korzeniewski Bohdan: Schillerowski Wydział Reżyserski. Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 67-74 (w Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej w Warszawie, dot. także powo...) szczegóły 
123.artykuł: Kowalska Marta: Polskie Towarzystwo Teatralne w Łodzi (1903-1921). (Z dziejów mecenatu teatralnego). Studia Słowianoznawcze 2001 t. 2 s. 195-226  szczegóły 
124.artykuł: Kozłowska Mirosława: Reduta w Wilnie: lipiec - grudzień 1925. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 2002 nr 13 (321) s. 119-147 (o działalności teatru Reduta w Wilnie...) szczegóły 
125.artykuł: Krasiński Edward: Seventy-five years of the Teatr Polski of Warsaw (1913-1939 period). Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1988 nr 8/10 s. 9-13 (z okazji 75-lecia Teatru Polskiego w Warszawie...) szczegóły 
126.artykuł: Krasiński Edward: Wojenna sesja. Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 3-4 (nt. sesji poświęconej Państwowemu Instytutowi Sztuki Teatralnej, Warsz...) szczegóły 
127.artykuł: Król Eugeniusz C.: Polska i Polacy w propagandzie narodowych socjalistów w Niemczech (1934-1938). Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi 2003 nr 26 (2532) s. 207-254 (m.in. nt. kontaktów literackich i teatralnych z Niemcami w okresie mię...) szczegóły 
128.artykuł: Kruk Stefan: Lubelska dyrekcja Stanisławy Wysockiej 1926-1927. Pamiętnik Teatralny 1994 z. 3/4 s. 313-330 (nt. Teatru Miejskiego w Lublinie...) szczegóły 
129.artykuł: Kruk Stefan: Przedsiębiorstwo "Teatr Miejski" w Lublinie (1921-1939). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1995 t. 11 (1993) s. 67-88  szczegóły 
130.artykuł: Kruk Stefan: Teatralia w lubelskiej "Myśli Żydowskiej" 1916-1917. x 1998 ([w ks. zb.:] Żydzi w Lublinie. Materiały do dziejów społeczności żydow...) szczegóły 
131.artykuł: Krynicka Natalia: Teatr żydowski w międzywojennej Warszawie. Midrasz 2001 nr 13 [właśc. 1] s. 16-17  szczegóły 
132.artykuł: Kuchtówna Lidia: Nauczyciele sztuki aktorskiej. Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 5-15 (na wydziale aktorskim Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnejw Warszaw...) szczegóły 
133.artykuł: Kuchtówna Lidia: Nurt polskiego teatru monumentalnego. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 4 s. 22-29 (nt. modelu teatru realizowanego przez Leona Schillera i Wilama Horzycę...) szczegóły 
134.artykuł: Kuharski Allen: Teatr wielkich niemożliwości. Teatr 1995 nr 12 s. 11-13 (twórcy awangardy polskiego teatru: Stanisław Ignacy Witkiewcz, Bruno S...) szczegóły 
135.artykuł: Kuligowska-Korzeniewska Anna: Folklor w teatrze: od Leona Schillera do Teatru Wiejskiego Węgajty. Łódzkie Studia Etnograficzne 1998 t. 37 s. 13-21  szczegóły 
136.artykuł: Kuligowska-Korzeniewska Anna: Folklor w teatrze. Od Leona Schillera do Teatru Wiejskiego Węgajty. Tygiel Kultury 1998 nr 9/10 s. 95-100 (sprost. nr Tygiel Kultury nr 11/12, s. 149...) szczegóły 
137.artykuł: Kupczak Janusz M.: Z dziejów Teatru Polskiego w KIjowie. Wrocławskie Studia Wschodnie 1999 [t.] 3 s. 25-37 (nt. teatru polskiego w Kijowie w l. 1918-1938, a zwłaszcza nt. działal...) szczegóły 
138.artykuł: Kuropatwa Katarzyna: Życie teatralne w Łodzi od połowy XIX wieku do roku 1940. Bez Wandy 2001 nr 5 s. 4-10  szczegóły 
139.artykuł: Kwiatkowski Tadeusz: Bagatela! Bagatela?. Suplement 1990 nr dwa [z I] s. 2 (nt. Teatru "Bagatela" w Krakowie...) szczegóły 
140.artykuł: Lasocka Barbara: Leona Schillera Warsztat Teatralny. Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 85-100 (dot. utworzenia przez Leona Schillera na potrzeby Wydziału Sztuki Reży...) szczegóły 
141.artykuł: Lawiński Ludwik: Mój Lwów. Szpilki 1990 nr 2 s. 13 (wspomn. nt. teatrów lwowskich; tekst z 1958...) szczegóły 
142.artykuł: Likwidacja Teatru Polskiego w Kijowie (1926-1938) w aktach GPU i NKWD. Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 195-224 (wybór dokumentów; ze wstępem i w opracowaniu Marii Wosiek...) szczegóły 
143.artykuł: Linert Andrzej: Narodziny Polskiego Teatru [w Katowicach]. Śląsk 1997 nr 9 s. 46-49 (dzieje powstania Teatru Polskiego w Katowicach w 1922...) szczegóły 
144.artykuł: Linert Andrzej: Teatralny rok 1920. Śląsk 1996 nr 5 s. 20-21 (o zespołach dramatycznych działających na Górnym Śląsku w 1920...) szczegóły 
145.artykuł: Lis Michał: Boże Narodzenie i karnawał przed 60 laty. Wczoraj. Dzisiaj. Jutro 1992 nr 94/95 (1991/1992) s. 94-106 (m.in. nt. amatorskich przedstawień teatralnych organizowanych na Śląsk...) szczegóły 
146.artykuł: Lisowska Małgorzata: Teatr lwowski w latach 1918-1939. Semper Fidelis 1995 nr 1 s. 21-24  szczegóły 
147.artykuł: Lorkowska Halina: Jak teatry poznańskie Polskę witały. Kronika Miasta Poznania 1998 nr 4 s. 155-161 (głównie dotyczy repertuaru Teatru Polskiego w sezonie 1918/1919...) szczegóły 
148.artykuł: Lubimski L.A.: Sukcesy sceniczne i tragedia (Część 8). Dziennik Kijowski 1994 nr 18 s. 7 (nt. działalności sceny...) szczegóły 
149.artykuł: Lubimski L.A.: Sukcesy sceniczne i tragedia (Część II-III). Dziennik Kijowski 1993 nr 6 s. 4, nr 7 s. 4 (historia i losy Państwowego Teatru Polskiego w Kijowie, sceny działają...) szczegóły 
150.artykuł: Lubimski L.A.: Sukcesy sceniczne i tragedia (Część IX-XV). Dziennik Kijowski 1995 nr 2, 4-5, 8, 10-12 (historia i losy Państwowego Teatru Polskiego w Kijowie, sceny działają...) szczegóły 
151.artykuł: Lubimski L.A.: Sukcesy sceniczne i tragedia (Część V). Dziennik Kijowski 1994 nr 11 s. 4 (nt. działalności sceny w l. 1931-1933...) szczegóły 
152.artykuł: Lubimski L.A.: Sukcesy sceniczne i tragedia (Państwowy Teatr Polski w Kijowie). Dziennik Kijowski 1992 nr 4 s. 6 (historia i losy sceny, działającej w l. 1931-1938...) szczegóły 
153.artykuł: Lubimski L.A.: Sukcesy sceniczne i tragedia. Dziennik Kijowski 1994 nr 16 s. 3 (nt. represji dot. zespołu w l. 1933-1936...) szczegóły 
154.artykuł: Lubimski L.A.: Sukcesy sceniczne i tragedia. Dziennik Kijowski 1994 nr 8 s. 4 (historia i losy Państwowego Teatru Polskiego w Kijowie, sceny działają...) szczegóły 
155.artykuł: Łaszkiewicz Maria: Teatr obrzędowy Jędrzeja Cierniaka. x 1990 ([W ks. zb.:] Popularny dramat i teatr religijny w Polsce. Lublin 1990 ...) szczegóły 
156.artykuł: Łągwa-Szelągowska Elżbieta: Wizja i szkolna codzienność. Scena 2000 nr 2 s. 18-19 (nt. koncepcju "teatru ludowego" Jędrzeja Cierniaka...) szczegóły 
157.artykuł: Łągwa-Szelągowska Elżbieta: Z dziejów teatru szkolnego. Scena 1999 nr 7 s. 20-22, nr 8 s. 14-15 (dot. okresu 20-lecia międzywojennego...) szczegóły 
158.artykuł: Łągwa-Szelągowska Elżbieta: Z dziejów teatru szkolnego. Scena 2000 nr 9 s. 16-17, nr 2 s. 18-19, nr 3 s. 18-19 (dot. okresu 20-lecia międzywojennego...) szczegóły 
159.artykuł: [Mamoń Bronisław] BM: Tygodnik Powszechny 1988 nr 6 s. 6 (nota z okazji 75-lecia Teatru Polskiego w Warszawie...) szczegóły 
160.artykuł: Mamuszka Franciszek: Życie polskie w Sopocie w okresie międzywojennym (Szkic historyczny). Rocznik Sopocki 1987 [t. 6] (1982/1984) s. 7-50 (m.in. dotyczy teatru amatorskiego; z Aneksem zawierającym wykaz przeds...) szczegóły 
161.artykuł: Marczak-Oborski Stanisław: Teatry poznańskie w dwudziestoleciu międzywojennym. Pamiętnik Teatralny 1988 z. 1/2 s. 223-239 (głównie nt. Teatru Polskiego i Teatru Nowego...) szczegóły 
162.artykuł: Matelski Dariusz: Teatr, film i sztuka. x 1997 ([w ks.:] Dariusz Matelski: Mniejszość niemiecka w Wielkopolsce w latac...) szczegóły 
163.artykuł: Mazierski Andrzej: Scena 1988 nr 1 s. 18-19 (nt. kursów organizowanych dla amatorów przez Instytut Teatrów Ludowych...) szczegóły 
164.artykuł: Maz'ko Eduard: Uplyuh samadzejjnaga teatra na kul'turnae zhyccjo belarusauh u mihzhvaennajj Pol'shchy uh 20-30 gady XX stagoddzja (u kanteksce dzeiinascih Belaruskajj khryscihjanskajj demakratyih). Białoruskie Zeszyty Historyczne 2002 z. 18 s. 51-62 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
165.artykuł: Mączyński Ryszard: Dzieje rotundy na warszawskich Dynasach. Pamiętnik Teatralny 1993 z. 1/2 s. 127-150 (historia budynku, w którym mieścił się m.in. Teatr Kamińskiego...) szczegóły 
166.artykuł: Mieszkowska Anna: Egzaminy publiczne PIST-u [Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej]. Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 43-66 (z repertuarem za lata 1933-39...) szczegóły 
167.artykuł: (mil.): Teatr Wołyński. x 1995 ([W ks.:] Krzemieniec. Monografia Liceum w Krzemieńcu. Dobiegniew, Wars...) szczegóły 
168.artykuł: Mościcki Tomasz: Akademia zdrowego śmiechu. "Qui Pro Quo - kochana stara buda, Qui Pro Quo - ten teatr nam się udał, co jak co" - głosił hymn legendy kabaretu. Życie 1999 nr 80 s. 12 (o kabarecie "Qui Pro Quo"...) szczegóły 
169.artykuł: Mykita-Glensk Czesława: Działalność teatralna Towarzystwa Oświaty im. Św. Jacka na Śląsku. Kwartalnik Nauczyciela Opolskiego 1989 r. 31 nr 3 s. 32-38 (nt. amatorskiej działalności teatralnej w l. 1918-1921...) szczegóły 
170.artykuł: Mykita-Glensk Czesława: Motywy niepodległościowe w repertuarze śląskich teatrów amatorskich w latach 1915-1921. Kwartalnik Opolski 1988 nr 3/4 s. 31-53  szczegóły 
171.artykuł: Mykita-Glensk Czesława: Występy gościnne Teatru Polskiego w Katowicach na Śląsku Opolskim w latach 1922-1939. x 1995 ([W ks.:] Rola i miejsce Górnego Śląska w Drugiej Rzeczypospolitej. Mat...) szczegóły 
172.artykuł: Nałęcz Daria: Dramat i teatr. x 1991 ([W ks.:] Daria Nałęcz: Kultura Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa 1991...) szczegóły 
173.artykuł: Niborski Eliezer: Ararat. Midrasz 2001 nr 7/8 s. 11-13 (dot. działalności w latach 1927-1939 w Łodzi żydowskiego teatru "Arara...) szczegóły 
174.artykuł: Nogowa Maria: Kalendarz wystawień Fredreum w latach 1910-1939. Rocznik Przemyski 1999 t. 35 z. 3 s. 45-98  szczegóły 
175.artykuł: Nowacki Kazimierz: Teatr na Kazimierzu. Suplement 1990 nr pięć [z V] s. 10 (o działalności Teatru Żydowskiego w Krakowie...) szczegóły 
176.artykuł: Obraz życia kulturalnego Kalisza w "ABC Kaliskim" (1927-1932). Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1998 nr 5 s. 30-51 (dot. przede wszystkim zagadnień związanych z życiem teatralnym, a takż...) szczegóły 
177.artykuł: Olszewski Kazimierz: Spod szczytów Tatr na Górny Śląsk. Wierchy 1993 r. 57 (1988-1991) s. 21-41 (o uczestnictwie ludowych teatrów amatorskich w akcji plebiscytowej na ...) szczegóły 
178.artykuł: Orzechowski Emil: Koszty utrzymania teatru polonijnego w Stanach Zjednoczonych około roku 1920. Pamiętnik Teatralny 1988 z. 3/4 s. 525-530 (nt. Teatru Chopin w Chicago, ok. 1912-21...) szczegóły 
179.artykuł: Osińska Katarzyna: Pol'skie teatry v dorevoljucionnojj Moskve. Novaja Pol'sha 2001 nr 1 s. 64-71  szczegóły 
180.artykuł: Osińska Katarzyna: Świadkowie i świadectwa. Polska recepcja Meyerholda do roku 1939. Pamiętnik Teatralny 2001 z. 3/4 s. 49-77  szczegóły 
181.artykuł: Osiński Zbigniew: Dramaturg w Reducie i Laboratorium. Dramaturgia Polska 1996 nr 2/3 s. 83-84 (wyw. dot. teatrów Reduta i Laboratorium; rozm. Agata Ganiebna...) szczegóły 
182.artykuł: Osiński Zbigniew: Instytut Reduty jako laboratorium teatralne. Pamiętnik Teatralny 1999 z. 2 s. 5-76 (o działalności szkoły teatralnej Instytut Reduta przyTeatrze Reduta w ...) szczegóły 
183.artykuł: Osiński Zbigniew: Nieznany telegram twórców Reduty do Stanisławskiego na trzydziestolecie Moskiewskiego Teatru Artystycznego. Notatnik Teatralny 1996 nr 12/13 s. 174-175 (tekst telegramu z 1928 podp. przez Juliusza Osterwę i Mieczysława Lima...) szczegóły 
184.artykuł: Osiński Zbigniew: Samotność Osterwy. Co dalej w badaniach nad Redutą? (Pamięci Ireny i Tadeusza Byrskich). Konteksty 2002 nr 1/2 s. 219-228  szczegóły 
185.artykuł: Osiński Zbigniew: Wiedza o antycznych misteriach i teatrze starogreckim jako inspiracja dla teatru XX wieku. Na przykładzie Reduty i Teatru Laboratorium. Przegląd Artystyczno-Literacki 1996 nr 4 s. 2-9  szczegóły 
186.artykuł: Osterloff Barbara: Działalność artystyczna zespołu A. Zelwerowicza w Wilnie (1929-1931). Teatr 1989 nr 9 s. 22-25 (tekst wystąpienia na sesji naukowej "Kultura artystyczna Wilna w wieku...) szczegóły 
187.artykuł: Panek Bronisław: Z działalności teatralnej Klubu Polskiego w Rosieres w dwudziestoleciu międzywojennym. Przegląd Polonijny 1988 z. 1 s. 107-112 (we Francji ...) szczegóły 
188.artykuł: Paruzel Eugeniusz: Teatr amatorski. x 1993 ([W ks.:] Eugeniusz Paruzel: Rola pomorskich nauczycieli szkół powszech...) szczegóły 
189.artykuł: Paruzel Eugeniusz: Teatr ludowy na Pomorzu w okresie II Rzeczypospolitej. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Pedagogika 1991 z. 16 ( 238) s. 87-101 (w l. 1920-1939...) szczegóły 
190.artykuł: Pastuszka Stefan Józef: Funkcje repertuaru teatrów amatorskich Katolickich Stowarzyszeń Młodzieży w Polsce przed 1939 rokiem. x 1994 ([W ks. zb.:] Społeczno-kulturalna działalność Kościoła katolickiego w ...) szczegóły 
191.artykuł: Pastuszka Stefan Józef: Rozwój organizacyjny teatru ludowego w województwie kieleckim w latach 1918-1939. Studia Kieleckie 1992 nr 2 s. 67-83  szczegóły 
192.artykuł: Peretz Maya: Jewish Theatre in Poland before the Second World War: Its Audiences and its Critics. Polin 2000 t. 13 s. 356-365  szczegóły 
193.artykuł: Piątkowski Sebastian: Teatr żydowski w Radomiu (1918-1939). Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 5 s. 13  szczegóły 
194.artykuł: Pierzchała Jan: Miesięcznik "Młodzi Idą" i młodoliterackie Zagłębie Dąbrowskie wobec teatru w XX-leciu międzywojennym. Rocznik Sosnowiecki 2002 t. 10 (2001) s. 123-145 (dot. Teatru Miejskiego w Sosnowcu...) szczegóły 
195.artykuł: Pietrasik Zdzisław: Ostatnia niedziela. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 206 s. 2, 208 s. 2 (m.in. nt. działalności teatrów w Warszawie w przeddzień wybuchu II woj...) szczegóły 
196.artykuł: Pinińska Maria: Teatr Juliana Sójki. Prace i Materiały Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi 1995 nr 30 (1991/1995) s. 89-103 (ludowy tear lalkowy stworzony przez Juliana Sójkę w Poznaniu, dot. tak...) szczegóły 
197.artykuł: Piskozub Andrzej: Obraz Drugiej Rzeczpospolitej w recenzjach teatralnych dwudziestolecia. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Cywilizacje w Czasie i Przestrzeni 1995 nr 1 s. 87-97  szczegóły 
198.artykuł: Pitulanka-Rożniatowska Irena: O społecznym rozumieniu teatru. Rocznik Przemyski 1988 t. 24/25 (1986) s. 79-90 (dotyczy Przemyśla...) szczegóły 
recenzja: Błońska Cecylia: Profile 1988 nr 8 s. 28  szczegóły 
199.artykuł: Polski teatr w Kijowie. Dziennik Kijowski 2003 nr 12 s. 4, nr 13 s. 4-5 (o polskich teatrach działających w latach 1905-1939...) szczegóły 
200.artykuł: Popiel Jacek: Dramat i teatr polski dwudziestolecia miedzywojennego. Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 2 s. 84-94  szczegóły 
201.artykuł: Popiel Jacek: Dwudziestolecie: dramaturdzy a teatr. Dramaturgia Polska 1995 nr 1 s. 58-60 (wywiad nt. sposobów wyszukiwania przez teatry polskich współczesnych t...) szczegóły 
202.artykuł: Porowska Anna: Ruch teatralny w powiecie hrubieszowskim w latach 1918-1939. Biuletyn Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego im. Stanisława Staszica 1991 nr 1 s. 1-46  szczegóły 
203.artykuł: Protokół. Pamiętnik Teatralny 1996 z. 1/2 s. 228-233 (protokół konferencji delegatów żydowskich Związku Artystów Scen Żydows...) szczegóły 
204.artykuł: Przyczyna Piotr: Teatr w Zamościu w okresie międzywojennym. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2000 nr 1/2 s. 19-28  szczegóły 
205.artykuł: Pukszto Andrzej: Kultura polska Wilna w okresie Zarządu Cywilnego Ziem Wschodnich w latach 1919-1920. Zapiski Historyczne 2003 t. 68 z. 4 s. 69-88 (dot. m.in. życia literackiego i teatralnego...) szczegóły 
206.artykuł: Pukszto Andrzej: Polski teatr w Wilnie w latach 1915-1918. Znad Wilii 2001 nr 3/4 s. 205-218  szczegóły 
207.artykuł: Radziejowska Eugenia: Teatr polski na Łotwie. Pieśń Skrzydlata 1993 nr 1 s. 21-23  szczegóły 
208.artykuł: Rafiński Stefan: Objazdowa działalność Teatru Miejskiego w Grudziądzu na Pomorzu w okresie międzywojennym. Rocznik Gdański 1992 t. 50 z. 2 s. 213-236  szczegóły 
209.artykuł: Ratajczak Józef: Literatura i teatr: Teatry dramatyczne. x 1998 ([W ks. zb.:] Dzieje Poznania w latach 1793-1945. [T. 2; cz. 2:] 1918-1...) szczegóły 
210.artykuł: Rolska Alwida: Czy odżyje "Szopka Wileńska"?. Kurier Wileński 1997 nr 59 s. 4 (nt. tradycji grania "Szopki Wileńskiej" w Wilnie...) szczegóły 
211.artykuł: Rolska Alwida: Zespół Miłośników Sceny Polskiej w Kownie (w latach 1926-1936). Kurier Wileński 1995 nr 105 (12636) s. 9  szczegóły 
212.artykuł: Rudzki Kazimierz: Wędrujący komedianci. x 1995 ([W ks.:] Krzemieniec. Monografia Liceum w Krzemieńcu. Dobiegniew, Wars...) szczegóły 
213.artykuł: Rydel Lucjan: Szkoła Dramatyczna Miejskich Teatrów Krakowskich. Pamiętnik Teatralny 1990 z. 1/2 s. 117-122 (memoriał w sprawie założenia szkoły dramatycznej z 1916; ze wstępem Ja...) szczegóły 
214.artykuł: Sadowska Danuta: Życie społeczno-kulturalne w Mrozach w latach 1918-1991. Rocznik Mińsko-Mazowiecki 1998 z. 4 (1997/1998) s. 310-319 (m.in. nt. działalności aktorki i organizatorki życia teatralnego Helen...) szczegóły 
215.artykuł: Samulewicz Adam: Tczew w latach międzywojennych. Życie kulturalne. Kociewski Magazyn Regionalny 2002 nr 2 s. 6-7 (dot. m.in. spektakli goszczących w Tczewie teatrów oraz amatorskiego t...) szczegóły 
216.artykuł: Schlatter James F.: The face of Fortinbras. Images of power in Polish theater between the wars. x 1989 ([W ks. zb.:] Poland between the wars. 1918-1939. Bloomington 1989 s. 2...) szczegóły 
217.artykuł: Siekierski Stanisław: Między obrzędem a teatrem. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 6 s. 1-19 (źródła i motywy zainteresowania formami parateatralnymi na przełomie w...) szczegóły 
218.artykuł: Sieradzka Zofia: Argumenty 1988 nr 10 s. 8-9 (z okazji 75-lecia Teatru Polskiego w Warszawie...) szczegóły 
219.artykuł: Sieradzka Zofia: Teatr na wulkanie. Argumenty 1989 nr 36 s. 4 (omówienie sezonu 1938/39 w polskich teatrach...) szczegóły 
220.artykuł: Skąpski Jan: Teatr do wzięcia (Część III). Kronika Miasta Łodzi 1998 z. 1 s. 63-76 (teatr w Łodzi po odzyskaniu niepodległości; cd. z 1997...) szczegóły 
221.artykuł: Sławińska Irena: Życie teatralne szkoły. Scriptores Scholarum 1996 nr 11/12 s. 10-16 (działalność Teatru Międzyszkolnego w Wilnie oraz życie teatralne w szk...) szczegóły 
222.artykuł: Sławińska Irena: Życie teatralne szkoły. x 1987 ([W ks. zb.:] Była taka szkoła. Gimnazjum im. Elizy Orzeszkowej w Wilni...) szczegóły 
223.artykuł: Sroka Jerzy: Amatorski teatr szkolny. Podlaski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 1 s. 22-30 (działalność zespołów teatralnych w szkołach średnich Białej Podlaskiej...) szczegóły 
224.artykuł: Sroka Jerzy: Na amatorskiej scenie Białej Podlaskiej (1919-1939). Podlaski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 4 s. 18-25  szczegóły 
225.artykuł: Stankiewicz Adolf: Pamiętnik Teatralny 1995 z. 3/4 s. 439-458 (zawiera życiorysy pracowników Teatru Polskiego w Kijowie; w opracowani...) szczegóły 
226.artykuł: Stankiewicz Halina: Z archiwaliów Reduty w Wilnie w latach 1925-1930. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria 2002 z. 2 s. 205-215  szczegóły 
227.artykuł: Staruk Michał: Przedwiośnie... "Reduty". Kurier Wileński 2001 nr 44 s. 7 (dot. prób utworzenia w Wilnie polskiego teatru podczas I wojny światow...) szczegóły 
228.artykuł: Staruk Michał: Szkoła Dramatyczna im. Wł. Syrokomli. Kurier Wileński 2002 nr 96 s. 7 (dot. powstania Szkoły Dramatycznej w Wilnie...) szczegóły 
229.artykuł: Starzyńska-Majsak Małgorzata: Tematyka legionowa w międzywojennym repertuarze Teatru Miejskiego w Krakowie. Krzysztofory 1998 t. 20 s. 116-129  szczegóły 
230.artykuł: [Stempowski Jerzy] Orosius: "Borys Sawinkow" Singera w Teatrze Ateneum. Dialog [Warszawa] 1996 nr 3 s. 109-110 (w Warszawie, reż. Leon Schiller, prem. 14 X 1933; recenzja spektaklu; ...) szczegóły 
231.artykuł: [Stempowski Jerzy] Orosius: Dialog [Warszawa] 1996 nr 3 s. 115-119 (ocena sezonu 1938/1939 w teatrach Warszawy; tekst nie publikowany dotą...) szczegóły 
232.artykuł: [Stempowski Jerzy] Orosius: Komedia omyłek. Dialog [Warszawa] 1996 nr 3 s. 113-115 (rec. sztuki: Władysław Ludwik Anczyc: Kościuszko pod Racławicami, reż....) szczegóły 
233.artykuł: [Stempowski Jerzy] Orosius: Szekspir w Teatrze Polskim. Dialog [Warszawa] 1996 nr 3 s. 107-109 (rec. sztuki: William Shakespeare: Miarka za miarkę, reż. Janusz Warnec...) szczegóły 
234.artykuł: [Stempowski Jerzy] Orosius: Wedekind w Teatrze Kameralnym. Dialog [Warszawa] 1996 nr 3 s. 110-112 (rec. sztuki: Frank Wedekind: Przebudzenie się wiosny, reż. Edmund Wier...) szczegóły 
235.artykuł: Styk Maria Barbara: Szkolny teatr jezuicki w dwudziestoleciu międzywojennym (1918-1939). Na przykładzie Zakładu Naukowo-Wychowawczego św. Józefa w Chyrowie. Przegląd Powszechny 2002 nr 7/8 s. 89-97  szczegóły 
236.artykuł: Suchanek Irena: Lwów i Kraków na antenie Polskiego Radia. Cracovia Leopolis 1997 [nr] 1 s. 6-8 (m.in. nt. zespołów teatralnych współpracujących z lwowską rozgłośnią P...) szczegóły 
237.artykuł: Szczepański Mieczysław: Pod maską Melpomeny (Kultura w II Rzeczypospolitej). Kierunki 1988 nr 44 s. 13 (głównie nt. życia teatralnego Warszawy...) szczegóły 
238.artykuł: Szletyński Henryk: Szpilki 1988 nr 34 s. 18 (anegdota nt. inscenizacji sztuki o Rasputinie w Teatrze Nowoczesnym w ...) szczegóły 
239.artykuł: Szwarc (Shaar) Pinchas: "Ratowało mnie malarstwo...". Teatr 1996 nr 3 s. 14-22 (wyw. ze scenografem teatru żydowskiego w getcie w Łodzi nt. teatru żyd...) szczegóły 
240.artykuł: Szydłowska Mariola: Życie teatralne we Lwowie 16 VI 1915 - 30 VI 1918. Pamiętnik Teatralny 2003 z. 1/2 s. 241-270  szczegóły 
241.artykuł: Szydłowska Mariola: Życie teatralne we Lwowie 1914-1915. Pamiętnik Teatralny 1999 z. 1 s. 261-300 (z Aneksem zawierającym wykaz repertuaru Teatru Miejskiego we Lwowie...) szczegóły 
242.artykuł: Śmigielski Bogdan: [Osiemdziesięcio-] 80-lecie Reduty. Arkusz 2000 nr 9 s. 14  szczegóły 
243.artykuł: Śmigielski Bogdan: Reduta Juliusza Osterwy. 80-lecie Reduty. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 277 s. 4 (z fot. Juliusza Osterwy...) szczegóły 
244.artykuł: Śmigielski Bogdan: Tygodnik Powszechny 1994 nr 46 s. 13 (list do redakcji z apelem o materiały nt. Teatru Wołyńskiego w Łucku w...) szczegóły 
245.artykuł: Timoszewicz Jerzy: Leon Schiller o studiach reżyserskich. Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 75-84 (program studiów skonstruowany przez Leona Schillera na Wydziale Sztuki...) szczegóły 
246.artykuł: Tokc' Sjargejj: Kul'turnae zhyccjo belaruskajj vjoskih uh mihzhvaennajj Pol'shchy (na materyjalakh Garadzenshchyny). Białoruskie Zeszyty Historyczne 2002 z. 18 s. 51-62 (m. in. na temat amatorskiego ruchu teatralnego na Grodzieńszczyźnie; z...) szczegóły 
247.artykuł: (tok): El Malea Rachamim. Gazeta Wyborcza 1991 nr 141 s. 17 (nt. teatru i sali koncertowej "Femina" działającego w getcie warszawsk...) szczegóły 
248.artykuł: Tomaszewicz Andrzej: Udział młodzieży szkolnej w życiu teatralnym Sieradza w dwudziestoleciu międzywojennym. Siódma Prowincja 1997 nr 2 s. 46-48  szczegóły 
249.artykuł: Tosza Elżbieta: Wojenna tułaczka Teatru Wyspiańskiego. Śląsk 2000 nr 9 s. 34-35 (dotyczy sezonu teatralnego 1928/1939...) szczegóły 
250.artykuł: Wajer Jakub: Życie teatralne i muzyczne. x 1998 ([W ks.:] Jakub Wajwer: Życie kulturalne Włocławka w latach 1918-1939. ...) szczegóły 
251.artykuł: Warnecki Janusz: Sprawozdanie z działalności Teatrów Miejskich we lwowie w okresie od 1 IX 1937 do 1 IV 1938. Pamiętnik Teatralny 1999 z. 1 s. 301-334  szczegóły 
252.artykuł: Waszkiel Marek: Z dziejów żydowskiego teatru lalek w Polsce. Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 293-303  szczegóły 
253.artykuł: Weber Alicja: U źródeł - dramat i muzyka. Promocje Pomorskie 1993 nr 10/11 s. 25 (historia zawodowego teatru w Bydgoszczy w latach 20....) szczegóły 
254.artykuł: Weichert Józef: Repertuar Teatru Młodych (Jung Teater) 1933-1939. Pamiętnik Teatralny 1995 z. 3/4 s. 600 (w Wilnie; list do red....) szczegóły 
255.artykuł: Węgrzyniak Rafał: Jung Teater w Wilnie. Materiały do dziejów teatru żydowskiego w Wilnie (1935-1939). Pamiętnik Teatralny 1995 z. 3/4 s. 459-489 (zawiera wybór tekstów źródłowych dot. teatru...) szczegóły 
256.artykuł: Węgrzyniak Rafał: Repertuar Teatru Młodych (Jung Teater) 1933-1937. Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 271-277  szczegóły 
257.artykuł: Wiadomości z regionu. Goniec Staszowski 1990 nr 1 s. 2 (dot. wieczoru w Staszowskim Ośrodku Kultury, który poświęcony był dzia...) szczegóły 
258.artykuł: Wiącek Tadeusz: Znani aktorzy w kieleckim teatrze (5). Ikar 2002 nr 3 s. 4-5 (dot. historii teatru w Kielcach; zawiera sylwetki aktorów: Leon, Wyrwi...) szczegóły 
259.artykuł: Wilmański Jerzy: Humor Łodzi nie zaszkodzi (Na scenach i w kabaretach). Trybuna 1997 nr 188 s. 15 (nt. łódzkich scen kabaretowych i satyrycznych do 1956 r....) szczegóły 
260.artykuł: Winnicka Bożena: Życie Literackie 1988 nr 46 s. 12 (nt. osiągnięć teatru dwudziestolecia międzywojennego...) szczegóły 
261.artykuł: Wiśniewska Edyta: Teatr przy ulicy Więckowskiego. Tygiel Kultury 1998 nr 1/2 s. 80-85 (nt. dziejów Teatru Nowego w Łodzi...) szczegóły 
262.artykuł: Wolting Stephan: Das polnische Theater in der Freien Stadt. x ([w ks.:] Bretter, die Kulturkulissen markierten. Wrocław 2003, s. 305-...) szczegóły 
263.artykuł: Wosiek Maria: Państwowy Wędrowny Teatr Polski w Mińsku 1929-1936. Pamiętnik Teatralny 1990 z. 3/4 s. 487-494  szczegóły 
264.artykuł: Woś Jan Władysław: Bardzo ważny dzień. Akcent 2001 nr 1/2 s. 277-280 (m.in. prezentacja repertuaru teatrów warszawskich w dniu 19 IV 1939 na...) szczegóły 
265.artykuł: Zelwerowicz Aleksander: Listy wileńskie. Teatr 1996 nr 10 s. 48-52 (listy Aleksandra Zelwerowicza w sprawie kierowanych przez niego Teatró...) szczegóły 
266.artykuł: Zelwerowicz Helena: Moje Wilno. Autograf 1989 nr 11 s. 63-67 (nt. życia teatralnego Wilna; na podstawie rozmów z Barbarą Osterloff...) szczegóły 
267.artykuł: Zieliński Konrad: Ze sceny i estrady. x 1998 ([w ks.:] Konrad Zieliński: W cieniu synagogi. Obraz życia kulturalnego...) szczegóły 
268.artykuł: Zieliński Konrad: Życie teatralne ludności żydowskiej na Lubelszczyźnie w latach pierwszej wojny światowej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 1998 t. 52/53 (1997/1998) s. 301-326  szczegóły 
269.artykuł: Zieliński Konrad: Życie teatralne społeczności żydowskiej w Lublinie w czasie I wojny światowej. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 17 s.15  szczegóły 
270.artykuł: Zmyślony Andrzej: Teatr musi być... Kalisia Nowa 1999 nr 2 s. 14 (nt. odbudowy teatru w Kaliszu po I wojnie...) szczegóły 
271.artykuł: Żurek Waldemar Witold: Dzieje fundacji księcia Aleksandra Lubomirskiego w Krakowie (ul. Rakowicka 27) w latach 1893-1950. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 1996 t. 65 s. 443-558 (m.in. nt. aktywności w latach 1925-1937 amatorskiego teatrzyku działaj...) szczegóły 
272.artykuł: Żywot Władysław Jacek: Ludzie sosnowieckiego teatru. Rocznik Sosnowiecki 2002 t. 10 (2001) s. 107-121 (nt. działalności Teatru Miejskiego w Sosonowcu w latach 1897-1926; dot...) szczegóły