Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Adamiak Elżbieta: Kobiety w Biblii. Tygodnik Powszechny 2003 (nr 1, 3, 5, 9, 11, 15, 20, 22, 25, 27, 29, 33, 35, 39, 43, 45, 48, 50...) szczegóły 
2.artykuł: Adamiak Elżbieta: Kobiety w Biblii. Tygodnik Powszechny 1999 nr 47, 49, 51/52  szczegóły 
3.artykuł: Adamiak Elżbieta: Kobiety w Biblii. Tygodnik Powszechny 2000 nr 3, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23, 26, 28, 31, 33, 35, 40, 45, 50  szczegóły 
polemika: Nowak Maria Ewa: "Kobieta w Dekalogu". Tygodnik Powszechny 2000 nr 42 s. 4 (dot. nr 35; list do red....) szczegóły 
4.artykuł: Adamiak Elżbieta: Kobiety w Biblii. Tygodnik Powszechny 2001 nr 2, 5, 12-13, 17-19, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 41, 48, 50-51/52  szczegóły 
5.artykuł: Adamiak Elżbieta: Kobiety w Biblii. Tygodnik Powszechny 2002 (nr 2, 6, 13, 15, 18, 21, 25, 28, 30, 32, 34, 35, 38, 44-46, 50...) szczegóły 
nawiązanie: Kuperberg Mosze: Co znaczy Jezabel?. Tygodnik Powszechny 2002 nr 33 s. 4 (list do red....) szczegóły 
6.artykuł: (ak): SMS Biblia. Newsweek 2001 nr 1 s. 4 (nota o tłumaczeniu Biblii na język SMS przez Annę Wiliams z Wielkiej B...) szczegóły 
7.artykuł: akw: Niebo gorętsze od piekła. Wiedza i Życie 1994 nr 2 s. 62 (teksty biblijne z punktu widzenia nauk przyrodniczych...) szczegóły 
8.artykuł: Altbauer Mosze: Biblia tysiąclecia w Polsce. x 2002 ([w ks.:] Moshe Altbauer: Wzajemne wpływy polsko-żydowskie w dziedzieni...) szczegóły 
9.artykuł: Altbauer Mosze: Staroczeskie gduc II staropolskie gydocz II szedl. (O słowiańskiej replice biblijnego bo'axa). x nr s. ([w ks.:] Mosze Altbauer: Wzajemne wpływy polsko-żydowskie w dziedzieni...) szczegóły 
10.artykuł: (as): Politycznie poprawna Biblia. Notes Wydawniczy 2002 nr 2 s. 5 (nt. przygotowania z inicjatywy Międzynarodowego Towarzystwa Biblijnego...) szczegóły 
11.artykuł: (ast): "Biblia i Ty". Życie Warszawy 1991 nr 135 s. 7 (o wydaniu przez firmę "Vitton" na kasetach dźwiękowych 16 słuchowisk d...) szczegóły 
12.artykuł: Bagiński Jarosław: Dychotomia czy trychotomia? (U źródeł europejskiej antropologii człowieka). Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2002 t. 2 s. 5-14 (ujęcie człowieka w Biblii...) szczegóły 
13.artykuł: Balthasar Hans Urs von: Człowiek w historii świętej i świeckiej. Znak 1989 nr 4 s. 18-33 (rozumienie historii i obraz dziejów świata w Biblii (Stary i Nowy Test...) szczegóły 
14.artykuł: Bała Maciej: Studia Gdańskie 2001 t. 14 s. 350-352  szczegóły 
15.artykuł: Banak Jerzy: Biblia - listem Boga do człowieka (Rozmowa z ks. Jerzym Banakiem, wiceprzewodniczącym Komitetu Krajowego Towarzystwa Biblijnego w Polsce). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 91 s. 4 (rozm. Milena Kindziuk...) szczegóły 
16.artykuł: Banaszek Andrzej: Rozwój opowiadania o błogosławieniu dzieci w świetle teologicznych koncepcji synoptyków (Mk 10, 13-16; Mt 19, 13-15; Łk 18, 15-17). x 2000 ([w ks. zb.:] Pan moim światłem. Księga pamiątkowa dla księdza profesor...) szczegóły 
17.artykuł: Baranowski Michał: "Chwała Pana napełnia jego dzieło" (Syr 42, 16 B). Wysławianie Stwórcy i dzieła stworzenia w psalmach i księgach mądrościowych. Lignum Vitae 2000 t. 1 s. 137-151 (w Księdze Psalmów i księgach mądrościowych - Przysłów, Hioba, Koheleta...) szczegóły 
18.artykuł: Baranowski Michał: Starożytne wyobrażenia "góry bogów" a biblijna tradycja Bożej góry Syjon. Collectanea Theologica 2000 nr 2 s. 69-77 (na przykładach zaczerpniętych z Psalmów Syjonu i Księgi Izajasza...) szczegóły 
19.artykuł: Bartnicki Roman: Człowiek w Biblii (Szkic antropologii biblijnej). Warszawskie Studia Teologiczne 1994 t. 5 (1992) s. 17-24 (w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
20.artykuł: Bartoszek Antoni: Imię Jahwe w Izraelu. Communio 1994 r. 14 nr 1 s. 36-48  szczegóły 
21.artykuł: Bartoszewicz Dariusz: Hurycka geneza wybranych instytucji społecznych Starego Testamentu. Warszawskie Studia Teologiczne 2003 t. 15 (2002) s. 21-32  szczegóły 
22.artykuł: Bartoszewicz Dariusz: Onomastyczne reminiscencje huryckie w Starym Testamencie. Przegląd Orientalistyczny 2002 nr 1/2 s. 85-94 (nt. nazw własnych w Starym Testamencie pochodzących od starożytnego lu...) szczegóły 
23.artykuł: Bartoszewicz Dariusz: Wpływy języka huryckiego na hebrajski język biblijny. Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie 2002 r. 2 s. 25-37  szczegóły 
24.artykuł: Biblia w cenie samochodu. Polityka 2003 nr 26 s. 12 (nt. zakończenia prac nad edycją faksymilową pelplińskiej Biblii Gutenb...) szczegóły 
25.artykuł: Biblijna koncepcja przyszłości. Studia Theologica Varsaviensia 1993 nr 1 s. 19-42  szczegóły 
26.artykuł: Bibliografia zawartości rocznika "Studia Gnesnensuia" za lata 1975-2001. Studia Gnesnensia 2002 t. 16 s. 331-359 (m.in. dział: Biblistyka...) szczegóły 
27.artykuł: Bielas Lucjan: Dzień święty w tradycji żydowskiej i wczesnochrześcijańskiej. Nowy Filomata 2000 nr 4 s. 267-278 (w Starym i Nowym Testamencie oraz pismach wczesnochrześcijańskich...) szczegóły 
28.artykuł: Bielecki Stanisław: Stary Testament o małżeństwie. Ideał i rzeczywistość. Kieleckie Studia Teologiczne 2003 t. 2 s. 83-101  szczegóły 
29.artykuł: Bieńkowska Danuta: O problemach XVI-wiecznych tłumaczy Biblii na język polski (w świetle uwag autorów translacji). x 2001 ([w ks. zb.:] Język rodzimy a język obcy. Komunikacja, przekład, dydakt...) szczegóły 
30.artykuł: Bochenek Małgorzata: Wierna kopia Biblii. Nasz Dziennik 2002 nr 251 s. 4 (dot. zakończenia prac nad edycją faksymilową pelplińskiej Biblii Guten...) szczegóły 
31.artykuł: Bogacz Roman: Sanktuaria Izraela w epoce patriarchów. Z badań nad Biblią 2001 z. 3 s. 137-146  szczegóły 
32.artykuł: Borucki Janusz: Ateneum Kapłańskie 1998 t. 130 z. 2 s. 306-308 ([rec. ks.:] Michael Drosnin: The Bible code. London 1997...) szczegóły 
33.artykuł: Bouyer Louis: Od Starego do Nowego Testamentu. Znak 1992 nr 2 s. 26-38 (poznanie Boga w Starym i Nowym Testamencie; z not. o aut., s. 140...) szczegóły 
34.artykuł: Bramorski Jacek: Grzech jako zniewolenie w ujęciu proroków Starego Testamentu. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2003 nr 3 s. 165-174 (pojęcie grzechu w pismach prorockich...) szczegóły 
35.artykuł: Briks Piotr: Apokaliptyka jako próba "ucieczki so przodu". Ruch Biblijny i Liturgiczny 2003 nr 4 s. 277-284 (definicja, charakterystyka, systematyka utworów apokaliptycznych w Bib...) szczegóły 
36.artykuł: Briks Piotr: Leksykon imion osobowych w "Biblia Hebraica" [fragm.]. Szczecińskie Studia Kościelne 1991 t. 1 s. 137-139 (ze wstępem Mariana Wittliba, s. 136...) szczegóły 
37.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Obraz kultu Bożego w podstawowym dziele deuteronomistycznym. Collectanea Theologica 1997 nr 1 s. 29-50 (obejmuje księgi od Powtórzonego Prawa do 2. Księgi Królów...) szczegóły 
38.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Ostatnie dziesięciolecia Królestwa Judzkiego. Roczniki Teologiczne 2000 t. 47 z. 1 s. 5-25 (dzieje Asyrii i Babilonii a źródła biblijne...) szczegóły 
39.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Teofanie w sanktuariach Izraela. Ateneum Kapłańskie 1989 t. 112 z. 1 s. 39-53 (m.in. nt. Księgi Rodzaju, Sędziów...) szczegóły 
40.artykuł: Burandt Kamil Roman: Kim był król Ezechiasz?. Teofil 1994 nr 1 s. 73-77 (dot. Księgi Królewskiej i Drugiej Księgi Kronik...) szczegóły 
41.artykuł: Carreira das Neves Joaquim: Zło w Biblii. Communio 1990 r. 10 nr 3 s. 3-10  szczegóły 
42.artykuł: Cazelles Henri: Obywatele dwóch państw. Communio 2002 nr 2 s. 113-127 (państwo ziemskie w świetle Starego Testamentu i państwo Boże w Nowym T...) szczegóły 
43.artykuł: Chlebda Wojciech: Biblija v jazyke - jazyk v biblii. Problemy Frazeologii Europejskiej 1997 t. 2 s. 67-74  szczegóły 
44.artykuł: Chlebda Wojciech: O założeniach polsko-rosyjskiego słownika frazemów biblijnych. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Rosyjska 1987 z. 6 (25) s. 165-173  szczegóły 
45.artykuł: Chmiel Jerzy: Biblia Aleksandryjska po polsku?. Analecta Cracoviensia 1997 [t.] 29 s. 113-115 (propozycja polskiego przekładu Septuaginty...) szczegóły 
46.artykuł: Chmiel Jerzy: Centon - Forma Literacka w Biblii?. x 2001 ([w ks. zb.:] Żywe jest Słowo Boże i skuteczne. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
47.artykuł: Chmiel Jerzy: Model kobiety w Biblii. Zarys hermeneutyczny. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1995 t. 48 nr 4 s. 255-259  szczegóły 
48.artykuł: Chmiel Jerzy: Nuditas sacra. Biblijna koncepcja nagości. Alma Mater 2002 nr 38 s. 29  szczegóły 
49.artykuł: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 171 (rec. ks. zb.: The New Jerome Biblical Commentary. Wyd. G. Chapman 1990...) szczegóły 
50.artykuł: Chmiel Jerzy: The semiotics of Repentance and Atonement in the Old Testament. Analecta Cracoviensia 1993 t. 25 s. 61-69  szczegóły 
51.artykuł: Chmiel Jerzy: Traditio-paradosis a teoria interpretacji Biblii. x 1994 ([W ks. zb.:] Tradycja w Kościele. Materiały z sympozjum zorganizowaneg...) szczegóły 
52.artykuł: Chmiel Jerzy: Ugarit a Stary Testament. Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 41-49 (dot. wpływu literatury ugaryckiej na Stary Testament...) szczegóły 
53.artykuł: Chmiel Jerzy: Ugarit a "Stary Testament". Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 45 (2001) z. 1 s. 61-63 (wpływ literatury ugaryckiej na Biblię; streszczenie referatu...) szczegóły 
54.artykuł: Chmiel Jerzy: Z raju do Betlejem. Przekrój 1997 nr 51/52 s. 30-31 (wyw. nt proweniencji, zawartości historycznej, znaczeniowej i sacrum B...) szczegóły 
55.artykuł: Chrostowski Waldemar: Asyryjska diaspora Izraelitów - wyzwania i perspektywy badawcze. Collectanea Theologica 2000 nr 1 s. 7-24  szczegóły 
56.artykuł: Chrostowski Waldemar: Biblia w klaserze. Polityka 1997 nr 52 s. 74, 76 (wyw. nt. motywów bibljnych umieszczanych na znaczkach pocztowych z cał...) szczegóły 
57.artykuł: Chrostowski Waldemar: Biblijna wizja miasta. Res Publica 1990 nr 3 s. 2-9  szczegóły 
58.artykuł: Chrostowski Waldemar: Błogosławieństwa w Starym Testamencie. Collectanea Theologica 1990 r. 60 nr 2 s. 67-74  szczegóły 
59.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1998 nr 3 s. 179-185 ([rec. ks. zb.:] "De bien des manieres". La recherche biblique aux abor...) szczegóły 
60.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 4 s. 201-204 ([rec. ks. zb.:] Continuing questions in Old Testament. Method and Theo...) szczegóły 
61.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 2002 nr 4 s. 233-238 (rec. ks.: Mario Cimosa: L'Ambiente storico-culturale delle Scritture E...) szczegóły 
62.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1997 nr 2 s. 225-228 ([rec. ks.:] The Aramaic Bible. Targums in their Historical Context. Ed...) szczegóły 
63.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1998 nr 1 s. 223-226 ([rec. ks.:] Albert de Pury, Thomas Roemer, Jean-Daniel Machi: Israel c...) szczegóły 
64.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1992 r. 62 nr 4 s. 158-164 ([rec. ks. zb.:] Mikra, text, translation, reading and interpretation o...) szczegóły 
65.artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 2 s. 180-182 ([rec. ks. zb.:] "Wuensche Jerusalem Frieden". Collected Communications...) szczegóły 
66.artykuł: Chrostowski Waldemar: Czy Biblia może demoralizować?. Życie 2000 nr 193 s. 14-15 (wyw. z biblistą; rozm. Wiesława Lewandowska; z not. o W. Chrostowskim ...) szczegóły 
67.artykuł: Chrostowski Waldemar: Jubileusze w Starym Testamencie. Przegląd Powszechny 2000 nr 1 s. 9-18; nr 2 s. 187-199  szczegóły 
68.artykuł: Chrostowski Waldemar: Kompendium hermeneutyki biblijnej. Przegląd Powszechny 1990 nr 7/8 s. 230-232 ([rec. ks.:] A Dictionary of Biblical Interpretation. Philadelfia 1990...) szczegóły 
69.artykuł: Chrostowski Waldemar: Kościół a Izrael. Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 73-94 (dot. dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej "Naród żydowski i jego Świ...) szczegóły 
70.artykuł: Chrostowski Waldemar: Ludzka cielesność jako obraz Boga. Collectanea Theologica 2000 nr 4 s. 5-19 (w świetle ksiąg Starego Testamentu...) szczegóły 
71.artykuł: Chrostowski Waldemar: Mała biblioteka biblijna. Przegląd Powszechny 1990 nr 11 s. 330-334 ([rec. ks.:] Harper's Bible Dictionary. San Francisco 1985...) szczegóły 
72.artykuł: Chrostowski Waldemar: Najstarsze zapisy Biblii aramejskiej (targumy). Przegląd Powszechny 1989 nr 3 s. 394-411  szczegóły 
73.artykuł: Chrostowski Waldemar: Palestyńskie Targumy Pięcioksięgu. Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 2 s. 33-46  szczegóły 
74.artykuł: Chrostowski Waldemar: Słowo pełniejsze niż obraz. Rzeczpospolita 2000 nr 144 s. A13 (wyw. z księdzem profesorem o wątkach biblijnych w filmie i literaturze...) szczegóły 
75.artykuł: Chrostowski Waldemar: "Tyś swój Majestat wyniósł nad niebiosa" (Ps. 8, 2). Kosmologia biblijna kontemplacją Boga i dzieła stworzenia. x 2000 ([w ks. zb.:] Słowo Twoje jest prawdą. Księga pamiątkowa dla księdza pr...) szczegóły 
76.artykuł: Chrostowski Waldemar: Wolność i posłuszeństwo w Biblii. Ateneum Kapłańskie 1998 t. 131 z. 2/3 s. 177-190  szczegóły 
77.artykuł: Chrostowski Waldemar: "Ziemia mlekiem i miodem płynąca". Medytacja nad geografią historyczną Palestyny. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1991 t. 44 nr 4/6 s. 131-138 (m.in. opisy Palestyny w księgach Starego Testamentu...) szczegóły 
78.artykuł: Chrostowski Waldemar: Żydowskie tradycje interpretacyjne pomocą w zrozumieniu Biblii. Collectanea Theologica 1996 nr 1 s. 39-54 (w świetle dokumentu "O interpretacji Biblii w Kościele" ogł. przez Pap...) szczegóły 
79.artykuł: Ciesielski Zenon: Kulturowe znaczenie luteranizmu w Skandynawii. Tytuł [Gdańsk] 2002 nr 1/2 s. 152-161 (rola Biblii i jej tłumaczeń dla kultury w Skandynawii...) szczegóły 
80.artykuł: Cieśliński Piotr: Jak gorąco jest w niebie. Fizycy i Biblia. Gazeta Wyborcza 1998 nr 181 s. 11  szczegóły 
81.artykuł: Conroy Charles: Problem zła w Starym Testamencie (Według niektórych opracowań współczesnych). Communio 1990 r. 10 nr 3 s. 11-21  szczegóły 
82.artykuł: Czajkowski Michał: Biblijny obraz Boga Ojca. x 2000 ([w ks. zb.:] "Abba, Ojcze!". Pod red. Antoniego J. Nowaka. Lublin 2000...) szczegóły 
83.artykuł: Czajkowski Michał: Obcy w Biblii. Więź 1995 nr 2 s. 131 (pojęcie "obcego" w Biblii...) szczegóły 
84.artykuł: Czajkowski Michał: Zmieniajmy nasz wizerunek w świecie. Rzeczpospolita 2000 nr 269 s. A3 (wywiad nt. konieczności nowej redakcji Bibliii ze względu na antyżydow...) szczegóły 
85.artykuł: Czesak Artur: Współczesne śląskie próby przekładu "Biblii". Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 45 (2001) z. 1 s. 43-44 (streszczenie referatu...) szczegóły 
86.artykuł: Dąbek Tomasz Maria: Dziecko w Biblii. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 5/6 s. 359-362  szczegóły 
87.artykuł: Dąbek Tomasz Maria: Grzech jako choroba i Bóg jako lekarz w Piśmie Świętym. Polonia Sacra 1999 nr 4 s. 33-46 (w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
88.artykuł: Dąbek Tomasz Maria: Sensy Pisma Świętego w świetle dokumentu "Interpretacja Biblii w Kościele". Collectanea Theologica 1996 nr 1 s. 85-101 (nt. różnych metod interpretacji Biblii wykorzystujących osiągnięcia ws...) szczegóły 
89.artykuł: Dąbek Zygmunt J.: Biblia w przekładach. Gazeta Niedzielna 1992 nr 12 s. 5 (nt. przekł. Starego i Nowego Testamentu na jęz. łaciński i języki naro...) szczegóły 
90.artykuł: Dąbrowski Bogusław: "Pierworodny" w Piśmie Świętym. Signa Temporis 1991 z. 1 s. 97-102  szczegóły 
91.artykuł: Degórski Bazyli: L'elenco delle citazioni dei libri sapienziali nella letteratura monastica del IV e V secolo (Wykaz cytatów ksiąg mądrościowych w literaturze monastycznej IV i V w.). Roczniki Teologiczne 1994 t. 40 (1993) z. 4 s. 119-154 (ze streszcz. w jęz. polskim pt.: Wykaz cytatów ksiąg mądrościowych w l...) szczegóły 
92.artykuł: Deschner Karlheinz: Chrześcijańskie fałszerstwa w czasach starożytnych. Fałszerstwa w Starym Testamencie i jego kręgu. Fałszerstwa w Nowym Testamencie. x 2000 ([w ks.:] Karlheinz Deschner: Kryminalna Historia Chrześcijaństwa. T. I...) szczegóły 
93.artykuł: Deschner Karlheinz: Okrucieństwa Dawida i współczesne przekłady Biblii. x 1998 ([W ks.:] Karlheinz Deschner: Kryminalna Historia Chrześcijaństwa. [T. ...) szczegóły 
94.artykuł: Długosz Dariusz: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2000 nr 3/4 s. 280-282 (rec. ks.: Richard Lebeau: Une histoire des Hebreux. De Moise a Jesus. ...) szczegóły 
95.artykuł: Domagalski Włodzimierz: Harmonia życia zapisana w Torze. Hydra 1992 nr 5 s. 45  szczegóły 
96.artykuł: Domański Juliusz: "Stworzenie z niczego". Kilka uwag o genezie i rozwoju pojęcia. Roczniki Filozoficzne 1993 t. 37/38 (1989/1990) z. 1 s. 31-40 (w świetle tekstów pisarzy patrystycznych...) szczegóły 
97.artykuł: Dombrowski Bruno W.W.: Folia Orientalia 1997 t. 33 s. 237-239 ([rec. ks.:] Hebraeisches und Aramaeisches Lexikon zum Alten Testament....) szczegóły 
98.artykuł: Dreja Antoni: Krytyczne wydania Pisma św. w językach oryginalnych. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1993 t. 23/24 (1990/1991) s. 321-330 (założenia wydawców i historia drukowanych wydań Biblii w językach oryg...) szczegóły 
99.artykuł: Dreja Antoni: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2002 t. 35 z. 1 s. 172-173 ([w ks.:] Diego Arenhoevel, So wurde Bibel. Ein Sachbuch zum alten Test...) szczegóły 
100.artykuł: Dreja Antoni: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1991 t. 21 (1988) s. 280-282 ([rec. ks.:] Reinhard Wonneberger: Leitfaden zur Biblia Hebraica Stuttg...) szczegóły 
101.artykuł: Dreschel Ulrich: Oszukańcze cuda i relikwie. x 2000 ([w ks.:] Karlheinz Deschner: Kryminalna Historia Chrześcijaństwa. T. I...) szczegóły 
102.artykuł: Drwal Tomasz Piotr: Syjon w dziejach Izraela. Tarnowskie Studia Teologiczne 2002 t. 21 z. 1/2 s. 91-96 (etymologia nazwy, lokalizacja oraz biblijna historia góry Syjon...) szczegóły 
103.artykuł: Dudała Rafał: Biblia dramatu pełna. Kieleckie Studia Teologiczne 2003 t. 1 cz. 2 (2002) s. 349-364 (rozumienie dramatu w Biblii...) szczegóły 
104.artykuł: Dumoulin Pierre: Męstwo kobiety w Starym Testamencie. Communio 1999 nr 5 s. 14-21  szczegóły 
105.artykuł: Dykiel Zbigniew: Znaczenie eulogein i wyrażeń pokrewnych w Septuagincie. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 131-135  szczegóły 
106.artykuł: Dyl Janusz: Biblia i komentarze biblijne wydrukowane w oficynach polskich w latach ok. 1475-1550. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 4 s. 5-26 (wykaz...) szczegóły 
107.artykuł: Dziadosz Dariusz: Przymierze Dawidowe w deuteronomistycznej historii Izraela. Verbum Vitae 2003 nr 4 s. 29-51  szczegóły 
108.artykuł: Dzidek Tadeusz: Pismo Święte a tradycja - historia problemu. x 1994 ([W ks. zb.:] Tradycja w Kościele. Materiały z sympozjum zorganizowaneg...) szczegóły 
109.artykuł: Enholc-Narzyńska Barbara: Twoja Biblia. Przegląd Tygodniowy 1993 nr 14 s. 16 (wyw. z dyrektorem Towarzystwa Biblijnego w Polsce; rozm.: Grażyna Musi...) szczegóły 
110.artykuł: Epstein Daniel: Izaak - ojciec i syn. W drodze 1995 nr 4 s. 49-57  szczegóły 
111.artykuł: Figura Michael: Chrystus i Kościół - wielka tajemnica (Ef 5,32). Communio 1998 nr 1 s. 71-83 (podstawowe wypowiedzi biblijne na temat małżeństwa w Starym i Nowym Te...) szczegóły 
112.artykuł: Filipiak Marian: Chrześcijańska etyka pracy w świadectwie źródeł biblijnych. Mazowieckie Studia Humanistyczne 1995 r. 1 nr 1 s. 87-96  szczegóły 
113.artykuł: Filipiak Marian: Czy biblijna nauka o pracy jest nadal aktualna?. Przegląd Religioznawczy 2002 nr 4 s. 57-61 (nt. rozumienia pracy w Biblii...) szczegóły 
114.artykuł: Filipiak Marian: Starotestamentowa koncepcja czasu a eschatologia. Przegląd Orientalistyczny 1989 nr 1/2 s. 15-25  szczegóły 
115.artykuł: Filipiak Marian: Teologia życia ludzkiego. Euhemer 1990 nr 3/4 s. 111-121 (ludzka dola wg Starego Testamentu...) szczegóły 
116.artykuł: Flis Jan: Antydemoniczne praktyki starożytnego Egiptu. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1990 t. 33 (1986) z. 1 s. 117-129 (fragm. rozprawy doktorskiej: Antydemoniczne praktyki starożytnego Wsch...) szczegóły 
117.artykuł: Flis Jan: Pismo święte i biblistyka w życiu Kościoła "będącego w" Austrii. Scriptura Sacra 2000 nr 4 s. 173-211 (m.in. nt. naukowo-badawczech osiągnięć biblistyki austraickiej...) szczegóły 
118.artykuł: Fromm Erich: Męskie stworzenie świata. x 1999 ([w ks.:] Erich Fromm: Miłość, płeć i matriarchat. Przeł. Beata Radomsk...) szczegóły 
119.artykuł: Gebert Konstanty: Siłą?. Midrasz 2000 nr 10 s. 6-8 (art. popularyzatorski o motywie siłacza w księgach Starego Testamentu:...) szczegóły 
120.artykuł: Geftman Rina: Płacz nad Przebitym. W drodze 1993 nr 4 s. 41  szczegóły 
121.artykuł: Girard Marc: Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej "Interpretacja Biblii w Kościele" - bilans i perspektywy. Verbum Vitae 2003 nr 4 s. 269-283  szczegóły 
122.artykuł: Gliściński Jan: Collectanea Theologica 1990 r. 60 nr 3 s. 184-188 ([rec. ks.:] Giancarlo Rinaldi: Biblia Gentium. Primo contributo per un...) szczegóły 
123.artykuł: [Gołębiewski Łukasz] Isztar Krzysztof: Ślad przewróconej czcionki. Rzeczpospolita 2000 nr 207 s. A7 (nt. pelplińskiego egzemplarza Biblii Gutenberga z okazji 600-lecia uro...) szczegóły 
124.artykuł: Gołowanow Jerzy: Ewolucja pojmowania wyrazu (torah) w Starym Testamencie. Lignum Vitae 2003 t. 4 s. 171-181  szczegóły 
125.artykuł: Gorczyńska Ilona: Expressing the Inespressible and Cognising the Incognisable The Role of Metaphor in the Bible. Ruch Filozoficzny 2000 t. 57 nr 3/4 s. 384-385 (streszczenie referatu wygłoszonego podczas międzynarodowej konferencji...) szczegóły 
126.artykuł: Grajewski Jan Lucjan: "Czcij ojca twego i matkę twoją" w kontekście przymierza synajskiego. Studia Teologiczne 1994 t. 12 s. 5-42 (badania semantyczno-egzegetyczne związane z nakazem czci rodziców w ró...) szczegóły 
127.artykuł: Grodziński Eugeniusz: Biblijna idea stworzenia świata a fizyczna teoria Wielkiego Wybuchu. Podobieństwa i różnice. Człowiek i Światopogląd 1989 nr 8 s. 72-80  szczegóły 
128.artykuł: Grosfeld Jan: Król Dawid dzisiaj. Tygodnik Powszechny 2000 nr 8 s. 9 (dzieje króla Dawida; sprost.: Jan Grosfeld: Kim jest [Daniel] Epstein?...) szczegóły 
129.artykuł: Grzybek Stanisław: Wpływ lektury Pisma Świętego na duchową formację chrześcijaństwa. Homo Dei 1994 nr 2 s. 25-32  szczegóły 
130.artykuł: Hall Terry: Jak powstała Biblia. Łaska i Pokój 1989 nr 3/4 s. 30-35, nr 5/6 s. 46-51  szczegóły 
131.artykuł: Hałas Stanisław: Analiza struktury literackiej drogą do lepszego zrozumienia tekstu biblijnego. Collectanea Theologica 1996 nr 1 s. 25-38 (omów. jednej z metod badań biblijnych zaprezentowanej w dokumencie "O ...) szczegóły 
132.artykuł: Hałas Stanisław: Biblijne opisy stworzenia i ich geograficzne implikacje. Z badań nad Biblią 1997 z. 1 s. 83-95  szczegóły 
133.artykuł: Hałas Stanisław: "Uświęceni przez ofiarę Chrystusa raz na zawsze" (por. Hbr 10.10). Rozumienie kultu w Starym i Nowym Przymierzu. Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 95-116 (dot. dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej "Naród żydowski i jego Świ...) szczegóły 
134.artykuł: Hanelt Tadeusz: Ugarit w przededniu 75-lecia odkryć. x 2003 ( [w ks.zb.:] Minister verbi. Red. Paulus Podeszwa, Waldemar Szczerbińs...) szczegóły 
135.artykuł: Haręzga Stanisław: Biblijna parresia i jej aktualność w świetle encykliki "Redemptoris missio". Ateneum Kapłańskie 1992 t. 118 z. 2 s. 293-306  szczegóły 
136.artykuł: Harviainen Tapami: Abraham Firkowitsch, Karaites in Hit, and the provenance of Karaite transcription of the Biblical Hebrew texts into Arabic script. Folia Orientalia 1992 t. 28 (1991) s. 179-191  szczegóły 
137.artykuł: Hasel Gerhard F.: Początki i zmierzch autorytetu Biblii. Signa Temporis 1990 z. 1 s. 25-33  szczegóły 
138.artykuł: Hebrajska Grażyna: Obraz kobiety w Biblii. x 1994 ([W ks. zb.:] Płeć w języku i kulturze. Wrocław 1994, s. 45-73....) szczegóły 
139.artykuł: Hentschel Georg: "Ponieważ Pan Was umiłował" (Pwt 7, 8). Miłość w Starym Testamencie. Communio 1995 r. 15 nr 5 s. 18-27  szczegóły 
140.artykuł: Hentschel Georg: Prawo bliźniego do normalnego życia. Refleksje nad dziewiątym i dziesiątym przykazaniem Dekalogu. Communio 2001 nr 1 s. 20-34  szczegóły 
141.artykuł: Hentschel Georg: Tajemnica Wcielenia w perspektywie Starego Testamentu. Collectanea Theologica 2001 nr 3 s. 17-29  szczegóły 
142.artykuł: Hogan Larry: Homoseksualizm w Starym i Nowym Testamencie. Fronda 2003 nr 30 s. 70-79  szczegóły 
143.artykuł: Homerski Józef: "Caritas" w Starym Testamencie. Religioni et Litteris 1992 nr 2 s. 7-12  szczegóły 
144.artykuł: Homerski Józef: "Caritas" w Starym Testamencie. Vox Patrum 1997 t. 30/31 (1996) s. 65-74  szczegóły 
145.artykuł: Homerski Józef: Kapłaństwo w Starym Testamencie. Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 1 s. 15-30  szczegóły 
146.artykuł: Homerski Józef: Maryja Matka Chrystusa w świetle tekstów Starego Testamentu. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 35 (1988) z. 1 s. 27-37  szczegóły 
147.artykuł: Homerski Józef: Miłość ojczyzny w pismach proroków "Starego Testamentu". "Posłannictwo czy polityka?". Resovia Sacra 1995 nr 1 (1994) s. 7-18  szczegóły 
148.artykuł: Homerski Józef: Pokój Boży w pismach natchnionych Starego Testamentu. Roczniki Teologiczne 1993 t. 38/39 (1991/1992) z. 1 s. 5-16  szczegóły 
149.artykuł: Homerski Józef: Posłannictwo kobiet w orędziu biblijnym Starego Testamentu. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1996 r. 38 (1995) nr 1/2 s. 27-35  szczegóły 
150.artykuł: Homerski Józef: Powołanie i jego rola w formacji religijnej Ludu Bożego Starego Testamentu. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1990 t. 33 (1986) z. 1 s. 37-46  szczegóły 
151.artykuł: Homerski Józef: Prawda o zmartwychwstania i życiu wiecznym w najmłodszych pismach natchnionych Starego Testamentu. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 37 (1990) z. 1 s. 5-17 (dot. Księgi Daniela, Drugiej Księgi Machabejskiej i Księgi Mądrości...) szczegóły 
152.artykuł: Horoszewicz Michał: Collectanea Theologica 1996 nr 4 s. 214-221 (nt. teologii feministycznej; omów. zawartości czasopisma: Concilium...) szczegóły 
153.artykuł: Horoszewicz Michał: Collectanea Theologica 2002 nr 4 s. 254-260 (m. in. nt. teologii feministycznej i ekofeminizmu; omów. zawartości cz...) szczegóły 
154.artykuł: Hristova-Basevska Ljupka: Kobieta, Biblia i zmysłowość. Katedra 2001 nr 4 s. 100-111 (dot. przykazań, mitów, przysłów i paraboli dot. tematu zmysłowości, po...) szczegóły 
155.artykuł: Hubbart Robert L.: W poszukiwaniu oryginałów Biblii. Łaska i Pokój 1989 nr 1/2 s. 11-16 (m.in. o poszukiwaniach K. Tischendorfa w l. 1844-1859 w Egipcie...) szczegóły 
156.artykuł: Jachym Jan: Biblia o Bogu Ojcu. Łódzkie Studia Teologiczne 2000 r. 9 s. 207-212 (dot. Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
157.artykuł: Jachym Jan: Życie społeczne w Biblii. Łódzkie Studia Teologiczne 2000 r. 9 s. 199-206 (dot. Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
158.artykuł: Jacobson Yoram: Primordial Chaos and Creation in Gur Hasidism: The Sabbath that Preceded Creation. Polin 2002 t. 15 s. 221-240 (m.in. nt. interpretacji Biblii w "Sefat emet" aut.: Judah Arie Loeb Al...) szczegóły 
159.artykuł: Jankowski Stanisław: Endogamia i egzogamia z perpektywy biblijnej. x 2002 ([w ks. zb.:] Stworzył Bóg człowieka na swój obraz Księga pamiątkowa dl...) szczegóły 
160.artykuł: Jankowski Stanisław: Judaizm poświatynny wobec chrześcijaństwa. Collectanea Theologica 2002 nr 2 s. 63-83 (m. in. nt. kanonizacji ksiąg Starego Testamentu...) szczegóły 
161.artykuł: Jankowski Stanisław: Zbawczy charakter cierpienia w świetle tekstów biblijnych. Ateneum Kapłańskie 2001 t. 137 z. 2/3 s. 206-226 (w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
162.artykuł: Jaroszek Zygmunt: Spojrzenie na biblistykę polską. Nad Odrą 1995 nr 3 s. 17  szczegóły 
163.artykuł: Jaruzelska Izabela: Biblijne spojrzenie na własność. x 2002 ([w ks. zb.:] Scriptura sacra posnaniensis. Opuscula Mariano Wolniewicz...) szczegóły 
164.artykuł: Jaruzelska Izabela: Dwanaście plemion Izraela. Biblia a historia. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2000 nr 3/4 s. 133-143  szczegóły 
165.artykuł: Jaruzelska Izabela: The Officials in the Kingdom of Israel in the Eight Century B.C. in the Books of Amos, Hosea and Micah. The Polish Journal of Biblical Research 2000 t. 1 nr 1 s. 9-25 (urzędnicy w Izraelu w VIII w. p.n.e. w świetle ksiąg Amosa, Ozeasza i ...) szczegóły 
166.artykuł: Jasiński Andrzej S.: Chleb i wino w Starym Testamencie. x 1997 ([W ks. zb.:] Ineffabile Eucharistiae donum. Księga pamiątkowa dedykowa...) szczegóły 
167.artykuł: Jasiński Andrzej S.: Elementy eschatologii starotestamentalnej. Scriptura Sacra 2001 nr 5 s. 13-30 (starotestamentalne formuły eschatologiczne - analiza językowa tekstu b...) szczegóły 
168.artykuł: Jasiński Andrzej S.: Scriptura Sacra 1997 r. 1 nr 1 s. 115-116 ([rec. ks.:] The Anchor Bible Dictionary. Red. David Noel Freedman. T. ...) szczegóły 
169.artykuł: Jaskóła Piotr: Jedność Izraela w pismach Starego Testamentu. Studia Oecumenica 2001 t. 1 s. 63-74  szczegóły 
170.artykuł: Jaskóła Piotr: Nauka o stworzeniu w Starym Testamencie. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 1998 t. 18 s. 41-54  szczegóły 
171.artykuł: Jelonek Tomasz: Biblia i informatyka. Z badań nad Biblią 1997 z. 1 s. 5-82  szczegóły 
172.artykuł: Jelonek Tomasz: Biblia i kultura. Z badań nad Biblią 2003 z. 6 s. 11-23 (kulturotwórcza rola Biblii...) szczegóły 
173.artykuł: Jelonek Tomasz: Biblijna nauka o wolności i wyzwoleniu. Polonia Sacra 2001 nr 8 s. 199-221 (dot. Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
174.artykuł: Jelonek Tomasz: Niewola babilońska. Polonia Sacra 2000 nr 7 s. 135-164 (przeżycia uprowadzonych z Judei m.in. w świetle Psalmu 137, Ksiąg: Jer...) szczegóły 
175.artykuł: Jelonek Tomasz: Próba klasyfikacji biblijnych gatunków literackich. Polonia Sacra 1998 nr 2 s. 96-115  szczegóły 
176.artykuł: Jelonek Tomasz: Tradycja w Piśmie Świętym. x 1994 ([W ks. zb.:] Tradycja w Kościele. Materiały z sympozjum zorganizowaneg...) szczegóły 
177.artykuł: Jelonek Tomasz: Żydowska lektura Biblii. Z badań nad Biblią 2003 z. 7 s. 43-75 (w świetle dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej z 2001: Naród żydowsk...) szczegóły 
178.artykuł: Jezierska Ewa J.: Feministyczne podejście w interpretacji Biblii. Collectanea Theologica 1996 nr 1 s. 65-74 (w świetle dokumentu "O interpretacji Biblii w Kościele" ogł. przez Pap...) szczegóły 
179.artykuł: Jędrzejewski Sylwester: Jom Jahwe jako kategoria eschatologiczna. Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 51-59  szczegóły 
180.artykuł: Jędrzejewski Sylwester: Pochodzenie człowieka w apokaliptyce międzytestamentalnej. Polonia Sacra 1998 nr 2 s. 117-127 (mi.in. w etiopskiej i słowiańskiej Księdze Henocha, Księdze Jubileuszó...) szczegóły 
181.artykuł: Jóźwiak Ewa: Poznaj księgę ksiąg czyli: Jak powstawała Biblia hebrajska. Jak formował się Nowy Testament. O gatunkach literackich w Biblii. O stylach w Biblii. O ważniejszych najstarszych przekładach Biblii. Jednota 1991 nr 7-12  szczegóły 
182.artykuł: Kantor Maria: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 175 (rec. ks.: W.G. Watson: Classical Hebrew Poetry. Sheffield 1986...) szczegóły 
183.artykuł: Kantor Maria: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 1 s. 66 ([rec. ks.:] Page H. Kelley: Biblical Hebrew. An introductory grammar. ...) szczegóły 
184.artykuł: Kietliński Krzysztof: Nowe elementy profetyzmu izraelskiego w VIII wieku przed Chrystusem. Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie 2001 r. 1 s. 7-25  szczegóły 
185.artykuł: Kietliński Krzysztof: Podstawy zobowiązań moralnych Izraela w nauczaniu proroków z VIII w. przed Chr.. Collectanea Theologica 2001 nr 4 s. 25-38 (dot. nauczania Amosa, Ozeasza, Izajasza i Micheasza...) szczegóły 
186.artykuł: Klassen Doyle: Księga kaznodziei Salomona. Łaska i Pokój 1989 nr 5/6 s. 23-28  szczegóły 
187.artykuł: Klawek Aleksy: Les noms hebraiques "Jahveh" et "Elohim". Folia Orientalia 1991 t. 27 (1990) s. 5-9  szczegóły 
188.artykuł: Klawek Aleksy: The name "Jahveh" in the light of most recent discussion. Folia Orientalia 1991 t. 27 (1990) s. 11-12  szczegóły 
189.artykuł: Klimek Piotr, Starowieyski Marek: Commentari patristici ai li bri del Antico Testamento (I): Commentari patristici ai libri dei Profeti Maggiori. x 1998 ([w ks. zb.] Melanges d'histoire byzantine offerts a Oktawiusz Jurewicz...) szczegóły 
190.artykuł: Klimek Piotr: Warszawskie Studia Teologiczne 1997 t. 9 (1996) s. 325-326 ([rec. ks.:] Ambrogio Spreafico: Esodo. Memoria e promessa. Interpretaz...) szczegóły 
191.artykuł: Kłoczowski Jan Andrzej: Pelikan. Znak 1992 nr 7 s. 118-121 (motyw pelikana w Starym Testamencie...) szczegóły 
192.artykuł: Knapiński Ryszard: Biblia pauperum - czy rzeczywiście księga ubogich duchem?. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 48 (2000) z. 2 specjalny s. 223-245 (nt. genezy i przeznaczenia biblii...) szczegóły 
193.artykuł: Kobielus Stanisław: "Sześć" - liczba wybrana przez Stwórcę (Symbolika i treści teologiczne). Communio 1995 r. 15 nr 3 s. 71-78 (dot. Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
194.artykuł: Kobielus Stanisław: Średniowieczne przedstawienia niebiańskiej Jerozolimy jako dzieła wyobraźni i wiedzy. Communio 1990 r. 10 nr 2 s. 48-59  szczegóły 
195.artykuł: Komarek Karel: Apletywizacja i proprializacja w antroponimii biblijnej. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 6 s. 91-98 (dot. głównie przekładów Biblii na jęz. czeski...) szczegóły 
196.artykuł: Komarek Karel: K jazyku ceske bible ve 20. stoleti. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 8 s. 73-79 (analiza nowych czeskich tłumaczeń Biblii; ze streszczeniem w jęz. pols...) szczegóły 
197.artykuł: Komornicka Anna M.: Motyw drogi w Księgach Mądrościowych Starego Testamentu. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 3 s. 117-131 (dot. ksiąg: Przysłów, Hioba, Koheleta, Mądrości (Salomona), Mądrości (...) szczegóły 
198.artykuł: Korczago Adrian: Postrzeganie dziecka na kartach Biblii. Studia Humanistyczno-Teologiczne 2003 nr 2 s. 115-132  szczegóły 
199.artykuł: Kowalska Hanna: Slavia Orientalis 1995 nr 4 s. 570-572 ([rec. ks. zb.:] Jews and Slavs. Vol. 3. Jerusalem 1995...) szczegóły 
200.artykuł: Kowalski Sławomir P.: W jakim języku mówił Jezus?. Wiedza i Człowiek 1995 nr 4 s. 8-12 (historia języka aramejskiego, m.in. nt. fragmentów Biblii w języku ara...) szczegóły 
201.artykuł: Kozioł Stanisław: Bóg Ojcem Ludu Bożego w symbolice prorockiej. x 1999 ([w ks. zb.:] "Czyn ... człowieka odda mu zapłatę". Księga pamiątkowa k...) szczegóły 
202.artykuł: Kozyra Józef: Pielgrzymki w Biblii. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1991 t. 21 (1988) s. 5-17 (w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
203.artykuł: Kramarek Grzegorz, Szier-Kramarek Barbara: Polska bibliografia biblijna za 1997-1998. Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 205-229 (wykaz...) szczegóły 
204.artykuł: Kramarek Grzegorz, Szier-Kramarek Barbara: Polska bibliografia biblijna za lata 1995-1996. Scriptura Sacra 1997 r. 1 nr 1 s. 123-144 (wykaz...) szczegóły 
205.artykuł: Kramarek Grzegorz, Szier-Kramarek Barbara: Polska bibliografia biblijna za lata 1996-1997. Scriptura Sacra 1998 r. 2 nr 1 s. 159-183 (wykaz...) szczegóły 
206.artykuł: Krasovec Joze: Pan Bóg zbrojnych zastępów (Biblia i wojna). Communio 1996 nr 4 s. 8-26 (dot. także innych religijnych dokumentów Bliskiego Wschodu - akadyjski...) szczegóły 
207.artykuł: Krawczyk Roman: Doktryna antropologiczna Rdz 1-3 jako motyw życia etycznego w Księdze Syracha. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 3 s. 176-183  szczegóły 
208.artykuł: Krzemińska Agnieszka: Kopanie pod Biblią. Polityka 2002 nr 50 s. 76-78 (nt. wartości historycznej Biblii w kontekście badań archeologicznych...) szczegóły 
polemika: Świderkówna Anna: Nie kopać pod Biblią. Polityka 2003 nr 4 s. 72-73 (z odp. Agnieszki Krzemińskiej...) szczegóły 
209.artykuł: Krzyżanowski Stanisław, Skowroński Jacek, Wittlieb Marian: Bibliografia współczesnej polskiej onomastyki biblijnej (Imiona własne osobowe). Szczecińskie Studia Kościelne 1991 t. 2 s. 76-80  szczegóły 
210.artykuł: Kubies Grzegorz: Instrumenty muzyczne w Starym Testamencie. Studia Bobolanum 2003 nr 2 s. 33-51  szczegóły 
211.artykuł: Kubiś Adam: Biblijne ujęcia Kościoła. Polonia Sacra 2001 nr 9 s. 247-256 (dot. Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
212.artykuł: Kucharski Jacek: Pole semantyczne rzeczownikowej formy "eleutheria" w kanonicznych księgach Septuaginty. x 1999 ([w ks. zb.:] "Czyn ... człowieka odda mu zapłatę". Księga pamiątkowa k...) szczegóły 
213.artykuł: Kudasiewicz Józef: Ojciec o matczynym sercu - Bóg w Księgach prorockich. x 2001 ([w ks. zb.:] Żywe jest Słowo Boże i skuteczne. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
214.artykuł: Kudasiewicz Józef: Pamięć w Biblii. W drodze 2002 nr 4 s. 40-52 (dot. Starego i Nowego Testamentu; z not. o autorze art....) szczegóły 
215.artykuł: Kulińska Bogna: Pogląd na śmierć jako sen w Starym Testamencie. Scriptura Sacra 2002 nr 6 s. 37-56  szczegóły 
216.artykuł: Kulwicka-Kamińska Joanna: Analiza semantyczna atrybutów Boga "jeden", "jedyny" w Koranie i w Bibliii. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica 1998 z. 2 (318) s. 89-99 (próba porównania atrybutów pod względem semantycznym; ewolucja tłumacz...) szczegóły 
217.artykuł: Kułaczkowski Jerzy: Koncepcja mądrości i jej wychowawcza funkcja w ujęciu ksiąg sapiencjalnych Starego Testamentu. Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego 2002 t. 22 s. 117-133  szczegóły 
218.artykuł: Kułaczkowski Jerzy: Obraz rodziny w księgach Starego Testamentu. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2003 r. 46 nr 1/2 s. 3-19  szczegóły 
219.artykuł: Kułaczkowski Jerzy: Rodzice jako wychowawcy w ujęciu Starego Testamentu. Studia Gnesnensia 2001 t. 15 s. 91-99  szczegóły 
220.artykuł: Kułak Beata: O kilku zagadnieniach związanych z językiem Biblii. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 49/50 z. 6 (2001/2002) s. 229-238 (językowa problematyka współczesnych przekładów Biblii...) szczegóły 
221.artykuł: Kwiatkowski Dariusz: Teologiczno-liturgiczne znaczenie pojęć "pamiętać" i "pamiątka" w Starym Testamencie. Kaliskie Studia Teologiczne 2002 t. 1 s. 117-128  szczegóły 
222.artykuł: Lange Armin: 1Q Gen Ap XIX, 10-XX, 32 and the wisdom didactic narrative. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 76-81 (streszcz. ref....) szczegóły 
223.artykuł: Langkammer Hugolin: Podstawy biblijne chrześcijańskiej duchowości odpoczynku. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 1 s. 57-71  szczegóły 
224.artykuł: Langkammer Hugolin: Prorocy Izraela (Specyfika charyzmatu prorockiego). x 1999 ([W ks. zb.:] Tradycja i otwartość. Księga pamiątkowa poświęcona o. Pro...) szczegóły 
225.artykuł: Langkammer Hugolin: Sophia i Pneuma w literaturze Mądrościowej Starego Testamentu. x 2000 ([w ks. zb.:] Verbo Domini servire. Opuscula Ioanni Cantio Pytel septua...) szczegóły 
226.artykuł: Lemański Janusz: Bajka jako gatunek w Starym Testamencie. x 2002 ([w ks. zb.:] Stworzył Bóg człowieka na swój obraz Księga pamiątkowa dl...) szczegóły 
227.artykuł: Lemański Janusz: Etyka Starego Testamentu - aktualna dzisiaj?!. Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 280-283 ([rec. ks.:] Cyril S. Rodd: Glimpses of a Strange Land: Studies in Old ...) szczegóły 
228.artykuł: Lemański Janusz: Od Boga El do kultu jedynego Jahwe. Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 277-280 ([rec. ks.:] Mark S. Smith: The Origins of Biblical Monotheism. Israel'...) szczegóły 
229.artykuł: Levoratti Armando: Bóg przemówił do nas w Chrystusie. Communio 2001 nr 5 s. 23-48 (dot. objawienia w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
230.artykuł: Lipszyc Adam: "Jahwistka". Midrasz 1999 nr 10 s. 22-25 (rec. książki: David Rosenberg, Harold Bloom: The book of J. New York 1...) szczegóły 
231.artykuł: Loureco Joao: Biblia i jej język. Communio 1995 r. 15 nr 2 s. 32-45 (dot. Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
232.artykuł: Lourenco Joao: Sens zakazu wzywania Boga w dawnym judaizmie. Communio 1994 r. 14 nr 1 s. 49-58  szczegóły 
233.artykuł: Luebbe John: Old Testament lexicography and the Dead Sea scrolls. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 81-82 (streszcz. ref....) szczegóły 
234.artykuł: Łach Jan: Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 2 s. 179-180 ([rec. ks.:] Ulrich Berges: Die Verwerfung Sauls. Eine thematische Unte...) szczegóły 
235.artykuł: Łach Jan: Niektóre nazwy biblijne określające modlitwę. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 353-365 (analiza tekstów biblijnych...) szczegóły 
236.artykuł: Łach Józef: Powołanie proroka Elizeusza w 1-2Krl jako wyraz troski Boga-Zbawcy o lud w świetle innych opisów powołań Starego Testamentu. Scriptura Sacra 2000 nr 4 s. 5-27 (w opraciu o analizę tekstu biblijnego...) szczegóły 
237.artykuł: Łach Józef: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1991 t. 44 nr 1/3 s. 78 (rec. ks.: Ch. Gerritzen: Lexikon der Bibel. Muenz 1990; nota...) szczegóły 
238.artykuł: Ładyka Jerzy: Jezus historyczny i symboliczny. Refleksje nad Biblią. Res Humana 1998 nr 3 s. 20-22  szczegóły 
239.artykuł: (ł): Biblia w Pelplinie. Biblioteka Analiz 2000 nr 19 s. 16 (nt. uroczystości 600-lecia urodzin Jana Gutenberga...) szczegóły 
240.artykuł: Ł.G.: Gotowe już pierwsze strony. Rzeczpospolita 2002 nr 249 s. A10 (dot. pokazania pierwszych stron pelplińskiej Biblii Gutenberga w edycj...) szczegóły 
241.artykuł: Majewski Piotr M.: Program o Księdze. Mówią Wieki 2000 nr 7 s. 56-57 (omówienie programu komputerowego "Multimedialny świat Biblii"...) szczegóły 
242.artykuł: Maliński Mieczysław: Faryzeusze i doktorzy w Piśmie. W drodze 1993 nr 3 s. 26-33 (dot. komentatorów z czasów Jezusa Chrystusa,...) szczegóły 
243.artykuł: Małecki Zdzisław: Idea przebaczenia grzechów w Starym Testamencie przed i po niewoli babilońskiej. Częstochowskie Studia Teologiczne 1997 t. 23/24 (1995/1996) s. 127-135 (w oparciu o teksty biblijne...) szczegóły 
244.artykuł: Małecki Zdzisław: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2000 nr 3/4 s. 278-280 (rec. ks.: Josef Schreiner: Das Alte Testament verstehen. Ergaenzungsba...) szczegóły 
245.artykuł: Małecki Zdzisław: Wypowiedzi prorockie "początek" i "koniec" mówiące o stworzeniu, sądzie i zbawieniu Bożym. Scriptura Sacra 1999 nr 3 s. 79-89  szczegóły 
246.artykuł: Martwicki Krzysztof: Collectanea Theologica 1996 nr 4 s. 201-203 (rec. ks.: Werner G. Jeanrond: Introduction a l'hermeneutique theologiq...) szczegóły 
247.artykuł: Martwicki Krzysztof: Oswajanie znaków. Przegląd Powszechny 1995 nr 12 s. 374-377 ([rec. ks.:] Jean-Pierre Jossua: Le livre des signes. Paris 1993....) szczegóły 
248.artykuł: Maszczak Leon I.: Historyczno-krytyczna metoda studiowania Pisma Świętego. Signa Temporis 1990 z. 1 s. 35-40  szczegóły 
249.artykuł: Matacz-Bajor Dorota: Biblia Gutenberga z "Bernardinum". Nasz Dziennik 2003 nr 252 s. 7 (nt. faksymili...) szczegóły 
250.artykuł: Matysiak Bogdan: Ubodzy w tradycji mądrościowej Starego Testamentu. Studia Warmińskie 1998 t. 35 cz. 2 s. 227-233 (dot. Psałterza, Księgi Przysłów, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Księgi...) szczegóły 
251.artykuł: McCready Wayne: Testament, Torah and the Temple Scroll. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 82-83 (streszcz. ref....) szczegóły 
252.artykuł: Mendecki Norbert: "Szekina" w literaturze żydowskiej. Chrystus a "Szekina". Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 3 s. 159-162 (nt. personifikacji bożej obecności w świecie ("Szekina")...) szczegóły 
253.artykuł: Mędala Stanisław: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 172-173 (rec. ks.: R.E. Friedman: Who Wrote the Bible? Nowy Jork 1987...) szczegóły 
254.artykuł: Mędala Stanisław: Rola Biblii w kulturze światowej. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1991 t. 44 nr 4/6 s. 90-99 (skrócona wersja odczytu wygł. 14 XI 1990 w kościele św. Genowefy w Par...) szczegóły 
255.artykuł: Michalak Mirosław: Idea nawrócenia w Starym Testamencie. Pegaz 1999 nr 2 (6) s. 93-101  szczegóły 
256.artykuł: Michniewicz Wojciech: Idea zjednoczenia narodu w nauce prorockiej. Zarys teologii zjednoczenia. Studia Teologiczne 1995 t. 13 s. 47-60  szczegóły 
257.artykuł: Michniewicz Wojciech: Idea zjednoczenia narodu w nauczaniu prorockim. Podstawowa biblijna terminologia hebrajska. Studia Teologiczne 1994 t. 12 s. 87-96  szczegóły 
258.artykuł: Michniewicz Wojciech: Znaczenie terminów biblijnych "kuttonet" i "ketonet passim". Studia Teologiczne 2000 t. 18 s. 401-408 (w Starym Testamencie...) szczegóły 
259.artykuł: Mickiewicz Franciszek: Biblijne podstawy cnoty gościnności. Communio 2000 nr 3 s. 61-72 (dotyczy Starego Testamentu...) szczegóły 
260.artykuł: Mielcarek Krzysztof: Ku nowej koncepcji natchnienia LXX. Roczniki Teologiczne 2001 t. 48 z. 1 s. 5-25 (dot. historii i recpecji Septuaginty...) szczegóły 
261.artykuł: Mierzwiński Bronisław: Rola ojca w świetle Starego Testamentu. Ethos 1996 nr 1/2 s. 234-246  szczegóły 
262.artykuł: MIK: Gdańska biblioteka PAN. Gazeta Wyborcza 2003 nr 136 s. 8 (nt. przekazania reprintu Biblii Gutenberga przez Zygmunta Iwickiego...) szczegóły 
263.artykuł: Mikołajczak Mieczysław: Biblijne implikacje dotyczące demonów. Studia Teologiczne 2002 t. 20 s. 19-30 (imiona i charakter demonów występujących w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
264.artykuł: Mikołajczak Mieczysław: Demony w Piśmie Świętym. Scriptura Sacra 2002 nr 6 s. 77-89  szczegóły 
265.artykuł: Misiewicz Janusz: Rola i miejsce Pisma świętego w życiu Kościoła. Wrocławski Przegląd Teologiczny 1995 nr 2 s. 125-132  szczegóły 
266.artykuł: Młyńska Elżbieta: Jak czytać Biblię?. Bibliotekarz Podlaski 2001 nr 2 s. 58-67 (m.in. nt. Biblii jako dzieła literackiego...) szczegóły 
267.artykuł: Moszyński Leszek: Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 2001 t. 52 s. 126-137 (rec. ks.: Starob''lgarskijat prevod na Starija Zavet pod obshhata reda...) szczegóły 
268.artykuł: Mozgol Andrzej: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1997 t. 50 nr 2 s. 162-164 ([rec. ks.:] The Anchor Bible Dictionary. Red. David Noel Freedman. T. ...) szczegóły 
269.artykuł: Mozgol Andrzej: Teologia Arki Przymierza w Ps 132, Jr 3,14-18 oraz 2 Mch 2,1-8. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2000 t. 33 s. 127-158  szczegóły 
270.artykuł: Mroczkowski Ireneusz: Prawa człowieka w Starym Testamencie. Studia Płockie 1991 t. 16/17 (1988/1989) s. 35-51  szczegóły 
271.artykuł: Mroczkowski Ireneusz: Starotestamentalne rozumienie ciała, duszy i ducha człowieka. Studia Płockie 1994 t. 21 (1993) s. 18-24  szczegóły 
272.artykuł: Mrozek Zdzisław: Pelplińska Biblia Gutenberga. Kociewski Magazyn Regionalny 2000 nr 3 s. 46-47 (z okazji 600-lecia urodzin Johannesa Gutenberga...) szczegóły 
273.artykuł: Muchowski Piotr: Biblijne rękopisy znad Morza Martwego - nowa era w badaniach nad tekstem Starego Testamentu. Baptystyczny Przegląd Teologiczny 2002 t. 1 s. 132-140  szczegóły 
274.artykuł: Muchowski Piotr: Biblijne zwoje z Qumran - aktualny stan wiedzy. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2000 nr 3/4 s. 172-180  szczegóły 
275.artykuł: Muszyński Henryk Józef: Biblia - Ksiega natchniona (cz. VI). Inspiracje [Pismo Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"] 1996 nr 6 s. 4-6  szczegóły 
276.artykuł: Muszyński Henryk Józef: Biblia - Księga natchniona (cz. VII). Inspiracje [Pismo Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"] 1997 nr 1 s. 4-6  szczegóły 
277.artykuł: Muszyński Henryk: Biblia - Księga natchniona (cz. IV). Inspiracje [Pismo Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"] 1996 nr 4 s. 4-10  szczegóły 
278.artykuł: Muszyński Henryk: "Dziesięć prostych słów Boga" zwanych Dekalogiem. Ateneum Kapłańskie 1991 t. 117 z. 2/3 s. 221-233  szczegóły 
279.artykuł: Muszyński Henryk: Jerozolima z czasów Dawida (W świetle opisów biblijnych i badań archeologicznych). Warszawskie Studia Teologiczne 1997 t. 10 (1997) s. s. 205-210  szczegóły 
280.artykuł: Muszyński Henryk: "Kresem prawa jest Chrystus" (Rz 10, 4). Aktualność norm religijno-moralnych Starego Testamentu. Studia Theologica Varsaviensia 1990 nr 2 s. 26-37  szczegóły 
281.artykuł: Nagel Peter: The present state of work in the edition of the Sahidic version of the Old Testament. x 1990 ([W ks. zb.:] Coptic Studies. Warszawa 1990 s. 281-283...) szczegóły 
282.artykuł: Nauerth Claudia: Evidence for a David cycle on Coptic textiles. x 1990 ([W ks. zb.:] Coptic Studies. Warszawa 1990 s. 285-297...) szczegóły 
283.artykuł: Nichols Aidan: Obrazy Izraela (Starotestamentalne prolegomena do chrystologii obrazu). Communio 1990 r. 10 nr 2 s. 30-47  szczegóły 
284.artykuł: Niesiołowski-Spano Łukasz: Pisanie dziejów Izraela. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2003 nr 2 s. 85-91 (Biblia w kontekście dziejów starożytnego Bliskiego Wschodu - stan bada...) szczegóły 
285.artykuł: Nowakowska Alicja: Frazeologizmy biblijne z nazwami roślin w słownikach języka polskiego. Poradnik Językowy 1996 z. 10 s. 25-32  szczegóły 
286.artykuł: Nowakowska Hanna Dominika: Septuaginta przekład czy Biblia in spe?. Mówią Wieki 1993 nr 12 s. 29-32  szczegóły 
287.artykuł: Obidowicz Andrzej J.: Biblijny opis potopu w aspekcie hydrologicznym. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2001 nr 2 s. 77-89  szczegóły 
288.artykuł: Obruśnik Marian: "Karcić", "pouczać" czy "wychowywać"? (W poszukiwaniu pedagogicznej terminologii Starego Testamentu). Scriptura Sacra 2002 nr 6 s. 137-154  szczegóły 
289.artykuł: Ochman Jerzy: Myśl apokaliptyczna w judaiźmie. Przegląd Religioznawczy 1996 nr 2 s. 5-30 (także o literaturze apokaliptycznej...) szczegóły 
290.artykuł: Ołów Antoni Jan: Choroba, uzdrowienie, odpuszczenie grzechów. Communio 1998 nr 3 s. 17-30 (problematyka choroby w oparciu o teksty starotestamentalne...) szczegóły 
291.artykuł: Ołów Antoni Jan: Problematyka zdrowia w tradycji biblijnej Starego Testamentu. Studia Teologiczne 1992 t. 10 s. 13-22  szczegóły 
292.artykuł: Ołów Antoni Jan: Terminologia radości w Starym Testamencie. Studia Teologiczne 1990 t. 8 s. 77-102  szczegóły 
293.artykuł: Ordon Hubert: Ararat i Armenia na kartach Biblii. Vox Patrum 2002 t. 40/41 (2001) s. 83-85 (dot. Starego Testamentu...) szczegóły 
294.artykuł: Ordon Hubert: Stosunek człowieka do świata zwierząt w świetle Pisma św.. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1995 r. 36 (1993) nr 1/4 s. 25-32 (dot. Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
295.artykuł: Ormanty Stanisław: Człowiek jako obraz Boga. Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 2003 nr 8 s. 215-227  szczegóły 
296.artykuł: Ormanty Stanisław: Fenomen biblijnego spojrzenia na człowieka. Collectanea Theologica 2003 nr 3 s. 41-50 (hebrajski sposób przedstawienia człowieka w świetle antropologii bibli...) szczegóły 
297.artykuł: Ormanty Stanisław: Zakres i dynamika Królestwa Bożego w nauczaniu Jezusa. Colloquia Theologica Adalbertina. Biblica, Patristica et Historica 2001 t. 1 s. 7-18  szczegóły 
298.artykuł: Ostański Piotr: "Elenchus Biblicus Polonus 1945-1999" na ukończeniu. Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 125-134 (dot. bibliografii biblijnej redagowanej przez autora artykułu...) szczegóły 
299.artykuł: Pałubicki Władysław: Człowiek stary a rodzina w antropologii dawnego judaizmu. Przegląd Religioznawczy 2000 nr 3 s. 79-85 (w świetle ksiąg Starego Testamentu...) szczegóły 
300.artykuł: Pałubicki Władysław: Human Life as the Highest Good in Early Judaism. Rocznik Orientalistyczny 1997 t. 50 z. 2 s. 223-231 (na przykadzie Starego Testamentu...) szczegóły 
301.artykuł: Parzych Katarzyna: Dialog Kościoła z kulturą. Nowe spojrzenie na Vaticanum II. Forum Teologiczne 2000 t. 1 s. 59-68 (m.in. na podstawie Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
302.artykuł: Paul Andre: Nieśmiertelność Księgi. Historia i perspektywy, wyzwania i paradoksy. W drodze 1996 nr 3 s. 39-48  szczegóły 
303.artykuł: Pawelec Andrzej: Inne oblicza Księgi. Arka 1991 nr 33 s. 124-125 ([rec. ks.:] The Literary Guide to the Bible. Red. Robert Alter i Frank...) szczegóły 
304.artykuł: Pawelec Andrzej: Inne oblicza Księgi. Arka 1991 nr 33 s. 124-125 ([rec. ks.:] Chaim Herzog, Mordechai Gichon: Battles of the Bible. Lond...) szczegóły 
305.artykuł: Pawlak Leonard: Kobieta w Biblii. Ateneum Kapłańskie 1996 t. 127 z. 1 s. 92-98  szczegóły 
306.artykuł: Pawlak Leonard: Osoby chore i "niepełnosprawne" wBiblii. x 2000 ([w ks. zb.:] "Sanctificetur nomen tuum" (Mt 6, 9). Księga pamiątkowa d...) szczegóły 
307.artykuł: Pawłowski Zdzisław: Ateneum Kapłańskie 1998 t. 131 z. 2/3 s. 327-329 ([rec. ks.:] F. Watson: Text, Church and World. Biblical Interpretation...) szczegóły 
308.artykuł: Pawłowski Zdzisław: Collectanea Theologica 1999 nr 1 s. 191-195 (rec. ks.: Walter Brueggemann: Theology of the Old Testament, dispute, ...) szczegóły 
309.artykuł: Pawłowski Zdzisław: Collectanea Theologica 2003 nr 4 s. 209-213 ([rec. ks.:] Creation in Jewish and Christian Tradition. Red. Henning G...) szczegóły 
310.artykuł: Pawłowski Zdzisław: Rodzaje literackie w Biblii. Ich znaczenie i funkcja w kształtowaniu mowy o Bogu. Studia Włocławskie 2000 t. 3 s. 227-237  szczegóły 
311.artykuł: Petelczyc Regina: Biblija kak istochnik filologicheskikh issledovanijj. Studia Rossica 1994 t. 2 s. 225-233  szczegóły 
312.artykuł: Pędracki Michał: "Biblia" jako źródło historyczne do dziejów Wschodu starożytnego w książkach szkolnych polskiego oświecenia. Analecta 1999 z. 1 s. 59-74  szczegóły 
313.artykuł: Pick Józef: Serce w Biblii. Studia Pelplińskie 2002 t. 33 s. 489-497  szczegóły 
314.artykuł: Piekarz Danuta: Relektura Starego Testamentu w świetle Chrystusa. Z badań nad Biblią 2003 z. 7 s. 21-30 (interpretacja wydarzeń ze Starego Testamentu w Nowym Testamencie...) szczegóły 
315.artykuł: Pieszczoch Szczepan: Vox Patrum 1994 t. 19 (1990) s. 951-964 ([rec. ks.:] Bible de tous les temps. Red. Charles Kannengiesser. T. I-...) szczegóły 
316.artykuł: Pilarczyk Krzysztof: Przejęcie władzy nad Izraelem przez Salomona (ujęcie historyczno-literackie). x 2002 ([w ks. zb.:] Stworzył Bóg człowieka na swój obraz Księga pamiątkowa dl...) szczegóły 
317.artykuł: Pindel Roman: Czy Jan Paweł II uwzględnia feministyczne podejście w interpretacji tekstu biblijnego. Polonia Sacra 2003 nr 13 s. 281-297 (dot. m.in. feministycznych interpretacji tekstów biblijnych; szerzej o...) szczegóły 
318.artykuł: Pindel Roman: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2003 nr 4 s. 303-304 (rec. ks.: H. Utzschneider, S.A. Nitsche: Arbeitsbuch literaturwissensc...) szczegóły 
319.artykuł: Pindel Roman: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 2 s. 172-174 (rec. ks.: J. Imbach: Lust auf die Bibel. Praxisorientierte Zugaenge zu...) szczegóły 
320.artykuł: Piotrowski Stanisław (1921-2006): Niebo - pełnia życia wiecznego. Studia Teologiczne 2002 t. 20 s. 53-64 (obrazy nieba w Piśmie Świętym...) szczegóły 
321.artykuł: P.K.: Powrót Biblii Żydowskiej. Kurier Wileński 2002 nr 21 s. 1-2 (nt. zwrócenia przez Narodową Bibliotekę Martynasa Mazvydasa 309 zbioró...) szczegóły 
322.artykuł: Platajs Małgorzata: W pełni wiary i nadziei. Towarzystwo Biblijne w Polsce 1816-2001. Myśl Protestancka 2002 nr 1 s. 75-79 (dot. działalności głównie w zakresie wydawania i tłumaczenia Pisma Świ...) szczegóły 
323.artykuł: Płotczyk Agata: Analiza leksykalno-semantyczna pierwszego przykazania Dekalogu. Poradnik Językowy 2003 z. 1 s. 34-46  szczegóły 
324.artykuł: Polok Bernard: Duch Jahwe w nauczaniu proroków. Scriptura Sacra 1998 r. 2 nr 1 s. 23-36  szczegóły 
325.artykuł: Polok Bernard: Polska bibliografia biblijna za lata 1998-2000. Scriptura Sacra 2003 nr 7 s. 181-261 (wykaz...) szczegóły 
326.artykuł: Popowski Remigiusz: Biblijna motywacja ochrony przyrody. Acta Universitatis Wratislaviensis. Classica Wratislaviensia 2001 nr 22 (2287) s. 137-141 (w Starym i Nowym testamencie...) szczegóły 
327.artykuł: Posadzy Andrzej: W kierunku lepszego rozumienia Biblii - metoda analizy retorycznej. Colloquia Theologica Ottoniana 2002 nr 1 s. 6-18  szczegóły 
328.artykuł: Potterie de la Ignace: Zapowiedź Maryi w Starym Testamencie. Communio 2000 nr 6 s. 3-20  szczegóły 
329.artykuł: Prokopowicz Mariusz: Hathor - "Pani Synaju" a Biblia. Kilka kluczowych hipotez wokół tradycji "Merkawa". Collectanea Theologica 1996 nr 4 s. 5-51 (z fragm. tekstów staroegipskich pośw. bogini Hathor oraz tekstów bibli...) szczegóły 
330.artykuł: Przedpełski Jan: Królestwo zwierząt w pismach Starego Zakonu. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1996 nr 5 s. 12  szczegóły 
331.artykuł: Pytel Jan Kanty: O "Księdze Ksiąg". Słowo Powszechne 1990 nr 115 s. 8 (wyw., rozm. Romana Brzezińska...) szczegóły 
332.artykuł: Pytel Jan Kanty: Symbolika ognia w Piśmie św.. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 2 s. 115-119  szczegóły 
333.artykuł: Rabiej Stanisław: Soterologiczne znaczenie Chrystusowego "EGO EMI". Ateneum Kapłańskie 1993 t. 120 z. 1 s. 15-27  szczegóły 
334.artykuł: Ratzinger Joseph: "ty jesteś pełna łaski". Elementy pobożności maryjnej. Communio 2000 nr 6 s. 138-151 (dotyczy Starego Testamentu i Nowego Testamentu...) szczegóły 
335.artykuł: Rebic Adalbert: Wiara w zmartwychwstanie w Starym Testamencie. Communio 1991 r. 11 nr 1 s. 10-19  szczegóły 
336.artykuł: Rebić Adalbert: Ludzie "silni" i "mężni" w Starym Testamencie. Communio 1999 nr 5 s. 3-13  szczegóły 
337.artykuł: Rebić Adalbert: Muzyka w Starym Testamencie. Communio 2001 nr 2 s. 11-19  szczegóły 
338.artykuł: Romaniuk Kazimierz: Biblistyka ostatniego ćwierćwiecza. Ateneum Kapłańskie 1990 t. 115 z. 1 s. 3-16  szczegóły 
339.artykuł: Rosiński Franciszek M.: Człowiek a przyroda według Starego Testamentu. x 2000 ([w ks. zb.:] Między niebem a ziemią. Ku etyce ekologicznej. Red. Anna ...) szczegóły 
340.artykuł: Rosłon Józef Wiesław: Collectanea Theologica 1990 r. 60 nr 1 s. 159-163 ([rec. ks.:] Norbert Lohfink: Unsere Fragen und das Alte Testament. Wie...) szczegóły 
341.artykuł: Różanowski Jakub: Jakie znaczenie dla rozwoju kultury europejskiej ma Biblia?. Warsztaty Polonistyczne 1997 nr 2 s. 59-60  szczegóły 
342.artykuł: Rubinkiewicz Ryszard: Biblia w kulturze Słowian południowych i wschodnich. x 1998 ([W ks.:] Słowo Boga i drogi człowieka. Pod red. Zbigniewa Machnikowski...) szczegóły 
343.artykuł: Rubinkiewicz Ryszard: Główne linie dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej "Naród żydowski i jego Święte Pisma w Biblii chrześcijańskiej". Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 9-18  szczegóły 
344.artykuł: Rubinkiewicz Ryszard: Nowe aspekty egzegezy biblijnej w świetle dokumentu Papieskiej Komisji Biblijnej o interpretacji Biblii w Kościele. Collectanea Theologica 1996 nr 1 s. 9-24 (dot. dokumentu "O interpretacji Biblii w Kościele" ogł. przez Papieską...) szczegóły 
345.artykuł: Ruiz Gregorio: Kobieta w Piśmie świętym. Communio 1993 r. 13 nr 6 s. 3-18  szczegóły 
346.artykuł: Rumianek Ryszard: Biblia i pieniądze. Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie 2003 r. 3 s. 191-199 (systemy monetarne w Biblii, stosunek do pieniądzy, bogactwa...) szczegóły 
347.artykuł: Rumianek Ryszard: Biblia i pieniądze. Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie 2003 r. 3 s. 191-199 (systemy monetarne występujące w Biblii, stosunek do pieniędzy i bogact...) szczegóły 
348.artykuł: Rumianek Ryszard: Idea powołania indywidualnego w księgach prorockich. Warszawskie Studia Teologiczne 2001 t. 13 (2000) s. 49-59 (dot. proroków - Amosa, Izajasza, Ezechiela, Jonasza, Jeremiasza...) szczegóły 
349.artykuł: Rumianek Ryszard: Prorocy okresu niewoli babilońskiej. Warszawskie Studia Teologiczne 2000 t. 12 (1999) cz. I s. 183-190 (dotyczy proroków: Jeremiasz, Ezechiel, Deutero-Izajasz...) szczegóły 
350.artykuł: Rumianek Ryszard: Rozumienie śmierci w Starym Testamencie. Warszawskie Studia Teologiczne 2002 t. 14 (2001) s. 29-35  szczegóły 
351.artykuł: Rumianek Ryszard: Sens pracy w świetle Starego Testamentu. Bobolanum 1999 r. 10 [z.] 1 s. 69-87  szczegóły 
352.artykuł: Rusecki Marian: Imię Boga "Ja jestem". Communio 1994 r. 14 nr 1 s. 3-14  szczegóły 
353.artykuł: Ruspi Walther: Dziewiąte i dziesiąte przykazanie w Tradycji Kościoła katolickiego. Communio 2001 nr 1 s. 35-49 (m.in. dot. Dekalogu w interpretacji Filona Aleksandryjskiego, św. Augu...) szczegóły 
354.artykuł: Rybicki Marcin: W Piśmie Świętym. W drodze 2003 nr 1 s. 35-40 (dot. symboliki światła w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
355.artykuł: Rybka Małgorzata: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2002 t. 9 s. 255-260 ([rec. ks.:] Karel Komarek: Osobni imena v ceskych biblich. Olomouc 200...) szczegóły 
356.artykuł: Sabol Jan: Semiotyczny status tekstu "Biblii". Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2000 t. 42 (1998) z. 2 s. 62-64 (streszczenie referatu...) szczegóły 
357.artykuł: Sadkowski Wacław: Spory o Słowo Boże. Res Humana 2000 nr 3 s. 35-38 (przegląd tłumaczeń Biblii na język polski; fragment większej całości...) szczegóły 
358.artykuł: Salij Jacek: Biblia świętego Augustyna. Topos 1999 nr 5/6 s. 17-22 (nt. interpretacji Biblii przez św. Augustyna; not. o Jacku Saliju, s. ...) szczegóły 
359.artykuł: Sanchez Caro Jose Manuel: Starotestamentowa koncepcja cierpienia wśród ludu Izraela. Communio 1992 r. 12 nr 5 s. 44-60  szczegóły 
360.artykuł: Sawicki Stefan: Biblia a literatura. x 2001 ([w ks. zb.:] Spotkania nie tylko literackie. Warszawa 2001, s. 9-17 [c...) szczegóły 
361.artykuł: Scalabrini Patrizio Rota: Dawid i Abigail. Biblijne postacie roztropnych. Communio 1998 nr 5 s. 13-22  szczegóły 
362.artykuł: Scheffczyk Leo: Pismo święte słowem Boga i Kościoła. Communio 2001 nr 5 s. 49-63 (dot. objawienia w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
363.artykuł: Schenker Adrian: Biblijny fundamentalizm a Kościół katolicki. Communio 2002 nr 4 s. 26-31  szczegóły 
364.artykuł: Schenker Adrian: Czy obcym wolno kraść? O obrazie obcego w Starym Testamencie. Communio 2000 nr 3 s. 73-77  szczegóły 
365.artykuł: Scholem Gershom G.: Tellurystyczny i magiczny kontekst idei Golema. Brulion 1993 nr 21/22 s. 96-115 (motyw powtórzenia kreacji człowieka w Biblii...) szczegóły 
366.artykuł: Seidl Theodor: Metoda literaturoznawcza w egzegezie starotestamentowej. Ateneum Kapłańskie 1990 t. 115 z. 2/3 s. 172-186  szczegóły 
367.artykuł: Siatkowska Ewa: Przydatność tekstów paralelnych do konfrontatywnych badań leksyki (Doświadczenia i propozycje). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 10 s. 117-124 (słowiańskie XV- i XVI-wieczne przekłady Biblii jako materiał do badani...) szczegóły 
368.artykuł: Siatkowska Ewa: Tradycja i dynamizm współczesnych przekładów Biblii na polski, czeski i górnołużycki. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 43 (1995) z. 7 s. 11-19  szczegóły 
369.artykuł: Siatkowska Ewa: Zachodniosłowiańskie i niemieckie ekwiwalenty wybranych fragmentów Biblii. Prace Filologiczne 1993 t. 38 s. 393-403 (dot. przekładów...) szczegóły 
370.artykuł: Sikorski Leszek: Biblijna terminologia pokuty i nawrócenia. Kieleckie Studia Teologiczne 2003 t. 1 cz. 1 (2002) s. 245-253 (terminologia pokutna w Biblii - analiza językowa...) szczegóły 
371.artykuł: Sinoir Michel: Modlitwa na kolanach (2). Christianitas 2001 nr 8 s. 89-101 (dot. postaw modlitwy w tekstach Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
372.artykuł: Skierkowski Marek: Ewangelie jako starożytne biografie. Studia Teologiczne 1999 t. 17 s. 67-76  szczegóły 
373.artykuł: Skotnicka Gertruda: Nad Biblią dla dzieci chwila zamyślenia... Guliwer 1993 nr 2 s. 7-13 (walory współcz. polskich wydań Biblii dla dzieci...) szczegóły 
374.artykuł: Sobolewska Anna: Oto jest głowa Holofernesa. Midrasz 2000 nr 10 s. 8-10 (o postaciach kobiet walczących w księgach Starego Testamentu: Judyta, ...) szczegóły 
375.artykuł: Solak Elżbieta: Historia nowobułgarskiego przekładu Biblii. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1991 t. 33 (1989) z. 2 s. 307-308 (streszcz. ref....) szczegóły 
376.artykuł: Sowa Andrzej: Ewolucja przedstawień Sądów Ostatecznych w świetle źródeł i tradycji ikonograficznej. Szczecińskie Studia Kościelne 1991 t. 2 s. 69-73  szczegóły 
377.artykuł: Sroka Kazimierz A.: Śladami kaszubskich tłumaczeń Biblii. x 1995 ([W ks. zb.:] Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dziś. Gdańsk 1995 s. 1...) szczegóły 
378.artykuł: Stachowiak Lech: Akcenty uniwersalistyczne w księgach Jonasza i Rut. Roczniki Teologiczne 1995 t. 42 (1995) z. 1 s. 17-25  szczegóły 
379.artykuł: Stachowiak Lech: Stary Testament w świetle ostatnich badań krytycznych. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 1 s. 1-10  szczegóły 
380.artykuł: Stankowska Beata: "Menuet" Edmunda Leacha z Biblią, czyli o strukturalistycznych interpretacjach Pisma Świętego widzianych w szerszej perspektywie. Lud 1997 t. 81 s. 35-53  szczegóły 
381.artykuł: Starowieyski Marek: Egzegeza Ojców Kościoła. Ateneum Kapłańskie 1990 t. 115 z. 1 s. 25-36  szczegóły 
382.artykuł: Starowieyski Marek: Kobieta w starożytności chrześcijańskiej. W drodze 1995 nr 3 s. 17-31  szczegóły 
383.artykuł: Steiner George: "Aus Worten, nicht Woertern". Dekada Literacka 1997 nr 8/9 s. 21-23 (głównie nt. przekładów Martina Bubera i Franza Rosenzweiga Biblii na j...) szczegóły 
384.artykuł: Stepanova Ljudmila: K voprosu o biblejjskikh neologizmakh. Problemy Frazeologii Europejskiej 1997 t. 2 s. 137-143  szczegóły 
385.artykuł: Strzałkowska Barbara: Terminologia "Gniewu Bożego" w Biblii Hebrajskiej. Colloquia Theologica Ottoniana 2003 nr 3 s. 47-65  szczegóły 
386.artykuł: Stypułkowska Beata: Katechetyczny wymiar czytania Biblii w zgromadzeniu wiernych zawarty w opisach Wj, Pwt i Joz. Częstochowskie Studia Teologiczne 2001 t. 29 s. 111-122 (z fragm. tekstu w oryg. i w polskim przekładzie...) szczegóły 
387.artykuł: Suchy Jerzy: Podejście psychologiczne i psychoanalityczne w egzegezie biblijnej. Collectanea Theologica 1996 nr 1 s. 55-64  szczegóły 
388.artykuł: Suchy Jerzy: Polska literatura z zakresu etyki biblijnej za lata 1945-1984. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1990 t. 33 (1986) z. 1 s. 135-147  szczegóły 
389.artykuł: Syczewski Tadeusz: Teologia obrzędów błogosławieństwa pól. Studia Teologiczne 2002 t. 20 s. 243-251 (m.in. o obrazach błogosławieństwa w Piśmie Świętym...) szczegóły 
390.artykuł: Szamocki Grzegorz: Biblijny model wychowania w rodzinie. Universitas Gedanensis 2002 nr 1 (25) s. 21-27 (na podstawie tekstów Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
391.artykuł: Szamocki Grzegorz: "Palec to Boży " (WJ 8,15ab). Dlaczego palec a nie ręka?. Studia Gdańskie 2003 t. 15/16 (2002/2003) s. 5-17 (nt. wyrażeń "Palec Boży" i "Ręka Boża" w Księdze Wyjścia i innych teks...) szczegóły 
392.artykuł: Szamocki Grzegorz: Studia Gdańskie 2001 t. 14 s. 337-340 (rec. ks.: Jean Louis Ska: L'argilla, la danza e il giardino. Saggi di ...) szczegóły 
393.artykuł: Szamocki Grzegorz: Studia Gdańskie 2001 t. 14 s. 341-347 (rec. ks.: Ernst Jenni: Studien zur Sprachwelt des Alten Testaments. St...) szczegóły 
394.artykuł: Szarlej Jolanta: Język biblijny jako źródło czystości słowa. Świat i Słowo 2003 nr 1 s. 107-120  szczegóły 
395.artykuł: Szarlej Jolanta: Wątki protoutopijne w Biblii. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1607 s. 93-103  szczegóły 
396.artykuł: Szczerba Wojciech: "Apokatastasis" w Starym Testamencie. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1998 nr 28 (2065) s. 13-40 (o pierwotnym porządku świata opisanym w księgach Starego Testamentu...) szczegóły 
397.artykuł: Szczerba Wojciech: The Language of the Septuagint as Window of te Philosophy of the Hebrew Bible. Lingua ac Communitas 1998 nr 8 s. 67-85  szczegóły 
398.artykuł: Szczucki Lech: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1999 t. 43 s. 259 ([rec. ks.:] Gigliola Fragnito: La Bibbia al rogo. La censura ecclesias...) szczegóły 
399.artykuł: Szier Barbara: Polska bibliografia biblijna za rok 1984/85. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1990 t. 33 (1986) z. 1 s. 147-156  szczegóły 
400.artykuł: Szier Barbara: Polska bibliografia biblijna za rok 1985/86. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 34 (1987) z. 1 s. 105-115  szczegóły 
401.artykuł: Szier Barbara: Polska bibliografia biblijna za rok 1986/87. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 35 (1988) z. 1 s. 122-132 (wykaz...) szczegóły 
402.artykuł: Szier Barbara: Polska bibliografia biblijna za rok 1987/88. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1991 t. 36 (1989) z. 1 s. 73-84 (wykaz...) szczegóły 
403.artykuł: Szier Barbara: Polska bibliografia biblijna za rok 1988/89. Roczniki Teologiczno-Kanoniczne 1992 t. 37 (1990) z. 1 s. 82-87 (wykaz...) szczegóły 
404.artykuł: Szier Barbara: Polska Bibliografia Biblijna za rok 1989/90. Roczniki Teologiczne 1993 t. 38/39 (1991/1992) z. 1 s. 102-106  szczegóły 
405.artykuł: Szier Barbara: Polska Bibliografia Biblijna za rok 1990/1991. Roczniki Teologiczne 1994 t. 40 (1993) z. 1 s. 135-147  szczegóły 
406.artykuł: Szier-Kramarek Barbara: Polska bibliografia biblijna za lata 1996/1997. Roczniki Teologiczne 1999 t. 46 z. 1 s. 188-210 (wykaz...) szczegóły 
407.artykuł: Szier-Kramarek Barbara: Polska bibliografia biblijna za lata 1997-1998. Roczniki Teologiczne 2000 t. 47 z. 1 s. 199-225 (wykaz...) szczegóły 
408.artykuł: Szier-Kramarek Barbara: Polska bibliografia biblijna za rok 1991/92. Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 1 s. 113-124 (wykaz...) szczegóły 
409.artykuł: Szier-Kramarek Barbara: Polska bibliografia biblijna za rok 1992/93 oraz 1993/94. Roczniki Teologiczne 1996 t. 43 z. 1 s. 197-221 (wykaz...) szczegóły 
410.artykuł: Szlaga Jan: Powołanie w Biblii. Wrocławski Przegląd Teologiczny 1995 nr 1 s. 81-88  szczegóły 
411.artykuł: Szlaga Jan: Światopogląd człowieka Biblii. x 1989 ([W ks. zb.:] Z zagadnień światopoglądu chrześcijańskiego. Pod red. Mar...) szczegóły 
412.artykuł: Szmajdziński Mariusz: Ruch Biblijny i Liturgiczny 2003 nr 1 s. 72-73 (rec. ks.: Paul R. Raabe: Obadiah. A new translation with introduction ...) szczegóły 
413.artykuł: Szostkiewicz Adam: Adam z Edenu. Metryka pierwszego człowieka. Polityka 2002 nr 51/52 s. 3-6, 8, 10  szczegóły 
414.artykuł: Szulc Franciszek: Obraz Boga w literaturze (Projekt badań). Communio 1990 r. 10 nr 2 s. 111-134  szczegóły 
415.artykuł: Szwarc Urszula: Autorzy Rdz 49, 3-17. 19-27 i Pwt 33, 6-25 w świetle własnych tekstów. Roczniki Teologiczne 1997 t. 44 z. 1 s. 43-56  szczegóły 
416.artykuł: Szwarc Urszula: "Berit Olam" w wyroczniach proroków niewoli. Roczniki Teologiczne 1993 t. 38/39 (1991/1992) z. 1 s. 35-42 ("wieczne przymierze" m.in. u proroka Ezechiela...) szczegóły 
417.artykuł: Szwarc Urszula: Feministyczna interpretacja Biblii. x 1999 ([w ks. zb.:] "Czyn ... człowieka odda mu zapłatę". Księga pamiątkowa k...) szczegóły 
418.artykuł: Szwarc Urszula: "Kiedy wypełnią się dni..." Analiza egezetyczno-teologiczna 2 Sm 7; Jr 23, 5; Iz 11, 3-4. Roczniki Teologiczne 2001 t. 48 z. 1 s. 27-36 (analiza fragmentów trzech wyroczni prorockich w kontekście określenia ...) szczegóły 
419.artykuł: Szwarc Urszula: Ludzkie cierpienie w świetle wypowiedzi starotestamentalnych hagiografów. Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 1 s. 31-43  szczegóły 
420.artykuł: Szwarc Urszula: Sylwetki niektórych postaci kobiecych w starotestamentalnej wspólnocie ludu Bożego. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1996 r. 38 (1995) nr 1/2 s. 37-44  szczegóły 
421.artykuł: Szwarc Urszula: Układ imion w Rdz 49, 3-17, 19-27 i Pwt 33, 6-25 oraz jego znaczenie. Roczniki Teologiczne 1995 t. 42 (1995) z. 1 s. 5-16  szczegóły 
422.artykuł: Szybowska Antonina: Pocałunek (analiza tekstu biblijnego). x 2002 ([w ks. zb.:] Z zagadnień literatury, kultury i języka. Studia ofiarowa...) szczegóły 
423.artykuł: Szymański Mikołaj: Młocenie plew dosłowności. Gazeta. Magazyn 1995 nr 22 s. 27 (o dopuszczalnych granicach doszukiwania się w Biblii ukrytych sensów; ...) szczegóły 
424.artykuł: Szymik Stefan: Imiona 'El oraz 'Elohim jako określenia Boga w Biblii Hebrajskiej. x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla ...) szczegóły 
425.artykuł: Szymik Stefan: Lektura fundamentalistyczna Biblii i zagrożenia z niej płynące w świetle dokumentu PKB. Collectanea Theologica 1996 nr 1 s. 75-83 (dot. dokumentu "O interpretacji Biblii w Kościele" ogł. przez Papieską...) szczegóły 
426.artykuł: Szymik Stefan: Podejście kanoniczne w interpretacji Pisma Świętego. Roczniki Teologiczne 2002 t. 49 z. 1 s. 15-31  szczegóły 
427.artykuł: Szymik Stefan: Sensy biblijne. Podział, charakterystyka, kontrowersje. Roczniki Teologiczne 2000 t. 47 z. 1 s. 5-25 (podział terminologiczny na sens wyrazowy, sens duchowy i sens pełniejs...) szczegóły 
428.artykuł: Szymik Stefan: Starotestamentowa idea Boga jako Ojca na tle religijnych wuerzeń starożytnego Bliskiego Wschodu. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2001 r. 44 nr 1/2 s. 3-26 (na podstawie Starego testamentu oraz tekstów sumeryjskich, akkadyjskic...) szczegóły 
429.artykuł: Świderkówna Anna: Biblia a człowiek współczesny [z tego cyklu:] Co należy do Boga?. Znak 1997 nr 11 s. 166-170 (nt. proroków w Starym Testamencie i Jezusa w Nowym Testamencie...) szczegóły 
430.artykuł: Świderkówna Anna: Biblia a człowiek współczesny [z tego cyklu:] Pierwsze strony Biblii. Znak 1997 nr 3 s. 123-127 (z not. o aut....) szczegóły 
431.artykuł: Świderkówna Anna: Biblia a świat współczesny. Znak 1998 nr 1, 3, 7, 9, 11  szczegóły 
432.artykuł: Świderkówna Anna: Biblijny i niebiblijny potop. Mówią Wieki 1991 nr 9 s. 6-14 (z fot. A. Świderkówny...) szczegóły 
433.artykuł: Świderkówna Anna: Bliżej Biblii. Plus Minus 1994 nr 51 s. 2 (wyw., rozm. Anna Baniewicz; dot. również Starego Testamentu...) szczegóły 
434.artykuł: Świderkówna Anna: Co to jest Biblia?. Mówią Wieki 1991 nr 4 s. 19-25, 43 (z fot. A. Świderkówny...) szczegóły 
435.artykuł: Świderkówna Anna: Koniec czy początek. Znak 2003 nr 9 s. 108 (dot. rozumienia pojęcia końca w Starym i Nowym Testamencie oraz histor...) szczegóły 
436.artykuł: Świderkówna Anna: Mądrość i księgi mądrościowe w Biblii. Mówią Wieki 1994 nr 2 s. 36-40  szczegóły 
437.artykuł: Świderkówna Anna: Mesjasz. Tygodnik Powszechny 2003 nr 16 s. 4 (nt. zapowiedzi pojawienia się Mesjasza w księgach Starego Testamentu o...) szczegóły 
438.artykuł: Świderkówna Anna: Much nie ma, woń pozostała. Biblia między mitem a historią. Tygodnik Powszechny 2003 nr 51/52 s. 5  szczegóły 
439.artykuł: Świderkówna Anna: O Księdze. Polityka 1997 nr 52 s. 71-72, 74 (wyw., rozm. Katarzyna Jankowska, Piotr Mucharski...) szczegóły 
440.artykuł: Świderkówna Anna: Obraz Boga i dramat człowieka. Tygodnik Powszechny 2000 nr 52/53 s. 6  szczegóły 
441.artykuł: Świderkówna Anna: Prorocy. Mówią Wieki 1991 nr 11 s. 7-12 (z fot. A. Świderkówny...) szczegóły 
442.artykuł: Świderkówna Anna: Prorocy. Zeszyty Karmelitańskie 2001 nr 4 s. 18-29 (fragm. ks.: Rozmowy o Biblii...) szczegóły 
443.artykuł: Świderkówna Anna: Przygoda z Biblią. Tygodnik Powszechny 1999 nr 51/52 s. 4 (wyw. nt. współczesnego odczytania ksiąg biblijnych; rozm. Artur Sporni...) szczegóły 
444.artykuł: Świderkówna Anna: Samotność i Komunia. Zeszyty Karmelitańskie 1995 nr 1 s. 7-13 (rozważania nt. przedstawiania samotności w Biblii...) szczegóły 
445.artykuł: Świderkówna Anna: Synaj, czyli spotkanie z Bogiem. Tygodnik Powszechny 2000 nr 9 s. 1, 11  szczegóły 
446.artykuł: Świderkówna Anna: Z ciemności do światła. Przegląd Katolicki 1989 nr 52/53 s. 7, 11 (m.in. nt. przetłumaczenia Biblii na jęz. grecki (Septuaginta) w III-II...) szczegóły 
447.artykuł: Tischner Józef: Objaśnianie Biblii. Rozmowy z ks. prof. Józefem Tischnerem (1-18). Śląsk 2000 nr 1-12 (wywiad nt. Ksiąg Starego Testamentu; rozm. Ewelina Puczek (nr 1-6); w ...) szczegóły 
448.artykuł: Tischner Józef: Objaśnianie Biblii. Rozmowy z ks. prof. Józefem Tischnerem (19-32). Śląsk 2001 nr 1-7, 10-11 (wywiad nt. Ksiąg Starego Testamentu; rozm. Ewelina Puczek; w nrze 11 s...) szczegóły 
449.artykuł: Tomal Maciej: Some remarks on Judeo-Arabic grammar on the basis of Karaite manuscript. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2001 t. 44 (2000) z. 1 s. 46-49 (streszczenie referatu...) szczegóły 
450.artykuł: Tomkowski Jan: Mistyka czyli Księga odczytana. Znak 1990 nr 1 s. 27-39 (próby odczytania Pisma Świętego przez Emanuela Swedenborga, Jakuba Boe...) szczegóły 
451.artykuł: Toporow Władimir: Tekst miasta-dziewicy i miasta-nierządnicy w aspekcie mitologicznym. Tytuł [Gdańsk] 2000 nr 3 s. 166-183 (dot. tekstów Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
452.artykuł: Tronina Antoni: Formalne cytaty biblijne w "Regule zrzeszenia" z Qumran (1QS). Roczniki Teologiczne 2001 t. 48 z. 1 s. 53-61 (dot. cytatów z Księgi Wyjścia i Księgi Izajasza...) szczegóły 
453.artykuł: Tronina Antoni: Ojcostwo Boga w świetle onomastyki izraelskiej. x 2002 ([w ks. zb.:] Stworzył Bóg człowieka na swój obraz Księga pamiątkowa dl...) szczegóły 
454.artykuł: Tronina Antoni: Roczniki Teologiczne 1995 t. 41 (1994) z. 1 s. 104-106 (rec. ks. zb.: Dictionnaire Encyclopedique de la Bible. Centre Informat...) szczegóły 
455.artykuł: Tronina Antoni: Szabat archetypem niedzieli w Starym Testamencie. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 2 s. 95-103  szczegóły 
456.artykuł: Tronina Antoni: Świadectwa epigraficzne o początkach Izraela. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 1 s. 21-27  szczegóły 
457.artykuł: Tschirschnitz Alfred: Kult ciał niebieskich w Starym Testamencie. Methodos 2003 r. 2 s. 111-123  szczegóły 
458.artykuł: Tschirschnitz Alfred: Kult świętych drzew w Starym Testamencie. Methodos 2002 r. 1 s. 185-192  szczegóły 
459.artykuł: Tschirschnitz Alfred: Ofiary z ludzi w Starym Testamencie. Methodos 2003 r. 2 s. 125-130  szczegóły 
460.artykuł: Tschirschnitz Alfred: Świat planet i gwiazd i ich kult w Starym Testamencie (Cz. I). Rocznik Teologiczny 1990 r. 32 z. 2 s. 101-111  szczegóły 
461.artykuł: Turkanik Henryk: Historia polskiej Biblii. Łaska i Pokój 1989 nr 9/10 s. 29-35, nr 11/12 s. 30-38  szczegóły 
462.artykuł: Turkiel Jan: Biblia jako źródło argumentacji w polskiej teologii moralnej XVII wieku na tle teologii zachodnioeuropejskiej. Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 1992 nr 1 s. 107-117  szczegóły 
463.artykuł: Turkiel Jan: Forma literacka jako nośnik treści w Biblii. Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie 1995 nr 3/4 s. 103-112  szczegóły 
464.artykuł: Tyloch Witold: Kosmogonia Starego Testamentu. Argumenty 1989 nr 3-5 ([w nrze 5. druk pt. "Doktryna kosmogonii biblijnych"...) szczegóły 
nawiązanie: Łakomy Henryk: Wątki kosmologiczne w Biblii. Argumenty 1989 nr 15 s. 2 ([z odp. red.]...) szczegóły 
465.artykuł: Tyloch Witold: Niebo - w kręgu kultury starotestamentowej. Argumenty 1989 nr 48 s. 11 (49:6...) szczegóły 
466.artykuł: Tyloch Witold: Piekło - w kręgu kultury starotestamentowej. Argumenty 1989 nr 46 s. 11, nr 47 s. 11  szczegóły 
467.artykuł: Tyloch Witold: Przysłowia biblijne. Argumenty 1989 nr 38 s. 8; nr 39 s. 1, 11  szczegóły 
468.artykuł: Tyloch Witold: Świeckie wątki w Starym Testamencie. Argumenty 1989 nr 50 s. 1, 6-7; nr 51 s. 6; nr 52/53 s. 11  szczegóły 
469.artykuł: Tyloch Witold: The oldest Hebrew Bible manuscript in Poland. Rocznik Orientalistyczny 1993 t. 48 z. 1 s. 47-56  szczegóły 
470.artykuł: Tyrol Anton: Alegoricka relektura starozakonnych textov v krest'anskych Pismach. Z badań nad Biblią 2003 z. 7 s. 33-42 (alegoryczna interpretacja tekstów Starego Testamentu w pismach Ojców K...) szczegóły 
471.artykuł: Uglorz Manfred: Królestwo Boże w zwiastowaniu Jezusa. Rocznik Teologiczny 1997 z. 1/2 s. 5-14 (dot. rozumienia pojęcia Królestwa Bożego w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
472.artykuł: Uglorz Manfred: Praca jako powołanie według Starego Testamentu. x 2000 ([w ks. zb.:] "Sanctificetur nomen tuum" (Mt 6, 9). Księga pamiątkowa d...) szczegóły 
473.artykuł: Unikalna wartość kulturalna. Kurier Wileński 2002 nr 229 s. 3 (nota nt. eksponowania rękopisu Biblii z XVI w. w przekładzie Jonasa Br...) szczegóły 
474.artykuł: Unikalny rękopis. Kurier Wileński 2002 nr 228 s. 2 (nota nt. przewiezienia rękopisu Biblii z XVI w. w przekładzie Jonasa B...) szczegóły 
475.artykuł: Vaz Armindo: Małżeństwo w świetle biblijnej metafory oblubieńczej. Communio 1998 nr 1 s. 13-25 (m.in. w świetle księgi Ozeasza...) szczegóły 
476.artykuł: Walczak Bogdan: Jeszcze raz w sprawie języka współczesnych tłumaczeń Biblii (w związku z nowym przekładem Ewangelii św. Marka pióra ks. Tomasza Węcławskiego). Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2002 t. 9 s. 153-160  szczegóły 
477.artykuł: Warzecha Julian: Ateneum Kapłańskie 1994 t. 122 z. 2 s. 400-403 (rec. ks.: W.H. Schmidt: Alttestamnetalicher Glaube in seiner Geschicht...) szczegóły 
478.artykuł: Warzecha Julian: Collectanea Theologica 1994 r. 64 nr 4 s. 153-154 (rec. ks.: Alexander Rofe: Storia di profeti. La narrativa sui profeti ...) szczegóły 
479.artykuł: Warzecha Julian: Collectanea Theologica 1995 r. 65 nr 1 s. 191-198 ([rec. ks.:] Rainer Albertz: Religiongeschichte Israels in alttestament...) szczegóły 
480.artykuł: Warzecha Julian: Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 215-217 ([rec. ks. zb.:] La Bible et sa culture. Ancien Testament. [Red.] Miche...) szczegóły 
481.artykuł: Warzecha Julian: Dziesięć Słów (Dekalog) - niezmienne czy rozwijające się Prawo Boże?. Communio 1993 r. 13 nr 1 s. 53-61  szczegóły 
482.artykuł: Warzecha Julian: Godność kobiety w Starym Testamencie. Communio 1993 r. 13 nr 6 s. 19-29  szczegóły 
483.artykuł: Warzecha Julian: Kilka uwag o przekładzie hebrajskiej poezji biblijnej. x 2000 ([w ks. zb.:] Wszystko czynię dla Ewangelii. Księga pamiątkowa ku czci ...) szczegóły 
484.artykuł: Warzecha Julian: "Niech każdy odrzuci bożki!" (Ez 20, 7). Biblia wobec bałwochwalstwa. Communio 1995 r. 15 nr 1 s. 3-15 (dot. Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
485.artykuł: Warzecha Julian: Niektóre Dylemanty w przekładania Biblii. x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla k...) szczegóły 
486.artykuł: Warzecha Julian: Omrydzi i ich polityka religijna w Izraelu. x 2003 ([w ks.zb.:] Minister verbi. Red. Paulus Podeszwa, Waldemar Szczerbińsk...) szczegóły 
487.artykuł: Warzecha Julian: Otwartość tekstu biblijnego? Uwagi i refleksje na marginesie książki U. Eco "Dzieło otwarte". x 1995 ([W ks. zb.:] Postmodernizm. Wyzwanie dla chrześcijaństwa. Pod red. Zbi...) szczegóły 
488.artykuł: Warzecha Julian: Personifikacja słowa i mądrości jako przygotowanie Wcielenia. Collectanea Theologica 2000 nr 4 s. 21-35 (w świetle ksiąg Starego Testamentu...) szczegóły 
489.artykuł: Warzecha Julian: Problematyka życia ludzkiego w Biblii (Aspekty antropologiczne i etyczne). Ateneum Kapłańskie 1994 t. 123 z. 1 s. 47-57 (dot. Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
490.artykuł: Warzecha Julian: Studia Theologica Varsaviensia 2002 nr 1 s. 203-206 ([rec. ks.:] Otto Kaiser: Studien zur Literaturgeschichte des Alten Tes...) szczegóły 
491.artykuł: Warzecha Julian: Uświęcić szabat (Wj 20, 8-11; Pwt 5, 12-15). Communio 1995 r. 15 nr 3 s. 9-19  szczegóły 
492.artykuł: Warzecha Julian: Uwagi i refleksje na marginesie przekładu Starego Testamentu w Biblii warszawsko-praskiej. Collectanea Theologica 1999 nr 1 s. 21-32  szczegóły 
493.artykuł: Warzecha Julian: Zgorszenie Biblią, czyli o niektórych trudnościach w jej czytaniu. Communio 1995 r. 15 nr 2 s. 81-101 (dot. Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
494.artykuł: Widła Bogusław: Bóg wobec ludzkiego serca. Przyczynek do antropologii Starego Testamentu. Rocznik Teologiczny 2003 z. 1 s. 5-18  szczegóły 
495.artykuł: Wielgus Stanisław: Le sciences au service de l'exegese biblique du moyen age. Studia Mediewistyczne 1989 t. 26 z. 2 s. 45-53  szczegóły 
496.artykuł: Wierciński Andrzej: Przybrane synostwo czy powrót syna marnotrawnego. Część II: Czasy i kierunkowość, powtarzalność i odwracalność. Fronda 1997 nr 8 s. 351-374 (analiza hermeneutyczna tekstu...) szczegóły 
497.artykuł: Wierciński Andrzej: W wodach potopu. Fronda 1995 nr 4/5 s. 227-240 (nt. hermeneutyki Biblii hebrajskiej...) szczegóły 
498.artykuł: Wierzbicka Anna: Żydowskie skrypty kulturowe a interpretacja Ewangelii. Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 157-176 (dot. żydowskich skryptów kulturowych w scenach wyrzekania, złorzeczeni...) szczegóły 
499.artykuł: Wilczek Maria: O Biblii Gutenberga i jubileuszu. Poradnik Bibliotekarza 2000 nr 12 s. 10-12  szczegóły 
500.artykuł: Witaszek Gabriel: Czy w okresie drugiej świątyni ustało proroctwo?. x 1999 ([W ks. zb.:] Mów, Panie, bo słucha sługa Twój. Księga pamiątkowa dla ...) szczegóły 
501.artykuł: Witaszek Gabriel: Maryja, Mesjańska Gebirah. Homo Dei 1991 nr 4 s. 35-42 (kobiety - matki królów w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
502.artykuł: Witaszek Gabriel: Osobowe doświadczenie Boga Ojca u proroków Amosa, Ozeasza, Jeremiasza i Deuteroizajasza. Roczniki Teologiczne 2000 t. 47 z. 1 s. 53-79  szczegóły 
503.artykuł: Witaszek Gabriel: Prorocy VIII wieku przed Chrystusem wobec dewiacji kultowych. Roczniki Teologiczne 1995 t. 42 (1995) z. 1 s. 27-43  szczegóły 
504.artykuł: Witczyk Henryk: Historyczno-prorockie tło Dzieła Kronikarskiego. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 1 s. 1-14 (dot. I i II Księgi Kronik oraz Księgi Ezdrasza i Księgi Nehemiasza...) szczegóły 
505.artykuł: Witczyk Henryk: Przymierze - więź i zobowiązanie. Tarnowskie Studia Teologiczne 1994 t. 13 s. 245-261 (przymierze wobec ludzi i Boga w Starym i Nowym Testamencie...) szczegóły 
506.artykuł: Witczyk Henryk: Przymierze zawarte na Synaju a Nowe Przymierze w Chrystusie. Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 37-72  szczegóły 
507.artykuł: Włodarczyk Stanisław: Rola odkryć archeologicznych w interpretacji Pisma Świętego. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2000 nr 3/4 s. 161-172  szczegóły 
508.artykuł: Wodecki Bernard: Collectanea Theologica 2000 nr 1 s. 223-226 ([rec. ks.:] Irene Eber, Sze-Kar Wan, Knut Walf, Roman Malek: Bible in ...) szczegóły 
509.artykuł: Wodka Andrzej: Rzeczywistość daru i dawania w Biblii - kontekst i pretekst dywinizacji. Studia z Filozofii Boga, Religii i Człowieka 2001 t. 1 s. 373-381  szczegóły 
510.artykuł: Wodka Andrzej: Rzeczywistość daru i dawania w Biblii - kontekst i pretekst przebóstwienia. Zeszyty Karmelitańskie 1994 nr 1 s. 37-48 (nt. użycia słów "dar" i "dawanie" w Biblii; z not. o aut. art....) szczegóły 
511.artykuł: Wojciechowski Michał: Bible and Biblical Studies in Poland. Folia Orientalia 1998 t. 34 s. 17-22  szczegóły 
512.artykuł: Wojciechowski Michał: Collectanea Theologica 1991 r. 61 nr 3 s. 201-204 ([rec. ks. zb.:] A dictionary of Biblical Interpretation. Philadelphia ...) szczegóły 
513.artykuł: Wojciechowski Michał: Metodologia studiów biblijnych. Podstawowe wiadomości bibliograficzne. Studia Theologica Varsaviensia 1998 nr 2 s. 99-111 (dot. także metod literackich i filologicznych...) szczegóły 
514.artykuł: Wojciechowski Michał: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1995 t. 48 nr 2 s. 72-74 ([rec. ks.:] R.J. Coggins: Introducing the Old Testament. Oxford 1990....) szczegóły 
515.artykuł: Wojciechowski Michał: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1995 t. 48 nr 4 s. 299-300 ([rec. ks.:] Oxford Bible series. Oxford 1983-1991...) szczegóły 
516.artykuł: Wojciechowski Piotr: Biblia: wiara i wiedza. Przegląd Katolicki 1989 nr 10 s. 5-6 (dot. Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
517.artykuł: Wojtasiński Zbigniew: Boski podręcznik. Wprost 2003 nr 51/52 s. 124-129 (nt. historyczności faktów opisywanych w Starym Testamencie...) szczegóły 
518.artykuł: Woźniak Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 4 s. 318 (rec. "Neues Bibel-Lexicon", Zuerich 1988...) szczegóły 
519.artykuł: Woźniak Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 5/6 s. 403 (rec. ks.: Peshitta. The Old Testament in Syriac according to the Peshi...) szczegóły 
520.artykuł: Wójcik Andrzej S.: Określenie znaczenia prawdy w Biblii hebrajskiej poprzez treść terminów powiązanych znaczeniowoz 'emet i 'emunah. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 2002 t. 20 s. 109-139  szczegóły 
521.artykuł: Wójcik Andrzej: Próba definicji pojęć "Prawda - prawdziwy - prawdziwie (zaprawdę)" w oparciu o Biblię Hebrajską. Polonia Sacra 2002 nr 10 s. 375-418 (dot. następujących tłumaczeń: Biblii Tysiąclecia, Biblii Poznańskiej, ...) szczegóły 
522.artykuł: Wójcik Andrzej: Próba definicji prawdy w Biblii hebrajskiej na podstawie jej przeciwieństw. Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 2000 t. 33 s. 104-126  szczegóły 
523.artykuł: Wójcik Andrzej: Próba definicji prawdy w Starym Testamencie na podstawie jej przeciwieństw. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1999 t. 52 nr 3 s. 221-246 (rozmienie terminów: prawda, prawdziwy, prawdziwie...) szczegóły 
524.artykuł: Wróbel Mirosław: Archaeological and Textual Evidence in the Process of Iseaelite Settlement in Canaan. x 1999 ([w ks. zb.:] "Czyn ... człowieka odda mu zapłatę". Księga pamiątkowa k...) szczegóły 
525.artykuł: Wróblewska Monika: Obraz kobiety i jej rola w Biblii. Test 1997 nr 3 s. 7-14  szczegóły 
526.artykuł: Wruch Wilhelm: Podwójne święto; smutne. Regiony 1997 nr 4 s. 146-147 (nt. polskich przekładów Biblii z okazji 400-lecia Biblii Jakuba Wujka ...) szczegóły 
527.artykuł: Wypych Stanisław: Miłosierdzie Boga w nurcie tradycji deuteronomistycznej. Verbum Vitae 2003 nr 3 s. 39-56 (na podstawie analizy literackiej ksiąg Starego Testamentu...) szczegóły 
528.artykuł: Załęski Jan: Collectanea Theologica 1998 nr 1 s. 245-251 ([rec. ks.:] Claus-Peter Maerz: Hoffnung auf Leben. Die biblische Botsc...) szczegóły 
529.artykuł: Zaremba Piotr: Dosłowny przekład Pisma Świętego i związane z nim korzyści. Baptystyczny Przegląd Teologiczny 2002 t. 1 s. 141-146  szczegóły 
530.artykuł: Zaremba Piotr: New Times for New Translations. Linguistic and Oriental Studies from Poznań 2003 t. 5 s. 233-241 (nt. przekładu Biblii uwzględniającego najnowsze odkrycia tekstów bibli...) szczegóły 
531.artykuł: Zarzycki Stanisław T.: Duch Boży w Starym Testamencie - różne znaczenia i sposoby działania. Roczniki Teologiczne 2002 t. 49 z. 5 s. 21-38  szczegóły 
532.artykuł: Zbroja Bogdan: Apokaliptyczne plagi. Polonia Sacra 2002 nr 10 s. 419-430  szczegóły 
533.artykuł: Zbroja Bogdan: Kamienowanie w Biblii. Analecta Cracoviensia 2003 t. 35 s. 291-308  szczegóły 
534.artykuł: Zbroja Bogdan: Post w Biblii. Polonia Sacra 2001 nr 8 s. 441-448 (dot. Starego i Nowego Testamentu...) szczegóły 
535.artykuł: Zuzga Włodzimierz: Raj i ekologia. Jednota 1989 nr 11/12 s. 8-9 (nt. dwóch opisów stworzenia świata; porównanie...) szczegóły 
536.artykuł: (ZW): Wierna kopia. Pelplińska Biblia w druku. Trybuna 2002 nr 300 dod. s. 2 (dot. prac nad edycją faksymilową pelplińskiej Biblii Gutenberga...) szczegóły 
537.artykuł: Żurek Antoni: Od Septuaginty do Wulgaty - Biblia w kościele pierwszych wieków. Tarnowskie Studia Teologiczne 1992 t. 11 s. 99-107  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
538.impreza: "Bible Art" - wystawa (2002).  szczegóły 
artykuł: Kozłowski Janusz: "Bible art" w Łodzi. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2002 nr 12/13 s. 18 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Budziarek Marek: Mistrzowskie przeżywanie Biblii. Tygiel Kultury 2002 nr 4/6 s. 192-193 (omówienie wystawy...) szczegóły 
artykuł: Surowiec-Skopińska Anna: Sceny biblijne w Łodzi. Nasz Dziennik 2002 nr 48 s. 8  szczegóły 
539.impreza: Biblia w Polsce - wystawa (1999).  szczegóły 
artykuł: Dąbrowska Kazimiera: Judaica i biblie. Forum Akademickie 1999 nr 1 s. 11  szczegóły 
540.impreza: "Biblia w XVII wieku" - sympozjum (1996).  szczegóły 
artykuł: Sellier Philippe: Barok 1996 nr 2 s. 302-303  szczegóły 
541.impreza: "Biblia wczoraj i dziś" - wystawa (2001).  szczegóły 
artykuł: Spychała Jerzy: "Biblia wczoraj i dziś". Zdarzenia Muzealne 2001 nr 24 s. 73-75 (omówienie wystawy...) szczegóły 
artykuł: "Biblia wczoraj i dziś" w Łodzi. Rzeczpospolita 2001 nr 14 s. A10 (nota...) szczegóły 
artykuł: Kozłowski Janusz: "Biblia wczoraj i dziś" w łódzkim muzeum. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 2001 nr 7 s. 15  szczegóły 
542.impreza: Colloquium Biblicum (1990).  szczegóły 
artykuł: Chmiel Jerzy: VI Colloquium Biblicum w Wiedniu (1990). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1991 t. 44 nr 1/3 s. 63-65 (spraw....) szczegóły 
543.impreza: Colloquium Biblicum (1996).  szczegóły 
artykuł: Pisarek Stanisław: IX Colloquium Biblicum (Wiedeń 1996). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 4 s. 269-271 (spraw....) szczegóły 
544.impreza: Colloquium Biblicum (1998).  szczegóły 
artykuł: Chmiel Jerzy: X Colloquium Biblicum (Wiedeń 1998). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1999 t. 52 nr 2 s. 191 (spraw....) szczegóły 
545.impreza: Colloquium Biblicum Vindobonense (1988).  szczegóły 
artykuł: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 5/6 s. 396-397 (spraw., program...) szczegóły 
546.impreza: "Dawne biblie w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu" - wystawa rękopisów, inkunabułów i druków Biblii od XII do XVIII w. z okazji 350. rocznicy Toruńskiego Colloquium Charitativum (1995).  szczegóły 
artykuł: Melkowski Stefan: Biblia czy Księga. Głos Uczelni [Toruń] 1995 nr 11 s. 14  szczegóły 
artykuł: Czaja Stefan: Bibliotekarze dla Colloquium Charitativum (Przemówienie wygłoszone podczas otwarcia wystawy "Dawne biblie w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu" w dniu 13 października 1995 r.). x 1996 ([W ks.:] Colloquium Charitativum Secundum. Materiały z konferencji mię...) szczegóły 
artykuł: Strutyńska Maria: Dawne biblie w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. Rękopisy. Stare druki (Wystawa zorganizowana z okazji 350-lecia Colloquium Charitativum Toruń 13-27 X 1995 r.). x 1996 ([W ks.:] Colloquium Charitativum Secundum. Materiały z konferencji mię...) szczegóły 
547.impreza: "Gwałt i przemoc w świetle Biblii" - konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: Konferencja naukowa "Gwałt i przemoc w świetle Biblii", Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 14 XI 2002. Collectanea Theologica 2003 nr 2 s. 175-181 (sprawozdanie...) szczegóły 
548.impreza: "Inspiracje biblijne w literaturze" - sesja naukowa (1998).  szczegóły 
artykuł: Kronika. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1998 nr 10 s. 5-7 (not....) szczegóły 
artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1998 nr 8 s. 28 (not. zapowiadająca...) szczegóły 
549.impreza: "Inspiracje biblijne w literaturze polskiej od XVI wieku do współczesności" - sesja naukowa w ramach "Jesiennej Akademii Literatury" (2003).  szczegóły 
artykuł: Kronika październik - listopad 2003. Miesięcznik Prowincjonalny 2003 nr 11/12 s. 37 (not. sprawozdawcza...) szczegóły 
550.impreza: Kongres Międzynarodowej Organizacji Studiów nad Starym Testamentem (1989).  szczegóły 
artykuł: Dreja Antoni: Kongres Międzynarodowej Organizacji Studiów nad Starym Testamentem (Leuven 27 VIII-1 IX 1989). Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne 1993 t. 23/24 (1990/1991) s. 315-317 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1990 r. 60 nr 4 s. 165-168 (spraw....) szczegóły 
551.impreza: Kongres Międzynarodowej Organizacji Studiów nad Starym Testamentem (1992).  szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: Collectanea Theologica 1993 r. 63 nr 1 s. 175-177  szczegóły 
552.impreza: Kongres Międzynarodowej Organizacji Studiów nad Starym Testamentem (1995).  szczegóły 
artykuł: Polski biblista na kongresie w Cambridge dr Bernard Wodecki SVD. Gazeta Niedzielna 1995 nr 35 s. 5-6 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Wodecki Bernard: XV Kongres IOSOT w Cambridge (1995). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1995 t. 48 nr 3 s. 214-217 (spraw....) szczegóły 
553.impreza: Kongres Międzynarodowej Organizacji Studiów nad Starym Testamentem (1998).  szczegóły 
artykuł: Wodecki Bernard: XVI Kongres Starego Testamentu (OSOT) w Oslo 1998. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1998 t. 51 nr 4 s. 292-297  szczegóły 
554.impreza: Międzynarodowe Sympozjum Biblijne (1996).  szczegóły 
artykuł: Wodecki Bernard: Collectanea Theologica 1997 nr 1 s. 175-179 (sprawozdanie, m.in. nt. przekładów Biblii na język: polski, słoweński,...) szczegóły 
555.impreza: Międzynarodowy Kongres Biblijny (1998).  szczegóły 
artykuł: Pawłowski Zdzisław: Międzynarodowy Kongres Society of Biblical Literatury. Kraków, 19-22 VII 1998. Collectanea Theologica 1999 nr 1 s. 175-178 (omówienie...) szczegóły 
556.impreza: "Pismo Święte - Księga ręką ludzką przez Boga pisana" - wystawa (2002).  szczegóły 
artykuł: Nowak Maciej: Wydania Biblii w Książnicy Pomorskiej. Nasz Dziennik 2002 nr 66 s. 7  szczegóły 
557.impreza: Sympozjum Biblistów Polskich (1988).  szczegóły 
artykuł: Matras Tadeusz: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 1 s. 65-67 (spraw....) szczegóły 
558.impreza: Sympozjum Biblistów Polskich (1990).  szczegóły 
artykuł: Matras Tadeusz: XXVIII spotkanie Biblistów Polskich (Warszawa 1990). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1991 t. 44 nr 1/3 s. 70-72 (spraw....) szczegóły 
559.impreza: Sympozjum Biblistów Polskich (1991).  szczegóły 
artykuł: Matras Tadeusz: XXIX Sesja Sekcji Biblistów Polskich, Siedlce - Nowe Opole 1991. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1992 t. 45 nr 2/6 s. 99-101 (spraw....) szczegóły 
560.impreza: Sympozjum Biblistów Polskich (1992).  szczegóły 
artykuł: Hałas Stanisław, Skoczylas Henryk: 30. Sympozjum Biblistów Polskich w Łomży (1992). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1993 t. 46 nr 1 s. 32-35 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: Literatura żydowska na przełomie Starego i Nowego Testamentu (Trzydzieste Sympozjum Biblistów Polskich). Słowo Powszechne 1992 nr 165 s. 6  szczegóły 
561.impreza: Sympozjum Biblistów Polskich (1993).  szczegóły 
artykuł: Matras Tadeusz: XXXI Spotkanie Biblistów Polskich (Ożarów Mazowiecki - Ołtarzew 1993). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 2 s. 120-125 (spraw....) szczegóły 
562.impreza: Sympozjum Biblistów Polskich (1995).  szczegóły 
artykuł: Hałas Stanisław: XXXIII Sympozjum Biblistów Polskich w Szczecinie. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 1 s. 53-54 (spraw....) szczegóły 
563.impreza: Sympozjum Biblistów Polskich (1996).  szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej "Interpretacja Biblii w Kościele" 34 Sympozjum Biblistów Polskich, Radom, 11-13 IX 1996. Collectanea Theologica 1997 nr 1 s. 5-6 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Matras Tadeusz: XXXIV Spotkanie Biblistów Polskich w Radomiu. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1997 t. 50 nr 2 s. 155-158  szczegóły 
564.impreza: Sympozjum Biblistów Polskich (1997).  szczegóły 
artykuł: Pisarek Stanisław: Bibliści polscy w Przemyślu i we Lwowie. Ateneum Kapłańskie 1998 t. 130 z. 2 s. 285-287 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Matras Tadeusz: XXXV spotkanie biblistów polskich Przemyśl 1997. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1998 t. 51 nr 3 s. 228-234 (spraw.; z wykazem nazwisk uczestników...) szczegóły 
565.impreza: Sympozjum Biblistów Polskich (1998).  szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: [Trzydzieste szóste] 36. Sympozjum Biblistów Polskich. Poznań, 17-18 IX 1998. Collectanea Theologica 1999 nr 1 s. 5-8  szczegóły 
artykuł: Ostański Piotr: [Trzydzieste szóste] 36. Sympozjum Biblistów Polskich w Poznaniu 16-18 września 1998 r.. Poznańskie Studia Teologiczne 2000 t. 9 s. 313-317 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Kondracki Andrzej: XXXVI Sympozjum Biblistów Polskich (Poznań 1998). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1998 t. 51 nr 4 s. 305-306  szczegóły 
artykuł: Pisarek Stanisław: Ateneum Kapłańskie 1999 t. 132 z. 3 s. 455-456  szczegóły 
566.impreza: Sympozjum Biblistów Polskich (1999).  szczegóły 
artykuł: Pisarek Stanisław: 37 Sympozjum Biblistów Polskich Kielce, 15-17 września 1999 r.. Ateneum Kapłańskie 2000 t. 134 z. 2 s. 352-353 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Mielcarek Krzysztof: XXXVII Sympozjum Biblistów Polskich. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1999 t. 52 nr 3 s. 272-275 (spraw....) szczegóły 
567.impreza: Sympozjum Biblistów Polskich (2000).  szczegóły 
artykuł: Wronka Stanisław: Eschatologia u schyłku tysiąclecia, 38. Sympozjum Biblistów Polskich, Kraków 12-14 IX 2000. Collectanea Theologica 2001 nr 1 s. 11-18 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Wronka Stanisław: Eschatologia u schyłku tysiąclecia. 38. Sympozjum Biblistów Polskich. Kraków 2000. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2000 nr 3/4 s. 251-258 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Pisarek Stanisław: Sympozjum Biblistów Polskich. Ostatnie w tym wieku oraz tysiącleciu. Ateneum Kapłańskie 2001 t. 136 z. 2 s. 366-368 (spraw....) szczegóły 
568.impreza: Sympozjum Biblistów Polskich (2001).  szczegóły 
artykuł: Szmajdziński Mariusz: Sprawozdanie z XXXIX Sympozjum Biblistów Polskich. Studia Loviciensia = Łowickie Studia Teologiczne 2001 nr 3 s. 371-372  szczegóły 
569.impreza: Sympozjum Biblistów Polskich (2002).  szczegóły 
artykuł: Chrostowski Waldemar: 40. Sympozjum Biblistów Polskich, Lublin, 19-20 IX 2002. Collectanea Theologica 2003 nr 1 s. 5-8 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Kalendarium. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 5 s. 26 (not....) szczegóły 
artykuł: Doszko Marek: LX Sympozjum Biblistów Polskich. Studia Judaica 2003 nr 2/1 (2002/2003) s. 165-172 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Mielcarek Krzysztof: XL Sympozjum Biblistów Polskich - Lublin 2002. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2003 nr 2 s. 133-138 (spraw....) szczegóły 
570.impreza: Sympozjum Sekcji Wykładowców Katechetyki i Pedagogiki w Wyższych Seminariach Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych oraz Księży Wizytatorów (1996).  szczegóły 
artykuł: Dziekoński Stanisław: Praca z Pismem Św. w katechezie. Collectanea Theologica 1996 nr 1 s. 129-133 (omów. referatów pośw. głównie kwestiom interpretacji Biblii...) szczegóły 
571.impreza: "Tekst sakralny, tekst inspirowany liturgią" - konferencja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Problematyka łużycka na sesjach o szerszej tematyce. Zeszyty Łużyckie 1996 t. 17 s. 108-109 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
572.impreza: "Tekst sakralny w kręgu kultury chrześcijańskiej. Historia, język, poetyka" - konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Konferencja na temat: "Tekst sakralny w kręgu kultury chrześcijańskiej. Historia, język, poetyka". Łódzkie Studia Teologiczne 1994 r. 3 s. 5-6 (wykaz tytułów referatów...) szczegóły 
573.impreza: Tydzień Biblijny. Odkupienie w Piśmie Świętym (1997).  szczegóły 
artykuł: A.W. : Tydzień Biblijny. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1998 nr 1 s. 2 (not....) szczegóły