Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Litwa (kontakty z zagranicą)
Możesz zmienić zakres lat: do

Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Litwa (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Jackiewicz Mieczysław: Literatura polska na Litwie XVI-XX wieku. Rozprawa habilitacyjna. 1993 (Wstęp. - I. Polska literatura religijna w przekładach litewskich XVI-X...) szczegóły 
recenzja: Cichla-Czarniawska Elżbieta: Literatura polska na Litwie - kontakty, wpływy, inspiracje. Akcent 1994 nr 2 s. 95-100  szczegóły 
recenzja: Kaleda Algis: Literatura polska a Litwa (próba syntezy). Borussia 1994 nr 9 s. 286-288  szczegóły 
recenzja: Kosman Marceli: Zapiski Historyczne 1997 z. 1 s. 156-157  szczegóły 
recenzja: Marcinkiewicz Wanda: Polacy w kręgu literatury litewskiej. Vilniana. Znad Wilii 1994 nr 6 s. 6  szczegóły 
recenzja: Podgórski Wojciech J.: Obecność literatury polskiej na Litwie od XVI do XX wieku. Lithuania 1994 nr 2/3 s. 181-184  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
2.impreza: "Europa - Polska - Litwa. Współdziałanie kultur w przeszłości i przyszłości dziejów" - konferencja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Dunin Janusz: Druskienniki 1998. Nowe Książki 1998 nr 12 s. 80  szczegóły 
3.impreza: Festiwal Poezji na Litwie (1992).  szczegóły 
artykuł: K.C.: Tytuł [Gdańsk] 1992 nr 4 s. 239 (nota; m.in. o udziale polskich poetów - Czesława Miłosza i Krystyny La...) szczegóły 
4.impreza: "Języki i kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego" - międzynarodowa konferencja naukowa (2003).  szczegóły 
artykuł: Biesiadowska Beata: Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji "Języki i kultura Wielkiego Księstwa Litewskiego"; Kraków 10-11 kwietnia 2003. Acta Baltico-Slavica 2003 t. 27 s. 235-241  szczegóły 
5.impreza: "Kultura litewska i kultura polska - podobieństwa i różnice" - spotkanie twórców (pisarzy, muzyków, plastyków i polityków kultury) z Polski i Litwy (1997).  szczegóły 
artykuł: Adamowicz Krystyna: 1. Dialog ludzi otwartych na cały świat. Kurier Wileński 1997 nr 127 s. 3 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Adamowicz Krystyna: 2. Dialog ludzi otwartych na cały świat. Kurier Wileński 1997 nr 128 s. 3 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Adamowicz Krystyna: 3. Dialog ludzi otwartych serc. Kurier Wileński 1997 nr 131 s. 5  szczegóły 
artykuł: Brodowski Leon: Prof. Leon Brodowski - o spotkaniu na Wigrach. Kurier Wileński 1997 nr 30 s. 4 (wypowiedź o programie i gościach imprezy, notowala Alwida Antonina Baj...) szczegóły 
artykuł: Droba Krzysztof: Spotkanie twórców polskich i litewskich nad Wigrami. Ruch Muzyczny 1997 nr 16 s. 3-4 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kaleda Algis: Spotkanie poetów w Wigrach. Lithuania 1998 nr 1/2 s. 126-129 (spraw.; z fot....) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Mniej kłócić się - więcej różnić (Wigry '97). Znad Wilii 1997 nr 13 s. 1-2 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Na pograniczu polsko-litewskim. Lithuania 1998 nr 1/2 s. 57-59 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Przed imprezą na Wigrach. Znad Wilii 1997 nr 10 s. 2  szczegóły 
artykuł: Pukszto Andrzej: W czerwcu - spotkanie na Wigrach. Znad Wilii 1997 nr 5 s. 3 (zapow....) szczegóły 
artykuł: Pyktis maziau - skirtis daugiau. Lithuania 1997 [nr] 3/4 s. 9-10 (zapowiedź; nota od Redakcji...) szczegóły 
artykuł: Spotkanie intelektualistów polskich i litewskich - przed imprezą na Wigrach. Kurier Wileński 1997 nr 29 s. 1 (sprawozdanie ze spotkania organizacyjnego...) szczegóły 
artykuł: Wójcik Lidia: Litwo, ojczyzno.... Nowe Książki 1997 nr 8 s. 74 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Ziemba Wojciech: Przemówienie powitalne. Lithuania 1998 nr 1/2 s. 59-64  szczegóły 
6.impreza: "Polska - Litwa. Historia i kultura" - sesja naukowa (1991).  szczegóły 
artykuł: Mizińska Jadwiga: Rozmowy jesienią. Kresy 1992 nr 9/10 s. 237-239  szczegóły 
7.impreza: "Polska - Litwa. Sześć wieków wspólnoty i co dalej?" - sympozjum polsko-litewskie (1991).  szczegóły 
artykuł: [Baczewska Anna] (bacz): Sześć wieków wspólnoty i co dalej?. Życie Warszawy 1991 nr 101 s. 7 (zapow....) szczegóły 
artykuł: Baczewska Anna: Nadzieja na porozumienie (Polska - Litwa). Kultura i Życie 1991 nr 10 s. 2 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1991 nr 7/8 s. 213 (wykaz prezentowanych referatów...) szczegóły 
8.impreza: Polsko-litewski wieczór teatralno-muzyczny (2001).  szczegóły 
artykuł: Warmia i Mazury [Kultura, społeczeństwo, region] 2001 nr 5 s. 7 (not....) szczegóły 
9.impreza: Spotkania i Konferencja twórców kultury Polski i Litwy (1998). (także z udziałem pisarzy, poetów i literaturoznawców...) szczegóły 
artykuł: Bajor Alwida Antonina: Dawni i nowi znajomi. Kurier Wileński 1998 nr 178 s. 4 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Bajor Alwida Antonina: Druskienickie spotkania na Niemnie. Kurier Wileński 1998 nr 180 s. 9 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Bajor Alwida Antonina: Nadniemeńskie Spotkania twórców kultury Polski i Litwy. Kurier Wileński 1998 nr 177 s. 4 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Bajor Alwida Antonina: O masonach, muzyce i Antonim Baranowskim. Kurier Wileński 1998 nr 179 s. 5 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Bajor Alwida Antonina: Stefan Wierzbicki - słynny w świecie wilnianin. Kurier Wileński 1998 nr 182 s. 4 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Intelektualiści w Druskiennikach. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 220 s. 8 (not....) szczegóły 
artykuł: Lithuania 1999 nr 1/2 s. 215 (not....) szczegóły 
10.impreza: Spotkanie twórców kultury litewskiej i polskiej (2000).  szczegóły 
artykuł: Deklaracja uczestników III spotkania twórców kultury litewskiej z twórcami kultury polskiej w Warszawie w dniu 11.03.2000. Lithuania 2000 [nr] 1 s. 29-30  szczegóły 
artykuł: Komunikat o odznaczeniach medalem "Humanizm Integralny". Lithuania 2000 [nr] 1 s. 31 (skład jury i wykaz wyróżnionych...) szczegóły 
artykuł: [Trzecie] spotkanie twórców kultury litewskiej z twórcami kultury polskiej w Warszawie. Lithuania 2000 [nr] 1 s. 25-29 (sprawozdanie; podp. Redakcja; z fot....) szczegóły 
11.impreza: Spotkanie Twórców Kultury Polski i Litwy (2001).  szczegóły 
artykuł: Brodowski Leon: Kronika Ogólnopolskiego Klubu Miłośników Litwy 2001. Lithuania 2002 nr 1/2 s. 262 (not....) szczegóły 
artykuł: Pukszto Andrzej: Co możemy dać Europie. Kurier Wileński 2001 nr 120 s. 6 (sprawozdanie...) szczegóły 
12.impreza: "W litewskim zwierciadle" - wystawa z cyklu "Nasi sąsiedzi - nowe spojrzenie" (1999/2000).  szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 2000 nr 3 s. 163 (not. o zamknięciu wystawy 22 I 2000...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Michał: Kronika stowarzyszeń zbliżania narodów. Nowe Kontrasty 2000 nr 1 s. 33 (nota...) szczegóły 
artykuł: Radecki Andrzej: W litewskim zwierciadle. Znad Wilii 2000 nr 1 s. 77-78 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: W litewskim zwierciadle. Nowe Książki 2000 nr 1 s. 1 (omówienie ekspozycji...) szczegóły 
13.impreza: "Wilno jako ośrodek nauki, kultury i oświaty w XX stuleciu" - konferencja (2003).  szczegóły 
artykuł: Kurier Wileński 2003 nr 220 s. 8 (plan konferencji...) szczegóły 
14.impreza: "Wilno literackie na styku kultur" - międzynarodowa konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Wilno literackie na styku kultur. Magazyn Wileński 2002 nr 5 s. 30 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Apel Pen-Clubów Polski i Litwy. Gazeta Wyborcza 1991 nr 244 s. 12 (do władz i społeczeństw Polski i Litwy o pojednanie obu narodów; podp....) szczegóły 
16.artykuł: Apel z Celi Konrada. Wprost 1994 nr 15 s. 91 (not. inf. o zorg. 21 III 1994 r. w Celi Konrada w murach wileńskiego K...) szczegóły 
nawiązanie: Hennelowa Józefa: Podzieleni na zawsze?. Wprost 1994 nr 19 s. 9 (list do red. dot. braku miejscowych literatów polskich na tym spotkani...) szczegóły 
17.artykuł: Bardach Juliusz: Polacy litewscy a inne narody Litwy historycznej. Res Publica 1991 nr 1 s. 61-69 (w XIX i XX w.; m.in. wpływ twórców literatury polskiej na tworzenie si...) szczegóły 
18.artykuł: Biuletyn Literacki 1994 nr 9 s. 22 (not. o pobycie delegacji pisarzy polskich w Wilnie, 16-19 V 1994...) szczegóły 
19.artykuł: Błoński Jan, Venclova Tomas: Spotkanie z Tomasem Venclową i Janem Błońskim (Lublin, październik 1991). Kresy 1992 nr 9/10 s. 62-69 (dwugłos nt. wzajemnych kontaktów autorów i wzajemnej recepcji obu lite...) szczegóły 
20.artykuł: Bokszo Napoleon: Wpływ literatury polskiej na litewskie odrodzenie narodowe. Znad Wilii 1999 nr 17 s. 7, nr 18 s. 7 (nt. wpływu m.in. Juliusza Słowackiego i Józefa Ignacego Kraszewskiego ...) szczegóły 
21.artykuł: Bokszyski Antoni: Wileńscy popularyzatorzy poezji litewskiej. Znad Wilii 1999 nr 20 s. 4-5 (biografie i twórczość polskich tłumaczy literatury litewskiej - Stefan...) szczegóły 
22.artykuł: Bumblauskas Alfredas: Litewsko-polskie więzi kulturalne. Tygiel Kultury 1999 nr 10/12 s. 14-16 (od XIX w....) szczegóły 
23.artykuł: Dobrołęcki Piotr: Caffe Wydarzenia. Książki 2002 nr 3 s. 17 (not. nt. międzynarodowych targów w Wilnie, II 2002...) szczegóły 
24.artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2003 nr 3 s. D2 (not. dot. udziału polskich pisarzy w IV Bałtyckich Targach Książki w W...) szczegóły 
25.artykuł: Dunin Janusz: Książkowe rekolekcje na Litwie. Nowe Książki 1997 nr 12 s. 73 (nt. jubileuszu 450-lecia książki litewskiej obchodzonego w Wilnie we I...) szczegóły 
26.artykuł: Dunin Janusz: Pokrewieństwa i spory (450-lecie książki litewskiej). Znad Wilii 1997 nr 21 s. 6 (spraw. z imprez w ramach obchodów 450-lecia książki litewskiej - wyst...) szczegóły 
27.artykuł: E.S.: Głos z Celi Konrada. Rzeczpospolita 1994 nr 70 s. 18 (nota o wizycie delegacji Polskiego PEN-Clubu w Wilnie, na zaproszenie ...) szczegóły 
28.artykuł: Girdzijauskas Juozapas: Liudvicas Adomas Jucevicius kulturu kryzkeleje. x 2001 ([w ks. zb.:] Munera linguistica et philologica Michaeli Hasiuk dedicat...) szczegóły 
29.artykuł: Gzylewska Agnieszka, Żakiewicz Aleksandra: Wilno, Vilnius, Wilna. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 165-166 (dot. wyprawy do Wilna studentów Uniwersytetu Warszawskiego; sprawozdan...) szczegóły 
30.artykuł: JCK: Pod znakiem Adama Mickiewicza. Myśl Polska z Książką 1999 nr 3 s. 1 (nt. możliwości nabywania polskich książek w Wilnie...) szczegóły 
31.artykuł: J.C.: Pojednanie przez fundacje. Rzeczpospolita 1992 nr 245 s. 3 (nt. spotkania przedstawicieli litewskiej Fundacji Open Society i pols...) szczegóły 
32.artykuł: Jelonkiewicz Mirosław: Wileńskie spotkania z książką. Nowe Książki 2001 nr 4 s. 77 (omówienie polskiego stoiska i imprez towarzyszących na 2. Wileńskich T...) szczegóły 
33.artykuł: Kaleda Algis: Od dawna zrozumiała, bliska i atrakcyjna. O miejscu literatury polskiej w litewskiej świadomości literackiej. Lithuania 2001 nr 1 s. 137-147  szczegóły 
34.artykuł: Kaleda Algis: W poszukiwaniu wartości - literatura polska na Litwie i literatura litewska w Polsce. Literatura na Świecie 1995 nr 3 s. 353-356  szczegóły 
35.artykuł: Kasner Małgorzata: Wileńskie spotkania z Polską. Kurier Wileński 2001 nr 112 s. 1, 5 (wyw. z dyrektorem Instytutu Polskiego w Wilnie m.in. nt. związków pols...) szczegóły 
36.artykuł: Koźniewski Kazimierz: ...moja? Twoja? Nasza? (Litwo, Ojczyzno...). Trybuna 2000 nr 98 s. 1 (nt. stosunków kulturalnych z Litwą z okazji wizyty w Polsce prezydent...) szczegóły 
37.artykuł: Kronika litewska 1996. Lithuania 1997 [nr] 1/2 s. 180 (not. nt. utworzenia przy Urzędzie Prezydenta Litwy Fundacji Wspierania...) szczegóły 
38.artykuł: Lapinskiene Alma: Z litaraturnykh kantaktauh Vihl'nih. Białostocki Przegląd Kresowy 1996 t. 4 s. 115-119 (m.in. dot. kontaktów polsko-litewskich w dwudziestoleciu międzywojenny...) szczegóły 
39.artykuł: Lempp Albrecht: Polscy pisarze - w świat. Kurier Wileński 2001 nr 30 s. 5 (wyw. nt. Polskiego Funduszu Literackiego zaprezentowanego w ramach II ...) szczegóły 
40.artykuł: Lisiecki Jarosław: Vilnius po polsku. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 47 s. 5  szczegóły 
nawiązanie: Troński Bronisław: Uczcić pamięć Zawadzkiego. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 50 s. 17 (list do red....) szczegóły 
41.artykuł: Maciejewski Janusz: Litwa - Polska. Przegląd Literacki 1993 nr 3 s. 4-5  szczegóły 
42.artykuł: Masłoń Krzysztof: Obowiązują krajowe ceny. Rzeczpospolita 2002 nr 103 s. A15 (m.in. nt. uczestnictwa polskich pisarzy w Kiermaszu Polskiej Książki w...) szczegóły 
43.artykuł: Masłoń Krzysztof: Zapisywanie księgi. Rzeczpospolita 2002 nr 104 s. A9 (m.in. nt. uczestnictwa polskich pisarzy w Kiermaszu Książki Polskiej w...) szczegóły 
44.artykuł: Narbutt Maja: Instytut Polski w Wilnie. Rzeczpospolita 1996 nr 88 s. 29 (nota o powołaniu i rozpoczęciu działalności Instytutu Polskiego w Wiln...) szczegóły 
45.artykuł: Papuzińska Joanna: Polska-Litwa: zbliżenie poprzez książkę dziecięcą (Z doświadczeń biblioteki dziecięcej w Oświęcimiu). Lithuania 1997 [nr] 3/4 s. 174-178 (nt. działań biblioteki w zakresie popularyzacji literatury dziecięcej ...) szczegóły 
46.artykuł: Platelis Kornelijus: Zawsze chęci przewyższają możliwości (Rozmowa z Kornelijusem Platelisem, poetą, ministrem edukacji Litwy). Tygiel Kultury 1999 nr 10/12 s. 31-34 (m.in. nt wpływu poezji polskiej na twórców litewskich...) szczegóły 
47.artykuł: Poezja 1998 nr 1 s. 117 (nota o pobycie grupy poetów polskich w Wilnie na zaproszenie tamtejsze...) szczegóły 
48.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 6 X s. 3 (not. o udziale Guentera Grassa, Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłosz...) szczegóły 
49.artykuł: Pukszto Andrzej: Część dyplomacji kulturalnej. Kurier Wileński 2001 nr 28 s. 1 (m.in. nt. uczestnictwa polskich pisarzy w II Międzynarodowym Kiermaszu...) szczegóły 
50.artykuł: Pukszto Andrzej: Jej Wysokość Książka. Kurier Wileński 2002 nr 22 s. 1-2 (m.in. nt. uczestnictwa pisarzy w III Targach Książki w Wilnie, 7-10 II...) szczegóły 
51.artykuł: Pukszto Andrzej: Komu, książka, komu?. Kurier Wileński 2003 nr 30 s. 3 (m.in. nt. udziału polskich pisarzy w Bałtyckich Targach Książki w Wiln...) szczegóły 
52.artykuł: Pukszto Andrzej: Pomost przez książki. Kurier Wileński 2002 nr 25 s. 1-2 (m.in. nt. promocji polskich książek na III Targach Książki w Wilnie, 7...) szczegóły 
53.artykuł: Pukszto Andrzej: Próba przed Frankfurtem. Kurier Wileński 2002 nr 24 s. 6 (nt. uczestnictwa polskich pisarzy w Targach Książki w Wilnie, 7-10 II ...) szczegóły 
54.artykuł: Pukszto Andrzej: Przeprowadzka Instytutu Polskiego w Wilnie. Działalność programowa i nie tylko. Lithuania 2002 nr 1/2 s. 227 (m.in. nt. wydarzeń literackich, filmowych i teatralnych odbywających s...) szczegóły 
55.artykuł: Pukszto Andrzej: Przybędzie polska książka. Kurier Wileński 2002 nr 43 s. 6 (nt. planów zorganizowania targów polskiej książki w Wilnie z udziałem ...) szczegóły 
56.artykuł: Pukszto Andrzej: "Quo vadis", "Wiedźmin" i in. filmy w Wilnie. Kurier Wileński 2001 nr 234 s. 1, 3 (dot. imprez organizowanych przez Instytut Polski w Wilnie; m.in. nt. s...) szczegóły 
57.artykuł: Pukszto Andrzej: Wielkie święto książki. Kurier Wileński 2001 nr 26 s. 2 (m.in. nt. udziału polskich pisarzy w II Wileńskim Kiermaszu Książki w ...) szczegóły 
58.artykuł: Pukszto Andrzej: "Wilno- to wielka księga". Kurier Wileński 2002 nr 85 s. 1 (m.in. nt. uczestnictwa polskich pisarzy w Kiermaszu Polskiej Książki w...) szczegóły 
59.artykuł: Rastauskas Rolandas: Okupant i okupowany w jednej osobie. Przegląd Literacki 1993 nr 3 s. 8-9  szczegóły 
60.artykuł: Sawicka Elżbieta: Jeśli Środy rozkwitną. Plus Minus 1994 nr 14 s. 12 (nt. odradzających się kontaktów pisarzy polskich z Wilnem i spotkań au...) szczegóły 
61.artykuł: Sokołowski Aleksander: Współczesne litewsko-polskie więzi literackie na Litwie. Lithuania 1997 [nr] 3/4 s. 184-189  szczegóły 
62.artykuł: Srebrakowski Aleksander: Koncesjonowane formy zachowania języka polskiego i polskiej kultury narodowej. x 2002 ([w ks.:] Aleksander Srebrakowski: Polacy w litewskiej SRR 1944-1989. T...) szczegóły 
63.artykuł: Srebrakowski Aleksander: Koncesjonowane formy zachowania języka polskiego i polskiej kultury narodowej. x 2000 ([w ks.:] Aleksander Srebrakowski: Polacy w litewskiej SRR 1944-1989. T...) szczegóły 
64.artykuł: Srebrakowski Aleksander: Koncesjonowane formy zachowania języka polskiego i polskiej kultury narodowej. x 2001 ([w ks.:] Aleksander Srebrakowski: Polacy w litewskiej SRR 1944-1989. T...) szczegóły 
65.artykuł: Stoberski Zygmunt: Życie Warszawy 1989 nr 112 s. 5 (wywiad z tłumaczem literatury litewskiej; rozm. Anna Baczewska...) szczegóły 
66.artykuł: Ślusarska Magdalena: Książka w Wilnie. Biblioteka Analiz 2000 nr 6 s. 15 (m.in. nt. promocji przez miesięcznik "Tygiel Kultury" litewsko-polskic...) szczegóły 
67.artykuł: Turkiewicz Halina: Nowe przekłady literatury polskiej na litewski. Literatura Radziecka 1989 nr 4 s. 150-152  szczegóły 
68.artykuł: Udział Polski w III Wileńskich Targach Książki. Przegląd Biblioteczny 2001 z. 4 s. 422 (nota; z adn. "informacja od H. Łaskarzewskiej"...) szczegóły 
69.artykuł: Wróblewski Wojciech: Ciszej, ale lepiej. Gazeta Wyborcza 1997 nr 301 s. 15 (wyw. z zastępcą ambasadora Polski na Litwie nt. współpracy kulturalnej...) szczegóły