Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Powtórzonego Prawa
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Powtórzonego Prawa
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Bovati Pietro: Księga Powtórzonego Prawa (1-11). 1998  szczegóły 
2.książka: Synowiec Juliusz St.: Dziesięć przykazań. Wj 20, 1-17, Pwt 5, 6-20. 1999  szczegóły 
recenzja: Skwarek Daniel K.: 2001 r. 3 (2000) nr 2 s. 298-301  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Betlejko Jerzy: Tablice dekalogu w prawosławiu i w innych kościołach chrześcijańskich. Rocznik Teologiczny 2003 z. 2 s. 95-104  szczegóły 
4.artykuł: Carron Julian: Sens czwartego przykazania i historia jego interpretacji. Communio 1996 nr 1 s. 3-19 (analiza językowa dwóch wersji czwartego przykazania - z Księgi Wyjścia...) szczegóły 
5.artykuł: Hudziak Andrzej: Będziesz miłował! Analiza egzegetyczno-teologiczna terminu w Pwt 6,1-25. x 1999 ([w ks. zb.:] "Czyn ... człowieka odda mu zapłatę". Księga pamiątkowa k...) szczegóły 
6.artykuł: Kiedzik Mirosław: Orędzie Dekalogu (I-III). Bedziesz miłował Pana, twego Boga.... x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
7.artykuł: Kowalska Zofia: Ateneum Kapłańskie 1991 t. 116 z. 1 s. 185-186 ([rec. ks.:] Gerhard Langer: Von Gott erwaehlt - Jerusalem. Die Rezepzi...) szczegóły 
8.artykuł: Kwiatkowski Dariusz: Teologiczno-liturgiczne znaczenie pojęć "pamiętać" i "pamiątka" w Starym Testamencie. Kaliskie Studia Teologiczne 2002 t. 1 s. 117-128  szczegóły 
9.artykuł: Łach Józef: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1993 t. 46 nr 3/4 s. 191-192 ([rec. ks.:] Georg Braulik: Deuteronomium II. Die neue echter Bibel. Wu...) szczegóły 
10.artykuł: Łyko Zachariasz: Dekalog w aspektach jurydycznych (spojrzenie teologa, filozofa i jurysty). Rocznik Teologiczny 2003 z. 2 s. 17-51  szczegóły 
11.artykuł: Mickiewicz Franciszek: Wychowawcze znaczenie pobytu Izraelitów na pustyni w świetle Pwt 8. Studia Theologica Varsaviensia 1993 nr 1 s. 141-156  szczegóły 
12.artykuł: Przedpełski Borys: Inspiracje Dekalogu w laickiej etyce niezależnej Tadeusza Kotarbińskiego. Rocznik Teologiczny 2003 z. 2 s. 105-112  szczegóły 
13.artykuł: Stępień Paweł: Prawo lewiratu w świetle chiastycznej struktury Pwt 25,4-12. Warszawskie Studia Teologiczne 2001 t. 13 (2000) s. 61-102 (nt. problematyki małżeństwa wdowy z bratem męża...) szczegóły 
14.artykuł: Szwarc Urszula: "[...] On twoim ojcem [...]". Idea rodzicielstwa JHWH w świetle Pwt 32. x 2000 ([w ks. zb.:] "Abba, Ojcze!". Pod red. Antoniego J. Nowaka. Lublin 2000...) szczegóły 
15.artykuł: Szwarc Urszula: Skała Izraela w świetle wiersza Pwt 32, 18. Roczniki Teologiczne 2002 t. 49 z. 1 s. 5-13  szczegóły 
16.artykuł: Szwarc Urszula: "Ukryję przed nimi swe oblicze". Sens perykopy Pwt 32, 19-21. Roczniki Teologiczne 2000 t. 47 z. 1 s. 27-36  szczegóły 
17.artykuł: Toeplitz Karol: O niedoskonałości kodeksów. Rocznik Teologiczny 2003 z. 2 s. 53-64 (dot. Dekalogu oraz "Kazania na górze" (Mt 5,3-12)...) szczegóły 
18.artykuł: Tschirschnitz Alfred: Pochodzenie Dekalogu i jego pozabiblijne paralele. Rocznik Teologiczny 2003 z. 2 s. 65-75  szczegóły 
19.artykuł: Uglorz Manfred: Dekalog a Jezusowe: "A Ja wam powiadam...". Rocznik Teologiczny 2003 z. 2 s. 5-16  szczegóły 
20.artykuł: Winogradsky Aleksander Abraham: Honor bycia ojcem i matką: boskie przykazanie dotyczące historii pokoleń według tradycji rabinistycznej. Communio 1996 nr 1 s. 51-65 (analiza językowa dwóch wersji czwartego przykazania - z Księgi Wyjścia...) szczegóły 
21.artykuł: Wojciechowska Kalina: Dekalog a język pojęć uniwersalnych. Rocznik Teologiczny 2003 z. 2 s. 77-94  szczegóły