Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Włochy (kontakty z zagranicą)
Możesz zmienić zakres lat: do

Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Włochy (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Atti del convegno italo-polacco "Viaggio in Italia e viaggio in Polonia" organizzato dall' Istituto di Storia dell' Universita Jagellonica di Cracovia dal 19 al 20 ottobre 1992 in occasione del cinquecentesimo anniversario della scoperta dell' America. 1994 (Bronisław Biliński: Colombo e Copernico negli epigrammi del matematic...) szczegóły 
2.książka: Chachaj Marian: Związki kulturalne Sieny i Polski do końca XVIII wieku. Staropolscy studenci i podróżnicy w Sienie, Sieneńczycy i ich dzieła w Polsce. 1998 (Wstęp. - Część I. Staropolscy studenci i podróżnicy w Sienie [m.in. pi...) szczegóły 
3.książka: De Fanti Silvano: Per leggere Ciampi. Indice ragionato e critico alla "Bibliografia critica delle antiche reciproche corrispondenze politiche, ecclesiastiche, scientifiche, letterarie, ertistiche dell 'Italia colla Russia, colla Polonia ed altre parti settentrionali [Firenze 1834-1842] di Sebastiano Ciampi. 1990  szczegóły 
recenzja: Borowiec Aleksandra: Ruch Literacki 1991 z. 4 s. 430-432  szczegóły 
4.książka: La letteratura polacca contemporanea in Italia. Itinerari d'una presenza. Studi in memoria di Marina Bersano Begey. 1994 (Pietro Marchesani: Premessa. * Pietro Marchesani: Bibliografia degli s...) szczegóły 
recenzja: Kościelak Katarzyna: Slawistyka we Włoszech. Teksty Drugie 1997 nr 1/2 s. 131-141  szczegóły 
5.książka: Laudatio Bononiae. Atti del Convegno storico italo-polaco svoltosi a Bologna dal 26 al 31 maggio 1988 in occasione del Nono Centenario dell' Alma Mater Studiorum. A cura di Riccardo Casimiro Lewanski. 1990 (Fabio Roversi Monaco: Introduzione. * [Zawiera m. in.:] Ryszard Kazimi...) szczegóły 
recenzja: Biuletyn Historii Sztuki 1992 r. 54 nr 2 s. 92-93 (dot. art. Bronisława Bilińskiego o Michale Mniszechu...) szczegóły 
recenzja: Sokołowski Wojciech: Rozprawy z Dziejów Oświaty 1992 t. 35 s. 181-182  szczegóły 
6.książka: Ulewicz Tadeusz: Iter romano-italicum polonorum czyli O związkach umysłowo-kulturalnych Polski z Włochami w wiekach średnich i renesansie. 1999 ([Dedykacja:] Ioanni Paulo II Filio suo Carissimo grata Patria. * [Doty...) szczegóły 
recenzja: Alma Mater 2000 nr 20 s. 60 (nota...) szczegóły 
recenzja: Knoll Paul W.: The Polish Review 2000 t. 45 z. 3 s. 375-377  szczegóły 
7.książka: Włochy a Polska - wzajemne spojrzenia. Księga referatów międzynarodowej sesji naukowej w Uniwersytecie Łódzkim, 15-17 października 1997 r.. 1998 (Od Redakcji. * [Zawiera m.in.:] I. W kręgu staropolskim: Tadeusz Ulewi...) szczegóły 
recenzja: Prejs Marek: Polsko-włoskie związki na przestrzeni wieków. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 4 s. 100-106  szczegóły 
recenzja: Salachna Barbara: Spotkania polsko-włoskie. Kronika [UŁ Łódź] 1999 nr 2 s. 21 (nt. spotkania promocyjnego książki; Kraków, 24 II 1999...) szczegóły 
recenzja: Salwa Piotr: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1999 t. 43 s. 251-253  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
8.impreza: "Italian Renaissance and Baroque in Central European Context" - polsko-czeska sesja interdyscyplinarna (2003).  szczegóły 
artykuł: Kalina Pavel: Italian Renaissance and Baroque in Central European Context. Olomouc, 17th-18th October 2003. Biuletyn Historii Sztuki 2003 nr 3/4 s. 613-615 (spraw....) szczegóły 
9.impreza: "Polonia, Italia e culture slave: aspetti comparati tra storia e contemporaneita" - sesja naukowa dedykowana pamięci Bronisława Bilińskiego (1996).  szczegóły 
artykuł: Polonia Włoska 1996 nr 1 s. 11 (nota...) szczegóły 
10.impreza: Sesja polsko-bolońska poświęcona historii literacko-kulturalnych kontaktów polsko-włoskich zorganizowana w ramach obchodów 900-lecia Uniwersytetu w Bolonii (1989).  szczegóły 
artykuł: Ulewicz Tadeusz: Ruch Literacki 1989 z. 3 s. 275-279  szczegóły 
11.impreza: Sesja poświęcona związkom polsko-włoskim od XV do XVIII w. (1991).  szczegóły 
artykuł: Grzybowski Stanisław: Sarmaci a jedność Europy. Dekada Literacka 1992 nr 2 s. 2  szczegóły 
12.impreza: "Viaggio in Italia e viaggio in Polonia" - polsko-włoska sesja naukowa poświęcona podróżom Włochów i Polaków do Włoch od czasów średniowiecza do XIX w. (1992).  szczegóły 
artykuł: Wróbel Piotr: Kwartalnik Historyczny 1993 nr 3 s. 159-161  szczegóły 
13.impreza: Wieczór literacki "Polska - Włochy. Sąsiedztwo dalekie i bliskie" (1993).  szczegóły 
artykuł: Na przykład [Lublin] 1993 nr 6 s. 28  szczegóły 
14.impreza: "Włochy a Polska - wzajemne spojrzenia" - międzynarodowa konferencja (1997).  szczegóły 
artykuł: Okoń Jan: Barok 1998 nr 1 s. 287-290 (omówienie...) szczegóły 
artykuł: Romanowski Gustaw: Włochy fascynują polskich twórców (Spotkanie pisarzy, historyków, filmowców). Rzeczpospolita 1997 nr 243 s. 30 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: "Absolutnie fantastyczna". Kurier Wileński 2003 nr 66 s. 11 (dot. promocji polskiej literatury dla dzieci w ramach 40. Targów Książ...) szczegóły 
16.artykuł: ak: Włochy. Twórczość 1994 nr 12 s. 138-140 (omów. zawartości czasopisma Linea d'Ombra 1994 nr 6 poświęconeg...) szczegóły 
17.artykuł: Bełkot Jan: Literatura polska w "Letterature Slave" (1891) Domenico Ciampoliego. Toruńskie Studia Polsko-Włoskie = Studi Polacco-Italiani di Toruń 1986 t. 1 s. 221-243  szczegóły 
18.artykuł: Bersano Begey Marina: Recepcja romantyzmu polskiego we Włoszech (1945-1986). Pamiętnik Literacki [Londyn] 1990 t. 15 s. 84-100  szczegóły 
19.artykuł: Biliński Bronisław: W domu Petrarki. Polonica włoskie. Trybuna Ludu 1989 42 7 ([nt. wpisów m.in. literatów pol. do księgi zwiedzających dom Petrarki ...) szczegóły 
20.artykuł: Biliński Bronisław: Wołania włoskie o niepodległość Polski (1912-1918). Przegląd Humanistyczny 1989 nr 6 s. 107-129 (m.in. na płaszczyźnie literackiej; także o prezentacji literatury pol...) szczegóły 
21.artykuł: Biliński Bronisław: x 1993 ([W ks. zb.:] Speculum mundi. Roma 1993 s. 391-421....) szczegóły 
22.artykuł: Calore Marina: Recepcja powojennej dramaturgii polskiej we Włoszech. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1991 t. 16 s. 58-69 (dot. również wystawień teatralnych...) szczegóły 
23.artykuł: Cataluccio Francesco M.: Zapiski z Włoch. Ex Libris 1992 nr 22 s. 24 (m.in. o włoskich przekładach polskiej literatury współcz. oraz o współ...) szczegóły 
24.artykuł: CZAR: Tuwim na ulicy. Gazeta Wyborcza 2003 nr 78 s. 17 (nt. przygotowań polskiej ekspozycji na 40. Targi Książki Dziecięcej w ...) szczegóły 
25.artykuł: Czernik Maria: Polonia a Bolonia, czyli Polska w Bolonii. Guliwer 2003 nr 2 s. 119-120 (sprawozdanie; dot. promocji polskiej literatury dla dzieci w ramach 40...) szczegóły 
26.artykuł: Dobrołęcki Piotr: [Milion czterysta tysięcy] 1,4 mln zł kosztuje polski program. Biblioteka Analiz 2003 nr 7 s. 15 (nt. przygotowań polskiej ekspozycji na 40. Targi Książki Dziecięcej w ...) szczegóły 
27.artykuł: Dobrołęcki Piotr: Największe polskie wystąpienie po Frankfurcie 2000. Biblioteka Analiz 2003 nr 8 s. 9 (dot. m.in. udziału polskich pisarzy w 40. Targach Książki Dziecięcej w...) szczegóły 
28.artykuł: Dobrołęcki Piotr: Obraz miesiąca. Rzecz o Książkach 2003 nr 5 s. E2 (m.in. nota nt. udziału polskich pisarzy w 40. Targach Książki Dziecięc...) szczegóły 
29.artykuł: Dunin-Wąsowicz Teresa: Polacy w Bolonii w pierwszej połowie XIV wieku. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1993 r. 54 (1991) s. 132-134  szczegóły 
30.artykuł: E.K.: Polonica włoskie. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 327  szczegóły 
31.artykuł: Esposito Salvatore: O Włoskim Instytucie Kultury w Krakowie. Dekada Literacka 1995 nr 9 s. 2 (wyw. z zastępcą dyrektora Instytutu; rozm. Monika Gurgul...) szczegóły 
32.artykuł: Fanti Silvano de: Recepcja literatury Młodej Polski we Włoszech (1945-1980). Pamiętnik Literacki [Londyn] 1990 t. 15 s. 101-117  szczegóły 
33.artykuł: Fichera Gaetano, Ławrynowicz Julian, Stańczyk Mirosława: Najstarsza akademia - "Academia Nazionale dei Lincei" w Rzymie - jej rola inspirująca i związki ze społecznym ruchem naukowym w Polsce. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 3/4 s. 89-111  szczegóły 
34.artykuł: Glomski Jaqueline: Humanizm renesansowy w Krakowie a znaczenie włoskiego piśmiennictwa nowołacińskiego. Terminus 2000 r. 2 z. 1/2 s. 27-36 (m.in. o studiach humanistycznych Akademii Krakowskiej oraz doskonaleni...) szczegóły 
35.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Lokomotywa na eksport. Rzeczpospolita 2003 nr 50 s. A12 (not. nt. promocji polskiej literatury dla dzieci w ramach 40. Targów K...) szczegóły 
36.artykuł: (J. Ch.): Targi Książki Dziecięcej w Bolonii - 2003. Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 5 s. 38 (nota; dot. promocji polskiej literatury dla dzieci w ramach 40. Targów...) szczegóły 
37.artykuł: Janowska Irena: Bolonia coraz bliżej. Nowe Książki 2002 nr 12 s. 82 (nt. przygotowań Polski do udziału w Międzynarodowych Targach Książki w...) szczegóły 
38.artykuł: Jaworska Krystyna: Francusko-włoskie dziewiętnastowieczne ścieżki polskiej literatury romantycznej. x 2001 ([w ks. zb.:] Ślady obecności. Księga pamiątkowa ofiarowana Urszuli Dąm...) szczegóły 
39.artykuł: Jaworska Krystyna: Wydawnictwa i działalność informacyjna Drugiego Korpusu [we Włoszech] w języku włoskim. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1991 t. 16 s. 84-99 (m.in. w zakresie propagowania literatury polskiej, dot. także wydawani...) szczegóły 
40.artykuł: Kabatc Eugeniusz: Polonica... Italica.... Literatura na Świecie 1993 nr 4 s. 389-396 (nt. kontaktów literackich, wydawniczych i kulturalnych w ostatnich lat...) szczegóły 
41.artykuł: Kalczyńska Scheiwiller Alina: Alina Kalczyńska Scheiwiller kontynuuje dzieło męża. Polonia Włoska 2001 nr 1 s. 15-16 (wypowiedź nt. tłumaczeń literatury polskiej wydawanych przez wydawnict...) szczegóły 
42.artykuł: Kasprzysiak Stanisław: "Odszedł Vanni... Została Alina". Zeszyty Literackie 2002 nr 78 s. 199-202 (dot. działalności oficyn Libri Scheiwiller i Pesce d'Oro po śmierci ic...) szczegóły 
43.artykuł: Kultura [Paryż] 1998 nr 4 s. 157 (not. o wygłoszeniu odczytu "L'attivita letteraria dell'Esercito Polacc...) szczegóły 
44.artykuł: Korespondencje i wydarzenia kulturalne. Polonia Włoska 2003 nr 2 s. 16-23 (m.in. nota nt. odczytu prof. Andrzeja Zielińskiego z Uniwersytetu w Me...) szczegóły 
45.artykuł: Lewański Ryszard Kazimierz: Literatura polska czasów odrodzenia, baroku i oświecenia - włoska recepcja okresu powojennego. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1994 t. 19 s. 55-64  szczegóły 
46.artykuł: Lewański Ryszard Kazimierz: Przyjęcie literatury polskiej okresu pozytywizmu we Włoszech. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1994 t. 19 s. 65-70  szczegóły 
47.artykuł: Lewański Ryszard Kazimierz: Zainteresowanie reformacją polską w piśmiennictwie włoskim okresu powojennego (1945-1994). Pamiętnik Literacki [Londyn] 1994 t. 19 s. 71-82  szczegóły 
48.artykuł: Litwornia Andrzej: Zdążyć przed Noblem. Arkusz 1997 nr 4 s. 7 (m.in. o wydawaniu książek polskich autorów przez mediolańskie wydawnic...) szczegóły 
49.artykuł: Maleczyńska Kazimiera: Książka włoska na Śląsku w okresie renesansu (Komunikat). Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria A 1992 t. 46 (1991) s. 19-21  szczegóły 
50.artykuł: Marchesani Pietro: W ogrodzie barbarzyńców. Świat Literacki 1992 nr 5 s. 52- (wyw.; rozm. Patrizia Parnesari, Tomasz W. Brzozowski; wyw. z właskim p...) szczegóły 
51.artykuł: Masłoń Krzysztof: Czytam, więc myślę. Rzeczpospolita 2003 nr 74 s. A12 (nt. uczestnictwa polskich wydawców w Targach Książki Dziecięcej w Bolo...) szczegóły 
52.artykuł: Masłoń Krzysztof: Z bajkami do Europy. Rzeczpospolita 2003 nr 78 s. A9 (m.in. nt. udziału polskich pisarzy w Targach Książki Dziecięcej w Bolo...) szczegóły 
53.artykuł: Moskwa Jacek: "Biała noc" kultury w Rzymie. Rzeczpospolita 2003 nr 226 s. A14 (o udziale Polski w imprezie; Rzym, 27-28 IX 2003...) szczegóły 
54.artykuł: Olech Joanna: Ilustratorzy w Bolonii. Guliwer 2003 nr 2 s. 58-60 (m.in. nt. wystaw ilustracji książkowych polskich twórców w ramach Targ...) szczegóły 
55.artykuł: Olech Joanna: Targi Wyobraźni. 40. Targi Książki Dziecięcej w Bolonii. Tygodnik Powszechny 2003 nr 16 s. 17 (refleksje nt. współczesnej literatury dla dzieci oraz ilustracji książ...) szczegóły 
56.artykuł: P. B-P.: Spotkanie we Włoskim Instytucie Kultury w Warszawie poświęcone współpracy uczonych z Neapolu i Warszawy 5 lutego 1996 roku. Barok 1996 nr 1 s. 341-342 (sprawozdanie ze spotkania zorganizowanego 5 II 1996 we Włoskim Instytu...) szczegóły 
57.artykuł: (PD): Honorowo w Bolonii. Książki 2003 nr 4 s. 13 (nota o promocji polskiej literatury w ramach 40. Targów Książki Dzieci...) szczegóły 
58.artykuł: Piskurewicz Jan: Artur Wołyński i jego działalność popularyzująca naukę polską we Włoszech w drugiej połowie XIX wieku. Rozprawy z Dziejów Oświaty 2000 t. 39 s. 63-77 (m.in. dot. popularyzacji literatury polskiej...) szczegóły 
59.artykuł: Polak Cezary: Gdzie jest Wilkoń?. Gazeta Wyborcza 2003 nr 80 s. 17 (sprawozdanie; dot. promocji polskiej literatury dla dzieci w ramach 40...) szczegóły 
60.artykuł: Polak Cezary: Z dzieckiem w tle. Gazeta Wyborcza 2003 nr 82 s. 18 (sprawozdanie; dot. wystawy prac polskich ilustratorów w ramach 40. Tar...) szczegóły 
61.artykuł: Polce Roberto: Jak nas widzą Włosi?. Życie Warszawy 1990 188 5 (wyw. z tłumaczem lit. polskiej; rozm. Piotr Szewc...) szczegóły 
62.artykuł: Polonia Włoska 1999 nr 2 s. 19 (nota sprawozdawcza z tygodnia kultury polskiej; Genua, 21-27 VI 1999, ...) szczegóły 
63.artykuł: Polonia Włoska 1996 nr 1 s. 10 (not. o nrze 2. z 1996 czasopisma Avanguardia, zawierającym prze...) szczegóły 
64.artykuł: Popczyk Beata: Goście u teatrologów. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1997 nr 3 (48) s. 10 (nota nt. wizyty polonistów włoskich na Uniwersytecie Śląskim, X 1997...) szczegóły 
65.artykuł: Prządka Ewa: La Polonia a Bologna. Polonia Włoska 2003 nr 2 s. 8-9 (dot. promocji polskiej literatury dla dzieci w ramach 40. Targów Książ...) szczegóły 
66.artykuł: Quirini-Popławska Danuta: Z powiązań polsko-włoskich w XV wieku. Kronika Miasta Poznania 1999 nr 2 s. 7-27 (m.in. nt. kontaktów kulturalnych i naukowych...) szczegóły 
67.artykuł: Salon Książki Polonijnej. Tydzień 2002 nr 42 s. 8 (not. zapow. spotkanie z udziałem m.in. polskich pisarzy i poetów w Rzy...) szczegóły 
68.artykuł: Salwa Piotr: Wolty, tenor i manko. Życie Warszawy 1993 nr 22 s. 13 (wyw. nt. obecnoścki kultury włoskiej w Polsce; rozm. Jerzy Ciechanowic...) szczegóły 
69.artykuł: Schweiwiller Vanni: Moja przygoda z Polską. Dekada Literacka 1997 nr 4 s. 3 (wyw. z włoskim wydawcą, zajmującym się wydawaniem i popularyzacją lite...) szczegóły 
70.artykuł: Silva Umberto: Wkład genueńskiej oficyny wydawniczej Silva w upowszechnianie kultury polskiej we Włoszech w latach 1959-1969. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1991 t. 16 s. 79-83 (dot. gł. upowszechniania literatury polskiej...) szczegóły 
71.artykuł: Siwek Józef: III Salon Książki Polonijnej Rzym 2002. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 2002 nr 288 s. 5 (spraw., 19 X 2002; z fot....) szczegóły 
72.artykuł: (stg): Wydarzenia. Poezja i Dziecko 2003 nr 2 s. 96-97 (not. nt. udziału polskich artystów w 40. Targach Książki Dziecięcej w ...) szczegóły 
73.artykuł: Ślaski Jan: La letteratura italiana nella Polonia fra il Rinascimento e il Barocco. x 1986 ([W ks. zb.:] Cultura e nazionale in Italia e Polonia dal Rinascimento ...) szczegóły 
74.artykuł: Ślaski Jan: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 2001 t. 45 s. 240-243 (rec. ks.: Acta graduum academicorum Gymnasii Patavini an anno 1551 ad ...) szczegóły 
75.artykuł: Ulewicz Tadeusz: O średniowiecznych związkach kulturalnych Polski z Bolonią (Dopowiedzenia, glosy, niespodzianki). Ruch Literacki 1989 z. 3 s. 197-209 ([dot. głównie Polaków studiujących lub wykładających na Uniwersytecie ...) szczegóły 
76.artykuł: Ulewicz Tadeusz: Trz epizody z najdawniejszych związków kulturalnych polsko-włoskich. Ruch Literacki 1991 z. 5 s. 527-539  szczegóły 
77.artykuł: Ulewicz Tadeusz: Z najdawniejszych powiązań kulturalnych polsko-włoskich. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności 2001 t. 64 (2000) s. 7-8 (streszczenie referatu...) szczegóły 
78.artykuł: Venturini Franco: Czekając na Eco. Życie Warszawy 1993 nr 281 dod. s. 4 (wyw. z dyr. Instytutu Kultury Włoskiej; rozm. Anna Więckowska...) szczegóły 
79.artykuł: Walendzik Anna: Święto książki dziecięcej w Bolonii. Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 7/8 s. 27-29 (dot. promocji polskiej literatury dla dzieci w ramach 40. Targów Książ...) szczegóły 
80.artykuł: Woś Jan Władysław: Poles in Florence. Poland 1989 nr 2 s. 62-64 (nt. pobytów we Florencji sławnych Polaków: Stanisław Brzozowski, Teofi...) szczegóły 
81.artykuł: Woźniak Monika: Krajobraz po Noblu. Kontrapunkt 1996 nr 12 s. 4 (recepcja polskiej literatury współczesnej we Włoszech w kontekście prz...) szczegóły 
82.artykuł: Zieliński Andrzej: Książka polska we Włoszech. Repertuar wydawniczy Drugiego Korpusu i oficyn z jego orbity, 1944-1947. Rocznik Biblioteki Narodowej 2003 t. 35 s. 305-338 (dot. wydawania literatury polskiej...) szczegóły 
83.artykuł: Zieliński Andrzej: Obecność literatury dwudziestolecia miedzywojennego we Włoszech 1945-1995. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1996 t. 22 s. 82-103  szczegóły 
84.artykuł: Zieliński Andrzej: Powojenna literatura polska we Włoszech (1945-1991). Pamiętnik Literacki [Londyn] 1993 t. 18 s. 20-41 (nt. prezentacji i rozpowszechniania literatury polskiej we Włoszech...) szczegóły 
85.artykuł: Żaboklicki Krzysztof: Academia Nazionale dei Lincei. Problemy Społecznego Ruchu Naukowego 1996 nr 3/4 s. 83-88 (m.in. o kontaktach i członkostwie Polaków w Academia dei Lincei i Włoc...) szczegóły 
86.artykuł: Żurawska Joanna: Awangarda i futuryzm polski we Włoszech powojennych. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1991 t. 16 s. 8-18 (dot. m.in. recepcji twórczości Witolda Gombrowicza...) szczegóły 
87.artykuł: Żurawska Jolanta: Włoch kocha po polsku. Przegląd 2003 nr 12 s. 38-39 (wywiad; m.in. nt. recepcji polskiej literatury i kultury we Włoszech; ...) szczegóły