Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ukraina (kontakty z zagranicą)
Możesz zmienić zakres lat: do

Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ukraina (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Kultura polska w życiu Ukrainy. Historia. Dzień dzisiejszy. Materiały z II międzynarodowej konferencji naukowej. Kijów, 6-9 listopada 1997 roku = Pol's'ka kul'tura v zhittih Ukrajini. Istorihja. S'ogodennja. Materihali II Mihzhnarodnoji naukovoji konferencihji. Kijiv, 6-9 listopada 1997 roku. 2000 ([Zawiera m.in.:] Od Rady Redakcyjnej. - Jerzy Wowk: Od Redaktora nauko...) szczegóły 
recenzja: Bohomolec Maria Klara: Cracovia Leopolis 2001 nr 4 s. 48  szczegóły 
2.książka: Polska - Ukraina: partnerstwo kultur. 2003 ([Zawiera m.in.:] Bogusław Bakuła: Od redaktora. - Bogusław Bakuła: Wpr...) szczegóły 
3.książka: Polska - Ukraina spotkanie kultur. Materiały z sesji naukowej. 1997 (Tadeusz Stegner: Wstęp. * [Zawiera referaty wygłoszone na sesji naukow...) szczegóły 
4.książka: Prus Edward: Hulajpole. Burzliwe dzieje Kresów Ukrainnych (od słowiańskiego świtu do Cudu nad Wisłą). 2003 ([M.in. nt. tekstów literackich]....) szczegóły 
5.książka: Spotkania polsko-ukraińskie. 1992 (Materiały z I spotkania polsko-ukraińskiego, Lublin, 22 XI 1990; org. ...) szczegóły 
recenzja: Cesarz Elżbieta: Spotkania polsko-ukraińskie. Polska i Jej Wschodni Sąsiedzi 1997 [t. 1] s. 273-275  szczegóły 
recenzja: Panek Tomasz: Spotkania na pograniczu. Kamena 1993 nr 3/4 s. 53  szczegóły 
6.książka: Tożsamość i partnerstwo. Studia z dziejów najbliższego sąsiedztwa. Mappa mundi studia in honorem Adamowi Wirskiemu z okazji 60-lecia urodzin i 30-lecia pracy naukowej = Totožn`ist' ta partnerstvo : stud`ii vzaemin najbližčih susidiv : mappa mundi studia in honorem Adamu Virs'komy z nagodi 60-r`iččâ v`id dnâ naroždennâ ta 30-r`iččâ naukovoi d`iâl'nost`i. 2000 ([Zawiera m.in.:] * Rozdz. I. Problematyka stosunków wewnętrznych i mię...) szczegóły 
recenzja: Ostrokólski Andrzej: Biuletyn Ukrainoznawczy = Ukrajinoznavchijj Bjuleten' 2003 [nr] 8 (2002) s. 306-310  szczegóły 
7.książka: Treści i mechanizmy przenikania kultur na pograniczu polsko-ukraińskim. Materiały z warsztatów studenckich. 2003 ([Zawiera m.in.:] Henryk Bednarski: Wprowadzenie. - Ljudmila Kostjuk: U...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
8.impreza: "Dialog kultur w polskiej i ukraińskiej literaturze" - międzynarodowa konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Diariusz wydarzeń uniwersyteckich (styczeń-czerwiec 2002). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2002 r. 45 nr 4/5 s. 137 (not....) szczegóły 
artykuł: Kalendarium. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 2 s. 21 (not....) szczegóły 
9.impreza: Dni Kultury Polskiej w Kijowie (1995).  szczegóły 
artykuł: Dni Kultury Polskiej w Kijowie. Krynica 1995 nr 7 s. 6 (podsumowanie...) szczegóły 
artykuł: Panteluk Stanisław: Drodzy Czytelnicy!. Krynica 1995 nr 7 s. 1 (art. wstępny, m. in. ogólna ocena filmów prezentowanych podczas imprez...) szczegóły 
10.impreza: "Kultura polska w życiu Ukrainy - historia i dzień dzisiejszy" - międzynarodowa konferencja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Bajcar Adam: Kultura polska w życiu Ukrainy. Refleksje z konferencji naukowej w Kijowie. Lithuania 1998 nr 1/2 s. 43-47  szczegóły 
artykuł: Dragin Borys: Konsolidacja sił intelektualnych. Dziennik Kijowski 1997 nr 22 s. 3 (sprawozdanie; z fragmentami wypowiedzi uczestników...) szczegóły 
artykuł: Geremek Bronisław: Dziennik Kijowski 1997 nr 21 s. 2 (list do organizatorów z podziękowaniem za zorganizowanie sesji...) szczegóły 
artykuł: Międzynarodowa konferencja popularno-naukowa "Kultura polska w życiu Ukrainy - historia, dzień dzisiejszy". Dziennik Kijowski 1997 nr 21 s. 2 (nota...) szczegóły 
artykuł: Pakosz Teresa: Kultura polska w życiu Ukrainy. Myśl Polska o Kresach 1997 nr 12 s. 2 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Umański Zbigniew: Kultura polska w życiu Ukrainy. Semper Fidelis 1998 nr 1 s. 34 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
11.impreza: "Litwa Mickiewiczowska a świat słowiański" - kolokwium (1998).  szczegóły 
artykuł: Neporożnia Nadija: Stowarzyszenie Ukrainistów. Tradycja promieniuje. Znad Wilii 1999 nr 7 s. 4 (spraw....) szczegóły 
12.impreza: Mihzhnarodnijj kongres ukrajinihstihv [Międzynarodowy Kongres Ukrainistów (MAU)] (1999).  szczegóły 
artykuł: Chynczewska-Hennel Teresa: Czwarty Międzynarodowy Kongres Ukrainoznawców. Barok 1999 nr 2 s. 247  szczegóły 
artykuł: Kononenko Irena, Spiwak Orest: Językoznawstwo na Kongresie. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2000 z. 10 s. 445-449 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Nazaruk Bazyli: Czwarty Międzynarodowy Kongres Ukrainistów, Odesa[!] 26-29 sierpnia 1999 roku. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2000 z. 10 s. 439-445 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Koniewa Jarosława: Chetvertijj mihzhnarodnijj kongres ukrajinihstihv, 26-29 serpnja 1999 r., Odesa. Acta Polono-Ruthenica 2000 [t.] 5 s. 377-378 (sprawozdanie...) szczegóły 
13.impreza: "Mit o Ukraińcach w świadomości Polaków a mit o Polakach w świadomości Ukraińców" - sesja naukowa (1992).  szczegóły 
artykuł: A.S.: Fraza 1993 nr 3/4 s. 135-136 (spraw....) szczegóły 
14.impreza: "Modele i praktyka polsko-ukraińskich związków kulturowych: literatura, sztuka, filozofia, historia XX wieku" - konferencja komparatystyczna (2000).  szczegóły 
artykuł: Bakuła Bogusław: Spotkanie polsko-ukraińskie. Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 277-278 (sprawozdanie...) szczegóły 
15.impreza: "Pogranicze kultur" - konferencja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Zatorski Ryszard: Rozdroża kresowe (Kultura pogranicza czy pogranicze kultur?. Trybuna 1995 nr 227 s. 13 (nota...) szczegóły 
16.impreza: "Polacy - Ukraińcy na przestrzeni dziejów" - konferencja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Łanocha Dariusz: Pojednanie przez prawdę (Polska - Ukraina). Trybuna 1997 nr 248 s. 17 (sprawozdanie; m.in. dotyczy literatury...) szczegóły 
17.impreza: "Polacy w Kijowie" - konferencja naukowa (2001).  szczegóły 
artykuł: Filler Witold: Polacy w Kijowie. Nowe Kontrasty 2001 nr 12 s. 18 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Osadczy Włodzimierz: Konferencja naukowa w Kijowie. Nowe Kontrasty 2001 nr 12 s. 17-18 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Osadczy Włodzimierz: Konferencja "Polacy w Kijowie". Collectanea Theologica 2002 nr 2 s. 187-192 (sprawozd....) szczegóły 
artykuł: Osadczy Włodzimierz: Polacy w Kijowie. Biuletyn Ukrainoznawczy = Ukrajinoznavchijj Bjuleten' 2002 [nr] 7 (2001) s. 262-266 (sprawozdanie...) szczegóły 
recenzja: Horbatowski Piotr: Sprawozdanie z miedzynarodowej konferencji naukowej "Polacy w Kijowie". Przegląd Polonijny 2002 z. 2 s. 81-88  szczegóły 
18.impreza: "Polska - Słowiańszczyzna Wschodnia" - konferencja naukowa (2001).  szczegóły 
artykuł: Andrusiewicz Andrzej: Polska i Jej Wschodni Sąsiedzi 2003 t. 3 s. 303-304 (spraw....) szczegóły 
19.impreza: "Polsko-ukraińskie pogranicze kulturowe" - międzynarodowe sympozjum naukowe (1997).  szczegóły 
artykuł: Berdychowska Bogumiła: Polsko-ukraińskie spotkania. Kultura [Paryż] 1997 nr 12 s. 109-111 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Berdychowska Bogumiła: Polsko-ukraińskie spotkanie naukowe. Biuletyn [Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego] 1997 [nr] 3 s. 159-160 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1997 nr 11 s. 155 (not....) szczegóły 
20.impreza: "Polsko-ukraińskie powiązania językowe" - międzynarodowa konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Nowacka Dagmara: Konferencja naukowa "Polsko-ukraińskie powiązania językowe" . Biuletyn Informacyjny 2002 nr 7 s. 100-101 (sprawozdanie...) szczegóły 
21.impreza: "Polsko-ukraińskie relacje kulturalne, literackie i historyczne 1890-1990 (ze szczególnym uwzględnieniem okresu 1914-1944)" - międzynarodowa konferencja komparatystyczna (1999).  szczegóły 
artykuł: Bakuła Bogusław: Polska - Ukraina: początek intensywnych kontaktów w Poznaniu. Życie Uniwersyteckie 2000 nr 1/2 s. 18-19 (sprawozdanie...) szczegóły 
22.impreza: "Polsko-ukraińskie spotkania" - międzynarodowa konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Borodziej Włodzimierz: Otwarcie Konferencji. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2000 z. 10 s. 8 (tekst przemówienia...) szczegóły 
artykuł: Kozak Stefan: Powitanie. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2000 z. 10 s. 7 (tekst przemówienia...) szczegóły 
artykuł: Nazaruk Bazyli: Polsko-ukraińskie stosunki: wczoraj, dziś, jutro.... Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2000 z. 10 s. 450-455 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Pavlichko Dmitro: Slovo na vihdkrittja. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2000 z. 10 s. 8 (tekst przemówienia...) szczegóły 
23.impreza: "Polsko-ukraińskie stosunki w okresie międzywojennym w kontekście sojuszu Piłsudski-Petlura i międzynarodowych uwarunkowań" - międzynarodowe sympozjum naukowe (1995).  szczegóły 
artykuł: Nazaruk Bazyli: Polsko-ukraińskie stosunki w okresie międzywojennym w kontekście sojuszu Piłsudski-Petlura i międynarodowych uwarunkowań (Warszawa, 23-25 października 1995). Slavia Orientalis 1996 nr 3 s. 448-450 (sprawozdanie; m.in. dot. literatury i życia literackiego ukraińskiego ...) szczegóły 
24.impreza: "Polsko-ukraińskie związki literackie, kulturalne i historyczne w XIX-XX wieku" - międzynarodowe sympozjum naukowe (1998).  szczegóły 
artykuł: Poezja 1998 nr 1 s. 118 (nota spraw....) szczegóły 
25.impreza: "Ukraina - Polska: w stronę dialogu" - wystawa (2000). (m.in. dot. piśmiennictwa literackiego i naukowego...) szczegóły 
artykuł: Jabłoński Eugeniusz: W stronę dialogu. Nowe Kontrasty 2000 nr 12 s. 21-22 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Łaskarzewska Hanna: "Ukraina - Polska: w stronę dialogu". Polskie piśmiennictwo o Ukrainie. Poradnik Bibliotekarza 2001 nr 1 s. 20-22  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2001 nr 73 s. 193 (not. o wystawie...) szczegóły 
artykuł: Łaskarzewska Hanna: Wystawa "Ukraina - Polska: w stronę dialogu". Dziennik Kijowski 2000 nr 20 s. 4-5  szczegóły 
26.impreza: "Wieczór pisarzy ukraińskich" (2001).  szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 207 (nota o spotkaniu z pisarzami: Viktor Bojko, Anatolij Kychynskij, Ivan ...) szczegóły 
27.impreza: "Wieloetniczność Europy i kultury narodowe" - seminarium pisarzy polskich i ukraińskich (1998).  szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1999 nr 1 s. 80 (nota...) szczegóły 
    Nagrody (alfabet tytułów)
28.nagroda: Nagroda im. Wasyla Stefanyka (2001). (Stefan Kozak za wkład w rozwój światowego literaturoznawstwa oraz za z...) szczegóły 
artykuł: Z życia uczelni. Nagroda im. Wasyla Stefanyka. Uniwersytet Warszawski 2001 nr 3 s. 4  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
29.artykuł: Astaf'ev Oleksandr: Pol's'ko-ukrajins'kih vzajemini tradicihji, vplivi, zbagachennja. x 2000 ([w czasopiśmie:] Slovo ih Chas (Kijiv) 2000 nr 6 s. 85-86 [za: ...) szczegóły 
30.artykuł: Białokozowicz Bazyli: Antoni Serednicki - rzecznik i orędownik polsko-ukraińskiego przymierza, porozumienia i współpracy. Acta Polono-Ruthenica 1999 [t.] 4 s. 291-309  szczegóły 
31.artykuł: Biela Bogusław: Świadectwo poety, czyli literatura ukraińska w kręgu zainteresowań paryskiej "Kultury". Akcent 2000 nr 3 s. 162-165  szczegóły 
32.artykuł: Budniak Danuta: Polskojęzyczne utwory o tematyce ukraińskiej. Białostocki Przegląd Kresowy 1998 t. 6 s. 29-37 (nt. zapożyczeń leksykalnych polsko-ukraińskich od XV w....) szczegóły 
33.artykuł: Budniak Danuta: Z historii badań kontaktów polsko-ukraińskich. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Filologia Rosyjska 1995 [z.] 33 (1994) s. 33-40 (dotyczy także literatury...) szczegóły 
34.artykuł: Bułachowska Julia: Takim go znaliśmy, takim go pamiętamy ("Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci"). Dziennik Kijowski 1997 nr 5 s. 6 (wspomnienie o Anatolu Romeyce i jego zasługach w dziedzinie umacniania...) szczegóły 
35.artykuł: Czałdranian Leonid: Zza miedzy. Magazyn Literacki 1993 nr 1 (5) s. 43-44 (wyw. z przewodniczącym organizacji "Biały Ptak" zrzeszającej polskich...) szczegóły 
36.artykuł: Czarnik Oskar Stanisław: Z dziejów upowszechniania książki polskiej na Ukrainie. Rocznik Biblioteki Narodowej 2003 t. 35 s. 339-350 (od XVI/XVII wieku do XX w....) szczegóły 
37.artykuł: Dyskusja "Przyszłość stosunków polsko-ukraińskich, propozycje i zadania dla uczonych, twórców kultury, wydawców, działaczy politycznych, społecznych i religijnych. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1993 t. 3 s. 23-32 (wypowiedzi: Bogumiła Berdychowska, Oleg Gnatjuk, Ryszard Łużny, Włodzi...) szczegóły 
38.artykuł: Gawrychowska-Sowul Małgorzata: Doświadczenie historyczne lat 1917-1920 na pograniczu polsko-ukraińskim w świadectwach literatury polskiej. Gryfita 2001 nr 23/24 s. 48-52  szczegóły 
39.artykuł: Gdańsk - Lwów: doświadczenia pogranicza. [Dyskusja]. Przegląd Polityczny 2000 nr 46/47 s. 35-44, 47 ([wypowiedzi:] Bogumiła Berdychowska, Wojciech Duda, Wojciech Hrynkiewi...) szczegóły 
40.artykuł: [Giedroyc Jerzy] REDAKTOR: Notatki Redaktora. Kultura [Paryż] 1996 nr 3 s. 102 (nota o drukowaniu przez ukraińskie wydawnictwo "Proswita" (Lwów) "Bibl...) szczegóły 
41.artykuł: Gorova Julihja: Pol's'ko-ukrajins'kih vzajemini tradicihji, vplivi, zbagachennja. x 2000 ([w czasopiśmie:] Slovo ih Chas (Kijiv) 2000 nr 12 s. 75-77 [za:...) szczegóły 
42.artykuł: Grześczak Marian: Kiosk (56). Twórczość 2003 nr 4 s. 135-138 (dot. tłumaczeń poezji polskiej i antologii poezji polskich wydawanych ...) szczegóły 
43.artykuł: Hryckowian Jarosław: Polska i Ukraina (Zarys związków literackich). Rocznik Koszaliński 1993 nr 23 s. 120-134  szczegóły 
44.artykuł: Hryckowian Jarosław: Polsko-ukraińskie pogranicze kulturowe na łamach "Enciklopedihji ukrajinoznavstva". Acta Polono-Ruthenica 1997 [t.] 2 s. 447-458 (omówienie zawartości wydanej na emigracji encyklopedii ukrainoznawstwa...) szczegóły 
45.artykuł: Karabowicz Tadeusz: Piewcy stepowej Hellady. O ukraińskiej poezji w Polsce. x 2003 (w ks.: Historia i literatura mniejszości narodowych i grup etnicznych ...) szczegóły 
46.artykuł: Kirchihv R.: Z ihstorihji pol's'ko-ukrajins'kogo kul'turnogo spihvrobihtnictva. Slov'jans'ke Lihteraturoznavstvo i Fol'kloristika 1989 r. 17 s. 73-79 (w XIX-XX w....) szczegóły 
47.artykuł: Kresy Literackie 1992 nr 2 s. 53 (not. o wizycie pisarzy ukrańskich w Lublinie: Jurko Andrukhovich, Myko...) szczegóły 
48.artykuł: Kultura [Paryż] 1989 nr 12 s. 148 (not. o udziale w Dniach Kultury Ukraińskiej w Polsce od 16 X 1989 pisa...) szczegóły 
49.artykuł: K.M.: Proza Brunona Schulza po ukraińsku. Rzeczpospolita 1996 nr 31 s. 25 (nt. nowej serii wydawniczej Biblioteka Literatury Polskiej XX Wieku lw...) szczegóły 
50.artykuł: Koprowski Marek A.: Chwytanie byka za rogi. Nowe Kontrasty 1999 nr 9 s. 20 (dot. kontaktów kulturalnych między Polską a Ukrainą; m.in. nt. planów ...) szczegóły 
51.artykuł: Kozak Michał: Stosunki polsko-ukraińskie w Przemyślu na łamach polsko- i ukraińskojęzycznej prasy amerykańskiej i zachodnioeuropejskiej. Biuletyn [Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego] 1999 [nr] 4 (1998) s. 153- (wykaz bibliograficzny; m.in. dotyczy literatury i wydarzeń kulturalnyc...) szczegóły 
52.artykuł: Kozak Stefan: "Dniepr i Wisłę związać pieśni stuła". Kultura [Paryż] 1991 nr 10 s. 15-24 (rola Kultury (Paryż) w stosunkach polsko-ukraińskich; m.in. zas...) szczegóły 
53.artykuł: Kozak Stefan: Nova ukrajins'ka lihteratura v pol's'komu kontekstih. Slavia Orientalis 1996 nr 2 s. 177-184 (nt. przenikania ukraińskich wpływów i inspiracji artystycznych do lite...) szczegóły 
54.artykuł: Kozak Stefan: Polsko-ukraińskie kulturowe pogranicze. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1998 z. 6/7 s. 7-23 (tematyka ukraińska w literaturze polskiej; z fragm. tekstów...) szczegóły 
55.artykuł: Kozak Stefan: Polsko-ukraińskie pogranicze: między konfliktem a dialogiem. Krasnogruda 1995 nr 4 s. 203-206 (m.in. o nieobecności w polskim myśleniu o Ukrainie poglądów m.in. Mari...) szczegóły 
56.artykuł: Kozak Stefan: The Polish-Ukrainian Frontier: Between Conflict an Dialogue. x 1998 ([w ks. zb.:] Culture of the time of transformation. International cong...) szczegóły 
57.artykuł: Kozak Stefan: W stronę dobrosąsiedzkiej przyszłości - czyli o Polakach i Ukraińcach. Biuletyn [Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego] 1997 [nr] 3 s. 102-118 (nt. mitów i stereotypów we wzajemnych kontaktach na przykładzie publik...) szczegóły 
58.artykuł: Kuźbida Robert: Tematyka ukraińska na łamach dziennika "Nowiny" w latach 1989-1990. Biuletyn Ukrainoznawczy = Ukrajinoznavchijj Bjuleten' 2003 [nr] 8 (2002) s. 254-266 (wykaz bibliograficzny; m.in. nt. kontaktów literackich i kulturalnych ...) szczegóły 
59.artykuł: Lembowicz Tadeusz: Literatura polska we Lwowie. Nowe Kontrasty 1996 nr 3 s. 25-26 (nt. powstania ukraińskiej serii "Biblioteka Literatury Polskiej XX wie...) szczegóły 
60.artykuł: Łukasiewicz Roman: Dziennik Kijowski 2001 nr 3 s. 3 (nt. działaln. Towarzystwa Kultury Polskiej w Kostopolu w zakresie popu...) szczegóły 
61.artykuł: Łużny Ryszard: Ruś - Ukraina (wiek X - XVIII) i wiedza o niej w życiu kulturalnym Polski - wczoraj i dziś. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1993 t. 1/2 (1992/1993) s. 9-16  szczegóły 
62.artykuł: Łużny Ryszard: Z pogranicza literatury: od czasów dawnych do współczesności. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1998 z. 6/7 s. 24-34 (nt. kontaktów literackich polsko-ukraińskich na przestrzeni dziejów...) szczegóły 
63.artykuł: Mak Antoni: Wpisani w pejzaż. Nowe Kontrasty 1997 nr 6 s. 5-6 (m.in. nt. działalności popularyzującej kulturę i literaturę polską we ...) szczegóły 
64.artykuł: Mikołajczak Stanisław T.: Polska poezja na Ukrainie. Nowe Kontrasty 1998 nr 8 s. 20-21 (dot. ukazujących się na Ukrainie wydań polskiej poezji przygotowanywan...) szczegóły 
65.artykuł: Minister kultury Ukrainy w Warszawie. Aneks Trybuny 2002 nr 218 s. B (not. nt. wizyty ministra kultury Jurija Boguckiego w Warszawie...) szczegóły 
66.artykuł: Mnich Roman: Ukraińsko-polskie stosunki literackie na kartach trzeciego tomu "Ukraińskiej encyklopedii literackiej" (nieakademickie uwagi o akademickiej publikacji). Akcent 2000 nr 3 s. 120-124  szczegóły 
67.artykuł: Mokry Ladislav: Attitudes of Polish and Russian cultural elites towards the Ukrainian idea of independence. x 1998 ([w ks. zb.:] Culture of the time of transformation. International cong...) szczegóły 
68.artykuł: Mokry Włodzimierz: Elity polskie i rosyjskie wobec Ukrainy. Krasnogruda 1994 nr 2/3 s. 189-193 (od XVII w. do 1980 r....) szczegóły 
69.artykuł: Mokry Włodzimierz: Od stereotypu do partnerstwa w stosunkach polsko-ukraińskich. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1996 t. 5/6 (1995/1996) s. 114-117  szczegóły 
70.artykuł: Mokry Włodzimierz: Tolerancja - pobłażanie czy akceptacja?. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1996 nr 3/4 s. 1-8 (nt. wzajemnych kontaktów od XVII w. po współczesność...) szczegóły 
71.artykuł: Morenec' Volodimir: Navkolo pitannja pro "Modernihsts'kijj ihronihchnijj diskurs" (urivok z monografihji "Nacihonal'nih shljakhi poetichnogo modernu: Ukrajina - Pol'shha: XX stolihttja). Slavia Occidentalis 2000 t. 57 s. 197-206  szczegóły 
72.artykuł: Nazaruk Bazyli: Dzieło życia Hryhorija Koczura. Z dorobku ukraińskiej szkoły przekładu artystycznego. Recepcja Transfer Przekład 2002 [t.] 1 s. 151-169 (sylwetka tłumacza; szerzej o przekładach z literatury polskiej...) szczegóły 
73.artykuł: Osadchuk Bogdan: Rozkrijjmo karti, panove! (Rozmova z profesorom Vil'nogo ynihversitetu v Zakhihdnomu Berlihnih Bogdanom Osadchukom). Zustriczi = Zustrihchih 1990 nr 1/2 s. 24-32 (wywiad m.in. nt. stosunków polsko-ukraińskich w dziedzinie literatury ...) szczegóły 
74.artykuł: Osadczuk Bohdan: Karty na stół, panowie! (Rozmowa z profesorem Wolnego Uniwersytetu w Berlinie Zachodnim Bohdanem Osadczukiem). Zustriczi = Zustrihchih 1990 nr 3/4 s. 93-101 (wywiad m.in. nt. stosunków polsko-ukraińskich w dziedzinie literatury ...) szczegóły 
75.artykuł: Pawłyczko Dmytro: Droga do Europy. Nowe Kontrasty 1999 nr 5 s. 3-6 (wyw. m.in. nt. przekładów na jęz. ukraiński polskiej poezji oraz konta...) szczegóły 
76.artykuł: Pawłyszyn Ołeh: Stosunki ukraińsko-polskie na łamach lwowskiej gazety "Mołodaja Hałyczyna" w 1997 roku. Biuletyn [Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego] 1999 [nr] 4 (1998) s. 139-152 (wykaz bibliogr.; m.in. dot. literatury i wydarzeń kulturalnych; z not....) szczegóły 
77.artykuł: Poplavs'ka Natalja: Ukrajins'ka proza kincja XVI - pershoji polovini XVII stolit' u konteksti ukrajins'ko-pol's'kikh vzaehmin. x 1999 ([W ks. zb.:] Literatura Słowian Wschodnich. Tendencje rozwojowe, przew...) szczegóły 
78.artykuł: Poźniak Telesfor: Slavia Orientalis 1999 nr 2 s. 298-304 (omówienie zawartości "Warszawskich Zeszytów Ukrainoznawczych" 1998 z. ...) szczegóły 
79.artykuł: (Ratau): "Ballady i romanse" [A. Mickiewicza] w kijowskim salonie literackim. Nowości 1989 nr 8 s. 5 (o inauguracji działalności salonu literacko-muzycznego "Przyjaźń" w Ki...) szczegóły 
80.artykuł: Riabczuk Mykoła: (Nie)możliwość dialogu. x nr s. ([w ks.:] Chrześcijaństwo w dialogu kultur na Ziemiach Rzeczypospolitej...) szczegóły 
81.artykuł: Rjabchuk Mykola: Polskie lektury Ukraińców. Kultura i Życie 1991 nr 26 s. 10 (wywiad z red. ukraińskiego miesięcznika Vsesvit nt. poczytności...) szczegóły 
82.artykuł: Rubakevich Oksana: Pitannja ukrajins'ko-pol's'kikh kul'turno-mistec'kikh vzajemin v Galichinih u pershijj tretihij XX st. x 1999 ([W ks.:] Ukrajins'ko-pol's'kih vidnosini v XX stolihttih. Derzhavnihst...) szczegóły 
83.artykuł: Siciak Anna: Ukraina i stosunki polsko-ukraińskie na łamach dziennika "Rzeczpospolita" w 1997 r.. Biuletyn [Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego] 1999 [nr] 4 (1998) s. 123-138 (wykaz bibliogr.; m.in. dot. literatury i wydarzeń kulturalnych; z not....) szczegóły 
84.artykuł: Siciak Anna: Ukraina i stosunki polsko-ukraińskie na łamach dziennika "Rzeczpospolita" w latach 1998-1999. Biuletyn Ukrainoznawczy = Ukrajinoznavchijj Bjuleten' 2001 [nr] 6 (2000) 141-177 (wykaz bibliograficzny; m.in. nt. kontaktów literackich i kulturalnych ...) szczegóły 
85.artykuł: Sielicki Franciszek: Polsko-ukraińskie stosunki kulturalne w XV wieku. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 1 s. 33-43  szczegóły 
86.artykuł: Smaszcz Waldemar: Twórcy z Kijowa w Polsce. Słowo Powszechne 1992 nr 8 z 21/23 II s. 6 (nt. ukraińskich pisarzy: Antonina Cwid, Leonid Czaldranin, Natalia Pok...) szczegóły 
87.artykuł: Stepanov Evgenijj: O pol'sko-vostochnoslavjanskom sociokul'turnom vzaimodejjstvii na primere dejatel'nosti Odesskogo (Novorossijjskogo) universiteta. Kieleckie Studia Rusycystyczne 1998 t. 8 s. 25-31 (nt. naukowych i kulturalnych związków Polaków z Uniwersytetem Odesskim...) szczegóły 
88.artykuł: Stępień Stanisław: Będzie ożywienie czy grozi nam marazm?. Nowe Kontrasty 2000 nr 3 s. 3-5 (wyw. z dyrektorem Południowo-Wschodniego Instytutu Naukowego w Przemyś...) szczegóły 
89.artykuł: Stępień Stanisław: Polska - Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa. x 1990 ([W ks. zb.:] Polska - Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa. T. 1: Studia z dzi...) szczegóły 
90.artykuł: Stryjek Tomasz: Stosunki polsko-ukraińskie XX wieku we współczesnej historiografii polskiej. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2000 z. 10 s. 253-267 (m.in. dot. literatury i kultury...) szczegóły 
91.artykuł: Szewczenko Stanisław: Polska poezja w Ukrainie. Dziennik Kijowski 2002 nr 22 s. 3 (referat wygłoszony podczas XXXI Warszawskiej Jesieni Poezji...) szczegóły 
92.artykuł: Szlifiński Janusz: Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1997 t. 5/6 (1996/1997) s. 465-469 (omówienie serii Polska-Ukraina 1000 lat sąsiedztwa t. 1-3 wyd. ...) szczegóły 
93.artykuł: Szpociński Andrzej: Formy prezentacji kultury ukraińskiej i polsko-ukraińskich związków kulturalnych w podręcznikach do języka polskiego. Kultura i Społeczeństwo 1993 nr 3 s. 72-76  szczegóły 
94.artykuł: Varjanka M.: Istorihja pol'sko-ukrajins'kikh kul'turnikh vihdnosin. Zagoroda 1999 nr 2 s. 30-32 (od X w....) szczegóły 
95.artykuł: Vasilenko Volodymyr: Pol'ska literatura na Ukrajini. Arkhivni znakhidki ostannikh lit. x 1991 ([W ks. zb.:] Język, literatura, kultura Słowian dawniej i dziś. Materi...) szczegóły 
96.artykuł: Verves Grygorij Davydovich: Taras Shevchenko i pol'ska kul'tura. x 1989 ([W ks. zb.:] Shevchenko i svit. Literaturno-kritichni statti. Kijiv 19...) szczegóły 
97.artykuł: Vincenz Andrzej: Zrozumieć Ukraińców. Kultura [Paryż] 1991 nr 7/8 s. 139-155 (wyw. z prof. uniwersytetu w Getyndze nt. kontaktów polsko-ukraińskich;...) szczegóły 
98.artykuł: Vincenz Andrzej: Zrozumieć Ukraińców. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1992 t. 2 s. 43-46 (fragmenty wypowiedzi...) szczegóły 
99.artykuł: Wachnina Larissa: Dzień dzisiejszy kultury polskiej na Ukrainie. x 2002 ([w ks. zb.:] Fascynacje folklorystyczne. Księga poświęcona pamięci Hel...) szczegóły 
100.artykuł: Weretiuk Oksana: Polsko-ukraińskie kontakty literackie w Polsce międzywojennej. Gazeta Lwowska 1996 nr 21 s. 5  szczegóły 
101.artykuł: Wiśniewska Elżbieta: Rola Bohdana Łepkiego w procesie popularyzacji literatury ukraińskiej w Polsce. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 110-111 (streszcz. ref....) szczegóły 
102.artykuł: Zabużko Oksana: Od "Małej apokalipsy" do "Moskowiady". Więź 1998 nr 3 s. 60-69 (spojrzenie na stosunki kulturalne polsko-ukraińskie...) szczegóły 
103.artykuł: Zarecka Taisija: Centrum Studiów Ukraińsko-Polskich w Kijowie. Biuletyn Ukrainoznawczy = Ukrajinoznavchijj Bjuleten' 2000 [nr] 5 (1999) s. 257-258 (nt. powołania i programu działania instytutu, m.in. w dziedzinie konta...) szczegóły 
104.artykuł: Ziejka Franciszek: Budujemy dom przymierza. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1993 t. 3 s. 20-22  szczegóły 
105.artykuł: Zuljak Ivan: Ukrajins'ko-pol's'kih kul'turnih zv'jazku (druga polobina XIX st.). x 1999 ([W ks.:] Ukrajins'ko-pol's'kih vidnosini v XX stolihttih. Derzhavnihst...) szczegóły