Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1831-1890
Możesz zmienić zakres lat: do

Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1831-1890
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Dramat i teatr pozytywistyczny. 1. 1992 (1. Studia i rozprawy: Zygmunt Poznański: Stan badań nad dramatem polsk...) szczegóły 
recenzja: Kosiński Dariusz: Ruch Literacki 1993 z. 1/2 s. 156-157  szczegóły 
2.książka: Dramat i teatr romantyczny. 1. 1992 (I. Studia i rozprawy: Zbigniew Przychodniak: Stan badań nad dramatem p...) szczegóły 
3.książka: Kowalczykowa Alina: Dramat i teatr romantyczny. 1997 ([Dramaturgia i teatr europejski początku XIX w., ich wpływ na twórczo...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 368-369 (not....) szczegóły 
recenzja: Goźliński Paweł: Historia pewnej szczeliny. Teksty Drugie 1998 nr 5 s. 136-143  szczegóły 
recenzja: Piotrowiczowa Danuta: Z dziejów teatru romantycznego. Znad Wilii 1998 nr 7 s. 7  szczegóły 
recenzja: Prussak Maria: Koniec podróży teatralnej Mickiewicza z Odyńcem?. Teatr 1998 nr 3 s. 38-40  szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: Apologia romantycznej teatrofobii. Dialog [Warszawa] 1998 nr 5 s. 135-142  szczegóły 
nawiązanie: Kolankiewicz Leszek: Kropelka brandy ze Stonehenge (9). Dialog [Warszawa] 1999 nr 2 s. 166-185  szczegóły 
4.książka: Marszałek Agnieszka: Lwowskie przedsiębiorstwa teatralne lat 1872-1886. 1999 ([Monografia teatru Skarbkowskiego w l. 1872-1886:] Wstęp. - I. Miasto ...) szczegóły 
recenzja: Łukowski Stefan S.: Cracovia Leopolis 2000 nr 3 s. 51 (nota...) szczegóły 
5.książka: Michalik Jan: Dzieje teatru w Krakowie w latach 1865-1893. 1997 (T. 4, cz. 1: Przedsiębiorstwa teatralne.
Wprowadzenie. - I. Przed ...)
 szczegóły 
recenzja: Poskuta-Włodek Diana: Dzieje firmy przy teatralnej 232. Didaskalia 1998 nr 23 s. 80-82  szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: Kulisy Starego Teatru. Dialog [Warszawa] 1998 nr 12 s. 135-141  szczegóły 
6.książka: Michalik Jan: Żywoty budynków teatru krakowskiego. 1865-1893. 1994 (Wprowadzenie. Teatry zimowe: Teatr na Teatralnej; Podstawowe realia;...) szczegóły 
recenzja: Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 249 (nota...) szczegóły 
7.książka: Mykita-Glensk Czesława: Kalendarium polskiego życia teatralnego na Śląsku. 1994 (T. 1: Śląsk Cieszyński (1852-1920). 1994, 268 s....) szczegóły 
8.książka: Mykita-Glensk Czesława: Kalendarium polskiego życia teatralnego na Śląsku. 1994 (T. 2: Śląski Górny i Dolny (1855-1918). 1995, 186 s....) szczegóły 
9.książka: Piotrowska Magdalena: Lubownicy sceny, czyli polskie teatry amatorskie w Wielkopolsce (1832-1875). 2000 ([Z Aneksem zawierającym wykaz repertuaru polskich teatrów amatorskich ...) szczegóły 
recenzja: Pietrowicz Joanna: Amatorski ruch teatralny w Wielkopolsce. Kronika Wielkopolski 2002 nr 3 s. 137-138  szczegóły 
10.książka: Styk Maria Barbara: Teatr amatorski w Lublinie i na Lubelszczyźnie w latach 1866-1918. Rozprawa habilitacyjna. 1997 ([Monografia amatorskiego teatru na Lubelszczyźnie - rys historyczny i ...) szczegóły 
recenzja: Kruk Stefan: Dzieje teatru amatorskiego ziemi lubelskiej. Akcent 1999 nr 3/4 s. 188-189  szczegóły 
recenzja: Lewko Marian: Zbyt wiele pułapek wątpliwości. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 40 (1997) nr 1/2 s. 195-203  szczegóły 
11.książka: Stykowa Maria Barbara: Tradycje teatralne Nałęczowa. 1992 ([Teatr amatorski w Nałęczowie w latach 1882-1916]....) szczegóły 
12.książka: Szydłowska Mariola: Cenzura teatralna w Galicji w dobie autonomicznej. 1860-1918. 1995 (Wstęp. - Z dziejów instytucji: Austriackie prawo o cenzurze i jego kry...) szczegóły 
recenzja: Dobosz Andrzej: Pokusa zmiany światopoglądu. Tygodnik Powszechny 2000 nr 2 s. 6 (fel....) szczegóły 
recenzja: Kosiński Dariusz: Ruch Literacki 1996 z. 5 s. 649-650  szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: Pamiętnik Teatralny 1996 z. 3/4 s. 615-618  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
13.impreza: "Teatr polski we Lwowie. W 150-lecie otwarcia teatru Skarbkowskiego" - sesja (1992).  szczegóły 
artykuł: Marszałek Agnieszka: Teatr polski we Lwowie. Ruch Literacki 1992 z. 4 s. 441-442  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Baltyn Hanna: Scena 1988 nr 8 s. 11-2 (o teatrach ogródkowych w Warszawie w II poł. XIX w....) szczegóły 
15.artykuł: Baszczyn Elżbieta: Teatr letni w Legnicy w latach 1870-1880. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1991 nr 4 s. 497-507  szczegóły 
16.artykuł: Bielawska Alina: Amatorskie działania teatralne Rosjan w Kielcach w latach 1872-1903 (W świetle informacji zamieszczonych w "Gazecie Kieleckiej"). Kieleckie Studia Pedagogiczne i Psychologiczne 1989 t. 3 s. 95-104  szczegóły 
17.artykuł: Bieniarzówna Janina: Dole i niedole krakowskiego teatru. x 1994 (w 1. połowie XIX w. [W ks.:] Bieniarzówna Janina, Małecki Jan Marian: ...) szczegóły 
18.artykuł: Dabertowa Eugenia: Teatry amatorskie wobec katolicko-narodowego modelu wychowania społeczeństwa w 2. poł. XIX w.. Przegląd Tomistyczny 1988 t. 4 s. 277-297 (dot. teatru amatorskiego w Wielkopolsce (Wielkiego Księstwa Poznańskie...) szczegóły 
19.artykuł: Danielewicz Gabriela: Teatr serdeczny. x 1994 (o działalności amatorskiej sceny teatralnej towarzystwa "Ogniwo" i rol...) szczegóły 
20.artykuł: Dobroński Adam: Artyści. Teatr. x 1993 ([w ks.:] Adam Dobroński: Łomża w latach 1866-1918. Łomża-Białystok 199...) szczegóły 
21.artykuł: Fiećko Jerzy: Teatr w kajdanach. Na marginesie zapomnianego obrazu Józefa Baerkmana. Pamiętnik Teatralny 1995 z. 3/4 s. 411-426 (dot. teatrów zesłańców polskich na Syberii w okresie międzypowstaniow...) szczegóły 
22.artykuł: Godlewska Joanna: Tivoli, Alhambra, Belle-Vue. Mówią Wieki 1993 nr 12 s. 34-36 (dot. teatrzyków ogródkowych działających w Warszawie w latach 1868-190...) szczegóły 
23.artykuł: Got Jerzy: Agenor Gołuchowski i niemiecki teatr w Krakowie. Pamiętnik Teatralny 1994 z. 3/4 s. 265-274 (dot. założenia niemieckiego teatru w Krakowie w 1853...) szczegóły 
24.artykuł: Inglot Mieczysław: W kręgu polskich XIX-wiecznych inscenizacji komedii o tematyce kolejowej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1998 nr 7 (2064) s. 13-29  szczegóły 
25.artykuł: Jędrychowska Barbara: Teatr syberyjskich zesłańców postyczniowych. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne 1998 nr 128 (2076) s. 23-27 (o amatorskich inicjatywach teatralnych w środowisku Polaków zesłanych ...) szczegóły 
26.artykuł: Jędrychowski Zbigniew: Aktorzy teatru wileńskiego na Grodzieńszczyźnie 1841-1843. Pamiętnik Teatralny 1992 z. 1 s. 191-210 (z wykazem repertuaru...) szczegóły 
27.artykuł: Jędrychowski Zbigniew: Antrepryza Jana Chełmikowskiego w Mińsku Litewskim. Notatnik Teatralny 1996 nr 12/13 s. 199-213 (przypisy, s. 214-217...) szczegóły 
28.artykuł: Jędrychowski Zbigniew: Mohylew 1842-1847. Notatnik Teatralny 1992 nr 3 s. 148-159 (o działalności polskich trup dramatycznych...) szczegóły 
29.artykuł: Jędrychowski Zbigniew: Mohylew 1848-1852. Notatnik Teatralny 1992 nr 4 s. 174-181 (o działalności polskich trup dramatycznych...) szczegóły 
30.artykuł: Jędrychowski Zbigniew: Witebsk 1845-1849. Notatnik Teatralny 1991 nr 2 s. 234-249 (o działalności teatrów polskich w Witebsku...) szczegóły 
31.artykuł: Klimer Beata: Budowa "teatru Ludwika [Stumpfa]" w Kielcach w latach 1877-1878 w świetle "Gazety Kieleckiej". Rocznik Świętokrzyski 2001 t. 26 (1999) s. 83-91 (nt. budowy sali teatralnej w Kielcach...) szczegóły 
32.artykuł: Klimer Beata: Popularne widowiska rozrywkowe w Kielcach u schyłku XIX wieku. Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej 2002 t. 17 s. 137-166  szczegóły 
33.artykuł: Klimer Beata: Występy gościnne gwiazd aktorskich na scenie teatru kieleckiego w latach 1880-1900 na podstawie recenzji z "Gazety Kieleckiej". Rocznik Świętokrzyski 1993 t. 20 s. 121-129  szczegóły 
34.artykuł: Komorowski Jarosław: Teatralne pasje pana Senatora. Scena 1989 nr 3 s. 15-16 (o pałacowej scenie zorganizowanej przez Józefa Augusta Ilińskiego w mi...) szczegóły 
35.artykuł: Kronika KTPN [Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk]. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1995 nr 1 s. 119 (not. nt. wystąpienia na posiedzeniu naukowym Kaliskiego Towarzystwa Pr...) szczegóły 
36.artykuł: Kuchtówna Lidia: Sara Bernhardt w Warszawie. Miesięcznik Literacki 1989 nr 8 s. 80-86 (w 1882...) szczegóły 
37.artykuł: Kuligowska-Korzeniewska Anna: Łódź teatralna: polska, niemiecka i żydowska. Współpraca i rywalizacja. x 1997 ([w ks. zb.:] Polacy, Niemcy, Żydzi w Łodzi w XIX-XX w. Sąsiedzi dalecy...) szczegóły 
38.artykuł: Kuligowska-Korzeniewska Anna: Łódź teatralna: polska, niemiecka i żydowska. Tygiel Kultury 1996 nr 3 s. 71-74 (historia łódzkiego teatru od 1844 r. do 20-lecia międzywojennego...) szczegóły 
39.artykuł: Kurek Krzysztof: Trzy otwarcia gmachu Teatru Polskiego. Kronika Miasta Poznania 2000 nr 3 s. 137-143  szczegóły 
40.artykuł: Kuropatwa Katarzyna: Życie teatralne w Łodzi od połowy XIX wieku do roku 1940. Bez Wandy 2001 nr 5 s. 4-10  szczegóły 
41.artykuł: Maciejewski Jarosław: Narodziny własnej sceny narodowej Poznania. Pamiętnik Teatralny 1988 z. 1/2 s. 189-213 (w 1869; z fot., m.in. afiszy...) szczegóły 
42.artykuł: Maresz Barbara: 3 maja. Goniec Teatralny 1991 nr 19 s. (obchody rocznic Konstytucji 3 maja na scenach polskich w XIX w....) szczegóły 
43.artykuł: Maresz Barbara: Repertuar kąpielowy czyli co grywano "u wód". Goniec Teatralny 1991 nr 26 s. 2  szczegóły 
44.artykuł: Maresz Barbara: Strajk w teatrze. Goniec Teatralny 1991 nr 21 s. 1,3 (nt. strajków aktorskich w teatrach XIX w....) szczegóły 
45.artykuł: Marszałek Agnieszka: Teatr polski w budynku skarbkowskim (1842-1899). Semper Fidelis 1994 nr 4 s. 27-32 (dzieje wybudowanego przez Stanisława Skarbka teatru we Lwowie...) szczegóły 
46.artykuł: Michalik Jan: Drażliwy Koźmian. Dwa listy do Władysława Łozińskiego. Pamiętnik Teatralny 2002 z. 1/2 s. 360-366 (zawiera dwa listy dyrektora teatru w Krakowie Stanisława Koźmiana do W...) szczegóły 
47.artykuł: Michalik Jan: Między Miłaszewskim a Skorupką. Pamiętnik Teatralny 1988 z. 3/4 s. 448-460 (nt. okoliczności objęcia przez Adama Skorupkę stanowiska dyrektora tea...) szczegóły 
48.artykuł: Minas Marek: Organizacje, teatr, gazety i czasopisma. x nr s. ([w ks.:] Jarosław A. Krawczyk, Marek Minas, Piotr Tyczka, Jarosław Wro...) szczegóły 
49.artykuł: Mrozek Zdzisław: Polski teatr na Kociewiu w latach 1864-1914. Kociewski Magazyn Regionalny 2002 nr 3/4 s. 14-15 (dot. głównie scen amatorskcih; ponadto dot. występów teatrów profesjon...) szczegóły 
50.artykuł: Nowak Janusz: Władysław Leśniewski i jego próby utworzenia polskiego teatru emigracyjnego w Paryżu w 1886 roku. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1999 r. 44 s. 125-138  szczegóły 
51.artykuł: Nowikiewicz Elżbieta: Działalność niemieckiego teatru w Bydgoszczy do 1890 r. Cz. 1.. Kronika Bydgoska 1998 t. 19 (1997) s. 98-129  szczegóły 
52.artykuł: Pater Mieczysław: Krakowskie plany przedstawień teatralnych w Mysłowicach w 1860 r.. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1990 nr 74 (1100) s. 119-125 (dot. amatorskiego ruchu teatralnego na Górnym Śląsku...) szczegóły 
53.artykuł: Pięczka Bogdan: Elementy show w XIX-wiecznej sztuce widowiskowej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 1998 nr 7 (2064) s. 5-12 (dotyczy zjawiska w Europie zachodniej...) szczegóły 
54.artykuł: Piotrowska Magdalena: Dalszymi tropami "okolicy teatralnej". Kwartalnik Wrzesiński 2002 nr 14 s. 28-36 (nt. historii teatru we Wrześni i jej okolicach...) szczegóły 
55.artykuł: Piotrowska Magdalena: Gra o scenę, czyli teatr amatorski przed powstaniem stałej sceny. Kronika Miasta Poznania 2000 nr 3 s. 96-113 (dot. życia teatralnego w XIX-wiecznym Poznaniu; z portr. Mariana Jaroc...) szczegóły 
56.artykuł: Piotrowska Magdalena: Na drodze do kulturalno-społecznej emancypacji nauczycielstwa elementarnego. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1999 nr 4 s. 34-56 (m.in. nt. wkładu nauczycieli w rozwój amatorskiego ruchu teatralnego o...) szczegóły 
57.artykuł: Piotrowska Magdalena: O początkach teatru amatorskiego w Wielkopolsce południowo-wschodniej. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1995 nr 1 s. 74-  szczegóły 
58.artykuł: Piotrowska Magdalena: Poznańska wiosna lubowników sceny. Kronika Miasta Poznania 2000 nr 3 s. 62-79 (dot. działalności wielbicieli teatru w XIX wieku w sprawie powołania i...) szczegóły 
59.artykuł: Piotrowska Magdalena: Teatralne podglebie okolicy wrzesińskiej. Kwartalnik Wrzesiński 2001 nr 12/13 s. 20- (nt. dziejów teatru amatorskiego we Wrześni i jej okolicy...) szczegóły 
60.artykuł: Sawala Krzysztof: "Othello's occupation gone..." The African Roscius in Poland: 1853-1867. Polish Anglosaxon Studies 1991 t. 2 s. 7-30 (nt. kontaktów teatralnych polsko-angielskich i występów aktora Iry Fre...) szczegóły 
61.artykuł: Skrzypek Agata: Historia kultury i tolerancji. Teatr żydowski w Łodzi. (Cz. I). Kronika Miasta Łodzi 2003 z. 3/4 s. 73-77 (od 1868 do 1916...) szczegóły 
62.artykuł: Skrzypek Agata: Rio-de-la-plajta "Ziemi Obiecanej". Początki życia teatralnego w Łodzi. Kronika Miasta Łodzi 2003 z. 2 s. 54-58 (od połowy XIX w....) szczegóły 
63.artykuł: Sowińska Gertruda: Teatr amatorski 1867-1914. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 1 s. 36-38 (nt. tradycji teatralnych Zamościa...) szczegóły 
64.artykuł: Stański Piotr Marek: Okoliczności powstania i otwarcia Teatru Wielkiego we Lwowie. Semper Fidelis 2003 nr 3 s. 39-42 (także fragm. nt. Teatru Skarbkowskiego we Lwowie...) szczegóły 
65.artykuł: Stański Piotr Marek: Stanisław Abdank-Skarbek, fundator lwowskiego teatru. Semper Fidelis 2003 nr 5 s. 44-45 (m.in. nt. okolicznosci powstania Teatru Skarbka we Lwowie...) szczegóły 
66.artykuł: Starościak Włodzimierz: Tradycje teatru amatorskiego w Dąbrowie Górniczej. Raptularz Kulturalny 1998 nr 1 s. 82-83 (od 1867 do współczesności...) szczegóły 
67.artykuł: Szkoła dramatyczna we Lwowie 1869-1872. Pamiętnik Teatralny 2003 z. 1/2 s. 203-229  szczegóły 
68.artykuł: Szydłowska Mariola: Cenzura teatralna w Galicji w dobie autonomicznej (1867-1918). Pamiętnik Teatralny 1994 z. 3/4 s. 275-312  szczegóły 
69.artykuł: Timoszewicz Jerzy: Z dziejów teatru wileńskiego. Parę uwag o latach 1832-1864. Zeszyty Historyczne [Paryż] 1993 z. 103 s. 80-90  szczegóły 
70.artykuł: Umowa regulująca funkcjonowanie Towarzystwa Aktorów Dramatycznych zawarta w Kielcach 18 marca 1832 roku. Kieleckie Studia Historyczne 1993 t. 11 s. 182-186 (z komentarzem: Wiesław Caban, Marta Meducka: Materiały do początku życ...) szczegóły 
71.artykuł: Wiącek Tadeusz: Znani aktorzy w kieleckim teatrze (1). Ikar 2001 nr 11 s. 6-7 (dot. historii teatru w Kielcach...) szczegóły 
72.artykuł: Wiącek Tadeusz: Znani aktorzy w kieleckim teatrze (2). Ikar 2001 nr 12 s. 4-5 (dot. historii teatru w Kielcach...) szczegóły 
73.artykuł: Wojciak Jerzy: Oświata, kultura i sztuka w latach 1850-1914. x 1991 ([W ks. zb.:] Historia Bydgoszczy. T. 1: Do roku 1920. Warszawa, Poznań...) szczegóły 
74.artykuł: Wypych-Gawrońska Anna: Muzyczno-dramatyczne adaptacje utworów Adama Mickiewicza w teatrze lwowskim do 1918 roku. Pamiętnik Teatralny 1999 z. 1 s. 5-53 (nt. inscenizacji na scenach teatrów lwowskich czterech dzieł z librett...) szczegóły 
75.artykuł: Zwinogrodzka Wanda: Przypadki bojkotu w życiu teatralnym Warszawy drugiej połowy XIX stulecia. x 1988 ([W ks. zb.:] Z domu niewoli. Wrocław 1988, s. 81-101...) szczegóły 
76.artykuł: Żywot Władysław Jacek: U źródeł sosnowieckiego teatru. Zaranie Śląskie 1988 nr 3/4 s. 426-434  szczegóły