Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: A mnie się marzy... Wybór materiałów z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów. 2003 ([Tom pokonferencyjny Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i D...) szczegóły 
2.książka: Adamiec Marek: Bez namaszczenia. Książki i literatura polska. 1995 (Książki i sytuacje: Literatura polska lat osiemdziesiątych. Mniej więc...) szczegóły 
recenzja: Czachowska Agnieszka: "Cóż to jest prawda?" (J., 18, 38). Twórczość 1996 nr 5 s. 139-142  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 4 s. 13 (not....) szczegóły 
recenzja: Michałowski Piotr: Krytycznoliteracki walec z przyczepką. Pogranicza 1996 nr 3 s. 113-115  szczegóły 
recenzja: Nowacki Dariusz: Tak, ale... Opcje 1996 nr 3 s. 125-126  szczegóły 
recenzja: Rodak Paweł: Bez odpowiedzi. Nowy Nurt 1995 nr 24 s. 7  szczegóły 
recenzja: Rżany Rafał: Kto nam napisze historię literatury?. Fraza 1996 nr 11/12 s. 223-225  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Batożenie literatury. Kwartalnik Artystyczny 1996 nr 1 s. 148-151  szczegóły 
3.książka: Antologia polskiej krytyki literackiej na emigracji 1945-1985. 1992 (Stanisław Vincenz: Arcydzieło a mit ludowy [podania i mity jako źródła...) szczegóły 
recenzja: Fabianowski Andrzej: Krytyka literacka na emigracji. Nowe Książki 1993 nr 8 s. 26-27  szczegóły 
recenzja: Gosk Hanna: Wstęp do wiedzy o emigracyjnej krytyce literackiej. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 1 s. 175-176  szczegóły 
recenzja: Śmieja Florian: Antologia krytyki emigracyjnej. Głos Polski [Toronto] 1993 nr 29 s. 7  szczegóły 
recenzja: Z wydawnictw KUL-owskich. Słowo Powszechne 1992 nr 224 s. 5 (nota...) szczegóły 
4.książka: Autobiografizm - przemiany, formy, znaczenia. 2001 (Hanna Gosk: Słowo wstępu. - Edward Kasperski: Autobiografia. Sytuacja ...) szczegóły 
5.książka: Autor i jego wcielenia. Szkice o roli autora w literaturze. 1991 (Od redaktorów. - Erazm Kuźma: Autor jako komediant [na przykł. lit. ws...) szczegóły 
recenzja: Michalski Henryk: Regres od autora. Potop 1991 nr 15/16 s. 10 (nota...) szczegóły 
recenzja: Rurawski Józef: Maski i osobowości. Nowe Książki 1992 nr 2/3 s. 39  szczegóły 
recenzja: Uszczyńska Joanna: Ruch Literacki 1992 z. 6 s. 742-743  szczegóły 
6.książka: Bajki dla Janki. 2003 (Pani Profesor Janinie Abramowskiej [dedykacja]. * Katarzyna Kuczyńska-...) szczegóły 
7.książka: Bakuła Bogusław: Antylatarnik oraz inne szkice literackie i publicystyczne. 2001 ([Dot. relacji między twórczością literacką i filmową lat 90. i wcześni...) szczegóły 
recenzja: Hetmański Paweł: Polska pod latarnią (morską). Gazeta Malarzy i Poetów 2001 nr 5 s. 38  szczegóły 
recenzja: Kandziora Jerzy: Portret dekady z historią w tle. Arkusz 2001 nr 10 s. 6-7  szczegóły 
recenzja: Leciński Maciej: Kilka brakujących przypisów. Polonistyka 2002 nr 2 s. 114-118  szczegóły 
recenzja: Reszczyk Agnieszka: Czytanie "Antylatarnika". Akcent 2002 nr 3 s. 180-182  szczegóły 
recenzja: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Legenda chorej Polski?. Nowe Książki 2001 nr 11 s. 13  szczegóły 
sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2002 nr 5/6 s. 123 (nota...) szczegóły 
8.książka: Banach Witold: Ostrów pod znakiem Pegaza. Literacki przyczynek do historii Ostrowa Wielkopolskiego. 1996 (Od Autora. * I. Generacje [m.in. o pisarzach: Roman Bąk, Paweł Berkows...) szczegóły 
9.książka: Barańczak Stanisław: Breathing under water and other East European essays. 1992  szczegóły 
recenzja: Vallee Lillian: [Dwa] 2 B = Two B 1994 nr 1/2 s. 95-96  szczegóły 
10.książka: Barańczak Stanisław: Breathing under water and other East European essays. 1990 (Breathing under water [wypow. na konferencji pisarzy w Bostonie w 1982...) szczegóły 
recenzja: Czerwinski E.J.: World Literature Today 1991 t. 65 nr 3 s. 512-513  szczegóły 
recenzja: Drabik Grażyna: Dobrze spełnione obowiązki. Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 18 VII s. 5  szczegóły 
recenzja: Fiut Aleksander: Przybysz z tego świata. Tygodnik Powszechny 1991 nr 34 s. 8  szczegóły 
recenzja: Jóźwik Maciej: Za literaturą, przeciw historii. Akcent 1995 nr 3/4 s. 223-227  szczegóły 
recenzja: The Kościuszko Foundation Newsletter 1991 nr 1 s. 13 (nota...) szczegóły 
recenzja: Naimark Norman M.: Slavic Review 1992 t. 51 nr 1 s. 179-180  szczegóły 
recenzja: Robertson Theodosia S.: Canadian American Slavic Studies = Revue Canadienne Americaine d'Etudes Slaves 1993 t. 27 nr 1/4 s. 440-442  szczegóły 
recenzja: Stephan Halina: Slavic and East European Journal 1992 t. 36 z. 1 s. 140-142  szczegóły 
11.książka: Barańczak Stanisław: Czytelnik ubezwłasnowolniony. Perswazja w masowej kulturze literackiej. 1983  szczegóły 
recenzja: [Wysłouch Seweryna] M.K.: x 1989 ([W ks. zb.:] Do współczesności. Materiały pomocnicze do uczenia języka...) szczegóły 
12.książka: Barańczak Stanisław: Książki najgorsze i parę innych ekscesów krytyczno-literackich. 1990 (Nota do wydania drugiego. - Zamiast wstępu. - Humanitarnie, ale żeby b...) szczegóły 
recenzja: Bieńkowski Zbigniew: Wokanda 1991 nr 18 s. 12  szczegóły 
recenzja: Chylewski Andrzej: Grafomania. Wprost 1991 nr 3 s. 53  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1991 nr 2 s. 8 (not....) szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: W Elidzie znów śmierdzi. Gazeta Wyborcza 1991 nr 193 s. 17  szczegóły 
recenzja: Kopciński Jacek: Paszkwilant. Tygodnik Literacki 1991 nr 11 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Piekut Marek: O pewnej chorobie. Teksty źródłowe do dziejów grafomanii w Polsce. Po prostu 1991 nr 5 s. 9  szczegóły 
recenzja: Pilch Jerzy: Książki najgorsze. Tygodnik Powszechny 1991 nr 12 s. 10  szczegóły 
recenzja: Rippel Rafał: Rozprawa z grafomanią. Opole 1992 nr 1 s. 31-32  szczegóły 
recenzja: Wyka Marta: Stan grafomanii i śmierć intelektu. Dekada Literacka 1991 nr 7 s. 6  szczegóły 
recenzja: Zaleski Marek: Peerliada. Res Publica 1991 nr 5 s. 101-105  szczegóły 
artykuł: E.S.: Grafomania story. Rzeczpospolita 1991 nr 2 s. 4 (nota...) szczegóły 
13.książka: Barańczak Stanisław: Poezja i duch Uogólnienia. Wybór esejów 1970-1995. 1996 (Parę przypuszczeń na temat poezji współczesnej. Mdłości z powodu kopar...) szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: Duch poezji i pojedynczość. Plus Minus 1997 nr 5 s. 19  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Jubileuszowy wybór. Tygodnik Powszechny 1996 nr 47 s. 13  szczegóły 
recenzja: Jarzębski Jerzy: Walka konkretu z uogólnieniem. Tygodnik Powszechny 1997 nr 10 s. 12  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 329 (notka...) szczegóły 
recenzja: Łuszczykiewicz Piotr: Barańczak i duch szczególności. Nowe Książki 1997 nr 2 s. 18-19  szczegóły 
recenzja: Mikołajczak Małgorzata: "Literatura to władza nazywania realności". Odra 1997 nr 11 s. 132-133  szczegóły 
recenzja: MPIAS: Jubilat i jego książka. Gazeta Wyborcza 1996 nr 264 s. 2 (not....) szczegóły 
recenzja: Poprawa Adam: Esej i kunszt uszczegółowienia. Tygodnik Powszechny 1997 nr 8 s. 15  szczegóły 
recenzja: P.Ś.: Polonistyka 1997 nr 2 s. 122  szczegóły 
recenzja: Suska Dariusz: Duch wielości. Młody Stanisław Barańczak kończy dziś pięćdziesiąt lat. Życie 1996 nr 38 s. 8 (z fot....) szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Krytyka literacka nowości książkowych. Bibliotekarz Płocki 1996 nr 2 s. 24 (nota...) szczegóły 
14.książka: Barcz Marcin: Elemente des Konstruktivismus in der polnischen Literatur. Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Philosophie eingereicht an der Geistes- und Kulturwissenschaftlichen Fakultaet der Universitaet in Wien. 2003 ([Dot. filozoficznego - konstruktywistycznego - charakteru utworów Stan...) szczegóły 
15.książka: Berberyusz Ewa: Ale się porąbało. 2000 ([Wywiady; rozmówcy, m.in.: Stefan Kisielewski, Julian Stryjkowski, And...) szczegóły 
recenzja: K.M.: Reporterskim rytmem. Rzecz o Książkach 2000 nr 9 s. D5  szczegóły 
recenzja: Lektor: Powroty. Tygodnik Powszechny 2000 nr 42 s. 17  szczegóły 
recenzja: P.Sz.: Nowe Książki 2000 nr 11 s. 29 (nota...) szczegóły 
recenzja: Sobolewski Tadeusz: Portrety idealistów. Gazeta Wyborcza 2000 nr 300 s. 13  szczegóły 
recenzja: Szostkiewicz Adam: Rąbanka Berberyusz. Polityka 2000 nr 43 s. 57 (nota...) szczegóły 
16.książka: Bereś Stanisław: Historia literatury polskiej w rozmowach. XX-XXI wiek. 1. 2002 ([Zawiera wywiady z pisarzami:] Czesław Miłosz, Kazimierz Brandys, Tade...) szczegóły 
recenzja: Bugajski Leszek: Moje rozczarowania [z tego cyklu:] Kulawa historia literatury. Aneks Trybuny 2002 nr 205 s. B  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 2002 nr 5/6 s. 125 (nota...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 2002 nr 7/8 s. 137 (nota...) szczegóły 
recenzja: Dudziak Paweł: Wywiad i roz-mowa. Tygodnik Powszechny 2002 nr 35 s. 19  szczegóły 
recenzja: Klejnocki Jarosław: Między wierszami [z tego cyklu:] Porozmawiajmy. Książki w Dużym Formacie 2002 nr 5 s. 24  szczegóły 
recenzja: Machnik Beata: Prowokator z klasą. Forum Akademickie 2002 nr s.  szczegóły 
recenzja: Madejski Jerzy: Rozmowa, czyli powieść. Pogranicza 2002 nr 4 s. 148-151  szczegóły 
recenzja: Orski Mieczysław: O literaturze i ludziach. Odra 2003 nr 5 s. 110-111  szczegóły 
recenzja: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Polski Bernard Pivot?. Nowe Książki 2002 nr 9 s. 49  szczegóły 
recenzja: Śmietana Urszula: Prywatny głos literatury. Czas Kultury 2002 nr 3 s. 109-111  szczegóły 
recenzja: Tuszyńska Agata: Wampir. Rzecz o Książkach 2002 nr 6 s. E8  szczegóły 
recenzja: Zawadzki Paweł: Alfabet Stanisława Beresia. Twórczość 2003 nr 4 s. 155  szczegóły 
recenzja: Zeszyty Literackie 2002 nr 80 s. 195 (not. o promocji książki...) szczegóły 
sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2002 nr 5/6 s. 123  szczegóły 
17.książka: Bereś Stanisław: Szuflada z Atlantydy. 2002 (Słowo wstępne. - Futuryzm, czyli początek końca [charakterystyka forma...) szczegóły 
recenzja: Heck Dorota: Panopticum emigracyjnych losów. Przegląd Powszechny 2003 nr 9 s. 387-391  szczegóły 
18.książka: Biała Alina: W kręgu polskich mitów literackich. Józef Wittlin, Stanisław Ignacy Witkiewicz, Bruno Schulz, Witold Gombrowicz, Kazimierz Brandys, Wisława Szymborska. 2000 ([O poetyce mitu]. * Wstęp. * Neomitologizm [jako metoda artystyczna wy...) szczegóły 
19.książka: Bielatowicz Jan: Literatura na emigracji. 1998  szczegóły 
20.książka: Bieńkowski Zbigniew: Przyszłość przeszłości. Eseje. 1996 (Słowa wstępne. - Pamięć Ziemi: Przypisani Ziemi [pisarze nurtu wiejski...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1997 nr 1 s. 10 (not....) szczegóły 
recenzja: Jentys Maria: Źródło zbiorowej tożsamości. Sycyna 1997 nr 6 s. 17  szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej: Magia przeszłości. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 5 s. 21  szczegóły 
recenzja: Majchrowski Zbigniew: "Zapiski bez daty" Zbigniewa Bieńkowskiego. Twórczość 1997 nr 6 s. 114-116  szczegóły 
recenzja: Nyczek Tadeusz: Ziemia krytyki. Kresy 1997 nr 31 s. 184-186  szczegóły 
recenzja: Przywara Paweł: Polskość okiem poety. Akcent 1997 nr 2 s. 160-162  szczegóły 
recenzja: Rodak Paweł: Szanse literatury. Gazeta Wyborcza 1997 nr 45 s. 12  szczegóły 
recenzja: Różycka Dorota: Literatura, moja miłość. Dykcja 1997 nr 5 s. 208-209  szczegóły 
recenzja: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Nauki Zbigniewa Bieńkowskiego. Nowe Książki 1997 nr 4 s. 46-47  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Eseje Zbigniewa Bieńkowskiego. Rzeczpospolita 1996 nr 288 s. 23  szczegóły 
21.książka: Biografia i historia. Studia i szkice o związkach literatury z przeszłością. 1997 (Krzysztof D. Szatrawski: Wstęp. * [Zawiera m.in.:] Beata Tarnowska: Ob...) szczegóły 
22.książka: Błoński Jan: Mieszaniny. 2001 ([Mikroeseje o twórczości pisarzy; zawiera:] Witkacy i Bunuel [dot. pod...) szczegóły 
recenzja: Gębala Stanisław: Błońskiego miniatury krytyczne. Twórczość 2002 nr 7/8 s. 193-195  szczegóły 
recenzja: K. M.: Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 1 s. 163-164 (nota...) szczegóły 
recenzja: Lektor: Szkoła lektury. Tygodnik Powszechny 2001 nr 44 s. 13  szczegóły 
recenzja: Madejski Jerzy: Zamieszanie. Pogranicza 2002 nr 1 s. 100-102  szczegóły 
recenzja: Piwkowska Anna: Jak pieski przydrożne.... Nowe Książki 2002 nr 2 s. 38-39  szczegóły 
23.książka: Błoński Jan: Między literaturą a światem. 2002 (Wśród dramaturgów: Dramat i przestrzeń. "Balkon" [Jeana Geneta], czyli...) szczegóły 
recenzja: K.M.: Kwartalnik Artystyczny 2003 nr 4 s. 164-165  szczegóły 
24.książka: Bodin Per-Arne: Studia nad polską literaturą współczesną. 2003 (Od autora. * I. Szkice: [Czesław] Miłosz i Rosja. "O aniołach". Teatr ...) szczegóły 
25.książka: [Bolecki Włodzimierz] Malewski Jerzy: Jedynie prawda jest ciekawa. Szkice do portretów. 1988 (Cz. I: Jedynie prawda jest ciekawa (O J. Mackiewiczu). Szkic do portre...) szczegóły 
26.książka: [Bolecki Włodzimierz] Malewski Jerzy: Widziałem wolność w Warszawie. Szkice 1982-1987. 1989 (I: Widziałem wolność w Warszawie [wstęp]. - Poezja bez złudzeń [poez...) szczegóły 
recenzja: Adamiec Marek: Nie ma zgody, panie Malewski.... Res Publica 1990 nr 6 s. 111-114  szczegóły 
recenzja: Horubała Andrzej: Krytyk stanu wojennego. Tygodnik Literacki 1990 nr 2 s. 18  szczegóły 
polemika: Borkowska Grażyna: Naruszanie tabu. Res Publica 1991 nr 5 s. 7-8  szczegóły 
polemika: Dziewulska Małgorzata: W oparach szmiry. Res Publica 1991 nr 5 s. 2-4  szczegóły 
recenzja: Jarzębski Jerzy: Cóż po krytyku w czasie marnym?. Tygodnik Powszechny 1990 nr 7 s. 6  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Historia i biografia. Nowe Książki 1990 nr 8 s. 25-26  szczegóły 
27.książka: Bolecki Włodzimierz: Polowanie na postmodernistów (w Polsce) i inne szkice. 1999 (Wstęp. * Historia: Polowanie na postmodernistów (w Polsce) [cechy post...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 2000 nr 2/3 s. 24 (not....) szczegóły 
recenzja: Kaniewska Bogumiła: Zaskakujace łupy. Fa-Art 2000 nr 4 s. 70-73  szczegóły 
recenzja: (kg): Polowanie na myśliwych. Forum Akademickie 2000 nr 6 s. 62  szczegóły 
recenzja: Kuźma Erazm: Włodzimierza Boleckiego "Dezynfekcja prądów europejskich". Pogranicza 2000 nr 5 s. 144-147  szczegóły 
recenzja: Niewiadomski Andrzej: Polowanie bez nagonki. Kresy 2000 nr 41 s. 183-188  szczegóły 
recenzja: Orliński Wojciech: Pogrzebaczem go!. Gazeta Wyborcza 2001 nr 99 s. 17  szczegóły 
recenzja: Orski Mieczysław: Polujący w sezonie ochronnym. Odra 2000 nr 6 s. 106-107  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 271  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Modernizm czy postmodernizm?. Nowe Książki 2000 nr 7 s. 45-46  szczegóły 
recenzja: Uniłowski Krzysztof: Gdzie ci mężczyźni, gdzie ten modernizm?.... Fa-Art 2000 nr 3 s. 90-91  szczegóły 
recenzja: Uniłowski Krzysztof: Zabili go i uciekł. Teksty Drugie 2000 nr 5 s. 127-134  szczegóły 
28.książka: Borkowski Jan: Szkice literackie z Kłobucka. 1996 (Władysław Sebyła. Władysław Sebyła poeta egzystencjalnego niepokoju. W...) szczegóły 
29.książka: Braniecki Włodzimierz: Płaszcz do "Antygony". Wędrując po Poznaniu i gdzie indziej. 1997 ([Felietony, wywiady, impresje dotyczące m.in. pisarzy i aktorów: Iwona...) szczegóły 
recenzja: Obarski Marek: Autoportret w Płaszczu do "Antygony". Arkusz 1997 nr 7 s. 15  szczegóły 
30.książka: Budzyński Wiesław: Świątynia przodków. 1995 (1. Wstęp albo moje porachunki z historią. - [Wspomn. i refleksje o pis...) szczegóły 
recenzja: Smogorzewski Paweł: Skąd przybywamy? Dokąd idziemy?. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 104 s. 7  szczegóły 
recenzja: Sułek-Kowalska Barbara: Z naszych to ramion. Tygodnik Solidarność 1995 nr 33 s. 16  szczegóły 
recenzja: Wieleżyńska Julia: Na obrzeżach literatury. Nowe Książki 1995 nr8 s. 18  szczegóły 
31.książka: Bujański Jerzy Ronard: Narodziny Zaczarowanej Dorożki. Szkice do portretów - Władysław Broniewski, Konstanty Ildefons Gałczyński, Adam Polewka, Jan Wiktor, Jerzy Zawieyski. 1989  szczegóły 
32.książka: Burek Tomasz: Dziennik kwarantanny. 2001 ([Zawiera felietony publikowane w latach 1996-2000 na łamach "Gazety Po...) szczegóły 
recenzja: Anderman Janusz: Żadnych marzeń?. Gazeta Wyborcza 2002 nr 109 sa. 18-19  szczegóły 
polemika: Kisiel Marian: Bronię Tomasza Burka!. Śląsk 2002 nr 6 s. 31  szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Pragnienie i gorycz. Duchowa kwarantanna Tomasza Burka. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2002 t. 9 s. 261-271  szczegóły 
recenzja: Dąbrowski Tadeusz: Szczepionka przeciw coolturze. Kresy 2003 nr 53 s. 183-186  szczegóły 
recenzja: Gizella Jerzy: W obronie wartości i kultury. Topos 2002 nr 4/5 s. 197 (z notą o autorze recenzji, s. 218...) szczegóły 
recenzja: Heck Dorota: Literatura w nienowej erze. Nowa Okolica Poetów 2003 nr 11 s. 207-211  szczegóły 
recenzja: K. M.: Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 2 s. 167-168  szczegóły 
recenzja: Moczkodan Rafał: Nad "Dziennikiem kwarantanny". Fraza 2002 nr 4 s. 278-284  szczegóły 
recenzja: Modrzewski Jerzy: Pragnienie ładu. Forum Książki 2002 nr 1 s. 5-6  szczegóły 
recenzja: Pilch Jerzy: Pilch [z tego cyklu:] "Burek jest pogryziony". Polityka 2002 nr 14 s. 91 (fel....) szczegóły 
recenzja: Rutkowski Rafał: Medytacje krytycznoliterackie. Znak 2003 nr 3 s. 123-129 (z not. o autorze art....) szczegóły 
recenzja: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Życie po dżumie. Nowe Książki 2002 nr 2 s. 38-39  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Lekturnik (4). Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 1 s. 128-133  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Stan krytyczny (6). Przegląd Polityczny 2002 nr 54 s. 32-33  szczegóły 
recenzja: W.Ch.: Ethos 2002 nr 3/4 s. 439-440  szczegóły 
recenzja: Wegner Jacek: Kwarantanna Tomasza Burka. Powściągliwość i Praca 2002 nr 6 s. 32-33  szczegóły 
polemika: Klecel Marek: Zwykły pamflet. Powściągliwość i Praca 2002 nr 7/8 s. 48  szczegóły 
polemika: Pawluczuk Andrzej: Sztuka polemizowania. Powściągliwość i Praca 2002 nr 9 s. 37  szczegóły 
recenzja: Wencel Wojciech: W brzuchu wieloryba. Christianitas 2002 nr 11/12 s. 261-262  szczegóły 
recenzja: (WJ): Przekrój 2002 nr 4 s. 62 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wyka Marta: List do Tomasza Burka. Tygodnik Powszechny 2002 nr 14 s.  szczegóły 
artykuł: Burek Tomasz: Autoreklama. Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 2 s. 126-131 (mowa wygłoszona podczas "Wieczoru dwóch książek" w Stowarzyszeniu Pisa...) szczegóły 
artykuł: Libera Antoni: Odwaga i pokora Tomasza Burka. Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 2 s. 120-126 (wprowadzenie do "Wieczoru dwóch książek Tomasza Burka" w Stowarzyszeni...) szczegóły 
33.książka: Burek Tomasz: Zapomniana literatura polskiego Października. 1983  szczegóły 
recenzja: Wyka Marta: Arka 1988 nr 21 s. 117-121  szczegóły 
34.książka: Burek Tomasz: Żadnych marzeń. 1989  szczegóły 
35.książka: Burek Tomasz: Żadnych marzeń. 1987 (Pamięci A. Kijowskiego [ded.]. - I. Co się dzieje z krytyką?: Rozmyte ...) szczegóły 
recenzja: Bugajski Leszek: Tomasz Burek marzy o arcyksiążce. Twórczość 1990 nr 2 s. 108-112  szczegóły 
recenzja: Fink Adam: Nieco marzeń. Pogląd 1990 nr 1/2 s. 70, 72  szczegóły 
recenzja: Kazimierczyk Barbara: Czytanie Burka, albo "Żadnych marzeń"(?). Słowo Powszechne 1990 nr 197/198 s. 6  szczegóły 
recenzja: Kazimierczyk Barbara: Krytycki róg obfitości? (2). Kierunki 1990 nr 7 s. 12  szczegóły 
recenzja: Łukasiewicz Jacek: Tradycje domowe (Trzy książki krytyczne). Odra 1990 nr 6 s. 50-55  szczegóły 
recenzja: Poprawa Adam: Res Publica 1989 nr 3 s. 155 ([sprost. rec.:] Poprawa A. Res Publica 1988 nr 10; list do red....) szczegóły 
36.książka: Cel Krystyna: Tajemnice przeżyć nieuchwytnych. Eseje, szkice, recenzje. 2003 (Poezja, aforytyka: Rozmowy z czasem (pamięci Bolesława Garbosia) [o po...) szczegóły 
37.książka: Cezury i przełomy. Studia o literaturze polskiej XX wieku. 1994 (Jan Jakóbczyk: Sztuka i życie, czyli o naczelnej figurze krytycznolite...) szczegóły 
recenzja: Bondkowska Magdalena: Nowe Książki 1995 nr 3 s. 39 (nota...) szczegóły 
38.książka: Chkhartishvili Grigorijj: Pisatel' i samoubijjstvo. 1999 (M.in. dotyczy pisarzy polskich: Tadeusz Borowski, Marek Hłasko, Jerzy ...) szczegóły 
39.książka: Chrzanowski Maciej: Próg możliwości... Szkice krytyczne. 1982  szczegóły 
recenzja: Graszewicz Marek: Integracje 1988 nr 22 s. 98  szczegóły 
40.książka: Co dalej z polską literaturą? Materiały sympozjum literackiego w Krynicy, 1-3 października 1998 r. 1999 (Bogusław Żurakowski: Słowo wstępne. * [Referaty wygłoszone na sympozju...) szczegóły 
41.książka: Czapliński Przemysław, Śliwiński Piotr: Kontrapunkt. Rozmowy o książkach. 1999 (O czym to jest i dlaczego [wstęp]. * Wartości republikańskie: Czy wied...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Dwugłos o literaturze nowej i najnowszej. Język Polski w Szkole - Gimnazjum 2000 nr 3 (1999/2000) s. 106-107  szczegóły 
recenzja: Bronikowska Agnieszka: Literacka sonda. Protokół Kulturalny 2000 nr 1/2 s. 32-33  szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: Słuchanie różnic. Nowe Książki 1999 nr 10 s. 56-57  szczegóły 
recenzja: Klejnocki Jarosław: Jak pięknie się różnić. Książki. Gazeta 1999 nr 8 s. 2  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 315-316 (not....) szczegóły 
recenzja: Lisowski Krzysztof: Sztuka rozmowy. Życie z Książkami 1999 nr z 14 VII s. 6  szczegóły 
recenzja: Przegląd Polityczny 2000 nr 43 s. 171 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wieczorek Marcin: Twórczość 2000 nr 8 s. 134-136  szczegóły 
42.książka: Czapliński Przemysław, Śliwiński Piotr: Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji. 2002  szczegóły 
43.książka: Czapliński Przemysław, Śliwiński Piotr: Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji. 2000  szczegóły 
recenzja: Cembrowska Justyna: Postscriptum 2002 nr 1 s. 123-127  szczegóły 
44.książka: Czapliński Przemysław, Śliwiński Piotr: Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji. 1999 (Wstęp. * 1976-1981: Kłopoty z realizmem ("Świat nie przedstawiony" Kor...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Dwugłos o literaturze nowej i najnowszej. Język Polski w Szkole - Gimnazjum 2000 nr 3 (1999/2000) s. 104-106  szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Dwugłos o literaturze nowej i najnowszej. Język Polski w Szkole Średniej 2000 nr 3 (1999/2000) s. 105-107  szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Współczesna literatura. Trybuna 2000 nr 31 s. 11  szczegóły 
recenzja: Dobosz Andrzej: Dwaj doktorzy habilitowani. Rzecz o Książkach 2000 nr 3 s. E7  szczegóły 
recenzja: Dybciak Krzysztof: Literatura okrojona. Życie 1999 nr 296 s. 21  szczegóły 
recenzja: (fig): Synteza na gorąco. Forum Akademickie 1999 nr 11 s. 61  szczegóły 
recenzja: Jarzębski Jerzy: Przewodnik po nowoczesności. Tygodnik Powszechny 2000 nr 4 s. 13  szczegóły 
recenzja: Jochymek Renata: Parnas pozostaje otwarty. Opcje 2000 nr 4 s. 72-73  szczegóły 
recenzja: Kunktator: Ślepy przewodnik. Nowa Fantastyka 2000 nr 12 s. 71 (nota...) szczegóły 
recenzja: Nasiłowska Anna: Samotna inteligencja. Odra 2000 nr 1 s. 121-123  szczegóły 
recenzja: Nowacki Dariusz: Z całym szacunkiem. O nowej syntezie współczesnej literatury polskiej. Tygodnik Powszechny 1999 nr 45 s. 13  szczegóły 
recenzja: Orski Mieczysław: Nowe ustalenia i stare przeoczenia. Przegląd Powszechny 2000 nr 2 s. 248-251  szczegóły 
recenzja: Ostaszewski Robert: Autorską trasą przez literaturę współczesną. O literaturze polskiej 1976-1998 Przemysława Czaplińskiego i Piotra Śliwińskiego. Fa-Art 2000 nr 2 s. 36-43  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 271  szczegóły 
recenzja: Ratajczak Michał: Więcej niż przewodnik. Polonistyka 2001 nr 4 s. 246-248  szczegóły 
recenzja: Smogorzewski Paweł: Zacieranie śladów. Powściągliwość i Praca 2000 nr 1 s. 33  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Życie po Nowej Fali. Nowe Książki 1999 nr 10 s. 55-57  szczegóły 
recenzja: Winiecka Elżbieta: Lekcja historii (i) literatury. Gazeta Malarzy i Poetów 1999 nr 5 s. 25-26  szczegóły 
recenzja: Wolny Maja: Sprzątanie literatury. Polityka 1999 nr 41 s. 56  szczegóły 
recenzja: Zaleski Marek: Panorama z marnym widokiem na arcydzieło. Książki. Gazeta 1999 nr 9 s. 4  szczegóły 
45.książka: Czarnik Oskar Stanisław: Między dwoma Sierpniami. Polska kultura literacka w latach 1944-1980. 1993 (Prolog 1944 r. Przestrzeń komunikacji literackiej. Pisarz wobec społec...) szczegóły 
recenzja: Brudnicki Jan Z.: Literatura piękna i niepiękna. Twórczość 1995 nr 1 s. 116-118  szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1993 nr 11 s. 56 (not....) szczegóły 
recenzja: Piasecki Marcin: Polityka - Kultura 1993 nr 10 s. VIII  szczegóły 
recenzja: Pietrzak Ryszard: Dziedzictwo kulturowe PRL. Życie Warszawy 1994 nr 67 dod. s. 4  szczegóły 
recenzja: Rodak Magda: Pisarze, książki, czytelnicy. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 3 s. 127-130  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Nowe Książki 1994 nr 9 s. 71 (nota...) szczegóły 
recenzja: Waśkiewicz Andrzej K.: Literatura w państwie nowego typu. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 14 s. 20  szczegóły 
46.książka: Czaykowski Bogdan: Polish writing in Canada. A preliminary survey. 1988 ([M. in. o twórczości pisarzy: D. Bieńkowska, Z. Bohdanowiczowa, A. Bry...) szczegóły 
recenzja: Cybulska Maja Elżbieta: W Kanadzie. Tydzień 1990 nr 18 s. 9  szczegóły 
47.książka: Człowiek i czas. Studia i szkice o literaturze współczesnej. 2002 (Adela Pryszczewska-Kozołub, Elżbieta Dąbrowska: Wstęp. * I. Proza: Ade...) szczegóły 
48.książka: Danilewicz Zielińska Maria: Szkice o literaturze emigracyjnej. 1992 (Część I. Szkice o literaturze emigracyjnej: Słowo wstępne. "Tamta" i "...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Próby przywołań i uporządkowań. Twórczość 1993 nr 5 s. 94-98  szczegóły 
recenzja: Baniewicz Elżbieta: W oczach świadka. Rzeczpospolita 1992 nr 118 dod. s. 2  szczegóły 
recenzja: Dużyk Józef: Ruch Literacki 1992 z. 4 s. 425-427  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Andrzej Stanisław: Scheda. Nowe Książki 1992 nr 7/8 s. 5  szczegóły 
recenzja: Koźmiński Leszek Maciej: Z emigracji do kraju. Kresy 1993 nr 16 s. 257  szczegóły 
recenzja: Krzywicka Dorota: Niezastąpiona. Odra 1993 nr 3 s. 100-101  szczegóły 
recenzja: Pałęcki Stanisław: Rozszerzone kompendium o literaturze emigracyjnej. Tydzień 1992 nr 27 s. 9  szczegóły 
recenzja: Smaszcz Waldemar: Panorama literatury emigracyjnej. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 41 s. 6  szczegóły 
recenzja: Toporowski W.F.: Literatura nadziei w edycji Ossolineum. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 208 s. 6  szczegóły 
recenzja: Wujek Hilary: Orzeł Biały 1992 nr 1481 s. 48-49  szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1992 z. 4 (1992/1993) s. 119-120  szczegóły 
49.książka: Danilewicz-Zielińska Maria: Literatura wolnego słowa 1939-1986. 1987 (Cz. 1: Literatura wolnego słowa w okresie II wojny światowej (1939-194...) szczegóły 
recenzja: [Lange Andrzej] E.G.: x 1989 ([W ks. zb.:] Do współczesności. Materiały pomocnicze do uczenia języka...) szczegóły 
50.książka: Danilewicz-Zielińska Maria: Szkice o literaturze emigracyjnej półwiecza 1939-1989. 1999 ([W stosunku do wyd. 1 z 1992, noszącego tytuł "Szkice o literaturze em...) szczegóły 
51.książka: Dawność kulturowa w literaturach słowiańskich drugiej połowy XX wieku. Materiały konferencji naukowej, Opole 19-20 X 1993 r.. 1993 (Słowo wstępne. * Dawność kulturowa w literaturze polskiej: Elżbieta Dą...) szczegóły 
52.książka: Dąbrowski Mieczysław: Literatura polska 1945-1995. Główne zjawiska. 1997 (Wprowadzenie. * Część I. Teksty podstawowe: Lata 1945-1948: Obrachunki...) szczegóły 
recenzja: Nasiłowska Anna: Synteza pułtuska. Nowe Książki 1997 nr 12 s. 23  szczegóły 
recenzja: Stanik Stanisław: To ci historia!. Myśl Polska 1997 nr 45 s. 9  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Literaturoznawczy horror. Kultura [Paryż] 1997 nr 9 s. 166-168  szczegóły 
sprostowanie: Dąbrowski Mieczysław: [List]. Kultura [Paryż] 1998 nr 1/2 s. 222-223 (do red.; odpowiedź na zarzuty recenzenta - Leszka Szarugi; z odpowiedz...) szczegóły 
recenzja: (TOM): Trybuna 1997 nr 249 s. 17 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wójcik Tomasz: Autorska synteza literatury lat 1945-1995. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 6 s. 161-164  szczegóły 
53.książka: Debiut naukowy w Szczecinie. Materiały ogólnopolskiej studenckiej sesji naukowej, Szczecin, 12-13 listopada 1997 r.. 2000 (Wstęp. - Magdalena Skwarczyńska-Zuch: Starość w poezji oświecenia. - W...) szczegóły 
54.książka: Dedecius Karl: Lebenslauf aus Buechern und Blaettern. 1990 (Szkice dot. literatury polskiej:] Lektion der Stille (Neue polnische L...) szczegóły 
recenzja: Baer Joachim T.: World Literature Today 1991 t. 65 nr 3 s. 554-555  szczegóły 
55.książka: Delaperriere Maria: Dialog z dystansu. Studia i szkice. 1998 (Od autorki. * I. Gry i stawki polskiej literatury: Barok w polskiej li...) szczegóły 
recenzja: Burska Lidia: Dialog z dystansu. Teksty Drugie 1999 nr 5 s. 89-92  szczegóły 
recenzja: Strękowski Jan: Pisarskie kontrantypociski. Nowe Książki 1999 nr 2 s. 40  szczegóły 
56.książka: Drewnowski Tadeusz: Próba scalenia. Obiegi, wzorce, style. 1997 (Wstęp. - Nowa całość, nowa jakość [przedmowa]. * Pogranicza: Pogranicz...) szczegóły 
recenzja: Borkowska Grażyna: Co zostaje, co się zmienia. Książki. Gazeta 1998 nr 3 s. 10  szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Między małościami i wielkością. Trybuna 1998 nr 3 s. 12  szczegóły 
polemika: Drewnowski Tadeusz: Między małościa i wielkością. Trybuna 1998 nr 15 s. 10 (z odpowiedzią Adama Budzyńskiego...) szczegóły 
recenzja: Fiut Aleksander: Całość - ale jaka?. Plus Minus 1998 nr 17 s. 14  szczegóły 
recenzja: Gosk Hanna: Opowieść o zmaganiach literatury z historią. Nowe Książki 1998 nr 1 s. 34-35 (z fot. Tadeusza Drewnowskiego...) szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej: Próba całości. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 48 s. 21  szczegóły 
recenzja: Lam Andrzej: Literatura po scaleniu. Śląsk 1998 nr 3 s. 78  szczegóły 
recenzja: Maciąg Włodzimierz: Kłopoty ze scaleniem. Dekada Literacka 1998 nr 1/2 s. 9, 11  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Dziury w całym. Rzeczpospolita i Książki 1997 nr 15 s. 2  szczegóły 
recenzja: Mencwel Andrzej: Pomocnik zamiast podręcznika. Polityka 1998 nr 9 s. 54  szczegóły 
recenzja: Młodkowska Marta: x 1999 ([W ks.:] Polska 1944/45-1989. Studia i materiały. [T.] 4. Warszawa 199...) szczegóły 
recenzja: Nawrocki Witold: Pomyślna "próba scalenia". Dziś 1998 nr 6 s. 58-62  szczegóły 
recenzja: Piasecki Marcin: Literatura polska po Jałcie. Gazeta Wyborcza 1997 nr 295 s. 17  szczegóły 
recenzja: Rodak Paweł: Problem scalenia. Twórczość 1998 nr 6 s. 77-88  szczegóły 
recenzja: Sienkiewicz Barbara: Pamiętnik Literacki 2000 z. 1 s. 219-227  szczegóły 
recenzja: Stępień Marian: Scalanie polskiej literatury współczesnej. Zdanie 1997 nr 3/4 s. 89-91  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Krytycznoliteracka autobiografia. Dekada Literacka 1998 nr 1/2 s. 8, 10  szczegóły 
recenzja: Szubartowicz Przemysław: Próba syntezy (Warszawska Premiera Literacka). Trybuna 1997 nr 283 s. 14  szczegóły 
recenzja: Wierciński Adam: Scalenie obiegów literackich. Strony 1998 nr 1/2 s. 86-87  szczegóły 
nawiązanie: Wierciński Adam: Galicja literacka. Strony 1998 nr 3/4 s. 58-60  szczegóły 
recenzja: Wójcik Tomasz: Społeczna historia literatury polskiej lat 1944-1989. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 3 s. 152-156  szczegóły 
recenzja: Wyka Marta: Co zrobić z literaturą PRL?. Tygodnik Powszechny 1998 nr 4 s. 12  szczegóły 
sprostowanie: Wierciński Adam: "Pan Tadeusz" pośpiesznie czytany (Wracając do rocznicy Mickiewicza i nie tylko). Gazeta Lwowska 1999 nr 6/7 s. 8  szczegóły 
57.książka: Drzewucki Janusz: Smaki słowa. Szkice o poezji. 1999 (Poeta w Wenecji [motyw Wenecji w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza or...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 2000 nr 2/3 s. 23 (not....) szczegóły 
recenzja: Gębala Stanisław: Czytanie słowo po słowie. Twórczość 2000 nr 9 s. 126-129  szczegóły 
recenzja: Jasnorzewski Ryszard: Bądź wierny, czytaj. Śląsk 2001 nr 9 s. 72  szczegóły 
recenzja: Kępiński Piotr: Zapach literatury. Plus Minus 2000 nr 2 s. 2  szczegóły 
recenzja: Kociuba Grzegorz: Radość i trud czytania. Nowa Okolica Poetów 2001 nr 7 s. 223-227  szczegóły 
recenzja: Kuczkowski Krzysztof: Smakując słowa. Topos 2002 nr 3 s. 179-181 (z notą o autorze recenzji, s. 204...) szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: W blaskach i cieniach słowa. Nowe Książki 2000 nr 4 s. 36-37  szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: Pomiędzy dłutem, młotkiem i piłą. Opcje 2000 nr 2/3 s. 76-77  szczegóły 
recenzja: Piaszczyński Piotr: Pamiętnik smakosza. Tygodnik Powszechny 2000 nr 11 14  szczegóły 
58.książka: Dudek Jolanta: Poezja polska XX wieku wobec tradycji. 2002 (Wprowadzenie. Poeci Skamandra z perspektywy końca wieku XX. [Czesław] ...) szczegóły 
59.książka: Duk Józef: Od Mickiewicza do Grochowiaka. Studia i szkice literackie o dawnych i współczesnych pisarzach polskich. 2001 (Przedmowa. - "Ziemia obiecana" Adama Mickiewicza [dot. wierszy religij...) szczegóły 
60.książka: Dutka Czesław P.: Słowo peryferyjne. Eseje, szkice literackie i recenzje. 1999 (Wstęp. * I. Kultura literacka: Kultura literacka: regionalność i role ...) szczegóły 
recenzja: Mirkiewicz Beata: Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 1999 nr 4 s. 129-130  szczegóły 
61.książka: Dziewulska Małgorzata: Artyści i pielgrzymi. 1995 (Obrazy z piekła artystów: Jak nie być dobrym [Bertolt Brecht]. Ten bie...) szczegóły 
recenzja: Fabianowski Andrzej: W teatrze XX wieku. Nowe Książki 1996 nr 8 s. 23  szczegóły 
recenzja: Guczalska Beata: Ścieżki wolności, szlaki zniewolenia. Didaskalia 1996 nr 15 s. 71-73  szczegóły 
recenzja: Kubikowski Tomasz: Two Books on contemporary Theatre. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1998 nr 2 s. 50-51  szczegóły 
recenzja: Łubieński Tomasz: Co jest najważniejsze?. Tygodnik Powszechny 1996 nr 25 s. 12  szczegóły 
recenzja: Majcherek Janusz: Wierność rzeczywistości. Zeszyty Literackie 1997 nr 58 s. 149-153  szczegóły 
recenzja: Melkowski Stefan: Diagnozy i terapie. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 31 s. 20  szczegóły 
recenzja: Nowak Marcin: Czy sztuka może być zbawiona?. Res Publica Nowa 1996 nr 7/8 s. 100-101  szczegóły 
recenzja: Plata Tomasz: Co jest rzeczywiste?. Gazeta Wyborcza 1996 nr 225 s. 11  szczegóły 
recenzja: Radziwon Marek: W poszukiwaniu zdarzenia z przeszłości. Dialog [Warszawa] 1996 nr 12 s. 160-167  szczegóły 
recenzja: Sieradzki Jacek: Jedną nogą na ziemi (Boska komedia Małgorzaty Dziewulskiej). Plus Minus 1996 nr 37 (z 7/8 IX) s. 14  szczegóły 
recenzja: Sokulska Katarzyna: O sztuce ocalania. Notatnik Teatralny 1998 nr 16/17 s. 288-291  szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: Dwa wyjścia z piekła i teatru. Didaskalia 1996 nr 15 s. 73-75  szczegóły 
62.książka: Emigration et l'exil dans les cultures tcheque et polonaise. 1987  szczegóły 
recenzja: De Greve Claude: Revue des Etudes Slaves 1989 t. 61 z. 4 s. 467-468  szczegóły 
recenzja: Kastler Claude: Revue de Litterature Comparee 1990 r. 64 nr 1 bis s. 176-178  szczegóły 
63.książka: Enttabuisierung. Essays zur russischen und polnischen Gegenwartsliteratur. 1996 ([Zwiera m.in.:] Stanisław Bereś: Im Angesicht des Archipels des Schwie...) szczegóły 
recenzja: Kępińska-Frąckowiak Anna: W poszukiwaniu tabu. Czas Kultury 1996 nr 5/6 s. 116-117  szczegóły 
64.książka: Ethos literatury w niespokojnym świecie. 1989 (E. Feliksiak: Drogi do rozumienia [wstęp]. * I. Jak iść dzisiaj drogam...) szczegóły 
recenzja: Zaniewska Teresa: Drogi niepokoju i nadziei. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 12 s. 150-152  szczegóły 
65.książka: Fabularność i dekonstrukcja. 1998 ([Zawiera:] Maria Woźniakiewicz-Dziadosz: Wprowadzenie. * I. Reżim stru...) szczegóły 
66.książka: Fik Marta: Autorytecie wróć? Szkice o postawach polskich intelektualistów po październiku 1956. 1997 (Przepraszam, że jestem [nt. ankiety czasopisma Arka pt. Polowan...) szczegóły 
recenzja: Baranowska Małgorzata: Inteligencjo wróć!. Gazeta Wyborcza 1997 nr 264 s. 14  szczegóły 
recenzja: Bugajski Leszek: Kłopoty z głową. Twórczość 1998 nr 5 s. 111-113  szczegóły 
recenzja: Eisler Jerzy: Dzieje Najnowsze 1998 r. 30 nr 1 s. 257-260  szczegóły 
recenzja: Janikowski Grzegorz: Historia pewnego złudzenia. Sycyna 1998 nr 15 s. 14  szczegóły 
recenzja: Janikowski Grzegorz: Porachunek sumienia. Scena 1998 nr 4 s. 30  szczegóły 
recenzja: Kosiński Krzysztof: Czy intelektualiści tworzą jeszcze historię?. Więź 1998 nr 3 s. 204-208  szczegóły 
recenzja: Makowiecki Andrzej Z.: Upór inteligencki. Teatr 1997 nr 12 s. 47-48 (wypow. wygłoszona na promocji książki...) szczegóły 
recenzja: Morawiec Elżbieta: Portret przedwczesny. Nowe Książki 1997 nr 12 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Pawłowski Roman: Inteligent po przejściach. Gazeta Wyborcza 1997 nr 264 s. 14  szczegóły 
recenzja: P.Ś.: Noty. Polonistyka 1998 nr 2 s. 122  szczegóły 
recenzja: Sieradzki Jacek: Lektura dla jajogłowych. Plus Minus 1997 nr 49 s. 15  szczegóły 
recenzja: Sonda:. Didaskalia 1998 nr 23 s. 85-87 (wypowiedzi - komentarze do wybranego przez redakcję fragmentu książki,...) szczegóły 
recenzja: Stomma Ludwik: Atorytecie wróć?. Polityka 1998 nr 6 s. 82  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Czy inteligent jeszcze istnieje?. Kultura [Paryż] 1997 nr 12 s. 129-133  szczegóły 
recenzja: Szpakowska Małgorzata: Innej przeszłości nie będzie. Dialog [Warszawa] 1997 nr 10 s. 170-176  szczegóły 
recenzja: Zielińska Maryla: Człowiek: Marta Fik. Didaskalia 1998 nr 23 s. 83-85  szczegóły 
recenzja: Zmiana warty. Teatr 1997 nr 12 s. 41-46 (rozmowa nt. książki; wypow.: Jacek Kopciński, Tomasz Łubieński, Andrze...) szczegóły 
recenzja: Zeszyty Literackie 1998 z. 61 s. 173 (not. o promocji książki, Warszawa 20 X 1997...) szczegóły 
67.książka: Fiut Aleksander: Być (albo nie być) Środkowoeuropejczykiem. 1999 (Od Autora. * Być (albo nie być) Środkowoeuropejczykiem [literatura i p...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 2000 nr 2/3 s. 24 (not....) szczegóły 
recenzja: (kris): Krasnogruda 2000 nr 10 s. 226 (not....) szczegóły 
recenzja: Król Anna: Magazyn Literacki 2000 nr 10 s. 57 (not....) szczegóły 
recenzja: Legeżyńska Anna: "Nie wiadomo, czy z mięsa, czy z pierza". Być czy nie być Środkowoeuropejczykiem?. Tygodnik Powszechny 2000 nr 23 s. 15  szczegóły 
recenzja: Moczkodan Rafał: Pytanie bez odpowiedzi. Kwartalnik Artystyczny 2000 nr 4 s. 195-197  szczegóły 
recenzja: Pasterska Jolanta: Pytania Środkowoeuropejczyka. Fraza 2000 nr 3 s. 297-299  szczegóły 
recenzja: Skwarnicki Marek: Tratwa Noego [z tego cyklu:] Czar prokuratury. Wprost 2002 nr 21 s. 77 (fel....) szczegóły 
recenzja: Sowińska Renata: Środkowoeuropejskie pisanie. Twórczość 2000 nr 10 s. 108-111  szczegóły 
recenzja: Stabro Stanisław: Być Środkowoeuropejczykiem?. Odra 2000 nr 9 s. 119-121  szczegóły 
recenzja: Stabro Stanisław: Kłopot z tożsamością. Dekada Literacka 2000 nr 4/5 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Bez znaku zapytania. Nowe Książki 2000 nr 7 s. 44  szczegóły 
recenzja: Zieliński Jan: Polski hamletyzm. Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 21 VII s. 12  szczegóły 
68.książka: Fiut Aleksander: Pytanie o tożsamość. 1995 (Od autora. * Pytanie o tożsamość [w lit. polskiej]. - Konfrontacje: Uc...) szczegóły 
recenzja: Błoński Jan: Dowiedz się, kim jesteś. Tygodnik Powszechny 1995 nr 45 s. 13  szczegóły 
recenzja: Gosk Hanna: Nowe Książki 1995 nr 7 s. 41 (nota...) szczegóły 
recenzja: Krasnogruda 1996 nr 5 s. 220 (nota...) szczegóły 
recenzja: Nowacki Dariusz: Nietuzinkowe pytanie. Kwartalnik Artystyczny 1996 nr 2 s. 161-164  szczegóły 
recenzja: Or: Odra 1996 nr 3 s. 120  szczegóły 
recenzja: Rżany Rafał: Kłopoty z tożsamością. Nowy Nurt 1995 nr 14 s. 7  szczegóły 
recenzja: Smulski Jerzy: Tożsamość jako problem historycznoliteracki. Twórczość 1996 nr 1 s. 109-111  szczegóły 
69.książka: Fleischer Michael: Stroemungen der polnischen Gegenwartsliteratur. (1945-1989). Ein Ueberblick. 1989  szczegóły 
70.książka: Formy dyskursu w powieści. 1996 (Maria Woźniakiewicz-Dziadosz: Wstęp. * I. Świadectwa i komentarze: Mar...) szczegóły 
71.książka: Friszke Andrzej: Oaza na Kopernika. Klub Inteligencji Katolickiej 1956-1989. 1997 ([M.in. dot. pisarzy: Jerzy Braun, Stefan Kisielewski, Jan Józef Lipski...) szczegóły 
recenzja: (DJ): Acta Poloniae Historica 1998 t. 78 s. 273-274 (not. w jęz. angielskim...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Dzieje pewnej oazy. Tygodnik Powszechny 1997 nr 38 s. 13  szczegóły 
recenzja: Pawlicki Aleksander: Genealogia katolickiej inteligencji. Mówią Wieki 1999 nr 2 s. 53-54  szczegóły 
72.książka: Gawliński Stanisław: Pisma i postawy. Od Witkacego do postmodernizmu. (Od autora. - Wśród prozaików: Teoria powieści Witkacego [Stanisława Ig...) szczegóły 
73.książka: Geambasu Constantin: Ipostaze lirice si narative. Incursiuni critice in literaturile bulgara, polona si romana. 1999 ([Zawiera m.in.:] Czesław Miłosz in cautarea identitatii artitice (Cich...) szczegóły 
74.książka: Gębala Stanisław: Odpowiedzialność za słowo. (Felietony i szkice). 1993 (Od autora. - Felietony: Zobaczyć świat na nowo (O poezji Wisławy Szymb...) szczegóły 
recenzja: Krasuski Krzysztof: Dialogi z kulturą. Twórczość 1995 nr 12 s. 109-111  szczegóły 
75.książka: Gibasiewicz Włodzimierz A.: Psy znanych i lubianych. 1992 (Wywiady nt. posiadanych psów m.in. z pisarzami i aktorami: Tadeusz Chm...) szczegóły 
76.książka: Gizella Jerzy: Pożegnanie z uproszczeniami. Recenzje i szkice. 2003 (Europa Środkowa według [Josefa] Kroutvora ["Europa Środkowa, anegdota ...) szczegóły 
77.książka: Głębicka Ewa: Grupy literackie w Polsce 1945-1980. [Leksykon]. 1993  szczegóły 
recenzja: Biuletyn Literacki 1994 nr 9 s. 22 (not. nt. promocji książki w Domu Literatury w Warszawie, 27 IV 1994...) szczegóły 
recenzja: Borowski Adam: Święty Przewodnik. Dykcja 1996 nr 1 s. 88-89  szczegóły 
recenzja: [Bugajczyk Robert] R.B.: Trybuna 1994 nr 253 s. 15 (not....) szczegóły 
recenzja: Dmitruk Krzysztof M.: Pamiętnik Literacki 1995 z. 3 s. 172-176  szczegóły 
recenzja: Gazda Grzegorz: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1994 t. 37 z. 1/2 s. 165-167  szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: Grupy literackie powojennej książki. Twórczość 1994 nr 7 s. 111-115  szczegóły 
recenzja: Kuczkowski Krzysztof: Grupy literackie i PRL-owska "gęba". Nowy Nurt 1994 nr 2 s. 5  szczegóły 
recenzja: Lis Andrzej: Księga poetów. Trybuna 1994 nr 30 s. 9  szczegóły 
recenzja: Łukaszewicz Michał: Na początku była grupa. Nowe Książki 1994 nr 12 s. 41  szczegóły 
recenzja: (Sm): Razem raźniej. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 58 s. 8  szczegóły 
recenzja: (tom): Z naszej półki [z tego cyklu:] Na Parnas!. Gazeta Uniwersytecka [Gdańsk] 1994 nr 3 s. 14  szczegóły 
recenzja: Varga Krzysztof: Leksykon krajowy. Gazeta o Książkach 1994 nr 1 s. 3  szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: Kupą, mości panowie. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 3 s. 21  szczegóły 
78.książka: Głębicka Ewa: Grupy literackie w Polsce 1945-1989. Leksykon. 2000  szczegóły 
recenzja: Brzostowska Tamara: Nowe Książki 2001 nr 1 s. 18 (nota...) szczegóły 
recenzja: Fiała Edward: Masowy ruch poetycki. Forum Akademickie 2001 nr 2 s. 62  szczegóły 
recenzja: Kraj tysięcy poetów. Aneks Trybuny 2000 nr 125 s. G (nota...) szczegóły 
recenzja: ŁUK.: Magazyn Literacki 2000 nr 11 s. 46 (not....) szczegóły 
recenzja: Stanuch Stanisław: Sonda w środek "czarnej dziury". Aneks Trybuny 2000 nr 126 s. H  szczegóły 
recenzja: Streich Krzysztof: Suplement 2001 nr 1 s. 20-21  szczegóły 
79.książka: Głowiński Michał: Dzień Ulissesa i inne szkice na tematy niemitologiczne. 2000 ([O związkach literatury i polityki w czasach PRL-u; zawiera:] Od autor...) szczegóły 
recenzja: Jurasz Włodzimierz: PRL schodzi do przypisów. Życie z Książkami 2001 nr z 19 VII s. 8  szczegóły 
recenzja: Komendant Tadeusz: Warhol - Stalin. Książki. Gazeta 2000 nr 4 s. 9  szczegóły 
recenzja: Koziołek Ryszard: Głowiński z marginesów. Fa-Art 2001 nr 2 s. 68-71  szczegóły 
recenzja: Lektor : Powrót do PRL. Tygodnik Powszechny 2000 nr 40 s. 13  szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Tematy niemitologiczne. Kwartalnik Artystyczny 2001 nr 2 s. 147-150  szczegóły 
recenzja: Poprawa Adam: Jeszcze daleko do Itaki. Odra 2001 nr 2 s. 113-114  szczegóły 
recenzja: Przegląd Polityczny 2000 nr 46/47 s. 200-201 (nota...) szczegóły 
recenzja: Szczęsna Joanna: Socwesterny. Gazeta Wyborcza 2000 nr 182 s. 13  szczegóły 
recenzja: Zawada Andrzej: Klucz literacki do PRL. Nowe Książki 2000 nr 9 s. 48  szczegóły 
recenzja: Zięba Jan: Literatura a paradygmaty kulturowe. Teksty Drugie 2000 nr 5 s. 119-126  szczegóły 
80.książka: Głowiński Michał: Rytuał i demagogia. Trzynaście szkiców o sztuce zdegradowanej. 1992 (Od autora. - Realizm i demagogia [powieść realizmu socjalistycznego a ...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Czy warto być Herostratesem?. Kresy 1993 nr 15 s. 178-180  szczegóły 
recenzja: Fik Marta: Czy warto pisać o socrealizmie?. Puls 1992 nr 59 s. 87-97  szczegóły 
recenzja: Kaszuba Dorota: Chłodnym okiem. Res Publica Nowa 1993 nr 1 s. 63-64  szczegóły 
recenzja: Kornhauser Julian: Literatura na telefon. Dekada Literacka 1993 nr 9 s. 8  szczegóły 
recenzja: Kurnik Agnieszka: Ruch Literacki 1993 z. 4 s. 509-511  szczegóły 
recenzja: Legeżyńska Anna: Upiór roznegliżowany. Arkusz 1993 nr 18 s. 4  szczegóły 
recenzja: Łukaszewicz Michał: Straszny dziadunio socrealizm. Nowe Książki 1993 nr 3 s. 66-67 (z fot. Michała Głowińskiego...) szczegóły 
recenzja: Piekara Magdalena: Aut Caesar aut nihil. Fa-Art 1993 nr 1 s. 84-85  szczegóły 
recenzja: Tomasik Wojciech: Ubizm. Teksty Drugie 1993 nr 2 s. 94-100  szczegóły 
81.książka: Godność i styl. Prace dedykowane Włodzimierzowi Wójcikowi. 2003 ([Dedykacja: Profesorowi Włodzimierzowi Wójcikowi w siedemdziesiątą roc...) szczegóły 
82.książka: Gomori Gyorgy: Egy szigetlako feljegyzeseibol. Esszek. 1996 (Józef Tasi: Beszelgetes Gomori Gyorggyel az 1956-os forradalomrol [prz...) szczegóły 
83.książka: Gorczyńska Renata: Portrety paryskie. 1999 ([Zbiór wywiadów; zawiera m.in.:] Cz. I: Stali mieszkańcy Paryża: Redak...) szczegóły 
recenzja: (ar): Radiowcy do piór. Antena 1999 nr 40 s. 53 (nota...) szczegóły 
recenzja: Borkowska Grażyna: Kolekcja Renaty Gorczyńskiej. Wysokie Obcasy 1999 nr 35 s. 40  szczegóły 
recenzja: Chojnacki Robert: Kultura i życie. Polityka 1999 nr 40 s. 49  szczegóły 
recenzja: Gizella Jerzy: Rozmowy jak pożegnanie. Kwartalnik Artystyczny 2001 nr 1 s. 182-184  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Andrzej Stanisław: Portrety polskie z Paryżem w tle. Nowe Książki 1999 nr 12 s. 37  szczegóły 
recenzja: Madejski Jerzy: "Cenię sobie... relację mówioną". Pogranicza 2000 nr 4 s. 111-114  szczegóły 
recenzja: M.R.: Odra 2000 nr 7/8 s. 128  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Nie ma nic na niby. Życie z Książkami 1999 nr z 25 XI s. 3  szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: W stolicy świata. Gazeta Wyborcza 1999 nr 290 s. 16  szczegóły 
recenzja: Zieliński Jan: Archeologia duszy. Plus Minus 1999 nr 51 s. 2  szczegóły 
artykuł: Gorczyńska Renata: Jak powstały "Portrety paryskie". Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 19 XI s. 5 (wyw. z autorką nt. pracy nad książką; rozm. Andrzej Józef Dąbrowski...) szczegóły 
84.książka: Górnicka-Zdziech Izabela: Rozmowy pod niebem. 2003 ([Zawiera wywiady z literatami, ludźmi teatru i filmu nt. doświadczenia...) szczegóły 
recenzja: Boniecki Adam: Świadectwa i nauczyciele. Lektury pobożne. Tygodnik Powszechny 2003 nr 23 s. 16  szczegóły 
recenzja: (BR): Książki 2003 nr 9 s. 60 (not....) szczegóły 
recenzja: Budzyńska Natalia: Prywatne teologie. Fronda 2003 nr 30 s. 342-344  szczegóły 
recenzja: Podkowiański Magazyn Kulturalny 2003 nr 2 s. 54 (not. nt. spotkania autorskiego z Izabelą Górnicką-Zdziech; Podkowa Leś...) szczegóły 
recenzja: Wróblewska Beata: Rozmowy pod niebem. Podkowiański Magazyn Kulturalny 2003 nr 2 s. 52  szczegóły 
85.książka: Gra z czytelnikiem. Między konwencją a strategią. 2001 ([Dot. zjawiska gry w komunikacji literackiej, na przykładach utworów z...) szczegóły 
86.książka: Gronczewski Andrzej: Obiad na ruinach. Eseje. 1992 (I. Trzecie ucho. Eseje bez przypisów: Sól czasu [starość w twórczości ...) szczegóły 
recenzja: Bieńkowski Zbigniew: Dublet. Nowy Świat 1992 nr 252 s. 8  szczegóły 
nawiązanie: Przybylski Ryszard: Gwoli ścisłości. Nowy Świat 1992 nr 278 s. 5  szczegóły 
recenzja: Fabianowski Andrzej: Etos lektury. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 2 s. 146-147  szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Z.: O potrzebie poezji. Nowe Książki 1994 nr 1 s. 50-51 (z fot. Andrzeja Gronczewskiego...) szczegóły 
87.książka: Grupiński Rafał: Dziedziniec strusich samic. Kilka uwag o życiu umysłowym w Polsce. [Art.]. 1992 (Zawiera m.in.:] Ci wspaniali mężczyźni od podstawowych wartości [styl ...) szczegóły 
recenzja: Adamiec Marek: Bój się Boga, panie Grupiński!. Ex Libris 1992 nr 24 s. 16  szczegóły 
recenzja: Adamiec Marek: Hic Rhodus, hic salta!. Przegląd Polonijny 1991 z. 4 s. 81-82  szczegóły 
recenzja: Adamiec Marek: PIN - jaki był, jest i będzie. Kultura [Paryż] 1992 nr 12 s. 101-107  szczegóły 
recenzja: Burska Lidia: Ten wspaniały mężczyzna od bezkompromisowej krytyki. Teksty Drugie 1994 nr 1 s. 93-97  szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: Bezmyślność myślących. Twórczość 1993 nr 9 s. 126-129  szczegóły 
recenzja: Herling-Grudziński Gustaw: Ex Libris 1992 nr 22 s. 3-4  szczegóły 
recenzja: Komendant Tadeusz: Nowy Brzozowski?. Polityka - Kultura 1993 nr 2 s. III  szczegóły 
recenzja: Kornhauser Julian: Frazes i zdrowy rozsądek. Tygodnik Powszechny 1992 nr 31 s. 8  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Andrzej Stanisław: Czekając na rewizora. Res Publica Nowa 1992 nr 3 s. 59-60  szczegóły 
recenzja: Mętrak Krzysztof: Gest Kozakiewicza. Literatura 1992 nr 11 s. 25  szczegóły 
recenzja: Skórzyński Piotr: Kłamstwu wystarczy przeciwstawić prawdę. Kresy 1993 nr 14 s. 186-189  szczegóły 
recenzja: Stopa Marcin: To idzie młodość. Rzeczpospolita 1992 nr 198 s. 3  szczegóły 
recenzja: Urbanowski Maciej: W dzisiejszej "kuźni bluźnierstw". Dekada Literacka 1992 nr 19 s. 9  szczegóły 
88.książka: Grupiński Rafał, Kiec Izolda: Niebawem spadnie błoto czyli Kilka uwag o literaturze nieprzyjemnej. 1997 (Początek [wstęp]. * 1. Czas Kultury, Brulion i inni [czasopisma litera...) szczegóły 
recenzja: Blamowska Elżbieta: Zaklinacze węży. Pro Arte 1997 nr 7 s. 18-20  szczegóły 
recenzja: Bylica Grzegorz: Propaganda sukcesu. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 108-111  szczegóły 
recenzja: Chojnacki Robert: Nic w zamian? Czyli, co trzeba zrobić, kiedy spadnie błoto. Studium 1997 nr 9 s. 170-173 (z not. o Robercie Chojnackim na s. 222...) szczegóły 
recenzja: Cyranowicz Maria: Czas "bruLionu" - "Czas Kultury". Teksty Drugie 1998 nr 5 s. 143-151  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 378-379 (not....) szczegóły 
recenzja: Legeżyńska Anna: Nieprzyjemna recenzja z powodu błota. Gazeta Malarzy i Poetów 1997 nr 5 s. 23-25  szczegóły 
recenzja: Lorkowski Piotr W.: Witajcie w nieprzyjemnych czasach czyli podwójny bilans. Topos 1997 nr 4 s. 114-115  szczegóły 
recenzja: Pawelec Dariusz: Widziałem wolność z Poznania. Nowe Książki 1997 nr 10 s. 50-51  szczegóły 
recenzja: Przywara Paweł: Krytycy bez koterii. Akcent 1997 nr 3 s. 133-134  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Nowości zwiędły kwiat. Dekada Literacka 1997 nr 6/7 s. 9-11  szczegóły 
recenzja: Śliwiński Piotr: Ucieczka od literatury. Res Publica Nowa 1997 nr 12 s. 59-62  szczegóły 
recenzja: Urbanowski Maciej: "Brulion" i kompani. Arcana 1997 nr 4 s. 155-156  szczegóły 
recenzja: Wieczorek Marcin: Krajobraz po błocie. Życie 1997 nr 256 s. 10  szczegóły 
89.książka: Grzela Remigiusz: Rozum spokorniał. Rozmowy z twórcami kultury. 2000 ( [Zawiera wywiady m. in. z:] Nina Andrycz, Andrzej Barański, Stefan Ch...) szczegóły 
recenzja: Tyszka Adam: Kryzys rozumu?. Nowe Książki 2000 nr 9 s. 43  szczegóły 
90.książka: Habielski Rafał: Życie społeczne i kulturalne emigracji. 1999 ([Zawiera m.in. rozdziały:] Prasa, radio, publicystyka, dziennikarze [s...) szczegóły 
recenzja: Garlicki Andrzej: Polska emigracja powojenna Wielka czy nie?. Tydzień 1999 nr 38 s. 19  szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 2001 nr 1 220-221  szczegóły 
recenzja: Kula Marcin: Przegląd Polonijny 2000 z. 2 s. 115-125  szczegóły 
recenzja: Lewandowski Wacław: "...w sposób zbyt uproszczony, a na dodatek tendencyjny". Archiwum Emigracji 2000 z. 3 s. 312-316  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Tróksiąg o emigracji. Przegląd Polityczny 2000 nr 43 s. 165-168  szczegóły 
recenzja: Szczepanik Edward: Trylogia o Drugiej Wielkiej Emigracji. Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie 2001 r. 43 (1999/2000) s. 228-231 (dot. m.in. książki "Życie społeczne i kulturalne emigracji"...) szczegóły 
recenzja: Szczepanik Edward: Trzeci tom trylogii o Drugiej Wielkiej Emigracji. Tydzień 2001 nr 12 s. 8  szczegóły 
recenzja: Tański Paweł: Rękopisy w dziuplach drzew. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2001 nr 4 s. 171-178  szczegóły 
recenzja: Tarka Krzysztof: Polska na wygnaniu. Mówią Wieki 1999 nr 12 s. 59-60  szczegóły 
91.książka: Heart of the nation. Polish literature and culture. 1993 ([Zawiera m.in.:] Thomas J. Napierkowski: Defining Polish cultural cont...) szczegóły 
92.książka: Heimat und Heimatliteratur in Vergangenheit und Gegenwart. 1993 (Einleitung. * Hubert Orłowski: Grenzlandliteratur. Zur Karriere eines ...) szczegóły 
recenzja: Kunicki Wojciech: Przegląd Zachodni 1994 nr 2 s. 211-215  szczegóły 
93.książka: Henkel Barbara: Bezpieczne związki. Zwierzenia sławnych par. 2003 ([Zawiera wypow. m.in. następujących par: Ewa Błaszczyk i Jacek Jancza...) szczegóły 
94.książka: Herling-Grudziński Gustaw: Eseje. 2001 ([Wybór szkiców pośw. głównie literaturze polskiej i europejskiej, a ta...) szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Wybór pism Herlinga-Grudzińskiego. Aneks Trybuny 2001 nr 168 s. E  szczegóły 
recenzja: K. M.: Kwartalnik Artystyczny 2001 nr 4 s. 144-145  szczegóły 
recenzja: Lektor: Trzy filary. Tygodnik Powszechny 2001 nr 28 s. 13 (nota...) szczegóły 
recenzja: Romanowicz Tomasz: Odpowiedzialność intelektualisty. Nowe Książki 2001 nr 9 s. 19  szczegóły 
95.książka: Herling-Grudziński Gustaw: Wyjścia z milczenia. 1993 (Odwaga cywilna. Dokument literacki [Melchior Wańkowicz: Dzieje rodziny...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Utajone książki Herlinga. Tygodnik Powszechny 1993 nr 37 s. 11  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1993 nr 32 s. 9 (nota...) szczegóły 
recenzja: Jentys Maria: Obywatelska tożsamość. Kresy Literackie 1993 nr 4 s. 50-51  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Andrzej Stanisław: Pośród dworaków i pisarzy. Zeszyty Literackie 1994 nr 47 s. 126-128 (z not. o Andrzeju Stanisławie Kowalczyku na s. 164...) szczegóły 
recenzja: Matuszewski Ryszard: Wątek polski. Ex Libris 1993 nr 36 s. 6-7  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Bez krzyku: "Polska, Polska...". Nowe Książki 1994 nr 4 s. 14  szczegóły 
recenzja: Wyka Marta: Światło w mroku. Dekada Literacka 1993 nr 19 s. 1, 5 (z portr. i z fot....) szczegóły 
96.książka: Herling-Grudziński Gustaw: Wyjścia z milczenia. Szkice. 1998  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1998 nr 4 s. 19 (not....) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Pism Herlinga tom przedostatni. Tygodnik Powszechny 1998 nr 15 s. 13  szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1998 nr 5 s. 60  szczegóły 
recenzja: Nowak Marcin: Teraz Polski!. Gazeta Wyborcza 1998 nr 86 s. 14  szczegóły 
97.książka: Hirszowicz Maria: Pułapki zaangażowania. Intelektualiści w służbie komunizmu. 2001 ([Zawiera liczne passim dot. postaw literatów polskich i zachodnich wob...) szczegóły 
recenzja: AW: Intelektualiści w służbie komunizmu. Przegląd 2002 nr 20 s. 46  szczegóły 
recenzja: (fig): Domowe porządki. Forum Akademickie 2002 nr 3 s. 66 (nota...) szczegóły 
recenzja: Panasiuk Ryszard: Intelektualiści i komunizm. Kultura i Społeczeństwo 2003 nr 2 s. 214-220  szczegóły 
recenzja: Przegląd Polityczny 2001 nr 52/53 s. 195-196 (nota...) szczegóły 
recenzja: Sitek Ryszard: Powrót do tematu "zniewolonych umysłów". Nowe Książki 2002 nr 1 s. 58-59  szczegóły 
recenzja: Szczęsna Joanna: Pokusy i pułapki. Gazeta Wyborcza 2002 nr 40 s. 18  szczegóły 
recenzja: Warchala Michał: Książki, których nie mozna przeoczyć. Res Publica Nowa 2001 nr 11 s. 84-85  szczegóły 
recenzja: Wiatr Jerzy J.: W służbie Lewiatana. Gazeta Wyborcza 2002 nr 121 s. 21-22 (z notą o Marii Hirszowicz...) szczegóły 
streszczenie: (DJ): Acta Poloniae Historica 2002 t. 86 s. 201 (w jęz. angielskim...) szczegóły 
sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2002 nr 3/4 s. 122 (nota...) szczegóły 
sprostowanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2001 nr 11/12 s. 134 (not....) szczegóły 
98.książka: Folia Philologica Macedono-Polonica T. 4: 1996. 1996 ([Zawiera m.in.:] Violeta Nikolovska: Od problematikata na modalnosta v...) szczegóły 
99.książka: Novaja Pol'sha. Warszawa 2001 [numer specjalny]. 2001 (numer specjalny czasopisma zapisany alfabetem gruzińskim poświęcony m....) szczegóły 
100.książka: Interpretacje aksjologiczne. 1997 (Wstęp. - Mirosława Hanusiewicz: Pokusy sarmackiej wyobraźni, czyli lek...) szczegóły 
101.książka: Interpretacje. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej. II Szczecińskie Spotkania Studenckie, 11-13 maja 1999. 2000 ([Dedykacja:] Janowi Błońskiemu. - [Zawiera referaty:] Andrzej Sulikows...) szczegóły 
102.książka: Teksty Drugie 2000 nr 1/2 [60/61]: Samoantysockrytyka i inne przypadki. 2000 ([Numer monograficzny pośw. socrealizmowi; poszczególne artykuły odnoto...) szczegóły 
103.książka: Jan Błoński ...i literatura XX wieku. ([Zbiór studiów i szkiców dedykownych prof. Janowi Błońskiemu z okazji ...) szczegóły 
recenzja: K.M.: Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 3 s. 173-174 (nota...) szczegóły 
recenzja: Papieski Robert: Na siedemdziesięciolecie. Nowe Książki 2003 nr 2 s. 20-21  szczegóły 
104.książka: Janaszek-Ivanickova Halina: Nowa twarz postmodernizmu. 2002 ([Dot. nowych tendencji i właściwości postmodernizmu w literaturze pięk...) szczegóły 
recenzja: Dąbrowski Mieczysław: Postmodernizm pogłębiony. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 3 s. 99-101  szczegóły 
recenzja: Kornhauser Julian: Pamiętnik Słowiański 2003 z. 1 s. 82-86  szczegóły 
105.książka: Jankowski Stanisław M., Kotarba Ryszard: Literaci a sprawa katyńska - 1945. 2003 ([Dot. śledztwa prowadzonego przez prokuraturę PRL w latach 1945-1956 p...) szczegóły 
recenzja: Pabis Mieczysław: Protokoły mistyfikacji. Nasz Dziennik 2003 nr 252 s. 10 (omówienie książki...) szczegóły 
recenzja: (TJŻ): Książki 2003 nr 11 s. 49 (nota...) szczegóły 
recenzja: Trznadel Jacek: [Tysiąc dziewięćset czterdzieści pięć] 1945 - polscy pisarze fałszują Katyń. Tygodnik Solidarność 2003 nr 40 s. 37  szczegóły 
omówienie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2003 nr 9/10 s. 123 (sprostowanie zamieszczonych w książce informacji...) szczegóły 
106.książka: Jarmusiewicz Anna: W Polsce, czyli w Europie. Rozmowy na początek XXI wieku. 1998 ([Wywiady; rozmówcy, m.in.: Wacław Oszajca, Janusz Pasierb, Irena Sławi...) szczegóły 
recenzja: Chmielewski Wojciech: Tożsamość Europejczyka. Rzeczpospolita 1999 nr 15 s. 26  szczegóły 
recenzja: (mer): Nadziei łut. Forum Akademickie 1999 nr 1 s. 61  szczegóły 
recenzja: Środa Magdalena: O humanistyce. Nowe Książki 1999 nr 3 s. 30  szczegóły 
107.książka: Jarosiński Zbigniew: Literatura lat 1945-1975. 1999  szczegóły 
108.książka: Jarosiński Zbigniew: Literatura lat 1945-1975. 1996  szczegóły 
recenzja: Iwasiów Inga: Komu podręcznik? (Bez dogmatów). Teksty Drugie 1997 nr 1/2 s. 102-113  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1996 t. 3 s. 348-349 (notka...) szczegóły 
recenzja: Kozaczewski Jakub: Literatura powojenna. Ojczyzna Polszczyzna 1996 nr 3 s. 63-64  szczegóły 
recenzja: Kula Edward: Jeszcze jedna książka z pożytecznej serii. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 1 s. 127-129  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Słuszne proporcje. Nowe Książki 1996 nr 8 s. 39  szczegóły 
recenzja: Wójcik Tomasz: Nowa synteza literatury powojennej. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 3 s. 174-177  szczegóły 
109.książka: Jarosiński Zbigniew: Literatura lat 1945-1975. 1997  szczegóły 
110.książka: Jarosiński Zbigniew: Nadwiślański socrealizm. 1999 (Wstęp. - I. Nadwiślański socrealizm. Zarys: Warunki życia literackiego...) szczegóły 
recenzja: Alichnowicz Karol: Przegląd Bydgoski 2000 r. 11 s. 124-126  szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: Synteza socjalizmu. Nowe Książki 2000 nr 1 s. 40  szczegóły 
recenzja: Łukasiewicz Jacek: "Nadwiślański socrealizm". Teksty Drugie 2000 nr 1/2 s. 152-158  szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 2000 nr 1 s. 61  szczegóły 
recenzja: Mówią Wieki 2000 nr 4 s. 64 (not....) szczegóły 
recenzja: Nowacki Dariusz: Sine ira et studio. Res Publica Nowa 2000 nr 3 s. 77-78  szczegóły 
recenzja: Śliwa Michał: Dzieje Najnowsze 2000 r. 32 nr 4 s. 257-259  szczegóły 
recenzja: Tomasik Wojciech: Socrealizm znad Wisły. Przegląd Polityczny 2000 nr 44 s. 146-149  szczegóły 
111.książka: Jeleński Konstanty Aleksander: Szkice. 1990 (Witold Gombrowicz: [Wstęp]. - Czwórjęzyczne kłopoty [o pisarstwie wiel...) szczegóły 
recenzja: Baniewicz Anna: Wzór europejskości. Rzeczpospolita 1991 nr 61 s. 4  szczegóły 
recenzja: Chmielewski Jacek: Szkice i cienie. Ogród 1992 nr 1 s. 331-334  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1991 nr 4 s. 3 (nota...) szczegóły 
recenzja: Jarzębski Jerzy: Urok Jeleńskiego. Tygodnik Powszechny 1991 nr 12 s. 7  szczegóły 
recenzja: Lengren Magda: Ojciec chrzestny literatury. Twórczość 1991 nr 11/12 s. 145-146  szczegóły 
recenzja: Mętrak Krzysztof: Adoracja. Rzeczpospolita 1991 nr 61 s. 4  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Jeleński eseista. Życie Warszawy 1991 nr 80 s. 7  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Wobec dobra. Nowe Książki 1991 nr 6 s. 14-17 (z fot. K.A. Jeleńskiego...) szczegóły 
recenzja: (w): Eseistyka, która uczy odwagi. Gazeta Wyborcza 1991 nr 39 s. 9  szczegóły 
112.książka: Jędrychowska Jagoda, [Kijowska Kazimiera nazw. właśc.] Jędrychowska Jagoda pseud.: Widzieć Polskę z oddalenia. 1990  szczegóły 
113.książka: Kamiński Jan: Metafizyka prowincji. 2000 ([Zawiera:] Wstęp. - [Wywiady z pisarzami zamieszkałymi na Podlasiu, m....) szczegóły 
recenzja: Domańska Aleksandra: Autorytet prowincji (Na marginesie książki Jana Kamińskiego "Metafizyka prowincji"). Res Publica Nowa 2001 nr 1 s. 66-67  szczegóły 
recenzja: Huniewicz Piotr: Książki 2002 nr 5 s. 62 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kubisiowska Katarzyna: Dusza bez właściwości. Rzecz o Książkach 2001 nr 8 s. E3  szczegóły 
recenzja: Polak Cezary: Źródło i gęba. Gazeta Wyborcza 2001 nr 96 s. 14  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Zbliżenia na prowincję. Nowe Książki 2001 nr 3 s. 12-13  szczegóły 
recenzja: Zawadzki Paweł: Dyskretny urok prowincji. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 171 s. 4 (spraw. z promocji książki w Warszawie, XI 2000...) szczegóły 
recenzja: Zawadzki Paweł: Twórczość 2001 nr 4 s. 146-147 (sprawozdanie z promocji książki w Warszawie w XI 2000...) szczegóły 
114.książka: Karpiński Wojciech: Herb wygnania. 1989 ([Zawiera m.in.:] Herb wygnania [twórcz. V. Nabokova]. Hofmannsthal i l...) szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: Z kim chce milczeć Wojciech Karpiński?. Twórczość 1990 nr 9 s. 102-105  szczegóły 
recenzja: Kaliszewski Wojciech: Zwierciadło emigranta. Potop 1991 nr 14 s. 5  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Pielgrzymowanie do wolności. Życie Warszawy 1990 nr 19 s. 5  szczegóły 
recenzja: Misiak Iwona: Herb wygnania herb powrotu. Odra 1990 nr 11 s. 102-103  szczegóły 
recenzja: Niemiec Maciej: Kontakt 1990 nr 4 s. 85-93  szczegóły 
115.książka: Karpiński Wojciech: Herb wygnania. 1998  szczegóły 
recenzja: Kłoczowski Piotr: Herb wygnania. Książki. Gazeta 1998 nr 9 s. 10-11  szczegóły 
116.książka: Karpiński Wojciech: Knigi buntovni. 1999  szczegóły 
117.książka: Karpiński Wojciech: Książki zbójeckie. 1988 (Od autora [wstęp]. - Broń ostatnia [polscy pisarze-emigranci o zjawisk...) szczegóły 
recenzja: Bojarska Anna: Gazeta Wyborcza 1989 nr 134 s. 8  szczegóły 
recenzja: Burska Lidia: Salon Karpińskiego. Teksty Drugie 1991 nr 1/2 s. 233-236  szczegóły 
recenzja: Kozarynowa Zofia: Tydzień 1989 nr 8 s. 7, 12  szczegóły 
recenzja: [Nieckula Franciszek] A.R.: x 1989 ([W ks. zb.:] Do współczesności. Materiały pomocnicze do uczenia języka...) szczegóły 
recenzja: Niemiec Maciej: Kontakt 1990 nr 4 s. 85-93  szczegóły 
recenzja: Pawelec Dariusz: Ciepło, zimno.... Res Publica 1990 nr 6 s. 109-111  szczegóły 
recenzja: Piskozub Andrzej: Oni. Autograf 1990 nr 1 s. 69-70  szczegóły 
recenzja: Rajjchijc Biserka: x 1989 ([w czasopiśmie:] Knjizhevna Kritika (Beograd) 1989 nr 2 s. 135-...) szczegóły 
recenzja: [Szaruga Leszek] Powoski Krzysztof: Kontakt 1989 nr 5 s. 105-109  szczegóły 
recenzja: Twardoń Ryszard: O "Książkach zbójeckich" Wojciecha Karpińskiego. Twórczość 1990 nr 5 s. 95-101  szczegóły 
polemika: j.l.: Żeby już raz z tym skończyć. Twórczość 1991 nr 5 s. 135-136 (wyjaśnienia dot. wyjazdu Wojciecha Karpińskiego do USA w 1981 i zwoln...) szczegóły 
sprostowanie: Zeszyty Literackie 1991 z. 33 s. 141 (dot. noty od red....) szczegóły 
recenzja: Werner Andrzej: Granice tolerancji. Krytyka 1990 nr 32/33 s. 244-251  szczegóły 
118.książka: Karpiński Wojciech: Książki zbójeckie. 1996  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: "Broń ostatnia". Tygodnik Powszechny 1996 nr 21 s. 13  szczegóły 
recenzja: Forum Polonijne 1996 nr 6 s. 31 (not....) szczegóły 
recenzja: Godlewski Grzegorz: Portrety autoportrecistów. Kultura [Paryż] 1996 nr 12 s. 116-125  szczegóły 
recenzja: Karpiński Wojciech: Książki zbójeckie. Zeszyty Literackie 1996 nr 54 s. 151-152 (tekst przedmowy do książki; z not. o Wojciechu Karpińskim na s. 167...) szczegóły 
recenzja: Kądziela Paweł: Rocznik Biblioteki Narodowej 1998 t. 32 (1996) s. 385-386  szczegóły 
recenzja: Kołodziej Alojzy: Literatura swobodnego głosu. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1996 nr 2 s. 38-39  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Andrzej St.: Portrety i olśnienia. Zeszyty Literackie 1997 nr 59 s. 139-141 (z not. o Wojciechu Karpińskim i Andrzeju St. Kowalczyku na s. 172...) szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej: Drugi fortepian. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 31 s. 20  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: "Książki zbójeckie" dla bibliofilów (Biblioteka Narodowa - jak to brzmi!). Plus Minus 1996 nr 16 s. 18  szczegóły 
recenzja: Piasecki Marcin: Książki zachwytu. Gazeta Wyborcza 1996 nr 111 s. 11  szczegóły 
recenzja: Pysiak Krzysztof: Swobodne głosy. Nowe Książki 1996 nr 7 s. 49  szczegóły 
recenzja: Zeszyty Literackie 1996 nr 56 s. 165 (not. o promocji książki, Warszawa 14 V 1996...) szczegóły 
119.książka: Karpiński Wojciech: Książki zbójeckie. 2002 ([Zawiera m. in.:] Od Autora: Do wydania rozszerzonego - Lublin 2002. *...) szczegóły 
recenzja: Kłoczowski Piotr: Mapa Wojciecha Karpińskiego. Zeszyty Literackie 2002 nr 80 s. 165-168  szczegóły 
120.książka: Karpiński Wojciech: [Książki zbójeckie] Ces livres de grand chemin. (Un mot de l'auteur. - L'arme ultime [polscy pisarze-emigranci o zjawis...) szczegóły 
121.książka: Kass Wojciech: Zderzenia. Rzecz o Mironie Białoszewskim, Czesławie Miłoszu, Klausie Kinskim, Zbigniewie Cybulskim, Ryszardzie Milczewskim-Bruno, Andrzeju Dudzińskim, Agnieszce Osieckiej i innych. 1995 ([Zawiera szkice wspomnieniowe m.in. o pisarzach i aktorach: Miron Biał...) szczegóły 
recenzja: Lorkowski Piotr Wiktor: Rzecz o obecności. Topos 1995 nr 9/10 s. 61  szczegóły 
122.książka: Kerski Basil, Kowalczyk Andrzej Stanisław: Wiek ukraińsko-polski. Rozmowy z Bohdanem Osadczukiem. 2001 ([Dot. m.in. kontaktów Bohdana Osadczuka z polskimi pisarzami: Tadeusz ...) szczegóły 
recenzja: (kris): Krasnogruda 2001 nr 13 s. 241  szczegóły 
recenzja: Piaszczyński Piotr: "Może warto zacząć inaczej?". Rozmowy z Bohdanem Osadczukiem. Tygodnik Powszechny 2002 nr 1 s. 15 (z fot....) szczegóły 
123.książka: Kierc Bogusław: Moje kochanki. 2001 ([Zawiera m.in.: rozważania dot. twórczości i relacji osobistych z twór...) szczegóły 
recenzja: Biela Emil: Nieustanne inicjacje. Akant 2001 nr 7 s. 39  szczegóły 
recenzja: Falkiewicz Andrzej: Świadectwo. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 176-179  szczegóły 
recenzja: Falkiewicz Andrzej: Świadectwo. Twórczość 2001 nr 8 s. 111-114  szczegóły 
recenzja: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego 2000-2002. Pomosty [Wrocław] 2002 t. 6/7 (2001/2002) s. 200 (nota o promocji książki z udziałem autora; Wrocław, 19 II 2001...) szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Wizja, wiara, kontemplacja. Nowe Książki 2001 nr 6 s. 34-35  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Lekturnik (5). Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 2 s. 134-138  szczegóły 
polemika: Szymańska Adriana: Między słowem a życiem [z tego cyklu:] Pokora i pycha. Arkusz 2003 nr 2 s. 11  szczegóły 
124.książka: [Kijowska Kazimiera nazw. właśc.] Jędrychowska Jagoda pseud.: Widzieć Polskę z oddalenia. 1988 ([Wywiady m. in. z J. Czapskim, G. Herlingiem- Grudzińskim, Z. Najderem...) szczegóły 
recenzja: Królak Tomasz: Przegląd Katolicki 1989 nr 33/34 s. 6  szczegóły 
recenzja: Sieczkowski Grzegorz: Polska z oddalenia. Ład 1990 nr 33 s. 7 (nota...) szczegóły 
recenzja: Siemion Piotr: Przegląd Polski = Polish Review 1989 nr z 15 VI s. 4  szczegóły 
125.książka: Kijowska Renata, Piotrowski Paweł: Chwila szczerości. 2000 ([Zawiera wywiady m.in. z:] Marcin Daniec, Anna Dymna, Mieczysław Maliń...) szczegóły 
recenzja: JH: Magazyn Literacki 2000 nr 4 s. 58 (not....) szczegóły 
126.książka: Kisielewski Tadeusz: Październik 1956. Punkt odniesienia. Mozaika faktów i poglądów. Impresje historyczne. 2001 ([Zawiera m.in.:] Część I. "Inżynierowie ludzkich dusz": Rozdział I. Pr...) szczegóły 
recenzja: Dąbrowski Stanisław: Dzieje Najnowsze 2002 nr 1 s. 234-237  szczegóły 
recenzja: Jarosz Dariusz: Acta Poloniae Historica 2002 t. 85 s. 326-329 (w jęz. angielskim...) szczegóły 
recenzja: Jarosz Dariusz: Mazowieckie Studia Humanistyczne 2001 r. 7 nr 1 s. 145-150  szczegóły 
recenzja: Smoliński Andrzej: Dzieje Najnowsze 2002 nr 1 s. 237-242  szczegóły 
127.książka: Kisiel Marian: Czego nie ma w podręcznikach języka polskiego. Mały przewodnik po współczesnej literaturze polskiej. 1992 (Wstęp. - Periodyzacja literatury krajowej. Periodyzacja życia literack...) szczegóły 
recenzja: Wierciński Adam: Pisanie i czytanie. Opole 1992 nr 4/5/6 s. 43  szczegóły 
128.książka: Kisiel Marian: Goetterdaemmerung - emigracja wewnętrzna - reduta. O literaturze i pokoleniu literackim lat osiemdziesiątych. 1983  szczegóły 
129.książka: Kisiel Marian: Więzy i wzloty. Przełom 1955-1959 w literaturze polskiej - próba modelu. 1996 (Uwagi wstępne. Literatura i światopoglądy [marksizm, egzystencjalizm, ...) szczegóły 
recenzja: Ćwikliński Krzysztof: Model przełomu. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1997 nr 10 s. 83-84  szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Model przełomu. Nowe Książki 1997 nr 6 s. 21  szczegóły 
130.książka: Kisiel Marian: Zmiana. Z problemów świadomości literackiej przełomu 1955-1959 w Polsce. 1999 (Wstęp: Symboliczna data polskiej kultury. Potrzeba syntezy. Słowo o ks...) szczegóły 
recenzja: Ligęza Wojciech: Świadomość przełomu: rewizja zwyczajna. Nowe Książki 1999 nr 11 s. 39  szczegóły 
recenzja: Synoradzka Anna: Noty o książkach. Postscriptum 2000 nr 33/34 s. 71  szczegóły 
131.książka: Kisson-Jaszczyński Jerzy: Prowincjałki. Alfabet piotrkowski. 1993 (Szkice wspomn. o ludziach związanych z Piotrkowem Trybunalskim; m.in.:...) szczegóły 
recenzja: Orlewski Rafał: Alfabet Kissona. Zbliżenia Piotrkowskie 1993 nr 4 s. 84-89  szczegóły 
132.książka: Klejnocki Jarosław, Sosnowski Jerzy: Chwilowe zawieszenie broni. O twórczości tzw. pokolenia "bruLionu". (1986-1996). 1996 ([Głównie dotyczy twórczości pisarzy: Manuela Gretkowska, Jerzy Koehler...) szczegóły 
recenzja: Adamiec Marek: Ananasy w szmpanie. Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 2 s. 119-126  szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Monografia pokolenia "Brulionu". Odra 1997 nr 3 s. 110-111  szczegóły 
recenzja: Biedrzycki Krzysztof: Bez brzytwy się nie obejdzie. Tygodnik Powszechny 1997 nr 12 s. 14  szczegóły 
recenzja: Blamowska Elżbieta: Pożegnanie z bronią?. Gazeta Malarzy i Poetów 1997 nr 5 s. 25-26  szczegóły 
recenzja: Blamowska Elżbieta: Zaklinacze węży. Pro Arte 1997 nr 7 s. 18-20  szczegóły 
recenzja: Bugajski Leszek: Pokoleniowa autokreacja. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 4 s. 1, 10  szczegóły 
recenzja: Chojnacki Robert: Lektura obowiązkowa. Studium 1997 nr 7/8 s. 213-215 (z not. o Robercie Chojnackim na s. 270...) szczegóły 
recenzja: Cyranowicz Maria: Czas "bruLionu" - "Czas Kultury". Teksty Drugie 1998 nr 5 s. 143-151  szczegóły 
recenzja: Cyranowicz Maria: Zimna krew pielęgniarzy. Tytuł [Gdańsk] 1998 nr 2 s. 221-229  szczegóły 
recenzja: Czubaj Mariusz: Wartownicy bez powodu. Twórczość 1997 nr 4 s. 115-117  szczegóły 
recenzja: Ćwikliński Krzysztof: Telegrafujcie kto Mickiewicz. Nowe Książki 1997 nr 6 s. 20  szczegóły 
recenzja: Dzień Mirosław: Aneks do "Chwilowego zawieszenia broni" czyli uwagi o Arystotelesie i "Nowym turnieju pokoleń". Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 1 s. 147-150  szczegóły 
recenzja: Hamkało Marcin: Porozumienie ponad pisarzami. Odra 1997 nr 3 s. 111-112  szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: Starty i falstarty: Protezy i uniki. Śląsk 1997 nr 3 s. 61  szczegóły 
recenzja: Komendant Tadeusz: Wybór. Książki. Gazeta 1996 nr 12 s. 11  szczegóły 
recenzja: Krajewski Grzegorz, Michalak Jarosław: Po zdjęciu czarnych okularów.... Dykcja 1997 nr 5 s. 198-204  szczegóły 
recenzja: Nawój Ewa: Koniec bimbania. Plus Minus 1997 nr 1 s. 16  szczegóły 
recenzja: Pęczak Mirosław: Sztuczny bas (Są trzydziestolatkowie nie ma pokolenia). Polityka 1997 nr 2 s. 48-49  szczegóły 
recenzja: Piasecki Marcin: Podsumowanie przed rozstaniem. Gazeta Wyborcza 1997 nr 13 s. 11  szczegóły 
recenzja: Plata Tomasz: Czy to był tylko bunt?. Życie 1996 nr 63 s. 8  szczegóły 
recenzja: Ratajczak Wiesław: Permanentne zawieszenie broni czyli tak zwana książka o literaturze. Czas Kultury 1997 nr 2 s. 48-49  szczegóły 
recenzja: Rżany Rafał: Chwilowe zachwianie perspektywy. Fraza 1997 nr 16 s. 231-233  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Jeszcze jeden tandem dzisiaj. Opcje 1997 nr 2 s. 117-118  szczegóły 
recenzja: Śliwiński Piotr: Ucieczka od literatury. Res Publica Nowa 1997 nr 12 s. 59-62  szczegóły 
recenzja: Urbanowski Maciej: "Brulion" i kompani. Arcana 1997 nr 4 s. 155-156  szczegóły 
recenzja: Wantuch Wiesława: Wodny świat trzydziestolatków. Arkusz 1997 nr 7 s. 5  szczegóły 
recenzja: Zalewski Cezary: Poezja 30-latków. Fascynacje i wątpliwości (Wokół "Chwilowego zawieszenia broni"). Nowy Wiek 1998 nr 1 s. 16-19  szczegóły 
133.książka: Kłoskowska Antonina: Kultury narodowe u korzeni. 1996 (Analiza zjawisk definiujących pojęcie narodu w życiorysach, wspomnieni...) szczegóły 
recenzja: Kamiński Jacek C.: Naród przetrwa. Myśl Polska z Książką 1996 nr 8 s. I  szczegóły 
recenzja: (kris): Krasnogruda 1998 nr 9 s. 232-233  szczegóły 
recenzja: Siekierski Stanisław: "Czy będziesz wiedział co przeżyłeś...". Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1997 nr 1 s. 38-39  szczegóły 
recenzja: Siekierski Stanisław: Kultury narodowe - analizy i refleksje Antoniny Kłoskowskiej. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 1 s. 151-156  szczegóły 
134.książka: Kneip Heinz: Regulative Prinzipien und formulierte Poetik des sozialistischen Realismus. Untersuchungen zur Literaturkonzeption in der Sowjetunion und Polen 1945-1956. 1995 (Vorwort. - Einleitung. * I. Der sozialistische Realismus und seine reg...) szczegóły 
recenzja: Laszczak Wanda: Przegląd Rusycystyczny 1996 r. 18 z. 3/4 (1995) s. 245-247  szczegóły 
135.książka: Kolankowski Jerzy: Literatura pod Śnieżką. 1996 (Literatura pod Śnieżką [wspomnienia o życiu literackim w Jeleniej Górz...) szczegóły 
136.książka: Konflikty kultury współczesnej. Praca zbiorowa. 1995 (Wstęp. * Anna Kietlińska: Maska i twarz. Gombrowiczowskie poszukiwania...) szczegóły 
137.książka: Korczak Jerzy: Pamięć ci wszystko wybaczy. 2001 ([Szkice wspomnieniowe dot. pisarzy:] Roman Brandstaetter, Konstanty Il...) szczegóły 
recenzja: Błogosławiona pamięć. Rzeczpospolita 2001 nr 159 s. A9  szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Wybaczająca pamięć. Aneks Trybuny 2001 nr 162 s. E  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Książki 2001 nr 8 s. 62-63 (nota...) szczegóły 
recenzja: Mizerkiewicz Tomasz: Pamięć tak pięknie tłumaczy. Arkusz 2001 nr 11 s. 15  szczegóły 
138.książka: Kornhauser Julian: Międzyepoka. Szkice o poezji i krytyce. 1995 (Kilka uwag ogólnych [sytuacja lit. polskiej lat osiemdziesiątych]. - I...) szczegóły 
recenzja: Baran Marcin: Smak uczciwości. Ex Libris 1996 nr 98 s. 11-12  szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: Literacka międzyepoka (Szkice Juliana Kornhausera). Rzeczpospolita 1996 nr 66 s. 29  szczegóły 
recenzja: Franaszek Andrzej: A ja sądzę inaczej. Nowy Nurt 1996 nr 7 s. 10  szczegóły 
recenzja: Jankowski Sławomir: Faza przejściowa?. Strony 1997 nr 1/2 s. 47-49  szczegóły 
recenzja: Michałowski Piotr: Epilog czy prognoza?. Nowe Książki 1996 nr 5 s. 18  szczegóły 
recenzja: Pieszczachowicz Jan: Międzyepoka czyli zupa powszechna (z Ludwikiem Flaszenem w tle). Zdanie 1996 nr 2 s. 35-37  szczegóły 
recenzja: [P.Ś.]: Polonistyka 1996 nr 8 s. 573 (nota...) szczegóły 
139.książka: Kornhauser Julian: Postscriptum. Notatnik krytyczny. 1999 (Szkice o twórczości pisarzy, m.in.: Jerzy Andrzejewski, Stanisław Bara...) szczegóły 
recenzja: Chojnowski Zbigniew: Przeciwko chorobie epoki. Nowe Książki 1999 nr 9 s. 29  szczegóły 
recenzja: Krasuski Krzysztof: "Postscriptum" do nowej literatury. Odra 2000 nr 12 s. 110-111  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 275  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Postscriptum. Kwartalnik Artystyczny 1999 nr 4 s. 198-203  szczegóły 
recenzja: Śliwiński Piotr: Świat przestawiony. Tygodnik Powszechny 1999 nr 39 s. 15 (z fot....) szczegóły 
140.książka: Korolczuk Włodzimierz: Notes prasowy. 1999 (Od Autora. * [Zawiera m.in.:] Noty wydawnicze i recenzje: Przedświt po...) szczegóły 
recenzja: Nowacka Ewa: Magazyn Literacki 1999 nr 12 s. 71  szczegóły 
141.książka: Kossowska Stefania: Galeria przodków. [Szkice wspomn.]. 1991 (Od autorki. - Wajdelota emigracji (Stanisław Baliński). Larum (Jan Bie...) szczegóły 
recenzja: Cunnelly Janina L.: Przeszłość całkiem bliska. Dekada Literacka 1991 nr 31 s. 8  szczegóły 
recenzja: Cybulska Maja Elżbieta: Umieć z ludźmi. Tydzień 1991 nr 22 s. 9  szczegóły 
recenzja: Czachowska Agnieszka: Zapomniany etos nieprzeciętności. Twórczość 1991 nr 11/12 s. 151-153  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1991 nr 11 s. 8 (not....) szczegóły 
recenzja: Fitas Adam: Galeria przodków. Kresy 1992 nr 11 s. 183-184  szczegóły 
recenzja: Mazurek Sławomir: Porozmawiajmy o "Wiadomościach". Tygodnik Literacki 1991 nr 21 s. 14  szczegóły 
recenzja: Muszkowski Krzysztof: Literacki dyliżans. Tydzień 1993 nr 12 s. 9  szczegóły 
recenzja: Nowakowski Tadeusz: Lady z polskiego Londynu. Więź 1991 nr 6 s. 119-122  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Wspomnienia Stefanii Kossowskiej. Życie Warszawy 1991 nr 95 s. 7  szczegóły 
recenzja: Wegner Jacek: Czekanie na Kossowską. Rzeczpospolita 1991 nr 148 s. 4  szczegóły 
recenzja: Z.S.: Nowe Książki 1992 nr 7/8 s. 11  szczegóły 
142.książka: Kott Jan: Eros e Thanatos. 1992 (I. La memoria del corpo. Aloe: Trattatello sull'erotismo. Aloe. Tratta...) szczegóły 
143.książka: Kott Jan: Lustro. O ludziach i teatrze. 2000 ([Szkice, felietony i recenzje, częściowo opubl. na łamach prasy; tom z...) szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Lustro Jana Kotta. Aneks Trybuny 2001 nr 142 s. E  szczegóły 
recenzja: Dąbrowski Andrzej Józef: Co widać w "Lustrze" Jana Kotta. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 2 III s. 6 (z fot. Jana Kotta...) szczegóły 
recenzja: Goźliński Paweł: Odbicia pamięci. Zeszyty Literackie 2001 nr 74 s. 176-179  szczegóły 
recenzja: Goźliński Paweł: W lustrze. Gazeta Wyborcza 2001 nr 69 s. 16  szczegóły 
recenzja: Lektor: Dramat czasu. Tygodnik Powszechny 2001 nr 15 s. 21  szczegóły 
recenzja: Matuszewski Ryszard: Przyjaciel w lustrze "Lustra". Twórczość 2001 nr 5 s. 128-130  szczegóły 
recenzja: Mitzner Piotr: Jan Kott współczesny. Plus Minus 2001 nr 10 s. D2  szczegóły 
recenzja: Piwkowska Anna: Czas niepowrotny. Nowe Książki 2001 nr 5 s. 54  szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: Jak w zwierciadle. Wprost 2001 nr 14 s. 114  szczegóły 
144.książka: Kott Jan: The memory of the body. Essays on theater and death. 1992 (I: The dramaturge. A lesson in directing. Simulators. Yhe voice of Cas...) szczegóły 
recenzja: Czerwinski E.J.: World Literature Today 1993 t. 67 nr 2 s. 408  szczegóły 
recenzja: Malcolm David: The Polish Review 1993 t. 38 nr 2 s. 228-230  szczegóły 
145.książka: Kozioł Andrzej: Krakowianie. [T. 1]. 2002 ([Anegdoty i wspomnienia biograficzne nt. osób związanych z Krakowem, t...) szczegóły 
recenzja: Miklaszewski Krzysztof: Krakowianie, krakusi, krakauerzy, a może po prostu... krakowiacy?. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2003 nr 160 s. 4-5  szczegóły 
146.książka: Kozioł Andrzej: Krakowianie. T. 2. 2003 ([Anegdoty i wspomnienia biograficzne nt. osób związanych z Krakowem, t...) szczegóły 
147.książka: Kozmin Zdenek: Struktury. 1995 ([Passim o polskich pisarzach: Krzysztof Kamil Baczyński, Miron Białosz...) szczegóły 
148.książka: Koźniewski Kazimierz: Przekorni. Boy-Żeleński, Słonimski, Cat-Mackiewicz, Pruszyński, Stachniuk, Kisielewski, Tyrmand, Kałużyński, Urban. 2000 ([Szkice biograficzne o pisarzach i publicystach:] Tadeusz Boy-Żeleński...) szczegóły 
recenzja: Bełej Wiesław: Dziesięciu niepokornych. Polityka 2000 nr 49 s. 68 (nota...) szczegóły 
recenzja: Jacewicz Jan: Pochwała przekory. Dziś 2001 nr 7 s. 133-135  szczegóły 
recenzja: K.M.: Magazyn Literacki 2000 nr 8/9 s. 44 (not....) szczegóły 
recenzja: Krawczyk Andrzej: Koźniewski całą gębą. Przegląd 2001 nr 2 s. 18  szczegóły 
recenzja: Loranc Władysław: Gwiazdozbiór przekornych. Res Humana 2000 nr 5 s. 49-50  szczegóły 
recenzja: Matuszewski Ryszard: Przekora w różnych kolorach. Nowe Książki 2001 nr 5 s. 26-27  szczegóły 
sprostowanie: [Matuszewski Ryszard] r.m.: Tylko niektóre kolory zostały.... Nowe Książki 2001 nr 7 s. 81 (list do redakcji w sprawie usunięcia przez redakcje Nowych Książek<...) szczegóły 
recenzja: Stanuch Stanisław: Przekorny o przekornych. Aneks Trybuny 2000 nr 109 s. 8  szczegóły 
nawiązanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2000 nr 12 s. 18 (nota...) szczegóły 
149.książka: Kraszewski Charles S.: The romantic hero and contemporary anti-hero in Polish and Czech literature. Great souls and grey man. 1998 (Rio Preisner: Preface. * Introduction. * I.: 1. Adam Mickiewicz - "Dzi...) szczegóły 
150.książka: Kryszak Janusz: Literatura złej chwili dziejowej. Szkice o drugiej emigracji. 1995 (Stać się ustami niemych (Przegląd wybranych zagadnień kultury politycz...) szczegóły 
recenzja: Chojnowski Robert: O "Literaturze złej chwili dziejowej". Parnasik 1996 nr 5 (1995/1996) s. 10  szczegóły 
recenzja: Chojnowski Zbigniew: W poszukiwaniu syntezy poezji emigracyjnej. Przegląd Artystyczno-Literacki 1996 nr 11 s. 25  szczegóły 
recenzja: Ćwikliński Krzysztof: Zanim powstanie synteza. Nowe Książki 1996 nr 8 s. 37-38 (z fot. Janusza Kryszaka...) szczegóły 
recenzja: Danilewicz Zielińska Maria: Odsłanianie kurtyny (Uwagi o "Literaturze złej chwili dziejowej" Janusza Kryszaka). Kultura [Paryż] 1996 nr 11 s. 141-147  szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: Ojczyzna i obczyzna (Szkice Janusza Kryszaka o literaturze emigracyjnej). Rzeczpospolita 1996 nr 30 s. 27  szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: Oblicza "drugiej emigracji". Twórczość 1996 nr 9 s. 113-116  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1996 t. 3 s. 349 (not....) szczegóły 
recenzja: Lewandowski Wacław: Literatura złej chwili dziejowej. Kresy 1996 nr 26 s. 171-173  szczegóły 
recenzja: (m): Śląsk 1996 nr 4 s. 72 (nota...) szczegóły 
recenzja: Paszkiewicz Bogumił: Europa, Europa.... Społeczeństwo Otwarte 1996 nr 1 s. 43-46  szczegóły 
recenzja: Siewkowski Michał: Warszawska promocja nowej książki Janusza Kryszaka. Przegląd Artystyczno-Literacki 1996 nr 1/2 s. 50 (w warszawskim Klubie Księgarza 15 XII 1995...) szczegóły 
recenzja: Tokarz Bożena: Ruch Literacki 1996 z. 6 s. 764-766  szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: Spoza gór i rzek.... Wiadomości Kulturalne 1996 nr 1 s. 20  szczegóły 
151.książka: Krytyka, krytyka, krytyka. 1995 ([Materiały z sesji literackiej poświęconej sytuacji literatury polskie...) szczegóły 
recenzja: J. P.: Psia buda. Polityka 1996 nr 11 s. 44 (nota...) szczegóły 
recenzja: Termer Janusz: Krytyczne kuriozum z Krakowa. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 9 s. 21  szczegóły 
152.książka: Krzywicka Dorota: Penetracja. Szkice o książkach i teatrze.. 1993 (Krew pachnie w tej sali... ("Wobec zła" Marii Janion). Trzy sny ("Saga...) szczegóły 
153.książka: Książka na Śląsku w latach 1945-1956. Zarys problematyki. 1997 ([Zawiera m.in.:] Maria Pawłowiczowa: Wstęp. - Krystyna Heska-Kwaśniewi...) szczegóły 
recenzja: Kwaśniewicz Maria: Książka na Śląsku. Śląsk 1998 nr 3 s. 76  szczegóły 
recenzja: Mahrburg Ewa: Bibliotekarz 1998 nr 7/8 s. 43 (not....) szczegóły 
recenzja: Współpraca MBP [w Dąbrowie Górniczej] z Uniwersytetem Śląskim. Raptularz Kulturalny 1998 nr 1 s. 53  szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1998 z. 1 s. 88 (notka...) szczegóły 
154.książka: Książka na Śląsku w latach 1956-1989. Zarys problematyki. 1999 ([Zawiera m.in.:] Maria Pawłowiczowa: Wstęp. - Irena Socha: Dorobek wyd...) szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 2000 r. 68 z. 1/2 s. 102-105  szczegóły 
155.książka: Kucharczyk Jacek: Przygody z utopią. 1992 ([Zawiera m.in.:] Tytułem wstępu. - Leszek Kołakowski - filozofia w bła...) szczegóły 
156.książka: Kukurowski Stanisław: Inspiracje oświeceniowe w literaturze polskiej lat 1918-1981. 1995  szczegóły 
recenzja: Kostkiewiczowa Teresa: Wiek Oświecenia 1998 nr 13 s. 271-273  szczegóły 
recenzja: Rudkowska Magdalena: Pamiętnik Literacki 1997 z. 4 s. 199-206  szczegóły 
157.książka: Kultura polska 1989-1997. Raport. 1997 (Teresa Kostyrko: Wstęp. * [Zawiera m.in.:] I. Kultura artystyczna: Ter...) szczegóły 
recenzja: Herman Michał: Prawdziwe zagrożenie. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 48 s. 4  szczegóły 
recenzja: Raz gorzej, raz źle. Głos Ludu 1997 nr 114 s. 3  szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Jacek: Raport. Nowe Książki 1998 nr 1 s. 54-55  szczegóły 
158.książka: La litterature polonaise du XXe siecle. Textes, styles et voix. 2000 ([Zawiera:] Hanna Konicka, Helene Włodarczyk: Preface. * I. Au-dela des...) szczegóły 
159.książka: Lam Andrzej: Lupus in fabula. Szkice literackie. 1988 (Role pisarza: Jak dzielić literaturę na okresy? [zag. periodyzacji lit...) szczegóły 
recenzja: Błażejewski Tadeusz: Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 6 s. 185-187  szczegóły 
recenzja: Chojnowski Zbigniew: Świat Książki 1989 nr 6 s. 5  szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Wojciech: Miesięcznik Literacki 1989 nr 11/12 s. 135-138  szczegóły 
recenzja: Janowicz Leon: Kurier Polski 1989 nr 40 s. 5 (not....) szczegóły 
recenzja: Kurier Polski 1989 nr 40 s. 5  szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Zdzisław: Nowe Książki 1989 nr 11 s. 40-42  szczegóły 
recenzja: Michalski Henryk: Kultura [Warszawa] 1988 nr 50 s. 8  szczegóły 
recenzja: Pawelec Dariusz: O dialogu i jeszcze o czymś. Życie Literackie 1989 nr 15 s. 12 (z fot. A. Lama...) szczegóły 
160.książka: Lebioda Dariusz Tomasz: Przedsionek wieczności. Pośród pisarzy Pomorza, Kujaw i Wielkopolski. 1998 (Wprowadzenie. * Pomorze i Kujawy [szkice o twórczości pisarzy: Jan Gór...) szczegóły 
recenzja: Linkner Tadeusz: Kiedyś okaże się to bardzo potrzebne. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1999 nr 4 s. 211214  szczegóły 
recenzja: Pawicki Jerzy: Cenne kompendium literackie. Akant 1998 nr 10 s. 18-19  szczegóły 
161.książka: Legutko Ryszard: Bez gniewu i uprzedzenia. Szkice o książkach, ludziach i ideach. 1989  szczegóły 
recenzja: Berłowski Paweł: Wstyd i uprzedzenie. De Lirnik 1990 nr 4 s. 22-23  szczegóły 
162.książka: Legutko Ryszard: Bez gniewu i uprzedzenia. Szkice o książkach, ludziach i ideach. 1989 ([Zawiera m. in.:] Anty-Kundera [ M. Kundera: Nieznośna lekkość bytu]....) szczegóły 
recenzja: [Bolecki Włodzimierz] Malewski Jerzy: Szkice na wszelki wypadek (3): Pusty pokój?. Puls 1990 nr 45 s. 39-41  szczegóły 
recenzja: Gowin Jarosław: Znak 1989 nr 5 s. 73-78  szczegóły 
recenzja: Janowski Zbigniew: Przegląd Polski = Polish Review 1989 nr z 1 VI s. 6  szczegóły 
recenzja: Kowalewski Janusz: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 146 s. 6  szczegóły 
recenzja: Łapiński Zdzisław: Bez błazenady. Puls 1990 nr 45 s. 106-110  szczegóły 
polemika: [Groński Ryszard Marek] (X): Mity. Szpilki 1990 nr 38 s. 2 (not. sat....) szczegóły 
polemika: Wasz doktor C.: Gabinet doktora Caligari. Czas Kultury 1990 nr 21 s. 90-91  szczegóły 
recenzja: Milewski Zdobysław: Młot na błazna. Tygodnik Powszechny 1990 nr 6 s. 5  szczegóły 
recenzja: Pysiak Krzysztof: Bez cudów. Kultura i Życie 1990 nr 11 s. 2  szczegóły 
recenzja: Śpiewak Paweł: Res Publica 1989 nr 6 s. 89-91  szczegóły 
recenzja: Werner Andrzej: Granice tolerancji. Krytyka 1990 nr 32/33 s. 244-251  szczegóły 
recenzja: Zielichowski Tadeusz: Bez gniewu i uprzedzenia?. Twórczość 1990 nr 3 s. 116-120  szczegóły 
163.książka: Legutko Ryszard: Bez gniewu i uprzedzenia. Szkice o książkach, ludziach i ideach. 1990  szczegóły 
164.książka: Legutko Ryszard: Bez gniewu i uprzedzenia. Szkice o książkach, ludziach i ideach. 1992  szczegóły 
165.książka: Leksykon dzieł polskiej literatury współczesnej. 2000 ([Przewodnik po książkach i zjawiskach literackich od roku 1918; zawier...) szczegóły 
recenzja: Dąbrowski Andrzej Józef: Ściągawka z polskiego. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 6 IV s. 6  szczegóły 
recenzja: Gontarz Beata: Ciekawy leksykon. Polonistyka 2001 nr 5 s. 307-309  szczegóły 
recenzja: Ogłoza Ewa: Nowy leksykon literacki. Śląsk 2001 nr 6 s. 76  szczegóły 
166.książka: Lektury polonistyczne. Literatura współczesna. 1999 (Jan Błoński: "Popiół i diament" [Jerzego Andrzejewskiego] po latach. -...) szczegóły 
recenzja: Galant Jan: Niewyraźny zarys. Polonistyka 2001 nr 3 s. 182-185 (dot. art. Wojciecha Tomasika...) szczegóły 
167.książka: Lektury polonistyczne. Literatura współczesna. 1997 (Jan Błoński: Borowski i Herling. Paralela. - Stanisław Stabro: Gustaw ...) szczegóły 
168.książka: Lijun Yi: Bolan zhanhou wenxueshi. 2002  szczegóły 
169.książka: Lipski Jan Józef: Tunika Nessosa. Szkice o literaturze i o nacjonalizmie. 1992 (Dwie dusze autora [wstęp]. - I: Ekspresjonizm polski i niemiecki. Toll...) szczegóły 
recenzja: Burska Lidia: O dwu duszach Jana Józefa Lipskiego i naszych czasach. Teksty Drugie 1993 nr 2 s. 106-108  szczegóły 
recenzja: Krasucki Piotr: Przeszłość jako ostrzeżenia. Więź 1992 nr 8 s. 137139  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Człowiek i teksty. Rzeczpospolita 1992 nr 132 s. 4  szczegóły 
recenzja: Michnik Adam, Pawlak Antoni: Dwie dusze Jana Józefa. O książce Jana Józefa Lipskiego "Tunika Nessosa" rozmawiają Adam Michnik i Antoni Pawlak. Gazeta Wyborcza 1992 nr 159 s. 9  szczegóły 
recenzja: Nasiłowska Anna: O literaturze i nacjonalizmie. Życie Warszawy 1992 nr 141 s. 7  szczegóły 
polemika: Łaszowski Alfred: Poczucie przyzwoitości. Gazeta Wyborcza 1992 nr 197 s. 10-11  szczegóły 
170.książka: Literackie Zagłębie. Materiały I Sesji Zagłębiowskiej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Gustawa Daniłowskiego w Sosnowcu oraz Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Sosnowiec, 22 listopada 2002 roku. 2003 (Marian Kisiel, Paweł Majerski: Słowo wstępne. * Włodzimierz Wójcik: [G...) szczegóły 
171.książka: Literary Galicia. From post-war to post modern. A local guide to the global imagination. 1991 (Jan Józef Szczepański: Genius loci [wstęp]. * Introduction: Emil Brix:...) szczegóły 
recenzja: [Elektorowicz Leszek] (el): Camera Obscura. Dekada Literacka 1991 nr 27 s. 11  szczegóły 
polemika: Balbus Stanisław: Byt i niebyt w "Literackiej Galicji" (Eine kleine Polemik). Dekada Literacka 1991 nr 34 s. 2, 11  szczegóły 
polemika: [Elektorowicz Leszek] (el): Camera Obscura. Dekada Literacka 1991 nr 31 s. 12  szczegóły 
polemika: Elektorowicz Leszek: "Promotorowi" w odpowiedzi. Dekada Literacka 1991 nr 34 s. 2, 10  szczegóły 
polemika: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera Obscura. Dekada Literacka 1991 nr 30 s. 12  szczegóły 
172.książka: Literatur Polens. 1944 bis 1985. Einzeldarstellungen. 1990 (Andrzej Lam: Einleitung. - Tadeusz Drewnowski: Maria Dąbrowska. - Janu...) szczegóły 
recenzja: Hoelscher-Obermaier Hans-Peter: Zeitschrift fuer Slawistik 1992 t. 37 nr 2 s. 311-314  szczegóły 
recenzja: Katz Monika: Zeitschrift fuer Slawistik 1992 t. 37 nr 2 s. 309-311  szczegóły 
recenzja: Koprowski Jan: Literatura polska 1944 - 1985. Literatura na Świecie 1991 nr 7 s. 310-313  szczegóły 
recenzja: Lam Andrzej: Glosa. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 3 s. 142-143  szczegóły 
recenzja: Olschowsky Heinrich: Randbemerkungen zu den Rezensionen. Zeitschrift fuer Slawistik 1992 t. 37 nr 2 s. 314-315  szczegóły 
recenzja: Trepte Hans-Christian: Obraz literatury polskiej lat 1944-1985 w książce dla Niemców. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 3 s. 137-141  szczegóły 
173.książka: Literatura emigracyjna 1939-1989. 1996 (Józef Garliński: Przedmowa. - Józef Olejniczak: Kilka uwag wstępnych. ...) szczegóły 
recenzja: Garliński Józef: Pamiętnik Literacki [Londyn] 1998 t. 23 s. 93 (nt. zastrzeżeń do współpracy z komitetem redakcyjnym...) szczegóły 
recenzja: Krzyżanowski Jerzy R.: O literaturze emigracyjnej w kraju (II). Pamiętnik Literacki [Londyn] 1998 t. 23 s. 88-92  szczegóły 
recenzja: Wandycz Piotr: Szkoda. Kultura [Paryż] 1997 nr 11 s. 131-136  szczegóły 
174.książka: Literatura emigracyjna 1939-1989. 1994 (Józef Garliński: Przedmowa. - Marek Pytasz: Kilka uwag wstępnych. * Po...) szczegóły 
recenzja: Hardy S.: Literatura emigracyjna 1939-1989. Opcje 1994 nr 2 s. 116  szczegóły 
recenzja: Hardy S.: Literatura emigracyjna. Postscriptum 1994 nr 8 s. 39-41  szczegóły 
recenzja: Krzyżanowski Jerzy R.: O literaturze emigracyjnej w kraju. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1994 t. 19 s. 85-92  szczegóły 
recenzja: Wandycz Piotr: Szkoda. Kultura [Paryż] 1997 nr 11 s. 131-136  szczegóły 
recenzja: Wasiak-Taylor Regina: Synteza literatury emigracyjnej. Tydzień 1995 nr 1 s. 10  szczegóły 
polemika: Kossowska Stefania: Literatura emigracyjna - jaka?. Tydzień 1995 nr 3 s. 9  szczegóły 
recenzja: Wolski Jan: Próba uogólnienia. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 4 s. 162-164  szczegóły 
recenzja: Wolski Jan: Ruch Literacki 1995 z. 1 s. 125-126  szczegóły 
recenzja: Zieliński Artur: Materii wielkie pomieszanie. Kultura [Paryż] 1994 nr 7/8 s. 180-184  szczegóły 
polemika: Pytasz Marek: Szanowny Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1994 nr 12 s. 157-158 (list do red....) szczegóły 
175.książka: Literatura i władza. 1996 ([Referaty wygłoszone na konferencji "Literatura i władza", Warszawa, 1...) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Ideologiczne dreszcze. Rzeczpospolita 1997 nr 10 s. 23  szczegóły 
176.książka: Literatura, literatura, literatura. 1998 (Konrad Strzelewicz: Przedsłowie. * Stanisław Burkot: Literatura ostatn...) szczegóły 
recenzja: Nawrocki Witold: Jeszcze literatura nie umarła. Dziś 1999 nr 2 s. 54-58  szczegóły 
177.książka: Literatura polska 1918-1975. T. 3: 1945-1974. Cz. 1. 1996 (Od Redakcji. * Oskar Stanisław Czarnik: Kultura literacka: Prolog 1944...) szczegóły 
recenzja: Bakalarczyk Danuta: Historyczna historia. Nowe Książki 1997 nr 6 s. 19  szczegóły 
recenzja: Melkowski Stefan: Wokół literatury polskiej lat 1945-1975. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 31 s. 20  szczegóły 
178.książka: Literatura polska okresu 1918-1947. 1997 (Wstęp. Autentyzm. Awangarda Krakowska. Awangarda tzw. Druga. Bóg w poe...) szczegóły 
179.książka: Literatura Polski Ludowej. Oceny i prognozy. 1986  szczegóły 
recenzja: K.A.K.: Studia Historica Slavo-Germanica 1989 t. 15 (1986) s. 288-289 (dotyczy artykułu Jana Koprowskiego: Literatura polska w krajach niemie...) szczegóły 
180.książka: Literatura utracona, poszukiwana czy odzyskana. Wokół problemów emigracji. Studia i szkice. 2003 ([Tom pokonferencyjny sesji "Literatura utracona, poszukiwana czy odzys...) szczegóły 
recenzja: Gizella Jerzy: Lista obecności nieobecnej literatury. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 3 X s. 2, 11  szczegóły 
polemika: Cypryś Wiesław: Listy do redakcji. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 17 X s. 11 (z odpowiedzią Jerzego Gizelli...) szczegóły 
recenzja: T.R.: Nowe Książki 2003 nr 9 s. 46 (not....) szczegóły 
181.książka: Literatura v ceskem a polskem Slezsku. Sbornik z konference v Opave 15-16 listopadu 1995 = Literatura na Śląsku. Materiały z konferencji w Opawie 15-16 listopada 1995. 1996 (Jiri Urbanec: Literarni Slezsko. - Jiri Svoboda: K problematice polsky...) szczegóły 
recenzja: Forum Polonijne 1996 nr 4 s. 31 (not....) szczegóły 
recenzja: Machej Zbigniew: Po lekturze materiałów z konferencji "Literatura na Śląsku czeskim i polskim". Zwrot 1997 nr 9 s.60-61  szczegóły 
recenzja: (m): Śląsk 1996 nr 8 s. 72 (nota...) szczegóły 
recenzja: Stuchlik-Surowiak Beata: Pallas Silesia 1999 t. 3 z. 1/2 s. 166-169  szczegóły 
182.książka: Literatura w instytucji totalnej. Materiały z sesji krytycznoliterackiej, Opole 21 listopada 1994 r.. 1995 (Mariusz Zamkotowicz: Postromantyzm ma czarne oczy [analiza wiersza Zdz...) szczegóły 
183.książka: Literatura wobec niewyrażalnego. Praca zbiorowa. 1998 (Od redaktorów. * [Referaty wygłoszone na XXVI Konferencji Teoretycznol...) szczegóły 
recenzja: Sochoń Jan: Gry z niewyrażalnym. Nowe Książki 1999 nr 1 s. 22-23  szczegóły 
recenzja: Szczuka Kazimiera: Tajemnica złotego pierścienia i "to", które bywa na jedną chwilę. Teksty Drugie 1999 nr 6 s. 91-101  szczegóły 
184.książka: Literatura źle obecna. Rekonesans. 1984  szczegóły 
recenzja: [Kot Wiesław] K.W.: x 1989 ([W ks. zb.:] Do współczesności. Materiały pomocnicze do uczenia języka...) szczegóły 
recenzja: Żak Stanisław: Język Polski w Szkole Średniej 1990 (1990/1991) z. 4 s. 75-6  szczegóły 
185.książka: Londyn - Toronto - Vancouver. Rozmowy z pisarzami emigracyjnymi. 1993 ([Wywiady z pisarzami: Andrzej Busza, Bogdan Czaykowski, Adam Czerniaws...) szczegóły 
recenzja: Chojnowski Zbigniew: Odcienie emigracji. Nowe Książki 1994 nr 6 s. 19  szczegóły 
recenzja: Czerniawski Adam: Krótkopis. Twórczość 1994 nr nr 5 s. 127-129  szczegóły 
recenzja: Kawiński Wojciech: Rozmowy. Lektura 1993 nr 11-12 s. 32  szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: Mozaika. Twórczość 1994 nr 2 s. 239-241  szczegóły 
recenzja: Piasecki Marcin: Polityka - Kultura 1994 nr 2 s. IV  szczegóły 
recenzja: (r): Obecność i dialog. Na przykład [Lublin] 1993 nr 6 s. 25  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Pisarze emigracyjni o sobie. Rzeczpospolita 1993 nr 236 s. 4  szczegóły 
recenzja: Waśkiewicz Andrzej K.: Emigranci. Topos 1994 nr 7 s. 44-45  szczegóły 
recenzja: Wolski Jan: Rozmowy z pisarzami emigracyjnymi. Kwartalnik Artystyczny 1994 nr 3 s. 128-129  szczegóły 
sprostowanie: Kresy 1993 nr 16 s. 263 (sprost. wydawn. dot. rozmowy Jacka Dąbały z Józefem Garlińskim...) szczegóły 
186.książka: Ładyka Jerzy: Literatura i światopogląd. 1989 (I. Kultura bez ograniczeń [m. in. o relacjach ideologii i kultury]. Li...) szczegóły 
recenzja: Grzeniewski Ludwik Bohdan: Argumenty 1989 nr 43 s. 8  szczegóły 
187.książka: Łapiński Zdzisław: Jak współżyć z socrealizmem. Szkice nie na temat. 1988 ([Zawiera m.in.:] Mochnacki - Norwid [wzajemny stosunek postaw, poglądó...) szczegóły 
recenzja: Abe: Łagodne oko prezydenta. Twórczość 1990 nr 2 s. 137 (dot. fragm. rozdz. "Jak współżyć z socrealizmem" pośw. Jarosławowi Iwa...) szczegóły 
recenzja: Baran Marcin: Znak 1989 nr 9 s. 101-106  szczegóły 
recenzja: Łukaszczuk Małgorzata: Akcent 1989 nr 4 s. 152-157  szczegóły 
recenzja: Michajłów Adam: Tablica pierwiastków socrealistycznych. Brulion 1990 nr 13 s. 191-195  szczegóły 
recenzja: Pieczara Marek: Czy Miłosz jest większym poetą od Herberta?. Nowe Książki 1990 nr 12 s. 31-32  szczegóły 
recenzja: [Szaruga Leszek] Powoski Krzysztof: Puls 1988 nr 38 s. 123-127  szczegóły 
recenzja: Waliszewska Marta: Pogląd 1988 nr 11 s. 61  szczegóły 
recenzja: Zieliński Jan: Przegląd Polski = Polish Review 1989 nr z 7 IX s. 5, 11  szczegóły 
recenzja: Zieliński Jan: Res Publica 1989 nr 3 s. 99-100  szczegóły 
188.książka: Łęcka Gabriela: Salon literacki. 2000 ([Zawiera rozmowy z pisarzami: Stanisław Barańczak, Stanisław Bieniasz,...) szczegóły 
recenzja: Cuber Marta: Salon pani Łęckiej. Śląsk 2000 nr 5 s. 74  szczegóły 
recenzja: Jastrun Tomasz: Pisarze rozmowni. Polityka 2000 nr 9 s. 64-65  szczegóły 
recenzja: Kokoszka Magdalena: Podsłuchane, zapisane. Opcje 2000 nr 4 s. 75-76  szczegóły 
recenzja: Kozłowska Karina: Magazyn Literacki 2000 nr 3 s. 52 (not....) szczegóły 
recenzja: Krajewska Anna Maria: Rozmowy w salonie. Nowe Książki 2000 nr 5 s. 23  szczegóły 
recenzja: Orska Joanna: Odra 2000 nr 7/8 s. 127-128  szczegóły 
recenzja: (skg): Kawa czy herbata?. Forum Akademickie 2000 nr 4 s. 63  szczegóły 
189.książka: Łobodowski Józef: Worek Judaszów. 1995 ([Felietony drukowane w tygodniku Wiadomości w latach 1970-1980:...) szczegóły 
recenzja: Czachowska Agnieszka: ...suchej nitki. Twórczość 1996 nr 6 s. 145-148  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Archiwalia warte lektury. Tygodnik Powszechny 1995 nr 19 s. 13 (nota...) szczegóły 
recenzja: Jakubowska-Ożóg Alicja: Być zawodowym "czepiradłem". Fraza 1995 nr 10 s. 109-110  szczegóły 
recenzja: Tomkowski Jan: Worek Judaszów. Życie z Książkami 1998 nr z 22 X s. 12  szczegóły 
recenzja: Wierciński Adam: Nazwiska i osoby. Strony 1995 nr 5 s. 72  szczegóły 
recenzja: Wójcik Lidia: Worek z dziurami. Nowe Książki 1995 nr 5 s. 19  szczegóły 
recenzja: Żmigrodzki Zbigniew: Utwory nieznane. Myśl Polska z Książką 1999 nr 1 s. 2  szczegóły 
190.książka: Łopieńska Barbara N.: Książki i ludzie. Rozmowy Barbary N. Łopieńskiej. 1998 (wywiady nt. prywatnych księgozbiorów m.in. z pisarzami i ludźmi teatru...) szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Ostatni Mohikanie. Trybuna 1998 nr 245 s. 14  szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Przeczytać przed przeprowadzką. Nowe Książki 1998 nr 8 s. 12-13  szczegóły 
recenzja: Hołownia Szymon: Ludzie wśród książek. Książki. Gazeta 1998 nr 6 s. 10  szczegóły 
recenzja: Jastrun Tomasz: Zapachy bibliotek. Polityka 1999 nr 3 s. 50  szczegóły 
polemika: "Zapach bibliotek". Polityka 1999 nr 9 s. 71 (list do redakcji; autorstwo nieujawnione...) szczegóły 
recenzja: P. Odmiejski: Pim pong. Res Publica Nowa 1999 nr 1/2 s. 114-115  szczegóły 
recenzja: Prokop Anna: Bibliotekarz 1999 nr 5 s. 29  szczegóły 
recenzja: Twój Styl 1998 nr 6 s. 292 (notka...) szczegóły 
recenzja: Zapert Tomasz Zbigniew: Lenin w przedpokoju. Życie 1998 nr 133 s. 11  szczegóły 
recenzja: Zawadzki Paweł: Coś dla snobów i bibliofilów. Tydzień 1998 nr 30 s. 12  szczegóły 
191.książka: Łukasiewicz Jacek: Rytm, czyli powinność. Szkice o książkach i ludziach po roku 1980. 1993 ([Zawiera m.in.:] Do czytelnika. - Wiary i słowa: Dwie przestrogi ("Prz...) szczegóły 
recenzja: Fazan Jarosław: Zmysł udziału czyli dystans krytyka. Dekada Literacka 1993 nr 18 s. 8  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1993 nr 30 s. 9 (nota...) szczegóły 
recenzja: Mest'an Antonin: Slavia 1994 z. 2 s. 258-259 (nota...) szczegóły 
recenzja: Nasiłowska Anna: Poza kryzysem. Odra 1994 nr 12 s. 111-112  szczegóły 
recenzja: Nyczek Tadeusz: Krytyk a miłość bliźniego. Gazeta o Książkach 1994 nr 3 s. 10  szczegóły 
recenzja: Orski Mieczysław: Co jest w tej "dziurze". Przegląd Powszechny 1994 nr 4 s. 118-120  szczegóły 
recenzja: Stabro Stanisław: Portret dziewiątej dekady. Twórczość 1994 nr 3 s. 120-123  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Powrót krytyka. Ex Libris 1993 nr 34 s. 10  szczegóły 
192.książka: Łukosz Jerzy: Imperia i prowincje. O literaturze niemieckojęzycznej i polskiej w dwudziestym wieku. 2000 (Wstęp. - I: Le style c'est le corps (Gottfried Benn). Cień olbrzyma (F...) szczegóły 
recenzja: Czejarek Karol: Imperia i prowincje. O literaturze niemieckojęzycznej i polskiej w dwudziestym wieku. Języki Obce w Szkole 2003 nr 2 s. 169-171  szczegóły 
193.książka: Łuszczykiewicz Piotr: Bliskie czytanie. Interpretacje literatury XX wieku. 2002 (Tadeusz Różewicz Superstar: Świadek koronny. Treny współczesne ["Matka...) szczegóły 
recenzja: Rojek Przemysław: Zmienna ogniskowa. Topos 2003 nr 1/3 s. 255  szczegóły 
recenzja: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Bliżej dzieła, bliżej siebie. Gazeta Malarzy i Poetów 2003 nr 1 s. 40-41  szczegóły 
recenzja: Zawada Andrzej: Czytelnik uważny i bliski. Nowe Książki 2003 nr 3 s. 33-34  szczegóły 
194.książka: Łuszczykiewicz Piotr: Po balu. Eseje o literaturze polskiej. 1997 (Zamiast wstępu: Cyprian Kamil Norwid: po balu [wiersz]. *Część pierwsz...) szczegóły 
recenzja: Komendant Tadeusz: Kostium i gest. Twórczość 1999 nr 4 s. 113-115  szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Kilka fragmentów. Nowe Książki 1997 nr 11 s. 42  szczegóły 
recenzja: Michałowski Piotr: Po balu - przed Internetem. Arkusz 1998 nr 3 s. 15  szczegóły 
recenzja: Wantuch Wiesława: Szeroki margines. Gazeta Malarzy i Poetów 1997 nr 5 s. 27-28  szczegóły 
195.książka: Łuszczykiewicz Piotr: Pociąg do Poznania. (Szkice i rozmowy). 2000 (Piotr Szewc: Pociąg do Poznania, pociąg do poznawania (wprowadzenie). ...) szczegóły 
recenzja: Nasiłowska Anna: Poznański Parnas. Nowe Książki 2000 nr 8 s. 34-35  szczegóły 
recenzja: Wielopolski Wojciech: Podglądanie Parnasu. Arkusz 2001 nr 2 s. 13  szczegóły 
recenzja: Winiecka Elżbieta: O tym, co jest i czego nie ma. Gazeta Malarzy i Poetów 2000 nr 3/4 s. 44-45  szczegóły 
recenzja: Witek Halina: Precjoza poznania. Śląsk 2001 nr 2 s. 78  szczegóły 
196.książka: Maciąg Włodzimierz: Nasz wiek XX. Przewodnie idee literatury polskiej 1918-1980. 1992 (Część I: 1. Początek wieku - początek formacji kulturowej. Nowa wizja ...) szczegóły 
recenzja: Arasimowicz Roman: Próba syntezy współczesnej literatury?. Warsztaty Polonistyczne 1993 nr 3 s. 89-91  szczegóły 
recenzja: Arasimowicz Roman: Znacząca próba syntezy współczesnej literatury polskiej. Polonistyka 1994 nr 2 s. 118-120  szczegóły 
recenzja: Baranowska Maria Małgorzata: Nasz wiek XX. Znak 1993 nr 12 s.138-141 (z not. o Marii Małgorzacie Baranowskiej...) szczegóły 
recenzja: Fabianowski Andrzej: Ziarna XX wieku. Nowe Książki 1994 nr 1 s. 49-50 (z fot. Włodzimierza maciąga...) szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Przewodnie idee literatury polskiej. Lektura 1993 nr 4-10 s. 24-25  szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Przewodnie idee literatury polskiej. Twórczość 1993 nr 9 s. 123-125  szczegóły 
recenzja: Jarzębski Jerzy: Dramat podmiotu. Dekada Literacka 1993 nr 14 s. 1, 4  szczegóły 
recenzja: Makowski Adam: Pamiętnik Literacki 1994 z. 4 s. 215-218  szczegóły 
recenzja: Or: Odra 1994 nr 1 s. 104  szczegóły 
recenzja: Pluta Janusz Julian: Podsumowanie epoki. Ojczyzna Polszczyzna 1994 nr 1 s. 84  szczegóły 
recenzja: Wieczorek Marcin: Polska literatura XX wieku według Maciąga. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 3 s. 124-127  szczegóły 
recenzja: Wyka Marta: W gąszczu idei. Tygodnik Powszechny 1993 nr 38 s. 11  szczegóły 
polemika: Patrzałek Tadeusz: Do recenzji "Naszego wieku XX". Polonistyka 1994 nr 2 s. 120-121  szczegóły 
197.książka: Madeyski Jerzy: Zamieszanie. Szkice. ([Wybór recenzji książek literackich i literaturoznawczych. Zawiera:] W...) szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: Lektura, komentarz i zachwyt. Nowe Książki 2003 nr 11 s. 22-23  szczegóły 
recenzja: Krupiński Piotr: Dryblingi Madejskiego. Pogranicza 2003 nr 5 s. 123-124 (tekst wygłoszony 25 VI 2003 podczas promocji książki...) szczegóły 
recenzja: Mizerkiewicz Tomasz: Trójpolówka, czyli o roztropnym użytkowaniu literatury. Pogranicza 2003 nr 5 s. 121-122  szczegóły 
recenzja: Z biegiem dni.... Pogranicza 2003 nr 4 s. 139-143 (m.in. nota nt. spotkania promocyjnego zorganizowanego w VI 2003 w Szcz...) szczegóły 
198.książka: Majda Jan: Wisława Szymborska, Karol Wojtyła, Czesław Miłosz. 2002 (Słowo wstępne. - I. Dramat Karola Wojtyły o miłości ["Przed sklepem ju...) szczegóły 
recenzja: Franaszek Andrzej: "Zacieśnienia u nas nie ma". Jak krakowski polonista demaskuje Czesława Miłosza. Tygodnik Powszechny 2002 nr 28 s. 22  szczegóły 
polemika: Markiewicz Henryk: Do Redakcji "Dekady Literackiej". Dekada Literacka 2002 nr 3/4 s. 134 (list do red., dot. dedykacji ks. prof. Markiewiczowi...) szczegóły 
199.książka: Malessa-Drohomirecka Monika: W poszukiwaniu prawdy o człowieku. Szkice i recenzje literackie. 1994 ([Zawiera m.in.:] Wstęp. - Ian Watt, Conrad w wieku dziewiętnastym [War...) szczegóły 
200.książka: Marszałek Jan: Lwów 1939-1941. Słownik biograficzny stalinizmu i jego ofiar w Polsce. 1991 (Z. 1: Ważyk. 16 s. Z. 2: Lec. 16 s. Z. 3: Pasternak (Część pierwsza). ...) szczegóły 
201.książka: Maski współczesności. O literaturze i kulturze XX wieku. 2001 ([dedykacja:] Naszej Kochanej Profesor Alinie Brodzkiej w siedemdziesią...) szczegóły 
polemika: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura. Dekada Literacka 2002 nr 7/8 s. 133 (dot. art. Stefana Szymutki...) szczegóły 
202.książka: Masłoń Krzysztof: Lekcja historii najnowszej. 2003 ([Dot. m.in. świadectw i sądów pisarzy nt. najnowszej historii narodowe...) szczegóły 
203.książka: Matuszewski Ryszard: Olśnienia i świadectwa. Od Leśmiana do Barańczaka. 1995 (Niepoprawny istnieniowiec [Bolesław Leśmian]. Nad "Dziennikami" Marii ...) szczegóły 
recenzja: Bichta Arkadiusz: Lektura spraw ludzkich. Twórczość 1996 nr 7 s. 106-108  szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: Czytelnicze olśnienia i krytycznoliterackie świadectwa. Plus Minus 1995 nr 52 s. 2  szczegóły 
recenzja: Filip Grzegorz: Dziewiętnaście szkiców. Nowe Książki 1996 nr 4 s. 33  szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1995 t. 2 s. 208 (notka...) szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej: Olśniony Matuszewski. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 31 s. 21  szczegóły 
recenzja: Łukasiewicz Jacek: Świadectwa Ryszarda Matuszewskiego. Odra 1995 nr 9 s. 105-106  szczegóły 
recenzja: Miłkowski Tomasz: Przegląd Tygodniowy 1995 nr 34 s. 16 (not....) szczegóły 
recenzja: Piasecki Marcin: Pierwsze: zrozumieć. Gazeta Wyborcza 1995 nr 238 s. 13  szczegóły 
recenzja: Rogatko Bogdan: Ryzyko wyrozumiałości. Dekada Literacka 1995 nr 8 s. 12  szczegóły 
204.książka: Mencwel Andrzej: Przedwiośnie czy potop. Studium postaw polskich w XX wieku. 1997 (Czego potrzebują Polacy? [wstęp]. - I. Poza "weselem" i "snem o potędz...) szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Z czym kojarzy się Polska?. Trybuna 1998 nr 69 s. 13  szczegóły 
recenzja: Bugajski Leszek: "Trzecie miejsce". Twórczość 1998 nr 9 s. 101  szczegóły 
recenzja: Cichy Michał: Miłość jako tortura. Gazeta Wyborcza 1998 nr 50 s. 28  szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: Idee, postawy, anachronizmy. Tygodnik Powszechny 1998 nr 41 s. 12  szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1998 nr 5 s. 56 (not....) szczegóły 
recenzja: Kosiński Krzysztof: Więź 1999 nr 3 s. 213-217  szczegóły 
recenzja: (kris): Krasnogruda 1998 nr 9 s. 233  szczegóły 
recenzja: Lubczyński Krzysztof: Postawy Polaków. Dziś 2000 nr 1 s. 132-133  szczegóły 
recenzja: Majcherek Janusz: Koniec czy początek?. Nowe Książki 1998 nr 6 s. 11  szczegóły 
recenzja: Makowiecki Andrzej Z.: Wizja dwudziestowiecznych postaw kulturowych. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 2/3 s. 153-157  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Czy są Góry Świętokrzyskie. Plus Minus 1998 nr 14 s. 15  szczegóły 
recenzja: Szacki Jerzy: Polski wiek XX. Książki. Gazeta 1998 nr 3 s. 3  szczegóły 
recenzja: Śpiewak Paweł: Nowoczesność i wewnętrzna dojrzałość. Res Publica Nowa 1998 nr 7/8 s. 94-98  szczegóły 
recenzja: Wegrzyniak Rafał: Postęp bez snobizmu. Dialog [Warszawa] 1998 nr 9 s. 147-159  szczegóły 
recenzja: Zychowicz Jacek: Sensy z potopu. Wiadomości Kulturalne 1998 nr 12 s. 10  szczegóły 
polemika: Szaruga Leszek: Roztopy. Przegląd Polityczny 1999 nr 40/41 s. 52-55  szczegóły 
polemika: Mencwel Andrzej: Faul. Przegląd Polityczny 2000 nr 43 s. 42-43  szczegóły 
polemika: Szaruga Leszek: Są faule.... Przegląd Polityczny 2000 nr 43 s. 43  szczegóły 
205.książka: "Metafizyczne" w literaturze współczesnej. Materiały z II Tygodnia Polonistów. 1992 (Referaty wygłoszone w trakcie II Tygodnia Polonistów pod hasłem "Metaf...) szczegóły 
recenzja: Kurnik Agnieszka: Ruch Literacki 1994 z. 3/4 s. 400-401  szczegóły 
206.książka: Mętrak Krzysztof: Krytyka - twórczość przeklęta. 1995 (Słowo wstępne. - [Szkice, recenzje, felietony literackie:] Fenomenolog...) szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej, Żuliński Leszek: Książki Mętraka. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 52/53 s. 21 (not....) szczegóły 
recenzja: Łazarkiewicz Piotr: Wieczór wspomnień. Reżyser 1995 nr 12 s. 8  szczegóły 
recenzja: Pieńkosz Konstanty: Krzysztofa Mętraka tom gruby. Literatura 1995 nr 1 s. 58  szczegóły 
207.książka: Michalski Cezary: Powrót człowieka bez właściwości. 1996 ([Zawiera m.in. szkice poświęcone postmodernizmowi m.in. w literaturze ...) szczegóły 
recenzja: Gawin Dariusz: Pampersi w sidłach postmodernizmu. Res Publica Nowa 1997 nr 4 s. 2-5  szczegóły 
recenzja: Pawłowicz Adam: Credo pampersa. Życie 1997 nr 25 s. 8  szczegóły 
recenzja: Zdort Marcin Dominik: Nie ma zbawienia poza instytucjami. Rzeczpospolita 1997 nr 18 s. 27  szczegóły 
208.książka: Michalski Waldemar: Słowa i twarze. Szkice literackie. 2003 (Zamiast wstępu. - "My z niego wszyscy..." [o Adamie Mickiewiczu]. Woły...) szczegóły 
209.książka: Michnik Adam: Wyznania nawróconego dysydenta. Spotkania z ludźmi. Szkice 1991-2001. 2003 ([Zawiera szkice o ludziach literatury i filmu dot. ich twórczości lite...) szczegóły 
210.książka: Michnik Adam: Z dziejów honoru w Polsce. Wypisy więzienne. 1993  szczegóły 
211.książka: Michnik Adam: Z dziejów honoru w Polsce. Wypisy więzienne. 1991  szczegóły 
recenzja: Bratkowski Stefan: Et in Arcadia ego. Nowe Książki 1991 nr 9 s. 4-5  szczegóły 
recenzja: Cisło Maciej: Antyhańba domowa. Tygodnik Solidarność 1991 nr 30 s. 16  szczegóły 
recenzja: Dziechciaruk Stanisław: Pisarz Adam Michnik. Nowe Książki 1992 nr 1 s. 67  szczegóły 
polemika: Orłoś Kazimierz: Szanowny Panie Redaktorze. Nowe Książki 1992 nr 5 s. 67 (list do red.; z odp. Stanisława Dziechciaruka oraz koment.: Od Redakcj...) szczegóły 
recenzja: Tatarkiewicz Anna: Honor Sicińskiego. Polityka 1991 nr 24 s. 9  szczegóły 
nawiązanie: Tatarkiewicz Anna: Polityka 1991 nr 25 s. 2 (list do red....) szczegóły 
recenzja: Werner Andrzej: Gruba kreska - w kulturze. Krytyka 1991 nr 36 s. 227-234  szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: Dzieje honoru. Literatura 1991 nr 10 s. 59  szczegóły 
212.książka: Mielhorski Robert: Na własny rachunek. Teksty z międzyepoki lat 1989-1997. 1999 (I. Dziennik lektur ([Dedykacja:] Pamięci Krzysztofa Nowickiego): W pos...) szczegóły 
recenzja: Lorkowski Piotr W.: Obrona erudycji. Topos 2000 nr 3/4 s. 178-180  szczegóły 
213.książka: Mierzwiński Zbigniew: Asy, damy i ułani. 1991 (Szkice dot. pisarzy: Stanisław Baliński, Jan Bielatowicz, Andrzej Bobk...) szczegóły 
recenzja: Baczewska Anna: Przywrócone pamięci. Życie Warszawy 1992 nr 61 s. 7  szczegóły 
recenzja: Kądziela Paweł: Sylwetki emigrantów. Nowe Książki 1992 nr 7/8 s. 12-13  szczegóły 
recenzja: Mierzwiński Zbigniew: Kultura polska na obczyźnie. Słowo Powszechne 1992 nr 49 s. 4 (wyw. z aut. książki; rozm. Zofia Zdrojkowska...) szczegóły 
recenzja: Z.Z.: Polskie słowo na obczyxnie (W Klubie Księgarza). Słowo Powszechne 1992 nr 27 s. 2 (spraw. z wieczoru promocyjngo książki, który prowadził Zenon Wiktorczy...) szczegóły 
214.książka: Między Polską a światem. Kultura emigracyjna po 1939 roku. 1992 (Zawiera materiały z sesji, Warszawa, 3-5 IX 1991; org. Instytut Sztuki...) szczegóły 
recenzja: Banacka Marianna: Biuletyn Historii Sztuki 1994 r. 56 nr 1/2 s. 205-206  szczegóły 
recenzja: Cybulska Maja Elżbieta: Polska a świat. Tydzień 1993 nr 45 s. 10  szczegóły 
recenzja: Tomkowski Jan: Czas świeckich obrachunków. Społeczeństwo Otwarte 1992 nr 12 s. 43-44  szczegóły 
215.książka: Miłosz Czesław: Życie na wyspach. 1997 (Kilka problemów osobistych [wstęp]. - Niemoralność sztuki [Tomasz Mann...) szczegóły 
recenzja: Biedrzycki Krzysztof: Budujące, lektury. Znak 1997 nr 12 s. 114-119 (z not. o aut....) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Nowy Miłosz. Tygodnik Powszechny 1997 nr 21 s. 13  szczegóły 
recenzja: Jastrun Tomasz: Ciemna słodycz kobiecego ciała. Twój Styl 1998 nr 4 s. 155-156  szczegóły 
recenzja: Kalinowski Grzegorz: Obok siebie. Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 3 s. 133-135  szczegóły 
recenzja: Melkowski Stefan: Tematy Miłosza. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 42 s. 20  szczegóły 
recenzja: Olejniczak Józef: Samotny starszy pan. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 100-101  szczegóły 
recenzja: P.Ś.: Noty. Polonistyka 1997 nr 7 s. 441  szczegóły 
recenzja: Sabiniewicz Marcin: Życie i sztuka. Zeszyty Literackie 1997 nr 60 s. 118-122 (z not. o Czesławie Miłoszu na s. 173 i o Marcinie Sabiniewiczu na s. 1...) szczegóły 
recenzja: Zawada Andrzej: "Przywiązanie do proporcji i miary". Nowe Książki 1997 nr 8 s. 10-11  szczegóły 
216.książka: Misiak Iwona: Zmysł czytania. 2003 (Wprowadzenie. - Na planie krzyża Norwida i Dickinson [Cyprian Norwid: ...) szczegóły 
217.książka: Mity, stereotypy, konwencje. Prace ofiarowane Włodzimierzowi Wójcikowi. 1995 (Joanna Kisielowa: Juwenilia Jana Lechonia. - Paweł Majerski: Spalone m...) szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1996 t. 3 s. 350-351  szczegóły 
218.książka: Mniejszości polskie i Polonia w ZSRR [Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich]. 1992 ([Zawiera m.in.:] Eugeniusz Czaplejewicz: Badania nad literaturą polską...) szczegóły 
recenzja: Korzeniowski Mariusz: Przegląd Wschodni 1994 t. 3 z. 3 s. 590-594  szczegóły 
219.książka: Modernistyczne źródła dwudziestowieczności. 2003 (I. W kręgu światopoglądu: Jerzy Święch: Wojna a "projekt nowoczesności...) szczegóły 
220.książka: Morawiec Elżbieta: Małe lustra albo długi cień PRL-u. 1999 (Wstęp. - [Zawiera m.in.:] "Poeta - pamięta"? [polemika z: Czesław Miło...) szczegóły 
recenzja: Brodacki Krystian: ...co nie jest stadne.... Tygodnik Solidarność 1999 nr 35 s. 14-15  szczegóły 
221.książka: Możejko Edward: Realizm socjalistyczny. Teoria, rozwój, upadek. 2001 (Przedmowa do wydania polskiego. - I. Pochodzenie realizmu socjalistycz...) szczegóły 
recenzja: Duda Katarzyna: Slavia Orientalis 2002 nr 4 s. 611-613  szczegóły 
recenzja: Fast Piotr: Realizm socjalistyczny - spór o metodę. Przestrzenie Teorii 2003 [nr] 2 s. 277-281  szczegóły 
recenzja: Szczęsna Joanna: Pokusy i pułapki. Gazeta Wyborcza 2002 nr 40 s. 18  szczegóły 
recenzja: Warchała Michał: W niskim nakładzie. Książki, których nie można przeoczyć. Res Publica Nowa 2002 nr 2 s. 95  szczegóły 
222.książka: Mrowiński Stanisław: Karykatury ludzi Poznania. 1994 ([M.in. karykatury pisarzy i aktorów: Roman Brandstaetter, Jerzy Cepik,...) szczegóły 
223.książka: Murzański Stanisław: Między kompromisem a zdradą. Intelektualiści wobec przemocy 1945-1956. 2002  szczegóły 
recenzja: Leszczyński Damian: Primadonny Stalina. Arcana 2002 nr 4/5 s. 286-292  szczegóły 
224.książka: Murzański Stanisław: Między kompromisem a zdradą. Intelektualiści wobec przemocy 1945-1956. 1993 ([M.in. dot. środowiska literackiego]....) szczegóły 
recenzja: Bochwic Teresa: Milczenie ze wstydu. Tygodnik Solidarność 1995 nr 2 s. 12  szczegóły 
recenzja: [Broński M.] właśc. Wojciech Skalmowski: "Wallenrodów sto tysięcy...". Kultura [Paryż] 1996 nr 4 s. 140-142  szczegóły 
recenzja: Chabrajska Dorota, Rajewski Maciej: Anatomia zniewolenia. Ethos 1994 nr 4 s. 295-304  szczegóły 
recenzja: (DJ): Acta Poloniae Historica 1995 t. 72 s. 195-196 (not....) szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Z dziejów horroru w Polsce. Nowe Książki 1994 nr 4 s. 15-16  szczegóły 
recenzja: [Jarosz Dariusz] D.J.: Dzieje Najnowsze 1993 r. 25 nr 4 s. 158-159 (nota podp. D.J....) szczegóły 
recenzja: Jastrun Tomasz: Między gniewem a bezradnością. Ex Libris 1993 nr 33 s. 5-6  szczegóły 
polemika: Murzański Stanisław: Między dialogiem a połajanką. Arka 1993 nr 47 s. 208-210 (list do red. Arki odrzucony przez red. miesięcznika Ex Libri...) szczegóły 
polemika: Narbutt Jerzy: Między skomplikowaniem a uproszczeniem. Ład 1993 nr 35 s. 5  szczegóły 
recenzja: Narbutt Jerzy: Intelektualista oskarża intelektualistów. Ład 1993 nr 20 s. 7  szczegóły 
recenzja: Skórzyński Piotr: Intelektualiści na służbie. Powściągliwość i Praca 1993 nr 7/8 s. 19, 21  szczegóły 
recenzja: Spyra Piotr: Zdradzili.... Myśl Polska z Książką 1994 nr 10 s. 2  szczegóły 
recenzja: Szymański Wiesław Paweł: Zarakowscy literatury. Arka 1993 nr 46 s. 194-200  szczegóły 
225.książka: Muszkowski Krzysztof: Parasol angielski. Wybór szkiców emigracyjnych. 2002 ([Zawiera opowiadania, felietony i szkice poświęcone m.in. życiu litera...) szczegóły 
226.książka: Na początku wieku. Rozważania o tradycji. 2002 ( Bogdan Walczak: Słowo na otwarcie konferencji. * I.: Michał Głowiński...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: O tradycji na początku wieku. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2002 t. 9 s. 247-260  szczegóły 
227.książka: Nawrocki Grzegorz: Struktury nadziei. 1988 ([Zawiera m. in.:] Trwałe wartości kultury (Rozmowa z przedstawicielami...) szczegóły 
recenzja: Bartoszcze Roman: Zeszyty Prasoznawcze 1990 nr 1 s. 98-99  szczegóły 
228.książka: Nawrocki Witold: Literatura a spolocnost. 1989 ([Klasa robotnicza i kultura] Kultura a robotnicka trieda. [Ideologia a...) szczegóły 
229.książka: Neuger Leonard: Pomysły do interpretacji. Studia i szkice o literaturze polskiej. 1997 ([Dedykacja:] Profesorowi Ireneuszowi Opackiemu od z górą dwudziestu la...) szczegóły 
230.książka: New perspectives in twentieth-century Polish literature. Flight from martyrology. 1992 (Stanisław Eile: Introduction. * Adam Czerniawski: A poetical political...) szczegóły 
recenzja: Gomori George: The Slavonic and East European Review 1994 t. 72 nr 4 s. 730-731  szczegóły 
231.książka: Nie tylko pamięć. Eseje. 1991 (Jan Smolarz: Wychowawca. Rzecz o Józefie Czechowiczu [o pracy nauczyci...) szczegóły 
recenzja: Linek Piotr: Nasi w ogrodach ognia. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 4 s. 59-60  szczegóły 
232.książka: Nowosielski Kazimierz: Dar zamieszkiwania. Eseje o doświadczeniach i wartościach. 2002 (Od autora. - Dwie kartki [o roli literatury podczas strajków w Stoczni...) szczegóły 
recenzja: Lorkowski Piotr W.: Etycznie mieszka człowiek. Twórczość 2003 nr 12 s. 131-133  szczegóły 
recenzja: Obracht-Prondzyński Cezary: Acta Cassubiana 2003 t. 5 s. 309-310 (nota...) szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Doświadczenie wspólnoty. Nowe Książki 2003 nr 3 s. 56-57  szczegóły 
233.książka: Nyczek Tadeusz: Emigranci. 1988 ([Dot. twórcz. pisarzy: S. Barańczak, J. Kott, S. Mrożek, A. Wat, A. Za...) szczegóły 
recenzja: Kontakt 1988 nr 9 s. 102-104  szczegóły 
recenzja: Komendant Tadeusz: Twórczość 1989 nr 4 s. 110-114  szczegóły 
recenzja: Morawiec Elżbieta: Tygodnik Powszechny 1989 nr 3 s. 6  szczegóły 
recenzja: Nasiłowska Anna: Res Publica 1988 nr 12 s. 127-128  szczegóły 
recenzja: [Rogatko Bogdan] Ruszkowski Mikołaj: Kultura [Paryż] 1988 nr 9 s. 142-145  szczegóły 
recenzja: Wybór 1988 nr 20 s. 1  szczegóły 
234.książka: Nyczek Tadeusz: Emigranci. 1988 (Dot. twórczości pisarzy: Stanisław Barańczak, Jan Kott, Sławomir Mroże...) szczegóły 
recenzja: Rajjchijc Biserka: x 1989 ([w czasopiśmie:] Knjizhevna Kritika (Beograd) 1989 nr 2 s. 135-...) szczegóły 
235.książka: Nyczek Tadeusz: Plus nieskończoność. Trzy tercety krytyczne na poezję, teatr i malarstwo oraz solo na głosy mieszane. 1997 ([Zawiera m.in.:] Tercet na poezję: Portret trumienny pierwszy: Zbignie...) szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej: Portrety prywatne. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 18 s. 21  szczegóły 
recenzja: Mayer Jaxa: "Włożyłem kapelusz do klatki i wyszedłem w ptaku na głowie". Teatr 1997 nr 5 s. 56-57  szczegóły 
recenzja: Morawiec Elżbieta: Jak tancerz. Nowe Książki 1997 nr 6 s. 13  szczegóły 
recenzja: R.K.: Literatura 1997 nr 3 s. 59 (nota...) szczegóły 
recenzja: Walaszek Joanna: Galeria autorska Tadeusza Nyczka. Didaskalia 1997 nr 21 s. 78-79  szczegóły 
236.książka: Nycz Ryszard: Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej. 2001 (Wprowadzenie: Literatura jako trop rzeczywistości. * Część pierwsza: "...) szczegóły 
recenzja: Czabanowska-Wróbel Anna: Rzeczywistość utracona i odzyskana. Tygodnik Powszechny 2002 nr 26 s. 15  szczegóły 
recenzja: Czermińska Małgorzata: Od sylwy do epifanii. Na tropach pozatekstowego świata. Teksty Drugie 2003 nr 4 s. 73-80 (z not. o autorce art. na s. 217...) szczegóły 
recenzja: Dziadek Adam: Pamiętnik Literacki 2003 z. 3 s. 242-248  szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 2002 nr 4 s. 212-213 (nota...) szczegóły 
recenzja: Lubaszewska Antonina: Ruch Literacki 2003 z. 1 s. 107-112  szczegóły 
recenzja: Madejski Jerzy: Na tropie. Pogranicza 2002 nr 2 s. 79-89  szczegóły 
recenzja: Orska Joanna: O tym, jak humanizm wypchnięty drzwiami depersonalizacji wraca do badań literackich oknem dekonstrukcji. Kresy 2003 nr 54/55 s. 187-191  szczegóły 
recenzja: Tomczok Paweł: W masce teorii. Fa-Art 2002 nr 3 s. 61-65  szczegóły 
recenzja: Zaleski Marek: Siatka na motyle. Res Publica Nowa 2002 nr 10 s. 95  szczegóły 
237.książka: Obcowanie z wolnością. Dialogi literackie polsko-niemieckie. 1994 ([Zawiera m.in.:] Bożena Chrząstowska: [Wstęp]. - Hans Dieter Zimmerman...) szczegóły 
recenzja: Dziergwa Roman: Obcowanie z wolnością. Arkusz 1995 nr 9 s. 12  szczegóły 
recenzja: Dzikowska Elżbieta: Orbis Linguarum 1996 t. 4 s. 333-336  szczegóły 
recenzja: Teusz Leszek: Trud uczestnictwa w wolności. Zeszyty Karmelitańskie 1994 nr 3/4 s. 169-174 (z not. o aut. art....) szczegóły 
238.książka: Odojewski Włodzimierz: Raptularz krytyczny. Twórcy, dzieła, konteksty. 1994 (I. O twórcach. Szkice portretowe. Refleksje: Słowo o Eugeniu Montalem ...) szczegóły 
recenzja: Fabianowski Andrzej: Wierzę w literaturę. Nowe Książki 1995 nr 5 s. 18  szczegóły 
recenzja: Nowości wydawnicze. Forum Polonijne 1995 nr 5 s. 31  szczegóły 
recenzja: Orłoś Kazimierz: Polecam (Książki spod choinki). Tygodnik Solidarność 1995 nr 1 s. 16 (nota...) szczegóły 
recenzja: Śliwiński Piotr: Miary i sensy. Arkusz 1996 nr 7 s. 12  szczegóły 
239.książka: Okoń Wincenty: Wizerunki sławnych pedagogów polskich. 1993 (Przedmowa. - [Zawiera m.in. szkice:] Aleksander Kamiński - pedagog pra...) szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Mówią Wieki 1994 nr 10/11 s. 111 (not....) szczegóły 
recenzja: Łopatkowa Maria: Sławni niedzisiejsi?. Nowe Książki 1994 nr 9 s. 62  szczegóły 
recenzja: Szczepański Jan: Wizerunki pedagogów. Dziś 1994 nr 7 s. 130-131  szczegóły 
240.książka: Olejniczak Józef: Arkadia i małe ojczyzny. Vincenz, Stempowski, Wittlin, Miłosz. 1992  szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Wygnanie i powrót. Znak 1993 nr 11 s. 120-125 (z not. o Arkadiuszu Bagłajewskim...) szczegóły 
recenzja: Dziadek Adam: Arkadia i małe ojczyzny. Postscriptum 1992 nr 3 s. 51-52  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Andrzej Stanisław: Stąd do Arkadii. Kresy 1994 nr 17 s. 144-146  szczegóły 
recenzja: Krakowiak Małgorzata: Ruch Literacki 1993 z. 6 s. 847-848  szczegóły 
recenzja: Kubicka Jolanta: Arkadia i małe ojczyzny. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 146 s. 8  szczegóły 
recenzja: Or: Odra 1994 nr 5 s. 109  szczegóły 
241.książka: Olejniczak Józef: Emigracje. Szkice, studia, sylwetki. 1999 (Wstęp. - Figury wygnania - sylwetki pisarzy [Stanisław Vincenz, Jerzy ...) szczegóły 
recenzja: Moczkodan Rafał: Rozczarowujące "Emigracje...". Archiwum Emigracji 2000 z. 3 s. 321-322  szczegóły 
242.książka: Opowieść o cynowym raju i kilka innych historii z XX wieku. (Eseje i szkice). 1993 ([Sergiusz Sterna-Wachowiak] SSW: Wprowadzenie. * Sergiusz Sterna-Wacho...) szczegóły 
recenzja: C.P.: Pomerania 1994 nr 12 s. 45 (nota...) szczegóły 
recenzja: Koprowski Jan: Temat: kresy zachodnie. Nowe Książki 1994 nr 9 s. 38  szczegóły 
recenzja: Kraszewski Piotr: Przegląd Zachodni 1995 nr 1 s. 192-195  szczegóły 
243.książka: Orski Mieczysław: Kontestator wśród narodowych znaków. 1989 (Od autora. - Dolina, rzeka, Hypnos [T. Konwicki]. Czas przeszły nie za...) szczegóły 
recenzja: abf: Pomerania 1990 nr 7/8 s. 38  szczegóły 
recenzja: Bugajski Leszek: Kontestator?. Metafora 1991 nr 6/8 s. 114-116  szczegóły 
recenzja: Łukasiewicz Jacek: Tradycje domowe (Trzy książki krytyczne). Odra 1990 nr 6 s. 50-55  szczegóły 
recenzja: Zawada Andrzej: Orski i Łukosz o prozie. Że 1990 nr 4/5 s. 19-24  szczegóły 
244.książka: Ożóg Jan Bolesław: Obrazy świata. Z poezji i prozy polskiej. 1989 ([Wstęp]. - I. Literatura w nowej dobie: Prawda tkwi w człowieku [posta...) szczegóły 
recenzja: Kajtoch Jacek: Gazeta Krakowska 1989 nr 237 s. 3  szczegóły 
recenzja: Kania Kazimierz: Obrazy świata. Słowo Powszechne 1990 nr 242 s. 4  szczegóły 
recenzja: Kawiński Wojciech: Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 10 s. 96-99  szczegóły 
sprostowanie: Ożóg Jan Bolesław: Życie Literackie 1989 nr 23 s. 16 (list do red....) szczegóły 
245.książka: Pacławski Jan: Szkice o współczesnych twórcach literatury. 1998 (Szkice nt. życia i twórczości pisarzy: Gustaw Herling-Grudziński, Krzy...) szczegóły 
246.książka: Pawelec Dariusz: Debiuty i powroty czytane w czas przełomu. 1998 (I. "Zniewolony umysł" Czesława Miłosza - fakt polityczny czy literacki...) szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: Pytania o dziewiątą dekadę. Śląsk 1998 nr 11 s. 74  szczegóły 
recenzja: Maliszewski Karol: Czytanie na wyspie. Twórczość 1998 nr 11 s. 110-112  szczegóły 
recenzja: Poprawa Adam: Dwie perspektywy krytyka. Nowe Książki 1998 nr 10 s. 54  szczegóły 
247.książka: Październik '56. Odwilż i przełom w życiu literackim i kulturalnym Polski. Materiały ogólnopolskiej sesji naukowej, Rzeszów 23-25 września 1996 roku. 1996 (Adam Kulawik: [Wstęp]. * Wojciech Tomasik: Między trasą W-Z a Pałacem ...) szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Wokół październikowego przełomu. Śląsk 1997 nr 4 s. 74  szczegóły 
248.książka: Pieszczachowicz Jan: Smutek międzyepoki. Szkice o literaturze i kulturze. 2000 ([Eseje i artykuły o literaturze i krytyce 1960-1998 na tle społecznym,...) szczegóły 
recenzja: Bugajski Leszek: Krytyk przełomu (Czy międzyepoka jet rzeczywiście smutna?). Aneks Trybuny 2000 nr 129 s. D  szczegóły 
recenzja: Bugajski Leszek: Smutek krytyka. Twórczość 2001 nr 1 s. 121-123  szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: Polski czyściec. Rzecz o Książkach 2000 nr 12 s. E6  szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Opus Magnum Jubilata. Zdanie 2001 nr 1/2 s. 93-94  szczegóły 
recenzja: Faron Bolesław: Smutek międzyepoki. Nowa Polszczyzna 2001 nr 1 s. 66-68  szczegóły 
recenzja: Kuncewicz Piotr: Wieczory z Patarafką [z tego cyklu:] Nie smuć się, Janku. Przegląd 2001 nr 2 s. 16  szczegóły 
recenzja: Lebioda Dariusz Tomasz: Przegląd wydawniczy. Metafora 2001 nr 47/50 s. 290-292  szczegóły 
recenzja: Nyczek Tadeusz: Panorama naszej smutnej międzyepoki. Książki. Gazeta 2000 nr 11 s. 6  szczegóły 
recenzja: Pieszczachowicz Jan: Pola niczyje epoki "zdyszanej". Suplement 2000 nr 12 s. 10-13 (wyw. z autorem książki; także nt. krytyki literackiej i literatury po ...) szczegóły 
recenzja: Poprawa Adam: Kto z postmodernizmem wojuje, ten jest smutny. Nowe Książki 2001 nr 1 s. 18-19  szczegóły 
recenzja: Stabro Stanisław: Krytyka w starym (dobrym) stylu. Odra 2001 nr 2 s. 115-116  szczegóły 
recenzja: Stanuch Stanisław: Smutki. Aneks Trybuny 2000 nr 123 s. H  szczegóły 
recenzja: Witek Halina: Smutek międzyepoki. Śląsk 2001 nr 7 s. 73  szczegóły 
249.książka: Pisać poza rok 2000. Studia i szkice literackie. 2002 (Jerzy Święch: Czy czeka nas nowa periodyzacja literatury współczesnej?...) szczegóły 
250.książka: Pisarki polskie od średniowiecza do współczesności. Przewodnik. 2000 ([M.in. zawiera:] Małgorzata Czermińska: Od "równouprawnienia kobiet" d...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Słownik pisarek polskich. Nowe Książki 2001 nr 4 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Bartkowicz Monika: Kobiety mają głos. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 12 IV s. 8  szczegóły 
recenzja: Budrowska Kamila: Historia literatury polskiej według kobiet. Bibliotekarz Podlaski 2001 nr 2 s. 121-124  szczegóły 
recenzja: Bugajski Leszek: Moje rozczarowania [z tego cyklu:] Wielka Siostra. Aneks Trybuny 2001 nr 139 s. E  szczegóły 
recenzja: Gumkowski Marek: Od strony kobiet = From the women's point of view. Polish Culture 2001 nr 1 s. 12 (tekst równoległy w jęz. polskim i angielskim...) szczegóły 
recenzja: Haas Agnieszka: Wielką poetką była... Odra 2001 nr 11 s. 115-117  szczegóły 
recenzja: Iwasiów Inga: Między framugą patriarchatu a drzwiami feminizmu. Pogranicza 2001 nr 2 s. 106-108  szczegóły 
recenzja: Jarząbek Dorota: Inna strona księżyca czyli Portret kobiety z piórem w dłoni. Topos 2001 nr 6 s. 160-161  szczegóły 
recenzja: Jastrun Tomasz: Literatura kobiet według kobiet. Twój Styl 2001 nr 4 s. 146 (not....) szczegóły 
recenzja: Kofta Krystyna: Czytane pędem albo wcale. Odra 2001 nr 7/8 s. 142 (nt. braku hasła autorki w przewodniku oraz o stosunku Edwarda Balcerza...) szczegóły 
recenzja: Legeżyńska Anna: Inna historia polskiej literatury i nowa historia miłości. Polonistyka 2001 nr 7 s. 432-437  szczegóły 
recenzja: Powalska Franciszka: Pisarki. Arkusz 2001 nr 9 s. 13  szczegóły 
recenzja: Szczot Monika: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2001 t. 8 s. 258-259  szczegóły 
recenzja: Waśkiewicz Andrzej: Mapa miejscami zaklejona. Metafora 2003 nr 51/55(2002/2003) s. 245-247  szczegóły 
recenzja: Wójtowicz Agata: Kobiety w oczach kobiet. Polonistyka 2001 nr 5 s. 312-314  szczegóły 
251.książka: Pisarz na obczyźnie. Praca zbiorowa. 1985  szczegóły 
recenzja: Grol-Prokopczyk Regina: The Polish Review 1989 t. 34 nr 1 s. 84-87  szczegóły 
252.książka: Pisarze emigracyjni. Sylwetki. 1993 (Bolesław Klimaszewski, Wojciech Ligęza: Literatura emigracyjna. Zmiana...) szczegóły 
recenzja: Wolski Jan: Ruch Literacki 1995 z. 1 s. 126-127  szczegóły 
recenzja: Wolski Jan: Sylwetki jedenastu pisarzy emigracyjnych. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 4 s. 164-165  szczegóły 
253.książka: Piskor Stanisław: O tożsamości polskiej. 1988 ([Refleksje w oparciu m.in. o programy i poezję lat 60., Nowej Fali, tw...) szczegóły 
recenzja: Błażejewski Tadeusz: Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 5 s. 148-150  szczegóły 
recenzja: Gosk Hanna: Miesięcznik Literacki 1989 nr 6 s. 135-136  szczegóły 
recenzja: Pawelec Dariusz: Twórczość 1989 nr 9 s. 119-120  szczegóły 
254.książka: Piskor Stanisław: Transfiguracja. Wybór esejów teoretycznych. 1993 ([Eseje z pogranicza teorii i historii sztuki i lit.; m.in. o twórcz. p...) szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: O nowy program awangardy. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 12 s. 20  szczegóły 
recenzja: Węgrzyniakowa Anna: Prognostyk odczytany z ewolucji. Fa-Art 1994 nr 1 s. 63-65  szczegóły 
255.książka: Pogranicza wrażliwości w literaturze i kulturze. Część II: Meandry wrażliwości XX wieku. 1999 ([Cz. 1 pt.: Pogranicza wrażliwości w literaturze dawnej oraz współczes...) szczegóły 
256.książka: Polska narodni mensina na Tesinsku v Ceske republice (1920-1995). 1997 (Karol Daniel Kadłubiec: Nekolik poznamek uvodem [wstęp]. * [Zawiera m....) szczegóły 
omówienie: Bittmar Henryka: O polskiej mniejszości po czesku (Prof. Daniel Kadłubiec: "Staraliśmy się pokazać w tej książce, jaką byliśmy potęgą..."). Głos Ludu 1998 nr 13 s. 1-2  szczegóły 
257.książka: Pomian Krzysztof: W kręgu Giedroycia. 2000 ([Zawiera m.in.:] Od autora. [Jerzy] Giedroyc: sylwetka. - I. Instytut ...) szczegóły 
recenzja: Hofman Iwona: W kręgu Giedroycia. Zeszyty Naukowe Puławskiej Szkoły Wyższej 2001 z. 3 s. 305-308  szczegóły 
recenzja: Kupper Eugeniusz: Świat Giedroycia. Akant 2001 nr 3 s. 38-39  szczegóły 
recenzja: Sowińska Renata: W hołdzie redaktorowi. Twórczość 2001 nr 9 s. 125-128  szczegóły 
recenzja: Szabłowska Monika: W kregu "Kultury". Forum Akademickie 2001 nr 1 s. 63  szczegóły 
258.książka: Poprawa Adam: Formy i afirmacje. (Wstęp. - 1. ([Stanisław] Barańczak i): Bach w samochodzie albo próba k...) szczegóły 
recenzja: Chymkowski Roman: W kręgu historii literatury. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 5 s. 117 (nota...) szczegóły 
recenzja: Orska Joanna: Afirmacją jest forma. Nowe Książki 2003 nr 12 s. 40  szczegóły 
259.książka: Portrety z pamięci. 1985 ([Zawiera m.in.:] J Wolny: Zaczął "Balladą bolkowską" [R. Cabaj]. - Z. ...) szczegóły 
260.książka: Powroty w zapomnienie. Dekada literatury emigracyjnej 1989-1999. 2001 ([Dot. rewizji miejsca literatury emigracyjnej po przełomie 1989 roku. ...) szczegóły 
recenzja: (KM): Książki 2001 nr 9 s. 64 (nota...) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Odchodzi w przeszłość podział na piśmiennictwo krajowe i emigracyjne. Rzecz o Książkach 2001 nr 8 s. E7  szczegóły 
recenzja: Papieski Robert: Aspekty emigracji. Nowe Książki 2002 nr 3 s. 32  szczegóły 
261.książka: Poznańska Maria Wanda: Środowiska inteligencji katolickiej wobec wizji "nowej kultury" u zarania Polski Ludowej. 1993 ([M.in. nt. postawy środowiska literackiego wobec modelu kultury socjal...) szczegóły 
262.książka: Presja i ekspresja. Zjazd szczeciński i socrealizm. 2002 (Wstęp. * Część pierwsza: Polityka - Kultura - Propaganda: Mariusz Zawo...) szczegóły 
recenzja: Krupiński Piotr: Marsz, marsz do lektury. Pogranicza 2002 nr 4 s. 152-154  szczegóły 
263.książka: Prokop Jan: Lata niby-Polski. Literatura, stalinizm, mity polityczne. 1998 (Etyka i Klio [wstęp]. - Markiz Posa i jego potomstwo [Friedrich Schill...) szczegóły 
recenzja: Kopciński Jacek: Szczepionka Prokopa. Nowe Książki 1998 nr 8 s. 19-20  szczegóły 
264.książka: Prokop Jan: Pisarze w służbie przemocy. 1995 (Od autora. - Z perspektywy ofiary [postawy obywateli wobec systemu pol...) szczegóły 
recenzja: Filip Grzegorz: Ciąg dalszy nastąpił. Nowe Książki 1996 nr 7 s. 17  szczegóły 
recenzja: [P.Ś.]: Noty o książkach. Polonistyka 1996 nr 6 s. 376  szczegóły 
265.książka: Prokop Jan: Sowietyzacja i jej maski. PRL w latach stalinowskich. 1997 (Dwa słowa o amnezji [wstęp]. - Zawiłe dróżki kolaboracji [metody pozys...) szczegóły 
recenzja: Filip Grzegorz: Na węzłowej stacji 50 lat temu. Nowe Książki 1997 nr 8 s. 17  szczegóły 
266.książka: Prokop Jan: Wyobraźnia pod nadzorem. Z dziejów literatury i polityki w PRL. 1994 (Wprowadzenie. - Mity fundatorskie Polski Ludowej. Bat i marchewka albo...) szczegóły 
267.książka: Proza, proza, proza... Opowiadania, fragmenty, dramat - słuchowisko, krytyka, eseje, publicystyka, jubileusze, korespondencje z prasy, wspomnienia, kronika. 2002 (Konrad Strzelewicz: Przedsłowie. * Proza [autorów:] Roma Alvarado-Łagu...) szczegóły 
recenzja: Łanocha Dariusz: Jaka proza, taka groza. Literacki skandalik rozgrzał miasto. Trybuna 2002 nr 294 s. 4 (dot. m.in. sprzeciwu części członków krakowskiego oddziału Związku Lit...) szczegóły 
recenzja: Pieszczachowicz Jan: Hańba prezesa. Polityka 2003 nr 1 s. 70  szczegóły 
nawiązanie: Nowomiejski Konrad: Hańba prezesa. Polityka 2003 nr 3 s. 87  szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: Hańba krakowska. Aneks Trybuny 2003 nr 252 s. A, C (polemika ze szkicem Konrada Strzelewicza "Hańba domowa"...) szczegóły 
polemika: Małachowski Aleksander: Krakowska hańba. Przegląd 2003 nr 19 s. 78 (felieton...) szczegóły 
polemika: Markiewicz Henryk: Krakowska hańba. Przegląd 2003 nr 21 s. 66 (list do redakcji...) szczegóły 
nawiązanie: Żuliński Leszek: Czarne dziury [z tego cyklu:] Typowy polski felieton. Aneks Trybuny 2003 nr 258 s. D  szczegóły 
polemika: Markiewicz Henryk: Jeszcze o liście 53. Aneks Trybuny 2003 nr 260 s. C  szczegóły 
268.książka: Proza, proza, proza... (Opowiadania, fragmenty, eseje, notatki). 1997 ([Utwory prozaików związanych z oddziałem krakowskim Związku Literatów ...) szczegóły 
recenzja: Koźniewski Kazimierz: Zamiast. Trybuna 1997 nr 262 s. 11 (nota...) szczegóły 
269.książka: Proza, proza, proza... (Opowiadania, fragmenty, eseje, notatki). 1995 ([Utwory pisarzy - członków Krakowskiego Oddziału Związku Literatów Pol...) szczegóły 
recenzja: Almanach prozy. Magdalenka Literacka 1995 nr 13/14 s. 5 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kalina Józef: Miniproza z Krakowa. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 49 s. 21  szczegóły 
recenzja: Koźniewski Kazimierz: Piękne świadectwo.... Wiadomości Kulturalne 1997 nr 12/13 s. 34  szczegóły 
270.książka: Proza, proza, proza... (Opowiadania, fragmenty, eseje, notatki). 1998 ([Utwory prozaików związanych z oddziałem krakowskim Związku Literatów ...) szczegóły 
recenzja: kmw: "Proza, proza proza..." w cyfrach. Koniec Wieku 1999 nr 12/13 s. 124-126  szczegóły 
recenzja: Stanuch Stanisław: Wizytówka. Aneks Trybuny 1998 nr 28 s. 7  szczegóły 
271.książka: Proza, proza, proza (Opowiadania, fragmenty, eseje, notatki). 1996 ([Teksty prozaików związanych z krakowskim oddziałem Związku Literatów ...) szczegóły 
272.książka: Proza, proza, proza... Opowiadania, fragmenty, krytyka, eseje, publicystyka, felietony, korespondencje, wspomnienia, kronika. 2000 (Konrad Strzelewicz: Przedsłowie. * Proza [autorów:] Emil Biela, Jerzy ...) szczegóły 
273.książka: Proza, proza, proza... Opowiadania, fragmenty, krytyka, eseje, publicystyka, jubileusze, korespondencje, wspomnienia, kronika. 2001  szczegóły 
recenzja: Stępień Marian: Suplement 2002 nr 1 s. 20-21 (fragm. wystąpienia podczas "Choinki literackiej" w Krakowie, grudzień ...) szczegóły 
recenzja: wep: Galeria 2002 nr 3 s. 90 (nota...) szczegóły 
274.książka: Proza, proza, proza... Opowiadania, fragmenty, krytyka, eseje, publicystyka, notatki. 1999 (Konrad Strzelewicz: Przedsłowie. * [Utwory prozaików związanych z oddz...) szczegóły 
recenzja: Chyczyński Stanisław: Piąty tom prozy. Radostowa 2001 nr 4/6 s. 46-47  szczegóły 
recenzja: Hłond Jerzy: Roczniki. Akant 2001 nr 6 s. 38-39  szczegóły 
recenzja: Stanuch Stanisław: Proza, która stała się poezją. Aneks Trybuny 2000 nr 84 s. 7  szczegóły 
275.książka: Prymas Wyszyński a kultura katolicka. 2002 ([Tom pokonferencyjny sesji organizowanej przez Katedrę Literatury Pols...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 145-146 (nota...) szczegóły 
276.książka: Przełomy: rok 1956. Studia i szkice o polskiej literaturze współczesnej. 1996 (Włodzimierz Wójcik: Słowo wstępne (Od "odwilży" do przełomu październi...) szczegóły 
recenzja: Filip Grzegorz: Czterdzieści lat i nic. Nowe Książki 1997 nr 3 s. 45  szczegóły 
recenzja: Gosk Hanna: Porządkowanie panoramy literatury współczesnej. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 3 s. 177-178  szczegóły 
recenzja: Nowicki Bogdan: Wiosna w październikowym przebraniu. Opcje 1997 nr 2 s. 118-120  szczegóły 
277.książka: ...przez oko ...przez okno. Wybór materiałów z IX Wspólnej Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów. 1998 (Krystyna Kłosińska: Niewidzące oko [płciowy charakter patrzenia bohate...) szczegóły 
recenzja: Gała Gabriela: Przez okno. Opcje 1998 nr 2 s. 117-118  szczegóły 
recenzja: Iwasiów Inga: Wspólne podglądanie albo podróż na Śląsk. Pogranicza 1998 nr 2 s. 130-131  szczegóły 
278.książka: Przez znaki - do człowieka. 1997 ([Dedykacja:] Profesorowi Edwardowi Balcerzanowi w sześćdziesięciolecie...) szczegóły 
recenzja: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Księgi Balcerzanowskie?. Nowe Książki 1998 nr 7 s. 10-11  szczegóły 
279.książka: Przybylski Ryszard Kazimierz: Wszystko inne. Szkice o literaturze, sztuce i kulturze współczesnej. 1994 (Od autora. * Destrukcje: Drzewo albo zagubiona księga [Wiesław Myśliws...) szczegóły 
recenzja: Gaul Jerzy: Diagnoza współczesnej kultury. Przegląd Powszechny 1997 nr 5 s. 247-250  szczegóły 
recenzja: Kiec Izolda: Jak popsuć zabawę ludożercom. Kresy 1995 nr 23 s. 160-163  szczegóły 
recenzja: Łuszczykiewicz Piotr: Pochwała wielości, czyli... "Wszystko inne" Ryszarda K. Przybylskiego. Twórczość 1996 nr 5 s. 132-135  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Krytyk wśród znaków kultury. Nowe Książki 1995 nr 3 s. 40  szczegóły 
recenzja: Tomsia Teresa: Bliżej sztuki życia. Gazeta Malarzy i Poetów 1995 nr 3 s. 23  szczegóły 
recenzja: Wolski Jan: Zaproszenie do dyskusji. Nowy Nurt 1995 nr 2 s. 13  szczegóły 
280.książka: Pysiak Krzysztof: Przecena dla młodej literatury. 1988 (Od autora. - Zamiast wstępu. - I. Wokół "młodej prozy": Pięć debiutów ...) szczegóły 
recenzja: Bednarczyk Ryszard: O przecenianiu literatury. Życie Literackie 1989 nr 15 s. 12 (z fot. autora książki...) szczegóły 
recenzja: Pawelec Dariusz: Autograf 1989 nr 5 s. 57  szczegóły 
281.książka: Pyszny Joanna: Boje na łamach. Pisarze i literatura w prasie polskiej lat pięćdziesiątych XX wieku. Szkice. 2002 ("Przezwyciężanie błędów i braków." O trzech samokrytykach pisarzy z ro...) szczegóły 
recenzja: Zawodniak Mariusz: Jeszcze o samokrytyce (i czymś ponadto). Blok 2002 nr 1 s. 207-213  szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Książki 2002 nr 9 s. 54 (nota...) szczegóły 
282.książka: Pytasz Marek: Kilka opowieści o niektórych dolegliwościach bycia poetą emigracyjnym i inne historie. 2000 (Dalekie światy wolności łączy samotność żywiołów [wstęp]. - Oddajcie n...) szczegóły 
recenzja: Nowacki Dariusz: W sosie słodko-kwaśnym. Res Publica Nowa 2001 nr 2 s. 91-93  szczegóły 
recenzja: Szałasta-Rogowska Bożena: Opowieści emigracyjne. Śląsk 2001 nr 2 s. 74  szczegóły 
recenzja: Śmieja Florian: Problemy badacza literatury emigracyjnej. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 14 s. 4  szczegóły 
283.książka: Raczek Tomasz: Karuzela z Madonnami. 57 bardzo zakręconych kobiet. 2003 ([Zawiera wywiady z aktorkami, reżyserkami, pisarkami, autorkami tekstó...) szczegóły 
recenzja: Raczek Tomasz: Ekran osobisty [z tego cyklu:] Nagie madonny. Wprost 2003 nr 48 s. 73 (m.in. nt. książki...) szczegóły 
artykuł: Madonny bez Madonny. Wprost 2003 nr 49 s. 103 (nota...) szczegóły 
284.książka: Reich-Ranicki Marcel: Erst leben, dann spielen. Ueber polnische Literatur.  szczegóły 
recenzja: Bochenek Zbigniew: Odgrzewane kotlety Reicha-Ranickiego (Nowe dzieło "papieża" niemieckiej krytyki literackiej stałoby się wydarzeniem - gdyby ukazało się 40 lat temu). Przekrój 2002 nr 21 s. 55  szczegóły 
recenzja: Glensk Joachim: Kwartalnik Opolski 2002 nr 4 s. 99-104  szczegóły 
recenzja: Krzemiński Adam: Przeciętna, nieprzekładalna. Polityka 2002 nr 20 s. 55  szczegóły 
recenzja: Skibińska Joanna: Bez taryfy ulgowej. Marcel Reich-Ranicki o literaturze polskiej. Tygodnik Powszechny 2002 nr 18 s. 15  szczegóły 
nawiązanie: Techmańska Anna: Literatura i gusta. Tygodnik Powszechny 2002 nr 26 s. 4 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Sowula Grzegorz: Racje Reich-Ranickiego (Echo literatury polskiej w Niemczech). Książki 2002 nr 8 s. 18 (nota...) szczegóły 
285.książka: Religijne aspekty literatury polskiej XX wieku. 1997 ([Słowo wstępne. Erazm Kuźma: Człowiek wobec Boga, religii i Kościoła w...) szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 381-382 (not ...) szczegóły 
recenzja: Ołdakowska-Kuflowa Mirosława: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1999 r. 42 nr 3/4 s. 212-216  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Religijne aspekty. Pogranicza 1998 nr 3 s. 121-124  szczegóły 
286.książka: Rosner Edmund: Literatura polska z czeskiego Śląska. Rozprawy, szkice, wspomnienia. 1995 (1. Literatura polska na Śląsku Cieszyńskim (do roku 1920) [m.in. o twó...) szczegóły 
recenzja: CER: Literackie Zaolzie. Trybuna 1996 nr 70 s. 13  szczegóły 
recenzja: (kark): Śląsk 1996 nr 1 s. 73 (nota...) szczegóły 
recenzja: Korzenny Jan: O literaturze poskiej na Zaolziu. Głos Ludu 1995 nr 147 s. 3  szczegóły 
recenzja: Nowości wydawnicze. Forum Polonijne 1995 nr 4 s. 30 (nota...) szczegóły 
recenzja: (Saw): O literaturze Zaolzia. Głos Ludu 1995 nr 91 s. 3  szczegóły 
recenzja: Toman Tadeusz: Literatura polska z czeskiego Śląska. Zwrot 1995 nr 10 s. 63-64  szczegóły 
recenzja: Zielonka Zbigniew: Nadolziańskie inspiracje. Sycyna 1997 nr 9 s. 15  szczegóły 
287.książka: Rozmowy na koniec wieku. 1997 (Marian Stala: Koniec wieku, potrzeba mądrości [wstęp]. * [Zawiera m.in...) szczegóły 
recenzja: Bartkowicz Monika: Mądrości na koniec wieku. Życie 1998 nr 9 s. 9 (nota...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: U schyłku wieku. Tygodnik Powszechny 1997 nr 51/52 s. 18  szczegóły 
recenzja: Franaszek Andrzej: 19:0 ("Rozmowy na koniec wieku"). Tygodnik Powszechny 1998 nr 1 s. 12  szczegóły 
recenzja: Jastrun Tomasz: Intelektualiści w jednym koszyku. Plus Minus 1998 nr 2 s. 13-14  szczegóły 
recenzja: Kozik Ryszard: Apokalipsa to banał. Gazeta Wyborcza 1998 nr 6 s. 11  szczegóły 
recenzja: Merta Tomasz: Gdzie jest ocalenie?. Życie z Książkami 1998 nr z 16 XII s. 4  szczegóły 
recenzja: Nowotarska Róża: Zatrzymajmy się na chwilę.... Przegląd Polski = Polish Review 1998 nr z 19 VI s. 4  szczegóły 
recenzja: Oramus Marek: Pod koniec wieku. Nowa Fantastyka 1998 nr 6 s. 69  szczegóły 
recenzja: Przegląd Polski = Polish Review 1998 nr z 16 I s. 3 (not. nt. promocji książki w Krakowie...) szczegóły 
recenzja: Sieradzki Jacek: Na koniec wieku - albo i na kiedy indziej. Nowe Książki 1998 nr 3 s. 14-15  szczegóły 
recenzja: Zarębianka Zofia: Rodaków rozmowy w obliczu końca. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1998 nr 5/6 s. 185-187  szczegóły 
recenzja: Zawadzki Paweł: A ZNAK będzie Wam dany.... Tydzień 2002 nr 1 s. 16 (fel....) szczegóły 
288.książka: Rozmowy na koniec wieku. [T.] 2. 1998 ([Zawiera m.in.:] Gustaw Herling-Grudziński o Sądzie Ostatecznym. Kryst...) szczegóły 
recenzja: (el): Rozmowy końca wieku. Przegląd Tygodniowy 1998 nr 51 s. 24 (nota...) szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Poszukiwania. Tygodnik Powszechny 1999 nr 3 s. 13  szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 2002 nr 3 s. 192 (nota...) szczegóły 
recenzja: Literatura 1999 nr 1 s. 60 (not....) szczegóły 
recenzja: Osica Janusz: Wiadomości Historyczne 1999 nr 2 s. 124  szczegóły 
recenzja: Rutkiewicz Ignacy: Koniec wieku koniec świata?. Odra 1999 nr 10 s. 115-117  szczegóły 
recenzja: Środa Magdalena: O humanistyce. Nowe Książki 1999 nr 3 s. 30  szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Piotr: Prowiant dla argonautów. Tygodnik Powszechny 1999 nr 8 s. 12  szczegóły 
recenzja: Zarzycka Justyna: Plan lekcji. Przekrój 1999 nr 4 s. 38  szczegóły 
recenzja: Zawadzki Paweł: A ZNAK będzie Wam dany.... Tydzień 2002 nr 1 s. 16 (fel....) szczegóły 
artykuł: Sadecki Jerzy: Dotkliwa niesprawiedliwość. Rzeczpospolita 1998 nr 288 s. 22 (relacja ze spotkania - promocji książki w Krakowie, XII 1998...) szczegóły 
289.książka: Rozmowy na koniec wieku. [T.] 3. 1999 ([Zawiera m.in.:] Wojciech Marczewski o najważniejszej ze sztuk. Stefan...) szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 2002 nr 3 s. 192 (nota...) szczegóły 
recenzja: Jastrun Tomasz: Pisarze rozmowni. Polityka 2000 nr 9 s. 64-65  szczegóły 
recenzja: Zawadzki Paweł: A ZNAK będzie Wam dany.... Tydzień 2002 nr 1 s. 16 (fel....) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 31 (nota...) szczegóły 
290.książka: Rozmowy na nowy wiek. 1. 2002  szczegóły 
291.książka: Rozmowy na nowy wiek. 1. 2001 ([Zawiera wywiady; m.in:] Maria Janion o duszy. Jerzy Szacki o narodach...) szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 2002 nr 3 s. 192 (nota...) szczegóły 
recenzja: (JAW): Polityka 2001 nr 49 s. 54 (nota...) szczegóły 
recenzja: (JGI): Przekrój 2001 nr 48 s. 72 (nota...) szczegóły 
recenzja: K.M.: Pora do szkoły. Rzeczpospolita 2001 nr 280 s. A 14 (sprawozdanie z promocji książki w Warszawie 27 XI 2001...) szczegóły 
recenzja: MG: Przewodnik Weekend 2002 nr 5 s. 13 (nota...) szczegóły 
recenzja: Mikos Marek: Pytania pozostały. Gazeta Wyborcza 2001 nr 278 s. 17  szczegóły 
recenzja: Sadecki Jerzy: Współczesny Polak będzie osądzony. Rzeczpospolita 2001 nr 277 s. A 11 (zapowiedź promocji książki w Warszawie...) szczegóły 
recenzja: Tatarkiewicz Anna: Romantyzm histerią podszyty?. Aneks Trybuny 2002 nr 187 s. A, D  szczegóły 
recenzja: TOCH: Rozmowy na nowy wiek. Magazyn z Książkami 2002 nr 2 s. 36  szczegóły 
recenzja: Wójcik Michał: Współczesny Polak nie posiedzi. Przekrój 2001 nr 49 s. 34-35 (sprawozdanie z procesu sądowego zorganizowanego w ramach promocji ksią...) szczegóły 
recenzja: Zawadzki Paweł: A ZNAK będzie Wam dany.... Tydzień 2002 nr 1 s. 16 (fel....) szczegóły 
recenzja: Zeszyty Literackie 2002 nr 78 s. 206 (not. o prezentacji książki w Teatrze Małym w Warszawie, 28 XI 2001...) szczegóły 
292.książka: Rozumieć świat przez teksty kultury. Materiały studenckiej sesji naukowej, Siedlce 6 XI 2000 r.. 2001 ([Zawiera m.in.:] Andrzej Borkowski: Wprowadzenie do tematu. - Tomasz C...) szczegóły 
293.książka: Różnorodność inspiracji kulturowych w literaturze. Materiały z sesji literackiej Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. 1995 ([Materiały z sesji odbytej w Katowicach, 14 X 1994:] Jan Strządała: [W...) szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Kulturowe inspiracje i wyzwania. Śląsk 1996 nr 1 s. 72  szczegóły 
294.książka: Sarzyński Piotr, Wolny Maja: Kronika śmierci przedwczesnych. 2000 ([Zawiera artykuły poświęcone m.in.:] Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeus...) szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Przedwcześnie zmarli artyści. Aneks Trybuny 2001 nr 132 s. E  szczegóły 
recenzja: K.M.: Magazyn Literacki 2000 nr 12 s. 53 (nota...) szczegóły 
recenzja: MAC: Młoda śmierć. Magazyn z Książkami 2001 nr 1 s. 15  szczegóły 
recenzja: (MS): Przekrój 2001 nr 14 s. 68 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wróblewski Janusz: Lodowaty uśmiech. Polityka 2001 nr 4 s. 57  szczegóły 
295.książka: Sawicka Elżbieta: Przystanek Europa. Rozmowy nie tylko o literaturze. 1996 ([Wywiady przeprowadzone w latach 1990-1996 m.in. z pisarzami: Sergiusz...) szczegóły 
recenzja: Brudnicki Jan Z.: Egzamin z Europy Środkowej. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 11 s. 20  szczegóły 
recenzja: Paźniewski Włodzimierz: Gra intelektów. Nowe Książki 1997 nr 5 s. 40  szczegóły 
recenzja: Zagańczyk Marek: Zeszyty Literackie 1997 nr 59 s. 138 (z not. o Marku Zagańczyku na s. 173...) szczegóły 
recenzja: Zyman Edward: Piękna, trudna sztuka rozmowy. Przegląd Polski = Polish Review 1997 nr z 8 V s. 2  szczegóły 
296.książka: Siatecki Alfred: Znaki graficzne. 1988 ([Reportaże dotyczące pisarzy: H. Bereza, S. Flukowski, W. Korsak, J. O...) szczegóły 
recenzja: Buck Andrzej: Nadodrze 1989 nr 22 s. 6  szczegóły 
recenzja: J.M..: Tygodnik Ludowy 1989 nr 34 s. 6  szczegóły 
recenzja: Kubicka Jolanta: Słowo Powszechne 1989 nr 179 s. 4  szczegóły 
recenzja: Łukaszewicz Zenon: Gazeta Lubuska 1989 nr 101 s. 4  szczegóły 
recenzja: (zuz): Świat Książki 1989 nr 1 s. 17  szczegóły 
297.książka: Siedlecka Joanna: Wypominki. 1996 (Od Autorki. Życie towarzyskie i uczuciowe - Leopold Tyrmand. Ojciec - ...) szczegóły 
recenzja: Dworak Tadeusz: Od Tyrmanda do Struga. Myśl Polska 1997 nr 10 s. 11  szczegóły 
recenzja: E.S.: Co nie jest biografią... Przegląd Polski = Polish Review 1997 nr z 16 I s. 3  szczegóły 
recenzja: Jochymek Renata: Portrety w sepii. Śląsk 1997 nr 10 s. 76  szczegóły 
recenzja: J.R.K.: Literackie reportaże Joanny Siedleckiej. Rzeczpospolita 1997 nr 4 s. 26  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Jak było naprawdę?. Rzeczpospolita 1996 nr 303 s. 27  szczegóły 
recenzja: Morawiec Elżbieta: Album rodzinny. Nowe Książki 1997 nr 3 s. 43  szczegóły 
recenzja: Siedlecka Joanna: Pamięć jest formą miłości. Przegląd Tygodniowy 2000 nr 4 s. 19 (Wyw. nt. bohaterów "Wypominków"; z fot. Joanny Siedleckiej; rozm. Kazi...) szczegóły 
recenzja: Szletyńska Maria: "Prywatność publiczna". Polityka 1997 nr 13 s. 50 (list do red....) szczegóły 
sprostowanie: Wierzbicki Zbigniew T.: "Wypominki" do wypomnienia. Kultura [Paryż] 1998 nr 11 s. 146-147  szczegóły 
298.książka: Siedlecka Joanna: Wypominków ciąg dalszy. 1999 (Przyjaciel wesołego diabła - Kornel Makuszyński. Dwa pogrzeby poety - ...) szczegóły 
recenzja: Groński Ryszard Marek: Zwis myśli. Polityka 2000 nr 7 s. 93  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Czyściec niepamięci. Plus Minus 2000 nr 2 s. 3  szczegóły 
polemika: Chociłowski Jerzy: Plus Minus 2000 nr 5 s. D8 (list do redakcji; z odp. redakcji...) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Sprawić przyjemność cieniowi. Magazyn Literacki 2000 nr 2 s. 3-4  szczegóły 
recenzja: Nowacka Ewa: Drodzy nieobecni czyli wypominki. Nowe Książki 2000 nr 5 s. 24-25  szczegóły 
recenzja: Nowicki Maciej: Plotkarka. Życie 2000 nr 31 s. 17  szczegóły 
recenzja: Wypominki. Przegląd Tygodniowy 2000 nr 4 s. 19  szczegóły 
recenzja: Zapert Tomasz Zbigniew: Życie 2000 nr 8 s. 8  szczegóły 
299.książka: Siemaszko Piotr: Świat obrazu - obraz świata. Przestrzenie pograniczne w pisarstwie G. Herlinga-Grudzińskiego, Z. Herberta i J. Czapskiego. 2000 (Wstęp. W stronę światła (O Gustawie Herlingu-Grudzińskim). W stronę id...) szczegóły 
recenzja: Zygielski Zbigniew: Przegląd Bydgoski 2001 r. 12 s. 150 (not....) szczegóły 
300.książka: [Skalmowski Wojciech] Broński Maciej: Teksty i preteksty. 1981  szczegóły 
recenzja: Śliwiński Piotr: Szkice do portretu krytyka (Skalmowski jako Broński). Arkusz 1992 nr 13 s. 3  szczegóły 
301.książka: Skudrzykowa Aldona, Sławkowa Ewa, Witosz Bożena, Wojtak Maria: Style literatury (po roku 1956). 2003 ([Dot. niektórych tendencji stylistycznych w tekstach literackich z lat...) szczegóły 
302.książka: Słabek Henryk: Intelektualistów obraz własny w świetle dokumentów autobiograficznych. 1944-1989. 1997 (Wstęp. - [M.in. dotyczy pisarzy:] Jerzy Andrzejewski, Jacek Bocheński,...) szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: "Kolaboranci" czy pozytywni organicznicy? (Polscy intelektualiści po 1945 roku). Trybuna 1997 nr 294 s. 9  szczegóły 
recenzja: (DJ): Acta Poloniae Historica 1998 t. 77 s. 202 (not. w jęz. angielskim...) szczegóły 
recenzja: Filler Witold: "Intelektualistów obraz własny". Nowe Kontrasty 1997 nr 8 s. 30  szczegóły 
recenzja: Frejman Paweł: Królestwo Poloniusza?. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 29 s. 5  szczegóły 
recenzja: JG: Chronić gnidy! (Polskie!!!). Znak 1998 nr 8 s. 178-179  szczegóły 
recenzja: Koźniewski Kazimierz: Pierwszy sprawiedliwy. Dziś 1997 nr 12 s. 130-133  szczegóły 
recenzja: Markiewicz Władysław: Autowizerunki intelektualistów polskich. Kultura Wsi 1997 nr 2 s. 184-186  szczegóły 
recenzja: Markiewicz Władysław: Polscy intelektualiści. Nowe Książki 1997 nr 12 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Morawiec Elżbieta: Życie 1997 nr 191 s. 10  szczegóły 
recenzja: (m): Śląsk 1997 nr 11 s. 78 (nota...) szczegóły 
recenzja: Słomkowski Zygmunt: We własnym lustrze (Intelektualiści lat 1944-1989). Trybuna 1997 nr 146 s. 8  szczegóły 
recenzja: Strzembosz Tomasz: Hańby domowej - ciąg dalszy. Tygodnik Solidarność 1997 nr 37 s. 18-19  szczegóły 
recenzja: Szczepański Jan: Monografia pamiętnikoznawcza o rolach intelektualistów. Kultura Wsi 1997 nr 2 s. 187-189  szczegóły 
recenzja: Toeplitz Krzysztof Teodor: Hamlet, Poloniusz i Rosencrantz. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 26 s. 6-7  szczegóły 
recenzja: Trznadel Jacek: Nowe szaty komunizmu. Arcana 1997 nr 4 s. 159-162  szczegóły 
recenzja: Zychowicz Jacek: Hamlet bez dworu. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 27 s. 10  szczegóły 
recenzja: Żukrowski Wojciech: Każdy za siebie. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 30 s. 10  szczegóły 
artykuł: Jakubczak Franciszek: Konwersatorium w Konstancinie dotyczące autowizerunków intelektualistów. Kultura Wsi 1997 nr 1 s. 209-215 (sprawozdanie z Konwersatorium Pamiętnikoznawstwa, poświęconego publika...) szczegóły 
303.książka: Smulski Jerzy: Od Szczecina do... Października. Studia o literaturze polskiej lat pięćdziesiątych. 2002 (Od autora. Ciągłość czy kataklizm? O cezurze roku 1949 w procesie lite...) szczegóły 
recenzja: Bielska-Krawczyk Joanna: Martwa natura z Trybuną Ludu. Blok 2003 nr 2 s. 243-246  szczegóły 
recenzja: Mizerkiewicz Tomasz: Apetyt na socrealizm. Nowe Książki 2002 nr 12 s. 41  szczegóły 
recenzja: Pietrzak Marcin: Zagadnienia Rodzajów Literackich 2003 t. 46 s. 259-264  szczegóły 
304.książka: Soduła Antoni: Szkice o sztuce i kulturze. 1999 ([Zawiera m.in.:] Wspomnienie o Tadeuszu Kantorze. Wiejski Teatr Religi...) szczegóły 
recenzja: Chojnowski Zbigniew: Silva rerum z Lutr na Warmii. Borussia 2001 nr 23 (2000/2001) s. 189-190  szczegóły 
305.książka: Sommer Piotr: Smak detalu i inne ogólniki. 1995 (Dopisane później [wstęp]. - Niespodziewana lekcja [Tragarze zdań. Anto...) szczegóły 
recenzja: Baran Marcin: Smak uczciwości. Ex Libris 1996 nr 98 s. 11-12  szczegóły 
recenzja: [Broński M.] właśc. Wojciech Skalmowski: Bezpośredniość. Kultura [Paryż] 1996 nr 3 s. 149-152  szczegóły 
recenzja: Burska Lidia: Smak detalu. Res Publica Nowa 1996 nr 5 s. 58-59  szczegóły 
recenzja: Chojnacki Robert W.: Lekcja pana Sommera. Studium 1996 nr 4 s. 171-175 (z not. o Robercie W. Chojnackim na s. 185...) szczegóły 
recenzja: Hamkało Marcin: Zoil Sommer. Odra 1996 nr 9 s. 123-124  szczegóły 
recenzja: Lisowski Krzysztof: Odruch miarkowanej niezgody. Rzeczpospolita 1996 nr 31 s. 25  szczegóły 
recenzja: Majeran Tomasz: Zapach hurtu i inne okólniki. Nowy Nurt 1996 nr 6 s. 11  szczegóły 
recenzja: Skrendo Andrzej: Detale, ogólniki i takt. Pogranicza 1996 nr 3 s. 116-119  szczegóły 
recenzja: Śliwiński Piotr: Namiętny i uświadomiony. Nowe Książki 1996 nr 5 s. 19  szczegóły 
recenzja: Umińska Bożena: Chce, śmie, może. Ex Libris 1996 nr 95 s. 12  szczegóły 
306.książka: Sporne postaci literatury współczesnej. Kontynuacje. 1996 (Alina Brodzka, Lidia Burska: Słowo wstępne. * Małgorzata Baranowska: ...) szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1996 t. 3 s. 353 (not....) szczegóły 
recenzja: (m): Śląsk 1996 nr 10 s. 72 (nota...) szczegóły 
recenzja: Nowacki Dariusz: Po raz trzeci. Fa-Art 1996 nr 4 s. 78-79  szczegóły 
recenzja: Pasterski Janusz: "Nowofalowy Skamander", czyli spornych postaci szereg trzeci. Fraza 1997 nr 15 s. 234-238  szczegóły 
recenzja: [P.Ś.]: Polonistyka 1996 nr 10 s. 697  szczegóły 
recenzja: Skrendo Andrzej: Sporna literatura - i co dalej?. Teksty Drugie 1997 nr 1/2 s. 113-131  szczegóły 
recenzja: Śliwiński Piotr: Sporne, wartościowe. Nowe Książki 1996 nr 11 s. 38  szczegóły 
307.książka: Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. 1994 (Słowo wstępne. * Jan Walc: Władysław Broniewski wobec września [dot. u...) szczegóły 
recenzja: Brudnicki Jan Z.: Powtórka z klasyków. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 5 s. 20  szczegóły 
recenzja: Czachowska Agnieszka: Sporne potrzeby polonistów. Twórczość 1996 nr 4 s. 146-149  szczegóły 
recenzja: Czapliński Przemysław: Szczęściarze, albo o nurtach krytyki współczesnej. Kresy 1995 nr 21 s. 95-99  szczegóły 
recenzja: Kaliszewski Wojciech: Bezspornie. Życie Warszawy 1994 nr 160 s. 5  szczegóły 
recenzja: Nowacki Dariusz: Spory zastępcze. Fa-Art 1994 nr 3 s. 64-65  szczegóły 
recenzja: Orski Mieczysław: Spory o sporność. Odra 1994 nr 9 s. 113-115  szczegóły 
recenzja: Piasecki Marcin: Owoc i żywot. Gazeta Wyborcza 1994 nr 180 s. 7  szczegóły 
recenzja: Pietrych Piotr: Ruch Literacki 1995 z. 6 s. 780-783  szczegóły 
recenzja: Skórzyński Piotr: Rozrachunkowe kłopoty. Nowe Książki 1994 nr 12 s. 42-43  szczegóły 
recenzja: Skrendo Andrzej: Sporna literatura - i co dalej?. Teksty Drugie 1997 nr 1/2 s. 113-131  szczegóły 
recenzja: Wołowiec Grzegorz: Pamiętnik Literacki 1995 z. 3 s. 163-172  szczegóły 
recenzja: Wyka Marta: Tekst, autor, postać. Dekada Literacka 1994 nr 14/15 s. 5  szczegóły 
recenzja: Zawada Andrzej: Sporne postaci, bezsporne dzieła?. Tygodnik Powszechny 1994 nr 39 s. 12  szczegóły 
sprostowanie: Gumkowski Marek: Tygodnik Powszechny 1994 nr 46 s. 13  szczegóły 
308.książka: Sporne postaci polskiej literatury współczesnej. Następne pokolenie. 1995 (Jan Tomkowski: Marek Hłasko jako bajkopisarz. - Anna Nasiłowska: Ciemn...) szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1995 t. 2 s. 207-208 (notka...) szczegóły 
recenzja: Melkowski Stefan: Literatura - sporne zjawisko. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 40 s. 12  szczegóły 
recenzja: (m): Śląsk 1996 nr 5 s. 72 (nota...) szczegóły 
recenzja: Nowacki Dariusz: Panorama mimo woli. Nowy Nurt 1995 nr 15 s. 5  szczegóły 
recenzja: Or: Odra 1995 nr 12 s. 120  szczegóły 
recenzja: Pietrych Piotr: Ruch Literacki 1995 z. 6 s. 780-783  szczegóły 
recenzja: Skrendo Andrzej: Sporna literatura - i co dalej?. Teksty Drugie 1997 nr 1/2 s. 113-131  szczegóły 
309.książka: Sporne sprawy polskiej literatury współczesnej. 1998 (Alina Brodzka: Słowo wstępne. *[Materiały z sesji naukowej "Literatur...) szczegóły 
recenzja: Ligęza Wojciech: Dwie dekady. Nowe Książki 1999 nr 9 s. 28  szczegóły 
recenzja: Rżany Rafał: Z okopów na giełdę. Nowa Okolica Poetów 1999 nr 3 s. 242-245  szczegóły 
recenzja: Skrendo Andrzej: Spór czwaty: literatura polska 1975-1995. Teksty Drugie 1999 nr 3 s. 94-102  szczegóły 
310.książka: Stanik Stanisław: Buntownicy i konformiści. 1997 (Zdzisław Antolski: Wstęp. * [Szkice:] Irena Sławińska. Zbigniew Raszew...) szczegóły 
recenzja: Stanik Stanisław: Znani i mniej znani. Myśl Polska z Książką 1997 nr 7 s. 3 (wywiad z autorem; rozm. Romuald Falkiewicz...) szczegóły 
311.książka: Stanik Stanisław: Pisarze mówią. 1999 (Wywiady z pisarzami: Zdzisław Antolski, Halina Auderska, Lesław M. Bar...) szczegóły 
recenzja: Koryś Zdzisław: Pisarzy przepytywanie. Myśl Polska o Kulturze 2000 nr 2 s. 3  szczegóły 
recenzja: Lisowski Krzysztof: Życie codzienne literatury polskiej. Nowe Książki 2000 nr 5 s. 24-25  szczegóły 
recenzja: Siemaszko-Zielińska Wiesława: Złączeni pasją tworzenia. Akant 2000 nr 4 s. 33-34  szczegóły 
312.książka: Stanik Stanisław: Szkice krytyczne. 1999 (Kto otruł Mickiewicza? [spekulacje nt. przyczyny śmierci poety]. Cypri...) szczegóły 
recenzja: Lisowski Krzysztof: Życie codzienne literatury polskiej. Nowe Książki 2000 nr 5 s. 24-25  szczegóły 
recenzja: Mazur Piotr: Nie tylko krytycznie. Nasz Dziennik 2000 nr 1 s. 11  szczegóły 
313.książka: Stare i nowe w literaturze najnowszej. Z problemów literatury polskiej po 1945 roku. Materiały z sesji naukowej, Prądocin koło Bydgoszczy 7-9 maja 1996. 1996 (Lidia Wiśniewska: Wokół "i" [wstęp]. * I. Ku cezurom - wbrew cezurom: ...) szczegóły 
recenzja: Q: Literatura po pampersku. Odra 1997 nr 5 s. 121 (nota...) szczegóły 
recenzja: Zyglewski Zbigniew: Przegląd Bydgoski 1998 r. 9 s. 130-131 (notka...) szczegóły 
314.książka: Stempowski Jerzy: Klimat życia i klimat literatury. 1948-1967. 2001 ([W stosunku do wyd. 1. poszerzone o:] Przeglądając słownik sowiecki. D...) szczegóły 
recenzja: Baranowska Małgorzata: Światło dawnych dziejów. Gazeta Wyborcza 2001 nr 294 s. 15 (not....) szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: 007 krytyki polskiej. Przekrój 2002 nr 4 s. 62-63  szczegóły 
recenzja: K. M.: Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 1 s. 163 (nota...) szczegóły 
recenzja: Lektor: Czytelnik prawdziwy. Tygodnik Powszechny 2001 nr 51/52 s. 29  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Książki 2002 nr 1 s. 55-56 (nota...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Polityczny 2002 nr 54 s. 166-167 (nota...) szczegóły 
recenzja: Sumienie literatury. Newsweek 2001 nr 14 s. 109 (nota...) szczegóły 
recenzja: Timoszewicz Jerzy: Oddalić się od zgiełku. Przekrój 2002 nr 4 s. 63 (wyw.; rozm. K.T.; nota...) szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: Literatura okresu chaosu. Zeszyty Literackie 2002 nr 79 s. 167-171  szczegóły 
315.książka: Stępień Marian: Dalekie drogi literatury polskiej. Szkice o literaturze emigracyjnej. 1989 (Słowo wstępne. - I. Wzdłuż kilku przekrojów: Rytm przemian [charakter ...) szczegóły 
recenzja: Dybciak Krzysztof: Emigracja w sosie nowomowy. Tygodnik Literacki 1990 nr 3 s. 17  szczegóły 
recenzja: [Koźniewski Kazimierz] Koź.: Polityka 1990 nr 41 s. 8 (not....) szczegóły 
recenzja: Możejko Edward: World Literature Today 1991 t. 65 nr 1 s. 145-146  szczegóły 
recenzja: MS: Co się wydaje?. Życie Literackie 1990 nr 3 s. 11  szczegóły 
recenzja: Romanowski Marian: Maruderzy. Res Publica 1990 nr 10 s. 118-121 (z not. o Marianie Romanowskim...) szczegóły 
recenzja: Stala Marian: Rozmyślania prof. Stępnia albo emigracja zdemaskowana. NaGłos 1990 nr 2 s. 222-226  szczegóły 
nawiązanie: Stępień Marian: NaGłos 1991 nr 3 s. 107 (list do red.; z odp. red. , s. 108-109...) szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Ciągle obca. Nowe Książki 1990 nr 11 s. 45-46  szczegóły 
recenzja: Wasilewski Piotr: Szkice o bogactwie. Suplement 1990 nr trzy [z III] s. 9  szczegóły 
recenzja: Wójcik Jerzy: Nieładnie panie Stępień. Tydzień 1990 nr 23 s. 5-10  szczegóły 
316.książka: Stępień Marian: Pięćdziesiąt lat literatury polskiej (1939-1989). Wprowadzenie. 1996 (I. Czas wojny i okupacji (1939-1945). II. Zaraz po wojnie (1945-1948)....) szczegóły 
recenzja: Bauer Zbigniew: O polityce, literaturze i polskich konwersjach. Zdanie 1996 nr 3 s. 47-48  szczegóły 
recenzja: Bugajczyk Robert: Trybuna 1996 nr 132 s. 15 (nota...) szczegóły 
recenzja: Melkowski Stefan: Wprowadzenie do literackiego pięćdziesięciolecia. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 3 s. 21  szczegóły 
317.książka: Stępień Tomasz: Zabawa, poetyka, polityka. 2002 ([Szkice poświęcone poezji i poetom polskim XX wieku - twórczości polit...) szczegóły 
318.książka: Studia i szkice o literaturze współczesnej. 1992 (Wybór referatów z sesji nauk. "Współczesna literatura polska w kraju i...) szczegóły 
recenzja: Tomala Stanisław: Pod znakiem analizy. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 1 s. 165-166  szczegóły 
319.książka: Sulima Roch: Folklor i literatura. Szkice o kulturze i literaturze współczesnej. 1985  szczegóły 
recenzja: Benes Bohuslav: x 1988 ([w czasopiśmie:] Ethnologia Slavica (Bratislava) 1988 t. 20 s. ...) szczegóły 
320.książka: Supruniuk Mirosław Adam: Twarze emigracji. Wierzyński, Hłasko, Gombrowicz, Stempowski, Grydzewski. 1999 ([Katalog wystawy książek, manuskryptów, autografów, fotografii, pamiąt...) szczegóły 
321.książka: Swedish-Polish modernism. Literatura - language - culture. Conference held in Cracow, Poland, April 20-21 2001. 2003 (Małgorzata Anna Packalen, Sven Gustavsson: Introduction. * Bengt Landg...) szczegóły 
322.książka: Szałecki Marian: Zatrzymać ich niezwyczajny przelot. Zbiór pierwszy. 1995 (Dlaczego - "Zatrzymać ich niezwyczajny przelot" [wstęp]. -[Sylwetki m....) szczegóły 
recenzja: M.T.S.: Zgorzelecki Baedeker Literacki 1996 s. 78  szczegóły 
recenzja: Szałecki Marian: Wszystkim święto daj w hiacyntach... Zgorzelecki Baedeker Literacki 1996 s. 75-77 (wyw. z autorem książki; rozm. Halina Kustosz...) szczegóły 
323.książka: Szaruga Leszek: Dochodzenie do siebie. Wybrane wątki literatury po roku 1989. 1997 (Pisanie Polski [potrzeba przedstawiania historii Polski w nowym ujęciu...) szczegóły 
recenzja: (kris): Krasnogruda 1997 nr 7 s. 210 (nota...) szczegóły 
recenzja: Krupiński Piotr: Biało-czerwonym atramentem. Pogranicza 1997 nr 3 s. 99-101  szczegóły 
recenzja: Michałowski Piotr: A Literary Correction of the Map. Pogranicza 2001 nr 6 s. 49-51 (w jęz. angielskim...) szczegóły 
recenzja: Michałowski Piotr: Literacka korekta mapy. Literatura 1997 nr 10 s. 57-58  szczegóły 
recenzja: Nawój Ewa: Mitorodne Atlantydy. Nowe Książki 1998 nr 2 s. 54  szczegóły 
recenzja: Nowacki Dariusz: Zdaniem rekonwalescenta. Fa-Art 1997 nr 2/3 s. 111-113  szczegóły 
324.książka: Szaruga Leszek: Literatura i życie. Ważniejsze wątki dyskusji literackich 1939-1989. 2001 (Okres 1939-1945. Okres 1945-1950. Lata 1950-1956. Lata 1956-1963. Lata...) szczegóły 
recenzja: Skórczewski Dariusz: Ruch Literacki 2002 z. 1 s. 101-104  szczegóły 
325.książka: Szaruga Leszek, Zawrat Krzysztof: W Polsce czyli nigdzie. 1987  szczegóły 
recenzja: Pawelec Dariusz: Res Publica 1989 nr 2 s. 124-126  szczegóły 
recenzja: Pawłowski Włodzimierz: Literatura 1989 nr 8 s. 63-65  szczegóły 
326.książka: Szaruga Leszek: Węzły polsko-niemieckie. 2000 (Wprowadzenie. * I [Szkice głównie o charakterze autobiograficznym]: Na...) szczegóły 
recenzja: Pieczara Marek: Na berlińskim bruku... Nowe Książki 2001 nr 1 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Zaremba Anna: Trudne sąsiedztwo. Forum Akademickie 2001 nr 1 s. 62  szczegóły 
327.książka: Szewc Piotr: Wolność i współczucie. Rozmowy z pisarzami. 2002 (Piotr Szewc: Słowo wstępne. [Wywiady z pisarzami:] Stanisław Barańczak...) szczegóły 
recenzja: Ciepła Małgorzata: Kanon rozmowy. Pogranicza 2002 nr 3 s. 116-117  szczegóły 
recenzja: Dudziak Paweł: Wywiad i roz-mowa. Tygodnik Powszechny 2002 nr 35 s. 19  szczegóły 
recenzja: I.P.: Odra 2002 nr 9 s. 113-114  szczegóły 
recenzja: Jurkowski Stefan: Rozmowy najszczersze. Twórczość 2003 nr 6 s. 115-117  szczegóły 
recenzja: K. M.: Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 2 s. 172 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: Ważne rozmowy. Śląsk 2002 nr 8 s. 17  szczegóły 
recenzja: Kulczycka Dorota: Świat (nie)uleczalny. Jak polscy pisarze widzą kulturową i społeczną rzeczywistość. Pro Libris 2003 nr 1 s. 109-112  szczegóły 
recenzja: Skórzyński Jan: Nacjonalizm w słuzbie partii. Plus Minus 2002 nr 41 s. A12  szczegóły 
recenzja: Szczygieł Mariusz: Bary i cokoły. Gazeta Wyborcza 2002 nr 138 s. 10  szczegóły 
recenzja: Śmietana Urszula: Prywatny głos literatury. Czas Kultury 2002 nr 3 s. 109-111  szczegóły 
recenzja: Węgrzyniak Rafał: Zeszyty Literackie 2003 z. 81 s. 147 (z not. o Rafale Węgrzyniaku na s. 195...) szczegóły 
recenzja: Zawada Andrzej: Rozmowy humanistów. Nowe Książki 2002 nr 7/8 s. 60-61  szczegóły 
328.książka: Szkice o literaturze XIX i XX wieku. 2000 ([Prace dedykowane Profesorowi Janowi Pacławskiemu] Marek Kątny: Profe...) szczegóły 
recenzja: (O): Dedykowane Profesorowi. Ikar 2000 nr 10 s. 32  szczegóły 
329.książka: Szymański Wiesław Paweł: Ostatni romans. 1991 (Od autora. - I. Małe rzeczy foremne (Powojenna twórczość Konstantego I...) szczegóły 
recenzja: Kornhauser Julian: Romans z historią. Tygodnik Powszechny 1992 nr 25 s. 7  szczegóły 
recenzja: Pluta Janusz Julian: Literatura i Historia. Dekada Literacka 1993 nr 3 s. 9  szczegóły 
330.książka: Szymański Wiesław Paweł: Uroki dworu. (Rzecz o zniewalaniu). 1994  szczegóły 
recenzja: akw: Stare i nowe [z tego cyklu:] Instynkt stadny. Autograf 1996 nr 1 s. 20  szczegóły 
recenzja: Groński Ryszard Marek: Bęc. Polityka 1994 nr 19 s. 27  szczegóły 
recenzja: Miłkowski Tomasz: Przegląd Tygodniowy 1995 nr 43 s. 17 (not....) szczegóły 
recenzja: Nawrocki Witold: Siedem tez o uprawianiu historii. Dziś 1994 nr 11 s. 87-92  szczegóły 
recenzja: Świrydowicz Kazimierz: Uroki "Dworu". Czas Kultury 1995 nr 1 s. 89-91  szczegóły 
recenzja: Zieniewicz Andrzej: Socrealizm po katolicku. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 10 s. 11  szczegóły 
331.książka: Szymański Wiesław Paweł: Uroki dworu. Rzecz o zniewalaniu. 1997 ([Wydanie poszerzone o szkic pt. "Bezwonny niebyt" poświęcony twórczośc...) szczegóły 
332.książka: Szymański Wiesław Paweł: Uroki dworu. Rzecz o zniewalaniu. 1993 ([Szkice dot. m.in. pisarzy: Maria Dąbrowska, Tadeusz Nowak, Julian Prz...) szczegóły 
recenzja: Chabrajska Dorota, Rajewski Maciej: Anatomia zniewolenia. Ethos 1994 nr 4 s. 295-304  szczegóły 
recenzja: Fedorowicz Jadwiga: Redakcja "Arki". Arka 1994 nr 51 s. 216-218 (list do red....) szczegóły 
recenzja: Fik Marta: Umysł zniewalany. Tygodnik Powszechny 1994 nr 17 (z 24 IV) s. 9  szczegóły 
polemika: Waśko Andrzej: Odczynianie "Uroków". Arka 1994 nr 51 s. 183-187  szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Z dziejów horroru w Polsce. Nowe Książki 1994 nr 4 s. 15-16  szczegóły 
recenzja: M.U.: Ani jednego zdania z tej książki!. Arka 1994 nr 50 s. 176 (m.in. o audycji radiowej Tygodnik Kulturalny; II progr. PR z dn. 9 IV ...) szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Postsocrealizm. Ex Libris 1994 nr 50 s. 16  szczegóły 
recenzja: Waśko Andrzej: Odczynianie "Uroków". Arka 1994 nr 51 s. 183-187  szczegóły 
polemika: Jastrun Tomasz: Uroki inkwizycji. Dekada Literacka 1994 nr 6 s. 3, 9-10  szczegóły 
polemika: Urbankowski Bohdan: Dno komplikacjonizmu. Dekada Literacka 1994 nr 10 s. 11  szczegóły 
polemika: Jastrun Tomasz: Dekada Literacka 1994 nr 10 s. 11  szczegóły 
polemika: Waśko Andrzej: Odczynianie "Uroków". Arka 1994 nr 51 s. 183-187  szczegóły 
333.książka: Śladami człowieka książkowego. Studia o literaturze polskiej XX wieku. 1997 ([Dedykacja:] Profesorowi Edwardowi Balcerzanowi... * Seweryna Wysłouch...) szczegóły 
recenzja: Kopeć Zbigniew: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1998 t. 5 s. 380 (not....) szczegóły 
recenzja: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Księgi Balcerzanowskie?. Nowe Książki 1998 nr 7 s. 10-11  szczegóły 
334.książka: Śliwonik Roman: Portrety z bufetem w tle. 2001 ([Zawiera m.in. wspomnienia i anegdoty związane z osobami literatów:] J...) szczegóły 
recenzja: Kuncewicz Piotr: Te szalone dni [z tego cyklu:] Z popiołu, ognia, niepamięci. Aneks Trybuny 2001 nr 154 s. H  szczegóły 
recenzja: Łukasiewicz Jacek: Z kluczem... Arkusz 2002 nr 4 s. 11  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Poezja w kieliszku. Rzeczpospolita 2001 nr 126 s. A13  szczegóły 
recenzja: Mentzel Zbigniew: Biją mistrza!. Tygodnik Powszechny 2001 nr 28 s. 16  szczegóły 
polemika: Szubartowicz Przemysław: Mentzel pod Śliwonikiem. Trybuna 2001 nr 169 dod. s. 14  szczegóły 
recenzja: Szubartowicz Przemysław: Portrety z bufetem w tle. Trybuna 2001 nr 125 s. 12 (w związku z promocją książki w Klubie Księgarza w Warszawie, 31 V 2001...) szczegóły 
recenzja: (TO-RT): Książki 2001 nr 6 s. 64-65 (nota...) szczegóły 
recenzja: Zapert Tomasz Zbigniew: Zmierzch kawiarnianego stolika i knajp z duszą. Życie 2001 nr 136 s. 9  szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: Patos picia. Nowe Książki 2001 nr 9 s. 22-23  szczegóły 
335.książka: Śmieja Florian: Zbliżenia i kontakty. 2003 ([Eseje, szkice interpretacyjne i wspomnienia osobiste dot. polskich pi...) szczegóły 
recenzja: Baster Marek: Wspomnienia serdeczne. Śląsk 2003 nr 6 s. 69  szczegóły 
recenzja: Cybulska Maja E.: W moich oczach [z tego cyklu:] Czas. Tydzień 2003 nr 38 s. 14  szczegóły 
336.książka: Tkanina. Studia, szkice, interpretacje. 2003 (Profesorowi Ireneuszowi Opackiemu [dedykacja] * Anna Węgrzyniak, Tomas...) szczegóły 
337.książka: Tomasik Wojciech: Inżynieria dusz. Literatura realizmu socjalistycznego w planie "propagandy monumentalnej". 1999 (Wprowadzenie. - Literatura bez literackości (O literaturze realizmu so...) szczegóły 
recenzja: Buryła Sławomir: "Bezklasowo, bezpłciowo...". Pogranicza 2000 nr 4 s. 125-127  szczegóły 
recenzja: Kubicki Roman: Socrealistyczny wariant Oświecenia. Przegląd Bydgoski 2000 r. 11 s. 101-107  szczegóły 
recenzja: Przegląd Polityczny 1999 nr 42 s. 161 (not....) szczegóły 
recenzja: Stobiecki Rafał: Uwagi o książce Wojciecha Tomasika. Przegląd Bydgoski 2000 r. 11 s. 108-111  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Stan krytyczny (6). Przegląd Polityczny 2002 nr 54 s. 32-33  szczegóły 
recenzja: Tomasik Wojciech: O mojej książce. Przegląd Bydgoski 2000 r. 11 s. 112  szczegóły 
recenzja: Wołowiec Grzegorz: Totalna i totalitarna. Teksty Drugie 2000 nr 1/2 s. 159-165  szczegóły 
338.książka: Tomasik Wojciech: Słowo o socrealizmie. Szkice. 1991 (Realizm socjalistyczny [cechy charakterystyczne, jego odbicie w litera...) szczegóły 
recenzja: Główczewski Aleksander: Socrealizm z tradycjami. Przegląd Artystyczno-Literacki 1992 nr 5/6 s. 24  szczegóły 
recenzja: Grochowski Grzegorz: Zamiast monografii. Teksty Drugie 1992 nr 6 s. 116-119  szczegóły 
recenzja: Smulski Jerzy: Ruch Literacki 1992 z. 4 s. 427-430  szczegóły 
339.książka: Tomaszewski Marek: Od chaosu do kosmosu. Szkice o literaturze polskiej i francuskiej XX wieku. 1998 ("Miazga", współczesny dramat symboliczny? [Jerzy Andrzejewski: Miazga....) szczegóły 
340.książka: Tomkowski Jan: Dwadzieścia lat z literaturą 1977-1996. 1998 (Zamiast wstępu.- Był rok 1977... [ wpływ wydarzeń roku 1977 na życie k...) szczegóły 
recenzja: Bocian Marianna: Próba oceny dokonań literackich. Akant 1998 nr 8 s. 16-17  szczegóły 
recenzja: Budzińska Bożena: Jak nie być papugą. Autograf 1998 nr 6 s. 33  szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Z punktu widzenia weterana drugiego obiegu. Trybuna 1998 nr 75 s. 12  szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: Nurty, obiegi i preferencje. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 26 s. 2  szczegóły 
recenzja: Galant Jan: Książka, czyli proszek do prania. Polonistyka 1998 nr 10 s. 694-696  szczegóły 
recenzja: Kępiński Piotr: Pogadanka dla odpornych. Czas Kultury 1998 nr 3 s. 58-62  szczegóły 
recenzja: Klejnocki Jarosław: Literatura według lwa. Książki. Gazeta 1998 nr 4 s. 9  szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Model do składania. Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 58-59  szczegóły 
recenzja: Ostowicz Anna: Jana Tomkowskiego obcowanie z literaturą. Warsztaty Polonistyczne 1998 nr 3 s. 120-122  szczegóły 
recenzja: TOM: Przygody człowieka książkowego. Życie 1998 nr 63 s. 9  szczegóły 
recenzja: Zawada Andrzej: Opowieść uczestnika i obserwatora. Nowe Książki 1998 nr 6 s. 38-39 (z fot. autora książki...) szczegóły 
341.książka: Truchlińska Bogumiła: Między afirmacją a sceptycyzmem. (W kręgu literatury i filozofii). 1995 (Od autorki. * [Zawiera m.in.:] Między afirmacją a sceptycyzmem[ dot. t...) szczegóły 
recenzja: Rogala Stanisław: Między filozofią a literaturą. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 14 s. 21  szczegóły 
recenzja: Truchlińska Bogumiła: O związkach literatury i filozofii. Świętokrzyski Kwartalnik Literacki 1998 nr 1 s. 98-102  szczegóły 
342.książka: Trznadel Jacek: Hańba domowa. 1996  szczegóły 
343.książka: Trznadel Jacek: Hańba domowa. 1997  szczegóły 
recenzja: Mazur Piotr: Hańba domowa. Nasz Dziennik 1998 nr 142 s. 8  szczegóły 
344.książka: Trznadel Jacek: Hańba domowa. Rozmowy z pisarzami. 1993  szczegóły 
345.książka: Trznadel Jacek: Hańba domowa. Rozmowy z pisarzami. 1994  szczegóły 
346.książka: Trznadel Jacek: Hańba domowa. Rozmowy z pisarzami. 1990 ([W stosunku do wydań wcześniejszych rozszerzono o wywiad z Jackiem Łuk...) szczegóły 
recenzja: Abe: Nie! - Nie!. Twórczość 1990 nr 12 s. 136-137 (dot. wywiadu z Jackiem Łukasiewiczem; fel....) szczegóły 
recenzja: Chabrajska Dorota, Rajewski Maciej: Anatomia zniewolenia. Ethos 1994 nr 4 s. 295-304  szczegóły 
recenzja: Milewska Hanna: Popieranie socrealizmu. Odra 1990 nr 12 s. 98-99  szczegóły 
recenzja: Nowak Bernard: Świadectwo. Gazeta Wyborcza 1990 nr 155 s. 5 (omów....) szczegóły 
recenzja: Rosicka Janina: Teatr realnego socjalizmu. Nowe Książki 1990 nr 11 s. 16-18  szczegóły 
recenzja: Sikora Jerzy: Dali się złapać na czerwony lep. Gazeta Niedzielna 1990 nr 31 s. 5-6  szczegóły 
347.książka: Trznadel Jacek: Hańba domowa. Rozmowy z pisarzami. 1988  szczegóły 
recenzja: Budny Łukasz: "... historia nie jest dziełem duchów". Kultura [Warszawa] 1989 nr 12 s. 3 (m.in. o Zbigniewie Herbercie...) szczegóły 
recenzja: Gomori George: World Literature Today 1988 t. 62 nr 1 s. 156  szczegóły 
recenzja: Grudzińska Agnieszka: x 1988 ([w czasopiśmie:] (Paris) 1988 nr 17/19 [za: Ze...) szczegóły 
polemika: Trznadel Jacek: Zeszyty Historyczne [Paryż] 1989 z. 89 s. 236-237 (list do redakcji...) szczegóły 
recenzja: Korkozowicz Jerzy: Głos Nauczycielski 1989 nr 48 s. 12  szczegóły 
recenzja: Obecność 1988 nr 22 s. 5-30  szczegóły 
polemika: Abe: Twórczość 1989 nr 3 s. 139-140 ([dot. osoby F. Jankowskiego]...) szczegóły 
recenzja: Zaleski Marek: Res Publica 1989 nr 7 s. 107-109  szczegóły 
348.książka: Trznadel Jacek: Hańba domowa. Rozmowy z pisarzami. 1986  szczegóły 
recenzja: Soldenhoff Tomasz: Literaci i "Hańba domowa". Litteraria [Gdańsk] 1991 (1989-1991) s. 100-111  szczegóły 
recenzja: Stabro Stanisław: Na marginesie "Hańby domowej". Autograf 1989 nr 12 s. 42-53  szczegóły 
recenzja: [Śliwiński Piotr] P.S.: x 1989 ([W ks. zb.:] Do współczesności. Materiały pomocnicze do uczenia języka...) szczegóły 
349.książka: Trznadel Jacek: La honte. Des intellectuels polonais face au communisme. 1993  szczegóły 
350.książka: Trznadel Jacek: La honte. Des intellectuels polonais face au communisme. 1992  szczegóły 
351.książka: Trznadel Jacek: Ocalenie tragizmu. Eseje i przekłady. 1993 (Wstęp. * I. Szkice polskie: Bolesław Leśmian: Leśmian dzisiaj. Próżnia...) szczegóły 
recenzja: H.M.: Ferdynand Goetel i faszyzm. Polityka - Kultura 1993 nr 7 s. VIII (polem. ze szkicem "Ferdynand Goetel: Myśleć samodzielnie"...) szczegóły 
352.książka: Trznadel Jacek: Spojrzeć na Eurydykę. Szkice literackie. 2003 (Adam Mickiewicz: Tajemnicza przyroda w "Panu Tadeuszu". Bolesław Leśmi...) szczegóły 
353.książka: Twardowski Jan: Rozmowy pod modrzewiem. Ks. Jan Twardowski opowiada, ks. Waldemar Wojdecki notuje. 1999 (Waldemar Wojdecki: Wstęp. * [Wywiady z ks. Janem Twardowskim m.in. nt....) szczegóły 
recenzja: Ferenc Paweł: Pisali sercem. Arcana 2000 nr 4 [właśc. 3] s. 222-224  szczegóły 
recenzja: Ferenc Paweł: Skarby w glinianych garnkach. Nowe Książki 2000 nr 3 s. 38-39  szczegóły 
354.książka: Umgang mit Freiheit. Literarischer Dialog mit Polen. 1994 ([Niemieckojęzyczna wersja książki: Obcowanie z wolnością. Dialogi lite...) szczegóły 
recenzja: Dzikowska Elżbieta: Orbis Linguarum 1996 t. 4 s. 333-336  szczegóły 
recenzja: Wróblewski Tadeusz Seweryn: Przegląd Zachodni 1994 nr 4 s. 169-171  szczegóły 
recenzja: Wróblewski Tadeusz Seweryn: Przegląd Zachodni 1994 nr 4 s. 169-171  szczegóły 
355.książka: Urbankowski Bohdan: Czerwona msza albo Uśmiech Stalina. 1995 ([Szkice o uczestnictwie pisarzy polskich w utrwalaniu systemu komunist...) szczegóły 
recenzja: akw: Stare i nowe [z tego cyklu:] "Margines kultury" i "wspakultura". Autograf 1996 nr 5 s. 19  szczegóły 
recenzja: Górny Grzegorz: Nietaktowne cytaty. Życie Warszawy 1995 nr 119 s. 12  szczegóły 
recenzja: Groński Ryszard Marek: Nowy romantyk. Polityka 1995 nr 10 s. 27  szczegóły 
recenzja: Kowalski Jan: Pokojowcy Chorążego Pokoju. Arcana 1995 nr 3 s. 157-160  szczegóły 
recenzja: Koźniewski Kazimierz: Furie rozum mroczą. Dziś 1995 nr 8 s. 117-121  szczegóły 
recenzja: Lipiński Zbigniew: Kulą i wierszem. Myśl Polska z Książką 1995 nr 3 s. 2  szczegóły 
recenzja: Lipiński Zbigniew: Prehistoria czerwonego Parnasu. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 39 s. 3  szczegóły 
recenzja: (LS): Książki o Lwowie - Lwów w książkach. Semper Fidelis 1995 nr 5 s. 30  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Literacki kick-boxing. Plus Minus 1995 nr 8 s. 7  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Smutne fakty, obłędne interpretacje. Rzeczpospolita 1998 nr 276 s. 26  szczegóły 
sprostowanie: Dębicz Maria: Smutne fakty, oblędne interpretacje. Rzeczpospolita 1998 nr 281 s. 27  szczegóły 
recenzja: Smyk Edward: Miejsce dla szczurów (Wprowadzić "Czerwoną mszę" na listę szkolnych lektur!). Tygodnik Solidarność 1995 nr 22 s. 15  szczegóły 
recenzja: Wójcik Lidia: Dzieje grzechów. Nowe Książki 1995 nr 4 s. 32-33  szczegóły 
polemika: Baniewicz Elżbieta: Inkwizycja w "Nowych Książkach". Twórczość 1995 nr 7/8 s. 318-320  szczegóły 
recenzja: Zarębianka Zofia: Ruch Literacki 1998 z. 2 s. 274-275  szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: Brunatne nieszpory. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 13 s. 20  szczegóły 
356.książka: Urbankowski Bohdan: Czerwona msza czyli Uśmiech Stalina. 1998 ([Wyd. 1 z 1995 pt.: "Czerwona msza albo Uśmiech Stalina"]....) szczegóły 
recenzja: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 6 s. 5 (not....) szczegóły 
recenzja: Kornhauser Julian: Jak sowietyzowałem kulturę polską. Tygodnik Powszechny 1999 nr 1 s. 15  szczegóły 
recenzja: Literatura 1999 nr 2 s. 60 (not....) szczegóły 
recenzja: Maciąg Kazimierz: Pegaz na uwięzi, czyli Czerwona msza. Fraza 1999 nr 2/3 s. 338-340  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Magazyn Literacki 1999 nr 1 s. 81  szczegóły 
recenzja: Matuszak Remigiusz Włast: Uczta u Aronsona. Tygodnik Solidarność 1999 nr 1 s. 16-17  szczegóły 
artykuł: Kronika ważniejszych imprez i wydarzeń w bibliotekach publicznych w Płocku w 1999 roku. Bibliotekarz Płocki 2000 nr 2 s. 55 (not. o promocji książki w Książnicy Płockiej, 22 IV 1999...) szczegóły 
357.książka: W kontekstach kultury, historii i geografii. Prace literaturoznawcze poświęcone pamięci Doktora Mirosława Świąteckiego. 2001 ([Zawiera m.in.:] - Leokadia Hul: "Po każdej wojnie ktoś musi posprząta...) szczegóły 
recenzja: (dj): Wiadomości Uniwersyteckie UWM 2002 nr 5 s. 23 (nota...) szczegóły 
358.książka: W kręgu twórczości pisarzy emigracyjnych. Studia i szkice. 1999 (Zbigniew Andres: Słowo wstępne. * Stanisław Bereś: Literatura emigracy...) szczegóły 
recenzja: Czarnecka Barbara: Szkice do różnych obrazów. Archiwum Emigracji 2000 z. 3 s. 318-320  szczegóły 
recenzja: Ćwikliński Krzysztof: Rzeszowska książka o emigracji. Tydzień 1999 nr 48 s. 14  szczegóły 
recenzja: Ostaszewski Robert: Pożegnanie - powitanie. Nowe Książki 1999 nr 11 s. 40-41  szczegóły 
recenzja: Pasterski Janusz: W stronę emigrantów. Fraza 2001 nr 1/2 s. 322-325  szczegóły 
recenzja: Pasterski Janusz: W stronę emigrantów. Fraza 2001 nr 1/2 s. 322-325  szczegóły 
359.książka: W pejzażu ojczyzny i obczyzny. Studia i szkice o literaturze polskiej XX wieku. 1991 (Włodzimierz Wójcik: Słowo wstępne. - Zdzisław Marcinów: O motywie pór ...) szczegóły 
360.książka: W stronę współczesności. Studia i szkice o literaturze polskiej po 1939 roku. 1996 (Zbigniew Andres: Od Redaktora. * Zenon Ożóg: Słowo i czyn. O toposie t...) szczegóły 
361.książka: Walc Jan: Wielka choroba. 1992 (Od autora. - "Wielka choroba" [Wielka Improwizacja z III części "Dziad...) szczegóły 
recenzja: Adamiec Marek: Nie wiem, jak tę chorobę nazwać.... Czas Kultury 1993 nr 1 s. 88-94  szczegóły 
recenzja: Bielecki Krzysztof: Na co zachorował Jan Walc?. Nowy Świat 1992 nr 128 s. 10  szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Spokojnie to tylko PRL!. Społeczeństwo Otwarte 1993 nr 1 s. 49-51  szczegóły 
recenzja: Kornhauser Julian: Epoka kłamstwa. Dekada Literacka 1993 nr 5 s. 9  szczegóły 
recenzja: Nasiłowska Anna: Felietonowa choroba. Res Publica Nowa 1992 nr 3 s. 59  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Pierwsze - pycha. Życie Warszawy 1992 nr 111 s. 7  szczegóły 
recenzja: Żuliński Leszek: Diagnoza?. Literatura 1992 nr 10 s. 57  szczegóły 
362.książka: Walc Jan: Wybierane. 1989 ([Zawiera m. in.:] Od Autora [wstęp]. - Mały lord [Hamilton, właśc. J. ...) szczegóły 
363.książka: Wartość i sens. Aksjologiczne aspekty teorii interpretacji. 2003 ( Andrzej Tyszczyk: Wstęp. * Andrzej Tyszczyk: Interpretacja, sens i wa...) szczegóły 
364.książka: Werner Andrzej: Krew i atrament. 1997 (Wina niewinnych i niewinność winnych. Rzut oka na związki polityki z l...) szczegóły 
recenzja: Komorowski Adam: Tentationes parallelae. Twórczość 1998 nr 1 s. 118-120  szczegóły 
365.książka: Werner Andrzej: Pasja i nuda. 1991 (Od autora. - Remanenty: Ja i naród, czyli Stanisława Brzozowskiego ant...) szczegóły 
recenzja: Bernat Andrzej: Na progu. Nowe Książki 1992 nr 5 s. 21 (z fot. Andrzeja Wernera...) szczegóły 
recenzja: Lubelska Magdalena: Krytyk nie śpi, aby spać mógł ktoś.... Tygodnik Powszechny 1992 nr 21 s. 8-9  szczegóły 
recenzja: Mętrak Krzysztof: W tonacji poważnej. Literatura 1992 nr 4 s. 13  szczegóły 
recenzja: Mikołejko Zbigniew: Kryzys i urok udręki. Gazeta Wyborcza 1992 nr 45 s. 17  szczegóły 
recenzja: Urbanowski Maciej: Krytyk w czasie przeszłym. Dekada Literacka 1992 nr 10 s. 8  szczegóły 
366.książka: Werner Andrzej: Polskie, arcypolskie... 1987  szczegóły 
recenzja: Bereś Stanisław: Powojenna literatura polska: gwałt czy przyzwolenie?. Teksty Drugie 1990 nr 5/6 s. 119-128  szczegóły 
367.książka: Werner Andrzej: Polskie, arcypolskie... 1987  szczegóły 
recenzja: Lubelski Tadeusz: Film na Świecie 1989 nr 372 s. 49-52  szczegóły 
recenzja: Mazurek Sławomir: W niewoli europeizmu. Przegląd Powszechny 1990 nr 6 s. 454-462  szczegóły 
368.książka: Wierciński Adam: Głowy opolskie. 1999 (Od autora. - [Felietony o znanych ludziach Opolszczyzny, m.in. o pisar...) szczegóły 
recenzja: Borkowski Maciej: Kalendarium. Śląsk Opolski 2000 nr 1 s. 114 (not. o promocji książki w Miejskiej Bibliotece Publicznej "Na Cyplu" w...) szczegóły 
recenzja: Borkowski Maciej: Kalendarium. Śląsk Opolski 2000 nr 1 s. 113 (not. o ukazaniu się książki...) szczegóły 
369.książka: Wierzewski Wojciech A.: Pegaz za oceanem. Ludzie pióra i kultury poznani w Ameryce. 2002 ([Zawiera m.in.:] Parę słów wprowadzenia. * Cz. I: Wśród twórców Nowej ...) szczegóły 
recenzja: Famulska Karolina: Pegaz jako koń polski. Archiwum Emigracji 2003 z. 5/6 (2002/2003) s. 386-389  szczegóły 
recenzja: Hyciek Ella: Athenaeum 2002 nr 9 s. 352-354  szczegóły 
recenzja: Pastuszewski Stefan: W szponach pieniądza. Akant 2002 nr 6 s. 39  szczegóły 
recenzja: Pietrzyk-Małysa Wanda: "Odmieńcy zza wielkiej wody". Czyli portrety Polaków w Ameryce piórem malowane. O książce Wojciecha Wierzewskiego "Pegaz za oceanem". Athenaeum 2002 nr 9 s. 241-245  szczegóły 
recenzja: Rulka Janusz: Promocje Kujawsko-Pomorskie 2003 nr 1/2 s. 32-33  szczegóły 
recenzja: Składanowski Henryk: Kultura i Edukacja 2002 nr 3/4 s. 215-217  szczegóły 
recenzja: Sobolczyk Piotr: Podsłuchane z radiowych fal zza oceanu. Tygiel Kultury 2002 nr 10/12 s. 236-239  szczegóły 
recenzja: Ziółkowski B.: Krakowskie Studia Małopolskie 2002 nr 6 s. 544-545  szczegóły 
370.książka: Wilczek Piotr: Ślady egzystencji. Szkice o polskich pisarzach emigracyjnych. 1997 (Od Autora. * Jan Lechoń: Wspomnienie utraconego dzieciństwa - wiersz "...) szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: Emigracja i egzystencja. Śląsk 1997 nr 8 s. 73  szczegóły 
recenzja: Koźmiński Jarosław: Szkice o emigrantach. Nowe Książki 1997 nr 9 s. 85  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Ślady egzystencji (Szkice o pisarzach emigracyjnych). Rzeczpospolita 1997 nr 173 s. 28  szczegóły 
371.książka: Wilkiewicz Zbigniew R.: Polnische Exilliteratur 1945-1980. (Eine Bestandsaufnahme). 1991 (Dot. tradycji polskiej lit. emigracyjnej i jej stanu badań; także o Zw...) szczegóły 
recenzja: Baer Joachim T.: Slavic Review 1992 t. 51 nr 3 s. 621-622  szczegóły 
recenzja: Bujnowski Józef: The Slavonic and East European Review 1992 t. 70 nr 2 s. 337-338  szczegóły 
recenzja: Orłowski Hubert: Literatura polska na podwójnej obczyźnie. Arkusz 1992 nr 13 s. 3  szczegóły 
recenzja: Polechoński Krzysztof: Literatura emigracyjna po niemiecku. Odra 1996 nr 3 s. 125-127  szczegóły 
recenzja: Scholze Dietrich: Zeitschrift fuer Slawistik 1993 t. 38 nr 1 s. 169-170  szczegóły 
372.książka: Wilno - Olsztyn. Kontynuacje tradycji kulturalnej. 1992 ([Referaty wygłoszone na sesji "Wilno - Olsztyn. Tradycje, kultura, oby...) szczegóły 
recenzja: Ślesiński Zbigniew: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1993 nr 4 s. 566-569  szczegóły 
373.książka: Wiśniewski Wojciech: Lekcja polskiego. 1993 ([Wywiady na tematy współcz. życia lit. i twórczości własnej z pisarzam...) szczegóły 
recenzja: A.P.: Lekcja polskiego trwa. Rzeczpospolita 1993 nr 54 s. 4  szczegóły 
recenzja: Arasimowicz Roman: Lekcja twórczej biografii. Warsztaty Polonistyczne 1993 nr 2 s. 91  szczegóły 
recenzja: Przegląd Literacki 1993 nr 4 s. 2 (nt. promocji ksiażki w Domu Literatury w Warszawie...) szczegóły 
recenzja: Radgowski Michał: Nie do wkucia. Puls 1993 nr 4 (63) s. 119-122  szczegóły 
recenzja: Sowiński Gerard: Lekcja polskiego na polskim. Polonistyka 1994 nr 8 s. 498-499  szczegóły 
374.książka: Wittels Małgorzata: Album z Podkową. 1996 (Od wydawcy. - Wstęp. * [Szkice poświęcone wybranym domom w Podkowie Le...) szczegóły 
recenzja: Markiewicz Tomasz: Miasto-Ogród. Nowe Książki 2001 nr 6 s. 62  szczegóły 
recenzja: Walicka Barbara: Podkowiański Magazyn Kulturalny 1996 nr 4 s. 29  szczegóły 
recenzja: Zabłocki Wojciech: Podkowiańskie impresje. Podkowiański Magazyn Kulturalny 1996 nr 4 s. 29 (sprawozdanie z promocji książki...) szczegóły 
375.książka: Województwo suwalskie. Przeszłość, teraźniejszość, perspektywy. 1995 ([Zawiera m.in.:] Z przeszłości Mazur (Wschodnich) i Suwalszczyzny: Jan...) szczegóły 
376.książka: Wokół 1968 roku. Studia i szkice o polskiej literaturze współczesnej. 1992 (Włodzimierz Wójcik: Słowo wstępne. * Marian Kisiel: Strategia i poetyk...) szczegóły 
recenzja: A.P.: Nowe Książki 1993 nr 7 s. 4 (nota...) szczegóły 
recenzja: Uniłowski Krzysztof: Wokół 1968 roku. Postscriptum 1992 nr 2 s. 39-40  szczegóły 
recenzja: Uniłowski Krzysztof: Wokół 1968. Opcje 1993 nr 1 s. 98-99  szczegóły 
377.książka: Wolański Marian Stanisław: Środowiska emigracyjne w Londynie i Paryżu a kwestia stosunków polsko-niemieckich. (1949-1972). 1992 (M.in. dot. pisarzy: Jędrzej Giertych, Stefan Korboński, Józef Mackiewi...) szczegóły 
recenzja: Acta Poloniae Historica 1994 t. 69 s. 206 (not....) szczegóły 
recenzja: Juchnowski Jerzy: Dzieje Najnowsze 1993 r. 24 nr 4 (1992) s. 135-137  szczegóły 
378.książka: Woźniakowski Krzysztof: Polska literatura Wileńszczyzny. 1944-1984. 1985  szczegóły 
recenzja: Poźniak Janusz: Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Rossica Stetinensia 1989 nr 1 (22) s. 239-242  szczegóły 
379.książka: Wroczyński Tomasz: Literatura polska po 1945 roku. 1989  szczegóły 
380.książka: Współczesna literatura polska lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Opinie, poglądy, prognozy literaturoznawców polskich i niemieckich w referatach i dyskusji lipskiej konferencji 4-6 czerwca 1993 r.. 1993 (Eugeniusz Piliszek: O lipskiej konferencji. - Janusz Maciejewski: Syst...) szczegóły 
recenzja: Waśkiewicz Andrzej K.: Stan świadomości. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 13 s. 21  szczegóły 
381.książka: Współcześni pisarze Kielecczyzny w oczach krytyków. 2002 (Stanisław Nyczaj: Wprowadzenie. * Jan Pacławski: Pochwała prowincji [d...) szczegóły 
382.książka: Wyka Kazimierz: Pogranicze powieści. 1989  szczegóły 
omówienie: Wielopolski Wojciech: Edukacje i emocje. Polonistyka 2003 nr 8 s. 501-504  szczegóły 
383.książka: Wyka Kazimierz: Pogranicze powieści.  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 2003 nr 5/6 s. 140 (nota...) szczegóły 
384.książka: Wyka Marta: Szkice z epoki powinności. 1992 (Dlaczego to wszystko napisałam... [wstęp]. - Część pierwsza: Ojczyzna ...) szczegóły 
recenzja: Ligęza Wojciech: Literatura obowiązków obowiązki wobec literatury. Dekada Literacka 1993 nr 3 s. 8  szczegóły 
385.książka: Z badań nad polską tradycją literacką. 1993 (Jacek Łukasiewicz: Wstęp. * Maria Eustachiewicz: Z recepcji baroku w p...) szczegóły 
386.książka: Z ducha biblioteki. Literatura w interpretacji intertekstualnej. 2002 ([Referaty wygłoszone na ogólnopolskiej konferencji naukowej zorg. w dn...) szczegóły 
recenzja: Sitarska Anna: Bibliotekarz Podlaski 2002 nr 5 s. 144-146  szczegóły 
387.książka: Z izraelskich Konturów. 1998 ([Szkice poświęcone pisarzom:] Aleksander Zyga: Aleksander Kraushar - p...) szczegóły 
recenzja: Leociak Jacek: Nowe Książki 1999 nr 1 s. 30-31 (nota...) szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1999 nr 6 s. 61 (nota...) szczegóły 
recenzja: Żółciński Tadeusz J.: Pisarze spod znaku dwóch języków. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1998 nr 25/26 s. 27  szczegóły 
388.książka: Z perspektywy końca wieku. Studia o literaturze i jej kontekstach. 1997 ([Wstęp]. * [Zawiera referaty wygłoszone na konferencji naukowej "Z per...) szczegóły 
recenzja: Ł.G.: Literatura pod koniec wieku. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 27 s. 2  szczegóły 
recenzja: Pietrzak Przemysław: Między przełomem a tradycją. O literaturze w końcu wieku. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 6 s. 189-191  szczegóły 
389.książka: Z problemów literatury i kultury XX wieku. Prace ofiarowane Tadeuszowi Kłakowi. 2000 ([Dedykacja:] Profesorowi Tadeuszowi Kłakowi w czterdziestolecie Jego p...) szczegóły 
recenzja: Badula Łukasz: Ruch Literacki 2001 z. 5 s. 661-663  szczegóły 
recenzja: Cichla-Czarniawska Elżbieta: O literaturze i sztuce XX wieku z okazji jubileuszu profesora Tadeusza Kłaka. Akcent 2000 nr 4 s. 189-193  szczegóły 
recenzja: Pyczek Wacław: Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 2001 r. 43 (2000) nr 1/2 s. 77-82  szczegóły 
390.książka: Z problemów podmiotowości w literaturze polskiej XX wieku. 1993 (Erazm Kuźma: Język jako podmiot współczesnej literatury. - Piotr Urbań...) szczegóły 
recenzja: Korwin-Piotrowska Dorota: O pożytkach z kryzysu. Teksty Drugie 1994 nr 2 s. 98-103  szczegóły 
391.książka: Zaleski Marek: Mądremu biada? Szkice literackie. 1990 (Żyjące cmentarze Rzeczypospolitej [o nurcie kresowym w lit. polskiej; ...) szczegóły 
recenzja: Bobiński Witold: Mądremu biada. Arka 1991 nr 31 s. 122-125  szczegóły 
recenzja: Burska Lidia: Literatura polska i sprawa (też) polska. Teksty Drugie 1990 nr 4 s. 112-114  szczegóły 
recenzja: Horubała Andrzej: Poadorować imponderabilia?. Tygodnik Literacki 1990 nr 3 s. 17  szczegóły 
polemika: Grynberg Henryk: Tygodnik Literacki 1990 nr 6 s. 19 (list do red. dot. tematu żydowskiego w twórcz. Tadeusza Konwickiego; z...) szczegóły 
polemika: Grynberg Henryk: Tygodnik Literacki 1991 nr 4 s. 19 (list do red....) szczegóły 
recenzja: Maciuszko Jerzy J.: World Literature Today 1991 t. 65 nr 2 s. 329  szczegóły 
recenzja: Zieliński Jan: Piękno tkwi w różnicach. Kresy 1990 nr 4/5 s. 77-79  szczegóły 
recenzja: Zieliński Jan: Piękno tkwi w różnicach. Przegląd Polski = Polish Review 1990 z 24 V s. 6, 15  szczegóły 
392.książka: Zawada Andrzej: Mit czy świadectwo? Szkice literackie. 2000 (Przedmowa. * I. Poniechać metafor?: Poezja w poszukiwaniu realiów: Cze...) szczegóły 
recenzja: Bagłajewski Arkadiusz: Krytyka jako sposób bycia. Nowe Książki 2000 nr 9 s. 49  szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: Fragment i synteza. Twórczość 2000 nr 11 s. 122-125  szczegóły 
393.książka: Zaworska Helena: Dobrze, że żyłem. Wywiady z pisarzami. 2002 ([Zawiera:] Wstęp. - Dobrze, że żyłem - rozmowa z Wiesławem Myśliwskim....) szczegóły 
recenzja: Falk Feliks: Feliks Falk poleca. Plus Minus 2003 nr 13 s. A15 (m.in. nt. książki...) szczegóły 
recenzja: Rabizo-Birek Magdalena: Namiętność życia i pisania. Akcent 2003 nr 1/2 s. 181-183  szczegóły 
recenzja: Zawada Andrzej: "Gadacze" Heleny Zaworskiej. Nowe Książki 2003 nr 2 s. 18  szczegóły 
394.książka: Zaworska Helena: Lustra Polaków. Szkice o literaturze współczesnej. 1994 ([Zawiera m.in.:] Od Autorki. - Polacy jacy tacy: Odzyskany śmietnik [J...) szczegóły 
recenzja: Lengren Magda: Gabinet krzywych luster. Twórczość 1995 nr 4 s. 107-108  szczegóły 
recenzja: Radgowski Michał: Potrzebne polskie "Biesy". Nowe Książki 1994 nr 10 s. 10  szczegóły 
395.książka: Zaworska Helena: Nam idzie o życie. Dzienne rodaków rozmowy. 1991 (Wywiady z pisarzami: Andrzej Braun, Paweł Huelle, Ryszard Kurylczyk, A...) szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Koty przed słotą i w czasie słoty. Gazeta Wyborcza 1991 nr 156 s. 15  szczegóły 
recenzja: Lis Andrzej: Rozmowy z pisarzami. Trybuna 1991 nr 290 s. 5  szczegóły 
recenzja: Radgowski Michał: "Ach, jqk pani umie czytać". Nowe Książki 1992 nr 1 s. 8-9 (z fot. Heleny Zaworskiej...) szczegóły 
396.książka: Zbliżenia. Portrety białostockich pisarzy. 1990 (Waldemar Smaszcz: Białostockie środowisko literackie. - Waldemar Smasz...) szczegóły 
recenzja: Kurzawa Eugeniusz: Portrety białostockich pisarzy. Integracje 1993 nr 29 s. 115  szczegóły 
polemika: Waśkiewicz Andrzej K.: Przeciw tępemu nakazowi jedności. Słowo. Przegląd kulturalny [Warszawa] 1991 nr 22 s. 4 (dot. arttykułu Waldemara Smaszcza o Sokracie Janowiczu...) szczegóły 
397.książka: Zbliżenia. Portrety białostockich pisarzy. 1995 (Waldemar Smaszcz: Białystok literacki (Nowe zjawiska i kontynuacje). -...) szczegóły 
398.książka: Zbliżenia. Portrety pisarzy. Cz. 3. 2003 (Kamila Budrowska: Oswajanie tęsknoty. O twórczości Ewy Alimowskiej. - ...) szczegóły 
recenzja: K. S.: Notki. Najprościej 2003 nr 1 s. 60 (not....) szczegóły 
399.książka: Zbyszewski Wacław Alfred: Zagubieni romantycy i inni. 1992 ([Zawiera m.in.:] Polscy pisarze są bez szans [przyczyny małej popularn...) szczegóły 
recenzja: Ciach Paweł: Zagubieni romantycy. Nasza Rodzina = Notre Famille 1992 nr 10 s. 21-22  szczegóły 
recenzja: Habielski Rafał: Nareszcie Zbyszewski. Ex Libris 1992 nr spec. z V s. 4  szczegóły 
recenzja: Habielski Rafał: W.A. Zbyszewski. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 64 s. 4-5  szczegóły 
recenzja: Karpiński Marek: Baedeker Zbyszewskiego. Puls 1992 nr 58 s. 117-119  szczegóły 
recenzja: Kossowska Stefania: "Zagubieni romantycy" i inni. Kultura [Paryż] 1992 nr 6 s. 125-128  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Andrzej: "...Połowa naszej ludności jest stuknięta". Przegląd Polityczny 1992 nr 4 (17) s. 82-83  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Wyjątek wśród proroków. O publicystyce Wacława A. Zbyszewskiego. Rzeczpospolita 1992 nr 81 dod. s. 4  szczegóły 
recenzja: S.K.: Pisarze i książki. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1992 nr 168 s. 4  szczegóły 
400.książka: Zeitgenoessiche polnische Literatur der achtziger und neunziger Jahre. Meinungen, Wertungen, Prognosen polnischer und deutscher Literaturwissenschaftler. 1996 (Erich Loest: Dieser schwerige Nachbar. - Hans-Christian Trepte: Vom R...) szczegóły 
recenzja: Przywara Paweł: O literaturze polskiej w Lipsku. Akcent 1996 nr 3 s. 197-199  szczegóły 
401.książka: Zielińska Barbara: Namysły i pomysły. Szkice o literaturze współczesnej. 1995 (Od Autorki. - Śmiech u Gombrowicza. Gombrowicz i ból (Fantazje na usłu...) szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: O ryzyko interpretacji. Dekada Literacka 1995 nr 2 s. 14-15  szczegóły 
402.książka: Zieliński Marek: Kilka niewzruszonych przekonań. 1987  szczegóły 
recenzja: Filip Grzegorz: Akcent 1989 nr 1 s. 174-176  szczegóły 
recenzja: [Orski Mieczysław] Or: Odra 1989 nr 12 s. 103 ([nota]...) szczegóły 
403.książka: Ziętara Paweł: Emigracja wobec Października. Postawy polskich środowisk emigracyjnych wobec liberalizacji w PRL w latach 1955-1957. 2001 ([Dot. postaw środowisk skupionych wokół czasopism emigracyjnych, równi...) szczegóły 
recenzja: Borodziej Włodzimierz: Polityka 2001 nr 16 s. 54 (nota...) szczegóły 
recenzja: Siomkajło Alina: Emigracja wobec liberalizacji w PRL. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 112 s. 5  szczegóły 
404.książka: Zimand Roman: Czas normalizacji. Szkice czwarte. 1989 (Rozmowa z... - dokument czy literatura [rozważania nt. książek skonstr...) szczegóły 
recenzja: Bakalarczyk Danuta: ...Próżnujących zabawiając ludzi. Nowe Książki 1990 nr 11 s. 44-45  szczegóły 
recenzja: Kontakt 1989 nr 9 s. 131 (nota...) szczegóły 
recenzja: Pawelec Dariusz: Ciepło, zimno.... Res Publica 1990 nr 6 s. 109-111  szczegóły 
recenzja: Zieliński Jan: Przegląd Polski = Polish Review 1989 nr z 30 XI s. 4  szczegóły 
405.książka: Ziółkowska-Boehm Aleksandra: Amerykanie z wyboru i inni. 1998 ([Zawiera m.in. wywiady z pisarzami:] Anna Burzyńska, Eva Hoffman, Janu...) szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Rozmowy z emigrantami. Trybuna 1998 nr 257 s. 14  szczegóły 
recenzja: Chlebowski Cezary: O Polonusach - inaczej. Tygodnik Solidarność 1998 nr 51/52 s. 28-29  szczegóły 
recenzja: JK: Polscy Amerykanie. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 19 s. 5  szczegóły 
recenzja: Krzyżanowski Jerzy R.: Amerykanie z wyboru. Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 26 II s. 15  szczegóły 
nawiązanie: Karbońska Zofia: Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 12 III s. 11 (list do red....) szczegóły 
recenzja: Lembowicz Tadeusz: Polscy Amerykanie. Nowe Kontrasty 1999 nr 4 s. 20-21  szczegóły 
406.książka: Zmierzch świata? Artystyczne wizje współczesnych przemian kulturowych. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej 6-7 grudnia 1995 r. przez Zakład Teorii Literatury Instytutu Filologii Polskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. 1997 (Od redaktora. * I: Tadeusz Rachwał: O złudzeniu końca, czyli co można ...) szczegóły 
407.książka: Zwilnian Grabowski Tadeusz: Obecność. Szkice o literaturze Pomorza Zachodniego. 2001 ([Zawiera szkice łączące biografie, omówienia książek i bibliografie li...) szczegóły 
408.książka: Zwoźniakowa Renata: Liście laurowe i bobkowe. 1996 (Stanisław Piskor: [Wstęp]. - Mogdały słodkie, gorzkie i niebieskie [nt...) szczegóły 
recenzja: Ćwikliński Krzysztof: Gorzki smak wawrzynu. Nowe Książki 1997 nr 5 s. 38  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1997 nr 4 s. 19 (not....) szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: Odpowiedzialność za słowo. Śląsk 1997 nr 2 s. 71  szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej: Krytyka tematyczna?. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 49 s. 21  szczegóły 
409.książka: Żukrowski Wojciech: Rozmowy o książkach. 1989 (Pościg [G. Greene: Spokojny Amerykanin. Wwa 1956]. Trubadur z Powiśla ...) szczegóły 
410.książka: Żuliński Leszek: Między wierszami. Rozmowy o życiu i literaturze. 1997 (Od Autora. - [Wywiady Leszka Żulińskiego z pisarzami:] Lesław M. Barte...) szczegóły 
recenzja: Koźniewski Kazimierz: Co z literaturą?. Trybuna 1997 nr 233 s. 13  szczegóły 
recenzja: Krassowski Maciej: Od Kuncewicza do Szubartowicza. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 39 s. 20  szczegóły 
recenzja: (WT): Rozmowy z pisarzami. Ikar 1997 nr 10 s. 35  szczegóły 
411.książka: Żuliński Leszek: Mity konieczne. 1989 (Od Autora. - Spór o Romantyzm [polem. z art.: M. Krassowski: Kto się b...) szczegóły 
recenzja: Irzyk Zbigniew: Pisarze ostatniej dekady. Słowo Powszechne 1990 nr 63 s. 4  szczegóły 
recenzja: [Koźniewski Kazimierz] Koź.: Polityka 1990 nr 40 s. 8 (not....) szczegóły 
recenzja: Podhorecki Michał: Metafora 1990 nr 1/2 (1989/1990) s. 253-254  szczegóły 
recenzja: Pustkowski Henryk: Odgłosy 1989 nr 38 s. 8  szczegóły 
412.książka: Żuliński Leszek: Za zakrętem. 1989 (Od Autora. - Próba panoramy [szkice dotyczące literatury lat 80.]: Kon...) szczegóły 
recenzja: [Koźniewski Kazimierz] Koź.: Polityka 1990 nr 40 s. 8 (not....) szczegóły 
413.książka: Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej. 1. 2001 (Od redakcji. * Rafał Habielski: Literatura polityczna emigracji powoje...) szczegóły 
recenzja: Kisiel Marian: Czytanie emigracji. Śląsk 2002 nr 2 s. 78  szczegóły 
recenzja: Sikora Paweł: Ruch Literacki 2002 z. 4/5 s. 504-506  szczegóły 
414.książka: Życie w przekładzie. Barańczak, Frajlich, Głowacki, Grynberg, Hłasko, Hoffman, Holland, Karpowicz, Kosiński, Kott, Miłosz, Polański, Tyrmand. 2001 ([Dot. twórczości polskich autorów na emigracji w USA i autorów ameryka...) szczegóły 
recenzja: Brzostowska Tamara: Odnaleźć się w przekładach. Nowe Książki 2002 nr 9 s. 52-53  szczegóły 
recenzja: Moczkodan Rafał: Między kulturami - polscy twórcy w Ameryce. Archiwum Emigracji 2003 z. 5/6 (2002/2003) s. 389-391  szczegóły 
recenzja: Sobolewska Justyna: Witalność aligatora. Midrasz 2002 nr 10 s. 48-49  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
415.impreza: "Bronię tego pisarza..." - spotkanie krytycznoliterackie (1997).  szczegóły 
artykuł: Fa-Art 1998 nr 1/2 s. 3 (not. od redakcji...) szczegóły 
416.impreza: "Być pisarką w dzisiejszych czasach" - duńsko-polskie seminarium (1995).  szczegóły 
artykuł: Beszczyńska Zofia: Wszystko warto pisać. Nowe Książki 1995 nr 11 s. 68 (omów. imprezy...) szczegóły 
417.impreza: "Codzienność, przedmiotowość, cielesność - języki nowej wrażliwości w literaturze polskiej XX w." - sesja naukowa.  szczegóły 
artykuł: Molisak Alina: Sprawozdanie z sesjii naukowej "Codzienność, przedmiotowość, cielesność - języki nowej wrażliwości w literaturze polskiej XX w.". Przegląd Humanistyczny 2002 nr 1 s. 137-140  szczegóły 
418.impreza: "Dekada literatury emigracyjnej w Polsce 1989-1999" - konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Nowa Okolica Poetów 1999 nr 4 s. 202 (not. inf....) szczegóły 
419.impreza: "Dotrzymać wiary sztuce" - wystawa poświęcona postaciom Anny Achmatowej, Josifa Brodskiego, Zbigniewa Herberta i Kazimierza Wierzyńskiego (2000).  szczegóły 
artykuł: (BZ): Dotrzymać wiary sztuce. Trybuna 2000 nr 67 s. 13 (nota...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 4 s. 82 (not. o otwarciu wystawy w nowym gmachu Biblioteki Uniwersytetu Warszaw...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 17 III s. 3 (not....) szczegóły 
artykuł: Trybuna 2000 nr 66 s. 16 (not. o otwarciu wystawy...) szczegóły 
artykuł: Venclova Tomas: Zobaczone, przeczytane. Zeszyty Literackie 2000 nr 71 s. 122-123  szczegóły 
artykuł: Zabłocka Grażyna: Nie tylko fotografie. Podkowiański Magazyn Kulturalny 2000 nr 1 s. 42 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2000 nr 71 s. 176 (not....) szczegóły 
420.impreza: "Dziedzictwo i wydziedziczenie. Sytuacja duchowa człowieka w literaturze współczesnej" - sesja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Brzozowski Tomasz, Piasecki Paweł: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 12 s. 179-182  szczegóły 
421.impreza: "Kaskaderzy literatury - niebezpieczne legendy" - wystawa (1994).  szczegóły 
artykuł: Opcje 1994 nr 1 s. 138 (not. o otwarciu...) szczegóły 
422.impreza: "Kultura w okresie przemian - niektóre zagadnienia" - konferencja naukowa.  szczegóły 
artykuł: Szczepaniak Magdalena: Wszechobecny postmodernim. Nasz Dziennik 2000 nr 73 s. 4 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Zaproszenie. Nasz Dziennik 2000 nr 71 s. 6 (zapowiedź...) szczegóły 
423.impreza: "Kultura w okresie przemian - niektóre zagadnienia" - konferencja naukowa (2000; edycja II).  szczegóły 
artykuł: Mazur Piotr: Kultura w okresie przemian. Nasz Dziennik 2000 nr 219 s. 8 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Zaproszenie. Nasz Dziennik 2000 nr 216 s. 4 (program konferencji...) szczegóły 
artykuł: Zaproszenie. Nasz Dziennik 2000 nr 211 s. 2 (program konferencji...) szczegóły 
artykuł: Zaproszenie. Nasz Dziennik 2000 nr 201 s. 2 (program konferencji...) szczegóły 
424.impreza: "Literatura dobrze obecna (normy, mody, prądy, konwencje i konwenanse)" - konferencja pracowników naukowych i studentów (1998).  szczegóły 
artykuł: Iwasiów Inga: Wspólne podglądanie albo podróż na Śląsk. Pogranicza 1998 nr 2 s. 130-131  szczegóły 
artykuł: Żaczek Magdalena: Literatura dobrze obecna. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1998 nr 10/11 (55/56) s. 5, 9  szczegóły 
425.impreza: "Literatura emigracyjna" - wystawa (1990).  szczegóły 
artykuł: Bibliotekarz Zachodniopomorski 1990 nr 3/4 s. 93 (not....) szczegóły 
426.impreza: "Literatura i konflikty" - konferencja (2003).  szczegóły 
artykuł: Poznań, literacki pasaż. Gazeta Malarzy i Poetów 2003 nr 1 s. 52 (not....) szczegóły 
427.impreza: "Literatura i władza" - konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Literatura a władza. Rzeczpospolita 1994 nr 277 s. 6 (zapow....) szczegóły 
428.impreza: "Literatura lat osiemdziesiatych" - sesja naukowa (1989).  szczegóły 
artykuł: Odra 1990 nr 1 s. 110 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Wrocław i literatura lat osiemdziesiątych. Kresy 1990 1 136-7 (spraw....) szczegóły 
429.impreza: "Literatura polska lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych" - konferencja (1996).  szczegóły 
artykuł: Dyskusja poświęcona literaturze lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. Gdańsk, 26 listopada 1996. Tytuł [Gdańsk] 1997 nr 1 s. 105-124 (wypowiedzi: Władysław Zawistowski, Ludwika Topp, Selim Chazbijewicz, Z...) szczegóły 
artykuł: J.SZ.: Gazeta Wyborcza 1996 nr 274 s. 14 (not., program...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1997 nr 58 s. 175 (not....) szczegóły 
430.impreza: "Literatura polska na emigracji" - spotkanie.  szczegóły 
artykuł: Słowo Powszechne 1991 nr 100 s. 4 (not. spraw....) szczegóły 
431.impreza: "Literatura polska przed rokiem 1989 i po tej dacie" - seminarium (1993).  szczegóły 
artykuł: Ordan Jerzy Lesław: Literatura dzisiaj i wczoraj. Przegląd Artystyczno-Literacki 1993 nr 9/10 s. 8  szczegóły 
432.impreza: "Literatura przywracana" - konferencja naukowa.  szczegóły 
artykuł: Nowiny 1989 nr 275 s. 2 (nota spraw....) szczegóły 
433.impreza: "Literatura utracona, odzyskana czy poszukiwana" - konferencja naukowa (2001).  szczegóły 
artykuł: Wolski Jan: Literatura utracona, odzyskana czy poszukiwana (Dyskusja o emigracji na konferencji naukowej w Uniwersytecie Rzeszowskim). Fraza 2001 nr 4 s. 305-306 (sprawozdanie...) szczegóły 
434.impreza: "Literatura w latach wielkiej zmiany 1975-1995" - sesja (1996).  szczegóły 
artykuł: Gazeta Wyborcza 1996 nr 122 s. 10 (not. zapow....) szczegóły 
artykuł: Pasterski Janusz: Literatura w latach wielkiej zmiany 1975-1995. Fraza 1996 nr 13 s. 265-267 (sparwozdanie...) szczegóły 
435.impreza: "Między Polską a światem. Kultura emigracyjna 1945-1990" - konferencja naukowa.  szczegóły 
artykuł: [Chynowski Paweł] (pa): Mity i uprzedzenia. Życie Warszawy 1991 nr 211 s. 7 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Fik Marta: Emigranci w Warszawie. Gazeta Wyborcza 1991 nr 205 s. 17 (wyw. z oraganizatorką przed sesją; rozm. Joanna Godlewska...) szczegóły 
artykuł: Fik Marta: Życie Warszawy 1991 nr 202 s. 7 (wyw. nt. programu sesji; rozm. Piotr Szewc...) szczegóły 
artykuł: Garliński Józef: Nareszcie razem. Tydzień 1991 nr 19 s. 7  szczegóły 
artykuł: Godlewska Joanna: Bunt rzeczowników. Gazeta Wyborcza 1991 nr 212 s. 17  szczegóły 
artykuł: J.M.: Polska kultura emigracyjna. Potop 1991 nr 14 s. 2 (nota spraw....) szczegóły 
artykuł: Kopcińska Klara: Wrzesień w kulturze polskiej. Tydzień 1991 nr 38 s. 9-10  szczegóły 
artykuł: Kwiatek Jerzy: Uczcił go minutą siedzenia. Trybuna 1991 nr 214 s. 5 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Rozpruwacz Jakub: Literatura w opałach. Trybuna 1991 nr 214 s. 5 (fel. spraw....) szczegóły 
artykuł: (ZAW): O polskiej kulturze emigracyjnej - naukowo. Trybuna 1991 nr 204 s. 3 (zapow.; z progr....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1992 nr 37 s. 146 (not....) szczegóły 
artykuł: M.G.: Polskość tam i tu - to mój wybór (Stanisław Barańczak o emigracji). Rzeczpospolita 1991 nr 208 s. 2 (nota spraw....) szczegóły 
436.impreza: "Na początku wieku..." - interdyscyplinarna sesja naukowa poświęcona kategorii tradycji w kulturze i sztuce (2000).  szczegóły 
artykuł: Korzenie współczesności, czyli schyłki i porządki wieków. Gazeta Malarzy i Poetów 2000 nr 2 s. 49 (not. o sesji...) szczegóły 
artykuł: Na początku wieku.... Forum Akademickie 2000 nr 5 s. 10 (not....) szczegóły 
437.impreza: "Nowoczesne literatury słowiańskie, ich rozwój i wzajemne związki" - międzynarodowa konferencja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Bryś Grażyna: Międzynarodowa konferencja naukowa "Nowoczesne literatury słowiańskie, ich rozwój i wzajemne związki". Slavia Orientalis 1991 nr 1/2 (1990) s. 227-234 (spraw....) szczegóły 
438.impreza: "Od Nowej Fali do kulturalnego pluralizmu? Literatura polska 1970-1993" - międzynarodowa konferencja slawistów.  szczegóły 
recenzja: KC: Notowania giełdowe. Tytuł [Gdańsk] 1993 nr 4 s. 223 (nota...) szczegóły 
439.impreza: Oniryczne tematy i konwencje w literaturze polskiej XX wieku - konferencja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Kuczyńska Katarzyna: Sen i inne referaty. Polonistyka 1998 nr 5 s. 315 (spraw....) szczegóły 
recenzja: Glatzel Ilona: Ruch Literacki 1998 z. 6 s. 843-846 (sprawozdanie...) szczegóły 
440.impreza: "Październik' 56. Odwilż i przełom w życiu literackim i kulturalnym Polski" - sesja ogólnopolska (1996).  szczegóły 
artykuł: Odwilż w literaturze. Forum Akademickie 1996 nr 10 s. 9 (not....) szczegóły 
441.impreza: "Pisarz na przełomie czasów" - sesja (1997).  szczegóły 
artykuł: Gluziński Krzysztof: Kalendarium Wrocławia 1997. Rocznik Wrocławski 1998 t. 5 s. 262 (not....) szczegóły 
artykuł: Lem Stanisław: Zwięzłe powitanie pisarzy niemieckich. Pomosty [Wrocław] 2000 [t.] 2/3 (1997/1998) s. 39 (list powitalny...) szczegóły 
artykuł: Odra 1998 nr 1 s. 132 (not....) szczegóły 
artykuł: Pisarz na przełomie czasów. Odra 1998 nr 3 s. 135-136  szczegóły 
artykuł: R.B.: Pisarz na przełomie czasów. Rzeczpospolita 1997 nr 261 s. 28  szczegóły 
442.impreza: "Polish American women writers" - sympozjum naukowe (1994).  szczegóły 
artykuł: Napierkowski Thomas J.: Polish American women writers: a symposium. Polish American Studies 1995 t. 52 nr 1 s. 11-13  szczegóły 
443.impreza: "Polscy pisarze i myśliciele XX wieku wobec religii" - sesja literaturoznawcza (1997).  szczegóły 
artykuł: A.W.: Myśl polska XX wieku wobec religii. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 6 s. 28 (nota o sesji...) szczegóły 
artykuł: Szostek Andrzej: Przemówienie prorektora KUL [Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego] na otwarcie sesji naukowej - 27 X 1997. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1997 nr 6 s. 28 (nota o sesji...) szczegóły 
444.impreza: "Polska i Europa 1945-1990: kryzys tożsamości europejskiej. Bilans literatury i myśli politycznej Polaków na wychodźstwie - sesja (1999). (pomysłodawcą i moderatorem sesji był Basil Kerski red. naczelny pisma ...) szczegóły 
artykuł: Bilans emigracji. Kultura [Paryż] 1999 nr 3 s. 127-128 (program kolokwium...) szczegóły 
artykuł: Friszke Andrzej: Konferencja w Lipsku. Kultura [Paryż] 1999 nr 5 s. 108-112 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Szaruga Leszek: Dorobek emigracji. Forum Książki 1999 nr 2 s. 3-4  szczegóły 
445.impreza: "Prezentace a hodnoceni narodni literatury v soudobem kontextu evropskem a svetovem" - konferencja naukowa (1995).  szczegóły 
artykuł: Mosiołek-Kłosińska Katarzyna: Czesko-polska konferencja w Pradze (7-9 XI 1995). Przegląd Humanistyczny 1996 nr 3 s. 188-191  szczegóły 
446.impreza: "PRL, czyli Publiczny Rozbiór Literatury" - dyskusja (2000). (Dyskusja m.in. z udziałem krytyków literackich: Henryk Bereza, Jerzy S...) szczegóły 
artykuł: Kronika. Aneks Trybuny 2000 nr 120 s. B (nota...) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Powszechny 2000 nr 42 s. 18 (program...) szczegóły 
447.impreza: "Problem inności w literaturze i kulturze polskiej" - międzynarodowa konferencja poświęcona pamięci Donalda P.A. Piriego (1999).  szczegóły 
artykuł: Mikołajczuk Agnieszka: "Problem inności w literaturze i kulturze polskiej". Sprawozdanie z konferencji w Glasgow poświęconej pamięci Donalda P.A. Piriego. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 5 s. 171-173  szczegóły 
448.impreza: "Przeszłość totalitarna w literaturze współczesnej Polski i Niemiec" - seminarium (1992).  szczegóły 
artykuł: Szewc Piotr: Totalitaryzm a literatura. Życie Warszawy 1992 nr 166 s. 13 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Karmelitańskie 1994 nr 3/4 s. 169-170 (inf. w art....) szczegóły 
449.impreza: "Przyjmij ją wdzięcznym sercem" - wystawa książek wydanych na emigracji w latach 1939-1994 (1995).  szczegóły 
artykuł: Mieszkowska Anna: Wystawa książek emigracyjnych w AGAD. Archeion 1995 t. 95 s. 273-274 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Urbanek Adam: Tydzień 1995 nr 1 s. 12  szczegóły 
450.impreza: "Realizm socjalistyczny w Polsce z perspektywy 50 lat - konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Gontarz Beata: Konferencja naukowa w Uiwersytecie Śląskim (19-20 X 1999). Realizm socjalistyczny w Polsce z perspektywy 50 lat.. Ruch Literacki 2000 z. 2 s. 267-269 (omówienie...) szczegóły 
451.impreza: "Sacrum i profanum w literaturze współczesnej" - sympozjum (1999).  szczegóły 
artykuł: Suchecka Maria: Życie literackie pod Śnieżką. Zgorzelecki Baedeker Literacki 1999 s. 89-90 (sprawozdanie...) szczegóły 
452.impreza: Sesja literacko-krytyczna.  szczegóły 
artykuł: Krakowska jesień literacko-naukowa. Magdalenka Literacka 1995 nr 15/17 s. [1] (not. spraw....) szczegóły 
453.impreza: Sesja na temat literatury i kultury z przełomu lat czterdziestych i pięćdziesiątych (1989). (inny tytuł: Sesja o polskim stalinizmie w literaturze i kulturze...) szczegóły 
artykuł: Przegląd Humanistyczny 1990 nr 1 s. 1 (not. inf....) szczegóły 
artykuł: Ruta-Rutkowska Krystyna: Sesja na temat literatury i kultury z przełomu lat czterdziestych i pięćdziesiątych. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 2 s. 198-204 (spraw....) szczegóły 
454.impreza: Sesja poświęcona polskiej literaturze współczesnej (1992).  szczegóły 
artykuł: Dziuba Jan: O polskiej literaturze współczesnej ("Krąg" w terenie). Słowo Powszechne 1992 nr 39 s. 2 (spraw....) szczegóły 
455.impreza: "Socrealizm - stan naszej wiedzy i dalsze kierunki badań" - konferencja (1997).  szczegóły 
artykuł: C.: Sesja w IBL. Gazeta Wyborcza 1997 nr 8 s. 13 (nota...) szczegóły 
456.impreza: "Sporne postaci polskiej literatury współczesnej" - sesja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Borkowska Grażyna: Przewietrzanie kanonu. Polityka - Kultura 1995 nr 5 s. 4  szczegóły 
artykuł: Kwiatek Jerzy: W helikopterze o Polsce (Spory literackie). Trybuna 1994 nr 118 s. 10  szczegóły 
artykuł: Warszawskie Dni Literatury. Życie Warszawy 1994 nr 109 s. 13 (spraw....) szczegóły 
457.impreza: Spotkanie omawiające najnowsze zjawiska w polskiej literaturze współczesnej (1992).  szczegóły 
artykuł: Sadowski Sławomir: "KKL" w kamiennym "Kręgu". Krzywe Koło Literatury 1992 nr 3 s. 3, 7  szczegóły 
458.impreza: Spotkanie pisarzy i naukowców z Polski i z Ukrainy (1999). (sesja naukowa nt.: "Romantyzm a współczesność" i "Współczesna literatu...) szczegóły 
artykuł: Olbromska Urszula: "Tam, gdzie Ikwy srebrne fale płyną...". Akcent 2000 nr 3 s. 202-207 (nota sprawozdawcza z sesji "Geografia podróży Juliusza Słowackiego" i ...) szczegóły 
459.impreza: "Stare i nowe w najnowszej literaturze polskiej. Próba diagnoz" - konferencja literaturoznawcza (1996).  szczegóły 
artykuł: Kłopoty z tradycją. Przegląd Artystyczno-Literacki 1996 nr 11 s. 13 (nota...) szczegóły 
460.impreza: Sympozjum na cześć Romana Ingardena (2001).  szczegóły 
artykuł: Baensch Norbert: Goettingen = Getynga. Dialog [Niemcy] 2001 nr 58/59 s. 137 (tekst równoległy w jęz. niemieckim i polskim;...) szczegóły 
461.impreza: Sympozjum polonijne poświęcone udziałowi polskiej literatury emigracyjnej w kulturze europejskiej (1990).  szczegóły 
artykuł: Dominik Donata: "Udział polskiej literatury emigracyjnej w kulturze europejskiej". Życie i Myśl 1991 nr 1/2 s. 59-63  szczegóły 
artykuł: Łyskawa Jan: W kręgu kultury emigracyjnej. Katolik 1990 nr 50 s. 2  szczegóły 
artykuł: Matusiak Maria Magdalena: Udział polskiej literatury emigracyjnej w kulturze europejskiej. Przegląd Powszechny 1991 nr 2 s. 329-332  szczegóły 
artykuł: Tygodnik Literacki 1990 nr 10 s. 2 (not....) szczegóły 
462.impreza: "Śląsk literacki" - konferencja (2000).  szczegóły 
artykuł: Głogowski Tomasz M.: Śląska konferencja na katowickiej pokonistyce. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2001 nr 4 (83) s. 8-9 (spraw., zawiera również informacje nt. poprzednich czterech sesji...) szczegóły 
artykuł: Głogowski Tomasz M.: Śląskie debaty na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Śląskie Miscellanea 2001 t. 14 s. 80-83 (sprawozdanie...) szczegóły 
463.impreza: "Śląsk. Spotkanie wielu kultur" - sesja literacka (1997).  szczegóły 
artykuł: Konopelska Wiesława: Świat pogranicza. Śląsk 1997 nr 7 s. 69 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Putzlacher Renata: Moje fascynacje [z tego cyklu:] Ucieczka od imperatywów. Zwrot 1997 nr 7 s. 38-40  szczegóły 
464.impreza: Światowe polonijne spotkania intelektualistów, ludzi kultury i sztuki - kongres (2001).  szczegóły 
artykuł: Knopek Jacek: Drugie światowe polonijne spotkania intelektualistów, ludzi kultury i sztuki. Sprawozdanie z kongresu. Dzieje Najnowsze 2002 nr 1 s. 269-270  szczegóły 
465.impreza: "Tożsamość kulturowa wsi - jesteśmy" - konferencja (1998).  szczegóły 
artykuł: Jędraszewski Marek: Jesteśmy (Tożsamość kulturowa wsi polskiej). Siódma Prowincja 1998 nr 2/3 s. 18-20 (sprawozdanie; z omówieniem prezentowanych referatów; m.in. szerzej o w...) szczegóły 
466.impreza: "Twarze emigracji: Wierzyński - Hłasko - Gombrowicz - Stempowski - Grydzewski" - wystawa (1999).  szczegóły 
artykuł: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Kultura [Paryż] 2000 nr 1/2 s. 212-213 (not. o otwarciu wystawy...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2000 nr 70 s. 182 (not. o otwarciu...) szczegóły 
467.impreza: "Twórczość w godzinach nadliczbowych" - konferencja literaturoznawcza (2000).  szczegóły 
artykuł: Sobolczyk Piotr: Twórczość w godzinach nadliczbowych. Konferencja zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku dn. 11 grudnia 2000. Ruch Literacki 2001 z. 2 s. 255 (sprawozdanie...) szczegóły 
468.impreza: Tydzień Polonistów pod hasłem "Kultura polska lat 80." (1990).  szczegóły 
artykuł: Koss Agata: Tydzień Polonistów na KUL-u. Kultura [Paryż] 1991 nr 1/2 s. 168-172 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Koźmiński Leszek M.: Poloniści o kulturze. Przegląd Powszechny 1991 nr 4 s. 168-171  szczegóły 
artykuł: Tygodnik Literacki 1990 nr 9 s. 2 (not....) szczegóły 
469.impreza: "Wiek XX w zbiorach Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza" - wystawa (1998).  szczegóły 
artykuł: Kultura [Paryż] 1998 nr 7/8 s. 220 (not. o otwarciu wystawy; 22 VI 1998...) szczegóły 
artykuł: Kotomska Joanna: Literacki suplement do historii. Więź 1998 nr 9 s. 162-166  szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 1998 nr 8 s. 80 (not. o otwarciu wystawy...) szczegóły 
artykuł: Nasz Dziennik 1998 nr 122 s. 7 (not. o otwarciu...) szczegóły 
artykuł: Rysunki Schulza i kamyki Białoszewskiego. Rzeczpospolita 1998 nr 145 s. 27 (sprawozdanie z wystawy...) szczegóły 
artykuł: Zdaniewska Anna: "Żyjemy w wpoce straszliwej..." (Wystawa w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza w Warszawie. Sycyna 1998 nr 13 s. 2 (omówienie...) szczegóły 
470.impreza: "Wilno - Olsztyn. Tradycje, kultura, obyczaje" - sesja naukowa.  szczegóły 
artykuł: Szatrawski Krzysztof D.: "Wilno - Olsztyn. Tradycje, kultura, obyczaje". Sprawozdanie z sesji. Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1991 nr 4 s. 295-296  szczegóły 
471.impreza: "Wspaniałe, kapitalne! Nie do publikacji!" Literatura piękna i eseistyka w drugim obiegu 1976-1989 - wystawa (2001).  szczegóły 
artykuł: Chojecki Mirosław: "Wspaniałe, kapitalne... Nie do publikacji!". Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2001 nr 3 s. 36  szczegóły 
artykuł: Literatura piękna i eseistyka w drugim obiegu 1976-1989. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2001 nr 3 s. 37-38 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Wystawy. Przegląd Biblioteczny 2001 z. 3 s. 294 (nota o wystawie...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2002 nr 77 s. 200 (not. o otwarciu wystawy...) szczegóły 
472.impreza: "Współczesna kultura Polski i Węgier" - seminarium (1998).  szczegóły 
artykuł: Maziarski Wojciech: Samotność artysty. Węgierska wiosna trwa. Gazeta Wyborcza 1998 nr 106 s. 10 (nota spraw. z seminarium...) szczegóły 
artykuł: Maziarski Wojciech: Szekspir i coca-cola. Gazeta Wyborcza 1998 nr 110 s. 20-21 (omów....) szczegóły 
artykuł: Maziarski Wojciech: Szekspir i coca-cola. Gazeta Wyborcza 1998 nr 110 s. 20-21 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Pajdzik-Reufsteck Katarzyna, Solewski Rafał: Konferencje, seminaria. Międzynarodowe Centrum Kultury 1998 r. 7 (1997/1998) s. 78-79 (sprawozdanie; z fot....) szczegóły 
artykuł: Sadecki Jerzy: Artysta w innej roli. Rzeczpospolita 1998 nr 107 s. 26 (sprawozdanie...) szczegóły 
473.impreza: "Współczesna literatura polska lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych" - konferencja.  szczegóły 
artykuł: KC: Tytuł [Gdańsk] 1993 nr 4 s. 224-225 (nota...) szczegóły 
474.impreza: "Współczesna literatura polska w aspekcie religijnym i egzystencjalnym" - konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Derenda Łukasz: Religijne i egzystencjalne konteksty współczesnej literatury polskiej. Konspekt 2002 nr 11 s. 119-121 (sprawozdanie...) szczegóły 
475.impreza: "Współczesna literatura polska w kraju i za granicą" - sesja naukowa (1989).  szczegóły 
artykuł: Gazeta Olsztyńska 1989 nr 266 s. 6  szczegóły 
476.impreza: "Współczesna Wieża Babel czyli kultura polska wobec postmodernizmu" - konferencja (1994).  szczegóły 
artykuł: Uniłowski Krzysztof: O postmodernizmie na Grodzkiej. Fa-Art 1994 nr 2 s. 76-78  szczegóły 
nawiązanie: [Bugajski Leszek] lb: Wśród czasopism. Twórczość 1994 nr 12 s. 133-134 (od nru 7/8 podp. Leszek Bugajski...) szczegóły 
polemika: Jarzębski Jerzy: Twórczość 1995 nr 3 s. 155 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Jarzębski Jerzy: Twórczość 1995 nr 4 s. 153-156 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Orski Mieczysław: Twórczość 1995 nr 6 s. 154 (dot. odpowiedzi redakcji na list Jerzego Jarzębskiego opubl. w numerze...) szczegóły 
polemika: Twórczość 1995 nr 3 s. 155-156 (odpowiedź redakcji na list Jerzego Jarzębskiego do Twórczości...) szczegóły 
477.impreza: "Współczesny plakat polski związany z literaturą" - wystawa (2003).  szczegóły 
artykuł: Śląski Kwartalnik Kulturalny 2003 nr 11 s. 17 (not. spraw....) szczegóły 
478.impreza: Wystawa listów polskich pisarzy i krytyków literackich z lat 60. i 70. XX w. (2002).  szczegóły 
artykuł: Wystawa listów polskich pisarzy w Rzeszowie. Aneks Trybuny 2002 nr 202 s. B (nota...) szczegóły 
479.impreza: Wystawa satyry łódzkiej 1945-1993 (1993).  szczegóły 
480.impreza: "Zdrada klerków - intelektualiści na służbie PRL" - sesja (1998).  szczegóły 
artykuł: Pietrasik Zdzisław: Kwestia smaczków. Polityka 1998 nr 48 s. 48 (komentarz...) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Solidarność 1998 nr 44 s. 9 (program...) szczegóły 
481.impreza: "Zjazd szczeciński i socrealizm - geneza, kontynuacje i konteksty" - międzynarodowa konferencja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Dąbrowska Danuta: Zjazd szczeciński i socrealizm. Pogranicza 2000 nr 6 s. 128-130 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Michałowski Piotr: Szczeciński Zjazd-widmo i obrzeża socu. Teksty Drugie 2001 nr 1 s. 222-226  szczegóły 
482.impreza: "Zostali w naszej pamięci" - sesja literacka.  szczegóły 
artykuł: Pamiętajcie o pisarzach. Rzeczpospolita 1995 nr 259 s. 30 (not....) szczegóły 
483.impreza: "Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej" - międzynarodowa konferencja (2001).  szczegóły 
artykuł: Moczkodan Rafał: Ponownie o literaturze emigracyjnej. Głos Uczelni [Toruń] 2002 nr 1 s. 22-23 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Moczkodan Rafał: Życie literackie emigracji. Tydzień 2001 nr 49 s. 6 (spraw....) szczegóły 
nawiązanie: Garliński Józef, Krzeczunowicz Andrzej, Paszkiewicz Mieczysław: Krzywe zwierciadło. Tydzień 2002 nr 3 s. 21 (list do red....) szczegóły 
polemika: Kryszak Janusz, Moczkodan Rafał: List z Torunia. Tydzień 2002 nr 5 s. 21 (list do red....) szczegóły 
artykuł: RM: Toruńska konferencja o emigracyjnym życiu literackim. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 23 XI s. 10 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 2002 nr 78 s. 205 (not....) szczegóły 
484.impreza: "Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej" - międzynarodowa konferencja (2002).  szczegóły 
artykuł: Ćwikliński Krzysztof: Trzecia konferencja w Toruniu ("Życie literackie II Emigracji Niepodległościowej"). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 272 s. 4 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Dorosz Beata: W Toruniu - o emigracji. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 22 XI s. 1, 11 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Moczkodan Rafał: Odsłona trzecia. Życie literackie drugiej emigracji niepodległościowej. Głos Uczelni [Toruń] 2003 nr 1 s. 23 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
485.artykuł: Abe: Drżączka. Twórczość 1996 nr 4 s. 178-179  szczegóły 
486.artykuł: Adamiec Marek: Jaki to ma sens. Przegląd Polityczny 1996 nr 31 s. 32-35 (literatura polska po 1989...) szczegóły 
487.artykuł: Adamiec Marek: Literatura polska lat 80-tych. Wstępne rozpoznania, oczywiste wątpliwości, wątpliwe oczywistości. Kultura [Paryż] 1991 nr 6 s.101-123  szczegóły 
nawiązanie: [Bugajski Leszek] lb: Wśród czasopism. Twórczość 1991 nr 10 s. 118-120 (omów....) szczegóły 
polemika: Klejnocki Jarosław: Szanowny Panie Redaktorze!. Kultura [Paryż] 1991 nr 11 s. 139-141 (list do red....) szczegóły 
488.artykuł: Akavia Miriam: x 1991 ([w czasopiśmie:] Moznaim (Tel Awiw) 1991 z III [o twórcz. pisar...) szczegóły 
489.artykuł: Aktualności. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 3 s. 6 (m.in. nt. odnalezienia w Archiwum Uniwersytetu Warszawskiego dokumentó...) szczegóły 
490.artykuł: akw: Stare i nowe [z tego cyklu:] Po co to wszystko?. Autograf 2002 nr 3 s. 22 (fel....) szczegóły 
491.artykuł: akw: Stare i nowe. Autograf 1997 nr 2 s. 23 (fel....) szczegóły 
492.artykuł: Anderman Janusz: Ciemna dziura. Ex Libris 1990 nr 2 s. 1 (wyw. nt. kondycji pol. literatury współcz.; rozm.?...) szczegóły 
493.artykuł: Andrejuk Katarzyna: W śmierć jak w sen. Graffiti 1998 nr 2 s. 47-48 (nt. pisarzy samobójców; z not. o Katarzynie Andrejuk...) szczegóły 
494.artykuł: Ankieta Kartek. Kartki [Białystok] 1995 nr 10 s. 21, nr 11 s. 99 (ankieta nt. literatury polskiej lat 90.; wypow.: Jerzy Nachiło, Marius...) szczegóły 
495.artykuł: Ankieta Kartek. Kartki [Białystok] 1995 nr 9 s. 5 (nt. literatury polskiej lat 90.; wypow.: Artur Jan Szczęsny...) szczegóły 
496.artykuł: [Ankieta nt. kondycji literatury polskiej oraz jej funkcji w kotekście zmian zachodzących w Polsce]. Czas Kultury 1991 nr 26/27 s. 8-13, nr 28 s. 63-69, nr 29/30 s. 85-88 (wypow.: Zbigniew Machej, Sergiusz Sterna-Wachowiak, Leszek Szaruga...) szczegóły 
497.artykuł: Ankieta "Tekstów Drugich". Teksty Drugie 1996 nr 5 s. 113-119 (wypowiedzi nt. znaczenia tradycji literackiej, pożytku z lektury prac ...) szczegóły 
498.artykuł: Ankiewicz Henryk: Mały poczet twórców kultury. x 1989 ([W ks.: id.]: Szkice gorzowskie. Szczecin 1989 s. 107-24 [ m.in. dot. ...) szczegóły 
499.artykuł: Antolski Zdzisław: Duch i materia [z tego cyklu:] Bankiet z Sandauerem. Akant 2001 nr 11 s. 30 (felieton nt. osobistych kontaktówz literatami; m.in. z Arturem Sandaue...) szczegóły 
polemika: Jerzyna Zbigniew: Akant 2001 nr 13 s. 43  szczegóły 
sprostowanie: Antolski Zdzisław: To nie był Jerzyna!. Akant 2002 nr 3 s. 49  szczegóły 
polemika: Nagórska Ariana: Charągiewka z wazeliną. Akant 2001 nr 12 s. 48  szczegóły 
500.artykuł: Augustyniak Urszula: Dlaczego barok? (Sarmackie mistyfikacje we współczesnej kulturze polskiej). Ogród 1994 nr 4 s. 108-118 (także w literaturze; z not. o autorce i fot....) szczegóły 
501.artykuł: Bagłajewski Arkadiusz: Parę pytań. Kresy 1992 nr 12 s. 133-134 (fel. nt. sytuacji literatury polskiej na przełomie dekad lat 80. i 90....) szczegóły 
502.artykuł: Bagłajewski Arkadiusz: Stan rozproszenia. Odra 1996 nr 1 s. 51-55 (próba sklasyfikowania literatury polskiej po 1989; oczekiwania, tenden...) szczegóły 
503.artykuł: Bakuła Bogusław: Postmodernizm a współczesna (polska) powieść historyczna. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiae Artium et Litterarum 1998 z. 8 s. 19-33  szczegóły 
504.artykuł: Balcerzan Edward: Literatura do aneksu. Wprost 1991 nr 40 s. 54 (wywiad nt. literatury emigracyjnej; rozm. W.K....) szczegóły 
505.artykuł: Balcerzan Edward: Mity czarne i różowe. Kultura i Życie 1991 nr 19 s. 1-2 (wywiad nt. odbioru literatury emigracyjnej w kraju; rozm. Monika Kuc...) szczegóły 
506.artykuł: Balcerzan Edward: Ojczyzna wobec obczyzny. Potop 1991 nr 14 s. 1, 6-7 (skrócona wersja referatu wygłoszonego na sesji poświęconej polskiej ku...) szczegóły 
507.artykuł: Balcerzan Edward: Po co edukować?. Przegląd Polski = Polish Review 1999 nr z 9 VII s. 14 (fel. nt. edukacji pisarzy w PRL-u...) szczegóły 
508.artykuł: Balcerzan Edward: Pokolenia się sprzymierzyły. Polonistyka 1996 nr 8 s. 559-562 (wywiad nt. przełomowego znaczenia dla literatury polskiej października...) szczegóły 
509.artykuł: Balcerzan Edward: Przygody człowieka książkowego. Przegląd Polski = Polish Review 1991 nr z 19 XII s. 6 (najnowsze tendencje w literaturze polskiej, potrzeba nowych syntez, zj...) szczegóły 
510.artykuł: Balcerzan Edward: Wiersze i inne zdarzenia w polszczyźnie ostatniego piętnastolecia. Slavia 1992 z. 1 s. 67-72  szczegóły 
511.artykuł: Balcerzan Edward: Wieszcz pisze. Gazeta Wyborcza 1998 nr 130 s. 12-13 (recepcja twórczości Adama Mickiewicza w literaturze polskiej XX wieku,...) szczegóły 
512.artykuł: Bańska Anna: Głos Ludu 1993 nr 9 s. 4 (nota nt. prac badawczych dot. literatury i kultury polskiej Zaolzia...) szczegóły 
513.artykuł: Baranowska Małgorzata: Barańczak, Krynicki i duch czasu [fragm.]. Res Publica Nowa 1994 nr 11 s. 41-45  szczegóły 
514.artykuł: Baranowska Małgorzata: Kajety. Prywatna historia poezji. Konteksty 1995 nr 3/4 s. 16-18  szczegóły 
515.artykuł: Barańczak Stanisław: Feeling spurned. Polish literature in its second year of freedom. World Literature Today 1991 t. 65 nr 2 s. 229-232  szczegóły 
516.artykuł: Barańczak Stanisław: Tongue-tied eloquence. Notes on language, exile, and writing. (The University of Toronto Quarterly (Toronto) 1989 nr 4 [inf. w...) szczegóły 
517.artykuł: Bartkowski Andrzej: Ludzie z pasją. Nurt [Poznań] 1989 nr 8 s. 21 (o pisarzach - adwokatach...) szczegóły 
518.artykuł: Bartnicki Teodor: Literatura na Ziemi Słupskiej (6). Miesięcznik [Koszalin] 2003 nr 2 s. 48-50 (dot. m.in. pisarzy: Stefan Fikus, Marian Majkowski, Stanisław Misakows...) szczegóły 
519.artykuł: Bartos Otakar: Problem regionalismu a soucasna polska literatura na ceskem Tesinsku. Slavia 1991 z. 1 s. 102-109  szczegóły 
520.artykuł: Baster Marek: Bloc-notes. Śląsk 1998 nr 1-12 (cykl fel. pośw. głównie literaturze współczesnej, także obcej...) szczegóły 
521.artykuł: Baster Marek: Bloc-notes. Śląsk 1997 nr 1-12 (cykl fel. pośw. głównie literaturze współczesnej, także obcej...) szczegóły 
522.artykuł: Baster Marek: Bloc-notes. Śląsk 1996 nr 7-12 (cykl fel. o tematyce m.in. literackiej i filmowej...) szczegóły 
523.artykuł: Baster Marek: Bloc-notes. Śląsk 2001 nr 1-4, 6-7, 10 (cykl fel. pośw. głównie literaturze współczesnej, także obcej...) szczegóły 
524.artykuł: Baster Marek: Bloc-notes. Śląsk 2000 nr 2-12 (cykl fel. pośw. głównie literaturze współczesnej, także obcej...) szczegóły 
525.artykuł: Baster Marek: Bloc-notes. Śląsk 1999 nr 1, 3-4, 6-8 (cykl fel. pośw. głównie literaturze współczesnej, także obcej...) szczegóły 
526.artykuł: Bauer Zbigniew: Milczenie literatury. Suplement 1994 nr 37 s. 4, 5 (bieżący stan literatury...) szczegóły 
527.artykuł: Bauman Zygmunt: Prawodawca w maglu. Ex Libris 1994 nr 64 s. 2-3 (wyw. nt. sytuacji kultury i literatury w nowej rzeczywistości politycz...) szczegóły 
528.artykuł: Bereska Henryk: Literatura polska w okresie przełomu. Pro Libris 2001 nr 1 s. 49-55 (dot. polskiej literatury emigracyjnej i krajowej w PRL oraz literatury...) szczegóły 
529.artykuł: Bereś Stanisław: Manipulacja i szyfr: Polska literatura współczesna w lustrze przekładu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1997 nr 44 (1990) s. 41-51 (m.in. o sytuacji pozorowania autonomii literatury polskiej w latach 19...) szczegóły 
530.artykuł: Bereś Stanisław: Trzy oddechy literatury emigracyjnej (Marii Danilewicz Zielińskiej). Kultura [Paryż] 1990 nr 1/2 s. 142-58 (próba systematyzacji lit. emigracyjnej; sprost.:Kultura (Paryż)...) szczegóły 
polemika: Bereś Stanisław: Odpowiadam na zarzuty. Kultura [Paryż] 1990 nr 5 s. 142-144  szczegóły 
polemika: Klejnocki Jarosław: "Trzy oddechy literatury emigracyjnej" - krytyka. Kultura [Paryż] 1990 nr 5 s. 141-142  szczegóły 
531.artykuł: Bereza Henryk: Obrachunek. Nowy Nurt 1994 nr 1 s. 3  szczegóły 
polemika: Budzińska Bożena: Obrachunki posagu. Nowy Nurt 1994 nr 3 s. 3  szczegóły 
polemika: Stanisławski Krzysztof: Ilu Berezów Polska potrzebuje?. Nowy Nurt 1994 nr 6 s. 2  szczegóły 
532.artykuł: Bereza Henryk: Repetycja. Regiony 2001 nr 2 s. 2-5 (nt. nurtu chłopskiego w literaturze polskiej XX wieku...) szczegóły 
533.artykuł: Berger Wiesław Adam, Przeczek Wilhelm, Sikora Władysław: x 1989 ([w czasopiśmie:] Nove Knihy (Praha) 1989 nr 37 [wywiad, rozm. V...) szczegóły 
534.artykuł: Bestsellery roku. Polityka 1990 nr 52 s. 9 (ankieta red.; m. in. wypowiedzi: Maciej Karpiński, Piotr Kuncewicz, Zd...) szczegóły 
535.artykuł: Bielatowicz Jan: Literatura na emigracji [fragm.:] O pisarskim obyczaju. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1999 nr 95 s. 5  szczegóły 
536.artykuł: Bielenda Ewa: Uśpione jaszczury. Studencki Klub "Pod Jaszczurami". Suplement 2000 nr 5 s. 42-44 (m.in. działalności literackiej klubu...) szczegóły 
537.artykuł: Biengo Witold: Krótki felieton na bardzo aktualny temat. Autograf 1989 nr 12 s. 89-90  szczegóły 
538.artykuł: Bieńkowski Zbigniew: Chwila osobliwa. Kultura i Życie 1990 nr 15 s. 1-2 (o literaturze lat 80. XX wieku...) szczegóły 
539.artykuł: Bieńkowski Zbigniew: Literatura wobec totalitaryzmu i co dalej. Kwartalnik Artystyczny 1995 nr 4 s. 15-18 (z not. Adriany Szymańskiej...) szczegóły 
540.artykuł: Bieńkowski Zbigniew: Przyszłość przeszłości (O nurcie wiejskim w literaturze). Tygodnik Kulturalny 1988 nr 7 s. 1, 9  szczegóły 
541.artykuł: Biernacki Andrzej: Z materiałów biobibliograficznych dotyczących pisarzy zmarłych w roku 1984. Rocznik Literacki 1991 (1984) s. 679-719 (nt. twórców: Andrzej Babiński, Lech Bądkowski, Albin Bobruk, Gracjan B...) szczegóły 
542.artykuł: Biernacki Andrzej: Z materiałów biobibliograficznych. Rocznik Literacki 1991 (1983) s. 795-870 (twórcy: Jerzy Andrzejewski, Jan Baranowicz, Miron Białoszewski, Władys...) szczegóły 
543.artykuł: Bikont Anna, Szczęsna Joanna: Towarzysze nieudanej podróży (1-16). Gazeta Wyborcza 2000 nr 12, 18, 24, 36, 42, 48, 60, 66, 78, 84, 96, 105, 117, 129, 135, 141, 164 (nt. pisarzy, który po 1945 opowiedzieli się swoją twórczością za komun...) szczegóły 
sprostowanie: Drewnowski Tadeusz: Gazeta Wyborcza 2000 nr 48 s. 25 (list do red.; z odp. autorek...) szczegóły 
polemika: Jaruzelski Wojciech: "Przygoda innego pokolenia". Gazeta Wyborcza 2000 nr 164 s. 16 (list do red. dot. odcinka 15; z odp. autorek...) szczegóły 
polemika: Murzański Stanisław: Zamiast pomnika pręgierz?. Tygodnik Solidarność 2000 nr 31 s. 17  szczegóły 
nawiązanie: Polewka Jan: Gazeta Wyborcza 2000 nr 72 s. 28  szczegóły 
nawiązanie: Załuski Andrzej: Gazeta Wyborcza 2000 nr 72 s. 28  szczegóły 
544.artykuł: Biliński Lucjan: Promocja polskiej literatury współczesnej w bibliotekach publicznych. Poradnik Bibliotekarza 1990 nr 4/5 s. 10-11  szczegóły 
545.artykuł: BIL.: O poetach, politykach i piłkarzu.... Nowy Nurt 1994 nr 2 s. 2 (nt. powrotów pisarzy do kraju z emigracji...) szczegóły 
546.artykuł: Błonny Jan, Stała Maria: Parada dinozaurów albo czy można wierzyć w Boga po Oświęcimiu. Fronda 1999 nr 15/16 s. 316-319 (felieton nt. postaw światopoglądowych nieujawnionych z nazwiska pisarz...) szczegóły 
547.artykuł: Błoński Jan: Jedna, dwie czy jedna w drugiej?. Teksty Drugie 1994 nr 4 s. 61-70 (wątki literackie i postawy pisarskie w powojennej literaturze emigracy...) szczegóły 
omówienie: Czerni Krystyna: Blaski i cienie emigracji. Znak 1994 nr 12 s. 149-155 (z not. o Krystynie Czerni...) szczegóły 
548.artykuł: Błoński Jan: Literacko ciekawe osobliwości. Gazeta Wyborcza 1997 nr 9 s. 10-11 (wywiad; rozm. Anna Bikont i Marcin Piasecki...) szczegóły 
549.artykuł: Błoński Jan: Pisarze i polityka, czyli przeciw uogólnieniom. Tygodnik Powszechny 1992 nr 22 s. 1, 6-7 (dot. relacji pisarzy z władzą komunistyczną od 1945 r.; wypowiedź wygł...) szczegóły 
550.artykuł: Błoński Jan: Pora leżakowania. Polityka 1991 nr 43 s. 9 (wyw., rozm. Zofia Szlachta; refleksje nad literaturą powojenną i persp...) szczegóły 
polemika: Komendant Tadeusz: Polityka 1991 nr 46 s. 8 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Lam Andrzej: Polityka 1991 nr 47 s. 8 (list do red....) szczegóły 
polemika: Matuszewski Ryszard: Polityka 1991 nr 46 s. 8 (list do red....) szczegóły 
551.artykuł: Błoński Jan: Powieść ma się kiepsko. Polityka 1998 nr 41 s. 52-53 (wywiad o bieżącej kondycji literatury, zwłaszcza twórczości powieściow...) szczegóły 
polemika: Bereza Henryk: Kiepskość (Polemika z Janem Błońskim: jak się ma polska powieść?). Polityka 1998 nr 45 s. 44-45  szczegóły 
polemika: Kornhauser Julian: Post scriptum (11). Kwartalnik Artystyczny 1998 nr 4 s. 189-194  szczegóły 
polemika: Bugajski Leszek: Wśród czasopism. Twórczość 1998 nr 12 s. 130-132  szczegóły 
552.artykuł: Błoński Jan: Przeciw liczmanom. Tygodnik Literacki 1990 nr 1 s. 1, 6 (fel. o miejscu literatury w życiu zbiorowym po 1989; m.in. nawiązanie ...) szczegóły 
553.artykuł: Błoński Jan: Tygodnik Solidarność 1989 nr 21 s. 18-19 (wywiad nt. sytuacji literatury polskiej po 1945; rozm. Anna Baniewicz...) szczegóły 
554.artykuł: Błoński Jan: The bizarre eighties. Cross Currents 1990 [t.] 9 nr 32 s. 307-313 (dot. dekady l. 80. XX wieku...) szczegóły 
555.artykuł: Błoński Jan: The bizarre eighties. New Horizon 1990 nr 1/2 s. 24-26 (dot. dekady l. 80. XX wieku; z fot. Tadeusza Konwickiego...) szczegóły 
556.artykuł: Błoński Jan: Tytuł [Gdańsk] 1991 nr 4 s. 3-29 (wyw.; rozm. Krystyna Chwin, Stefan Chwin; oprac. Krystyna Chwin...) szczegóły 
557.artykuł: Błoński Jan: Zamknięty krąg i społeczeństwo poetocentryczne. Studium 1996 nr 5 s. 35-42 (wyw. nt. współczesnej polskiej poezji i prozy; rozm. Grzegorz Nurek i ...) szczegóły 
558.artykuł: Bobkowski Andrzej: Res Publica 1989 nr 3 s. 128-135 (odp. na ankietę Klubu Literatury Współczesnej z 1956: 1. Jakie pozycje...) szczegóły 
559.artykuł: Bobrownicka Maria: Pamiętnik Słowiański 2003 z. 2 s. 103-107 ([rec. ks.:] Primavera di Praga e dintorni. Alle origini dell'89. [Red....) szczegóły 
560.artykuł: Bocheński Jacek: Osoba - naród - demokracja - literatura. Kresy 1995 nr 21 s. 256-257  szczegóły 
561.artykuł: Bodnar Izabella: Kliknę ci wiersz. Przekrój 2001 nr 7 s. 40-41 (m.in. nt. pamiątek i śladów po pisarzach: rękopisach i zapiskach kompu...) szczegóły 
562.artykuł: Bodnar Izabella: Piotrkowska. Przekrój 2001 nr 40 s. 28-31 (nt. pisarzy związanych z ulicą Piotrkowską w Łodzi: Ludwik Jerzy Kern,...) szczegóły 
563.artykuł: Bojtar Endre: Die Postmoderne und die Literaturen Mittel- und Osteuropas. Neohelicon 1989 t. 16 z. 1 s. 113-128 (dot. także literatury polskiej...) szczegóły 
564.artykuł: Bolecki Włodzimierz: "Emigracyjność" - "polityczność" - historia literatury. Teksty Drugie 1999 nr 3 s. 151-160 (m.in. o podejściu badawczym do literatury emigracyjnej...) szczegóły 
565.artykuł: Bolecki Włodzimierz: Literatura polska po 1918 roku. Rocznik Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie 2000 r. 42 (1998/1999) s. 122-127 (przyczynek do zbiorowego dzieła Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obc...) szczegóły 
566.artykuł: Bolecki Włodzimierz: Modernizm w literaturze polskiej XX w. (rekonesans). Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 11-34 (dot. zastosowań szeroko rozumianego pojęcia modernizmu w historii lite...) szczegóły 
567.artykuł: Bolecki Włodzimierz: Polowanie na postmodernistów (w Polsce). Teksty Drugie 1993 nr 1 s. 7-24 (próba opisu cech estetyki postmodernistycznej i jej realizacje w liter...) szczegóły 
568.artykuł: Bolecki Włodzimierz: Zapomniana dekada. Teksty Drugie 2003 nr 5 s. 4-8 (dot. niedostatku opracowań nt. polskiej literatury i życia literackieg...) szczegóły 
569.artykuł: Bołdak Janowska Tamara: Transgresje. Portret 1999 nr 8/9 s. 45-51 (esej nt. niemiarodajnych kryteriów wartościowania literatury współczes...) szczegóły 
570.artykuł: Bonowicz Wojciech: Współczesna literatura polska a młoda literatura na Zaolziu. Zwrot 1996 nr 12 s. 37-41  szczegóły 
571.artykuł: Borkowska Grażyna: Emigrantki (2). Kresy 1994 nr 17 s. 182-184 (dot. literatury kobiecej...) szczegóły 
572.artykuł: Borkowska Grażyna: "Feminizm w białych rękawiczkach". Przegląd Artystyczno-Literacki 1996 nr 1/2 s. 27-28 (wyw.; rozm. Alexandra Świetlik-Oszubska...) szczegóły 
573.artykuł: Borkowska Grażyna: "Komandosi", hippisi, feministki. Kresy 1993 nr 16 s. 239-241 (dot. literatury kobiecej...) szczegóły 
574.artykuł: Borkowska Grażyna: Oswojeni barbarzyńcy (Czy mamy w polskiej literaturze nowy turniej pokoleń?). Polityka - Kultura 1995 nr 3 s. 1, 4  szczegóły 
575.artykuł: Borzyszkowski Józef: Kaszubi o sobie i swoim języku. Pomerania 1992 nr 2 s. 2-4 (m.in. nt. stosunku pisarzy do rodzimej - kaszubskiej mowy; m.in.: Jan ...) szczegóły 
576.artykuł: Brakoniecki Kazimierz: Genius loci. Przegląd Polityczny 1996 nr 31 s. 101-103 (nt. literatury po 1989...) szczegóły 
577.artykuł: Brakoniecki Kazimierz: Pisarz i ziemia rodzinna. Borussia 1992 nr 3/4 s. 65-74  szczegóły 
578.artykuł: Braniecka Olga: Bilans ujemny. Tydzień 1992 nr 20 s. 10 (nt. zmarłych ostatnio pisarzy, m.in.: Jan Józef Lipski, Eryk Lipiński,...) szczegóły 
579.artykuł: Bratkowski Stefan: Z boku [z tego cyklu:] Wrogość a niechęć. Plus Minus 2002 nr 31 s. A14 (fel. dot. polskiego antysemityzmu; m.in. nt. pisarzy: Zofia Kossak-Szc...) szczegóły 
580.artykuł: Bravo Paweł, Meller Marcin: Edukacja sentymentalna (Jesteśmy dziećmi Zbigniewa Herberta i kapitana Klossa). Polityka 1992 nr 16 s. 1, 9 (literatura lat 1980-1990...) szczegóły 
581.artykuł: Breza Edward, Treder Jerzy: Sytuacja socjolingwistyczna kaszubszczyzny. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Kultura, język, edukacja 2000 t. 3 (1861) s. 139-166 (passim o pisarzach i piśmiennictwie kaszubskim...) szczegóły 
582.artykuł: Broda Jan: Ziemia Cieszyńska w pamiętnikach i wspomnieniach. Kwartalnik Opolski 1991 (1990) nr 1/4 s. 86-95  szczegóły 
583.artykuł: Broda: Prowincja. Kresy 1990 1 125-6 (o lit. powstającej poza dużymi ośrodkami kulturalnymi...) szczegóły 
584.artykuł: Brodko Stanisław: O tych, co spłacają z nawiązką. x 1995 ([W ks. zb.:] I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Opolu ...) szczegóły 
585.artykuł: Brudnicki Jan Zdzisław: Czy istnieje współczesna cyganeria?. Kierunki 1989 nr 35 s. 11  szczegóły 
586.artykuł: Brudnicki Jan Zdzisław: Peryferie czy centrum. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 5 s. 10 (o przemianach artystycznych w beletrystyce...) szczegóły 
587.artykuł: Brudnicki Jan Zdzisław: Żyjemy w ciekawych czasach. Krzywe Koło Literatury 1993 nr 2 s. 2 (nt. sytuacji literatury w nowej rzeczywistości kraju...) szczegóły 
588.artykuł: Brudnicki Jan Z.: Jak cię piszą, oświato. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 39 s. 12 (obraz rzeczywistości w literaturze współczesnej m.in. na przykładzie t...) szczegóły 
589.artykuł: Brudnicki Jan Z.: Peryferie a centrum. Własnym głosem 1999 nr 45 s. 6 (nt. rozumienia w kulturze pojęć centrum i peryferie...) szczegóły 
590.artykuł: Brudnicki Jan Z.: Stan zerowy młodej kultury?. Biuletyn Literacki 1996 nr 12 s. 19-20 (charakterystyka zjawisk kultury i literatury młodzieżowej...) szczegóły 
591.artykuł: Brudnicki Jan Z.: Uwaga na biografie!. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 6 s. 10 (nt. manipulowania życiorysami pisarzy m.in.: Stanisław Barańczak, Zbig...) szczegóły 
592.artykuł: Brzozowski Jerzy: Le genie de la langue: ce qu'en disent les poetes (Czesław Miłosz, Aleksander Wat, Henri Meschonnic). Romanica Cracoviensia 2003 nr 3 s. 41-50 (dot. pracy oraz koncepcji translatorskich Czesława Miłosza, Aleksandra...) szczegóły 
593.artykuł: Budakowska Elżbieta: Literatura emigracyjna bliżej kraju. Związkowiec = The Alliancer 1990 nr 4 s. 7 (nt. obecności lit. emigracyjnej w Polsce...) szczegóły 
594.artykuł: Budakowska Elżbieta: O popularyzacji literatury polskiej powstałej za granicą. Almanach Polonii 1989 (1990) s. 241-245 (literatura emigracyjna wydawana w kraju...) szczegóły 
595.artykuł: Budny Łukasz: Czy i jak rozliczać literatów? (1-2). Kultura [Warszawa] 1989 nr 28 s. 3; nr 29 s. 3 (nt. rozliczania pisarzy z ich stosunku do rzeczywistości polskiej l. 1...) szczegóły 
596.artykuł: Budrewicz Leszek: Estetyczny hedonizm końca wieku. Dykcja 1998 nr 9/10 s. 240-241 (nt. nowych tendencji w literaturze współczesnej; fel....) szczegóły 
597.artykuł: Budzyński Adam: Życie za powstańczą barykadą (Fenomen Powstania Warszawskiego polegał nie tylko na bezprzykładnym bohaterastwie jego uczestników, ale także na zaistnieniu zjawisk negatywnych). Aneks Trybuny 1999 nr 61 s. 1, 4-5 (m.in. ocena genezy i sensu Powstania Warszawskiego przez pisarzy: Wies...) szczegóły 
598.artykuł: Bugajski Leszek: Całość, ale jaka? (Literatura polska w kraju i na emigracji). Polityka 1990 nr 49 s. 8  szczegóły 
599.artykuł: Bugajski Leszek: Literatura (Strach przed burzeniem). To nie był zły rok polskiej Literatury. Głos Polski = La Voz de Polonia [Buenos Aires] 1993 nr 5 s. 5 (ocena twórcz. literackiej w 1992...) szczegóły 
600.artykuł: Bugajski Leszek: Przełom przed przełomem (Ważne i nieważne daty w historii literatury). Polityka 1992 nr 18 s. 8  szczegóły 
601.artykuł: Bugajski Leszek: Puls zapisu (Drugi obieg: wartości artystyczne). Polityka 1989 nr 16 s. 8 (ocena literatury wydawanej przez oficyny niezależne...) szczegóły 
602.artykuł: Bugajski Leszek: Staro i novo. x 1989 ([w czasopiśmie:] Osvit (Karlovac) 1989 nr 1/2 s. 1-2 [informacj...) szczegóły 
603.artykuł: Bugajski Leszek: Strach przed burzeniem (To nie był zły rok polskiej literatury). Polityka 1993 nr 2 s. 11  szczegóły 
604.artykuł: Bugajski Leszek: Wypalone kadzidło. Przegląd Tygodniowy 1992 nr 38 s. 12 (dot. lit. emigracyjnej...) szczegóły 
605.artykuł: Bugajski Leszek: Zaangażowanie. Trybuna 1990 nr 30 s. 6 (fel. nt. obecności polityki w życiu i twórczości pisarzy...) szczegóły 
606.artykuł: Bujnicki Tadeusz, Burkot Stanisław: Literatura w perspektywie uniwersalnej. Suplement 1989 [nr z XII] s. 3 (wyw., rozm. Stanisław Dziedzic...) szczegóły 
607.artykuł: Bulakhovs'ka Ju. L.: Revoljucihjjniih tradicihji v pol'skihjj lihteraturih pihsljavoennikh rokihv. x 1991 ([W ks. zb.:] Rozvitok dukhovnoji kul'turi slovjanskikh narodihv. Zbihr...) szczegóły 
608.artykuł: Burek Tomasz: Literatura krajowa i emigracyjna jako naczynia połączone. Tygodnik Solidarność 1991 nr 14 s. 16-17 (lit. okresu 1939-1989; ref. wygł. na Spotkaniu Pisarzy z Kraju i Obczy...) szczegóły 
609.artykuł: Burek Tomasz: Ogólne zamieszanie. Podróże i Marzenia 1992 nr z 4/5 I s. 7, nr z 11/12 I s. 7 (literatura i kultura po 1989; cz. 2. pt. "Próba prognozy"; z fot. aut....) szczegóły 
610.artykuł: Burek Tomasz: Scalanie. Teksty Drugie 1991 nr 1/2 s. 1-4 (o stanie badań lit. emigracyjnej, postulaty...) szczegóły 
611.artykuł: Burek Tomasz: Wyspa oddalona. Kontrapunkt 1996 nr 9 s. 1-3 (wyw.; rozm. Andrzej Franaszek...) szczegóły 
612.artykuł: Burkot Stanisław: Realizm socjalistyczny - doktryna czy wielkie wmówienie?. Zdanie 1988 nr 2 s. 27-32; nr 3 s. 51-59 (analiza sporów literackich towarzyszących rozwojowi kierunku w l. 1949...) szczegóły 
613.artykuł: Burkot Stanisław: Realizm socjalistyczny - doktryna czy wielkie wmówienie?. Zdanie 1988 nr 2 s. 27-32, nr 3 s. 51-59 (analiza sporów literackich towarzyszących rozwojowi kierunku w l. 1949...) szczegóły 
nawiązanie: Komornicki Juliusz: Życie Literackie 1989 nr 2 s. 16 (list do red....) szczegóły 
614.artykuł: Chlewiński Zdzisław: Zniewolone sumienie. Charaktery 2002 nr 7 s. 19-21 (nt. reakcji pisarzy na presje ideologiczną; m.in. o wypowiedziach na t...) szczegóły 
615.artykuł: Chodźko Ryszard: Odpowiedź nie tylko Hiobowi (O związkach literatury z etyką). Sztuka Osobowa 1996 nr 47 s. 15-29, nr 48 s. 11-22  szczegóły 
616.artykuł: Chodźko Ryszard: Prowincja i niebo (O związkach literatury z kulturą). Sztuka Osobowa 1997 nr 54 s. 16-30, nr 55 s. 18-29 (z not. o autorze, s. 31...) szczegóły 
617.artykuł: Chodźko Ryszard: Prowincja i niebo. Kresy 1998 nr 33 s. 77-86 (wpływ uwarunkowań historycznych, geograficznych i religijnych na kszta...) szczegóły 
618.artykuł: Chojnowski Zbigniew: Czy literatura jest luksusem?. Dekada Literacka 1992 nr 24/1 s. 6  szczegóły 
619.artykuł: Chrzanowski Tadeusz: Interarmizm i modyzm. Kultura [Paryż] 1991 nr 12 s. 119-127 (nt. charakteru literatury polskiej...) szczegóły 
620.artykuł: Chrząstowska Bożena: Paradoksy obecności w literaturze współczesnej. Przegląd Powszechny 1991 nr 4 s. 72-91 (m.in. w twórcz. Edwarda Stachury i Gustawa Herlinga-Grudzińskiego...) szczegóły 
621.artykuł: Chude lata polskiej literatury. Słowo Powszechne 1991 nr 274 s. 3 (ankieta nt. literatury polskiej ostatnich lat; wypow.: Andrzej Braun, ...) szczegóły 
622.artykuł: Chudzik Agata: Literatura emigracyjna w krytyce krajowej. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 4 s. 135-140 (przegląd opracowań pośw. literaturze emigracyjnej...) szczegóły 
623.artykuł: Chwin Stefan: Dlaczego upadek komunizmu zaskoczył literaturę polską?. Teksty Drugie 1994 nr 1 s. 5-28  szczegóły 
nawiązanie: [Bugajski Leszek] lb: Wśród czasopism. Twórczość 1994 nr 3 s. 138-140  szczegóły 
polemika: Chwin Stefan: Korespondencja. Twórczość 1996 nr 1 s. 150-152 (list do redakcji...) szczegóły 
polemika: Dunin Kinga: Dlaczego Machejek nie przewidział upadku komunizmu?. Ex Libris 1994 nr 49 s. 5  szczegóły 
624.artykuł: Chwin Stefan: Dlaczego właściwie polscy pisarze odrzucili komunizm - i co z tego wynikło. Kwartalnik Artystyczny 1994 nr 4 s. 32-48  szczegóły 
625.artykuł: Chwin Stefan: Kilka słów o spojrzeniu. Autograf 1989 nr 1 s. 72-74  szczegóły 
polemika: Chwin Stefan: Same zagadki. Autograf 1989 nr 3 s. 74-75  szczegóły 
polemika: Czekanowicz Anna, Drążewski Marek: Łubu dubu, łubu dubu. U - Haa!. Autograf 1989 nr 1 s. 74-75  szczegóły 
626.artykuł: Chwin Stefan: Noc generała czy noc Wallenroda?. Tytuł [Gdańsk] 1991 nr 1 s. 53-65  szczegóły 
omówienie: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 1993 nr 3 s. 181-182  szczegóły 
627.artykuł: Chwin Stefan: Samobójstwa pisarzy polskich w wieku XX. Tytuł [Gdańsk] 2001 nr 3 s. 30-68 (dot. samobójstw pisarzy: Stanisław Ignacy Witkiewicz, Aleksander Wat, ...) szczegóły 
628.artykuł: Chwin Stefan: Wallenrod schodzi ze sceny?. Tytuł [Gdańsk] 1992 nr 2 s. 46-63  szczegóły 
629.artykuł: Chwin Stefan: Wolność pisana po Jałcie. Tytuł [Gdańsk] 1993 nr 4 s. 11-25  szczegóły 
630.artykuł: Chyczyński Stanisław: Bełkot adorowany. Nihil Novi 1996 nr 15 s. 3 (fel....) szczegóły 
631.artykuł: Chyczyński Stanisław: O buraczanej poetyce. Nihil Novi 1995 nr 5 s. 7 (wulgaryzmy w literaturze...) szczegóły 
632.artykuł: Chyczyński Stanisław: O poezji text programowy. Nihil Novi 1996 nr 17 s. 12 (felieton...) szczegóły 
633.artykuł: Cieślik Mariusz: Lustracja pod ladą. Życie 1997 nr 248 dod. s. 3 (nt. weryfikacji popularności i ocen twórczości pisarzy w ostatnich sie...) szczegóły 
634.artykuł: Co w szufladzie?. Polityka - Kultura 1994 nr 9 s. 3 (wypowiedzi w ankiecie nt. bieżącej twórczości: Dariusz Bitner, Julia H...) szczegóły 
635.artykuł: Co zostało z literatury PRL. Gazeta Wyborcza 1992 nr 81 s. 10-11 (ankieta red. będąca próbą podsumowania lit. polskiej 1945-1989; wypow....) szczegóły 
636.artykuł: Craveri Benedetta: Polski efekt specjalny. Zeszyty Literackie 2001 nr 73 s. 185-187 (dot. specyfiki współczesnej literatury polskiej, w zw. z prezentacją n...) szczegóły 
637.artykuł: Cunnelly Janina L.: Hipokryzja. Przegląd Polski = Polish Review 1990 z 1 II s. 1, 15 (nt. lit. emigracyjnej i "drugiego obiegu"...) szczegóły 
638.artykuł: Cunnelly Janina L.: Przesilenia i przełomy. Literatura 1990 nr 6 s. 22-23 (nt. procesów kulturalnych w okresie transformacji (w l. 1956, 1968, 19...) szczegóły 
639.artykuł: Curyło Artur: Emigracyjna i emigrancka. Rozróżnienie pojęć dotyczących literatury w oparciu o utwory związane z emigrantami polskimi w Stanach Zjednoczonych. Ruch Literacki 2003 z. 5 s. 517-534 (dot. literatury tworzonej przez polskich pisarzy-emigrantów w USA, ujm...) szczegóły 
640.artykuł: Cybulska Maja Elżbieta: Panuje bylejakość (Książki, pisma, kultura w Polsce). Związkowiec = The Alliancer 1990 nr 62/63 s. 4  szczegóły 
641.artykuł: Cybulski Andrzej: Polska droga '56. Dziś 1995 nr 11 s. 96-100 (wpływ Października 1956 na kulturę, m.in. na literaturę...) szczegóły 
642.artykuł: Cybulski Andrzej: Zryw grudniowy. Dziś 1996 nr 12 s. 95-99 (m.in. o postawie pisarzy wobec Grudnia '70...) szczegóły 
643.artykuł: Czachowska Jadwiga: Literatura emigracyjna w krajowych bibliografiach literackich. Teksty Drugie 1998 nr 3 s. 43-62 (dotyczy bibliografii: "Polska Bibliografia Literacka", "Literatura i t...) szczegóły 
644.artykuł: Czajkowski Jerzy Stanisław: Pokolenie wdeptywane w piach (Na marginesie dyskusji o pokoleniach literackich). Akant 1998 nr 10 s. 4-5 (dot. socrealizmu...) szczegóły 
polemika: Pastuszewski Stefan: C. się nie załapał... Akant 1998 nr 11 s. 11  szczegóły 
645.artykuł: Czaplejewicz Eugeniusz: Polska literatura łagrowa - jej miejsce w historii literatury. Prace z Dejin Slavistiky 1993 t. 16 s. 29-36  szczegóły 
646.artykuł: Czapliński Przemysław, Śliwiński Piotr: Bieg bez przeszkód?. Kontrapunkt 1998 nr 13/14 s. 6 (rozmowa krytyków podsumowujący dokonania polskiej literatury w 1998 r....) szczegóły 
647.artykuł: Czapliński Przemysław, Śliwiński Piotr: Jeszcze nie zginęła?. Arkusz 1995 nr 9 s. 16 (fel. nt. kondycji współczesnej literatury polskiej...) szczegóły 
648.artykuł: Czapliński Przemysław: Mickiewicz, albo proza współczesna wobec tradycji. Kresy 1998 nr 34 s. 136-154 (odwołania do twórczości Adama Mickiewicza w formie aluzji, cytatów, pa...) szczegóły 
649.artykuł: Czapliński Przemysław: Nienawiść i tożsamość. Tygodnik Literacki 1991 nr 21 s. 3-6 (esej o wspólnotowej roli nienawiści w literaturze polskiej nurtu niepo...) szczegóły 
650.artykuł: Czapliński Przemysław: Odrodzeni po socrealizmie. Polonistyka 1996 nr 8 s.528-533 (twórczość pisarzy socrealizmu po roku 1956...) szczegóły 
651.artykuł: Czapliński Przemysław: Pytania o przełom. Res Publica Nowa 1996 nr 2 s. 33-38 (m.in. polska literatura współczesna w świetle wyników ankiet przeprowa...) szczegóły 
652.artykuł: Czarna dziura lat osiemdziesiątych. O literaturze ostatniej dekady dyskutują: Jan Błoński, Tadeusz Nyczek, Jerzy Jarzębski, Marian Stala oraz - ze strony redakcji "TP" - Jerzy Pilch. Tygodnik Powszechny 1990 nr 13 s. 1, 4-5 (dyskusja...) szczegóły 
polemika: Bugajski Leszek: Nie taka czarna dziura. Polityka 1990 nr 16 s. 8  szczegóły 
omówienie: Ciemiński Ryszard: Czarna dziura krytyki. Po prostu 1990 nr 19 s. 12  szczegóły 
omówienie: Kwiatek Jerzy: Była dziura czy nie?. Trybuna 1990 nr 51 s. 2  szczegóły 
polemika: Nyczek Tadeusz: Wpadamy, wpadamy w czarną dziurę. Gazeta Wyborcza 1993 nr 235 s. 9  szczegóły 
polemika: Pieńkosz Konstanty: Czarna dziura?. Kultura i Życie 1990 nr 18 s. 1  szczegóły 
polemika: Szaruga Leszek: Obok literatury (Spór o "czarną dziurę lat osiemdziesiątych"). Tygodnik Powszechny 1990 nr 18 s. 8  szczegóły 
polemika: Zawada Andrzej: Nie ma "czarnej dziury". Kultura i Życie 1990 nr 15 s. 2 (o literaturze lat 80. XX wieku...) szczegóły 
653.artykuł: Czechowicz Katarzyna: Dlaczego polska literatura mnie nie zachwyca?. Głos Pomorza 1989 nr 45 s. 4 (refleksje...) szczegóły 
654.artykuł: Czermińska Małgorzata: Literatura w Gdańsku po drugiej wojnie światowej. Tytuł [Gdańsk] 1997 nr 3/4 s. 47-62 (z fot....) szczegóły 
polemika: Fac Bolesław: Trudne losy. Tytuł [Gdańsk] 1998 nr 1 s. 270-273  szczegóły 
655.artykuł: Czerniawski Adam: Co pisałem i tłumaczyłem w czasach zimnej wojny. Kresy 1994 nr 19 s. 263-269 (nt. obecności literatury polskiej na Zachodzie w okresie zimnej wojny ...) szczegóły 
656.artykuł: Czy możliwy jest bilans emigracji?. Kresy 1997 nr 31 s. 150-167 (ankieta nt. recepcji literatury emigracyjnej; wypow.: Leszek Szaruga: ...) szczegóły 
sprostowanie: Kresy 1997 nr 32 s. 220 (sprostowanie dot. tekstu Mirosława A. Supruniuka...) szczegóły 
657.artykuł: Czykwin Jan: Rola i miejsce mniejszości narodowych w literaturze - polskiej? europejskiej?. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 123-127  szczegóły 
658.artykuł: Danecka-Szopowa Krystyna: O codzienności i banalności. Kamena 1993 nr 3/4 s. 38-41  szczegóły 
659.artykuł: Danilewicz-Zielińska Maria: Kultura [Paryż] 1989 nr 1/2 s. 148-157 (wywiad nt. literatury polskiej na emigracji, także w l. 1939-1945; roz...) szczegóły 
polemika: Mirewicz Jerzy: Kultura [Paryż] 1989 nr 3 s. 171-172 (dot. oceny ZPP...) szczegóły 
660.artykuł: Danilewicz-Zielińska Maria: Podzwonne literaturze "emigracyjnej". Więź 1994 nr 9 s. 85-90 (z not. o autorce...) szczegóły 
661.artykuł: Darski Wojciech Marek: Kultur(ystyk)a i sztuka(teria). Tygodnik Solidarność 1999 nr 47 s. 13 (fel. nt. polskiej kultury i tworzącego ją środowiska w III Rzeczpospol...) szczegóły 
662.artykuł: Dasko Henryk: Uśmiech Feliksa Edmundowicza [Dzierżyńskiego]. Ex Libris 1992 nr 21 s. 1-2 (dot. literatury socrealistycznej...) szczegóły 
polemika: Bolecki Włodzimierz: Do kogo uśmiecha się Feliks Edmundowicz? (Odpowiedź Henrykowi Dasko). Ex Libris 1992 nr 22 s. 8  szczegóły 
polemika: Dasko Henryk: Fakty i oceny. Ex Libris 1992 nr 22 s. 9  szczegóły 
663.artykuł: Dasko Henryk: Uśmiech Feliksa Edmundowicza [Dzierżyńskiego]. Przegląd Polski = Polish Review 1992 nr z 6 VIII s. 6 (dot. literatury socrealistycznej, m.in. rozliczania twórców z ich biog...) szczegóły 
664.artykuł: Dąbrowska Maria: Maria Dąbrowska o młodych w literaturze polskiej. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 1 s. 22 (tyt. od red.; koment. i podał do druku: Jan Stanisław Witkiewicz: Niez...) szczegóły 
665.artykuł: Dąbrowska-Partyka Maria: "Pogranicze" jako znak sytuacji kultury. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1994 z. 88 (1136) s. 95-105 (zjawisko peryferyjności, odrębności we współczesnej kulturze; dot. tak...) szczegóły 
666.artykuł: Dąbrowski Antoni: Starachowice w literaturze. Radostowa 2001 nr 9/10 s. 24 (not. o twórcach związanych ze Starachowicami m.in.: Jan Koprowski, Józ...) szczegóły 
667.artykuł: Dedecius Karl: Deutsche und Polen in Europa: Tradition der Gemeinsamkeit. (Fortsetzung). = Polacy i Niemcy w Europie: tradycja wzajemnych powiązań. (Ciąg dalszy). Zeszyty Edukacji Kulturalnej = Hefte fuer Kulturbildung 2002 nr 37 s. 18-32, 19-33 (tekst równoległy w jęz. niemieckim i polskim; dot. myśli europejskiej ...) szczegóły 
668.artykuł: Dedecius Karl: Siedem tez o literaturze polskiej. Rzecz o Książkach 2000 nr 11 s. E3 (z notą o autorze...) szczegóły 
669.artykuł: Dekada 1986-1996 w literaturze polskiej (Ankieta "Dykcji. Pisma literacko-artystycznego"). Dykcja 1997 nr 5 s. 33-67 (wypowiedzi: Arkadiusz Bagłajewski, Marcin Baran, Krzysztof Biedrzycki,...) szczegóły 
sprostowanie: Sprostowanie. Dykcja 1997 nr 6 s. 200 (dot. wypowiedzi Karola Maliszewskiego...) szczegóły 
670.artykuł: Delaperriere Maria: Europa w Polsce, czy Polska w Europie?. Ruch Literacki 1992 z. 3 s. 235-245 (rozważania nt. rozumienia w Polsce pojęć - Europa oraz polskość; m.in....) szczegóły 
671.artykuł: Delaperriere Maria: La litterature polonaise a l'epreuve de la liberte (1989-1995). Revue de Litterature Comparee 1997 r. 71 nr 2 s. 235-244 (przegląd dokonań literackich - literatura emigracyjna, krajowa oraz cz...) szczegóły 
672.artykuł: Delaperriere Maria: Le rituel comme art de vivre ou l'image de ancetres dans la prose polonaise contemporaine. x 1991 ([W ks. zb.:] L'Europe du milieu. Actes du colloque organise par le Gro...) szczegóły 
673.artykuł: Delaperriere Maria: W poszukiwaniu autora. Gry i stawki polskiej literatury współczesnej. Ruch Literacki 1997 z. 2 s. 141-157  szczegóły 
674.artykuł: Delaperriere Maria: W poszukiwaniu Europy. Część I: Kompleksy i peregrynacje. Część II: Powrót do źródeł. Dekada Literacka 1990 nr 2 s. 1, 4-5, nr 3 s. 1, 4 (tradycja europejska w literaturze polskiej...) szczegóły 
675.artykuł: Den socialistiska realismen i Polen och den litterara kommunikationsprocessen. Nagra synpunkter. x 1992 ([w czasopiśmie:] Slovo (Uppsala) 1992 nr 41 s. 5-14 [za: New...) szczegóły 
676.artykuł: Desanti Dominique: Hiena pisząca na maszynie. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 41 s. 10-11 (nt. kulisów Światowego Kongresu Intelektualistów w Obronie Pokoju (Wro...) szczegóły 
677.artykuł: Dłuski Stanisław: Nie wylewać dziecka z kąpielą!. Kresy 1997 nr 29 s. 181-182 (odp. na ankietę redakcji Kresów nt.: "Centrum" i "prowincja"...) szczegóły 
678.artykuł: Dłuski Stanisław: Nowe jakości. O polskiej literaturze współczesnej. Sycyna 1995 nr 15/16 s. 22  szczegóły 
polemika: Dłuski Stanisław: Zapałka w mrowisku. O polskiej literaturze współczesnej - polemiki. Sycyna 1995 nr 20 s. 20 (odp. na art. Grażyny Majkowskiej...) szczegóły 
polemika: Majkowska Grażyna: Nowe jakości?. Sycyna 1995 nr 18 s. 20  szczegóły 
679.artykuł: Dokąd bez wizy?. Literatura 1992 nr 6 s. 26-28 (dyskusja nt. sytuacji literatury przekładowej w Polsce; wypow.: Tomasz...) szczegóły 
680.artykuł: Dominiak Zbigniew, Jarniewicz Jerzy, Skompska Lucyna: Nuit Blanche 1995 nr 61 s. 56-60 (wyw. nt. lit. współczesnej i życia lit. Łodzi; rozm. Michel Peterson...) szczegóły 
681.artykuł: Dorosz Krzysztof: Myśl wysoka - styl wysoki. Zeszyt Literacki 1999 z. 65 s. 10-25 (esej dot. stylu wysokiego jako zjawiska duchowego, etycznego w kulturz...) szczegóły 
polemika: Kołakowska Agnieszka: Wysokie - niskie, dobre - złe. Znak 2000 nr 12 s. 123-132  szczegóły 
polemika: Markowski Michał Paweł: Styl wysoki, myśl niska. Znak 2000 nr 4 s. 86-89  szczegóły 
polemika: Dorosz Krzysztof: O Centrali Rybnej i metafizyce negatywnej. Znak 2000 nr 6 s. 87-93  szczegóły 
nawiązanie: Osęka Andrzej: Niepewność piękna. Znak 2000 nr 4 s. 53-66 (dot. sztuki współczesnej i literatury...) szczegóły 
nawiązanie: Sztuka i dotkliwość świata. Znak 2000 nr 4 s. 34-52 (dyskusja; wypow.: Ryszard Krynicki, Henryk Markiewicz, Mieczysław Porę...) szczegóły 
nawiązanie: Bieńkowska Ewa: Polowanie z sokołem. Znak 2000 nr 10 s. 102-109  szczegóły 
polemika: Dorosz Krzysztof: O Centrali Rybnej i metafizyce negatywnej. Znak 2000 nr 6 s. 87-93  szczegóły 
polemika: Kołakowska Agnieszka: Wysokie - niskie, dobre - złe. Znak 2000 nr 12 s. 123-132  szczegóły 
nawiązanie: Mizerkiewicz Tomasz: Rozmowy istotne. Arkusz 2000 nr 8 s. 13  szczegóły 
nawiązanie: Mizerkiewicz Tomasz: Rozmowy istotne. Arkusz 2000 nr 8 s. 13  szczegóły 
polemika: Walas Teresa: Myśl w pułapce kaznodziejstwa. Znak 2000 nr 4 s. 53-66  szczegóły 
polemika: Dorosz Krzysztof: O Centrali Rybnej i metafizyce negatywnej. Znak 2000 nr 6 s. 87-93  szczegóły 
682.artykuł: Dramat pamięci. Res Publica 1991 nr 3 s. 22-31 (dyskusja m.in. nt. literatury powstałej w latach 1944-1989; wypow.: Pa...) szczegóły 
683.artykuł: Drewnowski Tadeusz: Cenzura PRL a współczesne edytorstwo. Teksty Drugie 1997 nr 6 s. 127-136 (nt. wydawania tekstów pisarzy tworzących w okresie PRL i edytora spełn...) szczegóły 
684.artykuł: Drewnowski Tadeusz: Dość urodzajny kryzys (Na powierzchni literatury i w głębi). Polityka - Kultura 1994 nr 10 s. 1, 4 (stan obecny lit....) szczegóły 
polemika: Koźniewski Kazimierz: Nie ma Prusa, nie ma Manna. Polityka - Kultura 1994 nr 11 s. 5  szczegóły 
685.artykuł: Drewnowski Tadeusz: Nowa całość, nowa jakość. Polityka - Kultura 1993 nr 6 s. I, IV  szczegóły 
686.artykuł: Drewnowski Tadeusz: Pol'skaja literatura. Na poverkhnosti i v glubine. Inostrannaja Literatura 1995 nr 11 s. 249-252  szczegóły 
687.artykuł: Drewnowski Tadeusz: Sposób na literaturę. Życie Warszawy 1992 nr 275 s. 8-9 (wyw. nt. kondycji literatury współczesnej; rozm. Justyna Kobus...) szczegóły 
688.artykuł: Drozdowska Józefa: Przedsionek wiary (Rozważania o literaturze religijnej). Najprościej 1996 nr 1 s. 42-43  szczegóły 
689.artykuł: Dróżdż Stanisław: Piotrkowskie środowisko literackie. Zbliżenia [Piotrkowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk] 1993 nr 2 s. 53-59  szczegóły 
690.artykuł: Drzewucki Janusz: Plejada. Polonistyka 1996 nr 8 s. 525-527 (nt. literackiego pokolenia 1956 i jego znaczenia dla historii literatu...) szczegóły 
691.artykuł: Drzewucki Janusz: Przecinek, ogonek i obowiązki literatury polskiej. Twórczość 1992 nr 3 s. 125-128  szczegóły 
692.artykuł: Drzewucki Janusz: Stan posiadania. O polskiej literaturze współczesnej. Sycyna 1995 nr 13 s. 1, 4-5  szczegóły 
polemika: Łukosz Jerzy: Kultura nisz. Sycyna 1995 nr 18 s. 20  szczegóły 
693.artykuł: Dunin Kinga: Literatura polska czy literatura w Polsce?. Ex Libris 1994 nr 48 s. 1-2 (m.in. nt. stanu współczesnej literatury polskiej...) szczegóły 
nawiązanie: [Bugajski Leszek] lb: Wśród czasopism. Twórczość 1994 nr 6 s. 133-135  szczegóły 
polemika: Dasko Henryk: Co się stało z pisarzami. Ex Libris 1994 nr 51 s. 16-17  szczegóły 
polemika: Dunin Kinga: Krytyka polska czy w Polsce. Ex Libris 1994 nr 53 s. 6-7 (odpowiedź autorki na liczne polemiki...) szczegóły 
polemika: Gawin Dariusz: Kłopoty z literaturą. Ex Libris 1994 nr 49 s. 3-4  szczegóły 
polemika: Mazurek Monika: Ex Libris 1994 nr 52 s. 18  szczegóły 
polemika: Odojewski Włodzimierz: Czy literatura polska jest niepotrzebna?. Tygodnik Powszechny 1994 nr 14 s. 16  szczegóły 
polemika: Sosnowski Jerzy: Bladaczka w krainie leguinów. Ex Libris 1994 nr 50 s. 12  szczegóły 
nawiązanie: Szaruga Leszek: Irytacja. Dekada Literacka 1994 nr 12/13 s. 2-3  szczegóły 
694.artykuł: Dunin Kinga: Niedoopisania. Dykcja 1998 nr 9/10 s. 31-35 (nt. dyskursu o literaturze w środkach masowego przekazu jako części dy...) szczegóły 
695.artykuł: Dybciak Katarzyna: Die deutschsprachige und polnische Emigration im 20. Jahrhundert - ein vergleich. Orbis Linguarum 2002 t. 19 s. 89-106 (dot. m.in. pisarzy, artystów, reżyserów...) szczegóły 
696.artykuł: Dybciak Krzysztof: Dalle atrocita del mondo alla grandezza del destino umano. x 1980 ([w czasopiśmie:] Prospettive nel Mondo (Roma) 1980 nr 52 s. 134...) szczegóły 
697.artykuł: Dybciak Krzysztof: Ethos della letteratura polacca contemporanea. x 1982 ([W ks. zb.:] The Common Christian Roots of the European Nations. An In...) szczegóły 
698.artykuł: Dybciak Krzysztof: Krótka i nieco osobista historia poznawania emigracyjnej literatury. Fraza 2002 nr 4 s. 188-197  szczegóły 
699.artykuł: Dybciak Krzysztof: Literatura polska w Kanadzie. Głos Polski [Toronto] 1991 nr 37 s. 7 (dot. pisarzy, którzy związali się z Kanadą m.in.: Melchior Wańkowicz,...) szczegóły 
700.artykuł: Dybciak Krzysztof: Literatura Trzeciej Rzeczypospolitej. Plus Minus 1993 nr 21 s. 10 (obieg literatury i jej recepcja, przemiany po 1989...) szczegóły 
701.artykuł: Dybciak Krzysztof: Pamięć, doświadczenie i wolność (Polska literatura emigracyjna na tle powojennej literatury powszechnej). Kultura i Życie 1991 nr 7 s. 2  szczegóły 
702.artykuł: Dybciak Krzysztof: Pamięć, doświadczenie i wolność. Głos Polski [Toronto] 1991 nr 50/51 s. 18, 23 (dot. polskiej lit. emigracyjnej...) szczegóły 
703.artykuł: Dybciak Krzysztof: Pół wieku na obczyźnie (Polska poza Polską). Związkowiec = The Alliancer 1990 nr 23 s. 3 (nt. lit. emigracyjnej i życia lit. na emigracji...) szczegóły 
704.artykuł: Dybciak Krzysztof: Pół wieku na obczyźnie. Tygodnik Solidarność 1990 nr 9 s. 8 (twórczość polskich pisarzy emigracyjnych do lat 80.; z fot. Czesława M...) szczegóły 
705.artykuł: Dybciak Krzysztof: Uniwersalne wartości współczesnej literatury polskiej. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 46 z. 1 specjalny s. 613-622  szczegóły 
706.artykuł: Dybciak Krzysztof: Wiek emigracji. Notes Wydawniczy 1994 nr 4 s. 34-36 (m.in. propozycje wydania dzieł literatury emigracyjnej...) szczegóły 
707.artykuł: Dybciak Krzysztof: Wielkość i... zmierzch emigracyjnej literatury. Głos Polski [Toronto] 1990 nr 26 s. 14-15  szczegóły 
708.artykuł: Dybciak Krzysztof: Wielkość i... zmierzch emigracyjnej literatury?. Tygodnik Solidarność 1990 nr 22 s. 14  szczegóły 
709.artykuł: Dymek Stanisław: Twórczość czy folklor?. Własnym głosem 2001 nr 48 s. 6 (dot. literatury tworzonej przez robotników...) szczegóły 
710.artykuł: Dzianowicz Beata: Post!. Fa-Art 1992 nr 1/2 s. 6-7 (nt. stylu i małej liczby tematów na przykładzie twórczości Dariusza B...) szczegóły 
711.artykuł: Dziurawy świat wartości. Tygodnik Solidarność 1990 nr 4 s. 8-9 (dyskusja redakcyjna nt. społecznej akceptacji stanu półwolności; wypow...) szczegóły 
sprostowanie: Sprostowania. Tygodnik Solidarność 1990 nr 7 s. 10 (dot. wypadnięcia z druku istotnego fragmentu wypowiedzi Janusza Sławiń...) szczegóły 
nawiązanie: Urbański Andrzej: "Sen o pożądaniu jajecznicy" (Przeciw literaturze). Tygodnik Solidarność 1990 nr 5 s. 9  szczegóły 
712.artykuł: Einhorn Ignacy: Marzec '68 w anegdocie. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne 1998 nr 4 s. 265-268  szczegóły 
713.artykuł: Elektorowicz Leszek: Druga inwazja kiczu. Dekada Literacka 1991 nr 24 s. 12, 11  szczegóły 
714.artykuł: Elektorowicz Leszek: "Inżynier dusz" czy sztukmistrz?. Arcana 1998 nr 2 s. 22-29 (nt. odpowiedzialności pisarza, wybory pisarza wynikające z sytuacji po...) szczegóły 
715.artykuł: Elektorowicz Leszek: Presje- charyzmaty - szyfry w powojennej literaturze krajowej. Tumult 1990 nr 8 s. 24-27  szczegóły 
716.artykuł: Elity intelektualne a literatura w Polsce = Intelektual elitas ir literatura Lenkijoje. Tytuł [Gdańsk] 2001 nr 4 s. 147-169, 170-190 (zapis debaty z 18 X 2000 we Frankfurcie, wypowiedzi autorów: Władysław...) szczegóły 
717.artykuł: Engelmayer Akos: Rocznica. Podkowiański Magazyn Kulturalny 1996 nr 3 s. 3-5 (nt. zaangażowania polskich pisarzy i poetów w rewolucyjne wydarzenia n...) szczegóły 
718.artykuł: E.S.: Getta literackie. Katolik 1990 nr 33 s. 6 (omów. dyskusji zorg. w Klubie Literatów "Krąg" w Warszawie nt. istniej...) szczegóły 
719.artykuł: Ewolucja, rewolucja, rozkład. Czym jest i czym powinien być etos inteligencki w dzisiejszej Polsce?. Krytyka Polityczna 2002 nr 1 s. 16-35 (dyskusja nt. stanu polskiej kultury w XX wieku; wypow.: Jan Baszkiewic...) szczegóły 
polemika: Pochwała eskapizmu. Plus Minus 2002 nr 27 s. A7 (polemika z wypow. Bohdana Chwedeńczuka; dot. m.in. polskich pisarzy...) szczegóły 
720.artykuł: "Ex Libris" na Zamku (Rozmowa o literaturze polskiej grudzień 1997). Kwartalnik Artystyczny 1998 nr 1 s. 153-156 (dyskusja w Zamku Ujazdowskim w Warszawie, 19 XII 1997; wypow.: Kinga D...) szczegóły 
721.artykuł: Fac Bolesław: Literarische Zeichen in Gdańsk nach 1945. Studia Germanica Gedanensia 1994 [nr] 2 s. 143-158  szczegóły 
722.artykuł: Falkiewicz Andrzej: O wolności twórcy i niezależności kultury. KOS 1988 1 93-103  szczegóły 
723.artykuł: [Fiałkowski Tomasz] TF, [Mamoń Bronisław] BM, JPi: Stronnicza lista naszych faworytów. Apokryf 1994 nr 6 s. 10 (fel....) szczegóły 
724.artykuł: Fik Marta: Kultura polska 1944-1956. x 1996 ([W ks. zb.:] Polacy wobec przemocy 1944-1956. Warszawa 1996 s. 220-275...) szczegóły 
725.artykuł: Fik Marta: Literaci i Marzec [1968]. Przegląd Literacki 1993 nr 4 s. 1, 3  szczegóły 
726.artykuł: Fik Marta: Przepraszam, że jestem inteligentem. Puls 1992 nr 57 s. 16-27  szczegóły 
omówienie: [Mamoń Bronisław] (m): Intelektualiści zawstydzeni. Tygodnik Powszechny 1992 nr 50 s. 8  szczegóły 
polemika: Morawiec Elżbieta: Polemika z Martą Fik. Arka 1992 nr 42 s. 171-174 (list do red....) szczegóły 
727.artykuł: Filip Grzegorz: Jeszcze trochę pytań. Kresy 1992 nr 12 s. 136-137 (fel. nt. braku przełomu literackiego po 1989...) szczegóły 
728.artykuł: Filipowicz Halina: Beginning to Theoritze "Polish Emigre Literature". x 2001 ([w ks.:] Between Lvov, New York and Ulysses' Ithaca. Józef Wittlin - p...) szczegóły 
729.artykuł: Filipowicz Halina: Beginning to theorize Polish emigre literature. Periphery 1997 nr 1/2 s. 89-93  szczegóły 
730.artykuł: Filipowicz Halina: Fission and Fusion: Polish emigre Literature. Slavic and East European Journal 1989 t. 33 z. 2 s. 157-172  szczegóły 
731.artykuł: Filipowicz Halina: "Polska literatura emigracyjna" - próba teorii. Teksty Drugie 1998 nr 3 s. 43-62 (zmieniona wersja szkicu: Beginning to theorize Polish emigre literatur...) szczegóły 
732.artykuł: Filler Witold: Pożegnania. Nowe Kontrasty 1997 nr 7 s. 31-32 (nt. działalności twórców: Agnieszka Osiecka, Andrzej Drawicz, Piotr Sk...) szczegóły 
733.artykuł: Fiut Aleksander: Ucieczka od historii. NaGłos 1994 nr 17 s. 26-39 (esej...) szczegóły 
734.artykuł: Flaszen Ludwik: Lwy, lisy i świnie. Polityka 1998 nr 30-37 s. (wywiad o literaturze i epoce PRL, rozm. Mariusz Urbanek...) szczegóły 
735.artykuł: Florczak Zbigniew: Nie wyczerpaliśmy dorobku. Nowe Książki 1995 nr 5 s. 15-17 (nt. przyswajania w kraju literatury emigracyjnej...) szczegóły 
736.artykuł: Fox Marta: Dobra żona męża korona... Wiadomości Kulturalne 1996 nr 48 s. 5 (sprawozdanie ze zjazdu kobiet piszących pt. "One" zoorganizowanego prz...) szczegóły 
737.artykuł: Fox Marta: Felieton o niczym. Górnośląski Diariusz Kulturalny 1993 nr 9 s. 12 (teksty literackie odrzucone przez wydawnictwa...) szczegóły 
738.artykuł: Friszke Andrzej: Rewizjonizm 1956-1968. Mówią Wieki 1992 nr 2 s. 10-16 (odbicie rewizjonizmu w literaturze...) szczegóły 
739.artykuł: Frybes Stanisław: Literatura polska - literatura żydowska. Współistnienie i wzajemne przenikanie. Collectanea Theologica 1996 nr 2 s. 27-37 (w perspektywie historycznej i współczesnej...) szczegóły 
740.artykuł: Fuentes Carlos: Historia to literatura. Polityka 2002 nr 21 s. 15 (wypowiedź...) szczegóły 
741.artykuł: Fuks Marian: W literaturze polskiej. Z matki obcej. x 1998 ([W ks.:] Marian Fuks: Wielcy i sławni pochodzenia żydowskiego. Łódź 19...) szczegóły 
742.artykuł: Garliński Józef: Pisarze emigracyjni na rynku krajowym. Rzeczpospolita 1991 nr 254 s. 3 (wyw. z prezesem Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie; rozm. Anna Bani...) szczegóły 
743.artykuł: Gawin Dariusz: Obsesje rozumu. Znak 1999 nr 2 s. 68-80 (nt. zaangażowania intelektualistów w komunizm; m.in. dot. środowiska l...) szczegóły 
744.artykuł: Gawłowski Robert: "Wspólna ojczyzna" (Tropy poniemieckie w poezji i prozie autorów Dolnego Śląska). Borussia 1997 nr 14 s. 83-86  szczegóły 
745.artykuł: Gawroński Andrzej: Australijsko-polscy pisarze ostatniego czterdziestolecia. Almanach Polonii 1992 (1993) s. 183-189 (m.in.: Andrzej Chciuk, Andrzej Korwin, Władysław Rydel, Mieczysław Sud...) szczegóły 
746.artykuł: Gazda Grzegorz: O pokoleniu "Współczesności" po latach. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 6 s. 11-18 (nt. zjawisk literackich związanych z pokoleniem "Współczesności" inacz...) szczegóły 
747.artykuł: Gąsiorowski Krzysztof: Amicus Plato, sed magis.... Wiadomości Kulturalne 1994 nr 13 s. 5 (wpływu wydarzeń politycznych na literaturę...) szczegóły 
748.artykuł: Gąsiorowski Krzysztof: Rzecz żołnierska, rzecz człowiecza. Nike 1989 nr 1 s. 1, 3 (pisarze - żołnierze oraz pisarze zajmujący się tematyką wojenną...) szczegóły 
749.artykuł: Gdański Rocznik Kulturalny 1989 t. 12 s. 282 (not. o wykładzie wygłoszonym w Gdańskim Towarzystwie Naukowym przez Ka...) szczegóły 
750.artykuł: Gebert Konstanty: Political literature in Poland: does it exist?. The Warsaw Voice 1991 nr 29 s. 11 (nt. literatury politycznej...) szczegóły 
751.artykuł: Geremek Rafał: Mowo ojczysta, czysta, kwiecista. Życie 1996 nr 5 s. 12-13 (o potrzebie pisania i wyrażania się poprzez literaturę, m.in. na przyk...) szczegóły 
752.artykuł: Gębala Stanisław: Blaski i nędze wygnania w eseistyce emigracyjnej. Ruch Literacki 1991 z. 6 s. 609-624 (m.in. o twórcz. pisarzy: Czesław Miłosz, Stanisław Vincenz, Witold Gom...) szczegóły 
753.artykuł: Gębala Stanisław: Wejście w kraj (Czy przyswoiliśmy już sobie podstawowy kanon literatury emigracyjnej?). Śląsk 1995 nr 1 s. 58-60 (polska współczesna literatura emigracyjna na polskim rynku wydawniczym...) szczegóły 
754.artykuł: Gizella Jerzy: Literatura wobec wojny polsko-bolszewickiej. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 17 VIII s. 1, 9  szczegóły 
755.artykuł: Gladsky Thomas S.: To you, I now have something of my very own to say: Monica Krawczyk, Victoria Janda and the voices of Ethnic woman writer. Polish American Studies 1995 t. 52 nr 1 s. 31-41 (twórczośc literacka kobiet polskiej mniejszości narodowej w USA...) szczegóły 
756.artykuł: Gładysz Antoni, Szaraniec Lech: Życie kulturalne na Górnym Śląsku 1922-1996. Siedemdziesiąt pięć lat ciągłości i zmiany. Ziemia Śląska 1997 t. 4 s. 123-143 (m.in. nt. literatury i teatru...) szczegóły 
757.artykuł: Głębicka Ewa: Helikon. Orientacja po latach. Integracje 1992 nr 28 s. 65-66  szczegóły 
758.artykuł: [Głowiński Michał] J.M. Tomir: Notatki o kwadraturze koła. Kultura Niezależna 1990 nr 63 s. 7-13 (szkic o najnowszej literaturze i jej kryzysie; podpisane nazwiskiem i ...) szczegóły 
759.artykuł: Głowiński Michał: Kanony literackie: od socrealizmu do pluralizmu. Odra 1998 nr 10 s. 37-47  szczegóły 
omówienie: KB: Socrealizm wciąż żyje. Tygodnik Powszechny 1998 nr 44 s. 6  szczegóły 
nawiązanie: Kornhauser Julian: Postscriptum (12). Kwartalnik Artystyczny 1999 nr 1 s. 148-152  szczegóły 
760.artykuł: Głowiński Michał: Nieobecne ogniwo (Pamiątka z lat odwilży). Przegląd Polityczny 2001 nr 52/53 s. 74-79 (nt. książki zatrzymanej przez cenzurę w 1957 pt. "Rachunek pamięci", (...) szczegóły 
761.artykuł: Głowiński Michał: Pięć pytań do Prof. Michała Głowińskiego. Kwartalnik Artystyczny 1994 nr 3 s. 137-138 (wyw., rozm. Aleksandra Świetlik...) szczegóły 
762.artykuł: Głowiński Michał: Polska literatura współczesna i paradygmaty symboliczne (1945-1995). Konteksty 1995 nr 3/4 s. 134-140  szczegóły 
763.artykuł: Głowiński Michał: Świadectwa. Pytanie i odpowiedź. Kultura Niezależna 1991 nr 66 s. 111-112 (nt. wzrostu zainteresowania literaturą powstałą w PRL-u; pytanie zadał...) szczegóły 
764.artykuł: Głowiński Michał: Upadła formacja. Dekada Literacka 1991 nr 33 s. 1, 10-11 (nt. lit. socrealizmu...) szczegóły 
765.artykuł: Głowiński Michał: Władza ludowa przemawia do pisarzy. Gazeta Wyborcza 1995 nr 116 s. 14-15  szczegóły 
766.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Przychylność elit. Plus Minus 1998 nr 13 s. 20 (nt. zainteresowania polską literaturą podczas Targów Książki w Lipsku ...) szczegóły 
767.artykuł: Gołębiowski Bronisław: Rola badaczy i pisarzy regionalnych w tworzeniu kultury narodowej. Studia Łomżyńskie 1998 t. 9 s. 195-208 (m.in. nt. nowego modelu badaczy i pisarzy regionalnych...) szczegóły 
768.artykuł: Gorbanevskaja Natal'ja: Stalin, Pol'sha, "stalinizm". Novaja Pol'sha 2003 nr 4 s. 56-58 (m.in. nt. reakcji pisarzy polskich na śmierć Józefa Stalina...) szczegóły 
769.artykuł: Gorzelski Roman: Zaolzianie w literaturze polskiej. Głos Ludu 1995 nr 129 s. 3 (środowisko, dorobek pisarski...) szczegóły 
770.artykuł: Górdziałek Józef: Diagnozy stanu przejściowego. Opcje 1994 nr 3 s. 40-45 (lit. na Śląsku 1980-1994; z not. o aut....) szczegóły 
771.artykuł: Górdziałek Józef: Literatura pogranicza. Opcje 1993 nr 2 s. 48-53 (z not. o autorze artykułu...) szczegóły 
772.artykuł: Górniak Agnieszka: Co dalej z polskością?. Dekada Literacka 1997 nr 2/3 s. 5-7, 11 (problem polskości w twórczości Witolda Gombrowicza, Sławomira Mrożka, ...) szczegóły 
773.artykuł: Górnicki Gerard: Wielka piątka. Życie Literackie 1988 nr 9 s. 2 (fel. nt. pisarzy: Wilhelm Mach, Stanisław Piętak, Julian Przyboś, Jan ...) szczegóły 
774.artykuł: Górski Jan: Ośrodki życia kulturalnego. x 1988 ([W ks. zb.:] Warszawa w latach 1944-1949. Odbudowa. Warszawa 1988 s. 4...) szczegóły 
775.artykuł: Górzański Jerzy Zbigniew: Z poczty literackiej. Literatura 1989 nr 5 s. 41 ([fel.]....) szczegóły 
776.artykuł: Grabowski Andrzej: Panie, zachowaj poetów. Akant 1999 nr 7 s. 12 (felieton nt. wypowiedzi prasowych poetów dot. kondycji egzystencjalnej...) szczegóły 
777.artykuł: Gralińska-Toborek Agnieszka: Dylematy i paradoksy wyborów artystycznych. Tygiel Kultury 1999 nr 4/6 s. 145-149 (nt. sytuacji artysty w Polsce w l. 80., m.in. dotyczy literatów...) szczegóły 
778.artykuł: Greiner Piotr, Kaczmarek Ryszard: Kim byli wybitni katowiczanie?. Śląsk 1996 nr 9 s. 42-43 (m.in. nt. pisarzy pochodzących z Katowic, także pisarzy niemieckich - ...) szczegóły 
779.artykuł: Grochowski Grzegorz: Paradoksy nowoczesności. Teksty Drugie 2002 nr 4 s. 4-9 (dot. modernizmu w literaturze polskiej; art. wprowadzający do numeru 4...) szczegóły 
780.artykuł: Gromadzki Wiesław: Na pograniczu. Krzywe Koło Literatury 1993 nr 2 s. 3 (nt. czynników wpływających na literaturę u schyłku XX w....) szczegóły 
781.artykuł: Gronczewski Andrzej: Od potomnego. Regiony 1997 nr 3 s. 43-50 (nt. wpływu wojny na twórczość i życie literatów; szerzej o pisarzach: ...) szczegóły 
782.artykuł: Gross Feliks: Comments of Ethnic Identity in a Polish-Jewish Context. The Polish Review 1990 t. 35 nr 2 s. 137-148 (m.in. dotyczy pisarzy: Michał Borwicz, Jerzy Kosinski, Jan Lechoń, Cze...) szczegóły 
783.artykuł: Grupiński Rafał: Ci wspaniali mężczyźni od podstawowych wartości... Kultura [Paryż] 1988 nr 9 s. 13-23 ([o stylu życia intelektualnego m. in. pisarzy niezależnych]...) szczegóły 
polemika: Czabański Krzysztof: Kultura [Paryż] 1989 nr 4 s. 133-137  szczegóły 
784.artykuł: Grupiński Rafał: Różewicz, Miłosz i ten trzeci. Czas Kultury 1995 nr 2 s. 4-7 (literatura lat 80. i 90....) szczegóły 
785.artykuł: Grynberg Henryk: Polish literature: an eyewitness to the Holocaust. Kultura Współczesna 2003 nr 4 s. 147-157 (dot. najważniejszych polskich utworów poświęconych Zagładzie...) szczegóły 
786.artykuł: Grzegorek Tomasz: O niedogodnościach świętego spokoju. Henryka Elzenberga spór z realizmem praktycznym. Kwartalnik Filozoficzny 2002 t. 30 z. 4 s. 93-103 (dot. m.in. polemiki Henryka Elzenberga z Tadeuszem Kotarbińskim pt. "R...) szczegóły 
787.artykuł: Habielski Rafał: Poruszamy się wokół stereotypu.... Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 217 s. 4-5 (wyw. z pracownikiem naukowym Instytutu Badań Literackich PAN nt. liter...) szczegóły 
788.artykuł: Habielski Rafał: Z dorobku emigracji. Notes Wydawniczy 1993 nr 9 s. 30-31 (nt. literatury wspomnieniowej autorów emigracyjnych...) szczegóły 
789.artykuł: Hałaś Marcin: Pomiędzy Śląskiem a Lwowem (przyczynki). Opcje 1993 nr 1 s. 79-81 (twórcy lwowscy żyjący na Śląsku i ich twórczość; szerzej o Lesławie No...) szczegóły 
790.artykuł: Hass Ludwik: Inteligencja polska 1945-1980. (Postawy i zachowania). Dzieje Najnowsze 2002 r. 34 nr 1 s. 73-94 (dot. m.in. pisarzy i ludzi teatru...) szczegóły 
791.artykuł: Hass Ludwik: Pokolenia inteligencji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Trzeciej Rzeczypospolitej. Mazowieckie Studia Humanistyczne 1997 r. 3 nr 1 s. 5-50 (procesy polityczne a środowisko literackie...) szczegóły 
792.artykuł: Hauser Zbigniew: Ratujmy Kossakówkę. Nasz Dziennik 2003 nr 90 s. 9 (dot. histiorii willi Kossakówka, popadającego w ruinę domu dzieciństwa...) szczegóły 
793.artykuł: Herbert Zbyszek: Żałosne widmo literatury. Nihil Novi 1996 nr 16 s. 5 (nt. konflitu pokoleniowego między pokoleniem pisarzy czterdziestolatkó...) szczegóły 
794.artykuł: Herbst Lothar: Głos Polski [Toronto] 1988 nr 6 s. 14-15 (wywiad nt. literatury niezależnej; rozm. Edward Zyman...) szczegóły 
795.artykuł: Herman Agnieszka: Warmia i Mazury [Dwutygodnik Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch"] 1989 nr 4 s. 1, 10 (wyw. nt. przyjaźni z Czesławem Miłoszem, Pawłem Jasienicą, Aleksandrem...) szczegóły 
796.artykuł: Hertz Paweł: Miara wartości i słabości. Plus Minus 2000 nr 36 s. D1-D2 (wywiad nt. powojennej literatury; rozm. Piotr Szewc; z fot. Pawła Hert...) szczegóły 
797.artykuł: Heska-Kwaśniewicz Krystyna: Książki religijne - książki groźne. List Oceaniczny 1997 nr 43 s. 6 (o wycofaniu w 1949 r. z bibliotek książek uznanych za wrogie ustrojowi...) szczegóły 
798.artykuł: Heska-Kwaśniewicz Krystyna: Najdalsze drogi. Pisarze śląscy na emigracji. Kwartalnik Opolski 2002 nr 4 s. 3-12 (m.in.: Stanisław Ligoń, Paweł Łysek, Florian Śmieja...) szczegóły 
799.artykuł: Hlouskova Jasna: Literarni pomezi zapadnich a vychodnich Slovanu. Slavia 1993 z. 3 s. 345-350 (nt. literatury dot. wschodniego pogranicza Polski (Czesław Miłosz, Jar...) szczegóły 
800.artykuł: Hładkiewicz Wiesław: Literaci i naukowcy polscy na emigracji. Nad Odrą 1993 nr 6 s. 5-6 (m.in.: Tymon Terlecki i Stanisław Cat Mackiewicz...) szczegóły 
801.artykuł: Hłasko Marek: Pięć rubli i Kozak z riazańskiej guberni. Stracone szanse literatury polskiej. Zeszyty Literackie 1990 nr 29 s. 68-75 (obszerniej o pisarzach: Jerzy Andrzejewski, Tadeusz Borowski, Stanisła...) szczegóły 
802.artykuł: Horwath Witold: Udział diabła. Magazyn Literacki 1994 nr 7/8 s. 5-10 (dot. postaw pisarzy wobec upadku komunizmu...) szczegóły 
polemika: Ławrynowicz Marek: List do W.. Magazyn Literacki 1994 nr 7/8 s. 11-13  szczegóły 
803.artykuł: Igliński Grzegorz, Świątkowski Ryszard: Kontynuacje romantyczne w literaturze współczesnej. Warmia i Mazury [Dwutygodnik Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch"] 1988 nr 8 s. 11 (m. in. w twórczości K. K. Baczyńskiego, W. Broniewskiego, E. Brylla...) szczegóły 
804.artykuł: Illg Jerzy: Podziemne poddasze. Krasnogruda 2002 nr 15 s. 123-144 (nt. kręgu twórców skupionych wokół Andrzeja Urbanowicza i Henryka Wańk...) szczegóły 
805.artykuł: Inglot Jacek: Dystopia: ucieczka od wolności?!. Fantastyka 1990 nr 1 s. 56-57  szczegóły 
polemika: Inglot Jacek: Spowiedź heretyka. Fantastyka 1990 nr 3 s. 61  szczegóły 
polemika: Parowski Maciej: Ad vocem. Fantastyka 1990 nr 3 s. 60-61  szczegóły 
polemika: Parowski Maciej: Z pozycji Małego Brata?. Fantastyka 1990 nr 2 s. 58-59  szczegóły 
polemika: Ziemkiewicz Rafał A.: Oto jest pytanie. Fantastyka 1990 nr 3 s. 59-60  szcze