Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Pięcioksiąg
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Pięcioksiąg
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Brzegowy Tadeusz: Pięcioksiąg Mojżesza. Wprowadzenie i egzegeza Księgi Rodzaju 1-11. 2002  szczegóły 
2.książka: Brzegowy Tadeusz: Pięcioksiąg Mojżesza. Wprowadzenie i egzegeza Księgi Rodzaju 1-11. 1995  szczegóły 
3.książka: Brzegowy Tadeusz: Pięcioksiąg Mojżesza. Wprowadzenie i egzegeza Księgi Rodzaju 1-11. 1997  szczegóły 
recenzja: Rubinkiewicz Ryszard: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 41 nr 1/2 s. 195-198  szczegóły 
4.książka: Brzegowy Tadeusz: Pięcioksiąg Mojżesza. Wprowadzenie i egzegeza Księgi Rodzaju 1-11. 1998  szczegóły 
5.książka: Lemański Janusz: Pięcioksiąg dzisiaj. 2002  szczegóły 
recenzja: Karczewski Marek: Studia Elbląskie 2003 t. 5 s. 341-342  szczegóły 
recenzja: Kielak Anna: Teologia i Człowiek 2003 nr 1 s. 258-262  szczegóły 
recenzja: Kotecki Dariusz: Collectanea Theologica 2003 nr 2 s. 210-213  szczegóły 
6.książka: Murphy Roland Edmund: Odpowiedzi na 101 pytań o Torę. 2003 ([Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące poszczególnych k...) szczegóły 
7.książka: Niesiołowski-Spano Łukasz: Mityczne początki miejsc świętych w Starym Testamencie. 2003 ([Analiza biblijnych mitów etiologicznych o początkach i okolicznościac...) szczegóły 
8.książka: Salas Antonio: Wędrówka narodu. Pięcioksiąg i księgi historyczne. 1998  szczegóły 
9.książka: Synowiec Juliusz Stanisław: Pięcioksiąg. Wprowadzenie do Ksiąg - Rodzaju, Wyjścia, Kapłańskiej, Liczb i Powtórzonego Prawa. 2000 (I. Wiadomości ogólne: Nazwy, tekst i treść "Pięcioksięgu". Wyobrażenie...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 2 s. 157 (nota...) szczegóły 
10.książka: Zawiszewski Edward: Pięcioksiąg, Księgi historyczne. Wstęp szczegółowy, komentarz do Ks. Rodz. 1,1 -11,9. 1996  szczegóły 
recenzja: Klimek Piotr: Warszawskie Studia Teologiczne 1998 t. 11 (1998) s. 344-345  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
11.impreza: "Dlaczego warto studiować Torę" - otwarte konwersatorium teologów i filozofów (2002).  szczegóły 
artykuł: Kalendarium. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 1 s. 22  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Bartoszewicz Dariusz: Czy biblijni Chiwwici mogą być utożsamiani z Hurytami?. Warszawskie Studia Teologiczne 2000 t. 12 (1999) cz. 1 s. 21-28 (w oparciu o krytykę tekstu Pięcioksięgu, dot. szczególnie Księgi Rodza...) szczegóły 
13.artykuł: Benka Urszula M.: O kuszeniu Abrahama. Rita Baum 2002 nr 5 s. 119-120 (nt. posłuszeństwa Abrahama w kontekście Dekalogu i w perspektywie baśn...) szczegóły 
14.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Kapłani i lewici w tradycji kapłańskiej Pięcioksiągu. Collectanea Theologica 2002 nr 3 s. 5-32  szczegóły 
15.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Kompozycja Pięcioksięgu według Johna van Setersa. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 325-355  szczegóły 
16.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Najnowsze teorie na temat powstania Pięcioksięgu - próba oceny. Collectanea Theologica 2002 nr 1 s. 11-44  szczegóły 
17.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Zbiory prawne Pięcioksiągu i ich rola w kompozycji dzieła. Tarnowskie Studia Teologiczne 2002 t. 21 z. 1/2 s. 21-62  szczegóły 
18.artykuł: Gebert Konstanty: Judaizm: Tora - Prorocy - Pisma. Scriptores 2003 nr 1 s. 47-49  szczegóły 
19.artykuł: Górka Bogusław: Dekalog. Kodeks moralności czy prawa?. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2003 r. 46 nr 3/4 s. 11-44 (z tekstami dwóch wersji Dekalogu...) szczegóły 
20.artykuł: Hanelt Tadeusz: Tradycja elohistyczna Pięcioksięgu. Studia Gnesnensia 2001 t. 15 s. 83-89  szczegóły 
21.artykuł: Jasiński Andrzej S.: Geneza Pięcioksiągu a historia patriarchów. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 1998 t. 18 s. 25-40  szczegóły 
22.artykuł: Jasiński Andrzej S.: "rh" w Pięcioksięgu. Scriptura Sacra 1998 r. 2 nr 1 s. 5-21  szczegóły 
23.artykuł: Jurkowski Marian: Pierwsze dwa wersety "Biblii" jako lingwistyczny problem przekładowy. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1993 r. 54 (1991) s. 121-122 (nt. wersetów z Księgi Genezis...) szczegóły 
24.artykuł: Kondracki Andrzej: Powstanie Pięcioksięgu w świetle najnowszych badań. x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
25.artykuł: Kozakiewicz Ewa: Księga stara jak świat. Przekrój 2001 nr 44 s. 70-71 (nt. tłumaczenia Tory autorstwa Sachy Pecaricia; z fragmentami...) szczegóły 
26.artykuł: Krawcowicz Barbara: Kara w judaizmie rabinicznym. Przegląd Filozoficzny 2003 nr 2 s. 17-32 (dot. koncepcji kary w Pięcioksięgu i Talmudzie...) szczegóły 
27.artykuł: Nawrot Janusz: Pieśni wojny w Pięcioksięgu Biblii Hebrajskiej. x 2000 ([w ks. zb.:] Verbo Domini servire. Opuscula Ioanni Cantio Pytel septua...) szczegóły 
28.artykuł: Pawłowski Zdzisław: Ateneum Kapłańskie 1999 t. 132 z. 3 s. 464-467 (rec. ks.: T.E. Fretheim:The Pentateuch. Nashville 1996...) szczegóły 
29.artykuł: Pecaric Sacha: Czyny czynią wolę. Charaktery 2003 nr 3 s. 53-54 (wywiad z rabinem - kierownikiem zespołu zajmującego się tłumaczeniem r...) szczegóły 
30.artykuł: Rubinkiewicz Ryszard: Powstanie Pięcioksięgu w świetle najnowszych badań. Roczniki Teologiczne 1999 t. 46 z. 1 s. 111-124  szczegóły 
31.artykuł: Shea William H.: Ludzie przedpotopowi. Signa Temporis 1993 z. 1 (4) s. 39-57  szczegóły 
32.artykuł: Slawik Jakub: Dwa kazania: Gen 4, 1-16 i 2, 18-25 - jako przykłady zastosowania egzegezy biblijnej w pracy homiletycznej. Rocznik Teologiczny 1998 z. 1/2 s. 237-243 (bibilijna opowieść o Kainie i Ablu oraz o miłości kobiety i mężczyzny ...) szczegóły 
33.artykuł: Slawik Jakub: Rozdział trzeci Księgi Genezis - opowiadanie o grzchu pierworodnym?. Myśl Protestancka 2003 nr 1/2 s. 38-46  szczegóły 
34.artykuł: Szostkiewicz Adam: Bereszit bara Elokim. Polityka 2002 nr 4 s. 70-71 (nt. przekładów Tory...) szczegóły 
35.artykuł: Szwarcman-Czarnota Bella: Łzy śmiechu są piękne. W nauce Zakonu wszystko jest zawarte. Midrasz 2002 nr 6 s. 8-11 (fel. nt. humoru żydowskiego; m. in. o śmiechu w Starym Testamencie...) szczegóły 
36.artykuł: Świderkówna Anna: Kim jest człowiek?. Mówią Wieki 1991 nr 6 s. 11-17 (z fot....) szczegóły 
37.artykuł: Tronina Antoni: Najstarsze tłumaczenia Pięcioksięgu. Collectanea Theologica 1999 nr 1 s. 47-62  szczegóły 
38.artykuł: Zbroja Bogdan: Terminy własne Apokalipsy św. Jana, a Pięcioksiąg Mojższa. Z badań nad Biblią 2002 z. 5 s. 149-166  szczegóły