Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989) / Poezja młodych (literatura 1945-1989. Poezja)
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989) / Poezja młodych (literatura 1945-1989. Poezja)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Barylanka Jolanta: Być poetą. Profile 1989 nr 12 s. 17 (kondycja młodej poezji...) szczegóły 
2.artykuł: Błaszak Danuta: Przytulony do dłoni. Magazyn Literacki 1995 nr 11 s. 71, 72 (o twórcz. poetów związanych z Klubem Poetyckim "To był naprawdę fascyn...) szczegóły 
polemika: Cielecki Grzegorz, Skowron-Nalborczyk Agata: Redaktorzy serii arkuszy "tbnfw" vs "Danusia" Błaszak. Magazyn Literacki 1995 nr 12/13 s. 183, 184  szczegóły 
3.artykuł: Boruń Katarzyna: Prezentujemy. Powściągliwość i Praca 1990 nr 7/8 s. 8-9 (wstęp do kolumny wierszy...) szczegóły 
4.artykuł: Brzozowska Łucja: O prawie Archimedesa i nasturcji (Przegląd wierszy uczniowskich). Czerwony Sztandar 1989 nr 161 s. 4 (nt. wierszy polskich uczniów na Litwie...) szczegóły 
5.artykuł: Brzozowska Łucja: Z Mickiewiczem za pan brat. Kurier Wileński 1990 nr 246 s. 5 (nt. poezji uczniowskiej...) szczegóły 
6.artykuł: Camel: Advocatus diaboli. Enigma 1988 nr 3(1987) s. 10-11 (nt. trudności jakie napotykają młodzi poeci...) szczegóły 
nawiązanie: Yanik Andrzej: Ale jaja czyli obnażanie dziewicy. Enigma 1988 nr 5 s. 7, 15  szczegóły 
7.artykuł: Dolecki Zbigniew: Co z młodą poezją? Przegląd debiutów. Kierunki 1989 nr 6 s. 1, 11 ([dot. twórcz. poetów: T. Agatowski, M. Brymora, P. Dunin, S. Kopiec, M...) szczegóły 
polemika: Chojnowski Zbigniew: Młoda poezja oskubana. Kierunki 1989 nr 17 s. 11  szczegóły 
8.artykuł: Fluks Piotr: Spotkałem prawdziwych poetów. Pogranicza 1995 nr 2 s. 88-89  szczegóły 
9.artykuł: Gaiński Waldemar Michał: Młodopoetycka Częstochowa. Integracje 1990 nr 26 s. 108 (nota...) szczegóły 
10.artykuł: Gulczyński Janusz: "Nowe roczniki". Przegląd Koniński 1989 nr 21 s. 9 (o najmłodszych poetach konińskich...) szczegóły 
11.artykuł: Hałaś Marcin: Starzy "młodzi poeci". Górnośląski Diariusz Kulturalny 1993 nr 4 s. 8  szczegóły 
12.artykuł: Herman Agnieszka: Czy potrafisz sobie pomóc?. Magazyn Literacki 1994 nr 7/8 s. 33-35 (wskazówki dla poetów...) szczegóły 
13.artykuł: Kisieliński Jarosław: Jesteśmy u siebie i mamy czas (?). Teatr 1998 nr 7/8 s. 34-36 (poeci i reżyserzy teatralni młodego pokolenia...) szczegóły 
14.artykuł: Kisiel Marian: Anemicy, flegmatycy i pozerzy (Doświadczenie artystyczne najmłodszej poezji polskiej). Integracje 1989 nr 25 s. 37  szczegóły 
15.artykuł: Kisiel Marian: Starty i falstarty: Klasycyzm końca wieku. Śląsk 1997 nr 4 s. 58 (nurt klasycystyczny w poezji po 1989...) szczegóły 
16.artykuł: Kisiel Marian: Starty i falstarty: O przemijaniu. Śląsk 1996 nr 4 s. 58 (temat śmierci w poezji młodych...) szczegóły 
17.artykuł: Kisiel Marian: Starty i falstarty: Poetów przybywa. Śląsk 1996 nr 4 s. 39  szczegóły 
18.artykuł: Koryl Janusz: Czekając na antologię. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 50 s. 7 (nt. propozycji wydania antologii młodych poetów...) szczegóły 
19.artykuł: Krawczykowski Radosław: Coca-cola i nowa poezja?. Kartki [Białystok] 1996 nr 13 s. 12-13 (nt. kondycji tzw. młodej poezji i jej roli we współczesnej kulturze po...) szczegóły 
20.artykuł: [Kurzawa Eugeniusz] Redaktor: Alchemia słowa. Gazeta Młodych 1989 nr 48 s. 8 (spraw. ze spotkania młodych twórców w Kielcach poświęconego poezji...) szczegóły 
21.artykuł: Legeżyńska Anna: Poeci generacji X: kim są, skąd przychodzą, co mówią?. Arkusz 1997 nr 6 s. 12-13  szczegóły 
22.artykuł: Lektor: bibLioteka. Kartki [Białystok] 1995 nr 10 s. 75 (noty recenzyjne o książkach poetyckich serii "bibLioteka" czasopisma <...) szczegóły 
23.artykuł: Lorkowski Piotr Wiktor: Dwugłos o młodej poezji. Fraza 1997 nr 16 s. 145-146 (wystąpienie podczas VI Noworudzkich Spotkań z Poezją, Nowa Ruda 1996...) szczegóły 
24.artykuł: Łączkowski Zdzisław: Grafomani i poeci. Przegląd Koniński 1989 nr 48 s. 4 (twórczość młodych poetów Konina...) szczegóły 
25.artykuł: Łukasiewicz Jacek: Poetyckie gniazda młodych. Arkusz 1995 nr 9 s. 1-2 (cechy poezji twórców debiutujących w pierwszej połowie lat 90....) szczegóły 
nawiązanie: Łukasiewicz Jacek: "Nad nimi jest tylko jedno pokolenie..." (Rozmowa z Jackiem Łukasiewiczem, poetą, krytykiem literackim, profesorem Uniwersytetu Wrocławskiego). Dykcja 1996 nr 3/4 s. 27-32 (rozm. Wojciech Browarny...) szczegóły 
26.artykuł: Majerski Paweł: Dzikość w sercu poetyckiego Śląska. Śląsk 1997 nr 5 s. 16-17 (poezja na Śląsku przełomu lat 80. i 90....) szczegóły 
27.artykuł: Maliszewski Karol: Listy z Nowej Rudy (4) [z tego cyklu:] "Nasz fin de siecle zaczął sie dzisiaj". Pracownia 1996 nr 17/18 s. 53-55 (o wierszach nadesłanych na Dolnośląski Konkurs Poetycki oficyny OBOK p...) szczegóły 
28.artykuł: Maliszewski Karol: Między "świetlickim kredowym kołem" a "wenclowym przedmurzem". Fa-Art 1996 nr 2 s. 88-92 (najciekawsze debiuty roku 1995 na podstawie twórczości: Wojciecha Bono...) szczegóły 
29.artykuł: Maliszewski Karol: Pokolenie wilków stepowych. Kontrapunkt 1998 nr 6/7 s. 4 (refleksje o młodych poetach: Darek Foks, Mariusz Grzebalski, Robert Mi...) szczegóły 
30.artykuł: Maliszewski Karol: Z perspektywy 1999 roku. Kresy 1999 nr 38/39 s. 125-132 (obraz polskiej poezji ostatnich lat - m.in. o twórczości pokolenia ...) szczegóły 
31.artykuł: Maryniak Tadeusz: Zemsta poety. Przemiany 1989 nr 9 s. 16 (fel. nt. współpracy młodych poetów z redakcjami gazet...) szczegóły 
32.artykuł: Nagórska Ariana: Parnas juniorów - kolejne podejście. Autograf 1997 nr 2 s. 24 (nt. młodych poetów Trójmiasta...) szczegóły 
33.artykuł: Nagórska Ariana: Parnas juniorów (rekonesans wstępny). Autograf 1996 nr 4 s. 24 (nt. młodych poetów Gdyni, Gdańska i Sopotu...) szczegóły 
34.artykuł: Olszewski Tadeusz: Grafomani i poeci. Przegląd Koniński 1989 nr 44 s. 9 (twórczość młodych poetów Konina...) szczegóły 
polemika: Stangal Tomasz: Przegląd Koniński 1989 nr 48 s. 4  szczegóły 
35.artykuł: Orska Joanna: Co to jest o'haryzm - próba krytycznej rewizji pojęcia. Kresy 1998 nr 35 s. 44-56 (porównanie cech charakterystycznych poezji Franka O'Hary i twórczości ...) szczegóły 
36.artykuł: Pawlęga Tomasz: Wrzód na dupie. Gazeta Forteczna 1998 nr 3 s. 42 (nt. oceny poezji młodych przez krytykę...) szczegóły 
37.artykuł: Piwkowska Anna: "Bo tu chodzi o tę wrażliwość". Magazyn Literacki 1998 nr 1 s. 140-141 (felieton o rodzajach wrażliwości ujawnianych w wierszach najmłodszej g...) szczegóły 
38.artykuł: Piwkowska Anna: Forum Autorów [z tego cyklu:] Artysta może być kłamcą. Magazyn Literacki 2000 nr 1 s. 94-95 (fel. o poezji publikowanej w rubryce Magazynu Literackiego "For...) szczegóły 
39.artykuł: Piwkowska Anna: Non omnis moriar. Magazyn Literacki 1998 nr 2/3 s. 189-190 (o wierszach najmłodszej generacji poetów...) szczegóły 
40.artykuł: Piwkowska Anna: O Forum Autorów [z tego cyklu:] "Jeszcze żyję - to cud prawdziwy". Magazyn Literacki 1997 nr 3/4 s. 171-172 (fel. o poezji nadesłanej do rubryki Magazynu Literackiego "Foru...) szczegóły 
41.artykuł: Piwkowska Anna: O forum autorów [z tego cyklu:] Koniec wieku. Magazyn Literacki 1996 nr 3/4 s. 144-145 (o wierszach publikowanych na łamach Magazynu Literackiego...) szczegóły 
42.artykuł: Piwkowska Anna: O forum autorów [z tego cyklu:] Nieznośna lekkość rymu. Magazyn Literacki 1997 nr 1 s. 104-105 (nt. bieżących tendecji w języku poetyckim...) szczegóły 
43.artykuł: Piwkowska Anna: O forum autorów [z tego cyklu:] Poezja i rzeczywistość. Magazyn Literacki 1996 nr 2 s. 112-113 (refleksje o bieżącej twórczości poetyckiej...) szczegóły 
44.artykuł: Piwkowska Anna: O forum autorów [z tego cyklu:] W pociągu Wilno-Leningrad. Magazyn Literacki 1997 nr 2 s. 115-116 (fel., m. in. o poezji publikowanej w rubryce Magazynu Literackiego<...) szczegóły 
45.artykuł: Piwkowska Anna: W bólu dotykać wrażliwie. Magazyn Literacki 1998 nr 4 s. 94 (felieton o wierszach najmłodszej generacji poetów...) szczegóły 
46.artykuł: Rubryka poetycko-krytyczna. Plama 1997 nr 0 s. 13 (wstęp programowy do rubryki prezentowania na łamach pisma wierszy młod...) szczegóły 
47.artykuł: Rzekanowski Jakub: Przyszedłem kochać. Trybuna 1998 nr 73 s. 15 (nt. poezji rockowej...) szczegóły 
48.artykuł: Rżany Rafał: Poezja drugiego oddechu (o poezji młodej i najmłodszej). Fraza 1997 nr 16 s. 93-97 (dot. twórczości autorów: Wojciech Bonowicz, Mariusz Grzebalski, Roman ...) szczegóły 
49.artykuł: Sajnóg Zbigniew: Zjawisko grup poetyckich przejmuje do głębi: Grupa Poetycka "Zlali mi się do środka". Tygodnik Literacki 1990 nr 1 s. 13  szczegóły 
50.artykuł: Sosnowski Andrzej: Proponuję wybrać danie.... Kontrapunkt 1998 nr 10/11 s. 8 (fel. o najnowszych wierszach młodych poetów...) szczegóły 
51.artykuł: Sosnowski Jerzy: Trzy krótkie wiersze, trzy długie, trzy krótkie (O poetach z kręgu "bruLionu"). Kresy 1993 nr 16 s. 165-169  szczegóły 
52.artykuł: Szaruga Leszek: Kilka niesprawiedliwych uwag o ruchu młodopoetyckim. Pracownia 1992 nr 10 s. 27  szczegóły 
53.artykuł: Szaruga Leszek: Młodzi zrozpaczeni. Dekada Literacka 1992 nr 15/16 s. 1, 4 (głównie nt. twórczości poetów publikujących w Brulionie...) szczegóły 
polemika: Niemojewska Maria: O wolność dla polskich pisarzy. Dekada Literacka 1993 nr 3 s. 4  szczegóły 
polemika: Urbanowski Maciej: Zabawa w młodych i starych. Dekada Literacka 1992 nr 23 s. 4  szczegóły 
54.artykuł: Szaruga Leszek: Na krawędzi świata (Młoda poezja w Polsce). Przegląd Polski = Polish Review 1987 nr z 5 XI s. 12  szczegóły 
55.artykuł: Szaruga Leszek: Szansa dla debiutów. Gazeta Wyborcza 1990 nr 218 s. 5 (przyczyny braku poezji młodych, o kłopotach młodego pokolenia poetów z...) szczegóły 
56.artykuł: Szaruga Leszek: Zwyczajny katastrofizm (Debiuty początku lat dziewięćdziesiątych). Kultura [Paryż] 1994 nr 3 s. 127-133  szczegóły 
57.artykuł: Śliwiński Piotr: Mickiewicz, czyli najnowsza poezja wobec tradycji. Przyjaciel Ludu 1998 z. 3/4 s. 26-32 (dot. twórczości poetów: Miłosz Biedrzycki, Krzysztof Jaworski, Marcin ...) szczegóły 
58.artykuł: Wasz Mól Książkowy: Metro i konkursy. Magazyn Literacki 1995 nr 11 s. 75-76 (o poezji nadsyłanej na konkursy literackie...) szczegóły 
59.artykuł: Waśkiewicz Andrzej K.: O czym gada duch czasu ustami młodych poetów. 1974 - 1980 - 2000. Autograf 2000 nr 6 s. 11-13 (dot. trzech prezentacji młodej poezji w czasopiśmie Polityka: d...) szczegóły 
60.artykuł: Waśkiewicz Andrzej K.: Roczniki sześćdziesiąte - poeci III RP. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 184-188  szczegóły 
61.artykuł: Waśkiewicz Andrzej Krzysztof: Krajobraz po burzy (Notatki o psychospołecznej sytuacji poetów najmłodszych). Poezja 1988 nr 9 s. 43-51  szczegóły 
62.artykuł: Wiedemann Adam: Czterej poeci młodzi (Laudacja). Gazeta Forteczna 1998 nr 3 s. 15-16 (dot. tomików: Jacek Gutorow: Wiersze pod nieobecność, Marcin Hamkało: ...) szczegóły 
63.artykuł: Wolski Jan: Dwugłos o młodej poezji. Fraza 1997 nr 16 s. 146-150 (wystąpienie podczas VI Noworudzkich Spotkań z Poezją, Nowa Ruda 1996...) szczegóły 
64.artykuł: Wypych Elżbieta: Sztandar Młodych 1989 nr 35 s. 9 (nt. trudności związanych z debiutem...) szczegóły 
65.artykuł: Żmuda Andrzej: O debiutach poetyckich 1987-88. Okolice [Warszawa] 1989 nr 2 s. 21-28  szczegóły