Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce
Możesz zmienić zakres lat: do

Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Kto jest kim na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1997 (Stanisław Puppel: Przedmowa. - Biogramy samodzielnych pracowników nauk...) szczegóły 
2.książka: Nauki filologiczne. 1999 (Od Redakcji. * Artur Hutnikiewicz: Rozwój badań literackich. - Zdzisła...) szczegóły 
recenzja: Działalność Naukowa 1999 z. 8 s. 40 (not....) szczegóły 
3.książka: Slawistyka u progu nowego wieku. 2001 ([Pokłosie konferencji Nauczanie języków i literatur słowiańskich na pr...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Dyrektorzy instytutów, kierownicy katedr, zakładów i innych jednostek wydziałowych w kadencji 2002-2005. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 12 s. 8 (dot. Uniwersytetu Wrocławskiego, m.in. Wydziału Filologicznego...) szczegóły 
5.artykuł: Elektorowicz Leszek: Zapomniana krzywda. Tygodnik Solidarność 2003 nr 24 s. 38-39 (o dekrecie z roku 1952 likwidującego na uniwersytetach kierunki filolo...) szczegóły 
6.artykuł: Fijałkowska-Janiak Irena: Instytut Filologii Słowiańskiej. Gazeta Uniwersytecka [Gdańsk] 1994 nr 6 s. 13 (na Uniwersytecie Gdańskim...) szczegóły 
7.artykuł: Gotfryd Jan: Międzywydziałowy Zakład Badań nad Literaturą Religijną. x 1994 ([W ks. zb.:] Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lu...) szczegóły 
8.artykuł: Grimberg Martin: Convivium 1996 s. 389-393 (rec. ks.: Herbert Arlt: Zur Geschichte der Germanistik, Anglistik und ...) szczegóły 
9.artykuł: Kielech Anna: Asystowanie przy chrzcie świata. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 1 s. 7 (dot. działalności Międzywadziałowego Zakładu Badań nad Antykiem Chrześ...) szczegóły 
10.artykuł: Konferencje naukowe planowane w roku 2002 w Uniwersytecie Wrocławskim. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 2 s. 24-28 (lista sesji poświęconych także zagadnieniom z zakresu literaturoznawst...) szczegóły 
11.artykuł: Konferencje naukowe planowane w roku 2003 w Uniwersytecie Wrocławskim. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 2 s. 28-31 (w Instytucie Filologii Polskiej, Instytucie Filologii Słowiańskiej, In...) szczegóły 
12.artykuł: Kuenstler Mieczysław Jerzy: Studia dalekowschodnie - spojrzenie w przyszłość. Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 1/2 s. 15-24 (nt. planów reform dotychczasowych struktur studiów dalekowschodnich (m...) szczegóły 
13.artykuł: Lisowska Grażyna: Instytut Neofilologii. Dialog Akademicki 2003 nr 2 s. 11 (dot. struktury Instytutu Neofilologii Pomorskiej Akademii Pedagogiczne...) szczegóły 
14.artykuł: Lisowska Grażyna: Instytut Neofilologii. Dialog Akademicki 2003 nr 3 s. 13 (dot. działalności naukowo-badawczej Instytutu Neofilologii Polskiej Po...) szczegóły 
15.artykuł: List otwarty do uczestników zebrania wyborczego na Wydziale Neofilologii w dniu 27 lutego 2002 roku. Uniwersytet 2002 nr 4 s. 3 (list dot. postawy dziekan prof. dr. Emmy Harris wobec prof. Andrzeja S...) szczegóły 
16.artykuł: Literatura religijna. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2001 nr 3 s. 32 (o formach działalności Zakładu Badań nad Literaturą Religijną na Katol...) szczegóły 
17.artykuł: Longosz Stanisław: Międzywydziałowy Zakład Badań nad Antykiem Chrześcijańskim KUL jako propagator myśli wczesnochrześcijańskiej w Polsce (w 30-lecie działalności). Vox Patrum 2000 t. 36/37 (1999) s. 21-38  szczegóły 
18.artykuł: Łużny Ryszard: Międzywydziałowy Zakład Badań nad Kulturą Bizantyńsko-Słowiańską. x 1994 ([W ks. zb.:] Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lu...) szczegóły 
19.artykuł: Malinowska Urszula: Działalność Instytutu Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Neofilologia 2002 t. 3 s. 197-202  szczegóły 
20.artykuł: Malinowska Urszula: Początki działalności Instytutu Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Neofilologia 2001 t. 1 s. 13-20  szczegóły 
21.artykuł: Martowicz Jolanta, Muryn Teresa: Instytut Neofilologii. x 1996 ([W ks. zb.:] Wyższa Szkola Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej...) szczegóły 
22.artykuł: Meinardi Gabriela: 25 lat minęło.... Konspekt 2003 nr 13 (2002/2003) s. 20-24 (podsumowanie działalności Instytutu Neofilologii Akademii Pedagogiczne...) szczegóły 
23.artykuł: PKA akredytowała na UWr. dwa kierunki. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 3 s. 5-6 (m.in. nt. wyniku oceny jakości kształcenia na filologiach na Uniwersyt...) szczegóły 
24.artykuł: Pomorska Akademia Pedagogiczna. Struktura organizacyjna, kadra, kierunki badań. Dialog Akademicki 2002 nr 1 s. 16-23 (m.in. Instytut Neofilologii Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsk...) szczegóły 
25.artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2001 nr 4 s. 26 (nota o zmianach na stanowiskach kierowników katedr na kilku wydziałach...) szczegóły 
26.artykuł: Puppel Stanisław: Jaka jesteś polska neofilologio obca A.D. 2000 i dokąd zmierzasz. Scripta Neophilologica Posnaniensia 2000 t. 2 s. 275-291 (kszałt obecny i perspektywy rozwoju filologii obcych w Polsce...) szczegóły 
27.artykuł: Puppel Stanisław: Życie Uniwersyteckie 2002 nr 9 s. 7-8 (nt. działalności Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewi...) szczegóły 
28.artykuł: Rybak Andrzej: Kronika. Kalendarium wydarzeń 2002. Rocznik Chełmski 2003 t. 9 s. 498 (not. o utworzeniu Instytutu Neofilologii w Państwowej Wyższej Szkole Z...) szczegóły 
29.artykuł: Sprawy studenckie. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 6 s. 22 (m.in. wykaz kół naukowych działających na Wydziale Filologicznym Uniwe...) szczegóły 
30.artykuł: Starnawski Jerzy: Ratujmy komparastykę historyczno-literacką w Polsce. Życie Szkoły Wyższej 1988 nr 2 s. 65-73 (historia i sytuacja współcz....) szczegóły 
31.artykuł: Stępniewska Alicja: Antyk chrześcijański. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2001 nr 3 s. 30 (nt. historii i róznych form działalności Międzywydziałowego Zakładu Ba...) szczegóły 
32.artykuł: XXX lat działalności Międzywydziałowego Zakładu Badań nad Antykiem Chrześcijańskim. Vox Patrum 1998 t. 32/33 (1997) s. 611-612 (informacja nt. działalności...) szczegóły 
33.artykuł: Z kalendarza Rektora Stefana Jurgi. Życie Uniwersyteckie 1998 nr 7/8 s. 7 (nota o uroczystości z okazji jubileuszu 10-lecia działalności Wydziału...) szczegóły 
34.artykuł: Z obrad Senatu UWr. [Uniwersytetu Wrocławskiego]. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 7/8 s. 13 (m.in. nt. uchwały w sprawie zmiany nazwy Studium Doktoranckiego Biblio...) szczegóły 
35.artykuł: Życie Uniwersyteckie 1998 nr 7/8 s. 2 (nota o jubileuszu 10-lecia działalności Wydziału Neofilologii Uniwersy...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Afrykańska
    książki (alfabet autorów)
36.książka: The Department of African languages and cultures in 1933 1994. 1995  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
37.artykuł: Boniewicz Anna: Wszystko i nic o Afryce? Refleksje dotyczące sposobu prowadzenia studiów w Zakładzie Języków i Kultur Uniwersyetetu Warszawskiego. Afryka 2001 nr 12 s. 90-96  szczegóły 
38.artykuł: Mantel-Niećko Joanna: Jaka dziś powinna być rola afrykanistyki? O dotychczasowej dyskusji. Afryka 1999 nr 10 s. 85-88  szczegóły 
39.artykuł: Mantel-Niećko Joanna: Jaka dziś powinna być rola afrykanistyki?. Afryka 1995 nr 2 s. 5-13  szczegóły 
40.artykuł: Ohly Rajmund: Jaka dziś powinna być rola afrykanistyki?. Afryka 1995 nr 3 s. 58-66  szczegóły 
41.artykuł: Pawlak Nina: Samotny wojownik czy specjalista do wynajęcia? (Głos w dyskusji "Jaka powinna być dziś rola afrykanistyki?"). Afryka 2001 nr 12 s. 83-87  szczegóły 
42.artykuł: Pawlik Jacek: Głos w dyskusji "Jaka dziś powinna być rola afrykanistyki". Afryka 1998 nr 7 s. 106-111  szczegóły 
43.artykuł: Piłaszewicz Stanisław: Problemy studiów afrykanistycznych w Polsce. Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 1/2 s. 29-38  szczegóły 
44.artykuł: Vorbrich Ryszard: Polskie badania afrykanistyczne z zakresu etnologii i antropologii kulturowej (Głos w dyskusji "Jaka powinna być dziś rola afrykanistyki"). Afryka 2000 nr 11 s. 74-81  szczegóły 
45.artykuł: Waliński Grzegorz: Afrykanistyka i sens jej uprawiania (Głos w dyskusji "Jaka powinna być dziś rola afrykanistyki"). Afryka 1997 nr 6 s. 39-50  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Angielska
    książki (alfabet autorów)
46.książka: Anglistyka wrocławska wczoraj i dziś. 2003 ([Zawiera teksty referatów wygłoszonych na sesji naukowej "Anglistyka w...) szczegóły 
47.książka: Cygan Jan: Z dziejów wrocławskiej anglistyki. 2002 (Słowo wstępne. * Na uniwersytecie niemieckim [1811-1945]. Kwestia trad...) szczegóły 
48.książka: Zgorzelski Andrzej: O uczeniu literatury na anglistyce (Myśli mentorskie). 1987  szczegóły 
recenzja: Krajka Wiesław: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 2 s. 227-230  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
49.artykuł: 80 lat. Życie Uniwersyteckie 2001 nr 11/12 s. 8-9 (nt. historii poznańskiej anglistyki na podst. wystąpienia dyrektora In...) szczegóły 
50.artykuł: Anglistyka polska. Sprawy Nauki 1994 nr 2 s. 15-17 (z wypow.: Jacek Fisiak, Jerzy Wełna; not. Jolanta Micel...) szczegóły 
51.artykuł: Buchholtz Mirosława: CBK - w centrum zainteresowania. Głos Uczelni [Toruń] 2003 nr 5 s. 23 (nt. działaln. Centrum Badań Kanadyjskich przy Wydziale Filologicznym U...) szczegóły 
52.artykuł: Bytomska Katarzyna: NeoLit. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1997 nr 2 (47) s. 16-17 (nt. utworzenia i działalności od 1995 r. NeoLitu - Sekcji Literaturozn...) szczegóły 
53.artykuł: Ceynowa Andrzej: Instytut Anglistyki. Gazeta Uniwersytecka [Gdańsk] 1994 nr 4 s. 13 (na Uniwersytecie Gdańskim...) szczegóły 
54.artykuł: Chodera Danuta: Niezrównana - już 80-letnia anglistyka poznańska. Życie Uniwersyteckie 2001 nr 11/12 s. 6-8 (spraw. z uroczystości z okazji jubileuszu 80-lecia Instytutu Filologii...) szczegóły 
55.artykuł: Cymbalista Piotr, Kallaus Agnieszka, Kleparski Grzegorz A.: Introducing "Studia Anglica Resoviensia" - regional English Studies initiative of region-oriented countrymen with supra regional ambition. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Studia Anglica Resoviensia 2001 nr 2 (42) s. 7-17 (prezentacja wydziału filologii angielskiej Wyższej Szkoły Pedagogiczne...) szczegóły 
56.artykuł: Fisiak Jacek: Nauka jest okrutna, nie znosi demokracji (Rozmowa z prof. Jackiem Fisiakiem, dyrektorem Instytutu Filologii Angielskiej UAM z okazji 30-lecia objęcia przez niego katedry anglistyki w Poznaniu). Życie Uniwersyteckie 1996 nr 1/2 s. 12-13 (rozm. Ewa Staniewicz; z fot. J. Fisiaka...) szczegóły 
57.artykuł: Klafkowski Piotr: Zamiast wstępu: Co to jest Konwersatorium Celtyckie Domu Bretanii, czyli kilka słów o nas samych. Zeszyty Konwersatorium Celtyckiego Domu Bretanii 2000 nr 1 s. 5-7  szczegóły 
58.artykuł: Kleparski Grzegorz A.: Katedra filologii angielskiej KUL [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego]. Gazeta Niedzielna 1991 nr 15 s. 4, 6  szczegóły 
59.artykuł: Lipoński Wojciech: Western teachers and East European students (An essay on the history and present plight of British and American studies in Poland). Polish Anglosaxon Studies 1997 t. 6/7 s. 5-56  szczegóły 
60.artykuł: Majer Jan: Dydaktyka języka angielskiego w kontekście społecznym i kulturalnym. Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. Neofilologia 2001 t. 1 s. 41-54  szczegóły 
61.artykuł: Szwedek Aleksander: Kilka uwag o stanie anglistyki w Polsce. Głos Uczelni [Toruń] 1993 nr 9 s. 16  szczegóły 
62.artykuł: Szymanek Bogdan: Sekcja Filologii Angielskiej. x 1994 ([W ks. zb.:] Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lu...) szczegóły 
63.artykuł: Wołk Jacek: Instytut Filologii Angielskiej. x 2001 ([W ks. zb.:] Dzieje Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie 1965-2000...) szczegóły 
64.artykuł: Z obrad Senatu UWr. (Uniwersytetu Wrocławskiego). Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 5 s. 10 (dot. utworzenia Pracowni Anglojęzycznej Literatury Dziecięcej i Młodzi...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
65.impreza: "Anglistyka wrocławska wczoraj i dziś 1945-2002" - międzynarodowa konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Imprezy wydziałowe zorganizowane w ramach 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego w drugim półroczu 2002 roku. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 4 s. 21-22 (m.in. o imprezie; not....) szczegóły 
66.impreza: Konferencja Stowarzyszenia Nauczycieli Akademickich Filologii Angielskiej (1995).  szczegóły 
artykuł: Forum Akademickie 1995 nr 11 s. 5 (nota...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Bałkanistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
67.artykuł: Sawicka Irena: Na bałkanistykę do Torunia. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 196 s. 5  szczegóły 
68.artykuł: Sawicka Irena: Toruńska bałkanistyka. Głos Uczelni [Toruń] 2001 nr 9 s. 26 (na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Białoruska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
69.artykuł: Adamovihch Jauhgen: Kafedra belaruskajj fihlalogihih Varshauhskaga Unihversihtehta. x 1993 ([W ks. zb.:] Kul'tura belaruskaga zamezhzha. Mihnsk 1993 s. 189-198...) szczegóły 
70.artykuł: Głuszkowska Jadwiga: Badania naukowe prowadzone przez Katedrę Filologii Białoruskiej Uniwersytetu Warszawskiego w ciągu trzydziestu lat jej działalności. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1995 t. 22 s. 167-170 (m.in. dot. badań historycznoliterackich...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Bohemistyka
    imprezy (alfabet tytułów)
71.impreza: Polska bohemistyka i czeska polonistyka w ostatnim dziesięcioleciu - otwarta konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Dunaj Jadwiga: X sesja Stałej Wspólnej Polsko-Czeskiej Komisji Nauk Humanistycznych. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 1 s. 9  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
72.artykuł: Niedziela Zdzisław: Polskie badania nad literaturą czeską. x 1995 ([w ks.:] Polskie badania bohemistyczne i czeskie badania polonistyczne...) szczegóły 
73.artykuł: Posledni Petr: Polska literarnevedna bohemistika 1880-1995. x 1996 ([w czasopiśmie:] Ceska Literatura (Praha) 1996 [nr] 5 s. 523-54...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Germańska
    książki (alfabet autorów)
74.książka: Deutsch und Auslandsgermanistik in Mitteleuropa. Geschichte - Stand - Ausblicke. Dokumentation einer internationalen Konferenz 10.-12. Oktober 1996, Warszawa. 1998 ([M.in. zawiera rozprawy:] Franciszek Grucza: Mitteleuropa - Deutsch - ...) szczegóły 
recenzja: Grzywacz Małgorzata: Quo vadis Germanistik? oder einige Ueberlegungen zum Konferenzband des 'Verbandes polnischer Germanisten'. Zeszyty Naukowe Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Konfiguracje = Konfigurationen 2002 [z.] 6 s. 277-278  szczegóły 
75.książka: Germanistentreffen Bundesrepublik Deutschland - Polen. 26.9. - 30.9.1993. Dokumentation der Tagungsbeitraege. 1994 ([Zawiera m.in.:] Alf Zimmer: Ansprache anlaesslich des Germanistentref...) szczegóły 
recenzja: Koźbiał Jan: Kwartalnik Neofilologiczny 1996 t. 42 (1995) z. 3 s. 348-349  szczegóły 
76.książka: Germanistik 2000 Wrocław-Breslau. 2001 (Eugeniusz Tomiczek: Die Breslauer Germanistik. Eine kurze Selbstreflex...) szczegóły 
77.książka: Honsza Norbert: Germanistik 2000 Wrocław-Breslau. 2001  szczegóły 
recenzja: Lipiński Cezary: Kwartalnik Opolski 2001 nr 2/3 s. 174-178  szczegóły 
78.książka: Światłowska Irena, Tomiczek Anna: Publikacje pracowników Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego latach 1982-1992 = Institut fuer Germanische Philologie der Universitaet Wrocław Veroeffentlichungen von 1982 bis 1992. 1994 ([Bibliografie autorów:] Marek Adamski, Ilona Banet, Edward Białek, Hal...) szczegóły 
recenzja: Olszewska Joanna: Orbis Linguarum 1995 t. 2 s. 305-306  szczegóły 
recenzja: Szubert Piotr: Ambiwalentny obraz germanistyki wrocławskiej. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1995 nr 2 s. 125-126  szczegóły 
79.książka: Z dziejów germanistyki historycznoliterackiej w Polsce. Studia i materiały. 1991 (Krzysztof A. Kuczyński: Wstęp. - Zdzisław Żygulski: Sto lat filologii ...) szczegóły 
recenzja: Kozłowski Aleksander: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1992 r. 37 nr 1 s. 182-187  szczegóły 
recenzja: Orłowski Hubert: Przegląd Zachodni 1992 nr 1 s. 226-227  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
80.artykuł: Aktualności. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 7 s. 4 (m.in. nt. powołania Pracowni Literatury Germańskiej w Instytucie Filol...) szczegóły 
81.artykuł: A.P.: Najlepsi germaniści z poznańskiego UAM. Rzeczpospolita 2001 nr 121 s. A12 (ranking wydziałów germanistycznych według opinii pracowników naukowych...) szczegóły 
82.artykuł: Barcikowska Halina, Grabarek Józef: Zur Geschichte der Germanistik an der WSP Bydgoszcz. Zeszyty Naukowe Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Konfiguracje = Konfigurationen 2002 [z.] 6 s. 177-183  szczegóły 
83.artykuł: Borkowski Maciej: Kalendarium. Śląsk Opolski 2001 nr 1 s. 97 (not. o rozpoczęciu obchodów dziesięciolecia istnienia germanistyki na ...) szczegóły 
84.artykuł: Cieśla Michał: Die polnische Hochschulgermanistik einst und jetzt. Hauptprobleme der literaturwissenschaftlichen und kulturwissenschaftlichen Forschungen. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1997 t. 13 s. 439-452  szczegóły 
85.artykuł: Cieśla Michał: Hauptprobleme der literaturwissenschaftlichen und kulturkundlichen Forschungen der Warschauer Germanistik ab 1960. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1997 t. 13 s. 453-460  szczegóły 
86.artykuł: Cieśla Michał: Hauptprobleme der literaturwissenschaftlichen und kulturkundlichen Forschungen der Warschauer Germanistik ab 1960. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1989 t. 5 s. 19-26  szczegóły 
87.artykuł: Czochralski Jan: Zur Taetigkeit der Warschauer Germanistik. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1989 t. 5 s. 11-17  szczegóły 
88.artykuł: Dahms Thomas: Zawodowa szkoła językowa. O kryzysie intelektualnym filologii germańskich w Polsce. Pressje 2002 teka 1 s. 89-95 (z notą o aut. art....) szczegóły 
89.artykuł: Danielewicz Piotr, Karolak Czesław: Germanistik und Deutschunterricht in Polen - Moeglichkeitn curricularer Planung, dargestellt am Beispiel der Universitaet Poznań. Deutsch-Polnisches Jahrbuch der Germanistik 1993 (1993) s. 169-177 (nt. programu studiów na kierunku filologia germańska...) szczegóły 
90.artykuł: Dziergwa Roman: Zur Geschichte und zum wissenschaftlichen Ertrag der bi- und multilateralen Konferenzen des Instituts fuer Germanische Philologie der Posener Universitaet. Studia Germanica Posnaniensia 1999 [t.] 25 s. 3-11 (z wykazem konferencji za l. 1973-1998...) szczegóły 
91.artykuł: Glowka Hans-Juergen, Jaworska Weronika, Lipczuk Ryszard: Zwanzig Jahre Germanistik an der Nikolaus-Kopernikus-Universitaet in Toruń. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Germańska 1991 z. 14 (208) s. 3-4  szczegóły 
92.artykuł: Golec Janusz: Historia i dzień dzisiejszy germanistyki UMCS. Przegląd Glottodydaktyczny 2003 t. 18 (2002) s. 81-86  szczegóły 
93.artykuł: Golec Janusz: Literaturwissenschaft als Kulturvermittlung. Einige Anmerkungen aus Lubliner Sicht. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 50 z. 1/2 s. 91-97 (nt. zagadnień germanistyki w Polsce po 1989 r.; szerzej o działalności...) szczegóły 
94.artykuł: Gondek Anna: Przegląd Zachodni 2003 nr 4 s. 232-235 (rec.: Wojciech Kunicki: Germanistik in Breslau 1918-1945. Drezno 2002...) szczegóły 
95.artykuł: Grabarek Józef: Zur Konzeption des Germanistikstudiums an der Paedagogischen Hochschule Bydgoszcz (Stand: April 1998). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Konfiguracje = Konfigurationen 1999 [z.] 5 s. 9-18  szczegóły 
96.artykuł: Grucza Franciszek (1937-): Die polnische Germanistik an der Schwelle des neuen Jahrtausends. Kwartalnik Neofilologiczny 2002 r. 49 z. 1 s. 3-24  szczegóły 
97.artykuł: Grucza Franciszek (1937-): Zum Basisgegenstand der polnischen (Universitaets)Germanistik: Versuch einer wissenschaftstheoretischen Begruendung ihrer Einheit. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 50 z. 1/2 s. 99-115  szczegóły 
98.artykuł: Grzesiuk Ewa: Plaedoyer fuer die "anthropologische Wende" in der germanistischen Aufklaerungsforschung in Polen. Eine Danksagung an meinen Meister. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 50 z. 1/2 s. 117-122  szczegóły 
99.artykuł: Grzywacz Małgorzata: Von der Kulturwissenschaftlichkeit der Philologie. Versuch ueber ein Forschungsfeld in der polnischen Germanistik. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1999 t. 18 s. 59-66  szczegóły 
100.artykuł: Hartmann Regina: Grenzueberschreitungen - Das Vor - Urteil im Gepaeck. Zur Wirkungsmaechtigkeit von nationalen Stereotypen. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 50 z. 1/2 s. 131-142 (nt. projektu badawczego Instytutu Germanistyki Uniwersytetu Szczecińsk...) szczegóły 
101.artykuł: Heyder Annemarie: Zu ersten Untersuchungsergebnissen von Magisterarbeiten polnischer Germanistikstudenten. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1997 z. 13 (44) s. 129-136  szczegóły 
102.artykuł: Honsza Norbert: Breslauer Germanistik nach 1945 - zwischen Rekonstruktion und Definierung. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1997 nr 1 s. 15-21 (ze streszczeniem w języku polskim...) szczegóły 
103.artykuł: Honsza Norbert: Rozmowa z prof. zw. dr. hab. Norbertem Honszą, wiceprzewodniczącym Stowarzyszenia Germanistów Polskich. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1998 nr 2 s. 15-21 (rozm. Iwona Bocheńska...) szczegóły 
104.artykuł: Huntemann Willi: Braucht das Germanistikstudium in Polen einen Kanon? Konfrontative Ueberlegungen zu deutschen und polnischen Bildungsprofilen. Convivium 1997 s. 109-139 (porównanie programu studiów germanistyki polskiej i niemieckiej w zakr...) szczegóły 
polemika: Joachimsthaler Juergen, Surynt Izabela: "Kein Kanon" - gibt es das ueberhaupt? Ein Dialog. Convivium 1998 s. 405-417  szczegóły 
polemika: Lipiński Krzysztof: Fremdphilologie ohne Literaturgeschichte?. Convivium 1998 s. 397-403  szczegóły 
105.artykuł: Huszcza Krzysztof: Wykaz (wybranych) nauczycieli akademickich. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1997 nr 1 s. 118-119 (rec. ks.: Germanistik an Hochschulen in Polen. Hochschullehrer = Germa...) szczegóły 
106.artykuł: Jaworska Weronika, Poetschke Hans Juergen: Zwanzig Jahre Germanistik an der Nikolaus-Kopernikus-Universitaet in Toruń. Skamandros 1989 (1989) s. 369-375  szczegóły 
107.artykuł: Jeszke Jerzy: Germanistyka w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1993 nr 4 s. 6  szczegóły 
108.artykuł: Jeszke Jerzy: Instytut Filologii Germańskiej [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego]. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 5 s. 15-16 (sprawozdanie z działalności w roku akademickim 1999/2000...) szczegóły 
109.artykuł: Jeszke Jerzy: Sekcja Filologii Germańskiej. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 5 s. 26-27 (sprawozdanie z roku akademickiego 1996/1997 sekcji Katolickiego Uniwer...) szczegóły 
110.artykuł: Jeszke Jerzy: Sekcja Filologii Germańskiej. x 1994 ([W ks. zb.:] Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lu...) szczegóły 
111.artykuł: Jeszke Jerzy: Z przeszłości i teraźniejszości germanistyki KUL. Przegląd Glottodydaktyczny 2003 t. 18 (2002) s. 87-88  szczegóły 
112.artykuł: Karolak Czesław: Bombardowani niemieckim. Rzeczpospolita 2001 nr 121 s. A12 (wywiad z kierownikiem Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu im....) szczegóły 
113.artykuł: Karolak Czesław: Zur Geschichte der Abteilung fuer Methodik und Didaktik DaF. Studia Germanica Posnaniensia 1991 t. 17/18 s. 31-34 (UAM w Poznaniu...) szczegóły 
114.artykuł: Karolak Czesław: Zur Geschichte der Germanistik an der Adam-Mickiewicz Universitaet Poznań. Skamandros 1989 (1989) s. 355-368  szczegóły 
115.artykuł: Kaszyński Stefan H.: Der Germanist als Kulturvermittler. Convivium 2002 s. 55-73 (rola filologa literatur obcych w życiu kulturalnym i literackim kraju ...) szczegóły 
116.artykuł: Kaszyński Stefan H.: Die Hochschulgermanistik in Polen. Deutsch-Polnisches Jahrbuch der Germanistik 1993 (1993) s. 201-207 (wykaz...) szczegóły 
117.artykuł: Kątny Andrzej: Ueberblick ueber polnische germanistische Zeitschriften und Jahrbuecher der Jahre 1989-1991. Deutsch-Polnisches Jahrbuch der Germanistik 1993 (1993) s. 151-168 (prezentacja czasopism, roczników i serii wydawniczych wydawanych przez...) szczegóły 
118.artykuł: Kłańska Maria: Gruppenbild mit Herrn. Zur Geschichte der Krakauer Germanistik, insbesondere unter der Leitung von Prof. Dr. Aleksander Szulc (1966-1993). x 1997 ([w ks. zb.:] Plus ratio quam vis. Festschrift fuer Aleksander Szulc zu...) szczegóły 
119.artykuł: Kolago Lech, Namowicz Tadeusz, Rek Brigit: Aus der Arbeit des Verbandes Polnischer Germanisten (Treffen mit dem Botschafter der Bundesrepublik Dutschland, Johannes Bauch, in Warschau). Convivium 1995 s. 257-262 (dot. Stowarzyszenia Germanistów Polskich...) szczegóły 
120.artykuł: Koniuszaniec Gabriela: Z historii poznańskiej germanistyki uniwersyteckiej. Orbis Linguarum 1998 t. 9 s. 237-244  szczegóły 
121.artykuł: Koniuszaniec Gabriela: Zur Geschichte der germanistischen Sprachwissenschaft an der Adam Mickiewicz Universitaet in Poznań. x 1998 ([W ks. zb.:] Scripta Manent. Publikacja wydziałowa z okazji 10-lecia i...) szczegóły 
122.artykuł: Kozłowski Aleksander: Nauka języka niemieckiego: Stan, koncepcje, perspektywy. Kronika [UŁ Łódź] 1993 nr 4 s. 18 (nt. kształcenia nauczycieli języka niemieckiego w Polsce...) szczegóły 
123.artykuł: Krysztofiak Maria: Convivium 1995 s. 317-320 ([rec. ks. zb.:] Germanistik in Mittel- und Osteuropa 1945-1992. Red. C...) szczegóły 
124.artykuł: Kuczyński Krzysztof A.: Germanistyka polska w latach 1918-1939. Studia Historica Slavo-Germanica 1991 t. 16 (1987) s. 235-249  szczegóły 
125.artykuł: Kuczyński Krzysztof A.: "Niemcy" z Piramowicza. Kronika [UŁ Łódź] 1991 nr 2 s. 6 (nt. działaln. Katedry Literatury Niemieckiej Uniwersytetu Łódzkiego...) szczegóły 
126.artykuł: Kuczyński Krzysztof A.: Ośrodek Badań Niemcoznawczych. Kronika [UŁ Łódź] 1993 nr 3 s. 29 (nt. powołania interdyscyplinarnego Ośrodka Badań Niemcoznawczych na Un...) szczegóły 
127.artykuł: Kuczyński Krzysztof A.: Polnische germanistische Publikationen 1992-1993 (mit Ergaenzungen fuer die Jahre 1990/1991). Convivium 1994 s. 227-232 (bibliografia prezentująca dorobek polskich germanistów ze wszystkich i...) szczegóły 
128.artykuł: Kuczyński Krzysztof A.: Polnische germanistische Publikationen 1993-1994 (Literaturwissenschaft). Convivium 1995 s. 251-252 (bibliografia prezentująca dorobek polskich germanistów ze wszystkich i...) szczegóły 
129.artykuł: Kuczyński Krzysztof A.: Zygmunt Łempicki i polska germanistyka okresu międzywojennego. Płockie Rozprawy Neofilologiczne 1991 t. 1 s. 7-27  szczegóły 
130.artykuł: Kunicki Wojciech: Polska germanistyka we Wrocławiu. Dolny Śląsk 2002 t. 10 s. 125-133 (od 1945 na Uniwersytecie Wrocławskim...) szczegóły 
131.artykuł: Kunicki Wojciech: Wczoraj i dziś germanistyki wrocławskiej. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1993 nr 1 s. 20-29  szczegóły 
132.artykuł: Kunicki Wojciech: Zarys dziejów germanistyki na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1918-1945. Struktura, katedry i profesura. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia i Materiały z Dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego 1995 nr 4 (1780) s. 87-109  szczegóły 
133.artykuł: Liebsch Helmut: Zum Ausbildungsprofil des Germanistikstudiums in Zielona Góra - derzeitiger Stand und Perspektiven. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Germanistyka 1997 z. 13 (44) s. 9-15  szczegóły 
134.artykuł: Mecner Paweł: Studia kreatywne. Współczesny model lingwistyki. Kwartalnik Neofilologiczny 2000 r. 46 (1999) z. 1/2 s. 31-43 (nt. programu studiów germanistycznych; tekst referatu wygłoszonego na ...) szczegóły 
135.artykuł: Mrożek Sebastian: Die Websites der polnischen Germanistik (Stand: 7.7.2001). Convivium 2001 s. 395-400 (wykaz z omówieniem...) szczegóły 
136.artykuł: Namowicz Tadeusz: Gruendung des Verbands polnischer Germanisten. Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 38 z. 3/4 276-277 (nt. powołania Związku Polskich Germanistów (XI 1990) w Instytucie Ling...) szczegóły 
137.artykuł: Namowicz Tadeusz: Zur Gruendung und zu den Zielsetzungen des Verbands Polnischer Germanisten. Deutsch-Polnisches Jahrbuch der Germanistik 1993 (1993) s. 195-199 (dot. Stowarzyszenia Germanistów Polskich...) szczegóły 
138.artykuł: Orłowski Hubert: Zur Geschichte der Germanistischen Literaturwissenschaft in Poznań 1918-1988. Studia Germanica Posnaniensia 1991 t. 17/18 s. 23-29  szczegóły 
139.artykuł: Papiór Jan: Czy wyobcowanie kulturowe neofilologa to kwadratura koła" (Myśli o koniecznej reformie - na przykładzie filologii germańskiej). x 1998 ([W ks. zb.:] Scripta Manent. Publikacja wydziałowa z okazji 10-lecia i...) szczegóły 
140.artykuł: Papiór Jan: Europejskie konteksty kulturowe współczesnej germanistyki polskiej. Przegląd Zachodni 1990 nr 3 s. 19-36  szczegóły 
141.artykuł: Papiór Jan: Kulturwissenschaftliche Germanistik versus interkulturelle Germanistik - ueberlegungen zu Entwicklungen des Faches in den 70er und 80er Jahren. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia Germańska 1992 z. 16 (247) s. 101-115  szczegóły 
142.artykuł: Papiór Jan: Kulturwissenschaftliche Germanistik versus interkulturelle Germanistik - Ueberlegungen zu Entwicklungen des Faches in den 70er und 80er Jahren. Studia Germanica Posnaniensia 1991 t. 17/18 s. 207-221  szczegóły 
143.artykuł: Papiór Jan: La philologie germanique - science de la culture ou discipline interculturelle considerations sur son developpement dans les annees soix-aute-dix et quarte vingt.. Polish Western Affairs = La Pologne et les Affaires Occidentales 1989 t. 30 nr 2 s. 193-206  szczegóły 
144.artykuł: Papiór Jan: Skład osobowy Polskiej Germanistyki. (Stan 1999-2000). Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2001 t. 21 s. 815-841 (dot. wszystkich ośrodków akademickich w Polsce; z wprowadzeniem "Uwagi...) szczegóły 
145.artykuł: Papiór Jan: Zur Geschichte der Programme und Studienplaene der polnischen Germanistik (1945-1988). Convivium 1997 s. 83-107  szczegóły 
146.artykuł: Papiór Jan: Zur Geschichte der Programme und Studienplaene der polnischen Germanistik. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1989 t. 5 s. 43-57  szczegóły 
147.artykuł: Pietrek Olgierd: Ueber die Anfaenge der Rzeszówer Germanistik. x 1996 ([W ks. zb.:] Die deutsche Sprache und Literatur als Bruecke in Europa....) szczegóły 
148.artykuł: Pirko Michał: Reminiszenzen eines Lemberger Germanistik-Studenten (1935-1940). Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1993 t. 8 s. 277-303 (z not. red....) szczegóły 
149.artykuł: Połczyńska Edyta: Siebzig Jahre Germanistik an der Adam-Mickiewicz-Universitaet Poznan. Studia Germanica Posnaniensia 1991 t. 17/18 s. 3-9  szczegóły 
150.artykuł: Pruss-Pławska Dorota: Einige Gedanken zur Rolle des Literaturunterrichts am Beispiel des Germanistikstudiums in Bydgoszcz. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Konfiguracje = Konfigurationen 1999 [z.] 5 s. 117-123  szczegóły 
151.artykuł: Rowińska-Januszewska Barbara: Geschichte der deutschsprachigen Literatur als Studienfach. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Konfiguracje = Konfigurationen 1999 [z.] 5 s. 109-115 (nt. kształcenia w zakresie historii literatury na studiach germanistyc...) szczegóły 
152.artykuł: Sadowska Liliana: Zur Vermittlung der deutschen Sprachgeschichte im Institut fuer Germanistik an der Universitaet Zielona Góra. x 2002 ([w ks. zb.:] Sinngebung. Zwischen Festlegung und Pluralitaet. [Red.] A...) szczegóły 
153.artykuł: Stypa Hanna: Das Germanistikstudium an der Nikolaus-Kopernikus-Universitaet Toruń aus der Sicht einer ehemaligen Studentin. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Konfiguracje = Konfigurationen 1999 [z.] 5 s. 19-25  szczegóły 
154.artykuł: Szyrocki Marian: Germanistik in Polen besonders beliebt. Dialog [Niemcy] 1989 nr 3/4 s. 58-59 (charakterystyka studiów germanistycznych w Polsce od 1945...) szczegóły 
155.artykuł: Światłowska Irena: Między tradycją a współczesnością. Trzydzieści lat istnienia i działalności naukowo-dydaktycznej Zakładu Literatury i Kultury Współczesnej Niemiec, Austrii i Szwajcarii w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersyteu Wrocławskiego. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 2000 nr 2 s. 69-74  szczegóły 
156.artykuł: Urbanowska Irena: Zum Fach Literatur im Germanistikstudium. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Konfiguracje = Konfigurationen 1999 [z.] 5 s. 103-108 (nt. kształcenia literackiego (w oparciu o tekst literacki) podczas stu...) szczegóły 
157.artykuł: Veroeffentlichungen der Mitarbeiter der Universitaetsgermanistik in Poznań 1919-1989. Studia Germanica Posnaniensia 1991 t. 17/18 s. 223-316 (wykaz publikacji...) szczegóły 
158.artykuł: Wawrzyniak Zdzisław: Instytut Filologii Germańskiej. x 2001 ([W ks. zb.:] Dzieje Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie 1965-2000...) szczegóły 
159.artykuł: Wiśniewska Aleksandra: [Dwudziestopięciolecie] 25-lecie Zakładu Literatury i Kultury Austriackiej. Życie Uniwersyteckie 2003 nr 12 s. 15 (nt. historii działalności zakładu; m.in. dot. badań literatury austria...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
160.impreza: "150 Jahre germanistische Forschung an der Jagiellonen-Universitaet Krakau" - sesja jubileuszowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Jabłkowska Joanna, Mecner Paweł: "150 Jahre germanistische Forschung an der Jagiellonen-Universitaet Krakau". Jubilaeumstagung in Zakopane, 9.-12. November 2000. Convivium 2001 s. 413-420  szczegóły 
161.impreza: Deutsch-polnische Nachwuchskonferenz zur germanistischen Linguistik (1997).  szczegóły 
artykuł: Kucharska Elżbieta: Nachwuchskonferenz zur germanistischen Linguistik. Koło Zgorzeleckie (Wrocław) i Goerlitzer Kreis (Zittau) dla młodych germanistów z Polski i Niemiecorling. Orbis Linguarum 1998 t. 8 s. 213-214 (spraw....) szczegóły 
162.impreza: Germanistische Werkstatt (1997).  szczegóły 
artykuł: Krieger Jolanta: Germanistische Werkstatt Opole' 97. Lubelskie Materiały Neofilologiczne = Lublin Studies in Modern Languages and Literature 1997 nr 21 s. 295-299 (sprawozdanie...) szczegóły 
163.impreza: Germanistische Werkstatt (2001).  szczegóły 
artykuł: Mrożek Sebastian: Dritte Germanistische Werkstatt Opole. Germanistische Nachwuchstagung i Opole, 7, - 9. 5. 2001. Convivium 2002 s. 419-421 (sprawozdanie...) szczegóły 
164.impreza: Jahrestagung des Verbandes Polnischer Germanisten - sesja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Lewicki Roman: Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 49 (2002) z. 3 s. 327-329 (sprawozdanie...) szczegóły 
165.impreza: "Język niemiecki i studia germanistyczne w Europie Środkowej = Deutsch und Auslandsgermanistik in Mitteleuropa. Geschichte - Stand - Ausblicke" - międzynarodowy kongres (1996).  szczegóły 
artykuł: Heinemann Wolf-Dieter: Deutsch und Auslandsgermanistik in Mitteleuropa. Geschichte - Stand - Ausblicke. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1996 t. 12 s. 331-333 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Deutsch und Auslandsgermanistik in Mitteleuropa. Geschichte - Stand - Ausblicke. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1997 nr 1 s. 133-134 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Deutsch und Auslandsgermanistik in Mitteleuropa. Geschichte - Stand - Ausblicke. Abschlusserklaerung der Konferenza in Warschau, 9-13 X 1996. Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 43 (1996) z. 3 s. 297-298  szczegóły 
artykuł: Koniuszaniec Gabriela: Deutsch und Auslandsgermanistik in Mitteleuropa. Geschichte - Stand - Ausblicke. Bericht. Glottodidactica 1997 t. 24 (1996) s. 145-147 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kolago Lech: Międzynarodowy kongres "Język niemiecki i studia germanistyczne w Europie Środkowej [Deutsch und Auslandsgermanistik in Mitteleuropa. Geschichte - Stand - Ausblicke] zorganizowany w dniach 9-13 października 1996 w Uniwersytecie Warszawskim przez Stowarzyszenie Germanistów Polskich. Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 43 (1996) z. 4 s. 418-424 (z treścią rezolucji, przyjętą na Kongresie, s. 424-425....) szczegóły 
artykuł: Studia Germanica Gedanensia 1997 [nr] 4 s. 158-159 (wnioski końcowe uczestników konferencji...) szczegóły 
166.impreza: "Warsztaty Germanistyczne" - Konferencja Naukowa Młodych Germanistów (2001).  szczegóły 
artykuł: Jelitto-Piechulik Gabriela: [Trzecia] III Konferencja Naukowa Młodych Germanistów - "Warsztaty Germanistyczne", Opole 2001. Śląsk Opolski 2001 nr 2 s. 150-153 (spraw....) szczegóły 
167.impreza: Zjazd Stowarzyszenia Germanistów Polskich (1999).  szczegóły 
artykuł: Zjazd germanistów. Nauka i Przyszłość 1999 nr 3 s. 24 (nota...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Hungarystyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
168.artykuł: [Lovell Marek] (ml): Hungarystyka w Krakowie. Echo Krakowa 1989 nr 83 s. 3 (not. o otwarciu hungarystyki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie...) szczegóły 
169.artykuł: Nojszewski Artur: Losy pierwszej polskiej Katedry Filologii Węgierskiej (lata 1952-1978). Analecta 1999 z. 1 s. 231-243 (historia powstania i działalności Katedry Filolologii Węgierskiej na U...) szczegóły 
170.artykuł: Sieroszewski Andrzej: [Pięćdziesięciolecie] 50-lecie Katedry Hungarystyki Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytet Warszawski 2003 nr 1 s. 14-15  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
171.impreza: Obchody 50-lecia powstania Katedry Filologii Węgierskiej (Katedry Hungarystyki Wydziału Filologii) na Uniwersytecie Warszawskim (2002).  szczegóły 
artykuł: Święto Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytet Kulturalny 2002 nr 29 s. 6 (not....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Iberystyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
172.artykuł: Adamska Agata, Jakubowska Zuzanna, Kumor Karolina, Waluch Edyta: [Dwudziestopięciolecie] 25-lecie iberystyki na Uniwersytecie Warszawskim. Uniwersytet Warszawski 2003 nr 1 s. 11-13  szczegóły 
173.artykuł: Adamska Agata, Jakubowska Zuzanna, Kumor Karolina, Waluch Edyta: [Trzydziestolecie] 30-lecie iberystyki na Uniwersytecie Warszawskim. Uniwersytet Warszawski 2003 nr 2 s. 19-21  szczegóły 
174.artykuł: Krupa Marlena: Conmemoracion del 25 aniversario de los estudios de Romanicas con especialidad en Hispanicas en la Universidad de Wrocław. Acta Universitatis Wratislaviensis. Estudios Hispanicos 2003 nr 11 (2610) s. 310-312  szczegóły 
175.artykuł: Rymwid-Mickiewicz Irena: La Biblioteca de la Catedra de Estudios Ibericos despues de 25 anos. Itinerarios 2000 t. 3 [cz.] 2 s. 293-300 (zbiory Bibloteki Katedry Studiów Iberystycznych Uniwersytet Warszawski...) szczegóły 
176.artykuł: Święto Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytet Kulturalny 2002 nr 29 s. 6 (not....) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
177.impreza: Międzynarodowe sympozjum naukowe z okazji 30. rocznicy powstania iberystyki na Uniwersytecie Warszawskim (2002).  szczegóły 
artykuł: Święto Uniwersytetu Warszawskiego. Uniwersytet Kulturalny 2002 nr 29 s. 6 (not....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Japonistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
178.artykuł: DJ: Nagrodzeni japoniści. Gazeta Wyborcza 2002 nr 230 s. 13 (not. o wyróżnieniu przez Fundację Japońską nagrodą za wybitne osiągnię...) szczegóły 
179.artykuł: (es): Niezwykłe wyróżnienie dla prof. Alfreda F. Majewicza. Życie Uniwersyteckie 2002 nr 10 s. 4 (m.in. nt. historii studiów japonistycznych na Uniwersytecie im. Adama ...) szczegóły 
180.artykuł: Huszcza Romuald: Studia japonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Uniwersytet Warszawski 2002 nr 2 s. 16-18 (dot. historii japonistyki na Uniwersytecie Warszawskim...) szczegóły 
181.artykuł: Japonica 1994 nr 2 s. 192 (not. inf. o odczycie Ewy Pałasz-Rutkowskiej: Historia sekcji japonisty...) szczegóły 
182.artykuł: Japonica 1994 nr 2 s. 193 (not. inf. o odczycie Ewy Pałasz-Rutkowskiej: Japonistyka Warszawska - ...) szczegóły 
183.artykuł: Japońska nagroda. Nowe Książki 2002 nr 12 s. 82 (not. o przyznaniu Zakładowi Japonistyki Uniwersytetu Warszawskiego nag...) szczegóły 
184.artykuł: Japońska nagroda. Trybuna 2002 nr 230 s. 4 (not. o przyznaniu Zakładowi Japonistyki Uniwersytetu Warszawskiego nag...) szczegóły 
185.artykuł: K.O.: Cenny dar dla japonistyki. Japonica 1994 nr 2 s. 190 (nota inf. o przekazaniu Zakładowi Japonistyki i Koreanistyki Instytutu...) szczegóły 
186.artykuł: Łukasiewicz Magdalena: Studia japonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Japonica 2000 [nr] 12 s. 45-51 (z wykazem: Japonistyczne prace habilitacyjne, doktorskie i magisterski...) szczegóły 
187.artykuł: Majewicz Alfred F.: Studia japonistyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Japonica 2000 [nr] 12 s. 53-62 (z wykazem: Japonistyczne prace habilitacyjne, doktorskie i magisterski...) szczegóły 
188.artykuł: Okazaki Krystyna: Warszawska japonistyka - teraźniejszość i perspektywy. Japonica 2000 [nr] 12 s. 41-44 (z wykazem: Japonistyczne prace habilitacyjne, doktorskie i magisterski...) szczegóły 
189.artykuł: Okazaki Tsuneo: Japońscy wykładowcy na Uniwersytecie Warszawskim. Japonica 2000 [nr] 12 s. 105-106 (z wykazem nazwisk...) szczegóły 
190.artykuł: Stefański Krzysztof: Język i kultura Japonii. Głos Uczelni [Toruń] 1996 nr 11 s. 7 (otwarcie Pracowni Języka i Kultury Japońskieji na Wydziale Humanistycz...) szczegóły 
191.artykuł: Stefański Krzysztof: Pięć lat Pracowni Języka i Kultury Japońskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu - wciąż jeszcze trudne początki. Japonica 2000 [nr] 12 s. 63-69 (z not. o Krzysztofie Stefańskim s. 260-261...) szczegóły 
192.artykuł: Wesołowska Ludmiła: Milion na naukę. Życie Warszawy 1992 nr 208 dod. s. 1 (o przekazaniu miliona dolarów przez firmę japońską Wydziałowi Japonist...) szczegóły 
193.artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 145 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2002 nr 6 s. 4 (not. o zmianie formuły studiów na specjalności japonistyka na Uniwersy...) szczegóły 
194.artykuł: Życie Uniwersyteckie 2002 nr 10 s. 11 (not. nt. powstania Zakładu Japonistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewi...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Klasyczna
    książki (alfabet autorów)
195.książka: Antiquorum non immemores... Polskie Towarzystwo Filologiczne (1893-1993). Księga zbiorowa. 1999 (Od Redaktorów. * Część I: Filologia klasyczna w kulturze polskiej (Mat...) szczegóły 
196.książka: Błaszczyk Leon Tadeusz: Filologia klasyczna na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1816-1915. 2003 (
Cz. 2, 1862-1915....)
 szczegóły 
197.książka: Błaszczyk Leon Tadeusz: Filologia klasyczna na Uniwersytecie Warszawskim w latach 1816-1915. 1995 (
Cz. 1: 1816-1861....)
 szczegóły 
198.książka: Brzuska Barbara: Filologia klasyczna w Szkole Głównej Warszawskiej. 1992  szczegóły 
199.książka: Plezia Marian: Z dziejów filologii klasycznej w Polsce. 1993  szczegóły 
recenzja: Grzesiowski Mieczysław: Meander 1994 nr 7/8 s. 409-410 (nota...) szczegóły 
recenzja: Starnawski Jerzy: Maria Plezia: Z dziejów filologii klasycznej w Polsce. Warszawa 1993 (Druk. 1994). Meander 1995 nr 3/4 s. 191-198  szczegóły 
200.książka: Studia Thorunensio-Classica. Tradycje antyczne w Polsce Północnej. 2002 ([Materiały z serii naukowej "Tradycje antyczne w Polsce Północnej", T...) szczegóły 
201.książka: Tradycje filologii klasycznej w regionie łódzkim. 2003 (Cz. I. Okres międzywojenny (1918-1939). Joanna Rybowska, Joanna Sowa: ...) szczegóły 
202.książka: W kręgu wielkich humanistów. Kultura antyczna w Uniwersytecie Warszawskim po I wojnie światowej. 1991 ([M.in.:] Plezia Marian: Tadeusz Stefan Zieliński 1859-1944. - Lidia Wi...) szczegóły 
recenzja: Kotula Tadeusz: Przegląd Historyczny 1992 t. 83 z. 2 s. 353-356  szczegóły 
recenzja: Podgórski Wojciech J.: Wielcy humaniści. Nowe Książki 1992 nr 6 s. 51  szczegóły 
recenzja: Tyszkiewicz Jan: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1993 r. 38 nr 2 s. 184-192  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
203.artykuł: Aleksandrowicz Tadeusz: Dziesięć lat filologii klasycznej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Classica Catoviciensia Scripta Minora 2002 t. 3 z. 2 s. 49-55  szczegóły 
204.artykuł: Appel Włodzimierz: "Klasycy" w Toruniu. Głos Uczelni [Toruń] 1995 nr 9 s. 6-7 (dot. Katedry Filologii Klasycznej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika ...) szczegóły 
205.artykuł: Axer Jerzy: Miejsce filologii klasycznej we współczesnej humanistyce. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1992 r. 51/52 (1988/1989) s. 127-128 (streszcz. referatu...) szczegóły 
206.artykuł: Bobiatyński Lech: Wprowadzenie do kultury antyku a nauczanie języków klasycznych (ze szczególnym uwzględnieniem metodyki M. Goliasa). Collectanea Philologica 2003 t. 5 s. 207-220  szczegóły 
207.artykuł: Bogdańska Agata: Dziesięciolecie studiów filologii klasycznej w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Classica Catoviciensia Scripta Minora 2002 t. 3 z. 2 s. 83-84  szczegóły 
208.artykuł: Bytomska Katarzyna: Młodzi, a już klasycy. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1997 nr 45 s. 13, 11 (nt. działalności Koła Naukowego Studentów Filologii Klasycznej przy Un...) szczegóły 
209.artykuł: Danielewicz Jerzy: Filologia klasyczna w Polsce - kilka refleksji na marginesie sprawozdań. Meander 2003 nr 2 s. 113-115  szczegóły 
210.artykuł: Danka Ignacy R., Witczak Krzysztof T., Zawadzki Robert: De schola Philologiae Classicae Lodziensis. Collectanea Philologica 1995 t. 1 s. 13-17  szczegóły 
211.artykuł: Danka Ignacy Ryszard: Kultura Bałtów. Kronika [UŁ Łódź] 1991 nr 5 s. 1, 3-5 (zarys problematyki bałtyckiej w pracach i działalności stowarzyszeń or...) szczegóły 
212.artykuł: D.R.: Nad Cezarem (O filologii klasycznej w UŚ [Uniwersytecie Śląskim]). Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1994 nr 19 s. 3  szczegóły 
213.artykuł: D.R.: Nad Pliniuszem Młodszym. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1995 nr 24 s. 11 (nota o działalności Koła Młodych Klasyków przy Wydziale Filologicznym ...) szczegóły 
214.artykuł: Eckmann Augustyn, Wójtowicz Henryk: Sekcja Filologii Klasycznej. x 1994 ([W ks. zb.:] Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lu...) szczegóły 
215.artykuł: Gargul-Meister Anna: 50 lat Instytutu Filologii Klasycznej we Wrocławiu. Meander 1997 nr 3 s. 289-291 (spraw. z uroczystości 50-lecia na Uniwersytecie Wrocławskim...) szczegóły 
216.artykuł: Głombiowska Zofia: Filologia klasyczna. Gazeta Uniwersytecka [Gdańsk] 1994 nr 5 s. 13 (w Zakładzie Filologii Klasycznej i Neolatynistyki na Uniwersytecie Gda...) szczegóły 
217.artykuł: Imprezy wydziałowe zorganizowane w ramach 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego w drugim półroczu 2002 roku. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 4 s. 21 (m.in. nt. imprezy...) szczegóły 
218.artykuł: Informacja o pracach naukowych prowadzonych w Katedrze Cywilizacji Śródziemnomorskiej - Uniwersytet Opolski. Meander 2003 nr 2 s. 159-160 (sprawozdanie...) szczegóły 
219.artykuł: Instytut Filologii Klasycznej i Kultury Antycznej Uniwersytetu Wrocławskiego - stan badań i perspektywy rozwojowe. Meander 2003 nr 2 s. 139-142 (sprawozdanie...) szczegóły 
220.artykuł: Instytut Filologii Klasycznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego - prace badawcze i perspektywy rozwojowe. Meander 2003 nr 2 s. 133-137 (sprawozdanie...) szczegóły 
221.artykuł: Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu - stan badań i perspektywy rozwojowe (2000-2003). Meander 2003 nr 2 s. 127-131 (sprawozdanie...) szczegóły 
222.artykuł: Instytut Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Stan badań, publikacje, perspektywy rozwojowe. Meander 2003 nr 2 s. 121-125 (sprawozdanie...) szczegóły 
223.artykuł: Jurewicz Oktawiusz: Les premiers contacts avec la philologie parisienne. Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais 2003 nr 2 s. 78-80 (dot. Instytutu Filologii Klasycznej Uniewrsytetu Jagiellońskiego...) szczegóły 
224.artykuł: Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Gdańskiego. Struktura Katedry, działalność naukowa. Meander 2003 nr 2 s. 155-157 (sprawozdanie...) szczegóły 
225.artykuł: Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Łódzkiego. Kadra, organizacja, problematyka badawcza, wydawnictwa. Meander 2003 nr 2 s. 147-154 (sprawozdanie...) szczegóły 
226.artykuł: Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - stan badań i plany naukowo-badawcze. Meander 2003 nr 2 s. 143-146 (sprawozdanie...) szczegóły 
227.artykuł: Komornicka Anna M.: Filologia klasyczna. x 1996 ([W ks. zb.:] Nauka w Polsce w ocenie Komitetów Naukowych PAN. T. 4: Na...) szczegóły 
228.artykuł: Lewandowski Ignacy: Filologia klasyczna wraca do łask. Gazeta Poznańska 1989 nr 165 s. 4 (wyw. z dyrektorem Instytutu Filologii Klasycznej UAM w Poznaniu; rozm....) szczegóły 
229.artykuł: Łanowski Jerzy: Początki wrocławskiej filologii klasycznej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia i Materiały z Dziejów Uniwersytetu Wrocławskiego 1993 nr 2 (1408) s. 263-284 (od r. 1945...) szczegóły 
230.artykuł: Mikołajczak Aleksander Wojciech: Europa Nostra. Życie Uniwersyteckie 1996 nr 5/6 s. 1 (wywiad z prodziekanem Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej; rozm. ...) szczegóły 
231.artykuł: Narecki Krzysztof: Instytut Filologii Klasycznej [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego]. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 5 s. 14 (sprawozdanie z działalności w roku akademickim 1999/2000...) szczegóły 
232.artykuł: O Dantyszku, Kortezie i łacinie. Życie Warszawy 1992 nr 127 s. 10 (wyw. z dyrektorem Ośrodka Badań nad Tradycją Antyczną w Polsce i Europ...) szczegóły 
233.artykuł: Personalia. Doktor Krzysztof Morta dyrektorem SJAiO. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2001 nr 2 s. 2 (nota o nominacji Krzysztofa Morty na dyrektora, a Przemysława Szczurk...) szczegóły 
234.artykuł: Personalia. Dr Przemysław Szczurek dyrektorem Szkoły Języków Antycznych i Orientalnych. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2001 nr 3 s. 2 (nota o nominacji Przemysława Szczurka na dyrektora, a Krzysztofa Mort...) szczegóły 
235.artykuł: Płóciennik Tomasz: Życie Warszawy 1989 nr 260 s. 7 (wywiad z prezesem Koła Naukowego Młodych Klasyków na Uniwersytecie War...) szczegóły 
236.artykuł: S.B.: Neogreka na UŁ. Kronika [UŁ Łódź] 1993 nr 4 s. 19 (nota o otwarciu Podyplomowego Studium Kultury i Języka Nowogreckiego p...) szczegóły 
237.artykuł: Smuszkiewicz Antoni: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej [Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu]. Sprawozdanie za okres 1 IX 1988 -30 IX 1990 r. Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1999 (za lata 1987/1988-1989/1990) s. 118-134  szczegóły 
238.artykuł: Sprawozdanie z działalności naukowej filologów klasycznych zatrudnionych w Instytucie Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Meander 2003 nr 2 s. 161 (sprawozdanie...) szczegóły 
239.artykuł: Sprawozdanie ze stanu badań i perspektyw rozwojowych kadry naukowej Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Meander 2003 nr 2 s. 117-120  szczegóły 
240.artykuł: Starnawski Jerzy: Zmienność w czasie pracy filologa klasycznego w Polsce. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 2003 t. 15 s. 135-143 (o nauczaniu języków klasycznych dawniej i dziś oraz publikacjach filol...) szczegóły 
241.artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 146 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2002 nr 6 s. 4 (not. o utworzeniu studiów magisterskich w Ośrodku Badań nad Tradycją A...) szczegóły 
242.artykuł: Wojtczak Jerzy: Studia nad literaturą wczesnochrześcijańską w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Vox Patrum 2000 t. 36/37 (1999) s. 81-83  szczegóły 
243.artykuł: Wójtowicz Henryk: Sekcja Filologii Klasycznej. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 5 s. 26 (sprawozdanie z roku akademickiego 1996/1997 sekcji Katolickiego Uniwer...) szczegóły 
244.artykuł: Wójtowicz Henryk: Zasługi filologii klasycznej KUL w propagowaniu literatury wczesnochrześcijańśkiej. Vox Patrum 2000 t. 36/37 (1999) s. 53-59  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
245.impreza: "Wratislaviensium Studia Classica. Filologia klasyczna w Universitas Leopoldina, Uniwersytecie Fryderyka Wilhelma i Uniwersytecie Wrocławskim" - międzynarodowa konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Imprezy wydziałowe zorganizowane w ramach 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego w drugim półroczu 2002 roku. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 4 s. 21 (m.in. nt. imprezy...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Litewska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
246.artykuł: Błaszczyk Grzegorz: Poznań az a Centre of Lithuanian Studies in the 19th an 20th Centuries. x 2000 ([W ks. zb.:] History, Culture and Language of Lithuania. Proceeding of...) szczegóły 
247.artykuł: Hasiuk Michał: Poznań Centre of Lithuanian Studies and Its Philological Works. x 2000 ([W ks. zb.:] History, Culture and Language of Lithuania. Proceeding of...) szczegóły 
248.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Poznański ośrodek lituanistyczny. Lithuania 1996 nr 1/2 s. 206-211 (nt. recepcji literatury litewskiej w Wielkim Księstwie Poznańskim w XI...) szczegóły 
249.artykuł: Smułkowa Elżbieta: Lituanistyka na Uniwersytecie Warszawskim. Lithuania 1990 nr 1 s. 62-65  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Łacińska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
250.artykuł: Axer Jerzy: Neolatynistyka w systemie nauk humanistcznych - specyfika polska. x 2003 ([w ks.:] Studia Neolatina. Rozprawy i szkice dedykowane profesor Marii...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Niderlandystyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
251.artykuł: Prędota Stanisław: Publicaties van de medewerkers van de Erasmus-leerstoel voor Nederlandse Taal, Literatur en Cultur in de periode 1958-1992. Acta Universitatis Wratislaviensis. Neerlandica Wratislaviensia 1994 nr 7 (1640) s. 339-355 (bibliografia prac pracowników niderlandystyki Uniwersytetu Wrocławskie...) szczegóły 
252.artykuł: Rijk-Buda Hanna: Czy świat jest na poziomie "ziem niskich"?. Biuletyn PN [Pools-Nederlandse Kulturele Vereinining = Polsko-Niderlandzkie Stowarzyszenie Kulturalne] 1991 nr 5 s. 38-39 (o niderlandystyce na uniwersytetach polskich...) szczegóły 
253.artykuł: Z obrad Senatu UWr. [Uniwersytetu Wrocławskiego]. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 11 s. 13-14 (dot. zmian organizacyjnych w Katedrze Filologii Niderlandzkiej im. Era...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
254.impreza: "[Sto siedemdziesiąt] 170 lat niderlandystyki na Śląsku" - sympozjum (2000).  szczegóły 
artykuł: 1702-2002. Obchody jubileuszu 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 1 s. 21 (m.in. not. nt. imprezy...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2000 nr 12 s. 18 (nota...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Nowogrecka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
255.artykuł: Borowska Małgorzata: Tradycje neogrecystyki w Polsce i studia helleńskie w Uniwersytecie Warszawskim. Meander 2003 nr 2 s. 189-192 (nt. działalności Pracowni Studiów Helleńskich oraz utworzeniu filolog...) szczegóły 
256.artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 146 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2002 nr 6 s. 4 (not. o utworzeniu studiów magisterskich w Ośrodku Badań nad Tradycją A...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Orientalna
    książki (alfabet autorów)
257.książka: Album magistrów Instytutu Orientalistycznego (1951-1992). 1993 (Oprac. materiałów z lat 1951-1987: Krystyna Wojakowska, Ewa Siwierska;...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
258.artykuł: Arabic scholars still much in demand. Poland 1989 nr spec. s. 22, 53 (nt. działalności The Arabic and Islamic Centre of Warsaw University...) szczegóły 
259.artykuł: Bańczerowski Jerzy: Orientalistyka poznańska. Sprawozdania [Poznań] 1990 nr 105 (1988) s. 12-18  szczegóły 
260.artykuł: Ciałkowska Eliza: Tajlandia daleka ale bliska. Studia języka tajskiego w Polsce tylko na UAM. Życie Uniwersyteckie 2003 nr 1 s. 10-11 (dot. rozwoju studiów tajologicznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiew...) szczegóły 
261.artykuł: Czapkiewicz Andrzej, Górska Elżbieta: Arabic studies in Kraków. Poland 1989 nr spec. s. 11-12 (nt. działalności i publikacji Instytutu Filologii Orientalnej Uniwersy...) szczegóły 
262.artykuł: Danecki Janusz: Dokąd zmierza orientalistyka?. Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 3/4 s. 201-204 (ref. wygłoszony podczas konf. z okazji 70-lecia Polskiego Towarzystwa ...) szczegóły 
263.artykuł: Danecki Janusz: For better understanding of the Arabic language, literature and philosophy. Poland 1989 nr spec. s. 8, 62-63 (nt. działalności i publikacji Department of Arabic and Islamic Studies...) szczegóły 
264.artykuł: Dilmac Elif: Einige Briefe Rahmeti Arats an Tadeusz Kowalski. Studia Turcologica Cracoviensia 1998 [t.] 5 s. 91-110 (korespondencja turkologów Tadeusza Kowalskiego i Rahmeti Aratsa z l. 1...) szczegóły 
265.artykuł: Dziekan Marek M.: Arabic and Islamic Studies at the University of Warsaw after 1945. Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1998 [t.] 6 s. 176-183  szczegóły 
266.artykuł: Dziekan Marek M.: Arabic and Islamic Studies in Poland after 1945. Studia Arabistyczne i Islamistyczne 1999 [t.] 7 s. 114-125  szczegóły 
267.artykuł: Dziekan Marek M.: O badaniach nad kulturą staroarabską w Polsce: historia - dzień dzisiejszy - perspektywy. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 3/4 s. 153-158  szczegóły 
268.artykuł: Dziekan Marek M.: Świat arabski, Chiny i starożytna Mezopotomia w badaniach polskiej orientalistyki. x 2000 ([W ks. zb.:] Orient w kulturze polskiej. Materiały z sesji jubileuszow...) szczegóły 
269.artykuł: Dziekan Marek M.: Zakład Islamu Europejskiego Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 3/4 s. 222-223 (nota o utworzeniu...) szczegóły 
270.artykuł: Dziurzyńska Ewa: Spuścizny orientalistów w zbiorach Oddziału Archiwum PAN w Krakowie. Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk 1995 nr 36 s. 3-14 (Jana Grzegorzewskiego, Władysława Kotwicza, Tadeusza Kowalskiego, Mari...) szczegóły 
271.artykuł: Górska Elżbieta: Wprowadzenie. Spotkania Arabistyczne 1998 [z.] 2 s. 7-8 (nt. działalności Fundacji Arabistycznej im. Andrzeja Czapkiewicza na r...) szczegóły 
272.artykuł: Górska Elżbieta: Wprowadzenie. Spotkania Arabistyczne 2002 [z.] 4 s. 7-8 (nt. działalności Fundacji Arabistycznej im. Andrzeja Czapkiewicza na r...) szczegóły 
273.artykuł: Hoffmann Henryk: Problematyka religioznawcza w badaniach polskich orientalistów w latach 1873-1939. Państwo i Społeczeństwo 2003 nr 2 s. 135-158  szczegóły 
274.artykuł: Jankowski Henryk: Prospects for the development of Middle Eastern and Central Asian studies in Poznań. x 1998 ([W ks. zb.:] Scripta Manent. Publikacja wydziałowa z okazji 10-lecia i...) szczegóły 
275.artykuł: Kałużyński Stanisław: Uniwersyteckie studia orientalistyczne w Polsce. Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 1/2 s. 3-13 (od 1913 r....) szczegóły 
276.artykuł: Kapełuś Magdalena: Badania nad Wschodem Starożytnym w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie (okres międzywojenny). Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 3/4 s. 223-227  szczegóły 
277.artykuł: Konarska Iwona: Studenci innego Boga. Przegląd 2001 nr 47 s. 24 (reportaż nt. studentów arabistyki Uniwersytetu Warszawskiego...) szczegóły 
sprostowanie: Wrona Barbara: Studenci innego Boga. Przegląd 2001 nr 51 s. 66  szczegóły 
278.artykuł: Kozłowska Jolanta: Ślady poezji arabskiej w literaturze polskiej. Przede wszystkim romantycy. Lithuania 1996 nr 3/4 s. 83-88 (dotyczy m.in. wpływu literatury orientalnej na twórczość Adama Mickiew...) szczegóły 
279.artykuł: Kronika naukowa. Przegląd Orientalistyczny 2003 nr 3/4 s. 256-258 (m.in. wykaz prac doktorskich obronionych 3 II 2003 w Instytucie Orient...) szczegóły 
280.artykuł: Kuenstler Mieczysław Jerzy: Orientalistyka polska w latach 1992-1993. x 1996 ([W ks. zb.:] Nauka w Polsce w ocenie Komitetów Naukowych PAN. T. 4: Na...) szczegóły 
281.artykuł: Majda Tadeusz: Studia turkologiczne w Polsce i zagranicą. Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 1/2 s. 25-27  szczegóły 
282.artykuł: Majewicz Alfred F.: MA, PhD, and "Venia Legendi" (Habilitation) Theses Writen, Submitted and Defended in the Chair of Oriental (and Baltic) Sudies. Linguistic and Oriental Studies from Poznań 2003 t. 5 s. 302-319 (wykaz prac naukowych Katedry Orientalistyki Uniwersytetu im. Adama Mic...) szczegóły 
283.artykuł: Mejor Marek: A Note on Buddhist Studies in Poland. Studia Indologiczne 1997 t. 4 s. 125-133 (nt. osiągnięć polskich orientalisów w dziedzinie studiów nad buddyzmem...) szczegóły 
284.artykuł: Mejor Marek: Pracownia Studiów nad Buddyzmem. Studia Indologiczne 1998 t. 5 s. 195 (nota o utworzeniu Pracowni Studiów nad Buddyzmem w ramach Instytutu Or...) szczegóły 
285.artykuł: Mejor Marek: Uroczyste posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Orientalistycznego UW[Uniwersytetu Warszawskiego] w dn. 9 grudnia 1997 z okazji 65. rocznicy powstania Instytutu. Studia Indologiczne 1998 t. 5 s. 197 (sprawozdanie...) szczegóły 
286.artykuł: Ogarek-Czoj Halina: Studia koreanistyczne w Polsce. Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 3/4 s. 239-243 (wystąpienie na sesji naukowej poświęconej sekcji koreanistyki Zakładu ...) szczegóły 
287.artykuł: Poniatowski Zygmunt: Dzieje islamistyki w Polsce po II wojnie światowej. Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 67-76 (omów. działaln. wiodących ośrodków islamistycznych, a także dorobku i ...) szczegóły 
288.artykuł: Przegląd Orientalistyczny 2001 nr 1/2 s. 154 (nota nt. zmian strukturalnych w funkcjonowaniu Katedry Orientalistyki ...) szczegóły 
289.artykuł: Składanek Bogdan: 60-lecie Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego (Wystąpienie Dyrektora Instytutu). Przegląd Orientalistyczny 1993 nr 1/2 s. 55-57  szczegóły 
290.artykuł: Srzednicki Czesław, Tomaszkiewicz Wiesław: Warto wspominać tamte lata. Pierwsze powojenne lata studiów na orientalistyce. Alma Mater 2001 nr 28 s. 29-31 (dot. orientalistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim...) szczegóły 
291.artykuł: Srzednicki Czesław, Tomaszkiewicz Wiesław: Z historii orientalistyki krakowskiej w pierwszych latach powojennych (1945-1950). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 1 s. 108-109 (streszczenie referatu...) szczegóły 
292.artykuł: Stasik Danuta: Czterdzieści lat studiów nad językiem i literaturą hindi w Instytucie Orientalistycznym UW[Uniwersytetu Warszawskiego]. Studia Indologiczne 1995 t. 2 s. 129-135 (bibliografia prac dr Tatiany Rutkowskiej s. 135-137; bibliografia wybr...) szczegóły 
293.artykuł: Stasik Danuta: Indie w Warszawie. 50 lat powojennej indologii na Uniwersytecie Warszawskim. Uniwersytet Warszawski 2003 nr 5 s. 22  szczegóły 
294.artykuł: Szymańska Justyna: Dzieje studiów orientalistycznych w Polsce. x 2000 ([W ks.:] Justyna Szymańska: Polscy wydawcy przekładów z literatur orie...) szczegóły 
295.artykuł: Tryjarski Edward: Restoration of Oriental Studies in Poland after the World War II as Reflected in Five Letters by Tadeusz Kowalski. Studia Turcologica Cracoviensia 1998 [t.] 5 s. 267-285 (do Ananiasza Zajączkowskiego z l. 1946-1947; z facs. listów...) szczegóły 
296.artykuł: Tryjarski Edward: The Turkic Philology at the Present Time: Do We Still Need it?. Folia Orientalia 2002 t. 38 s. 193-201  szczegóły 
297.artykuł: Urbaniak-Walczak Katarzyna: Koptologia jako samodzielna dyscyplina w ramach Zakładu Egiptologii Instytutu Orientalistycznego UW[Uniwersytetu Warszawskiego]. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 3/4 s. 197-200 (nt. założeń nowego programu studiów egiptologicznych z uwzględnieniem ...) szczegóły 
298.artykuł: Winnicki Jan Krzysztof: Historia i przyszłość Zakładu Egiptologii Uniwersytetu Warszawskiego. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 3/4 s. 195-197  szczegóły 
299.artykuł: Z ruchu naukowego na polu orientalistyki (Kronika naukowa). Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 3/4 s. 280 (za okres XII 1997 - VI 1998...) szczegóły 
300.artykuł: Z ruchu naukowego na polu orientalistyki (Kronika naukowa). Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 3/4 s. 245-246 (od II do VI 1997...) szczegóły 
301.artykuł: Z ruchu naukowego na polu orientalistyki (Kronika naukowa). Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 3/4 s. 341-342 (w okresie I-V 1999...) szczegóły 
302.artykuł: Z ruchu naukowego na polu orientalistyki (Kronika naukowa). Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 1/2 s. 120-121 (od VII do XII 1996...) szczegóły 
303.artykuł: Z ruchu naukowego na polu orientalistyki (Kronika naukowa). Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 1/2 s. 154-155 (w okresie XI-XII 1998...) szczegóły 
304.artykuł: Z ruchu naukowego na polu orientalistyki. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 1/2 s. 119-120 (nt. wyjazdów zagranicznych polskich orientalistów i wizyt zagranicznyc...) szczegóły 
305.artykuł: Z ruchu naukowego na polu orientalistyki. Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 1/2 s. 159-161 (nt. wyjazdów zagranicznych polskich orientalistów i wizyt zagranicznyc...) szczegóły 
306.artykuł: Z ruchu naukowego na polu orientalistyki. Przegląd Orientalistyczny 1998 nr 3/4 s. 278-279 (dotyczy wyjazdów zagranicznych polskich orientalistów i wizyt zagranic...) szczegóły 
307.artykuł: Z ruchu naukowego na polu orientalistyki. Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 1/2 s. 153-154 (dotyczy wyjazdów zagranicznych polskich orientalistów i wizyt zagranic...) szczegóły 
308.artykuł: Z ruchu naukowego na polu orientalistyki. Przegląd Orientalistyczny 1999 nr 3/4 s. 341 (dotyczy wyjazdów zagranicznych polskich orientalistów i wizyt zagranic...) szczegóły 
309.artykuł: Z ruchu naukowego na polu orientalistyki. Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 3/4 s. 278-279 (nt. wyjazdów zagranicznych polskich orientalistów i wizyt zagranicznyc...) szczegóły 
310.artykuł: Zaborski Andrzej: Przyszłość filologii arabskiej - powrót do tradycji uniwersyteckich. Przegląd Orientalistyczny 1994 nr 1/2 s. 39-45  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
311.impreza: "Królewic indyjski w polski strój przebrany" - wystawa prac indologicznych (1995).  szczegóły 
artykuł: Wojakowska Krystyna: Wystawa prac indologicznych. Przegląd Orientalistyczny 1996 nr 3/4 s. 207 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
artykuł: Mejor Marek: Studia Indologiczne 1995 t. 2 s. 177-178 (dot. prezentacji dorobku warszawskiego ośrodka indologicznego...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Romańska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
312.artykuł: Barańska Ewa: Instytut Filologii Romańskiej [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego]. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 5 s. 15 (sprawozdanie z działalności w roku akademickim 1999/2000...) szczegóły 
313.artykuł: Barańska Ewa: Sekcja Filologii Romańskiej. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 5 s. 26 (sprawozdanie z roku akademickiego 1996/1997 sekcji Katolickiego Uniwer...) szczegóły 
314.artykuł: Barańska Ewa: Sekcja Filologii Romańskiej. x 1994 ([W ks. zb.:] Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lu...) szczegóły 
315.artykuł: Głos Wielkopolski 1989 nr 88 s. 2 (not. o otwarciu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kier...) szczegóły 
316.artykuł: Kulak Ewa: Między komparatystyką a przekładoznawstwem: romanistyka wrocławska w latach powojennych. x 2002 ([w ks. zb.:] Język, stereotyp, przekład. Pod red. Elżbiety Skibińskiej...) szczegóły 
317.artykuł: Łabus Eugeniusz: Pączkowanie na potęgę (20 lat romanistyki). Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1993 nr 12 s. 4 (na Uniwersytecie Śląskim...) szczegóły 
318.artykuł: Mańczak Witold: Badania romanistyczne w latach 1945-1998. Kwartalnik Neofilologiczny 2000 r. 46 (1999) z. 1/2 s. 23-29 (historia polskiej romanistyki - literaturoznawstwo i językoznawstwo; t...) szczegóły 
319.artykuł: MG: Filologia romańska ma już certyfikat. Konspekt 2002 nr 12 s. 69 (dot. certyfikatu udzielającego pięcioletniej akredytacji kierunkowi fi...) szczegóły 
320.artykuł: Misterski Henryk: 40 lat języka rumuńskiego w Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. x 1998 ([W ks. zb.:] Scripta Manent. Publikacja wydziałowa z okazji 10-lecia i...) szczegóły 
321.artykuł: Modrzejewska Krystyna: Specjalizacja francuska - zamiast czy obok filologii romańskiej. Kwartalnik Neofilologiczny 2000 r. 46 (1999) z. 3/4 s. 343-348 (nt. doświadczeń specjalizacji francuskiej w Uniwersytecie Opolskim; te...) szczegóły 
322.artykuł: Uszko Barbara: Romaniści postkulowscy. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 4 s. 20 (dot. absolwentów romanistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego...) szczegóły 
323.artykuł: Z obrad Senatu. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 2 s. 14 (not. o objęciu przez Pawła Matyaszewskiego funkcji kierownika Katedry ...) szczegóły 
324.artykuł: Zarządzenie Rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (Nr R-12/83) z dnia 22 listopada 1983 r., w sprawie zmiany nazwy Zakładu Filologii Romańskiej. x 1996 ([W ks.:] Źródła do dziejów Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Komisji Ed...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
325.impreza: "[Siedemdziesiąt] 70 lat romanistyki warszawskiej" - wystawa (1990).  szczegóły 
artykuł: Jubileusz warszawskiej romanistyki. Życie Warszawy 1990 nr 14 s. 5 (not. o otwarciu...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Rusycystyka
    książki (alfabet autorów)
326.książka: Czterdziestolecie rusycystyki polskiej (1947-1987). 1990  szczegóły 
327.książka: [Pięćdziesiąt] 50 lat polskiej rusycystyki literaturoznawczej. 2000 (Barbara Stempczyńska: Od Redakcji. * Władysław Piotrowski: Polskie pow...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
328.artykuł: Baluch Jacek: Po egzaminach wstępnych. Tygodnik Powszechny 1989 nr 35 s. 8, 6 (relacja z przebiegu egzaminu wstępnego na filologię rosyjską; ocena wi...) szczegóły 
329.artykuł: Biernat Elżbieta: Gdańska rusycystyka. Przegląd Rusycystyczny 1993 r. 16 z. 3/4 s. 127-129 (od 1964 r....) szczegóły 
330.artykuł: Bojanowska Ewa, Duda Emilia, Łyczkowska Aleksandra, Wiaderek Magdalena: Podróż sentymentalna. Kronika [UŁ Łódź] 2003 nr 6 s. 25-26 (dot. wyprawy studenckiej członkiń Koła Naukowego Młodych Rusycystów pr...) szczegóły 
331.artykuł: Bybluk Marian: 15-lecie toruńskiej rusycystyki. Głos Uczelni [Toruń] 2000 nr 9 s. 17  szczegóły 
332.artykuł: Chajęcka Maria, Jazukiewicz-Osełkowska Ludwika: Metodologicheskie principy i osnovnye tendencii razvitija sravnitel'nych issledovanij v pol'skoj rusistike (70 - 80-e gody). x 1989 ([W ks. zb.:] Sravnitel'noe literaturovedenie i russko-pol'skie literat...) szczegóły 
333.artykuł: Chlebda Wojciech: K 50-letiju opol'skojj lingvisticheskojj rusistiki. Studia i Szkice Slawistyczne 2003 [nr] 5 s. 12 (z okazji 50-lecia opolskiej rusycystyki...) szczegóły 
334.artykuł: Danecka Irena: Iz istorii opol'skojj rusistskojj glottodidaktiki. Studia i Szkice Slawistyczne 2003 [nr] 5 s. 13-15 (nt. historii opolskiej glottodydaktyki rusycystycznej...) szczegóły 
335.artykuł: Drawicz Andrzej: Inne życie krakowskiej rusycystyki (Przyczynek do biografii środowiska). Slavia Orientalis 1992 nr 3 (1991) s. 315-317 (z not. s. 389...) szczegóły 
336.artykuł: E.S.: Jak pozostać rusycystą w Polsce. Życie Uniwersyteckie 1993 nr 7 s. 15  szczegóły 
337.artykuł: Fast Piotr, Mucha Wacław: Teoretycznoliterackie zainteresowania rusycystów polskich. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1990 nr 55 (1131) s. 187-195  szczegóły 
338.artykuł: Galon-Kurkowa Krystyna: Literatura rosyjska pierwszej połowy XIX wieku na warsztacie rusycystów polskich w latach 1946-1986. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1990 nr 55 (1131) s. 37-70  szczegóły 
339.artykuł: Grochowski Ludwik: Nauchnye issledovanija i koncepcii v oblasti prepodavanija russkogo jazyka v PNR. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1990 nr 55 (1131) s. 139-156  szczegóły 
340.artykuł: Jakóbiec Marian: Wczoraj i dziś polskiej rusycystyki. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1990 nr 55 (1131) s. 5-17 ( ...) szczegóły 
341.artykuł: Klement'ev S.V.: Gost' iz Jagellonskogo universiteta. x 2000 ([w czasopiśmie:] Vestnik Moskovskogo Universiteta (Moskva) 2000...) szczegóły 
342.artykuł: Kowalczyk Witold: Literaturoznawstwo rusycystyczne na UMCS w Lublinie. Roczniki Humanistyczne 1995 t. 42 (1994) z. 7 s. 63-77 (od 1963...) szczegóły 
343.artykuł: Laszczak Wanda: 50 lat opolskiej rusycystyki. Studia i Szkice Slawistyczne 2003 [nr] 4 s. 9-12 (dot. Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej na Uniwersytecie Opolsk...) szczegóły 
344.artykuł: Lipowska-Krupska Barbara: 50-lecie Instytutu Filologii Rosyjskiej. Konspekt 2000 nr 4 s. 70-71  szczegóły 
345.artykuł: Łatyszew Henryk: Formy distancionnogo obuchenija (do) v stacionarnojj i vneauditornojj sisteme zanjatijj na russkojj filologii v Pol'she. Słupskie Prace Filologiczne. Seria Neofilologia 2003 nr 2 s. 91-96  szczegóły 
346.artykuł: Łużny Ryszard: Czterdzieści lat (1949/50-1989/90) rusycystycznych studiów i badań historycznoliterackich w Krakowie. Próba bilansu. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1994 t. 36 (1992) z. 1/2 s. 94-95 (streszcz. ref....) szczegóły 
347.artykuł: Łużny Ryszard: Czterdzieści lat rusycystycznych studiów i badań historycznoliterackich w okresie powojennym (1949/50-1989/90) w Krakowie. Slavia Orientalis 1992 nr 3 (1991) s. 247-258 (z not. s. 390...) szczegóły 
348.artykuł: Łużny Ryszard: Literatura rosyjska a przeobrażenia społeczno-kulturowe oraz ideowe w Polsce lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych obecnego stulecia. Pamiętnik Słowiański 1996 t. 44 (1994) s. 141-154  szczegóły 
349.artykuł: Łużny Ryszard: Russkaja literatura - drevnjaja, klassicheskaja, novaja - v kul'turnom processe Pol'shi 80-90 g.g. XX veka. Przegląd Rusycystyczny 1994 r. [17] z. 1/2 s. 7-15 (nt. kierunków rozwoju polskiej rusycystyki w l. 80. i 90. XX wieku w k...) szczegóły 
350.artykuł: Łużny Ryszard: Rusycystyki polskiej wczoraj - dziś - jutro. Z doświadczeń uniwersyteckiego ośrodka lubelskiego (Katolicki Uniwersytet Lubelski). Przegląd Rusycystyczny 1992 z. 3/4 s. 13-22  szczegóły 
351.artykuł: Markunas Antoni: Elementy wiedzy o prawosławiu w edukacji studentów rusycystyki. x 1998 ([W ks. zb.:] Scripta Manent. Publikacja wydziałowa z okazji 10-lecia i...) szczegóły 
352.artykuł: Micel Jolanta: Rusycystyka polska. Sprawy Nauki 1994 nr 1 s. 14-16 (stan obecny...) szczegóły 
353.artykuł: Nikołajew Piotr: Sojuz teorii i kritiki. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1990 nr 55 (1131) s. 157-174  szczegóły 
354.artykuł: Orłowski Jan: Literatura rosyjska 1850-1917 w powojennych polskich badaniach historycznoliterackich. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1990 nr 55 (1131) s. 71-86  szczegóły 
355.artykuł: Oset Mirosław: O pracach senatu AP [Akademii Pedagogicznej]. Konspekt 2002 nr 9 (2001/2002) s. 21 (dot. m.in. decyzji o połączeniu Instytutu Filologii Rosyjskiej z Insty...) szczegóły 
356.artykuł: Pacholczyk Tadeusz: 30 lat filologii rosyjskiej w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Zarys). Przegląd Rusycystyczny 1996 r. [19] z. 1/2 s. 129-130  szczegóły 
357.artykuł: Pacholczyk Tadeusz: Światowe forum rusycystyczno-slawistyczne w Moskwie. Neofilolog 1998 nr 16 s. 83-84 (spraw....) szczegóły 
358.artykuł: Pacholczyk Tadeusz: [Trzydzieści] 30 lat filologii rosyjskiej w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Języki Obce w Szkole 1996 nr 5 s. 476-477  szczegóły 
359.artykuł: Piłat Walenty: Wstęp. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie] 1990 nr 20 s. 7-8 (nt. współpracy naukowej Zakładu Filologii Rosyjskiej WSP w Olsztynie z...) szczegóły 
360.artykuł: Polska rusycystyka historycznoliteracka: dokonania-niedomagania-perspektywy (dyskusja redakcyjna). Przegląd Rusycystyczny 1992 z. 3/4 s. 89-101 (wypow.: Andrzej Jankowski, Ryszard Łużny, Florian Nieuważny, Jan Orłow...) szczegóły 
361.artykuł: Poręba Stanisław, Porębina Gabriela: Rosyjska literatura radziecka w recepcji krytycznoliterackiej oraz badaniach naukowych w Polsce w okresie powojennym. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1990 nr 55 (1131) s. 87-102  szczegóły 
362.artykuł: Przygotowanie do akredytacji. Głos Uczelni [Toruń] 2000 nr 4 s. 11 (not. spraw. ze spotkania dyrektorów instytutów slawistycznych przygot....) szczegóły 
363.artykuł: Radziuk Ryszard: Instytut Filologii Rosyjskiej. x 2001 ([W ks. zb.:] Dzieje Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie 1965-2000...) szczegóły 
364.artykuł: Sielicki Franciszek: Kilka uwag o rusycystyce polskiej okresu międzywojennego. Slavia Orientalis 1996 nr 1 s. 67-72  szczegóły 
365.artykuł: Skibiński Franciszek: Badania rusycystów polskich w dziedzinie folkloru, literatury staroruskiej i literatury rosyjskiej XVIII w. w latach 1950-1986. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1990 nr 55 (1131) s. 19-35  szczegóły 
366.artykuł: Strachanowska Iwona: Motywy wyboru studiów neofilologicznych - język rosyjski (Doniesienie z badań). Przegląd Rusycystyczny 1998 r. 21 z. 1/2 s. 158-166  szczegóły 
367.artykuł: Velkova Svetla: Pol'skaja literaturovedcheskaja rusistika na stranicakh zhurnala "Bolgarskaja rusistika" (70-ye - 80-ye gody). Przegląd Rusycystyczny 1989 r. 12 z. 1 s. 75-81  szczegóły 
368.artykuł: Wieczorek Aleksandra: Opolskie literaturoznawstwo rusycystyczne. Studia i Szkice Slawistyczne 2003 [nr] 4 s. 13-18 (dot. Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej na Uniwersytecie Opolsk...) szczegóły 
369.artykuł: Witkowski Wiesław: Polskie studia nad historią języka rosyjskiego w powojennym czterdziestoleciu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1990 nr 55 (1131) s. 103-137  szczegóły 
370.artykuł: Woźniewicz Władysław: Obuslovlennosti poznavanija kulturnykh artefaktov i voprosy mezhkul'turnogo dialoga v pol'sko-vostochnoslavjanskom jazykovom prostranstve. Studia Rossica Posnaniensia 2002 z. 30 s. 115-124 (m. in. na temat transformacji dokonującej się na polskich studiach rus...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
371.impreza: Forum Rusycystyki Polskiej (2002).  szczegóły 
artykuł: Chlebda Wojciech: I Forum Rusycystyki Polskiej, Kazimierz Dolny, 21-22 września 2001 r.. Przegląd Rusycystyczny 2003 nr 1 s. 114-123 (zawiera także wykaz polskich ośrodków rusycystycznych i podstawowe dan...) szczegóły 
372.impreza: Forum Rusycystyki Polskiej (2003).  szczegóły 
artykuł: Chlebda Wojciech: II Forum Rusycystyki Polskiej (Garczyn, 16-18 czerwca 2003 roku). Przegląd Rusycystyczny 2003 nr 3 s. 117-118 (sprawozdanie...) szczegóły 
373.impreza: "Problemy leksykografii rosyjskiej i preparacji materiałów glottodydaktycznych" - konferencja Międzynarodowego Stowarzyszenia Wykładowców Języka i Literatury Rosyjskiej (MAPRJAŁ) (1996).  szczegóły 
artykuł: Kossakowska Elżbieta, Kułyk Zdzisława: Problemy leksyki i preparacji materiałów glottodydaktycznych (Sprawozdanie z konferencji MAPRJAŁ). Przegląd Rusycystyczny 1997 r. [19] z. 3/4 (1996) s. 249-250 (sprawozdanie...) szczegóły 
374.impreza: "Teoria i praktyka rusycystyki w kontekście światowym" - międzynarodowa konferencja poświęcona 30-leciu MAPRJAł-u [Międzynarodowej Asocjacji Wykładowców Języka Rosyjskiego i Literatury] (1997).  szczegóły 
artykuł: Pacholczyk Tadeusz: Medale Puszkina dla rusycystów. Życie Uniwersyteckie 1998 nr 1 s. 14-15 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Pacholczyk Tadeusz: Światowe forum rusycystyczno-slawistyczne w Moskwie. Neofilolog 1998 nr 16 s. 83-84 (spraw....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Skandynawistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
375.artykuł: Awedykowa Sława: Der Lehrstuhl fuer Skandinavistik und das Studium der skandinavischen Philologie an der Universitaet Poznań. Folia Scandinavica Posnaniensia 1992 t. 1 s. 5-9  szczegóły 
376.artykuł: Ciesielski Zenon: Rozwój skandynawistyki w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem ośrodka gdańskiego. Rocznik Instytutu Polsko-Skandynawskiego 1997 r. 11 (1995/1996) s. 5-31  szczegóły 
377.artykuł: Piotrowski Bernard: Abteilung fuer Skandinavistik im Institut fuer Germanische Philologie (1974-1985). Studia Germanica Posnaniensia 1991 t. 17/18 s. 35-43 (UAM w Poznaniu...) szczegóły 
378.artykuł: Szymański Jan: Katedra Skandynawistyki. Gazeta Uniwersytecka [Gdańsk] 1994 nr 2 s. 16 (o rozpoczęciu działalności Katedry Skandynawistyki na Uniwersytecie Gd...) szczegóły 
379.artykuł: Wykaz prac magisterskich napisanych w Katedrze Skandynawistyki [Uniwersytetu Gdańskiego] 1984-1989. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Studia Scandinavica 1991 z. 13 s. 137-142  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Slawistyka
    książki (alfabet autorów)
380.książka: Kanon lektur wraz z komentarzem bibliograficznym dla studentów filologii słowiańskiej. 2001  szczegóły 
381.książka: Malej Izabella: Kanon lektur wraz z komentarzem bibliograficznym dla studentów filologii słowiańskiej. 1996  szczegóły 
382.książka: Mironiuk Leontij, Obłąkowska-Galanciak Iwona: Bibliografia publikacji Instytutu Słowiańszczyzny Wschodniej. 1995  szczegóły 
383.książka: Nehring Władysław: Filologia słowiańska. W 150-lecie slawistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. 1992  szczegóły 
384.książka: Slawistyczny biuletyn informacyjny. Nr 1. 1995 (Tadeusz Klimowicz: [Wstęp]. - [Bibliografie prac naukowych pracowników...) szczegóły 
385.książka: Slawistyczny biuletyn informacyjny. Nr 2. 1996 (Tadeusz Klimowicz: [Wstęp]. - [Bibliografie prac naukowych pracowników...) szczegóły 
386.książka: Slawistyczny biuletyn informacyjny. Nr 3. 1996 (Tadeusz Klimowicz: [Wstęp]. * [Bibliografie prac naukowych pracowników...) szczegóły 
387.książka: Slawistyczny biuletyn informacyjny. Nr 4. 1997 (Tadeusz Klimowicz: [Wstęp]. - [Bibliografie prac naukowych pracowników...) szczegóły 
388.książka: Utopia w językach, literaturach i kulturach Słowian. T. 1: Ze świadomości utopijnej w refleksji językowej. 1997 ([Dedykacja:] Profesorowi doktorowi habilitowanrmu Kazimierzowi Polańsk...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
389.artykuł: Będkowska-Kopczyk Agnieszka: Bielsko powinno mieć slawistykę. Akademia 2002 nr 1 s. 33 (dot. oferty slawistycznej na Wydziale Humanistyczno-Społecznym Akademi...) szczegóły 
390.artykuł: Bobrownicka Maria: x 1996 ([w czasopiśmie:] Slavia (Praha) 1996 [z.] 1/2 s. 6-7 [wypowiedź...) szczegóły 
391.artykuł: Bobrownicka Maria: Z perspektywy półwiecza. Polska slawistyka literaturoznawcza lat 1945-1995. Pamiętnik Słowiański 1997 t. 45/46 (1995/1996) s. 3-22  szczegóły 
392.artykuł: Bońkowski Robert, Markiewicz Dariusz: Śląska slawistyka. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1599 s. 22-42 (dzieje slawistyki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, z wykazem pra...) szczegóły 
393.artykuł: Damborsky Jiri: K nekterym otazkam vyuky ceskemu jazyku na polskych skolach. x 2001 ([w ks. zb.:] Studia nad współczesnymi językami i literaturami południo...) szczegóły 
394.artykuł: Djakow Władimir: "Polskie słowianofilstwo" i jego wpływ na slawistykę polską (koniec XVIII w. - 1939 r.). Analecta 1993 z. 1 s. 7-29  szczegóły 
395.artykuł: Dyskusja panelowa na temat kondycji obecnej i perspektyw na przyszłość sekcji slawistyki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Roczniki Humanistyczne 1999 t. 45/46 (1997/1998) z. 7 s. 169-194 ([Wypowiedzi:] Feliks Czyżewski, Mirosława Kawecka, Witold Kołbuk, Mich...) szczegóły 
396.artykuł: Ergetowski Ryszard: Drętwy lektorat. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2003 nr 42 (2520) s. 231-235 (wspomn. o lektoratach jezyków słowiańskich w Uniwersytecie Wrocławskim...) szczegóły 
397.artykuł: Furdal Antoni: Słowiańskie kultury narodowe. Czas przełomu?. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2002 nr 117 (2378) s. 85-91 (m.in. o związku slawistyki z problematyką społeczną i podziałach narod...) szczegóły 
398.artykuł: Galon-Kurkowa Krystyna, Klimowicz Tadeusz, Kusiak-Skotnicka Łucja, Poźniak Telesfor, Semkowowa Milica, Ściepuro Marian, Wołczuk Janina: Badania historycznoliterackie w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. x 1997 ([W ks. zb.:] [Pięćdziesiąt] 50 lat nauki we Wrocławiu. Pod red. Wojcie...) szczegóły 
399.artykuł: Grzonka Zbigniew: Gazeta Uniwersytecka [Gdańsk] 1993 nr 3 s. 13 (odpowiedź rektora Uniwersytetu Gdańskiego na list prof. Leszka Moszyńs...) szczegóły 
400.artykuł: Gazeta Uniwersytecka [Gdańsk] 1993 nr 3 s. 12 (list do rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie niedopuszczenia do r...) szczegóły 
401.artykuł: Iwan Krystyna: O slawistyce szczecińskiej słów kilka. x ([w ks.:] Polska - Słowiańszczyzna Wschodnia. Pod red. Krystyny Iwan i ...) szczegóły 
402.artykuł: Jęsiak Anna: Niezbyt czyści rusycyści. Pięć lat gdańskiej slawistyki. Gazeta Uniwersytecka [Gdańsk] 2003 nr 7 s. 24-25 (dot. slawistyki na Uniwersytecie Gdańskim...) szczegóły 
403.artykuł: Kalendarium. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 2 s. 26 (not. o rozpoczęciu współpracy między Katolickim Uniwersytetem Lubelski...) szczegóły 
404.artykuł: Klimowicz Tadeusz: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Gazeta Petersburska 2003 nr 7/8 s. 16 (nota o działalności...) szczegóły 
405.artykuł: Lubaś Władysław: Opolska slawistyka. Kwartalnik Opolski 2001 nr 4 s. 91-98 (nt. powstania Katedry Slawistyki na Uniwersytecie Opolskim w Opolu...) szczegóły 
406.artykuł: Łużny Ryszard: Sekcja Filologii Słowiańskiej. x 1994 ([W ks. zb.:] Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lu...) szczegóły 
407.artykuł: Łużny Ryszard: Słowianoznawstwo polskie lat 1945-1990 wobec przeobrażeń ideowych i metodologicznych w humanistyce polskiej okresu powojennego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1992 t. 56 (1992) s. 8-9 (streszcz. ref....) szczegóły 
408.artykuł: Łużny Ryszard: Słowianoznawstwo wobec przeobrażeń ideowych i metodologicznych w humanistyce polskiej okresu powojennego. Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej 1995 [t.] 2 s. 9-26 (nt. relacji między słowianoznawstwem i slawistyką polską a rzeczywisto...) szczegóły 
409.artykuł: Łużny Ryszard: Studia i badania słowianoznawcze w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Roczniki Humanistyczne 1995 t. 42 (1994) z. 7 s. 13-31  szczegóły 
410.artykuł: Minczew Georgi: Slawistyka łódzka - "stara" i "nowa". Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 223-225 (dot. historii studiów slawistycznych na Uniwersytecie Łódzkim...) szczegóły 
411.artykuł: Moszyński Leszek: Gazeta Uniwersytecka [Gdańsk] 1993 nr 3 s. 12 (list do rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. Zbigniewa Grzonki w spr...) szczegóły 
412.artykuł: Moszyński Leszek: List otwarty do Senatu Uniwersytetu Gdańskiego. Gazeta Uniwersytecka [Gdańsk] 1993 nr 3 s. 12 (dot. rezygnacji z funkcji kierownika Zakładu Języków Południowosłowiań...) szczegóły 
413.artykuł: Moszyński Leszek: x 1996 ([w czasopiśmie:] Slavia (Praha) 1996 [z.] 1/2 s. 34-35 [wypowie...) szczegóły 
414.artykuł: Nagórko Alicja: Uebersicht ueber den aktuellen Stand der Slavistik und die Forschungsschwerpunkte an polnischen Hochschulen. Deutsch-Polnisches Jahrbuch der Germanistik 1993 (1993) s. 209-221  szczegóły 
415.artykuł: Nowak Monika, Woldan Elżbieta: Spektakle i podróże. Kronika [UŁ Łódź] 2002 nr 3 s. 28-29 (dot. studiów serbistycznych w ramach filologii słowiańskiej na Uniwers...) szczegóły 
416.artykuł: Orłoś Teresa Zofia: Pięćdziesięciolecie slawistyki krakowskiej jako samodzielnego kierunku studiów. Bohemistyka językoznawcza. Bohemistyka 2002 nr 1 s. 65-70 (historia kierunku z omówieniem dorobku pracowników...) szczegóły 
417.artykuł: Orłoś Teresa Zofia: Z dziejów krakowskiej bohemistyki językoznawczej. Slavia Occidentalis 2002 t. 59 s. 57-62 (z okazji 50-lecia studiów slawistycznych na Uniwersytecie Jagielloński...) szczegóły 
418.artykuł: Pater Mieczysław: Kontrowersje wokół slawistyki wrocławskiej. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1993 nr 2 s. 60-67 (nt. dziejów Katedry Języków i Literatur Słowiańskich Uniwersytetu Wroc...) szczegóły 
419.artykuł: Pelc Janusz: x 1996 ([w czasopiśmie:] Slavia (Praha) 1996 [z.] 1/2 s. 38-39 [wypowie...) szczegóły 
420.artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 2 okł. (not. o rozpoczęciu współpracy między Katolickim Uniwersytetem Lubelski...) szczegóły 
421.artykuł: Rudnik-Karwatowa Zofia: Kierunki badań slawistycznych w Polsce i Rosji do roku 1830. U źródeł słowiańskiego językoznawstwa historyczno-porównawczego. Slavia Occidentalis 1996 t. 53 (1996) s. 87-94  szczegóły 
422.artykuł: Rycielska Beata: Translatoryka - perspektywy nauczania na kierunku filologii słowiańskiej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia 2000 nr 10 (286) s. 160-174 (nt. teorii przekładu i działalności naukowo-dydaktycznej Instytutu Fil...) szczegóły 
423.artykuł: Sieczkowski Andrzej: "Łużyckie akcenty" mojej biografii (Warszawa a Łużyce 1931-1945). Zeszyty Łużyckie 1992 nr 4 s. 35-51 (wspomn. dot. Seminarium Slawistycznego Uniwersytetu Warszawskiego w l....) szczegóły 
424.artykuł: Sielicki Franciszek: Badania wschodnie w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1995 nr 84 (1671) s. 117-120  szczegóły 
425.artykuł: Składy osobowe dyrekcji instytutów slawistycznych [w Polsce]. Przegląd Rusycystyczny 2000 nr 2 s. 135-136  szczegóły 
sprostowanie: Przegląd Rusycystyczny 2000 nr 4 s. 116 (sprostowanie, podp. Redakcja...) szczegóły 
426.artykuł: Stan slawistyki w Polsce. x 1996 ([W ks. zb.:] Nauka w Polsce w ocenie Komitetów Naukowych PAN. T. 4: Na...) szczegóły 
427.artykuł: Stelmaszuk Anna, Zaniewski Jan: Języki słowiańskie w systemie edukacyjnym Polski. Neofilolog 1997 nr 15 s. 40-46  szczegóły 
428.artykuł: Szramowska Renata: Perspektywy rusycystów. Głos Uczelni [Toruń] 1998 nr 12 s. 21 (dot. Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ...) szczegóły 
429.artykuł: Tkaczewski Dariusz: [dwadzieścia osiem] 28 lat śląskiej bohemistyki. Bohemistyka 2002 nr 3 s. 228-234 (historia kierunku...) szczegóły 
430.artykuł: Tokarz Emil: Poljska slovenistika v okviru poljsko-slovenskich stikov. Slavisticna Revija 1994 r. 42 nr 2/3 s. 394-398 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
431.artykuł: Woźniak Anna: Instytut Filologii Słowiańskiej [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego]. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 5 s. 16 (sprawozdanie z działalności w roku akademickim 1999/2000...) szczegóły 
432.artykuł: Woźniak Anna: Sekcja Filologii Słowiańskiej. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 5 s. 27 (sprawozdanie z roku akademickiego 1996/1997 sekcji Katolickiego Uniwer...) szczegóły 
433.artykuł: Woźniak Anna: Slawistyka w KUL [Katolickim Uniwersytecie Lubelskim]. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 1 s. 10-11  szczegóły 
434.artykuł: Żabski Tadeusz: Slawistyka na Uniwersytecie Wrocławskim do 1939 roku. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1993 nr 1 s. 11-20  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
435.impreza: Sesja naukowa z okazji jubileuszu 150. rocznicy utworzenia katedry języka i literatury słowiańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim (1991).  szczegóły 
artykuł: Graszewicz Marek: 150 lat slawistyki we Wrocławiu. Pamiętnik Słowiański 1993 t. 41 (1991) s. 178-179  szczegóły 
436.impreza: "Wczoraj, dziś i jutro studiów i badań słowianoznawczych w środowisku lubelskim" - sesja naukowa (1990).  szczegóły 
artykuł: Łużny Ryszard: Od Redakcji. Roczniki Humanistyczne 1995 t. 42 (1994) z. 7 s. 5-12 (spraw....) szczegóły 
437.impreza: Wystawa z okazji 150. rocznicy utworzenia katedry języka i literatury słowiańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim (1991).  szczegóły 
artykuł: Graszewicz Marek: 150 lat slawistyki we Wrocławiu. Pamiętnik Słowiański 1993 t. 41 (1991) s. 178-179  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Słowacystyka
    książki (alfabet autorów)
438.książka: Slovakistika v Pol'sku. Zbornik materialov z 1. slovakistickej konferencie = Słowacystyka w Polsce. Materiały z I konferencji słowacystycznej. 1999 ([Artykuły z I konferencji słowacystycznej, zorganizowanej w dniach 14-...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
439.impreza: Konferencja Słowacystów. (Ambasada Republiki Słowackiej w Polsce, Instytut Słowacki w Warszawie,...) szczegóły 
artykuł: Papierz Maryla: Konferencje słowacystów. Kontakty 2002 nr 1 s. 83-86 (sprawozdanie...) szczegóły 
440.impreza: Konferencja Słowacystów. (Ambasada Republiki Słowackiej w Polsce, Instytut Słowacki w Warszawie,...) szczegóły 
artykuł: Papierz Maryla: Konferencje słowacystów. Kontakty 2002 nr 1 s. 83-86 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
441.artykuł: Pańko Grażyna: Koncepcja bibliografii słowacystyki w Polsce. Kontakty 2002 nr 1 s. 95-96 (dot. m.in. życia naukowego, nauki o literaturze, literatury pięknej i ...) szczegóły 
442.artykuł: Papierzova M.: O slovakistike v Pol'sku. x 1996 ([w czasopiśmie:] Kultura Slova (Bratislava) 1996 [r.] 30 [z.] 1...) szczegóły 
443.artykuł: Publikacje słowacystyczne w Polsce (styczeń 2002 - czerwiec 2003). Materiały do bibliografii. Kontakty 2003 nr 2 s. 97-105 (dot. m.in. życia naukowego, nauki o literaturze, literatury pięknej i ...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Słoweńska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
444.artykuł: Będkowska-Kopczyk Agnieszka: Słowenia, moja miłość. Akademia 2003 nr 5 s. 26-28 (wywiad z tłumaczką i pracownikiem Wydziału Humanistyczno-Społecznego A...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Sorabistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
445.artykuł: Lewaszkiewicz Tadeusz: Max Vasmer a sorabistyka (w świetle memoriału uczonego z 1928 r.). x 2001 ([w czasopiśmie:] Letopis (Bautzen) 2001 t. 48 z. 1 s. 71-76 [za...) szczegóły 
446.artykuł: Łazor Oksana, Motorny Włodzimierz: Z kart sorabistyki lwowskiej w okresie międzywojennym. Zeszyty Łużyckie 1998 t. 24 s. 69-76 (nt. rozwoju badań serbołużyckich w okresie międzywojennym we Lwowie, z...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Ukrainistyka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
447.artykuł: Aleksiejenka Michaił: Współpraca polsko-ukraińska jest dziś sprawą oczywista. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1996 nr 169 s. 3 (wyw z profesorem Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Szczeci...) szczegóły 
448.artykuł: Andrusiw Stefania: Ukrainikum w Niemczech. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 6 s. 23 (nt. udziału Katedry Literatur Słowiańskich KUL w Letniej Szkole Ukrain...) szczegóły 
449.artykuł: Kozak Stefan: Problemi pol'skogo ukrajinoznavstva. x 1993 ([w czasopiśmie:] Slovo i Chas (Kijiv) 1993 nr 1 s. 77-79 [za: <...) szczegóły 
450.artykuł: Kozak Stefan: Ukraina, moja miłość. Uniwersytet Warszawski 2003 nr 4 s. 5-7 (wywiad; nt. studiów ukrainistycznych; rozmawiał Artur Lompart...) szczegóły 
451.artykuł: Krakihvs'ka ukrajinihstika. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1994 t. 4 s. 100-101 (zawiera biogramy wykładowców, m.in.: Anatolihjj Jerema i Marihja Zubri...) szczegóły 
452.artykuł: Krakihvs'ka ukrajinistika. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1992 t. 2 s. 61-74 (wypowiedzi pracowników ukrainistyki krakowskiej nt. własnej pracy twór...) szczegóły 
453.artykuł: Łużny Ryszard: Orędownicy sprawy ukraińskiej. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1991 [t. 1] s. 44-46 (nt. ukrainistyki krakowskiej; z notą...) szczegóły 
454.artykuł: Łużny Ryszard: Powojenne spotkania polsko-ukraińskie w płaszczyźnie filologii: od rusycystyki poprzez rutenistykę do ukrainoznawstwa polskiego. Slavia Orientalis 1994 nr 3 s. 391-405  szczegóły 
455.artykuł: Łużny Ryszard: Ukrainistyki krakowskiej pierwsze powojenne pięciolecie (1991-1995)?. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1996 z. 91 (1191) s. 73-86 (na Uniwersytecie Jagiellońskim...) szczegóły 
456.artykuł: Łużny Ryszard: Współczesne spotkania polsko-ukraińskie w płaszczyźnie filologii: od rusycystyki przez ruthenistykę do ukrainoznawstwa polskiego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1994 t. 37 (1993) z. 2 s. 29 (streszcz. ref....) szczegóły 
457.artykuł: Mokry Włodzimierz: Zhiva ihstorihja ukrajinoznavchikh zacihkavlen' krakihvs'kikh studentihv. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1991 [t. 1] s. 11-16 (nt. ukrainistyki krakowskiej...) szczegóły 
458.artykuł: Nazaruk Bazyli: Uroczyste i pracowite świętowanie 50-lecia ukrainistyki na Uniwersytecie Warszawskim. Uniwersytet Warszawski 2003 nr 5 s. 26-29  szczegóły 
459.artykuł: Wasilenko Władimir: Wspólny słowiański pień (Rozmowa z dr. Włodzimierzem Wasilenką, pracownikiem Katedry Ukrainistyki UAM w Poznaniu). Słowo Powszechne 1992 nr 13 s. 3  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
460.impreza: "Słowianie Wschodni. Ukraina - między językiem a kulturą" - międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 10-lecia krakowskiej powojennej ukrainistyki (2002).  szczegóły 
artykuł: Jubileusz krakowskiej ukrainistyki. Alma Mater 2002 nr 38 s. 40-41 (sprawozdanie...) szczegóły