Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Slawistyka
Możesz zmienić zakres lat: do

Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologie obce / Slawistyka
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Kanon lektur wraz z komentarzem bibliograficznym dla studentów filologii słowiańskiej. 2001  szczegóły 
2.książka: Malej Izabella: Kanon lektur wraz z komentarzem bibliograficznym dla studentów filologii słowiańskiej. 1996  szczegóły 
3.książka: Mironiuk Leontij, Obłąkowska-Galanciak Iwona: Bibliografia publikacji Instytutu Słowiańszczyzny Wschodniej. 1995  szczegóły 
4.książka: Nehring Władysław: Filologia słowiańska. W 150-lecie slawistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. 1992  szczegóły 
5.książka: Slawistyczny biuletyn informacyjny. Nr 1. 1995 (Tadeusz Klimowicz: [Wstęp]. - [Bibliografie prac naukowych pracowników...) szczegóły 
6.książka: Slawistyczny biuletyn informacyjny. Nr 2. 1996 (Tadeusz Klimowicz: [Wstęp]. - [Bibliografie prac naukowych pracowników...) szczegóły 
7.książka: Slawistyczny biuletyn informacyjny. Nr 3. 1996 (Tadeusz Klimowicz: [Wstęp]. * [Bibliografie prac naukowych pracowników...) szczegóły 
8.książka: Slawistyczny biuletyn informacyjny. Nr 4. 1997 (Tadeusz Klimowicz: [Wstęp]. - [Bibliografie prac naukowych pracowników...) szczegóły 
9.książka: Utopia w językach, literaturach i kulturach Słowian. T. 1: Ze świadomości utopijnej w refleksji językowej. 1997 ([Dedykacja:] Profesorowi doktorowi habilitowanrmu Kazimierzowi Polańsk...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
10.artykuł: Będkowska-Kopczyk Agnieszka: Bielsko powinno mieć slawistykę. Akademia 2002 nr 1 s. 33 (dot. oferty slawistycznej na Wydziale Humanistyczno-Społecznym Akademi...) szczegóły 
11.artykuł: Bobrownicka Maria: x 1996 ([w czasopiśmie:] Slavia (Praha) 1996 [z.] 1/2 s. 6-7 [wypowiedź...) szczegóły 
12.artykuł: Bobrownicka Maria: Z perspektywy półwiecza. Polska slawistyka literaturoznawcza lat 1945-1995. Pamiętnik Słowiański 1997 t. 45/46 (1995/1996) s. 3-22  szczegóły 
13.artykuł: Bońkowski Robert, Markiewicz Dariusz: Śląska slawistyka. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1599 s. 22-42 (dzieje slawistyki na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, z wykazem pra...) szczegóły 
14.artykuł: Damborsky Jiri: K nekterym otazkam vyuky ceskemu jazyku na polskych skolach. x 2001 ([w ks. zb.:] Studia nad współczesnymi językami i literaturami południo...) szczegóły 
15.artykuł: Djakow Władimir: "Polskie słowianofilstwo" i jego wpływ na slawistykę polską (koniec XVIII w. - 1939 r.). Analecta 1993 z. 1 s. 7-29  szczegóły 
16.artykuł: Dyskusja panelowa na temat kondycji obecnej i perspektyw na przyszłość sekcji slawistyki w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Roczniki Humanistyczne 1999 t. 45/46 (1997/1998) z. 7 s. 169-194 ([Wypowiedzi:] Feliks Czyżewski, Mirosława Kawecka, Witold Kołbuk, Mich...) szczegóły 
17.artykuł: Ergetowski Ryszard: Drętwy lektorat. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2003 nr 42 (2520) s. 231-235 (wspomn. o lektoratach jezyków słowiańskich w Uniwersytecie Wrocławskim...) szczegóły 
18.artykuł: Furdal Antoni: Słowiańskie kultury narodowe. Czas przełomu?. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2002 nr 117 (2378) s. 85-91 (m.in. o związku slawistyki z problematyką społeczną i podziałach narod...) szczegóły 
19.artykuł: Galon-Kurkowa Krystyna, Klimowicz Tadeusz, Kusiak-Skotnicka Łucja, Poźniak Telesfor, Semkowowa Milica, Ściepuro Marian, Wołczuk Janina: Badania historycznoliterackie w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. x 1997 ([W ks. zb.:] [Pięćdziesiąt] 50 lat nauki we Wrocławiu. Pod red. Wojcie...) szczegóły 
20.artykuł: Grzonka Zbigniew: Gazeta Uniwersytecka [Gdańsk] 1993 nr 3 s. 13 (odpowiedź rektora Uniwersytetu Gdańskiego na list prof. Leszka Moszyńs...) szczegóły 
21.artykuł: Gazeta Uniwersytecka [Gdańsk] 1993 nr 3 s. 12 (list do rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie niedopuszczenia do r...) szczegóły 
22.artykuł: Iwan Krystyna: O slawistyce szczecińskiej słów kilka. x ([w ks.:] Polska - Słowiańszczyzna Wschodnia. Pod red. Krystyny Iwan i ...) szczegóły 
23.artykuł: Jęsiak Anna: Niezbyt czyści rusycyści. Pięć lat gdańskiej slawistyki. Gazeta Uniwersytecka [Gdańsk] 2003 nr 7 s. 24-25 (dot. slawistyki na Uniwersytecie Gdańskim...) szczegóły 
24.artykuł: Kalendarium. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 2 s. 26 (not. o rozpoczęciu współpracy między Katolickim Uniwersytetem Lubelski...) szczegóły 
25.artykuł: Klimowicz Tadeusz: Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Gazeta Petersburska 2003 nr 7/8 s. 16 (nota o działalności...) szczegóły 
26.artykuł: Lubaś Władysław: Opolska slawistyka. Kwartalnik Opolski 2001 nr 4 s. 91-98 (nt. powstania Katedry Slawistyki na Uniwersytecie Opolskim w Opolu...) szczegóły 
27.artykuł: Łużny Ryszard: Sekcja Filologii Słowiańskiej. x 1994 ([W ks. zb.:] Księga pamiątkowa w 75-lecie Katolickiego Uniwersytetu Lu...) szczegóły 
28.artykuł: Łużny Ryszard: Słowianoznawstwo polskie lat 1945-1990 wobec przeobrażeń ideowych i metodologicznych w humanistyce polskiej okresu powojennego. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 1992 t. 56 (1992) s. 8-9 (streszcz. ref....) szczegóły 
29.artykuł: Łużny Ryszard: Słowianoznawstwo wobec przeobrażeń ideowych i metodologicznych w humanistyce polskiej okresu powojennego. Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej 1995 [t.] 2 s. 9-26 (nt. relacji między słowianoznawstwem i slawistyką polską a rzeczywisto...) szczegóły 
30.artykuł: Łużny Ryszard: Studia i badania słowianoznawcze w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Roczniki Humanistyczne 1995 t. 42 (1994) z. 7 s. 13-31  szczegóły 
31.artykuł: Minczew Georgi: Slawistyka łódzka - "stara" i "nowa". Tygiel Kultury 2001 nr 4/6 s. 223-225 (dot. historii studiów slawistycznych na Uniwersytecie Łódzkim...) szczegóły 
32.artykuł: Moszyński Leszek: Gazeta Uniwersytecka [Gdańsk] 1993 nr 3 s. 12 (list do rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. Zbigniewa Grzonki w spr...) szczegóły 
33.artykuł: Moszyński Leszek: List otwarty do Senatu Uniwersytetu Gdańskiego. Gazeta Uniwersytecka [Gdańsk] 1993 nr 3 s. 12 (dot. rezygnacji z funkcji kierownika Zakładu Języków Południowosłowiań...) szczegóły 
34.artykuł: Moszyński Leszek: x 1996 ([w czasopiśmie:] Slavia (Praha) 1996 [z.] 1/2 s. 34-35 [wypowie...) szczegóły 
35.artykuł: Nagórko Alicja: Uebersicht ueber den aktuellen Stand der Slavistik und die Forschungsschwerpunkte an polnischen Hochschulen. Deutsch-Polnisches Jahrbuch der Germanistik 1993 (1993) s. 209-221  szczegóły 
36.artykuł: Nowak Monika, Woldan Elżbieta: Spektakle i podróże. Kronika [UŁ Łódź] 2002 nr 3 s. 28-29 (dot. studiów serbistycznych w ramach filologii słowiańskiej na Uniwers...) szczegóły 
37.artykuł: Orłoś Teresa Zofia: Pięćdziesięciolecie slawistyki krakowskiej jako samodzielnego kierunku studiów. Bohemistyka językoznawcza. Bohemistyka 2002 nr 1 s. 65-70 (historia kierunku z omówieniem dorobku pracowników...) szczegóły 
38.artykuł: Orłoś Teresa Zofia: Z dziejów krakowskiej bohemistyki językoznawczej. Slavia Occidentalis 2002 t. 59 s. 57-62 (z okazji 50-lecia studiów slawistycznych na Uniwersytecie Jagielloński...) szczegóły 
39.artykuł: Pater Mieczysław: Kontrowersje wokół slawistyki wrocławskiej. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1993 nr 2 s. 60-67 (nt. dziejów Katedry Języków i Literatur Słowiańskich Uniwersytetu Wroc...) szczegóły 
40.artykuł: Pelc Janusz: x 1996 ([w czasopiśmie:] Slavia (Praha) 1996 [z.] 1/2 s. 38-39 [wypowie...) szczegóły 
41.artykuł: Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2002 nr 2 okł. (not. o rozpoczęciu współpracy między Katolickim Uniwersytetem Lubelski...) szczegóły 
42.artykuł: Rudnik-Karwatowa Zofia: Kierunki badań slawistycznych w Polsce i Rosji do roku 1830. U źródeł słowiańskiego językoznawstwa historyczno-porównawczego. Slavia Occidentalis 1996 t. 53 (1996) s. 87-94  szczegóły 
43.artykuł: Rycielska Beata: Translatoryka - perspektywy nauczania na kierunku filologii słowiańskiej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia 2000 nr 10 (286) s. 160-174 (nt. teorii przekładu i działalności naukowo-dydaktycznej Instytutu Fil...) szczegóły 
44.artykuł: Sieczkowski Andrzej: "Łużyckie akcenty" mojej biografii (Warszawa a Łużyce 1931-1945). Zeszyty Łużyckie 1992 nr 4 s. 35-51 (wspomn. dot. Seminarium Slawistycznego Uniwersytetu Warszawskiego w l....) szczegóły 
45.artykuł: Sielicki Franciszek: Badania wschodnie w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1995 nr 84 (1671) s. 117-120  szczegóły 
46.artykuł: Składy osobowe dyrekcji instytutów slawistycznych [w Polsce]. Przegląd Rusycystyczny 2000 nr 2 s. 135-136  szczegóły 
sprostowanie: Przegląd Rusycystyczny 2000 nr 4 s. 116 (sprostowanie, podp. Redakcja...) szczegóły 
47.artykuł: Stan slawistyki w Polsce. x 1996 ([W ks. zb.:] Nauka w Polsce w ocenie Komitetów Naukowych PAN. T. 4: Na...) szczegóły 
48.artykuł: Stelmaszuk Anna, Zaniewski Jan: Języki słowiańskie w systemie edukacyjnym Polski. Neofilolog 1997 nr 15 s. 40-46  szczegóły 
49.artykuł: Szramowska Renata: Perspektywy rusycystów. Głos Uczelni [Toruń] 1998 nr 12 s. 21 (dot. Instytutu Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ...) szczegóły 
50.artykuł: Tkaczewski Dariusz: [dwadzieścia osiem] 28 lat śląskiej bohemistyki. Bohemistyka 2002 nr 3 s. 228-234 (historia kierunku...) szczegóły 
51.artykuł: Tokarz Emil: Poljska slovenistika v okviru poljsko-slovenskich stikov. Slavisticna Revija 1994 r. 42 nr 2/3 s. 394-398 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
52.artykuł: Woźniak Anna: Instytut Filologii Słowiańskiej [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego]. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2000 nr 5 s. 16 (sprawozdanie z działalności w roku akademickim 1999/2000...) szczegóły 
53.artykuł: Woźniak Anna: Sekcja Filologii Słowiańskiej. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 5 s. 27 (sprawozdanie z roku akademickiego 1996/1997 sekcji Katolickiego Uniwer...) szczegóły 
54.artykuł: Woźniak Anna: Slawistyka w KUL [Katolickim Uniwersytecie Lubelskim]. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 1 s. 10-11  szczegóły 
55.artykuł: Żabski Tadeusz: Slawistyka na Uniwersytecie Wrocławskim do 1939 roku. Zbliżenia Polska-Niemcy = Annaeherungen Polen Deutschland 1993 nr 1 s. 11-20  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
56.impreza: Sesja naukowa z okazji jubileuszu 150. rocznicy utworzenia katedry języka i literatury słowiańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim (1991).  szczegóły 
artykuł: Graszewicz Marek: 150 lat slawistyki we Wrocławiu. Pamiętnik Słowiański 1993 t. 41 (1991) s. 178-179  szczegóły 
57.impreza: "Wczoraj, dziś i jutro studiów i badań słowianoznawczych w środowisku lubelskim" - sesja naukowa (1990).  szczegóły 
artykuł: Łużny Ryszard: Od Redakcji. Roczniki Humanistyczne 1995 t. 42 (1994) z. 7 s. 5-12 (spraw....) szczegóły 
58.impreza: Wystawa z okazji 150. rocznicy utworzenia katedry języka i literatury słowiańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim (1991).  szczegóły 
artykuł: Graszewicz Marek: 150 lat slawistyki we Wrocławiu. Pamiętnik Słowiański 1993 t. 41 (1991) s. 178-179  szczegóły