Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia)
Możesz zmienić zakres lat: do

Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Studia i szkice ofiarowane profesorowi Jerzemu Jarowieckiemu w 65-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowej. 1997 ([Zawiera m.in.:] Część I. Uczony i Nauczyciel. Ewa Wójcik: Życie i dzi...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
    książki (alfabet autorów)
2.książka: Adamczyk Mieczysław: Cztery epoki prasy Kielecczyzny. 1811-1956. 1990  szczegóły 
3.książka: Adamczyk Mieczysław: Cztery epoki prasy Kielecczyzny 1811-1956. 1991  szczegóły 
recenzja: Witek Władysław Marian: Zeszyty Prasoznawcze 1992 nr 1/2 s. 175-176  szczegóły 
4.książka: Adamczyk Mieczysław, Dzieniakowska Jolanta: Ludzie prasy Kielecczyzny w XIX i XX wieku. Indeks biograficzny. 2000 ([M.in. indeks tytułów prasowych]...) szczegóły 
recenzja: Bąkowska Lidia: Bibliotekarz 2000 nr 11 s. 29 (not....) szczegóły 
5.książka: Adamczyk Mieczysław: Prasa Kielecczyzny - tradycje i współczesność. 1987  szczegóły 
recenzja: Grzywna Józef: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1989 r. 34 nr 2 s. 380-384  szczegóły 
recenzja: Jarowiecki Jerzy: Zeszyty Prasoznawcze 1989 nr 3 s. 98-102  szczegóły 
recenzja: Notkowski Andrzej: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1989 nr 4 s. 125-138  szczegóły 
6.książka: Adamczyk Mieczysław, Dzieniakowska Jolanta: Prasa Kielecczyzny w latach 1811-1989. Bibliografia. 1995 (T. 1: 1811-1945, 1995, 106 s....) szczegóły 
recenzja: Jarowiecki Jerzy: Bibliografia prasy kieleckiej. Zeszyty Prasoznawcze 1995 nr 3/4 s. 163-166  szczegóły 
recenzja: Migas-Broniek Halina: Bibliotekarz 1996 nr 5 s. 29  szczegóły 
recenzja: Znajomski Artur: Folia Bibliologica 2001 nr 44/45 (1996/1997) s. 121-122  szczegóły 
7.książka: Ankudowicz-Bieńkowska Maria: Z dziejów folkloru kresowego doby romantyzmu. Ukraińska, białoruska, i litewska kultura ludowa w polskich czasopismach literackich ziem litewsko-ruskich lat międzypowstaniowych. 1999  szczegóły 
8.książka: Bałabuch Henryk: Nie tylko cenzura. Prasa prowincjonalna Królestwa Polskiego w rosyjskim systemie prasowym w latach 1865-1915. 2001  szczegóły 
recenzja: Migas-Broniek Halina: Bibliotekarz 2002 nr 9 s. 30 (nota...) szczegóły 
recenzja: Osica Janusz: Studia Medioznawcze 2002 nr 3 s. 195-197  szczegóły 
recenzja: Wiech Stanisław: Przegląd Historyczny 2003 t. 94 z. 2 s. 237-239  szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 2002 z. 1/2 s. 133 (notka...) szczegóły 
9.książka: Banach Jacek: Prasa polska Prus Zachodnich w latach 1848-1914. 1999  szczegóły 
recenzja: Andrzejewski Marek: Uwagi na temat polskiej prasy w Prusach Zachodnich. Studia Historica Slavo-Germanica 2003 t. 24 (2001/2002) s. 207-214  szczegóły 
recenzja: Czubiński Antoni: Studia Historica Slavo-Germanica 2000 t. 23 (1998/2000) s. 237 (nota...) szczegóły 
recenzja: Gzella Grażyna: Zapiski Historyczne 2000 t. 65 z. 3/4 s. 238-241  szczegóły 
recenzja: Kaleta Andrzej: Kieleckie Studia Bibliologiczne 2001 t. 6 s. 181-184  szczegóły 
recenzja: Notkowski Andrzej: W cieniu Hakaty. Nowe Książki 2000 nr 6 s. 44-45  szczegóły 
recenzja: Obracht-Prondzyński Cezary: Acta Cassubiana 1999 t. 1 s. 429 (nota...) szczegóły 
recenzja: Romanow Andrzej: Acta Cassubiana 2000 t. 2 s. 339-345  szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1999 z. 1/2 s. 93 (not,...) szczegóły 
10.książka: Bibliografia czasopism warszawskich 1579-1980. Zeszyt próbny. 1989  szczegóły 
recenzja: Zawadzki Konrad: Z prac nad bibliografią czasopism warszawskich. Kronika Warszawy 1990 nr 1/4 s. 43-54 (nt. prac badawczych i metod stosowanych podczas opracowywania książki...) szczegóły 
11.książka: Bibliografia czasopism warszawskich 1579-1981. 2001 (T. 3: Litery M-Q, XV, 571 s....) szczegóły 
recenzja: Ciepłowski Stanisław: Bibliografia czasopism warszawskich. Przegląd Biblioteczny 2002 z. 1/2 s. 129-131  szczegóły 
12.książka: Bibliografia czasopism warszawskich 1579-1981. 1996 (T. 2: E-Ł, XIV s., 449 s....) szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1997 z. 4 s. 453 (not....) szczegóły 
13.książka: Bibliografia czasopism warszawskich 1579-1981. 1994 (T. 1: A-D, 1994, XXIII s., 408 s....) szczegóły 
recenzja: Ciepłowski Stanisław: Kronika Warszawy 1995 nr 1 s. 93-95  szczegóły 
recenzja: Gomulicki Juliusz Wiktor: O nowej bibliografii prasy warszawskiej oraz o jej autorze. Rocznik Warszawski 1996 t. 25 (1995) s. 165-180  szczegóły 
recenzja: Nowoszewski Roman: Bibliografia czasopism warszawskich. Przegląd Biblioteczny 1995 z. 2 s. 202-206  szczegóły 
14.książka: Bibliografia Warszawy. 1992 ([T. 7]: Wydawnictwa ciągłe 1795-1863, 1992, LVIII s., 1622 łamy...) szczegóły 
recenzja: Pietrzak Cecylia: Archeion 1996 t. 96 s. 228-230  szczegóły 
15.książka: Bibliografia zawartości "Życia" warszawskiego i krakowskiego, "Strumienia" oraz "Chimery". 2000  szczegóły 
16.książka: Braniewski Eugeniusz: Z dziejów prasy lwóweckiej. 780 lat Lwówka Śląskiego 1217-1997. 1997  szczegóły 
17.książka: Brzoza Czesław: Polityczna prasa krakowska 1918-1939. 1990  szczegóły 
18.książka: Buchwald-Pelcowa Paulina: "Drukowi winniśmy oświecenie naszego wieku...". Rola książki w drodze ku Oświeceniu. 2003 ([Dot. działalności drukarni i polskich czasopism w latach 1697-1764]....) szczegóły 
recenzja: (MB): Acta Poloniae Historica 2003 t. 88 s. 165 (nota...) szczegóły 
19.książka: Bujak Jan: Informacja o książce i prasie w tygodnikach galicyjskich. 1772-1900. 1989  szczegóły 
recenzja: Bieńkowski Wiesław: Studia Historyczne 1991 z. 2 s. 326-327  szczegóły 
recenzja: Ergetowski Ryszard: Prasa galicyjska. Zeszyty Prasoznawcze 1990 nr 2/4 s. 161-163  szczegóły 
recenzja: Jarowiecki Jerzy: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1993 nr 2 s. 122-124  szczegóły 
recenzja: K.M.: Roczniki Biblioteczne 1992 r. 35 (1991) z. 1/2 s. 365 (not....) szczegóły 
20.książka: Chłosta Jan: Kazimierz Jaroszyk. 1878-1941. O narodowy kształt Warmii i Mazur. 1986 ([Także o wyd. prasy w regionie]....) szczegóły 
recenzja: Wrzesiński Wojciech: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1989 nr 1/4 s. 126-129  szczegóły 
21.książka: Chojnacki Władysław, Chojnacki Wojciech: Bibliografia kalendarzy polonijnych 1836-1982. 1992  szczegóły 
recenzja: Gach Piotr Paweł: Studia Polonijne 1992 t. 11 (1987) s. 288-291  szczegóły 
22.książka: Chojnacki Władysław, Chojnacki Wojciech: Bibliografia kalendarzy wydanych w języku polskim poza granicami Polski od roku 1716 (Mazury, Śląsk Górny, Dolny oraz Śląsk Cieszyński). 1986  szczegóły 
recenzja: Kossakowska-Jarosz Krystyna: Studia Śląskie 1990 t. 48 s. 255-258  szczegóły 
23.książka: Ciepłowski Stanisław: Warszawskie czasopisma poligrafów 1897-1939. 1995  szczegóły 
recenzja: Migas-Broniek Halina: Bibliotekarz 1996 nr 5 s. 29  szczegóły 
24.książka: Czarnik Oskar Stanisław: Ideowe i literackie wybory "Robotnika" w latach 1918-1939. 1996  szczegóły 
recenzja: Dmitruk Krzysztof: Książka i polityka. "Robotnik" (1918-1939). Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1996 nr 3/4 s. 42-43  szczegóły 
recenzja: Dunin-Wąsowicz Krzysztof: Kwartalnik Historyczny 1997 nr 2 s. 137-138  szczegóły 
recenzja: Fedorowicz Irena: Pamiętnik Literacki 1999 z. 1 s. 219-224  szczegóły 
recenzja: Notkowski Andrzej: Polskie media - dawno, niedawno, dziś. Nowe Książki 1996 nr 10 s. 42-44  szczegóły 
recenzja: Siekierski Stanisław: "Robotnik" według Oskara Stanisława Czarnika. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 2 s. 145-148  szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1996 z. 1 s. 74 (notka...) szczegóły 
25.książka: Czeszek Jadwiga: Bibliografia dodatków do prasy śląskiej wychodzącej w latach 1922-1939. 1988  szczegóły 
recenzja: Ratajewski Jerzy: Dodatki do prasy śląskiej lat międzywojennych. Zaranie Śląskie 1990 nr 1/2 s. 174-175  szczegóły 
26.książka: Długajczyk Edward: Oblicze polityczne i własnościowe prasy polskiej w województwie śląskim. 1922-1939. 1990  szczegóły 
recenzja: Ślisz Andrzej: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1992 nr 2 s. 105-107  szczegóły 
27.książka: Dunin-Wąsowicz Paweł: Prasa lokalna dzielnic Warszawy 1916-1939. Praca magisterska. 1993  szczegóły 
28.książka: [Dwieście] 200 lat prasy polskiej na Śląsku. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej w Opolu 12 i 13 grudnia 1989 r.. 1992 ( Czesław Wawrzyniak: Zagajenie. - Joachim Glensk: Rozwój prasy lokalne...) szczegóły 
recenzja: aś: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1993 nr 4 s. 119-120  szczegóły 
29.książka: Dzieniakowska Jolanta: Prasa radomska w dwudziestoleciu międzywojennym. (1918-1939). 1995  szczegóły 
recenzja: Jakubowska Urszula: Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej 1996 z. 4 s. 145-147  szczegóły 
recenzja: (WM): Acta Poloniae Historica 1997 t. 76 s. 254 (not. w jęz. angielskim...) szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1996 z. 2/3 s. 213 (notka...) szczegóły 
30.książka: Echa Siewierskie. Zbiór jednodniówek wydawanych w latach 1933-1935 w Siewierzu. 1992  szczegóły 
31.książka: Faber-Chojnacka Anna: Czasopisma krakowskie dla dzieci i młodzieży w dwudziestoleciu międzywojennym. 1995  szczegóły 
recenzja: Bibliotekarz 1996 nr 11 s. 30 (not....) szczegóły 
recenzja: Glogier Marek: Zeszyty Prasoznawcze 1996 nr 3/4 s. 180-181  szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1996 z. 1 s. 74 (notka...) szczegóły 
32.książka: Franke Jerzy: Polska prasa kobieca w latach 1820-1918. W kręgu ofiary i poświęcenia = Polish woman's magazines, 1820-1918. Within the ring of sacrifice and devotion. 1999  szczegóły 
recenzja: Bąkowska Lidia: Bibliotekarz 2000 nr 6 s. 26-27 (nota...) szczegóły 
recenzja: Borkowska Grażyna: Damy, niewiasty, sufrażystki. Wysokie Obcasy 2000 nr 36 s. 41  szczegóły 
recenzja: (J.Ch.): Poradnik Bibliotekarza 2000 nr 3 s. 18 (nota...) szczegóły 
recenzja: JH: Magazyn Literacki 2000 nr 3 s. 59 (not....) szczegóły 
recenzja: kd: Przegląd 2002 nr 23 s. 69  szczegóły 
recenzja: Papuzińska Joanna: Entuzjastki i cierpiętnice. Nowe Książki 2000 nr 4 s. 66-67  szczegóły 
recenzja: Zacharska Jadwiga: Polska prasa kobieca w latach 1820-1918. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 6 s. 187-190  szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1999 z. 4 s. 333 (not....) szczegóły 
33.książka: Franke Jerzy: Wokół buntu i pokory. Warszawskie czasopisma kobiece w latach 1905-1918. 2000  szczegóły 
34.książka: Gajda Kazimierz: Recepcja Wielkiej Reformy Teatru w prasie galicyjskiej 1890-1918. 1991  szczegóły 
35.książka: Gierszewska Barbara: Czasopiśmiennictwo filmowe w Polsce do 1939 roku. 1995  szczegóły 
recenzja: Hopfinger Maryla: Prasa filmowa naszych dziadków. Kino 1996 nr 10 s. 46  szczegóły 
recenzja: Kęsicka Hanna: Przegląd publikacji. Bibliotekarz 1997 nr 4 s. 30 (not....) szczegóły 
36.książka: Glensk Joachim: Ograniczenia wolności prasy polskiej na Górnym Śląsku (na przełomie XIX i XX wieku). 1989  szczegóły 
recenzja: Ratajczak Bożena: Kwartalnik Opolski 1992 (1991) nr 1/2 s. 90-93  szczegóły 
recenzja: Tobera Marek: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1992 nr 1 s. 135-138  szczegóły 
37.książka: Glensk Joachim: Pitaval prasy polskiej na Śląsku w XIX stuleciu. Redaktorzy i wydawcy przed sądem. 1992  szczegóły 
recenzja: J. M.: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1993 nr 4 s. 120-121  szczegóły 
recenzja: Migas-Broniek Halina: Bibliotekarz 1993 nr 10 s. 46-47  szczegóły 
38.książka: Gondek Elżbieta: Prasa i literatura w Zagłębiu Dąbrowskim 1897-1918. 1992 (Zarys dziejów prasy Zagłębia Dąbrowskiego do 1918 roku: Prasa nielegal...) szczegóły 
recenzja: Jarowiecki Jerzy: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1993 nr 4 s. 121-123  szczegóły 
39.książka: Gorczyńska Małgorzata: Popularyzacja wiedzy w polskich kalendarzach okresu Oświecenia (1737-1821). 1999 (I. Kalendarze jako środek przekazu informacji i popularyzacji wiedzy w...) szczegóły 
recenzja: Gzella Grażyna: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 2000 r. 45 nr 3/4 s. 261-264  szczegóły 
recenzja: Kizik Edmund: Almanach Historyczny 2002 t. 4 s. 282-290  szczegóły 
recenzja: Tadeusiewicz Hanna: Polskie kalendarze okresu Oświecenia. Przegląd Biblioteczny 2000 r. 68 z. 1/2 s. 98-100  szczegóły 
40.książka: Góra Barbara, Jarowiecki Jerzy: Prasa lwowska w dwudziestoleciu międzywojennym. Próba bibliografii. 1994  szczegóły 
recenzja: Dziki Sylwester: Prasa lwowska w dwudziestoleciu. Zeszyty Prasoznawcze 1995 nr 3/4 s. 166-167  szczegóły 
polemika: Góra Barbara: Bibliotekarz 1996 nr 12 s. 2, 17 (list do red....) szczegóły 
recenzja: Sokół Zofia: Bibliotekarz 1996 nr 7/8 s. 42-44  szczegóły 
recenzja: Sokół Zofia: Studia Historyczne 1996 z. 2 s. 270-272  szczegóły 
41.książka: Grabowski Stanisław: Na przyszły pożytek. Z dziejów polskiej prasy dla dzieci 1824-1939. 2001  szczegóły 
recenzja: Bąkowska Lidia: Bibliotekarz 2001 nr 11 s. 28 (not....) szczegóły 
42.książka: Groeshel B.: Die Presse Oberschlesiens von den Aufaengen bis zum Jahre 1945. Dokumentation und Strukturbeshreibung. 1993 ([M. in. dokumentacja wydawnictw periodycznych ukazujących się w języku...) szczegóły 
43.książka: Grzelewska Danuta, Habielski Rafał, Kozieł Andrzej, Osica Janusz, Piwońska-Pykało Lidia: Prasa, radio i telewizja w Polsce. Zarys dziejów. 2001 (Od autorów. - Lidia Piwońska-Pykało: Prasa polska do 1795 r. - Janusz ...) szczegóły 
44.książka: Grzeszczuk Stanisław, Hombek Danuta: "Gazeta Warszawska" 1786-1792. 1995  szczegóły 
45.książka: Gzella Grażyna: "Pisma dla ludu" pod zaborami w pierwszej połowie XIX wieku. 1994 (Wstęp. - U źródeł powstania "pism dla ludu": 1. Położenie społeczno-po...) szczegóły 
recenzja: Majkowska-Aleksiewicz Anna: Książka i prasa dla czytelnika wiejskiego. Literatura Ludowa 1995 nr 2 s. 55-58  szczegóły 
recenzja: Migas-Broniek Halina: Bibliotekarz 1995 nr 11 s. 35-36  szczegóły 
46.książka: Hendzel Władysław, Obrączka Piotr: Z problemów czasopiśmiennictwa Młodej Polski. W kręgu krakowskiego "Życia", "Krytyki" i "Chimery". 1988 (Słowo wstępne. - [Szkice:] Piotr Obrączka: Literatura niemiecka w krak...) szczegóły 
47.książka: Hombek Danuta: Prasa i czasopisma polskie XVIII wieku w perspektywie bibliologicznej.  szczegóły 
recenzja: Kostkiewiczowa Teresa: Wiek Oświecenia 2003 nr 19 s. 212-214  szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 2002 z. 1/2 s. 133 (notka...) szczegóły 
48.książka: Jackiewicz Mieczysław: Polskie życie kulturalne w Republice Litewskiej 1919-1940. 1997 ([Zawiera m.in.:] I. Prasa polska. II. Środowisko literackie [dot. m.in...) szczegóły 
49.książka: Jakubiak Krzysztof: Wychowanie państwowe jako ideologia wychowawcza sanacji. Kształtowanie i upowszechnianie w periodycznych wydawnictwach społeczno-kulturalnych i pedagogicznych. 1994  szczegóły 
50.książka: Jakubowska Urszula: Lwów na przełomie XIX i XX wieku. Przegląd środowisk prasotwórczych. 1991  szczegóły 
recenzja: Białas Bartłomiej: Rocznik Lwowski 1992 r. 1992 s. 287-288  szczegóły 
51.książka: Jakubowska Urszula: Prasa Narodowej Demokracji w dobie zaborów. 1988  szczegóły 
recenzja: Borkowski Andrzej: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1989 nr 3 s. 108-113  szczegóły 
recenzja: Borkowski Andrzej: Nowe Książki 1989 nr 2 s. 32-33  szczegóły 
52.książka: Jałmużna Tadeusz: Łódzkie czasopisma szkolne w latach międzywojennych. 1998 ([Wstęp]. - [M. in. o próbach literackich młodzieży na łamach czasopism...) szczegóły 
53.książka: Jarowiecki Jerzy: Czasopisma dla dzieci i młodzieży. Materiały przeznaczone dla słuchaczy studiów bibliotekoznawczych, specjalizacje Biblioteki szkolne i pedagogiczne, czasopiśmiennictwo polskie XIX i XX wieku. 1990 (Cz. 1: 1918-1945, 1990, 203 s....) szczegóły 
recenzja: Adamczyk Mieczysław: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1991 nr 2 s. 144-145  szczegóły 
recenzja: Ergetowski Ryszard: Zeszyty Prasoznawcze 1991 nr 3/4 s. 193-195  szczegóły 
54.książka: Jarowiecki Jerzy: Prasa lwowska w latach 1864-1918. Bibliografia. 2002  szczegóły 
recenzja: Mahrburg Ewa: Bibliotekarz 2003 nr 6 s. 31 (nota...) szczegóły 
recenzja: Woźniakowski Krzysztof: rasy lwowskiej lat 1864-1918. Konspekt 2003 nr 16/17 s. 164-166  szczegóły 
55.książka: Jarowiecki Jerzy: Studia nad prasą polską XIX i XX wieku. 1997 (Od Autora [wstęp]. - Czasopisma pedagogiczne w Polsce (Historia i tera...) szczegóły 
recenzja: B.K.: Studia Źródłoznawcze 2000 t. 37 s. 245-246 (not....) szczegóły 
recenzja: Kolasa Władysław: Prasa polska XIX i XX w.. Zeszyty Prasoznawcze 1998 nr 1/2 s. 185-187  szczegóły 
recenzja: Mielczarek Tomasz: Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej 1998 z. 7 s. 165-167  szczegóły 
recenzja: Notkowski Andrzej: Silva rerum polskiej prasy. Nowe Książki 1998 nr 7 s. 50-51  szczegóły 
56.książka: Kamiński Ted: Polish publicists and Prussian politics: The Polish press in Poznań during the Neue Kurs of cancellor Leo van Caprivi, 1890-1894. 1988  szczegóły 
recenzja: Austensen Roy A.: Slavic Review 1990 t. 49 nr 4 s. 667-668  szczegóły 
recenzja: Blanke Richard: Canadian Slavonic Papers = Revue Canadienne des Slavistes 1989 t. 31 nr 3/4 s. 388-389  szczegóły 
57.książka: Karaś Halina: Rusycyzmy słownikowe w polszczyźnie okresu zaborów. 1996 ([Na podstawie prasy warszawskiej z lat 1975-1918, dot. m. in. czasopis...) szczegóły 
recenzja: Nowowiejski Bogusław: Białostocczyzna 1997 nr 1 s. 183-186  szczegóły 
recenzja: Skurzewska Agata: Slavia Orientalis 1997 nr 3 s. 501-503  szczegóły 
58.książka: Kasparek Danuta: Jan Karol Sembrzycki 1856-1919. Mazur na rozdrożu narodowym. 1988 ([Także o pisarstwie J.K. Sembrzyckiego i działaln. jako redaktora kale...) szczegóły 
recenzja: Chłosta Jan: Kierunki 1989 nr 23 s. 9  szczegóły 
recenzja: Niedzielska Magdalena: Zapiski Historyczne 1992 z. 4 s. 158-161  szczegóły 
recenzja: Staniszewski Andrzej: Nowe Książki 1989 nr 11 s. 16-17  szczegóły 
59.książka: Katalog czasopism bibliotek Kalisza. 1992  szczegóły 
60.książka: Katalog czasopism polonijnych XIX i XX wieku w zbiorach Zakładu Narodowego Ossolińskich. 1996  szczegóły 
recenzja: Kulikowski Mark: Polish American Studies 1998 t. 55 nr 2 s. 92-93  szczegóły 
61.książka: Katalog czasopism polskich Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. 1984 (4: Wawer-Żywiec i uzupełnienia. Oprac. Barbara Nałęcz i Maria Olejnik....) szczegóły 
62.książka: Katalog mikroform Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Czasopisma. 1992 ([T.] 1, Wrocław: Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum, 1992, 121 s....) szczegóły 
63.książka: Katalog polskich czasopism morskich z lat 1919-1944 w bibliotekach Trójmiasta oraz noty bibliograficzne polskich czasopism morskich, których katalogi bibliotek Trójmiasta nie wykazują. 1989  szczegóły 
64.książka: Kenig Piotr: [Sto pięćdziesiąt] 150 lat prasy polskiej na Śląsku Cieszyńskim. Zarys historyczny. 1998  szczegóły 
65.książka: Kijowski Jerzy: Z dziejów czasopiśmiennictwa na ziemiach obecnego województwa ostrołęckiego. 1991  szczegóły 
66.książka: Kitowska-Łysiak Małgorzata: Paralele i kontrasty. Myśl o sztuce na łamach "Krytyki" Wilhelma Feldmana. Rozprawa doktorska. 1990  szczegóły 
recenzja: Zieliński Jan: "Krytyka" a estetyka. Res Publica 1990 nr 4 s. 122-123  szczegóły 
67.książka: Kmiecik Zenon, Kmieciński Zdzisław: Prasa warszawska w latach 1886-1904. 1989  szczegóły 
recenzja: Szczerbiński Jacek: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1991 nr 2 s. 141-143  szczegóły 
68.książka: Kołodziejczyk Arkadiusz: Szkice z dziejów prasy podlaskiej. 1997  szczegóły 
recenzja: Bednarzak-Libera Mirosława: Szkice Podlaskie 1999 nr 7 s. 279  szczegóły 
recenzja: Myśliński Jerzy: Rocznik Mazowiecki 1999 t. 11 s. 249-250  szczegóły 
69.książka: Kossakowska-Jarosz Krystyna: Polskie kalendarze górnośląskie. Szkic monograficzny. 1994 ([W XIX i XX wieku]....) szczegóły 
recenzja: Świtała-Mastalerz Joanna: Lud 1996 t. 80 s. 290-293  szczegóły 
70.książka: Kossakowska-Jarosz Krystyna: "Wielki Kalendarz Ilustrowany dla Wszystkich". Szkic monograficzny (W sześćdziesięciolecie wydawnictwa). 1988  szczegóły 
recenzja: [Dziki Sylwester] sd: Zeszyty Prasoznawcze 1990 nr 2/4 s. 180 (not....) szczegóły 
71.książka: Kowalczyk Ryszard: Wczoraj i dziś prasy lokalnej w Polsce. 2002  szczegóły 
recenzja: Bąkowska Lidia: Bibliotekarz 2002 nr 12 s. 30 (nota...) szczegóły 
recenzja: Pokrzycka Lidia: Prasa lokalna. Zeszyty Prasoznawcze 2003 nr 1/2 s. 157-158  szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 2002 z. 1/2 s. 133 (notka...) szczegóły 
72.książka: Kowalczyk Ryszard: Zarys dziejów prasy lokalnej w Polsce. 1999  szczegóły 
recenzja: Migas-Broniek Halina: Bibliotekarz 1999 nr 10 s. 26-27 (not....) szczegóły 
recenzja: Szatkowski Hieronim: Z dziejów prasy lokalnej. Kronika Wielkopolski 2001 nr 2 s. 129-131  szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1999 z. 1/2 s. 93 (not....) szczegóły 
73.książka: Kraków - Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX w.. 1996 (Materiały z III konferencji naukowej nt. "Książki, czasopisma, bibliot...) szczegóły 
recenzja: Miś M.: Rocznik Lwowski 2001 r. 2000/2001 s. 345-347  szczegóły 
recenzja: Notkowski Andrzej: Polskie media - dawno, niedawno, dziś. Nowe Książki 1996 nr 10 s. 42-43  szczegóły 
recenzja: Sokół Zofia: Przegląd publikacji. Bibliotekarz 1997 nr 6 s. 27-28  szczegóły 
74.książka: Kraków - Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX w. T. 4. 1999 (Materiały IV ogólnopolskiej konferencji naukowej pt. "Książki, czasopi...) szczegóły 
recenzja: Cracovia Leopolis 2000 nr 3 s. 47-48 (nota...) szczegóły 
recenzja: Dziki Sylwester: Prasa Lwowa i Krakowa. Zeszyty Prasoznawcze 1999 nr 3/4 s. 161-163  szczegóły 
recenzja: Miś M.: Rocznik Lwowski 2001 r. 2000/2001 s. 345-347  szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1999 z. 3 s. 199 (not....) szczegóły 
75.książka: Kruczkowska Zofia: Główne tendencje w polskiej krytyce sztuki (Na podstawie wybranych czasopism literackich i artystycznych od połowy XIX wieku do współczesności). 2002  szczegóły 
76.książka: Książki, czasopisma, biblioteki Krakowa i Lwowa XIX i XX wieku. 1993 ( Jerzy Jarowiecki: Wstęp. - [M. in.:] Grażyna Wrona: Biblioteki i księ...) szczegóły 
recenzja: Migas-Broniek Halina: Bibliotekarz 1994 nr 6 s. 34  szczegóły 
77.książka: Książki, czasopisma, biblioteki Krakowa XIX iXX wieku. Materiały z Sesji Naukowej odbytej w dniach 6-7 maja 1986 r. w czterdziestolecie WSP w Krakowie. 1988 (Ryszrd Ergetowski: Wstęp. - [Zawiera teksty ref., m. in.:] Henryka Kra...) szczegóły 
recenzja: Skura Adam: Roczniki Biblioteczne 1991 r. 34 (1990) z. 1/2 s. 257-259  szczegóły 
78.książka: Kurkowski Jarosław: Warszawskie czasopisma uczone doby Augusta III. 1994  szczegóły 
recenzja: Komorowski Paweł: Światła "nocy saskiej". Nowe Książki 1994 nr 9 s. 19-20  szczegóły 
recenzja: Kriegseisen Wojciech: Kwartalnik Historyczny 1994 nr 4 s. 134-137  szczegóły 
recenzja: Migas-Broniek Halina: Bibliotekarz 1994 nr 11/12 s. 43  szczegóły 
recenzja: Ostrowska Teresa: Archiwum Historii i Filozofii Medycyny 1994 t. 57 z. 2 s. 241-244  szczegóły 
recenzja: Rzadkowska Ewa: Wiek Oświecenia 1996 nr 12 s. 163-164  szczegóły 
recenzja: Taraszkiewicz Jacek: Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Pedagogika, Historia Wychowania 1997 nr 25 s. 204-205  szczegóły 
recenzja: Wołoszyński Ryszard W.: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1994 r. 39 nr 3/4 s. 175-177  szczegóły 
79.książka: La presse polonaise en France - Prasa polska we Francji 1918-1984. 1988  szczegóły 
recenzja: Godlewski Tadeusz: Kwartalnik Historyczny 1989 nr 3/4 s. 259-261  szczegóły 
recenzja: Grabowski Yvonne: Canadian Slavonic Papers = Revue Canadienne des Slavistes 1989 t. 31 nr 3/4 s. 403 ([nota]....) szczegóły 
recenzja: Grudzińska-Gross Irena: The Polish Review 1991 t. 36 nr 2 s. 202-203  szczegóły 
recenzja: Kulczycka-Saloni Janina: Prasa polska we Francji 1918-1984. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 1 s. 165-168  szczegóły 
80.książka: Lencznarowicz Jan: Prasa i społeczność polska w Australii. 1928-1980. 1994  szczegóły 
recenzja: Bibliotekarz 1996 nr 11 s. 30-31 (not....) szczegóły 
recenzja: J.K.: Prasa i społeczność polska w Australii. Kurier Zachodni [Perth] 1994 nr 92/93 s. 36-37  szczegóły 
recenzja: Walaszek Adam: Kwartalnik Historyczny 1995 nr 1 s. 137-139  szczegóły 
81.książka: Lesiak Henryk: Prasa kutnowska w latach 1918-1939. 1986  szczegóły 
recenzja: Dziki Sylwester: Zeszyty Prasoznawcze 1988 nr 1 s. 110-111  szczegóły 
recenzja: Wachowska Barbara: Rocznik Łódzki 1990 t. 37 (1987) s. 313-315  szczegóły 
82.książka: Literatura, prasa, biblioteka. Studia i szkice ofiarowane profesorowi Jerzemu Jarowieckiemu w 65-lecie urodzin i 40-lecie pracy naukowej. 1997 ([Dedykacja:] Profesorowi Jerzemu Jarowieckiemu - przyjaciele, współpra...) szczegóły 
recenzja: Kajtoch Wojciech: Literatura. Prasa. Biblioteka. Zeszyty Prasoznawcze 1998 nr 1/2 s. 183-185  szczegóły 
83.książka: Ludzie prasy i drukarstwa Kielecczyzny w XIX i XX wieku. (Indeks biograficzny). Materiały. 1994 ([M in.:] Indeks topograficzny tytułów czasopism....) szczegóły 
84.książka: Łojek Jerzy, Myśliński Jerzy, Władyka Wiesław: Dzieje prasy polskiej. 1988  szczegóły 
recenzja: Dłużak Florian: Prasa Polska 1989 nr 6 s. 13-16  szczegóły 
recenzja: Dziki Sylwester: Zeszyty Prasoznawcze 1989 nr 3 s. 97-98  szczegóły 
recenzja: Korkozowicz Jerzy: Głos Nauczycielski 1989 nr 22 s. 16  szczegóły 
recenzja: Koźniewski Kazimierz: Polityka 1989 nr 29 s. 12  szczegóły 
recenzja: (m.m.): Trybuna Ludu 1989 60 7 ([nota]...) szczegóły 
recenzja: Myśliński Jerzy, Władyka Wiesław: Historia i Życie 1989 nr 10 s. 1-2 (wywiad; rozm. Janusz Osica...) szczegóły 
recenzja: Nasze Problemy 1989 nr s. 11  szczegóły 
recenzja: Paczkowski Andrzej: "Dzieje prasy polskiej" - krótki kurs i użyteczne kompendium. Przekazy i Opinie 1990 nr 1/2 s. 205-210  szczegóły 
recenzja: Peters Lesław: Gazeta Krakowska 1989 nr 112 s. 5  szczegóły 
recenzja: Słomkowska Alina: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1990 nr 1 s. 149-154  szczegóły 
recenzja: Słomkowska Alina: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1990 nr 1 s. 149-154  szczegóły 
recenzja: Wójcik Jerzy: Perspektywy 1989 nr 30 s. 30  szczegóły 
85.książka: Magowska Anita: Polska prasa studencka w II Rzeczypospolitej. 1994  szczegóły 
86.książka: Majewski Karen: Traitors and True Poles. Narrating a Polish-American Identity 1880-1939. 2003 ([Dot. literatury polskiej i polskich czasopism tworzonych w Stanach Zj...) szczegóły 
recenzja: Karkowski Czesław: Swoi i obcy. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 1 VIII s. 9  szczegóły 
87.książka: Malinowska Elżbieta: Problematyka literacka "Kłosów". 1992  szczegóły 
recenzja: Heska-Kwaśniewicz Krystyna: Ruch Literacki 1994 z. 1/2 s. 164-166  szczegóły 
88.książka: Maliszewski Kazimierz: Obraz świata i Rzeczpospolitej w polskich gazetach rękopiśmiennych z okresu późnego baroku. Studium z dziejów kształtowania się i rozpowszechniania sarmackich stereotypów wiedzy i informacji o "Theatrum mundi". 1990  szczegóły 
recenzja: Chomicki Grzegorz: Studia Historyczne 1993 z. 2 s. 252-255  szczegóły 
recenzja: (EO): Acta Poloniae Historica 1993 t. 67 s. 182 (not....) szczegóły 
recenzja: Libiszowska Zofia: Zapiski Historyczne 1993 z. 2/3 s. 109-111  szczegóły 
recenzja: Mokrzecki Lech: Rocznik Gdański 1991 t. 51 z. 1 s. 223-225  szczegóły 
89.książka: Marcinkowski Tadeusz: Ksiądz Józef Adamczyk (1852-1938). Redaktor "Dzwonka Częstochowskiego". 1992  szczegóły 
90.książka: Mariak Leonarda: Perswazyjność prasy tajnej okresu Powstania Styczniowego na przykładzie leksyki. 2001  szczegóły 
recenzja: Skorupska-Raczyńska Elżbieta: Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 480-485  szczegóły 
91.książka: Markiewicz Grzegorz: Spór o model społeczeństwa na łamach "Przeglądu Tygodniowego" i "Przeglądu Katolickiego" w latach 1864-1880. 2000 (Wstęp. - Rozdział I: Przejawy ożywienia intelektualnego w Królestwie P...) szczegóły 
92.książka: Masnyk Marek: Polska prasa w województwie śląskim wobec ruchu polskiego na Śląsku Opolskim. (1922-1933). 1988  szczegóły 
recenzja: Biel Czesław: Zeszyty Prasoznawcze 1989 nr 4 s. 109-110  szczegóły 
recenzja: Chałupczak Henryk: Przegląd Zachodni 1989 nr 3 s. 133-137  szczegóły 
93.książka: Mącznik Helena: Bibliografia polskich kalendarzy gospodarskich ludowych i rolniczych od XVII wieku do 1980 roku. 1989  szczegóły 
94.książka: Michalska Iwonna: Czasopisma Związku Nauczycielstwa Polskiego dla dzieci w okresie Drugiej Rzeczypospolitej. 1994  szczegóły 
recenzja: Hellwig Jan: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1995 nr 1/2 s. 162  szczegóły 
recenzja: Kukołowicz Teresa: Roczniki Nauk Społecznych = Annales de Sciences Sociales = Annals of Social Sciences 2001 t. 27 (1999) z. 2 s. 162  szczegóły 
recenzja: Słomka Ewa: Wychowawcze aspekty czasopism dziecięcych i teatru szkolnego. Roczniki Nauk Społecznych = Annales de Sciences Sociales = Annals of Social Sciences 1998 t. 25 (1997) z. 2 s. 180-191  szczegóły 
recenzja: Śliwerski Bogusław: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica 1999 z. 2 s. 205-207 (nota...) szczegóły 
recenzja: Śliwerski Bogusław: Edukacja 1995 nr 3 s. 113, 114  szczegóły 
95.książka: Michalski Ryszard: Obraz bolszewizmu i Rosji sowieckiej na łamach polskiej prasy pomorskiej w latach 1917-1939. 1997  szczegóły 
96.książka: Michalski Ryszard: Obraz nieprzyjaciół Rzeczypospolitej na łamach polskiej prasy pomorskiej w latach 1920-1939 oraz 1945-1948. 1999  szczegóły 
recenzja: Romanow Andrzej: Acta Cassubiana 2000 t. 2 s. 333-338  szczegóły 
97.książka: Michalski Ryszard: Obraz Żyda i narodu żydowskiego na łamach polskiej prasy pomorskiej w latach 1920-1939. 1997  szczegóły 
recenzja: Wodziński Marcin: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1999 nr 1 s. 114-115  szczegóły 
98.książka: Michalski Ryszard: Polska między Niemcami a Rosją. Obraz świata, Rzeczypospolitej i jej sąsiadów na łamach prasy pomorskiej w latach 1920-1939 oraz 1945-1948. 2000  szczegóły 
99.książka: Michalski Ryszard: Systemy wartości na łamach polskiej prasy pomorskiej w latach 1870-1039 oraz 1945-1980. 1998  szczegóły 
100.książka: Michałowski Grzegorz: "Głos Społeczny" 1933-1939. Organ Stowarzyszeń Społecznych powiatu Biała Podlaska. 1988  szczegóły 
recenzja: Nikolski Lech: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1990 nr 3/4 s. 133-136  szczegóły 
101.książka: Michałowski Roman: Fragmenty wspomnień młodzieżowego redaktora. 1988 ([Dot. studenckich czas. medycznych wydawanych w latach 1918-1939]....) szczegóły 
102.książka: Mielczarek Tomasz: Od "Monitora" do "Gońca Reklamowego". Dzieje prasy częstochowskiej (1769-1994). 1996 ([M. in. rozdziały poświęcone przeglądowi prasy młodzieży szkolnej oraz...) szczegóły 
recenzja: Jakubowska Urszula: Kieleckie Studia Bibliologiczne 1998 t. 3 s. 169-171  szczegóły 
recenzja: Kęsicka Hanna: Przegląd publikacji. Bibliotekarz 1997 nr 4 s. 30  szczegóły 
recenzja: Myśliński Jerzy: Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej 1996 z. 4 s. 148-150  szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1997 z. 2/3 s. 284  szczegóły 
103.książka: Muzyka w prasie i czasopismach poznańskich z lat 1831-1870. Bibliografia. 1989  szczegóły 
recenzja: Gulczyński Andrzej: Muzyka w prasie poznańskiej. Zeszyty Prasoznawcze 1990 nr 2/4 s. 165-166  szczegóły 
104.książka: Myśliński Jerzy: Kalendarium polskiej prasy, radia i telewizji = Outline of Polish press, radio and television history. 2001 (Wstęp. - Kalendarium: Prasa polska w XVI i XVII wieku. Prasa polska XV...) szczegóły 
recenzja: Migas-Broniek Halina: Bibliotekarz 2001 nr 10 s. 28 (notka...) szczegóły 
105.książka: Nabiałek Katarzyna, Żmigrodzki Zbigniew: Czasopisma wydawane w Częstochowie. Materiały do bibliografii. 1991  szczegóły 
106.książka: Notkowski Andrzej: Prasa w systemie propagandy rządowej w Polsce 1926-1939. Studium techniki władzy. 1987  szczegóły 
recenzja: Pepliński Wiktor: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1989 nr 1 s. 131-133  szczegóły 
recenzja: Żerko Stanisław: Przegląd Zachodni 1989 nr 4 s. 204-207  szczegóły 
107.książka: Olejnik Tadeusz: Wieluńska prasa regionalna 1915-1983. 1992  szczegóły 
recenzja: Wachowska Barbara: Rocznik Łódzki 1994 t. 41 s. 244, 225  szczegóły 
108.książka: Pepliński Wiktor: Czasopiśmiennictwo kaszubskie w latach zaboru pruskiego. Aspekty programowe, publicystyczne i wydawnicze. 2002  szczegóły 
recenzja: Bolduan Tadeusz: O prasie kaszubskiej. Pomerania 2002 nr 6 s. 29-30  szczegóły 
recenzja: E.S.: Czasopiśmiennictwo kaszubskie w latach zaboru pruskiego. Gdinsko Kleka 2002 nr 23 s. 7 (nota...) szczegóły 
recenzja: Mahrburg Ewa: Bibliotekarz 2002 nr 11 s. 28 (nota...) szczegóły 
recenzja: Romanow Andrzej: Studia Medioznawcze 2002 nr 3 s. 176-179  szczegóły 
recenzja: sz: Czasopisma kaszubskie. Pomerania 2002 nr 3 s. 36-37  szczegóły 
recenzja: sz: Pierwsza taka książka. Pomerania 2002 nr 6 s. 48 (not. o promocji książki w Tawernie Kaszubskiej w Gdańsku...) szczegóły 
109.książka: Pepliński Wiktor: Prasa pomorska w Drugiej Rzeczypospolitej. 1920-1939. System funkcjonowania i oblicze społeczno-polityczne prasy polskiej. 1987  szczegóły 
recenzja: Adamczyk Mieczysław: Nowe Książki 1989 nr 3 s. 69-70  szczegóły 
recenzja: Borzyszkowski Józef: Rocznik Gdański 1992 t. 50 z. 2 s. 253-56  szczegóły 
recenzja: Notkowski Andrzej: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1989 nr 3 s. 116-123  szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Mieczysław: Zapiski Historyczne 1991 z. 1 s. 148-150  szczegóły 
110.książka: Pilch Andrzej: Prasa studencka w Polsce 1918-1939. Zarys historyczny. Bibliografia. 1990  szczegóły 
recenzja: Nałęcz Daria: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1992 nr 1 s. 138-139  szczegóły 
recenzja: Śliwa Michał: Dzieje Najnowsze 1992 r. 24 nr 1/2 s. 226-229  szczegóły 
111.książka: Pinkwart Maciej: Tatry w świadomości mieszkańców Zakopanego i ich gości. Prasa zakopiańska 1891-1939. 2002  szczegóły 
recenzja: Bibliotekarz 2003 nr 1 s. 32-33  szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Idea fiks. Nowe Książki 2003 nr 3 s. 21-23  szczegóły 
112.książka: Platt Julian: "Zabawy Przyjemne i Pożyteczne" 1770-1777. Zarys monografii pierwszego polskiego czasopisma literackiego. 1986  szczegóły 
recenzja: Łossowska Irena: Wiek Oświecenia 1989 nr 7 s. 211-212  szczegóły 
recenzja: Tomaszewski Marek: Revue de Litterature Comparee 1989 r. 63 nr 1 s. 130-131  szczegóły 
113.książka: Polska krytyka teatralna w XIX wieku. 1994 (Przedmowa. - Eleonora Udalska: W warszawskich czasopismach teatralnyc...) szczegóły 
recenzja: Gajda Kazimierz: Polska krytyka teatralna w XIX wieku. Ojczyzna Polszczyzna 1995 nr 3 s. 70-71  szczegóły 
recenzja: Gajda Kazimierz: W stronę syntezy krytyki teatralnej. Nowe Książki 1995 nr 2 s. 14  szczegóły 
recenzja: Pamiętnik Teatralny 1995 z. 1/2 s. 251-252 (nota...) szczegóły 
114.książka: Polskie czasopisma religijno-społeczne w XIX wieku. Materiały do katalogu. 1988  szczegóły 
recenzja: Gulczyński Andrzej: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1990 nr 2 s. 136-138  szczegóły 
recenzja: Kaczmarek Ireneusz: Przegląd Katolicki 1989 nr 13/14 s. 8  szczegóły 
recenzja: Molik Witold: Życie i Myśl 1988 nr 10 s. 78-79  szczegóły 
115.książka: Ponczek Mirosław, Szczerbiński Marek: Z dziejów prasy sportowej na Górnym Śląsku i w Zagłębiu. 1920-1986. 1988  szczegóły 
116.książka: Prasa dawna i współczesna. Praca zbiorowa. Cz. 1. 2000  szczegóły 
recenzja: Kwiecień Sabina: Studia z dziejów prasy. Konspekt 2001 nr 8 s. 127-128  szczegóły 
recenzja: Sonczyk Wiesław: Studia Medioznawcze 2001 nr 3 s. 103-108  szczegóły 
117.książka: Prasa dawna i współczesna. Praca zbiorowa. Cz. 2. 2001  szczegóły 
118.książka: Prasa dawna i współczesna. Praca zbiorowa. Cz. 3. 2002  szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 2002 z. 1/2 s. 133 (notka...) szczegóły 
119.książka: Prasa gdańska na przestrzeni wieków. 1999  szczegóły 
recenzja: Klemp Aleksander: Rocznik Gdański 1999 t. 59 z. 2 s. 186-188  szczegóły 
120.książka: Prasa okresu plebiscytu i powstań śląskich. W 65. rocznicę plebiscytu. 1987  szczegóły 
recenzja: Grabowski Zbigniew: Kwartalnik Opolski 1989 nr 1 s. 96-99  szczegóły 
recenzja: Jakubowska Urszula: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1990 nr 2 s. 154 (not....) szczegóły 
121.książka: Prasa podlaska w XIX-XX wieku. Szkice i materiały. Praca zbiorowa. T 1. 2000  szczegóły 
recenzja: Lipka Monika: Szkice Podlaskie 2001 z. 9 s. 287-290  szczegóły 
recenzja: Myśliński Jerzy: Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej 2000 [z.] 12 s. 179-180  szczegóły 
122.książka: Prasa regionalna w Wielkopolsce. Praca zbiorowa. 2000  szczegóły 
recenzja: Flankowska Jowita: Studia Medioznawcze 2001 nr 4 s. 109-110  szczegóły 
123.książka: Regionalna prasa polska na Górnym Śląsku w latach 1845-1996. Materiały sesyjne. 1999  szczegóły 
124.książka: Romanow Andrzej: Gdańska prasa polska. 1891-1920. 1994  szczegóły 
recenzja: Banach Jacek: Rocznik Gdański 1996 t. 56 z. 1 s. 211-213  szczegóły 
recenzja: Migas-Broniek Halina: Bibliotekarz 1995 nr 11 s. 35  szczegóły 
recenzja: Myśliński Jerzy: Kwartalnik Historyczny 1995 nr 1 s. 124-126  szczegóły 
recenzja: Wierzchosławski Szczepan: Zapiski Historyczne 1997 z. 4 s. 168-169  szczegóły 
125.książka: Schabowska Maria: Słownictwo reklam i anonsów prasowych zamieszczonych w "Czasie" 1890-1895. 1990  szczegóły 
126.książka: Sinko Zofia: Proza fabularna w czasopismach polskich. 1801-1830. 1988  szczegóły 
recenzja: Łossowska Irena: Pamiętnik Literacki 1990 z. 2 s. 367-370  szczegóły 
recenzja: Sinko Zofia: Literary Studies in Poland. Etudes Litteraires en Pologne 1990 t. 23 s. 135-142 (autostreszczenie...) szczegóły 
recenzja: Wichrowska Elżbieta Z.: Nowe Książki 1989 nr 12 s. 51-52  szczegóły 
127.książka: Skorupa Ewa: Lwowska satyra polityczna. Na łamach czasopism humorystyczno-satyrycznych epoki pozytywizmu. 1992  szczegóły 
recenzja: Jędrzejczyk Olgierd: Ruch Literacki 1992 z. 6 s. 720-723  szczegóły 
recenzja: J.Was.: Rocznik Lwowski 1992 r. 1992 s. 285-286  szczegóły 
recenzja: Tobera Marek: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1993 nr 4 s. 117-119  szczegóły 
128.książka: Słowiński Lech: Będziem Polakami. Studia z dziejów edukacji narodowej w Wielkim Księstwie Poznańskim. 1995 (Z problematyki edukacyjnej na łamach poznańskiego "Dziennika Domowego"...) szczegóły 
129.książka: Socha Irena: Czasopisma dla młodzieży, literatura piękna, wychowanie literackie (1918-1939). 1990  szczegóły 
recenzja: Jarowiecki Jerzy: Zeszyty Prasoznawcze 1992 nr 3/4 s. 138-139  szczegóły 
recenzja: Leszczyński Grzegorz: Z badań nad twórczością dla młodych. Nowe Książki 1991 nr 9 s. 40  szczegóły 
recenzja: Pietrulewicz Danuta: Bibliotekarz 1992 nr 9 s. 35  szczegóły 
recenzja: Ratajewski Jerzy: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1992 nr 2 s. 103-105  szczegóły 
130.książka: Socha Irena: Czasopisma młodzieży szkolnej w Polsce 1918-1939. 1986  szczegóły 
recenzja: Sokół Zofia: Przegląd Historyczno-Oświatowy 1989 nr 2 s. 194-198  szczegóły 
recenzja: Sowiński Gerard: Czasopisma uczniowskie - ważne dawniej i dziś. Studia o Sztuce dla Dziecka 1992 z. 7 s. 98-103  szczegóły 
131.książka: Spyra Aleksander: Prasa Ziemi Pszczyńskiej 1806-1939. 1987  szczegóły 
recenzja: Dubiel Paweł: Zeszyty Prasoznawcze 1988 nr 3 s. 113-115  szczegóły 
132.książka: Stadtmueller-Wyborska Elżbieta: Prasa polskich ugrupowań politycznych II [Drugiej] Rzeczypospolitej wobec koncepcji rozbrojenia moralnego. 1990  szczegóły 
recenzja: (WM): Acta Poloniae Historica 1993 t. 67 s. 203 (not....) szczegóły 
133.książka: Staniszewski Andrzej: "Gazeta Olsztyńska" 1886-1939. 1991  szczegóły 
134.książka: Staniszewski Andrzej: Ojców mowy, ojców wiary. Historia i wspóczesność na łamach "Gazety Olsztyńskiej" 1886-1939". 1989  szczegóły 
recenzja: Anculewicz Zbigniew: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1991 nr 1 s. 103-104  szczegóły 
recenzja: (M.B.): Ojców mowy, ojców wiary. Warmia i Mazury [Dwutygodnik Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch"] 1990 nr 3 s. 8  szczegóły 
135.książka: Steczek-Czerniawska Elżbieta: Kalendarze kaliskie. Bibliografia. 1994  szczegóły 
recenzja: Migas-Broniek Halina: Bibliotekarz 1995 nr 2 s. 36  szczegóły 
136.książka: Strzyżewska Małgorzata: Prasa polska na Warmii i Mazurach 1718-1939. 1991  szczegóły 
137.książka: Studia nad piśmiennictwem śląskim. Praca zbiorowa. 1988 (Adam Jarosz: Wstęp. - [M. in.:] Anna Tokarska: Polska oświata na Górny...) szczegóły 
recenzja: Dziki Sylwester: Studia nad dawną prasą śląską. Zeszyty Prasoznawcze 1990 nr 2/4 s. 163-165  szczegóły 
138.książka: Styk Józef: Ksiądz Ignacy Kłopotowski 1866-1931. Społecznik, publicysta i wydawca. 1987 ([M. in. o wydawaniu czasopism katolickich]....) szczegóły 
recenzja: Śladkowski Wiesław: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1989 nr 2 s. 120-122  szczegóły 
139.książka: Synowiec Helena: Śląskie czasopisma szkolne (1922-1939). 1999  szczegóły 
recenzja: Kwaśniewicz Maria: Pisemka - zwierciadła. Śląsk 2000 nr 4 s. 78  szczegóły 
recenzja: (tog): Edukacja regionalna. Śląsk 2001 nr 2 s. 66 (nota...) szczegóły 
140.książka: Śląsk a czynniki zewnętrzne w XIX-XX wieku. 1992 ( Leonard Smołka: Przedmowa. - [M. in. art.:] Zbigniew Fras: Problematy...) szczegóły 
141.książka: Tobera Marek: "Wesołe gazetki". Prasa satyryczno-humorystyczna w Królestwie Polskim w latach 1905-1914. 1988  szczegóły 
recenzja: (AS): Acta Poloniae Historica 1992 t. 65 s. 297 (not. w jęz. francuskim...) szczegóły 
recenzja: Dżedżyk Zofia: Ruch Literacki 1990 z. 4/5 s. 388-390  szczegóły 
recenzja: Skorupa Ewa: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1990 nr 1 s. 157-160  szczegóły 
recenzja: Zagrodnikowa Alicja: Zeszyty Prasoznawcze 1988 nr 2 s. 103-105  szczegóły 
142.książka: Wachowiec Roman: Placówka Pieniężnych. 1995  szczegóły 
143.książka: Wakar Andrzej, Wrzesiński Wojciech: "Gazeta Olsztyńska" w latach 1886-1939. 1986  szczegóły 
recenzja: Jasiński Janusz: Zapiski Historyczne 1989 z. 4 s. 99-100  szczegóły 
144.książka: Wańka Danuta: "Ziemia Kaliska" 1930-1932. Bibliografia zawartości. 1990  szczegóły 
145.książka: Wojniłowicz Jerzy: Czasopisma tomaszowskiej młodzieży szkolnej. 1925/26 - 1991/92. 1993  szczegóły 
recenzja: Wachowska Barbara: Rocznik Łódzki 1994 t. 41 s. 245-247  szczegóły 
146.książka: Woltanowski Andrzej: Prasa i pisma periodyczne powstania kościuszkowskiego. 1984  szczegóły 
recenzja: Wojtyński Maciej: Kronika Warszawy 1989 nr 1 s. 137-142  szczegóły 
147.książka: Wójcik Ewa: Kalendarze dwudziestolecia międzywojennego. (Dzieje, problemy literatury i kultury, bibliografia). 2000 (Bibliografia kalendarzy dwudziestolecia międzywojennego. s. 107-287....) szczegóły 
recenzja: Konopka Maria: O kalendarzach dwudziestolecia międzywojennego. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 2003 z. 2 s. 325-328  szczegóły 
recenzja: Lisowska Urszula: Konspekt 2001 nr 6 s. 93 (nt. spotkania promocyjnego z autorką książki; Kraków, 7 III 2001...) szczegóły 
recenzja: Migas-Broniek Halina: Bibliotekarz 2002 nr 4 s. 28-29 (nota...) szczegóły 
148.książka: Wybrane zagadnienia z dziejów prasy warszawskiej. 1995 (Janina Jagielska: [Zagajenie]. - [Materiały z sesji zorganizowanej 25 ...) szczegóły 
149.książka: Wysocki Wiesław Jan: Leksykon prasy łowickiej. 1997 ([Obejmuje prasę XVII-XX w.]....) szczegóły 
recenzja: Migas-Broniek Halina: Bibliotekarz 1999 nr 3 s. 25 (not....) szczegóły 
150.książka: Z dziejów książki i prasy na Śląsku w XIX i XX wieku. Wybrane zagadnienia. 1999  szczegóły 
recenzja: Mykita-Glensk Czesława: Kwartalnik Opolski 2000 nr 1 s. 146-151  szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1999 z. 3 s. 199 (not....) szczegóły 
151.książka: Z dziejów prasy Prus Wschodnich w XIX i XX wieku (do 1939 roku). Materiały z sesji naukowej, Bęsia 19-20 listopada 1987. 1988  szczegóły 
152.książka: Z dziejów prasy wielkopolskiej XIX-XX wieku. 2003  szczegóły 
recenzja: Wajer Jakub: Studia Medioznawcze 2003 nr 4 s. 124-126 ( ...) szczegóły 
153.książka: Z dziejów prasy wielkopolskiej XIX-XX wieku. Praca zbiorowa. 1998 ([Zawiera m. in.:] Wojciech Spaleniak: Kształtowanie się warunków prasy...) szczegóły 
154.książka: Z dziejów prasy wielkopolskiej XIX-XX wieku. Praca zbiorowa. 1997 ([Zawiera m. in.:] Wojciech Spaleniak: Encyklopedyczny zarys dziejów pr...) szczegóły 
155.książka: Z dziejów prasy wielkopolskiej XIX-XX wieku. Praca zbiorowa. 1994 (T. 1, 1994/95, 189 s. [Zawiera m. in.:] Stanisław Nawrocki: Archiwum P...) szczegóły 
recenzja: Migas-Broniek Halina: Bibliotekarz 1995 nr 11 s. 35  szczegóły 
156.książka: Z dziejów prasy wielkopolskiej XIX-XX wieku. Praca zbiorowa. 1998 ([Zawiera m. in.:] Halina Tumolska: "Kaliszanin" jako źródło do badań ...) szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1998 z. 1 s. 88 (notka...) szczegóły 
157.książka: Zahradnik Stanisław: Czasopiśmiennictwo w języku polskim na terenach Czechosłowacji w latach 1848-1938. 1989  szczegóły 
recenzja: Boruta Mirosław: Lud 1991 t. 74 s. 261-263  szczegóły 
recenzja: Jasiński Zenon: Tak i nie 1989 nr 37 s. 13  szczegóły 
recenzja: Jaworski Kazimierz: Pionierska praca dr. Stanisława Zahradnika. Zwrot 1990 nr 1 s. 58-59  szczegóły 
recenzja: (jd): Głos Ludu 1989 nr 151 s. 4  szczegóły 
recenzja: Kruczek Bożena: Wierchy 1993 r. 57 (1988-1991) s. 411-412  szczegóły 
recenzja: Myśliński Jerzy: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1993 nr 2 s. 121  szczegóły 
158.książka: Zawadzki Konrad: Gazety ulotne polskie i Polski dotyczące XVI-XVIII wieku. Bibliografia. 1990 (T. 3: 1501-1725, 1990, X s., 97 s., [16] s. faks....) szczegóły 
159.książka: Zawadzki Konrad: Początki prasy polskiej. Gazety ulotne i seryjne XVI-XVIII wieku. 2002  szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Z.: O gazetach sprzed wieków. Nowe Książki 2003 nr 6 s. 76  szczegóły 
recenzja: (MB): Acta Poloniae Historica 2003 t. 88 s. 174 (nota w jęz. angielskim...) szczegóły 
recenzja: (TJŻ): Książki 2002 nr 11 s. 48-49 (nota...) szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 2002 z. 3 s. 263 (notka...) szczegóły 
160.książka: Żmichrowska Maria Jolanta: Czasopismo dla dziewcząt "Dziś i Jutro" (1925-1937). 1990  szczegóły 
161.książka: Żmichrowska Maria Jolanta: Walory wychowawcze czasopisma "Życie Młodzieży" 1924-1930. 1989  szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
162.odwołanie: Almanach Literacki (Lwów, 1941). x  szczegóły 
artykuł: Woźniakowski Krzysztof: "Almanach Literacki" - zapomniany konkurent "Nowych Widnokręgów". Zeszyty Prasoznawcze 1989 nr 3 s. 25-36  szczegóły 
163.odwołanie: Archeion (Warszawa, 1927). x  szczegóły 
artykuł: Woszczyński Bolesław: Sześćdziesiąt lat "Archeionu". Archeion 1989 t. 85 (1988) s. 7-28  szczegóły 
164.odwołanie: Ateneum (Warszawa, 1876-1901). x  szczegóły 
artykuł: Nossowska Małgorzata: Problematyka francuska na łamach "Ateneum" (1876-1901). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 1998 t. 52/53 (1997/1998) s. 149-162  szczegóły 
165.odwołanie: Athenaeum (1841-1851). x  szczegóły 
artykuł: Ankudowicz-Bieńkowska Maria: Folklor ukraiński na łamach "Athenaeum" Józefa Ignacego Kraszewskiego (1841-1851). Slavia Orientalis 1994 nr 1 s. 37-50 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
166.odwołanie: Awizy Grodzieńskie (Grodno, 1678). x  szczegóły 
artykuł: Skrobocki Eugeniusz: Pierwsza polska gazeta w Grodnie: "Awizy Grodzieńskie". Magazyn Polski 2000 nr 1/2 s. 34  szczegóły 
167.odwołanie: Biblioteka Warszawska (Warszawa, 1841-1915).  szczegóły 
książka: Błachnio Jan Ryszard: Biblioteka Warszawska - forum polskiej filozofii w latach 1841-1915. 1999  szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1999 z. 4 s. 333 (not....) szczegóły 
recenzja: Zyglewski Zbigniew: Przegląd Bydgoski 2000 r. 11 s. 157 (notka...) szczegóły 
artykuł: Kulak Ewa: "Kronika Paryzka" de Zofia Węgierska, un regard sur la culture francaise du Second Empire. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1996 nr 41 (1738) s. 145-157 (nt. rubryki "Kronika Paryzka" w Bibliotece Warszawskiej, w któr...) szczegóły 
artykuł: Olkusz Jolanta, Olkusz Wiesław: Literatura orientalna na łamach "Biblioteki Warszawskiej" w latach 1864-1890. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1989 z. 27 s. 83-106  szczegóły 
artykuł: Olkusz Wiesław: Literatura indyjska na łamach "Biblioteki Warszawskiej" (1864-1890). Sprawozdania [Opole] 1990 nr 21 (1986) s. 93-106  szczegóły 
artykuł: Sander Beata: Problematyka ewolucyjna na łamach "Biblioteki Warszawskiej" w okresie pozytywizmu. Morze Zjawisk 2003 [nr] 2/3 s. 71-79  szczegóły 
168.odwołanie: Biedaczek (Toruń, Chełmża 1848-1850). x  szczegóły 
artykuł: Białoskórska Mirosława: Plszczyzna potoczna w czasopismach dla ludu z połowy XIX wieku na przykładzie "Biedaczka". Słownictwo, słowotwórstwo. Polszczyzna Regionalna Pomorza 1991 t. 4 s. 83-105  szczegóły 
artykuł: Białoskórska Mirosława: Polszczyzna potoczna w czasopismach dla ludu z połowy XIX wieku na przykładzie "Biedaczka". Frazeologia. Polszczyzna Regionalna Pomorza 1993 t. 5 s. 195-211  szczegóły 
169.odwołanie: Biesiada Literacka (Warszawa, 1876-1917). x  szczegóły 
książka: Obrusznik-Partyka Maria: Literatura i krytyka na łamach "Biesiady Literackiej" (1876-1906). 2002  szczegóły 
recenzja: Bibliotekarz 2003 nr 3 s. 28 (nota...) szczegóły 
artykuł: Obrusznik-Partyka Maria: "Biesiada Literacka" w opinii redakcji, współczesnych i następnych pokoleń. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Filologia Polska 1997 [z.] 38 s. 57-66  szczegóły 
artykuł: Obrusznik-Partyka Maria: Literatura czeska na łamach "Biesiady Literackiej" (1876-1917). Kwartalnik Opolski 1998 nr 3/4 s. 61-70  szczegóły 
artykuł: Obrusznik-Partyka Maria: Recepcja literatury niemieckiej na łamach "Biesiady Literackiej" w latach 1876-1906. Studia Słowianoznawcze 2001 t. 2 s. 303-313  szczegóły 
170.odwołanie: Bluszcz (Warszawa, 1865-1939). x  szczegóły 
artykuł: Biełuńska-Chomiczewska Małgorzata: Przygotowanie matki do roli nauczyciela-wychowawcy przez czasopisma kobiece drugiej połowy XIX w. na przykładzie "Bluszczu". Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica et Psychologica 1989 z. 22 s. 147-162  szczegóły 
artykuł: Chwastyk-Kowalczyk Jolanta: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2001 nr 93 s. 4-5 (dot. historii pisma...) szczegóły 
artykuł: Chwastyk-Kowalczyk Jolanta: Oświata i wychowanie na łamach "Bluszczu" w latach 1918-1939. Studia Bibliologiczne Akademii Świętokrzyskiej = Akademia Świętokrzyska Bibliological Studies 2003 t. 7 s. 31-61  szczegóły 
artykuł: Chwastyk-Kowalczyk Jolanta: Problemy kultury i literatury na łamach "Bluszczu" w latach 1918-1939. Zeszyty Wszechnicy Świętokrzyskiej 2000 [z.] 12 s. 83-108  szczegóły 
artykuł: Dzierżanowska Dorota: Porządne towarzystwo w niefortunnym cechu literatek. Życie 1999 nr 295 s. 20-21 (dot. historii pisma...) szczegóły 
artykuł: Orliński Wojciech: Dyskretny urok "Bluszczu". Gazeta Wyborcza 2000 nr 155 s. 10  szczegóły 
artykuł: Witczak Dorota: Stefania Podhorska-Okołów. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 2003 z. 2 s. 213-224 (dot. działalności czasopisma w latach 1927-1939...) szczegóły 
171.odwołanie: Braterstwo (Bendlikon, 1864-1865). x  szczegóły 
artykuł: Gzella Grażyna: "Braterstwo" - pismo emigracji postyczniowej (1864-1865) w Szwajcarii. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 1998 z. 2/3 (328) s. 479-488  szczegóły 
172.odwołanie: Chata Rodzinna (Kowno, 1923-1940). x  szczegóły 
artykuł: Bronicka Tamara: Zmiany w polszczyźnie kowieńskiego tygodnika "Chata Rodzinna": rocznik 1924 a 1939. x 1999 ([W ks.:] Sytuacja językowa na Wileńszczyźnie. Pod red. Józefa Porayski...) szczegóły 
173.odwołanie: Chimera. x  szczegóły 
artykuł: Michałowski Krzysztof: Kartki z kalendarza. Akant 2001 nr 3 s. 15 (omówienie zawartości nru 3 pisma z 1901...) szczegóły 
artykuł: Michałowski Krzysztof: Kartki z kalendarza. Akant 2001 nr 1 s. 13 (omówienie zawartości nru 1 z 1901...) szczegóły 
174.odwołanie: Chwila (Lwów, 1919-1939). x  szczegóły 
artykuł: Łętocha Barbara: "Chwila" gazeta Żydów lwowskich. Rocznik Lwowski 1996 r. 1995/1996 s. 63-79  szczegóły 
175.odwołanie: Co Tydzień (Łowicz, 1798-1799). x  szczegóły 
artykuł: Kostrzewa Zbigniew: Czy biskup Krasicki wydawał w Łowiczu "Co Tydzień"?. Masovia Mater 1995 nr 4 s. 6 (nt. niejasności związanych z miejscem wydawania czasopisma...) szczegóły 
176.odwołanie: Copocka Gazetka Kąpielowa (Sopot, 1897-1903?). x  szczegóły 
artykuł: Romanow Andrzej: "Copocka Gazetka Kąpielowa" 1897-1903(?) (Pierwsze polskie czasopismo Sopotu). Rocznik Sopocki 1987 [t. 6] (1982/1984) s. 203-214 (zawiera także opis bibliograficzny zachowanych roczników...) szczegóły 
177.odwołanie: Courrier de Pologne (Warszawa, 1776-1777). x  szczegóły 
artykuł: Szczepaniec Józef: Wokół "Courrier de Pologne" (1776-1777) Jana Augusta Posera. Roczniki Biblioteczne 2002 r. 46 s. 117-135  szczegóły 
178.odwołanie: Czarno na białem (Warszawa, 1937-1939). x  szczegóły 
artykuł: Korcz Władysław: "Czarno na białem". Zarys monograficzny tygodnika. Zeszyty Historyczno-Polityczne Stronnictwa Demokratycznego 1989 z. 3 s. 108-120; z. 4 s. 73-95  szczegóły 
179.odwołanie: Czas (Kraków, Warszawa, 1848-1939). x  szczegóły 
artykuł: Natanson Wojciech: Mój czas w osobliwym "Czasie". Kierunki 1989 nr 3 s. 12 ([ wspomn. pracy w red.]...) szczegóły 
180.odwołanie: Czerwony Zawodowiec (Republika Czechosłowacka, 1933-1938). x  szczegóły 
artykuł: Zahradnik Stanisław: Watra 1988 (1988) s. 136 (nota historyczna...) szczegóły 
181.odwołanie: Czuwaj (Sieradz, 1919). x  szczegóły 
artykuł: Tomaszewicz Andrzej: "Czuwaj" - dwutygodnik harcerzy sieradzkich z 1919 r.. Sieradzki Rocznik Muzealny 1992 t. 8 (1991/1992) s. 199-200  szczegóły 
182.odwołanie: Dekada (1917). x  szczegóły 
artykuł: Bruska Danuta: "Dekada" (1917) jako dodatek do "Wiadomości Polskich" (1914-1919). Szkic monograficzny. Studia i Materiały Polonistyczne 2002 t. 6 s. 131-141 (dodatek m.in. zawierał wiersze...) szczegóły 
183.odwołanie: Demokrata (Gdańsk, 1934-1937). x  szczegóły 
artykuł: Kotecki Andrzej: Gdański "Demokrata". Myśl Demokratyczna 1989 nr 4 s. 34-37  szczegóły 
184.odwołanie: Diabeł (Kraków, 1869-1914, 1918-1922). x  szczegóły 
artykuł: Skorupa Ewa: Książka jako źródło siły moralnej narodu . (Ocena książek historycznych i literackich w czasopiśmie satyrycznym "Diabeł" w latach 1869-1890). x 1991 ([W ks. zb.:] Kultura książki w Krakowie doby autonomii galicyjskiej. W...) szczegóły 
185.odwołanie: Diablica (Czerniowce, 1888). x  szczegóły 
artykuł: Bujak Jan: Nieznany czerniowiecki tygodnik w języku polskim. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1996 z. 8 (178) s. 109-118  szczegóły 
186.odwołanie: Diariusz Sejmu Electionis (Warszawa, 1697). x  szczegóły 
artykuł: Zawadzki Konrad: Dwie nieznane gazety "sejmowe" z 1696 i 1697. Rocznik Warszawski 1998 t. 27 s. 63-74  szczegóły 
187.odwołanie: Drugi Tor (Częstochowa, 1936). x  szczegóły 
artykuł: Łągiewka Edmund: Czasopismo literackie "Drugi Tor" (1936). Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1994 z. 4 s. 157-169  szczegóły 
188.odwołanie: Drwęca (Nowe Miasto Lubawskie, 1921-1939). x  szczegóły 
artykuł: Korecki Andrzej: Z Dziejów sanacyjnej polityki prasowej. Represje administracyjno-sądowe wobec pisma "Drwęca" (Nowe Miasto Lubawskie) w latach 1928-1938. Zapiski Historyczne 1989 z. 1 s. 83-99  szczegóły 
189.odwołanie: Dziennik Bydgoski (Bydgoszcz, 1907-1939). x  szczegóły 
książka: Rudnicki Daniel Bernard: Dziennik Bydgoski. Lata 1907-1920. 1991  szczegóły 
artykuł: Rudnicki Daniel Bernard: Polska literatura piękna publikowana na łamach "Dziennika Bydgoskiego" w latach 1907-1920. Kronika Bydgoska 1991 nr 12 (1990) s. 293-300  szczegóły 
190.odwołanie: Dziennik Domowy (Poznań, 1840-1847). x  szczegóły 
artykuł: Kurkowska Mirella: Edukacyjna rola "Dziennika Domowego" (1840-1847) na podstawie analizy działu "Rozmaitości". Analecta 1997 r. 6 [z.] 2 s. 87-110  szczegóły 
artykuł: Miemietz Baerbel: Die mittelbare Macht. Zum Frauenbild in einer polnischen Frauenzeitschrift aus der Mitte des 19. Jahrhunderts. Slavia Occidentalis 1996 t. 53 (1996) s. 53-59 (obraz kobiety w czasopiśmie Dziennik Domowy...) szczegóły 
artykuł: Słowiński Lech: Z problematyki edukacyjnej na łamach poznańskiego "Dziennika Domowego" (1840-1847). Studia Polonistyczne 1994 t. 20 (1992) s. 129-146  szczegóły 
191.odwołanie: Dziennik Emigracji (Szumla, 1850). x  szczegóły 
artykuł: Tekst integralny numerów 2-5 rękopiśmiennego czasopisma "Dziennik Emigracji", wydawanego latem 1850 r. w Szumen (Szumli). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Historia 1989 z. 22 (185) 115-33 (wyd. i wstęp: Sławomir Kalembka: Odzyskany rękopiśmienny szumeński "Dz...) szczegóły 
192.odwołanie: Dziennik Górnośląski (Piekary, Bytom, 1848). x  szczegóły 
artykuł: Żydek Konrad: Pierwsza gazeta. Katolik 1989 nr 8 s. 13  szczegóły 
193.odwołanie: Dziennik Handlowy (Warszawa, 1786-1794). x  szczegóły 
artykuł: Osiewalska Anna: "Dziennik Handlowy" Tadeusza Podleckiego. Szkic monograficzny. Rocznik Biblioteki Narodowej 2001 t. 33/34 s. 177-196  szczegóły 
194.odwołanie: Dziennik Kijowski (1906-1920). x  szczegóły 
artykuł: Włodzimierz hr. Grocholski (1857-1914). Dziennik Kijowski 2001 nr 6 s. 1, 6 (m.in. nt. pisma i jego założyciela...) szczegóły 
195.odwołanie: Dziennik Kujawski (Inowrocław, 1893-1939). x  szczegóły 
artykuł: Mikołajczak Edmund, Roszak Stanisław: Stulecie założenia "Dziennika Kujawskiego". Ziemia Kujawska 1994 t. 10 s. 143-146  szczegóły 
artykuł: Roszak Stanisław: Współpraca kulturalna Inowrocławia i Lwowa. Ziemia Kujawska 1995 t. 11 s. 157-159 (dot. skompletowania unikatowych egzemplarzy...) szczegóły 
196.odwołanie: Dziennik Literacki (Lwów, 1856-1870). x  szczegóły 
artykuł: Poklewska Krystyna: Między romantyzmem a pozytywizmem. O grupie lwowskiego "Dziennika Literackiego" w latach 1856-1870. Miscellanea Łódzkie 1990 nr 9 s.36-47  szczegóły 
197.odwołanie: Dziennik Łódzki 1884-1892. x  szczegóły 
artykuł: Konieczna Jadwiga: Zasługi "Dziennika Łódzkiego" dla upowszechniania polskiej książki w Łodzi w latach 1884-1892. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 1997 z. 7 s. 3-25  szczegóły 
198.odwołanie: Dziennik Medycyny, Chirurgii i Farmacyi (Wilno, 1822-1824, 1830). x  szczegóły 
artykuł: Wysakowska Beata: Jana Fryderyka Wolfganga publikacje w "Dzienniku Medycyny, Chirurgii Farmacyi". Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1991 r. 36 nr 2 s. 89-95  szczegóły 
199.odwołanie: Dziennik Powstania Narodu (1794). x  szczegóły 
artykuł: Szczepaniec Józef: "Dziennik Powstania Narodu" z 1794 r.. Rocznik Warszawski 1995 t. 24 (1994) s. 41-93  szczegóły 
200.odwołanie: Dziennik Poznański (Poznań, 1859-1939). x  szczegóły 
artykuł: Pesina Jan: Czeski ruch narodowy w latach 1867-73 w opinii "Dziennika Poznańskiego". Kronika Miasta Poznania 2003 Raptularz poznański s. 87-97  szczegóły 
artykuł: Sinica Zbigniew: "Dziennik Poznański" wobec powstania styczniowego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1991 nr 78 (1135) s. 79-93  szczegóły 
201.odwołanie: Dziennik Wileński (Wilno, 1805-1806, 1815-1830). x  szczegóły 
artykuł: Kucharska Eugenia: Literatura rosyjska na łamach "Dziennika Wileńskiego". Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Rossica Stetinensia 1991 nr 2 (51) s. 7-28  szczegóły 
202.odwołanie: Dzień Kowieński. x  szczegóły 
artykuł: Szwoynicki Kazimierz: Moje "Dziady" kowieńskie. Kurier Wileński 2000 nr 40-42, 47, 49, 56, 57, 60, 61, 64 (wspomnienia dot. pracy w redakcji dziennika w latach 1930-1940; opraco...) szczegóły 
203.odwołanie: Echa Płockie i Łomżyńskie (Płock, 1898-1906). x  szczegóły 
artykuł: Wrońska Jolanta: Archeologia w "Echach Płockich i Łomżyńskich" (1898-1906). Notatki Płockie 1989 nr 1 s. 25-27  szczegóły 
204.odwołanie: Echo z Afryki. Pismo miesięczne illustrowane dla popierania zniesienia niewolnictwa i dla rozszerzania misyj katolickich w Afryce (Kraków 1893-1963). x  szczegóły 
artykuł: Nowak Bronisław: "Echo z Afryki" i zaangażowanie Polaków na przełomie XIX i XX wieku w proces likwidacji niewolnictwa w Afryce. Afryka 1997 nr 6 s. 3-11  szczegóły 
205.odwołanie: Ekran i Scena (Kraków, Warszawa, 1919-1932). x  szczegóły 
artykuł: Gierszewska Barbara: "Ekran i Scena" (1919-1932). Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1993 nr 4 s. 71-85  szczegóły 
artykuł: Gierszewska Barbara: "Ekran i Scena" (1919-1932). Studia Kieleckie 1992 nr 4 s. 85-95  szczegóły 
206.odwołanie: Eleusis. Czasopismo Elsów (Kraków 1903-1911). x  szczegóły 
artykuł: Kramarz Henryka: "Eleusis. Czasopismo Elsów" (1903-1911) a poszukiwanie wartości w dobie Młodej Polski. x 1999 ([W ks. zb.:] Bibliologia, literatura, kultura. Księga pamiątkowa ofiar...) szczegóły 
207.odwołanie: Ewangelik (Czeski Cieszyn, 1925-1938). x  szczegóły 
artykuł: Zahradnik Stanisław: Watra 1988 (1988) s. 139 (nota...) szczegóły 
208.odwołanie: Filomata (Lwów, 1929-1939). x  szczegóły 
artykuł: Golik-Żakowa Danuta: Wspomnienia sprzed 60 lat. Filomata 1989 nr 393 s. 409-412  szczegóły 
artykuł: Trojnar Andrzej: O potrzebie monografii "Filomaty". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 2002 t. 14 (2045) s. 33-39  szczegóły 
artykuł: Winniczuk Lidia: Moja i moich uczennic przyjaźń z "Filomatą" (1929-1939). Filomata 1989 nr 393 s. 396-409 (wspomnienie...) szczegóły 
209.odwołanie: Gazeta Codzienna (Warszawa, 1832-1861). x  szczegóły 
artykuł: Czepulis-Rastenis Ryszarda: Zagadnienia gospodarcze w tekstach literackich "Gazety Codziennej" w 1859 roku. Teksty Drugie 1991 nr 5 s. 87-97  szczegóły 
210.odwołanie: Gazeta Gdańska (Gdańsk, 1891-1939). x  szczegóły 
książka: "Gazeta Gdańska" - 100 rocznica powstania. Materiały z sesji popularnonaukowej poswieconej 100-leciu powstania "Gazety Gdanskiej" zorganizowanej w dniu 23 maja 1991 r.. 1991 ( Andrzej Romanow: Przedsłowie. - [Ref. aut.:] Andrzej Romanow: Geneza,...) szczegóły 
recenzja: Pomerania 1992 nr 5 s. 49  szczegóły 
artykuł: Czerniakowska Ewa: Janina Sedlaczkówna i "Gazeta Gdańska" Bernarda Milskiego. D'Oriana 1996 nr 3 s. 36-44 (z fot. Janiny Sedlaczkówny...) szczegóły 
artykuł: Pomirska Ewa Monika: Polskie życie społeczno-kulturalne w Gdańsku w latach 1936-1939 w świetle "Gazety Gdańskiej" i "Straży Gdańskiej". Rocznik Gdański 1991 t. 51 z. 2 s.75-98  szczegóły 
artykuł: Romanow Andrzej: "Gazeta Gdańska" 1891-1939. Rocznik Gdański 1991 t. 51 z. 2 s. 5-46  szczegóły 
artykuł: Zieniukowa Jadwiga: Znamiona regionalności w języku "Gazety Gdańskiej" z końca XIX wieku. Polszczyzna Regionalna Pomorza 1994 t. 6 s.  szczegóły 
211.odwołanie: Gazeta Grodzieńska (Grodno, 1776-1783). x  szczegóły 
artykuł: Postołowicz Leszek: "Gazeta Grodzieńska". Magazyn Polski 1992 nr 1 s. 73  szczegóły 
212.odwołanie: Gazeta Grudziądzka (Grudziądz, 1894-1939). x  szczegóły 
artykuł: Jabłońska Zenona: Literatura polska w "Gazecie Grudziądzkiej" i jej doddatku "Przyjacielu Dziatwy". Rocznik Grudziądzki 2001 t. 14 s. 45-73  szczegóły 
artykuł: Walczak Zbigniew: "Gazeta Grudziądzka" pod zaborem pruskim (W stulecie powstania). Rocznik Grudziądzki 1994 t. 11 s. 55-69  szczegóły 
213.odwołanie: Gazeta Kielecka (Kielce, 1870-1945).  szczegóły 
artykuł: Banaszek Marian: "Gazeta Kielecka" (1870-1945) - jej ideowo-polityczne i edytorskie przemiany. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1990 nr 2 s. 35-47  szczegóły 
artykuł: Erber Czesław: Leon Gautier (Pierwszy redaktor "Gazety Kieleckiej"). Studia Kieleckie. Seria Bibliologiczno-Prasoznawcza = Kielce Studies. Bibliology and Pressearch Series 2000 nr 1 s. 7-22 (sylwetka...) szczegóły 
artykuł: Erber Czesław: Piotr Arkadiusz Płoski (1845-1922) - prawnik i dziennikarz, redaktor "Gazety Kieleckiej". Studia Kieleckie. Seria Bibliologiczno-Prasoznawcza = Kielce Studies. Bibliology and Pressearch Series 2002 nr 2 s. 53-82  szczegóły 
artykuł: Obara Wojciech, Szabat Barbara: "Gazeta Kielecka" - pismo regionalne ziemi kieleckiej w latach 1870-1918. Kieleckie Studia Historyczne 1992 t. 10 s. 107-125 (nt. historii, cenzury i redaktorów pisma; także o autorach i drukowany...) szczegóły 
artykuł: Rutkowski Jerzy: "Gazeta Kielecka" w "Kronikach" Bolesława Prusa. Studia Kieleckie 1989 nr 4 s. 57-70  szczegóły 
artykuł: Urbański Krzysztof: Między filosemityzmem a antysemityzmem. "Gazeta Kielecka" o Żydach. Rocznik Muzeum Narodowego w Kielcach 2003 t. 21 s. 79-87  szczegóły 
214.odwołanie: Gazeta Krakowska (Kraków, 1796-1849). x  szczegóły 
artykuł: Żugaj Grażyna: Zarys dziejów "Gazety Krakowskiej". Problemy badawcze. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Historyczne 1995 z. 17 (167) s. 117-125  szczegóły 
215.odwołanie: Gazeta Lubelska (Lublin, 1875-1905). x  szczegóły 
artykuł: Bałabuch Henryk: Kontrowersje w łonie władz carskich na tle konfliktu wokół "Gazety Lubelskiej" w latach 1887-1888. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1991 nr 2 s. 27-35  szczegóły 
216.odwołanie: Gazeta Olsztyńska (Olsztyn, 1886-1939). x  szczegóły 
artykuł: Akińczo Aleksandra: "Gazeta Olsztyńska" wczoraj i dziś. Czerwony Sztandar 1989 nr 236 s. 2; nr 239 s. 4  szczegóły 
artykuł: Biolik Maria: Zapożyczenia z języka niemieckiego w tekstach stylizowanych na gwarę warmińską (na podstawie felietonów drukowanych w "Gazecie Olsztyńskiej" w latach 1925-1939). Prace Językoznawcze [Olsztyn] 2000 z. 2 s. 5 (dot. felietonów: "Kuba z pod Wartemborka gada" i "Gotlib z Jańsborka s...) szczegóły 
artykuł: Jasiński Janusz: "Gazeta Olsztyńska" 1886-1939, polska, katolicka, antysocjalistyczna. Posłaniec Warmiński 1989 nr 18 s. 8, 7  szczegóły 
artykuł: Jasiński Janusz: Pomiędzy "Gazetą Olsztyńską" a "Nowinami Warmińskimi" (1890-1891). Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1996 nr 3 s. 379-387  szczegóły 
artykuł: Jasiński Janusz: Problematyka wyznaniowa i narodowa "Gazety Olsztyńskiej" w latach 1886-1914. Studia Warmińskie 1990 t. 24 (1987) s. 239-250  szczegóły 
artykuł: Staniszewski Andrzej: Dom, szkoła i biblioteka. Gazeta Olsztyńska 1989 nr 88 s. 1, 4 (nt. czasopisma w latach 80-tych XIX w., za czasów red. Jana Liszewskie...) szczegóły 
artykuł: Staniszewski Andrzej: "Ojców mowy, ojców wiary..." Historia i współczesność na łamach "Gazety Olsztyńskiej" 1886-1939 [fragm.:] Dom, szkoła i biblioteka. Gazeta Olsztyńska 1989 nr 88 s. 1, 4  szczegóły 
artykuł: Traba Robert: Powstanie "Gazety Olsztyńskiej". x 1994 ([W ks.: id.]: Niemcy, Warmiacy, Polacy. 1871-1914. Z dziejów niemiecki...) szczegóły 
artykuł: Wakar Andrzej: "Gazeta Olsztyńska" w latach pierwszej wojny światowej.. Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1989 nr 1/4 s. 55-71  szczegóły 
217.odwołanie: Gazeta Opolska (Opole, 1890-1923). x  szczegóły 
artykuł: Kalczyńska Maria: Z dziejów drukarstwa polskiego na Górnym Śląsku. Warsztat typograficzny wydawnictwa prasowego "Gazeta Opolska" (1890-1923). Studia Śląskie 1994 t. 53 s. 269-292  szczegóły 
218.odwołanie: Gazeta Podhalańska (Nowy Targ, 1913-1935). x ( ...) szczegóły 
artykuł: Hendzel Władysław: Kartka z dziejów "Gazety Podhalańskiej". Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1994 z. 32 s. 71-76 (nt. formowania założeń programowych pisma na podstawie listów i kart p...) szczegóły 
219.odwołanie: Gazeta Polska (Kościan, 1896-1939). x  szczegóły 
artykuł: Gryczka Zbigniew: Kościańska "Gazeta Polska". Przyjaciel Ludu 1996 z. 5/6 (1995) s. 6  szczegóły 
220.odwołanie: Gazeta Polska w Brazylii (Kutyryba, 1892-1941). x  szczegóły 
artykuł: Sęk Jan: Gazeta polonesa no Brasil. Esboco dokumentario ou cronica da epoca pioneira. x 1996 ([W ks.: id.]: Esbocos sobre a cultura polonica no Brasil = Szkice o ku...) szczegóły 
artykuł: Woźniakowski Krzysztof: Ostatnie lata "Gazety Polskiej w Brazylii" (Zagadnienia kulturalne na łamach "Gazety Polskiej w Brazylii" w pierwszym roku wojny (wrzesień 1939 - grudzień 1940). Zeszyty Prasoznawcze 1997 nr 3/4 s. 151-164  szczegóły 
221.odwołanie: Gazeta Polska (Warszawa, 1826-1907, w latach 1831-1861 Gazeta Codzienna). x  szczegóły 
artykuł: Żak Jan: Wiek XIX. Sikorski źle obecny. Ruch Muzyczny 2002 nr 3 s. 6-7 (nt. działalności Józefa Sikorskiego i jego wkładu w kształtowanie dzi...) szczegóły 
222.odwołanie: Gazeta Polska (Warszawa, 1929-1939). x  szczegóły 
artykuł: Seniów Jerzy: Geneza i rozwój "Gazety Polskiej" (1929-1939). Zeszyty Prasoznawcze 1997 nr 3/4 s. 140-150 (m. in. passus o dziale literackim pisma...) szczegóły 
artykuł: Seniów Jerzy: Oblicze ideowe i funkcja kulturalna Gazety Polskiej (1929-1939). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1998 t. 41 (1997) z. 1 s. 44-46 (streszczenie referatu...) szczegóły 
223.odwołanie: Gazeta Powiatowa (Turek, 1919-1922). x  szczegóły 
artykuł: "Gazeta Powiatowa" w Turku (1919-1922). Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1989 nr 2 s. 51-69  szczegóły 
224.odwołanie: Gazeta Radomska (Radom, 1884-1917). x  szczegóły 
artykuł: Fabiszewska Iwona: Literatura piękna i publicystyka krytycznoliteracka na łamach "Gazety Radomskiej" (1884-1905). Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej 2002 t. 17 s. 167-186  szczegóły 
artykuł: Kosiński Napoleon: Dr Rewoliński - homo creator. Tygodnik Radomski 1989 nr 11 s. 8-9 (o gazecie i jej redaktorze...) szczegóły 
225.odwołanie: Gazeta Tarnowska. Godło Zgoda (Tarnów 1848-1849). x  szczegóły 
artykuł: Komarewicz Józef: "Zgodę" założył literat - Stanisław Pilat. Tarniny 1998 nr 4/5 s. 22-23  szczegóły 
226.odwołanie: Gazeta Toruńska (1867-1921). x  szczegóły 
artykuł: Wierzchosławski Szczepan: Toruń w początkach 1871 roku. Obraz miasta w świetle ówczesnej "Gazety Toruńskiej". Rocznik Toruński 1998 t. 25 s. 29-41  szczegóły 
227.odwołanie: Gazeta Warszawska (Warszawa, 1774-1935). x  szczegóły 
książka: Grzeszczuk Stanisław, Hombek Danuta: Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku. T. 2. 1995 (T. 2: "Gazeta Warszawska" 1786-1792. Kraków 1995, 506 [6] s....) szczegóły 
książka: Grzeszczuk Stanisław, Hombek Danuta: Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku. Źródła. T. 3. 1996 (T. 3: "Gazeta Warszawska" 1793-1800. Aneks 1774-1793. 1996, 389 s....) szczegóły 
recenzja: Dmitruk Krzysztof M.: Wiek Oświecenia 1998 nr 13 s. 279-280  szczegóły 
recenzja: Dmitruk Krzysztof M.: Wiek Oświecenia 1998 nr 14 s. 319  szczegóły 
książka: Grzeszczuk Stanisław, Hombek Danuta: Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku. Źródła. T. 4. 2000 (T. 4: Od "Nowin Polskich" do "Wiadomości Warszawskich" 1729-1773. Cz. ...) szczegóły 
recenzja: Dmitruk Krzysztof M.: Wiek Oświecenia 2002 nr 18 s. 195-197  szczegóły 
książka: Grzeszczuk Stanisław, Hombek Danuta: Książka polska w ogłoszeniach prasowych XVIII wieku. 1989 (Cz. 1: Źródła. Zeszyt próbny: "Gazeta Warszawska" 1782. Wrocław 1989, ...) szczegóły 
recenzja: Dmitruk Krzysztof M.: Wiek Oświecenia 1994 nr 10 s. 163-165  szczegóły 
artykuł: Gorczyńska Małgorzata: Polskie kalendarze w ogłoszeniach "Gazety Warszawskiej" 1783-1800. x nr s. ([w ks. zb.:] Drogą historii. Studia ofiarowane profesorowi Józefowi Sz...) szczegóły 
artykuł: Hombek Danuta: Reklama książki na łamach "Gazety Warszawskiej" w latach 1764-1795. Roczniki Biblioteczne 1988 r. 31 (1987) z. 1 s. 119-151  szczegóły 
artykuł: Łojek Jerzy: Lesznowscy. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1991 nr 3/4 s. 27-34 (nt. działaln. wydawcy i losów gazety...) szczegóły 
artykuł: Ziółek Ewa M.: "Gazeta Krajowa" - "Gazeta Wolna Warszawska" - "Gazeta Warszawska" w 1794 roku. Roczniki Humanistyczne 1992 t. 37 (1989) z. 2 s. 143-166  szczegóły 
artykuł: Ziółek Ewa: Warszawska Gazeta w latach przełomu 1794-1796. Summarium 1994 r. 18 (1989) s. 65-70  szczegóły 
228.odwołanie: Gazette de Varsovie (Warszawa, 1807-1808). x  szczegóły 
artykuł: Ossowski Kazimierz: "Gazette de Varsovie". Francuskojęzyczna gazeta warszawska z lat 1807-1808. Rocznik Biblioteki Narodowej 2001 t. 33/34 s. 197-218  szczegóły 
229.odwołanie: Głos Pogranicza (Złotów, 1929-1932). x  szczegóły 
artykuł: Chwaliszewski Roman: Narodziny "Głosu Pogranicza". Rocznik Nadnotecki 1992 t. 23 s. 45-50 (ze streszcz. s. 7...) szczegóły 
230.odwołanie: Głos Społeczny (Biała Podlaska, 1933-1939). x  szczegóły 
231.odwołanie: Głos św. Franciszka (Wrocław, 1908-1938). x  szczegóły 
artykuł: Łoboz Małgorzata: Postulaty ojca redaktora - o katolickiej edukacji w "Głosie św. Franciszka" (1908-1938). Annales Silesiae 1996 t. 26 s. 63-75 (głównie nt. poezji publikowanej na łamach pisma...) szczegóły 
artykuł: Łoboz Małgorzata: Profetyzm i kaznodziejstwo - estetyczne wyznaczniki języka perswazji w "Głosie św. Franciszka". Annales Silesiae 1995 t. 25 s. 37-54 (literatura dewocyjna - fabularne teksty narracyjne oraz publicystyczn...) szczegóły 
artykuł: Łoboz Małgorzata: Świat wartości i piękna w "Głosie św. Franciszka" (1908-1938). Studia Franciszkańskie = Studia Franciscana 1999 t. 10 s. 145-163  szczegóły 
232.odwołanie: Głos Świecki (Świecie, 1920-1939). x  szczegóły 
artykuł: Michałkiewicz Maria: Głos świecki. Kociewski Magazyn Regionalny 1989 nr 7 s. 68-70  szczegóły 
233.odwołanie: Głos (Warszawa, 1886-1905). x  szczegóły 
książka: Hendzel Władysław: "Głos" (1886-1894). Literatura - krytyka - teatr. 2000  szczegóły 
recenzja: Jokiel Irena: Kwartalnik Opolski 2001 nr 2/3 s. 169-171  szczegóły 
recenzja: Kwiecień Sabina: Czasopismo "Głos" (1886-1894). Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 2003 z. 2 s. 333-334  szczegóły 
recenzja: Tyszka Adam: Przewodnik po "Głosie". Nowe Książki 2000 nr 11 s. 43  szczegóły 
artykuł: Hendzel Władysław: Echa śląskie w publicystyce "Głosu" (1900-1905). Kwartalnik Opolski 2001 nr 2/3 s. 67-72  szczegóły 
artykuł: Hendzel Władysław: Echa śląskie w warszawskim "Głosie" (1886-1894). Kwartalnik Opolski 1997 nr 3/4 s. 82-87  szczegóły 
artykuł: Hendzel Władysław: "Głos" (1886-1894) w świetle "Dzienników" Stefana Żeromskiego. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Filologia Polska 1996 z. 37 s. 57-65  szczegóły 
artykuł: Hendzel Władysław: Literatura niemieckojęzyczna na łamach "Głosu" (1900-1905). Kwartalnik Opolski 2002 nr 4 s. 13-20  szczegóły 
artykuł: Hendzel Władysław: Literatura skandynawska w "Głosie" warszawskim (1886-1894). Kwartalnik Opolski 1999 nr 1 s. 66-71  szczegóły 
artykuł: Hendzel Władysław: Problem "inteligentnego proletariatu" w wypowiedziach "głosowiczów". Sprawozdania [Opole] 1990 nr 22 (1987/1990) s. 53-60 (w latach 1886-1894...) szczegóły 
artykuł: Hendzel Władysław: Problem prasy w publicystyce "Głosu" (1886-1894). Zeszyty Prasoznawcze 1998 nr 1/2 s. 148-155 (dot. poziomu i jakości prasy wydawanej na ziemiach polskich...) szczegóły 
artykuł: Hendzel Władysław: Slavica literackie w "Głosie" warszawskim (1886-1894). Kwartalnik Opolski 1998 nr 2 s. 27-40  szczegóły 
artykuł: Hendzel Władysław: Warszawski "Głos" (!886-1894) wobec problemów "beletrystyki ludowej". Literatura Ludowa 1998 nr 2 s. 29-37 (poglądy publicystów Głosu nt. emancypacji kulturowej ludu poprz...) szczegóły 
artykuł: Obrączka Piotr: Literatura niemiecka na łamach "Głosu" (1886-1905). Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1993 z. 33 s. 51-60 (z aneksem: Przekłady z literatury niemieckiej na łamach "Głosu" (1886-...) szczegóły 
234.odwołanie: Głos Wschodu (Warszawa, 1924-1925). x  szczegóły 
artykuł: Woźniak Andrzej: "Wschód i Polska" - przyczynek do dziejów emigracji gruzińskiej w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym. Pro Georgia 1992 [z.] 2 s. 52-56  szczegóły 
235.odwołanie: Głos Ziemi Chełmskiej (Chełm, 1927-1928). x  szczegóły 
artykuł: Welik Arkadiusz: "Głos Ziemi Chełmskiej. Tygodnik społeczno-polityczny" -1927-1928 - organ prasowy chełmskich ugrupowań narodowych. Rocznik Chełmski 2000 t. 6 s. 123-140  szczegóły 
236.odwołanie: Gmina (Lwów, 1867-1870). x  szczegóły 
artykuł: Bernacki Włodzimierz: Zapomniana "Gmina" 1867-1870. Zeszyty Prasoznawcze 1993 nr 1/2 s. 61-70  szczegóły 
237.odwołanie: Goniec Polski (Poznań, 1850-1851). x  szczegóły 
książka: Goniec Polski 1850-1851. 1998 ([Bibliografia zawartości pisma]....) szczegóły 
238.odwołanie: Goniec Województwa Augustowskiego (1830-1831). x  szczegóły 
artykuł: Budrewicz Zofia: "Goniec Województwa Augustowskiego" - efemeryda z czasów powstania listopadowego. Rocznik Suwalsko-Mazurski 1991 t. 1 s. 5-26  szczegóły 
239.odwołanie: Gość Niedzielny (1923-). x  szczegóły 
artykuł: Dulian Renata: 75 lat Gościa Niedzielnego. Fides 2001 nr 1/2 s. 186-195 (dzieje czasopisma od założenia w 1923 do czasów współczesnych...) szczegóły 
artykuł: Świtała Dorota: Zasługi "Gościa Niedzielnego" w popularyzowaniu folkloru na Górnym Śląsku w latach 1923-1926. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Folklorystyka 1997 [z.] 3 s. 71-84 (nt. tekstów literackich pisanych gwarą śląską publikowanych na łamach ...) szczegóły 
240.odwołanie: Górnoślązak (Katowice, 1901-1933). x  szczegóły 
artykuł: Glensk Joachim: Walna rozprawa kleru z prasą śląskiej endecji. Studia Śląskie 1989 t. 47 s. 197-244 (dot. pisma w l. 1901-1905 i działalności Wojciecha Korfantego...) szczegóły 
241.odwołanie: Gryf Kaszubski (Kartuzy, 1931-1932).  szczegóły 
artykuł: Szymański Zbigniew: Wydawnictwa prasowe ruchu Zrzeszeńców na Kaszubach w latach 1930-1939. Zapiski Historyczne 1989 z. 2/3 s. 55-78  szczegóły 
242.odwołanie: Gryf. Pismo dla spraw kaszubskich (Kościerzyna, Gdańsk 1908-1912). x  szczegóły 
artykuł: Jabłoński Artur: Młodokaszubi (Wokół czasopisma "Gryf" 1908-1912). Zsziwk 1998 nr 3 s. 2-4 (nt. profilu pisma i współpracowników; z fot. Aleksandra Majkowskiego...) szczegóły 
artykuł: Olbert Joanna: Dzieje "Gryfa" 1931-1934. Teki Gdańskie 2002 t. 4 s. 35-52 (dot. działalności pisma wychodzącego z przerwami w latach 1908-1934; g...) szczegóły 
artykuł: Pepliński Wiktor: Natura bujna i szeroka. Pomerania 2001 nr 11 s. 34-37 (z fot. Aleksandra Majkowskiego...) szczegóły 
243.odwołanie: Gwiazdka Cieszyńska (Cieszyn, 1851- po 1864). x  szczegóły 
artykuł: Wronicz Jadwiga: O słownictwie "Tygodnika Cieszyńskiego" i "Gwiazdki Cieszyńskiej". x 1991 ([W ks. zb.:] Stan i potrzeby badań ślązkoznawczych nad językiem, piśmi...) szczegóły 
244.odwołanie: Ilustracja Szkolna (Warszawa, 1929-1939). x  szczegóły 
artykuł: Michalska Iwona: "Ilustracja Szkolna" - albumowe wydawnictwo Związku Nauczycielstwa Polskiego w latach 1929-1939. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica et Psychologica 1990 z. 25 s. 111-124  szczegóły 
245.odwołanie: Ilustrowany Dziennik Śląski Polska Zachodnia (Katowice, 1926-1939). x  szczegóły 
artykuł: Piguła Grzegorz: Antagonizm czesko-słowacki w świetle "Polski Zachodniej" i "Polonii" (1933-1938). Pamiętnik Cieszyński 2003 t. 18 s. 83-95  szczegóły 
246.odwołanie: Ilustrowany Kurier Codzienny (Kraków, 1910-1939). x  szczegóły 
artykuł: Bańdo Adam: "Ilustrowany Kurier Codzienny" w dziewięćdziesiątą rocznicę powstania (1910-2000). Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 2003 z. 2 s. 119-144 (m.in. nt. literackiej zawartości czasopisma...) szczegóły 
artykuł: Bańdo Adam: Obraz kultury i literatury na łamach Ilustrowanego Kuriera Codziennego w latach 1918-1939. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 46 (2002) z. 1 s. 95-98 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Bogdanowska-Spuła Ewa: "Szkice do pamiętników" Jana Stankiewicza - redaktora koncernu "Ilustrowany Kurier Codzienny". Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2001 t. 43 (1999) z. 2 s. 45-46 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Dużyk Józef: "Ilustrowany Kurier Codzienny" - wierny Krakowowi. Kraków 1989 nr 3 s. 29-31  szczegóły 
artykuł: Orliński Wojciech: Panna dla wszystkich. Gazeta Wyborcza 2000 nr 208 s. 13 (og. o profilu pisma...) szczegóły 
artykuł: Sielicka Maria: Wspomnienie. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1995 nr 3 s. 20 (nt. Barucha Warschauera założyciela warszawskiej filii "Ilustrowanego ...) szczegóły 
artykuł: Ziemianin Adam: Ostatni na Wielopolu. Kraków 1989 nr 3 s. 32 (o redaktorach pisma, m.in. pisarzach i poetach...) szczegóły 
247.odwołanie: Postęp (Rzeszów, 1895). x  szczegóły 
artykuł: Ożóg Maria Ewa: Prasa żydowska w Rzeszowie w 1895 r.. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Społeczno-Pedagogiczna i Historyczna: Historia 1994 z. 4 s. 63-77  szczegóły 
248.odwołanie: Jednodniówka (Monachium, 1897).  szczegóły 
artykuł: Stępień Halina: Moderniści z Monachium i Miriam. Biuletyn Historii Sztuki 1989 r. 51 nr 1 s. 45-62 (omów. zawartości; z fot. okładki i stron...) szczegóły 
249.odwołanie: Jedność (Lwów, 1898-1902). x  szczegóły 
książka: Pyszka Stanisław: "Jedność" Organ Związku Katolickich Robotników 1898-1902 = "Jedność" l'organo dell'associazione degli operai cattolici 1898-1902. 1996  szczegóły 
250.odwołanie: Jutrzenka - Tygodnik dla Izraelitów Polskich (Warszawa, 1861-1863). x  szczegóły 
artykuł: Daniłowicz Barbara: "Jutrzenka - Tygodnik dla Izraelitów polskich". Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne 1994 nr 103 (1573) s. 23-62  szczegóły 
251.odwołanie: Jutrzenka Białostocka (Białystok, 1930-1939). x  szczegóły 
artykuł: Jutrzenka Białostocka (Białystok 1930-1939). Najprościej 1991 nr 2 s. 20-21  szczegóły 
252.odwołanie: Jutrzenka (Czeski Cieszyn?, 1911-1921). x  szczegóły 
artykuł: (E.R.): Osiemdziesiąt lat "Jutrzenki". Głos Ludu 1991 nr 39 s. 3  szczegóły 
artykuł: Sikora Władysław: Osiemdziesiąte urodziny Jutrzenki. Zwrot 1991 nr 4 s. 2-5  szczegóły 
253.odwołanie: Kalendarz (Ilustrowany) Teatralny Muza (Lwów, 1891-1892). x  szczegóły 
artykuł: Ippoldt Lidia: Ilustrowany Kalendarz Teatralny "Muza" na rok 1892 i 1893. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1993 z. 7 (155) s. 97-106 (omówienie zawartości...) szczegóły 
254.odwołanie: Kalendarz Krakowski (Kraków, 1832-1917). x  szczegóły 
artykuł: Maj Grażyna: Znaczenie "Kalendarza Krakowskiego" Józefa Czecha dla umocnienia więzi narodowej. x 1991 ([W ks. zb.:] Kultura książki w Krakowie doby autonomii galicyjskiej. W...) szczegóły 
255.odwołanie: Kalendarz Obrazkowy (Częstochowa, 1874-1897). x  szczegóły 
artykuł: Polanowski Edward: Oblicze literackie "Kalendarza Obrazkowego" (1874-1897). Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1988 z. 1 (1985) s. 111-131  szczegóły 
256.odwołanie: Kalendarz Warszawski Popularno-Naukowy [tzw. Kalendarz Ungra]. x  szczegóły 
artykuł: Ciepłowski Stanisław: Kalendarz Warszawski Popularno-Naukowy 1846-1915. Rocznik Warszawski 2001 t. 30 s. 131-160 (omówienie; dot. także działu literackiego kalendarza...) szczegóły 
257.odwołanie: Kaliszanin (1870-1893). x  szczegóły 
artykuł: Schlender Grażyna: Książka kaliska na łamach "Kaliszanina" w latach 1870-1880. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1998 nr 5 s. 17-29 (nt. zamieszczanych w piśmie artykułów o produkcji, upowszechnianiu i c...) szczegóły 
artykuł: Tumolska Halina: Rola prasy prowincjonalnej w kształtowaniu świadomości narodowej po powstaniu styczniowym (na przykładzie "Kaliszanina"). x 2000 ([w ks. zb.:] Rola książki w integracji ziem polskich w XIX w. Pod red....) szczegóły 
258.odwołanie: Kamena (Chełm, 1933-1939). x  szczegóły 
artykuł: Doroszewski Jerzy: Aktywność społeczna, oświatowa i kulturalna nauczycieli szkól pedagogicznych na Lubelszczyźnie w latach 1918-1939. Przegląd Historyczno-Oświatowy 1997 [nr] 3/4 s. 115-134 (m.in. nt. powołania i działalności pisma...) szczegóły 
259.odwołanie: Katolik (Bytom, Królewska Huta, Mikołów, 1869-1932). x  szczegóły 
artykuł: Glensk Joachim: "Katolik" na tle prasy polskiej na Śląsku. (W 60-lecie likwidacji gazety). Śląskie Miscellanea 1992 t. 4 s. 59-69  szczegóły 
artykuł: Gomóła Anna: "Katolik" o kościele św. Piotra i Piotra w Katowicach. Kwartalnik Opolski 2002 nr 1 s. 104-112  szczegóły 
artykuł: Kossakowska-Jarosz Krystyna: "Katolik. Kalendarz dla Wszystkich". Dzieje, zawartość i znaczenie wydawnictwa w latach 1919-1932. Studia Śląskie 1989 t. 47 s. 249-290  szczegóły 
artykuł: Lewandowski Jan F.: Dzieje dawnego "Katolika". Katolik 1991 nr 33 s. 3  szczegóły 
artykuł: Socha Irena: Program edukacyjno-wychowawczy śląskiego "Katolika": dodatek "Rodzina" 1886-1917. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 2000 t. 12 (1872) s. 144-155 (obszernie nt. tekstów literackich ukazujących się na łamach Rodzin...) szczegóły 
artykuł: Wójcik Mirosław: Dzieje wydawnictwa. Katolik 1992 nr 29 s. 9, 13  szczegóły 
artykuł: Wójcik Mirosław: Filary Wydawnictwa - Karol Miarka (Z historii "Katolika"). Katolik 1993 nr 9 s. 9, 13  szczegóły 
260.odwołanie: Kino (Lwów 1913-1914). nr s.  szczegóły 
artykuł: Włodek Roman: Na początku było... "Kino". Kino 2003 nr 11 s. 66-68  szczegóły 
261.odwołanie: Kino (Warszawa, 1930-1939). x  szczegóły 
artykuł: Gierszewska Barbara: "Kino" (1930-1939) - przełom w czasopiśmiennictwie filmowym. Folia Bibliologica 1995 r. 40/41 (1992/1993) s. 75-85  szczegóły 
262.odwołanie: Kłosy (Warszawa, 1865-1890). x  szczegóły 
artykuł: Olkusz Wiesław: Recepcja literatur Wschodu na łamach ilustrowanego tygodnika "Kłosy" (1865-1890). Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1990 z. 28 s. 23-35  szczegóły 
artykuł: Paradowska Katarzyna: Włochy i Włosi w czasopiśmiennictwie polskim lat 1871-1914 (Na przykładzie "Kłosów"). Etnografia Polska 1993 t. 37 z. 2 s. 77-93 (m.in. dot. publikacji Józefa Ignacego Kraszewskiego...) szczegóły 
artykuł: Schnaydrowa Bogumiła: Fragment korespondencji "Kłosów" w zbiorze Cypriana Walewskiego. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1989 r. 34 s. 71-92 (profil i działalność pisma; analiza treści zachowanej w "Tekach Autogr...) szczegóły 
263.odwołanie: Korespondent Płocki (Płock, 1876-1888). x  szczegóły 
artykuł: Strzelecka Bożena: "Korespondent Płocki" - przykład prowincjonalnej inicjatywy wydawniczej. Rocznik Mazowiecki 1987 t. 9 s. 77-109 (monografia czasopisma...) szczegóły 
artykuł: Wrońska Jolanta: Archeologia w "Korespondencie Płockim" (1876-1888). Notatki Płockie 1989 nr 4 s. 27-29  szczegóły 
264.odwołanie: Kościół i Szkoła (Leszno, 1846-1848). x  szczegóły 
artykuł: Piwoń Aleksander: "Kościół i Szkoła". Przyjaciel Ludu 1996 z. 5/6 (1995) s. 2-5  szczegóły 
265.odwołanie: Krakus (Kraków, 1891-1895). x  szczegóły 
artykuł: Gruca Anna: "Krakus" (1891-1895) - konserwatywne pismo dla ludu. Studia Historyczne 1991 z. 2 s. 229-244  szczegóły 
266.odwołanie: Kronika Piotrkowska (Piotrków Trybunalski, 1910-1914). x  szczegóły 
artykuł: Kwiatkowska Magdalena: Informacja o piśmiennictwie na łamach tygodnika pt. "Kronika Piotrkowska" (1910-1914). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 1995 z. 6 s. 115-126  szczegóły 
267.odwołanie: Krytyka (Kraków, 1896-1914). x  szczegóły 
artykuł: Kitowska-Łysiak Małgorzata: W stronę Europy. O sztuce obcej na łamach "Krytyki" W. Feldmana. Biuletyn Historii Sztuki 1989 r. 51 nr 3/4 s. 273-282  szczegóły 
artykuł: Roczniki Humanistyczne 1992 t. 38 (1990) z. 4 s. 130 (fragm. "Prospektu" określającego profil pisma zamieszczonego w numerze...) szczegóły 
artykuł: Stryjczyk Joanna: "Krytyka" - czasopismo jako sposób działania. x 2003 ([w ks. zb.:] Modernistyczne źródła dwudziestowieczności. Pod red. Miec...) szczegóły 
artykuł: Stryjczyk Joanna: Obraz Rosji w "Krytyce" Wilhelma Feldmana.. x 2003 ([w ks. zb.:] Polska w Rosji - Rosja w Polsce. Dialog kultur. Praca zbi...) szczegóły 
artykuł: Tymoczko-Tichoniuk Elżbieta: "Krytyka" Wilhelma Feldmana o literaturze rosyjskiej. Acta Polono-Ruthenica 2000 [t.] 5 s. 137-150  szczegóły 
artykuł: Tymoczko-Tichoniuk Elżbieta: Neoromantyzm i neoromantycy polscy w "Krytyce" Wilhelma Feldmana. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Polska 1995 z. 8 (41) s. 38-49  szczegóły 
artykuł: Tymoczko-Tichoniuk Elżbieta: Popularyzacja ukraińskiej literatury na łamach "Krytyki" Wilhelma Feldmana. Acta Polono-Ruthenica 1996 [t.] 1 s. 393-400  szczegóły 
artykuł: Tymoczko-Tichoniuk Elżbieta: Postrzeganie kwestii białoruskiej przez "Krytykę" Wilhelma Feldmana. x 2000 ([w ks. zb.:] Konteksty literatury rosyjskiej, ukraińskiej i białoruski...) szczegóły 
artykuł: Tymoczko-Tichoniuk Elżbieta: Problemy oświaty na łamach "Krytyki". Dydaktyka Literatury 1995 t. 15 s. 97-110  szczegóły 
artykuł: Tymoczko-Tichoniuk Elżbieta: Rzeczywistość żydowska na łamach "Krytyki" w latach 1900-1914. Kultura i Społeczeństwo 1995 nr 3 s. 121-131  szczegóły 
268.odwołanie: Ku Słońcu (Radom, 1925). x  szczegóły 
artykuł: Michalska Ilona: Wstań! Ku słońcu idź. Miesięcznik Prowincjonalny 2002 nr 11/12 s. 32-35 (zawiera m.in. teksty anonimowych wierszy, które ukazały się w czasopiś...) szczegóły 
269.odwołanie: Kujawiak (Inowrocław, 1884). x  szczegóły 
artykuł: Domański Adam: Powstanie i upadek inowrocławskiego "Kujawiaka" - z XIX-wiecznych polemik prasowych. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 1998 z. 2/3 (328) s. 489-510  szczegóły 
270.odwołanie: Kultura i Wychowanie (Warszawa, 1933-1939). x  szczegóły 
artykuł: Paździerska-Sołtysiak Beata: "Kultura i Wychowanie" (1933-1939) - nowy typ czasopisma pedagogicznego. Kultura i Edukacja 1992 nr 2 s. 59-69  szczegóły 
artykuł: Szulakiewicz Władysław: Wybrane aspekty pedagogiki kultury w świetle "Kultury i Wychowania". Kultura i Edukacja 1995 nr 4 s. 73-79  szczegóły 
271.odwołanie: Kultura (Poznań, 1936-1939). x  szczegóły 
artykuł: Kristanova Evelina: Reklama książki na łamach poznańskiej "Kultury" (1936-1939). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2001 z. 10 s. 107-118  szczegóły 
272.odwołanie: Kurier Litewski (Wilno, 1760-1764). x  szczegóły 
artykuł: Boguszis Wytautas: Pierwsza gazeta wileńska - "Kurier Litewski". Kurier Wileński 1990 230:2-3, 231:4  szczegóły 
273.odwołanie: Kurier Lubelski (Lublin, 1830-1831). x  szczegóły 
artykuł: Skarbek Jan: Jeszcze o "Kurierze Lubelskim" 1830/31. Roczniki Humanistyczne 1991 t. 35 (1987) z. 2 s. 409-433  szczegóły 
274.odwołanie: Kurier Polski (Warszawa, 1898-1939). x  szczegóły 
artykuł: Dziki Sylwester: Rola "Kuriera Polskiego" w tworzeniu państwowej polityki kulturalnej w pierwszych latach II Rzeczypospolitej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2000 t. 43 (1999) z. 1 s. 70-72 (streszczenie referatu...) szczegóły 
275.odwołanie: Kurier Poznański (Poznań, 1872-1939). x  szczegóły 
artykuł: Gzella Grażyna: Publicystyka "Kuriera Poznańskiego" z 1874 roku przez "wysokim sądem". Nasza Przeszłość = Notre Passe 2002 t. 97 s. 191-205  szczegóły 
276.odwołanie: Kurier Przemyski (Przemyśl, 1894-1897). x  szczegóły 
artykuł: Starnawski Jerzy: Drobne fakty z życia kulturalnego Przemyśla z lat 1895-1987 [właśc. 1897]. Rocznik Przemyski 2000 t. 36 z. 2 s. 49-53 (literatura oraz omówienia wydarzeń literackich i teatralnych na łamach...) szczegóły 
277.odwołanie: Kurier Stołeczny (Warszawa, 1923-1924). x  szczegóły 
artykuł: Woźniak Andrzej: "Wschód i Polska" - przyczynek do dziejów emigracji gruzinskiej w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym. Pro Georgia 1992 [z.] 2 s. 52-56  szczegóły 
278.odwołanie: Kurier Warszawski (Warszawa, 1821-1939). x  szczegóły 
książka: Anculewicz Zbigniew: Bibliografia prozy na łamach "Kuriera Warszawskiego" w latach 1868-1939. 2000  szczegóły 
książka: Anculewicz Zbigniew: Kurier Warszawski w latach 1821-1868. 1997  szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1998 z. 1 s. 88 (notka...) szczegóły 
książka: Nekrologi "Kuriera Warszawskiego" 1821-1939. T. 1, 1821-1845. 2001  szczegóły 
recenzja: Mówią Wieki 2002 nr 7 s. 64 (not....) szczegóły 
książka: Anculewicz Zbigniew: Świat i ziemie polskie w oczach redaktorów i współpracowników "Kuriera Warszawskiego" w latach 1868-1915. 2002  szczegóły 
recenzja: (MM): Acta Poloniae Historica 2003 t. 88 s. 174-175 (nota w jęz. angielskim...) szczegóły 
artykuł: Anculewicz Zbigniew: Geneza "Kuriera Warszawskiego" i okres redakcji Brunona Kicińskiego. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1991 nr 2 s. 13-25  szczegóły 
artykuł: Anculewicz Zbigniew: Komuna Paryska w komentarzach redaktorów "Kuriera Warszawskiego" w roku 1871. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1993 nr 1 s. 17-22  szczegóły 
artykuł: Anculewicz Zbigniew: "Kurier Warszawski" i jego rola w dziejach społeczno-politycznych i kulturalnych Warszawy w latach 1821-1868. Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 36-44 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
artykuł: Anculewicz Zbigniew: "Kurier Warszawski" w latach 1821-1868. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1992 nr 1 s. 5-58  szczegóły 
nawiązanie: (AS): Acta Poloniae Historica 1993 t. 68 s. 166-167 (not....) szczegóły 
artykuł: Anculewicz Zbigniew: Kwerenda w Bibliotece Polskiej. Paryż 12 września - 3 października 1999 roku. Echa Przeszłości 2000 t. 1 s. 237-238 (komunikat nt. kwerendy tzw. Archiwum Kazimierza Woźnickiego w Bibliote...) szczegóły 
artykuł: Anculewicz Zbigniew: Materiały do dziejów "Kuriera Warszawskiego" z lat 1886-1918. Echa Przeszłości 2000 t. 1 s. 189-194 (publikacja 4 listów redaktorów odpowiedzialnych i współwydawcy z komen...) szczegóły 
artykuł: Anculewicz Zbigniew: Powstanie styczniowe w świetle doniesień "Kuriera Warszawskiego". Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Historyczne 1997 z. 1 s. 87-96  szczegóły 
artykuł: Anculewicz Zbigniew: Stosunek władz Królestwa Polskiego do "Kuriera Warszawskiego" w latach 1821-1868. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1993 nr 2 s. 5-14  szczegóły 
artykuł: Anculewicz Zbigniew: Stosunek władz Królestwa Polskiego do "Kuriera Warszawskiego" w latach 1868-1915. Studia Medioznawcze 2002 nr 2 s. 105-124 (ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
artykuł: Jakubowska Urszula: "Instytucja użyteczności publicznej" (Olchowicze). Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1992 nr 3/4 s. 7-15  szczegóły 
artykuł: Kolińska Krystyna: Wojna pójdzie bokiem. Polityka 2003 nr 36 s. 68-69 (dot. ankiety przeprowadzonej przez redakcję w 1939 nt. kształtu Polski...) szczegóły 
279.odwołanie: Kurier Wileński (Wilno, 1760-1864). x  szczegóły 
artykuł: Bogdanowicz Oleg: Nasz rodowód (Przed laty "Kurier Wileński" pisał...). Kurier Wileński 1990 33/34 7  szczegóły 
280.odwołanie: Kurier Wileński (Wilno, 1924-1939). x  szczegóły 
artykuł: Joachimiak Joanna: Osobliwości językowe w "Kurierze Wileńskim" z 1924 roku. Acta Baltico-Slavica 1999 t. 24 s. 127-142  szczegóły 
artykuł: Joachimiak Joanna: Wpływ przemian polityczno-społecznych na jakość polszczyzny "Kuriera Wileńskiego" (na podstawie rocznika 1924 i 1939). x 1999 ([W ks.:] Sytuacja językowa na Wileńszczyźnie. Pod red. Józefa Porayski...) szczegóły 
281.odwołanie: Kuźnica (Katowice, 1935-1939). x  szczegóły 
artykuł: Zeprzałka Hanna: "Kuźnica" (1935-1939) pod redakcją Pawła Musioła. Śląskie Miscellanea 1998 t. 11 s. 88-92  szczegóły 
282.odwołanie: La Pologne litteraire (Warszawa, 1926-1936). x  szczegóły 
artykuł: Błoński Jan: Grydzewskiego okno na świat. Ruch Literacki 1990 z. 4/5 s. 263-270  szczegóły 
283.odwołanie: Lech. Gazeta Gnieźnieńska (Gniezno, 1895-1914, 1918-1939). x  szczegóły 
artykuł: Występski Walerian: Przypomnienie gnieźnieńskiego "Lecha". Kronika Wielkopolski 1996 nr 2 s. 166-169  szczegóły 
284.odwołanie: L'Esperance (Genewa, 1859-1861). x  szczegóły 
artykuł: Gałkowski Adam: Międzynarodowy dziennik "L'Esperance". Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 1991 nr 10 s. 281-309 (nt. polsko-francuskiego czasopisma o charakterze międzynarodowym...) szczegóły 
285.odwołanie: Łan (Gostyń, 1930-1938). x  szczegóły 
artykuł: Grześkowiak Andrzej: Gostyński "Łan". Przyjaciel Ludu 1994 z. 3/4 (1993) s. 35-36  szczegóły 
286.odwołanie: Łącznik (Leśna Podlaska, 1927-1935). x  szczegóły 
artykuł: Rogacin Wojciech: Powstanie i charakterystyka pisma "Łącznik" w Państwowym Seminarium Nauczycielskim im. Mieczysława Brzezińskiego w Leśnej Podlaskiej. Test 1997 nr 4 s. 114-125 (m.in. w piśmie był dział literacki...) szczegóły 
287.odwołanie: Magazyn Warszawski (Warszawa, 1784-1785). x  szczegóły 
artykuł: Sidorowicz Dorota: Artykuły z "Berlinische Monatsschrift" (1783-1796) na łamach czasopism Piotra Świtkowskiego. Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich 2002 z. 13 s. 39-61 (dot. także Pamiętnika Historyczno-Politycznego...) szczegóły 
artykuł: Sidorowicz Dorota: Artykuły z niemieckiego miesięcznika "Historisches Portefeuille" (1782-1788) w przekładach polskich na łamach czasopism Piotra Świtkowskiego. Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich 2001 z. 12 s. 19-33  szczegóły 
288.odwołanie: Mały Kurier (Łódź, 1930-1939). x  szczegóły 
artykuł: Kaszubina Wiesława: Pochwała "Małego Kuriera". Odgłosy 1990 nr 1679 s. 13  szczegóły 
289.odwołanie: Mały Przegląd (Warszawa, 1926-1939). x  szczegóły 
książka: Dom na Krochmalnej na łamach "Małego Przeglądu". 1997  szczegóły 
artykuł: Komar Maryla: "Mały Przegląd" - wielka sprawa. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1997 nr 2 s. 10-11 (m.in nt. wmurowania tablicy upamiętniającej 70. rocznicę powstania pis...) szczegóły 
artykuł: Korta-Kurckard Zygmunt: Od "Małego Przeglądu" do "Wotum". Prasa Polska 1989 nr 3 s. 45-47 (także o czasopismach Wiry i Wotum...) szczegóły 
nawiązanie: Turowski Konrad: Jeszcze o "Małym Przeglądzie". Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1997 nr 11 s. 22 (list do red....) szczegóły 
290.odwołanie: Mazur (Płock, 1906-1918). x  szczegóły 
artykuł: Rojewski Andrzej: "Mazur" - popularny religijno-społeczny tygodnik diecezji płockiej (1906-1918). Studia Płockie 1992 t. 19/20 (1991/1992) s. 264-297  szczegóły 
291.odwołanie: Merkuriusz Polski Ordynaryjny (Kraków, Warszawa, 1661). x  szczegóły 
artykuł: Górecki Wojciech: Eksces w państwie medyjolańskim.... Bestseller 1991 nr 11 s. 7-8 (nt. profilu pisma...) szczegóły 
artykuł: Rejter Artur: Polifoniczność gatunkowa "Merkuriusza Polskiego" z 1661 roku. Napis 2000 seria 6 s. 7-17  szczegóły 
292.odwołanie: Miesięcznik Pedagogiczny (Cieszyn, 1891-1939). x  szczegóły 
artykuł: Dawid Łucja: Literatura piękna na łamach "Miesięcznika Pedagogicznego" w latach 1892-1939. Szkic informacyjny. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 2001 t. 13 (1978) s. 62-71  szczegóły 
artykuł: Josiek Władysław: "Miesięcznik Pedagogiczny". Zwrot 1990 nr 11 s. 47-48  szczegóły 
artykuł: Nowak Krzysztof: Elementy dydaktyki historii na łamach "Miesięcznika Pedagogicznego". Pamiętnik Cieszyński 2003 t. 18 s. 67-82  szczegóły 
293.odwołanie: Miesięcznik Żydowski (1930-1935). x nr s.  szczegóły 
artykuł: Bilski Jacek: "Miesięcznik Żydowski" (1930-1935) jako element dialogu kultur w dwudziestoleciu międzywojennym. x nr s. ([w ks.:] Chrześcijaństwo w dialogu kultur na Ziemiach Rzeczypospolitej...) szczegóły 
294.odwołanie: Młody Obywatel (1935-1939). x  szczegóły 
artykuł: Chudy Tadeusz: Wzór sprzed lat. Płomyczek 1994 nr 6 s. 20  szczegóły 
295.odwołanie: Młody Polak (Katowice, 1925-1936). x  szczegóły 
artykuł: Szymczyk Andrzej: M. Kantor-Mirski w świetle katowickiego czasopisma "Młody Polak". Rocznik Katowicki 1989 t. 14 (1988) s. 170-177 (m.in. ogólne informacje o czasopiśmie...) szczegóły 
296.odwołanie: Monitor (Warszawa, 1765-1785). x  szczegóły 
artykuł: Aleksandrowska Elżbieta: Czy Stanisław Szymański publikował w "Monitorze"? Z warsztatu bibliografa "Monitora" (9). Pamiętnik Literacki 1993 z. 2 s. 126-134  szczegóły 
artykuł: Aleksandrowska Elżbieta: Na tropie autorstwa króla [Stanisława Augusta Poniatowskiego] w "Monitorze". Z warsztatu bibliografa "Monitora" (8). Pamiętnik Literacki 1991 z. 2 s. 184-196  szczegóły 
artykuł: Aleksandrowska Elżbieta: O "sławnym poecie" Melchiorze Starzeńskim i nieznanej jego twórczości. Z warsztatu bibliografa "Monitora". (Pamięci Romana Sobola). Pamiętnik Literacki 1996 z. 4 s. 171-194  szczegóły 
artykuł: Aleksandrowska Elżbieta: Problemy monitorowego autorstwa Krasickiego. Z warsztatu bibliografa "Monitora" (11). Pamiętnik Literacki 1999 z. 1 s. 153-166  szczegóły 
artykuł: Aleksandrowska Elżbieta: Zagadka z "Monitora". O wykazie "Omyłki drukarskie" dołączonym do tomów pierwszego rocznika. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2003 t. 20/21 (2002/2003) s. 81-87  szczegóły 
artykuł: Chomicki Grzegorz: Rola propagandowa obrazu Anglii w publicystyce politycznej "Monitora" (1765-1785). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne 1990 z. 92 (943) s. 39-54 (ze streszcz. w jęz. francuskim...) szczegóły 
artykuł: Koehler Krzysztof: "Monitor". Arcana 2000 nr specjalny s. 126-134  szczegóły 
artykuł: Koehler Krzysztof: "Monitor". Arcana 1995 nr 1 s. 95-105 (omów. profilu pisma na podstawie rocznika 1765 i 1766...) szczegóły 
nawiązanie: Maciejewski Janusz: O "Monitorze", Oświeceniu i Sarmatach. Arcana 1996 nr 1 s. 59-64 (z odp. Krzysztofa Koehlera "Sarmatia defensa", s. 65-69...) szczegóły 
artykuł: Meer Jan Ijsbrand van der: Zur Konstruktion der vom Autor intendierten Rezeption in Bohomolec' "Monitor" und Gogol's "Rewizor". x 1996 ([w czasopiśmie:] Zeitschrift fuer Slawistik (Berlin) 1996 [t.] ...) szczegóły 
297.odwołanie: Morze. Organ Ligi Morskiej i Rzecznej. Warszawa (1924-1938). x  szczegóły 
artykuł: Kotecki Andrzej: Bibliografia miesięcznika "Morze" w latach 1924-1939. Nautologia 2001 nr 1/2 s. 21-69  szczegóły 
298.odwołanie: Museion (Paryż, Kraków, 1911-1913). x  szczegóły 
artykuł: Brzozowska Sabina: Narodziny nowoczesnego klasycyzmu na łamach "Museionu". Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Filologia Polska 1997 [z.] 38 s. 121-130  szczegóły 
artykuł: Sadkowska Katarzyna: Obraz kultury klasycznej w "Museionie". Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 159-163  szczegóły 
299.odwołanie: Muzeum (Lwów, 1885-1939). x  szczegóły 
artykuł: Błażejewska Joanna: Kształtowanie się nowożytnej koncepcji podręcznika literatury na łamach galicyjskiego "Muzeum". Edukacja Humanistyczna [Zielona Góra] 2001 t. 1 s. 105-116  szczegóły 
artykuł: Gomuła Teresa: Z dziejów "Muzeum" 1885-1939 w setną rocznicę założenia pisma. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne 1990 nr 71 (1110) s. 167-179  szczegóły 
300.odwołanie: Myśl Narodowa (Warszawa, 1921-1939). x  szczegóły 
artykuł: Jakubowska Urszula: Warszawskie lata Zygmunta Wasilewskiego. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1993 nr 4 s. 57-70 (m. in. o współpracy pisarzy z tygodnikiem oraz tematyce literackiej na...) szczegóły 
301.odwołanie: Myśl Żydowska (Lublin, 1916-1918). x  szczegóły 
artykuł: Kruk Stefan: Teatralia w lubelskiej "Myśli Żydowskiej" 1916-1917. x 1998 ([w ks. zb.:] Żydzi w Lublinie. Materiały do dziejów społeczności żydow...) szczegóły 
artykuł: Panek Bartosz: Pierwsza i ostatnia "Myśl". Scriptores 2003 nr 1 s. 112-117  szczegóły 
artykuł: Zieliński Konrad: Gazeta żydowska w Lublinie (1916-1918). Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1998 nr 23 s. 11  szczegóły 
artykuł: Zieliński Konrad: "Uobywatelniajmy się!". x 1998 ([w ks.:] Konrad Zieliński: W cieniu synagogi. Obraz życia kulturalnego...) szczegóły 
302.odwołanie: Na Szkolnej Ławie (od 1915). x  szczegóły 
artykuł: Michalska Iwona: Organ "handlówki". Miesięcznik Prowincjonalny 2003 nr 7/8 s. 34-37 (m.in. nt. literackiej zawartości czasopisma...) szczegóły 
303.odwołanie: Na ziemi naszej (Lwów, 1909-1911). x  szczegóły 
artykuł: Toczek Alfred: Problematyka historyczna w literacko-naukowych dodatkach "Kuriera Lwowskiego" - "Tydzień" (1893-1906) i "Na ziemi naszej" (1909-1911). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 45 (2001) z. 1 s. 80-81 (streszczenie referatu...) szczegóły 
304.odwołanie: Naprzód (Kraków, Londyn, 1892-1948, 1956-1959, 1988-1990). x  szczegóły 
305.odwołanie: Narodowiec (Herne, 1909-1919, Lens, 1924-1989). x  szczegóły 
artykuł: Kwiatkowski Michał: "Narodowiec" i jego wkład w utrzymanie języka polskiego na wychodźstwie. x 1999 ([W ks.:] Materiały XXI Sesji Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bib...) szczegóły 
306.odwołanie: Nasze Sprawy (Wieluń, 1936-1938). x  szczegóły 
artykuł: Olejnik Tadeusz: "Nasze Sprawy" - miesięcznik młodzieży gimnazjalnej w Wieluniu. Sieradzki Rocznik Muzealny 1992 t. 8 (1991/1992) s. 201-202  szczegóły 
307.odwołanie: Neofilolog. Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego (1930-1939). x  szczegóły 
artykuł: Papiór Jan: Bibliografia zawartości czasopism filologicznych i germanistycznych: Neofilolog - Czasopismo Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego (Neofilolog). Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2002 t. 23 s. 507-557 (z indeksem...) szczegóły 
308.odwołanie: Niezabudka (Petersburg 1840-1844). x  szczegóły 
artykuł: Rudziewicz Irena: Tematyka białoruska na łamach pisma "Niezabudka" (1840-1844). Białostocki Przegląd Kresowy 1996 t. 5 s. 167-175 (m.in. tematyka literacka...) szczegóły 
artykuł: Rudziewicz Irena: Tematyka białoruska na łamach pisma "Niezabudka". Acta Polono-Ruthenica 1999 [t.] 4 s. 265-275 (z fragmentami tekstów...) szczegóły 
309.odwołanie: Nowe Pismo (Warszawa, 1932-1935). x  szczegóły 
artykuł: Woźniakowski Krzysztof: U początków idei porozumienia lewicy literackiej (Akcje i dyskusje Nowego Pisma 1932-1933). Zeszyty Prasoznawcze 1992 nr 3/4 s. 86-97  szczegóły 
310.odwołanie: Nowe Tory (Warszawa, 1906-1914). x  szczegóły 
artykuł: Słowiński Lech: Z problemów dydaktyki języka polskiego i literatury na łamach "Nowych Torów" (1906-1914). Studia Polonistyczne 1991 t. 16/17 (1988/1989) s. 347-364  szczegóły 
311.odwołanie: Nowiny Raciborskie (Racibórz, 1889-1921). x  szczegóły 
artykuł: Glensk Joachim: Narodowa ofensywa "Nowin Raciborskich" (w 100-lecie założenia zasłużonej gazety). Opole 1989 nr 7 s. 4-6, nr 8 s. 20  szczegóły 
artykuł: Wycisło Janusz: Dar generała, czyli o "Nowinach Raciborskich" w stulecie powstania pisma. Z tej ziemi 1989 (1989) s. 134-139  szczegóły 
312.odwołanie: Nowiny Warmińskie (Olsztyn, 1891). x  szczegóły 
artykuł: Jasiński Janusz: Pomiędzy "Gazetą Olsztyńską" a "Nowinami Warmińskimi" (1890-1891). Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1996 nr 3 s. 379-387  szczegóły 
313.odwołanie: Nowy Dziennik (Kraków, 1918-1939). x  szczegóły 
artykuł: Brzoza Czesław: Narodziny Nowego Dziennika, organu syjonistów krakowskich. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1999 t. 41 (1997) z. 2 s. 108-110 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Fałkowski Janusz: Myśl polityczna syjonistycznego "Nowego Dziennika" w pierwszym okresie działalności VII 1918 - II 1919. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filozofia, Socjologia 1995 z. 4 s. 87-110  szczegóły 
314.odwołanie: Obijak (1918-1919). x  szczegóły 
artykuł: Krzyżewski Tadeusz: Lwów i Kresy 1989 nr 58 s. 47-51 (nt. nrów 26-31 z l. 1918-1919 polowego czasopisma 4. Pułku Piechoty Wo...) szczegóły 
315.odwołanie: Ogniwo (Częstochowa, 1922). x  szczegóły 
artykuł: Krześniak-Firlej Danuta: Zawartość treściowa czasopisma "Ogniwo" (1922). Kieleckie Studia Pedagogiczne i Psychologiczne 1994 t. 9 s. 31-40  szczegóły 
artykuł: Leszczyński Wiesław: "Ogniwa" (1928-1931) - czasopismo częstochowskiej młodzieży nauczycielskiej szkół średnich i jego udział w szkolnej komunikacji literackiej. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1994 z. 4 s. 137-156  szczegóły 
316.odwołanie: Orędownik (Misiones 1924-1950). x  szczegóły 
artykuł: Wojski Krzysztof: La influencia del espagnol argentino en el polaco de la revista "Orędownik". Estudios Latinoamericanos 1992 t. 14 cz. 1 (1991) s. 393-399 (nt. słownictwa używanego w czasopiśmie polskich emigrantów w Argentyni...) szczegóły 
317.odwołanie: Orędownik Naukowy (Poznań, 1840-1846). x  szczegóły 
książka: Orędownik Naukowy. Pismo czasowe poświęcone literaturze, historii, krytyce i nowinom literackim 1840-1846. 2002  szczegóły 
318.odwołanie: Orędownik Powiatu Leszczyńskiego (Leszno, od 1920). x  szczegóły 
artykuł: Piwoń Aleksander: Orędownik na powiat leszczyński. Panorama Leszczyńska 1989 nr 28 s. 12  szczegóły 
319.odwołanie: Orędownik (Poznań, 1871-po 1939). x  szczegóły 
artykuł: Molik Witold: Redaktor "Orędownika" (Roman Szymański). Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1991 nr 3/4 s. 113-120  szczegóły 
320.odwołanie: Orzeł Biały. x  szczegóły 
artykuł: Pusz Wiesław: Wokół periodyków Brunona Kicińskiego. "Orzeł Biały" i sejmiki uzupełniające skład posłów (styczeń-luty 1820). Wiek Oświecenia 1998 nr 13 s. 153-167  szczegóły 
321.odwołanie: Oświata (Poznań, 1865-1867). x  szczegóły 
książka: Oświata. Pismo sześciotygodniowe, poświęcone domowemu i szkolnemu wychowaniu 1865-1867. 2001  szczegóły 
322.odwołanie: Pamiętnik Emigracji (Paryż, 1832-1833). x  szczegóły 
artykuł: Kempa Andrzej: Pamiętnik Emigracji. Pieśń Skrzydlata 1997 nr 3 s. 28-29 (nt. profilu i zawartości pisma...) szczegóły 
323.odwołanie: Pamiętnik Farmaceutyczny Wileński (Wilno, 1820-1822). x  szczegóły 
artykuł: Wysakowska Beata: Międzynarodowe kolokwium poświęcone dziejom prasy farmaceutycznej na świecie na przełomie XVIII i XIX wieku. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1991 r. 36 nr 1 s. 203-207 (omów. referatów nt. pisma, wygł. podczas międzynarodowego kolokwium po...) szczegóły 
324.odwołanie: Pamiętnik Historyczno-Polityczny (Warszawa, 1782-1792). x  szczegóły 
artykuł: Sidorowicz Dorota: Artykuły z "Berlinische Monatsschrift" (1783-1796) na łamach czasopism Piotra Świtkowskiego. Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich 2002 z. 13 s. 39-61 (dot. także Magazynu Warszawskiego...) szczegóły 
artykuł: Sidorowicz Dorota: Artykuły z niemieckiego miesięcznika "Historisches Portefeuille" (1782-1788) w przekładach polskich na łamach czasopism Piotra Świtkowskiego. Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich 2001 z. 12 s. 19-33  szczegóły 
325.odwołanie: Pamiętnik Naukowo-Literacki (Wilno, 1849-1850). x  szczegóły 
artykuł: Kempa Andrzej: Ocalony świadek oskarżenia ("Pamiętnik Naukowo-Literacki", Oddział II, zeszyt 1). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 1995 z. 6 s. 65-74  szczegóły 
326.odwołanie: Patryota Polski (Warszawa 1761). x nr s.  szczegóły 
artykuł: Dygdała Jerzy: "Toruńczanin" Tobias Bauch - redaktor warszawskiego "Patryoty Polskiego" z 1761 r.. Wiek Oświecenia 2003 nr 19 s. 109-125  szczegóły 
327.odwołanie: Piast (Kraków, 1913-1939). x  szczegóły 
artykuł: Toczek Alfred: Redakcja i współpracownicy tygodnika "Piast" w latach 1918-1926. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1990 z. 5 (135) s. 113-132  szczegóły 
328.odwołanie: Pielgrzym (Pelplin, 1869-1939). x  szczegóły 
artykuł: Banach Jacek: Pelpliński "Pielgrzym" czołowym pismem w Prusach Zachodnich przed I wojną światową. Studia Pelplińskie 1991 t. 19 (1988) s. 265-275  szczegóły 
artykuł: Borzyszkowski Józef: Przyczynek do ekumenizmu na Łużycach. Zeszyty Łużyckie 1998 t. 24 s. 121-123 (nt. historii i profilu pisma...) szczegóły 
artykuł: Chamot Marek: Myśl chrześcijańsko-społeczna na łamach "Pielgrzyma" w latach 1890-1914. Studia Pelplińskie 1991 t. 19 (1988) s. 277-294  szczegóły 
artykuł: Góra Barbara: "Pielgrzym" 1869-1939. x 1999 ([W ks. zb.:] Bibliologia, literatura, kultura. Księga pamiątkowa ofiar...) szczegóły 
artykuł: Kamińska-Walkiewicz Katarzyna: Folklor literacki w pelplińskim "Pielgrzymie" 1869-1914. Od legend do przysłów. Kociewski Magazyn Regionalny 1992 nr 10 s. 58-64  szczegóły 
artykuł: Kamińska-Walkiewicz Katarzyna: Folklor literacki w pelplińskim "Pielgrzymie" 1869-1914. Od zagadek do pieśni. Kociewski Magazyn Regionalny 1995 nr 3/4 s. 29-31, 34-35  szczegóły 
artykuł: Kamińska-Walkiewicz Katarzyna: Pomorskie Ateny. Kociewski Magazyn Regionalny 1991 nr 9 s. 58-66 (m.in. o roli pisma w rozwoju kultury na Pomorzu Gdańskim...) szczegóły 
artykuł: Kamińska-Walkiewicz Katarzyna: Twórczość pisarzy ludowych (Folklor literacki w pelplińskim "Pielgrzymie" 1869-1914. Kociewski Magazyn Regionalny 1996 nr 15 s. 34-37  szczegóły 
artykuł: Mroczko Paweł: Pelpliński "Pielgrzym" wobec stosunków polsko-niemieckich (1920-1925). x 1995 ([W ks. zb.:] Pomorze-Polska-Europa. Studia i materiały z dziejów XIX i...) szczegóły 
artykuł: Romanow Andrzej: "Pielgrzym" pelpliński w systemie prasy polskiej na Pomorzu Nadwiślańskim w latach 1869-1920. Teki Gdańskie 2003 t. 5 s. 113-125  szczegóły 
329.odwołanie: Pion (Warszawa, 1933-1939). x  szczegóły 
artykuł: Całka Małgorzata: Rzeczywistość książki lat trzydziestych na łamach tygodnika "Pion" (1933-1939). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2001 z. 10 s. 119-135  szczegóły 
330.odwołanie: Poczta Królewiecka (Królewiec, 1718-1720). x  szczegóły 
artykuł: Małłek Janusz: Jerzy Byszel (Bueschel, Bisselius) z Torunia - redaktor "Poczty Królewieckiej" w latach 1718-1720. Wiek Oświecenia 2003 nr 19 s. 125-138  szczegóły 
artykuł: Pepłowski Franciszek: Zróżnicowanie leksykalane i stylistyczne w "Poczcie Królewieckiej" z lat 1718-1720. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1990 t. 6 (1988) s. 73-81  szczegóły 
artykuł: Zieniukowa Jadwiga: "Poczta Królewiecka"(1718-1720). Łacina w tekście polskim. Polszczyzna Regionalna Pomorza 1991 t. 4 s. 63-73  szczegóły 
331.odwołanie: Polak Patriota (Warszawa, 1785). x  szczegóły 
artykuł: Tadeusiewicz Hanna: "Polak Patriota" (1785) charakterystyka czasopisma. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 1995 z. 6 s. 33-64  szczegóły 
artykuł: Tadeusiewicz Hanna: Zapomniane czasopismo popularnonaukowe z czasów Oświecenia ("Polak Patriota", 1785). Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1993 t. 47 s. 201-209  szczegóły 
332.odwołanie: Poland (USA, 1920-1933). x  szczegóły 
artykuł: Winid Bogusław W.: "Poland" monthly. From the history of Polish media in the United States. 1920-1933. American Studies 1991 t. 10 s. 47-59 (historia pisma...) szczegóły 
333.odwołanie: Polonia (Katowice, 1924-1939). x  szczegóły 
artykuł: Balawajder Edward: "Polonia" jako pismo katolicko-społeczne. Chrześcijanin w Świecie 1993 nr 2 s. 31-43  szczegóły 
artykuł: Burzyński Jacek: Katowicka "Polonia" (1924-1939). Nakłady, kolportaż, zasięg oddziaływania. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1989 nr 3 s. 43-52  szczegóły 
artykuł: Piguła Grzegorz: Antagonizm czesko-słowacki w świetle "Polski Zachodniej" i "Polonii" (1933-1938). Pamiętnik Cieszyński 2003 t. 18 s. 83-95  szczegóły 
334.odwołanie: Poradnik Nauczycielski (Olsztyn, 1931-1933). x  szczegóły 
artykuł: Chłosta Jan: Nad "Poradnikiem Nauczycielskim". Gazeta Olsztyńska 1989 nr 60 s. 5 (nt. kwartalnika "Poradnik Nauczycielski", wydawanego w Olsztynie; dot....) szczegóły 
335.odwołanie: Praca Szkolna (Łódź, 1922-1939). x  szczegóły 
artykuł: Trojanowska Ewa: Samokształcenie i dokształcanie nauczycieli szkół powszechnych na łamach "Pracy Szkolnej" w latach 1922-1939. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica et Psychologica 1989 z. 24 s. 85-105  szczegóły 
336.odwołanie: Prawdziwy Ewangielik Polski (Ostróda, 1859-1860).  szczegóły 
artykuł: Gzella Grażyna: "Prawdziwy Ewangielik Polski" - mazurskie "pismo dla ludu" (1859-1860). Komunikaty Mazursko-Warmińskie 1990 nr 1/4 s. 19-24  szczegóły 
337.odwołanie: Prosto z mostu (Warszawa, 1935-1939). x  szczegóły 
artykuł: Domagalska Małgorzata: "Najpilniejsza sprawa" - publicyści "Prosto z Mostu" wobec kwestii żydowskiej. Kwartalnik Historii Żydów 2002 nr 4 s. 483-500 (m. in. nt. dyskusji o roli pisarza i o kryteriach waloryzacji literatu...) szczegóły 
artykuł: Kawalec Krzysztof: Olimpiada berlińska w zwierciadle "Prosto z mostu". Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1990 nr 74 (1100) s. 283-284  szczegóły 
artykuł: Kossowska Stefania, Pietrkiewicz Jerzy: O "Prosto z Mostu". Rozmawiają Stefania Kossowska i Jerzy Pietrkiewicz. Kultura [Paryż] 1996 nr 7/8 s. 89-  szczegóły 
artykuł: Michałowski Krzysztof: Kartki z kalendarza (1-3). Akant 2000 nr 6 s. 13, nr 7 s. 15, nr 8 s. 12 (omówienie zawartości numerów pisma: z 1935 nr 4, z 1936 nr z VIII, 193...) szczegóły 
artykuł: Urbanowski Maciej: "Prosto z mostu". Arka 1993 nr 47 s. 105-120  szczegóły 
338.odwołanie: Przedszkole (1933-1939). x  szczegóły 
artykuł: Hellwig Jan: "Przedszkole" - czasopismo ruchu wychowania przedszkolnego w okresie międzywojennym. Przegląd Historyczno-Oświatowy 1990 nr 1 s. 96-104  szczegóły 
339.odwołanie: Przegląd Bydgoski (1933-1938). x  szczegóły 
artykuł: Maciaczyk Kamila: Społeczny ruch naukowy w Bydgoszczy w okresie międzywojennym. Kronika Bydgoska 1997 t. 18 (1996) s. 98-103 (m.in. nt. czasopisma regionalnego Przegląd Bydgoski (1933-1938)...) szczegóły 
340.odwołanie: Przegląd Islamski (1930-1931, 1934-1937). x  szczegóły 
artykuł: Kołodziejczyk Arkadiusz: Z życia muzułmanów warszawskich w latach 1918-1939. x 1997 ([w ks.:] Rozprawy i studia z dziejów Tatarów litewsko-polskich i islam...) szczegóły 
artykuł: Milczarek Sylwester: Przegląd Islamski (Prasa muzułmańsko-tatarska w Polsce cz. II). Rocznik Tatarów Polskich = [The Polish Tatars Yearly] 1994 [t.] 2 s. 248-254 (omówienie zawartości...) szczegóły 
341.odwołanie: Przegląd Katolicki (Warszawa, 1841-1939). x  szczegóły 
artykuł: Adamski Franciszek: The Jewish question in Polish religious periodicals in the Second Republic: The case of the "Przegląd Katolicki". Polin 1994 t. 8 s. 129-145  szczegóły 
342.odwołanie: Przegląd Lwowski (Lwów, 1871-1883). x  szczegóły 
artykuł: Mazan Bogdan: "Przegląd Lwowski" o sprawie poskiej w konflikcie wschodnim (1875-1878). Prace Polonistyczne 1992 seria 46 (1990) s. 131-158  szczegóły 
343.odwołanie: Przegląd Powszechny (Kraków, Warszawa, 1884-1939). x  szczegóły 
książka: Jagiełło Michał: Trwałość i zmiana. Szkice o "Przeglądzie Powszechnym" 1884-1918. 1993  szczegóły 
recenzja: Jeżewski Daniel: Katolicyzm przełomu wieków. Nowe Książki 1994 nr 5 s. 44  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Pytania wciąż aktualne (Szkice o "Przeglądzie Powszechnym"). Rzeczpospolita 1993 nr 290 s. 4  szczegóły 
recenzja: Sieniawski Krzysztof: Rozpoznanie złóż. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 6 s. 21  szczegóły 
recenzja: (sz): Michał Jagiełło o trwałości i zmianie. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 230 s. 4 (nota...) szczegóły 
artykuł: Tomaszewski Jerzy: Polin 1999 t. 12 s. 347-349 ([rec. ks.:] Ute Caumanns: Die polnischen Jesuiten, der "Przegląd Powsz...) szczegóły 
artykuł: Zieliński Zygmunt: Kwartalnik Historyczny 1998 nr 2 s. 151-156 ([rec. ks.:] Ute Caumanns: Die polnischen Jesuiten, der "Przegląd Powsz...) szczegóły 
344.odwołanie: Przegląd Poznański (Poznań, 1845-1865). x  szczegóły 
książka: Błachnio Jan Ryszard: System filozofii katolickiej "Przeglądu Poznańskiego". 2001  szczegóły 
recenzja: Pietrowicz Joanna: System filozofii katolickiej "Przeglądu Poznańskiego". Kronika Wielkopolski 2003 nr 1 s. 121-123  szczegóły 
345.odwołanie: Przegląd Społeczny (Lwów, 1927-1939). x  szczegóły 
artykuł: Łapot Mirosław: "Nowe wychowanie" na łamach lwowskiego "Przeglądu Społecznego" (1927-1939). Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Pedagogika 2003 z. 12 s. 77-86  szczegóły 
346.odwołanie: Przegląd Tygodniowy (Warszawa, 1866-1903). x  szczegóły 
artykuł: Goniszewski Maciej: Kwestia społeczeństwa żydowskiego w "Przeglądzie Tygodniowym" w latach 1871-1887. Morze Zjawisk 1998 [nr] 1 s. 65-  szczegóły 
artykuł: Iwańska Marzena: "Przegląd Tygodniowy" na temat kwestii żydowskiej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 2003 z. 76 s. 5-29  szczegóły 
artykuł: Mazan Bogdan: Środowisko "Przeglądu Tygodniowego" wobec ideologicznego i militarnego udziału Rosji w konflikcie bałkańskim (1875-1878). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria 1991 z. 31 s. 75-87  szczegóły 
artykuł: Rakowski Mieczysław F.: Wyzwanie. Trybuna 1995 nr 6 s. 6 (fel., nt. reaktywacji pisma...) szczegóły 
347.odwołanie: Przegląd Wielkopolski Historyczny i Literacki (Poznań, 1867-1869). x  szczegóły 
artykuł: Marciniak Ryszard: "Przegląd Wielkopolski" Emila Kierskiego z lat 1867-1869. Przegląd Wielkopolski 1994 nr 3/4 s. 42-47  szczegóły 
348.odwołanie: Przegląd Wileński (Wilno, 1912-1938). x  szczegóły 
artykuł: Sawicki Jan: "Przegląd Wileński" w latach 1911-1915. Część I. Zapiski Historyczne 1994 z. 4 s. 41-56  szczegóły 
artykuł: Sawicki Jan: "Przegląd Wileński" w latach 1911-1915. Zapiski Historyczne 1995 z. 1 s. 39-62  szczegóły 
349.odwołanie: Przemyślanin (Przemyśl, 1881). x  szczegóły 
artykuł: Sokół Zofia: "Przemyślanin" - czasopismo społeczno-ekonomiczne (styczeń-maj 1881). Życie Przemyskie 1989 nr 27 s. 2 (omówienie...) szczegóły 
350.odwołanie: Przewodnik Antykwarski (Warszawa, 1910-1911). x  szczegóły 
artykuł: Kempa Andrzej: Pierwsze w Polsce czasopismo dla bibliofilów. W kręgu książki 1989 nr 12 s. 7-18  szczegóły 
351.odwołanie: Przewodnik Katolicki (Poznań, od 1895). x  szczegóły 
artykuł: Jędraszewski Marek: Polski spór o koncepcję wolności (SŁOWO rozmawia z ks. dr. hab. Markiem Jędraszewskim red. naczelnym "Przewodnika Katolickiego). Słowo Powszechne 1992 nr 8 z 21/23 II s. 1, 13 (rozm. Romana Brzezińska...) szczegóły 
artykuł: Koprowski Marek: Prasowy "król czynu" (O życiu i twórczości ks. J. Kłosa). Życie Katolickie 1989 nr 10 s. 55-63 (dot. wyd. pisma...) szczegóły 
artykuł: Macała Jarosław: "Przewodnik Katolicki" wobec hitleryzmu 1930-1933. Przegląd Zachodniopomorski 1996 z. 4 (1995) s. 61-74  szczegóły 
352.odwołanie: Przyjaciel Chłopów (Szczecin, 1850-1851). x  szczegóły 
artykuł: Gzella Grażyna: "Przyjaciel Chłopów" - prasowe dziecko pruskiej propagandy w Wielkim Księstwie Poznańskim (1850-1851). Studia o Bibliotekach i Zbiorach Polskich = Studien zu Polnischen Bibliotheken und Bestaenden 1994 t. 6 s. 81-92  szczegóły 
353.odwołanie: Przyjaciel Dzieci (Pelplin, 1866-1867). x nr s.  szczegóły 
artykuł: Mrozek Zdzisław: Pelpliński "Przyjaciel Dzieci". Inspiracje wydawnicze Józefa Chociszewskiego. Kociewski Magazyn Regionalny 2003 nr 4 s. 12-13 (geneza i profil pisma oraz sylwetka jego wydawcy...) szczegóły 
354.odwołanie: Przyjaciel Dzieci (Warszawa, 1789-1792). x  szczegóły 
artykuł: Łaszewska-Radwańska Beata: "Przyjaciel Dzieci" Christiana Feliksa Weissego. Zagadnienia autorstwa, przekładu i wydania polskiego z lat 1789-1792. Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo 1998 nr 21 (2053) s. 131-146  szczegóły 
355.odwołanie: Przyjaciel Ludu (Leszno, 1834-1849). x  szczegóły 
artykuł: Długosz Kazimierz: Nazwy własne i ch formy pochodne w "Przyjacielu Ludu". Slavia Occidentalis 1991 t. 46/47 (1989/1990) s. 59-69  szczegóły 
artykuł: Górska Aleksandra: Leszczyński "Przyjaciel Ludu" 1834-1849. Przyjaciel Ludu 2001 z. 1 s. 5-9  szczegóły 
artykuł: Żalik Anna: "Przyjaciel Ludu" 1946. Przyjaciel Ludu 1995 z. 5/6 (1994) s. 34-36 (nt. próby kontynuacji czasopisma w 1946 (ukazały się tylko 4 numery)...) szczegóły 
artykuł: Żalik Anna: Redaktorzy "Przyjaciela Ludu" i ich wpływ na kierunki zainteresowań czasopisma. Grabonoskie Zapiski Regionalne 1996 t. 6 s. 77-92 (obszernie nt. obecności literatury na łamach czasopisma...) szczegóły 
356.odwołanie: Przyjaciel Ludu Łeckiego (Ełk, 1842-1845). x  szczegóły 
357.odwołanie: Przyszłość (Kazań, 1918). x  szczegóły 
artykuł: Subaev N.A.: Pol'skij zhurnal v Tatarii kak istochnik izuchenija kul'turnoj zhizni pol'skogo naselenija. Sovetskoe Slavjanovedenie 1989 nr 2 100-102  szczegóły 
358.odwołanie: Robotnik (Warszawa, 1894-1939). x  szczegóły 
artykuł: Przyczynek do dziejów "Robotnika" - centralnego dziennika Polskiej Partii Socjalistycznej. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1989 nr 1 s. 115-127 (publikacja dokumentów z lat 1921-22 dot. działalności pisma...) szczegóły 
nawiązanie: Cichocka Agata: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1989 nr 4 s. 139-140  szczegóły 
nawiązanie: Długajczyk Edward: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1989 nr 4 s. 139  szczegóły 
artykuł: Sioma Marek: Zajścia chłopskie w Małopolsce w 1937 roku w świetle "Robotnika". Zeszyty Naukowe Puławskiej Szkoły Wyższej 2000 z. 1 s. 93-105  szczegóły 
359.odwołanie: Rocznik (Piotrków Trybunalski, 1871-1873, 1876). x  szczegóły 
artykuł: Bruska Danuta: "Rocznik" piotrkowski (1871-1873, 1876) - szkic monograficzny. Studia Słowianoznawcze 2003 t. 4 s. 199-218  szczegóły 
360.odwołanie: Rocznik Tatarski (Wilno [Zamość, Warszawa], 1932-1938). x  szczegóły 
artykuł: Szyszka Bogdan: Rocznik Tatarski. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 1 s. 56-57 (omówienie profilu pisma i zawartości t. 2. z 1935 r. wydanego w Zamośc...) szczegóły 
361.odwołanie: Rocznik Towarzystwa Historyczno-Literackiego (Paryż). x  szczegóły 
artykuł: Kalembka Sławomir: Z dziejów czasopiśmiennictwa naukowego emigracji popowstaniowych - "Rocznik Towarzystwa Historyczno-Literackiego" w Paryżu. x 1997 ([w ks.:] Sławomir Kalembka: O naszą i waszą wolność. Studia z dziejów ...) szczegóły 
362.odwołanie: Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. x  szczegóły 
artykuł: Roczniki Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Bibliografia zawartości (1908-1952). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1998 r. 60 (1997) s. 10-34  szczegóły 
363.odwołanie: Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego (Poznań, 1860-1928). x  szczegóły 
artykuł: Korczyńska-Derkacz Małgorzata: Informacja o nauce w "Roczniku Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego" (1860-1928). Roczniki Biblioteczne 1991 r. 34 (1990) z. 1/2 s. 165-182  szczegóły 
364.odwołanie: Rocznik Wołyński (Równe 1930-1938). x  szczegóły 
artykuł: Danilewicz Zielińska Maria: Przeoczony (Wspomnienie o Jakubie Hoffmanie i "Roczniku Wołyńskim"). Zeszyty Historyczne [Paryż] 1996 z. 117 s. 141-144 (sylwetka założyciela i jedynego redaktora "Rocznika Wołyńskiego - Jaku...) szczegóły 
365.odwołanie: Roczniki Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk (1802-1831). x  szczegóły 
artykuł: Korczyńska-Derkacz Małgorzata: "Roczniki Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk" (1802-1831) źródłem informacji o nauce. Acta Universitatis Wratislaviensis. Bibliotekoznawstwo 2000 nr 23 (2290) s. 111-125 (m.in. o typach informacji zamieszczanych cyklicznie w "Rocznikach"...) szczegóły 
artykuł: Roczniki Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2001 r. 62[63] (2000) s. 26-39 (spis treści roczników 1-21 za lata 1802-1830...) szczegóły 
artykuł: Zamojska Dorota: Ile było tomów "Roczników Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk"?. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 2001 r. 62[63] (2000) s. 40-41  szczegóły 
366.odwołanie: Rok Wiejski (Gniezno 1860, Ostrów 1862). x  szczegóły 
artykuł: Gzella Grażyna: "Rok Wiejski" - E. Bojanowskiego pismo dla ludu. Przegląd Powszechny 1992 nr 2 s. 232-245  szczegóły 
367.odwołanie: Rozrywki dla Dzieci (Warszawa, 1824-1828). x  szczegóły 
artykuł: Gawlik Stanisław: Wartości ideowo-wychowawcze "Rozrywek dla dzieci" Klementyny Tańskiej-Hoffmanowej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Pedagogika 1995 z. 32 s. 109-117  szczegóły 
artykuł: Zawistowska Irena: "Rozrywki dla Dzieci" - Klementyny Tańskiej. Poradnik Bibliotekarza 1992 nr 3 s. 32-35  szczegóły 
368.odwołanie: Rozwój (Łódź, 1897-1915). x  szczegóły 
artykuł: Konieczna Jadwiga: Udział dziennika "Rozwój" w kształtowaniu kultury książki w Łodzi na przełomie XIX i XX wieku. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 1995 z. 6 s. 97-113  szczegóły 
369.odwołanie: Ruch Literacki (Lwów, 1874-1878). x  szczegóły 
artykuł: Bujak Jan: "Ruch" i "Tydzień" - dwa lwowskie periodyki lat siedemdziesiątych XIX wieku. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1993 z. 7 (155) s. 81-95 (nt. czasopism i Tydzień Literacki, Artystyc...) szczegóły 
370.odwołanie: Rusałka (Wilno, 1838-1842). x  szczegóły 
artykuł: Rudziewicz Irena: Problematyka słowiańska na łamach pisma "Rusałka" (1838-1842). Acta Polono-Ruthenica 1996 [t.] 1 s. 437-443  szczegóły 
371.odwołanie: Sandomierzanin (1912-1914). x  szczegóły 
artykuł: Kamocki Janusz: Witold Saryusz Kamocki (1869-1935). Sandomierzanin 2000 nr 4 s. 6-7 (wspomnienie o redaktorze Sandomierzanina z lat 1912-1914; z fot...) szczegóły 
372.odwołanie: Sławianin (Paryż, 1841-1843). x  szczegóły 
artykuł: Pręcikowski Leszek Sławomir: "Sławianin" (1841-1843) - zapomniane czasopismo słowiańskie. Slavia Orientalis 1997 nr 1 s. 121-133 (omówienie profilu i zawartości pisma...) szczegóły 
373.odwołanie: Słowo Pomorskie (1920-1939). x  szczegóły 
artykuł: Pepliński Wiktor: Kaszubszczyzna i problemy pomorsko-kaszubskie na łamach "Mestwina" - dodatku naukowo-literackiego "Słowa Pomorskiego" - w okresie redaktorstwa Jana Karnowskiego. Rocznik Gdański 2000 t. 60 z. 2 s. 91-98  szczegóły 
374.odwołanie: Słowo (Wilno, 1922-1939). x  szczegóły 
artykuł: Budziński Witold: Między Zamkową a Rudnickim. Podróże i Marzenia 1992 nr z 23/24 V s. 6 (także o wspólpracy Stanisława Mackiewicza Cata...) szczegóły 
artykuł: Czapiewski Edward: "Słowo" wileńskie wobec problemu porozumienia polsko-niemieckiego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1990 nr 74 (1100) s. 237-245  szczegóły 
375.odwołanie: Sobótka (Poznań, 1869-1871). x  szczegóły 
książka: Sobótka. Tygodnik beletrystyczny ilustrowany 1869-1871. 1999  szczegóły 
376.odwołanie: Staszyc (Poznań, 1889). x  szczegóły 
artykuł: Przegląd Wielkopolski 2002 nr 1 s. 35 (faksymile winiety 3 nru tygodnika...) szczegóły 
artykuł: Skoczylas Janusz: Recepcja działalności Stanisława Staszica w niektórych publikacjach w Wielkim Księstwie Poznańskim. Zeszyty Staszicowskie 1998 z. 1 s. 69-81 (charakterystyka tygodnika ukazującego się od 5 I do 8 VI 1889 pod red....) szczegóły 
377.odwołanie: Ster (Warszawa, 1907-1914). x  szczegóły 
artykuł: Dormus Katarzyna: Warszawski "Ster" (1907-1914) i jego program wychowawczy. Rozprawy z Dziejów Oświaty 2000 t. 40 s. 87-110  szczegóły 
378.odwołanie: Sygnały (Lwów, 1933-1939). x  szczegóły 
artykuł: Stec Agnieszka: Literatura ukraińska na łamach "Sygnałów". Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2001 z. 11/12 s. 447-470 (zawiera bibliografię literatury ukraińskiej na łamach "Sygnałów" w lat...) szczegóły 
379.odwołanie: Szczutek (Lwów, 1869-1896). x  szczegóły 
artykuł: Janota Wojciech: Glossy górnośląskie. Śląsk 2001 nr 5 s. 81 (tematyka związków lwowsko-śląskich; m.in. w wierszach i rysunkach druk...) szczegóły 
artykuł: Skorupa Ewa: Obraz Galicji w satyrze politycznej lwowskiego "Szczutka". Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1989 nr 3 s. 5-42  szczegóły 
380.odwołanie: Szkoła i Nauczyciel (Łódź, 1924-1928). x  szczegóły 
artykuł: Brożyński Tadeusz: Nowatorstwo pedagogiczne na łamach miesięcznika "Szkoła i Nauczyciel". Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica et Psychologica 1989 z. 24 s. 71-83  szczegóły 
381.odwołanie: Śpiewak Śląski (1920-1948). x  szczegóły 
artykuł: Wójcik Andrzej: Folklor muzyczny w śląskim czasopiśmie "Śpiewak" (Charakterystyka ogólna). Rocznik Katowicki 1989 t. 14 (1988) s. 67-82 (monogr., dot. pieśni ludowych...) szczegóły 
382.odwołanie: Środy Literackie (Wilno, 1935-1937). x  szczegóły 
artykuł: Spis treści kwartalnika "Środy Literackie". Krasnogruda 1993 nr 1 s. 131-132 (od nru 1 (maj 1935) do nru 7 (czerwiec) 1937...) szczegóły 
383.odwołanie: Świat Słowiański (Kraków, 1905-1914). x  szczegóły 
artykuł: Jaszczuk Andrzej: "Świat Słowiański" Feliksa Konecznego. Myśl Polska 1995 nr 18 s. 6  szczegóły 
384.odwołanie: Światło (Bytom, 1887-1901). x  szczegóły 
artykuł: Wójcik Mirosław: Znaczenie górnośląskiego czasopisma ilustrowanego "Światło" w krzewieniu kultury, oświaty i tradycji narodowych w latach 1887-1901. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1989 nr 1071 s. 118-138  szczegóły 
385.odwołanie: Świt (od 1915). x  szczegóły 
artykuł: Michalska Ilona: Gdy zaświtała jutrznia lepszej przyszłości... Miesięcznik Prowincjonalny 2003 nr 9/10 s. 33-36 (m.in. nt. literackiej zawartości czasopisma...) szczegóły 
386.odwołanie: Świt (Warszawa, 1884-1887). x  szczegóły 
artykuł: Dzierżanowska Dorota: Porządne towarzystwo w niefortunnym cechu literatek. Życie 1999 nr 295 s. 20-21 (dot. historii pisma...) szczegóły 
387.odwołanie: Teka Zamojska (Zamość, 1919-1921, 1938-1939). x  szczegóły 
artykuł: Szyszka Bogdan: "Teka Zamojska" z perspektywy 70 lat. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1989 nr 4 s. 8  szczegóły 
388.odwołanie: Tęcza (Poznań, 1927-1939). x  szczegóły 
artykuł: Kristanova Evelina: Ilustrowany tygodnik społeczno-kulturalny i literacki "Tęcza" (1927-1931). Wprowadzenie do monografii. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2003 z. 11(2002) s. 115-126  szczegóły 
artykuł: Modrzejewski Józef: Nad zeszytami "Tęczy". Kronika Miasta Poznania 1992 nr 3/4 s. 326-329 (wspomn. byłego współpracownika czasopisma...) szczegóły 
389.odwołanie: Thornische Historische Nachrichten und Anzeigen (Toruń 1787-1791). x  szczegóły 
artykuł: Głodowska Ewa: "Thornische Historische Nachrichten..." (1787-1791) jako źródło wiedzy o Toruniu i jego mieszkańcach. Rocznik Toruński 1994 t. 22 s. 269-286  szczegóły 
390.odwołanie: Trzeci Maj (Paryż, 1839-1848). x  szczegóły 
artykuł: Wierzbicka Maria: Myśl historyczna pisma "Trzeci Maj" (1839-1848). Przegląd Historyczny 1991 t. 82 z. 3/4 s. 411-426  szczegóły 
omówienie: (AS): Acta Poloniae Historica 1993 t. 68 s. 170-171 (not....) szczegóły 
391.odwołanie: Tydzień Literacki, Artystyczny, Naukowy i Społeczny (Lwów, 1874-1881). x  szczegóły 
artykuł: Bujak Jan: "Ruch" i "Tydzień" - dwa lwowskie periodyki lat siedemdziesiątych XIX wieku. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1993 z. 7 (155) s. 81-95 (nt. czasopism i Tydzień Literacki, Artystyc...) szczegóły 
392.odwołanie: Tydzień (Lwów, 1874-1881). x  szczegóły 
artykuł: Bujak Jan: Redakcja i administracja "Tygodnia" (1 X 1874 - 31 XII 1881). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1990 z. 5 (135) s. 75-89  szczegóły 
393.odwołanie: Tydzień (Lwów, 1893-1906). x  szczegóły 
artykuł: Bujak Jan: "Tydzień" (1893-1906). Zeszyty Prasoznawcze 1989 nr 2 s. 63-70  szczegóły 
artykuł: Toczek Alfred: Problematyka historyczna w literacko-naukowych dodatkach Kuriera Lwowskiego - Tydzień (1893-1906) i Na ziemi naszej (1909-1911). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 45 (2001) z. 1 s. 80-81 (streszczenie referatu...) szczegóły 
394.odwołanie: Tygodnik Cieszyński (Cieszyn, 1848-1951). x  szczegóły 
artykuł: Wronicz Jadwiga: O słownictwie "Tygodnika Cieszyńskiego" i "Gwiazdki Cieszyńskiej". x 1991 ([W ks. zb.:] Stan i potrzeby badań ślązkoznawczych nad językiem, piśmi...) szczegóły 
395.odwołanie: Tygodnik Emigracji Polskiej (Paryż, 1834-1837). x  szczegóły 
396.odwołanie: Tygodnik Ilustrowany (Warszawa, 1859-1939). x  szczegóły 
artykuł: Dygat Stanisław: "Tygodnik Ilustrowany". Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 120 s. 5  szczegóły 
artykuł: Hendzel Władysław: Echa setnej rocznicy urodzin Juliusza Słowackiego w "Tygodniku Ilustrowanym". Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1991 z. 30 s. 77-83  szczegóły 
artykuł: Hendzel Władysław: Literatura obca na łamach "Tygodnika Ilustrowanego" (1898-1908). Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1990 z. 28 s. 77-88  szczegóły 
397.odwołanie: Tygodnik Polski (Tyflis, 1918). x  szczegóły 
artykuł: Woźniak Andrzej: Jeszcze o "Tygodniku Polskim" - i tyfliskiej Polonii. Etnografia Polska 1994 t. 38 z. 1/2 s. 107-112 (rys historyczny...) szczegóły 
artykuł: Woźniak Andrzej: "Tygodnik Polski" - czasopismo tyfliskiej Polonii. Etnografia Polska 1991 t. 35 z. 1 s. 153-170 (rys historyczny...) szczegóły 
artykuł: Woźniak Andrzej: "Tygodnik Polski" - nieznana karta z dziejów tyfliskiej polonii. Pro Georgia 1991 [z.] 1 s. 29-31 (omów....) szczegóły 
398.odwołanie: Tygodnik Polski (Pszczyna, 1845-1846). x  szczegóły 
książka: Stańczyk Tomasz: Christian Schemmel. Burmistrz pszczyński i dziennikarz. 1995 (o tygodniku i wydawcy...) szczegóły 
399.odwołanie: Tygodnik Szamotulski (1849). x  szczegóły 
artykuł: Gzella Grażyna: "Tygodnik Szamotulski" (1849) - wielkopolskie "pismo dla ludu". Studia o Bibliotekach i Zbiorach Polskich = Studien zu Polnischen Bibliotheken und Bestaenden 1997 t. 7 s. 67-74  szczegóły 
400.odwołanie: Tygodnik Wiejski (Wadowice, 1848). x  szczegóły 
artykuł: Buś Andrzej: Nadskawie 1989 z. 7/8 s. 22-23  szczegóły 
401.odwołanie: Tygodnik Wileński (1815-1822). x  szczegóły 
artykuł: Czernianin Halina: Ogłoszenia wydawnicze i księgarskie w "Tygodniku Wileńskim" 1815-1822. Roczniki Biblioteczne 1999 r. 43 s. 17-31 (ogłoszenia dotyczyły wydawanych dzieł literackich...) szczegóły 
artykuł: Kozłowska Mirosława: W kręgu tradycji i współczesności Wilna. O "Tygodniku Wileńskim" Witolda Hulewicza. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 2000 nr 12 (296) s. 123-148  szczegóły 
artykuł: Tierling Ewa: O "Tygodniku Wileńskim" w latach 1910-1911. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 2000 nr 12 (296) s. 109-121  szczegóły 
402.odwołanie: Tymczasowa Gazeta Mińska (Mińsk, 1812). x  szczegóły 
artykuł: Wołoszyński Ryszard W.: "Tymczasowa Gazeta Mińska" i jej redaktor (Zapomniany epizod dziennikarski wojny 1812 roku). Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1993 nr 1 s. 5-16  szczegóły 
403.odwołanie: Verbum (Warszawa, 1934-1939). x  szczegóły 
artykuł: Chrzanowski Włodzimierz J.: "Verbum" - w służbie katolicyzmu dynamicznego. Inspiracje [Pismo Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"] 1999 nr 6 s. 51-52  szczegóły 
artykuł: Winowska Janina: Maria Winowska i "Verbum". Tygodnik Powszechny 1993 nr 38 s. 2 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Bartnik Benedykta: Kwartalnik "Verbum" i Maria Winowska. Tygodnik Powszechny 1993 nr 47 s. 2  szczegóły 
404.odwołanie: Votum Separatum (Petersburg, 1908). x  szczegóły 
artykuł: Gzella Jacek: Krytyka idei neosłowiańskiej na łamach petersburskiego czasopisma "Votum Separatum" (rok 1908). Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 1996 z. 1 (306) s. 169-181  szczegóły 
405.odwołanie: W słońcu (Warszawa, 1916-1927). x  szczegóły 
artykuł: Kulesza Joanna: "W Słońcu" jako pismo literackie. Młoda Polonistyka 1997 nr 1 s. 83-89  szczegóły 
406.odwołanie: Wędrowiec (Warszawa, 1863-1906). x  szczegóły 
artykuł: Piasecki Zdzisław: Początki działalności literackiej Stanisława Witkiewicza w "Wędrowcu" Artura Gruszeckiego. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1991 z. 30 s. 45-64  szczegóły 
407.odwołanie: Wiadomości Brukowe (Wilno, 1816-1822). x  szczegóły 
artykuł: Białoskórska Mirosława: Charakterystyka regionalizmów leksykalnych w "Wiadomościach Brukowych". Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1991 nr 3 (67) s. 111-139  szczegóły 
artykuł: Białoskórska Mirosława: Innowacje leksykalne w "Wiadomościach Brukowych". Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Gdański. Filologia Polska. Prace Językoznawcze 1994 nr 17/18 (1993) s. 55-60  szczegóły 
artykuł: Białoskórska Mirosława: Regionalizmy leksykalne w "Wiadomościach Brukowych". Studia nad Polszczyzną Kresową 1994 t. 7 s. 203-211  szczegóły 
408.odwołanie: Wiadomości Historyczno-Dydaktyczne. x  szczegóły 
artykuł: Łuckiewicz Dorota: "Wiadomości Historyczno-Dydaktyczne" na tle innych pism dydaktycznych okresu międzywojennego w Polsce. Bibliotekarz Podlaski 2002 nr 5 s. 139-143  szczegóły 
409.odwołanie: Wiadomości Literackie (Warszawa, 1924-1939). x  szczegóły 
książka: "Wiadomości Literackie" 1934-1939. Bibliografia zawartości.  szczegóły 
artykuł: Gawin Magda: "Wpadnij do Mieszczańskiej". O konflikcie między socjalistami a "Wiadomościami Literackimi" w latach trzydziestych. Res Publica Nowa 2000 nr 1/2 s. 38-43  szczegóły 
artykuł: Michałowski Krzysztof: Kartki z kalendarza. Akant 2000 nr 11 s. 21, nr 12 s. 5 (omówienie zawartości nrów z X 1924, nr z XI 1925, nr z 13 XII 1925...) szczegóły 
artykuł: Muszkowski Krzysztof: Wspomnienie przyjaźni i współpracy. W trzydziestą rocznicę śmierci. Antoni Borman (1897-1968). Archiwum Emigracji 1998 z. 1 s. 213-216 (wspomnienie o redaktorze pisma; dot. także Wiadomości Literackich szczegóły 
artykuł: Opalska Magdalena: "Wiadomości Literackie" - dyskusje nad kwestią żydowską (1924-1939). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 10 s. 77-88  szczegóły 
artykuł: Zawiła-Niedźwiecka Urszula: Bez konkurencji. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 37 s. 10  szczegóły 
sprostowanie: Kotiuk Mieczysław: Żart Słonimskiego. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 40 s. 16 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: [Markiewicz Henryk] (hm): Camera obscura [z tego cyklu:] Pomieszanie z poplątaniem. Dekada Literacka 1995 nr 8 s. 2  szczegóły 
artykuł: Żylińska Agata: Od "beznadziei świata rosyjskiego" do "eksperymentu bez precedensu". Kultura rosyjska z perspektywy "Wiadomości Literackich" (1924-1939).. x 2003 ([w ks. zb.:] Polska w Rosji - Rosja w Polsce. Dialog kultur. Praca zbi...) szczegóły 
410.odwołanie: Wiadomości Różne Cudzoziemskie (Kraków, 1696-1705). x  szczegóły 
artykuł: Zawadzki Konrad: O reedycję staropolskiego czasopisma. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2000 nr 3 s. 45-48  szczegóły 
artykuł: Zawadzki Konrad: "Wiadmości różne Cudzoziemskie" 1696-1705. Rocznik Biblioteki Narodowej 2001 t. 33/34 s. 159-176  szczegóły 
411.odwołanie: Wiadomości Saratowskie (Saratów, 1917-). x  szczegóły 
artykuł: Dybciak Krzysztof: Pionier sowietologii. Plus Minus 1996 nr 16 s. 17 (nt. burzliwych losów pisma redagowanego przez Jana Parandowskiego...) szczegóły 
412.odwołanie: Wiadomości Warszawskie (Warszawa, 1765-1773). x  szczegóły 
artykuł: Nasiłowska Anna: O niewiernych sługach. Teksty Drugie 2003 nr 1 s. 4-6 (dot. ogłoszeń o zbiegłych służących na łamach czasopisma; art. wstępny...) szczegóły 
413.odwołanie: Wiadomości z Warszawy (Warszawa, 1696). x  szczegóły 
artykuł: Zawadzki Konrad: Dwie niezależne gazety "sejmowe" z 1696 i 1697. Rocznik Warszawski 1998 t. 27 s. 63-74  szczegóły 
414.odwołanie: Wiarus (Poznań, 1849-1850). x  szczegóły 
artykuł: Gzella Grażyna: "Wiarus" - pismo dla ludu księdza Prusinowskiego. Studia o Bibliotekach i Zbiorach Polskich = Studien zu Polnischen Bibliotheken und Bestaenden 1992 t. 4 s. 43-56  szczegóły 
415.odwołanie: Wielkopolanin (Poznań, 1848-1849). x  szczegóły 
artykuł: Gzella Grażyna: Węgierska rewolucja i powstanie 1848-1849 na łamach "Wielkopolanina". Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1992 nr 1 s. 59-69  szczegóły 
416.odwołanie: Wieś Ilustrowana (Warszawa, 1910-1914). x  szczegóły 
artykuł: Sieradzcy współpracownicy "Wsi Ilustrowanej". Siódma Prowincja 1995 nr 4 s. 44-45  szczegóły 
417.odwołanie: Wieści z Polski (Warszawa, 1928-1934). x  szczegóły 
artykuł: Plis Jerzy: "Wieści z Polski" (1928-1934). Pierwsze czasopismo dla wychodźstwa polskiego. Folia Bibliologica 1995 r. 40/41 (1992/1993) s. 69-74  szczegóły 
418.odwołanie: Wisła (Warszawa, 1887-1905). x  szczegóły 
artykuł: Rudziewicz Irena: Folklor i kultura białoruska na łamach pisma "Wisła". Kieleckie Studia Rusycystyczne 1998 t. 8 s. 15-24  szczegóły 
artykuł: Rudziewicz Irena: Tematyka mazursko-pruska na łamach pisma "Wisła". Borussia 1996 nr 13 s. 238-240  szczegóły 
419.odwołanie: Wsi - Jej Pieśni (Jasło 1933). x  szczegóły 
artykuł: Niewiadomski Donat: Z dziejów ludowego ruchu literackiego w kręgu "Wsi - Jej Pieśni". Studia Filologiczne 1999 nr 1 s. 49-76  szczegóły 
420.odwołanie: Wytrwaj! (Kowno, 1931-1932). x  szczegóły 
artykuł: Jackiewicz Mieczysław: "Wytrwaj!" - pismo młodzieży polskiej na Litwie. Znad Wilii 1993 nr 14 s. 6  szczegóły 
421.odwołanie: Zabawy Przyjemne i Pożyteczne (Warszawa, 1770-1777). x  szczegóły 
książka: Aleksandrowska Elżbieta: Zabawy Przyjemne i Pożyteczne. 1770-1777. Monografia bibliograficzna. 1999  szczegóły 
recenzja: Goliński Zbigniew: Wiek Oświecenia 2001 nr 17 s. 200-202  szczegóły 
recenzja: Kwiatkowska Agnieszka: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 263  szczegóły 
422.odwołanie: Zaranie (Warszawa, 1907-1915). x s.  szczegóły 
artykuł: Puciłowski Krzysztof: Działalność niepodległościowa ruchu Zaraniarskiego (1907-1915). Zeszyty Naukowe Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu w Białymstoku 2003 z. [1] s. 122-136 (nt. pisma i ruchu ludowego zgromadzonego wokół niego...) szczegóły 
423.odwołanie: Zet (Warszawa 1932-1939). x  szczegóły 
artykuł: Mysłek Wiesław: Idea słowiańska w ujęciu środowiska czasopisma "Zet". x 1999 ([W ks. zb.:] Tradycje duchowe Europy Środkowej i Wschodniej. Materiały...) szczegóły 
424.odwołanie: Ziemia Leszczyńska (Leszno, 1932-1938). x  szczegóły 
artykuł: Żalik Anna: Ziemia Leszczyńska (1932-1938). Leszczyńskie Zeszyty Muzealne 1989 nr 4 s. 3-12 (monografia...) szczegóły 
425.odwołanie: Znicz (od 1915). x  szczegóły 
artykuł: Michalska Ilona: A kość wcinał trzeci... Miesięcznik Prowincjonalny 2003 nr 11/12 s. 28-32 (m.in. nt. literackiej zawartości czasopisma...) szczegóły 
426.odwołanie: Zrzesz Kaszebsko (Gdynia, Kartuzy, 1933-1935, 1937-1939). x  szczegóły 
artykuł: Szymański Zbigniew: Wydawnictwa prasowe ruchu Zrzeszeńców na Kaszubach w latach 1930-1939. Zapiski Historyczne 1989 z. 2/3 s. 55-78  szczegóły 
artykuł: Szymikowski Dariusz: "Zrzesz Kaszebsko" a Aleksander Majkowski. Zsziwk 1995 nr 2 s. 22-23  szczegóły 
427.odwołanie: Zwiastun Ewangeliczny (Warszawa 1863-1866). x  szczegóły 
artykuł: Lewalski Krzysztof: "Zwiastun Ewangeliczny" - pismo Polaków-ewangelików w Królestwie Polskim wobec kwestii żydowskiej na przełomie XIX i XX wieku. Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 1999 nr 4 s. 33-40  szczegóły 
428.odwołanie: Zwiastun Górnośląski (1868-1871). x  szczegóły 
artykuł: Helik Jan: Katolik 1990 nr 32 s. 12  szczegóły 
429.odwołanie: Zwrot (Katowice, 1937-1939). x  szczegóły 
artykuł: Burzyński Jacek: Tygodnik "Zwrot" wobec polityki zagranicznej Niemiec (1937-1939). Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1989 nr 4 s. 599-609  szczegóły 
430.odwołanie: Żagary (Wilno, 1931-1934). x  szczegóły 
artykuł: Faron Bolesław: "Idące Wilno" O czasopiśmie i grupie poetyckiej Żagary. Ojczyzna Polszczyzna 1992 nr 2 s. 59-63 (w aneksie: (BF) właśc. Bolesław Faron: Noty o poetach Żagarów, s. 63-6...) szczegóły 
431.odwołanie: Żołnierz Polski (Warszawa, od 1919). x  szczegóły 
artykuł: Dymek Stanisław: Pierwszy ze sztafety. Żołnierz Polski 1989 14 18-9  szczegóły 
artykuł: Kaden-Bandrowski Juliusz: "Żołnierza Polskiego" zakładałem.... Żołnierz Polski 1989 nr 14 s. 19 (z portr., rys. L. Gotflieb...) szczegóły 
432.odwołanie: Życie (Kraków, 1897-1900). x  szczegóły 
artykuł: Zyga Aleksander: Literatura polska w "Życiu" pod redakcją Ludwika Szczepańskiego w stulecie ukazania się pisma. Rocznik Komisji Historycznoliterackiej 1997 t. 31/32 (1994/1995) s. 107-123  szczegóły 
433.odwołanie: Życie Szkoły (Warszawa, 1927-1939). x  szczegóły 
artykuł: Kwiek Tadeusz: x 1989 ([W ks. zb.:] Smolna 30. Gimnazjum im. J. Zamoyskiego. Warszawa 1989 s....) szczegóły 
434.odwołanie: Życie (Warszawa, 1887-1891). x  szczegóły 
artykuł: Legutko Grażyna: Modernistyczny charakter "Życia" za czasów redakcji Miriama (na przykładzie recepcji literatury francuskiej). Kieleckie Studia Filologiczne 1997 t. 11 s. 37-59  szczegóły 
artykuł: Obrączka Piotr: Literatura niemiecka na łamach warszawskiego "Życia" (1887-1891). Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1991 z. 30 s. 65-76  szczegóły 
artykuł: Wierszyłowska Beata: Literatura angielska na łamach warszawskiego "Życia" (1887-1891). Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Opolski. Filologia Polska 1997 [z.] 38 s. 87-98  szczegóły 
artykuł: Wierszyłowska Beata: Literatura czeska na łamach warszawskiego "Życia" (1887-1891). Studia Slawistyczne Opolsko-Ostrawskie = Studia Slavica 1995 nr 2 s. 125-131  szczegóły 
artykuł: Wierszyłowska Beata: Literatury słowiańskie na łamach warszawskiego "Życia" (1887-1891). Studia Slawistyczne Opolsko-Ostrawskie = Studia Slavica 1996 [nr] 3 s. 189-203  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
435.impreza: "Czasopisma dla dzieci i młodzieży 1824-1939" - wystawa (1996).  szczegóły 
artykuł: Glogier Marek: Krakowskie wystawy czasopism dawnych i nowych. Zeszyty Prasoznawcze 1996 nr 3/4 s. 197-199 (spraw....) szczegóły 
436.impreza: "Czasopiśmiennictwo na Śląsku Cieszyńskim w latach 1848-1998" - wystawa (1998).  szczegóły 
artykuł: Szymeczek Józef: 150-lecie prasy cieszyńskiej. Głos Ludu 1998 nr 142 s. 1-2 (sprawozdanie...) szczegóły 
437.impreza: "Czasopiśmiennictwo Śląska Cieszyńskiego w latach 1848-1920" - wystawa (1997).  szczegóły 
artykuł: (kor): Śląskie czasopisma. Głos Ludu 1997 nr 33 s. 5  szczegóły 
438.impreza: "Druki i drukarnie Polski prowincjonalnej. 400 lat drukarstwa kaliskiego" - konferencja naukowa (2003).  szczegóły 
artykuł: Łaskarzewska Hanna: Cztery wieki drukarstwa kaliskiego. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2003 nr 4 s. 40-42 (sprawozdanie z konferencji...) szczegóły 
artykuł: Miluśka Jadwiga: Czterysta lat drukarstwa kaliskiego. Rocznik Kaliski 2003 t. 29 s. 263-269 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Wiadomości. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2003 nr 3 s. 58-59 (m.in. nota nt. przebiegu konferencji; oprac. Helena Kamińska...) szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 3 X s. 11 (nota; oprac. Ewa Kara...) szczegóły 
439.impreza: "Kalendarz Poznański na Rok Pański" - wystawa kalendarzy wydanych w Poznaniu w l. 1653-1939 (1997).  szczegóły 
artykuł: Jazdon Artur: Kalendarz Poznański na rok Pański (Wystawa w Bibliotece Uniwersyteckiej). Życie Uniwersyteckie 1998 nr 1 s. 10-11  szczegóły 
440.impreza: "Kraków-Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX wieku" - ogólnopolska konferencja naukowa (2001). (obrady m.in. w sekcjach dotyczących problemów czasopiśmiennictwa, a ta...) szczegóły 
artykuł: Grzeszczuk Michał W.: "Kraków-Lwów: książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX w." VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Konspekt 2002 nr 9 (2001/2002) s. 53-54 (sprawozdanie...) szczegóły 
441.impreza: "Książki, czasopisma, biblioteki Krakowa i Lwowa w XIX i XX wieku" - konferencja naukowa (1991).  szczegóły 
artykuł: Glogier Marek: Prasa galicyjska XIX i XX w.. Zeszyty Prasoznawcze 1991 nr 3/4 s. 215-218  szczegóły 
artykuł: Sokół Zofia: "Książki, czasopisma, biblioteki Krakowa i Lwowa w XIX i XX wieku" - konferencja naukowa Kraków 28-29 listopada 1991 r.. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1993 nr 1 s. 121-122  szczegóły 
artykuł: Sokół Zofia: Studia Historyczne 1993 z. 4 s. 545-547  szczegóły 
442.impreza: "Książki, czasopisma, biblioteki Krakowa i Lwowa XIX i XX w. - ogólnopolska konferencja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Aleksiewicz Anna: Roczniki Biblioteczne 1998 r. 42 s. 185-186  szczegóły 
artykuł: Łukowski Stefan S.: O czasopismach kresowych w krakowskiej WSP. Cracovia Leopolis 1998 nr 1 s. 46-47  szczegóły 
443.impreza: "Książki, czasopisma, biblioteki Krakowa i Lwowa XIX i XX wieku" - konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Glogier Marek: Prasa Lwowa i Krakowa w XX wieku (Notatki z konferencji). Zeszyty Prasoznawcze 1995 nr 3/4 s. 176, 177  szczegóły 
444.impreza: "Książki, czasopisma, biblioteki Krakowa i Lwowa XIX i XX wieku" - ogólnopolska konferencja naukowa (2003).  szczegóły 
artykuł: Matras Wanda: Zagadnienia czasopiśmiennictwa na VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Książki, czasopisma, biblioteki Krakowa i Lwowa XIX i XX wieku". Zeszyty Prasoznawcze 2003 nr 3/4 s. 215-219 (spraw....) szczegóły 
445.impreza: "Książki, czasopisma, biblioteki Krakowa i Lwowa XIX-XX wieku" - ogólnopolska konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Aleksiewicz Anna: Roczniki Biblioteczne 2000 r. 44 s. 296-298 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Bańdo Adam: Książki, czasopisma, biblioteki Krakowa i Lwowa XIX-XX wieku. V Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Konspekt 1999 nr 1 s. 54-55 (sprawozdanie...) szczegóły 
446.impreza: "Oblicza prasy Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego w latach 1918-1939" - konferencja naukowa.  szczegóły 
artykuł: Bobrowska Marta, Kaczmarczyk Michał: O historii prasy. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 2003 nr 8 s. 20 (sprawozdanie...) szczegóły 
447.impreza: "Pisma końca wieku" - wystawa (1998).  szczegóły 
artykuł: Czarnik Jacek: Przegląd wydarzeń. Książka i Czytelnik 1998 nr 1/2 s. 66-67 (not....) szczegóły 
448.impreza: "Polskie czasopisma literackie 1822-1939" - wystawa (1989).  szczegóły 
artykuł: [Brzeźniak Marek] (mb): Trybuna Robotnicza 1989 nr 40 s. 5  szczegóły 
artykuł: Dziennik Zachodni 1989 nr 42 s. 7 (not. inf....) szczegóły 
artykuł: [Sośnierz Barbara] (BS): Wieczór 1989 nr 48 s. 7 (nota spraw....) szczegóły 
449.impreza: Powszechny Zjazd Historyków Polskich. Historia prasy (1989).  szczegóły 
artykuł: Ceglarska Dorota, Sokół Zofia: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1990 nr 3/4 s. 157-161  szczegóły 
artykuł: Grabowski Zbigniew: Zeszyty Prasoznawcze 1990 nr 1 s. 124-126 (omów....) szczegóły 
450.impreza: Prasa podlaska XIX-XX wieku - konferencja naukowa (2001).  szczegóły 
artykuł: Bajkowska Hanna: Prasa Podlaska. Podlaski Kwartalnik Kulturalny 2001 nr 1 s. 86 (nota spraw....) szczegóły 
451.impreza: "Prasa wielkopolska XIX i XX wieku" - ogólnopolska sesja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Załubski Jan: Dzieje prasy wielkopolskiej - temat na nowo odkryty?. Życie Uniwersyteckie 1995 nr 1/2 s. 20  szczegóły 
452.impreza: Sesja naukowa z okazji 200-lecia prasy polskiej na Śląsku (1989).  szczegóły 
artykuł: Ceglarska Dorota: 200 lat prasy polskiej na Śląsku. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1991 nr 1 s. 113-114  szczegóły 
artykuł: Hajduk-Nijakowska Janina: Trybuna Opolska 1989 nr 291 s. 4 ([spraw.]...) szczegóły 
artykuł: [Karkoszka Janusz] (fraza): Trybuna Robotnicza 1989 nr 291 s. 4 (spraw....) szczegóły 
453.impreza: Sesja popularnonaukowa poświęcona 100-leciu powstania "Gazety Gdańskiej" (1991).  szczegóły 
artykuł: 100 rocznica powstania "Gazety Gdańskiej" (1891-1991). Sprawozdania Gdańskiego Towarzystwa Naukowego 1992 t. 18 (1991) s. 160-161 (nota spraw. z wykazem wygłoszonych referatów...) szczegóły 
artykuł: Romanow Andrzej: Sesja popularnonaukowa poświęcona setnej rocznicy powstania "Gazety Gdańskiej" (1891-1991). Rocznik Gdański 1991 t. 51 z. 2 s. 235-236  szczegóły 
454.impreza: "[Sto pięćdziesiąt] 150 lat prasy polskiej na Śląsku Cieszyńskim" - seminarium (1998).  szczegóły 
artykuł: E.S.: [Sto pięćdziesiąt] 150 lat prasy polskiej na Śląsku Cieszyńskim. Zwrot 1998 nr 7 s. 75 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
artykuł: Kula Józef: Bez publiczności (Kogo interesuje historia naszego regionu?). Głos Ludu 1998 nr 59 s. 2 (list do redakcji...) szczegóły 
455.impreza: "[Sto pięćdziesiąt] 150 lat prasy polskiej na Śląsku Cieszyńskim" - wystawa (1998).  szczegóły 
artykuł: (r): Od "Tygodnika Cieszyńskiego" do... (150 lat prasy polskiej na Śląsku Cieszyńskim). Głos Ludu 1998 nr 58 s. 1 (omówienie...) szczegóły 
456.impreza: Sympozjum z okazji 110. rocznicy "Naprzodu".  szczegóły 
artykuł: Glogier Marek: Sympozjum z okazji 110. rocznicy "Naprzodu". Konspekt 2002 nr 11 s. 78-79  szczegóły 
457.impreza: "Wybrane zagadnienia z dziejów prasy warszawskiej" - sesja varsavianistyczna (1992).  szczegóły 
artykuł: J.M.: "Wybrane zagadnienia z dziejów prasy warszawskiej". Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1993 nr 1 s. 123 (nota...) szczegóły 
458.impreza: "Wybrane zagadnienia z dziejów prasy warszawskiej" - sesja varsavianistyczna (2003).  szczegóły 
artykuł: Łaskarzewska Hanna: Sesja varsavianistyczna. Przegląd Biblioteczny 2003 z. 3 s. 314 (nota spraw....) szczegóły 
459.impreza: "Z dziejów cenzury i prasy niezależnej XIX i XX w." - wystawa (1994).  szczegóły 
artykuł: Cenzura i prasa niezależna. Rzeczpospolita 1994 nr 281 s. 6 (not....) szczegóły 
460.impreza: "Z dziejów czasopism dziecięcych" - wystawa (1997).  szczegóły 
artykuł: Strony 1997 nr 3/4 s. 73 (nota...) szczegóły 
artykuł: Trzcielińska-Polus Aleksandra: Kalendarium. Kwiecień - czerwiec 1997 r.. Śląsk Opolski 1997 nr 3 s. 70 (not. o otwarciu wystawy 7 IV 1997...) szczegóły 
461.impreza: "Życie społeczno-kulturalne ośrodków lokalnych ziem polskich w dobie popowstaniowej 1864-1914" - sesja naukowa (1992).  szczegóły 
artykuł: Adamska Czerw Jolanta, Dzieniakowska Jolanta: Sprawozdanie z sesji naukowej "Życie społeczno-kulturalne ośrodków lokalnych ziem polskich w dobie popowstaniowej 1864-1914. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1993 nr 4 s. 135-137  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
462.artykuł: Abramowicz Mieczysław: Gdańska prasa żydowska. Jesteśmy [Gdańsk] 1996 nr 1 s. 12-13 (w okresie międzywojennym...) szczegóły 
463.artykuł: Adamczyk Danuta: Prasa jako narzędzie oddziaływania warszawskich środowisk opiniotwórczych i politycznych na prowincę w II połowie XIX i początkach XX wieku (Na przykładzie Kielc i guberni kieleckiej). Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1990 nr 1 s. 71-82  szczegóły 
464.artykuł: Adamczyk Mieczysław: Czwarta władza Kielecczyzny - przegląd dziejów prasy regionu. Studia Kieleckie. Seria Bibliologiczno-Prasoznawcza = Kielce Studies. Bibliology and Pressearch Series 2003 nr 3 s. 71-83 (w XIX i XX w....) szczegóły 
465.artykuł: Adamczyk Mieczysław: Polska prasa na Kielecczyźnie w latach 1918-1939 (Statystyka, typologia, struktura). Kieleckie Studia Historyczne 1988 t. 7 s. 125-168  szczegóły 
466.artykuł: Adamczyk Mieczysław: Prasa Kielecczyzny w latach niewoli narodowej. Rocznik Świętokrzyski 1989 t. 16 s. 129-145 (w latach 1811-1918...) szczegóły 
467.artykuł: Adamczyk Mieczysław: Prasa religijna Kielecczyzny w dwudziestoleciu międzywojennym (Typologia, funkcje, modele). Kieleckie Studia Bibliologiczne 1995 t. 2 s. 111-128  szczegóły 
468.artykuł: Adamczyk Mieczysław: Prasa religijna Kielecczyzny w dwudziestoleciu międzywojennym. x 1994 ([W ks. zb.:] Społeczno-kulturalna działalność Kościoła katolickiego w ...) szczegóły 
469.artykuł: Adamski Franciszek: Problematyka żydowska w czasopiśmiennictwie religijnym II Rzeczypospolitej Polskiej. Znaki Czasu 1989 nr 15 s. 139-152  szczegóły 
470.artykuł: Affek Mariusz: Idee humanitarne w czasopismach polskiego Oświecenia. Analecta 1995 z. 2 s. 43-54 (m.in.: "Monitor", "Zabawy Przyjemne i Pożyteczne", "Pamiętnik Historyc...) szczegóły 
471.artykuł: A.M.: Czaso-pisma. Stare numery. Tygodnik Literacki 1991 nr 1/2-8 (rubr. not o treści wybranych numerów czasopism lit.; w nrach 4-6 podp....) szczegóły 
472.artykuł: A.N.: Historia prasy polskiej na Węgrzech. Głos Polonii 1993 nr 37 s. 16-17 (w l. 1871-1989...) szczegóły 
473.artykuł: Babnis Maria: Czasopisma kulturalne wydawane w Gdańsku do połowy XIX wieku. Libri Gedanenses 2003 t. 19/20 (2001/2002) s. 60-85  szczegóły 
474.artykuł: Bajkowska Hanna: Czasopisma południowo-wschodniego Podlasia 1918-1939. Bibliografia. Podlaski Kwartalnik Kulturalny 1998 nr 3 s. 56-64  szczegóły 
475.artykuł: Bałabuch Henryk: Cenzorzy prasy polskiej w Lublinie w latach 1865-1905. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 1990 t. 43/44 (1988/1989) s. 127-137  szczegóły 
476.artykuł: Bałabuch Henryk: Cenzura a rusyfikacja. Tożsamość czy podobieństwo celów i metod? (Uwagi na przykładzie polskiej prasy prowincjonalnej końca XIX wieku). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 1998 t. 52/53 (1997/1998) s. 177-198 (m.in. dotyczy literatury...) szczegóły 
477.artykuł: Bałabuch Henryk: Pozycja redaktora odpowiedzialnego w Królestwie Polskim w końcu XIX w.. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1993 nr 2 s. 15-28  szczegóły 
478.artykuł: Banach Jacek: Chelmno - pierwszym polskim ośrodkiem prasowym w Prusach Zachodnich. Rocznik Grudziądzki 1996 t. 12 s. 49-73 (nt. wydawania polskiej prasy w Chełmnie w latach 1848-1870; m.in. o cz...) szczegóły 
479.artykuł: Banach Jacek: Polska prasa pomorska wobec walki o język polski na przełomie XIX i XX wieku w Prusach Zachodnich. Przegląd Zachodni 1990 nr 5/6 s. 57-70  szczegóły 
480.artykuł: Baranowski Henryk: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1990 nr 2 s. 135-136 ([rec ks.: ]Jadvyga Kazlauskaite: Vilniaus periodiniai leidiniai 1760-1...) szczegóły 
481.artykuł: Barańska Anna: Rola kobiety w powstaniu listopadowym w świetle organów prasowych z lat 1830-1831. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 2 s. 147-174  szczegóły 
482.artykuł: Bartecka Małgorzata: Gospodarczo-społeczne przesłanki rozwoju inteligencji wielkopolskiej w II Rzeczypospolitej. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2002 nr 7 s. 122-137 (dot. m.in. ruchu prasowo-wydawniczego...) szczegóły 
483.artykuł: Basiak Katarzyna: Rola arcybiskupa Teofila Teodorowicza w założeniu i prowadzeniu lwowskich dzienników katolickich. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1996 r. 41 s. 123-137 (m.in.: Tygodnik Katolicki, Ruch Katolicki, Przedświt<...) szczegóły 
484.artykuł: Bender Ryszard: Żydzi w podziemnej polskiej prasie religijnej epoki powstania styczniowego 1862-1864. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 48 (2000) z. 2 specjalny s. 35-43  szczegóły 
485.artykuł: Białoskórska Mirosława: Regionalizmy i dialektyzmy w prasie polskiej połowy XIX wieku w świetle ówczesnej normy leksykalnej. Język Polski [Kraków] 1993 r. 73 nr 3 s. 190-199 (dot. także czasopism literackich...) szczegóły 
486.artykuł: Bieńkowski Wiesław: Der Anteil der Polen an der Wiener Presse der Zweiten Haelfte des 19. Jahrhunderts. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne 1989 z. 90 (887) s. 5-43  szczegóły 
487.artykuł: bj: Dokonania Polaków w dobie oświecenia (Oświata - czasopisma - sztuka - architektura). Rota 1991 nr 2 s. 9-11 (m.in. o czasopiśmiennictwie...) szczegóły 
488.artykuł: Błachut Edyta: Triade: tradierte Formulierungstechnik. Zur strukturen und Function von Triadenw. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Linguistica 2003 nr 22 (2552) s. 15-23 (w świetle niemiecko- i polskojęzycznych dzienników śląskich z okresu 1...) szczegóły 
489.artykuł: Boliński Kazimierz: Prasa w powstaniu listopadowym. Prasa Polska 1989 nr 11 s. 39-49  szczegóły 
490.artykuł: Boruta Mirosław: Sześcdziesiąt lat prasy polskiej i Polski dotyczącej w Australii (1928-1988). (Bibliografia czasopism, dodatków i wydawnictw periodycznych). Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1990 nr 1 s. 131-148  szczegóły 
491.artykuł: Boruta Mirosław: Sześćdziesiąt lat prasy polskiej i polski dotyczącej w Australii (1928-1988). Bibliografia czasopism, dodatków i wydawnictw periodycznych. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1990 nr 1 s. 131-148  szczegóły 
492.artykuł: Brzustowicz Grzegorz J.: 160 lat prasy w powiecie choszczeńskim. Przekaz 2002 [nr] 6 s. 12-13 (dot. historii prasy lokalnej...) szczegóły 
493.artykuł: Buchowski Krzysztof: Prasa polska na Litwie w latach 1918-1940. Białostocczyzna 2001 nr 1/2 s. 46-56  szczegóły 
494.artykuł: Bujak Jan: Galicyjskie dodatki tygodniowe XIX wieku. Roczniki Biblioteczne 1991 r. 34 (1990) z. 1/2 s. 115-141  szczegóły 
495.artykuł: Bujak Jan: Z badań nad polskobukowińską prasą XIX i XX wieku. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1994 t. 37 (1993) z. 2 s. 24-26 (streszcz. ref....) szczegóły 
496.artykuł: Burkot Irena: Rodowód niektórych tytułów czasopism. Ojczyzna Polszczyzna 1991 nr 1 s. 28-33  szczegóły 
497.artykuł: Caban Wiesław, Przeniosło Marek: Obraz ziemiaństwa w prasie ruchu ludowego w czasie I wojny światowej. Almanach Historyczny 2001 t. 3 s. 135-147 (dotyczy tygodników "Polska Ludowa" i "Wyzwolenie"...) szczegóły 
498.artykuł: Cała Alina: Bibliografia żydowskich periodyków polskojęzycznych. Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 1989 nr 2 s. 95-101 (w przygotowaniu; omówienie...) szczegóły 
499.artykuł: Caumanns Ute: Święty Maksymilian Maria Kolbe a sprawy żydowskie na łamach prasy niepokalanowskiej. Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 1998 nr 4 s. 20-33 (głównie dot. czasopism wydawanych w Niepokalnowie: Rycerz Niepokala...) szczegóły 
500.artykuł: Charkowskie Stowarzyszenie Kultury Polskiej : Na Ukrainie - po polsku.... Krynica 1994 nr 3 s. 15 (list do red. nt. potrzeby badań prasy polskiej wydawanej na Ukrainie w...) szczegóły 
501.artykuł: Chłosta Jan: Jeszcze o gazetach niemieckich w Prusach Wschodnich. Gazeta Olsztyńska 1989 nr 151 s. 4 (gł. dot. okresu przedwojennego i czasopism "Preussische Zeitung", "Ost...) szczegóły 
502.artykuł: Chłosta Jan: Oblicze religijne gazet polskich na Warmii, Mazurach i Powiślu w latach 1918-1939. Życie Katolickie 1989 nr 3 s. 93  szczegóły 
503.artykuł: Ciećwierz Mieczysław: Prasa Polskiej Partii Socjalistycznej w regionie białostockim w okresie międzywojennym. Białostocczyzna 1990 nr 1 s. 11-13  szczegóły 
504.artykuł: Cieślikowa Agnieszka J.: Prasa w województwie wołyńskim 1918-1939. Zeszyty Prasoznawcze 2002 nr 3/4 s. 96-119 (dot. także polskiej, ukraińskiej i żydowskiej prasy kulturalno-literac...) szczegóły 
505.artykuł: Cieślikowa Agnieszka: Prasa w województwie wołyńskim w okresie międzywojennym. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 46 (2002) z. 1 s. 104-106 (dot. prasy kulturalno-literackiej; streszczenie referatu...) szczegóły 
506.artykuł: Cimek Henryk: Rola polskiej i ukraińskiej rewolucyjnej prasy chłopskiej w kształtowaniu antyklerykalnych postaw młodzieży (1927-1932). Rocznik Historyczny Ruchu Młodzieżowego 1989 s. 45-69 (dot. czas.: Chłopska Przyszłość, Chłopskie Życie, Gło...) szczegóły 
507.artykuł: Cynarski Stanisław: Avvisi z Polski z lat 1554-1590. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1988 t. 33 s. 81-89 (avvisi jako forma gazety rękopiśmiennej w XVI w....) szczegóły 
508.artykuł: Czarniawski Marek: Nadzór władz administracyjnych nad prasą w Białymstoku w latach 1926-1939. Gryfita 2001 nr 23/24 s. 29-31  szczegóły 
509.artykuł: Czarnik Oskar Stanisław: Gazety ulotne związane ze Lwowem w XVII i na początku XVIII wieku. Roczniki Biblioteczne 2002 r. 46 s. 101-115  szczegóły 
510.artykuł: Czarnik Oskar Stanisław: Lwów w gazetach ulotnych XVII i początku XVIII wieku. Cz. II. Rocznik Lwowski 2002 r. 2002 s. 7-21 (dot. m.in. gazet seryjnych z przełomu XVII/XVIII w. wydawanych przez J...) szczegóły 
sprostowanie: Errata. Rocznik Lwowski 2003 r. 2003 s. 349 (dot. błędów w druku...) szczegóły 
511.artykuł: Czarnik Oskar Stanisław: Lwów w gazetach ulotnych XVII i początku XVIII wieku. Rocznik Lwowski 2001 r. 2000/2001 s. 7-24 (dot. m.in. gazety ulotnej "Relacja prawdziwa pogromu pogaństwa pod Bia...) szczegóły 
512.artykuł: Czekańska Małgorzata: Zur Reaktion der polnischen Presse auf die Staedtebaulichen Aktivitaeten der preussischen Behoerden in Posen (1900-1914). Studia Germanica Posnaniensia 1999 [t.] 24 s. 121-129  szczegóły 
513.artykuł: Danczowska Halina: Przegląd ważniejszych pism kobiecych XIX i XX wieku. Bibliotekarz Lubelski 1997 r. 42 nr 128 s. 44-49 (charakterystyka...) szczegóły 
514.artykuł: Danowicz Bogdan: Na niewdzięcznej glebie. Arkusz 1993 nr 21 s. 5 (poznańskie czasopisma literackie w XX-leciu międzywojennym...) szczegóły 
515.artykuł: Drozdowski Marian Marek: George Washington in Polish historiography and historical periodicals. The Polish Review 1989 t. 34 nr 2 s. 127-172 (m.in. w czasopismach okresu Oświecenia, pozytywizmu, drugiej i trzecie...) szczegóły 
516.artykuł: Durden Józef: Tatry - Zakopane - Towarzystwo Tarzańskie 100 lat wcześniej. Pamiętnik Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego 2001 t. 9 (2000) s. 89-116 (m.in. podrozdział: Życie kulturalne pośw. czasopismom ukazującym się w...) szczegóły 
517.artykuł: Durejko Agnieszka: Historia polskich czasopism wydawanych na Łotwie. x 2002 ([w ks.:] Polskie życie kulturalne i literackie na Łotwie w XX w. Wrocł...) szczegóły 
518.artykuł: Dymmel Anna: Ceny subskrypcji książek i czasopism naukowych wydanych w Królestwie Polskim w latach 1800-1863. Folia Bibliologica 1995 r. 38/39 (1990/1991) s. 55-61  szczegóły 
519.artykuł: Dzieje prasy łódzkiej. x 1991 ([W ks.:] Andrzej Kempa: Sylwetki łódzkich dziennikarzy i publicystów. ...) szczegóły 
520.artykuł: Dzieniakowska Jolanta: Prasa polska w Radomiu w latach 1918-1939. Spis tytułów. Charakterystyka statystyczna i typologia wydawnictw. Kieleckie Studia Bibliologiczne 1995 t. 2 s. 129-158  szczegóły 
521.artykuł: Dziki Sylwester: Kolebka prasy, stolica dziennikarstwa polskiego=The Cradle of Polish Press, the Capital of Polish Journalism. Suplement 1993 nr 28 s. 6, 7, 15 (o czasopismach wydawanych w Krakowie, także po 1945 r....) szczegóły 
522.artykuł: Dziki Sylwester: Przełom XIX i XX wieku w oświetleniu ówczesnej prasy polskiej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2001 t. 44 (2000) z. 1 s. 71-72 (streszczenie referatu...) szczegóły 
523.artykuł: Dzwonkowski Roman: Polska prasa religijna we Francji 1923-1986. Studia Polonijne 1992 t. 10 (1986) s. 81-112  szczegóły 
524.artykuł: Faber-Chojnacka Anna: Czasopisma dziecięce i młodzieżowe w Krakowie w dwudziestoleciu międzywojennym i ich charakterystyka ilościowa. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1993 z. 7 (155) s. 107-116  szczegóły 
525.artykuł: Faber-Chojnacka Anna: Wychowawcza rola czasopism dla dzieci i młodzieży w Krakowie w dwudziestoleciu międzywojennym. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 32-35 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
526.artykuł: Faber-Chojnacka Anna: Wychowawcza rola czasopism dla dzieci i młodzieży w Krakowie w dwudziestoleciu międzywojennym. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1991 z. 6 (147) s. 269-275 (autoreferat pracy doktorskiej...) szczegóły 
527.artykuł: Florkowska-Francic Halina: Prasa polska we Francji w siedemdziesiątych i osiemdziesiątych latach XIX w.. Przegląd Polonijny 1991 z. 3 s. 5-17  szczegóły 
528.artykuł: Franek Krzysztof: "Głos Robotniczy" powstał 70 lat temu (Poprzednik zaolziańskiego "Głosu Ludu"). Dziennik Zachodni 1989 nr 267 s. 3-4  szczegóły 
529.artykuł: Fras Zbigniew: Grunwald w prasie polskiej XIX wieku. Studia Grunwaldzkie 1992 t. 2 s. 38-50 (także prasie literackiej...) szczegóły 
530.artykuł: Fras Zbigniew: Prasa polska w Stanisławowie w latach 1948-1918. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Pedagogiczne 1993 nr 111 (1532) s. 71-88  szczegóły 
531.artykuł: [Fras Zbigniew] Z.F.: Prasa polska w Stanisławowie w latach 1848-1918. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1993 nr 111 (1532) s. 71-88  szczegóły 
532.artykuł: Fronczek Zbigniew Włodzimierz: Satyra i karabin. Nasz Dziennik 2001 nr 110 s. 10 (dot. polskich i niemieckich czasopism satyrycznych na Śląsku; szerzej ...) szczegóły 
533.artykuł: Fuks Marian: Fascynacja prasą. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1999 nr 21 s. 20, 23  szczegóły 
534.artykuł: Fuks Marian: Prasa żydowska w Białymstoku (1918-1939).. Studia Podlaskie 1989 nr 2 s. 240-248 (omówienie...) szczegóły 
535.artykuł: Fuks Marian: Prasa żydowska w Białymstoku (1918-1939). Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Warszawski. Filia w Białymstoku. Humanistyka. Dział H - Prace Historyczne 1989 t. 13 s. 240-248  szczegóły 
536.artykuł: Fuks Marian: Prasa żydowska w Lublinie. x 1998 ([w ks. zb.:] Żydzi w Lublinie. Materiały do dziejów społeczności żydow...) szczegóły 
537.artykuł: Galush William J.: Purity and power: Chicago Polonian Feminist, 1880-1914. Polish American Studies 1990 t. 47 nr 1 s. 5-24 (nt. polskich feministek w Chicago, m.in. na łamach Głosu Polek ...) szczegóły 
538.artykuł: Giela Joachim: Polska prasa katolicka w diecezji wrocławskiej 1895-1939. Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne 1989 t. 58 s. 81-267  szczegóły 
omówienie: Szczerbiński Jacek: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1993 nr 4 s. 123-124  szczegóły 
539.artykuł: Gierszewska Barbara: Czasopisma filmowe w Krakowie do roku 1939. Kieleckie Studia Bibliologiczne 1995 t. 2 s. 159-175  szczegóły 
540.artykuł: Gierszewska Barbara: Historia polskiego kina, czyli o potrzebie krytycznego odczytania czasopism filmowych do 1939 roku (Próba uzasadnienia). Studia Kieleckie. Seria Bibliologiczno-Prasoznawcza = Kielce Studies. Bibliology and Pressearch Series 2002 nr 2 s. 83-93  szczegóły 
541.artykuł: Gierszewska Barbara: Lwowskie i krakowskie czasopisma filmowe do roku 1939. x 1996 ([W ks.:] Kraków - Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i WW w. Kr...) szczegóły 
542.artykuł: Gierszewska Barbara: Polskie filmowe czasopisma artystyczne okresu międzywojennego. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Filmoznawcze 1997 t. 18 s. 111-124  szczegóły 
543.artykuł: Gierszewska Barbara: Prasa filmowa i teatralna w Polsce w latach 1918-1939. (Stan ilościowy, rozmieszczenia, proba wstępnej charakterystyki). Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1992 nr 2 s. 15-24  szczegóły 
544.artykuł: Gierszewska Barbara: Teatr a kino w świetle polskiej prasy filmowej do roku 1939. Kieleckie Studia Bibliologiczne 1993 t. 1 s. 145-158 (nt. ekspansji filmu i konfrontacji z teatrem...) szczegóły 
545.artykuł: Glensk Joachim: Konfiskaty gazet i czasopism polskich na Śląsku Cieszyńskim w latach 1919-1921. Kwartalnik Opolski 1999 nr 2/4 s. 52-73  szczegóły 
546.artykuł: Glensk Joachim: Prasa górnośląska i polski ruch narodowy. x 1995 ([W ks. zb.:] "Wach auf, mein Herz, und denke". Zur Geschichte der Bezi...) szczegóły 
547.artykuł: Glensk Joachim: Rola prasy w budzeniu świadomości narodowej Ślązaków. Zeszyty Prasoznawcze 1989 nr 1 s. 5-14 (dot. Górnego Śląska, 1843-1918...) szczegóły 
548.artykuł: Glensk Joachim: Względna wolność prasy polskiej na Górnym Śląsku w okresie powstań i plebiscytu. Studia Śląskie 1990 t. 49 s. 33-78 (dot. okresu 1991-1921...) szczegóły 
549.artykuł: Głowinkowska Barbara: Regionalne czasopisma w zbiorach Archiwum Państwowego w Lesznie. Przyjaciel Ludu 1996 z. 5/6 (1995) wkładka (z XIX i początku XX w.; ze zdjęciami kart tytułowych gazet...) szczegóły 
550.artykuł: Głuszko Mariusz: Ocena organów prasowych konserwatystów i demokratów w polskim prasoznawstwie. Prace Historyczno-Archiwalne 2003 t. 13 s. 33-49 (dot. II poł. XIX wieku...) szczegóły 
551.artykuł: Głuszko Mariusz: Prasa galicyjska o tworzonych w 1848 roku programach politycznych. Rocznik Przemyski 2003 t. 39 z. 4 s. 89-97  szczegóły 
552.artykuł: Golicki Mikołaj: O prasie śląskiej. Z tej ziemi 1989 (1989) s. 140-143 (omów. polskiej prasy na Śląsku wydawanej w latach 1845-1918; z rejestr...) szczegóły 
553.artykuł: Gondek Elżbieta: Dokumentacja dziejów prasy Zagłębia Dąbrowskiego okresu międzywojennego. Wybrane problemy. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1993 nr 6 (1339) s. 113-123  szczegóły 
554.artykuł: Gondek Elżbieta: Kalendarze, gazety i czasopisma w Sosnowcu (do 1939 r.). Rocznik Sosnowiecki 1992 t. 1 s. 57-72  szczegóły 
555.artykuł: Gondek Elżbieta: Legalna prasa Zagłębia Dąbrowskiego w latach 1901-1914. Zeszyty Zagłębiowskie 1989 nr 2 s. 11-22  szczegóły 
556.artykuł: Gondek Elżbieta: Rola prasy Zagłębia Dąbrowskiego w kształtowaniu kultury literackiej regionu (1897-1918). Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 35-40 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
557.artykuł: Gorczyńska Małgorzata: Prognozy pogody w kalendarzach z okresu Oświecenia. Folia Bibliologica 1995 r. 40/41 (1992/1993) s. 13-26  szczegóły 
558.artykuł: Góra Barbara: Mały leksykon polskich czasopism bibliotekarskich. Poradnik Bibliotekarza 1991 nr 1/2 s. 33-35  szczegóły 
559.artykuł: Górnicka Izabela: Gorszyć i zarabiać. Życie 1997 nr 57 s. 15-16 (nt. literatury pornograficznej na łamach czasopism okresu dwudziestole...) szczegóły 
560.artykuł: Grześkowiak-Krwawicz Anna: U początków "czwartej władzy". Tydzień 1995 nr 44 s. 11 (m.in. nt. czasopism: "Monitor", "Gazeta Warszawska", "Gazeta Narodowa ...) szczegóły 
561.artykuł: Grzybczak Jarosław: Zamach majowy w prasie ludowej. Zeszyty Prasoznawcze 1989 nr 2 s. 13-28 (w latach 1926-29; "Gazeta Chłopska," "Piast", "Wyzwolenie"...) szczegóły 
562.artykuł: Gurynowicz Barbara: 140 lat prasy czarnkowskiej. Pieśń Skrzydlata 1994 nr 2 s. 54-56  szczegóły 
563.artykuł: Gzella Grażyna: Czasopisma dla chłopów w dobie powstania styczniowego. Roczniki Biblioteczne 1996 r. 40 z. 1/2 s. 61-73 (m.in.: Kmiotek (red. Władysław Ludwik Anczyc), Przyjdź Króle...) szczegóły 
564.artykuł: Gzella Grażyna: Czytelnictwo "pism dla ludu" w pierwszej połowie XIX wieku. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Bibliologia 1996 z. 1 (306) s. 151-168  szczegóły 
565.artykuł: Gzella Grażyna: Julian Aleksander Kamiński - kancelista Ossolineum jako wydawca "pism dla ludu". Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich 1994 z. 5 s. 125-138 (dot. gł. czasopism: Przyjaciel Ludu, Nowiny Polityczne dla L...) szczegóły 
566.artykuł: Gzella Grażyna: Krakowskie "pisma dla ludu" z 1848 roku. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1993 r. 43 nr 1/2 s. 157-167 (m.in.: "Krakus", "Prawda", "Szkoła Ludu"...) szczegóły 
567.artykuł: Gzella Grażyna: "Pisma dla ludu" z I połowy XIX w. jako źródło do badań nad kształtowaniem świadomości czytelnika wiejskiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 1992 z. 46 s. 119-132  szczegóły 
568.artykuł: Gzella Grażyna: "Pismo dla ludu" - postulaty i działania w sprawie realizacji tego hasła do połowy XIX w.. Roczniki Biblioteczne 1993 r. 37 z. 1/2 s. 161-174  szczegóły 
569.artykuł: Gzella Grażyna: "Pismo dla ludu" postulaty i działania w sprawie realizacji tego hasła do połowy XIX wieku. Roczniki Biblioteczne 1993 r. 37 z. 1/2 s. 161-174  szczegóły 
570.artykuł: Gzella Grażyna: Udział duchowieństwa w tworzeniu "pism dla ludu" w I połowie XIX wieku. Roczniki Biblioteczne 1992 r. 36 z. 1/2 s. 193-208  szczegóły 
571.artykuł: Gzella Grażyna: "Wielkopolanina" i "Wiarusa" utarczki z "Przyjacielem Chłopów". Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1993 nr 2 s. 29-39  szczegóły 
572.artykuł: Halberda Marek: Polska prasa filmowa do 1939 roku. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1989 nr 4 s. 23-32  szczegóły 
573.artykuł: Hendrykowska Małgorzata: Tradycja i współczesność filmu w Poznaniu. x 1994 ([W ks. zb.:] Wielka księga miasta Poznania. Poznań 1994 s. 533-542 [m....) szczegóły 
574.artykuł: Hendzel Władysław: Problem "beletrystyki ludowej" w wypowiedziach "głosowiczów". Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1993 z. 31 s. 135-141  szczegóły 
575.artykuł: Hryniewiecki Eugeniusz: Asy białostockiej prasy. Gazeta Współczesna 1989 nr 35, 47, 53, 59, 65, 71 (prasa białostocka w l. 1918-1939...) szczegóły 
576.artykuł: IJK: Prasowaczka. Kamena 1990 nr 3 s. 33 (dot. czasopism ukazujących się w Chełmie...) szczegóły 
polemika: Wierciński Adam: W Chełmie i w Opolu. Opole 1991 nr 1/2 s. 46  szczegóły 
577.artykuł: Iwanow Mikołaj: Prasa i wydawnictwa polonijne. ([W ks.: id.]: Polacy w Związku Radzieckim w latach 1921-1939. Wrocław ...) szczegóły 
578.artykuł: Jackiewicz Mieczysław: Polskie pisemka szkolne w Kownie (Z historii prasy). Znad Wilii 1997 nr 7 s. 7 (w dwudziestoleciu międzywojennym...) szczegóły 
579.artykuł: Jakubek Mariusz: Prasa krakowska w momencie transformacji cywilizacyjnej miasta, regionu, kraju (1795-1918). Prace Komisji Historii Nauki 2002 t. 4 s. 91-118 (zawiera dyskusję nad referatem Mariusza Jakubka aut.: Adam Strzałkowsk...) szczegóły 
580.artykuł: Jakubek Mariusz: Prasa krakowska z lat 1867-1918. (Stydium statystyczne). Studia Historyczne 1997 z. 1 s. 45-59  szczegóły 
581.artykuł: Jarowiecki Jerzy: Prasa lwowska w latach 1864-1918. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1995 t. 38 (1944) z. 2 s. 42-43 (streszczenie referatu...) szczegóły 
582.artykuł: Jarowiecki Jerzy: Prasa we Lwowie w dwudziestoleciu międzywojennym. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1994 t. 37 (1993) z. 2 s. 26-27 (streszcz. ref....) szczegóły 
583.artykuł: Jarowiecki Jerzy: Prasa we Lwowie w latach Drugiej Rzeczypospolitej. x 1995 ([W ks. zb.:] Lwów - miasto, społeczeństwo, kultura. Studia z dziejów L...) szczegóły 
584.artykuł: Jarowiecki Jerzy: Prasa we Lwowie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1993 nr 4 s. 41-56  szczegóły 
585.artykuł: Jastrzębski Bogdan: Dzieje prasy Tomaszowa Mazowieckiego do 1939 r. Pisma lokalne i mutacje. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 1995 z. 6 s. 75-95 ( ...) szczegóły 
586.artykuł: Jaworski Wojciech: Prasa żydowska w województwie śląskim (1922-1939). Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 1991 nr 4 s. 15-19 (tyt. wg spisu treści numeru...) szczegóły 
587.artykuł: Jedynak Stanisław: Kultura polska w dwudziestoleciu międzywojennym. Rota 1993 nr 2/3 s. 12-16 (m.in. o czasopiśmiennictwie...) szczegóły 
588.artykuł: Jekabsons Eriks: Wydawnictwa i prasa polska na Łotwie w latach 1918-1940. Białostocczyzna 2000 nr 3/4 s. 79-88  szczegóły 
589.artykuł: Jeleniewski Marek K.: Prasa bydgoska w dwudziestoleciu międzywojennym. Podstawy prawne. Powstanie i rozwój dzienników. Kronika Bydgoska 2000 t. 21 (1999) s. 61-74 (m.in.: Dziennik Bydgoski, Nowa Gazeta Bydgoska, Gazet...) szczegóły 
590.artykuł: Jeziorski Krzysztof Grzegorz: Problemy ewolucjonizmu w czasopiśmiennictwie lekarskim w latach 1800-1860. Archiwum Historii i Filozofii Medycyny 1989 t. 52 z. 1 s. 57-65  szczegóły 
591.artykuł: Jurkowski Roman: Podanie Czesława Jankowskiego z dnia 21 V 1905 r. do Głównego Urzędu do Spraw Prasy przedstawiające program zamierzonego wydawnictwa polskiej gazety "Dzień" (Z dziejów prasy polskiej w Wilnie w 1905 roku). Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1993 nr 2 s. 101-104 (z tekstem podania, s. 103-104...) szczegóły 
592.artykuł: Kalczyńska Maria: Pierwsze wydawnictwa prasowe na Górnym Śląsku. Studia Śląskie 1992 t. 51 s. 267-284 (w XIX w....) szczegóły 
593.artykuł: Kalembka Sławomir: La presse polonaise sur la question de l'unification de l'Italie dans les annees 1985-1861. x 1986 ([w czasopiśmie:] Rassegna Storica del Risorgimento (Roma) 1986 ...) szczegóły 
594.artykuł: Karaś Halina: Rozwój prasy w Warszawie i jej charakterystyka. x 1996 ([W ks.:] Halina Karaś: Rusycyzmy językowe w polszczyźnie okresu zaboró...) szczegóły 
595.artykuł: Kempfi Andrzej: Z dziejów polskiej prasy w Grodnie. Magazyn Wileński 1991 nr 2 s. 12, 23  szczegóły 
596.artykuł: Kędziora Andrzej: Czasopisma. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1991 nr 4 s. 61-63 (przegląd czasopism wychodzących na Zamojszczyźnie od XVII w....) szczegóły 
597.artykuł: Kieniewicz Stefan: Prasa. x 1976 ([W ks.: id.]: Warszawa w latach 1795-1914. Warszawa 1976, s. 85-87, 15...) szczegóły 
598.artykuł: Kobyliński Szymon: Dawna prasa. Życie Warszawy 1994 nr 245 s. 12 (wspomn. międzywojennej prasy warszawskiej; fel....) szczegóły 
599.artykuł: Komarewicz Józef: "Zgodę" założył literat - Stanisław Pilat. Tarniny 1998 nr 4/5 s. 22-23 (nt. historii prasy tarnowskiej m.in.: Kurier Tarnowski, Głos...) szczegóły 
600.artykuł: Konarska-Pabiniak Barbara: Krakowskie i lwowskie echa kulturalne w prasie płockiej na przełomie XIX i XX w.. Notatki Płockie 2001 nr 4 s. 3-10 (dotyczy "Korespondenta Płockiego", "Głosu Płockiego",...) szczegóły 
601.artykuł: Konefał Jan: Działalność społeczno-polityczna i prasowa A. Zawadzkiego (ojca Prokopa) w latach 1896-1918. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1989 nr 2 s. 71-95  szczegóły 
602.artykuł: Konopka Maria: "Przyjaciel Domowy" Hipolita Stupnickiego (1851-1878). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1991 z. 6 (147) s. 39-56 (monografia...) szczegóły 
603.artykuł: Koński Wiesław: Dzieje prasy płockiej. Notatki Płockie 1991 nr 4 s. 8-15 (od początku XIX w. do czasów współczesnych...) szczegóły 
604.artykuł: Korbut Joanna: Polskie i czeskie czasopiśmiennictwo kobiece na przełomie XIX i XX wieku. Bohemistyka 2002 nr 4 s. 285-294  szczegóły 
605.artykuł: Korczyńska-Derkacz Małgorzata: Czasopiśmiennictwo naukowe XIX w. - definicje i typologia. Roczniki Biblioteczne 1992 r. 36 z. 1/2 s. 209-218  szczegóły 
606.artykuł: Korzeniowska Wiesława: Prasa polska Podbeskidzia (Biała, Bielsko, Cieszyn, Drogomyśl, Goleszów, Skoczów, Wisła) w latach 1848-1939. Szkic monograficzny. Studia Śląskie 1990 t. 49 s. 185-206  szczegóły 
607.artykuł: Kosętka Halina: Andrzej Notkowski (1946-2003). Konspekt 2003 nr 16/17 s. 75-76 (wspomnienie pośmiertne z omówieniem dorobku Andrzeja Notkowskiego m.in...) szczegóły 
608.artykuł: Kosieliński Sławomir: Nowy Świat sprzed 200 lat. Wiedza i Człowiek 1994 nr 10 s. 10-13 (informacje o Ameryce w oświeceniowej prasie...) szczegóły 
609.artykuł: Kossakowska-Jarosz Krystyna: Gdy kalendarz był podręcznikiem. Wczoraj. Dzisiaj. Jutro 1988 nr 1/2 s. 29-37 (dot. kalendarzy dla ludu wydawanych na Śląsku w okresie od 2. połowy X...) szczegóły 
610.artykuł: Kossakowska-Jarosz Krystyna: O ilustracjach w śląskich pismach popularnych. Uwagi wstępne. Kwartalnik Opolski 1994 nr 2 s. 26-33 (dotyczy także lit....) szczegóły 
611.artykuł: Kossakowska-Jarosz Krystyna: Polskie kalendarze powszechne na Górnym Śląsku w latach 1919-1939. Studium monograficzne. Biuletyn Polonistyczny 1990 z. 1/2 s. 65-68 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
612.artykuł: Kossewska Elżbieta: Prasa Związku Legionów Polskich (1922-1939). Studia Medioznawcze 2002 nr 2 s. 125-134 (ze streszczeniem w jęz. angielskim...) szczegóły 
613.artykuł: Kostecki Janusz, Tomaszewski Wojciech: Książka i prasa na prowincji Królestwa Polskiego w XIX wieku. Rocznik Biblioteki Narodowej 2003 t. 35 s. 261-282  szczegóły 
614.artykuł: Kośmińska-Wójtowicz Maria: O pożytkach płynących ze szperania w starych czasopismach. Bibliotekarz Radomski 2001 nr 4 s. 23-26 (nt. stworzonej przez M. Kośmińską-Wójtowicz na podstawie zbiorów Miejs...) szczegóły 
615.artykuł: Kowalczyk-Mroczkowska Ludmiła: Rola postępowej inteligencji kieleckiej w kształtowaniu poglądów miejscowego społeczeństwa poprzez książkę i czasopismo w latach 1905-1915. Rocznik Świętokrzyski 1989 t. 16 s. 203-218 (dot. również propagowania literatury...) szczegóły 
616.artykuł: Kowalska Hanna: Polskie czasopisma nutowe i dodatki nutowe do czasopism w okresie zaborów. Roczniki Biblioteczne 1991 r. 34 (1990) z. 1/2 s. 143-163  szczegóły 
617.artykuł: Kozłowska Mirosława: Tradycja tutejszości. Regionalizm w czasopismach wileńskich 1923-1939. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1995 nr 6 (149) s. 101-120  szczegóły 
618.artykuł: Kozłyk Ihor: Problemi slov'jans'kogo kul'turnogo pogranichchja na storihnkakh presi Galichini kihnca XIX - pochatku XX stolihttja. Acta Polono-Ruthenica 1997 [t.] 2 s. 385-391  szczegóły 
619.artykuł: Koźmian Danuta: Funkcje wychowawcze czasopism uczniowskich w okresie międzywojennym w Polsce. Rozprawy z Dziejów Oświaty 1989 t. 32 s. 31-58  szczegóły 
620.artykuł: Krajewska Hanna: Łódzkie czasopisma filmowe w okresie międzywojennym. Rocznik Łódzki 1991 t. 39 (1989) s. 259-277  szczegóły 
621.artykuł: Krajewski Jan: Prasa pomorska w zbiorach Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Miejskiej w Toruniu. Bibliotekarz 1996 nr 7/8 s. 16-17 (czasopisma pomorskie XVII XVIII w. do II wojny światowej i po roku 194...) szczegóły 
622.artykuł: Kronika KTPN [Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk]. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1995 nr 1 s. 118 (not. nt. wystąpienia na posiedzeniu naukowym Kaliskiego Towarzystwa Pr...) szczegóły 
623.artykuł: Kronika KTPN [Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk]. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1995 nr 1 s. 118 (not. nt. wystąpienia na posiedzeniu naukowym Kaliskiego Towarzystwa Pr...) szczegóły 
624.artykuł: Krotos Wanda: Inspiratorska rola pism krakowskich z lat 1795-1830 w zakresie publikowani wydawnictw samoistnych. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1998 z. 9 (194) s. 143-170 (przegląd periodyków prezentujących na swych łamach literaturę...) szczegóły 
625.artykuł: Krotos Wanda: Prasa krakowska z lat 1795-1830 jako nośnik treści literackich. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1987 z. 4 (110) s. 291-298 (autoreferat wygł. podczas obrony pracy doktorskiej...) szczegóły 
626.artykuł: Król Mariusz: Wrogowie czy przyjaciele? (Prasa polska okresu powstania styczniowego o Rosjanach). Tygodnik Powszechny 1989 nr 4 s. 3  szczegóły 
627.artykuł: Krzywiec Grzegorz: Gangrena, czyli kto nam duszę zeszpecił. Obraz Żydów w prasie ziemiańskiej końca XIX wieku. Kwartalnik Historii Żydów 2002 nr 1 s. 37-48 (m. in. w czasopismach: "Niwa", "Rola"...) szczegóły 
628.artykuł: Krzyżewski Tadeusz: Weterani lwowskiego czasopiśmiennictwa humorystycznego. Rocznik Lwowski 1998 r. 1997/1998 s. 73-108 (o dziejach czasopism humorystyczno-satyrycznych, ukazujących się we Lw...) szczegóły 
nawiązanie: Wasylkowski Janusz: Uzupełnienie spisu lwowskiej prasy humorystyczno-satyrycznej. Rocznik Lwowski 1998 r. 1997/1998 s. 109-114  szczegóły 
629.artykuł: Kubiak Katarzyna: Działalność drukarska i wydawnicza Józefa Radwana. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2000 nr 6 s. 81-99 (m.in. nt. działów literackich w "Gazecie Kaliskiej", "Jutrzence Kalisk...) szczegóły 
630.artykuł: Kudera Maryla: 150 lat "Merkuryusza". Katolik 1992 nr 20 s. 12 (nt. czasopism wychodzących na Śląsku od XIX w....) szczegóły 
631.artykuł: Kuleczka Pola: Problematyka Tatr w pozytywistycznych czasopismach dla dzieci i młodzieży. Studia o Sztuce dla Dziecka 1991 z. 6 s. 65-79  szczegóły 
632.artykuł: Kuligowski Janusz: Prasa Mińska Mazowieckiego do 1989 roku. Rocznik Mińsko-Mazowiecki 2002 z. 9 s. 57-74 (od 1916...) szczegóły 
633.artykuł: Kupczak Janusz M.: Prasa i książki polskie na Ukrainie radzieckiej w latach 1920-1939. Literatura Ludowa 2001 nr 6 s. 17-24  szczegóły 
634.artykuł: Kurkowski Jarosław: Działalność Wawrzyńca Mitzlera de Kolof w Rzeczypospolitej jako redaktora czasopism i wydawcy źródeł historycznych. Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej 1990 z. 4 s. 5-84  szczegóły 
635.artykuł: Kwiecień Sabina: Prasa żydowska w języku polskim w Krakowie w latach 1918-1939. Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 2003 z. 2 s. 159-170 (dot. m.in. czasopism o literaturze i sztuce oraz czasopism dla dzieci ...) szczegóły 
636.artykuł: Kwiecień Sabina: Prasa żydowska w języku polskim w Krakowie w latach 1918-1939. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 46 (2002) z. 1 s. 102-104 (streszczenie referatu...) szczegóły 
637.artykuł: Landau-Czajka Anna: The Jewish Question in Poland: Views Expressed in the Catholic Press between Two World Wars. Polin 1998 t. 11 s. 263-278  szczegóły 
638.artykuł: Landowski Roman: Żeby trwać przy dziedzictwie. Znaczenie prasy regionalnej w edukacji. Kociewski Magazyn Regionalny 2003 nr 2 s. 29-32 (dot. prasy na Pomorzu i Kociewiu...) szczegóły 
639.artykuł: Libionka Dariusz: "Kwestia żydowska" w prasie katolickiej w Polsce w latach trzydziestych XX w.. Dzieje Najnowsze 1999 r. 31 nr 1 s. 119-123 (autoreferat...) szczegóły 
640.artykuł: Libionka Dariusz: Obcy, wrodzy, niebezpieczni: obraz Żydów i "kwestii żydowskiej" w prasie inteligencji katolickiej lat trzydziestych w Polsce. Kwartalnik Historii Żydów 2002 nr 3 s. 318-338 (m. in. w czasopismach: "Głos Narodu", "Kultura", "Przegląd Katolicki",...) szczegóły 
nawiązanie: (MG): Acta Poloniae Historica 2003 t. 88 s. 185 (nota w jęz. angielskim...) szczegóły 
641.artykuł: Machnicki Mieczysław: Współczesna prasa polska o Czechach 1848. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1991 nr 4 s. 477-488  szczegóły 
642.artykuł: Malinowski Marek: Prasa wałbrzyska w latach 1945-1954. Kronika Wałbrzyska 1989 t. 6 (m.in. nt. pism pośw. tematyce kulturalnej od r. 1901...) szczegóły 
643.artykuł: Maliszewski Kazimierz: Mieszczańskie formy i metody komunikacji społecznej w wielkich miastach Prus Królewskich w XVII-XVIII wieku. Zapiski Historyczne 1992 z. 4 s. 39-61 (m.in. okolicznościowe druki informacyjne, gazety pisane i czasopiśmien...) szczegóły 
644.artykuł: Maliszewski Kazimierz: Obraz krajów obszaru niemieckojęzycznego w polskiej prasie pisanej doby późnego baroku. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1991 nr 79 (1136) s. 55-68  szczegóły 
645.artykuł: Maliszewski Kazimierz: Świat orientu w polskich gazetach rękopiśmiennych w dobie późnego baroku. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1996 nr 1/3 s. 187-195  szczegóły 
646.artykuł: Mariak Leonarda: Gramatyczne wyróżniki perswazji w prasie tajnej okresu Powstania Styczniowego. Studia Językoznawcze 2002 t. 1 s. 177-191  szczegóły 
647.artykuł: Mariak Leonarda: Retoryczne środki perswazji w prasie tajnej okresu powstania styczniowego (1861-1864). Studia Językoznawcze 2003 t. 2 s. 167-185  szczegóły 
648.artykuł: Marszałek Marek, Mędelska Jolanta: Pokłosie językowe kowieńskiego konkursu na nowelę. Acta Baltico-Slavica 2002 t. 26 (2001/2002) s. 67-84 (nt. poziomu oraz osobliwości językowych utworów nadesłanych na konkurs...) szczegóły 
649.artykuł: Martin Sean: Prasa żydowska w Polsce w języku polskim, jidysz i hebrajskim w latach 1918-1939. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 46 (2002) z. 1 s. 101-102 (streszczenie referatu...) szczegóły 
650.artykuł: Mąka Henryk: Między "Banderą" a "Morzem". Morze 1989 nr 6 s. 14 (omów. czasopiśmiennictwa morskiego XX-lecia międzywojennego, m.in. o ...) szczegóły 
651.artykuł: M.B.: Czaso-pisma. Przegląd literacki. Tygodnik Literacki 1990 nr 1-4 (rubryka zawierająca noty o treści wybranych numerów czasopism literack...) szczegóły 
652.artykuł: M.B.: Czaso-pisma. Stare numery. Tygodnik Literacki 1990 nr 5-10, 12, 13/14 (rubryka zawierająca noty o treści wybranych numerów czasopism literack...) szczegóły 
653.artykuł: Michalska Iwonna: Organizacja działalności wydawniczej Związku Nauczycielstwa Polskiego w zakresie czasopism pedagogicznych w okresie międzywojennym. Przegląd Historyczno-Oświatowy 1990 nr 1 s. 87-95 (m.in.: Płomyk, Płomyczek, Mały Płomyczek...) szczegóły 
654.artykuł: Michalska Iwonna: Wykorzystywanie czasopism Związku Nauczycielstwa Polskiego dla dzieci w pracy szkolnej w okresie Drugiej Rzeczypospolitej. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Paedagogica et Psychologica 1992 z. 29 s. 127-146 (m.in.: "Płomyk", "Płomyczek", "Szkolna Gazetka Ścienna", "Mały Płomycz...) szczegóły 
655.artykuł: Michałkiewicz Maria: Prasa w Świeciu w latach zaboru. Kociewski Magazyn Regionalny 1989 nr 6 s. 52-54 (nt. wydawnictw w języku polskim i niemieckim...) szczegóły 
656.artykuł: Mielczarek Tomasz: Dwie "Rzeczpospolite" (1920-1932). Kieleckie Studia Bibliologiczne 1998 t. 3 s. 93-105 (historia dziennika...) szczegóły 
657.artykuł: Milewski Stanisław: Niewyparzone pióra. Rzeczpospolita 2002 nr 76 s. C3 (m.in. nt. konsekwencji prawnych publikacji prasowych w okresie międzyw...) szczegóły 
658.artykuł: Modras Ronald: Polska katolicka albo nie-Polska. Stosunki polsko-żydowskie w latach 1933-1939 w świetle prasy katolickiej tego okresu. Studia Judaica 2001 r. 3 (2000) nr 2 s. 245-268  szczegóły 
659.artykuł: Moskwa Zbigniew: Radomska prasa w XX-leciu. Tygodnik Radomski 1989 nr 5 s. 9  szczegóły 
660.artykuł: Moszczeńska-Rzepecka Iza: Prasa poznańska. Zeszyty Prasoznawcze 1989 nr 2 s. 70-76 (dot. lat 1850-1918...) szczegóły 
661.artykuł: Murzynowska Danuta, Potęga Joanna: Prasa tajna z okresu powstania styczniowego. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2001 nr 4 s. 32-35 (nt. kolekcji tajnych czasopisn z lat 1861-1864 m.in.: Kosynier,...) szczegóły 
662.artykuł: Myjak Józef: Dzieje prasy regionalnej. Tygodnik Nadwiślański 1989 nr 47-50 (nt. prasy regionalnej woj. tarnobrzeskiego w latach 1829-1989; m.in. P...) szczegóły 
663.artykuł: Myk Władysław: Czasopisma szczecińskie w XVIII-XX wieku (1750-1944). Przegląd Zachodniopomorski 1998 z. 4 (1997) s. 25-57  szczegóły 
664.artykuł: Myk Władysław: Szczecińskie gazety tygodniowe a Polska w latach "potopu" (1655-1660). Przegląd Zachodniopomorski 1996 z. 1 (1995) s. 7-27  szczegóły 
665.artykuł: Myk Władysław: Szczecińskie gazety ulotne w latach potopu szwedzkiego (1655-1660). Przegląd Zachodniopomorski 1994 z. 3 s. 7-26  szczegóły 
666.artykuł: Myk Władysław: Wiedeńsko-polska gazeta seryjna na tle działalności informacyjno-propagandowej dworu i episkopatu polskiego w latach potopu szwedzkiego (1656-1658). Nasza Przeszłość = Notre Passe 1989 nr 72 s. 233-290 (nt. anonimowej serii gazetowej ukazującej się w l. 1656-1658...) szczegóły 
667.artykuł: Myk Władysław: Zarys rozwoju szczecińskiej prasy codziennej od XVI do XX wieku (1537-1945). Przegląd Zachodniopomorski 1997 z. 1/2 s. 41-63  szczegóły 
668.artykuł: Myśliński Jerzy: Nieudane warszawskie przeszczepy prasowe we Lwowie przed pierwszą wojną światową ("Kronika Powszechna" 1910-1914 i "Życie" 1910-1912). Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1993 nr 4 s. 13-40  szczegóły 
669.artykuł: Najstarsze pisma "płci pięknej" poświęcone. Kujawy 1989 nr 18 s. 14 (o czasopismach dla kobiet z lat 1818-31...) szczegóły 
670.artykuł: Nakłady niektórych czasopism polskich w latach 1937-1938. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1989 nr 1 s. 129-130 (w tym literackich, wykaz...) szczegóły 
671.artykuł: Nałęcz Daria: Radio, film, prasa. x 1991 ([W ks.:] Daria Nałęcz: Kultura Drugiej Rzeczypospolitej. Warszawa 1991...) szczegóły 
672.artykuł: (na): Przemiany Ziemi Gnieźnieńskiej 1989 nr 18 s. 10 (nt. działalnalności oficyny A. Prądzyńskiego wydającej m.in. czasopism...) szczegóły 
673.artykuł: Niedokos Lucyna: Druki ulotne i czasopisma z lat 1914-1918 w zbiorach WBP [Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie]. Bibliotekarz Lubelski 1989 nr 120 s. 21-27 (w artykule m.in. nt. czasopism literacko-artystycznych...) szczegóły 
674.artykuł: Nominacje, tytuły profesorskie, doktoraty, wyróżnienia. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 4 s. 11 (m.in. not. o projekcie "Katalog prasy śląskiej do 1945 r." wykonanym w...) szczegóły 
675.artykuł: Notkowski Andrzej: Prasa polska na Mazowszu w czasach Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939). Przegląd ważniejszych wydawnictw (Czasopiśmiennictwo płockie). Zeszyty Naukowe. Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 2000 t. 17 s. 7-45  szczegóły 
676.artykuł: Notkowski Andrzej: Prasa Polskiej Partii Socjalistycznej 1918-1939. Przegląd wydawnictw terenowych. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1989 nr 1 s. 29-75; nr 2 s. 4-49  szczegóły 
677.artykuł: Nowak Andrzej: Rosja w publicystyce politycznej Wielkiej Emigracji przed powstaniem styczniowym. x 1998 ([w ks.:] Andrzej Nowak: Polacy, Rosjanie i biesy. Studia i szkice hist...) szczegóły 
678.artykuł: Nowotarska Róża: Jak to było w Ikacu. Gwiazda Polarna 1993 nr 1 s. 3 (nt. zwyczaju zamieszczania w czasopismach spisu aut. z fot....) szczegóły 
679.artykuł: Obraz życia kulturalnego Kalisza w "ABC Kaliskim" (1927-1932). Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1998 nr 5 s. 30-51 (dot. przede wszystkim zagadnień związanych z życiem teatralnym, a takż...) szczegóły 
680.artykuł: Obrączka Piotr: Literatura niemiecka w czasopismach polskich początku XX w. (1901-1914). Założenia wstępne. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Polska 1989 z. 27 s. 127-133  szczegóły 
681.artykuł: Odachowski Marian: Prasa powiatu działdowskiego (1920-1939). Przegląd informacyjno-bibliogragiczny. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1990 nr 3/4 s. 37-52  szczegóły 
682.artykuł: Olejnik Leszek: Z dziejów prasy łódzkiej "Kurier Łódzki" i "Echo" - wydawnictwa Jana Stypułkowskiego (1919-1939). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 1995 z. 52 s. 143-162  szczegóły 
683.artykuł: Orłowski Jan: Slavica w prasie lubelskiej lat 1905-1914. Roczniki Humanistyczne 1995 t. 42 (1994) z. 7 s. 45-62 (z zakresu polityki i lit., gł. rosyjskiej; m.in. o czasopismach: Ga...) szczegóły 
684.artykuł: Ostrowska Teresa: Historia czasopiśmiennictwa medycznego i jego udział w rozwoju towarzystw naukowych i nauk medycznych w Polsce. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1989 nr 4 s. 11-21  szczegóły 
685.artykuł: Paluszkiewicz Felicjan: Jak Jezuici gazety drukowali (Początki prasy w XVIII-wiecznej Polsce). Nasz Dziennik 1998 nr 232 s. 10  szczegóły 
686.artykuł: Paluszkiewicz Felicjan: Początki prasy polskiej. Bobolanum 1998 r. 9 [z.] 2 s. 263-270 (m.in. nt. pism: Merkuriusz Polski Ordynaryjny, Gazeta Warsza...) szczegóły 
687.artykuł: Pater Mieczysław: Uniwersalne i narodowe wartości w prasie polskiej na Górnym Śląsku w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Zeszyty Prasoznawcze 1991 nr 3/4 s. 149-160  szczegóły 
688.artykuł: Pawlak Wacław: "Zeitungi", "Kuriery", "Expressy". 140 lat prasy codziennej w Łodzi. Cz. I-II. Kronika Miasta Łodzi 2003 z. 2 s. 96-104, z. 3/4 s. 108-116  szczegóły 
689.artykuł: Pawlik Krzysztof: Prasa w Nysie i okolicy od końca XVIII wieku do 1945 roku. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1996 nr 1/3 s. 169-173  szczegóły 
690.artykuł: Pepliński Wiktor: Dzieje czasopiśmiennictwa kaszubskiego a kształtowanie się kaszubskiego ruchu regionalnego 1886-1989. Tytuł [Gdańsk] 1998 nr 3 s. 226-240  szczegóły 
691.artykuł: Pepliński Wiktor: Wpływ czasopiśmiennictwa pomorsko-kociewskiego na kształtowanie świadomości regionalnej. Kociewski Magazyn Regionalny 1995 nr 3/4 s. 9-10 (od II poł. XIX w....) szczegóły 
692.artykuł: Pepliński Wiktor: Wydawcy prasy pomorskiej w latach 1920-1939 jako edytorzy książek. Gdański Rocznik Kulturalny 1994 t. 15 s. 72-83 (m.in. dot.: wydawcy Pielgrzyma - Drukarni i Księgarni Towarzyst...) szczegóły 
693.artykuł: Piasecki Andrzej K.: Dzienniki i czasopisma w Wielkopolsce Wschodniej w okresie II Rzeczypospolitej. Rocznik Łódzki 2002 t. 48 s. 115-142 (m.in. o tematyce literackiej i kulturalnej w dziennikach i czasopismac...) szczegóły 
694.artykuł: Piątkowska Danuta: Więcej uczucia polskiego jak wysłowienia. Gwiazda Polarna 1989 nr 9 s. 9 (nt. tekstów literackich emigrantów, publikowanych w prasie śląskiej 2...) szczegóły 
695.artykuł: Pierzchała Jan: Miesięcznik "Młodzi Idą" i młodoliterackie Zagłębie Dąbrowskie wobec teatru w XX-leciu międzywojennym. Rocznik Sosnowiecki 2002 t. 10 (2001) s. 123-145 (dot. Teatru Miejskiego w Sosnowcu...) szczegóły 
696.artykuł: Pietrzkiewicz Dorota: Książki z warszawskiej drukarni Księży Misjonarzy w ogłoszeniach prasowych (1780-1792). Analecta 2003 z. 1/2 s. 203-234  szczegóły 
697.artykuł: Pietrzyk Bożena: Literatura i problemy kultury w prasie konspiracyjnej w latach 1939-1945. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1991 z. 6 (147) s. 287-294 (autoreferat pracy doktorskiej...) szczegóły 
698.artykuł: Pisma dziecięce i młodzieżowe (7) (W 150-lecie czasopiśmiennictwa polskiego na Śląsku Cieszyńskim). Głos Ludu 1998 nr 88 s. 5 (omówienie pism wydawanych od 1920 r. na Śląsku Cieszyńskim - Zaolziu...) szczegóły 
699.artykuł: Piwowarczyk Andrzej: Z dziejów prasy w Chełmie. Kamena 1993 nr 3/4 s. 47-50  szczegóły 
700.artykuł: Pleszkun-Olejniczak Elżbieta: Czasopisma kulturalne w Łodzi. Dwudziestolecie międzywojenne. Tygiel Kultury 1996 nr 4 s. 75-78 (m.in. nt. czasopism: "Tygodnik Łódzki", "Wymiary", "Głos Polski"...) szczegóły 
701.artykuł: Poklewski Józef: Prasa kulturalno-literacka i krytyka artystyczna. x 1994 ([W ks.: id.]: Polskie życie artystyczne w międzywojennym Wilnie. Toruń...) szczegóły 
702.artykuł: Pollmann Viktoria: Kwesia żydowska w prasie katolickiej lat trzydziestych (Badania empiryczne prasy biskupiej metropolii krakowskiej na bazie ilościowej). Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 1997 nr 2 s. 17-34  szczegóły 
703.artykuł: Potoniec Bogdan: Prasa nowosądecka w latach 1891-1996. Katalog czasopism. Almanach Sądecki 1997 nr 1 s. 74-90, nr 2 s. 31-49  szczegóły 
704.artykuł: Potoniec Bogdan: Prasa nowosądecka w latach 1891-1996. Rocznik Sądecki 1997 t. 25 s. 118-132  szczegóły 
705.artykuł: Pytlak Danuta: The Link: Polish Positivist Influeces in the Immigrant USA (On the Basis of Chicago's Monthly "Ogniwo"). Anglica 2003 t. 13 s. 99-107 (dot. kobiecego miesięcznika "Ogniwo" [The Link] wydawanego w Chicago w...) szczegóły 
706.artykuł: Pyzio Jan: Czasopisma dla dzieci Józefa Chociszewskiego. Studia o Sztuce dla Dziecka 1990 z. 4 s. 59-69  szczegóły 
707.artykuł: Rietz Henryk: Kultura umysłowa. x ([W ks. zb.:] Historia Pomorza. Pod red. Gerarda Labudy. T. 3, (1815-18...) szczegóły 
708.artykuł: Rok Bogdan: Obraz Turcji w kalendarzach czasów saskich. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1990 nr 75 (1108) s. 115-122  szczegóły 
709.artykuł: Rok Bogdan: Problematyka żydowska w polskim piśmiennictwie czasów saskich. x 1999 ([w ks. zb.:] Rzeczpospolita wielu narodów i jej tradycje. Materiały z ...) szczegóły 
710.artykuł: Romanow Andrzej: Bibliografia prasy polskiej wydawanej w Gdańsku w latach 1891-1920. Rocznik Gdański 1992 t. 50 z. 2 s. 105-120  szczegóły 
711.artykuł: Romanow Andrzej: Problematyka kaszubska na łamach prasy polskiej w Gdańsku w latach 1891-1920. Acta Cassubiana 1999 t. 1 s. 13-32  szczegóły 
712.artykuł: Rymwid-Mickiewicz Irena: Czasopiśmiennictwo łomżyńskie w latach 1910-1939. Studia Łomżyńskie 1993 t. 4 s. 131-143  szczegóły 
713.artykuł: Samulewicz Adam: Tczew w latach międzywojennych. Prasa lokalna i ruch wydawniczy. Kociewski Magazyn Regionalny 2003 nr 2 s. 5-6  szczegóły 
714.artykuł: Sarkady Antoni: Prasa przemyska w zbiorach Biblioteki Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Społeczno-Pedagogiczna i Historyczna: Historia 2001 z. 9 s. 261-265  szczegóły 
715.artykuł: Sendecki Marcin: Pisma literackie pisały. Magazyn z Książkami 2001 nr 5-6, 9-11 (fragm. materiałów prasowych sprzed lat...) szczegóły 
716.artykuł: Seniów Jerzy: Prasa krakowska w czasie pierwszej wojny światowej (1914-1918). Zeszyty Prasoznawcze 2002 nr 3/4 s. 120-136  szczegóły 
717.artykuł: Sinko Zofia: Proza fabularna w czasopismach polskich 1801-1830. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1990 r. 50 (1987) s. 125-127 (streszcz. referatu...) szczegóły 
718.artykuł: Skorupa Ewa: Dziennikarstwo galicyjskie w optyce satyrycznej lwowskich czasopism humorystyczno-satyrycznych drugiej połowy XIX stulecia. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1989 nr 1 s. 5-28  szczegóły 
719.artykuł: Skorupa Ewa: "Jedzie cesarz..." (Franciszek Józef I - ideał władcy...?). Kraków 1989 nr 4 s. 46-49 (m. in. czasopisma satyryczne Galicji o cesarzu (Diabeł, Bicz...) szczegóły 
720.artykuł: Socha Irena: Perspektywy badań nad czasopiśmiennictwem dla dzieci i młodzieży. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 1992 nr 5 (1210) s. 199-205 (dot. czasopiśmiennictwa XIX w. i dwudziestolecia międzywojennego...) szczegóły 
721.artykuł: Socha Irena: Pierwsze czasopisma dla dzieci na Śląsku pruskim. Guliwer 1996 nr 2 s. 4-7  szczegóły 
722.artykuł: Socha Irena: Stan i potrzeby badań nad czasopiśmiennictwem dziecięcym i młodzieżowym do roku 1939. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1990 z. 5 (135) s. 91-112  szczegóły 
723.artykuł: Socha Irena: Stan i potrzeby badań nad czasopiśmiennictwem dziecięcym i młodzieżowym do roku 1939. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1991 z. 6 (147) s. 69-100  szczegóły 
724.artykuł: Sojka-Masztalerz Helena: Językowy obraz Ukraińca w polskiej prasie międzywojennej ukazującej sie w latach 1918-1923. Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. [Seria] A 2000 t. 2 (53) s. 60-67 (na podstawie tekstów z Gazety Warszawskiej, Słowa Polskiego<...) szczegóły 
725.artykuł: Sokół Zofia: Polskie czasopisma kobiece w latach 1818-1980. x 1994 ([W ks.:] Pamiętnik XIV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich. T. 2. ...) szczegóły 
726.artykuł: Sokół Zofia: Z dziejów czasopism społeczno-literackich w Polsce południowo-wschodniej (Cz. 1 - do 1960 roku). Fraza 1992 nr 2 s. 23-27  szczegóły 
727.artykuł: Spaczyński Zdzisław: Drukarnie i wydawnictwa. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1997 nr 2/3 s. 105-107 (nt. czasopism wydawanych w Hrubieszowie w l. 1910-1957; wykaz tytułów ...) szczegóły 
728.artykuł: Spaczyński Zdzisław: Kartki z dziejów miasta Tomaszowa. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1996 nr 3 s. 9-19 (w art. m.in. nt. czasopism wychodzących w Tomaszowie Lubelskim w l. 19...) szczegóły 
729.artykuł: Spaleniak Agnieszka: Dokonania gospodarcze oraz społeczno-kulturalne samorządu powiatowego w Ostrowie Wielkopolskim w II Rzeczpospolitej. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 2002 nr 7 s. 138-153 (m.in. nt. czasopism lokalnych...) szczegóły 
730.artykuł: Staniszewski Andrzej: Kształtowanie się wizerunku społeczności Mazur i Warmii na łamach prasy polskiej w latach 1848-1870. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie] 1992 nr 42 s. 71-96  szczegóły 
731.artykuł: Staniszewski Andrzej: Materiały kolbergowskie na łamach prasy polskiej po roku 1840. Literatura Ludowa 1992 nr 2 s. 47-57  szczegóły 
732.artykuł: Staniszewski Andrzej: O pożytkach kompleksowego czytania prasy polskiej z okresu zaborów. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1991 nr 2 s. 5-12  szczegóły 
733.artykuł: Staniszewski Andrzej: Obraz Litwy i Litwinów na łamach prasy mazurskiej w latach 1875-1939. Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie] 1992 nr 37 s. 27-45  szczegóły 
734.artykuł: Staniszewski Andrzej: Z badań nad kształtowaniem się stereotypu Niemca i Polaka w prasie polskiej w zaborze pruskim na przełomie XIX i XX wieku. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1991 nr 79 (1136) s. 95-117  szczegóły 
735.artykuł: Steczek-Czerniawska Elżbieta: Kalendarze kaliskie na tle literatury kalendarzowej. Zarys problematyki. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1998 nr 5 s. 9-16 (dot. historii, kształtu edytorskiego i zawartości kalendarzy kaliskich...) szczegóły 
736.artykuł: Sterna-Wachowiak Sergiusz: Malarz poetą? Poeta malarzem?. Gazeta Malarzy i Poetów 2002 nr 4 s. 2 (dot. związków malarstwa z poezją; m.in. nt. czasopism malarzy i poetów...) szczegóły 
737.artykuł: Stesso M.: Nasza prasa uczniowska 1905-1907.. x 1989 ([W ks. zb.:] Smolna 30. Gimnazjum im. J. Zamoyskiego. Warszawa 1989 s....) szczegóły 
738.artykuł: Stomma Ludwik: Ranking naczelnych. Polityka 2000 nr 2 s. 74 (o wybitnych redaktorach naczelnych znaczących czasopism...) szczegóły 
nawiązanie: Kossowska Stefania: "Ranking naczelnych". Polityka 2000 nr 8 s. 90 (list do redakcji...) szczegóły 
739.artykuł: Stroński Henryk: Siódmy krąg piekła. Krynica 2003 nr 40 s. 23-26 (m.in. nt. likwidacji polskiej prasy i instytucji kulturalno-oświatowyc...) szczegóły 
740.artykuł: Stroński Henryk: Wzlot i upadek. Krynica 1994 nr 2 s. 15-17 (dot. m. in. prasy w języku polskim wydawanej po utworzeniu na Ukrainie...) szczegóły 
741.artykuł: Strzelecki Franciszek: Gazeta. Tygodnik Solidarność 1992 nr 28 s. 14 (m.in. początki wydawania gazet w Polsce...) szczegóły 
742.artykuł: Suchoń Alina: Czasopisma legionowe na ziemi cieszyńskiej. Zwrot 1996 nr 5 s. 15-19 (w l. 1914-1915...) szczegóły 
743.artykuł: Surwiło Jerzy: Czasopisma przedwojenne i ślady ich znakomitych autorów. Kurier Wileński 1996 nr 7 s. 3 (o czasopismach wydawanych w Wilnie przed 1939 r....) szczegóły 
744.artykuł: Syrycki Stanisław: Z historii prasy. Dziś 2001 nr 11 s. 113-116 (dot. historii prasy polskiej do końca XIX wieku, omówienie tytułów z u...) szczegóły 
745.artykuł: Szarkowa Joanna: Działalność wydawnicza Naczelnego Komitetu Narodowego w latach 1914-1918. Rocznik Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1996 r. 41 s. 163-184 (m.in.: Ilustrowany Tygodnik Polski pod red. Lucjana Rydla...) szczegóły 
746.artykuł: Szczerbiński Jacek: Niepublikowane bibliografie zawartości czasopism XIX i XX w.. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1989 nr 1 s. 107-114 (wykaz z komentarzem...) szczegóły 
747.artykuł: Szeląg Zdzisław: Tygodnik Radomski 1989 nr 27 s. 9 (nt. czasopism szkolnych w XIX i na początku XX w....) szczegóły 
748.artykuł: Szkocki Józef: Lwowskie czasopisma pedagogiczne (1918-1939). Semper Fidelis 1994 nr 1 s. 16-17 (przegląd...) szczegóły 
749.artykuł: Szocki Józef: Polska prasa dla ludu i prasa ludowa w XIX i na początku XX wieku (do 1918). Zeszyty Prasoznawcze 1995 nr 3/4 s. 80-93  szczegóły 
750.artykuł: Szopa Grzegorz: Przewrót majowy w świetle prasy przemyskiej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Społeczno-Pedagogiczna i Historyczna: Historia 2001 z. 9 s. 266-273 (przewrót majowy Józefa Piłsudskiego (12-15 V 1926) przedstawiony w ...) szczegóły 
751.artykuł: Szostakowski Józef: Prasa wileńska we wrześniu 1939 r.. Collectanea Theologica 1998 nr 1 s. 199-201  szczegóły 
752.artykuł: Szpargały (Warszawa, 1934-1939). x  szczegóły 
artykuł: Zielińska Mirosława: ?Szpargały? (1934-1939) - bibliografia zawartości. Fides 2002 nr 1 s. 55-94 (dzieje czasopisma...) szczegóły 
753.artykuł: Szymaniak Irena: Kształtowanie się ośrodka wydawniczo-prasowego w Świdnicy. Rocznik Świdnicki 2002 t. 29 (2001) s. 101-117 (m.in. dot. czasopiśmiennictwa od połowy XVIII w. do współczesności...) szczegóły 
754.artykuł: Szyszka Bogdan: Zamojskie czasopisma szkolne w latach międzywojennych. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2003 nr 1/2 s. 148-152  szczegóły 
755.artykuł: Ścisła Marzena: Echa wyprawy Stefana Szolca-Rogozińskiego w prasie kaliskiej z lat 1882-1896. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1995 nr 1 s. 84-99 (nt. relacji prasowych w "Kaliszaninie" oraz "Wędrowcu", "Tygodniku Ilu...) szczegóły 
756.artykuł: Śliwa Michał: "Grzmot" i "Antysemita" - czasopisma antyżydowskie w Krakowie w latach 1896-1898. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1993 nr 2 s. 41-52  szczegóły 
757.artykuł: Śliwa Michał: "Grzmot" i "Antysemita" - czasopisma antyżydowskie w Krakowie w latach 1896-1898. x 1997 ([W ks.:] Michał Śliwa: Obcy czy swoi. Z dziejów poglądów na kwestię ży...) szczegóły 
758.artykuł: Świerczyńska Dobrosława: Papierowa wojna. Przegląd Tygodniowy 1993 nr 28 s. 18 (dot. "walki starej i młodej prasy" na łamach "Kuriera Warszawskiego" i...) szczegóły 
759.artykuł: Taborski Roman: Czasopisma teatralne młodopolskiej Warszawy. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 6 s. 77-88 (szerzej nt. Kuriera Teatralnego, Sceny i Sztuki, Świa...) szczegóły 
760.artykuł: Taborski Roman: O "Miesięczniku Literackim i Artystycznym" Józefa Hieronima Retingera. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3/4 (1991) s. 169-175  szczegóły 
761.artykuł: Tadeusiewicz Hanna: Recepcja dramatu na łamach czasopism warszawskich z lat 1825-1830. Prace Polonistyczne 1992 seria 47 (1991/1992) s. 103-128 (m.in. w czasopismach: "Gazeta Polska", "Gazeta Warszawska", "Kurier Wa...) szczegóły 
762.artykuł: Tobera Marek: Cenzura czasopism w Królestwie Polskim na porzełomie XIX i XX wieku. Przegląd Historyczny 1989 t. 80 z. 1 s. 41-67  szczegóły 
763.artykuł: Tobera Marek: Cenzura prasy w zaborze rosyjskim na przełomie XIX i XX wieku. Mówią Wieki 1991 nr 12 s. 15-22  szczegóły 
764.artykuł: Tobera Marek: Policja myśli. Przegląd Katolicki 1989 nr 21 s. 7 (nt. cenzury czasopism polskich wychodzących pod zaborem ros. w l. 1902...) szczegóły 
765.artykuł: Toczek Alfred: Kraków na polityczno-prasowej mapie Polski w latach 1918-1926. Studia Historyczne 1992 z. 3 s. 363-384  szczegóły 
766.artykuł: Toczek Alfred: Związki historyków lwowskich z prasą (1860-1918). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2001 t. 44 (2000) z. 1 s. 75-76 (streszczenie referatu...) szczegóły 
767.artykuł: Tomaszewski Jerzy: "Kwestia żydowska" w prasie katolickiej w Polsce w latach trzydziestych XX w.. Słowo Żydowskie = Dos Jidisze Wort 1999 nr 4 s. 16  szczegóły 
768.artykuł: Trzebiatowski Klemens: Życie kulturalne na bytowszczyźnie na początku XX wieku - cz. II. Naji Goche 2003 nr 3 s. 8-9 (m.in. nt. kolportażu czasopism, takich jak: "Gazeta Gdańska", "Gryf", ...) szczegóły 
769.artykuł: Trzebiatowski Klemens: Życie kulturalno-oświatowe w niektórych rejonach rejencji koszalińskiej (3). Naji Goche 2003 nr 4 s. 24-25 (m.in. wzmianka nt. oddziaływania czasopism takich jak "Gazeta Grudziąd...) szczegóły 
770.artykuł: Turek-Kwiatkowska Lucyna: Działalność kulturalna. Prasa, biblioteki. x 2000 ([w ks.:] Lucyna Turek-Kwiatkowska: Kultura na Pomorzu w XIX wieku. Kos...) szczegóły 
771.artykuł: Turek-Kwiatkowska Lucyna: Echa powstania styczniowego w prasie pomorskiej. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Studia Historyczne 1990 nr 2 (41) s. 43-53  szczegóły 
772.artykuł: Turek-Kwiatkowska Lucyna: Niepodległość Polski w świetle prasy pomorskiej. Przegląd Zachodniopomorski 1993 z. 3 (1992) s. 61-71  szczegóły 
773.artykuł: Urbańska Bożenna: Prasa średzka w dwudziestoleciu międzywojennym. Średzki Kwartalnik Kulturalny 2000 nr 1-3 (m.in. o literaturze na łamach pism wydawanych w Środzie Wielkopolskiej...) szczegóły 
774.artykuł: Walczak Krzysztof: Wydawnictwa periodyczne Kalisza w latach 1805-1914. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum 2001 z. 10 s. 77-87 (m.in.: Kaliszanin, Gazeta Kaliska, Jutrzenka Kaliska...) szczegóły 
775.artykuł: Walczak Zbigniew: Warunki działalności prasy polskiej na ziemiach zaboru pruskiego w okresie poprzedzającym wybuch i podczas pierwszej wojny światowej. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Nauki Polityczne 1990 z. 19 (213) s.119-127  szczegóły 
776.artykuł: Walkusz Jan: Inicjatywy wydawnicze duchowieństwa pomorskiego Drugiej Rzeczypospolitej. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1991 nr 2 s. 87-101 (w XIX i XX w....) szczegóły 
omówienie: (T.Bol.): Pomerania 1992 nr 5 s. 50-51  szczegóły 
777.artykuł: Wańka Danuta: Zagadnienia księgoznawcze na łamach ""Gazety Kaliskiej" w latach 1893-1914. Zeszyty Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk 1998 nr 5 s. 30-51 (m.in. nt. czytelnictwa czasopism w Kaliszu, a także nt. życiorysów lud...) szczegóły 
778.artykuł: Welik Arkadiusz: "Przegląd Lubelsko-Kresowy" - lubelska efemeryda wydawnicza z lat 1924-1925. Res Historica 2002 z. 15 s. 179-188 (charakterystyka dwutygodnika poświęconego życiu społecznemu, kulturaln...) szczegóły 
779.artykuł: Więckowski Michał: Prasa polska w Argentynie 1913-1985. Studia Polonijne 1992 t. 10 (1986) s. 61-79  szczegóły 
780.artykuł: Wilmański Jerzy: Dzieje łódzkiej prasy. Trybuna 1995 nr 281 s. 12 (od 1863 roku...) szczegóły 
781.artykuł: Wilmański Jerzy: Sto lat humoru i satyry w Łodzi (Zarys dziejów). Kronika Miasta Łodzi 1999 z. 1/2 s. 39-54 (o czasopismach satyrycznych wydawanych w Łodzi...) szczegóły 
782.artykuł: Wilmański Maciej: Łódzki koncern prasowy "Republika" 1923-1939. Kronika Miasta Łodzi 1994 z. 1 s. 121-125 (nt. koncernu wydającego łodzkie dzienniki miedzywojenne...) szczegóły 
783.artykuł: Witwicka-Dudek Ałła: Prasa polska przejawem aktywności Polaków w Kijowie na początku XX wieku. Literatura Ludowa 2003 nr 1 s. 43-49  szczegóły 
784.artykuł: Władyka Wiesław: Wielcy redaktorzy. Mój Świat 1989 nr 1 s. J (głównie czasopism w latach 1918-1939...) szczegóły 
785.artykuł: Wolińska Olga: Uwagi o badaniach języka prasy śląskiej. x 1991 ([W ks. zb.:] Stan i potrzeby badań ślązkoznawczych nad językiem, piśmi...) szczegóły 
786.artykuł: Wolska Halina: XIX-wieczne czasopisma ilustrowane w zbiorach Biblioteki im. H. Łopacińskiego. Bibliotekarz Lubelski 1990 nr 121 s. 7-15  szczegóły 
787.artykuł: Woźniakowski Bogumił: Przyczynek do dziejów polskiego czasopiśmiennictwa wolnomularskiego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1998 t. 41 (1997) z. 1 s. 46-47 (streszczenie referatu...) szczegóły 
788.artykuł: Wójcik Ewa: Kalendarze w Polsce w latach międzywojennych (Zarys problematyki). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1996 z. 8 (178) s. 127-137 (m.in. nt. literatury na łamach kalendarzy...) szczegóły 
789.artykuł: Wrona Grażyna: Krakowskie naukowe czasopisma społeczne i humanistyczne w latach 1918-1939. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1997 t. 40 (1996) z. 1 s. 50-51  szczegóły 
790.artykuł: Wrona Grażyna: Polskie czasopisma filologiczne w latach 1918-1939. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1999 t. 42 (1998) z. 1 s. 52-53  szczegóły 
791.artykuł: Wrona Grażyna: Polskie czasopisma filologiczne w latach 1918-1939. x 1999 ([W ks. zb.:] Bibliologia, literatura, kultura. Księga pamiątkowa ofiar...) szczegóły 
792.artykuł: Wróblewski Jan: Szkolne pisemka. Warmia i Mazury [Dwutygodnik Robotniczej Spółdzielni Wydawniczej "Prasa-Książka-Ruch"] 1990 nr 3 s. 7 (nt. polskiej szkolnej prasy na Litwie z okresu 20-lecia międzywojenneg...) szczegóły 
793.artykuł: Wysocka Barbara: Problematyka kulturalna w prasie leszczyńskiej w II Rzeczypospolitej. Przyjaciel Ludu 1996 z. 5/6 (1995) s. 7-14 (dot. prasy w Lesznie (Wielkopolska) w okresie międzywojennym...) szczegóły 
794.artykuł: Wyszkowski Marek: Tatrzańskie stronice "Kameny". Hale i Dziedziny 1994 nr 1/2 s. 9 (dot. tematyki tatrzańskiej na łamach Kameny...) szczegóły 
795.artykuł: Z lokalnej kroniki historycznej. Naji Goche 2002 nr 1 s. 5 (m.in. nt. lokalnych czasopism wydawanych przed 1939 r.; oprac....) szczegóły 
796.artykuł: Zahradnik Stanisław: Czaso[piśmiennictwo polskie, czeskie i niemieckie na Śląsku Cieszyńskim. Zeszyty Prasoznawcze 1989 nr 1 s. 15-26 (od poł. XIX w....) szczegóły 
797.artykuł: Zahradnik Stanisław: Ośrodki wydawnicze i redaktorzy polskich pism w Czechosłowacji 1848-1938. Zwrot 1989 nr 5 s. 21-24  szczegóły 
798.artykuł: Zahradnik Stanisław: Pisma dwu i trójjęzyczne (10) (W 160-lecie czasopiśmiennictwa polskiego na Śląsku Cieszyńskim). Głos Ludu 1998 nr 130 s. 5 (omówienie pism w językach polskim i niemieckim, czeskim i polskim, cze...) szczegóły 
799.artykuł: Zahradnik Stanisław: Pisma fachowe, gospodarcze, literackie, kulturalno-oświatowe, sportowe (8) (W 150-lecie czasopiśmiennictwa polskiego na Śląsku Cieszyńskim). Głos Ludu 1998 nr 103 s. 5 (omówienie pism wydawanych od początku XX w....) szczegóły 
800.artykuł: Zahradnik Stanisław: Pisma komunistyczne (4) (W 150-lecie czasopiśmiennictwa polskiego na Śląsku Cieszyńskim). Głos Ludu 1998 nr 49 s. 5  szczegóły 
801.artykuł: Zahradnik Stanisław: Pisma ogólnoinformacyjne - narodowe (2) (W 150-lecie polskiego czasopiśmiennictwa na Śląsku Cieszyńskim). Głos Ludu 1998 nr 25 s. 3  szczegóły 
802.artykuł: Zahradnik Stanisław: Pisma ogólnoinformacyjne - socjalistyczne (3) (W 150-lecie czasopiśmiennictwa polskiego na Śląsku Cieszyńskim). Głos Ludu 1998 nr 37 s. 3  szczegóły 
803.artykuł: Zahradnik Stanisław: Pisma wyznaniowe (6) (W 150-lecie czasopiśmiennictwa polskiego na Śląsku Cieszyńskim). Głos Ludu 1998 nr 76 s. 5 (omówienie polskiej prasy wyznaniowej na Śląsku Cieszyńskim - Zaolziu o...) szczegóły 
804.artykuł: Zahradnik Stanisław: Po polsku, lecz w duchu antypolskim (5) (W 150-lecie czasopiśmiennictwa polskiego na Śląsku Cieszyńskim). Głos Ludu 1998 nr 61 s. 5 (nt. czasopism o wymowie antypolskiej...) szczegóły 
805.artykuł: Zahradnik Stanisław: Początki były trudne [cz. 1.] (W 150-lecie polskiego czasopiśmiennictwa na Śląsku Cieszyńskim). Głos Ludu 1998 nr 13 s. 3  szczegóły 
806.artykuł: Zahradnik Stanisław: Polska prasa socjalistyczna na Zaolziu w latach 1987-1939. Zaranie Śląskie 1992 nr 1/2 s. 22-35  szczegóły 
807.artykuł: Zahradnik Stanisław: Polskie wydawnictwa wyznaniowe na Śląsku Cieszyńskim (1-2). Zwrot 1990 nr 1 s. 32-35; nr 2 s. 36-40 (prasa wyznaniowa, kalendarze, książki religijne; od poł. XIX w....) szczegóły 
808.artykuł: Zahradnik Stanisław: Samodzielne dodatki, pisma urzędowe (9) (W 150-lecie czasopiśmiennictwa polskiego na Śląsku Cieszyńskim). Głos Ludu 1998 nr 115 s. 5 (omówienie pism urzędowych i samodzielnych dodatków do periodyków ciesz...) szczegóły 
809.artykuł: Zahradnik Stanisław: Tendencje rozwojowe, podsumowanie (150-lecie czasopismiennictwa polskiego na Śląsku Cieszyńskim). Głos Ludu 1999 nr 3 s. 5  szczegóły 
810.artykuł: Załubski Jan: Prasa i ruch wydawniczy. x 1998 ([W ks. zb.:] Dzieje Poznania w latach 1793-1945. [T. 2; cz. 2:] 1918-1...) szczegóły 
811.artykuł: Zawadzki Konrad: Polonica prasowe XVI-XVIII w. w Herzog August Bibliothek [Wolfenbuettel]. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1990 nr 2 s. 5-34  szczegóły 
812.artykuł: Zawadzki Konrad: Warszawa w gazetach ulotnych. Od końca XVI do początków XVIII w.. Rocznik Warszawski 1994 t. 23 (1993) s. 5-38  szczegóły 
813.artykuł: Zawilska Katarzyna: Toruńskie gazety rękopiśmienne jako żródło badań filologicznych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Prace Językoznawcze 1997 z. 1 s. 94-98 (dotyczy zbioru 2750 egzemplarzy gazet rękopiśmiennych z l. 1671-1772 ...) szczegóły 
814.artykuł: Zawistowska Irena: Z dziejów pierwszych czasopism dla dzieci i młodzieży. Poradnik Bibliotekarza 1992 nr 11/12 s. 49-52  szczegóły 
815.artykuł: Zieliński Jan: Dziennikarze i politycy lwowscy lat trzydziestych XX w. (Wspomnienia). Semper Fidelis 1994 nr 4 s. 24-26 (przegląd czasopism wydawanych we Lwowie...) szczegóły 
polemika: Hutnikiewicz Artur: Polemika i uzupełnienia. Semper Fidelis 1994 nr 5 s. 38  szczegóły 
816.artykuł: Zieliński Władysław: Zarys dziejów prasy polskiej w Katowicach (do 1914 roku). Ziemia Śląska 1989 t. 2 s. 5-19  szczegóły 
817.artykuł: Zieniukowa Jadwiga: Funkcja perswazyjna języka w prasie polskiej i łużyckiej XIX wieku (Wybrane zagadnienia). x 1998 ([w ks. zb.:] Z polskich studiów slawistycznych. Prace na XII Międzynar...) szczegóły 
818.artykuł: Zieniukowa Jadwiga: Słownictwo rodzime i zapożyczone w prasie polskiej Mazur i Pomorza Nadwiślańskiego w połowie XIX wieku.. (dot. czas. "Przyjaciel Ludu Łeckiego" i "Biedaczek". [W ks. zb.:] Para...) szczegóły 
819.artykuł: Zięba Michał: Recepcja twórczości polskich poetów romantycznych w Krakowie w dobie pozytywizmu - na łamach wybranych czasopism "młodych". x 1999 ([w ks. zb.:] Kraków - Lwów. Książki, czasopisma, biblioteki XIX i XX w...) szczegóły 
820.artykuł: Złotkowski Dariusz: Stosunki polsko-litewskie w świetle niektórych tytułów prasy polskiej w Wilnie lat 1905-1907. x 1992 ([W ks. zb.:] Wilno - Wileńszczyzna jako krajobraz i środowisko wielu k...) szczegóły 
821.artykuł: Żaliński Henryk: Wizja przyszłej Polski w prasie Wielkiej Emigracji. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1998 t. 41 (1997) z. 1 s. 42-44 (streszczenie referatu...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma w l. 1939-1945
    książki (alfabet autorów)
822.książka: Adamczyk Mieczysław, Dzieniakowska Jolanta: Prasa Kielecczyzny w latach 1811-1989. Bibliografia. 1995 (T. 1: 1811-1945, 1995, 106 s....) szczegóły 
recenzja: Jarowiecki Jerzy: Bibliografia prasy kieleckiej. Zeszyty Prasoznawcze 1995 nr 3/4 s. 163-166  szczegóły 
recenzja: Migas-Broniek Halina: Bibliotekarz 1996 nr 5 s. 29  szczegóły 
recenzja: Znajomski Artur: Folia Bibliologica 2001 nr 44/45 (1996/1997) s. 121-122  szczegóły 
823.książka: Bzinkowski Ryszard: Słowo walczącej Warszawy. Prasa Powstania Warszawskiego 1 sierpnia - 5 października 1944 roku. 2002  szczegóły 
824.książka: Cieślikowa Agnieszka: Prasa okupowanego Lwowa. 1997 ([Passim o literaturze na łamach czasopism, czasopismach satyrycznych i...) szczegóły 
recenzja: Czarnik Oskar Stanisław: Rocznik Lwowski 1999 r. 1999 s. 226-229  szczegóły 
recenzja: Dziki Sylwester: Prasa okupowanego Lwowa. Zeszyty Prasoznawcze 1999 nr 3/4 s. 164-166  szczegóły 
recenzja: Hryciuk Grzegorz: Dzieje Najnowsze 1998 r. 30 nr 2 s. 183-194  szczegóły 
recenzja: Leinwand Aleksandra J.: Kwartalnik Historyczny 1999 nr 1 s. 105-111  szczegóły 
recenzja: Łukowski Stefan S.: Książki czasopisma. Cracovia Leopolis 1998 nr spec. s. 40-41 (not....) szczegóły 
825.książka: Fitowa Alina, Marcinkowski Józef: Ruch ludowy w Małopolsce i na Śląsku 1939-1945. Ludzie. Myśl programowa. Prasa konspiracyjna. 1987  szczegóły 
recenzja: Ofierski Bohdan: Wieś Współczesna 1989 nr 5 s. 151-158  szczegóły 
recenzja: Wypych Jan: Wieś Współczesna 1989 nr 5 s. 158-162  szczegóły 
826.książka: Glensk Joachim: Bibliografia opracowań prasy śląskiej. T. 3, Suplement do 1945 r.. 1995  szczegóły 
recenzja: Kalczyńska Maria: Dokumentacja prasoznawstwa śląskiego profesora Joachima Glenska. Śląsk Opolski 1997 nr 3 s. 66-67  szczegóły 
827.książka: Gogol Bogusław: Czerwony Sztandar. Rzecz o sowietyzacji ziem Małopolski Wschodniej, wrzesień 1939 - czerwiec 1941. 2000  szczegóły 
recenzja: Urzyńska Dorota: Wrocławskie Studia Wschodnie 2001 t. 5 s. 257-259  szczegóły 
828.książka: Grabski Witold: Prasa powstania warszawskiego 1944. 1994  szczegóły 
recenzja: Skrok Zdzisław: Prasa powstania warszawskiego 1944. Nowe Książki 1995 nr 1 s. 35  szczegóły 
829.książka: Jarowiecki Jerzy, Wójcik Ewa, Wrona Grażyna: Bibliografia opracowań prasy ukazującej się w Polsce w latach 1939-1945. 1992 (Cz. 1: Publikacje z lat 1944-1981...) szczegóły 
recenzja: Góra Barbara: Poradnik Bibliotekarza 1993 nr 1/2 s. 37-38  szczegóły 
830.książka: Jarowiecki Jerzy, Wójcik Ewa, Wrona Grażyna: Bibliografia opracowań prasy ukazującej się w Polsce w latach 1939-1945. 1999 (Cz. 2: Publikacje z lat 1981-1997...) szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 2000 r. 68 z. 1/2 s. 102-106  szczegóły 
831.książka: Jarowiecki Jerzy, Wójcik Ewa: Polska prasa konspiracyjna (1939-1945) i Powstania Warszawskiego w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Katalog. 1992  szczegóły 
832.książka: Karpiński Janusz: Z dziejów konspiracyjnej prasy Szarych Szeregów w Łowiczu (1940-1941). Wspomnienia. 1988  szczegóły 
833.książka: Lewandowska Stanisława: Prasa okupowanej Warszawy 1939-1945. 1992  szczegóły 
recenzja: (DJ): Acta Poloniae Historica 1994 t. 69 s. 196-197 (not....) szczegóły 
recenzja: Jarowiecki Jerzy: Zeszyty Prasoznawcze 1993 nr 3/4 s. 164-167  szczegóły 
recenzja: Mańkowski Zygmunt: Kwartalnik Historyczny 1993 nr 2 s. 167-170  szczegóły 
recenzja: Myśliński Jerzy: Dzieje Najnowsze 1993 r. 24 nr 4 (1992) s. 142-145  szczegóły 
recenzja: Władyka Wiesław: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1993 nr 4 s. 124-125  szczegóły 
834.książka: Lewandowska Stanisława: Prasa polskiej emigracji wojennej 1939-1945. 1993  szczegóły 
recenzja: (DJ): Acta Poloniae Historica 1995 t. 72 s. 193 (not....) szczegóły 
recenzja: Habielski Rafał: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1993 nr 4 s. 125-128  szczegóły 
recenzja: Myśliński Jerzy: Dzieje Najnowsze 1993 r. 25 nr 2 s. 159-161  szczegóły 
recenzja: Petrulewicz Danuta: Bibliotekarz 1993 nr 12 s. 34  szczegóły 
recenzja: Supruniuk Mirosław Adam: O prasie polskiej emigracji wojennej (Na marginesie pracy Stanisławy Lewandowskiej "Prasa polskiej emigracji wojennej 1939-1945". Zeszyty Historyczne [Paryż] 1993 z. 106 s. 139  szczegóły 
polemika: Lewandowska Stanisława: Audiatur et altera pars. Zeszyty Historyczne [Paryż] 1994 z. 108 s. 214-220  szczegóły 
recenzja: Tarka Krzysztof: Wojna i prasa. Arka 1993 nr 47 s. 199-201  szczegóły 
835.książka: Media w Polsce w XX wieku. Prasa, radio, reklama, public relations, badania rynku. 1999 (Jerzy Giedroyc: Zrozumieć interes publiczny [wstęp]. - [M. in. dot. pe...) szczegóły 
recenzja: Kosman Marceli: Studia Medioznawcze 2000 nr 1 s. 143-144  szczegóły 
836.książka: Myśliński Jerzy: Kalendarium polskiej prasy, radia i telewizji = Outline of Polish press, radio and television history. 2001 (Wstęp. - Kalendarium: Prasa polska w XVI i XVII wieku. Prasa polska XV...) szczegóły 
recenzja: Migas-Broniek Halina: Bibliotekarz 2001 nr 10 s. 28 (notka...) szczegóły 
837.książka: Pietrzyk Bożena: Problemy kultury w prasie konspiracyjnej w latach 1939-1945. 1995  szczegóły 
recenzja: Glogier Marek: Zeszyty Prasoznawcze 1996 nr 3/4 s. 181-182  szczegóły 
838.książka: Sokół Zofia: Rzeszowska prasa konspiracyjna. (1939-1945). 1989  szczegóły 
839.książka: "Warszawa jedna twojej mocy się urąga...". W 45 rocznicę Powstania Warszawskiego". Wystawa prasy z Powstania 1944 roku oraz druków zwartych z lat 1945-1989, 8 sierpnia 1989 r. 1989  szczegóły 
840.książka: Wiśniewska Maria: Harcerz, żołnierz, obywatel... Szkice o prasie Szarych Szeregów. 1987  szczegóły 
recenzja: Jarowiecki Jerzy: Zeszyty Prasoznawcze 1989 nr 3 s. 102-104  szczegóły 
841.książka: Wojna żydowsko-niemiecka. Polska prasa konspiracyjna 1943-1944 o powstaniu w getcie Warszawy. 1992  szczegóły 
recenzja: Cegielski Tadeusz: Prasa podziemna o powstaniu w getcie. Res Publica Nowa 1992 nr 2 s. 65  szczegóły 
recenzja: Piątkowska Renata: Trudna prawda. Rzeczpospolita 1992 nr 103 dod. s. 5  szczegóły 
recenzja: R.K.: Dzieje Najnowsze 1992 r. 24 nr 3 s. 166 (nota...) szczegóły 
recenzja: Żbikowski Andrzej: Getto walczące w obrazie polskiej prasy konspiracyjnej. Nowe Książki 1992 nr 6 s. 38-39  szczegóły 
842.książka: Woźniakowski Krzysztof: Polskojęzyczna prasa gadzinowa w tzw. Starej Rzeszy (1939-1945). 2001  szczegóły 
recenzja: Jarowiecki Jerzy: O niemieckiej prasie w języku polskim w Starej Rzeszy (1939-1945). Konspekt 2002 nr 12 s. 144-146  szczegóły 
843.książka: Woźniakowski Krzysztof: Prasa, kultura, wojna. Studia z dziejów czasopiśmiennictwa, kultury literackiej i artystycznej lat 1939-1945. 1999  szczegóły 
recenzja: Notkowski Andrzej: Na wojennych szlakach. Nowe Książki 2000 nr 2 s. 48  szczegóły 
recenzja: Próchnicki Włodzimierz: Prasa - kultura - wojna. Konspekt 2000 nr 2 s. 99-101  szczegóły 
recenzja: Stanuch Stanisław: Zawiłości najnowsze. Aneks Trybuny 2000 nr 82 s. 7  szczegóły 
recenzja: Waluś Józef S.: Prasa czasu wojny. Zeszyty Prasoznawcze 2000 nr 1/2 s. 225-226  szczegóły 
844.książka: Z dziejów polskiej prasy na obczyźnie (Od września 1939 roku do współczesności). 2002  szczegóły 
recenzja: Kempa Andrzej: Panorama prasy polonijnej. Tygiel Kultury 2003 nr 4/6 s. 192-193  szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
845.odwołanie: Alma Mater Thoruniensis (Totuń, 1946). x  szczegóły 
artykuł: Zakrzewski Tadeusz: Pierwsze czasopismo studenckie toruńskiego uniwersytetu. Głos Uczelni [Toruń] 1996 nr 3 s. 18-19 (z okazji 50. rocznicy założenia w Toruniu pierwszego pisma studenckieg...) szczegóły 
846.odwołanie: Almanach Literacki (Lwów, 1941). x  szczegóły 
artykuł: Woźniakowski Krzysztof: "Almanach Literacki" - zapomniany konkurent "Nowych Widnokręgów". Zeszyty Prasoznawcze 1989 nr 3 s. 25-36  szczegóły 
847.odwołanie: Biuletyn Informacyjny (Warszawa, 1939-1944; Kraków, 1944-1945). x  szczegóły 
artykuł: Straszewska Maria: Biuletyn "Kamyka" [Aleksandra Kamińskiego]. Gazeta Wyborcza 2003 nr 33 s. 16 (wyw., rozm. Paweł Wroński; z not. o Marii Straszewskiej...) szczegóły 
848.odwołanie: Płomienie (Warszawa, 1942-1944). x  szczegóły 
artykuł: Mencwel Andrzej: Na dnie historii (Program kulturalny "Płomieni" 1942-1944). Przegląd Humanistyczny 1992 nr 5/6 (1991) s. 25-43 (także nt. mies. lit. Droga...) szczegóły 
849.odwołanie: Dziennik Dziecięcy (Warszawa, 1944). x  szczegóły 
artykuł: Faron Bolesław: "Jawnutka" i "Dziennik Dziecięcy". Ojczyzna Polszczyzna 1994 nr 2 s. 39-44 (o czasopiśmie dla dzieci ukazującym się w okresie powstania warszawski...) szczegóły 
850.odwołanie: Głos Podhala (1944). x  szczegóły 
artykuł: Kohutek Ludwik: Jak redagowałem tajny "Głos Podhala". Rocznik Podhalański 1992 t. 5 s. 343-354  szczegóły 
851.odwołanie: Goniec Codzienny (Wilno, 1941-1944). x  szczegóły 
artykuł: Siemaszko Zdzisław A.: Wileński Goniec Codzienny. Zeszyty Historyczne [Paryż] 1993 z. 106 s. 3-24 (m.in. o kontaktach Józefa Mackiewicza z pismem i publikacjach w okresi...) szczegóły 
artykuł: Woźniakowski Krzysztof: Problematyka kulturalna na łamach wileńskiej polskojęzycznej gadzinówki Goniec Codzienny (1941-1944). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1995 t. 38 (1944) z. 2 s. 41-42 (streszcz. ref....) szczegóły 
polemika: Szyłeyko J. Zdzisław: Zeszyty Historyczne [Paryż] 1994 z. 110 s. 233-234 (list do red....) szczegóły 
852.odwołanie: Goniec Częstochowski (Częstochowa, 1939). x  szczegóły 
artykuł: Woźniakowski Krzysztof: Gadzinowy "katolicki organ prasowy Generalnego Gubernatorstwa" w kręgu zagadnień kultury (1939-1945). Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 2003 z. 2 s. 171-202 (dot. m.in. problematyki literatury polskiej i literatur obcych oraz fi...) szczegóły 
853.odwołanie: Goniec Krakowski (Kraków, 1939-1945). x  szczegóły 
artykuł: Zeszyty Historyczne [Kraków] 1989 z. 3 (1988) s. 109-141  szczegóły 
854.odwołanie: Ilustrowany Kurier Polski (Kraków, 1939-1945). x  szczegóły 
artykuł: Woźniakowski Krzysztof: Ilustrowany Kurier Polski (1939-1945) - modelowy periodyk quasi-kulturalny Generalnego Gubernatorstwa. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1995 t. 38 (1994) z. 1 s. 62-63 (streszcz. ref....) szczegóły 
855.odwołanie: Iridion (1944). x  szczegóły 
artykuł: Zieliński Andrzej: "Iridion" - periodyk 2. Korpusu Polskiego we Włoszech. Z dziejów polskiej kultury emigracyjnej. Rocznik Biblioteki Narodowej 1994 t. 29 (1993) s. 71-102  szczegóły 
856.odwołanie: Jawnutka (Warszawa, 1944). x  szczegóły 
artykuł: Faron Bolesław: "Jawnutka" i Dziennik Dziecięcy". Ojczyzna Polszczyzna 1994 nr 2 s. 39-44 (o czasopiśmie dla dzieci ukazującym się w okresie powstania warszawski...) szczegóły 
857.odwołanie: Kolejowiec (Kraków, 1943-1944). x  szczegóły 
artykuł: Woźniakowski Krzysztof: Gadzinowy miesięcznik "Kolejowiec" (1943-1944) i jego literackie publikacje. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1996 z. 8 (178) s. 155-170  szczegóły 
858.odwołanie: Kurier Częstochowski (Częstochowa, 1939-1945). x  szczegóły 
artykuł: Woźniakowski Krzysztof: Gadzinowy "katolicki organ prasowy Generalnego Gubernatorstwa" w kręgu zagadnień kultury (1939-1945). Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia 2003 z. 2 s. 171-202 (dot. m.in. problematyki literatury polskiej i literatur obcych oraz fi...) szczegóły 
859.odwołanie: Na posterunku (Grójec 1944). x  szczegóły 
artykuł: Szeląg Zdzisław: "Na posterunku". x 1997 ([W ks.:] Szeląg Zdzisław: Słownik wiedzy o Grójeckiem. Grójec, 1997, s...) szczegóły 
860.odwołanie: Na ucho (Kraków, 1943-1944). x  szczegóły 
artykuł: Jabłońska Krystyna: "Na ucho". Przekrój 1993 nr 49 s. 28  szczegóły 
861.odwołanie: Nurt (Warszawa, 1943-1944). x  szczegóły 
artykuł: Trznadel Jacek: Głęboko w sumieniu świata (Katyń w okupacyjnym "Nurcie" Ferdynanda Goetla). Wojskowy Przegląd Historyczny 1992 nr 1 s. 352-355  szczegóły 
862.odwołanie: Pod stropem (Essen, Herne 1943-1944). x  szczegóły 
artykuł: Woźniakowski Krzysztof: Hitlerowska prasa dla polskich robotników przymusowych w Rzeszy ("Pod stropem", 1943-1944 i "Wiadomości Polskie", 1944-1945). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2000 t. 42 (1998) z. 2 s. 58 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Woźniakowski Krzysztof: "Pod stropem" (1943-1944) - dwutygodnik dla górników polskich w Niemczech. x 1999 ([W ks. zb.:] Bibliologia, literatura, kultura. Księga pamiątkowa ofiar...) szczegóły 
863.odwołanie: Polska na Morzach (Londyn, 1941-1946?). x  szczegóły 
artykuł: Wadowski Jerzy: Wizjonerzy Polski morskiej. Morze 1989 nr 12 s. 23  szczegóły 
864.odwołanie: Polska w Walce (Wilno, 1939-1941). x  szczegóły 
artykuł: Mackiewicz Ryszard: Wilno, ul. Krzywe Koło (Z historii polskiej prasy konspiracyjnej pod okupacją sowiecką). Kurier Wileński 1997 nr 214 s. 4  szczegóły 
865.odwołanie: Polska Walcząca (Paryż, od 1939). x  szczegóły 
artykuł: "Polska Walcząca" 50-lecie. Orzeł Biały 1990 nr 1449 s. 65-66  szczegóły 
sprostowanie: Terlecki Tymon: Od urodzenia. Orzeł Biały 1990 nr 1451 s. 74 (sprost. dot. okresu, w którym autor był redaktorem pisma...) szczegóły 
artykuł: Taylor Nina: "Polska Walcząca" i pierwszy obóz WP w Coetquidan (Ze wspomnień Tymona Terleckiego i innych). Archiwum Emigracji 2002 z. 4 (2001) s. 109-118  szczegóły 
866.odwołanie: Prawda Wileńska (Wilno, 1940-1948). x  szczegóły 
książka: Mędelska Jolanta: Język "Prawdy Wileńskiej". Północnokresowa polszczyzna kulturalna w początkach sowietyzacji Wilna i Wileńszczyzny. 1999  szczegóły 
recenzja: Szostakowski Józef: Polszczyzna po potopie. Znad Wilii 1999 nr 16 s. 6  szczegóły 
recenzja: Zygielski Zbigniew: Przegląd Bydgoski 2001 r. 12 s. 147 (not....) szczegóły 
artykuł: Mędelska Jolanta: Język na zakręcie historii. Polszczyzna "Prawdy Wileńskiej" 1945-1948. x 1999 ([W ks.:] Sytuacja językowa na Wileńszczyźnie. Pod red. Józefa Porayski...) szczegóły 
artykuł: Szostakowski Józef: Wiersze w gazecie, które nie stały się literaturą. Na łamach "Prawdy Wileńskiej". Znad Wilii 1996 nr 16 s. 8  szczegóły 
867.odwołanie: Przegląd Artystyczny (Wilno, 1940). x  szczegóły 
artykuł: Szostakowski Józef: Muzy wśród armat, czyli "Przegląd Artystyczny" w 1940 r.. Znad Wilii 1997 nr 5 s. 4, 7  szczegóły 
868.odwołanie: Słowo Polskie (Lwów, 1943-1946). x  szczegóły 
artykuł: Sura Konrad: Lwowskie "Słowo Polskie" w latach 1943-1946. Semper Fidelis 1996 nr 2 s. 9-11  szczegóły 
869.odwołanie: Sztuka i Naród (Warszawa, 1942-1944). x  szczegóły 
artykuł: Bartyzel Małgorzata: Pochłonięci przez historię. Nowy Świat 1992 nr 117 s. 10  szczegóły 
artykuł: Kozłowski Witold: Konkurs "Sztuki i Narodu". Gazeta. Magazyn 1998 nr 49 s. 62-63  szczegóły 
artykuł: Ponczek Eugeniusz: Konspiracja młodzieży katolickiej i narodowej o kształcie stosunków społecznych przyszłej Polski (1939-1944). O Ład Moralny 1989 nr 3 s. 39-69  szczegóły 
870.odwołanie: W walce (Warszawa, 1944). x  szczegóły 
artykuł: Trzciński Tadeusz: "W Walce" na Starym Mieście. Kierunki 1989 nr 39 s. 8 (dot. zawartości pisma z VIII 1944...) szczegóły 
871.odwołanie: Wiadomości Kobiece (Kraków 1943-1949). x  szczegóły 
artykuł: Sokół Zofia: "Wiadomości Kobiece" - "Glos Matki" (1943-1949) Pismo Ludowego Związku Kobiet - Okregowj Sekcji Kobiet PSL w Krakowie. x 1999 ([W ks. zb.:] Bibliologia, literatura, kultura. Księga pamiątkowa ofiar...) szczegóły 
872.odwołanie: Wiadomości Polskie (Londyn, 1940-1944). x  szczegóły 
artykuł: Habielski Rafał: "Wiadomości Polskie" - pożegnanie z czytelnikami. Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1993 nr 1 s. 115-117  szczegóły 
artykuł: Supruniuk Mirosław A.: Odzyskany fragment archiwum "Wiadomości Polskich" Mieczysława Grydzewskiego. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2000 nr 39 s. -5  szczegóły 
nawiązanie: Kossowska Stefania: Pisarze, książki (i archiwa). Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2000 nr 39 s. 4-5  szczegóły 
873.odwołanie: Wieści Polskie (Budapeszt, 1939-1942). x  szczegóły 
artykuł: Kaczmarek Urszula: "Wieści Polskie" źródłem informacji o życiu polonii węgierskiej. Przegląd Polonijny 1995 z. 2 s. 105-111  szczegóły 
874.odwołanie: Wieści (Rzeszów, 1940-1944). x  szczegóły 
artykuł: Sokół Zofia: "Wieści", konspiracyjne pismo podokręgu rzeszowskiego "Rocha" i BCh (1940-1944). Studia Historyczne 1989 z. 4 s. 579-595  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
875.impreza: "Warszawa jedna twojej mocy urąga..." - wystawa prasy powstania warszawskiego 1944 r. (1989). (ekspozycja w Muzeum Woli w Warszawie...) szczegóły 
artykuł: (J.B.): Kurier Polski 1989 nr 156 s. 4  szczegóły 
artykuł: Wiśniewska Maria: O książkach i wystawach z okazji rocznicy Powstania Warszawskiego: "Warszawa jedna twojej mocy urąga". Powstańcza prasa w Muzeum Woli. Kronika Warszawy 1990 nr 1/4 s. 169-170 (spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
876.artykuł: (AB): Powstańcza prasa. Trybuna 1999 nr 179 s. 2 (nt. czasopism konspiracyjnych wydawanych w Warszawie w czasie okupacji...) szczegóły 
877.artykuł: Andres Maria: O niektórych czasopismach i książkach towarzyszących młodocianym Polakom na obczyźnie w latach minionej wojny (1939-1945). Poradnik Bibliotekarza 1993 nr 4 s. 32-37  szczegóły 
878.artykuł: Bartoszewski Władysław: Słowo powstańczej Warszawy: organizacja i znaczenie środków masowego przekazu. Zeszyty Historyczne [Paryż] 1994 z. 109 s. 155-177 (m.in. nt. czasopism wydawanych w okresie powstania warszawskiego...) szczegóły 
879.artykuł: Bernacki Bartłomiej: Wojna zimowa (1939-1940) w radzieckiej okupacyjnej prasie polskojęzycznej na Białostocczyźnie. Białoruskie Zeszyty Historyczne 2002 z. 18 s. 131-145  szczegóły 
880.artykuł: Bernacki Bartłomiej: Wybory do Zgromadzenia Ludowego Zachodniej Białorusi 22 października 1939 r. Kampania wyborcza w prasie polskojęzycznej. Białoruskie Zeszyty Historyczne 2003 z. 20 s. 152-171  szczegóły 
881.artykuł: Borodziej Włodzimierz: Polska walcząca. Formy oporu w Generalnym Gubernatorstwie 1939-1945. Cz II.. Mówią Wieki 1989 nr 3 s. 33-38 (m.in.o podziemnej prasie...) szczegóły 
882.artykuł: Brzeski Jan, Roliński Adam: Polska prasa konspiracyjna pod okupacją sowiecką (1944-1949). Katalog zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1996 r. 46 nr 1/2 s. 285-308  szczegóły 
883.artykuł: Brzoza Czesław: Prasa polskich oddziałów wartowniczych przy armii amerykańskiej w Europie. Zeszyty Historyczne [Paryż] 2002 z. 141 s. 37-70  szczegóły 
884.artykuł: Brzustowicz Grzegorz J.: 160 lat prasy w powiecie choszczeńskim. Przekaz 2002 [nr] 6 s. 12-13 (dot. historii prasy lokalnej...) szczegóły 
885.artykuł: Butler Tadeusz: Prasa podziemna Kolna w latach okupacji. Ziemia Łomżyńska 1993 t. 5 s. 99-106  szczegóły 
886.artykuł: Chłosta Joanna: Polskie pisma w sowieckim Lwowie. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 107 s. 10 (m.in. dot. czasopism: Słowo Żołnierza (1939), Czerwony Sztan...) szczegóły 
887.artykuł: Ciećwierz Mieczysław: Prasa konspiracyjna na Białostocczyźnie w okresie PKWN. Białostocczyzna 1990 nr 3 s. 18-21  szczegóły 
888.artykuł: Cieślik Agnieszka J.: Prasa w okupowanym Lwowie 1939-1944. Dzieje Najnowsze 1997 r. 29 nr 3 s. 171-177 (dot. także prasy literackiej...) szczegóły 
889.artykuł: Czajowski Jacek, Kucia Jan: Prasa polska we wrześniu 1939. Zeszyty Prasoznawcze 1989 nr 3 s. 5-25  szczegóły 
omówienie: (ps): Gazeta Krakowska 1989 nr 203 s. 1-2  szczegóły 
890.artykuł: Dmytrów E.: Okupacyjna i gadzinowa prasa w Kołomyi. Semper Fidelis 1996 nr 4 s. 33-35  szczegóły 
nawiązanie: Cedro Tomasz: Glosa do prasy okupacyjnej. Semper Fidelis 1996 nr 5 s. 22-23  szczegóły 
891.artykuł: Fogelzang Ewa: Krakowska konspiracyjna prasa literacka i społeczno-kulturalna okresu II wojny światowej wobec problemów oświaty i kultury powojennej Polski. Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych 1990 t. 42 s. 49-64  szczegóły 
892.artykuł: Friszke Andrzej: Publicystyka Polski podziemnej wobec Zagłady Żydów 1939-1944. Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 2000 nr 4 s. 496-503  szczegóły 
893.artykuł: Grabowska Mirosława, Grabowski Zbigniew: Odbudowa i reforma prasy, wydawnictw i księgarstwa w dokumentach programowych Sekcji Zachodniej Departamentu Informacji i Prasy Delegatury Rządu RP na Kraj. Studia Śląskie 1997 t. 55 s. 299-311 (dot. okresu II wojny światowej...) szczegóły 
894.artykuł: Grabski Witold: Prasa Powstania Warszawskiego (Sierpień - październik 1944). Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1992 nr 2 s. 69-82  szczegóły 
895.artykuł: Inglot Mieczysław: Hitlerowski model kultury masowej dla Polaków (na przykładzie miesięcznika "Fala"). Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna 2003 nr 11 (2538) s. 213-232 (miesięcznik dla kobiet ukazywał się w Warszawie w latach 1940-1944; m....) szczegóły 
896.artykuł: Jarowiecki Jerzy: Konspiracyjna prasa we Lwowie w latach 1939-1945. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1999 t. 41 (1997) z. 2 s. 101-102 (streszczenie referatu...) szczegóły 
897.artykuł: Jarowiecki Jerzy: O szukaniu siebie w historii.... Konspekt 2002 nr 11 s. 98-100 (m.in. nt. kwestii żydowskiej w konspiracyjnej prasie polskiej...) szczegóły 
898.artykuł: Jarowiecki Jerzy: Prasa podziemna na Śląsku i w Zagłębiu Dąbrowskim w latach 1939-1945. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1993 z. 7 (155) s. 127-151  szczegóły 
899.artykuł: Jarowiecki Jerzy: Problem Holocaustu w polskiej prasie konspiracyjnej (1939-1945). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2000 t. 42 (1998) z. 2 s. 54-56 (streszczenie referatu...) szczegóły 
900.artykuł: Jarowiecki Jerzy: Problematyka żydowska w polskiej prasie konspiracyjnej 1939-1945. x 1999 ([W ks. zb.:] Bibliologia, literatura, kultura. Księga pamiątkowa ofiar...) szczegóły 
901.artykuł: Kaczyńska Danuta, Wiśniewska Maria: Prasa Powstania Warszawskiego. Kronika Warszawy 1994 nr 1/2 (1993/1994) s. 207-218  szczegóły 
902.artykuł: Kłyszyński Andrzej: Prasa w trybach września 1939 roku. Prasa Polska 1989 nr 8 s. 6-11  szczegóły 
903.artykuł: Lewandowska Stanisława: La presse de l'emigration polonaise de guerre 1939-1945. Acta Poloniae Historica 1992 t. 65 s. 141-151 (art. w języku francuskim...) szczegóły 
904.artykuł: Lipiński Eryk: Die Satire in den Jahren 1939-1945. Dialog [Niemcy] 1989 nr 3/4 s. 30-31 (nt. podziemnych czasopism satyrycznych z okresu II wojny światowej (19...) szczegóły 
905.artykuł: Micel Michał: "Drugi obieg" lwowski z 1944 r.. Krynica 1995 nr 5 s. 18 (m. in. nt. pism nielegalnie wydawanych na Kresach Wschodnich w latach...) szczegóły 
906.artykuł: Michałowska Agnieszka: Postawy wobec holocaustu Żydów w polskiej prasie konspiracyjnej. Analiza wybranych czasopism. Kultura i Społeczeństwo 1990 nr 2 s. 53-64  szczegóły 
907.artykuł: Nominacje, tytuły profesorskie, doktoraty, wyróżnienia. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 2002 nr 4 s. 11 (m.in. not. o projekcie "Katalog prasy śląskiej do 1945 r." wykonanym w...) szczegóły 
908.artykuł: Pawlik Krzysztof: Prasa w Nysie i okolicy od końca XVIII wieku do 1945 roku. Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 1996 nr 1/3 s. 169-173  szczegóły 
909.artykuł: Pietrzyk Bożena: Konkursy literackie w prasie konspiracyjnej w latach 1939-1945. x 2001 ([w ks. zb.:] Sezamie otwórz się! Z nowszych badań nad literaturą dla d...) szczegóły 
910.artykuł: Pietrzyk Bożena: Problemy kultury i literatury w prasie konspiracyjnej ruchu ludowego. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1990 z. 5 (135) s.133-182  szczegóły 
911.artykuł: Szostakowski Józef: Na łamach dawnej prasy [z tego cyklu:] Pokrętnymi meandrami dziejów. Znad Wilii 1999 nr 22 s. 1, 4 (prasa polska na Wileńszczyźnie...) szczegóły 
912.artykuł: Świderska Hanna: Z dziejów polskiej prasy opozycyjnej w Londynie 1941-45. Zeszyty Historyczne [Paryż] 1992 z. 101 s. 56-82 (dot. czasopism: Dziennik Polski, Jutro Polski, Listy ...) szczegóły 
913.artykuł: Świderska Hanna: Z dziejów polskiej prasy w Anglii 1944-45. Zeszyty Historyczne [Paryż] 1996 z. 115 s. 193-209 (artykuł oparto na materiałach brytyjskiego Foreign Office...) szczegóły 
914.artykuł: Świderska Hanna: Z dziejów polskiej prasy w Anglii. Likwidacja prasy 2, Korpusu. Zeszyty Historyczne [Paryż] 1998 z. 126 s. 55-64 (artykuł oparto na materiałach brytyjskiego Foreign Office...) szczegóły 
915.artykuł: Wójcik Władysława: Język prasy gadzinowej lat 1939-1945 na tle metod niemieckiej propagandy. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1990 z. 5 (135) s. 183-204  szczegóły 
916.artykuł: Wójcik Władysława: Niemiecka prasa w języku polskim dla Polaków wydawana w Generalnym Gubernatorstwie w latach 1939-1945 (Ogólna charakterystyka). Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Bibliotekoznawcze 1987 z. 4 (110) s. 173-225  szczegóły 
917.artykuł: Wyrwa Tadeusz: Oświata i propaganda Rządu Polskiego na emigracji podczas 2-ej wojny światowej. Zeszyty Historyczne [Paryż] 1994 z. 108 s. 83-98 (m.in. nt. czasopiśmiennictwa...) szczegóły