Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Psalmów
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Psalmów
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Borkowska Małgorzata: Petronela czyli Uwagi monastyczne o Psalmie 119. Cz. 1. 2003  szczegóły 
2.książka: Brzegowy Tadeusz: "Miasto Boże" w Psalmach. 1989  szczegóły 
3.książka: Brzegowy Tadeusz: Psałterz i Księga Lamentacji.  szczegóły 
4.książka: Burdziej Bogdan: Super flumina Babylonis. Psalm 136 (137) w literaturze polskiej XIX-XX w.. 1999 (Wstęp. I. U źródeł toposu. 1. Psalm 136 "Super flumina Babylonis" w Wu...) szczegóły 
recenzja: MG: Psalmiczne tropy w literaturze. Nasz Dziennik 1999 nr 106 s. 8  szczegóły 
recenzja: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 2000 nr 1 s. 230-233  szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 312-313 (not....) szczegóły 
5.książka: Gołębiewski Marian: Idee mesjańskie w Psalmach. 1996  szczegóły 
6.książka: Greszczuk Barbara: Archetypy starotestamentowe w polskich przekładach psalmów. Problemy lingwistyki stosowanej. 2000  szczegóły 
7.książka: Kapłon Julian: Motywacja modlitwy w psalmach pokutnych (Studium literacko-egzegetyczno-teologiczne). 1999  szczegóły 
8.książka: Lokay Georg: Psalmenpredigten. 2003 ([Analiza poszczególnych pslamów]....) szczegóły 
9.książka: Rosłon Józef Wiesław: Zammeru Maskil. Filologiczny komentarz do Księgi psalmów ze słownikiem hebrajsko-polskim i łacińskim oraz konkordancją i zarysem reguł gramatycznych. 1985  szczegóły 
recenzja: Langkammer Hugolin: Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 35 (1988) z. 1 s. 132-134  szczegóły 
10.książka: Sojka Stanisław: Obowiązek czci Boga na podstawie Psalmu 104. 2003  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 234 (nota...) szczegóły 
11.książka: Synowiec Juliusz Stanisław: Wprowadzenie do Księgi Psalmów. 1996  szczegóły 
12.książka: Tronina Antoni: Teologia Psalmów. Wprowadzenie do lektury Psałterza. 1995  szczegóły 
recenzja: Morawski Marcin: Teologia psalmów. W drodze 1997 nr 8 s. 91-92  szczegóły 
recenzja: Ateneum Kapłańskie 1996 t. 126 s. 3 s. 471 (nota...) szczegóły 
recenzja: Warzecha Julian: Ateneum Kapłańskie 1996 t. 127 z. 2 s. 303-307  szczegóły 
recenzja: M.K.: Nowe Książki 1995 nr 10 s. 24 (nota...) szczegóły 
recenzja: Langkammer Hugolin: Roczniki Teologiczne 1997 t. 44 z. 1 s. 150-152  szczegóły 
13.książka: Witczyk Henryk: "Pokorny wołał i Pan go wysłuchał" (Ps 34,7a). Model komunikacji diafanicznej w psalmach. 1997 ([Przedstawienie "wołania" jako aktu należącego do procesu komunikowani...) szczegóły 
recenzja: Kudasiewicz Józef: Roczniki Teologiczne 1999 t. 46 z. 1 s. 171-173  szczegóły 
14.książka: Witczyk Henryk: Psalmy - dialog Z Bogiem. 1995  szczegóły 
15.książka: Zatorski Włodzimierz: Psalmy - szkoła mądrości. 2003  szczegóły 
16.książka: Zatorski Włodzimierz: Psalmy - szkoła mądrości. 1998  szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
17.artykuł: Mędala Stanisław: Alkimos historii i autor 1QH X-XVII. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 2 s. 116-133 (dot. m.in. Alkimosa jako autora Psalmu 79. i psalmów qumrańskich oraz ...) szczegóły 
18.artykuł: Witczyk Henryk: Bóg nieskory do gniewu - bogaty w miłosierdzie (Ps 103). Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 81-97  szczegóły 
19.artykuł: Tronina Antoni: Chrystologiczna lektura Ps 22. Roczniki Teologiczne 1994 t. 40 (1993) z. 1 s. 61-68  szczegóły 
20.artykuł: Karzarnowicz Jarosław: "Czas wieczny" a czas gramatyczny. Formy czasowe w cerkiewnosłowiańskich przekładach psalmu I. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 48/49 (2000/2001) z. 7 s. 279-287  szczegóły 
21.artykuł: Gorzkowski Albert: De profundis clamavi... Uwagi o renesansowych przekładach Psalmu 129 (130). Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1999 t. 43 s. 47-56  szczegóły 
22.artykuł: Czajkowski Michał: Die Interpretation von Psalm 8 im Hebraeerbrief. Scriptura Sacra 2000 nr 4 s. 99-108 (w opraciu o analizę tekstu biblijnego; ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
23.artykuł: Gołębiewski Marian: Greckie i łacińskie tłumaczenia Psałterza. Collectanea Theologica 1990 r. 60 nr 4 s. 19-44  szczegóły 
24.artykuł: Kuźmicki Jarosław: Integrujący charakter psalmu responsoryjnego w liturgii słowa. Studia Teologiczne 2002 t. 20 s. 295-307 (analiza treści i wartości muzycznych psalmów...) szczegóły 
25.artykuł: Moszyński Leszek: Jeden werset staropolskiego przekładu Psałterza. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 1990 z. 23 s. 103-109 (dot. wersetu 11 psalmu według Septuaginty 28...) szczegóły 
26.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Jerozolima - stolica Pomazańca Pańskiego w świetle Psalmów. Collectanea Theologica 1989 r. 59 nr 4 s. 15-44  szczegóły 
27.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Jeruzalem - miasto pokoju. Przyczynek do teologii zbawienia w Psalmach. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 1 s. 10-21  szczegóły 
28.artykuł: Tronina Antoni: Kananejskie tło psalmu 29. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 36 (1989) z. 1 s. 29-42  szczegóły 
29.artykuł: Ołów Antoni Jan: Klasyfikacja i doktrynalne podłoże motywów radości w hymnach Psałterza. Studia Teologiczne 1991 t. 9 s. 3-44  szczegóły 
30.artykuł: Dabert Dobrochna: Koncepcja Boga w "Psałterzu Dawidów" J. Kochanowskiego oraz "Księdze Psalmów" Cz. Miłosza. Zeszyty Karmelitańskie 1993 nr 3 s. 49-61  szczegóły 
31.artykuł: Grzybek Stanisław: Ludzkie drogi naszego życia w kontekście Psalmu 1. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1998 t. 51 nr 1 s. 1-7  szczegóły 
32.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Mieszkanie Boga na ziemi w świetle Psalmów. Ateneum Kapłańskie 1989 t. 113 z. 1 s. 14-24  szczegóły 
33.artykuł: Witczyk Henryk: "Miłość Jahwe napełnia ziemię" (Ps 33,5). Świat dziełem miłości Boga. x 2000 ([w ks. zb.:] Pan moim światłem. Księga pamiątkowa dla księdza profesor...) szczegóły 
34.artykuł: Ołów Antoni Jan: Motywacje uwielbienia Boga w hymnach Psałterza. Egzegeza wybranych tekstów. Studia Teologiczne 1994 t. 12 s. 45-86 (z fragm. psalmów...) szczegóły 
35.artykuł: Nowaczyk Zbigniew: Muzyka i instrumenty w Psalmach. Studium leksykograficzne. Z badań nad Biblią 2003 z. 6 s. 161-187  szczegóły 
36.artykuł: Auffret Pierre: "Ne crains pas, meme si s'enrichit un homme!" Etude structurelle du Psaume 49. Folia Orientalia 1994 t. 30 s. 5-24  szczegóły 
37.artykuł: Wit Zbigniew: Nieszpory polskie. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 7 s. 347-356 (nt. polskich tłumaczeń psałterza w edycjach modlitewników polskich; m....) szczegóły 
38.artykuł: Koziara Stanisław: O strukturze pojęciowej Psałterza (Uwagi filozoficzne). Religioni et Litteris 1993 nr 3 s. 15-21  szczegóły 
39.artykuł: Koziara Stanisław: O szyku zaimkowej przydawki dzierżawczej w polskich przekładach Psałterza (na przykładzie psalmu "Miserere"). Język Polski [Kraków] 1998 r. 78 nr 1/2 s. 62-69  szczegóły 
40.artykuł: Koziara Stanisław: O współczesnych tendencjach w przekładach "Księgi Psalmów" w języku polskim. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Językoznawcze 1991 z. 6 (137) s. 135-144  szczegóły 
41.artykuł: Perrin Xavier: Obecność złorzeczeń w Psałterzu. W drodze 2003 nr 7 s. 111-122  szczegóły 
42.artykuł: Smorąg Różycka Małgorzata: Observation sur l'image de la Sainte Trinite dans l'art byzantin: l'illustration du Psaume 109,1. x 1998 ([w ks. zb.] Melanges d'histoire byzantine offerts a Oktawiusz Jurewicz...) szczegóły 
43.artykuł: Bazyliński Stanisław: Opiewać Boże panowanie (Ps 96). Verbum Vitae 2002 nr 2 s. 65-88  szczegóły 
44.artykuł: Wypchło Jarosław: Opis plag w Psalmie 78 na tle Pięcioksięgu. Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 1999 nr 1 s. 285-292  szczegóły 
45.artykuł: Dzika Urszula: Paralelizmy w tłumaczeniach psalmów ufności na język polski i rosyjski. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 7 s. 21-27  szczegóły 
46.artykuł: Kowalski Marcin: Pielgrzymka - droga do domu JHWH (Ps 84, 6-8). Kieleckie Studia Teologiczne 2003 t. 1 cz. 1 (2002) s. 126-141 (opis pielgrzymki w Psalmie 84...) szczegóły 
47.artykuł: Bazyliński Stanisław: Pod władzą królewską (Ps 2). Verbum Vitae 2002 nr 1 s. 57-74  szczegóły 
48.artykuł: Warzecha Julian: Posłanie słowa w PS 147. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 5/6 s. 329-334  szczegóły 
49.artykuł: Witczyk Henryk: Powrót do Boga i wspólnoty. Zadośćuczynienie za grzechy według Deutero-Izajasza i Księgi Psalmów. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1997 t. 50 nr 2 s. 86-104  szczegóły 
50.artykuł: Kluczyński Andrzej: Problem złorzeczeń Psalmu 109. Studia Humanistyczno-Teologiczne 2003 nr 1 s. 85-94  szczegóły 
51.artykuł: Jasiński Andrzej Sebastian: Psalm 109,1-5. Scriptura Sacra 2002 nr 6 s. 21-35  szczegóły 
52.artykuł: Ostaszewska Ewa: Psalm 136 [137] "Super flumina Babylonis" i jego wybrane umuzycznienia z XVI-XVIII wieku. Muzyka i Liryka 1991 t. 3 s. 7-24 (z tekstem psalmu w tł. Czesława Miłosza, s. 8, oraz Aneksem zawierając...) szczegóły 
53.artykuł: Tronina Antoni: Psalm 151 - poetycki midrasz do dziejów Dawida. Roczniki Teologiczne 1996 t. 43 z. 1 s. 81-87  szczegóły 
54.artykuł: Rooy Harry F. van: Psalm 155 recondidered. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 95-96 (streszcz. ref....) szczegóły 
55.artykuł: Łach Jan: Psalmy modlitwą Izraela i Jezusowego wyznawcy. Ateneum Kapłańskie 1990 t. 114 z. 1 s. 42-50  szczegóły 
56.artykuł: Olędzka-Frybesowa Aleksandra: Psalmy w ikonografii Wschodu i Zachodu. Przegląd Powszechny 1998 nr 2 s. 199-210  szczegóły 
57.artykuł: Jasiński Andrzej S.: Psałterz księgą modlitwy i wyznania wiary. x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
58.artykuł: Ołów Antoni Jan: Radość wyrazem wiary w Boga na przykładzie Księgi Psalmów. x 1999 ([w ks. zb.:] "Czyn ... człowieka odda mu zapłatę". Księga pamiątkowa k...) szczegóły 
59.artykuł: Zając Ewa: Relacja Bóg - człowiek w psalmie 139 (Analiza egzegetyczno-teologiczna). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2001 r. 43 (2000) nr 3/4 s. 3-17  szczegóły 
60.artykuł: Kończak Adam: Rola motywów historycznych w kwestii ustalenia gatunku literackiego i nauki teologicznej PS 66. Studia Sandomierskie 2000 t. 7 (1997/2000) s. 59-66  szczegóły 
61.artykuł: Świderkówna Anna: Rozmowy o Biblii [fragm. ks.:] Modlitwa wieków. Zeszyty Karmelitańskie 1993 nr 1/2 s. 57-71 (z fragm. psalmów...) szczegóły 
62.artykuł: Auffret Pierre: "Sacrifie a Dieu un sacrifice d'action de grace". Etude structurelle du Psaume 50. Folia Orientalia 1992 t. 28 (1991) s. 135-155  szczegóły 
63.artykuł: Auffret Pierre: Souviens-toi de ton assemble! Etude structurelle du Psaume 74. Folia Orientalia 1997 t. 33 s. 21-31  szczegóły 
64.artykuł: Briks Piotr: Struktura Psalmu 98 jako czynnik podkreślający jego teologiczną wymowę. Collectanea Theologica 1998 nr 4 s. 13-20  szczegóły 
65.artykuł: Kaczorowski Robert: Śpiew i instrumentarium muzyczne w Księdze Psalmów. Studium leksykograficzne. Studia Gdańskie 2003 t. 15/16 (2002/2003) s. 41-54  szczegóły 
66.artykuł: Auffret Pierre: Ta justice dans la terre de l'oubli? Etude structurelle du Psaume 88. Folia Orientalia 2001 t. 37 s. 5-18  szczegóły 
67.artykuł: Tronina Antoni: Teofania w burzy (Ps 18, 8-16). Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 1 s. 27-37  szczegóły 
68.artykuł: Witaszek Gabriel: Teologia "odpoczynku" w psalmie 95. Roczniki Teologiczne 1996 t. 43 z. 1 s. 69-79  szczegóły 
69.artykuł: Ołów Antoni Jan: Terminologia radości w Psałterzu. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 37 (1990) z. 1 s. 35-48  szczegóły 
70.artykuł: Pawłowski Zdzisław: The reality of death and the fact of prayer: Psalm 88. Folia Orientalia 1993 t. 29 (1992/1993) s. 163-176  szczegóły 
71.artykuł: Witczyk Henryk: "Twoja miłość, Panie, jest cenniejsza niż życie" (Ps 63,5). Papieska interpretacja Psalmów w katechezach środowych. Kieleckie Studia Teologiczne 2003 t. 2 s. 140-149 (interpretacje papieża Jana Pawła II...) szczegóły 
72.artykuł: Mikołajczak Mieczysław: Uwagi dotyczące budowy, gatunku i datowania Ps 67. Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 91-99  szczegóły 
73.artykuł: Koziara Stanisław: Uwagi o polskich przekładach "Księgi Psalmów". Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 1 s. 39-40 (streszcz. referatu...) szczegóły 
74.artykuł: Krajewski Stanisław: Wspólne pslamy. Tygodnik Powszechny 2001 nr 4 s. 11 (analiza psalmów 23, 130 i 150...) szczegóły 
75.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Wybranie Jerozolimy w świetle Psalmów. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 94-104  szczegóły 
76.artykuł: Kluczyński Andrzej P.: Z problemów krytyki literackiej Ps 109. Rocznik Teologiczny 2000 z. 1 s. 201-213  szczegóły 
77.artykuł: Bazyliński Stanisław: Zagadnienie jedności literackiej Psalmów 20-21. Collectanea Theologica 2002 nr 1 s. 69-87  szczegóły 
78.artykuł: Ołów Antoni Jan: Studia Teologiczne 2002 t. 20 s. 527-528 (rec. ks.: Klaus Seybold: Studien zur Psalmenauslegung W. Kohlhammer. S...) szczegóły 
79.artykuł: Bazyliński Stanisław: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2001 nr 1 s. 67-68 (rec. ks.: Jean-Marie Auwers: La composition litteraire du Psautier. Un...) szczegóły 
80.artykuł: Jędrzejewski Sylwester: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1998 t. 51 nr 3 s. 238-239 ([rec. rozprawy doktorskiej:] Maria Kantor: Struktury dośrodkowe i odśr...) szczegóły 
81.artykuł: Nadolski Bogusław: Ateneum Kapłańskie 1993 t. 121 z. 2/3 s. 443-444 ([rec. ks.:] Gilbert Maurice: Les Louanges de Seigneur. Commentaire pas...) szczegóły 
82.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Collectanea Theologica 1990 r. 60 nr 1 s. 163-167 ([rec. ks.:] Raymond Jacques Tournay: Voir et entendre Dieu avec les Ps...) szczegóły 
83.artykuł: Rosłon Józef Wiesław: Collectanea Theologica 1990 r. 60 nr 2 s. 182-186 ([rec. ks. zb.:] Beitraege zur Psalmenforschung. Psalm 2 und 22. Wuerzb...) szczegóły 
84.artykuł: Warzecha Julian: Ateneum Kapłańskie 1989 t. 112 z. 2/3 s. 368-370 ([rec. ks.:] K. Seybold: Die Psalmen. Eine Einfuehrung (Urban - Taschen...) szczegóły 
85.artykuł: Bazyliński Stanisław: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2003 nr 3 s. 235-236 (rec. ks.: Rita Torti Mazzi: Quando interrogare e pregare. La domanda n...) szczegóły 
86.artykuł: Bazyliński Stanisław: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2003 nr 1 s.71-72 (rec. ks.: Donatella Scaiola: "Una casa ha detto Dio, due ne ho udite"....) szczegóły