Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą
Możesz zmienić zakres lat: do

Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Kongres Polonistyki Zagranicznej. Warszawa 4-6 września 1998. 1998 (Jerzy Święch: Słowo wstępne. * Podsumowanie ankiety [noty o katedrach ...) szczegóły 
2.książka: Promocja języka i kultury polskiej w świecie. 1998 ([Referaty wygłoszone na konferencji naukowej odbytej w Kazimierzu Doln...) szczegóły 
recenzja: T.B.: Tożsamość polskiej diaspory. Znad Wilii 1998 nr 21 s. 3 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wojtak Maria: Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 3/4 s. 307-309  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Bolecki Włodzimierz, Kostkiewiczowa Teresa: A message to the Polish Studies Community Outside of Poland. Periphery 1996 nr 1/2 s. 112-113 (nt. Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych...) szczegóły 
4.artykuł: Choriew Wiktor: Argumenty 1988 nr 21 s. 4 (wyw. z prof. polonistyki w Instytucie Słowianoznawstwa i Bałkanistyki ...) szczegóły 
5.artykuł: Domaradzki Teodor F.: Zainteresowanie kulturą i literaturą polską w ważniejszych ośrodkach uniwersyteckich Kanady. x 1989 ([W ks. zb.:] Prace Kongresu Kultury Polskiej pod partonatem prezydenta...) szczegóły 
6.artykuł: Gawenda Jerzy: Wyższe szkolnictwo polskie na obczyźnie. x 1989 ([W ks. zb.:] Prace Kongresu Kultury Polskiej pod partonatem prezydenta...) szczegóły 
7.artykuł: Janaszek-Ivanickova Halina: Slawistyka w Japonii. Dziś 1999 nr 5 s. 113-117 (na Uniwersytecie Hokkaido w Sapporo; m.in. o prowadzonych badaniach sp...) szczegóły 
8.artykuł: Korzenny Jan: Z działalności placówki polonistycznej w Ostrawie. Biuletyn Polonistyczny 1988 z. 5 s. 152-159 (Pedagogicka fakulta...) szczegóły 
9.artykuł: Kronsteiner Otto: Życie Literackie 1988 nr 17 s. 4, 11 (wywiad z dyrektorem Instytutu Slawistyki Uniwersytetu w Salzburgu; roz...) szczegóły 
10.artykuł: Mazur Jan, Miodunka Władysław: Polonistyka w świecie. Forum Polonijne 1999 nr 6 s. 10-11 (nt. nauczania kultury i języka polskiego; rozm. Franciszek Malinowski...) szczegóły 
11.artykuł: Miodunka Władysław: Polonistyka czy studia polskie dla cudzoziemców? O przyszłości polonistyki zagranicznej polemicznie. Przegląd Polonijny 2000 z. 1 s. 39-50  szczegóły 
12.artykuł: Polonistyka za granicą. Teksty Drugie 1992 nr 1/2 s. 97-149 (ankieta red. dot. sytuacji polonistyki zagranicznej, jej organizacji, ...) szczegóły 
nawiązanie: [Bugajski Leszek] lb: Wśród czasopism. Twórczość 1992 nr 7/8 s. 210-213  szczegóły 
13.artykuł: Roguski Piotr: O polonistyce w Niemczech. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 1 s. 47-58  szczegóły 
14.artykuł: Rohoziński Janusz: Die literaturwissenschaftliche Polonistik in der DDR. Zeitschrift fuer Slawistik 1989 t. 34 nr 4 s. 504-520 (dotyczy uniwersytetów w Berlinie, Lipsku i Greiswaldzie oraz Zentralin...) szczegóły 
15.artykuł: Rohoziński Janusz: Rola polonistyki w procesie recepcji literatury polskiej w NRD. Przegląd Humanistyczny 1988 nr 6 s. 53-71 (nt. wydziałów literatury polskiej na uniwersytetach w Berlinie, Lipsku...) szczegóły 
16.artykuł: Sobocińska Marta: Polonistyka za granicą. PiSz. Polonista i Szkoła 1996 nr 2 s. 19-21  szczegóły 
17.artykuł: Śliwa Michał: Potrzebne jest wyraźne sformułowanie celów i zadań. Konspekt 2001 nr 6 s. 42-45 (m.in. nt. likwidacji katedry polonistyki działającej w ramach slawisty...) szczegóły 
18.artykuł: Taylor Nina: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1988 t. 12 s. 105-109 (m.in. postulat utworzenia w Anglii katedry polonistyki...) szczegóły 
19.artykuł: Witkowski Tadeusz: Od polonistyki do polityki. Periphery 1995 nr 1 s. 36-39 (nt. miejsca studiów polonistycznych w nauczaniu uniwersyteckim poza gr...) szczegóły 
polemika: Dybciak Krzysztof: Periphery 1997 nr 1/2 s. 130-131  szczegóły 
polemika: Filipowicz Halina: O studiach polonistycznych w Ameryce. Periphery 1996 nr 1/2 s. 117  szczegóły 
polemika: Witkowski Tadeusz: Periphery 1996 nr 1/2 s. 117  szczegóły 
polemika: Witkowski Tadeusz: Periphery 1997 nr 1/2 s. 131  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
20.impreza: Kongres Polonistyki Zagranicznej (1998).  szczegóły 
artykuł: (mro): Kongres Polonistyki Zagranicznej (Pierwszy po drugiej Wojnie Światowej). Głos Ludu 1998 nr 108 s. 1 (sprawozdanie; nota...) szczegóły 
artykuł: Krzywy Roman: Kongres Polonistyki Zagranicznej, Warszawa, 4-5 września 1998 r.. Barok 1999 nr 1 s. 250-251  szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 10 s. 79 (not....) szczegóły 
artykuł: Kieraciński Piotr: Poloniści w stolicy. Forum Akademickie 1998 nr 10 s. 4 (not....) szczegóły 
artykuł: Poloniści wszystkich krajów łączcie się. Uniwersytet 1998 nr 8 s. 2 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Poloniści ze świata w Warszawie. Sprawy Nauki 1998 nr 4 s. 3 (nota...) szczegóły 
artykuł: Polak Cezary: Pragmatycznie czy klasycznie?. Gazeta Wyborcza 1998 nr 210 s. 12  szczegóły 
artykuł: Nowicka-Jeżowa Alina: Warszawskie spotkanie polonistów zagranicznych. Kultura [Paryż] 1999 nr 1/2 s. 181-192 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: Frybes Stanisław: Ze Wschodu i Zachodu. Plus Minus 1998 nr 36 s. 14 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 214 s. 1 (not....) szczegóły 
21.impreza: Kongres Polonistyki Zagranicznej (2001).  szczegóły 
artykuł: (m): Kongres Polonistyki Zagranicznej. Tygodnik Powszechny 2001 nr 29 s. 12 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Halikowska Teresa: Światowy Zjazd Polonistów w Gdańsku. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 188 s. 4 (wyw. z brytyjską polonistką; rozm. Jan Jankowski...) szczegóły 
polemika: Lipniacka Ewa: Archiwa i ich miejsce. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 194 s. 5 (list do red....) szczegóły 
polemika: Siomkajło Alina: Mylący protest. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 212 s. 5 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Postscriptum 2001 nr 3/4 s. 137 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 76 s. 204 (not....) szczegóły 
22.impreza: "Literatura polska w oczach polonistów zagranicznych. Perspektywy badawcze" - konferencja (2001).  szczegóły 
artykuł: Kwartał w telegraficznym skrócie.... Uniwersytet Warszawski 2001 nr 3 s. 8-9 (m.in. not....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Australia (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
23.artykuł: Bała Maria: Polonistyka i slawistyka w uniwersytetach australijskich. Nauka Polska [Warszawa] 1997 t. 6 (31) s. 101-106  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Austria (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
24.artykuł: Bieder Hermann, Hexel Krystyna, Woldan Alois: Polonistyka na Uniwersytecie w Salzburgu (Paris-Lodron-Universitaet Salzburg). Postscriptum 2001 nr 3/4 s. 115-120 (z notami o aut....) szczegóły 
25.artykuł: Madelska Liliana: Język polski na Uniwersytecie w Wiedniu (Universitaet Wien). Postscriptum 2001 nr 3/4 s. 121-130 (z notą o aut....) szczegóły 
26.artykuł: Miązek Bonifacy: [Sto pięćdziesiąt] 150 lat slawistyki na Uniwersytecie Wiedeńskim. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1999 t. 24 s. 68-94 (m.in. dot. polonistyki...) szczegóły 
27.artykuł: Pianka Włodzimierz: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 240-247 ([sprost. art.: Barbara Skowronek: Studia polonistyczne na Uniwersyteci...) szczegóły 
28.artykuł: Ziemska Joanna: Sekcja języka polskiego w Instytucie Translatoryki Uniwersytetu Wiedeńskiego (Universitaet Wien). Postscriptum 2001 nr 3/4 s. 131-136 (z notą o aut....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Białoruś (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
29.artykuł: Adam Czesław: Katedra Filologii Polskiej. Kurier Podlaski 1989 nr 250 s. 3 (nota nt. Katedry Filologii Polskiej Uniwersytetu w Grodnie...) szczegóły 
30.artykuł: Burkot Stanisław: Polonistyka w Grodnie. Suplement 1990 nr trzy [z III] s. 5 (nt. działaln. Katedry Filologii Polskiej na Uniwersytecie im. Janka Ku...) szczegóły 
31.artykuł: Bursztyńska Halina: Grodno i Wilno. Konspekt 2000 nr 3 s. 73-75 (nt. współpracy Instytutu Filologii Polskiej Akademii Pedagogicznej w K...) szczegóły 
32.artykuł: Czasopis 2001 nr 3 s. 8 (nota nt. podpisania listu intencyjnego przez ambasadora RP na Białorus...) szczegóły 
33.artykuł: Lauhrehckaja Valjancihna: Staronka z gihstoryih belaruskajj palanihstykih (Sproba pravapihsu uh BSSR). Studia nad Polszczyzną Kresową 2001 t. 10 s. 217-225 (dot. historii białoruskiej polonistyki...) szczegóły 
34.artykuł: Musijenko Swietłana: Grodzieńska polonistyka. Kurier Wileński 1991 nr 94 s. 2 (wyw. z kierownikiem Katedry Filologii Polskiej na Uniwersytecie im. Ja...) szczegóły 
35.artykuł: Przegląd Tygodniowy 1989 nr 31 s. 12 (not. o utworzeniu katedry jęz. polskiego i literatury na Uniwersytecie...) szczegóły 
36.artykuł: Związkowiec = The Alliancer 1989 nr 102 s. 2 (not. inf. o otwarciu Wydziału Filolologii Polskiej na Uniwersytecie w ...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
37.artykuł: Tambor Jolanta: Polonistyka w Mińsku. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2001 nr 8(87) s. 30-31 (nt. działaln. sekcji polskiej Katedry Białoruntenistyki Uniwersytetu P...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Bułgaria (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
38.artykuł: Angełowa Antonia: Polonistyka na Uniwersytecie Sofijskim. Postscriptum 1994 nr 8 s. 29-31  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Chiny (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
39.artykuł: Cyrzyk Leszek: U narodzin polonistyki w Chinach. x 1995 ([W ks.:] Księga pamiątkowa Polskiego Gimnazjum Macierzy Szkolnej w Cie...) szczegóły 
40.artykuł: Yang De-you : Język i literatura polska w Chińskiej Republice Ludowej. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1988 t. 12 s. 89-93  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Chorwacja (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
41.artykuł: Miletić Mirela, Pudina Martina: Polonistyka na uniwersytecie w Zagrzebiu (Chorwacja). Postscriptum 1996 nr 19 s. 36-37 (stan bieżący...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Czechy (polonistyka za granicą)
    książki (alfabet autorów)
42.książka: Kardyni-Pelikanova Krystyna: Uwiedzeni przez polską literaturę. Czeska polonistyka literacka. 1993  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
43.artykuł: Bakuła Bogusław: Polonistyka i polska literatura na Ukrainie i w Czechach. Polonistyka 2001 nr 5 s. 283-286  szczegóły 
44.artykuł: Chętnych nie brakuje. Głos Ludu 2001 nr 31 s. 1 (nt. rekrutacji na studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwe...) szczegóły 
45.artykuł: Damborskij Jiri: Niedobre dziedzictwo. Zwrot 1993 nr 8 s. 45-46 (wyw. z profesorem polonistyki nt. studiów polonistycznych na Uniwersyt...) szczegóły 
46.artykuł: Damborsky Jiri: Chętnych coraz więcej (Polonistyka Ostrawska ma już swoją renomę). Głos Ludu 1998 nr 117 s. 1 (wywiad z kierownikiem Katedry Polonistyki i Folklorystyki Uniwersytetu...) szczegóły 
47.artykuł: Damborsky Jiri: Pasja życia. Głos Ludu 1997 nr 64 s. 3 (wyw. z prof. Katedry Polonistyki i Folklorystyki Uniwersytetu Ostrawsk...) szczegóły 
48.artykuł: Damborsky Jiri: Polonististicka studia ve filologickych vedach v Ceske republice. x 1995 ([w ks.:] Polskie badania bohemistyczne i czeskie badania polonistyczne...) szczegóły 
49.artykuł: Damborsky Jiri: Powinniśmy się uczyć od Polaków dumy narodowej. Postscriptum 1994 nr 9/10 s. 19-28 (wyw. z prof., dyrektorem Katedry Polonistyki i Folklorystyki Uniwersy...) szczegóły 
50.artykuł: Grzegorz Maria: Komu bakałarza, komu magistra? (Uchylamy drzwi Katedry Polonistyki i Folklorystyki Uniwersytetu w Ostrawie). Głos Ludu 1993 nr 5 s. 1-2  szczegóły 
51.artykuł: Hajduk Wioletta: Uniwersytecki dar dla ołomunieckich polonistów. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2001 nr 7(86) s. 7 (nt. współpracy Uniwersytetu Śląskiego z Uniwersytetem im. Palackiego w...) szczegóły 
52.artykuł: Hrabetova Irena, Rehacek Lubos, Sobotkova Marie: Studium polskeho jazyka a literatury na ceskych vysokych skolach. x 1995 ([w ks.:] Polskie badania bohemistyczne i czeskie badania polonistyczne...) szczegóły 
53.artykuł: Język z przyszłością. Głos Ludu 2001 nr 66 s. 1 (nt. rekrutacji na studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniwe...) szczegóły 
54.artykuł: Kadłubiec Daniel: Dotrzeć do świadomości społeczeństwa większościowego. Głos Ludu 1991 nr 114 s. 1-2 (wyw. nt. działaln. Katedry Polonistyki i Folklorystyki Wyższej Szkoły ...) szczegóły 
55.artykuł: Kadłubiec Daniel: Katedra musi mieć rezonans społeczny. Głos Ludu 1991 nr 7 s. 4 (wyw. z kier. utworzonej 1 X 1990 Katedry Polonistyki i Folklorystyki W...) szczegóły 
56.artykuł: Kajfosz Jan, Mika Barbara: Polonistyka na Uniwersytecie Ostrawskim. Postscriptum 1993 nr 7 s. 46-47  szczegóły 
57.artykuł: Kardyni-Pelikanova Krystyna: Jubileusz czeskiej polonistyki. Zwrot 2003 nr 4 s. 28-31 (dot. 80-letniej działalności polonistyki na Uniwersytecie Karola w Pra...) szczegóły 
58.artykuł: Kardyni-Pelikanova Krystyna: Osiemdziesiąt lat czeskiej polonistyki. Uniwersytet Warszawski 2003 nr 2 s. 14-15 (dot. studiów polonistycznych na Uniwersytecie im. Karola w Pradze...) szczegóły 
59.artykuł: Kardyni-Pelikanova Krystyna: Polonistyka czeska w latach 1945-1995. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1996 t. 21 s. 37-59  szczegóły 
60.artykuł: (k): Dzień Otwartych Drzwi (Katedra Polonistyki i Folklorystyki zaprasza). Głos Ludu 1998 nr 4 s. 1 (nota m.in. nt. działalności katedry...) szczegóły 
61.artykuł: (K.K.): Konkurs dla doktorantów. Głos Ludu 1998 nr 67 s. 1 (not. nt. działalności Katedry Polonistyki i Folklorystyki Uniwersytetu...) szczegóły 
62.artykuł: Klucz do kariery?. Głos Ludu 2002 nr 35 s. 1 (nt. rekrutacji na studia polonistyczne magisterskie na Wydziale Slawis...) szczegóły 
63.artykuł: (k): Poparcie dla polonistyki. Głos Ludu 1997 nr 7 s. 1 (nt. zebrania Katedry Polonistyki i Folklorystyki Uniwersytetu Ostrawsk...) szczegóły 
64.artykuł: Madecki Roman: Polonistyka z tradycją. Głos Ludu 1993 nr 141 s. 1-2 (nt. działaln. Zakładu Polonistycznego w Instytucie Literatur Słowiańsk...) szczegóły 
65.artykuł: Matyskova Zofia: Zmiany w systemie i organizacji kształcenia polonistycznego na Uniwersytecie Ostrawskim. x ([w ks. zb.:] W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej....) szczegóły 
66.artykuł: (M.K.): Otwarte dzwi (Na Katedrze Polonistyki i Folklorystyki). Głos Ludu 1998 nr 154 s. 2 (nota, m.in. nt. oferowanych form kształcenia...) szczegóły 
67.artykuł: (mro): Ilu studentów na polonistykę?. Głos Ludu 2002 nr 114 s. 2 (nt. rekrutacji na studia polonistyczne na Wydziale Slawistycznym Uniwe...) szczegóły 
68.artykuł: (mro): Język z przyszłością. Głos Ludu 2002 nr 2 s. 1-2 (nt. Dni Otwartych na polonistyce na Uniwersytecie Ostrawskim...) szczegóły 
69.artykuł: (mro): Na polonistykę bez egzaminu pisemnego. Głos Ludu 2001 nr 2 s. 1 (dot. rekrutacji na studia polonistyczne na Wydziale Filozoficznym Uniw...) szczegóły 
70.artykuł: (mro): Nie tylko teoria.... Głos Ludu 2001 nr 8 s. 3 (dot. kondycji polonistyki na Uniwersytecie Ostrawskim...) szczegóły 
71.artykuł: (mro): O gwarze cieszyńskiej. Głos Ludu 2002 nr 26 s. 3 (nt. pierwszej obrony pracy habilitacyjnej na polonistyce na Wydziale F...) szczegóły 
72.artykuł: (mro): O Polsce nie tylko po polsku. Głos Ludu 2003 nr 64 s. 1 (nota nt. przebiegu egzaminów wstępnych na studia magisterskie i pedago...) szczegóły 
73.artykuł: (mro): Ośmiu najlepszych (Po egzaminach na ostrawską polonistykę). Głos Ludu 1998 nr 76 s. 1 (nota nt. przebiegu egzaminów wstępnych na studia magisterskie na polon...) szczegóły 
74.artykuł: (mro): Pierwszy doktorat. Głos Ludu 1997 nr 135 s. 1 (nt. licencji na prowadzenie studiów doktoranckich na Katedrze Polonist...) szczegóły 
75.artykuł: (mro): Różnorodność tematyczna (Plany wydawnicze Katedry Polonistyki). Głos Ludu 1998 nr 152 s. 1-2 (nt. działalności Katedry Polonistyki i Folklorystyki Uniwersytetu Ostr...) szczegóły 
76.artykuł: (mro): Szturm na Katedrę. Głos Ludu 1997 nr 68 s. 1 (nt. dużej ilości chętnych na studia na Katedrze Polonistyki i Folklory...) szczegóły 
77.artykuł: (mro): Wybrać jak najlepiej (Dzień otwartych dni na ostrawskiej polonistyce). Głos Ludu 1998 nr 6 s. 1-2 (nt. profilu studiów polonistycznych na Uniwersytecie Ostrawskim...) szczegóły 
78.artykuł: Ośmiu najlepszych (Po egzaminach na ostrawską polonistykę). Głos Ludu 2003 nr 76 s. 1 (nota nt. przebiegu egzaminów wstępnych na studia magisterskie na polon...) szczegóły 
79.artykuł: Panek Petr: O polonistyce i pieniądzach. Głos Ludu 2003 nr 68 s. 3 (wywiad z rektorem Uniwersytetu Ostrawskiego; rozmawiała M. Radłowska-O...) szczegóły 
80.artykuł: Polszczyzna na fali. Głos Ludu 2002 nr 67 s. 1 (nt. egzaminów wstępnych na studia polonistyczne magisterskie na Wydzia...) szczegóły 
81.artykuł: Raclawska Janina: Czas zmian. Głos Ludu 2003 nr 91 s. 4-5 (wywiad z kierowniczką slawistyki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytet...) szczegóły 
82.artykuł: Radłowska-Obrusnik Martyna: To, co najważniejsze. Głos Ludu 1996 nr 126 s. 3 (nt. 5-lecia Katedry Polonistyki i Folklorystyki Uniwersytetu Ostrawski...) szczegóły 
83.artykuł: (r): Poloniści obronili (Tematy prac magisterskich niełatwe i ciekawe). Głos Ludu 1998 nr 61 s. 1 (nt. pierwszych absolwentów pięcioletnich polonistycznych studiów magis...) szczegóły 
84.artykuł: SC: Ostrawska Katedra Polonistyki kształci nauczycieli. Trybuna 1994 nr 91 s. 16 (nota nt. działalności Katedry Polonistyki i Folklorystyki Uniwersytetu...) szczegóły 
85.artykuł: Stepan Ludvik: Seste setkani polonistu. x 1998 ([w czasopiśmie:] Slavica Litteraria (Brno) 1998 t. 10 nr 1 s. 1...) szczegóły 
86.artykuł: Śląsk 1999 nr 6 s. 87 (not. nt. likwidacji samodzielności Katedry Polonistyki i Folklorystyki...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
87.impreza: Konferencja czeskich polonistów (1997).  szczegóły 
artykuł: Prestiż polonistyki. Śląsk 1998 nr 1 s. 87 (nota...) szczegóły 
artykuł: (mro): Ugruntować prestiż polonistyki. Głos Ludu 1997 nr 134 s. 1  szczegóły 
artykuł: (mro): Wytyczanie kierunków. Głos Ludu 1997 nr 133 s. 1 (not....) szczegóły 
88.impreza: Międzynarodowa Konferencja Studentów Katedry Polonistyki i Folklorystyki Uniwersytetu w Ostrawie (1998).  szczegóły 
artykuł: Międzynarodowa konferencja studencka. Śląsk 1999 nr 1 s. 86 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: (M.K.): Sciencia longa... (Międzynarodowa konferencja studencka). Głos Ludu 1998 nr 138 s. 2 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
89.impreza: Ogólnokrajowa konferencja czeskich polonistów (1987).  szczegóły 
artykuł: Głos Ludu 1989 nr 38 s. 4 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Servatka Marian: Slavica Slovaca 1988 z. 1 s. 111-112 (spraw....) szczegóły 
90.impreza: Polska bohemistyka i czeska polonistyka w ostatnim dziesięcioleciu - otwarta konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Dunaj Jadwiga: X sesja Stałej Wspólnej Polsko-Czeskiej Komisji Nauk Humanistycznych. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 1 s. 9  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Estonia (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
91.artykuł: Duliczenko Aleksandr: Filologia Polska w Uniwersytecie Dorpadckim (Tartuskim) w Estonii. Postscriptum 1994 nr 9/10 s. 38-41  szczegóły 
92.artykuł: Wątróbski Leszek: Polacy z Tartu. Nowe Kontrasty 2002 nr 6 s. 19-20 (m.in. nt. polonistyki na Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytet...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
93.impreza: "[Dwieście] 200 lat rosyjsko-słowiańskiej filologii w Tartu" - konferencja (2002).  szczegóły 
artykuł: Duliczenko Aleksander: [Dwieście] 200 lat filologii słowiańskiej w Tartu. Nowe Kontrasty 2002 nr 12 s. 22-23 (dot. również działalności Jeana Niecisława Baudouina de Courtnay...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Francja (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
94.artykuł: Calendrier des manifestations. Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais 2003 nr 2 s. 9-11 (dot. Centre de civilisation polonaise w latach 2002-2003...) szczegóły 
95.artykuł: Delaperriere Maria: La Societe Francaise d'etudes polonaises. Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais 2003 nr 2 s. 185-187 (zawiera także wykaz spotkań cyklicznych i publikacji organizowanych i ...) szczegóły 
96.artykuł: Delaperriere Maria: Les Langues'O et les univeristes polonaises: contacts, echanges, inspirations. Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais 2003 nr 2 s. 61-67 (zawiera także wykaz ostatnich publikacji Institut National des Langues...) szczegóły 
97.artykuł: Frybes Stanisław: Polska na Sorbonie. Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais 2003 nr 2 s. nlb. (refleksja nt. działalności Centre de Civilisation Polonaise na Sorboni...) szczegóły 
98.artykuł: Frybes Stanisław: Polska na Sorbonie. Plus Minus 2002 nr 47 s. A10 (refleksja nt. działalności Centre de Civilisation Polonaise na Sorboni...) szczegóły 
99.artykuł: Frybes Stanisław: Quelques considerations sur le Centre de civilisation polonaise a la Sorbonne et sur ses peres fondateures. Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais 2003 nr 2 s. 138-142 (z posłowiem Anette Crayon, która wygłosiła tekst przemówienia w zastęp...) szczegóły 
100.artykuł: Gogolewski Edmund: Ośrodek Badań nad Kulturą Polską na Uniwersytecie Charles'a de Gaulle'a - Lille III. Res Historica 1997 z. 1 s. 49-55 (działalność w latach 1926-1996...) szczegóły 
101.artykuł: Knysz-Tomaszewska Danuta: Breve histoire du Centre de civilisation polonaise a l'Universite de Paris Sorbonne (Paris-IV). Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais 2003 nr 2 s. 143-148  szczegóły 
102.artykuł: Manifestations du Centre de Civilisation Polonaise. Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais 2002 nr 1 s. 9-10 (w latach 2001-2002...) szczegóły 
103.artykuł: Masłowski Michel: La cooperation franco-polonaise a Nancy. Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais 2003 nr 2 s. 81-87 (zawiera także wykaz publikacji GREC (Groupe de rechercher sur l'Europe...) szczegóły 
104.artykuł: Nowicka-Jeżowa Alina: Sur la cooperation entre la Faculte de Philologie polonaise a l'Univeriste de Varsovie et le Centre de civilisation polonaise a l'Universite de Paris-Sorbonne (Paris-IV). Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais 2003 nr 2 s. 53-55  szczegóły 
105.artykuł: Ożóg Kazimierz: Polonistyka na Zachodzie - Sekcja Polska Uniwersytetu Lille III. Poradnik Językowy 1994 z. 4 s. 49-55  szczegóły 
106.artykuł: Ożóg Kazimierz: Sekcja polska Uniwersytetu Lille III. Postscriptum 1994 nr 8 s. 33-38  szczegóły 
107.artykuł: Rokoszowa Jolanta: Paryż - refleksje polonisty. Arka 1994 nr 51 s. 170-175 (m.in. nt. 5-letnich studiów polonistycznych w INALCO - Institut Nation...) szczegóły 
108.artykuł: Stammeleer An: Polonistyka na Uniwersytecie w Leuven. Postscriptum 1998 nr 26 s. 51-52  szczegóły 
109.artykuł: Synoradzka Anna: Polonistyka w Tuluzie. Postscriptum 1999 nr 31/32 s. 65-67 (na Uniwersytecie le Mirail; z not. o aut....) szczegóły 
110.artykuł: Szupryczyńska Maria, Zaremba Charles: Polonistyka w Aix-En-Provence. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 258-264  szczegóły 
111.artykuł: Tomaszewski Marek: Une breve histoire de la section de polonais a Lille. Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais 2003 nr 2 s. 88-95  szczegóły 
112.artykuł: Włodarczyk Helene: Le departement d'Etudes polonaises de Paris-Sorbonne (Paris-IV) et le Centre de civilisation polonaise. Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais 2003 nr 2 s. 56-60  szczegóły 
113.artykuł: Zagórska Bożena: Na ponumerowanych uniwersytetach. Polonistyka we Francji. Trybuna Ludu 1989 nr 300 s. 6  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
114.impreza: Kongres Polonistów Francuskich (2001).  szczegóły 
artykuł: Miodunka Władysław: Pierwszy Kongres Polonistów Francuskich. Poradnik Językowy 2001 nr 8 s. 48-52 (sprawozdanie...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Hiszpania (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
115.artykuł: Presa Gonzalez Fernando: Polonistyka w Hiszpanii. Odra 1996 nr 9 s. 133-134 (wyw. z wykładowcą w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Com...) szczegóły 
116.artykuł: Wardas Bolivar Kinga: Polonistyka po hiszpańsku. Przekrój 1996 nr 5 s. 27 (nota o działalności od 1990 katedry języka i kultury polskiej na Uniwe...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Izrael (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
117.artykuł: Aleksiun Natalia: Jankiel na nowo przywołany. Midrasz 1999 nr 7/8 s. 5 (sprawozdanie z uroczystego otwarcia Katedry Historii i Kultury Polskie...) szczegóły 
118.artykuł: Dowgiałło Jan: The Chair for Polish Studies at the Hebrew University. Dialogue and Universalism 2002 nr 4/5 s. 173-182  szczegóły 
119.artykuł: Frybes Stanisław: Katedra Polska w Jerozolimie. Kogo to interesuje?. Polska-Izrael 1997 nr 1 (5) 1996/1997 s. 31-33 (omówienie założenień fundacji i kłopotach finansowych; z listą ofiaro...) szczegóły 
120.artykuł: Kula Marcin: Długa droga. Przyczynek do dziejów pomysłu stworzenia Polskiej Katedry na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 1998 nr 3 s. 101-106 (nt. powołania Katedry Polskiej na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolim...) szczegóły 
121.artykuł: Wasita Ryszard: Polska i Izrael: budowanie mostu. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2000 nr 6 s. 14-15 (nt. Katedry Historii i Kultury Polskiej w Hebrajskim Uniwersytecie w J...) szczegóły 
122.artykuł: Wasita Ryszard: Polska Katedra Uniwersytecka w Jerozolimie. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 12/13 s. 32 (nt. przygotowań i gromadzenia środków przez fundację "Polska Katedra w...) szczegóły 
123.artykuł: Wasita Ryszard: Polska katedra uniwersytecka w Jerozolimie. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1998 nr 3 s. 9  szczegóły 
124.artykuł: Zawistowska Władysława: Polska Katedra na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1997 nr 5 s. 21 (nt. organizacji Katedry Historii i Kultury Polskiej na Uniwersytecie H...) szczegóły 
125.artykuł: (ZS): Polska Katedra na Uniwersytecie Jerozolimskim. Trybuna 1997 nr 130 s. 6 (nt. przygotowań i gromadzenia środków finansowych przez Fundację "Pols...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Japonia (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
126.artykuł: Morita Koji: Slawistyka w Japonii - krótki zarys historii i stan dzisiejszy. Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej 2001 [t.] 37 s. 267-278  szczegóły 
127.artykuł: Sekiguchi Tokimasa: O tokijskiej polonistyce. Teksty Drugie 1995 nr 2 s. 142-145 (nt. powołania w 1991 i funkcjonowania samodzielnego zakładu polonistyk...) szczegóły 
128.artykuł: Sekiguchi Tokimasa: Po detronizacji literatury - sprawozdanie z polonistyki japońskiej. Polonistyka 2001 nr 5 s. 266-272  szczegóły 
129.artykuł: Strzelczyk Joanna: Japońscy poloniści. Życie 1999 nr 153 s. 9 (dot. filologii polskiej na uniwersytecie w Tokio...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Jugosławia (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
130.artykuł: Topolińska Zuzanna: Polonistikata i Univerzitet "Kiril i Metodijh" vo Skopjhe. x 1990 ([w czasopiśmie:] Literaturen Zbor (Skopje) 1990 nr 3/4 s. 126-1...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Kanada (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
131.artykuł: Duda Henryk: Ottawska placówka. Forum Akademickie 1997 nr 6 s. 24-25 (nt. Katedry Języków i Literatur Słowiańskich na Uniwersytecie w Ottawi...) szczegóły 
132.artykuł: Duda Henryk: Poloniści w Kanadzie. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 1 s. 16 (nt. współpracy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z Uniwersytetem O...) szczegóły 
133.artykuł: Kultura [Paryż] 1988 nr 11 s. 157 (not. o zainicjowaniu przez Floriana Śmieję kursu lit. polskiej na Univ...) szczegóły 
134.artykuł: Osadnik Wacław M.: Program polonistyczny w University of Alberta. Postscriptum 2001 nr 1/2 s. 84-87 (z notą o aut....) szczegóły 
135.artykuł: Sokolski Richard: Studia polonistyczne w Ottawie. Związkowiec = The Alliancer 1990 nr 72 s. 7 (ogł. kursów oferowanych w Sekcji Studiów Polonistycznych na Wydziale J...) szczegóły 
136.artykuł: Sosnowski Alexandra: Związkowiec = The Alliancer 1990 nr 16 s. 6 (podziękowanie dla Fundacji im. Adama Mickiewicza w Kanadzie za wsparci...) szczegóły 
137.artykuł: Trojanowska Tamara: Igraszki trafu i miłości: polonistyka w Toronto. Postscriptum 2001 nr 1/2 s. 116-123 (z notą o aut....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Korea Południowa (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
138.artykuł: Cheong Byung Kwon : Studia polskie w Korei. Przegląd Polonijny 2000 z. 1 s. 65-70  szczegóły 
139.artykuł: Świdziński Jerzy: Changes needed in Polish education in Korea. x 2002 ([w ks. zb.:] Korea-Poland-Central Europe. Perspective partnership in t...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Litwa (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
140.artykuł: Adamowicz Krystyna: Decyzja zapadła. Kurier Wileński 2002 nr 5 s. 1, 3 (dot. konsekwencji poprawek do Ustawy o Szkolnictwie Wyższym na Litwie ...) szczegóły 
141.artykuł: Bondar Ewelina: Chaos i dziewczyny. Kurier Wileński 2001 nr 134 s. 5 (nt. studentów przyjętych na pierwszy rok polonistyki Wileńskiego Uniwe...) szczegóły 
142.artykuł: Borowczyk Jerzy, Piasecka Beata: Z widokiem na dziedziniec Mickiewicza. Polonistyka 2001 nr 5 s. 300-301 (nt. katedry filologii polskiej na Uniwersytecie Wileńskim w Wilnie...) szczegóły 
143.artykuł: Brzozowska Łucja: Filologia polska na Uniwersytecie Wileńskim. Kurier Wileński 1993 nr 200 s. 5 (nt. działaln. katedry polonistyki...) szczegóły 
144.artykuł: Bujnicki Tadeusz: Bliskie widoki filologii polskiej na Uniwersytecie Wileńskim. Znad Wilii 1993 nr 12 s. 3 (wyw. z profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego nt. organizowania filol...) szczegóły 
145.artykuł: Bujnicki Tadeusz: Wczoraj, dziś i jutro polonistyki wileńskiej. Suplement 1994 nr 31 s. 12  szczegóły 
146.artykuł: Bursztyńska Halina: Grodno i Wilno. Konspekt 2000 nr 3 s. 73-75 (nt. współpracy Instytutu Filologii Polskiej Akademii Pedagogicznej w K...) szczegóły 
147.artykuł: Cywiński Bohdan: Filologia kłopotliwej mniejszości. Rzeczpospolita 2003 nr 254 s. A8 (nt. Katedry Polonistyki Uniwersytetu Wileńskiego z okazji jej dziesięc...) szczegóły 
148.artykuł: Czeczot Włodzimierz: Legendarny dziekan polonistyki. Kurier Wileński 2001 nr 200 s. 5 (wyw. m.in. nt. działalności Włodzimierza Czeczota jako dziekana poloni...) szczegóły 
149.artykuł: Dowcipy z polonistyki wileńskiej. Kurier Wileński 1997 nr 89 s. 2 (wspomnienia absolwentów polonistyki na Wileńskim Uniwersytecie Pedagog...) szczegóły 
150.artykuł: Dzień dzisiejszy Polonistyki na Wileńskim Uniwersytecie Pedagogicznym. Kurier Wileński 1997 nr 57 s. 4-5 (prezentacja kadry naukowej Katedry Filologii Polskiej...) szczegóły 
151.artykuł: EP: Wileńska polonistyka. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 8 s. 4  szczegóły 
152.artykuł: Filologia polska na Uniwersytecie Wileńskim. Kurier Wileński 1993 nr 170 s. 4 (inf. o utworzeniu katedry filologii polskiej na Uniwersytecie Wileński...) szczegóły 
153.artykuł: Kaleda Algis: Polonistyki nie można było pominąć. Znad Wilii 1993 nr 21 s. 3 (wyw., rozm.: Maria Hyla...) szczegóły 
154.artykuł: Kaleda Algis: Wileńska polonistyka się rozwija. Postscriptum 1997 nr 23 s. 33-37 (wyw. z profesorem z Uniwersytetu Wileńskiego; rozm. Jagna Malejka i Ba...) szczegóły 
155.artykuł: Kaleda Algis: Z Algisem Kaledą nie tylko o Mickiewiczu. Alma Mater Vilnensis. Znad Wilii 1998 nr 18 s. 2 (wyw. o działalności Katedry Filologii Polskiej na Uniweresytecie Wileń...) szczegóły 
156.artykuł: Kalida Algis: Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Uniwersytetu Wileńskiego. Tygodnik Powszechny 1997 nr 46 s. 4 (list do red. informujący o założeniu w Wilnie 18 VII 1997 Towarzystwa ...) szczegóły 
157.artykuł: Kieraciński Piotr: Wileńska polonistyka. Forum Akademickie 2000 nr 10 s. 38-39  szczegóły 
158.artykuł: Kierulis Andrzej: Polonistyka na Uniwersytecie Wileńskim. Znad Wilii 1996 nr 20 s. 1, 5  szczegóły 
159.artykuł: Kozłowska Sabina: "Bądźcie otwarci dla ludzi i świata!". Kurier Wileński 2001 nr 121 s. 9 (sprawozdanie z uroczystości wręczenia dyplomów absolwentom polonistyki...) szczegóły 
160.artykuł: Kronika litewska. Lithuania 1994 nr 1(1993)/1(1994) s. 116 (not. inf. o otwarciu katedry polonistyki na Uniwersytecie Wileńskim, 1...) szczegóły 
161.artykuł: Kunicka Agata: Owiana aurą epok i kultur. Kurier Wileński 2001 nr 57 s. 9 (dot. historii działalności Katedry Filologii Polskiej Uniwersytetu Wil...) szczegóły 
162.artykuł: Liminowicz-Gulbinowicz Anna: [Trzydzieści pięć] 35 lat Polonistyki WPIP (WUP). Kurier Wileński 1997 nr 86 s. 5 (wspomnienie absolwentki filologii polskiej Wileńskiego Uniwesytetu Ped...) szczegóły 
163.artykuł: List z Wilna. Tygodnik Powszechny 1995 nr 4 s. 4 (list do red. z apelem o przekazywanie książek z zakresu polskiej liter...) szczegóły 
164.artykuł: Machnicka Barbara: Polonistyka w Wilnie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1997 nr 115 s. 5 (z okazji 35-lecia działalności Wydziału Polonistyki na Wileńskim Uniwe...) szczegóły 
165.artykuł: Makowska Anna, Sosno Barbara: "Jestem dumny, że ukonczyłem Polonistykę" (Jubileusz 35-lecia Polonistyki na Uniwersytecie Pedagogicznym). Kurier Wileński 1997 nr 90 s. 1, 4 (sprawozdanie ze spotknia absolwentów i wykładowców polonistyki na Wile...) szczegóły 
166.artykuł: Makowska Anna: Pierwszy dziekan - Włodzimierz Czeczot. Kurier Wileński 1997 nr 89 s. 3 (sylwetka naukowa dziekana polonistyki Wileńskiego Uniwersytetu Pedagog...) szczegóły 
167.artykuł: Makowska Anna: Uczuciowo związana z romantyzmem. Kurier Wileński 1997 nr 89 s. 3 (sylwetka naukowa Marii Niedźwieckiej, starszego wykładowcy polonistyki...) szczegóły 
168.artykuł: Mieczkowski Romuald: Trafiłem na dobry czas (35-lecie polonistyki w WUP [Wileńskim Uniwersytecie Pedagogicznym]). Znad Wilii 1997 nr 9 s. 4-5  szczegóły 
nawiązanie: Znad Wilii 1997 nr 10 s. 2 (list do red. podpisany: Krystyna D....) szczegóły 
169.artykuł: Nagórko Alicja: O nowy model polonistyki wileńskiej. Magazyn Wileński 1990 21 1, 4  szczegóły 
170.artykuł: Naruniec Romuald: O dniu dzisiejszym polonistyki. Znad Wilii 1997 nr 9 s. 45 (wywiad z prodziekanem slawistyki; rozm. Andrzej Pukszto...) szczegóły 
171.artykuł: Naruniec Romuald, Turkiewicz Halina: [Trzydzieści pięć] 35 lat Polonistyki WPIP (WUP). Kurier Wileński 1997 nr 57 s. 4 (not. o przygotowaniach do uroczystości rocznicowych...) szczegóły 
172.artykuł: Naruniec Romuald: U polonistów-pedagogów. Studia. Znad Wilii 1998 nr 22 s. 2 (wyw. z prodziejanem Wydziału Slawistyki nt. Katedry Języka Polskiego i...) szczegóły 
173.artykuł: Niedźwiecka Maria: Polonistyka na Litwie. Lithuania 1991 nr 4/1 [1992] s. 238-283  szczegóły 
174.artykuł: Polonistyka na Uniwersytecie Wileńskim. Dziesięć lat doświadczeń pracy naukowo-dydaktycznej. Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie 2003 t. 45 (2001/2002) s. 165-173  szczegóły 
175.artykuł: Pukszto Andrzej: Dziesięciolecie Polonistyki. Kurier Wileński 2003 nr 186 s. 1, 3 (dot. Katedry Filologii Polskiej Uniwersytetu Wileńskiego z okazji jubi...) szczegóły 
176.artykuł: Radzik Tadeusz: O polskie słowo na Litwie. Słowo Ojczyste 1990 nr 3 s. 8-13, 19  szczegóły 
177.artykuł: Romanowski Andrzej: Pomóżmy Wilnu!. Tygodnik Powszechny 1995 nr 34 s. 3 (dot. braku polskich wykładowców w Katedrze Polonistyki Uniwersytetu Wi...) szczegóły 
178.artykuł: Rota 1994 nr 1/2 s. 159 (not. o wydziale filologii polskiej...) szczegóły 
179.artykuł: Sawicka Elżbieta: Polonistyka w Wilnie. Przegląd Polski = Polish Review 1994 nr z 4 VIII s. 6 (nt. działającej od września 1993 filologii polskiej na Uniwersytecie W...) szczegóły 
180.artykuł: Sawicka Elżbieta: Przełamywanie bariery językowej. Rzeczpospolita 1994 nr 101 s. 4 (o otwarciu we IX 1993 i początkach pracy wydziału filologii polskiej n...) szczegóły 
181.artykuł: Szyler Jadwiga: Polowanie na profesora. Wileńskiej polonistyce grozi utrata samodzielności. Gazeta Wyborcza 1995 nr 186 s. 4 (dot. problemów kadrowych na polonistyce...) szczegóły 
182.artykuł: Turkiewicz Halina: Polonistyka na WUP. Kurier Wileński 1996 nr 226 s. 4 (wyw. z kierownikiem Katedry Filologii Polskiej na Wileńskim Uniwersyte...) szczegóły 
183.artykuł: Turkiewicz Halina: Wczoraj i dziś polonistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Wilnie. Konspekt 2000 nr 4 s. 82-84  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
184.impreza: Wileńskie spotkania polonistów (1993).  szczegóły 
artykuł: Wilczek Piotr: Wileńskie spotkania polonistów. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1994 nr 16 s. 2 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Wileńskie spotkania polonistów. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1994 nr 15 s. 5 (nota...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Macedonia (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
185.artykuł: Miodyński Lech: Z wizytą w Uniwersytecie im. Cyryla i Metodego. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1996 nr 35 s. 4-5 (nt. działalności uczelni, z okazji wizyty dziekana Wydziału Filologicz...) szczegóły 
186.artykuł: Nikolić Aleksandar: Polonistyka na Uniwersytecie w Skopje. Postscriptum 1994 nr 8 s. 32-33  szczegóły 
187.artykuł: Spaseska Jasminka: Nasza polonistyka w Skopju (Macedonia). Postscriptum 1996 nr 18 s. 38-40  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Niemcy (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
188.artykuł: Berger Tilman: Polonistyka na Uniwersytecie w Tybindze (Universitaet Tuebingen). Postscriptum 2001 nr 3/4 s. 101-103 (z notą...) szczegóły 
189.artykuł: Berwanger Katrin, Schmid Herta: Polonistyka na Uniwersytecie w Poczdamie (Universitaet Potsdam). Postscriptum 2001 nr 3/4 s. 98-100 (z notami o aut....) szczegóły 
190.artykuł: Fleischer Michael: Die Polonistik in der Bundesrepublik Deutschland (Eine statistische Analyse). Anzeiger fuer Slavische Philologie 1990 t. 20 s. 103-121  szczegóły 
191.artykuł: Hentschel Gerd: Kilka uwag dotyczących polonistyki na uniwersytetach niemieckich. Postscriptum 2001 nr 3/4 s. 14-26 (z notą o aut....) szczegóły 
192.artykuł: Hodel Robert: Polonistka w Hamburgu (Universitaet Hamburg). Postscriptum 2001 nr 3/4 s. 73-74 (z notą o aut....) szczegóły 
193.artykuł: Kuhnert Martina: Polonistka w Halle (Martin-Luther-Universitaet Halle/Saale-Wittemberg). Postscriptum 2001 nr 3/4 s. 64-66 (z notą o aut....) szczegóły 
194.artykuł: Markiewka Tomasz: Polonistyka w Berlinie. Forum Akademickie 1996 nr 3 s. 20-21  szczegóły 
195.artykuł: Matuschek Herbert, Schultze Brigitte: Polonistyka w Moguncji (Johannes Gutenberg-Universitaet Mainz). Postscriptum 2001 nr 3/4 s. 95-96 (z notami o aut. na s. 97...) szczegóły 
196.artykuł: Nagórko Alicja: Historia polonistyki w Berlinie i jej stan dzisiejszy (Humboldt-Universitaet zu Berlin). Postscriptum 2001 nr 3/4 s. 41-47 (z notą o aut....) szczegóły 
197.artykuł: Nuebler Norbert, Zgrzywa Jan: Polonistka w Kilonii - teraźniejszość i przyszłość (Christian-Albrechts-Universitaet Kiel). Postscriptum 2001 nr 3/4 s. 80-85 (z notami o aut....) szczegóły 
198.artykuł: Rudolph Jolanta: Polonistyka i polscy studenci w Lipsku po II wojnie światowej na Alma Mater Lipsiensis. x 2000 ([W ks. zb:] Polacy w Lipsku dawniej i dzisiaj. Tł. Apoloniusz Koszałko...) szczegóły 
199.artykuł: Rytel-Kuc Danuta, Schwarz Wolfgang F., Trepte Hans-Christian: Polonistka w Lipsku (Universitaet Leipzig). Postscriptum 2001 nr 3/4 s. 91-94 (z notami o aut....) szczegóły 
200.artykuł: Sabarth Barbara: "Polonistyka" Na Uniwesytecie w Bayreuth (Iniversitaet Bayreuth). Postscriptum 2001 nr 3/4 s. 35-40 (z not. o aut....) szczegóły 
201.artykuł: Schuhknecht Ulrich: Polonistyka na Uniwersytecie Lipskim. Postscriptum 1993 nr 6 s. 49-50  szczegóły 
202.artykuł: Tarnogórska Maria: Pragmatycy czy marzyciele? Polonistka na Uniwersytecie w Bochum (Ruhr-Universtaet Bochum). Postscriptum 2001 nr 3/4 s. 48-55 (z notą o aut....) szczegóły 
203.artykuł: Tomicka-Krumrey Ewa: Zobowiązania wobec tradycji. Polonistyka na Alma Mater Lipsiensis. x 2000 ([W ks. zb:] Polacy w Lipsku dawniej i dzisiaj. Tł. Apoloniusz Koszałko...) szczegóły 
204.artykuł: Trepte Hans-Christian: Polonistyczna edukacja kulturowa w dziedzinie literatury i kultury polskiej na Wschodzie Niemiec przed i po zjednoczeniu. Korzyści i niekorzyści. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 1998 z. 10 s. 281-287  szczegóły 
205.artykuł: Worbs Erika: Kilka uwag o stanie polonistyki w Niemczech na tle stosunkó niemiecko-polskich. Postscriptum 2001 nr 3/4 s. 27-34 (z notą o aut....) szczegóły 
206.artykuł: Zeil Wilhelm: Slavistik in Deutschland bis 1945. Letopis [Reihe B - Geschichte] 1990 nr 37 s. 67-76 (dot. m.in. polonistyki...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
207.impreza: Konferencja na temat zadań i perspektyw polonistyki w krajach niemieckojęzycznych.  szczegóły 
artykuł: Rytel-Kuc Danuta, Schwarz Wolfgang F., Trepte Hans-Christian: Polonistyka w krajach niemieckojęzycznych. Konferencja w Lipsku na temat zadań i perpektyw polonistyki (7-9 czerwca 2001). Postscriptum 2001 nr 3/4 s. 11-13 (z notami o aut. na s. 93-94...) szczegóły 
208.impreza: Polsko-niemieckie seminarium polonistów (1993).  szczegóły 
artykuł: Kotarski Edmund: Polsko-niemieckie seminarium polonistów w Berlinie w dniach 14-15 lutego 1992 r.. Komunikaty Instytutu Bałtyckiego 1992 z. 41 s. 129-133  szczegóły 
artykuł: Graszewicz Marek: Polsko-niemieckie spotkanie polonistów w Berlinie. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1993 nr 1 s. 123-127  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Niemiecka Republika Demokratyczna (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
209.artykuł: Chilecki Andrzej J.: Kultura [Paryż] 1988 nr 4 s. 128 (nota inf. o katedrze polon. na Johannes-Gutenberg-Universitaet w Mogun...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Republika Federalna Niemiec (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
210.artykuł: Alisch Ulrike: Sytuacja polonistów na Uniwersytecie im. J.W. Goethego we Frankfurcie nad Menem. Postscriptum 1993 nr 7 s. 49-50  szczegóły 
211.artykuł: Avenarius Kerstin: Polonistyka na Uniwersytecie im. Ernsta-Moritza-Arndta w Greifswaldzie. Postscriptum 1992 nr 3 s. 20  szczegóły 
212.artykuł: Frach Jutta: Polonistyka na Uniwersytecie im. Martina Luthra w Halle. Postscriptum 1993 nr 6 s. 47-48  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Rosja (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
213.artykuł: Angielicz Maryna, Sołogubowska Olga: Polonistyka na Uniwersytecie Moskiewskim. Postscriptum 1993 nr 4 s. 35-36 ( ...) szczegóły 
214.artykuł: Cybienko Jelena: Początki dynastii?. Nowe Kontrasty 2002 nr 5 s. 3-5 (wyw. m.in. nt. rozwoju studiów polonistycznych na Uniwersytecie Moskie...) szczegóły 
215.artykuł: Niekrasowa Swietłana: Polonistyka na Uniwersytecie Moskiewskim im. M.W. Łomonosowa (w Katedrze Filologii Słowiańskiej). Postscriptum 1997 nr 23 s. 38-40  szczegóły 
216.artykuł: Polski na Wschodzie. Forum Akademickie 1997 nr 1 s. 9 (not. o wizycie rektora Pomorskiego Uniwersytetu Państwowego im. Łomono...) szczegóły 
217.artykuł: Raina Olga: Polonistyka petersburska. Uniwersytet Petersburski. Gazeta Petersburska 2003 nr 5/6 s. 11 (rys historyczny, działalność filologii polskiej przy Zakładzie Filolog...) szczegóły 
218.artykuł: Szczepanik Krzysztof: Perspektywiczny kierunek. Kurier Wileński 2001 nr 76 s. 8 (dot. planowanego utworzenia wydziału filologii polskiej na uniwersytec...) szczegóły 
219.artykuł: Tichomirowa Wiktoria: Polonistyczne kształcenie kulturowe na Wydziale Języków Obcych Uniwersytetu Moskiewskiego im. Łomonosowa. Założenia programowe i ich realizacja. Acta Universitatis Lodziensis. Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców 1998 z. 10 s. 273-279  szczegóły 
220.artykuł: Wiśniewski Grzegorz: Jubileusz polonisty. Nowe Kontrasty 1997 nr 9 s. 20 (dot. dzialałności profesora Wiktora Choriewa związanej z popularyzowan...) szczegóły 
221.artykuł: Zgółka Tadeusz: Polonistyka na nieludzkiej ziemi. Polonistyka 2001 nr 5 s. 296-299 (nt. utworzonej w 1996 polonistyki w Państwowym Pomorskim Uniwersytecie...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
222.impreza: O polskich profesorach i studentach w uniwersytetach Rosji w XIX i na początku XX w. - międzynarodowa konferencja.  szczegóły 
artykuł: Bardach Juliusz, Wójcik Zbigniew J.: Nauka Polska [Wrocław] 1993 nr 2/3 s. 151-153  szczegóły 
artykuł: Zasztowt Leszek: Przegląd Wschodni 1993 t. 2 z. 1 (1992/1993) s. 244-246  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Rumunia (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
223.artykuł: Sirbu Cristina: Filologia Polska na Uniwersytecie w Bukareszcie (Rumunia). Postscriptum 1994 nr 9/10 s. 37-38  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Serbia (polonistyka za granicą)
    książki (alfabet autorów)
224.książka: Sto godina polonistike u Srbijhi. Zbornik radova sa jhubilarnog nauchnog skupa, Beograd, jhanuar 1996. 1996 (Uvodna rech [wstęp]. * [Zawiera m.in.:] Gordana Jhovanovijc: Pocheci i...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
225.artykuł: Banjac Daliborka, Prijic Milica: Katedra Polonistyki w Nowym Sadzie (Jugosławia). Postscriptum 1997 nr 23 s. 41 (nota...) szczegóły 
226.artykuł: Danković Nikoleta, Karović Sladana: Katedra Polonistyki w Belgradzie (Jugosławia). Postscriptum 1997 nr 23 s. 40-41  szczegóły 
227.artykuł: Mandić Branislav: Język polski na Uniwersytecie w Nowym Sadzie. Postscriptum 1995 nr 13/15 s. 39  szczegóły 
228.artykuł: Petrović Tanja: Polonistyka w Belgradzie (Serbia). Postscriptum 1996 nr 19 s. 37-39 (stan bieżący...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Słowacja (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
229.artykuł: Dzubalova Dana, Zupova Nada: Uniwersytet Preszowski (Słowacja). Postscriptum 1997 nr 23 s. 41 (nota...) szczegóły 
230.artykuł: (h): Kto na polonistykę. Głos Ludu 1994 nr 71 s. 1 (nt. przebiegu rekrutacji na studia na polonistykę na Uniwersytecie w O...) szczegóły 
231.artykuł: Makara Sergiej: O twórczą i wzajemnie pożyteczną współpracę. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1999 nr 6 (62) s. 15 (wyw. z prodziekanem Wydziału Filologicznego, kierownikiem Katedry Slaw...) szczegóły 
232.artykuł: Pancikova Marta: Polonistika na Slovensku. Prace z Dejin Slavistiky 1994 t. 17 s. 173-177  szczegóły 
233.artykuł: Pancikova Marta: Polscy lektorzy na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie. Kontakty 2002 nr 1 s. 88-91 (w latach ok. 1928-2001; fragment referatu wygłoszonego podczas konfere...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Stany Zjednoczone Ameryki Północnej (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
234.artykuł: (afz): Fundusz im. Adama Mickiewicza. Kultura [Paryż] 1999 nr 3 s. 121-123 (nt. zamierzenia utworzenia funduszu im. Adama Mickiewicza na Uniwersyt...) szczegóły 
235.artykuł: Appeal An: A Chair of Polish Studies at the University of Virginia. New Horizon 1996 t. 21 nr 9/10 s. 7 (not. o utworzeniu i apel o wpłaty na utrzymanie Katedry Języka Polskie...) szczegóły 
236.artykuł: Barańczak Stanisław: Literatura polska na Uniwersytecie Harvarda. Z profesorem Stanisławem Barańczakiem rozmawia Andrzej Józef Dąbrowski. Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 5 IX s. 1-2 (wyw.; rozm. Andrzej Józef Dąbrowski...) szczegóły 
237.artykuł: Biedrzycki Krzysztof: Amerykańskie wyzwanie. Dekada Literacka 2002 nr 1/2 s. 107-110 (wspomn. nt. prowadzenia w 2001 zajęć z literatury polskiej i filmu pol...) szczegóły 
238.artykuł: Bird Thomas E.: Slawista z Queensu. Przegląd Polski = Polish Review 1992 nr z 9 VII s. 4 (wyw. ze slawistą z Queens College w Nowym Jorku nt. pracy na uczelni i...) szczegóły 
sprostowanie: Przegląd Polski = Polish Review 1992 nr z 16 VII s. 15  szczegóły 
239.artykuł: Brintlinger Angela, Dickinson Sara: Praktyczne aspekty polonistyki w Ohio State University. Postscriptum 2001 nr 1/2 s. 10-15 (z notami o aut....) szczegóły 
240.artykuł: Browne Wayles: Nauczanie języka polskiego w Cornell University. Postscriptum 2001 nr 1/2 s. 16-20 (z notą o aut....) szczegóły 
241.artykuł: Cavanagh Clare: Kilka uwag o literaturze polskiej i przyszłości polonistyki. Postscriptum 2001 nr 1/2 s. 21-23 (wywiad nt. polonistyki za granicą; rozm. W. Martin; z nota o Clare Cav...) szczegóły 
242.artykuł: Czaykowski Bogdan: Polonistyka w Ameryce Północnej: jaka była, jaka winna być. Postscriptum 2001 nr 1/2 s. 24-32 (z notą o aut....) szczegóły 
243.artykuł: Czermińska Małgorzata: W ciemni. Teksty Drugie 1992 nr 1/2 s. 151-154 (relacja z zajęć z historii lit. polskiej prowadzonych przez autorkę na...) szczegóły 
244.artykuł: Dębski Robert: O nauczaniu języka polskiego w amerykańskiej uczelni i o lingwistyce komputerowej. Postscriptum 1995 nr 13/15 s. 27-38 (wyw. z wykładowcą jęz. polskiego w Uniwersytecie Stanforda (USA); rozm...) szczegóły 
245.artykuł: Dziwirek Katarzyna: Nauczanie języka polskiego na poziomie uniwersyteckim w Seattle. Postscriptum 2001 nr 1/2 s. 33-39 (na University of Washington; z notą o aut....) szczegóły 
246.artykuł: Filipowicz Halina: Autorski program studiów polonistycznych na University of Wisconsin w Madison. Postscriptum 2001 nr 1/2 s. 40-43 (z notą o aut....) szczegóły 
247.artykuł: Frajlich Anna: Lektorat. Poloniści na Columbia University. x (OKAY America (New York) 1991 nr 9 s. 4 [inf. własna]...) szczegóły 
248.artykuł: Frajlich-Zając Anna: Student polonistyki, ambasador polskości. Polonistyka 2001 nr 5 s. 302-304 (wyw. nt. stanu polonistyki w Ameryce; rozm. Piotr Śliwiński...) szczegóły 
249.artykuł: Holmgren Beth, Levine Madeline, Stalnaker Maria: Polonistyka w University of North Carolina w Chapel Hill. Postscriptum 2001 nr 1/2 s. 50-54 (z notami o aut....) szczegóły 
250.artykuł: Karcz Andrzej: Polonistyka na uniwersytecie amerykańskim: "casus" University of Kansas. Postscriptum 2001 nr 1/2 s. 55-59 (z notą o aut....) szczegóły 
251.artykuł: Karcz Andrzej: Polonistyka po amerykańsku. Casus University of Kansas. x 2003 ([w ks.:] Andrzej Karcz: Teksty z daleka i z bliska. Szkice nie tylko o...) szczegóły 
252.artykuł: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Kultura [Paryż] 2000 nr 4 s. 157 (nota o ustanowieniu Funduszu im. Adama Mickiewicza przez Uniwersytet C...) szczegóły 
253.artykuł: Krzyżanowski Jerzy R.: Developing Polish Studies in the United States. Organon 1998 nr 26/27(1997/1998) s. 221-236  szczegóły 
254.artykuł: Krzyżanowski Jerzy R.: Złote półwiecze polonistyki w USA. Nauka Polska [Warszawa] 1997 t. 6 (31) s. 107-119  szczegóły 
255.artykuł: Kurczaba Alex S.: Studia polonistyczne w amerykańskim szkolnictwie wyższym. Postscriptum 2001 nr 1/2 s. 69-73 (z notą o aut....) szczegóły 
256.artykuł: Lahusen Thomas: Koniec syndromu Latarnika. Życie Warszawy 1991 nr 289 s. 3 (wyw. z kierownikiem wydziału języków i literatur słowiańskich Duke Uni...) szczegóły 
257.artykuł: Maguire Robert A.: Przyszłość studiów polskich. Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 7 V s. 1-2 (wyw. z dziekanem Wydziału Slawistyki Uniwersytetu Columbia; rozm. Kata...) szczegóły 
258.artykuł: Mikoś Michał Jacek: Polonistyka na University of Wisconsin w Milwaukee. Postscriptum 2001 nr 1/2 s. 74-78 (z notą o aut....) szczegóły 
259.artykuł: Polonistyka w Ameryce Północnej. Postscriptum 2001 nr 1/2 s. 44-47 (z notą o aut....) szczegóły 
260.artykuł: Rappaport Gilbert: Studia polonistyczne w Ameryce: teksaski łącznik. Postscriptum 2001 nr 1/2 s. 102-109 (na University of Texas w Austin; z notą o aut....) szczegóły 
261.artykuł: Segel Harold B.: Literatura polska na Columbia University. Przegląd Polski = Polish Review 1993 nr z 8 IV s. 4 (wyw. z profesorem Columbia Univeristy - wykładowcą kultury i literatur...) szczegóły 
262.artykuł: Shallcross Bożena: Polonistyka w Indiana University. Postscriptum 2001 nr 1/2 s. 114-115 (z notą o aut....) szczegóły 
263.artykuł: Thompson Ewa M.: Życie na niby, czyli polonistyka w USA. Postscriptum 2001 nr 1/2 s. 124-129 (z notą o aut....) szczegóły 
264.artykuł: Wilczek Piotr: "Polish studies" czy "polonistyka"? Problematyka polska w północnoamerykańskiej edukacji akademickiej. Postscriptum 2001 nr 1/2 s. 4-9 (nt. polonistyki na uczelniach USA...) szczegóły 
265.artykuł: Wróbel Janusz: Polonistyka w St. Mary's College of Ave Maria University. Postscriptum 2001 nr 1/2 s. 134-136 (z notą o aut....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Szwajcaria (polonistyka za granicą)
    książki (alfabet autorów)
266.książka: Starnawski Jerzy: Zarys dziejów Katedry Języków i Literatur Słowiańskich w Uniwersytecie Fryburskim. 1984  szczegóły 
recenzja: Starnawski Jerzy: Glosa do pracy "Zarys dziejów Katedry Języków i Literatur Słowiańskich w Uniwersytecie Fryburskim" (1984). Ruch Literacki 1992 z. 4 s. 383-386  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
267.artykuł: Gerber Małgorzata: Instytut Slawistyki na Uniwersytecie w Zurychu (Slavisches Seminar der Universitaet Zuerich). Postscriptum 2001 nr 3/4 s. 109-114 (z notą o aut....) szczegóły 
268.artykuł: Keller Felix: Polonistka na Uniwersytecie Fryburskim (Albert-Ludwigs-Universitaet Freiburg i. Br.). Postscriptum 2001 nr 3/4 s. 62-63 (z notą o aut....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Szwecja (polonistyka za granicą)
    książki (alfabet autorów)
269.książka: Język polski w Szwecji, język szwedzki w Polsce = Polskan i Sverige och Svenskan i Polen. Materiały z konferencji w Obrzycku 15-17 maja 2000 r.. 2001 ([Zawiera m.in.:] Witold Maciejewski: Wstęp. * Ewa Niewiarowska-Rasmus...) szczegóły 
270.książka: Uggla Andrzej Nils: Polska szkoła, zrzeszenie studentów i polonistyka uniwersytecka w Szwecji. 1992  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
271.artykuł: Bodin Per-Arne, Nilsson Barbro, Teodorowicz-Hellman Ewa: Sextio ars polonistik vid Stockholms Universitet. Acta Sueco-Polonica 1996 nr 4 (1995) s. 167-172 (nt. 60-lecia polonistyki w Uniwersytecie Sztokholmskim; ze streszcz. w...) szczegóły 
272.artykuł: Kraskowska Ewa: "Dlaczego uczysz się polskiego?". Teksty Drugie 1992 nr 1/2 s. 154-159 (zag. motywów podjęcia nauki języka i literatury polskiej przez student...) szczegóły 
273.artykuł: Neuger Leonard: Literatura wielu narodów. Gazeta Wyborcza 2000 nr 207 s. 16 (wyw. z prof. literatury i języka polskiego na Uniwersytecie Sztokholms...) szczegóły 
274.artykuł: Neuger Leonard: Z perspektywy Sztokholmu. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1992 nr 1 s. 6-7 (wywiad nt polonistyki na uniwersytecie w Sztokholmie; także nt. kontak...) szczegóły 
275.artykuł: Packalen Małgorzata Anna: Polonistiken vid Uppsala universitets Slaviska institution. Undervisning och forskning. Studia Scandinavica 1997 nr 15 s. 105-111  szczegóły 
276.artykuł: Packalen Małgorzata Anna: Polonistyka jako dialog kultur. Polonistyka 2001 nr 5 s. 279-283  szczegóły 
277.artykuł: Pobrzeże 1989 nr 3 s. 30 (nota nt. tradycji polonistycznych na uniwersytecie w Uppsali...) szczegóły 
278.artykuł: Supruniuk Mirosław Adam: Seminarium Kultury i Historii Polski w Uppsali. Archiwum Emigracji 1999 z. 2 s. 257-259 (nt. działalności Seminarium na Uniwersytecie w Uppsali pod kierownictw...) szczegóły 
279.artykuł: Teodorowicz-Hellman Ewa: Polonistyka na Uniwersytecie w Sztokholmie. Postscriptum 1993 nr 7 s. 40-45  szczegóły 
280.artykuł: Uggla Andrzej Nils: Polsk utbildning och vetenskap i Sverige under andra varldskriget. Acta Sueco-Polonica 1996 nr 4 (1995) s. 95-96 (oświata i nauka polska w Szwecji w latach II wojny światowej; m.in. o ...) szczegóły 
281.artykuł: Uggla Andrzej Nils: Polska szkoła, zrzeszenie studentów i polonistyka uniwersytecka w Szwecji. x 1992 ([w czasopiśmie:] Slovo (Uppsala) 1992 nr 41 s. 37-58 [za: Ne...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Ukraina (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
282.artykuł: Bakuła Bogusław: Polonistyka i polska literatura na Ukrainie i w Czechach. Polonistyka 2001 nr 5 s. 283-286  szczegóły 
283.artykuł: EKLI: Centrum Polskie na Alma Mater. Dziennik Kijowski 2003 nr 10 s. 2 (sprawozdanie z otwarcia Centrum Polskiego przy Uniwersytecie im. T. Sz...) szczegóły 
284.artykuł: (k): Kronika wschodnia. Kamena 1992 nr 3/4 s. 61 (not. o uruchomieniu w Drohobyczu filologii polskiej w Wyższej Szkole P...) szczegóły 
285.artykuł: Komunikat. Gazeta Lwowska 1992 nr 12/13 s. 2 (not. informacyjna o otwarciu Wydziału Polonistyki w Państwowym Instytu...) szczegóły 
286.artykuł: Komunikat. Gazeta Lwowska 1992 nr 14 s. 1 (komunikat o naborze studentów na nowootwarty Wydział Polonistyki w Pań...) szczegóły 
287.artykuł: Koprowski Marek A.: Chwytanie byka za rogi. Nowe Kontrasty 1999 nr 9 s. 20 (dot. kontaktów kulturalnych między Polską a Ukrainą; m.in. nt. planów ...) szczegóły 
288.artykuł: Polonistyka w Łucku. Forum Akademickie 1995 nr 19 s. 3 (nota o planach utworzenia katedry polonistyki przy Wydziale Filologii ...) szczegóły 
289.artykuł: Porytko Andrzej: Polonistyka na Uniwersytecie Lwowskim. Postscriptum 1993 nr 6 s. 48-49  szczegóły 
290.artykuł: Tatarenko Ałła: Ratuje nas poczucie humoru (Rozmowa z Ałłą Tatarenko, slawistką z Uniwersytetu Lwowskiego). Tygiel Kultury 1999 nr 1/3 s. 58-61 (m.in. nt. polonistyki lwowskiej i współczesnej literatury ukraińskiej;...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Węgry (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
291.artykuł: Bańczerowski Janusz: 15 lat istnienia Katedry Filologii Polskiej na Uniwersytecie im. Loranda Eotvosa w Budapeszcie. Studia Slavica [Academiae Scientiarum Hungaricae] 1994 t. 39 z. 3/4 s. 401-404  szczegóły 
292.artykuł: Bańczerowski Janusz: Głos Polonii 1992 nr 36 s. 9-10 (wywiad z kierownikiem Katedry Filologii Polskiej na Uniwersytecie im. ...) szczegóły 
293.artykuł: Bańczerowski Janusz: Głos Polonii 1995 nr 40 s. 7-8 (wywiad z kierownikiem Katedry Filologii Polskiej na Uniwersytecie im. ...) szczegóły 
294.artykuł: Korupczyńska-Nagy Anna: Studia polonistyczne na Węgrzech. Forum Polonijne 1997 nr 6 s. 18  szczegóły 
295.artykuł: Łubczyk Grzegorz: 15-lecie polonistyki w Budapszcie. Rzeczpospolita 1994 nr 120 s. 4  szczegóły 
296.artykuł: Sprawka Anna: Poloniści w Debreczynie. Postscriptum 1993 nr 4 s. 36, 50 (nt. Katedry Języka i Literatury Polskiej na Uniwersytecie im. Lajosa K...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Wielka Brytania (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
297.artykuł: Brodziński Bohdan: Studia polskie na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii. Nauka Polska [Warszawa] 1996 t. 5 (30) s. 127-136  szczegóły 
298.artykuł: Grossman Elwira: Miecz Demoklesa nad polonistyką w Glasgow. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 303 s. 4 (o podjęciu wstępnej decyzji przez władze Uniwersytetu w Glasgow o zamk...) szczegóły 
299.artykuł: Język polski na Uniwersytecie w Glasgow zagrożony. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 298 s. 1 (nota dot. decyzji władz uniwersytetu o zamknięciu Wydziału Studiów Sło...) szczegóły 
300.artykuł: Kultura [Paryż] 1988 nr 12 s. 156 (not. o cyklu sem. polon. w School of Slavonic and East European Studie...) szczegóły 
301.artykuł: March Bronisław: Polski lektorat w Glasgow. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 45 s. 5 (na University of Glasgow...) szczegóły 
302.artykuł: Michowicz Janina: Studia polskie w Szkole Studiów Słowiańskich i Wschodnioeuropejskich Uniwersytetu Londyńskiego (SSEES). Życie Szkoły Wyższej 1989 nr 10 s. 107-120 (m.in. dot. nauczania języka i literatury polskiej...) szczegóły 
303.artykuł: Starnawski Jerzy: Z dziejów slawistyki londyńskiej. O egzaminach dyplomowych z zakresu filologii polskiej w latach 1974-1976. Opuscula Polonica et Russica 1994 [t.] 1 s. 75-84 (w School of Slavonic and East European Studies w Londynie...) szczegóły 
304.artykuł: Stone Gerald: Przegląd Polski = Polish Review 1993 nr z 12 VIII s. 3 (wyw. z profesorem slawistyki na Oxford University; rozm.: Jerzy B. Wój...) szczegóły 
305.artykuł: Wilson Barbara: Rola emigracji polskiej w rozwoju polonistyki na Uniwersytecie Glasgowskim. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1988 nr 103 s. 3  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Włochy (polonistyka za granicą)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
306.artykuł: Achtelik Aleksandra, Hajduk-Gawron Wioletta: Polonistyka w blasku włoskiego Południa. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2003 nr 8 s. 17-18 (nt. działalności Katedry Polonistyki na Uniwersytecie "Orientale" w Ne...) szczegóły 
307.artykuł: Achtelik Aleksandra: Z ziemi polskiej do włoskiej - o kontaktach naukowych. Polonia Włoska 2001 nr 2 s. 12-13 (m.in. nt. polonistyki na Uniwersytecie w Neapolu...) szczegóły 
308.artykuł: A.M.C.P.: Gawęda żartobliwa o polonistyce rzymskiej. Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 303-304 (o Katedrze Literatury Polskiej na Uniwersytecie La Sapienza...) szczegóły 
309.artykuł: Dańko Anna: Polonistyka we Włoszech - Uniwersytet w Lecce. Polonia Włoska 2001 nr 1 s. 3-4  szczegóły 
310.artykuł: Graciotti Sante: Comparatistica letteraria slava. x 1994 ([W ks. zb.:] La slavistica in Italia. Cinquant'anni di studi (1940-199...) szczegóły 
311.artykuł: Jekiel Wojciech: O polonistyce florenckiej. Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 301-302 (na Uniwersytecie we Florencji...) szczegóły 
312.artykuł: Kowalska Durazzano Jolanta: Język polski na uniwersytecie w Udine (Włochy). Postscriptum 1996 nr 19 s. 28-36 (historia istniejącej od lat 70. polonistyki w Udine...) szczegóły 
313.artykuł: Lewański Ryszard Kazimierz: Polonistyka włoska. Dzieje - Stan obecny - Problemy. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1993 t. 18 s. 60-84  szczegóły 
314.artykuł: Litwornia Andrzej: Polonistyka we Włoszech. Biuletyn Informacyjny Polonii Włoskiej 1996 nr 6 s. 6-8  szczegóły 
315.artykuł: Malicki Jan: Neapolitańska polonistyka. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1993 nr 8 s. 3  szczegóły 
316.artykuł: Marchesani Pietro: Cinquant'anni di studi polonistici in Italia (1940-1990). x 1994 ([W ks. zb.:] La slavistica in Italia. Cinquant'anni di studi (1940-199...) szczegóły 
317.artykuł: Polonistyka we Włoszech. Polonia Włoska 2003 nr 4 s. 11 (dot. 30-letniej działalności Katedry Polonistyki Uniwersytetu w Pizie;...) szczegóły 
318.artykuł: Sierotnik Mastrangelo Małgorzata: [Siedemdziesięcio-] 70-lecie Katedry Języka i Literatury Polskiej w Rzymie. Polonia Włoska 1999 nr 4 s. 7-9 (na Uniwersytecie "La Sapienza"; z notą o Luigim Marinellim...) szczegóły 
319.artykuł: [Sześćdziesięciolecie] 60-lecie Katedry Języka i Literatury Polskiej na Neapolitańskim Uniwersytecie L'Orientale. Polonia Włoska 2002 nr 4 s. 10-11 (nt. historii i działalności katedry...) szczegóły 
320.artykuł: Zieliński Andrzej: Polonistyka we Włoszech. Noty bibliograficzne (I kilka osobistych refleksji). Przegląd Humanistyczny 1988 nr 10 s. 23-42  szczegóły 
321.artykuł: Żurawska Jolanta: Studia polonistyczne na uniwersytecie w Neapolu. Przegląd Polonijny 2000 z. 1 s. 89-93  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Polonistyka za granicą / Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (polonistyka za granicą)
    książki (alfabet autorów)
322.książka: Świdziński Jerzy: Literatura polska w ZSRR. Zakres i kierunki badań. 1986  szczegóły 
recenzja: Bezwiński Adam: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1990 r. 30 (1987) nr 3/4 s. 139-143  szczegóły