Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura ukraińska / Historia literatury (ukraińska)
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura ukraińska / Historia literatury (ukraińska)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Duć-Fajfer Helena: Literatura łemkowska w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. 2001 (Wprowadzenie. I. Kontekst historyczny: 1. Charakterystyka terytorialna...) szczegóły 
recenzja: Dzjadik V.: Mikhalihvska vatra. Zagoroda 2002 nr 3 s. 5-8 (m. in. nt. spotkania promującego książkę...) szczegóły 
recenzja: II Mezhdenarodne Bienale Lemkihvskojj Kul'tury. Zagoroda 2002 nr 2 s. 13-15 (nt. spotkania autorskiego, Krynica 26 V 2002...) szczegóły 
recenzja: Zagoroda 2002 nr 3 s. 52 (list do autorki; podpisano: redakcja "Zagorody" i Rada Towarzystwa Muz...) szczegóły 
2.książka: Evropejs'ke Vihdrodzhennja ta ukrajins'ka lihteratura XIV-XVIII st.. 1993 (M.in. dot. wpływu polskiej reformacji i Odrodzenia na literaturę ukrai...) szczegóły 
3.książka: Futuryzm na Ukrainie. Manifesty i teksty literackie. 1995  szczegóły 
recenzja: Korbicz Halina: Slavia Orientalis 1996 nr 4 s. 541-543  szczegóły 
4.książka: Harmonijne współistnienie kultury Wschodu i Zachodu na Ukrainie. 2000 ([Materiały z konferencji >> "Jakże nie wstydzicie się uznawać tylko tr...) szczegóły 
5.książka: Korniejenko Agnieszka: Ukraiński modernizm. Próba periodyzacji procesu historycznoliterackiego. 1998 ([Dot. literatury ukraińskiej okresu 1891-1950; zawiera tablice chronol...) szczegóły 
recenzja: Papla Eulalia: Slavia Orientalis 2000 nr 2 s. 305-307  szczegóły 
6.książka: Kozak Stefan: Ukraińscy spiskowcy i mesjaniści. Bractwo Cyryla i Metodego. 1990 ([Nt. tradycji cyrylometodejskiej i jej odzwierciedlenia w literaturze;...) szczegóły 
recenzja: Cios Jolanta.: Ukraińscy spiskowcy i mesjaniści. Więź 1991 nr 11/12 s. 242-246  szczegóły 
recenzja: Heydenkorn Benedykt: Bractwo ukraińskich mesjanistów. Zeszyty Historyczne [Paryż] 1991 z. 97 s. 203-204  szczegóły 
recenzja: Łużny Ryszard: Nurt tradycji cyrylometodiańskiej w piśmiennictwie Ukraińców. Znak 1991 nr 2 s. 122-125  szczegóły 
recenzja: M.K.: Bractwo Cyryla i Metodego. Katolik 1991 nr 7 s. 13  szczegóły 
recenzja: Niedziela Zdzisław: Sprzysiężenie kijowskie. Przegląd Powszechny 1991 nr 12 s. 561-562  szczegóły 
recenzja: Olszański Tadeusz: U źródeł ukraińskiej myśli narodowej. Kresy 1993 nr 15 s. 236-238  szczegóły 
recenzja: Suchanek Lucjan: Ruch Literacki 1991 z. 1/2 s. 111-112  szczegóły 
7.książka: Ksenicz Andrzej: Słowiański wielogłos czyli Od Antona Czechowa do Jerzego Harasymowicza. 1999 (Anton Czechow - czyli od Antona Czechowa do Jerzego Harasymowicza. Ant...) szczegóły 
8.książka: Łesiów Michał: Ukraina wczoraj i dziś. 1995  szczegóły 
9.książka: Łesiów Michał: Ukraina wczoraj i dziś. 1994 ([M.in. zawiera zarys historii literatury ukraińskiej od XI w. po współ...) szczegóły 
10.książka: Mokry Włodzimierz: Literatura i myśl filozoficzno-religijna ukraińskiego romantyzmu. Szewczenko, Kostomarow, Szaszkiewicz. 1996  szczegóły 
recenzja: Alma Mater 1997 nr 3 (1996/1997) s. 80 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Jacek: Romantyzm ukraiński. Nowe Książki 1997 nr 2 s. 25  szczegóły 
11.książka: Mokry Włodzimierz: "Ruska Trójca". Karta z dziejów życia literackiego Ukraińców w Galicji w pierwszej połowie XIX wieku. 1997 ([Dedykacja:] Janowi Kozikowi poświęcam. * [Dotyczy środowiska literack...) szczegóły 
12.książka: Mucha Bogusław: Zarys literatury ukraińskiej i białoruskiej. 2000 (Od autora. * Literatura ukraińska: I. Początki piśmiennictwa (Okres pa...) szczegóły 
13.książka: Nieuważny Florian: O poezji ukraińskiej. Od Iwana Kotlarewskiego do Liny Kostenko. 1993 (Uwagi wstępne. I. W kręgu trawestacji i ludowości: 1. Trawestacyjne po...) szczegóły 
recenzja: Hnatiuk Ola: Siły i zamiary. Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 371-377  szczegóły 
14.książka: Od Iłariona do Skoworody. Antologia poezji ukraińskiej XI-XVIII w.. 1996 ([Zawiera:] Włodzimierz Mokry: Dzieje poezji ukraińskiej od XI do XVIII...) szczegóły 
recenzja: Chałupczak Henryk: Forum Polonijne 1997 nr 5 s. 36  szczegóły 
15.książka: Porównanie jako dowód. Polsko-ukraińskie relacje kulturalne, literackie, historyczne 1890-1999. 2001 ([Zawiera m.in.:] Bogusław Bakuła: Słowo wstępne. * Mikhajjlo Gnatjuk: ...) szczegóły 
16.książka: Radyszewśkyj Rostysław: Poezja polskojęzyczna na Ukrainie w XVII wieku. 1996  szczegóły 
recenzja: Głażewski Jacek: Barok 1997 nr 2 s. 190-192  szczegóły 
17.książka: Radyszewśkyj Rostysław: Polskojęzyczna poezja ukraińska od końca XVI do początku XVIII wieku. Cz. 1, Monografia. 1996 (Wstęp. I. Polsko-ukraińskie pogranicze w literaturze renesansu i barok...) szczegóły 
recenzja: (EO): Acta Poloniae Historica 1998 t. 78 s. 254 (not....) szczegóły 
18.książka: Reinfuss Roman: Łemkowie jako grupa etnograficzna. 1998 ([Przedruk z czasopisma Prace i Materiały Etnograficzne 1948 t. ...) szczegóły 
19.książka: Romantizm: mihzh Ukrajinoju ta Pol'shheju. Zbihrnik naukovikh prac'. 2003 (Boguslav Bakula: Principi ihntegral'noji komparativihstiki. [Tł.] Serg...) szczegóły 
20.książka: Serczyk Władysław A.: Historia Ukrainy. 1990  szczegóły 
21.książka: Stępień Stanisław: Ukrainoznawstwo. Materiały do bibliografii. Publikacje wydane na Ukrainie w latach 1996-1998 = Ukrajinoznavstvo. Materialy do bibliografiji. Publikaciji v Ukrajini 1996-1998 rr.. 1999 (Przedmowa, czyli o współczesnych ukraińskich badaniach humanistycznych...) szczegóły 
recenzja: Mak Antoni: Ukrainoznawstwo w Przemyślu. Nowe Kontrasty 2001 nr 5 s. 18-19  szczegóły 
22.książka: Tarnawska Marta: Ukrainian literature in English. Articles in journals and collections, 1840-1965. An annotated bibliography. Research Report. No. 51. 1992  szczegóły 
23.książka: Ukrajins'ko-pol's'kih lihteraturnih konteksti. Zbihrnik naukovikh prac'. 2003 ([Zawiera m.in.] Dzhovanna Brodzhih Berkoff: Pro tipologihju pol's'kogo...) szczegóły 
24.książka: Veretjuk Oksana: Lihteraturne zhittja ukrajincihv u mihzvoennihjj Pol'shhih. Navchal'nijj posihbnik. 1994  szczegóły 
25.książka: W kręgu kultury ukraińskiej. 1995  szczegóły 
recenzja: Rudziewicz Irena: Na pograniczu kultur - olsztyńskie publikacje o Słowiańszczyźnie Wschodniej i Litwie. Przegląd Rusycystyczny 1997 r. [19] z. 3/4 (1996) s. 214-216  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
26.impreza: "Barok ukraiński i jego kontekst europejski"- sesja naukowa pośw. m.in. literaturze i teatrowi.  szczegóły 
artykuł: Ostrowski Jan: Biuletyn Historii Sztuki 1991 r. 53 nr 1/2 s. 183-185 (inf. w art....) szczegóły 
27.impreza: "Dziesięć wieków tożsamości literatury ukraińskiej" - międzynarodowa konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Kronika Oddziału. Biuletyn Informacyjny 2003 nr 8 s. 116 (nota...) szczegóły 
28.impreza: "Kijiv-Brest-Rim. Unihjjnih tendencihji ta jikh kul'turno-relihgihjjnih naslihdki pered ih pihslja 1596 roku" - konferencja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1997 t. 7 s. 81-83 (sprawozdanie...) szczegóły 
29.impreza: Kongres Międzynarodowej Asocjacji Ukrainistów (MAU) (1990).  szczegóły 
artykuł: Hryckowian Jarosław: I Kongres Międzynarodowej Asocjacji Ukrainistów w Kijowie. Slavia Orientalis 1991 nr 1/2 s. 226-231  szczegóły 
30.impreza: Kongres Międzynarodowej Asocjacji Ukrainistów (MAU) (2002).  szczegóły 
artykuł: Dąbrowski Dariusz: Kronika. Studia Źródłoznawcze 2002 t. 40 s. 277-278 (omówienie prac sekcji mediewistycznych kongresu...) szczegóły 
31.impreza: "Literatura polska i ukraińska XIX i XX wieku. Wspólnota trudnych doświadczeń" - konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Literatura polska i ukraińska. Rzeczpospolita 1994 nr 257 s. 7 (zapow....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1995 nr 50 s. 148 (not....) szczegóły 
32.impreza: Mihzhnarodnijj kongres ukrajinihstihv [Międzynarodowy Kongres Ukrainistów (MAU)] (1999).  szczegóły 
artykuł: Chynczewska-Hennel Teresa: Czwarty Międzynarodowy Kongres Ukrainoznawców. Barok 1999 nr 2 s. 247  szczegóły 
artykuł: Kononenko Irena, Spiwak Orest: Językoznawstwo na Kongresie. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2000 z. 10 s. 445-449 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Nazaruk Bazyli: Czwarty Międzynarodowy Kongres Ukrainistów, Odesa[!] 26-29 sierpnia 1999 roku. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2000 z. 10 s. 439-445 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Koniewa Jarosława: Chetvertijj mihzhnarodnijj kongres ukrajinihstihv, 26-29 serpnja 1999 r., Odesa. Acta Polono-Ruthenica 2000 [t.] 5 s. 377-378 (sprawozdanie...) szczegóły 
33.impreza: "Niepodległościowe dążenia Ukraińców w XX wieku" - międzynarodowa sesja naukowa (1991).  szczegóły 
artykuł: Kamianaja Olga: Wzmocnienie nadzieją. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1995 nr 1/2 s. 48-49 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Mizhnarodna konferencija "Nezalezhnic'ki pragnennja Ukrajincihv u XX st.". Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1991 [t. 1] s. 2-3 (nota...) szczegóły 
artykuł: Przemówienie Dziekana Wydziału Filologicznego UJ[Uniwersytetu Jagiellońskiego] Franciszka Ziejki otwierające konferencję. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1993 t. 1/2 (1992/1993) s. 105-107  szczegóły 
artykuł: Zinkiewicz-Tomanek Bożena: O niepodległości Ukrainy w Uniwersytecie Jagiellońskim. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1991 [t. 1] s. 43-44  szczegóły 
34.impreza: "Przenajświętsza Bogurodzica w duchowym życiu Ukraińców przed i po zawarciu Unii Brzeskiej" - sesja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Kravchuk Natalja: Naukova sesihja v Jaroslavih. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1996 t. 5/6 (1995/1996) s. 38-40  szczegóły 
artykuł: Lesihv Mikhajjlo: Naukova sesihja v Jaroslavih. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1996 t. 5/6 (1995/1996) s. 36-38  szczegóły 
artykuł: Mamoń Agata: Sesja naukowa "Przenajświętsza Bogurodzica w duchowym życiu Ukraińców przed i po zawarciu Unii Brzeskiej". Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1996 t. 5/6 (1995/1996) s. 40-41  szczegóły 
35.impreza: "Ruś Kijowska - dziedzictwo kulturowe, tradycja, pogłosy" - sesja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Hnatiuk Aleksandra: Więź 1989 nr 6 s. 150-154  szczegóły 
artykuł: Nazaruk Bazyli: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 10 s. 181-185  szczegóły 
artykuł: Slavia Orientalis 1989 nr 3/4 s. 270 (not....) szczegóły 
36.impreza: "Spotkanie z Ukrainą" - międzynarodowa konferencja (1995).  szczegóły 
artykuł: Gierat-Bieroń Bożena: Dwa "Ku". Ukraiński teatr w Krakowie. Rzeczpospolita 1995 nr 41 s. 6 (zapowiedź; z programem...) szczegóły 
artykuł: Klotzer Maria: A meeting with Ukraine. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1995 nr 2 s. 52-53  szczegóły 
artykuł: Mikos Marek: Tylko nie paternalizm. Gazeta Wyborcza 1995 nr 43 s. 10 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Mikos Marek: Tylko nie paternalizm. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1995 nr 1/2 s. 51 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Teatr 1995 nr 3 s. 50 (not....) szczegóły 
artykuł: Toporek Marian: Krakowskie spotkanie z Ukrainą. Trybuna 1995 nr 49 s. 15  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
37.artykuł: "1000 lat ukraińskiej modlitwy poetyckiej i pieśni duchowej o godne życie". Wieczór dla uczczenia pierwszej rocznicy niepodległości Ukrainy. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1993 t. 3 s. 33-44 (sprawozdanie ze spotkania w Krakowie 28 XI 1992; z fragmentami tekstów...) szczegóły 
38.artykuł: Aleksihjjchuk Oleg: Rektor Unihversitetu "Kijevo-Mogiljans'ka Akademihja" v Jagellons'komu Unihversitetih ta Fundacihji sv. Volodimira. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1994 t. 4 s. 53-54 (m.in. nt. działalności Akademii w XVII-XIX w....) szczegóły 
39.artykuł: Antofihjjchuk Volodimir: Jevangel's'kih motivi v ukrajins'kihjj lihteraturih XX st.. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2001 z. 11/12 s. 249-256  szczegóły 
40.artykuł: Bajcar Adam: "Ukraina dawna i nowa: naród, religia, kultura" Jarosława Isjewicza. Lithuania 1996 nr 1/2 s. 235-237 (rec. ks.: Jaroslav Ihsajjevich "Ukrajina davnja ih nova. Narod, relihg...) szczegóły 
41.artykuł: Baron Agnieszka: Analiza żywotów św. Borysa w literaturze staroukraińskiej XI-XV w.. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 237-241  szczegóły 
42.artykuł: Baron Agnieszka: Analiza żywotów św. Borysa w literaturze. x 1999 ([w ks. zb.:] Święci w kulturze i duchowości dawnej i współczesnej Euro...) szczegóły 
43.artykuł: Becenko Tetjana: Perihod v ukrajins'kikh narodnickh dumakh. Strukturno-semantichnih osoblivostih jj poetichnih funkciji. Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 175-192  szczegóły 
44.artykuł: Bednarzak-Libera Mirosława: Działalność ukraińskich towarzystw kulturalno-oświatowych w Galicji w XIX i w początkach XX w.. x 2000 ([W ks.:] Stosunki polsko-ukraińskie w XVI-XX wieku. Pod red. Janusza W...) szczegóły 
45.artykuł: Berdychowska Bogumiła: Przeciw upiorom przeszłości ("Kultura" paryska o kwestii ukraińskiej - pierwsze dziesięć lat). Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1998 z. 6/7 s. 334-344 (m.in. nt publikowanej na łamach pisma Kultura wyd. w Paryżu twó...) szczegóły 
46.artykuł: Berejnajia Liljia: Le theme de la mort dans le sermon et la litterature polemique orthodoxe ukrajino-bielorusse de fin du XVIe au XVIIe siecle. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1997 nr 129 (1863) s. 168-187  szczegóły 
47.artykuł: Betko Irina: Epihtafihja jak relihgihjjno-fihlosofs'kihjj zhanr ukrajinskoji barokovoji poezihji. Slavia Orientalis 2002 nr 1 s. 37-59 (na przykładach utworów staroukraińskich Kasjana Sakowicza i staropolsk...) szczegóły 
48.artykuł: Betko Irina: Ukrajins'ka bihblihjjno-filosofs'ka mihkropoema-legenda kihnsja XIX - nochatku XX st.st.: problematika ih poetika. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2001 z. 11/12 s. 237-248  szczegóły 
49.artykuł: Betko Iryna: Bihblihjjna pritcha ih zasobi pritchebogo movlennja v ukrajins'kihjj poehzihjj XIX - pochatku XX stolihttja. Acta Polono-Ruthenica 1997 [t.] 2 s. 195-209 (z fragmentami tekstów...) szczegóły 
50.artykuł: Betko Iryna: Molitva jak religijjno-filosofs'kijj zhanr ukrajins'koji poeziji. x 1999 ([W ks. zb.:] Literatura Słowian Wschodnich. Tendencje rozwojowe, przew...) szczegóły 
51.artykuł: Betlihjj Olena: Ukrajins'kijj vihl'nijj unihversitet ta naukove zhittja u Prazih u 1921-1929 rr.. Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów 2003 [t.] 1 (2002) s. 104-115 (nt. działalności; ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
52.artykuł: Bileńki Anna: Znaczenie drugiego południowosłowiańskiego wpływu [XIV w.] na rozwój piśmiennictwa staroukraińskiego. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 2000 nr 11/12 (1999/2000) s. 30-32  szczegóły 
53.artykuł: Bułhak Henryk: Rocznik Biblioteki Narodowej 2001 t. 33/34 s. 261-265 ([rec. ks.:] Katalog paleotipov iz fondob Centralnojj Nauchnojj Bibliot...) szczegóły 
54.artykuł: Chimiak Łukasz: Rosjanie i Ukraińcy wobec siebie. Dystans czy pogkrewieństwo. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 6 s. 190-193 (rec. ks.: Myroslav Shkandrij: Russia and Ukraine. Literature and the D...) szczegóły 
55.artykuł: Chlanova Tereza: Praga - ważny epizod ukraińskiej odysei emigracyjnej. Slavia Occidentalis 2003 t. 60 s. 113-116 ([rec. ks.:] Alena Moravkova: Deti stepni Hellady. Prazská skola ukraji...) szczegóły 
56.artykuł: Chudyk Aleksander: Redakcja "Zahorody". Zagoroda 2003 nr 1 s. 20-24 (art. nt. uczonych Łemków; zawiera m.in. biogramy następujących twórców...) szczegóły 
57.artykuł: Chynczewska-Hennel Teresa: Barok 1996 nr 2 s. 262- (rec. ks.: Mediaevalia ucrainica. Mental'nist' ta istroija idej. Kyijv ...) szczegóły 
58.artykuł: Chynczewska-Hennel Teresa: Od Unii Brzeskiej do Unii Hadziackiej - dzieje porażki czy szansy?. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1997 z. 4/5 s. 105-117 (m.in. nt. literatury religijno-polemicznej...) szczegóły 
59.artykuł: Chynczewska-Hennel Teresa: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 2003 t. 47 s. 239-244 (rec. ks.: Natalia Jakovenko: Paralelnyj swit. Doslidżennja z istoriyi ...) szczegóły 
60.artykuł: Chynczewska-Hennel Teresa, Jakowenko Natalia: Społeczeństwo - religia - kultura. x 2000 ([W ks.:] Między sobą. Szkice historyczne polsko-ukraińskie. Pod red. T...) szczegóły 
61.artykuł: Cvengrosh Gustav: Ihdejjnih jj tvorchih zv'jazki Antona jj Ihvana Krushel'nic'kikh ihz zakhihdnojevropejjs'koju lihteraturoju. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2000 z. 10 s. 377-385  szczegóły 
62.artykuł: Czech Mirosław: Świadomość historyczna Ukraińców pierwszej połowy XVII w. w świetle ówczesnej literatury polemicznej. Slavia Orientalis 1989 nr 3/4 s. 563-584  szczegóły 
63.artykuł: Deluga Waldemar: Z pogranicza sztuki i literatury - XVII-wieczne ulotki z kręgu Ławry Peczerskiej. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1998 z. 6/7 s. 70-76 (nt. artystycznego ilustrowania dzieł poetyckich wydawanych w formie te...) szczegóły 
64.artykuł: Duć-Fajfer Helena: Literatura łemkowska - zagadnienia badawcze. Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej 1997 [t.] 5 s. 87-98 (referat wygłoszony na sesji "Łemkowie i współczesne łemkoznawstwo pols...) szczegóły 
nawiązanie: Siatkowski Zbigniew: Antonycz i klasyfikatorzy. Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej 1997 [t.] 5 s. 99-111  szczegóły 
65.artykuł: Duć-Fajfer Helena: Łemkowska przestrzeń literacka - rys historyczny. Języki Obce w Szkole 2001 nr 6 s. 64-75  szczegóły 
66.artykuł: Duć-Fajfer Helena: Mniejszościowa wizja miejsca swej grupy w społeczeństwie polskim na podstawie twórczości literackiej Łemków. Przegląd Polonijny 1998 z. 3 s. 137-157  szczegóły 
67.artykuł: Dziuba Iwan: Stereotypy odbioru kultury ukraińskiej. Obóz 1997 [nr] 31/32 s. 63-69 (m.in. nt. literatury ukraińskiej...) szczegóły 
68.artykuł: Fałowski Adam: Slavia Orientalis 1996 nr 2 s. 313-314 (rec.ks.: Istvan Udvari: Ruszin (karpatukran) hivatalos irasbeliseg a X...) szczegóły 
69.artykuł: Franko Iwan: Adam Mickiewicz w rusińskiej literaturze. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1998 z. 6/7 s. 415-419 (nt. wpływu twórczości Mickiewicza na literaturę ukraińską; pwdr.: K...) szczegóły 
70.artykuł: Frolova Ol'ga: Na Kanonichejj. Novaja Pol'sha 2002 nr 10 s. 66-67 (dot. działalności kulturalnej i naukowej Fundacji św. Włodzimierza Chr...) szczegóły 
71.artykuł: Fundacja św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1997 t. 7 s. 187-189 (nt. działalności naukowej i kulturalnej fundacji w l. 1989-1997; nota...) szczegóły 
72.artykuł: Gerashhenko Ol'ga: Stanovlennja formuljaru ukrajins'kikh get'mans'kikh unihversalihv. Vplivi pol's'kih. Slavia Orientalis 1996 nr 2 s. 237-248  szczegóły 
73.artykuł: Giza Antoni: Położenie ludności ukraińskiej na południowo-wschodnich ziemiach Polski w latach międzywojennych. Wrocławskie Studia Wschodnie 1999 [t.] 3 s. 41-53 (m.in. nt. ukraińskich organizacji kulturalno-oświatowych, naukowych i ...) szczegóły 
74.artykuł: Gnatjuk Oleksandra: Do pereocihnki lihteraturnogo procesu XV-XVIII st. (Ogljad publihkacihj davn'oji ukrajins'koji lihteraturi). x 1993 (w ks. zb: Evropejs'ke Vihdrodzhennja ta ukrajins'ka lihteratura XIV-XV...) szczegóły 
75.artykuł: Gnatjuk Oleksandra: Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1989 z. 1 s. 241-244 ([rec. ks.:] Grigorijj Nud'ga: Slovo i pisnja. Doslidzhennja. Kijiv 198...) szczegóły 
76.artykuł: Gorbach Oleksa: Vpliv Knapihjusovogo "Tezavrusa" na Maksimovichihv latino - "slov'jans'kijj" Leksikon (Amico Michaeli Łesiów/Lesiv 70-nario). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1997 t. 14/15 (1996/1997) s. 77-88 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
77.artykuł: Gorskyj Wilen S.: Akademia Kijowsko-Mohylańska: filozoficzna tradycja i współczesność. Colloquia Communia 1998 nr 1 s. 21-28  szczegóły 
78.artykuł: Graciotti Sante: L'eredita rinascimentale nel barocco ucraino. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1996 nr 41 (1738) s. 99-111 (dziedzictwo renesansu (także polskiego) w baroku ukraińskim; ze stresz...) szczegóły 
79.artykuł: Grickovjan Jaroslav: Do pitannja pro "Molodu muzu". Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1989 z. 1 s. 169-184  szczegóły 
80.artykuł: Grom'jak Roman: Ukrajins'ka lihteraturna kritika 60-kh rokihv XIX stolihttja. Slavia Orientalis 1999 nr 3 s. 415-434 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
81.artykuł: Grom'jak Roman: Vpliv tvorchostih Vasilja Stefanika na rozvitok ukrajins'koji lihteraturnoji kritiki. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1998 t. 7/8 (1998/1999) s. 63-70  szczegóły 
82.artykuł: Gronek Agnieszka: Wpływ grafiki zachodniej na ilustracje ukraińskich druków liturgicznych w wieku XVII i XVIII. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1998 t. 7/8 (1998/1999) s. 313-325 (m.in. nt. działalności ukraińskich oficyn wydawniczych w XVI i XVII w....) szczegóły 
83.artykuł: Gumenjuk Vihktor: Tvorche vikoristannja tradicihjj "Dzjadihv" Adama Mihckevicha v ukrajins'kihjj lihteraturih. Slavia Orientalis 1997 nr 1 s. 145-156 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
84.artykuł: Guzar Zenon, Mnich Roman: Slavia Orientalis 2002 nr 3 s. 502-504 (rec. ks.: Stefanihja Andrusihv: Modus nacihonal'noji ihdentichnostih: ...) szczegóły 
85.artykuł: Hnatiuk Ola: Przepustka do niewschodniej Europy. Kontrapunkt 2003 nr 2 s. 19 (związki kultury ukraińskiej z kulturą europejską...) szczegóły 
86.artykuł: Hniatiuk Aleksandra: Polsko-ukraińskie pogranicze w literaturze renesansu i baroku. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1994 z. 2 s. 137-140  szczegóły 
87.artykuł: Hryckowian Jarosław: Bibliografia przekładów i polskiej ukrainistyki literackiej za lata 1945-1985. Studia Polono-Slavica-Orientalia 1990 t. 12 s. 161-247  szczegóły 
88.artykuł: Hryckowian Jarosław: Dawne piśmiennictwo ukraińskie w świetle badań Ryszarda Łużnego. Acta Polono-Ruthenica 2001 [t.] 6 s. 337-343  szczegóły 
89.artykuł: Hryckowian Jarosław: Grupa "Logos". Ukraińscy pisarze katoliccy w Polsce okresu międzywojennego. Slavia Orientalis 1991 nr 1/2 (1990) s. 133-141  szczegóły 
90.artykuł: Hryckowian Jarosław: Grupa "Logos". Ukraińscy pisarze katoliccy w Polsce okresu międzywojennego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 1 s. 64-65 (streszcz. ref. ...) szczegóły 
91.artykuł: Hryckowian Jarosław: Literatura ukraińska w przekładach i krytyce polskiej lat 1945-1985. Studia Polono-Slavica-Orientalia 1990 t. 12 s. 139-159  szczegóły 
92.artykuł: Hunczak Taras: Unia Brzeska 1596: polityka i religia. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1997 z. 4/5 s. 66-75 (m.in. nt. literatury religijno-polemicznej...) szczegóły 
93.artykuł: Ihl'nic'kijj Mikola: Majjbutne - u vihdrodzhennih nacihji (Istorihosofihja ukrajins'koji emihgracihjjnoji poezihji 20-30-kh rokihv XX st.) (Praz'ka shkola). Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1997 t. 5/6 (1996/1997) s. 347-358  szczegóły 
94.artykuł: Ihsihchenko Ihgor: Berestejjs'ka unihja ih ukrajins'ka lihteratura XVII stolihttja. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1997 z. 4/5 s. 152-163  szczegóły 
95.artykuł: Ihstorichnijj kalendar. Zagoroda 1999 nr 4 s. 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33-34, 37-38, 42-43, 46-47, 51-52 (zawiera m.in. not. biograficzne poetów i pisarzy łemkowskich i rusińsk...) szczegóły 
96.artykuł: Isajewycz Jarosław: Piękniejsza rzeczywistość (O recepcji kultury antycznej na Ukrainie mówi profesor Jarosław Isajewycz, dyrektor Instytutu Ukrainoznawstwa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie). Konteksty 1996 nr 3/4 s. 46-49 (także o recepcji literackiej; wywiad, rozm. Wanda Kossobudzka-Orłowska...) szczegóły 
97.artykuł: Jakowenko Serhij: Polska i ukraińska wczesnomodernistyczna krytyka. Niektóre paralele. Ruch Literacki 1999 z. 3 s. 331-349  szczegóły 
98.artykuł: Jóźwikiewicz Przemysław: Ukraińska "Biblia" na tle europejskim. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2001 nr 112 (2288) s. 83-92 (nt. braku wpływu przekładu Biblii na rozwój języka i literatury ukraiń...) szczegóły 
99.artykuł: Jurkowski Marian: Ukraińskie przekłady Biblii. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2001 z. 11/12 s. 67-73  szczegóły 
100.artykuł: Jurkowski Marian: Z problematyki kształtowania się ukraińskiego języka literackiego w XIX wieku. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1992 t. 21 s. 117-123 (na przykładzie utworów literackich...) szczegóły 
101.artykuł: Khorob Stepan: Ukrajins'ka relihgihjja drama: geneza, poetika. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2001 z. 11/12 s. 222-236  szczegóły 
102.artykuł: Kich Olga: Slavia Orientalis 1997 nr 4 s. 632-633 ([rec. ks.:] Mykoła Ilnycki: Od "Młodej Muzy" do "Praskiej Szkoły". Lwó...) szczegóły 
103.artykuł: Kobayashi Masumi: Dumy jako zwierciadło duszy narodu ukraińskiego. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1996 nr 3/4 (1995/1996) s. 30-31  szczegóły 
104.artykuł: Kobayashi Masumi: Dumy jako zwierciadło duszy narodu ukraińskiego. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1996 t. 5/6 (1995/1996) s. 205-209  szczegóły 
105.artykuł: Kogut Petro: L'vihvske radiho pro duba na Lemkihvshhinih. Zagoroda 2001 nr 2 s. 53-55 (wywiad; dot. m.in. nt. znaczenia dębu dla kultury literackiej Ukrainy...) szczegóły 
106.artykuł: Kogut Petro: Zagoroda 2000 nr 3 s. 17-18, nr 4 s. 47-48 (rec. ks.: Dihjachih nauki ih kul'turi Lemkihvshhini. L'vov [ok. 2000];...) szczegóły 
107.artykuł: Koniewa Jarosława: Slavia Orientalis 2001 nr 2 s. 337-340 (rec.ks. zb.: Lihteratura. Lihteraturoznavstvo. Zhittja. Zbihrnik nauko...) szczegóły 
108.artykuł: Kononenko Vihtalihjj: Ukrajins'kij perekladi Bjibljiji ih mova khudozhn'oji lihteraturi. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2001 z. 11/12 s. 74-88  szczegóły 
109.artykuł: Korbicz Halina: Slavia Orientalis 2000 nr 4 s. 633-636 (rec. ks.: Roman Grom'jak: Ihstorihja ukrajinc'koji lihteraturnoji krit...) szczegóły 
110.artykuł: Korniejenko Agnieszka: Jaka literatura i jaka emigracja? (Międzywojenne piśmiennictwo ukraińskie poza granicami Ukrainy sowieckiej). Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1996 z. 3 s. 296-304  szczegóły 
111.artykuł: Korniejenko Agnieszka: "Jest Chrystus i jest Judasz - i to całkiem realnie...". Rozmowy o literaturze ukraińskiej. Dekada Literacka 1992 nr 9 s. 6-7, nr 10 s. 6-7 (wypowiedzi: Jurij Andruchowycz, George G. Grabowicz, Wasyl Jaremenko, ...) szczegóły 
112.artykuł: Korniejenko Agnieszka: Kapryśna "historia George'a Grabowicza. Teksty Drugie 1999 nr 4 s. 75-85 ([rec.ks.:] Hryhorij Hrabowycz [George G. Grabowicz]: Do istiriji ukrai...) szczegóły 
113.artykuł: Korniejenko Agnieszka: Krótka historia ukraińskiego modernizmu. Krasnogruda 2000 nr 10 s. 112-121  szczegóły 
114.artykuł: Korniejenko Agnieszka: Tytani i tułacze, czyli poetyckie drogi ku wolności w wymiarze zbiorowym i indywidualnym. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1993 t. 1/2 (1992/1993) s. 217-224  szczegóły 
115.artykuł: Kostjuk Vasilij: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1999 t. 42 z. 1/2 s. 217-221 ([rec. ks.:] Eleonora Solovej: Ukrajins'ka filosofs'ka lirika. Kijiv 19...) szczegóły 
116.artykuł: Kosyl Czesław: Onomastica 1994 r. 39 s. 264-268 (rec. ks.: Lihteraturna onomastika ukrajins'kojj ta rosihjjs'kojj mov. ...) szczegóły 
117.artykuł: Kozak Stefan: Do pitannja pro istorihosofihju Kirilo-Mefodihjivs'kogo Bratstva. Do 150-rihchchja utvorennja organihzacihji. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1996 z. 3 s. 341-348  szczegóły 
118.artykuł: Kozak Stefan: Khristijanizacija Kijivs'koji Rusi i pitannja kirilo-mefodijivs'koji traficiji. Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1989 z. 1 s. 4-24  szczegóły 
119.artykuł: Kozak Stefan: Mihzh ihstorihosofihjeju ih mecihanihzmom ("Knigi buttja ukrajins'kogo narodu"). x 1992 ([w czasopiśmie:] Zapiski Naukovogo Tovaristva ihmenih T. Shevchenka...) szczegóły 
120.artykuł: Kozak Stefan: Ołeksandr Łotoćkyj - uczony, dyplomata i polityk. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1996 z. 3 s. 265-273 (m.in. nt. działalności wydawniczej Ukraińskiego Instytutu Naukowego w ...) szczegóły 
121.artykuł: Kozak Stefan: U poshukakh nacihonal'noji ihdeji. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2000 z. 10 s. 348-353 (m.in. nt. roli romantycznej tradycji literackiej i kulturalnej w poszu...) szczegóły 
122.artykuł: Kozak Stefan: Ukraińcy wobec powstańczego zrywu Polaków. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1994 z. 2 s. 172-180 (stosunek pisarzy ukraińskich do powstania listopadowego...) szczegóły 
123.artykuł: Kozak Stefan: Ukraińska rewolucja 1917-1919 roku i jej poetyckie wizje. Zustriczi = Zustrihchih 1991 nr 1 s. 177-184 (z fragmentami tekstów poetyckich...) szczegóły 
124.artykuł: Kozak Stefan: Ukraiński mesjanizm romantyczny. Slavia Orientalis 1989 nr 3/4 s. 593-609  szczegóły 
125.artykuł: Kozak Stefan: Vita nova: poetyckie wizje ukraińskiej rewolucji (1917-1920). Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1996 z. 3 s. 10-17 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
126.artykuł: Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1998 t. 7/8 (1998/1999) s. 369-371 ([rec. ks.:] Mikhajjlo Kudrjavcev: Drama ihdejj v ukrajins'kihjj lihter...) szczegóły 
127.artykuł: Krzywicka Anna: Archaizacja jako sposób wzbogacenia mowy ukraińskich powieści historycznych. Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów 2003 [t.] 1 (2002) s. 33-37  szczegóły 
128.artykuł: Ksenicz Andrzej: Beskidzkie konteksty - czyli rzecz o zapomnianej literaturze. Slavia Orientalis 2001 nr 2 s. 235-247 (nt. twórczości Łemków...) szczegóły 
129.artykuł: Kul'turno-nacihonal'nee Vihdrodzhennja na Ukrajini v kihncih XVI i v pershihj polovinih XVII stolittja. Unihja 1596 r.. (w ks. zb: Evropejs'ke Vihdrodzhennja ta ukrajins'ka lihteratura XIV-XV...) szczegóły 
130.artykuł: Kupchins'kijj Oleg: Ukrajins'ka cerkva ih pitannja ukrajins'koji (rus'koji) narodno-rozmovniji movi u drugihjj polovinih XVI-XVII stolihttjakh. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1997 z. 4/5 s. 202-218 (m.in. nt. piśmiennictwa...) szczegóły 
131.artykuł: Lastihvka P.: Lemkihvshhino rihdna.... Zagoroda 2003 nr 2 s. 15-16 ([rec. ks.:] Ol'ga Krovic'ka, Valentina Denisjuk, Marihja Janko: Lemkih...) szczegóły 
132.artykuł: Lavrihnenko Jurihjj: Lihteratura mezhovoji situacihji. Zustriczi = Zustrihchih 1990 nr 1/2 s. 178-188 (dot. sytuacji pisarzy w obliczu prześladowań i śmierci w czasach stali...) szczegóły 
133.artykuł: Levin Paulina: The school theater in the Ukraine and its relation to the Middle Ages. Ricerche Slavistiche 1991 t. 37 (1990) s. 307-321 (dot. literatury; ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
134.artykuł: Litwiniuk Jerzy: Biblia w planetarium. Lithuania 1996 nr 1/2 s. 104-108 (uwagi tłumacza nt. twórców literatury ukraińskiej XX w....) szczegóły 
135.artykuł: Łesiów Michał: Język cerkiewnosłowiański a rozwój ukraińskiego języka literackiego. x 1990 ([W ks. zb.:] Polska - Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa. T. 1: Studia z dzi...) szczegóły 
136.artykuł: Łesiów Michał: Nazwy osobowe w ukraińskich dumach i pieśniach historycznych. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Językoznawstwo 1991 z. 13 s. 225-231  szczegóły 
137.artykuł: Łesiów Michał: Slavia Orientalis 1989 nr 3/4 s. 656-660 ([rec. ks.:] Pracih Naukovogo Kongresu v Tisjacholihttja khrishhennja R...) szczegóły 
138.artykuł: Łesiów Michał: Unia Brzeska a rozwój kultury i świadomości narodowej Ukraińców. x 1998 ([w ks. zb.:] Unia Brzeska z perspektywy czterech stuleci. Red. Jan Ser...) szczegóły 
139.artykuł: Łuczuk Taras: Pol's'ke ukrajinofihl'stvo XIX st.. Białostocki Przegląd Kresowy 1996 t. 4 s. 128-135  szczegóły 
140.artykuł: Łużny Ryszard: Jubileusz tysiąclecia chrztu Rusi - Ukrainy oczyma polskiego slawisty. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1995 t. 3/4 (1994/1995) s. 508-525 (omówienie wkładu naukowo-organizacyjnego polskich slawistów w obchody ...) szczegóły 
141.artykuł: Łużny Ryszard: Między Bizancjum a Rzymem (O procesie kształtowania się nowożytnego piśmiennictwa Ukraińców). Pamiętnik Słowiański 1993 t. 41 (1993) s. 31-43  szczegóły 
142.artykuł: Łużny Ryszard: Religijjna techija u davnijj ukrajins'kijj poeziji (1575-1647). Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1989 z. 1 s. 85-96  szczegóły 
143.artykuł: Łużny Ryszard: Ukrainskie pisateli epochi barokko i tradicii otechestvennogo srednovekov'ja. Ricerche Slavistiche 1991 t. 37 (1990) s. 295-305  szczegóły 
144.artykuł: Maroń Jerzy: Archeion 1992 t. 90 s. 95-96 (rec. ks.: Patricia Grimsted: Archives and manuscript repositories in t...) szczegóły 
145.artykuł: Medwedyk Jurij: Z dziejów ukraińskiej pieśni religijnej. x 1994 ([W ks. zb.:] Polska - Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa. T. 2: Studia z dzi...) szczegóły 
146.artykuł: Mikitjuk Volodimir: Doslihdzhennja v galuzih ihstoriji ukrajins'koji ljiteraturi u 19 stolihttih. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia 1995 nr 4 (141) s. 35-42 (ze streszcz. w jęz. polskim, s. 42-43...) szczegóły 
147.artykuł: Mironowicz Antoni: Związki literackie Kijowa z monasterem supraskim w XVI w.. Slavia Orientalis 1989 nr 3/4 s. 537-542  szczegóły 
148.artykuł: Mokry Włodzimierz: Akademia Kijowsko - Mohylańska szkołą baroku ukraińskiego i nowożytnej literatury rosyjskiej. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1993 t. 1/2 (1992/1993) s. 17-39 (z fragm. tekstów wierszy...) szczegóły 
149.artykuł: Mokry Włodzimierz: Akademia Mohylańska w Kijowie szkołą ukraińskiego baroku i źródłem nowoczesnej literatury rosyjskiej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 2 s. 257-260 (streszcz. ref....) szczegóły 
150.artykuł: Mokry Włodzimierz: Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1995 nr 1/2 s. 47 (omówienie wykładów Bohdana Łepkiego drukowanych w piśmie Świat Słow...) szczegóły 
151.artykuł: Mokry Włodzimierz: Literatura ukraińskiego odrodzenia narodowego w rozumieniu historyka Jana Kozika. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1997 t. 5/6 (1996/1997) s. 287-292 (nt. roli i znaczenia literatury ukraińskiej i języka w procesie kształ...) szczegóły 
152.artykuł: [Mokry Włodzimierz] Łoziński Piotr: Ukraina "pod słońcem wolności" sowietskiej. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 266-269 (m.in. o represjach w stosunku do pisarzy ukraińskich...) szczegóły 
153.artykuł: Mokry Włodzimierz: Pieśni duchowne na Ukrainie w latach 988-1988. x 1988 ([W ks. zb.:] Kultura bizantyjska - jej późniejsze słowiańskie wcieleni...) szczegóły 
154.artykuł: Mokry Włodzimierz: Rola religii w odrodzeniu narodowym Ukraińców epoki romantyzmu. x 1994 (w ks. zb.: Naród i religia. materiały z sesji naukowej. Pod red. Tadeu...) szczegóły 
155.artykuł: Mokry Włodzimierz: Rusyfikacja Ukrainy i twórcy ukraińskiego odrodzenia w XIX wieku (Zarys problematyki). Slavia Orientalis 1992 nr 2 s. 89-101  szczegóły 
156.artykuł: Mokry Włodzimierz: Stosunek oficjalnych władz i elit rosyjskich do języka, kultury i narodu ukraińskiego od 1654 roku do połowy XX wieku. Prace Komisji Kultury Słowian 2002 t. 2 s. 151-167  szczegóły 
157.artykuł: Mokry Włodzimierz: Trójcy trójświętą pieśń (Pieśni duchowne na Ukrainie w latach 988-1988). W drodze 1989 nr 8 s. 69-78  szczegóły 
158.artykuł: Mokry Włodzimierz: Trzy ukraińskie odrodzenia literackie: doba renesansu - przełom klasycystyczno-preromantyczny - porewolucyjne lata XX wieku. Slavia Orientalis 1998 nr 3 s. 489-500  szczegóły 
159.artykuł: Mokry Włodzimierz: Ukrajins'ki poetichni molitvi (Period Kijivs'koji Rusi). Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1989 z. 1 s. 55-73  szczegóły 
160.artykuł: Mokry Włodzimierz: Z życia cerkwi greckokatolickiej w Krakowie w latach 1808-1998 (Po pół wieku znów u siebie). Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1998 t. 8 s. 6-38 (m.in. nt. religijnego piśmiennictwa ukraińskiego...) szczegóły 
161.artykuł: Mokry Włodzimierz: Zhiva ihstorihja ukrajinoznavchikh zacihkavlen' krakihvs'kikh studentihv. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1991 [t. 1] s. 11-16 (m.in. nt. związków pisarzy ukraińskich z Krakowem...) szczegóły 
162.artykuł: Moreneć Volodymyr: Ślady piekła. Wiadomości Rosyjskie i Inne 1997 nr 2 s. 8 (nt. wyniszczającej polityki totalitaryzmu sowieckiego w l. 1930-1950 s...) szczegóły 
163.artykuł: [Naenko Mikhajjlo] .: Ukrajins'ke lihteraturoznavstvo v umovakh bihl'shovic'kogo totalihtarizmu. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1996 z. 3 s. 365-370  szczegóły 
164.artykuł: Nakhlihk Jevgen: Ihnterpretacihja gajjdamachchini v tvorchostih Ju. Slovac'kogo, T. Shevchenka ih P. Kulihsha. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1998 t. 8 s. 112-123  szczegóły 
165.artykuł: Naumow Aleksander: Święci lokalni w myśli kijowskiej pierwszej połowy XVII wieku. x 2001 ([w ks. zb.:] Ars Graeca - Ars Latina. Studia dedykowane Profesor Annie...) szczegóły 
166.artykuł: Nazaruk Vasil': Poshuk novogo v zakhihdnoukrajins'komu mistectvih slova ta v esteticih. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1997 z. 4/5 s. 523-533 (od l. 20. XX w....) szczegóły 
167.artykuł: Olena Duc'-Fajjfer otrimala doktorat. Zagoroda 1997 nr 3 s. 23-24 (dot. obrony pracy doktorskiej Heleny Duć-Fajfer "Literatura łemkowska ...) szczegóły 
168.artykuł: Papierzyńska-Turek Mirosława: Hruszewski - Łypynski. Dwie filozofie dziejów Ukrainy i ich współczesna recepcja. x 1999 ([w ks. zb.:] Samoidentyfikacja mniejszości narodowych i religijnych w ...) szczegóły 
169.artykuł: Papierzyńska-Turek Mirosława: Mychajło Hruszewski i Wiaczesław Łypiński - dwie filozofie dziejów Ukrainy. Kieleckie Studia Bibliologiczne 1998 t. 3 s. 107-153  szczegóły 
170.artykuł: Papla Eulalia: Od skazu do strumienia świadomości. Funkcja drugiej osoby gramatycznej w ukraińskiej prozie narracyjnej XIX i XX wieku. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 46 (2002) z. 1 s. 109-110 (na przykładzie wybranych utworów m.in.: Hryhorij Kwitka-Osnowjanenko, ...) szczegóły 
171.artykuł: Papla Eulalia: Ukraińskie publikacje literaturoznawcze lat dziewięćdziesiątych. Slavia Orientalis 1999 nr 2 s. 304-307 (rec. ks.: Lihteraturoznavchijj slovnik-dovihdnik. Kijiv 1997, Mikhajjl...) szczegóły 
172.artykuł: Pawluczuk Włodzimierz: Główne nurty ideologiczne Ukrainy (nurt romantyczny). Nowe Kontrasty 1998 nr 10 s. 22-24 (dot. m.in. ukraińskich twórców okresu romantyzmu: Mikola Kostomarow, P...) szczegóły 
173.artykuł: Pelc Janusz: Panegiryczna heraldyka funeralna w ukraińskim baroku. Barok 2001 nr 2 s. 133-135  szczegóły 
174.artykuł: Petlak Anna: Wpływ bajek Ignacego Krasickiego na wybranych twórców ukraińskich XIX w. (rekonesans). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6 s. 133-144 (m.in.: Piotr Hułak-Artemowski, Łewko Borowykowski...) szczegóły 
175.artykuł: Pilipovich Denis: Problema smertih v poezihji ukrajins'kogo baroko. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1998 t. 8 s. 131-139  szczegóły 
176.artykuł: Pilipowicz Włodzimierz: Zabytki kultury rękopiśmiennej w najnowszych publikacjach badaczy ukraińskich. Biuletyn Informacyjny [Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu] 1996 nr 2 s. 211-213  szczegóły 
177.artykuł: Potocki Robert: Ukraiński Instytut Naukowy w Warszawie (1930-1939) - jego wkład do nauki i kultury ukraińskiej i polskiej. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1998 z. 6/7 s. 257-266 (nt. działalności, m.in. komisji historii literatury...) szczegóły 
178.artykuł: Poźniak Telesfor: Slavia Orientalis 1999 nr 2 s. 298-304 (omówienie zawartości "Warszawskich Zeszytów Ukrainoznawczych" 1998 z. ...) szczegóły 
179.artykuł: Przybył Elżbieta: Myśl eschatologiczna ukraińskich elit prawosławnych w dobie unii brzeskiej. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1997 t. 5/6 (1996/1997) s. 87-98 (m.in. w twórczości antyunijnych polemistów: Jana Wyszeńskiego, Stefana...) szczegóły 
180.artykuł: Puszak Lubomir: Do problemi poshukihv naukovogo sintezu ihstorihji ukrajins'koji lihteratyri (Mikhajjlo Voznjak). Slavia Orientalis 1996 nr 1 s. 75-87 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
181.artykuł: Puszak Lubomyr: Bihblihja na storihnkakh "Ihstorihji ukrajins'koji lihteraturi" Mikhajjla Voznjaka. (Metodologihchnijj aspekt). Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 7 s. 163-171 (ze streszczeniem w jęz. polskim Ryszarda Łużnego...) szczegóły 
182.artykuł: Radyszewśkyj Rostysław: Poezja ukraińska w języku polskim w służbie religijnej polemiki początku XVII wieku (Hipacy Pociej - Melecjusz Smotrycki). Acta Polono-Ruthenica 1997 [t.] 2 s. 59-70 (z fragmentami tekstów wierszy...) szczegóły 
183.artykuł: Roszak Stanisław: Bogactwo pogranicza. Uwagi o książce Anatolija Makarowa "Switło ukrainskogo Baroko". Barok 1996 nr 2 s. 225-231 ([rec. ks.:] Anatolijj Makarov: Svihtlo ukrajins'kogo Baroko. Kihjiv 19...) szczegóły 
184.artykuł: Rote Gans: Dejaki pitannja ukrajins'ko-rosijjs'kikh vzajemin u davnijj literaturi. Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1989 z. 1 s. 110-120  szczegóły 
185.artykuł: Sarnowski Michał: Acta Polono-Ruthenica 2002 [t.] 7 s. 280-284 (rec. ks.: Tetjana Kosmeda: Aksihologihchnih aspekty pragmalihngvihstik...) szczegóły 
186.artykuł: Sawicka Jadwiga: Przekład jako wybór (O przekładach z poezji ukraińskiej Czechowicza i Łobodowskiego i o paru innych sprawach). Kresy 1994 nr 19 s. 116-123 (dot. przekładów literatury dwudziestolecia międzywojennego...) szczegóły 
187.artykuł: Serczyk Władysław A.: Granice Ukrainy w kronikach "Ruskich" i kozackich XVII-XVIII wieku. x 2001 ([w ks. zb.:] Aere perennius. Profesorowi Gerardowi Labudzie dnia 28 XI...) szczegóły 
188.artykuł: Serednicki Antoni: Informacje o działaczach ukraińskich epoki S. Petlury. x 1994 ([w ks.:] Antoni Serednicki: Szkice polsko-ukraińskie. Warszawa 1994, s...) szczegóły 
189.artykuł: Serednicki Antoni: Ofensywa na Kijów w roku 1920 oraz jej konsekwencje dla armii i rządu URL w świetle prasy petlurowskiej w Polsce (część II). Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej 1994 [t.] 29 s. 47-55 (m.in. nt. działalności ukraińskich pisarzy emigracyjnych, a także ukra...) szczegóły 
190.artykuł: Serednicki Antoni: Symon Petlura. Szkic życiorysu. Lithuania 1996 nr 1/2 s. 46-52 (m.in. nt. prac Symona Petlury poświęconych pisarzom ukraińskim...) szczegóły 
191.artykuł: Serednicki Antoni: Ukraiński Centralny Komitet 1921-1939. Biuletyn Ukrainoznawczy = Ukrajinoznavchijj Bjuleten' 2002 [nr] 7 (2001) s. 40- (m.in. nt. życia literackiego i naukowego przedstawicieli emigracji ukr...) szczegóły 
192.artykuł: Sevcenko Ihor: Ukraina między Wschodem a Zachodem. Kultura [Paryż] 1992 nr 12 s. 8-18 (esej nt. ofensywy Zachodu na kulturę Ukrainy w perspektywie historyczn...) szczegóły 
193.artykuł: Sielicki Franciszek: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1989 nr 50 (1039) s. 122-123 (rec. ks.: N.P. Kowalskijj: Istochnikovedenie istorii ukrainsko-russkik...) szczegóły 
194.artykuł: Simonek Stefan: Funkcija prostora v poehzii ukrainskikh neoklassikov. Slavia Orientalis 1996 nr 1 s. 89-101  szczegóły 
195.artykuł: Siryk Ludmiła: Ukraińska poezja w przekładach Józefa Łobodowskiego. Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 241-259 (z fragmentami przełożonych wierszy...) szczegóły 
196.artykuł: Sivokihn' Grigorihjj: Ukrajins'ka lihteratura ih chitach: superechnostih ihstorichnogo dihalogu. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1994 z. 2 s. 205-209  szczegóły 
197.artykuł: Skurzewska Agata: Slavia Orientalis 2000 nr 3 s. 485-486 (rec. ks.: T. Kul'chic'ka: Ukrajins'ka leksikografihja XIII-XX st. Bihb...) szczegóły 
198.artykuł: Smyrniw Walter: Kosmiczny śmiech: nowe tendencje w ukraińskiej literaturze fantastyczno-naukowej. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 4 s. 123-130 (od 1926 do współczesności...) szczegóły 
199.artykuł: Solovihjj Galina: Erotichnijj diskurs ukrajins'kogo modernihzmu. Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów 2003 [t.] 1 (2002) s. 71-76 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
200.artykuł: Stankiewicz Aleksandra: Ukraina i Ukraińcy w polskich obchodach milenijnych chrztu Rusi w Kijowie. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1994 r. 34 (1991) nr 1/2 s. 233-244 (omówienie milenijnych sesji naukowych w Polsce w 1989 r....) szczegóły 
201.artykuł: Stępień Stanisław: Życie kulturalne a proces konsolidacji narodowej Ukraińców w II Rzeczypospolitej. Fraza 1995 nr 7 s. 84-95 (m.in. dot. życia literackiego...) szczegóły 
202.artykuł: Strassberger Helena: Wizja literatury ukraińskiej na łamach "Kultury" paryskiej (Analizy, obsesje, proroctwa). Przegląd Polonijny 1997 z. 3 s. 53-70  szczegóły 
203.artykuł: Strassberger-Wehrhahn Helena: O dziejach "Rozstrzelanego Odrodzenia". Tygiel Kultury 1999 nr 1/3 s. 41-46  szczegóły 
204.artykuł: Suchomłynow Lech: Młoda Polska i Młoda Muza. Ewolucja, kontakty, współpraca. Fraza 1998 nr 21/22 s. 158-160 (nt. związków Młodej Polski z ukraińską grupą modernistów "Młoda Muza" ...) szczegóły 
205.artykuł: Suchomłynow Lech: Moderniści ukraińscy: pod znakiem "europeizacji" (Proces literacki na przełomie XIX i XX w.). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1999 z. 5 s. 309-318 (ruch "Młodej Muzy" na Ukrainie oraz wpływ światowych koncepcji moderni...) szczegóły 
206.artykuł: Suszko Henryk: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1988 nr 47 (957) s. 72-75 ([rec. ks.:] Jelena M. Apanovich: Rukopisnaja svetskaja kniga XVIII v. ...) szczegóły 
207.artykuł: Swerstiuk Jewhen: Duchowe źródła literatury ukraińskiej. W drodze 1991 nr 7/8 s. 97-111  szczegóły 
208.artykuł: Szlifiński Janusz: Slavia Orientalis 1998 nr 1 s. 129-132 ([rec. ks.:] Dmytro Chyzhevs'kyj: A history of Ukrainian literature. Fr...) szczegóły 
209.artykuł: Tazbir Janusz: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1988 t. 33 s. 297 ([rec. ks.:] Bohdan A. Struminsky: Pseudo-Melesko. A Ukrainian apocryph...) szczegóły 
210.artykuł: Tepliński Marko: Razvitie malogo ehpicheskogo zhanra v russkojj i ukrainskojj literaturakh na rubezhe XIX-XX vekov (A. Chekhov i V. Stefanik). Acta Polono-Ruthenica 2001 [t.] 6 s. 249-257  szczegóły 
211.artykuł: Tkaczow Serhij: Pol's'kijj akcent tematiki polihtichnogo terorizmu v ukrajins'kihjj lihteraturi. Acta Polono-Ruthenica 1997 [t.] 2 s. 393-401 (m.in w twórczości Gnata Chodkiewicza i Jewgienija Kurtiaka...) szczegóły 
212.artykuł: Traczuk Janina: Maksim Bahdanowicz o Ukrainie. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1994 r. 34 (1991) nr 1/2 s. 159-174 (m.in. poglądy białoruskiego literaturoznawcy nt. Tarasa Szewczenki, Iw...) szczegóły 
213.artykuł: Veretjuk Oksana: Publikacje literackie ukraińskiej emigracji politycznej w Polsce międzywojennej. Slavia Orientalis 1995 nr 2 s. 263-282  szczegóły 
214.artykuł: Volja P.: Lemkihvshhino rihdna, zakolishu v krasih tvoihjj. Zagoroda 2003 nr 2 s. 17 ([rec. ks.:] Ol'ga Krovic'ka, Valentina Denisjuk, Marihja Janko: Lemkih...) szczegóły 
215.artykuł: Weretiuk Oksana: Życie literackie emigracji petlurowskiej w Polsce międzywojennej. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1996 z. 3 s. 282-295 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
216.artykuł: Wieczorek Diana: K ukainskomu mentalitetu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2001 nr 112 (2288) s. 73-82 (mentalność ukraińska w odniesieniu do Rosji; także dot. literatury...) szczegóły 
217.artykuł: Wieczorek Diana: Spor o Kievskojj Rusi. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2000 nr 109 (2208) s. 115-122 (nt. historycznego i filologicznego sporu między Ukrainą a Rosją m.in. ...) szczegóły 
218.artykuł: Wilczyński Włodzimierz: Slavia Orientalis 1994 nr 1 s. 123-124 ([rec. ks.:] O. Zabuzhko: Fihlosofihja ukrajins'koji ihdeji ta jevropej...) szczegóły 
219.artykuł: Wilczyński Włodzimierz: Slavia Orientalis 1996 nr 4 s. 538-540 ([rec. ks.:] Ihstorihja ukrajins'koji lihteraturi XX stolihttja. [T.] 1...) szczegóły 
220.artykuł: Wilma Jolanta: Hagiografia Rusi Kijowskiej na Uniwersytecie w Harvardzie. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 1 s. 169-171 (rec. ks.: The hagiography of Kievan Rus'. Harvard 1992...) szczegóły 
221.artykuł: Witkowski Wiesław: Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 1991 t. 47 cz. 1 s. 118-124 ([rec. ks.:] Jakim Zapasko, Jaroslav Isajevich: Pam'jatki knizhkovogo m...) szczegóły 
222.artykuł: Witkowski Wiesław: Slavia Orientalis 2001 nr 1 s. 153-154 (rec. ks.: Paul Robert Magocsi: Carpatho-Rusyn Studies. An annotated bi...) szczegóły 
223.artykuł: Witkowski Wiesław: Slavia Orientalis 1997 nr 3 s. 499-501 ([rec. ks.:] Paul Robert Magocsi: A new Slawic language is born - the R...) szczegóły 
224.artykuł: Witkowski Wiesław: Slavia Orientalis 2000 nr 4 s. 637-641 (rec. ks.: Paul Robert Magocsi: Of the making of nationalities there is...) szczegóły 
225.artykuł: Witkowski Wiesław: Slavia Orientalis 2001 nr 1 s. 152-153 (rec. ks.: Paul Robert Magocsi: Of the making of nationalities there is...) szczegóły 
226.artykuł: Wynnyczuk Juryj: Gombrowicza! - woła ukraiński pisarz Juryj Wynnyczuk. Życie Warszawy 1994 nr 91 dod. s. 4 (wywiad nt. literatury ukraińskiej i współczesnego życia literackiego n...) szczegóły 
227.artykuł: Zabrowarny Stefan: Tradycje Rusi Kijowskiej w kształtowaniu się świadomości narodowej Ukraińców galicyjskich. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 10 s. 55-69  szczegóły 
228.artykuł: Zakrywydoroha Ołena, Zymomrja Mykoła: Materiały do bibliografii dziejów i kultury Zakarpacia. Biuletyn Ukrainoznawczy = Ukrajinoznavchijj Bjuleten' 2000 [nr] 5 (1999) s. 190-196 (m.in. nt. pisarzy Zakarpacia, z not. nt. Ołeny Zakrywydorohy i Mykoły ...) szczegóły 
229.artykuł: Zelwak Andrzej: Kilka uwag o renesansie ukraińskim lat dwudziestych obecnego stulecia. Studia Litteraria Polono-Slavica 1993 t. 1 s. 271-277 (z not. s. 287...) szczegóły 
230.artykuł: Ziemny Aleksander: Możliwość przetrwania (Poezja ukraińska). Nowe Książki 1996 nr 5 s. 62-63 (fragm. przygotowywanej do druku książki; z fot. A. Ziemnego...) szczegóły 
231.artykuł: Zienkiewicz Tadeusz: Poeci Młodej Muzy i ich udział w polskim życiu literackim w latach 1906-1914. Zarys problematyki. Acta Polono-Ruthenica 1996 [t.] 1 s. 149-156  szczegóły 
232.artykuł: Zilynskyj Bohdan: Uciekinierzy z "Hellady stepu" w sercu Europy (Nie ukończona historia emigracji ukraińskiej w Czechosłowacji). Krasnogruda 1996 nr 5 s. 126-130 (m.in. nt. organizacji i instytucji ukraińskich w Pradze w latach 1918-...) szczegóły 
233.artykuł: Zyga Aleksander: Ludowa pieśń ukraińska w polskiej krytyce lat 1820-1845. Rocznik Przemyski 1992 t. 28 (1991/1992) s. 43-58  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
234.recenzja: Kraluk Petro M.: Cenna monografia wybitnego kijowskiego historyka filozofii Walerii Niczyk. Sofia 2003 nr 3 s. 271-274 (rec. ks.: Valeria Nichik: Kijevo-Mogiljans'ka Akademihja i nihmec'ka k...) szczegóły