Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe
Możesz zmienić zakres lat: do

Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: A.P.: Język polski mniej obcy. Rzeczpospolita 1999 nr 178 s. A3 (o letnich szkołach kultury i języka polskiego organizowanych przez Uni...) szczegóły 
2.artykuł: Bortnowski Stanisław: Dylematy wzrostu czy degradacja studiów polonistycznych?. Polonistyka 1997 nr 9 s. 549-550 (nt. coraz większej liczby studentów na filologii polskiej...) szczegóły 
nawiązanie: Bortnowski Stanisław: Upadek mitu wyższych uczelni. Polonistyka 1998 nr 2 s. 112-113  szczegóły 
3.artykuł: Connelly John, Suleja Teresa: "Projekt reformy personalnej polonistyki uniwersyteckiej" Stefana Żółkiewskiego z 1950 roku. Arcana 1997 nr 2 s. 93-113  szczegóły 
4.artykuł: Południk Elżbieta: Dla filologów i biznesmenów. Rzeczpospolita 1999 nr 173 s. A3 (o letnich szkołach kultury i języka polskiego na Uniwersytecie Warsza...) szczegóły 
5.artykuł: Prokop Jan: Polonista jako utrwalacz władzy ludowej. Arcana 1996 nr 3 s. 68-103 (nt. reformy studiów narzuconej w 1949, marksistowskiej metodologii nau...) szczegóły 
6.artykuł: Stala Marian: Komu indeks? O egzaminach wstępnych na polonistykę mówi Marian Stala. Tygodnik Powszechny 1993 nr 30 s. 7 (wywiad nt. znajomości literatury przez kandydatów; rozm. Jan Strzałka...) szczegóły 
nawiązanie: Pilch Jerzy: Marna pociecha. Tygodnik Powszechny 1993 nr 31 s. 14  szczegóły 
nawiązanie: Stala Marian: Zdemaskowano mnie. Tygodnik Powszechny 1993 nr 32 s. 9 (z odp.: Jerzy Pilch: Moja odpowiedź na odpowiedź Mariana S....) szczegóły 
7.artykuł: Uryga Zenon: Kształcenie polonistów a nowy model edukacji. Polonistyka 2001 nr 2 s. 80-85 (nt. problemów kształcenia polonistów-nauczycieli w związku z reformą s...) szczegóły 
8.artykuł: Wilczek Monika: Polonistyka zintegrowana. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 6 s. 22 (nt. zawiązania Konferencji Dyrektorów Polonistyk Akredytowanych utworz...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
9.impreza: Spotkanie dyrektorów akredytowanych polonistyk uniwersyteckich (2001).  szczegóły 
artykuł: Diariusz wydarzeń uniwersyteckich (lipiec-grudzień 2001). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002 r. 45 nr 1/2 s. 147 (not....) szczegóły 
artykuł: Wilczek Monika: Polonistyka zintegrowana. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 6 s. 22 (nt. zawiązania Konferencji Dyrektorów Polonistyk Akredytowanych utworz...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2001 nr 5 s. 26 (nota spraw....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Białystok (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Krzywicki Zbigniew: Początek drogi (Uniwersytet w Białymstoku). Trybuna 1997 nr 175 s. 12 (nt. powołania w Białymstoku samodzielnej placówki uniwersyteckiej...) szczegóły 
11.artykuł: Krzywicki Zbigniew: Trudne narodziny uniwersytetu (Władze Białegostoku kontra rektor). Trybuna 1997 nr 231 dod. (nt. problemów prganizacyjnych placówki...) szczegóły 
12.artykuł: /kw/: Sylwetki prorektorów i dziekanów. Nasz Uniwersytet [Białystok] 1999 nr 7 s. 32-34 (m.in. Dacewicz Leonarda, Nowowiejski Bogusław, Zacharska Jadwiga; z fo...) szczegóły 
13.artykuł: Pietruczanis Elżbieta: Struktura organizacyjna Uniwersytetu w Białymstoku (stan na dzień 31.05.2000 r.). Nasz Uniwersytet [Białystok] 1999 nr 7 s. 31 (dot. m.in. Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku...) szczegóły 
14.artykuł: Sztachelska Jolanta: Filologia Polska - też konferencja o pograniczu. Nasz Uniwersytet [Białystok] 1999 nr 6 s. 21 (nt. trzech konferencji pośw. tematyce kresowej zorganizowanych przez I...) szczegóły 
15.artykuł: Więcko Krystyna: Powstały nowe wydziały. Nasz Uniwersytet [Białystok] 1999 nr 7 s. 4 (dot. m.in. Wydziału Filologicznego Uniwersytetu w Białymstoku...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Bielsko-Biała (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Stępień Tomasz, Węgrzyniak Anna: Polonistyka XXI wieku. Akademia 2002 nr 1 s. 31-32 (nt. koncepcji polonistyki akademickiej w Polsce i Europie; dot. równie...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Bydgoszcz (szkoły wyższe)
    książki (alfabet autorów)
17.książka: Księga pamiątkowa 25-lecia Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy. Praca zbiorowa. 1994 ([M.in.:] Wydział Humanistyczny: Filologia Polska, Filologia Rosyjska....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Dubowik Henryk: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy (Katedra Filologii Polskiej 1987/1988). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 211-212 (skład osobowy i działalność...) szczegóły 
19.artykuł: Dubowik Henryk: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. Katedra Filologii Polskiej 1988/1989. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 158-160 (działalność naukowa...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Częstochowa (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Polanowski Edward: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie (Instytut Filologii Polskiej 1987/1988). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 213-216 (struktura organizacyjna, skład osobowy, działalność...) szczegóły 
21.artykuł: Puchała Bożena, Zakrzewski Andrzej J.: Dziesięciolecie działalności polonistyki w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Częstochowie. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1989 z. 2 s. 103-126  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Gdańsk (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
22.artykuł: Data Jan: Wydział Filologiczno-Historyczny. Gazeta Uniwersytecka [Gdańsk] 1992 nr 2 s. 13  szczegóły 
23.artykuł: Dwilewicz Henryka: Przegląd najważniejszych wydarzeń w rozwoju Zakładu Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego. Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego. Uniwersytet Gdański. Prace Językoznawcze 1989 z. 14 (1988) s. 39-46 (kronika za l. 1948-1988...) szczegóły 
24.artykuł: Głombiowska Zofia: Na marginesie informacji o Wydziale Filologiczno-Historycznym. Gazeta Uniwersytecka [Gdańsk] 1992 nr 4 s. 10 (szerzej o filologii klasycznej...) szczegóły 
25.artykuł: Kadulska Irena: Instytut Filologii Polskiej. Gazeta Uniwersytecka [Gdańsk] 1994 nr 8 s. 12  szczegóły 
26.artykuł: Szczepiński Stanisław: Uniwersytet Gdański (Instytut Filologii Polskiej 1987/1989). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 175-176 (skład personalny, działalność...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Katowice (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
27.artykuł: Cudak Romuald: Uniwersytet Śląski (Instytut Literatury i Kultury Polskiej 1987/1988). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 176-179 (skład personalny, działalność...) szczegóły 
28.artykuł: Gluza Renata: Ukradł doktorat. Skandal w świecie nauki. Gazeta Wyborcza 1995 nr 117 s. 4 (nt. podjęcia przez Radę Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Jagielloń...) szczegóły 
29.artykuł: Jaskółowa Ewa: Czy z tej mąki będzie chleb. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1992 nr 1 s. 4-5 (ocena poziomu kandydatów na studia polonistyczne na Uniwersytecie Śląs...) szczegóły 
30.artykuł: Kwaśniewicz Maria: Impresje listopadowe. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1997 nr 2 (47) s. 2 (m.in. nt. miejsc pochówku zmarłych polonistów - profesorów Uniwersytet...) szczegóły 
31.artykuł: Miodyński Lech: Z wizytą w Uniwersytecie im. Cyryla i Metodego. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1996 nr 35 s. 4-5 (nt. działalności uczelni, z okazji wizyty dziekana Wydziału Filologicz...) szczegóły 
32.artykuł: Nielaba Krzysztof: Indywidualni (Polonistyka czyli szkółka troskliwości). Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1993 nr 4 s. 6 (nt. indywidualnego toku studiów...) szczegóły 
33.artykuł: Wilczek Piotr: To jest moja Alma Mater. Śląsk 2002 nr 9 s. 14-15 (wyw. z dziekanem Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Kato...) szczegóły 
34.artykuł: Wolińska Olga: Dorobek polonistycznego językoznawstwa ośrodka katowickiego do 1989 roku. x 1999 ([w ks. zb.:] Książka na Śląsku w latach 1956-1989. Zarys problematyki....) szczegóły 
35.artykuł: Wolińska Olga: Językoznawstwo polonistyczne w Katowicach. Annales Silesiae 1996 t. 26 s. 101-118 (dorobek naukowy Katedry Języka Polskiego Wyższej Szkoły Pedagogicznej ...) szczegóły 
36.artykuł: Wolińska Olga: Płacę i wymagam (Polonistyka). Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1992 nr 2 s. 4-5 (wypowiedź prodziekan Wydziału Filologicznego nt. problemów związanych ...) szczegóły 
37.artykuł: W.W.: Uniwersytet Śląski w Katowicach. Instytut Literatury i Kultury Polskiej 1988/1989. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 141-142 (działalność naukowa...) szczegóły 
38.artykuł: Zapowiedzi konferencji organizowanych w Uniwersytecie Śląskim w październiku, listopadzie i grudniu 2000 roku. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2000 nr 1 (80) s. 7 (m.in. Wydział Filologiczny...) szczegóły 
39.artykuł: Żmigrodzki Piotr: Na dziesięciolecie powrotu Wydziału Filologicznego do Katowic. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2001 nr 5(84) s. 9-10 (wspomn....) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Kielce (szkoły wyższe)
    książki (alfabet autorów)
40.książka: Badania naukowe w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach w latach 1969-1989. 1991 ([M.in.:] Zdzisław Śliwka: Dorobek naukowy Instytutu Filologii Polskie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
41.artykuł: Detka Janusz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Kielcach. Instytut Filologii Polskiej 1988/1989. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 162-165 (struktura organizacyjna, działalność naukowa...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
42.impreza: "Człowiek i jego środowisko" - Sesja Studenckich Kół Naukowych Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (1995).  szczegóły 
artykuł: PROGRAM 4. Sesji Studenckich Kół Naukowych Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach "Człowiek i jego środowisko". Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego 2001 nr 4 s. 258-261 (dot. sekcji pedagogiczno-humanistycznej...) szczegóły 
43.impreza: "Człowiek i jego środowisko" - Sesja Studenckich Kół Naukowych Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (1996).  szczegóły 
artykuł: Program V Sesji Studenckich Kół Naukowych "Człowiek i jego środowisko". Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego 2001 nr 5/6 s. 127-129 (dot. sekcji pedagogiczno-humanistycznej...) szczegóły 
44.impreza: "Człowiek i jego środowisko" - Sesja Studenckich Kół Naukowych Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (1997).  szczegóły 
artykuł: Program VI Sesji Studenckich Kół Naukowych "Człowiek i jego środowisko". Zeszyty Studenckiego Ruchu Naukowego 2001 nr 5/6 s. 239-241 (dot. sekcji pedagogiczno-humanistycznej...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Kraków (szkoły wyższe)
    książki (alfabet autorów)
45.książka: Wydział Filologiczny Uniwersytet Jagielloński. Informator. 1992  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
46.artykuł: Baluch Alicja: Katedra czyli ceremonie naukowe. Guliwer 2000 nr 2 s. 83-84 (o erygowaniu Katedry Literatury dla Dzieci i Młodzieży w Instytucie Fi...) szczegóły 
47.artykuł: Baluch Alicja: Katedra czyli ceremonie naukowe. Konspekt 2000 nr 3 s. 85 (nt. założenia oraz zaplecza naukowego Katedry Literatury dla Dzieci i ...) szczegóły 
48.artykuł: Białek Józef Zbigniew: Instytut Filologii Polskiej. x 1996 ([W ks. zb.:] Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej...) szczegóły 
49.artykuł: Borowski Andrzej: W mieście dwójki noblistów. Rzeczpospolita 2001 nr 118 s. A10 (wywiad z dyrektorem Instytutu Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego...) szczegóły 
50.artykuł: Dekada Literacka 1997 nr 4-6/7 (noty o naborze do Studium Literacko-Artystycznego działającego przy In...) szczegóły 
51.artykuł: Dziekan Wydziału Humanistycznego. Konspekt 1999 nr 1 s. 22 (dot. osoby dr. hab. Tadeusza Budrewicza wybranego na dziekana Wydziału...) szczegóły 
52.artykuł: Gajda Kazimierz: Kronika Zakładu Literatury Polskiej w latach akad. 1982/83 - 1987/88. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Historycznoliterackie 1992 z. 11 (143) s. 191-198  szczegóły 
53.artykuł: Glogier Marek: Remanent. Konspekt 2001 nr 6 s. 82 (not. nt. wyników rekrutacji na kierunek filologia polska na Akademii P...) szczegóły 
54.artykuł: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza nabór na dwuletnie Studium Literacko-Artystyczne. Dekada Literacka 1998 nr 5 s. 2, nr 8/9 s. 2 (nota o naborze do Studium Literacko-Artystycznego działającego przy In...) szczegóły 
55.artykuł: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza nabór na dwuletnie Studium Literacko-Artystyczne. Dekada Literacka 2000 nr 6/8 s. 2 (komunikat o naborze do Studium Literacko-Artystycznego działającego pr...) szczegóły 
56.artykuł: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza nabór na dwuletnie Studium Literacko-Artystyczne. Dekada Literacka 1999 nr 5/6 s. 2 (komunikat o naborze do Studium Literacko-Artystycznego działającego pr...) szczegóły 
57.artykuł: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza nabór na dwuletnie Studium Literacko-Artystyczne. Literatura na Świecie 1999 nr 3 s. 279 (nota...) szczegóły 
58.artykuł: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza nabór na dwuletnie Studium Literacko-Artystyczne. Studium 2002 nr 3/4 s. 251 (komunikat o naborze do Studium Literacko-Artystycznego działającego pr...) szczegóły 
59.artykuł: Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłasza nabór na dwuletnie Studium Literacko-Artystyczne. Tygodnik Powszechny 2001 nr 36 s. 14, nr 37 s. 15 (komunikat o naborze do Studium Literacko-Artystycznego działającego pr...) szczegóły 
60.artykuł: Instytut Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Megalopolis 2001 nr 0/1 s. 32 (struktura Instytutu, formy działalności...) szczegóły 
61.artykuł: Kawka Maciej: Trzy edytorstwa czy jedno? O potrzebie kształcenia wydawców książek w Akademii Pedagogicznej. Konspekt 2001 nr 6 s. 65-68  szczegóły 
62.artykuł: Kosińska Agnieszka: Studium. Dekada Literacka 1995 nr 10 s. 2 (dot. powstałego przy Uniwersytecie Jagiellońskim Studium Literacko-Art...) szczegóły 
63.artykuł: Kurpiński Robert, Rybus Jarosław: Jak zostać poetą?. Szuflada Literacka 1995 nr 2 s. 18 (nt. Studium Literacko-Artystycznego przy Instytucie Filologii Polskiej...) szczegóły 
64.artykuł: Mikos Marek: Uniwersytet Jagielloński (Instytut Filologii Polskiej 1987/1988). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 179-182 (struktura organizacyjna, działalność, współpraca z zagranicą...) szczegóły 
65.artykuł: Nowi dyrektorzy Instytutów i kierownicy Katedr AP [Akademii Pedagogicznej]. Konspekt 2003 nr 14/15 s. 42 (m.in. o objęciu stanowiska kierownika dyrektora Instytutu Filologii Po...) szczegóły 
66.artykuł: Nowicka-Jeżowa Alina: Sur la cooperation entre la Faculte de Philologie polonaise a l'Univeriste de Varsovie et le Centre de civilisation polonaise a l'Universite de Paris-Sorbonne (Paris-IV). Les Nouveaux Cahiers Franco-Polonais 2003 nr 2 s. 53-55  szczegóły 
67.artykuł: Piątkowska Monika: Nikt nie pomoże pisarzowi.... Gazeta Wyborcza 1994 nr 268 s. 14-15 (dot. powstałego przy Uniwersytecie Jagiellońskim Studium Literacko-Art...) szczegóły 
polemika: Maj Bronisław: Gazeta Wyborcza 1994 nr 286 s. 15 (list do red.; z odp. Moniki Piątkowskiej...) szczegóły 
68.artykuł: Polmiński Wiesław: Sądecki punkt konsultacyjny Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie w latach 1974-2002. Rocznik Sądecki 2003 t. 31 s. 105-126 (dot. również filologii polskiej...) szczegóły 
69.artykuł: Prodziekani Wydziałów. Konspekt 1999 nr 1 s. 22 (not. nt. nowych prodziekanów Wydziału Humanistycznego Akademii Pedagog...) szczegóły 
70.artykuł: Ridan Jerzy: Światy. Suplement 2002 nr 2 s. 21 (nota; dot. Studium Literacko Artystycznego przy Instytucie Polonistyki...) szczegóły 
71.artykuł: Sadecki Jerzy: Tu nauczą, jak uczyć polskiego. Rzeczpospolita 2001 nr 118 s. A10 (o Instytucie Filologii Polskiej Akademii Pedagogicznej w Krakowie...) szczegóły 
72.artykuł: Sarzyński Piotr: Wieszczem być... (Przy Uniwersytecie Jagiellońskim rusza pierwsza w Polsce Szkoła Pisania). Polityka - Kultura 1994 nr 10 s. 6  szczegóły 
73.artykuł: Studium. Dekada Literacka 1995 nr 5 s. 2 (nota o naborze do Studium Literacko-Artystycznego działającego przy Un...) szczegóły 
74.artykuł: Witkowska Anna: Z Senatu UJ [Uniwersytetu Jagiellońskiego]. Alma Mater 2002 nr 40 s. 51 (not. o uruchomieniu w Instytucie Polonistyki Uniwersytetu Jagielloński...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Lublin (szkoły wyższe)
    książki (alfabet autorów)
75.książka: Informator. Struktura wydziału, obsada personalna, kierunki badań, kierunki studiów. 1991 ([M.in. Wydz. Filol. Polskiej]...) szczegóły 
76.książka: Plan dwustopniowych zaocznych studiów filologii polskiej oraz programy szczegółowe. 1997  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
77.artykuł: Akredytacja i wykład. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 2 s. 5 (not. o uzyskaniu akredytacji przez Instytut Filologii Polskiej KUL na ...) szczegóły 
78.artykuł: Chlebowski Piotr: Zakład Badań nad Twórczością Cypriana Norwida. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1995 nr 6 s. 26-27 (nt. działalności Zakładu w KUL-u...) szczegóły 
79.artykuł: Fert Józef: Kształcenie edytorskie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1918-1998). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999 r. 42 nr 1/2 s. 109-123  szczegóły 
80.artykuł: Fita Stanisław: Sekcja Filologii Polskiej. x 1994 ([W ks. zb.:] Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lu...) szczegóły 
81.artykuł: Fita Stanisław: Wkład środowiska polonistycznego KUL w kulturę polską. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1994 nr 3 s. 20  szczegóły 
82.artykuł: Fotokronika z życia Instytutu Filologii Polskiej KUL. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 3 s. 2  szczegóły 
83.artykuł: Hanusiewicz Mirosława: Instytut Filologii Polskiej [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego]. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 5 s. 14-15 (sprawozdanie z działalności w roku akademickim 1999/2000...) szczegóły 
84.artykuł: Hanusiewicz Mirosława: Tradycja i współczesność (Polonistyka KUL). Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 3 s. 10-12  szczegóły 
85.artykuł: J.F.: Sekcja Filologii Polskiej. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 5 s. 25 (sprawozdanie z roku akademickiego 1996/1997 sekcji Katolickiego Uniwer...) szczegóły 
86.artykuł: Kalendarium. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 2 s. 26 (not. o rozpoczęciu współpracy między Katolickim Uniwersytetem Lubelski...) szczegóły 
87.artykuł: Karolewicz Grażyna: Osiągnięcia naukowe nauczycieli akademickich KUL w okresie międzywojennym. Wydział Nauk Humanistycznych. x 1994 (M.in. dot. polonistyki. [W ks.:] Karolewicz Grażyna: Nauczyciele akade...) szczegóły 
88.artykuł: Lasocka Magdalena: Współpraca uczelni. Nasz Dziennik 2002 nr 74 s. 7 (nota o nawiązaniu współpracy Instytutu Filologii Polkiej i Instytutu F...) szczegóły 
89.artykuł: Lewko Marian: Katolicki Uniwersytet Lubelski (Sekcja Filologii Polskiej 1987/1988). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 183-187 (skład osobowy, działalność, współpraca z zagranicą...) szczegóły 
90.artykuł: Nieznanowski Stefan: Student czy niewolnik lektur... Na polonistykę rzadko przychodzą wybitni. Na przykład [Lublin] 1993 nr 7 s. 14 (wyw. z dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Marii Curi...) szczegóły 
91.artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 2 okł. (not. o rozpoczęciu współpracy między Katolickim Uniwersytetem Lubelski...) szczegóły 
92.artykuł: Starnawski Jerzy: Osiągnięcia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w zakresie mickiewiczologii. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 223-270  szczegóły 
93.artykuł: Z obrad Senatu. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 2 s. 14 (not. o objęciu przez Romana Doktóra stanowiska profesora nadzwyczajneg...) szczegóły 
94.artykuł: Z uchwał Senatu Akademickiego KUL. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 1 s. 12 (not. o objęciu stanowiska kierownika Międzywydziałowego Zakładu Badań ...) szczegóły 
95.artykuł: Z uchwał Senatu [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego]. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 3 s. 4 (not. o utworzeniu Katedry Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego na W...) szczegóły 
96.artykuł: Z uchwał Senatu. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 4 s. 13 (not. o objęciu przez Romana Doktóra stanowiska kierownika Podyplomoweg...) szczegóły 
97.artykuł: Z uchwał Senatu. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 3 s. 16 (not. o utworzeniu Podyplomowego Studium Filologii Polskiej na Katolick...) szczegóły 
98.artykuł: Zgorzelski Czesław: Miasto przeznaczenia i obowiązków. Kresy 1993 nr 14 s. 203-208 (wyw. głównie dot. funkcjonowania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego...) szczegóły 
99.artykuł: Ziółek Jan: Osiągnięcia naukowe humanistyki KUL w ciągu 80 lat istnienia. x 1999 ([W ks.:] Nauka i wiara. 80 lat Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. ...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Łowicz (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
100.artykuł: Dziennikarze tendencyjnego ostrzału. Masovia Mater 2003 nr 10 s. 2 (polemika z niską oceną kierunku filologii polskiej w Mazowieckiej Wyżs...) szczegóły 
101.artykuł: Gajewska A.: Wydział filologiczny. Masovia Mater 2001 nr 3 s. 4 (Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej...) szczegóły 
102.artykuł: Janicka M.: Minuty stresu. Masovia Mater 2003 nr 12 s. 1, 5 (m.in. o tematyce prac magisterskich na kierunku filologia polska w Maz...) szczegóły 
103.artykuł: Wojciechowska Edyta: Piątki literackie "Suplementu". Masovia Mater 2000 nr 16 s. 5 (nota o działalności Koła Literacko-Naukowego "Suplement" przy Wydziale...) szczegóły 
104.artykuł: Wydział Filologii Polskiej. Masovia Mater 1998 nr 10 s. 6 (Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej; nt. działalno...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Łódź (szkoły wyższe)
    książki (alfabet autorów)
105.książka: Baranowski Krzysztof: Początki Łodzi akademickiej. 1993 (M.in.: Uniwersytet Łódzki, Filologia Polska...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
106.artykuł: Blomberg-Wiaderna Joanna: Portrety w Sali Senatu. Kronika [UŁ Łódź] 2003 nr 6 s. 38-39 (dot. zamówienia przez Uniwersytet Łódzki portretów swoich rektorów; z ...) szczegóły 
107.artykuł: Chróścielewska-Kuźniakowa Dorota: Uniwersytet Łódzki (Katedra Literatury Romantyzmu i Literatury Współczesnej 1987/1988). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 190-191 (skład osobowy, działalność...) szczegóły 
108.artykuł: Obradował Senat. Kronika [UŁ Łódź] 2003 nr 1 s. 24 (m.in. nt. planów powołania na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódz...) szczegóły 
109.artykuł: Starnawski Jerzy: Uniwersytet Łódzki (Katedra Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych 1987/1988). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 188-190 (skład osobowy, działalność...) szczegóły 
110.artykuł: Starnawski Jerzy: Uniwersytet Łódzki. Katedra Literatury Staropolskiej i Nauk Pomocniczych 1988/1989. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 142-144 (działalność naukowa...) szczegóły 
111.artykuł: TOR: Sukces osiągany na strychu i w piwnicach. Rzeczpospolita 2001 nr 118 s. A10 (nt. działalności Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego...) szczegóły 
112.artykuł: Tynecka S.: Uniwersytet Łódzki. Instytut Teorii Literatury, Teatru i Filmu 1988/1989. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 144-148 (działalność naukowa, wyjazdy zagraniczne...) szczegóły 
113.artykuł: Urbaniakowa Irena: Uniwersytet Łódzki (Instytut Teorii Literatury, Teatru i Filmu 1987/1988). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 191-194 (skład osobowy, działalność...) szczegóły 
114.artykuł: Z przeszłości polonistycznego językoznawstwa w Uniwersytecie Łódzkim. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1999 z. 38 s. 105-141 (m.in. biogramy uczonych, którzy uczestniczyli w tworzeniu i kształtowa...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Olsztyn (szkoły wyższe)
    imprezy (alfabet tytułów)
115.impreza: "Przyszłość humanistyki olsztyńskiej" - sesja naukowa (2001).  szczegóły 
artykuł: Kołodziejczyk Anna: Sesja naukowa "Przyszłość humanistyki olsztyńskiej". Olsztyn, 22 listopada 2001 roku. Echa Przeszłości 2002 t. 3 s. 291-294 (sprawozdanie...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Opole (szkoły wyższe)
    książki (alfabet autorów)
116.książka: Nicieja Stanisław Sławomir: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu. 1950-1990. 1990 (m.in. o Wydz. Filol....) szczegóły 
recenzja: Miśkiewicz Benon: Życie Szkoły Wyższej 1991 nr 3 s. 135-139  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
117.artykuł: Balowski Mieczysław: Studencki ruch naukowy w Instytucie Filologii Polskiej WSP w Opolu w latach 1953-1990. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1994 z. 34 s. 101-113  szczegóły 
118.artykuł: Gajda Stanisław: Apel. Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Opolskiego. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1997 nr 1 (46) s. 11 (prośba o pomoc w budowaniu nowego bibliotecznego zasobu humanistyczneg...) szczegóły 
119.artykuł: Gajda Stanisław: Czterdziestolecie opolskiej polonistyki. Kwartalnik Opolski 1991 (1990) nr 1/4 s. 20-22  szczegóły 
120.artykuł: Gajda Stanisław: Opolska polonistyka (1950-2000). x 2001 ([w ks. zb.:] Złota księga. Ścieżkami współczesnego literaturoznawstwa ...) szczegóły 
121.artykuł: Nicieja Stanisław: Polityka w szatni (Z prof. Stanisławem Nicieją, rektorem Uniwersytetu Opolskiego, rozmawia Wanda Zagawa). Trybuna 1997 nr 96 s. 14 (m.in. nt. polonistyki opolskiej...) szczegóły 
122.artykuł: Pamięci opolskich historyków literatury. Kwartalnik Opolski 1993 nr 3 s. 43 (nota; podp. Redakcja...) szczegóły 
123.artykuł: Piasecki Zdzisław: O literaturoznawcach i literaturoznawstwie opolskim w latach 1950-2000. Strony 2002 nr 2 s. 32-39  szczegóły 
124.artykuł: Piasecki Zdzisław: Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego. Strony 1997 nr 3/4 s. 55-58 (szkic dziekana Wydziału Filologicznego nt. struktury i działalności Un...) szczegóły 
125.artykuł: Pośpiechowa Leokadia: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu (Instytut Filologii Polskiej 1987/1988). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 216-218 (struktura organizacyjna, skład osobowy, działalność...) szczegóły 
126.artykuł: Pośpiechowa Leokadia: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Opolu. Instytut Filologii Polskiej 1988/1989. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 162-165 (struktura organizacyjna, działalność naukowa...) szczegóły 
127.artykuł: Smolińska Teresa: Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Folklorystyka 1996 z. 2 s. 5-9 (omówienie historii i współczesności Katedry Folklorystyki Instytutu Fi...) szczegóły 
128.artykuł: Strony 1996 nr 2 s. 73 (not. o drugiej rocznicy istnienia Uniwersytetu Opolskiego oraz wyborze...) szczegóły 
129.artykuł: Wniosek o powołanie Uniwersytetu Opolskiego. Kwartalnik Opolski 1994 nr 3 s. 6-20 (m.in. nt. Instytutu Filologii Polskiej...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Piotrków Trybunalski (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
130.artykuł: Frycie Stanisław: O działalności Katedry Filologii Polskiej Wydziału Zamiejscowego kieleckiej WSP w Piotrkowie Trybunalskim. Zbliżenia Piotrkowskie 1995 nr 1/2 s. 131-136 (w roku akademickim 1993/1994...) szczegóły 
131.artykuł: Frycie Stanisław: Z działalności Instytutu Filologii Polskiej Filii Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie Trybunalskim. Studia i Materiały Polonistyczne 2000 t. 5 s. 313-329  szczegóły 
132.artykuł: Frycie Stanisław: Z działalności Instytutu Filologii Polskiej Filii kieleckiej WSP w Piotrkowie Trybunalskim. Studia i Materiały Polonistyczne 1999 t. 4 s. 415-429  szczegóły 
133.artykuł: Frycie Stanisław: Z działalności Instytutu Filologii Polskiej Filii kieleckiej WSP w Piotrkowie Trybunalskim. Studia i Materiały Polonistyczne 2002 t. 6 s. 315-345  szczegóły 
134.artykuł: Frycie Stanisław: Z działalności Katedry Filologii Polskiej Wydziału Zamiejscowego kieleckiej WSP w Piotrkowie Trybunalskim. Studia i Materiały Polonistyczne 1996 t. 2 s. 231-235  szczegóły 
135.artykuł: Frycie Stanisław: Z działalności Katedry Filologii Polskiej Wydziału Zamiejscowego kieleckiej WSP w Piotrkowie Trybunalskim. Studia i Materiały Polonistyczne 1997 t. 3 s. 273-284  szczegóły 
136.artykuł: Frycie Stanisław: Z działalności Katedry Filologii Polskiej Wydziału Zamiejscowego kieleckiej WSP w Piotrkowie Trybunalskim. Zbliżenia Piotrkowskie 1997 nr 1/4 s. 102-109 (w roku akademickim 1994/1995...) szczegóły 
137.artykuł: Frycie Stanisław: Z prac Katedry Filologii Polskiej Wydziału Zamiejscowego kieleckiej WSP w Piotrkowie Trybunalskim. Studia i Materiały Polonistyczne 1994 t. 1 s. 179-184  szczegóły 
138.artykuł: Goriszowski Włodzimierz: Z prac Wydziału Zamiejscowego kieleckiej WSP w Piotrkowie Trybunalskim. Funkcjonowanie Katedry Filologii Polskiej. Zbliżenia [Piotrkowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk] 1993 nr 1 s. 99-101 (w roku akademickim 1991/1992...) szczegóły 
139.artykuł: Goriszowski Włodzimierz: Z życia i działalności Wydziału Zamiejscowego kieleckiej WSP w Piotrkowie Trybunalskim (Funkcjonowanie Katedry Filologii Polskiej). Zbliżenia Piotrkowskie 1994 nr 1/2 s. 93-96 (w roku akademickim 1992/1993...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Poznań (szkoły wyższe)
    książki (alfabet autorów)
140.książka: Maciejewski Jarosław: Dzieje poznańskiej polonistyki uniwersyteckiej 1842-1988. 1992  szczegóły 
recenzja: J.K.: Nowe Książki 1993 nr 7 s. 32 (nota...) szczegóły 
recenzja: Markiewicz Hanna: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1993 nr 1/2 s. 111-112  szczegóły 
141.książka: Skład osobowy UAM. W roku akademickim 1991/1992. 1992 ([M.in.: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, Wydział Neofilologii]...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
142.artykuł: Gromadzińska Małgorzata: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 1987/1988). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 194-202 (skład osobowy, działalność...) szczegóły 
143.artykuł: Gromadzińska Małgorzata: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej 1988/1989. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 148-154 (skład osobowy, działalność naukowa, wyjazdy zagraniczne, publikacje, n...) szczegóły 
144.artykuł: Gruchmanowa Monika: Moja poznańska polonistyka. x 1998 (wspomn. nt. studiów na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,...) szczegóły 
145.artykuł: Pęcherz Janusz: Wyższe studia zawodowe i studia podyplomowe realizowane we współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Metodycznym w Kaliszu. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1995 nr 1 s. 35-36 (dot. uruchomienia w Kaliszu 3-letnich Zaocznych Studiów Nauczycielskic...) szczegóły 
146.artykuł: Smuszkiewicz Antoni: Dzieła, gatunki, konwencje (Z prof. Antonim Smuszkiewiczem rozmawiają Wojciech Szyda i Paweł Ostrowski). Nowa Fantastyka 1999 nr 5 s. 81-83 (wywiad z badaczem i propagatorem literatury science fiction na Uniwers...) szczegóły 
147.artykuł: Smuszkiewicz Antoni: U polonistów i klasyków. Życie Uniwersyteckie 2003 nr 9 s. 8 (sprawozdanie z roku akademickiego 2002/2003 Wydziału Filologii Polskie...) szczegóły 
148.artykuł: Smuszkiewicz Antoni: Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej [Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu]. Sprawozdanie za okres 1 IX 1988 -30 IX 1990 r. Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1999 (za lata 1987/1988-1989/1990) s. 118-134  szczegóły 
149.artykuł: Smuszkiewicz Antoni: Życie Uniwersyteckie 2002 nr 5-6 s. 20 (podsumowanie działalności Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uni...) szczegóły 
150.artykuł: Z kalendarza Rektora Stefana Jurgi. Życie Uniwersyteckie 1998 nr 4 s. 5 (nota sprawozdawcza z posiedzenia Rady Wydziału Filologii Polskiej i Kl...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Pułtusk (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
151.artykuł: A.P.: W Pułtusku coraz lepsze warunki studiowania. Rzeczpospolita 2001 nr 118 s. A10 (m.in. o Wydziale Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Rzeszów (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
152.artykuł: Czarnota Mirosława, Niewolak-Krzywda Anna: Instytut Filologii Polskiej. x 2001 ([W ks. zb.:] Dzieje Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie 1965-2000...) szczegóły 
153.artykuł: Surowiec Kazimierz: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie (Instytut Filologii Polskiej 1987/1988). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 218-223 (struktura organizacyjna, skład osobowy i działalność...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Siedlce (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
154.artykuł: Czyż Antoni: Słowo o polonistyce siedleckiej. Przemówienie podczas inauguracji roku akademickiego 2003/2004 w Instytucie Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej w Siedlcach, 30 września 2003 r.. Ogród 2003 nr 1/2 s. 7-17 (z notą biograficzną autora na s. 17...) szczegóły 
155.artykuł: Czyż Antoni: Wywiad z Profesorem Antonim Czyżem - od 1 marca 2003 Dyrektorem Instytutu Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej. Do zródeł 2003 z. 1 s. 190-196 (dot. m.in. Instytutu i planów jego rozwoju; rozm. Edyta Litwiniuk, Paw...) szczegóły 
156.artykuł: Kosmalska Joanna: Zamki na piasku? Polonistyce w Siedlcach grozi powolna likwidacja, jeśli nie znajdą się chętni do objęcia wakujących stanowisk. Forum Akademickie 1995 nr 2 s. 12-13  szczegóły 
157.artykuł: Matusak Piotr: Dziesięć lat humanistyki podlaskiej. x ([W ks. zb.:] Humanistyka w procesie transformacji 1989-2001. Praca zbi...) szczegóły 
158.artykuł: Tomaszewski Krzysztof: "Porozumienie" [Siedleckiej Grupy Literackiej "Witraż"] z Instytutem Filologii Polskiej Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 226-227 (dot. porozumienia o wzajemnej współpracy podp. 24 X 2000...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Słupsk (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
159.artykuł: Kalinowski Daniel: Koło Naukowe Polonistów. Dialog Akademicki 2003 nr 2 s. 20 (na Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku...) szczegóły 
160.artykuł: Podlawska Daniela: Szkoła Letnia Metodyki, Literatury i Języka Polskiego. Dialog Akademicki 2003 nr 2 s. 21 (Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku...) szczegóły 
161.artykuł: Pomorska Akademia Pedagogiczna. Struktura organizacyjna, kadra, kierunki badań. Dialog Akademicki 2002 nr 1 s. 16-23 (m.in.: Instytut Filologii Polskiej...) szczegóły 
162.artykuł: Sucharski Tadeusz: Wydział Filologiczno-Historyczny. Dialog Akademicki 2003 nr 3 s. 9 (m.in. dot. działalności naukowo-badawczej Instytutu Filologii Polskiej...) szczegóły 
163.artykuł: Sucharski Tadeusz: Wydział filologiczno-historyczny. Dialog Akademicki 2003 nr 2 s. 8-9 (dot. kierunków Instytutu Filologii Polskiej Pomorskiej Akademii Pedago...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Sosnowiec (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
164.artykuł: Kisiel Marian: Polonistyka w Sosnowcu. x 2002 ([w ks. zb.:] Instytucje kultury a środowisko twórcze Sosnowca. Materia...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Suwałki (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
165.artykuł: Bendig Tomasz: Północ i światło. Ogród 1991 nr 4 s. 65-73 (wyw. z dyr. Nauczycielskiego Kolegium Języka Polskiego w Suwałkach; ro...) szczegóły 
166.artykuł: Czyż Antoni: Profesor Kostkiewiczowa w Suwałkach. Ogród 1992 nr 2 s. 391-393 (spraw. z inauguracji roku akademickiego 1992/1993 w Nauczycielskim Kol...) szczegóły 
167.artykuł: Ziemba Kwiryna: Gaudeamus igitur! Powstaje Nauczycielskie Kolegium Języka Polskiego w Suwałkach. Ogród 1991 nr 4 s. 50-64  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Szczecin (szkoły wyższe)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
168.artykuł: Błędowski Jacek: Wiatr w polonistyce. Głos Szczeciński 1989 nr 280 s. 3 (nt. działalności Instytutu Filologii Polskij Uniwersytetu Szczecińskig...) szczegóły 
169.artykuł: Madejski Jerzy: Od regionalizmu do postmodernizmu. Krytyka literacka i badania literaturoznawcze w Szczecinie. Przegląd Zachodniopomorski 1996 z. 2 (1995) s. 95-114  szczegóły 
170.artykuł: Pająk Kazimierz: Naissance, developpement et activite du centre des sciences sociales de Szczecin dans les annees 1945-1980. Polish Western Affairs = La Pologne et les Affaires Occidentales 1989 t. 30 nr 2 s. 153-174 (m.in. nt. badań z zakresu teorii i historii literatury prowadzonych w ...) szczegóły 
171.artykuł: Poźniak Janusz: Uniwersytet Szczeciński (Instytut Filologii Polskiej 1987/1988). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 202-203 (skład osobowy, działalność...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Toruń (szkoły wyższe)
    książki (alfabet autorów)
172.książka: Powstanie i pierwsze dziesięć lat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika: 1945-1956. Wybór źródeł. 1995 ([m.in. nt. organizowania Wydziału Humanistycznego]...) szczegóły 
173.książka: Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1945-1984. Materiały do biografii. 1987  szczegóły 
174.książka: Pracownicy nauki i dydaktyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1945-1994. Materiały do biografii. 1995  szczegóły 
recenzja: Jadczak Ryszard: Docenić zbiory archiwalne UMK. Głos Uczelni [Toruń] 1996 nr 9 s. 23  szczegóły 
175.książka: Uniwersytet Mikołaja Kopernika 1966-1980. 1992 (
[M.in.:] Wydział Humanistyczny. Instytut Filologii Polskiej. Kate...)
 szczegóły 
176.książka: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w 50. roku istnienia. 1995 ([M.in.] Wydział Humanistyczny....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
177.artykuł: Appel Włodzimierz: Wileńskie spotkania filologiczne. Głos Uczelni [Toruń] 1997 nr 11 s. 20 (nt. nawiązania współpracy naukowej pomiędzy Katedrą Filologii Klasyczn...) szczegóły 
178.artykuł: bb: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Instytut Filologii Polskiej 1988/1989. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 154-156 (działalność naukowa...) szczegóły 
179.artykuł: (bej): Wydział Humanistyczny podzielony. Głos Uczelni [Toruń] 1999 nr 2 s. 7 (nt. podziału Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ...) szczegóły 
180.artykuł: Bełkot Jan: Uniwersytet Mikołaja Kopernika na progu drugiego półwiecza. Rocznik Toruński 1996 t. 23 s. 107-122 (m.in. Wydział Humanistyczny...) szczegóły 
181.artykuł: Borowicz Ryszard: Filologowie i humaniści. Głos Uczelni [Toruń] 1999 nr 2 s. 8 (wyw. z dziekanem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Mikołaja Kopern...) szczegóły 
182.artykuł: Filologowie uprawnieni. Głos Uczelni [Toruń] 2000 nr 3 s. 14 (not. o przyznaniu Wydziałowi Filologicznemu UMK uprawnienia do nadawan...) szczegóły 
183.artykuł: Jędrys Krzysztof: Teatrologia. Głos Uczelni [Toruń] 1994 nr 1 s. 15 (dot. powstania specjalizacji teatrologicznej na Wydziale Humanistyczny...) szczegóły 
184.artykuł: (Kaj): Wideoteka Współczesnej Humanistyki. Głos Uczelni [Toruń] 1996 nr 1 s. 13 (dotyczy wideo-dokumentacji tzw. Kopernikańskich Wykładów w Humanistyce...) szczegóły 
185.artykuł: (kos): Certyfikaty jakości. Głos Uczelni [Toruń] 2000 nr 11 s. 11 (not. o przyznaniu m.in. filologii polskiej certyfikatu wysokiej jakośc...) szczegóły 
186.artykuł: (kos): Coraz bliżej podziału. Głos Uczelni [Toruń] 1998 nr 7/8 s. 9 (nt. rozpoczęcia prac do podziału Wydziału Humanistycznego na dwie częś...) szczegóły 
187.artykuł: (kos): Wydział Humanistyczny do podziału. Głos Uczelni [Toruń] 1998 nr 4 s. 7  szczegóły 
188.artykuł: (R.): Kolejne akredytacje. Głos Uczelni [Toruń] 2000 nr 5 s. 28 (not. o przyznaniu akredytacji m.in. filologii polskiej przez Uniwersyt...) szczegóły 
189.artykuł: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Instytut Filologii Polskiej 1987/1988). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 204-207 (działalność, współpraca z zagranicą...) szczegóły 
190.artykuł: Wincławski Włodzimierz: Wydział humanistyczny. Głos Uczelni [Toruń] 1993 nr 3 s. 14-15 (spraw. z działaln. w l. 1990-1992...) szczegóły 
191.artykuł: Witkowski Lech: Wydział Humanistyczny. Głos Uczelni [Toruń] 1996 nr 2 s. 20-21 (sprawozdanie z działalności Wydziału...) szczegóły 
192.artykuł: Wizytacja zespołu oceniającego. Głos Uczelni [Toruń] 2000 nr 4 s. 11 (not. spraw. z wizytacji zespołu oceniającego Uniwersyteckiej Komisji A...) szczegóły 
193.artykuł: (WS): Granty UMK. Głos Uczelni [Toruń] 2000 nr 5 s. 21 (m.in. Wydział Filologiczny...) szczegóły 
194.artykuł: (WS): UMK oceniony. Głos Uczelni [Toruń] 2000 nr 6 s. 8 (not.; dot. m.in. Wydziału Filologicznego...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
195.impreza: "Wydział Humanistyczny wczoraj, dziś i..." - wystawa prezentująca dorobek naukowy Wydziału (1993).  szczegóły 
artykuł: Maj Kamila: Wydział Humanistyczny - wczoraj, dziś i.... Głos Uczelni [Toruń] 1993 nr 7/8 s. 16  szczegóły 
artykuł: (kos): Wydział Humanistyczny - wczoraj, dziś i.... Głos Uczelni [Toruń] 1993 nr 6 s. 7  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Warszawa (szkoły wyższe)
    książki (alfabet autorów)
196.książka: Bednarz Anna, Krajewska Jadwiga: Uniwersytet Warszawski 1870-1915. Materiały bibliograficzne. 2002  szczegóły 
197.książka: Bednarz Anna, Błażejewicz Olena, Krajewska Jadwiga: Uniwersytet Warszawski 1980-1985. Materiały bibliograficzne. 1993  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
198.artykuł: A.T.: Koło Naukowe Komparastyki Literackiej. Uniwersytet Kulturalny 2001 nr 5 (15) s. 5 (na Uniwersytecie Warszawskim...) szczegóły 
199.artykuł: Dubisz Stanisław: Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Barok 1999 nr 2 s. 262-264 (nt. historii i bieżącej działalności Wydziału...) szczegóły 
200.artykuł: Ehsalnek A. Ja.: Nauchnye svjazi kafedr teorii literatury MGU i Varshavskogo universiteta. x 1996 ([w czasopiśmie:] Vestnik Moskovskogo Universiteta. Serija 9: Filolo...) szczegóły 
201.artykuł: Fragmenty raportów studentów "Animacji kultury". Młoda Polonistyka 1997 nr 1 s. 176-188 (fragmenty raportów z warsztatów i staży studentów specjalizacji "Anima...) szczegóły 
202.artykuł: Jackowski Aleksander: Katedra Kultury Polskiej. Konteksty 1995 nr 2 s. 33 (nt. działaln. Katedry Kultury Polskiej Wydziału Polonistyki UW...) szczegóły 
203.artykuł: Kalendarium Instytutu Kultury Polskiej [Wydziału Polonistyki Uniwersyteu Warszawskiego] rok 1997/1998. Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 318-324  szczegóły 
204.artykuł: Kalendarium Katedry Kultury Polskiej [Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego]. Rok akademicki 1996/1997. Młoda Polonistyka 1998 nr 2 s. 212-218  szczegóły 
205.artykuł: Kalendarium Katedry Kultury Polskiej [Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego]. Młoda Polonistyka 1997 nr 1 s. 170-176  szczegóły 
206.artykuł: Kostkiewiczowa Teresa: Wywiad z Panią profesor Teresą Kostkiewiczową. Las Rzeczy 2002 nr 1 s. 28-31 (nt. polonistyki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, powst...) szczegóły 
nawiązanie: Czyż Antoni: List od prof. Antoniego Czyża. Las Rzeczy 2003 nr 2 s. 43  szczegóły 
207.artykuł: Kronika Instytutu Kultury Polskiej za rok 1999. Młoda Polonistyka 2001 r. 4 nr 4 s. 289-294  szczegóły 
208.artykuł: Kronika Instytutu Kultury Polskiej za rok 2000. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 343-350 (oprac. Justyna Jaworska...) szczegóły 
209.artykuł: Lista osób, które w 1996 roku uzyskały licencjat w zakresie filologii polskiej [na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego]. Młoda Polonistyka 1997 nr 1 s. 258-160  szczegóły 
210.artykuł: Lista osób, które w 1997 roku uzyskały licencjat w zakresie filologii polskiej [na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego]. Młoda Polonistyka 1998 nr 2 s. 283-286  szczegóły 
211.artykuł: Lista osób, które w 1998 roku uzyskały licencjat w zakresie filologii polskiej [na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego]. Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 402-404  szczegóły 
212.artykuł: Mencwel Andrzej: Instytut Kultury Polskiej. Kultura [Paryż] 1998 nr 12 s. 120-128 (nt. przekształcenia Katedry Kultury Polskiej na Wydziale Polonistyki U...) szczegóły 
213.artykuł: Nowicka-Jeżowa Alina: Sprostowanie do Informatora Nauki Polskiej 1992/1993 (t. 2: Instytucje naukowe, s. 223, poz. 937 Instytut Literatury Polskiej). Przegląd Humanistyczny 1994 nr 3 s. 158 (weryfikacja błędnych informacji dot. Instytutu Literatury Polskiej Uni...) szczegóły 
214.artykuł: Pakuła Martyna: Dni polonistyki. Uniwersytet Warszawski 2003 nr 3 s. 12-13 (nt. wydarzeń kulturalnych zorganizowanych w ramach "Dni Polonistyki" n...) szczegóły 
215.artykuł: Podgórska Joanna: Wieża Babel. Uniwersytet 1994 nr 6 s. 4-5 (nt. reformy wydziałów filologicznych Uniwersytetu Warszawskiego...) szczegóły 
nawiązanie: Chołuj Bożena: Filologia nie jest "reliktem XIX-wiecznym". Uniwersytet 1995 nr 11 s. 6  szczegóły 
polemika: Uniwersytet 1995 nr 15 s. 7 (list do red. Jacka Sobolewskiego...) szczegóły 
216.artykuł: Polonistyka! Nowy Uniwersytet, nowy Wydział. Plus 2000 nr 1 s. 6-7 (nt. filologii polskiej na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu K...) szczegóły 
217.artykuł: Radziszewska Anetta: Dni Polonistyki. Uniwersytet 2001 nr 5 s. 2 (nt. Dni Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim, Warszawa, 7-11 V 200...) szczegóły 
218.artykuł: Rejman Zofia: Zespół Historii Literatury Polskiej Okresu Oświecenia w Instytucie Literatury Polskiej UW [Uniwersytetu Warszawskiego] (Sprawozdanie z prac w latach 1975-1980). Wiek Oświecenia 1984 nr 4 s. 253-254  szczegóły 
219.artykuł: Stawska Monika: O działalności Samorządu Studentów Wydziału Polonistyki UW. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 157-159 (dot. m.in. działalności kulturalnej samorządu; zawiera listę członków ...) szczegóły 
220.artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 43 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2002 nr 9 s. 22 (uchwała o utworzeniu na Wydziale Polonistyki specjalności: literatura ...) szczegóły 
221.artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 85 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2002 nr 1 s. 3 (uchwała o zniesieniu w Instytucie Literatury Polskiej Zakładu Literatu...) szczegóły 
222.artykuł: Węgleński P.: Uchwała nr 95 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego. Monitor Uniwersytetu Warszawskiego 2002 nr 2 s. 6 (uchwała o utworzeniu w Instytucie Kultury Polskiej Wydziału Polonistyk...) szczegóły 
223.artykuł: Zimand Roman: O pożytkach i przyjemnościach z chwili zadumy płynących. Życie Warszawy 1990 233 6 (list otwarty do min. edukacji narodowej z dnia 27 IX 1990 w zw. z niep...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
224.impreza: Polonistyczne warsztaty naukowe (1998).  szczegóły 
artykuł: Towarek Joanna: Sprawozdanie z polonistycznych warsztatów naukowych w Kirach, 19-25 kwietnia 1998 r.. Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 305-310  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Wrocław (szkoły wyższe)
    książki (alfabet autorów)
225.książka: Program rozwoju Uniwersytetu Wrocławskiego do 2000 roku. Wersja poprawiona i przyjęta przez Senat na posiedzeniu 21 grudnia 1988. 1988 ([m.in. o Wydz. Filol.]....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
226.artykuł: 1702-2002. Obchody jubileuszu 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 8 s. 28 (m.in. wykaz jubileuszowych wykładów na temat literatury organizowanych...) szczegóły 
227.artykuł: Anusiewicz Janusz, Kładoczny Piotr: Studenckie Koło Naukowe Językoznawców. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1997 nr 35 (1946) s. 283-290 (o historii, działalności i dorobku badawczym koła...) szczegóły 
228.artykuł: Bednarek Bogusław: Tekstologia i edytorstwo. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1997 nr 35 (1946) s. 253-261 (o dorobku edytorskim i badawczym polonistyki wrocławskiej...) szczegóły 
229.artykuł: Biliński Krzysztof: Śląskoznawczy dorobek polonistyki. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1997 nr 35 (1946) s. 203-209 (nt. dorobku naukowego od 1945 roku...) szczegóły 
230.artykuł: Chamot Bolesław: Filologia polska na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1945-1995. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1997 nr 35 (1946) s. 9-92  szczegóły 
231.artykuł: Cieński Marcin, Klimowicz Mieczysław: Badania historycznoliterackie i teatrologiczne na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1945-1995. x 1996 ([W ks. zb.:] Rola Uniwersytetu Wrocławskiego w nauce po II wojnie świa...) szczegóły 
232.artykuł: Cieński Marcin: Literatura staropolska i oświeceniowa. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1997 nr 35 (1946) s. 115-134 (zarys historii badań prowadzonych w minionym pięćdziesięcioleciu na po...) szczegóły 
233.artykuł: Cieński Marcin, Degler Janusz, Klimowicz Mieczysław: Wrocławskie badania literatury i teatru w latach 1945-1995. x 1997 ([W ks. zb.:] [Pięćdziesiąt] 50 lat nauki we Wrocławiu. Pod red. Wojcie...) szczegóły 
234.artykuł: Degler Janusz, Glensk Urszula, Lesiak Dariusz: Teatrologia. Historia i teoria kultury. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1997 nr 35 (1946) s. 221-226 (o profilu i dorobku badawczym Zakładu Teorii Kultury i Sztuk Widowisko...) szczegóły 
235.artykuł: Dudzik Maria: Dydaktyka języka polskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1997 nr 35 (1946) s. 249-252 (nt. dorobku badawczego Pracowni Teorii Tekstu i Komunikacji Społecznej...) szczegóły 
236.artykuł: Dudzik Maria: Moja praca dydaktyka języka i literatury polskiej w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. x ([w ks. zb.:] W kręgu zagadnień dydaktyki języka i literatury polskiej....) szczegóły 
237.artykuł: Dyrektorzy i kierownicy jednostek wydziałowych w Uniwersytecie Wrocławskim na kadencję 1999-2002. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1999 nr 10 s. 2-3 (m.in. dot. Wydziału Filologicznego...) szczegóły 
238.artykuł: Dyrektorzy instytutów, kierownicy katedr, zakładów i innych jednostek wydziałowych w kadencji 2002-2005. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 12 s. 8 (dot. Uniwersytetu Wrocławskiego, m.in. Wydziału Filologicznego...) szczegóły 
239.artykuł: Glensk Urszula, Jastrzębski Jerzy: Polonistyka wrocławska 1945-1995. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1997 nr 3 s. 55-65  szczegóły 
240.artykuł: Graszewicz Marek: Instytut Filologii Polskiej. Nasz Uniwersytet [Wrocław] 1992 nr 2 s. 6-7 (Uniwersytetu Wrocławskiego...) szczegóły 
241.artykuł: Graszewicz Marek: O polonistyce wrocławskiej po wojnie. Odra 2002 nr 11 s. 84-88  szczegóły 
242.artykuł: Imprezy wydziałowe zorganizowane w ramach 300-lecia Uniwersytetu Wrocławskiego w drugim półroczu 2002 roku. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 4 s. 21 (m.in. nt. cyklu polonistycznych wykładów popularnonaukowych "Spotkania...) szczegóły 
243.artykuł: Inglot Mieczysław: Metodyka nauczania literatury polskiej. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1997 nr 35 (1946) s. 241-248 (o dorobu naukowym Zakładu Metodyki...) szczegóły 
244.artykuł: Inglot Mieczysław: O polonistyce wrocławskiej w latach 1957-1989. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2002 nr 41 (2408) s. 255-271 (relacja wspomnieniowo-osobista...) szczegóły 
245.artykuł: Kochan Anna: Studenckie Koło Naukowe Polonistów. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1997 nr 35 (1946) s. 265-281 (o losach i dorobku naukowym koła w ostatnim pięćdziesiecioleciu...) szczegóły 
246.artykuł: Kolbuszewski Jacek: Literatura polska XIX wieku (Romantyzm - Pozytywizm - Młoda Polska). Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1997 nr 35 (1946) s. 135-159 (nt. dziejów powojennych, po 1945 r., badań nad historią literatury pol...) szczegóły 
247.artykuł: Konferencje naukowe planowane w roku 2002 w Uniwersytecie Wrocławskim. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 2 s. 24-28 (lista planowanych sesji; m.in. w Instytucie Filologii Polskiej...) szczegóły 
248.artykuł: Konferencje naukowe planowane w roku 2003 w Uniwersytecie Wrocławskim. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 2 s. 28-31 (w Instytucie Filologii Polskiej, Instytucie Filologii Słowiańskiej, In...) szczegóły 
249.artykuł: Kuzik Aleksander: Uniwersytet Wrocławski (Instytut Filologii Polskiej 1987/1988). Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 207-210 (struktura organizacyjna i skład osobowy, działalność...) szczegóły 
250.artykuł: Libura Ewa: To był rok!. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2003 nr 42 (2520) s. 237-254 (o polonistyce na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1947-1952...) szczegóły 
251.artykuł: Liczba studentów wg kierunków studiów (stan na 31. 12. 1993 r.). Nasz Uniwersytet [Wrocław] 1994 nr 19 s. 11  szczegóły 
252.artykuł: Ługowska Jolanta: Folklorystyka wrocławska. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1997 nr 35 (1946) s. 211-219 (nt. dorobku badawczego polonistyki wrocławskiej...) szczegóły 
253.artykuł: Łukasiewicz Jacek: Literatura polska po roku 1918. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1997 nr 35 (1946) s. 161-179 (nt. badań nad literaturą polską po 1918 roku, prowadzonych na polonist...) szczegóły 
254.artykuł: Matysek Wioletta: Uniwersytet Wrocławski. Instytut Filologii Polskiej 1988/1989. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 156-158 (struktura organizacyjna, działalność naukowa...) szczegóły 
255.artykuł: Miodek Jan: Duchem jestem na Górnym Śląsku. Śląsk 1996 nr 6 s. 32-33 (wyw. zawierający m.in. wspomn. nt. profesorów wrocławskiej polonistyk...) szczegóły 
256.artykuł: Miodek Jan: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1999 nr 12 s. 15-16 (wypow. nt. studiów dziennikarskich przy filologii polskiej na Uniwersy...) szczegóły 
257.artykuł: Podyplomowe Studium Polonistyczne. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1999 nr 6 s. 13 (informacja o studium na Uniwersytecie Wrocławskim...) szczegóły 
258.artykuł: Pracownia Lingwistyki Antropologicznej w Instytucie Filologii Polskiej [Uniwersytetu Wrocławskiego]. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2000 nr 7 s. 3 (także struktura Instytutu...) szczegóły 
259.artykuł: Siciński Bogdan: Główne obszary badań językoznawczych. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1997 nr 35 (1946) s. 193-201 (o dorobku naukowym zakładów językoznawczych polonistyki wrocławskiej o...) szczegóły 
260.artykuł: Sprawozdanie z prac Uniwersytetu Wrocławskiego w roku 1993 (skrót). Nasz Uniwersytet [Wrocław] 1994 nr 20 s. 8-11 (m. in. dot. Wydziału Filologicznego...) szczegóły 
261.artykuł: Sprawy studenckie. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 6 s. 22 (m.in. wykaz kół naukowych działających na Wydziale Filologicznym Uniwe...) szczegóły 
262.artykuł: Tarnogórska Maria: Teoria literatury. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1997 nr 35 (1946) s. 181-201 (nt. dorobku wrocławskiej polonistyki w zakresie badań teoretycznolitea...) szczegóły 
263.artykuł: Vitova Lenka: Pul stoleti vratislavske polonistiky. x 1999 ([w czasopiśmie:] Slavica Litteraria (Brno) 1999 t. 10 nr 2 s. 9...) szczegóły 
264.artykuł: Waksmund Ryszard: Literatura dla dzieci i młodzieży. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1997 nr 35 (1946) s. 235-239 (o dorobku badawczym Pracowni Literatury Dziecięcej...) szczegóły 
265.artykuł: Wodziński Marcin: Wrocławska Pracownia Języków i Kultury Żydów Polskich. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1999 nr 4 s. 12 (nt. działalności pracowni przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersyt...) szczegóły 
266.artykuł: Wybrane dane procentowe w poszczególnych wydziałach w odniesieniu do całości uczelni - 1991 r., 1993 r.. Nasz Uniwersytet [Wrocław] 1994 nr 19 s. 9 (dot. działalności naukowej, w tym m. in. Wydziału Filologicznego...) szczegóły 
267.artykuł: Z obrad Senatu UWr. [Uniwersytetu Wrocławskiego]. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2003 nr 7/8 s. 13 (m.in. nt. uchwały w sprawie likwidacji Centrum Literackich Badań Porów...) szczegóły 
268.artykuł: Zając Wojciech: Jestem wrogiem kolektywizacji. Za pozwoleniem 1990 nr 3 s. 4-6 (wyw. z prezesem Koła Naukowego Polonistów na Uniwersytecie Wrocławskim...) szczegóły 
269.artykuł: Zestawienie instytutów i katedr, którym zostały przyznane środki finansowe na działalność statutową w roku 1993. Nasz Uniwersytet [Wrocław] 1994 nr 18 s. 11 (wykaz tabelaryczny, m. in. Wydział Filologiczny na Uniwersytecie Wrocł...) szczegóły 
270.artykuł: Zestawienie nowych projektów badawczych (grantów) przyznanych przez KBN do realizacji w Uniwersytecie Wrocławskim w roku 1994. Nasz Uniwersytet [Wrocław] 1994 nr 24 s. 10 (wykaz, m. in. dot. Wydziału Filologicznego...) szczegóły 
271.artykuł: Zestawienie projektów badawczych (grantów KBN) realizowanych w latach 1991-1993 wg instytutów i wydziałów. Nasz Uniwersytet [Wrocław] 1994 nr 19 s. 10 (m.in. dot. Instytutu Filologicznego...) szczegóły 
272.artykuł: Żabski Tadeusz: Literatura popularna. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1997 nr 35 (1946) s. 233-234 (o dorobku badawczym Pracowni Literatury Popularnej...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
273.impreza: Międzywydziałowe seminarium kół naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego (1993).  szczegóły 
artykuł: (ko): Sprawozdanie z IX Międzywydziałowego seminarium kół naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Za pozwoleniem 1993 nr 12 s. 71  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska / Szkoły wyższe / Zielona Góra (szkoły wyższe)
    książki (alfabet autorów)
274.książka: Informator Zakładu Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej. Publikacja jubileuszowa. 2001  szczegóły 
recenzja: Mikołajczak Małgorzata: Zaproszenie do dyskusji. Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2001 t. 1 s. 173-174  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
275.artykuł: Brzeziński Jerzy: Słowo wstępne. Filologia Polska 2003 [t.] 1 s. 5-6 (dot. historii Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskie...) szczegóły 
276.artykuł: Peltz Wojciech: Kontynuować to co dobre. Głos Uczelni [Zielona Góra] 1997 nr 2 s. 15 (wyw. z dziekanem Wydziału Humanistycznego; rozm.: Dariusz Dolański...) szczegóły