Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Zamość (życie literackie)
Możesz zmienić zakres lat: do

Życie literackie / Życie literackie w ośrodkach (życie literackie) / Zamość (życie literackie)
    odwołania do (alfabet tytułów)
1.odwołanie: Nauczycielski Klub Literacki. x  szczegóły 
artykuł: Duławska Maria: Gród Zamoyskich nie tylko architekturą żyje!. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 89 s. 6 (wyw. z prezesem Klubu; rozm. Waldemar Michalski; z fot....) szczegóły 
artykuł: Duławska Maria: Tygodnik Zamojski 1989 nr 3 s. 9 (wywiad z prezesem; rozm. J. H. Cichosz; sprost., nr 8 s. 12...) szczegóły 
artykuł: Duławska Maria: Tygodnik Zamojski 1989 nr 3 s. 8 (działalność...) szczegóły 
artykuł: Górska Halina: Nauczycielski Klub Literacki. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1989 nr 1 s. 72-73 (działalność...) szczegóły 
artykuł: Górska Halina: Pegaz inkaustem kreślony. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1990 nr 2 s. 31-32 (spraw. z promocji pięciu tomików poetów zrzeszonych w Nauczycielskim K...) szczegóły 
artykuł: Kamena 1993 nr 3/4 s. 60 (not. inf. o obchodach 10-lecia działalności...) szczegóły 
artykuł: Kowalska Janina: Nauczycielski Klub Literacki. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 2 s. 25-26 (nota spraw. ze spotkania jubileuszowego z okazji 10. rocznicy powstani...) szczegóły 
2.odwołanie: Oddział Stowarzyszenia Twórców Ludowych. x  szczegóły 
artykuł: [Górska Halina] H.G.: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1989 nr 2 s. 66 (nota spraw. ze zjazdu, 19 IV 1989...) szczegóły 
artykuł: Sitkowski Władysław: Promocyjne spotkanie w Zamościu. Twórczość Ludowa 1994 nr 1/2 s. 93 (nt. współpracy z Wojewódzkim Domem Kultury m.in. w zakresie wydawania ...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
3.impreza: Zamojskie Spotkania Literackie (1992).  szczegóły 
artykuł: Górska Halina: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 4 s. 36-38  szczegóły 
4.impreza: Zamojskie Spotkania Literackie (1993).  szczegóły 
artykuł: Bibliotekarz Lubelski 1995 nr 126 s. 50 (nota...) szczegóły 
artykuł: Bibliotekarz Lubelski 1994 nr 125 s. 51 (not. spraw....) szczegóły 
5.impreza: Zamojskie Spotkania z Literaturą (1995).  szczegóły 
artykuł: Zwolińska Danuta: Bibliotekarz Zamojski 1995 nr 2 s. 10  szczegóły 
6.impreza: Zamojskie Spotkania z Literaturą (1996).  szczegóły 
artykuł: Zwolińska D.: VII Zamojskie Spotkania z Literaturą. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 3 s. 92 (not. sprawozdawcza...) szczegóły 
7.impreza: Zamojskie Spotkania z Literaturą (1997).  szczegóły 
artykuł: Zielińska H.: Zamojskie Spotkania z Literaturą. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 4 s. 109 (sprawozdanie...) szczegóły 
8.impreza: Zamojskie Spotkania z Literaturą (2001).  szczegóły 
artykuł: Kronika za 2001 r.. Bibliotekarz Lubelski 2001 r. 44 s. 106 (nota spraw....) szczegóły 
9.impreza: Zamojskie Spotkania z Literaturą (2002).  szczegóły 
artykuł: Kronika za 2002 r.. Bibliotekarz Lubelski 2002 r. 45 s. 92 (sprawozdanie; oprac. Jerzy Gajewski...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Beszczyńska Zofia: Rekolekcje ze sztuką. Guliwer 2001 nr 3 s. 86-88 (dot. m.in. spotkań literackich i przedsięwzięć teatralnych zorganizowa...) szczegóły 
11.artykuł: Cichosz Jan Henryk: Dlaczego Zamość nie lubi poetów. Tygodnik Zamojski 1989 nr 31 s. 7 (nt. środowiska literackiego w mieście...) szczegóły 
nawiązanie: Chmielewski Adam: Tygodnik Zamojski 1989 nr 40 s. 13 (list do red....) szczegóły 
12.artykuł: Duławska Maria: Spotkania poetów. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 1 s. 18 (nota spraw. ze spotkania poetów z klubów literackich Zamojszczyzny, 20...) szczegóły 
13.artykuł: D.Z.: Premiery roku. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 1 s. 105 (not. nt. "Zamojskiej Premiery Roku" imprezie poświęconej promocji tomi...) szczegóły 
14.artykuł: Fornek Bożena: Sesja literacka. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1990 nr 3 s. 31 (spraw. z Sesji Środowisk Literackich w Majdanie Sopockim, zorganizowan...) szczegóły 
15.artykuł: Gnyp E.: Spotkanie regionalistów. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 4 s. 60 (nota spraw. ze spotkania prezesów towarzystw społeczno-kulturalnych i ...) szczegóły 
16.artykuł: Górska Halina: Ocalić najcenniejsze tradycje... (O działalności WDK w Zamościu). Twórczość Ludowa 1993 nr 3/4 s. 71-73 (nt. działaln. Wojewódzkiego Domu Kultury w Zamościu, także w zakresie ...) szczegóły 
17.artykuł: Konopa Krzysztof: Gdzie sad zakwita w jasny ogień. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1990 nr 1 s. 33-37 (działalność Klubu Literackiego przy Wojewódzkim Domu Kultury...) szczegóły 
18.artykuł: Kronika bibliotek publicznych województwa zamojskiego (I półrocze 1996 roku). Bibliotekarz Zamojski 1996 nr 4 s. 105-122 (m.in. dotyczy wydarzeń literackich; oprac.: Anna Kuszczak, Feliksa Nie...) szczegóły 
19.artykuł: Kronika bibliotek publicznych województwa zamojskiego (I półrocze 1997 roku). Bibliotekarz Zamojski 1997 [nr] 2 s. 102-117 (m.in. dotyczy wydarzeń literackich...) szczegóły 
20.artykuł: Kronika bibliotek publicznych województwa zamojskiego (I półrocze 1998 roku). Wybór. Bibliotekarz Zamojski 1998 nr 2 s. 97-116 (m.in. dotyczy wydarzeń literackich; oprac.: Anna Kuszczak, Feliksa Nie...) szczegóły 
21.artykuł: Kronika bibliotek publicznych województwa zamojskiego II półrocze 1995 r.. Bibliotekarz Zamojski 1996 nr 3 s. 146-159 (m.in. dotyczy wydarzeń literackich; oprac.: Danuta Zwolińska...) szczegóły 
22.artykuł: Kronika bibliotek publicznych województwa zamojskiego (II półrocze 1996 roku). Bibliotekarz Zamojski 1997 [nr] 1 s. 105-118 (m.in. dotyczy wydarzeń literackich...) szczegóły 
23.artykuł: Kronika bibliotek publicznych województwa zamojskiegoi (II półrocze 1997 roku). Wybór. Bibliotekarz Zamojski 1998 nr 1 s. 85-98 (m.in. dotyczy wydarzeń kulturalnych; oprac.: Halina Zielińska, Mirosła...) szczegóły 
24.artykuł: Kronika Hyde Parku. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 2 s. 18 (not. inf. o Spotkaniach Literackich "Prowokacje" w Zamościu, 27-28 II ...) szczegóły 
25.artykuł: Kronika literacka. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 1 s. 21 (not. inf. o spotkaniu poetów regionu, Zamość, 4 XII 1992...) szczegóły 
26.artykuł: Linek Piotr: "Incydent" w Zamościu. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1992 nr 2 s. 14 (nota spraw. ze spotkania członków Grupy Poetyckiej "Incydent" z czytel...) szczegóły 
27.artykuł: Na przykład [Lublin] 1993 nr 5 s. 29 (nota o warsztatach literackich zorganizowanych przez Wojewódzki Dom Ku...) szczegóły 
28.artykuł: Prystupa Anna: To już 30 lat.... Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1994 nr 3 s. 6-10 (nt. trzydziestoletniej działalności Wojewódzkiego Domu Kultury w Zamoś...) szczegóły 
29.artykuł: Rok 2002 w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zamościu. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 3/4 s. 162-164 (dot. działalności edukacyjno-kulturalnej...) szczegóły 
30.artykuł: Rudy Anna: Trudne czasy dla kultury. Rozmowa z Marcinem Zamoyskim, prezydentem miasta Zamościa. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 1/2 s. 4-6 (dot. polityki kulturalnej i życia kulturalnego w Zamościu...) szczegóły 
31.artykuł: Surmacz Władysław: Utrzymać stan posiadania. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 2 s. 3-6 (wyw. z dyr. Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Wojewódzkiego w Zamośc...) szczegóły 
32.artykuł: Urban Robert: Nowe zamojskie media. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 1/2 s. 65-68 (m.in. nt. regionalnej prasy, stacji radiowych i telewizyjnych oraz por...) szczegóły 
33.artykuł: Ważniejsze przedsięwzięcia kulturalne w Zamościu w roku 2002. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2002 nr 3/4 s. 160-161  szczegóły 
34.artykuł: Z prac "Renesansu". Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 2 s. 59 (nt. działaln. Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego "Renesans"...) szczegóły 
35.artykuł: Zamojska kultura - obawy inadzieje. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 4 s. 4-8 (dyskusja, wypow.: Elżbieta Gnyp, Jerzy Kołodziejczyk, Stanisław Orłows...) szczegóły 
36.artykuł: Zielińska Halina: Kronika bibliotek publicznych powiatu zamojskiego (I półrocze 2000 roku). Wybór. Bibliotekarz Zamojski 2000 nr 2 s. 61-68 (m.in. dotyczy wydarzeń literackich...) szczegóły 
37.artykuł: Zwolińska Danuta: Zamojska Premiera Roku 1996. Bibliotekarz Zamojski 1996 nr 4 s. 26 (nt. "Zamojskiej Premiery Roku" imprezie poświęconej promocji debiutanc...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
38.artykuł: Bibliotekarz Zamojski 1996 nr 4 s. 97-98 (ogł....) szczegóły 
39.konkurs: Wojewódzki Konkurs Poetycki im. Andrzeja Józefa Misiury dla poetów z Zamojszczyzny na debiut autorski i tomik podebiutancki (1996). (laureaci w kategorii: tomik podebiutancki: Aleksandra Kujawska, Marius...) szczegóły 
40.konkurs: Wojewódzki Konkurs Poetycki im. Andrzeja Józefa Misiury dla poetów z Zamojszczyzny na tomik poetycki (debiut autorski i tomik podebiutancki) (1997). (termin nadsyłania prac do 31 XII 1998...) szczegóły 
41.artykuł: Wojewódzki Konkurs Poetycki im. Andrzeja Józefa Misiury. Bibliotekarz Zamojski 1998 nr 1 s. 77-79 (cele i regulamin konkursu...) szczegóły 
42.artykuł: Wojewódzki Konkurs Poetycki (Im. J.A. Misiury). Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 4 s. 94 (laureaci...) szczegóły 
43.artykuł: Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 3 s. 94 (ogłoszenie...) szczegóły