Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ogólne (kontakty z zagranicą)
Możesz zmienić zakres lat: do

Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Ogólne (kontakty z zagranicą)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Belarus, Lithuania, Poland, Ukraine. The foundations of historical and cultural traditions in East Central Europe. International conference, Rome, 28 April - 6 May 1990. 1994 (Jerzy Kłoczowski: Przedmowa. * [Zawiera m.in.:] Grigorihjj Grabovich: ...) szczegóły 
recenzja: [Filar Tadeusz] (T.F.): Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1996 nr 3/4 (1995/1996) s. 51  szczegóły 
2.książka: Die Rezeption der polnischen Literatur im deutschsprachigen Raum und die der deutschsprachigen in Polen 1945-1985. 1988 (Cz. I. Polnische Literatur im deutschsprachigen Raum 1945-1985: H. Kne...) szczegóły 
recenzja: Ergetowski Ryszard: Ruch Literacki 1989 z. 3 s. 265-267  szczegóły 
recenzja: Honsza Norbert: Kultura [Warszawa] 1989 nr 17 s. 14  szczegóły 
recenzja: Honsza Norbert: Słowo Polskie 1989 nr 89 s. 6  szczegóły 
recenzja: Kuczyński Krzysztof A.: O polsko-niemieckiej recepcji literatury. Nurt [Poznań] 1989 nr 2 s. 19  szczegóły 
recenzja: Łukosz Jerzy: Twórczość 1989 nr 6 s. 138-139  szczegóły 
recenzja: [Mamoń Bronisław] BM: Tygodnik Powszechny 1989 nr 13 s. 6  szczegóły 
recenzja: Nowak Roman: Recepcja literatury polskiej w niemieckim obszarze językowym oraz niemieckojęzycznej w Polsce w l. 1945-1985. Życie i Myśl 1990 nr 12 s. 97-101  szczegóły 
recenzja: Puchalski Lucjan: Studia Historica Slavo-Germanica 1992 t. 17 (1988/1990) s. 180-183  szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Nowe opracowanie Instytutu w Darmstadt. Kultura [Paryż] 1989 nr 4 s. 150-153  szczegóły 
recenzja: Szewczyk Wilhelm: Niemiecko-polskie wzajemności literackie. Życie Literackie 1989 nr 8 s. 1, 11  szczegóły 
recenzja: Trepte Hans-Christian: Zeitschrift fuer Slawistik 1990 t. 35 nr 1 s. 135-138  szczegóły 
recenzja: Zybura Marek: Polsko-niemieckojęzyczny dialog literacki. Odra 1989 nr 6 s. 106-107  szczegóły 
recenzja: Żyliński Leszek: Polityka 1989 nr 34 s. 13  szczegóły 
3.książka: Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich. Materiały z konferencji naukowej, Supraśl 16-18 listopada 1997. 1997 (Walentyna Jakimiuk: Motywy polskie w twórczości Fiodora Tiutczewa. - M...) szczegóły 
4.książka: Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich. T. 7: Z badań humanistycznych. 2001 (Jan Franciszek Nosowicz, Kamila Budrowska: Słowo wstępne. * [Zawiera m...) szczegóły 
5.książka: Dziedzictwo przeszłości związków językowych, literackich i kulturowych polsko-bałto-wschodniosłowiańskich. T. 8: Z języka i kultury pogranicza. 2002 ([Zawiera szkice i artykuły prezentowane na XII międzynarodowej konfere...) szczegóły 
6.książka: Literatura polska w przekładach 1990-2000 = Polish literature in translations 1990-2000. 2000  szczegóły 
recenzja: Bilikiewicz-Blanc Danuta: Polska literatura w świecie. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2000 nr 4 s. 66-68  szczegóły 
recenzja: Lewandowski Jan: Recepcja Transfer Przekład 2002 [t.] 1 s. 203-206  szczegóły 
7.książka: Literatura polska w przekładzie. 1998 (Maria Filipowicz-Rudek, Jadwiga Konieczna-Twardzikowa, Urszula Kropiwi...) szczegóły 
8.książka: Magnuszewski Józef: Literatura polska w kręgu literatur słowiańskich. 1993 (W kręgu słowiańskim [wstęp]. - O Walgierzu z Tyńca i niektórych porówn...) szczegóły 
recenzja: Janaszek-Ivanickova Halina: Literatura polska w kręgu literatur słowiańskich. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 4 s. 163-167  szczegóły 
recenzja: Kolbuszewski Jacek: Pamiętnik Słowiański 1995 t. 43 (1993) s. 137-139  szczegóły 
recenzja: Michalska Halina: Ruch Literacki 1994 z. 3/4 s. 392-393  szczegóły 
9.książka: Meander 1997. Nr 6: Antyk w Polsce 1988-1989. Bibliografia. 1997 ([Zawiera zapisy bibliograficzne książek i materiału z czasopism zgroma...) szczegóły 
10.książka: Między Wschodem a Zachodem. Cz. II: Piśmiennictwo pogranicza. 1991 (Ryszard Łużny, Stefan Nieznanowski: Wstęp. * Jacek Kolbuszewski: Z dz...) szczegóły 
11.książka: Percepcion y recepcion. Polonia - la Peninsula Iberica-Latinoamerica = Percepcja i recepcja. Polska - Półwysep Iberyjski - Ameryka Łacińska. 1994 (Introduccion. - Wstęp. * Urszula Aszyk: El drama espanol del siglo XX ...) szczegóły 
recenzja: Kulak Ewa: Acta Universitatis Wratislaviensis. Estudios Hispanicos 1997 nr 6 (1875) s. 142-143  szczegóły 
12.książka: Polsko-wschodniosłowiańskie powiązania kulturowe, literackie i językowe. Materiały z V Międzynarodowej Konferencji Naukowej ("Perkoz" k. Olsztynka, 7-9 X 1993). [T.] 1: Literatura i kultura. 1994 ([Zawiera m.in.:] Albert Bartoszewicz: Od redaktora. * Z dyskusji panel...) szczegóły 
recenzja: Iwaniuk Sławomir: Białoruskie Zeszyty Historyczne 1996 z. 1 (5) s. 167-168  szczegóły 
recenzja: Wołczuk Janina: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1997 nr 98 (1952) s. 129-131  szczegóły 
13.książka: Polsko-wschodniosłowiańskie powiązania kulturowe, literackie i językowe. Materiały z V Międzynarodowej Konferencji Naukowej ("Perkoz" k. Olsztynka, 7-9 X 1993). [T.] 2: Językoznawstwo i translatoryka. 1995 ([Zawiera m.in.:] Olga Czerepanowa: Pol'sko-severnorusskie paralleli v ...) szczegóły 
recenzja: Pakszys Teresa: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1997 nr 98 (1952) s. 132-134  szczegóły 
14.książka: Promocja języka i kultury polskiej w świecie. 1998 ([Referaty wygłoszone na konferencji naukowej odbytej w Kazimierzu Doln...) szczegóły 
recenzja: T.B.: Tożsamość polskiej diaspory. Znad Wilii 1998 nr 21 s. 3 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wojtak Maria: Język Polski [Kraków] 2000 r. 80 [nr] 3/4 s. 307-309  szczegóły 
15.książka: Przyborowska-Klimczak Anna, Szczepan-Staszewski Wojciech, Wrzosek Stanisław: Międzynarodowa współpraca w dziedzinie kultury. Wybór dwustronnych umów zawartych przez Polskę. 2002 ([W latach 1956-2000]...) szczegóły 
16.książka: Starnawski Jerzy: Etudes sur la litterature polonaise de la Renaissance et ses relations avec la litterature europeenne. 2003 (Avant-propos. - Les lettres de Johannes Dantiscus au Roi Sigismond I e...) szczegóły 
17.książka: Stosunki kulturowo-literackie polsko-wschodniosłowiańskie. 1995 ([Materiały z międzynarodowej konferencji naukowej "Stosunki kulturowe ...) szczegóły 
18.książka: Stosunki literackie Polski z krajami Azji i Afryki. 1988 (Przedmowa. - J. Z. Brudnicki: Who's who w literaturze polskiej [wybran...) szczegóły 
recenzja: J.T.: Nowe Książki 1989 nr 10 s. 91 (nota...) szczegóły 
19.książka: Szpociński Andrzej: Inni wśród swoich. Kultury artystyczne innych narodów w kulturze Polaków. 1999 (Wstęp. - Kultura artystyczna jako sfera pozytywnych odniesień do innyc...) szczegóły 
recenzja: Kostyrko Teresa: "Inni" w perspektywie wiedzy o kulturze artystycznej. Kultura Współczesna 1999 nr 4 s. 55-57  szczegóły 
20.książka: Transfert des cultures par le biais des traductions litteraires = Przenikanie się kultur poprzez przekład literacki. Le XXVIe colloque de l'AIMAV organise en collaboration avec la Societe Poznanienne des Amis des Sciences et des Lettres (PTPN), Poznań, 27-29 mai 1995. 1999 (Marcel de Greve: Preliminaires. * Raja T. Nasr: The possibilities and ...) szczegóły 
21.książka: [Trzecia] III Sesja Tłumaczy i Wydawców Literatury Krajów Nadbałtyckich pod patronatem miesięcznika "Literatura na Świecie". 17-19 listopada 1994. 1994 (Andrzej Chojecki: O Polsce i Polakach w literaturze szwedzkiej. Z dzie...) szczegóły 
22.książka: Vita pro litteris. Festschrift fuer Anna Stroka. 1993 (Eugeniusz Tomiczek: Zum Geleit. - I. Guenter Elze: Der "Breslauer Froi...) szczegóły 
recenzja: Kaliszewska Małgorzata: Orbis Linguarum 1994 t. 1 s. 196-197  szczegóły 
recenzja: Kos Józef: Vita pro litteris. Odra 1993 nr 11 s. 107-108  szczegóły 
23.książka: Wschód - Zachód. Pogranicze kultur. Kultura, literaturoznawstwo, językoznawstwo. Materiały z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej, Słupsk 14-15.09.2000 r.. 2001 (Przedmowa. * [Zawiera m.in.:] Elżbieta Biernat: Inspiracje ezoteryczne...) szczegóły 
24.książka: Wschód - Zachód. Słowiańsko-germańskie badania literaturoznawcze, językoznawcze i glottodydaktyczne na przełomie milenium. 2002 (Od Redakcji [Wstęp]. [Zawiera m.in.:] * I. Literaturoznawstwo. Problem...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
25.impreza: "Bałtyckie sąsiedztwo" - wystawa z cyklu "Nasi sąsiedzi - nowe spojrzenie" (2001). ((kulturalne relacje polsko-skandynawskie, recepcja wybranych aspektów ...) szczegóły 
artykuł: Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2001 nr 2 s. 66 (not....) szczegóły 
artykuł: Kronika. Nowe Książki 2001 nr 6 s. 83 (not....) szczegóły 
artykuł: Sochańska Bogusława: Our Baltic Neighbourhood. Pogranicza 2001 nr 6 s. 152-162 (sprawozdanie; w jęz. angielskim...) szczegóły 
artykuł: Sochańska Bogusława: Sąsiedztwo przez Bałtyk. Dania, Finlandia, Islandia, Norwegia, Szwecja. Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 2001 nr 2 s. 43-45  szczegóły 
26.impreza: "Das Wesen des Oberschlesiers, seine Identitaet und Mentalitaet" - literaturwissenschaftliche Konferenz (1995).  szczegóły 
artykuł: Klin Eugeniusz: Ueber das Wesen des Oberschlesiers. Kwartalnik Neofilologiczny 1996 t. 43 (1996) z. 2 s. 200-201 (spraw....) szczegóły 
27.impreza: "Dialog polsko-wschodniosłowiański wczoraj i dziś" - międzynarodowa konferencja naukowa (1999).  szczegóły 
artykuł: Łuczków Iwona: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2000 nr 109 (2208) s. 190-191 (spraw....) szczegóły 
28.impreza: Dni Polskiej Kultury, Nauki i Gospodarki w Indiach (2000). (w programie m.in. imprezy filmowe i teatralne...) szczegóły 
artykuł: Rudzki Piotr: Polska Jesień w Indiach. Didaskalia 2001 nr 42 s. 55-57 (sprawozdanie...) szczegóły 
29.impreza: "Język polski i literatura polska w kontekście słowiańskich kultur" - konferencja międzynarodowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Musienko S.F.: O literaturno-lingvisticheskikh svjazjakh Pol'ski, Rossii, Belorussii. Slavjanovedenie 1994 nr 6 s. 117-118  szczegóły 
30.impreza: Konferencja poświęcona roli przekładów literackich w kształtowaniu się obrazu literatury i kultury danego kraju za granicą (1999).  szczegóły 
artykuł: Alma Mater 2000 nr 17 s. 49 (not....) szczegóły 
31.impreza: "Książka nie zna granic" - wystawa niemieckojęzycznych tłumaczeń literatury polskiej, prac naukowych, eseistycznych i publicystycznych pośw. Polsce (1990).  szczegóły 
artykuł: nr s. (teksty wygłoszone podczas otwarcia wystawy przez: Janusza Odrowąża-Pie...) szczegóły 
artykuł: Ausstellung dokumentiert deutsch-polnische Kulturbeziehungen. Dialog [Niemcy] 1990 nr 3/4 s. 38 (sprawozdanie z wystawy...) szczegóły 
artykuł: B.K.: "Książka nie zna granic". Nowe Książki 1991 nr 3 s. 23  szczegóły 
artykuł: Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 1994 nr 11 s. 326-329  szczegóły 
artykuł: Breysach Barbara: Kurzportaet des Projekts "Deutsche Bibliothek". Convivium 1994 s. s. 221-226  szczegóły 
artykuł: Buecher kennen keine Grenzen. Deutsch-Polnische Ansichten zur Literatur und Kultur 1991 [r. 2] (1990) s. 194-197  szczegóły 
artykuł: I.R.: "Książka nie zna granic". Odra 1990 nr 7/8 s. 108-109 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Mamoń Bronisław: "Książka nie zna granic". Tygodnik Powszechny 1990 nr 22 s. 8 (spraw....) szczegóły 
artykuł: (m): Z inicjatywy Dedeciusa.... Trybuna 1990 nr 40 s. 6  szczegóły 
artykuł: Riss Barbara: "Książka nie zna granic". Życie Warszawy 1990 nr 120 s. 5 (reportaż z wystawy...) szczegóły 
artykuł: Wprost 1990 nr 24 s. 30 (not....) szczegóły 
artykuł: Tygodnik Literacki 1990 nr 1 s. 2 (nota inf. o wystawie...) szczegóły 
32.impreza: "Literatury Słowian Wschodnich. Tendencje rozwojowe, przewartościowania" - międzynarodowe slawistyczne sympozjum literackie (1997).  szczegóły 
artykuł: Ściepuro Marian: Przegląd Rusycystyczny 1998 r. 20 z. 3/4 (1997) s. 294-296 (sprawozdanie...) szczegóły 
33.impreza: "Między narodowym mitem a wyzwaniami XXI wieku" - międzynarodowe spotkanie (2000).  szczegóły 
artykuł: Nota redakcyjna. Borussia 2001 nr 23 (2000/2001) s. 4-5 (program...) szczegóły 
34.impreza: Międzynarodowa slawistyczna konferencja naukowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Anan'eva N.: Mezhdunarodnaja konferencija slavistov v Ljubline. Slavjanovedenie 1995 nr 1 s. 120-121  szczegóły 
artykuł: Cieślikowa Aleksandra: V Międzynarodowa Slawistyczna Konferencja. Onomastica 1994 r. 39 s. 284-285 (m.in. nt. prac sekcji literaturoznawczej...) szczegóły 
artykuł: Cybenko E.: Mezhdunarodnaja konferencija slavistov v Ljubline. Slavjanovedenie 1995 nr 1 s. 122-125  szczegóły 
35.impreza: "Nordalia" - festiwal imprez poświęconych krajom Skandynawii (2003). (m.in. spotkania literackie i spektakle teatralne...) szczegóły 
artykuł: Nordalia 2003. Śląsk 2003 nr 10 s. 83 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
36.impreza: Plener malarsko-literacki w Różanymstoku - spotkanie artystów z Polski, Litwy, Białorusi i Ukrainy (2002).  szczegóły 
artykuł: Białous Adam: Plener malarsko-literacki. Nasz Dziennik 2002 nr 170 s. 11 (nota...) szczegóły 
37.impreza: "Pogranicze - literatura odzyskanych znaczeń" - sesja naukowa (1992).  szczegóły 
artykuł: H.C.: Tytuł [Gdańsk] 1992 nr 4 s. 244 (nota...) szczegóły 
38.impreza: "Pogranicze kultur narodowych" - konferencja naukowa poświęcona polsko-wschodniosłowiańskim kontaktom językowym i literackim (1995).  szczegóły 
artykuł: Łukaszuk Irena, Mieszkowska Walentyna: Konferencja naukowa "Pogranicze kultur narodowych". Przegląd Rusycystyczny 1997 r. [19] z. 3/4 (1996) s. 252-255 (sprawozdanie...) szczegóły 
39.impreza: "Polacy i sąsiedzi - dystans i przenikanie się kultur" - sympozjum naukowe poświęcone problematyce relacji społeczno-kulturowych w XIX i XX w. (1999).  szczegóły 
artykuł: Weiss Katarzyna: Dzieje Najnowsze 2000 r. 32 nr 2 s. 231-235 (spraw....) szczegóły 
40.impreza: "Polsko-wschodniosłowiańskie kontakty językowe i literackie" - sesja naukowa (1992).  szczegóły 
artykuł: Januszkiewicz Lilla, Jurowiec Elżbieta: "Polsko-wschodniosłowiańskie kontakty językowe i literackie" - sprawozdanie z sesji naukowej zorganizowanej przez Zakład Filologii Wschodniosłowiańskich Wydziału Humanistycznego Filii UW[Uniwersytetu Warszawskiego] w Białymstoku. Przegląd Rusycystyczny 1993 r. 16 z. 1/2 s. 123-127  szczegóły 
41.impreza: "Polsko-wschodniosłowiańskie powiązania kulturowe, literackie i językowe" - międzynarodowa konferencja naukowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Gawryluk Andrzej: Międzynarodowa konferencja slawistów. Dyskusja = Dyskusihja 1993 nr 3/4 s. 30 (nota...) szczegóły 
42.impreza: "Polsko-wschodniosłowiańskie powiązania kulturowe, literackie i językowe" - międzynarodowa konferencja naukowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Rudziewicz I.: Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej. Wiadomości Uniwersyteckie UWM 2001 nr 9 s. 13 (omówienie...) szczegóły 
recenzja: Rudziewicz Irena: Kolejna IX cykliczna konferencja "Polsko-wschodniosłowiańskie powiązania kulturowe, literackie i językowe. Dziedzictwo i innowacje" w Olsztynie. Przegląd Rusycystyczny 2002 nr 1 s. 129-130 (spraw....) szczegóły 
43.impreza: Sesja krytyczno-literacka poświęcona recepcji polskiej książki dla dziecka za granicą (1989).  szczegóły 
artykuł: Błażewicz Olgierd: Brak armat czy sojuszników? (Polska literatura na świecie). Głos Wielkopolski 1989 nr 129 s. 8 (refleksje na marginesie sesji...) szczegóły 
artykuł: [Błażewicz Olgierd] (ob): Głos Wielkopolski 1989 nr 119 s. 2 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Głos Wielkopolski 1989 nr 116 s. 8 (zapow....) szczegóły 
44.impreza: Spotkania rusycystów (1974-1991) - Międzynarodowe sympozja slawistyczne (od 1992) (materiały ogólne).  szczegóły 
artykuł: Łuczyk Małgorzata: Międzynarodowe sympozja w Zielonej Górze. Acta Polono-Ruthenica 2000 [t.] 5 s. 375-377 (omówienie, dotyczy lat 1974-1999...) szczegóły 
45.impreza: Sympozjum poświęcone kontaktom kulturalnym polsko-latynoamerykańskim (1993).  szczegóły 
artykuł: Spotkanie dwóch światów. Gwiazda Polarna 1993 nr 14 s. 7 (nota spraw....) szczegóły 
46.impreza: "Śląsk - to dom nasz rodzinny" - międzynarodowe sympozjum (1996).  szczegóły 
artykuł: Kronika. Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1996 nr 2 s. 7 (nota; m.in. nazwiska uczestników sympozjum...) szczegóły 
artykuł: R.B.: Nasz rodzinny dom (Międzynarodowe sympozjum we Wrocławiu). Rzeczpospolita 1996 nr 25 s. 22  szczegóły 
47.impreza: "Wspomnienia pisarzy - Wschód i Zachód literackiej Europy" - spotkanie w ramach cyklu spotkań "Litewsko-niemiecko-polskie rozmowy o przyszłości pamięci" (2000). (z udziałem: Wisławy Szymborskiej, Czesława Miłosza, Tomasza Venclovy, ...) szczegóły 
artykuł: Czy istnieje "czysta poezja"?. Znad Wilii 2000 nr 2/4 s. 81-83 (zapis dyskusji podczas spotkania Wisławy Szymborskiej i Czesława Miłos...) szczegóły 
artykuł: Dawdo Lucyna: Nobliści o historii. Trybuna 2000 nr 232 s. 9  szczegóły 
artykuł: Dowdo Lucyna: Nie można uciec od pamięci. Trybuna 2000 nr 128 s. 9  szczegóły 
artykuł: Jotkiałło Halina: Wizyta noblistów: Szymborska, Miłosz i Grass. Magazyn Wileński 2000 nr 10 s. 6 (nt. wizyty w Wilnie...) szczegóły 
artykuł: Kasner Małgorzata: Praca nad pamięcią = Atminties darbas. Tytuł [Gdańsk] 2001 nr 4 s. 26-31, 32-37 (tekst równoległy w jęz. polskim i litewskim; sprawozdanie z dyskusji...) szczegóły 
artykuł: Literacki szczyt w Wilnie: Szymborska, Miłosz, Grass i Venclova. Znad Wilii 2000 nr 2/4 s. 59 (nota; z fot. noblistów...) szczegóły 
artykuł: Lithuania 2001 nr 1 s. 148-163 (teksty wystąpień Czesława Miłosza, Guentera Grassa, Tomasa Venclovy...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Szymborska, Miłosz, Grass i Venclova (Literacki "szczyt" w Wilnie). Kurier Wileński 2000 nr 189 s. 1, 5 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Romuald: Tematem rozważań - pamięć (Literacki "szczyt' w Wilnie). Kurier Wileński 2000 nr 190 s. 1-2 (sprawozdanie z przebiegu spotkania...) szczegóły 
artykuł: Nobliści w Wilnie. Gazeta Wyborcza 2000 nr 231 s. 2 (nt. wizyty w Europejskim Domu w Wilnie na zaproszenie prezydenta Valda...) szczegóły 
artykuł: O pamajati i vospominanijakh. Inostrannaja Literatura 2001 [nr] 2 s. 281-282 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Pamięć pisarzy. Znad Wilii 2000 nr 2/4 s. 76-80 (skrót dyskusji odbytej na spotkaniu pisarzy w Wilnie, prowadzonym prze...) szczegóły 
artykuł: Pastuszewski Stefan: Świetlik poezji. Akant 2000 nr 11 s. 1  szczegóły 
artykuł: Rzecz o Książkach 2000 nr 10 s. D1 (fot. uczestników spotkania: Guentera Grassa, Czesława Miłosza i Wisław...) szczegóły 
artykuł: Sawicka Elżbieta: Chodzenie po cienkim lodzie. Rzeczpospolita 2000 nr 231 s. A1 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Sawicka Elżbieta: Mity i pamięć. Rzeczpospolita 2000 nr 231 s. A1 (sprawozdanie ze spotkania 2 X 2000...) szczegóły 
artykuł: Sawicka Elżbieta: W Wilnie o pamięci. Plus Minus 2000 nr 40 s. D1 (sprawozdanie; z fot. uczestników, s. D3...) szczegóły 
artykuł: Spotkanie noblistów w Wilnie. Lithuania 2001 nr 1 s. 148 (nota...) szczegóły 
artykuł: Waelde Martin: Wileńskie spotkanie = Vilniaus sustikimas. Tytuł [Gdańsk] 2001 nr 4 s. 10-17, 18-25 (tekst równoległy w jęz. polskim i litewskim; sprawozdanie z pobytu w W...) szczegóły 
artykuł: Werowska Danuta: Kronika litewska 2000. Lithuania 2001 nr 2 s. 126 (nota...) szczegóły 
artykuł: Znajdziłowska Barbara: Literaci przemawiają do rozsądku. Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 20 X s. 11  szczegóły 
    Nagrody (alfabet tytułów)
48.nagroda: Medal Mickiewicz-Puszkin (2000). (nagr.: Janusz Odrowąż-Pieniążek, Dionizy Sidorski...) szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Michał: Kronika stowarzyszeń zbliżania narodów. Nowe Kontrasty 2000 nr 5 s. 33 (wyniki...) szczegóły 
49.nagroda: Medal Mickiewicz-Puszkin (2001). (nagr.: Janka Bryl, Tadeusz Chróścielewski, Stanisław Leszczyński, Kata...) szczegóły 
artykuł: Medal Mickiewicz-Puszkin. Nowe Kontrasty 2001 nr 5 s. 35 (nominowani...) szczegóły 
artykuł: Medal Mickiewicz-Puszkin. Nowe Kontrasty 2001 nr 7/8 okł. (sprawozdanie z wręczenia nagród...) szczegóły 
artykuł: Red.: Medal Mickiewicz-Puszkin. Nowe Kontrasty 2001 nr 4 s. 34-35 (nominowani...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
50.artykuł: 48. Międzynarodowe Targi Książki w Warszawie. Mówią Wieki 2003 nr 5 s. 35-36 (program imprezy obejmujący m.in. spotkania z zagranicznymi pisarzami; ...) szczegóły 
51.artykuł: Adamczyk Danuta: Europejska promocja Polski i polskiej literatury w przekładach w początku XX wieku. Kieleckie Studia Bibliologiczne 2000 t. 5 s. 29-42  szczegóły 
52.artykuł: Apiecionek Czesław: The Bibliophile File... The Warsaw Voice 1998 nr 5 s. 22 (wywiad z właścicielem wydawnictwa "Odeon" nt. wydawania klasycznej i w...) szczegóły 
53.artykuł: Baczewska Anna: Ambasadorowie literatury polskiej. Życie Warszawy 1991 nr 33 s. 3 (nt. przyczyn malejącego zainteresowania literaturą polską poza jej gra...) szczegóły 
54.artykuł: [Baczewska Anna] (bacz): Gdzie nas czytają?. Życie Warszawy 1990 nr 9, 37, 142, 189, 219, 247, 271, 301  szczegóły 
55.artykuł: Bańkowska-Bober Krystyna: Świat przekładów = The world of translations. Polish Culture 2000 nr 2 s. 28-31 (dane statystyczne dot. przekładów literatury polskiej na języki obce i...) szczegóły 
56.artykuł: Baraniak-Leszczyński Błażej: Stan hipnozy. Wprost 1990 nr 7 s. 29 (nt. problemu przekładu współcz. lit. polskiej na języki zachodnie...) szczegóły 
57.artykuł: Bastlova Zdenka: K problematike mezhslavjanskikh literaturnykh svjazejj rubezha vekov. Sovetskoe Slavjanovedenie 1990 nr 6 s. 37-44 (na przełomie XIX/XX w.; dot. też literatury polskiej...) szczegóły 
58.artykuł: Berdychowska Bogumiła: Program stypendialny "Gaude Polonia" jako element sieci stypendialnej dla Wschodu. Kultura Współczesna 2003 nr 3 s. 205-210 (dot. programu stypendialnego "Gaude Polonia" dla młodych twórców, a zw...) szczegóły 
59.artykuł: Bersz Maryna: Apetyt na Instytuty (Konflikt wokół obsady Instytutów Polskich). Życie Warszawy 1994 nr 173 dod. s. 4  szczegóły 
60.artykuł: Bielecki Jędrzej: Zawsze byliśmy w Europie. Rzeczpospolita 2001 nr 126 s. A1, A12 (zapowiedź prezentowania kultury polskiej w Brukseli przed przystąpieni...) szczegóły 
61.artykuł: Boliński Kazimierz: Polska literatura po niemiecku. ([w NRD, RFN, Austrii i niemieckojęzycznej Szwajcarii]...) szczegóły 
62.artykuł: Buchwald-Pelcowa Paulina, Pelc Janusz: Polska a Niderlandy. Związki i analogie kulturowe oraz literackie w XVI i XVII wieku. Barok 2000 nr 1 s. 45-71  szczegóły 
63.artykuł: Bujnicki Tadeusz: Polska literatura emigracyjna w krajach zachodnioeuropejskich. x 1992 ([W ks. zb.:] Polonia w Europie. Poznań 1992 s. 147-176 [próba przybliż...) szczegóły 
64.artykuł: Chodubski Andrzej: Aktywność cywilizacyjna Polaków na Kaukazie. Studia Europejskie (Gdynia) 2001 t. 8 s. 261-273 (nt. kontaktów polsko-kaukaskich; m.in. dot. wspomnień opublikowanych p...) szczegóły 
65.artykuł: Chrząstowska Bożena: Ku Europie, ku światu. Polonistyka 2003 nr 6 s. 323 (wstęp do numeru...) szczegóły 
66.artykuł: Cieślak Jacek: Jama Michalikowa w Brukseli. Rzeczpospolita 2001 nr 154 s. A8 (m. in. o udziale polskich teatrów i pisarzy...) szczegóły 
67.artykuł: Czarnik Oskar: Właściwa książka dla właściwego odbiorcy. Głos Ludu 2000 nr 138 s. 5 (wyw. z pracownikiem Instytutu Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodo...) szczegóły 
68.artykuł: Czaykowski Bogdan, Czerniawski Adam: O recepcji polskiej kultury na świecie. Fraza 2001 nr 3 s. 114-120 (głównie literatury...) szczegóły 
69.artykuł: Czaykowski Bogdan: Widok z Vancouveru. Teksty Drugie 1990 nr 1 s. 63-69 (m.in. o recepcji literatury polskiej za granicą...) szczegóły 
70.artykuł: Czerniawski Adam: Co pisałem i tłumaczyłem w czasach zimnej wojny. Kresy 1994 nr 19 s. 263-269 (nt. obecności literatury polskiej na Zachodzie w okresie zimnej wojny ...) szczegóły 
71.artykuł: Czudec Joanna: Zespół Literacki polska2000 w Programie POLAND. Tytuł [Gdańsk] 2000 nr 4 s. 186-191 (dot. zespołu powołanego do opracowania programu promocji literatury po...) szczegóły 
72.artykuł: Danielewicz-Kerski Dorota: Polska książka w Lipsku. (Impresje z wiosennych Targów Książki 28-31.03.1996). Kultura [Paryż] 1996 nr 5 s. 100-103  szczegóły 
73.artykuł: Dedecius Karl: Zwiastunowie europejskiego Renesansu 2000. Czas Kultury 1991 nr 34/35 s. 67-69 (polska literatura współczesna w Europie...) szczegóły 
74.artykuł: Dembicz Andrzej: Relacoes e presencas intelectuais contemporaneas. x 1996 ([W ks. zb.:] A presenca polonesa na America Latina. Warszawa 1996 s. 7...) szczegóły 
75.artykuł: Dziekan Marek M.: Polacy a świat arabski (Cz. 1). Świat Islamu 2000 nr 24 s. 15 (dotyczy kontaktów literackich od X do XII w....) szczegóły 
76.artykuł: Falkowski Janusz, Niklewicz Konrad: Publishing Grim Reading. The Warsaw Voice 1996 nr 12 s. 12-13 (nt. problemów polskich wydawców; m.in. wypowiedzi przedstawicieli wyda...) szczegóły 
77.artykuł: Gdzie nas czytają. Życie Warszawy 1989 nr 44, 79, 98, 127 131, 163, 187, 227, 250 (inf. o przekładach i wydaniach literatury polskiej...) szczegóły 
78.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Karl Dedecius promuje polską literaturę (Lipskie Targi Książki). Plus Minus 1996 nr 13 s. 20 (omówienie polskich imprez towarzyszących lipskim targom...) szczegóły 
79.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Różewicz z Grassem (Polska gościem honorowym Lipskich Targów Książki). Rzeczpospolita 1996 nr 34 s. 29 (nt. spotkań autorskich z czytelnikami, wystawach i innych imprezach ku...) szczegóły 
80.artykuł: Gołębiewski Łukasz: Rzeczpospolita 1998 nr 80 s. 6 (nt. przekładów literatury polskiej na obce języki...) szczegóły 
81.artykuł: Gorczyńska Renata: Literatura polska na Zachodzie. Tygodnik Powszechny 1990 nr 19 s. 5 (dot. recepcji i przekładów literatury polskiej, działalności polskich ...) szczegóły 
nawiązanie: Jeżewski Krzysztof: Literatura polska we Francji. Tygodnik Powszechny 1990 nr 31 s. 8  szczegóły 
82.artykuł: Górewicz Igor D.: Nowy instytut. Dziś 2001 nr 5 s. 142 (dot. powstania "Instytutu Słowiańszczyzny Wschodniej Białoruś, Rosja, ...) szczegóły 
83.artykuł: Grześczak Marian: Kiosk (19). Twórczość 1998 nr 11 s. 125-127 (nt. działalności Instytutu Polskiego w Budapeszcie, Instytutu Polskieg...) szczegóły 
84.artykuł: Grześczak Marian: Kiosk (55). Twórczość 2003 nr 2/3 s. 249-252 (dot. m.in. recepcji literatur: niemieckiej, rosyjskiej, białoruskiej, ...) szczegóły 
85.artykuł: Grześczak Marian: Kiosk (57). Twórczość 2003 nr 5 s. 137-140 (nt. przekładów polskiej literatury na język niemiecki, czeski, słowack...) szczegóły 
86.artykuł: Grzybowski Stanisław: The Discovering of the Islamic World as a Part of the European Civilisation. x 2001 ([w ks. zb.:] Terra marique. The cultural intercourse between the Europ...) szczegóły 
87.artykuł: Isztar Krzysztof: Bilety na Różewicza. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 16 s. 4 (nt. spotkania z niemieckimi czytelnikamu m.in.: Hanny Krall, Marii Nur...) szczegóły 
88.artykuł: Ivinskijj Pavel Ivanovich: Pol'sko-vostochnoslavjanskie literaturnye svjazi. Sovetskoe Slavjanovedenie 1990 nr 4 s. 88-93  szczegóły 
89.artykuł: Janowska-Woźniak Irena: Polska gościem honorowym w Lipsku. Nowe Książki 1996 nr 3 okł. (program imprez polskich firm wydawniczych i spotkań z polskimi pisarza...) szczegóły 
90.artykuł: Jaranowski Michał: Z polskiego i o Polsce. Kultura i Życie 1989 nr 9 s. 4 (o przekładach z literatury polskiej dokonanych w 1988 na obszarze niem...) szczegóły 
91.artykuł: Jastrun Tomasz: Dziwna aura sporu. Życie Warszawy 1994 nr 174 dod. s. 4 (o działaln. instytutów kultury polskiej...) szczegóły 
92.artykuł: Jastrzębowski Jerzy: Pol'sha vozvrashhaetsja na scenu. Novaja Pol'sha 2001 nr 3 s. 14-17 (m.in. nt. popularności na świecie polskiej literatury i filmu...) szczegóły 
93.artykuł: Jedlicki Jerzy: Świat na peryferiach Ameryki. Z profesorem Jerzym Jedlickim rozmawiają Andrzej Bernat i Paweł Kozłowski. Nowe Książki 2000 nr 7 s. 4-7 (m.in. o osłabieniu kontaktów kulturalnych między Polską a krajami Euro...) szczegóły 
94.artykuł: Kalendarium. Notes Wydawniczy 2001 nr 2 s. 15 (dot. wystaw książki polskiej w świecie...) szczegóły 
95.artykuł: Kiedroń Stefan: Noch einmal ueber die Schlesier an der Universitaet Leiden im 17. Jahrhundert. Acta Universitatis Wratislaviensis. Neerlandica Wratislaviensia 1989 nr 4 (1130) s. 269-277 (przyczynek do historii kontaktów polsko-niderlandzkich w XVII w.; nawi...) szczegóły 
96.artykuł: Knopek Jacek: Kierunki współczesnych przemian polonii północnoafrykańskiej. x 2001 ([w ks.:] Jacek Knopek. Migracje Polaków do Afryki Pólnocnej w XX wieku...) szczegóły 
97.artykuł: Knopek Jacek: Rozwój relacji polsko-północnoafrykańskich w okresie międzywojennym. x 2001 ([w ks.:] Jacek Knopek. Migracje Polaków do Afryki Pólnocnej w XX wieku...) szczegóły 
98.artykuł: Knopek Jacek: Z dziejów kontaktów Polaków z Afryką Północną do początku XX wieku. x 2001 ([w ks.:] Jacek Knopek. Migracje Polaków do Afryki Pólnocnej w XX wieku...) szczegóły 
99.artykuł: Komar Jacek, Romanowski Wiesław, Urbanowicz Juliusz: Remont skansenu. Wprost 2000 nr 49 s. 90-91 (nt. finansowania polskich ośrodków na Wschodzie m.in. Wileński Instytu...) szczegóły 
100.artykuł: Koprowski Jan: Dlaczego literatura polska nie może przebić się na Zachód?. Metafora 1990 nr 1/2 (1989/1990) s. 222-225  szczegóły 
101.artykuł: Koprowski Jan: O "polskiej fali" za niemiecką granicą. Plus 1989 nr 2 s. 4 (wywiad nt. recepcji polskiej literatury współczesnej w krajach niemiec...) szczegóły 
polemika: Herbst Lothar: Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 27 s. 2 (z notą od red. nt. L. Herbsta...) szczegóły 
102.artykuł: Kott Jan: Blaski i cienie pracy tłumacza. Przegląd Polski = Polish Review 1995 nr z 19 X s. 1, 15 (nt. recepcji literatury polskiej tłumaczonej na język angielski przez ...) szczegóły 
103.artykuł: Kot Wiesław: Szarża kultury. Wprost 2000 nr 6 s. 90-92 (nt. polskich pisarzy, twórców teatralnych, muzyków, którzy zdobyli mię...) szczegóły 
104.artykuł: Krajewska Hanna: Współpraca i kontakty zagraniczne Archiwum PAN w latach 1995-1997. Biuletyn Archiwum Polskiej Akademii Nauk 1997 nr 38 s. 3-6 (m.in. dot. kontaktów naukowych i literackich...) szczegóły 
105.artykuł: Kuczyńska Teresa: Ambasady kultury (Instytuty kultury polskiej za granicą w nowej rzeczywistości gonią w piętkę). Tygodnik Solidarność 1993 nr 12 s. 7 (nt. sytuacji polskich ośrodków i instytutów kultury za granicą...) szczegóły 
nawiązanie: Adamczyk Jerzy: Te pieniądze nam się zwrócą. Tygodnik Solidarność 1993 nr 17 s. 6 (list do red....) szczegóły 
nawiązanie: Kuczyńska Teresa: MSZ bojkotuje Wschód. Tygodnik Solidarność 1993 nr 17 s. 16 (....) szczegóły 
106.artykuł: Kulik Maria: Targi Książki w Lipsku. Guliwer 1999 nr 4 s. 47-48 (obecność polskich pisarzy na Międzynarodowych Targach Książki w Lipsku...) szczegóły 
107.artykuł: Kunicki Wojciech: Zwei "Deutsche Bibliotheken" zwei kulturpolitische Initiativen. Ansichten 1998 [t.] 9 s. 163-171 (nt. inicjatyw wydawniczych, serii: Posener Deutsche Bibliothek [Poznań...) szczegóły 
108.artykuł: Labyncev Jurijj, Shhavinskaja Larisa: Izuchenie cerkovnoslavjanskojj knizhnojj tradicii v ramkakh Mezhdunarodnogo issledovatel'skogo proekta "Slavia Orthodoxa et Slavia Romana": Vzaimodejjstvie slavjanskikh mirov: "Dukhovnaja kul'tura Podljash'ja". Slavia Orientalis 1994 nr 3 s. 373-379 (nt. międzynarodowego projektu badawczego, którego celem jest opracowan...) szczegóły 
109.artykuł: Labyncev Jurijj, Shhavinskaja Larisa: Izuchenie cerkovnoslavjanskojj knizhnojj tradicii v ramkakh Mezhdunarodnogo issledovatel'skogo proekta "Slavia Orthodoxa et Slavia Romana": Vzaimodejjstvie slavjanskikh mirov: "Dukhovnaja kul'tura Podljash'ja". Slavjanovedenie 1994 nr 5 s. 103-111 (nt. międzynarodowego projektu badawczego, którego celem jest opracowan...) szczegóły 
110.artykuł: Lami Marlis: Lipsk literacki. Dekada Literacka 1996 nr 4 s. 2 (spraw. z poświęconych głównie literaturze polskiej Targów Książki w Li...) szczegóły 
111.artykuł: Lempp Albrecht: Zespół Literacki. Notes Wydawniczy 2001 nr 11/12 s. 14-20 (o działalności w zakresie popularyzacji literatury polskiej za granicą...) szczegóły 
112.artykuł: Lewandowski Tadeusz: Lipskie skrzyżowanie europejskich dróg. Nowe Książki 2000 nr 5 s. 80 (m.in. nt. obecności polskich pisarzy na Międzynarodowych Targach Książ...) szczegóły 
113.artykuł: Lichniak Zygmunt: Miłośnikom książki donoszę.... Kierunki 1989 nr 48 s. 1, 12 (m.in. nt. obecności literatury polskiej na Międzynarodowych Targach Ks...) szczegóły 
114.artykuł: Lipatow Aleksandr Władimirowicz: Wzajemne oddziaływanie łacińskiego Zachodu i bizantyjskiego Wschodu (Tradycja Cyryla i Metodego, źródła literatury polskiej a problemy słowiańskiej wspólnoty). Przegląd Humanistyczny 1996 nr 3 s. 37-50  szczegóły 
115.artykuł: Literatura polska i o Polsce za granicą. Rocznik Literacki 1991 (1984) s. 589-629 (wykaz publikacji...) szczegóły 
116.artykuł: Literatura polska i o Polsce za granicą. Rocznik Literacki 1991 (1983) s. 707-758 (wykaz publikacji...) szczegóły 
117.artykuł: L.S.: Targi lipskie. Kultura [Paryż] 2000 nr 5 s. 141-143 (m.in. o udziale polskich pisarzy w Międzynarodowych Targach Książki w ...) szczegóły 
118.artykuł: Łoch Eugenia: Pogranicza literackie w okresie Młodej Polski. x 1997 ([W ks. zb.:] Badanie zmian i relacji międzykulturowych w Europie oraz ...) szczegóły 
119.artykuł: Łubieński Tomasz: Frankfurt literacki. Nowe Książki 2000 nr 12 s. 77-79 (omówienie polskiej ekspozycji oraz imprez towarzyszących Międzynarodow...) szczegóły 
120.artykuł: Mack Manfred: Polnische Literatur in deutschen Uebersetzungen 1994/1995. Zusammengestellt von Manfred Mack. Ansichten 1996 [t.] 7 (1995) s. 243-249 (zestawienie...) szczegóły 
121.artykuł: Mack Manfred: Polnische Literatur in deutschen Uebersetzungen 1995/1996. Zusammengestellt von Manfred Mack. Ansichten 1997 [t.] 8 (1996/1997) s. 259-267 (zestawienie bibliograficzne...) szczegóły 
122.artykuł: Mack Manfred: Polnische Literatur in deutschen Uebersetzungen 1996/1997. Zusammengestellt von Manfred Mack. Ansichten 1998 [t.] 9 s. 259-267 (zestawienie bibliograficzne...) szczegóły 
123.artykuł: Mack Manfred: Polnische Literatur in deutschen Uebersetzungen 1997/1998. Zusammengestellt von Manfred Mack. Ansichten 1999 [t.] 10 s. 275-278 (zestawienie bibliograficzne; z not. o autorze na s. 311...) szczegóły 
124.artykuł: Mack Manfred: Polnische Literatur in deutschen Uebersetzungen 1998/1999. Zusammengestellt von Manfred Mack (In dankbarer Erinnerung an den Begruender dieser Bibliographie Klaus Staemmler (1921-1999)). Ansichten 2000 [t.] 11 s. 275-278 (zestawienie bibliograficzne; z not. o autorze na s. 306...) szczegóły 
125.artykuł: Mack Manfred: Polnische Literatur in deutschen Uebersetzungen 1999/2000. Zusammengestellt von Manfred Mack. Ansichten 2001 [t.] 12 s. 271-281 (zestawienie bibliograficzne...) szczegóły 
126.artykuł: Mack Manfred: Polnische Literatur in deutschen Uebersetzungen 2000/2001. Zusammengestellt von Manfred Mack. Ansichten 2002 [t.] 13 s. 253-257 (zestawienie bibliograficzne; z not. o autorze art. na s. 303...) szczegóły 
127.artykuł: Mack Manfred: Polnische Literatur in deutschen Uebersetzungen 2001/2002. Zusammengestellt von Manfred Mack. Ansichten 2003 [t.] 14 s. 283-289 (zestawienie bibliograficzne; z not. o autorze art. na s. 326...) szczegóły 
128.artykuł: Magnuszewski Józef: Literatura polska w kręgu literatur słowiańskich. x 1991 ([W ks. zb.:] Język, literatura, kultura Słowian dawniej i dziś. Materi...) szczegóły 
129.artykuł: Malawska Joanna: Literatura polska w kulturze europejskiej. Życie Warszawy 1994 nr 97 s. 18  szczegóły 
130.artykuł: Masłoń Krzysztof: Maria Nurowska najchętniej czytana. Rzeczpospolita 2000 nr 201 s. A6 (nt. listy nowości i wznowień literatury polskiej tłumaczonej na język ...) szczegóły 
131.artykuł: Masłoń Krzysztof: Umów jak na lekarstwo (Książki polskich autorów zagranicą). Rzeczpospolita 1992 nr 236 s. 4 (wykaz umów zawartych przez Agencję Autorską na druk polskich książek z...) szczegóły 
132.artykuł: Melchior Jacek: Kultura Nic. Wprost 2003 nr 9 s. 98-101 (m.in. nt. pozycji literatury polskiej i polskiego kina na świecie...) szczegóły 
polemika: Ubysz Dorota: Kultura Nic. Wprost 2003 nr 11 s. 17 (list do redakcji...) szczegóły 
133.artykuł: Merczyński Michał: Myśl lokalnie, działaj globalnie. Rzeczpospolita 2003 nr 194 s. A2 (nt. promocji kultury polskiej poza granicami kraju...) szczegóły 
134.artykuł: Michalski Waldemar: Z poloników literackich u naszych sąsiadów. Akcent 1995 nr 2 s. 232, 233 (recepcja lat ostatnich...) szczegóły 
135.artykuł: Mikoś Michael J.: Bibliography of English language anthologies of Polish literature. The Polish Review 1994 t. 39 nr 3 s. 371-380  szczegóły 
136.artykuł: Mokry Włodzimierz: Z horyzontu krakowskiego Wzgórza Wawelskiego. Życie religijne mniejszości. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1999 nr 9/10 (1998/1999) s. 1-7 (m.in. dot. wpływu na kulturę polską twórców z Europy Zachodniej i Wsch...) szczegóły 
137.artykuł: Naumow Aleksander: Za specifikata na c'rkovnoslavjanskata literatura v Zhech pospolita. x 1992 ([w czasopiśmie:] Palaeobulgarica. Starobahlgaristika (Sofija) 1...) szczegóły 
138.artykuł: Nowakowski Andrzej: Promowanie. Notes Wydawniczy 2001 nr 7/8 s. 68-69 (nt. recepcji i promowania literatury polskiej za granicą...) szczegóły 
139.artykuł: Nowak Roman: Dedeciusa wizja Polska w Europie. Życie i Myśl 1990 nr 5/6 s. 49-53 (m.in. nt. związków lit. polskiej z literaturami innych krajów europejs...) szczegóły 
140.artykuł: O promocji literatury polskiej. Tytuł [Gdańsk] 2000 nr 4 s. 186-191 (dyskusja; wypow.: Judith Arlt, Joanna Czudec, Maryla Hempowicz, Urszul...) szczegóły 
141.artykuł: Orłowski Hubert: Polska literatura emigracyjna w krajach niemieckiego obszaru językowego po 1945 roku. x 1997 ([W ks.:] Hubert Orłowski: Wobec zniewoleń "krótkiego stulecia". Szkice...) szczegóły 
142.artykuł: Orłowski Jan: Stosunki literackie polsko-rosyjskie w powojennych badaniach filologicznych krakowskiego ośrodka naukowego. Slavia Orientalis 1992 nr 3 (1991) s. 319-327 (z not. s. 390...) szczegóły 
143.artykuł: Oświadczenie rządowe z dnia 11 grudnia 1989 r. w sprawie przystąpienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej do Europejskiej konwencji kulturalnej, sporządzonej w Paryżu dnia 19 grudnia 1954 r.. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1990 nr 8 s. 73 poz. 45  szczegóły 
144.artykuł: Ottschofski Edith: "Weimarer Dreieck" im Dreilaendereck franzoesisch-polnisch-deutsches Schriftstellertreffen in Freiburg. x 1994 ([w czasopiśmie:] Kulturpolitische Korrespondenz (Bonn) 1994 nr ...) szczegóły 
145.artykuł: Paluch Janusz M.: Poeci krakowscy w Norymberdze i Ołomuńcu. Magdalenka Literacka 1998 nr 3 s. 1, 5 (nt. niedostatecznej promocji młodych poetów polskich przez instytuty k...) szczegóły 
146.artykuł: Papiór Jan: Zur bibliographischen Erfassung polnisch-deutscher Wechselbeziehungen (I) (Versuch einer Bi-Bibliographie). Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1999 t. 17 s. 171-214 (zawiera bibliografię i indeks...) szczegóły 
147.artykuł: Perspectives Polonaises 1989 nr 4 s. 88-89 (not. inf. podająca liczbę polskich książek wydanych za granicą oraz li...) szczegóły 
148.artykuł: PHILOBIBLION: Co się działo we Franfurcie. Nowe Książki 2001 nr 12 s. 76-77 (omówienie Międzynarodowych Targów Książki we Frankfurcie nad Menem w 2...) szczegóły 
149.artykuł: PHILOBIBLION: Po raz pięćdziesiąty nad Menem. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 72-73 (m.in. o polskim stoisku na 50. Międzynarodowych Targach Książki we Fra...) szczegóły 
150.artykuł: PHILOBIBLION: Polski Frankfurt w 2000 roku. Nowe Książki 2000 nr 12 s. 75-77 (omówienie polskiej ekspozycji oraz imprez towarzyszących Międzynarodow...) szczegóły 
151.artykuł: Picchio Riccardo: Emilio Maria Manolesso i Alberto Vimina a Polska. x 1999 ([W ks.:] Riccardo Picchio: Studia z filologii słowiańskiej i polskiej....) szczegóły 
152.artykuł: Piłat Walenty: Polsko-wschodniosłowiańskie kontakty i powiązania kulturowe, literackie i językowe - międzynarodowe cykliczne konferencje w Olsztynie. Acta Polono-Ruthenica 1999 [t.] 4 s. 412-415 (omówienie międzynarodowych konferencji naukowych slawistów organizowan...) szczegóły 
153.artykuł: Pióro Tadeusz: Recepcja literatury polskiej za granicą - uwagi tłumacza i wydawcy. Tytuł [Gdańsk] 2000 nr 4 s. 178-185  szczegóły 
154.artykuł: PK: Polska na targach. Życie 1998 nr 240 s. 11 (o udziale polskich wydawców na międzynarodowych targach książki we Fra...) szczegóły 
155.artykuł: Polska książka na świecie. Przegląd Księgarski i Wydawniczy 1989 nr 1-4 (inf. o przekładach i wydaniach literatury polskiej...) szczegóły 
156.artykuł: Przegląd Orientalistyczny 2000 nr 3/4 s. 283 (not. o spotkaniu Janusza Daneckiego z zarządem Związku Pisarzy Palesty...) szczegóły 
157.artykuł: Przegląd Orientalistyczny 1997 nr 3/4 s. 247 (nota sprawozdawcza z wieczoru poezji arabskiej w Domu Literatury w War...) szczegóły 
158.artykuł: Pucko Wasilij: K probleme pol'sko-vostochnoslavjanskikh kul'turnykh otnoshenijj XVII - nachala XVIII veka. Acta Polono-Ruthenica 1999 [t.] 4 s. 310-320  szczegóły 
159.artykuł: Reich-Ranicki Marceli: Skopać wieszcza. Polityka 2001 nr 15 s. 57-58 (nt. nierozumienia literatury polskiej przez obcokrajowców...) szczegóły 
160.artykuł: Rudzki Marek: Akcja masowych przekazów książek do Polski w latach 1956-1994. Zeszyty Historyczne [Paryż] 2000 z. 134 s. 217-224 (kierowana przez Georga Mindena w Nowym Jorku; dział polski: Adam Rudzk...) szczegóły 
nawiązanie: Rudzki Marek: Zeszyty Historyczne [Paryż] 2002 z. 141 s. 234-236 (list do redakcji...) szczegóły 
nawiązanie: Zaremba Joanna: Zeszyty Historyczne [Paryż] 2001 z. 137 s. 220-221 (list do redakcji...) szczegóły 
161.artykuł: Rusinek Michał: Nie zapominajmy o tłumaczach literatury polskiej. Życie Warszawy 1993 nr 119 s. 13 (o pobycie w Polsce grupy tłumaczy literatury polskiej...) szczegóły 
162.artykuł: Sadkowski Wacław: Z podróżnego notatnika. Literatura na Świecie 1994 nr 11 s. 308-314 (fel. nt. sytuacji literatury i książki polskiej w Bułgarii, Austrii i ...) szczegóły 
163.artykuł: Scholze Dietrich: Tyłem do Polski. Katolik 1992 nr 48 s. 11 (wywiad z tłumaczem nt. zainteresowania literaturą polską w Niemczech; ...) szczegóły 
164.artykuł: Serczyk Władysław A.: Ojczyzny upartych niepogód (Stawanie się kresowego labiryntu). Kontrasty 1990 nr 5/6 s. 24-29 (m.in. nt. kontaktów literackich (na przestrzeni dziejów) z Rosją, Litw...) szczegóły 
165.artykuł: Shhavinskaja Larisa: Kvantitativnaja model' literaturnogo prostranstva pol'sko-vostochnoslavjanskogo pogranichja XV-XIX vv.. x 1998 ([w ks.:] L. Shhavinskaja: Literaturnaja kul'tura belorusov Podljash'ja...) szczegóły 
166.artykuł: Slepecky Andrej: Iz istorii zakarpatsko-pol'skikh literaturnykh svjazejj. x 1989 ([w czasopiśmie:] Zbornik Pedagogickej Fakulty v Presove Univerzity ...) szczegóły 
167.artykuł: Sojka Erich: Przypadki i świadome decyzje. Głos Ludu 1991 nr 69 s. 4 (nt. przekładów literatury polskiej...) szczegóły 
168.artykuł: Staemmler Klaus: Polnische Literatur in deutschen Uebersetzungen 1992/1993. Deutsch-Polnische Ansichten zur Literatur und Kultur 1994 r. 5 (1993) s. 249-254 (zestawienie bibliograficzne...) szczegóły 
169.artykuł: Staemmler Klaus: Polnische Literatur in deutschen Uebersetzungen 1993/1994. Zusammengestellt von Klaus Staemmler. Deutsch-Polnische Ansichten zur Literatur und Kultur 1995 [r.] 6 (1994) s. 283-287 (zestawienie bibliograficzne...) szczegóły 
170.artykuł: Staemmler Klaus: Polnische Literatur in deutscher Uebersetzung 1988/1989. Deutsch-Polnische Ansichten zur Literatur und Kultur 1990 [r. 1] (1989) s. 245-250 (zestawienie bibliograficzne...) szczegóły 
171.artykuł: Staemmler Klaus: Polnische Literatur in deutscher Uebersetzung 1989/1990. Deutsch-Polnische Ansichten zur Literatur und Kultur 1991 [r. 2] (1990) s. 279-286 (zestawienie bibliograficzne...) szczegóły 
172.artykuł: Staemmler Klaus: Polnische Literatur in deutscher Uebersetzung 1990/1991. Deutsch-Polnische Ansichten zur Literatur und Kultur 1992 [r. 3] (1991) s. 291-296 (zestawienie bibliograficzne...) szczegóły 
173.artykuł: Staemmler Klaus: Polnische Literatur in deutscher Uebersetzung 1991/1992. Deutsch-Polnische Ansichten zur Literatur und Kultur 1993 [r. 4] (1992) s. 259-265 (zestawienie bibliograficzne...) szczegóły 
174.artykuł: Szaruga Leszek: Poznańska Biblioteka Niemiecka. Forum Akademickie 2002 nr 3 s. 68 (dot. m.in. inicjatyw wydawniczych związanych z międzynarodowymi relacj...) szczegóły 
175.artykuł: Szczepaniak Marian: Kryzys komunikacji międzykulturowej w Europie Środkowej lat dziewięćdziesiątych w świetle przekładów literatury pięknej. Przegląd Zachodni 2000 nr 2 s. 29-58 (polskiej na język czeski, słowacki i węgierski oraz przekładów literat...) szczegóły 
176.artykuł: Szewc Piotr: Bez ideologicznego stempla (Zagraniczne ośrodki kultury). Życie Warszawy 1992 nr 53 s. 3  szczegóły 
177.artykuł: Szpociński Andrzej: Filozofia pogranicza. Borussia 1998 nr 16 s. 24-29 (charakterystyka kultury Kresów...) szczegóły 
178.artykuł: Szurmiej Szymon: Polska to znaczy "Tu odpoczniesz" (O kulturze żydowskiej w naszym kraju rozmawiamy z Szymonem Szurmiejem). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 55 s. 5 (z fot. Szymona Szurmieja; rozm. Józef Szczawiński...) szczegóły 
179.artykuł: Szwedowicz Agata: Sprawa Zespołu Literackiego. Notes Wydawniczy 2002 nr 5 s. 52-53 (nt. działalności Zespołu Literackiego w zakresie promocji literatury p...) szczegóły 
180.artykuł: Świdziński Jerzy: Z dziejów zainteresowań slawistycznych w Wielkopolsce. x 1991 ([W ks. zb.:] Język, literatura, kultura Słowian dawniej i dziś. Materi...) szczegóły 
181.artykuł: Tazbir Janusz: W pogoni za Europą. Polskie próby dorównania zachodowi kontynentu = Auf der Jagd nach Europa. Polens Versuche der Angleichung an den Westen des Kontinents. Biuletyn = Bulletin [Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie = Deutsches Historisches Institut Warschau] 1998 nr 5 s. 27-40 (dotyczy kontaktów literackich od XVI do XX w., tekst równoległy w jęz....) szczegóły 
182.artykuł: TOM: Polska pokaże romantyzm. Targi w Lipsku. Życie 1999 nr 65 s. 11 (nt. polskiego stoiska na Międzynarodowych Targach Książki w Lipsku w 1...) szczegóły 
183.artykuł: Truchan Stanisław: Wiza na polski Parnas. Akant 2002 nr 4 s. 47 (nt. obecności obcej literatury w Polsce...) szczegóły 
184.artykuł: Tverdislova E.: Pol'sko-vostochnoslavjanskie literaturnye svjazi v sovremennych sovetskikh issledovanijakh (Obzor). x 1987 ([W ks. zb.:] Pol'skaja khudozhestvennaja literatura v sem'e slavjanski...) szczegóły 
185.artykuł: Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony, sporządzony w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r. (Współpraca kulturalna). Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 1994 nr 11 poz. 38 załącznik s. 51  szczegóły 
186.artykuł: Wasita Ryszard: Opus Magnum (Publications on Poland). The Warsaw Voice 1990 nr 20 s. 10 (m.in. o publikacjach wydawanych za granicą o literaturze polskiej...) szczegóły 
187.artykuł: Waśkiewicz Andrzej K.: Literatury mniejszości narodowych w Polsce. x 2001 ([w ks. zb.:] Tożsamość kulturowa. Szkice o mniejszościach narodowych n...) szczegóły 
188.artykuł: Wawrzkiewicz Marek: Obawy i nadzieje. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 110-112 (rozważania nt. przyszłości literatury polskiej po wstąpieniu do Unii E...) szczegóły 
189.artykuł: Wieczerska Janina: Propozycja alternatywna dla tłumacza literatury polskiej. Tytuł [Gdańsk] 1995 nr 2 s. 196-202 (list najatrakcyjniejszych, z punktu widzenia czytelnika zagranicznego,...) szczegóły 
190.artykuł: Witkowska Elisabeth: Polish literature in translation: Bridges few and far between (Finding Polish literature in English in Warsaw can be frustrating). The Warsaw Voice 1994 nr 35 s. 7  szczegóły 
191.artykuł: Wolting Monika, Wolting Stephan: Literatura i kultura - fundament politycznego porozumienia w przyszłej Europie. Projekty literackie polskich szkół na Targach Książki 2000 we Frankfurcie. Języki Obce w Szkole 2001 nr 3 s. 110-112 (omówienie projektów - dotyczących miejsc wspólnych literatury polskiej...) szczegóły 
192.artykuł: Wołk-Łaniewska Agnieszka: Przyjaźń i interes. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 11 s. 5 (dot. sytuacji instytutów kulturalnych Bułgarii, Węgier, Czech, Rosji d...) szczegóły 
193.artykuł: Wójcik Lidia: Festiwal zamiast kontraktów. Nowe Książki 1996 nr 4 okł. (udział Polski jako gościa honorowego w Lipskich Targach Książki (28-31...) szczegóły 
194.artykuł: Zawadzki Paweł: Literatura polska i świat. Odra 1995 nr 3 s. 114 (zestawienie przekładów polskiej literatury za granicą oraz tłumaczeń n...) szczegóły 
195.artykuł: Zawadzki Paweł: O wymianie literackiej Polski ze światem. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1994 nr 245 s. 3 (analiza przekładów literatury polskiej, na podstawie opracowań Ludomir...) szczegóły 
polemika: Morris Michał: Eksport literatury i literatów. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1995 nr 27 s. 6-7  szczegóły 
196.artykuł: Zelenka Milos: Slavia 1994 z. 1 s. 104-107 (rec. ks.: Funkcii literaturnykh svjazejj. Na materiale slavjanskikh i ...) szczegóły 
197.artykuł: Żygulski Witold: A Busy Booking (Leipzig Book Fair). The Warsaw Voice 1996 nr 12 s. 6 (m.in. o obecności 140 wydawnictw polskich oraz obecności pisarzy: Jace...) szczegóły