Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura ukraińska
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura ukraińska / Historia literatury (ukraińska)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Duć-Fajfer Helena: Literatura łemkowska w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. 2001 (Wprowadzenie. I. Kontekst historyczny: 1. Charakterystyka terytorialna...) szczegóły 
recenzja: Dzjadik V.: Mikhalihvska vatra. Zagoroda 2002 nr 3 s. 5-8 (m. in. nt. spotkania promującego książkę...) szczegóły 
recenzja: II Mezhdenarodne Bienale Lemkihvskojj Kul'tury. Zagoroda 2002 nr 2 s. 13-15 (nt. spotkania autorskiego, Krynica 26 V 2002...) szczegóły 
recenzja: Zagoroda 2002 nr 3 s. 52 (list do autorki; podpisano: redakcja "Zagorody" i Rada Towarzystwa Muz...) szczegóły 
2.książka: Evropejs'ke Vihdrodzhennja ta ukrajins'ka lihteratura XIV-XVIII st.. 1993 (M.in. dot. wpływu polskiej reformacji i Odrodzenia na literaturę ukrai...) szczegóły 
3.książka: Futuryzm na Ukrainie. Manifesty i teksty literackie. 1995  szczegóły 
recenzja: Korbicz Halina: Slavia Orientalis 1996 nr 4 s. 541-543  szczegóły 
4.książka: Harmonijne współistnienie kultury Wschodu i Zachodu na Ukrainie. 2000 ([Materiały z konferencji >> "Jakże nie wstydzicie się uznawać tylko tr...) szczegóły 
5.książka: Korniejenko Agnieszka: Ukraiński modernizm. Próba periodyzacji procesu historycznoliterackiego. 1998 ([Dot. literatury ukraińskiej okresu 1891-1950; zawiera tablice chronol...) szczegóły 
recenzja: Papla Eulalia: Slavia Orientalis 2000 nr 2 s. 305-307  szczegóły 
6.książka: Kozak Stefan: Ukraińscy spiskowcy i mesjaniści. Bractwo Cyryla i Metodego. 1990 ([Nt. tradycji cyrylometodejskiej i jej odzwierciedlenia w literaturze;...) szczegóły 
recenzja: Cios Jolanta.: Ukraińscy spiskowcy i mesjaniści. Więź 1991 nr 11/12 s. 242-246  szczegóły 
recenzja: Heydenkorn Benedykt: Bractwo ukraińskich mesjanistów. Zeszyty Historyczne [Paryż] 1991 z. 97 s. 203-204  szczegóły 
recenzja: Łużny Ryszard: Nurt tradycji cyrylometodiańskiej w piśmiennictwie Ukraińców. Znak 1991 nr 2 s. 122-125  szczegóły 
recenzja: M.K.: Bractwo Cyryla i Metodego. Katolik 1991 nr 7 s. 13  szczegóły 
recenzja: Niedziela Zdzisław: Sprzysiężenie kijowskie. Przegląd Powszechny 1991 nr 12 s. 561-562  szczegóły 
recenzja: Olszański Tadeusz: U źródeł ukraińskiej myśli narodowej. Kresy 1993 nr 15 s. 236-238  szczegóły 
recenzja: Suchanek Lucjan: Ruch Literacki 1991 z. 1/2 s. 111-112  szczegóły 
7.książka: Ksenicz Andrzej: Słowiański wielogłos czyli Od Antona Czechowa do Jerzego Harasymowicza. 1999 (Anton Czechow - czyli od Antona Czechowa do Jerzego Harasymowicza. Ant...) szczegóły 
8.książka: Łesiów Michał: Ukraina wczoraj i dziś. 1995  szczegóły 
9.książka: Łesiów Michał: Ukraina wczoraj i dziś. 1994 ([M.in. zawiera zarys historii literatury ukraińskiej od XI w. po współ...) szczegóły 
10.książka: Mokry Włodzimierz: Literatura i myśl filozoficzno-religijna ukraińskiego romantyzmu. Szewczenko, Kostomarow, Szaszkiewicz. 1996  szczegóły 
recenzja: Alma Mater 1997 nr 3 (1996/1997) s. 80 (nota...) szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Jacek: Romantyzm ukraiński. Nowe Książki 1997 nr 2 s. 25  szczegóły 
11.książka: Mokry Włodzimierz: "Ruska Trójca". Karta z dziejów życia literackiego Ukraińców w Galicji w pierwszej połowie XIX wieku. 1997 ([Dedykacja:] Janowi Kozikowi poświęcam. * [Dotyczy środowiska literack...) szczegóły 
12.książka: Mucha Bogusław: Zarys literatury ukraińskiej i białoruskiej. 2000 (Od autora. * Literatura ukraińska: I. Początki piśmiennictwa (Okres pa...) szczegóły 
13.książka: Nieuważny Florian: O poezji ukraińskiej. Od Iwana Kotlarewskiego do Liny Kostenko. 1993 (Uwagi wstępne. I. W kręgu trawestacji i ludowości: 1. Trawestacyjne po...) szczegóły 
recenzja: Hnatiuk Ola: Siły i zamiary. Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 371-377  szczegóły 
14.książka: Od Iłariona do Skoworody. Antologia poezji ukraińskiej XI-XVIII w.. 1996 ([Zawiera:] Włodzimierz Mokry: Dzieje poezji ukraińskiej od XI do XVIII...) szczegóły 
recenzja: Chałupczak Henryk: Forum Polonijne 1997 nr 5 s. 36  szczegóły 
15.książka: Porównanie jako dowód. Polsko-ukraińskie relacje kulturalne, literackie, historyczne 1890-1999. 2001 ([Zawiera m.in.:] Bogusław Bakuła: Słowo wstępne. * Mikhajjlo Gnatjuk: ...) szczegóły 
16.książka: Radyszewśkyj Rostysław: Poezja polskojęzyczna na Ukrainie w XVII wieku. 1996  szczegóły 
recenzja: Głażewski Jacek: Barok 1997 nr 2 s. 190-192  szczegóły 
17.książka: Radyszewśkyj Rostysław: Polskojęzyczna poezja ukraińska od końca XVI do początku XVIII wieku. Cz. 1, Monografia. 1996 (Wstęp. I. Polsko-ukraińskie pogranicze w literaturze renesansu i barok...) szczegóły 
recenzja: (EO): Acta Poloniae Historica 1998 t. 78 s. 254 (not....) szczegóły 
18.książka: Reinfuss Roman: Łemkowie jako grupa etnograficzna. 1998 ([Przedruk z czasopisma Prace i Materiały Etnograficzne 1948 t. ...) szczegóły 
19.książka: Romantizm: mihzh Ukrajinoju ta Pol'shheju. Zbihrnik naukovikh prac'. 2003 (Boguslav Bakula: Principi ihntegral'noji komparativihstiki. [Tł.] Serg...) szczegóły 
20.książka: Serczyk Władysław A.: Historia Ukrainy. 1990  szczegóły 
21.książka: Stępień Stanisław: Ukrainoznawstwo. Materiały do bibliografii. Publikacje wydane na Ukrainie w latach 1996-1998 = Ukrajinoznavstvo. Materialy do bibliografiji. Publikaciji v Ukrajini 1996-1998 rr.. 1999 (Przedmowa, czyli o współczesnych ukraińskich badaniach humanistycznych...) szczegóły 
recenzja: Mak Antoni: Ukrainoznawstwo w Przemyślu. Nowe Kontrasty 2001 nr 5 s. 18-19  szczegóły 
22.książka: Tarnawska Marta: Ukrainian literature in English. Articles in journals and collections, 1840-1965. An annotated bibliography. Research Report. No. 51. 1992  szczegóły 
23.książka: Ukrajins'ko-pol's'kih lihteraturnih konteksti. Zbihrnik naukovikh prac'. 2003 ([Zawiera m.in.] Dzhovanna Brodzhih Berkoff: Pro tipologihju pol's'kogo...) szczegóły 
24.książka: Veretjuk Oksana: Lihteraturne zhittja ukrajincihv u mihzvoennihjj Pol'shhih. Navchal'nijj posihbnik. 1994  szczegóły 
25.książka: W kręgu kultury ukraińskiej. 1995  szczegóły 
recenzja: Rudziewicz Irena: Na pograniczu kultur - olsztyńskie publikacje o Słowiańszczyźnie Wschodniej i Litwie. Przegląd Rusycystyczny 1997 r. [19] z. 3/4 (1996) s. 214-216  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
26.impreza: "Barok ukraiński i jego kontekst europejski"- sesja naukowa pośw. m.in. literaturze i teatrowi.  szczegóły 
artykuł: Ostrowski Jan: Biuletyn Historii Sztuki 1991 r. 53 nr 1/2 s. 183-185 (inf. w art....) szczegóły 
27.impreza: "Dziesięć wieków tożsamości literatury ukraińskiej" - międzynarodowa konferencja naukowa (2002).  szczegóły 
artykuł: Kronika Oddziału. Biuletyn Informacyjny 2003 nr 8 s. 116 (nota...) szczegóły 
28.impreza: "Kijiv-Brest-Rim. Unihjjnih tendencihji ta jikh kul'turno-relihgihjjnih naslihdki pered ih pihslja 1596 roku" - konferencja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1997 t. 7 s. 81-83 (sprawozdanie...) szczegóły 
29.impreza: Kongres Międzynarodowej Asocjacji Ukrainistów (MAU) (1990).  szczegóły 
artykuł: Hryckowian Jarosław: I Kongres Międzynarodowej Asocjacji Ukrainistów w Kijowie. Slavia Orientalis 1991 nr 1/2 s. 226-231  szczegóły 
30.impreza: Kongres Międzynarodowej Asocjacji Ukrainistów (MAU) (2002).  szczegóły 
artykuł: Dąbrowski Dariusz: Kronika. Studia Źródłoznawcze 2002 t. 40 s. 277-278 (omówienie prac sekcji mediewistycznych kongresu...) szczegóły 
31.impreza: "Literatura polska i ukraińska XIX i XX wieku. Wspólnota trudnych doświadczeń" - konferencja naukowa (1994).  szczegóły 
artykuł: Literatura polska i ukraińska. Rzeczpospolita 1994 nr 257 s. 7 (zapow....) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1995 nr 50 s. 148 (not....) szczegóły 
32.impreza: Mihzhnarodnijj kongres ukrajinihstihv [Międzynarodowy Kongres Ukrainistów (MAU)] (1999).  szczegóły 
artykuł: Chynczewska-Hennel Teresa: Czwarty Międzynarodowy Kongres Ukrainoznawców. Barok 1999 nr 2 s. 247  szczegóły 
artykuł: Kononenko Irena, Spiwak Orest: Językoznawstwo na Kongresie. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2000 z. 10 s. 445-449 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Nazaruk Bazyli: Czwarty Międzynarodowy Kongres Ukrainistów, Odesa[!] 26-29 sierpnia 1999 roku. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2000 z. 10 s. 439-445 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Koniewa Jarosława: Chetvertijj mihzhnarodnijj kongres ukrajinihstihv, 26-29 serpnja 1999 r., Odesa. Acta Polono-Ruthenica 2000 [t.] 5 s. 377-378 (sprawozdanie...) szczegóły 
33.impreza: "Niepodległościowe dążenia Ukraińców w XX wieku" - międzynarodowa sesja naukowa (1991).  szczegóły 
artykuł: Kamianaja Olga: Wzmocnienie nadzieją. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1995 nr 1/2 s. 48-49 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Mizhnarodna konferencija "Nezalezhnic'ki pragnennja Ukrajincihv u XX st.". Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1991 [t. 1] s. 2-3 (nota...) szczegóły 
artykuł: Przemówienie Dziekana Wydziału Filologicznego UJ[Uniwersytetu Jagiellońskiego] Franciszka Ziejki otwierające konferencję. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1993 t. 1/2 (1992/1993) s. 105-107  szczegóły 
artykuł: Zinkiewicz-Tomanek Bożena: O niepodległości Ukrainy w Uniwersytecie Jagiellońskim. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1991 [t. 1] s. 43-44  szczegóły 
34.impreza: "Przenajświętsza Bogurodzica w duchowym życiu Ukraińców przed i po zawarciu Unii Brzeskiej" - sesja naukowa (1996).  szczegóły 
artykuł: Kravchuk Natalja: Naukova sesihja v Jaroslavih. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1996 t. 5/6 (1995/1996) s. 38-40  szczegóły 
artykuł: Lesihv Mikhajjlo: Naukova sesihja v Jaroslavih. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1996 t. 5/6 (1995/1996) s. 36-38  szczegóły 
artykuł: Mamoń Agata: Sesja naukowa "Przenajświętsza Bogurodzica w duchowym życiu Ukraińców przed i po zawarciu Unii Brzeskiej". Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1996 t. 5/6 (1995/1996) s. 40-41  szczegóły 
35.impreza: "Ruś Kijowska - dziedzictwo kulturowe, tradycja, pogłosy" - sesja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Hnatiuk Aleksandra: Więź 1989 nr 6 s. 150-154  szczegóły 
artykuł: Nazaruk Bazyli: Przegląd Humanistyczny 1989 nr 10 s. 181-185  szczegóły 
artykuł: Slavia Orientalis 1989 nr 3/4 s. 270 (not....) szczegóły 
36.impreza: "Spotkanie z Ukrainą" - międzynarodowa konferencja (1995).  szczegóły 
artykuł: Gierat-Bieroń Bożena: Dwa "Ku". Ukraiński teatr w Krakowie. Rzeczpospolita 1995 nr 41 s. 6 (zapowiedź; z programem...) szczegóły 
artykuł: Klotzer Maria: A meeting with Ukraine. Le Theatre en Pologne = The Theatre in Poland 1995 nr 2 s. 52-53  szczegóły 
artykuł: Mikos Marek: Tylko nie paternalizm. Gazeta Wyborcza 1995 nr 43 s. 10 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Mikos Marek: Tylko nie paternalizm. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1995 nr 1/2 s. 51 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Teatr 1995 nr 3 s. 50 (not....) szczegóły 
artykuł: Toporek Marian: Krakowskie spotkanie z Ukrainą. Trybuna 1995 nr 49 s. 15  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
37.artykuł: "1000 lat ukraińskiej modlitwy poetyckiej i pieśni duchowej o godne życie". Wieczór dla uczczenia pierwszej rocznicy niepodległości Ukrainy. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1993 t. 3 s. 33-44 (sprawozdanie ze spotkania w Krakowie 28 XI 1992; z fragmentami tekstów...) szczegóły 
38.artykuł: Aleksihjjchuk Oleg: Rektor Unihversitetu "Kijevo-Mogiljans'ka Akademihja" v Jagellons'komu Unihversitetih ta Fundacihji sv. Volodimira. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1994 t. 4 s. 53-54 (m.in. nt. działalności Akademii w XVII-XIX w....) szczegóły 
39.artykuł: Antofihjjchuk Volodimir: Jevangel's'kih motivi v ukrajins'kihjj lihteraturih XX st.. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2001 z. 11/12 s. 249-256  szczegóły 
40.artykuł: Bajcar Adam: "Ukraina dawna i nowa: naród, religia, kultura" Jarosława Isjewicza. Lithuania 1996 nr 1/2 s. 235-237 (rec. ks.: Jaroslav Ihsajjevich "Ukrajina davnja ih nova. Narod, relihg...) szczegóły 
41.artykuł: Baron Agnieszka: Analiza żywotów św. Borysa w literaturze staroukraińskiej XI-XV w.. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 237-241  szczegóły 
42.artykuł: Baron Agnieszka: Analiza żywotów św. Borysa w literaturze. x 1999 ([w ks. zb.:] Święci w kulturze i duchowości dawnej i współczesnej Euro...) szczegóły 
43.artykuł: Becenko Tetjana: Perihod v ukrajins'kikh narodnickh dumakh. Strukturno-semantichnih osoblivostih jj poetichnih funkciji. Stylistyka 2003 [nr] 12 s. 175-192  szczegóły 
44.artykuł: Bednarzak-Libera Mirosława: Działalność ukraińskich towarzystw kulturalno-oświatowych w Galicji w XIX i w początkach XX w.. x 2000 ([W ks.:] Stosunki polsko-ukraińskie w XVI-XX wieku. Pod red. Janusza W...) szczegóły 
45.artykuł: Berdychowska Bogumiła: Przeciw upiorom przeszłości ("Kultura" paryska o kwestii ukraińskiej - pierwsze dziesięć lat). Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1998 z. 6/7 s. 334-344 (m.in. nt publikowanej na łamach pisma Kultura wyd. w Paryżu twó...) szczegóły 
46.artykuł: Berejnajia Liljia: Le theme de la mort dans le sermon et la litterature polemique orthodoxe ukrajino-bielorusse de fin du XVIe au XVIIe siecle. Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 1997 nr 129 (1863) s. 168-187  szczegóły 
47.artykuł: Betko Irina: Epihtafihja jak relihgihjjno-fihlosofs'kihjj zhanr ukrajinskoji barokovoji poezihji. Slavia Orientalis 2002 nr 1 s. 37-59 (na przykładach utworów staroukraińskich Kasjana Sakowicza i staropolsk...) szczegóły 
48.artykuł: Betko Irina: Ukrajins'ka bihblihjjno-filosofs'ka mihkropoema-legenda kihnsja XIX - nochatku XX st.st.: problematika ih poetika. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2001 z. 11/12 s. 237-248  szczegóły 
49.artykuł: Betko Iryna: Bihblihjjna pritcha ih zasobi pritchebogo movlennja v ukrajins'kihjj poehzihjj XIX - pochatku XX stolihttja. Acta Polono-Ruthenica 1997 [t.] 2 s. 195-209 (z fragmentami tekstów...) szczegóły 
50.artykuł: Betko Iryna: Molitva jak religijjno-filosofs'kijj zhanr ukrajins'koji poeziji. x 1999 ([W ks. zb.:] Literatura Słowian Wschodnich. Tendencje rozwojowe, przew...) szczegóły 
51.artykuł: Betlihjj Olena: Ukrajins'kijj vihl'nijj unihversitet ta naukove zhittja u Prazih u 1921-1929 rr.. Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów 2003 [t.] 1 (2002) s. 104-115 (nt. działalności; ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
52.artykuł: Bileńki Anna: Znaczenie drugiego południowosłowiańskiego wpływu [XIV w.] na rozwój piśmiennictwa staroukraińskiego. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 2000 nr 11/12 (1999/2000) s. 30-32  szczegóły 
53.artykuł: Bułhak Henryk: Rocznik Biblioteki Narodowej 2001 t. 33/34 s. 261-265 ([rec. ks.:] Katalog paleotipov iz fondob Centralnojj Nauchnojj Bibliot...) szczegóły 
54.artykuł: Chimiak Łukasz: Rosjanie i Ukraińcy wobec siebie. Dystans czy pogkrewieństwo. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 6 s. 190-193 (rec. ks.: Myroslav Shkandrij: Russia and Ukraine. Literature and the D...) szczegóły 
55.artykuł: Chlanova Tereza: Praga - ważny epizod ukraińskiej odysei emigracyjnej. Slavia Occidentalis 2003 t. 60 s. 113-116 ([rec. ks.:] Alena Moravkova: Deti stepni Hellady. Prazská skola ukraji...) szczegóły 
56.artykuł: Chudyk Aleksander: Redakcja "Zahorody". Zagoroda 2003 nr 1 s. 20-24 (art. nt. uczonych Łemków; zawiera m.in. biogramy następujących twórców...) szczegóły 
57.artykuł: Chynczewska-Hennel Teresa: Barok 1996 nr 2 s. 262- (rec. ks.: Mediaevalia ucrainica. Mental'nist' ta istroija idej. Kyijv ...) szczegóły 
58.artykuł: Chynczewska-Hennel Teresa: Od Unii Brzeskiej do Unii Hadziackiej - dzieje porażki czy szansy?. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1997 z. 4/5 s. 105-117 (m.in. nt. literatury religijno-polemicznej...) szczegóły 
59.artykuł: Chynczewska-Hennel Teresa: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 2003 t. 47 s. 239-244 (rec. ks.: Natalia Jakovenko: Paralelnyj swit. Doslidżennja z istoriyi ...) szczegóły 
60.artykuł: Chynczewska-Hennel Teresa, Jakowenko Natalia: Społeczeństwo - religia - kultura. x 2000 ([W ks.:] Między sobą. Szkice historyczne polsko-ukraińskie. Pod red. T...) szczegóły 
61.artykuł: Cvengrosh Gustav: Ihdejjnih jj tvorchih zv'jazki Antona jj Ihvana Krushel'nic'kikh ihz zakhihdnojevropejjs'koju lihteraturoju. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2000 z. 10 s. 377-385  szczegóły 
62.artykuł: Czech Mirosław: Świadomość historyczna Ukraińców pierwszej połowy XVII w. w świetle ówczesnej literatury polemicznej. Slavia Orientalis 1989 nr 3/4 s. 563-584  szczegóły 
63.artykuł: Deluga Waldemar: Z pogranicza sztuki i literatury - XVII-wieczne ulotki z kręgu Ławry Peczerskiej. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1998 z. 6/7 s. 70-76 (nt. artystycznego ilustrowania dzieł poetyckich wydawanych w formie te...) szczegóły 
64.artykuł: Duć-Fajfer Helena: Literatura łemkowska - zagadnienia badawcze. Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej 1997 [t.] 5 s. 87-98 (referat wygłoszony na sesji "Łemkowie i współczesne łemkoznawstwo pols...) szczegóły 
nawiązanie: Siatkowski Zbigniew: Antonycz i klasyfikatorzy. Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej 1997 [t.] 5 s. 99-111  szczegóły 
65.artykuł: Duć-Fajfer Helena: Łemkowska przestrzeń literacka - rys historyczny. Języki Obce w Szkole 2001 nr 6 s. 64-75  szczegóły 
66.artykuł: Duć-Fajfer Helena: Mniejszościowa wizja miejsca swej grupy w społeczeństwie polskim na podstawie twórczości literackiej Łemków. Przegląd Polonijny 1998 z. 3 s. 137-157  szczegóły 
67.artykuł: Dziuba Iwan: Stereotypy odbioru kultury ukraińskiej. Obóz 1997 [nr] 31/32 s. 63-69 (m.in. nt. literatury ukraińskiej...) szczegóły 
68.artykuł: Fałowski Adam: Slavia Orientalis 1996 nr 2 s. 313-314 (rec.ks.: Istvan Udvari: Ruszin (karpatukran) hivatalos irasbeliseg a X...) szczegóły 
69.artykuł: Franko Iwan: Adam Mickiewicz w rusińskiej literaturze. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1998 z. 6/7 s. 415-419 (nt. wpływu twórczości Mickiewicza na literaturę ukraińską; pwdr.: K...) szczegóły 
70.artykuł: Frolova Ol'ga: Na Kanonichejj. Novaja Pol'sha 2002 nr 10 s. 66-67 (dot. działalności kulturalnej i naukowej Fundacji św. Włodzimierza Chr...) szczegóły 
71.artykuł: Fundacja św. Włodzimierza Chrzciciela Rusi Kijowskiej w Krakowie. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1997 t. 7 s. 187-189 (nt. działalności naukowej i kulturalnej fundacji w l. 1989-1997; nota...) szczegóły 
72.artykuł: Gerashhenko Ol'ga: Stanovlennja formuljaru ukrajins'kikh get'mans'kikh unihversalihv. Vplivi pol's'kih. Slavia Orientalis 1996 nr 2 s. 237-248  szczegóły 
73.artykuł: Giza Antoni: Położenie ludności ukraińskiej na południowo-wschodnich ziemiach Polski w latach międzywojennych. Wrocławskie Studia Wschodnie 1999 [t.] 3 s. 41-53 (m.in. nt. ukraińskich organizacji kulturalno-oświatowych, naukowych i ...) szczegóły 
74.artykuł: Gnatjuk Oleksandra: Do pereocihnki lihteraturnogo procesu XV-XVIII st. (Ogljad publihkacihj davn'oji ukrajins'koji lihteraturi). x 1993 (w ks. zb: Evropejs'ke Vihdrodzhennja ta ukrajins'ka lihteratura XIV-XV...) szczegóły 
75.artykuł: Gnatjuk Oleksandra: Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1989 z. 1 s. 241-244 ([rec. ks.:] Grigorijj Nud'ga: Slovo i pisnja. Doslidzhennja. Kijiv 198...) szczegóły 
76.artykuł: Gorbach Oleksa: Vpliv Knapihjusovogo "Tezavrusa" na Maksimovichihv latino - "slov'jans'kijj" Leksikon (Amico Michaeli Łesiów/Lesiv 70-nario). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1997 t. 14/15 (1996/1997) s. 77-88 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
77.artykuł: Gorskyj Wilen S.: Akademia Kijowsko-Mohylańska: filozoficzna tradycja i współczesność. Colloquia Communia 1998 nr 1 s. 21-28  szczegóły 
78.artykuł: Graciotti Sante: L'eredita rinascimentale nel barocco ucraino. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1996 nr 41 (1738) s. 99-111 (dziedzictwo renesansu (także polskiego) w baroku ukraińskim; ze stresz...) szczegóły 
79.artykuł: Grickovjan Jaroslav: Do pitannja pro "Molodu muzu". Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1989 z. 1 s. 169-184  szczegóły 
80.artykuł: Grom'jak Roman: Ukrajins'ka lihteraturna kritika 60-kh rokihv XIX stolihttja. Slavia Orientalis 1999 nr 3 s. 415-434 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
81.artykuł: Grom'jak Roman: Vpliv tvorchostih Vasilja Stefanika na rozvitok ukrajins'koji lihteraturnoji kritiki. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1998 t. 7/8 (1998/1999) s. 63-70  szczegóły 
82.artykuł: Gronek Agnieszka: Wpływ grafiki zachodniej na ilustracje ukraińskich druków liturgicznych w wieku XVII i XVIII. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1998 t. 7/8 (1998/1999) s. 313-325 (m.in. nt. działalności ukraińskich oficyn wydawniczych w XVI i XVII w....) szczegóły 
83.artykuł: Gumenjuk Vihktor: Tvorche vikoristannja tradicihjj "Dzjadihv" Adama Mihckevicha v ukrajins'kihjj lihteraturih. Slavia Orientalis 1997 nr 1 s. 145-156 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
84.artykuł: Guzar Zenon, Mnich Roman: Slavia Orientalis 2002 nr 3 s. 502-504 (rec. ks.: Stefanihja Andrusihv: Modus nacihonal'noji ihdentichnostih: ...) szczegóły 
85.artykuł: Hnatiuk Ola: Przepustka do niewschodniej Europy. Kontrapunkt 2003 nr 2 s. 19 (związki kultury ukraińskiej z kulturą europejską...) szczegóły 
86.artykuł: Hniatiuk Aleksandra: Polsko-ukraińskie pogranicze w literaturze renesansu i baroku. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1994 z. 2 s. 137-140  szczegóły 
87.artykuł: Hryckowian Jarosław: Bibliografia przekładów i polskiej ukrainistyki literackiej za lata 1945-1985. Studia Polono-Slavica-Orientalia 1990 t. 12 s. 161-247  szczegóły 
88.artykuł: Hryckowian Jarosław: Dawne piśmiennictwo ukraińskie w świetle badań Ryszarda Łużnego. Acta Polono-Ruthenica 2001 [t.] 6 s. 337-343  szczegóły 
89.artykuł: Hryckowian Jarosław: Grupa "Logos". Ukraińscy pisarze katoliccy w Polsce okresu międzywojennego. Slavia Orientalis 1991 nr 1/2 (1990) s. 133-141  szczegóły 
90.artykuł: Hryckowian Jarosław: Grupa "Logos". Ukraińscy pisarze katoliccy w Polsce okresu międzywojennego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 1 s. 64-65 (streszcz. ref. ...) szczegóły 
91.artykuł: Hryckowian Jarosław: Literatura ukraińska w przekładach i krytyce polskiej lat 1945-1985. Studia Polono-Slavica-Orientalia 1990 t. 12 s. 139-159  szczegóły 
92.artykuł: Hunczak Taras: Unia Brzeska 1596: polityka i religia. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1997 z. 4/5 s. 66-75 (m.in. nt. literatury religijno-polemicznej...) szczegóły 
93.artykuł: Ihl'nic'kijj Mikola: Majjbutne - u vihdrodzhennih nacihji (Istorihosofihja ukrajins'koji emihgracihjjnoji poezihji 20-30-kh rokihv XX st.) (Praz'ka shkola). Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1997 t. 5/6 (1996/1997) s. 347-358  szczegóły 
94.artykuł: Ihsihchenko Ihgor: Berestejjs'ka unihja ih ukrajins'ka lihteratura XVII stolihttja. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1997 z. 4/5 s. 152-163  szczegóły 
95.artykuł: Ihstorichnijj kalendar. Zagoroda 1999 nr 4 s. 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33-34, 37-38, 42-43, 46-47, 51-52 (zawiera m.in. not. biograficzne poetów i pisarzy łemkowskich i rusińsk...) szczegóły 
96.artykuł: Isajewycz Jarosław: Piękniejsza rzeczywistość (O recepcji kultury antycznej na Ukrainie mówi profesor Jarosław Isajewycz, dyrektor Instytutu Ukrainoznawstwa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie). Konteksty 1996 nr 3/4 s. 46-49 (także o recepcji literackiej; wywiad, rozm. Wanda Kossobudzka-Orłowska...) szczegóły 
97.artykuł: Jakowenko Serhij: Polska i ukraińska wczesnomodernistyczna krytyka. Niektóre paralele. Ruch Literacki 1999 z. 3 s. 331-349  szczegóły 
98.artykuł: Jóźwikiewicz Przemysław: Ukraińska "Biblia" na tle europejskim. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2001 nr 112 (2288) s. 83-92 (nt. braku wpływu przekładu Biblii na rozwój języka i literatury ukraiń...) szczegóły 
99.artykuł: Jurkowski Marian: Ukraińskie przekłady Biblii. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2001 z. 11/12 s. 67-73  szczegóły 
100.artykuł: Jurkowski Marian: Z problematyki kształtowania się ukraińskiego języka literackiego w XIX wieku. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1992 t. 21 s. 117-123 (na przykładzie utworów literackich...) szczegóły 
101.artykuł: Khorob Stepan: Ukrajins'ka relihgihjja drama: geneza, poetika. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2001 z. 11/12 s. 222-236  szczegóły 
102.artykuł: Kich Olga: Slavia Orientalis 1997 nr 4 s. 632-633 ([rec. ks.:] Mykoła Ilnycki: Od "Młodej Muzy" do "Praskiej Szkoły". Lwó...) szczegóły 
103.artykuł: Kobayashi Masumi: Dumy jako zwierciadło duszy narodu ukraińskiego. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1996 nr 3/4 (1995/1996) s. 30-31  szczegóły 
104.artykuł: Kobayashi Masumi: Dumy jako zwierciadło duszy narodu ukraińskiego. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1996 t. 5/6 (1995/1996) s. 205-209  szczegóły 
105.artykuł: Kogut Petro: L'vihvske radiho pro duba na Lemkihvshhinih. Zagoroda 2001 nr 2 s. 53-55 (wywiad; dot. m.in. nt. znaczenia dębu dla kultury literackiej Ukrainy...) szczegóły 
106.artykuł: Kogut Petro: Zagoroda 2000 nr 3 s. 17-18, nr 4 s. 47-48 (rec. ks.: Dihjachih nauki ih kul'turi Lemkihvshhini. L'vov [ok. 2000];...) szczegóły 
107.artykuł: Koniewa Jarosława: Slavia Orientalis 2001 nr 2 s. 337-340 (rec.ks. zb.: Lihteratura. Lihteraturoznavstvo. Zhittja. Zbihrnik nauko...) szczegóły 
108.artykuł: Kononenko Vihtalihjj: Ukrajins'kij perekladi Bjibljiji ih mova khudozhn'oji lihteraturi. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2001 z. 11/12 s. 74-88  szczegóły 
109.artykuł: Korbicz Halina: Slavia Orientalis 2000 nr 4 s. 633-636 (rec. ks.: Roman Grom'jak: Ihstorihja ukrajinc'koji lihteraturnoji krit...) szczegóły 
110.artykuł: Korniejenko Agnieszka: Jaka literatura i jaka emigracja? (Międzywojenne piśmiennictwo ukraińskie poza granicami Ukrainy sowieckiej). Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1996 z. 3 s. 296-304  szczegóły 
111.artykuł: Korniejenko Agnieszka: "Jest Chrystus i jest Judasz - i to całkiem realnie...". Rozmowy o literaturze ukraińskiej. Dekada Literacka 1992 nr 9 s. 6-7, nr 10 s. 6-7 (wypowiedzi: Jurij Andruchowycz, George G. Grabowicz, Wasyl Jaremenko, ...) szczegóły 
112.artykuł: Korniejenko Agnieszka: Kapryśna "historia George'a Grabowicza. Teksty Drugie 1999 nr 4 s. 75-85 ([rec.ks.:] Hryhorij Hrabowycz [George G. Grabowicz]: Do istiriji ukrai...) szczegóły 
113.artykuł: Korniejenko Agnieszka: Krótka historia ukraińskiego modernizmu. Krasnogruda 2000 nr 10 s. 112-121  szczegóły 
114.artykuł: Korniejenko Agnieszka: Tytani i tułacze, czyli poetyckie drogi ku wolności w wymiarze zbiorowym i indywidualnym. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1993 t. 1/2 (1992/1993) s. 217-224  szczegóły 
115.artykuł: Kostjuk Vasilij: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1999 t. 42 z. 1/2 s. 217-221 ([rec. ks.:] Eleonora Solovej: Ukrajins'ka filosofs'ka lirika. Kijiv 19...) szczegóły 
116.artykuł: Kosyl Czesław: Onomastica 1994 r. 39 s. 264-268 (rec. ks.: Lihteraturna onomastika ukrajins'kojj ta rosihjjs'kojj mov. ...) szczegóły 
117.artykuł: Kozak Stefan: Do pitannja pro istorihosofihju Kirilo-Mefodihjivs'kogo Bratstva. Do 150-rihchchja utvorennja organihzacihji. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1996 z. 3 s. 341-348  szczegóły 
118.artykuł: Kozak Stefan: Khristijanizacija Kijivs'koji Rusi i pitannja kirilo-mefodijivs'koji traficiji. Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1989 z. 1 s. 4-24  szczegóły 
119.artykuł: Kozak Stefan: Mihzh ihstorihosofihjeju ih mecihanihzmom ("Knigi buttja ukrajins'kogo narodu"). x 1992 ([w czasopiśmie:] Zapiski Naukovogo Tovaristva ihmenih T. Shevchenka...) szczegóły 
120.artykuł: Kozak Stefan: Ołeksandr Łotoćkyj - uczony, dyplomata i polityk. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1996 z. 3 s. 265-273 (m.in. nt. działalności wydawniczej Ukraińskiego Instytutu Naukowego w ...) szczegóły 
121.artykuł: Kozak Stefan: U poshukakh nacihonal'noji ihdeji. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2000 z. 10 s. 348-353 (m.in. nt. roli romantycznej tradycji literackiej i kulturalnej w poszu...) szczegóły 
122.artykuł: Kozak Stefan: Ukraińcy wobec powstańczego zrywu Polaków. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1994 z. 2 s. 172-180 (stosunek pisarzy ukraińskich do powstania listopadowego...) szczegóły 
123.artykuł: Kozak Stefan: Ukraińska rewolucja 1917-1919 roku i jej poetyckie wizje. Zustriczi = Zustrihchih 1991 nr 1 s. 177-184 (z fragmentami tekstów poetyckich...) szczegóły 
124.artykuł: Kozak Stefan: Ukraiński mesjanizm romantyczny. Slavia Orientalis 1989 nr 3/4 s. 593-609  szczegóły 
125.artykuł: Kozak Stefan: Vita nova: poetyckie wizje ukraińskiej rewolucji (1917-1920). Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1996 z. 3 s. 10-17 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
126.artykuł: Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1998 t. 7/8 (1998/1999) s. 369-371 ([rec. ks.:] Mikhajjlo Kudrjavcev: Drama ihdejj v ukrajins'kihjj lihter...) szczegóły 
127.artykuł: Krzywicka Anna: Archaizacja jako sposób wzbogacenia mowy ukraińskich powieści historycznych. Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów 2003 [t.] 1 (2002) s. 33-37  szczegóły 
128.artykuł: Ksenicz Andrzej: Beskidzkie konteksty - czyli rzecz o zapomnianej literaturze. Slavia Orientalis 2001 nr 2 s. 235-247 (nt. twórczości Łemków...) szczegóły 
129.artykuł: Kul'turno-nacihonal'nee Vihdrodzhennja na Ukrajini v kihncih XVI i v pershihj polovinih XVII stolittja. Unihja 1596 r.. (w ks. zb: Evropejs'ke Vihdrodzhennja ta ukrajins'ka lihteratura XIV-XV...) szczegóły 
130.artykuł: Kupchins'kijj Oleg: Ukrajins'ka cerkva ih pitannja ukrajins'koji (rus'koji) narodno-rozmovniji movi u drugihjj polovinih XVI-XVII stolihttjakh. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1997 z. 4/5 s. 202-218 (m.in. nt. piśmiennictwa...) szczegóły 
131.artykuł: Lastihvka P.: Lemkihvshhino rihdna.... Zagoroda 2003 nr 2 s. 15-16 ([rec. ks.:] Ol'ga Krovic'ka, Valentina Denisjuk, Marihja Janko: Lemkih...) szczegóły 
132.artykuł: Lavrihnenko Jurihjj: Lihteratura mezhovoji situacihji. Zustriczi = Zustrihchih 1990 nr 1/2 s. 178-188 (dot. sytuacji pisarzy w obliczu prześladowań i śmierci w czasach stali...) szczegóły 
133.artykuł: Levin Paulina: The school theater in the Ukraine and its relation to the Middle Ages. Ricerche Slavistiche 1991 t. 37 (1990) s. 307-321 (dot. literatury; ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
134.artykuł: Litwiniuk Jerzy: Biblia w planetarium. Lithuania 1996 nr 1/2 s. 104-108 (uwagi tłumacza nt. twórców literatury ukraińskiej XX w....) szczegóły 
135.artykuł: Łesiów Michał: Język cerkiewnosłowiański a rozwój ukraińskiego języka literackiego. x 1990 ([W ks. zb.:] Polska - Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa. T. 1: Studia z dzi...) szczegóły 
136.artykuł: Łesiów Michał: Nazwy osobowe w ukraińskich dumach i pieśniach historycznych. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Językoznawstwo 1991 z. 13 s. 225-231  szczegóły 
137.artykuł: Łesiów Michał: Slavia Orientalis 1989 nr 3/4 s. 656-660 ([rec. ks.:] Pracih Naukovogo Kongresu v Tisjacholihttja khrishhennja R...) szczegóły 
138.artykuł: Łesiów Michał: Unia Brzeska a rozwój kultury i świadomości narodowej Ukraińców. x 1998 ([w ks. zb.:] Unia Brzeska z perspektywy czterech stuleci. Red. Jan Ser...) szczegóły 
139.artykuł: Łuczuk Taras: Pol's'ke ukrajinofihl'stvo XIX st.. Białostocki Przegląd Kresowy 1996 t. 4 s. 128-135  szczegóły 
140.artykuł: Łużny Ryszard: Jubileusz tysiąclecia chrztu Rusi - Ukrainy oczyma polskiego slawisty. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1995 t. 3/4 (1994/1995) s. 508-525 (omówienie wkładu naukowo-organizacyjnego polskich slawistów w obchody ...) szczegóły 
141.artykuł: Łużny Ryszard: Między Bizancjum a Rzymem (O procesie kształtowania się nowożytnego piśmiennictwa Ukraińców). Pamiętnik Słowiański 1993 t. 41 (1993) s. 31-43  szczegóły 
142.artykuł: Łużny Ryszard: Religijjna techija u davnijj ukrajins'kijj poeziji (1575-1647). Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1989 z. 1 s. 85-96  szczegóły 
143.artykuł: Łużny Ryszard: Ukrainskie pisateli epochi barokko i tradicii otechestvennogo srednovekov'ja. Ricerche Slavistiche 1991 t. 37 (1990) s. 295-305  szczegóły 
144.artykuł: Maroń Jerzy: Archeion 1992 t. 90 s. 95-96 (rec. ks.: Patricia Grimsted: Archives and manuscript repositories in t...) szczegóły 
145.artykuł: Medwedyk Jurij: Z dziejów ukraińskiej pieśni religijnej. x 1994 ([W ks. zb.:] Polska - Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa. T. 2: Studia z dzi...) szczegóły 
146.artykuł: Mikitjuk Volodimir: Doslihdzhennja v galuzih ihstoriji ukrajins'koji ljiteraturi u 19 stolihttih. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia 1995 nr 4 (141) s. 35-42 (ze streszcz. w jęz. polskim, s. 42-43...) szczegóły 
147.artykuł: Mironowicz Antoni: Związki literackie Kijowa z monasterem supraskim w XVI w.. Slavia Orientalis 1989 nr 3/4 s. 537-542  szczegóły 
148.artykuł: Mokry Włodzimierz: Akademia Kijowsko - Mohylańska szkołą baroku ukraińskiego i nowożytnej literatury rosyjskiej. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1993 t. 1/2 (1992/1993) s. 17-39 (z fragm. tekstów wierszy...) szczegóły 
149.artykuł: Mokry Włodzimierz: Akademia Mohylańska w Kijowie szkołą ukraińskiego baroku i źródłem nowoczesnej literatury rosyjskiej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 2 s. 257-260 (streszcz. ref....) szczegóły 
150.artykuł: Mokry Włodzimierz: Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1995 nr 1/2 s. 47 (omówienie wykładów Bohdana Łepkiego drukowanych w piśmie Świat Słow...) szczegóły 
151.artykuł: Mokry Włodzimierz: Literatura ukraińskiego odrodzenia narodowego w rozumieniu historyka Jana Kozika. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1997 t. 5/6 (1996/1997) s. 287-292 (nt. roli i znaczenia literatury ukraińskiej i języka w procesie kształ...) szczegóły 
152.artykuł: [Mokry Włodzimierz] Łoziński Piotr: Ukraina "pod słońcem wolności" sowietskiej. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 266-269 (m.in. o represjach w stosunku do pisarzy ukraińskich...) szczegóły 
153.artykuł: Mokry Włodzimierz: Pieśni duchowne na Ukrainie w latach 988-1988. x 1988 ([W ks. zb.:] Kultura bizantyjska - jej późniejsze słowiańskie wcieleni...) szczegóły 
154.artykuł: Mokry Włodzimierz: Rola religii w odrodzeniu narodowym Ukraińców epoki romantyzmu. x 1994 (w ks. zb.: Naród i religia. materiały z sesji naukowej. Pod red. Tadeu...) szczegóły 
155.artykuł: Mokry Włodzimierz: Rusyfikacja Ukrainy i twórcy ukraińskiego odrodzenia w XIX wieku (Zarys problematyki). Slavia Orientalis 1992 nr 2 s. 89-101  szczegóły 
156.artykuł: Mokry Włodzimierz: Stosunek oficjalnych władz i elit rosyjskich do języka, kultury i narodu ukraińskiego od 1654 roku do połowy XX wieku. Prace Komisji Kultury Słowian 2002 t. 2 s. 151-167  szczegóły 
157.artykuł: Mokry Włodzimierz: Trójcy trójświętą pieśń (Pieśni duchowne na Ukrainie w latach 988-1988). W drodze 1989 nr 8 s. 69-78  szczegóły 
158.artykuł: Mokry Włodzimierz: Trzy ukraińskie odrodzenia literackie: doba renesansu - przełom klasycystyczno-preromantyczny - porewolucyjne lata XX wieku. Slavia Orientalis 1998 nr 3 s. 489-500  szczegóły 
159.artykuł: Mokry Włodzimierz: Ukrajins'ki poetichni molitvi (Period Kijivs'koji Rusi). Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1989 z. 1 s. 55-73  szczegóły 
160.artykuł: Mokry Włodzimierz: Z życia cerkwi greckokatolickiej w Krakowie w latach 1808-1998 (Po pół wieku znów u siebie). Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1998 t. 8 s. 6-38 (m.in. nt. religijnego piśmiennictwa ukraińskiego...) szczegóły 
161.artykuł: Mokry Włodzimierz: Zhiva ihstorihja ukrajinoznavchikh zacihkavlen' krakihvs'kikh studentihv. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1991 [t. 1] s. 11-16 (m.in. nt. związków pisarzy ukraińskich z Krakowem...) szczegóły 
162.artykuł: Moreneć Volodymyr: Ślady piekła. Wiadomości Rosyjskie i Inne 1997 nr 2 s. 8 (nt. wyniszczającej polityki totalitaryzmu sowieckiego w l. 1930-1950 s...) szczegóły 
163.artykuł: [Naenko Mikhajjlo] .: Ukrajins'ke lihteraturoznavstvo v umovakh bihl'shovic'kogo totalihtarizmu. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1996 z. 3 s. 365-370  szczegóły 
164.artykuł: Nakhlihk Jevgen: Ihnterpretacihja gajjdamachchini v tvorchostih Ju. Slovac'kogo, T. Shevchenka ih P. Kulihsha. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1998 t. 8 s. 112-123  szczegóły 
165.artykuł: Naumow Aleksander: Święci lokalni w myśli kijowskiej pierwszej połowy XVII wieku. x 2001 ([w ks. zb.:] Ars Graeca - Ars Latina. Studia dedykowane Profesor Annie...) szczegóły 
166.artykuł: Nazaruk Vasil': Poshuk novogo v zakhihdnoukrajins'komu mistectvih slova ta v esteticih. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1997 z. 4/5 s. 523-533 (od l. 20. XX w....) szczegóły 
167.artykuł: Olena Duc'-Fajjfer otrimala doktorat. Zagoroda 1997 nr 3 s. 23-24 (dot. obrony pracy doktorskiej Heleny Duć-Fajfer "Literatura łemkowska ...) szczegóły 
168.artykuł: Papierzyńska-Turek Mirosława: Hruszewski - Łypynski. Dwie filozofie dziejów Ukrainy i ich współczesna recepcja. x 1999 ([w ks. zb.:] Samoidentyfikacja mniejszości narodowych i religijnych w ...) szczegóły 
169.artykuł: Papierzyńska-Turek Mirosława: Mychajło Hruszewski i Wiaczesław Łypiński - dwie filozofie dziejów Ukrainy. Kieleckie Studia Bibliologiczne 1998 t. 3 s. 107-153  szczegóły 
170.artykuł: Papla Eulalia: Od skazu do strumienia świadomości. Funkcja drugiej osoby gramatycznej w ukraińskiej prozie narracyjnej XIX i XX wieku. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 46 (2002) z. 1 s. 109-110 (na przykładzie wybranych utworów m.in.: Hryhorij Kwitka-Osnowjanenko, ...) szczegóły 
171.artykuł: Papla Eulalia: Ukraińskie publikacje literaturoznawcze lat dziewięćdziesiątych. Slavia Orientalis 1999 nr 2 s. 304-307 (rec. ks.: Lihteraturoznavchijj slovnik-dovihdnik. Kijiv 1997, Mikhajjl...) szczegóły 
172.artykuł: Pawluczuk Włodzimierz: Główne nurty ideologiczne Ukrainy (nurt romantyczny). Nowe Kontrasty 1998 nr 10 s. 22-24 (dot. m.in. ukraińskich twórców okresu romantyzmu: Mikola Kostomarow, P...) szczegóły 
173.artykuł: Pelc Janusz: Panegiryczna heraldyka funeralna w ukraińskim baroku. Barok 2001 nr 2 s. 133-135  szczegóły 
174.artykuł: Petlak Anna: Wpływ bajek Ignacego Krasickiego na wybranych twórców ukraińskich XIX w. (rekonesans). Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2003 z. 6 s. 133-144 (m.in.: Piotr Hułak-Artemowski, Łewko Borowykowski...) szczegóły 
175.artykuł: Pilipovich Denis: Problema smertih v poezihji ukrajins'kogo baroko. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1998 t. 8 s. 131-139  szczegóły 
176.artykuł: Pilipowicz Włodzimierz: Zabytki kultury rękopiśmiennej w najnowszych publikacjach badaczy ukraińskich. Biuletyn Informacyjny [Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu] 1996 nr 2 s. 211-213  szczegóły 
177.artykuł: Potocki Robert: Ukraiński Instytut Naukowy w Warszawie (1930-1939) - jego wkład do nauki i kultury ukraińskiej i polskiej. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1998 z. 6/7 s. 257-266 (nt. działalności, m.in. komisji historii literatury...) szczegóły 
178.artykuł: Poźniak Telesfor: Slavia Orientalis 1999 nr 2 s. 298-304 (omówienie zawartości "Warszawskich Zeszytów Ukrainoznawczych" 1998 z. ...) szczegóły 
179.artykuł: Przybył Elżbieta: Myśl eschatologiczna ukraińskich elit prawosławnych w dobie unii brzeskiej. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1997 t. 5/6 (1996/1997) s. 87-98 (m.in. w twórczości antyunijnych polemistów: Jana Wyszeńskiego, Stefana...) szczegóły 
180.artykuł: Puszak Lubomir: Do problemi poshukihv naukovogo sintezu ihstorihji ukrajins'koji lihteratyri (Mikhajjlo Voznjak). Slavia Orientalis 1996 nr 1 s. 75-87 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
181.artykuł: Puszak Lubomyr: Bihblihja na storihnkakh "Ihstorihji ukrajins'koji lihteraturi" Mikhajjla Voznjaka. (Metodologihchnijj aspekt). Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 7 s. 163-171 (ze streszczeniem w jęz. polskim Ryszarda Łużnego...) szczegóły 
182.artykuł: Radyszewśkyj Rostysław: Poezja ukraińska w języku polskim w służbie religijnej polemiki początku XVII wieku (Hipacy Pociej - Melecjusz Smotrycki). Acta Polono-Ruthenica 1997 [t.] 2 s. 59-70 (z fragmentami tekstów wierszy...) szczegóły 
183.artykuł: Roszak Stanisław: Bogactwo pogranicza. Uwagi o książce Anatolija Makarowa "Switło ukrainskogo Baroko". Barok 1996 nr 2 s. 225-231 ([rec. ks.:] Anatolijj Makarov: Svihtlo ukrajins'kogo Baroko. Kihjiv 19...) szczegóły 
184.artykuł: Rote Gans: Dejaki pitannja ukrajins'ko-rosijjs'kikh vzajemin u davnijj literaturi. Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1989 z. 1 s. 110-120  szczegóły 
185.artykuł: Sarnowski Michał: Acta Polono-Ruthenica 2002 [t.] 7 s. 280-284 (rec. ks.: Tetjana Kosmeda: Aksihologihchnih aspekty pragmalihngvihstik...) szczegóły 
186.artykuł: Sawicka Jadwiga: Przekład jako wybór (O przekładach z poezji ukraińskiej Czechowicza i Łobodowskiego i o paru innych sprawach). Kresy 1994 nr 19 s. 116-123 (dot. przekładów literatury dwudziestolecia międzywojennego...) szczegóły 
187.artykuł: Serczyk Władysław A.: Granice Ukrainy w kronikach "Ruskich" i kozackich XVII-XVIII wieku. x 2001 ([w ks. zb.:] Aere perennius. Profesorowi Gerardowi Labudzie dnia 28 XI...) szczegóły 
188.artykuł: Serednicki Antoni: Informacje o działaczach ukraińskich epoki S. Petlury. x 1994 ([w ks.:] Antoni Serednicki: Szkice polsko-ukraińskie. Warszawa 1994, s...) szczegóły 
189.artykuł: Serednicki Antoni: Ofensywa na Kijów w roku 1920 oraz jej konsekwencje dla armii i rządu URL w świetle prasy petlurowskiej w Polsce (część II). Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej 1994 [t.] 29 s. 47-55 (m.in. nt. działalności ukraińskich pisarzy emigracyjnych, a także ukra...) szczegóły 
190.artykuł: Serednicki Antoni: Symon Petlura. Szkic życiorysu. Lithuania 1996 nr 1/2 s. 46-52 (m.in. nt. prac Symona Petlury poświęconych pisarzom ukraińskim...) szczegóły 
191.artykuł: Serednicki Antoni: Ukraiński Centralny Komitet 1921-1939. Biuletyn Ukrainoznawczy = Ukrajinoznavchijj Bjuleten' 2002 [nr] 7 (2001) s. 40- (m.in. nt. życia literackiego i naukowego przedstawicieli emigracji ukr...) szczegóły 
192.artykuł: Sevcenko Ihor: Ukraina między Wschodem a Zachodem. Kultura [Paryż] 1992 nr 12 s. 8-18 (esej nt. ofensywy Zachodu na kulturę Ukrainy w perspektywie historyczn...) szczegóły 
193.artykuł: Sielicki Franciszek: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1989 nr 50 (1039) s. 122-123 (rec. ks.: N.P. Kowalskijj: Istochnikovedenie istorii ukrainsko-russkik...) szczegóły 
194.artykuł: Simonek Stefan: Funkcija prostora v poehzii ukrainskikh neoklassikov. Slavia Orientalis 1996 nr 1 s. 89-101  szczegóły 
195.artykuł: Siryk Ludmiła: Ukraińska poezja w przekładach Józefa Łobodowskiego. Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 241-259 (z fragmentami przełożonych wierszy...) szczegóły 
196.artykuł: Sivokihn' Grigorihjj: Ukrajins'ka lihteratura ih chitach: superechnostih ihstorichnogo dihalogu. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1994 z. 2 s. 205-209  szczegóły 
197.artykuł: Skurzewska Agata: Slavia Orientalis 2000 nr 3 s. 485-486 (rec. ks.: T. Kul'chic'ka: Ukrajins'ka leksikografihja XIII-XX st. Bihb...) szczegóły 
198.artykuł: Smyrniw Walter: Kosmiczny śmiech: nowe tendencje w ukraińskiej literaturze fantastyczno-naukowej. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 4 s. 123-130 (od 1926 do współczesności...) szczegóły 
199.artykuł: Solovihjj Galina: Erotichnijj diskurs ukrajins'kogo modernihzmu. Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów 2003 [t.] 1 (2002) s. 71-76 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
200.artykuł: Stankiewicz Aleksandra: Ukraina i Ukraińcy w polskich obchodach milenijnych chrztu Rusi w Kijowie. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1994 r. 34 (1991) nr 1/2 s. 233-244 (omówienie milenijnych sesji naukowych w Polsce w 1989 r....) szczegóły 
201.artykuł: Stępień Stanisław: Życie kulturalne a proces konsolidacji narodowej Ukraińców w II Rzeczypospolitej. Fraza 1995 nr 7 s. 84-95 (m.in. dot. życia literackiego...) szczegóły 
202.artykuł: Strassberger Helena: Wizja literatury ukraińskiej na łamach "Kultury" paryskiej (Analizy, obsesje, proroctwa). Przegląd Polonijny 1997 z. 3 s. 53-70  szczegóły 
203.artykuł: Strassberger-Wehrhahn Helena: O dziejach "Rozstrzelanego Odrodzenia". Tygiel Kultury 1999 nr 1/3 s. 41-46  szczegóły 
204.artykuł: Suchomłynow Lech: Młoda Polska i Młoda Muza. Ewolucja, kontakty, współpraca. Fraza 1998 nr 21/22 s. 158-160 (nt. związków Młodej Polski z ukraińską grupą modernistów "Młoda Muza" ...) szczegóły 
205.artykuł: Suchomłynow Lech: Moderniści ukraińscy: pod znakiem "europeizacji" (Proces literacki na przełomie XIX i XX w.). Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. Seria Filologiczna: Historia Literatury 1999 z. 5 s. 309-318 (ruch "Młodej Muzy" na Ukrainie oraz wpływ światowych koncepcji moderni...) szczegóły 
206.artykuł: Suszko Henryk: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1988 nr 47 (957) s. 72-75 ([rec. ks.:] Jelena M. Apanovich: Rukopisnaja svetskaja kniga XVIII v. ...) szczegóły 
207.artykuł: Swerstiuk Jewhen: Duchowe źródła literatury ukraińskiej. W drodze 1991 nr 7/8 s. 97-111  szczegóły 
208.artykuł: Szlifiński Janusz: Slavia Orientalis 1998 nr 1 s. 129-132 ([rec. ks.:] Dmytro Chyzhevs'kyj: A history of Ukrainian literature. Fr...) szczegóły 
209.artykuł: Tazbir Janusz: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1988 t. 33 s. 297 ([rec. ks.:] Bohdan A. Struminsky: Pseudo-Melesko. A Ukrainian apocryph...) szczegóły 
210.artykuł: Tepliński Marko: Razvitie malogo ehpicheskogo zhanra v russkojj i ukrainskojj literaturakh na rubezhe XIX-XX vekov (A. Chekhov i V. Stefanik). Acta Polono-Ruthenica 2001 [t.] 6 s. 249-257  szczegóły 
211.artykuł: Tkaczow Serhij: Pol's'kijj akcent tematiki polihtichnogo terorizmu v ukrajins'kihjj lihteraturi. Acta Polono-Ruthenica 1997 [t.] 2 s. 393-401 (m.in w twórczości Gnata Chodkiewicza i Jewgienija Kurtiaka...) szczegóły 
212.artykuł: Traczuk Janina: Maksim Bahdanowicz o Ukrainie. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1994 r. 34 (1991) nr 1/2 s. 159-174 (m.in. poglądy białoruskiego literaturoznawcy nt. Tarasa Szewczenki, Iw...) szczegóły 
213.artykuł: Veretjuk Oksana: Publikacje literackie ukraińskiej emigracji politycznej w Polsce międzywojennej. Slavia Orientalis 1995 nr 2 s. 263-282  szczegóły 
214.artykuł: Volja P.: Lemkihvshhino rihdna, zakolishu v krasih tvoihjj. Zagoroda 2003 nr 2 s. 17 ([rec. ks.:] Ol'ga Krovic'ka, Valentina Denisjuk, Marihja Janko: Lemkih...) szczegóły 
215.artykuł: Weretiuk Oksana: Życie literackie emigracji petlurowskiej w Polsce międzywojennej. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1996 z. 3 s. 282-295 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
216.artykuł: Wieczorek Diana: K ukainskomu mentalitetu. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2001 nr 112 (2288) s. 73-82 (mentalność ukraińska w odniesieniu do Rosji; także dot. literatury...) szczegóły 
217.artykuł: Wieczorek Diana: Spor o Kievskojj Rusi. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2000 nr 109 (2208) s. 115-122 (nt. historycznego i filologicznego sporu między Ukrainą a Rosją m.in. ...) szczegóły 
218.artykuł: Wilczyński Włodzimierz: Slavia Orientalis 1994 nr 1 s. 123-124 ([rec. ks.:] O. Zabuzhko: Fihlosofihja ukrajins'koji ihdeji ta jevropej...) szczegóły 
219.artykuł: Wilczyński Włodzimierz: Slavia Orientalis 1996 nr 4 s. 538-540 ([rec. ks.:] Ihstorihja ukrajins'koji lihteraturi XX stolihttja. [T.] 1...) szczegóły 
220.artykuł: Wilma Jolanta: Hagiografia Rusi Kijowskiej na Uniwersytecie w Harvardzie. Przegląd Humanistyczny 1994 nr 1 s. 169-171 (rec. ks.: The hagiography of Kievan Rus'. Harvard 1992...) szczegóły 
221.artykuł: Witkowski Wiesław: Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique 1991 t. 47 cz. 1 s. 118-124 ([rec. ks.:] Jakim Zapasko, Jaroslav Isajevich: Pam'jatki knizhkovogo m...) szczegóły 
222.artykuł: Witkowski Wiesław: Slavia Orientalis 2001 nr 1 s. 153-154 (rec. ks.: Paul Robert Magocsi: Carpatho-Rusyn Studies. An annotated bi...) szczegóły 
223.artykuł: Witkowski Wiesław: Slavia Orientalis 1997 nr 3 s. 499-501 ([rec. ks.:] Paul Robert Magocsi: A new Slawic language is born - the R...) szczegóły 
224.artykuł: Witkowski Wiesław: Slavia Orientalis 2000 nr 4 s. 637-641 (rec. ks.: Paul Robert Magocsi: Of the making of nationalities there is...) szczegóły 
225.artykuł: Witkowski Wiesław: Slavia Orientalis 2001 nr 1 s. 152-153 (rec. ks.: Paul Robert Magocsi: Of the making of nationalities there is...) szczegóły 
226.artykuł: Wynnyczuk Juryj: Gombrowicza! - woła ukraiński pisarz Juryj Wynnyczuk. Życie Warszawy 1994 nr 91 dod. s. 4 (wywiad nt. literatury ukraińskiej i współczesnego życia literackiego n...) szczegóły 
227.artykuł: Zabrowarny Stefan: Tradycje Rusi Kijowskiej w kształtowaniu się świadomości narodowej Ukraińców galicyjskich. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 10 s. 55-69  szczegóły 
228.artykuł: Zakrywydoroha Ołena, Zymomrja Mykoła: Materiały do bibliografii dziejów i kultury Zakarpacia. Biuletyn Ukrainoznawczy = Ukrajinoznavchijj Bjuleten' 2000 [nr] 5 (1999) s. 190-196 (m.in. nt. pisarzy Zakarpacia, z not. nt. Ołeny Zakrywydorohy i Mykoły ...) szczegóły 
229.artykuł: Zelwak Andrzej: Kilka uwag o renesansie ukraińskim lat dwudziestych obecnego stulecia. Studia Litteraria Polono-Slavica 1993 t. 1 s. 271-277 (z not. s. 287...) szczegóły 
230.artykuł: Ziemny Aleksander: Możliwość przetrwania (Poezja ukraińska). Nowe Książki 1996 nr 5 s. 62-63 (fragm. przygotowywanej do druku książki; z fot. A. Ziemnego...) szczegóły 
231.artykuł: Zienkiewicz Tadeusz: Poeci Młodej Muzy i ich udział w polskim życiu literackim w latach 1906-1914. Zarys problematyki. Acta Polono-Ruthenica 1996 [t.] 1 s. 149-156  szczegóły 
232.artykuł: Zilynskyj Bohdan: Uciekinierzy z "Hellady stepu" w sercu Europy (Nie ukończona historia emigracji ukraińskiej w Czechosłowacji). Krasnogruda 1996 nr 5 s. 126-130 (m.in. nt. organizacji i instytucji ukraińskich w Pradze w latach 1918-...) szczegóły 
233.artykuł: Zyga Aleksander: Ludowa pieśń ukraińska w polskiej krytyce lat 1820-1845. Rocznik Przemyski 1992 t. 28 (1991/1992) s. 43-58  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
234.recenzja: Kraluk Petro M.: Cenna monografia wybitnego kijowskiego historyka filozofii Walerii Niczyk. Sofia 2003 nr 3 s. 271-274 (rec. ks.: Valeria Nichik: Kijevo-Mogiljans'ka Akademihja i nihmec'ka k...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Literatura współczesna (ukraińska)
    książki (alfabet autorów)
235.książka: Bakuła Bogusław: Skrzydło Dedala. Szkice, rozmowy o poezji i kulturze ukraińskiej lat 50.-90. XX wieku. 1999 ([Zawiera m.in.:] Próba histori [m.in. nt literatury ukraińskiej]. Ukra...) szczegóły 
recenzja: Borkowicz Jacek: Więź 2000 nr 5 s. 216-217  szczegóły 
recenzja: Hniatiuk Ola: Dedal i Ikar. Kultura [Paryż] 2000 nr 3 s. 155-160  szczegóły 
recenzja: Matusiak Agnieszka: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2002 nr 116 (2345) s. 141-145  szczegóły 
recenzja: Siryk Ludmiła: Od mitu do prawdy. Akcent 2000 nr 3 s. 165-169  szczegóły 
236.książka: Bunt pokolenia. Rozmowy z intelektualistami ukraińskimi. 2000 ([Dedykowana pamięci Eli Kulig]. * Wydano z okazji nadania Redaktorowi ...) szczegóły 
recenzja: Borkowicz Jacek: Więź 2002 nr 1 s. 150-155  szczegóły 
recenzja: Kupczak Janusz M., Witwicka Ałła: Rozmowy z intelektualistami ukraińskimi. Literatura Ludowa 2001 nr 6 s. 49-50  szczegóły 
recenzja: Skaradziński Bohdan: Ostatni buntownicy Ukrainy?. Nowe Książki 2001 nr 1 s. 62  szczegóły 
recenzja: SMOL: Drogi niepodległości. Gazeta Wyborcza 2000 nr 284 s. 2 (not....) szczegóły 
237.książka: Hnatiuk Ola: Pożegnanie z imperium. Ukraińskie dyskusje o tożsamości. 2003 (m.in. dot. literatury...) szczegóły 
recenzja: Berdychowska Bogumiła: Ukraińskie pożegnanie z imperium. Rzecz o Książkach 2003 nr 10 s. D3  szczegóły 
238.książka: Nieuważny Florian: O poezji ukraińskiej. Od Iwana Kotlarewskiego do Liny Kostenko. 1993 (Uwagi wstępne. I. W kręgu trawestacji i ludowości: 1. Trawestacyjne po...) szczegóły 
recenzja: Hnatiuk Ola: Siły i zamiary. Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 371-377  szczegóły 
239.książka: Nowak Jacek: Zaginiony świat? Nazywają ich Łemkami. 2000 ([Zawiera m. in.:] Język i symboliczne konstruowanie tożsamości etniczn...) szczegóły 
recenzja: Tabin Marek: Los Łemków. Nowe Książki 2001 nr 9 s. 11  szczegóły 
240.książka: Tarnawska Marta: Ukrainian literature in English. Articles in journals and collections, 1840-1965. An annotated bibliography. Research Report. No. 51. 1992  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
241.impreza: "Karpato-Rusini w Polsce" - konferencja (1992).  szczegóły 
artykuł: Duć-Fajfer Helena: Konferencje naukowe poświęcone problematyce łemkowskiej (karpato-rusińskiej) w 1992 roku. Slavia Orientalis 1993 nr 4 s. 596-597  szczegóły 
242.impreza: Międzynarodowe Seminarium Języka Rusińskiego (1999). ([m.in. nt. rusińskojęzycznej twórczości literackiej]...) szczegóły 
artykuł: Duć-Fajfer Helena: Slavia Orientalis 1999 nr 4 s. 661-663 (sprawozdanie...) szczegóły 
243.impreza: Międzynarodowy Kongres Języka Rusińskiego (1992).  szczegóły 
artykuł: Duć-Fajfer Helena: Konferencje naukowe poświęcone problematyce łemkowskiej (karpato-rusińskiej) w 1992 roku. Slavia Orientalis 1993 nr 4 s. 596-597  szczegóły 
244.impreza: Spotkanie pisarzy i naukowców z Polski i z Ukrainy (1999). (sesja naukowa nt.: "Romantyzm a współczesność" i "Współczesna literatu...) szczegóły 
artykuł: Olbromska Urszula: "Tam, gdzie Ikwy srebrne fale płyną...". Akcent 2000 nr 3 s. 202-207 (nota sprawozdawcza z sesji "Geografia podróży Juliusza Słowackiego" i ...) szczegóły 
245.impreza: Spotkanie poświęcone poezji i pieśni łemkowskiej w ramach projektu "Mniejszości na co dzień" (2001).  szczegóły 
artykuł: Kostuj Radosław: Wierchy 2002 r. 67 (2001) s. 226-227 (spraw....) szczegóły 
246.impreza: "Ukraina i Polska wobec niepodległości (Wspólnota i odmienność doświadczeń)" - międzynarodowa konferencja (1998).  szczegóły 
artykuł: Mokry Włodzimierz: Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1998 t. 8 s. 150-154 (sprawozdanie...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
247.artykuł: Andruchowycz Jurij: Ave, Chrysler!. Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 11-29 (nt. grupy poetyckiej BuBaBu...) szczegóły 
248.artykuł: Andrusihv Stefanihja: Kompleks emihgrantstva: ihnobuttja v kul'turih. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 98-103 (nt. twórczości poetów ukraińskich mieszkających w Polsce, z fragm. tek...) szczegóły 
249.artykuł: Bakuła Bogusław: Kijów. Arkusz 1996 nr 4 s. 4-5, nr 5 s. 10-11 (liczne passim o współczesnej literaturze i jej twórcach...) szczegóły 
250.artykuł: Bakuła Bogusław: Kijów. Krasnogruda 2000 nr 10 s. 54-68 (liczne passim o współczesnej literaturze i jej twórcach...) szczegóły 
251.artykuł: Bakuła Bogusław: The Motherlands of Poets. The Ukrainian Exiles: Ihor Kałynieć, Wasyl Stus and Iwan Switłycznyj. x 1998 ([w ks. zb.:] Culture of the time of transformation. International cong...) szczegóły 
252.artykuł: Bakuła Bogusław, Żułyński Mykoła: Zrozumieć istotę przełomu (Z Mykołą Żułyńskim rozmawia Bogusław Bakuła). Kresy 1996 nr 28 s. 171-180 (literatura wobec przemian ustrojowych...) szczegóły 
253.artykuł: Bibliografia powojennych przekładów z literatury ukraińskiej. (w ks: Rybo-wino-kur. Antologia literatury ukraińskiej ostatnich dwudzi...) szczegóły 
254.artykuł: Biłocerkiweć Natałka: Żadnej szansy na bestsellery. Akcent 1997 nr 3 s. 36-38 (omów. najnowszej prozy ukraińskiej - utworów aut.: Jurij Andruchowycz,...) szczegóły 
255.artykuł: Bricyn M.A., Pilinski N.N.: Terminologicheskaja leksika v sovremennojj russkojj u ukrainskojj poezii. Rocznik Naukowo-Dydaktyczny [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Krakowie]. Prace Rusycystyczne 1995 z. 9 (177) s. 61-71 (z fragm. wierszy...) szczegóły 
256.artykuł: Burak Oksana: Some Peculiar Features of the Latin American and Ukrainian Social Novels of the Early 20th Century. Estudios Latinoamericanos 1992 t. 14 cz. 1 (1991) s. 301-307 (w utworach pisarzy latynoamerykańskich m.in. Ciro Alegria, Jose Maria ...) szczegóły 
257.artykuł: Chornen'kijj Jaroslav, Klihshhun Galina (Kliszczun Galina): Kol'ori prirodi i barvi slova. Slavia Orientalis 1994 nr 4 s. 515-524  szczegóły 
258.artykuł: Duć-Fajfer Helena: Główne nurty współczesnej poezji łemkowskiej. Roczniki Humanistyczne 1995 t. 42 (1994) z. 7 s. 185-199  szczegóły 
259.artykuł: Duć-Fajfer Helena: Lihteratyrna tvorchihst' ukrajincihv u Pol'shhih pihslja drugoji svitovoj vihjjni. Slavia Orientalis 1996 nr 2 s. 203-220 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
260.artykuł: Duć-Fajfer Helena: Literatura łemkowska - zagadnienia badawcze. Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej 1997 [t.] 5 s. 87-98 (referat wygłoszony na sesji "Łemkowie i współczesne łemkoznawstwo pols...) szczegóły 
nawiązanie: Siatkowski Zbigniew: Antonycz i klasyfikatorzy. Prace Komisji Wschodnioeuropejskiej 1997 [t.] 5 s. 99-111  szczegóły 
261.artykuł: Duć-Fajfer Helena: Łemkowska przestrzeń literacka - rys historyczny. Języki Obce w Szkole 2001 nr 6 s. 64-75  szczegóły 
262.artykuł: Duć-Fajfer Helena: Odrodzhynja lemkihvskojj kul'tury - khvil'va reakcija ci perspektyvnijj proces?. Zagoroda 2000 nr 4 s. 11-18 (m.in. dot. literatury, czasopiśmiennictwa i działalności wydawniczej...) szczegóły 
263.artykuł: Duć-Fajfer Helena: Sacrum we współczesnej poezji łemkowskiej. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1993) z. 7 s. 235-260 (dot. poezji łemkowskiej, a także pisanej w innych jęz. przez Łemków; m...) szczegóły 
264.artykuł: Duć-Fajfer Helena: Twórczość literacka Ukraińców w Polsce po II wojnie światowej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1995 t. 38 (1994) s. 48-49 (streszczenie referatu...) szczegóły 
265.artykuł: Dziuba Iwan: Ukraińska inteligencja i granice kompromisu. Dekada Literacka 1998 nr 10 s. 2-5 (wyw. m.in. nt. literatury ukraińskiej; rozm. Bogusław Bakuła; z not. o...) szczegóły 
266.artykuł: Fontański Henryk: Sytuacja językowa Łumków. x 2001 ([w ks. zb.:] Słowiańszczyzna w kontekście przemian Europy końca XX wie...) szczegóły 
267.artykuł: Frolova Ol'ga: Na Kanonichejj. Novaja Pol'sha 2002 nr 10 s. 66-67 (dot. działalności kulturalnej i naukowej Fundacji św. Włodzimierza Chr...) szczegóły 
268.artykuł: Gnatjuk Olja: "Chomu mi bihdnih?.." (Zacharovane koleso Volodimira Dihbrovi). Zustriczi = Zustrihchih 1991 nr 2 s. 215-220 (omówienie artykułu Wołodymyra Dibrowy "Problema zberezhennja nacihonal...) szczegóły 
269.artykuł: Grabowicz Georg: Ukrainistyka w Polsce - polonistyka na Ukrainie. Kultura [Paryż] 1995 nr 11 s. 103-110 (wyw. z kierownikiem Katedry Ukrainistyki na Uniwersytecie Harvard; roz...) szczegóły 
270.artykuł: Grigorash Antonihna M.: Stylistyka 2001 nr 10 s. 546-552 (rec. ks.: Lesja Stavic'ka: Estetika slova v ukrajins'kihjj poezihji. K...) szczegóły 
271.artykuł: Hałeta Ołena, Starowojt Iryna: Literatura ukraińska po "Rybo-wino-kurze". Tygiel Kultury 1999 nr 1/3 s. 53-57  szczegóły 
272.artykuł: Hnatiuk Ola: Losy literackiego pokolenia sześćdziesiątych lat na Ukrainie. Konteksty 1996 nr 3/4 s. 72-76  szczegóły 
273.artykuł: Hnatiuk Ola: Pozorna obecność (O recepcji literatury ukraińskiej w Polsce w ostatnim półwieczu). Pamiętnik Słowiański 1999 t. 47/48 (1997/1998) s. 53-69  szczegóły 
274.artykuł: Hnatiuk Ola: Prorok i błazen. Ex Libris 1996 nr spec. z VII s. 7-8 (ogólnie o literaturze współczesnej...) szczegóły 
275.artykuł: Hnatiuk Ola: Przepustka do niewschodniej Europy. Kontrapunkt 2003 nr 2 s. 19 (związki kultury ukraińskiej z kulturą europejską...) szczegóły 
276.artykuł: Hnatiuk Ola: Trzecia straż Jurija Szewelowa. Kultura [Paryż] 1992 nr 1/2 s. 203-206 ([rec. ks.:] Jurijj Sherekh pseud.: Tretja storozha. Lihteratura, miste...) szczegóły 
277.artykuł: Hromiak Roman: Stan krytyki literackiej w Ukraińskiej Republice Ludowej. x 1999 ([W ks.:] Ukraina - Polska. Kultura, wartości, zmagamia duchowe. Koszal...) szczegóły 
278.artykuł: Hryckowian Jarosław: Bibliografia przekładów i polskiej ukrainistyki literackiej za lata 1945-1985. Studia Polono-Slavica-Orientalia 1990 t. 12 s. 161-247  szczegóły 
279.artykuł: Hryckowian Jarosław: Literatura ukraińska w przekładach i krytyce polskiej lat 1945-1985. Studia Polono-Slavica-Orientalia 1990 t. 12 s. 139-159  szczegóły 
280.artykuł: Ihstorichnijj kalendar. Zagoroda 1999 nr 4 s. 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33-34, 37-38, 42-43, 46-47, 51-52 (zawiera m.in. not. biograficzne poetów i pisarzy łemkowskich i rusińsk...) szczegóły 
281.artykuł: Ilnycki Mykoła: Nowojorska Grupa Poetycka i narodowa tradycja literacka. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1998 z. 6/7 s. 464-469  szczegóły 
282.artykuł: Ivanenko Svitlana: Universality of humorous tonality (as exemplified, in texts by Ukrainian and German authors). Stylistyka 2001 nr 10 s. 295-306  szczegóły 
283.artykuł: J.SAD.: Poezja ukraińska w Willi Decjusza. Rzeczpospolita 2000 nr 49 s. A10 (not. o biesiadzie literackiej pośw. poezji ukraińskiej zorg. przez Sto...) szczegóły 
284.artykuł: Kociubyńska Mihajłyna: Zaznałam w życiu tyle dobroci... (Z Mychajłyną Kociubyńską rozmawiają Bogumiła Berdychowska i Aleksandra Hnatiuk). Zeszyty Historyczne [Paryż] 1997 z. 121 s. 102-141 (wyw. z bratanicą pisarza Michajły Kociubyńskiego m.in. o ukraińskim ży...) szczegóły 
285.artykuł: Kogut Petro: Zagoroda 2000 nr 3 s. 17-18, nr 4 s. 47-48 (rec. ks.: Dihjachih nauki ih kul'turi Lemkihvshhini. L'vov [ok. 2000];...) szczegóły 
286.artykuł: Korniejenko Agnieszka, Ożga Dorota: Co czytają Ukraińcy?. Dekada Literacka 1992 nr 8 s. 9  szczegóły 
287.artykuł: Korniejenko Agnieszka: "Jest Chrystus i jest Judasz - i to całkiem realnie...". Rozmowy o literaturze ukraińskiej. Dekada Literacka 1992 nr 9 s. 6-7, nr 10 s. 6-7 (wypowiedzi: Jurij Andruchowycz, George G. Grabowicz, Wasyl Jaremenko, ...) szczegóły 
288.artykuł: Korniejenko Agnieszka: Jest Chrystus i jest Judasz - i to całkiem realnie... Rozmowy o literaturze ukraińskiej. Kresy 1994 nr 19 s. 66-78 (wypowiedzi twórców: Jurij Andruchowycz, George G. Grabowicz, Wasyl Jar...) szczegóły 
289.artykuł: Korniejenko Agnieszka: Tytani i tułacze, czyli poetyckie drogi ku wolności w wymiarze zbiorowym i indywidualnym. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1993 t. 1/2 (1992/1993) s. 217-224  szczegóły 
290.artykuł: Korniejenko Agnieszka: Ukraina: O literaturze, literatach i książkach. Dekada Literacka 1998 nr 10 s. 1-2, 5, 8, 10, 11, 12, 13  szczegóły 
291.artykuł: Krivoshejenko Tetjana: Novatorstvo neobarokovikh poetihv XX stolihttja. Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów 2003 [t.] 1 (2002) s. 27-32 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
292.artykuł: Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1998 t. 7/8 (1998/1999) s. 369-371 ([rec. ks.:] Mikhajjlo Kudrjavcev: Drama ihdejj v ukrajins'kihjj lihter...) szczegóły 
293.artykuł: Krzywicka Anna: Archaizacja jako sposób wzbogacenia mowy ukraińskich powieści historycznych. Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów 2003 [t.] 1 (2002) s. 33-37  szczegóły 
294.artykuł: Ksenicz Andrzej: Beskidzkie konteksty - czyli rzecz o zapomnianej literaturze. Slavia Orientalis 2001 nr 2 s. 235-247 (nt. twórczości Łemków...) szczegóły 
295.artykuł: Lisjak-Rudnic'kijj Ivan: Polihtichna dumka ukrajins'kikh radjans'kikh disidentihv. Zustriczi = Zustrihchih 1991 nr 2 s. 187-196 (nt. ukraińskiego ruchu dysydenckiego i jego uczestników w l. 60. XX w....) szczegóły 
296.artykuł: Markiewicz Ewa: Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej 1996 nr 1 s. 2 (not. o spotkaniu z ukraińskimi pisarzami w Domu Literatury w Warszawie...) szczegóły 
297.artykuł: Mazurek Halina: Z myślą o nowoczesnej scenie. Propozycje początkujących dramatopisarzy ukraińskich. Acta Neophilologica 2002 [t. 4] s. 85-92 (m.in. o twórczości autorów: Łesia Demska, Anatolij Dnistrowy, Olena Kl...) szczegóły 
298.artykuł: Michalski Waldemar: O współczesnej poezji ukraińskiej tłumaczonej w latach 90. - próba przeglądu nazwisk i tytułów. Akcent 2000 nr 3 s. 194-202 (z fot. Dmytra Pawłyczki...) szczegóły 
299.artykuł: Michalski Waldemar: Poezja ukraińska w Polsce w minionym stuleciu. Próba przeglądu nazwisk i tytułów. x 2003 ([w ks.:] Waldemar Michalski: Słowa i twarze. Szkice literackie. Lublin...) szczegóły 
300.artykuł: Mokry Włodzimierz: Między poskomunistyczną tożsamością a światem uniwersalnych wartości na Ukrainie. Dekada Literacka 1994 nr 18/19 s. 6 (ref. wygł. na międzynarodowej konferencji pisarzy z krajów środkowoeur...) szczegóły 
301.artykuł: Mokry Włodzimierz: Między postkomunistyczną tożsamością, a tęsknotą za światem uniwersalnych wartości na Ukrainie. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1994 t. 4 s. 69-70 (nt. moralnego kryzysu i upadku ethosu ukraińskiego w poezji współczesn...) szczegóły 
302.artykuł: Mokry Włodzimierz: Moc światła (Ukraińska Jutrznia Wielkanocna). Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1997 nr 5/6 s. 1-3 (z fragm. tekstów literackich...) szczegóły 
303.artykuł: Na wschód od Zachodu. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1996 t. 5/6 (1995/1996) s. 230-237 (dyskusja w siedzibie Radia "Kraków"; wypowiedzi: Bogusław Bakuła, Anna...) szczegóły 
304.artykuł: Nazaruk Bazyli: Sacrum we współczesnej poezji ukraińskiej. Zustriczi = Zustrihchih 1990 nr 3/4 s. 231-240 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
305.artykuł: Neborak Wiktor: Karnawał a poezja ukraińska. Rozmowa z ukraińskim poetą Wiktorem Neborakiem. Tygodnik Literacki 1991 nr 22/23 s. 9, 30 (wywiad nt. nowej fali w poezji ukraińskiej - poetów debiutujących w l....) szczegóły 
306.artykuł: Niejaki Jerzy L.: Widmo krąży po Lwowie... Widmo Europy. Lithuania 1996 nr 1/2 s. 132-133 (felieton...) szczegóły 
307.artykuł: Nieuważny Florian: "Zza barykady szlochów". Z problematyki poezji ukraińskiej "zatrzymanego pokolenia". Studia Litteraria Polono-Slavica 1996 [t.] 2 s. 183-194 (dot. twórczości pokolenia l. 60. XX w....) szczegóły 
308.artykuł: Nowosad Mikołaj: Biuletyn Ukrainoznawczy = Ukrajinoznavchijj Bjuleten' 2001 [nr] 6 (2000) s. 258-260 ([rec. ks.:] Khto je khto v Ukrajinih. Kijiv 2000 [m.in. zawiera biogra...) szczegóły 
309.artykuł: Osadczuk Bohdan: Literatura i polityka na Ukrainie. Kultura [Paryż] 1995 nr 3 s. 131-139 (m.in. o sytuacji na rynku czasopism i wydawniczym, a także o recepcji ...) szczegóły 
310.artykuł: Rachoń Joanna: Ukraina. Twórczość 1996 nr 3 s. 138-140 (m.in. zagadnień poruszanych prze współczesną literaturę ukraińską...) szczegóły 
311.artykuł: Riabczuk Mykoła: Literatura oblężonej twierdzy. Dekada Literacka 1998 nr 10 s. 1, 10-13 (o problemach współczesnej literatury ukraińskiej, związanych głównie ...) szczegóły 
312.artykuł: Riabczuk Mykoła: O współczesnej literaturze ukraińskiej. Akcent 1992 nr 2/3 s. 97-99  szczegóły 
313.artykuł: Riabczuk Mykoła: Poezja długiej zimy. Tygodnik Literacki 1990 nr 9 s. 3 (z not....) szczegóły 
314.artykuł: Rjabczuk Mykoła: "My nie umrzemy w Paryżu". Literatura 1990 nr 12 s. 43-45 (nt. młodej poezji lat 80....) szczegóły 
315.artykuł: Roman Michal: Literatura ukraińska w Czechosłowacji. Zwrot 1989 nr 11 s. 6-10 (po 1945...) szczegóły 
316.artykuł: Rozumnijj Jaroslav: Skovoroda v poezihji Dracha, Kalincja, Barki, Tichini ih Shevchuka (Do 200-rihchchja vihd smerti filosofa: 1794-1994). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1997 t. 14/15 (1996/1997) s. 513-522  szczegóły 
317.artykuł: Rubczak Bohdan: Ponieważ nie mamy czasu: najnowsza poezja ukraińska. Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 192-217 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
318.artykuł: Rudenko Natalja: Umovna modal'nihst' ih zasobi jiji virazhennja. Linguodidactica 2000 z. 4 s. 109-116 (na materiale współczesnej literatury ukraińskiej, m.in. utworów autoró...) szczegóły 
319.artykuł: Russova Svetlana: Tip avtora - "izgoja" v russkojj poehzii Ukrainy. Zagadnienia Rodzajów Literackich 1999 t. 42 z. 1/2 s. 75-93 (ze streszcz. pt. Typ autora - "odmieńca" w rosyjskiej poezji Ukrainy; ...) szczegóły 
320.artykuł: Shevchenko Ljudmila: Literatura na slome totalitarizma. Tendencii razvitija sovremennojj russkojj i ukrainskojj prozy. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia 1995 nr 4 (141) s. 71-83 (ze streszcz. w jęz. polskim, s. 84...) szczegóły 
321.artykuł: Siatkowski Zbigniew: Formowanie się pokolenia literackiego. Współczesna poezja Łemków. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1996 t. 39 (1995) z. 1 s. 33-34 (streszczenie referatu...) szczegóły 
322.artykuł: Siatkowski Zbigniew: O wierszach Łemków - w Akademii Nauk. Zagoroda 1995 nr 3 s. 15-18 (sprawozdanie z dyskusji nt. poezji współczesnej 22 V 1955 w Krakowie n...) szczegóły 
323.artykuł: Siatkowski Zbigniew: Współczesna poezja Łemków. Zagoroda 1994 nr 2/3 s. 48-54 (tekst referatu wygłoszony 27 VIII 1993 na II Międzynarodowym Kongresie...) szczegóły 
324.artykuł: Siryk Ludmiła: Ukraińska poezja w przekładach Józefa Łobodowskiego. Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 241-259 (z fragmentami przełożonych wierszy...) szczegóły 
325.artykuł: Smyrniw Walter: Kosmiczny śmiech: nowe tendencje w ukraińskiej literaturze fantastyczno-naukowej. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 4 s. 123-130 (od 1926 do współczesności...) szczegóły 
326.artykuł: Sokal Maciej: Komiks jako część ukraińskiej literatury narodowej. Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów 2003 [t.] 1 (2002) s. 64-70  szczegóły 
327.artykuł: Srokowski Stanisław: Liryka ukraińska. Że 1990 nr 9/10 s. 38-43 (dot. poezji współczesnej...) szczegóły 
328.artykuł: Stefanowska Lidia: Kilka uwag o poezji ukraińskiej lat 80-tych. Zustriczi = Zustrihchih 1990 nr 3/4 s. 220-230 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
329.artykuł: Stefanowska Lidia: Widmo błazenady krąży po Ukrainie. Więź 1996 nr 10 s. 147-159 (nt. współczesnej poezji ukraińskiej; z not. o Lidii Stefanowskiej, s. ...) szczegóły 
330.artykuł: Szlifiński Janusz: Slavia Orientalis 1998 nr 1 s. 129-132 ([rec. ks.:] Dmytro Chyzhevs'kyj: A history of Ukrainian literature. Fr...) szczegóły 
331.artykuł: Tarnawski Jurij: Nadzieje. Kilka słów o literaturze ukraińskiej emigracji. Fraza 2003 nr 3 s. 4-8 (nt. twórczości tzw. Grupy Nowojorskiej...) szczegóły 
332.artykuł: Tatarenko Ałła: Ratuje nas poczucie humoru (Rozmowa z Ałłą Tatarenko, slawistką z Uniwersytetu Lwowskiego). Tygiel Kultury 1999 nr 1/3 s. 58-61 (m.in. nt. polonistyki lwowskiej i współczesnej literatury ukraińskiej;...) szczegóły 
333.artykuł: Trudno dziś wspominać kolaborację... Rozmowa z pisarzami ukraińskimi. Kresy 1992 nr 9/10 s. 96-103 (dyskusja nt. kontekstów politycznych literatury ukraińskiej od lat 60....) szczegóły 
334.artykuł: Vihd Redakcihji. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 5 (nota od redakcji nt. profilu pisma...) szczegóły 
335.artykuł: Weretiuk Oksana: Kwestia rodowodu we współczesnej powieści ukraińskiej i polskiej (Na przykładzie wybranych powieści). Przegląd Humanistyczny 2002 nr 3 s. 35-40 (m.in. nt. powieści: Bohdana Łepkiego "Ku wieczornej ciszy", Ułasa Samc...) szczegóły 
336.artykuł: Wilczyński Włodzimierz: Slavia Orientalis 1996 nr 4 s. 538-540 ([rec. ks.:] Ihstorihja ukrajins'koji lihteraturi XX stolihttja. [T.] 1...) szczegóły 
337.artykuł: wn: Z prasy ukraińskiej. Zustriczi = Zustrihchih 1991 nr 1 s. 197-200 (omów. eseju Bohdana Rubczaka o młodej poezji ukraińskiej; druk Kiji...) szczegóły 
338.artykuł: Zabużko Oksana: Ukraiński poeta w nowej roli. Odra 1997 nr 6 s. 31-34 (nt. współczesnej poezji ukraińskiej...) szczegóły 
339.artykuł: Zadura Bohdan: Ukraina dawna i młoda. Ukraińskie "pokolenie brulionu" odzyskuje własną kulturę, może dlatego czuje się za nią bardziej odpowiedzialne. Życie 2000 nr 256 s. 13-14 (wyw. nt. współcz. literatury ukraińskiej; rozm. Jacek Kopciński...) szczegóły 
340.artykuł: Zinkiewicz-Tomanek Bożena: Biernik rzeczowników nieżywotnych rodzaju męskiego w języku ukraińskim (Na materiale współczesnej prozy ukraińskiej). Slavia Orientalis 1997 nr 2 s. 221-233  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Literatura współczesna (ukraińska) / Życie literackie (ukraińska)
    imprezy (alfabet tytułów)
341.impreza: Dni Kultury Ukraińskiej (1991).  szczegóły 
artykuł: Klocek Joanna: Oczarowanie Ukrainą. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1991 [t. 1] s. 53-54  szczegóły 
artykuł: L'vihvs'kih akcenti krakihvs'kikh "Dnihv...". Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1991 [t. 1] s. 16-17  szczegóły 
artykuł: Mitoraj M.: Myśląc o święcie w Kijowie. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1991 [t. 1] s. 50-52  szczegóły 
artykuł: M.L.: Dni Kultury Ukraińskiej w Krakowie. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1991 [t. 1] s. 48-49  szczegóły 
342.impreza: Dni Kultury Ukraińskiej (1992).  szczegóły 
artykuł: Aleksihjjchuk Oleg: Students'kih Dnih ukrajins'koji kul'turi u Krakovih (Notatki z Dnihv ukrajins'koji kul'turi v Jagellons'komu unihversitetih). Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1993 t. 3 s. 61-63  szczegóły 
artykuł: Chavaga Kost': "Mizh Dnihprom ih Vihsloju". Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1993 t. 3 s. 56-58  szczegóły 
artykuł: Dni Kultury Ukraińskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie 26-29 listopada 1992 r.. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1993 t. 3 s. 9-11 (program; tekst równoległy ukraiński s. 6-8...) szczegóły 
artykuł: Ibraev Bugenbajj: Bagattja na snihgu (Notatki z Dnihv ukrajins'koji kul'turi v Jagellons'komu unihversitetih). Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1993 t. 3 s. 58-60  szczegóły 
artykuł: Ptashak Stefanihja: Spogadi pro Dni ukrajins'koji kul'turi v Jagellons'komu unihversitetih u Krakovih 26-29 listopada 1992 r.. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1993 t. 3 s. 53-54  szczegóły 
343.impreza: Dni Kultury Ukraińskiej (1993).  szczegóły 
artykuł: Students'kih dnih ukrajins'koji kul'turi u Krakovih. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1994 t. 4 s. 5-9 (program...) szczegóły 
344.impreza: Dni Kultury Ukraińskiej (1997).  szczegóły 
artykuł: Soljar Ol'ga: Shhe pro dnih ukrajins'koji kul'turi v Krakovih. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1997 t. 7 s. 51-52 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
artykuł: Szczerba Igor: Krakihvs'kih palihmpsesti (Dnih ukrajins'koji kul'turi). Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1997 t. 7 s. 51-52 (sprawozdanie...) szczegóły 
345.impreza: Dni Kultury Ukraińskiej (2000). (m.in. pokaz filmów i spektakli teatralnych...) szczegóły 
artykuł: Wątorski Andrzej: [Czwarte] IV Dni Kultury Ukraińskiej w Szczecinie. Pogranicza 2000 nr 4 s. 149 (sprawozdanie...) szczegóły 
346.impreza: Dni Kultury Ukraińskiej (2001).  szczegóły 
artykuł: Iza K.: Z biegiem dni.... Pogranicza 2001 nr 3 s. 156 (not....) szczegóły 
artykuł: Liskowacka Jolanta: Poezja i dyplomacja. Bibliotekarz Zachodniopomorski 2001 nr 2/3 s. 22-25 (spraw....) szczegóły 
347.impreza: Dni Literatury Ukraińskiej (1989).  szczegóły 
artykuł: Kurier Szczeciński 1989 nr 201 s. 4 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Pawłuczko Dmytry: Echo Dnia 1989 nr 229 s. 12 (wywiad z przewodniczącym delegacji pisarzy ukraińskich; rozm. Z. Krzyż...) szczegóły 
artykuł: Rzeczpospolita 1989 nr 243 s. 2 (not. o rozpoczęciu...) szczegóły 
artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 240 s. 2 (zapowiedź...) szczegóły 
artykuł: Trybuna Ludu 1989 nr 248 s. 2 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
artykuł: Życie Literackie 1989 nr 43 s. 15 (not....) szczegóły 
artykuł: Życie Literackie 1989 nr 44 s. 15 (not. o spotkaniu pisarzy ukraińskich z polskimi w siedzibie ZLP w Wars...) szczegóły 
348.impreza: Festiwal Kultury Ukraińskiej (2003).  szczegóły 
artykuł: CZAR: Huculska gwiazda. Gazeta Wyborcza 2003 nr 148 s. 14 (zapowiedź...) szczegóły 
349.impreza: "Lemkihvs'ka Lihteraturna Osihn" [Łemkowska Jesień Literacka] (1996).  szczegóły 
artykuł: Murjanka Petro: Lemkihvs'ka Poetychna Osihn '96. Zagoroda 1996 nr 3/4 s. 17-22 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Zagoroda 1996 nr 1/2 s. 6 (not. zapowiadająca...) szczegóły 
350.impreza: "Lemkihvs'ka Lihteraturna Osihn" [Łemkowska Jesień Literacka] (1997).  szczegóły 
artykuł: Ja.Z.: Pjata poeticka ocihn - '97. Zagoroda 1997 nr 4 s. 5-7 (sprawozdanie z przebiegu...) szczegóły 
artykuł: Poeticka Osihn. Zagoroda 1997 nr 3 s. 18-19 (zapowiedź; podp. Rada Towarzystwa Muzealnego w Zyndranowej...) szczegóły 
artykuł: Postanovy uchastnikihv "Lemkihvskojj Tvorchojj Oseni", Gorlicih - '97. Zagoroda 1997 nr 4 s. 18 (tekst uchwały...) szczegóły 
351.impreza: "Lemkihvs'ka Lihteraturna Osihn" [Łemkowska Jesień Literacka] (1998).  szczegóły 
artykuł: Obserwator : Poezja, proza, muzyka w "Ruskiej Bursie" w Gorlicach. Zagoroda 1998 nr 4 s. 10-11  szczegóły 
artykuł: Zvolihnskih Jaroslav: VI-ta Tvorcha Osihn - Gorlicih - 1998 r.. Zagoroda 1998 nr 4 s. 9 (sprawozdanie...) szczegóły 
sprostowanie: Zvolihnskih Jaroslav: Prostujeme. Zagoroda 1999 nr 1 s. 37  szczegóły 
352.impreza: "Lemkihvs'ka Lihteraturna Osihn" [Łemkowska Jesień Literacka] (1999).  szczegóły 
artykuł: Karpatskijj V.: Sema Lemkihvska Lihteraturna Osihn. Zagoroda 2000 nr 1 s. 42-43 (sprawozdanie...) szczegóły 
353.impreza: "Lemkihvs'ka Tvorcha Osihn" [Łemkowska Jesień Twórcza] (2001). (m.in. program literacki...) szczegóły 
artykuł: Lem Petro: O "Tvorchijj oseni" pishut z Ukrajini. Zagoroda 2001 nr 4 s. 9-10 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Zvolihnskih Jaroslav: Lemkihvska "Tvorcha osihn" v Ruskih Bursih v Gorlicjakh. Zagoroda 2001 nr 4 s. 6-9 (sprawozdanie...) szczegóły 
354.impreza: Tydzień Kultury Ukraińskiej (1988).  szczegóły 
artykuł: T.R.: Arka 1988 nr 23 s. 138-145  szczegóły 
355.impreza: Tydzień Kultury Ukraińskiej (1991).  szczegóły 
artykuł: Kaustow Andrzej W.: IV Tydzień Kultury Ukraińskiej. Znak 1991 nr 8 s. 119-121  szczegóły 
artykuł: Kurpil Stepan: Sąsiadów się nie wybiera. Kresy 1992 nr 9/10 s. 236-137 (spraw; z notą o programie imprezy, podp. (red.)...) szczegóły 
356.impreza: Tydzień Kultury Ukraińskiej (1992).  szczegóły 
artykuł: Kosiewski Piotr: Próba rozmowy. Znak 1992 nr 10 s. 137-141  szczegóły 
artykuł: Wacławek Marek: Nie tylko bandura.... Kresy 1993 nr 13 s. 235  szczegóły 
357.impreza: Tydzień Kultury Ukraińskiej pod hasłem "Ukraina 1989-1993" (1993).  szczegóły 
artykuł: Górski Bogusław: Ukrainy dzień dzisiejszy. Kresy 1994 nr 17 s. 221-223  szczegóły 
artykuł: J.C.: Przeciw stereotypom (IV Tydzień Kultury Ukrainskiej w Lublinie). Rzeczpospolita 1993 nr 242 s. 4  szczegóły 
358.impreza: "Ukraina i Polska wobec niepodległości (Wspólnota i odmienność doświadczeń)" - międzynarodowa konferencja (1998).  szczegóły 
artykuł: Mokry Włodzimierz: Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1998 t. 8 s. 150-154 (sprawozdanie...) szczegóły 
359.impreza: "Ukraina viva!" - Festiwal Kultury Ukraińskiej (2001).  szczegóły 
artykuł: Bubnicki Rafał: Na początek Lwów. Rzeczpospolita 2001 nr 231 s. A13 (zapowiedź festiwalu...) szczegóły 
artykuł: Mazur Piotr: Ech, sokoły!. Nasz Dziennik 2001 nr 233 s. 9 (nota...) szczegóły 
360.impreza: Warszawskie Dni Łemkowskie (2002).  szczegóły 
artykuł: Dzjadik V.: Varshavsky dny lemkihvsky. Zagoroda 2002 nr 2 s. 8-12 (m. in. nt. prezentacji literatury łemkowskiej w ramach imprezy; z udzi...) szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 22 III s. 10 (m.in. not. sprawozdawcza; oprac. Ewa Kara...) szczegóły 
    Nagrody (alfabet tytułów)
361.nagroda: Nagroda Literacka im. Aleksandra Duchnowicza za Literaturę Rusińską (2002). (laureat: Piotr Trochanowski...) szczegóły 
artykuł: Dzjadik V.: II Mezhdenarodne Bienale Lemkihvskojj Kul'tury. Zagoroda 2002 nr 2 s. 13-15 (laureat...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
362.artykuł: Albin Janusz: Próby odbudowy łemkowskich tradycji kulturowych na Podkarpaciu. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F: Historia 2000 t. 54/55 (1999/2000) s. 271-282 (m.in. nt. życia literackiego Łemków w Polsce od. l. 90. XX w....) szczegóły 
363.artykuł: Bakuła Bogusław: Z prasy ukraińskiej. Kultura [Paryż] 1992 nr 9 s. 134-136 (przegląd...) szczegóły 
sprostowanie: Kuprianowicz Grzegorz: Szanowny Panie Redaktorze. Kultura [Paryż] 1993 nr 1/2 s. 218-219 (list do red....) szczegóły 
364.artykuł: Bakuła Bogusław: Z prasy ukraińskiej. Kultura [Paryż] 1992 nr 11 s. 119-122 (przegląd...) szczegóły 
365.artykuł: Bakuła Bogusław: Z prasy ukraińskiej. Kultura [Paryż] 1993 nr 1/2, 3, 5, 9 (przegląd...) szczegóły 
366.artykuł: B.O.: Kronika ukraińska. Kultura [Paryż] 1999 nr 3 s. 87-88 (m.in. nt. życia literackiego i czasopiśmiennictwa...) szczegóły 
367.artykuł: Darski Józef: Kronika ukraińska. Kultura [Paryż] 1988 nr 4 s. 123-127, nr 12 s. 117-120 (m.in. nt. życia literackiego i czasopiśmiennictwa...) szczegóły 
368.artykuł: Duc'-Fajjfer Olena: Zagoroda 2002 nr 3 s. 51 (list do red.; podsumowanie XI Święta Kultury i Tradycji Łemkowskiej "O...) szczegóły 
369.artykuł: Dziuba Iwan: Kultura narodowa jako całość. Zustriczi = Zustrihchih 1990 nr 1 s. 142-151 (z not....) szczegóły 
370.artykuł: Głos Pomorza 1989 nr 257 s. 8 (nota o pobycie w Polsce 15-osobowej grupy pisarzy z Ukrainy w ramach w...) szczegóły 
371.artykuł: Gorin' Mikhajjlo: My mrihjali pro nezalezhnu derzhavu. Zustriczi = Zustrihchih 1991 nr 2 s. 37-49 (wspomnienia dot. udziału i roli pisarzy w ruchu odrodzenia narodowego ...) szczegóły 
372.artykuł: Hryciuk Grzegorz: Wrocławskie Studia Wschodnie 1998 [t.] 2 s. 238-243 ([rec. ks.:] Kul'turne zhittja v Ukrajini. Zakhihdnih Zemli. Dokumenty ...) szczegóły 
373.artykuł: Ilina Natalia: Pisarze krytykują projekt układu z Rosją. Trybuna 1994 nr 209 s. 6 (nt. Oświadczenia pisarzy ukraińskich w związku z przygotowywanym proje...) szczegóły 
374.artykuł: Kozak Stefan: Ukraińska nauka i kultura jest jedna. Zustriczi = Zustrihchih 1990 nr 1/2 s. 152-159 (wywiad, m.in. nt. życia literackiego na Ukrainie i poza jej granicami;...) szczegóły 
375.artykuł: Kuzio Taras: Grupy niezależne i wydawnictwa samizdatowe na Ukrainie (Cz. I). Kontakt 1989 nr 12 s. 87-92 (cd. w 1990...) szczegóły 
376.artykuł: Lemkihvska khronihka. Vatra(Ł) 2000 nr 1/2-4 (m.in. nt. życia literackiego Łemków w Polsce...) szczegóły 
377.artykuł: List otwarty ukraińskich intelektualistów w sprawie Cmentarza Orląt. Więź 2002 nr 7 s. 161-162 (list do Prezydenta Ukrainy Leonida Kuczmy i do Prezydenta Rzeczypospol...) szczegóły 
378.artykuł: List otwarty w związku z 60. rocznicą ukraińsko-polskiego konfliktu zbrojnego na Wołyniu. Biuletyn Ukrainoznawczy = Ukrajinoznavchijj Bjuleten' 2003 [nr] 8 (2002) s. 10-12 (podp. m.in.: Jurij Andruchowycz, Marija Zubryćka, Mykoła Riabczuk...) szczegóły 
379.artykuł: Mokry Włodzimierz: Duch Wernyhory w Krakowie. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1994 t. 4 s. 3-4 (nota sprawozdawcza ze spotkania poetyckiego w klubie studentów ukraini...) szczegóły 
380.artykuł: Mokry Włodzimierz: Radość z różnic narodowych. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1995 nr 1/2 s. 1 (nt. spotkań członków klubu studentów ukrainistyki UJ [Uniwersytetu Jag...) szczegóły 
381.artykuł: Nie poddamy się brudnej prowokacji. Gazeta Wyborcza 1990 nr 45 s. 6 (list otwarty Wołodymira Jaworiwsky'ego w imieniu Związku Pisarzy Ukrai...) szczegóły 
382.artykuł: Pawłowicz Andrij: W poszukiwaniu inteligencji ukraińskiej... Krytyka Polityczna 2002 nr 1 s. 139-147 (m.in. nt. rozwoju kultury i życia literackiego na Ukrainie; dot. równi...) szczegóły 
383.artykuł: Sprawozdanie z działalności Ukrainoznawczego Koła Naukowego Studentów UJ za okres od 1 stycznia do 30 stycznia 1996 roku. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1996 t. 5/6 (1995/1996) s. 219-220 (m.in. nt. działalności literacko-kulturalnej koła; podp. prezes Olga S...) szczegóły 
384.artykuł: Stachiw Jewhen: O Ukrainie i o tym, jak stałem się polonofilem. Biuletyn Ukrainoznawczy = Ukrajinoznavchijj Bjuleten' 2002 [nr] 7 (2001) s. 193-210 (wspomnienia m.in. nt. udziału pisarzy w demokratycznych przemianach na...) szczegóły 
385.artykuł: Sytuacja kultury ukraińskiej. Krytyka 1988 nr 28/29 s. 161-163 ([wypowiedzi w dyskusji:] Iwan Dracz, Włodzimierz Drozd, Aleksander Lew...) szczegóły 
386.artykuł: Szczepaniak Magdalena: Wizyta na Ukrainie. Kronika Kultury 2000 nr 5 s. 9 (nt. wizyty ministra Michała Ujazdowskiego na Ukrainie i porozumienia w...) szczegóły 
387.artykuł: Szewczenko Stanisław: Rozmowa ze Stanisławem Szewczenko. Poezja Dzisiaj 2000 nr 9/10 s. 98-102 (dot. sytuacji poezji; rozm. Dorota Nawrocka...) szczegóły 
388.artykuł: Ukraina - Polska. Zustriczi = Zustrihchih 1990 nr 3/4 s. 31-84 (nt. uczestnictwa pisarzy ukraińskich w spotkaniu parlamentarzystów Pol...) szczegóły 
389.artykuł: Umański Zbigniew: Kronika Kresowa. Semper Fidelis 2002 nr 4 s. 5-6 (m.in. nt. listu otwartego 32 lwowskich intelektualistów, w tym pisarzy...) szczegóły 
390.artykuł: Werbowy Stanisław: Trybuna Opolska 1989 nr 279 s. 4 (wywiad z przewodniczącym Zarządu Głównego Ukraińskiego Towarzystwa Spo...) szczegóły 
391.artykuł: Wyzwolenie 1988 2 33 (inf. o utworzeniu w Kijowie i Lwowie "Ukraińskiego Stowarzyszenia Niez...) szczegóły 
392.artykuł: Zajjcev Jurijj: Ukrajins'kijj opozicihjjnijj rukh 60-kh rokihv. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1993 t. 1/2 (1992/1993) s. 225-236 (m.in. nt. działalności opozycyjnej pisarzy; także nt. wydawnictw pozac...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Zagadnienia specjalne (ukraińska) / Czasopiśmiennictwo (ukraińska)
    książki (alfabet autorów)
393.książka: Wiszka Emilian: Prasa emigracji ukraińskiej w Polsce 1920-1939. 2001 ([Dot. m.in. czasopism kulturalnych, literackich i satyrycznych; zawier...) szczegóły 
recenzja: Gzella Jacek: Prasa emigracyjna w Polsce. Zeszyty Prasoznawcze 2001 nr 3/4 s. 181-184  szczegóły 
recenzja: Mahrburg Ewa: Bibliotekarz 2001 nr 12 s. 26  szczegóły 
recenzja: Romanow Andrzej: Acta Cassubiana 2001 t. 3 s. 275-279  szczegóły 
recenzja: Tomaszewski Jerzy: Przegląd Historyczny 2002 t. 93 z. 1 s. 133-134  szczegóły 
    odwołania do (alfabet tytułów)
394.odwołanie: Chetver (Iwano-Frankiwsk 1989-1997, 1999-). x  szczegóły 
artykuł: Rachoń Joanna: Ukraina. Twórczość 1996 nr 7 s. 138-141 (omówienie zawartości czasopisma "Czetwer"...) szczegóły 
artykuł: Stefanowska Lidia: "Czetwer" (Czwartek). Krasnogruda 2000 nr 11 s. 290-291 (omówienie pisma...) szczegóły 
395.odwołanie: Duch i Litera (1997- ). x  szczegóły 
artykuł: Chruślińska Iza: Ukraińskie litery. Przegląd Polityczny 2001 nr 51 s. 148-149 (nt. profilu pisma i zawartości poszczególnych numerów...) szczegóły 
396.odwołanie: Forma(r)t. x  szczegóły 
artykuł: Baczmańska Krystyna: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2003 nr 123 (2521) s. 100-102 (omówienie numeru 1 z 2003 ukraińskiego almanachu artystyczno-literacki...) szczegóły 
397.odwołanie: Galic'ka Brama. x  szczegóły 
artykuł: Pisowicz Andrzej: Ormiański numer miesięcznika "Hałyćka Brama" we Lwowie. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1998 nr 7/8 s. 59-61 (omówienie zawartości numeru 21/22 z 1996...) szczegóły 
artykuł: Pisowicz Andrzej: Ormiański numer miesięcznika "Hałyćka Brama". Biuletyn Ormiańskiego Towarzystwa Kulturalnego 1998 nr 11 s. 12-17 (omówienie zawartości numeru 21/22 z XI 1996 poświęconego Ormianom lwow...) szczegóły 
398.odwołanie: Ji (Lwów 1989-). x  szczegóły 
artykuł: Hnatiuk Ola: Galicja w Europie Środkowej. Borussia 2003 nr 31 s. 41-83 (m.in. nt. profilu i zawartości czasopisma w l. 1996-1997...) szczegóły 
399.odwołanie: Kijewska Starina (Kijów 1882-1906).  szczegóły 
artykuł: Zienkiewicz Tadeusz: Polonika w miesięczniku "Kijewska Starina" (1882-1906). Zarys problematyki. Acta Neophilologica 2002 [t.] 4 s. 45-52 (dot. literackiej zawartości czasopisma...) szczegóły 
400.odwołanie: Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie. x  szczegóły 
artykuł: Krakowska Ewa: Nowe pismo kulturalno-literackie mniejszości narodowych. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1996 nr 3/4 (1995/1996) s. 54 (omówienie profilu pisma...) szczegóły 
artykuł: Krakowska Ewa: Nowe pismo kulturalno-literackie mniejszości narodowych. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1996 t. 5/6 (1995/1996) s. 228 (omówienie profilu pisma...) szczegóły 
401.odwołanie: Lihteraturnaja Ukrajina. x  szczegóły 
artykuł: Bakuła Bogusław: Martwi i żywi. Arkusz 1992 nr 3 s. 6 (omówienie numeru 48. z 1991...) szczegóły 
402.odwołanie: Lihteraturno-naukovijj vihsnik (Lwów, 1898-1906; Kijów 1907-1919). x  szczegóły 
artykuł: Korbich Galina: Pol's'ka lihteratura na ctorihnkakh "Lihteraturno-naukovogo vihstnika (1898-1906). Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1998 z. 6/7 s. 219-225  szczegóły 
artykuł: Korbicz Halina: Rol' chasopisu "Lihteraturno-naukovijj vihsnik" (1898-1906) v utverdzhennih novators'kikh poshukihv v ukrajins'kihjj lihteraturih. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1996 z. 3 s. 355-364  szczegóły 
artykuł: Korbicz Halina: Z dziejów piśmiennictwa ukraińskiego "Literaturno-Naukovyj Wisnyk" (1898-1919). Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Rosyjska 1990 z. 9 (35) s. 135-143  szczegóły 
artykuł: Wilczyński Włodzimierz: Czasopismo "Lihteraturno-naukovijj vihstnik" w latach 1898-1906 a ukraińska idea narodowa. Slavia Orientalis 1993 nr 4 s. 547-558  szczegóły 
403.odwołanie: Mizh Susihdami = Między Sąsiadami. x  szczegóły 
artykuł: Aleksihjjchuk Oleg: Mizh Susihdami. Między Sąsiadami (Z'javivsja s'omijj nomer al'manakhu Fundacihji sv. Volodimira. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1997 nr 5/6 s. 48-49 (omówienie zawartości t. 7. z 1997...) szczegóły 
artykuł: Mushinka Mikola: Krakihvs'ka ukrajinihstika vihdrodzhujet'sja. Al'manakh Fundacihji sv. Volodimira. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1996 t. 5/6 (1995/1996) s. 167-168 (omówienie zawartości tomu 1....) szczegóły 
artykuł: Rjabchuk Mikola: Jak vedet'sja "Mizh Susihami"?. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1996 t. 5/6 (1995/1996) s. 226-227 (omówienie zawartości tomu 4....) szczegóły 
404.odwołanie: Prapor (Charków). x  szczegóły 
artykuł: Litwinow Jerzy: Charkowski miesięcznik "Prapor". Nurt [Poznań] 1988 nr 6 s. 26-27 (omówienie...) szczegóły 
405.odwołanie: Problemi slov'janoznavstva. x  szczegóły 
artykuł: Baczmańska Krystyna: Forum ukraińskich slawistów (Przegląd ukraińskiego pisma naukowego "Problemi slov'janoznavstva" nry 1-50). Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2003 nr 123 (2521) s. 89-96  szczegóły 
406.odwołanie: Suchasnist' (Monachium, Nowy Jork). x  szczegóły 
artykuł: Bakuła Leszek: Walka z Goliatem czyli o sztuce rozmawiania. Arkusz 1991 nr 2 s. 6 (omówienie zawartości nru 9. z 1991...) szczegóły 
artykuł: Osadczuk Bohdan: Iwan Koszeliweć. Kultura [Paryż] 1998 nr 1/2 s. 151-152 (sylwetka redaktora z okazji 90. rocznicy urodzin...) szczegóły 
artykuł: Strumiński Bohdan: Suchasnihst' (1961-1991). Kultura [Paryż] 1992 nr 5 s. 120-131 (nt. działalności; m.in. porównanie z Kulturą (Paryż)...) szczegóły 
artykuł: Waliszewska Marta: Pogląd 1988 nr 9 s. 66-67 (omówienie numeru 1/2 z 1985 wydanego w języku polskim...) szczegóły 
407.odwołanie: Svihtovid. x  szczegóły 
artykuł: Stefanowska Lidia: Swito-vyd. Tygodnik Literacki 1991 nr 18/19 s. 22 (omówienie profilu pisma...) szczegóły 
408.odwołanie: Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok. x  szczegóły 
artykuł: Vihd Redakcihji. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 5 (nt. profilu i zawartości pisma...) szczegóły 
409.odwołanie: Zhuravlih (Kraków, 1930). x  szczegóły 
artykuł: Filar Tadeusz: W Krakowie przed laty. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1996 t. 5/6 (1995/1996) s. 184 (nt. powstania pisma...) szczegóły 
artykuł: T.F.: W Krakowie przed laty. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1996 nr 3/4 (1995/1996) s. 33 (nt. wydania numeru 1. pisma; nota...) szczegóły 
410.odwołanie: Zustriczi. x  szczegóły 
artykuł: Berdychowska Bogumiła: Rzecz o trudnym dialogu. Kultura [Paryż] 1996 nr 10 s. 138-143 (omów. zawartości nr 9 z 1995 poświęconego stosunkom ukraińsko-żydowski...) szczegóły 
artykuł: Czech Mirosław: Res Publica 1989 nr 3 s. 154 (list do redakcji...) szczegóły 
artykuł: Czech Mirosław: Rzecz o dialogu. Rrom p-o Drom 1996 nr 12 s. 5 (nt. stosunków żydowsko-ukraińskich z okazji uroczystej prezentacji pis...) szczegóły 
artykuł: Ilnicki Leszek: O "Zustriczach" inaczej. Kresy 1992 nr 9/10 s. 230-231 (omówienie numeru 1. z 1990 i 7. z 1991...) szczegóły 
artykuł: Olszański Tadeusz Andrzej: "Zustriczi" - głos wolnych Ukraińców. Kresy 1992 nr 9/10 s. 231-234 (omówienie numeru 1(7)....) szczegóły 
artykuł: Pawlisz Bogna: "Zustriczi". Rrom p-o Drom 1996 nr 12 s. 5 (nt. stosunków żydowsko-ukraińskich z okazji uroczystej prezentacji pis...) szczegóły 
artykuł: Warszawski Dawid: Curesy i cymesy. Gazeta Wyborcza 1996 nr 281 s. 18 (omów. nr 9...) szczegóły 
artykuł: "Zustriczi" czyli zaproszenie do spotkania. Więź 1990 nr 7/8 s. 223-225 (omówienie zawartości numeru 1....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
411.artykuł: Adamczyk Danuta: Kwartalnik Historii Prasy Polskiej 1988 nr 1 s. 107-109 ([rec. ks. zb.:] Ihstorihja ukrajins'koj dozovtnevoj zhurnalistiki. Lvj...) szczegóły 
412.artykuł: Agopsowicz Monika: Prasa ukraińska na cenzurowanym. Kultura [Paryż] 1991 nr 4 s. 117-122 (m.in. o niezależnej prasie ukraińskij...) szczegóły 
413.artykuł: Berdychowska Bogumiła: Lektura jako wybór cywilizacyjny. Przegląd Polityczny 2000 nr 46/47 s. 170-176 (omówienie profilu czasopism: Krytyka (1997- ), Kurier Krywba...) szczegóły 
414.artykuł: Bubnicki Rafał: Metaforyczny pociąg. Rzeczpospolita 2003 nr 41 s. A11 (nt. powstania internetowego kwartalnika polsko-ukraińskiego "Potiah 76...) szczegóły 
415.artykuł: Budziński Zdzisław: Polonica i premisliana w ukraińskim wydawnictwie. Rocznik Przemyski 1994 t. 29/30 (1993/1994) z. 3 s. 269-276 (omów. zawartości periodyku Ukraina. Nauka i Kultura 1993 nr 26/...) szczegóły 
416.artykuł: Chynczewska-Hennel Teresa: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1988 t. 33 s. 273-282 (omówienie zawartości Harvard Ukrainian Studies t. 8 z 1984 nr 1...) szczegóły 
417.artykuł: Cieślikowa Agnieszka J.: Prasa w województwie wołyńskim 1918-1939. Zeszyty Prasoznawcze 2002 nr 3/4 s. 96-119 (dot. także polskiej, ukraińskiej i żydowskiej prasy kulturalno-literac...) szczegóły 
418.artykuł: Cieślikowa Agnieszka: Prasa w województwie wołyńskim w okresie międzywojennym. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 2003 t. 46 (2002) z. 1 s. 104-106 (dot. prasy kulturalno-literackiej; streszczenie referatu...) szczegóły 
419.artykuł: CZAR: Pociąg nr 76. Gazeta Wyborcza 2003 nr 188 s. 9 (not. o wydaniu przez Jurija Andruchowycza internetowego pisma "Pociąg ...) szczegóły 
420.artykuł: Glogier Marek: Ukraińskie czasopisma naukowe w międzywojennym Lwowie. x 1995 ([w ks. zb.:] Lwów - miasto, społeczeństwo, kultura. Studia z dziejów L...) szczegóły 
421.artykuł: Kasjan Jan Mirosław: Etnograficzno-folklorystyczny tom "Zapisek Towarzystwa Naukowego imienia Szewczenki". Literatura Ludowa 1998 nr 3 s. 59-63 (omów. t. 230. 1997...) szczegóły 
422.artykuł: Kolańczuk Aleksander: Biuletyn Ukrainoznawczy = Ukrajinoznavchijj Bjuleten' 2001 [nr] 6 (2000) s. 251-258 ([rec. ks.:] Natalja Sidorenko: "Zadrotjane zhittja" ukrajins'kikh chas...) szczegóły 
423.artykuł: Kozłyk Ihor: Problemi slov'jans'kogo kul'turnogo pogranichchja na storihnkakh presi Galichini kihnca XIX - pochatku XX stolihttja. Acta Polono-Ruthenica 1997 [t.] 2 s. 385-391  szczegóły 
424.artykuł: Kulicki Krzysztof: Bilans dekady. Res Publica Nowa 2002 nr 3 s. 106-108 (przegląd ukraińskich czasopism kulturalnych z II półrocza 2001: "Duch ...) szczegóły 
425.artykuł: Kuprianowicz Grzegorz: Ukraińska działalność wydawnicza na Chełmszczyźnie i Południowym Podlasiu. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1995 t. 3/4 (1994/1995) s. 395-412 (m.in. omówienie profilu czasopism ukraińskich ukazujących się w jęz. p...) szczegóły 
426.artykuł: Łesiów Michał: Drugi tom łuckich "Zeszytów Folklorystycznych". Etnolingwistyka 2001 t. 13 s. 298-299 (omówienie czasopisma "Fol'klorystycni zosyty" 1999 v. 2...) szczegóły 
427.artykuł: Łesiów Michał: Z folklorystyki ukraińskiej. Etnolingwistyka 1999 t. 11 s. 244-245 (omów. zawartości t. 1 rocznika Zeszyty Folklorystyczne Łuck 199...) szczegóły 
428.artykuł: M.S.: "Kovcheg". Krzywe Koło Literatury 1995 nr 7 [z VI/VII] s. 14  szczegóły 
429.artykuł: Polak Cezary: U innych [z tego cyklu:] Dumki i "Wisła". Gazeta Wyborcza 2002 nr 234 s. 19 (nt. czasopism mniejszości ukraińskiej w Polsce m.in.: miesięcznik "Nad...) szczegóły 
430.artykuł: Polak Cezary: U innych [z tego cyklu:] Pejzaż z Nikiforem. Gazeta Wyborcza 2002 nr 205 s. 10 (nt. pism łemkowskich m.in.: Besida, Watra, Zahoroda...) szczegóły 
431.artykuł: Polakowska Irina: Czasopisma kulturalne na Ukrainie. Zeszyty Prasoznawcze 1997 nr 1/2 s. 102-105 (o czasopismach wydawanych w okresie od odzyskania własnej państwowości...) szczegóły 
432.artykuł: Sihrik Ljudmila: Slavia Orientalis 2000 nr 3 s. 479-482 (rec. ks.: Galina Korbich: Zhurnal "Lihteraturno-Naukovijj Vihsnik" l'v...) szczegóły 
433.artykuł: Wiszka Emilian: Prasa obozowa żołnierzy Armii URL [Ukraińskiej Republiki Ludowej] internownych w Polsce w latach 1920-1922. Rocznik Przemyski 1998 t. 34 z. 4 s. 57-66  szczegóły 
434.artykuł: Wiszka Emilian: Ukraińska prasa emigracyjna wydawana w Tarnowie i Częstochowie w latach 1920-1923. Studia Małopolskie 1998 t. 2 nr 1 s. 277-293 (m.in. nt. czasopism literackich...) szczegóły 
435.artykuł: Wiszka Emilian: Ukraińska prasa emigracyjna wydawana w Warszawie w latach 1920-1924. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1998 z. 6/7 s. 267-284  szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Zagadnienia specjalne (ukraińska) / Tematy, motywy (ukraińska)
    książki (alfabet autorów)
436.książka: Betko Ihrina P.: Bihblihjjnih sjuzheti ih motivi v ukrajins'kihjj poezihji XIX - pochatku XX stolihttja. (Monografichne doslihdzhennja). 1999  szczegóły 
437.książka: Betko Ihrina: Bihblihjnih sjuzheti ih motivi v ukrajins'kihjj poezihji XIX - pochatku XX stolihttja. (Monografihchne doslihdzhennja). 1999 (Vstup. - I. Bihblihja jak dzherelo ihdejj: problemnijj analihz. II. Po...) szczegóły 
recenzja: Wójtowicz Sylwia: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2002 nr 116 (2345) s. 149-151  szczegóły 
438.książka: Duchowość i sacrum w literaturze emigracyjnej Słowian Wschodnich. 2002 ([Materiały z konferencji "Duchowość. Sacrum. Literatura emigracyjna Sł...) szczegóły 
439.książka: Veretjuk Oksana: Wizja Ukrainy we współczesnej powieści polskiej i ukraińskiej. (Leopold Buczkowski, Andrzej Kuśniewicz, Włodzimierz Odojewski, Ułas Samczuk, Iryna Wilde, Roman Andrijaszczyk). 1998  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
440.impreza: "Duchowość. Sacrum. Literatura emigracyjna Słowian wschodnich" - sesja naukowa (2000).  szczegóły 
artykuł: Matecka Małgorzata: Literatura emigracyjna Słowian wschodnich. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 2001 nr 1 s. 8 (nota spraw....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
441.artykuł: Andruchowycz Jurij: Miłość i śmierć po rycersku: wyzwolenie Panny. NP Na przykład 2000 nr 3/4 s. 4-7 (motyw miłości, śmierci i ideału rycerskiego w literaturze ukraińskiej ...) szczegóły 
442.artykuł: Antofihjjchuk Volodimir: Jevangel's'kih motivi v ukrajins'kihjj lihteraturih XX st.. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2001 z. 11/12 s. 249-256  szczegóły 
443.artykuł: Baron Agnieszka: Obraz Matki Boskiej w literaturze ukraińskiej XI-XVIII w.. x 1999 ([w ks. zb.:] Święci w kulturze i duchowości dawnej i współczesnej Euro...) szczegóły 
444.artykuł: Beauvois Daniel: Rzeź humańska. Twórczość 1999 nr 10 s. 80-97 ((Począwszy od "Sofiówki" Stanisława Trembeckiego, poprzez "Hajdamaków"...) szczegóły 
445.artykuł: Biros Renata: Obraz Bogarodzicy w ukraińskich pieśniach wielkopostnych i wielkanocnych. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1996 t. 5/6 (1995/1996) s. 216-219  szczegóły 
446.artykuł: Gors'kijj Vilen: "Sfera spihl'nostih" jak pozitivnijj zdobutok vzajemodihji slov'jans'kikh narodihv. Sofia 2002 nr 2 s. 145-150 (m.in. nt. obrazu Ukrainy w twórczości pisarzy polskich i ukraińskich...) szczegóły 
447.artykuł: Hnatiuk Aleksandra: Motywy ukraińskich kolęd ludowych. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1989 t. 18 s. 115-134  szczegóły 
448.artykuł: Hromiak Roman: Pierwsza wojna światowa w wizjach artystycznych pisarzy ukraińskich. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 5/6 s. 67-79  szczegóły 
449.artykuł: Iwanek Mirosław: Motiv smerti v poeziji ukrajins'kogo barokko. Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1989 z. 1 s. 97-109  szczegóły 
450.artykuł: Jakowenko Serhij: Polska i Polacy we współczesnej literaturze ukraińskiej. x 2001 ([w ks. zb.:] Tematy polsko-ukraińskie. Historia, literatura, edukacja....) szczegóły 
451.artykuł: Jarco Jan: Cześć Matki Bożej na Rusi. x 1990 ([W ks. zb.:] Polska - Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa. T. 1: Studia z dzi...) szczegóły 
452.artykuł: Kis' Oksana: Dziewczyna-rusałka: pokusa otchłani. Konteksty 1996 nr 3/4 s. 103-107 (motyw rusałki także w literaturze...) szczegóły 
453.artykuł: Kmita Małgorzata A.: Etyka kozacka w ustnej epice ukraińskiej. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1992 t. 2 s. 85  szczegóły 
454.artykuł: Koniewa Jarosława: Bihblihjjnih obrazi v ukrajins'komu fol'klorih. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 7 s. 81-89 (dot. głównie pieśni kolędowej i ludowej legendy-bajki; ze streszcz. w ...) szczegóły 
455.artykuł: Korniejenko Agnieszka: Tytani i tułacze, czyli poetyckie drogi ku wolności w wymiarze zbiorowym i indywidualnym. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1993 t. 1/2 (1992/1993) s. 217-224 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
456.artykuł: Kozak Stefan: Ukraińska rewolucja 1917-1919 i jej poetyckie wizje. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne 1992 z. 103 (1088) s. 97-104  szczegóły 
457.artykuł: Let Van'o: Vysova. Zagoroda 2003 nr 2 s. 19-20 (art. popularyzatorski o wsi Wysowa w literaturze łemkowskiej, m.in. w ...) szczegóły 
458.artykuł: Lisenko Natalka: Ihz sposterezhen' nad motivami "dushi", "sercja" i "tihla" v tekstakh ukrajins'kikh poetihv "Praz'koji shkoli". Tjaglihst' tradicihji. Slavia Orientalis 2000 nr 3 s. 417-429 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
459.artykuł: Miliszewska Bożena: Problem śmierci w ukraińskiej poezji epoki baroku. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1992 t. 2 s. 88-89  szczegóły 
460.artykuł: Mokry Włodzimierz: Krzyż - zwycięskie drzewo życia. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1998 nr 7/8 s. 3-17 (w literaturze i sztuce; z fragm. tekstów...) szczegóły 
461.artykuł: Mokry Włodzimierz: Matka Boska w życiu duchowym Rusinów-Ukraińców XI-XX wieku. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1997 t. 5/6 (1996/1997) s. 221-234 (na przykładzie piśmiennictwa ukraińskiego, z fragm. tekstów...) szczegóły 
462.artykuł: Mokry Włodzimierz: Owoce chrztu Rusi - Ukrainy. Tygodnik Powszechny 1989 nr 8 s. 3 (motyw krzyża w twórczości pisarzy ukraińskich od XI do XX w.; sprost. ...) szczegóły 
463.artykuł: Mokry Włodzimierz: Tysiącletnia obecność symboliki krzyża w piśmiennictwie ukraińskim. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1990 t. 32 (1988) z. 1 s. 63-64  szczegóły 
464.artykuł: Musur Izabela: Znaczenie Wielkiego Postu i jego obraz w ukraińskich pieśniach duchownych (Wybrane fragmenty). Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1992 t. 2 s. 81-84  szczegóły 
465.artykuł: Nowak Józef: Wigilia Bożego Narodzenia w obrzędach i wierzeniach ludowych na tomaszowskim pograniczu polsko-ukraińskim. Biuletyn Ukrainoznawczy = Ukrajinoznavchijj Bjuleten' 2002 [nr] 7 (2001) s. 100-123 (z fragm. tekstów...) szczegóły 
466.artykuł: Pilipovich Denis: Problema smertih v poezihji ukrajins'kogo baroko. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1998 t. 8 s. 131-139  szczegóły 
467.artykuł: Sawicka Jadwiga: Miejsce wspólne. Topika stepu i wiśniowego sadu. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1998 z. 6/7 s. 293-304 (w poezji polskiej i ukraińskiej XIX i XX w....) szczegóły 
468.artykuł: Skurzewska Agata: Etyka kozacka w dumach. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1992 t. 2 s. 86-87  szczegóły 
469.artykuł: Sołtan Agnieszka: Temat Czarnobyla we współczesnej literaturze ukraińskiej. Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów 2003 [t.] 1 (2002) s. 77-81  szczegóły 
470.artykuł: Strumiński Bohdan: Stereotyp Polaka w przysłowiach ukraińskich. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1994 t. 4 s. 64-69 (z fragmentami zbiorów przysłów...) szczegóły 
471.artykuł: Szlifiński Janusz: Przyroda w obrzędowych pieśniach ukraińskich. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1992 t. 2 s. 87-88  szczegóły 
472.artykuł: Szumejko Taras: Bohater zbuntowany w kulturze ukraińskiej: Iwan Sirko, Nestor Machno, Taras Bulba. NP Na przykład 2000 nr 3/4 s. 8-12 (dot. także iteratury...) szczegóły 
473.artykuł: Weretiuk Oksana: Etniczna polaryzacja postaci i stereotypy (Na materiale współczesnej prozy polskiej i ukraińskiej). Fraza 1997 nr 15 s. 205-215 (stereotyp Polaka i Ukraińca w prozie autorów: Roman Andrijaszyk, Leopo...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Zagadnienia specjalne (ukraińska) / Wydawnictwa (ukraińska)
    odwołania do (alfabet tytułów)
474.odwołanie: Duch i litera. x  szczegóły 
artykuł: Finberg Łeonid, Sigow Kostiantyn: Duch i litera (Iza Chruslińska i Piotr Tyma rozmawiają z Łeonidem Finbergiem i Kostantinem Sigowem). Przegląd Polityczny 2001 nr 51 s. 48-52 (wywiad z założycielami wydawnictwa nt. działalności; także o czasopism...) szczegóły 
475.odwołanie: Kamenjar. x  szczegóły 
artykuł: Kulikowicz-Dutkiewicz Teresa: Jubileusz lwowskiego wydawnictwa "Kameniar". Gazeta Lwowska 2000 nr 6 s. 1 (nt. uroczystości z okazji 60-lecia działalności wydawnictwa i jego dor...) szczegóły 
artykuł: Sapiga Dmitro: Polskojęzyczne wydania "Kameniara". Dziennik Kijowski 1996 nr 10 (wyw. z dyrektorem wydawnictwa; rozm. N. Sydiaczenko...) szczegóły 
476.odwołanie: Redakcihja zhurnalu "Ukrajins'kijj sviht". x  szczegóły 
artykuł: Berdychowska Bogumiła: O pewnym ambitnym (i nieudanym) projekcie. Przegląd Polityczny 2003 nr 59 s. 165-171 (omówienie książek wydanych w serii "Ukrajins'kijj portret"...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
477.impreza: "Grekokatolicy w Polsce. Wydawnictwa" - wystawa przygotowana z okazji jubileuszu 400-lecia Unii Brzeskiej (1997).  szczegóły 
artykuł: Pecuch Mirosław: Grekokatolicy w Polsce. Wydawnictwa. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1997 t. 7 s. 55-57  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
478.artykuł: Wiszka Emilian: Działalność wydawnicza żołnierzy Armi URL [Ukraińskiej Republiki Ludowej] internowanych w Aleksandrowie Kujawskim. x 1996 ([W ks. zb.:] Europa Orientalis. Polska i jej wschodni sąsiedzi od śred...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Hasła szczegółowe (ukraińska) / Antologie i zbiory (ukraińska)
    książki (alfabet autorów)
479.książka: 1947. Propam'jatna Kniga. 1997 ([80 tekstów wspomnień pióra nieliteratów]. - [Zawiera także teksty wie...) szczegóły 
480.książka: Był sad. Wiersze polskie i ukraińskie w przekładzie, wspomnienia. 2000  szczegóły 
481.książka: Czarnobylski autograf. Antologia współczesnej poezji ukraińskiej. 1991 ([Wiersze autorów:] Antonina Cwid, Iwan Dracz, Taras Fediuk, Pawło Hinr...) szczegóły 
recenzja: Dłuski Stanisław: Myśli o współczesnej poezji ukraińskiej. Kultura [Paryż] 1993 nr 6 s. 143-146  szczegóły 
recenzja: Dłuski Stanisław: Poeci z Ukrainy. Nowe Książki 1993 nr 4 s. 52  szczegóły 
recenzja: Wantuch Wiesława: Ontologia antologii. Kresy 1993 nr 13 s. 222-224  szczegóły 
482.książka: Drogą naprzeciw = Dorogoju nazutric. 1999 ([Wiersze aut.:] Józef Baran, Eugenia Basara-Lipiec, Iwan Dracz, Jerzy ...) szczegóły 
artykuł: Możcil Helena: Krakowska "konfraternia" w Kijowie. Dziennik Kijowski 1999 nr 8 s. 6 (not. o spotkaniu poetyckim Aarne Puu i Jacka Lubart-Krzysicy ze studen...) szczegóły 
artykuł: Slesariewa Ludmiła: "Drogą naprzeciw". Dziennik Kijowski 1999 nr 7 s. 2 (sprawozdanie ze spotkania - promocji antologii w Kijowie...) szczegóły 
483.książka: Jest jeszcze w życiu pracy tyle... Poezja rosyjska i ukraińska. 2000  szczegóły 
484.książka: Kljuchih do rihdnogo. 25 rokihv konkursu deklamacjiih, spihvu, muziki ih risunku v El'blonzih. 1992 ([Wiersze autorów:] Vihra Artamonova, M. Bilokur, Bogdan Fedchuk, M. Ga...) szczegóły 
485.książka: Mamko, kup mih knizhku. ([Antologia poezji dziecięcej]...) szczegóły 
486.książka: Mitologia huculska. Opowieści Hucułów z Żabiego, Hołow, Jaworowa, Roztok i Berwinkowej. 1992  szczegóły 
487.książka: Młodzi poeci Ukrainy. ([Wstęp i noty o autorach:] Tadeusz Skoczek. - [Wiersze autorów:] Jurij...) szczegóły 
488.książka: Moje cztery światy. Wiersze Mykoły Korsiuka, Witalija Korotycza, Iwana Złatokura, Wołodymyra Sosiury. 1995  szczegóły 
489.książka: "Na ciche wody". Ludowy epos Ukrainy. 2000  szczegóły 
recenzja: Lembowicz Tadeusz: "Na ciche wody"... Nowe Kontrasty 2001 nr 3 s. 19  szczegóły 
490.książka: Na przełęczy światów. 150 ukraińskich baśni, gadek, humoresek i podań ludowych. 1994 ([Teksty zebrane w działach:] Baśnie czarodziejskie. Bajki o zwierzętac...) szczegóły 
recenzja: Hniatiuk Ola: Na przełęczy światów. Kultura [Paryż] 1996 nr 1/2 s. 195-200  szczegóły 
recenzja: Jerema Anatolihjj: Slavia Orientalis 1995 nr 3 s. 447-448  szczegóły 
recenzja: Rogowski Wiesław: Na przełęczy światów. Nowe Kontrasty 1997 nr 12 s. 20-21  szczegóły 
recenzja: Rzepnikowska Iwona: "Na przełęczy światów". Kilka uwag o pewnej bajce ukraińskiej. Literatura Ludowa 2002 nr 4/5 s. 107-111  szczegóły 
491.książka: Od Iłariona do Skoworody. Antologia poezji ukraińskiej XI-XVIII w.. 1996 ([Zawiera:] Włodzimierz Mokry: Dzieje poezji ukraińskiej od XI do XVIII...) szczegóły 
recenzja: Chałupczak Henryk: Forum Polonijne 1997 nr 5 s. 36  szczegóły 
492.książka: P'jat' ukrajins'kikh get'mans'kikh unihversalihv. ([teksty uniwersałów autorstwa:] Ihvana Mazepi, Ihvana Samojjlovicha, I...) szczegóły 
493.książka: Po tamtej stronie deszczu. Poezja ukraińska. 1998  szczegóły 
494.książka: Pochwała ludobójstwa UPA [Ukraińskiej Powstańczej Armii]. Ukraińscy nacjonaliści o swojej ideologii, nienawiści, zemście, technice zabijania, o swoich umiłowanych bohaterach, rezunach, wrogach, o swoim obłędnym imperialiźmie, ucisku klasowym. 1996  szczegóły 
495.książka: Powroty nieobecnych. 1990 ([Wiersze autorów:] Wasyl Hołoborod'ko, Ihor Kałyneć, Lina Kostenko, Wa...) szczegóły 
496.książka: Prolog, nie epilog... Poezja ukraińska w polskich przekładach. (Pierwsza połowa XX wieku). 2002  szczegóły 
recenzja: Berdychowska Bogumiła: W hołdzie tłumaczom. Nowe Książki 2003 nr 7/8 s. 72  szczegóły 
recenzja: Sosnowska Danuta: Poznać wrażliwość Innego. Jak Polacy w Dwudziestoleciu czytali Ukraińców. Tygodnik Powszechny 2003 nr 19 s. 16  szczegóły 
497.książka: Roksolański Parnas. Polskojęzyczna poezja ukraińska od końca XVI do początku XVIII wieku. Cz. 2, Antologia. 1998  szczegóły 
sprostowanie: Fałowski Adam: Polskojęzyczna poezja ukraińska XVI-XVIII w. - uwagi o słownictwie. x 2000 (w ks. zb.: Kontakty językowe polszczyzny na pograniczu wschodnim. Prac...) szczegóły 
498.książka: Rybo-wino-kur. Antologia literatury ukraińskiej ostatnich dwudziestu lat. 1994 ([Teksty autorów:] Jurij Andruchowych, Hryhorij Czubaj, Wasyl Hołoborod...) szczegóły 
recenzja: Gromadka Marceli: Poezje i inne rzeczy ukraińskie. Regiony 1994 nr 4 s. 152-154  szczegóły 
recenzja: Kitowska-Łysiak Małgorzata: "W retorcie mikstur warzy się wiele..." Literacka wyprawa na współczesną Ukrainę. Tygodnik Powszechny 1995 nr 34 s. 14  szczegóły 
recenzja: Kosiewski Piotr: Inny obraz tradycji. Res Publica Nowa 1995 nr 12 s. 68-69  szczegóły 
recenzja: Nowak Wojciech: Kto o nich słyszał?. Czas Kultury 1995 nr 1 s. 76-77  szczegóły 
recenzja: Rostron Magdalena: Miłuj sąsiada swego. Ex Libris 1995 nr 86 s. 11  szczegóły 
recenzja: Sosnowska Danuta: Zrzucony płaszcz Konrada. Kresy 1995 nr 21 s. 205-207  szczegóły 
499.książka: Stepowa legenda. Antologia ukraińskiej małej formy prozatorskiej lat 1890-1930. 2001  szczegóły 
recenzja: Papla Eulalia: Ruch Literacki 2002 z. 3 s. 329-330  szczegóły 
500.książka: Ukraińskie wiersze miłosne. (Wybór liryki współczesnej). 1991 ([Wiersze autorów:] Serhij Burłakow, Dmytro Czerednyczenko, Iwan Dracz,...) szczegóły 
501.książka: Wiedźmy, czarty i święci Huculszczyzny. Mity i legendy. 1997 ([Teksty 161 mitów i legend zebrane w działach:] I. Bóg, świat i święci...) szczegóły 
recenzja: Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1997 nr 5/6 s. 47 (not. inf. o promocji książki w Fundacji św. Włodzimierza w Krakowie...) szczegóły 
recenzja: Klekot Ewa: Huculskie mity i Mit Huculszczyzny. Konteksty 1998 nr 2 s. 101-102  szczegóły 
recenzja: Sielicki Franciszek: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2000 nr 109 (2208) s. 164-165  szczegóły 
recenzja: Sosnowska Danuta: Już zaczęłam wspólczuć diabłu. Więź 1998 nr 6 s. 214-217  szczegóły 
502.książka: Zakerzonia. Wspomnienia żołnierzy Ukraińskiej Powstańczej Armii [=Zakerzonnja. Spogadi vojakihv Ukrajins'koji Povstans'koji Armihji]. T. 1. 1994 ([8 tekstów wspomnień w języku ukraińskim pióra nieliteratów]....) szczegóły 
recenzja: Zygmański Maciej: Przegląd Zachodni 1995 nr 4 s. 184-187  szczegóły 
503.książka: Zakerzonnja. Spomini vojakihv UPA [Ukrajins'koji Povstans'koji Armihji]. T. 2. 1996 ([8 tekstów wspomnień w języku ukraińskim pióra nieliteratów]....) szczegóły 
504.książka: Zakerzonnja. Spomini vojakihv UPA [Ukrajins'koji Povstans'koji Armihji]. T. 3. 1997 ([2 teksty wspomnień w języku ukraińskim pióra nieliteratów]....) szczegóły 
505.książka: Zakerzonnja. Spomini vojakihv UPA [Ukrajins'koji Povstans'koji Armihji]. T. 4. 1998  szczegóły 
506.książka: Zaklęte barwy stepu. 1987 ([Ludowe bajki i baśnie]....) szczegóły 
recenzja: [Mozio Józef] J.M.: Tygodnik Ludowy 1989 nr 27 s. 6  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
507.artykuł: Lastihvka P.: Kvihti Beskidihv. Zagoroda 1998 nr 4 s. 43 ([rec. ks.:] Kvihti Beskidihv. Korotka antalogihja poezjiih Lemkihv. L'...) szczegóły 
508.artykuł: Smolińska Teresa: Literatura Ludowa 1989 nr 1 s. 61-65 ([rec. ks.:] Dihtjachihjj fol'klor. Uporjadkovanihja, ustupna stattja t...) szczegóły 
509.artykuł: W skrócie. Dialog [Warszawa] 2003 nr 5 s. 198 (not. o wyd. na Ukrainie drugiej antologii najnowszych tekstów dramatyc...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
510.adaptacja: Wiersze poetów ukraińskich z "Nowojorskiej Grupy". Epea Almanach 2003 t. 3 s. 155-167 (wiersze aut.: Bohdan Bojczuk, Wira Wowk, Emma Andijewśka, Bohdan Rubcz...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Hasła szczegółowe (ukraińska) / Hasła osobowe (ukraińska)
  Andihjevs'ka Emma
    wiersze (alfabet tytułów)
511.wiersz: Andijewska Emma: Kulista forma kwiatu... Fraza 2003 nr 3 s. 24 (z not., s. 263...) szczegóły 
512.wiersz: Andijewska Emma: Martwe natury [z tego cyklu:] Domowe wnętrze, rozcięte na dwie połowy. Akcent 1997 nr 3 s. 58-59  szczegóły 
513.wiersz: Andijewska Emma: Martwe natury [z tego cyklu:] Martwa natura metafizyczna. Akcent 1997 nr 3 s. 57-58  szczegóły 
514.wiersz: Andijewska Emma: Martwe natury [z tego cyklu:] Martwa natura na nowo zinterpretowana. Akcent 1997 nr 3 s. 57  szczegóły 
515.wiersz: Andijewska Emma: Martwe natury [z tego cyklu:] Martwa natura podróżująca w czasie. Akcent 1997 nr 3 s. 56  szczegóły 
516.wiersz: Andijewska Emma: Martwe natury [z tego cyklu:] Martwa natura w jednopłaszczyznowo-historycznym rozcięciu. Akcent 1997 nr 3 s. 58  szczegóły 
517.wiersz: Andijewska Emma: Martwe natury [z tego cyklu:] Martwa natura wydłużona o lagunę. Akcent 1997 nr 3 s. 55  szczegóły 
518.wiersz: Andijewska Emma: Martwe natury [z tego cyklu:] Martwa natura z odchyleniem etycznym. Akcent 1997 nr 3 s. 56-57  szczegóły 
519.wiersz: Andijewska Emma: Martwe natury [z tego cyklu:] Martwa natura z tarotem. Akcent 1997 nr 3 s. 55  szczegóły 
520.wiersz: Andijewska Emma: Martwe natury [z tego cyklu:] Rodzajowa martwa natura, która przechodzi w światło. Akcent 1997 nr 3 s. 56  szczegóły 
521.wiersz: Andijewska Emma: Napoiły korzeniem ryżu... Fraza 2003 nr 3 s. 25 (z not., s. 263...) szczegóły 
522.wiersz: Andijewska Emma: O pomarańczy jak o samodoskonaleniu... Fraza 2003 nr 3 s. 25-26 (z not., s. 263...) szczegóły 
523.wiersz: Andijewska Emma: Skrzynia z namalowanymi aligatorami... Fraza 2003 nr 3 s. 24 (z not., s. 263...) szczegóły 
524.wiersz: Andijewska Emma: Tułów wody postawiony w poprzek krajobrazu... Fraza 2003 nr 3 s. 25 (z not., s. 263...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
525.proza: Andijewska Emma: Bajka o wędrowcu. Dekada Literacka 1998 nr 10 s. 9 (z not....) szczegóły 
526.proza: Andijewska Emma: Dżalapita (fragmenty). Lithuania 1998 nr 1/2 s. 55-56  szczegóły 
527.proza: Andijewska Emma: Dżałapita. Zustriczi = Zustrihchih 1990 nr 1 s. 125-126 (z not....) szczegóły 
528.proza: Andijewska Emma: Kupowanie demona. Fraza 2003 nr 3 s. 26-28 (z not., s. 263...) szczegóły 
529.proza: Andijewska Emma: Labirynt. Zustriczi = Zustrihchih 1990 nr 1 s. 123-125 (z not....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
530.artykuł: Bakuła Bogusław: Poezja wyobraźni (O liryce Emmy Andijewskiej). Kultura [Paryż] 1995 nr 12 s. 110-112  szczegóły 
sprostowanie: Bakuła Bogusław: Kultura [Paryż] 1996 nr 3 s. 174 (list do red....) szczegóły 
531.artykuł: Bakuła Bogusław: Poezja wyobraźni (Szkic o liryce Emmy Andijewskiej). Akcent 1997 nr 3 s. 60-65  szczegóły 
  Andrukhovich Jurihjj
    książki twórcy (alfabet tytułów)
532.książka twórcy: Andruchowycz Jurij: Erz-Herz-Perc. Eseje. 1996  szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: W imię BuBaBu. Rzeczpospolita 1997 nr 25 s. 28  szczegóły 
recenzja: Kaczorowski Aleksander: Ojczyzna-nowizna. Gazeta Wyborcza 1996 nr 214 s. 15  szczegóły 
recenzja: Sosnowska Danuta: Szukanie Europy. Ex Libris 1996 nr spec. z VII s. 8  szczegóły 
533.książka twórcy: Andruchowycz Jurij: Moja Europa. Dwa eseje o Europie zwanej Środkową. Środkowowschodnie rewizje. 2000  szczegóły 
recenzja: Sowińska Renata: "Obmapywanie" Europy Środkowej. Twórczość 2001 nr 3 s. 113-116  szczegóły 
534.książka twórcy: Andruchowycz Jurij: Moja Europa. Dwa eseje o Europie zwanej Środkową. Środkowowschodnie rewizje. 2001  szczegóły 
recenzja: Bytner Jarosław: Slavia Occidentalis 2003 t. 60 s. 173-175  szczegóły 
recenzja: Kozakiewicz Magdalena: Ukraińsko-polskie spotkania mentalne. Portret 2001 nr 11 s. 121-123  szczegóły 
recenzja: Martwicki Krzysztof: Europa zwana Środkową. Przegląd Powszechny 2002 nr 5 s. 284-287  szczegóły 
recenzja: Olszewski Michał: Eseje o równowadze. Studium 2000 nr 5/6 s. 130-135 (z not. o Michale Olszewskim na s. 180...) szczegóły 
recenzja: Paźniewski Włodzimierz: Przegląd Polityczny 2000 nr 46/47 s. 196-198  szczegóły 
535.książka twórcy: Andruchowycz Jurij: Moscoviada. Powieść grozy. 2000  szczegóły 
recenzja: Bratkowski Piotr: Piekło rozpadu. Gazeta Wyborcza 2000 nr 7 s. 12  szczegóły 
recenzja: Cieślak Jacek: Równy mistrzom. Rzeczpospolita 2000 nr 15 s. A8  szczegóły 
recenzja: Engelking Leszek: Miasto strat, miasto utrapienia. Nowe Książki 2000 nr 6 s. 71  szczegóły 
recenzja: Kamiński Jacek C.: Zrównać z ziemią Moskwę!. Myśl Polska z Książką 2000 nr 3 s. 3  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Bić się czy nie pić. Rzeczpospolita 2000 nr 15 s. A8  szczegóły 
recenzja: Nowacki Dariusz: Moskwa nie wierzy łzom. Polityka 2000 nr 4 s. 51 (nota...) szczegóły 
recenzja: Sarna Zofia: Magazyn Literacki 2000 nr 4 s. 52 (not....) szczegóły 
recenzja: WAB: Dante nie napisze o Moskwie. Znak 2000 nr 9 s. 160-161  szczegóły 
recenzja: Zalewa Marian Maria: I tym razem coś we mnie upolował. Portret 2000 [nr] 10 s. 96-97  szczegóły 
536.książka twórcy: Andruchowycz Jurij: Ostatnie terytorium. Eseje o Ukrainie. 2002 ([Zawiera eseje opubl. w Gazecie Wyborczej oraz Krasnogrudzie...) szczegóły 
recenzja: Berdychowska Bogumiła: Wymarzona Ukraina. Nowe Książki 2002 nr 9 s. 36  szczegóły 
recenzja: Lektor: Ukraińskie rozliczenia. Tygodnik Powszechny 2002 nr 30 s. 13  szczegóły 
recenzja: Nowa Krytyka 2003 [nr] 14 s. 396 (nota...) szczegóły 
recenzja: O kraju zwanym Ukrainą. Kartki [Białystok] 2003 nr 29 s. 96 (not....) szczegóły 
recenzja: Polak Cezary: Prowincja pozorna. Gazeta Wyborcza 2003 nr 12 s. 16 (z notą i fot....) szczegóły 
recenzja: Przegląd Polityczny 2003 nr 59 s. 128 (nota rec....) szczegóły 
recenzja: Smoleński Paweł: Dwie odmiany zdiwienia. Gazeta Wyborcza 2002 nr 109 s. 24 (nota...) szczegóły 
recenzja: Szaket Jan: Fa-Art 2002 nr 4 s. 72-73 (not....) szczegóły 
537.książka twórcy: Andruchowycz Jurij: Perwersja. 2003  szczegóły 
recenzja: Berdychowska Bogumiła: Perwersyjna lektura. Nowe Książki 2003 nr 9 s. 62-63  szczegóły 
recenzja: Kaczorowski Aleksander: Wakacje dyżurnego Ukraińca. Newsweek 2003 nr 22 s. 104 (z not. i fot....) szczegóły 
recenzja: Mizuro Marta: Perfekcja. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 94-96  szczegóły 
recenzja: Nowacki Dariusz: Śmierć (w) Wenecji. Rzecz o Książkach 2003 nr 8 s. D3  szczegóły 
recenzja: Piwkowska Anna: Niebezpieczna miłość do sztuki. Twój Styl 2003 nr 7 s. 124  szczegóły 
recenzja: Polak Cezary: Umarła Wenecja. Gazeta Wyborcza 2003 nr 144 s. 14  szczegóły 
recenzja: Sobolewska Justyna: Śmiech w Wenecji. Przekrój 2003 nr 19 s. 86 (z fot. pisarza...) szczegóły 
recenzja: Szeffel Agnieszka: Odsiecz wenecka - innymi słowy - bubabiczna walka kozaka Jurko z Postem i z Karnawałem. Fraza 2003 nr 1/2 s. 112-118  szczegóły 
recenzja: Śmietana Urszula: Wersja nad wersjami. Pogranicza 2003 nr 5 s. 108-110  szczegóły 
recenzja: Zeszyty Literackie 2003 z. 84 s. 209 (not. o wieczorze pośw. książce, Warszawa 26 V 2003...) szczegóły 
538.książka twórcy: Andruchowycz Jurij: Rekreacje. 1994  szczegóły 
recenzja: [Dunin Kinga] kid: Ex Libris 1994 nr 63 s. 17  szczegóły 
recenzja: Hnatiuk Aleksandra: Postmodernistyczna pikareska a la Ucraine. Kresy 1994 nr 19 s. 102-107  szczegóły 
recenzja: Jarzębski Jerzy: Diable serce w Czortopolu. Ex Libris 1995 nr 67 s. 15  szczegóły 
recenzja: Kaczorowski Aleksander: Ojczyzna-nowizna. Gazeta Wyborcza 1996 nr 214 s. 15  szczegóły 
recenzja: Kaczorowski Aleksander: Święto Ducha w Czortopolu. Gazeta o Książkach 1994 nr 11 s. 11  szczegóły 
recenzja: Suska Darek: Galicyjski happening. Życie Warszawy 1995 nr 102 s. 13  szczegóły 
recenzja: Wojciechowski Jacek: Czas przełomu. Nowe Książki 1996 nr 11 s. 46  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
539.wiersz: Andruchowycz Jurij: Elegia lat 60.. Akcent 1997 nr 3 s. 15-16  szczegóły 
540.wiersz: Andruchowycz Jurij: Grobowiec. Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 59 (z notą s. 366...) szczegóły 
541.wiersz: Andruchowycz Jurij: Indie. Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 61-66 (z notą s. 366...) szczegóły 
542.wiersz: Andruchowycz Jurij: Koszary. Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 58-59 (z notą s. 366...) szczegóły 
543.wiersz: Andruchowycz Jurij: Kozak Jamajka. Odra 2002 nr 5 s. 35  szczegóły 
544.wiersz: Andrukhovich Jurijj: Lipcowe notatki podróżnika [z tego cyklu:] 6. Zapomnienie. Opcje 1993 nr 1 s. 68  szczegóły 
545.wiersz: Andruchowycz Jurij: Listy na Ukrainę (I-II). Czas Kultury 1996 nr 2 s. 44-45  szczegóły 
546.wiersz: Andruchowycz Jurij: Planetarium. Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 60-61 (z notą s. 366...) szczegóły 
547.wiersz: Andruchowycz Jurij: Podpowiedzi balkonowi. Akcent 1997 nr 3 s. 17-18  szczegóły 
548.wiersz: Andruchowycz Jurij: Pomnik. Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 57-58 (z notą s. 366...) szczegóły 
549.wiersz: Andruchowycz Jurij: Pomnik. Życie 2000 nr 256 s. 14  szczegóły 
550.wiersz: Andruchowycz Jurij: Samyjło Niemirycz, awanturnik, osadzony w wieży za gwałt, do siebie samego. Odra 2002 nr 5 s. 34  szczegóły 
551.wiersz: Andruchowycz Jurij: Szpital. Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 60 (z notą s. 366...) szczegóły 
552.wiersz: Andruchowycz Jurij: Tango ''biała róża''. Akcent 1997 nr 3 s. 16-17  szczegóły 
553.wiersz: Andruchowicz Jurij: Zapomnienie. Biuletyn Literacki 1994 nr 6/7 (1993/1994) s. 8  szczegóły 
554.wiersz: Andruchowicz Jurij: Zapomnienie. Biuletyn Literacki 2000 s. 106  szczegóły 
555.wiersz: Andruchowicz Jurij: Zapomnienie. Biuletyn Literacki 1993 nr 2 s. 19  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
556.proza: Andrukhovich Jurijj: Erc-herz-perc. O problemie jedności i wyjątkowości. Gazeta Wyborcza 1994 nr 128 s. 14-15 (szkic...) szczegóły 
557.proza: Andruchowycz Jurij: Gra w Germaszkę. Kafka 2002 nr 6 s. 12-21 (esej; z not. o autorze, s. 68...) szczegóły 
558.proza: Andruchowycz J.: Kompleks Shelley'a. Dekada Literacka 1998 nr 10 s. 14 (nazw. tłumaczki podane na s. 24...) szczegóły 
559.proza: Andruchowycz Jurij: Malbork i Krzyżacy [fragm.]. Przekrój 2002 nr 19 s. 60-64 (z notą, podp. (PDW)...) szczegóły 
560.proza: Andruchowycz Jurij: Mała intymna urbanistyka. Gazeta Wyborcza 2000 nr 52 s. 15-16 (z not....) szczegóły 
561.proza: Andruchowycz Jurij: Mała intymna urbanistyka. x 2001 ([w ks. zb.:] Tematy polsko-ukraińskie. Historia, literatura, edukacja....) szczegóły 
562.proza: Andruchowycz Jurij: Miasto-okręt. Przegląd Polityczny 2000 nr 46/47 s. 53-54 (esej; z not. o autorze...) szczegóły 
563.proza: Andruchowicz Jurij: Moscoviada. Gazeta Wyborcza 1999 nr 295 s. 22-23 (z fot. aut....) szczegóły 
564.proza: Andruchowycz Jurij: Moscoviada. Literatura na Świecie 1999 nr 4 s. 101-148 (z notą, s. 283; z fot., s. 100...) szczegóły 
565.proza: Andrukhovich Jurijj: Moskowiada (Powieść żakowska. Fragment). Czas Kultury 1995 nr 1 s. 46-49, nr 2 s. 57-59, nr 3 s. 49-50  szczegóły 
566.proza: Andruchowycz Jurko: Opowiadania żołnierskie [z tego cyklu:] Królewskie łowy. Zustriczi = Zustrihchih 1990 nr 3/4 s. 245-251 (z not....) szczegóły 
567.proza: Andruchowycz Jurko: Opowiadania żołnierskie [z tego cyklu:] Krótka historyjka o zdemobilizowanym. Zustriczi = Zustrihchih 1990 nr 3/4 s. 251-254 (z not....) szczegóły 
568.proza: Andruchowycz Jurko: Opowiadania żołnierskie [z tego cyklu:] Zima i sny wartownika. Zustriczi = Zustrihchih 1990 nr 3/4 s. 254-258 (z not....) szczegóły 
569.proza: Andruchowycz Jurij: Perwersja. Ex Libris 1996 nr spec. z VII s. 11, 13  szczegóły 
570.proza: Andruchowycz Jurij: Perwersja [fragm.]. Przegląd Polityczny 2003 nr 59 s. 108-115 (z not. o Juriju Andruchowyczu...) szczegóły 
571.proza: Andruchowycz Jurij: Perwersja [fragm. pow.]. Konteksty 1996 nr 3/4 s. 79-83  szczegóły 
572.proza: Andruchowycz Jurij: Perwersja (Fragment powieści). Czas Kultury 1997 nr 5/6 s. 84-88  szczegóły 
573.proza: Andruchowycz Jurij: Perwersja [pow., fragm.]. Kresy 1996 nr 25 s. 105-111 (z notą...) szczegóły 
574.proza: Andruchowycz Jurij: Phantasien zum Thema Offenheit = Fantazje na temat otwartości. Dialog [Niemcy] 2003 nr 64 s. 27-32 (tekst równoległy w jęz. niemieckim i polskim; z fot. i not. o autorze...) szczegóły 
575.proza: Andruchowycz Jurij: Rekreacje [fragm. pow.]. Kresy 1994 nr 19 s. 85-101  szczegóły 
576.proza: Andruchowycz Jurij: Samuel z Niemirowa, watażka doskonały. Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 45-56 (z notą s. 366...) szczegóły 
577.proza: Andruchowycz Jurij: Trzy wątki bez zakończenia. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1999 nr 9/10 (1998/1999) s. 54-55  szczegóły 
578.proza: Andruchowycz Jurij: Wampir. Dekada Literacka 1998 nr 10 s. 23 (nazw. tłumaczki podane na s. 24...) szczegóły 
579.proza: Andruchowycz Jurij: Zabawy z ogniem i mieczem. Gazeta Wyborcza 1999 nr 201 s. 21-22 (m.in. nt. filmu "Ogniem i mieczem", z not. o aut....) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
580.tekst paraliteracki: Andruchowycz Jurij: Charków jako poezja. Krasnogruda 2000 nr 11 s. 265-266  szczegóły 
581.tekst paraliteracki: Andruchowycz Jurij: Efekty galerii. Krasnogruda 2000 nr 11 s. 268  szczegóły 
582.tekst paraliteracki: Andruchowycz Jurij: Harfa i Faun. Krasnogruda 2000 nr 11 s. 266  szczegóły 
583.tekst paraliteracki: Andruchowicz Jurij: Komplekas geografii narodowej. Gazeta Wyborcza 1999 nr 277 s. 18, 20  szczegóły 
584.tekst paraliteracki: Andruchowycz Jurij: Miasto - okręt. Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 67-73 (z notą s. 366...) szczegóły 
585.tekst paraliteracki: Andruchowicz Jurij: Miasto niezrealizowanych losów. Gazeta. Magazyn 2000 nr 45 s. 16-19 (z not. o aut....) szczegóły 
586.tekst paraliteracki: Andruchowycz Jurij: Nadzieja po Czarnobylu. Gazeta Wyborcza 1999 nr 265 s. 20-21 (z not. o aut....) szczegóły 
587.tekst paraliteracki: Andruchowycz Jurij: Pochwała zakamarków. Krasnogruda 2000 nr 11 s. 267-268  szczegóły 
588.tekst paraliteracki: Andruchowycz Jurij: Trzy wątki bez zakończenia. Krasnogruda 2000 nr 11 s. 270-272  szczegóły 
589.tekst paraliteracki: Andruchowicz Jurij: Ukraińska złota jesień. Gazeta Wyborcza 2002 nr 262 s. 16-17 (z not. o aut....) szczegóły 
590.tekst paraliteracki: Andruchowycz Jurij: Wiedeń jako pokusa. Krasnogruda 2000 nr 11 s. 268-269 (z fot. aut....) szczegóły 
591.tekst paraliteracki: [Wypowiedź]. Novaja Pol'sha 2003 nr 2 s. 19 (nt. stosunków polsko-ukraińskich...) szczegóły 
592.tekst paraliteracki: Andruchowycz Jurij: Zachód, wschód, rozwód?. Newsweek 2002 nr 38 s. 70 (dot. ukraińskiej kultury; artykuł...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
593.artykuł: Bratkowski Piotr: Takiego pisarza nie mamy. Gazeta Wyborcza 1996 nr 56 s. 10  szczegóły 
594.artykuł: Czytania i dysputy literackie. Gazeta Malarzy i Poetów 2003 nr 3 s. 47 (not. o happeningu literackim pisarza z prezentacją utworu "Perwersja" ...) szczegóły 
595.artykuł: Hnatiuk Ola: Galicja w Europie Środkowej. Borussia 2003 nr 31 s. 41-83 (m.in. nt. wizji Galicji jako przestrzeni środkowoeuropejskiej w twórcz...) szczegóły 
596.artykuł: Jeszkilew Wołodymyr: Rycerz przed kapłanem. Baśń o Juriju Andruchowyczu. Krasnogruda 2000 nr 10 s. 132-137  szczegóły 
597.artykuł: Jeszkiliew Wołodymyr: Rycerz przed kapłanem. Typologia dwóch fenomenów. Czas Kultury 1997 nr 5/6 s. 89-91 (z notą...) szczegóły 
598.artykuł: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Zachód. Kultura [Paryż] 2000 nr 7/8 s. 219 (not. o spotkaniu autorskim w Instytucie Polskim z udziałem Daniela Bea...) szczegóły 
599.artykuł: Kronika. Nowe Książki 2003 nr 4 s. 83 (not. o podpisaniu przez pisarza listu otwartego intelektualistów ukrai...) szczegóły 
600.artykuł: Kronika. Nowe Książki 2000 nr 8 s. 82 (not. o wieczorze autorskim w Instytucie Polskim w Paryżu...) szczegóły 
601.artykuł: Rubinowicz-Gruendler Anna: Rzecznicy Wschodu. Gazeta Wyborcza 2003 nr 270 s. 13 (o spotkaniu autorskim w Berlinie...) szczegóły 
602.artykuł: Skrendo Andrzej: Śnieg, Szczecin i Jurij Anruchowycz. Pogranicza 2003 nr 3 s. 122-124 (wprowadzenie do wieczoru autorskiego zorganizowanego 11 IV 2003 w Szcz...) szczegóły 
603.artykuł: Stanisławski Wojciech: Jurij Andruchowycz. Konteksty 1996 nr 3/4 s. 77-78 (nt. twórczości...) szczegóły 
604.artykuł: Umański Zbigniew: Kronika Kresowa. Semper Fidelis 2001 nr 5 s. 48-52 (m.in. nota nt. spotkania z poetą w ramach Festiwalu Kultury Ukraińskie...) szczegóły 
605.artykuł: Wątorski Andrzej: Kresowe motywy w twórczości Jurija Andruchowycza. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1999 nr 10 (236) s. 127-140  szczegóły 
606.artykuł: Z biegiem dni.... Pogranicza 2003 nr 3 s. 131-142 (m.in. not. nt. spotkania autorskiego zorganizowanego w IV 2003 w Szcze...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
607.wywiad: Hnatiuk Ola: Wirualna perwersja. Dekada Literacka 1998 nr 10 s. 6-7 (z not. i portr. J. Andruchowycza, rys. Olha i Jurko Koch...) szczegóły 
608.wywiad: Kwiecień Agnieszka: Dyżurny skandalista. Rzeczpospolita 1999 nr 35 s. 23 (z fot....) szczegóły 
609.wywiad: Polak Cezary: Karnawał czytania. Gazeta Wyborcza 2003 nr 144 s. 14 (m.in. nt. własnej powieści "Perwersja"; z notą biogr.; z fot....) szczegóły 
610.wywiad: Sosnowska Danuta: Świat na nowo kreowany. Ex Libris 1996 nr spec. z VII s. 9 (głównie nt. własnej twórczości...) szczegóły 
611.wywiad: Strzałka Jan, Szczepańska Sonia: Kim jest ten smarkacz?. Tygodnik Powszechny 1999 nr 12 s. 8  szczegóły 
612.wywiad: Strzałka Jan: Srebrny sygnet. o mitach rodzinnych, ukraińskiej współczesności i Bohdanie Antonyczu. Tygodnik Powszechny 2003 nr 32 s. 17 (z notą biogr. i fot....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
613.utwór: Środkowowschodnie rewizje.  szczegóły 
artykuł: Ukrainiec-Michałek Swietłana: Historia, czas i Andruchowycz. Śladem "Środkowoschodnich rewizji" Jurija Andruchowycza. Kultura Współczesna 2001 nr 2 s. 23-33 (dot. zwłaszcza wątku dzieciństwa i wizji historii człowieka...) szczegóły 
  Andrusjak Ivan
    proza (alfabet tytułów)
614.proza: Andrusiak Iwan: Wurgun [fragm. pow.]. Kresy 2001 nr 47 s. 140-142  szczegóły 
  Antonich Bogdan Ihgor
    książki twórcy (alfabet tytułów)
615.książka twórcy: Antonycz Bohdan Ihor: Cała chmielność świata. 1994  szczegóły 
recenzja: Stefanowska Lidia: "Chmielna" poezja Antonycza w rękach tłumacza. Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 378-382  szczegóły 
recenzja: (wuge): "Cila khmihlihnihst svihta". Zagoroda 1994 nr 1 s. 26 (not....) szczegóły 
616.książka twórcy: Antonycz Bohdan Ihor: Znak Leva = Znak Lwa. 1998 ([Tłumacze:] Tadeusz Chróścielewski, Barbara Dohnalik, Waldemar Gajewsk...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
617.wiersz: Antonycz Bohdan Ihor: Amen (Amihn'). Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1999 nr 9/10 (1998/1999) s. 53 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
618.wiersz: Antonich Bogdan Ihgor: Amen (Amihn'). Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 90 (w jęz. oryg....) szczegóły 
619.wiersz: Antonich Bogdan-Ihgor: Apokalihpsis. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2000 z. 10 s. 142 (w jęz. oryg....) szczegóły 
620.wiersz: Antonycz Bohdan Ihor: Ars poetica II, 2 (Mistectvo poezihji, II, 2.). Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1999 nr 9/10 (1998/1999) s. 53 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
621.wiersz: Antonich Bogdan Ihgor: Ars poetica II, 3. (Mistectvo poezihji, II, 3.). Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 89 (w jęz. oryg....) szczegóły 
622.wiersz: Antonycz Bohdan Ihor: Ars poetica II, 3 (Mistectvo poezihji, II, 3.). Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1999 nr 9/10 (1998/1999) s. 53 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
623.wiersz: Antonycz Bohdan: Autobiografia. Krasnogruda 2000 nr 10 s. 79 (z not.o aut....) szczegóły 
624.wiersz: Antonycz Bohdan Ihor: Autoportret. Tygodnik Literacki 1990 nr 6 s. 10  szczegóły 
625.wiersz: Antonich Bogdan-Ihgor: Batkihvshhina. Zagoroda 1998 nr 4 s. 28 (w jęz. oryg....) szczegóły 
626.wiersz: Antonycz Bohdan: Boże Narodzenie. Krasnogruda 2000 nr 10 s. 81  szczegóły 
627.wiersz: Antonich Bogdan Ihgor: Boże Narodzenie = Rihzdvo. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 87 (tekst równoległy w jęz. ukraińskim...) szczegóły 
628.wiersz: Antonycz Bohdan Ihor: Boże Narodzenie = Rihzdvo. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1999 nr 9/10 (1998/1999) s. 51 (tekst równoległy w jęz. polskim i ukraińskim...) szczegóły 
629.wiersz: Antonich Bogdan Ihgor: Chortihvs'kijj bridzh. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 88 (w jęz. oryg....) szczegóły 
630.wiersz: Antonich Bogdan Ihgor: Czeremchowy wiersz = Cheremkhovijj vihrsh. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 86 (tekst równoległy w jęz. ukraińskim...) szczegóły 
631.wiersz: Antonycz Bohdan: Czeremchy. Krasnogruda 2000 nr 10 s. 80  szczegóły 
632.wiersz: Antonich Bogdan Ihgor: Elegia o śpiewających drzwiach (Fragment) = Elegihja pro spihvuchih dverih (Fragment). Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 88 (tekst równoległy w jęz. ukraińskim...) szczegóły 
633.wiersz: Antonich Bogdan Ihgor: Gloria in Excelsis. Slava na visotakh. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 86 (w jęz. oryg....) szczegóły 
634.wiersz: Antonycz Bohdan Ihor: Goździki. Pracownia 2001 nr 26 s. 69  szczegóły 
635.wiersz: Antonich Bogdan Ihgor: Jarmark. Zagoroda 1994 nr 1 s. 27  szczegóły 
636.wiersz: Antonycz Bohdan: Jarmark. Krasnogruda 2000 nr 10 s. 81  szczegóły 
637.wiersz: Antonich Bogdan Ihgor: Jarmark = Jarmarok. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 87 (tekst równoległy w jęz. ukraińskim...) szczegóły 
638.wiersz: Antonycz Bohdan: Jesień. Krasnogruda 2000 nr 10 s. 83  szczegóły 
639.wiersz: Antonycz Bohdan Ihor: Kolęda = Koljada. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1999 nr 9/10 (1998/1999) s. 51 (tekst równoległy w jęz. polskim i ukraińskim...) szczegóły 
640.wiersz: Antonich Bogdan Ihgor: Kolęda = Koljada. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 87 (tekst równoległy w jęz. ukraińskim...) szczegóły 
641.wiersz: Antonich Bogdan Ihgor: Kyrie Elejson! Gospodi, pomilujj!. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 86 (w jęz. oryg....) szczegóły 
642.wiersz: Antonycz Bohdan: Las. Krasnogruda 2000 nr 10 s. 82  szczegóły 
643.wiersz: Antonich Bogdan-Ihgor: Lihs. Vatra(Ł) 2000 nr 1/2 s. 16 (w jęz. oryg....) szczegóły 
644.wiersz: Antonich Bogdan Ihgor: Ljudina. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 89 (w jęz. oryg....) szczegóły 
645.wiersz: Antonycz Bohdan Ihor: Molitva. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1999 nr 9/10 (1998/1999) s. 50 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
646.wiersz: Antonich Bogdan Ihgor: Molitva do zihr. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 96 (facs. rękopisu tekstu wiersza...) szczegóły 
647.wiersz: Antonich Bogdan Ihgor: Molitva (Molitva ljuds'ka je nenache dim...). Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 86 (w jęz. oryg....) szczegóły 
648.wiersz: Antonich Bogdan Ihgor: Molitva (Navchiht' mene, roslini, zrostu...). Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 85 (w jęz. oryg....) szczegóły 
649.wiersz: Antonich Bogdan Ihgor: Na drugomu berezih. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 84 (proza poetycka; w jęz. oryg....) szczegóły 
650.wiersz: Antonich Bogdan Ihgor: Najivnihst'. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 90 (w jęz. oryg....) szczegóły 
651.wiersz: Antonycz Bohdan Ihor: Najivnihst'. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1999 nr 9/10 (1998/1999) s. 50 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
652.wiersz: Antonich Bogdan Ihgor: Najivnihst'. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 90 (w jęz. oryg....) szczegóły 
653.wiersz: Antonich Bogdan Ihgor: Narodivsja Bog na sanjakh.... Zagoroda 1998 nr 4 s. 1 (w jęz. oryg....) szczegóły 
654.wiersz: Antonycz Bohdan: Ojczyzna. Krasnogruda 2000 nr 10 s. 83  szczegóły 
655.wiersz: Antonycz Bohdan: Pierwszy rozdział Biblii. Krasnogruda 2000 nr 10 s. 81  szczegóły 
656.wiersz: Antonich Bogdan-Ihgor: Pihd sivim nebom.... Vatra(Ł) 2000 nr 1/2 s. 16 (w jęz. oryg....) szczegóły 
657.wiersz: Antonycz Bohdan Ihor: Płacz tarnin = Skarga ternu. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1999 nr 9/10 (1998/1999) s. 51 (tekst równoległy w jęz. polskim i ukraińskim...) szczegóły 
658.wiersz: Antonich Bogdan Ihgor: Płacz tarniny. Przegląd Kresowy 1991 nr 5/6 s. 6  szczegóły 
659.wiersz: Antonycz Bohdan: Pszczoła. Krasnogruda 2000 nr 10 s. 82  szczegóły 
660.wiersz: Antonich Bogdan-Ihgor: Rihzdvo. Zagoroda 1999 nr 4 s. 43 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
661.wiersz: Antonich Bogdan Ihgor: Spes (Nadihja) (Vihra, nadihja, ljubov, 4). Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 90 (w jęz. oryg....) szczegóły 
662.wiersz: Antonycz Bohdan Ihor: Svjata prostota. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1999 nr 9/10 (1998/1999) s. 50 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
663.wiersz: Antonich Bogdan Ihgor: Svjata prostota. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 89 (w jęz. oryg....) szczegóły 
664.wiersz: Antonycz Bohdan Ihor: Sześć strof mistyki = Shihst' strof mihstiki. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1999 nr 9/10 (1998/1999) s. 52 (tekst równoległy w jęz. polskim i ukraińskim...) szczegóły 
665.wiersz: Antonycz Bohdan Ihor: Tarnina śpiewa = Teren spihvaje. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1999 nr 9/10 (1998/1999) s. 52 (tekst równoległy w jęz. polskim i ukraińskim...) szczegóły 
666.wiersz: Antonich Bogdan Ihgor: Wieś = Selo. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 85 (tekst równoległy w jęz. ukraińskim...) szczegóły 
667.wiersz: Antonycz Bohdan Ihor: Wiosna. Tygodnik Literacki 1990 nr 6 s. 10  szczegóły 
668.wiersz: Antonich Bogdan Ihgor: Wiosna = Vesna. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 85 (tekst równoległy w jęz. ukraińskim...) szczegóły 
669.wiersz: Antonycz Bohdan: Wiśnie. Krasnogruda 2000 nr 10 s. 79  szczegóły 
670.wiersz: Antonycz Bohdan: Zapomniana ziemia. Krasnogruda 2000 nr 10 s. 80  szczegóły 
671.wiersz: Antonycz Bohdan Ihor: Zelenih svjata. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1999 nr 9/10 (1998/1999) s. 53 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
672.wiersz: Antonich Bogdan Ihgor: Ziemia zapomniana. Zagoroda 1994 nr 1 s. 26-27  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
673.artykuł: Andruchowycz Jurij: Folkloryzm i etnografizm w dorobku twórczym Bohdana Ihora Antonycza. Konteksty 1996 nr 3/4 s. 84-88  szczegóły 
674.artykuł: Andruchowycz Jurij: Metafizyka "innego Lwowa". O mieście w poezji Bohdana Ihora Antonycza. Krasnogruda 2000 nr 10 s. 122-131  szczegóły 
675.artykuł: Berdychowska Bogumiła: Trzy drogi do Nowicy (Dedykuję Andrzejowi Janowskiemu). Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1992 t. 2 s. 47-48  szczegóły 
676.artykuł: Berdychowska Bogumiła: Trzy drogi z Nowicy (Andrzejowi Jankowskiemu). Tygodnik Literacki 1990 nr 6 s. 10  szczegóły 
677.artykuł: Betko Ihrina: Osmislennja numihnoznogo dosvihdu v poehziji Bogdana-Ihgora Antonicha. x 2000 ([w ks. zb.:] Konteksty literatury rosyjskiej, ukraińskiej i białoruski...) szczegóły 
678.artykuł: Betko Ihrina: "Sacrum" v poezihji Bogdana-Ihgorja Antonicha. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2000 z. 10 s. 198-208  szczegóły 
679.artykuł: Drach Ihvan: Do tajemnicih Bogdana-Ihgorja Antonicha. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2000 z. 10 s. 142-148  szczegóły 
680.artykuł: Greshhuk Vasil': Okazihonal'ne slovovzhivannja u poezihji B.-Ih. Antonicha. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2000 z. 10 s. 209-224  szczegóły 
681.artykuł: Hładyk Stefan: Droga Bohdana Ihora Antonycza od dialektu łemkowskiego do literackiego języka ukraińskiego. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 81-83  szczegóły 
682.artykuł: Ihl'nic'kijj Mikola: Osjagajuchi fenomen Antonicha. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2000 z. 10 s. 164-170  szczegóły 
683.artykuł: Korniejenko Agnieszka: Bohdana Ihora Antonycza próba idealistycznej systematyzacji sztuki. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2000 z. 10 s. 171-178  szczegóły 
684.artykuł: Kravchuk Natalja: Antonich povernuvsja na Lemkihvshhinu (U chest' 90-rihchchja vihd dnja narodzhennja poeta). Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 65-69  szczegóły 
685.artykuł: Ksenicz Andrzej: Bohdan Ihor Antonycz - próba samookreślenia. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2000 z. 10 s. 191-197  szczegóły 
686.artykuł: Ksenicz Andrzej: Bohdan Ihor Antonycz - urodzony w Galicji. Slavia Orientalis 1999 nr 1 s. 19-28  szczegóły 
687.artykuł: Ksenicz Andrzej: Slavia Orientalis 1995 nr 3 s. 448-449 ([rec. ks.:] Mikola Ihl'nic'kijj: Bogdan-Ihgor Antonich. Naris zhittja ...) szczegóły 
688.artykuł: Machno Wasyl: O czasie, powietrzu i poetach jednego miasta. Fraza 2002 nr 1/2 s. 78-81 (nt. związków poety z Sanokiem; z fot. Wasyla Machno...) szczegóły 
689.artykuł: Maślej Aleksander: Powrót Bohdana Ihora Antonycza do Nowicy i Gorlic w latach 1989-1999. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 78-81  szczegóły 
690.artykuł: Mokry Włodzimierz: Bohdana Ihora Antonycza pragnienie harmonii rozumu i serca. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 61-64 (z fragmentami wierszy...) szczegóły 
691.artykuł: Nazaruk Bazyli: Eros i Tanatos w poezji Antonycza. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2000 z. 10 s. 179-190  szczegóły 
692.artykuł: Nazaruk Bazyli: Religijne źródła poezji Bohdana Ihora Antonycza. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2001 z. 11/12 s. 268-284  szczegóły 
693.artykuł: Nazaruk Vasil': Shukajuchi garmoniji. Dejaki pitannja poezji Antonicha. Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1989 z. 1 s. 185-193  szczegóły 
694.artykuł: Nevihdoms'ka Lihlihja: Obrazi ih simvoli poetichnogo mihfosvihtu Bogdana-Ihgorja Antonicha: lihngvihstichna ihnterpretacihja. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2000 z. 10 s. 225-236  szczegóły 
695.artykuł: Orłowska Marzena: Bohdana Ihora Antonycza "Akty Strzeliste". Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 187-196 (nt. sacrum w twórczości Bohdana Ihora Antonycza...) szczegóły 
696.artykuł: Stefanowska Lidia: Chas u poezihji Bogdana Ihgorja Antonicha. Zustriczi = Zustrihchih 1990 nr 1/2 s. 166-178  szczegóły 
697.artykuł: Zhulins'kijj Mikola: "Khto zh potrebuje slihv tvojikh". Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2000 z. 10 s. 149-163  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
698.impreza: "Poetycka droga Bohdana Ihora Antonycza. Od w Nowicy na Łemkowszczyźnie do we Lwowie" ("Poetichnijj shlakh Bogdana Ihgorja Antonicha. Vihd u L'vovih") - międzynarodowa konferencja naukowa z okazji 90-lecia urodzin poety (1999).  szczegóły 
artykuł: Alma Mater 2000 nr 17 s. 50 (not....) szczegóły 
artykuł: Kravchuk Natalja: Antonich - dokaz bliz'kostih dvokh narodihv. Mihzhnarodna naukova konferencihja u Krakovih. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 92-96 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Mokry Włodzimierz: Słowo powitalne Włodzimierza Mokrego przed otwarciem międzynarodowej sesji naukowej. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 73-74  szczegóły 
artykuł: Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 70-72 (program...) szczegóły 
artykuł: Mushinka Mikola: Poshana B-Ih. Antonichu u Krakovih. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 91 (nota sprawozdawcza...) szczegóły 
artykuł: Welc Andrzej: Wystąpienie Starosty dr Andrzeja Welca na konferencji poświęconej B.I. Antonyczowi na Uniwersytecie Jagiellońskim. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 76  szczegóły 
artykuł: Ziejka Franciszek: Poetycka droga Bohdana Ihora Antonycza (Słowo na otwarcie konferencji Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. Franciszka Ziejki). Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 74-75  szczegóły 
699.impreza: Wystawa poświęcona życiu i twórczości Bohdana Ihora Antonycza z okazji 90. rocznicy urodzin (1999).  szczegóły 
artykuł: Bohdan Ihor Antonycz = Bogdan Igor Antonich. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 60 (program i sprawozdanie z uroczystości otwarcia, z fot.; z fot. Bohdana...) szczegóły 
artykuł: (dr): Bohdan Ihor Antonycz - znak pojednania. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 60 (sprawozdanie z uroczystości otwarcia, z fot....) szczegóły 
artykuł: Masłowski Ryszard: List Wojewody Małopolskiego Ryszarda Masłowskiego do organizatorów Wystawy i Muzeum Bohdana Ihora Antonycza w Gorlicach. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 75-76  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
700.kult: Mokry Włodzimierz: Droga do Nowicy i Zdyni na Watrę Łemkowską '99 (Przez Bielankę, Leszczyny, Kunkową, Przysłop, Pantnę, Ropicę Ruską, Małastów). Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 298 (nt. obchodów 90. roczn. urodzin Bohdana Ihora Antonycza w Polsce w 199...) szczegóły 
701.kult: Uzarashvihlih Omar: Na Janihvs'komu Cvintarih vikradeno pam'jatnik Bogdanu-Ihgorju Antonichu. Zagoroda 2002 nr 2 s. 49 (dot. kradzieży rzeźby z pomnika twórcy...) szczegóły 
702.kult: Zaklik do L'vihvjan. Zagoroda 2003 nr 2 s. 46-47 (podp. przez pracowników wydawnictwa "Kamenjar"; list w sprawie postawi...) szczegóły 
  Atamanjuk Ihvan
    wiersze (alfabet tytułów)
703.wiersz: Atamanjuk Ivan: Lihta. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1996 nr 3/4 (1995/1996) s. 33 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
  Baboval Roman
    książki twórcy (alfabet tytułów)
704.książka twórcy: Babował Roman: Obłaskawianie nocy. 1999  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
705.wiersz: Babował Roman: Białe noce. Fraza 2003 nr 3 s. 31 (z not., 263...) szczegóły 
706.wiersz: Babował Roman: Dopóki będzie wisiało... Metafora 2001 nr 44/46 s. 35  szczegóły 
707.wiersz: Babował Roman: Gdy księżyc z ukosa strzyże... Metafora 2001 nr 44/46 s. 35-36  szczegóły 
708.wiersz: Babował Roman: Intymne. Metafora 2001 nr 44/46 s. 37-38 (z not. o aut....) szczegóły 
709.wiersz: Babował Roman: Leżymy nago w trawie... Metafora 2001 nr 44/46 s. 35  szczegóły 
710.wiersz: Babował Roman: List do ciebie. Fraza 2003 nr 3 s. 31-32 (z not., 263...) szczegóły 
711.wiersz: Babował Roman: Pająk spowija przędzą... Metafora 2001 nr 44/46 s. 36  szczegóły 
712.wiersz: Babował Roman: Plamy z taniego wina... Fraza 2003 nr 3 s. 29 (z not., 263...) szczegóły 
713.wiersz: Babował Roman: Trójkąt lata pośród spiekoty... Fraza 2003 nr 3 s. 30 (z not., 263...) szczegóły 
714.wiersz: Babował Roman: Tutaj co wieczór wyspy się palą... Fraza 2003 nr 3 s. 29 (z not., 263...) szczegóły 
715.wiersz: Babował Roman: Zdrada. Metafora 2001 nr 44/46 s. 36-37  szczegóły 
716.wiersz: Babował Roman: Znikłaś pośród nocy.... Fraza 2003 nr 3 s. 30 (z not., 263...) szczegóły 
  Bagrjanijj Ihvan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
717.artykuł: Iglińska Anna: Ihvan Bagrjanijj: sproba lihteraturnogo portretu. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 208-217  szczegóły 
718.artykuł: Weretiuk Oksana: Motiv getsimans'kogo sadu. (Ih. Bagrianijj, U. Samchuk). Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 7 s. 187-197 (ze streszczeniem w jęz. polskim Ryszarda Łużnego...) szczegóły 
  Barac Barbara
    książki twórcy (alfabet tytułów)
719.książka twórcy: Barac Barbara: Ucieczka od przeznaczenia. Wspomnienia z lat 1941-1944, spisane we wrześniu 1944 roku. 2002  szczegóły 
recenzja: Midrasz 2003 nr 5 s. 5 (podziękowanie redakcji "Midrasza" dla Marii Rycer za przekazanie nakła...) szczegóły 
  Barna Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
720.artykuł: Adam Barna. Zagoroda 2001 nr 4 s. 23-25 (z fot....) szczegóły 
  Barna Mikhajjlo
    wiersze (alfabet tytułów)
721.wiersz: Barna Mikhajjlo: Lemkovino rihdna mati. Zagoroda 1999 nr 1 s. 24 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
  Barna Volodimir
    wiersze (alfabet tytułów)
722.wiersz: Barna Volodimir: 1945 rihk. Zagoroda 1996 nr 3/4 s. 25 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
723.wiersz: Barna Volodimir: Beskidi. Zagoroda 2000 nr 1 s. 19-20 (w jęz. oryg....) szczegóły 
724.wiersz: Barna Volodimir: Krevne. Zagoroda 1997 nr 3 s. 20-21 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
725.wiersz: Barna Volodimir: Rok 1945. Zagoroda 1995 nr 2 s. 31  szczegóły 
726.wiersz: Barna Volodimir: Zapovihdne. Zagoroda 1999 nr 4 s. 26 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
  Bat'o-Gavranjak Ihrena
    wiersze (alfabet tytułów)
727.wiersz: Bat'o-Gavranjak Ihrena: Zustrihch z rihdnim kraem cherez 50 rokihv. Zagoroda 1997 nr 2 s. 21 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
  Bazhan Mikola, Tichina Pavlo *
    wiersze (alfabet tytułów)
728.wiersz: Bażanow Mikołaj, Tyczyna Pawło: Żyj, Ukraino, przepiękna i silna... = Żywy,Ukrajino, prekrasna i sylna.... Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 268 (tekst równoległy polski i w transkrypcji ukraińskiej...) szczegóły 
  Bazhan Mikola
    wiersze (alfabet tytułów)
729.wiersz: Bazhan Mikola: Wybuch gwiazdozbiorów. Literatura Radziecka 1988 nr 12 s. 137  szczegóły 
  Berdnik Oles'
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
730.artykuł: Dworak Walentyna: Ołeś Berdnyk żyje. Nowa Fantastyka 1991 nr 11 s. 80  szczegóły 
731.artykuł: Jęczmyk Lech: Nowa Fantastyka 1994 nr 9 s. 76 (nota...) szczegóły 
  Bezkorovajjnyjj Gordijj
    wiersze (alfabet tytułów)
732.wiersz: Bezkorowajnyj Hordij: Spod dna niespodziewanego śniegu... Komunikaty 1996 nr 5 s. 5 (z not....) szczegóły 
  Bihgunjak Andrejj
    wiersze (alfabet tytułów)
733.wiersz: Bihgunjak Andrejj: Rihdny gory. Zagoroda 2002 nr 1 s. 6 (tekst w języku oryg....) szczegóły 
  Bilocerkivec' Natalka
    wiersze (alfabet tytułów)
734.wiersz: Biłocerkiweć Natałka: Deszcz. Fraza 2002 nr 1/2 s. 10 (z not., s. 315...) szczegóły 
735.wiersz: Biłocerkiweć Natałka: Drży woda w szklance... Fraza 2002 nr 1/2 s. 4 (z not., s. 315...) szczegóły 
736.wiersz: Biłocerkiweć Natałka: Nóż. Fraza 2002 nr 1/2 s. 8-9 (z not., s. 315...) szczegóły 
737.wiersz: Biłocerkiweć Natałka: Róża. Fraza 2002 nr 1/2 s. 5 (z not., s. 315...) szczegóły 
738.wiersz: Biłocerkiweć Natałka: Sto lat młodości. Fraza 2002 nr 1/2 s. 7-8 (z not., s. 315...) szczegóły 
739.wiersz: Biłocerkiweć Natałka: Szalone samoloty. Fraza 2002 nr 1/2 s. 5-6 (z not., s. 315...) szczegóły 
740.wiersz: Biłocerkiweć Natałka: Wino aniołów. Fraza 2002 nr 1/2 s. 6-7 (z not., s. 315...) szczegóły 
741.wiersz: Biłocerkiweć Natałka: Zacierają się linie... Fraza 2002 nr 1/2 s. 9-10 (z not., s. 315...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
742.wywiad: Matwijenko Switłana: "Podoba mi się brzmienie tego słowa...". Fraza 2002 nr 1/2 s. 11-16  szczegóły 
  Bojjchuk Bogdan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
743.książka twórcy: Bojczuk Bohdan: Miłość w trzech odsłonach i inne wiersze. 2001  szczegóły 
recenzja: Kulesza Dariusz: Bibliotekarz Podlaski 2001 nr 2 s. 125  szczegóły 
recenzja: Szarkowska Ewa: Poetyckie odsłony Bohdana Bojczuka. Bibliotekarz Podlaski 2003 nr 7 s. 151-153  szczegóły 
  Bondar Andrihjj
    wiersze (alfabet tytułów)
744.wiersz: Bondar Andrij: Buńczuczne skwarki! Sypię... Literatura na Świecie 1999 nr 4 s. 184 (z not. s. 283-284, fot. s. 180...) szczegóły 
745.wiersz: Bondar Andrij: Canis et lupus. Literatura na Świecie 1999 nr 4 s. 183-184 (z not. s. 283-284, fot. s. 180...) szczegóły 
746.wiersz: Bondar Andrij: Ciekawy film. Akcent 2003 nr 4 s. 11-13  szczegóły 
747.wiersz: Bondar Andrij: Daremny płacz daremny... Literatura na Świecie 1999 nr 4 s. 182 (z not. s. 283-284, fot. s. 180...) szczegóły 
748.wiersz: Bondar Andrij: Do ojczyzny. Literatura na Świecie 1999 nr 4 s. 185-186 (z not. s. 283-284, fot. s. 180...) szczegóły 
749.wiersz: Bondar Andrij: Jakie pustkowie. Wokoło.... Literatura na Świecie 1999 nr 4 s. 186 (z not. s. 283-284, fot. s. 180...) szczegóły 
750.wiersz: Bondar Andrij: Kawowe zgęstki na opasłym... Literatura na Świecie 1999 nr 4 s. 185 (z not. s. 283-284, fot. s. 180...) szczegóły 
751.wiersz: Bondar Andrij: List do K.. Akcent 2003 nr 4 s. 10-11  szczegóły 
752.wiersz: Bondar Andrij: Pokazać klasę. Akcent 2003 nr 4 s. 13-14 (z not. o aut., s. 15...) szczegóły 
753.wiersz: Bondar Andrij: Psalm na cześć braterstwa. Akcent 2003 nr 4 s. 8-10  szczegóły 
754.wiersz: Bondar Andrij: Sakramentalne. Literatura na Świecie 1999 nr 4 s. 183 (z not. s. 283-284, fot. s. 180...) szczegóły 
755.wiersz: Bondar Andrij: Strach uleci -tylko... Literatura na Świecie 1999 nr 4 s. 181 (z not. s. 283-284, fot. s. 180...) szczegóły 
756.wiersz: Bondar Andrij: Święty Mikołaj nr 628. Akcent 2003 nr 4 s. 7-8  szczegóły 
757.wiersz: Bondar Andrij: Tak obejmują nas... Literatura na Świecie 1999 nr 4 s. 182 (z not. s. 283-284, fot. s. 180...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
758.proza: Bondar Andrij: Dziadek Teoś. Akcent 2003 nr 4 s. 57-60  szczegóły 
759.proza: Bondar Andrij: Heminguej - Hemingway. Akcent 2003 nr 4 s. 53-55  szczegóły 
760.proza: Bondar Andrij: Papież. Akcent 2003 nr 4 s. 63-65  szczegóły 
761.proza: Bondar Andrij: Przepiękna. Akcent 2003 nr 4 s. 55-57  szczegóły 
762.proza: Bondar Andrij: Szczep Mandelsztama. Akcent 2003 nr 4 s. 60-63  szczegóły 
  Borispolet' Vitalijj
    wiersze (alfabet tytułów)
763.wiersz: Borispolet' Vitalijj: Do wiadomości obywateli.... Dekada Literacka 1992 nr 10 s. 7  szczegóły 
  Borovik Ihrina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
764.książka twórcy: Borovik Ihrina: Vihnec'. Poema. 1995  szczegóły 
  Borovikovs'kijj Levko
    wiersze (alfabet tytułów)
765.wiersz: Borowykowski Łewko: Zabójstwo. Nowa Okolica Poetów 1999 nr 3 s. 232  szczegóły 
  Bovanko Tan'ka, Bovanko Gric *
    wiersze (alfabet tytułów)
766.wiersz: Bovanko Gric, Bovanko Tan'ka: Lemkovina. Zagoroda 2003 nr 2 s. 20 (tekst w języku oryg....) szczegóły 
767.wiersz: Bovanko Gric, Bovanko Tan'ka: Sokhan'o Sokhan'o. Zagoroda 2003 nr 3 s. 31 (tekst w języku oryg....) szczegóły 
  Briginet' Oleksandr
    wiersze (alfabet tytułów)
768.wiersz: Briginet' Oleksander: Idę za dniem.... Dekada Literacka 1992 nr 10 s. 7  szczegóły 
  Bruslinov'skijj Evgen
    proza (alfabet tytułów)
769.proza: Brusłynowski Jewhen: Kalendarz 1996 [fragm.]. Literatura na Świecie 1999 nr 4 s. 59-73, 149-165, 187-199, 233-244 (z not. s. 284...) szczegóły 
770.proza: Brusłynowski Jewhen: Kalendarz 1996 (fragmenty). Akcent 2000 nr 3 s. 74-99  szczegóły 
771.proza: Bruslinov'skijj Evgen: Kalendarz Brusłynowskiego (fragmenty). Nawias 2002 nr 1 s. 110-120 (fragmenty dziennika; z notą o autorze na s. 120...) szczegóły 
772.proza: Brusłynowski Jewhen: Kalendarz (Fragmenty). Fraza 2002 nr 1/2 s. 103 (z not., s. 315...) szczegóły 
773.proza: Brusłynowski Jewhen: Listy z Kijowa czyli Dziennik komputerowy. Fraza 1999 nr 1 s. 76-86  szczegóły 
  Budin'skijj Miron
    wiersze (alfabet tytułów)
774.wiersz: Budin'skijj Miron: Mati. Zagoroda 1999 nr 4 s. 10 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
  Bulakhovs'ka Julija
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
775.artykuł: Matvihjenko Antonihna: Khudozhnihjj sviht Julihji Bulakhovs'koji. Dziennik Kijowski 2003 nr 17 s. 6 (o twórczości...) szczegóły 
776.artykuł: Z okazji Jubileuszu - 70. rocznicy urodzin Pani Julii Bułachowskiej składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, rodzinnego spokoju i sukcesów twórczych. Dziennik Kijowski 2001 nr 1 s. 6 (sylwetka badaczki literatury polskiej i polsko-ukraińskich kontaktów l...) szczegóły 
  Burjak Mikolajj
    wiersze (alfabet tytułów)
777.wiersz: Burjak Mikolajj: Bihdnyjj ih bogatyjj. Zagoroda 2003 nr 1 s. 19 (tekst w języku oryg....) szczegóły 
778.wiersz: Burjak M.: Kazhda lishka svih khvihst khvalit. Zagoroda 1998 nr 4 s. 29 (w jęz. oryg....) szczegóły 
779.wiersz: Burjak Nikolajj: Njan'o ih syn Van'o (Tom versh napisanyjj na pihdstavih pravdivogo vidarihnja). Zagoroda 1999 nr 3 s. 27  szczegóły 
780.wiersz: Burjak Nikolajj: Novorihchne zhichihnja. Zagoroda 1998 nr 4 s. 2 (w ję oryg....) szczegóły 
781.wiersz: Burjak M.: Rihdnyjj Krajj. Zagoroda 1996 nr 3/4 s. 12 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
782.wiersz: Burjak Mikolajj: Rihdnyjj krajj. Zagoroda 2003 nr 1 s. 18 (tekst w języku oryg....) szczegóły 
783.wiersz: Burjak Nikolajj: Vsjo tih tak ne bude. Zagoroda 1999 nr 2 s. 29 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
784.proza: Burjak Nikolajj: More. Zagoroda 1997 nr 1 s. 23 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
785.artykuł: Vspomin o Mikolaju Burjaku v sotnu rihchnicju urodin. Zagoroda 2003 nr 1 s. 17-18 (z fot....) szczegóły 
  Chaban Vasil'
    proza (alfabet tytułów)
786.proza: Czaban Wasyl: Drwa. Fraza 2001 nr 1/2 s. 128  szczegóły 
787.proza: Czaban Wasyl: Requiem. Fraza 2001 nr 1/2 s. 127  szczegóły 
  Chaldranjan Leonid
    proza (alfabet tytułów)
788.proza: Chaldranjan Leonid: Cynizm trzykrotnego stopnia [fragm. pow.]. Opole 1988 nr 10 s. 14-16  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
789.wywiad: Srokowski Stanisław: Kultura [Warszawa] 1988 nr 41 s. 10  szczegóły 
  Chichibabin Boris
    wiersze (alfabet tytułów)
790.wiersz: Chichibabin Boris: Daj Boże, od stóp.... Literatura Radziecka 1990 nr 7 s. 118-119  szczegóły 
791.wiersz: Chichibabin Boris: Nie od biedy.... Literatura Radziecka 1990 nr 7 s. 114-115  szczegóły 
792.wiersz: Chichibabin Boris: Przed groźnym proroctwem.... Literatura Radziecka 1990 nr 7 s. 116-117  szczegóły 
793.wiersz: Chichibabin Boris: Przysięgam na radosną flagę. Literatura Radziecka 1990 nr 7 s. 115-116  szczegóły 
794.wiersz: Chichibabin Boris: Rzecz mało piękna.... Literatura Radziecka 1990 nr 7 s. 119-120  szczegóły 
795.wiersz: Chichibabin Boris: Weź zmęczenie moje.... Literatura Radziecka 1990 nr 7 s. 117-118  szczegóły 
796.wiersz: Chichibabin Boris: Z dalekiej gwiazdy.... Literatura Radziecka 1990 nr 7 s. 117  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
797.tekst paraliteracki: Chichibabin Boris: Wybrałem sam. Literatura Radziecka 1990 nr 7 s. 120-125 (wypowiedź; not. Tatiana Archangielska...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
798.artykuł: Nieuważny Florian: W kręgu wiecznych problemów prawdy, dobra i piękna. Liryka Borysa Cziczibabina (1923-1994). Studia Rossica 1999 [t.] 7 s. 235-242 (z fragmentami tekstów...) szczegóły 
  Chubajj Grigorijj
    wiersze (alfabet tytułów)
799.wiersz: Chubajj Hryhorijj: Mówić, milczeć i mówić znowu. Twórczość 1991 nr 3 s. 10-14  szczegóły 
800.wiersz: Chubajj Hryhorijj: Szukanie współwinnego. Twórczość 1991 nr 3 s. 3-10  szczegóły 
801.wiersz: Czubaj Hryhorij: Teatr marionetek. Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 180-191 (z not. s. 368...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
802.artykuł: B.Z.: Hryhorij Czubaj (1949-1982). Twórczość 1991 nr 3 s. 133 (biogr....) szczegóły 
  Chubins'kijj Pavlo, Danilovich S. *
    wiersze (alfabet tytułów)
803.wiersz: Chubins'kijj Pavlo, Danilovich S.: "Nie umarła Ukraina". Pieśń Skrzydlata 1992 nr 2 s. 4 (z notą Czesława Skonki...) szczegóły 
804.wiersz: Czubińsky Pawło, Daniłowicz S.: Szcze ne wmerła Ukraina. Pieśń Skrzydlata 2003 nr 2 s. 6  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
805.impreza: Sesja poświęcona hymnom narodowym Polski i Ukrainy (2002).  szczegóły 
artykuł: C.S.: Z ostatniej chwili. Hymny narodowe Polski i Ukrainy. Pieśń Skrzydlata 2002 nr 1 s. 79 (sprawozdanie...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
806.utwór: Nie umarła Ukraina.  szczegóły 
artykuł: Hymn narodowy Ukrainy. Pieśń Skrzydlata 2003 nr 2 s. 6 (nota...) szczegóły 
artykuł: Lwowicz Rita: Franciszka Rawity-Gawrońskiego przygody we Lwowie. Krynica 1994 nr 3 s. 16-19 (m. in. nt. genezy i recepcji tekstu...) szczegóły 
  Cibulko Volodimir
    wiersze (alfabet tytułów)
807.wiersz: Cybulko Wołodymyr: Sobotni samolot z Paryża. Akcent 2000 nr 3 s. 53-54  szczegóły 
808.wiersz: Cybulko Wołodymyr: Tekst nr 1. Akcent 2000 nr 3 s. 54-59  szczegóły 
  Cvihd Antonihna
    wiersze (alfabet tytułów)
809.wiersz: Cwid Antonina: ... kobieta, która zjadła swoje dzieci.... Biuletyn Literacki 1993 nr 2 s. 9  szczegóły 
810.wiersz: Cwid Antonina: Kobieta któa zjadła.... Biuletyn Literacki 2000 s. 107  szczegóły 
811.wiersz: Cwid Antonina: Kobieta, która zjadła swoje dzieci.... Biuletyn Literacki 1994 nr 6/7 (1993/1994) s. 9  szczegóły 
  Davidovs'kaja Natal'ja
    wiersze (alfabet tytułów)
812.wiersz: Davidovs'kaja Natal'ja: Kropka. Nurt [Poznań] 1988 nr 11 s. 20 (z not....) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
813.wywiad: M.P.: Przyjaźń 1989 nr 8 s. 16-17  szczegóły 
  Dihbrova Volodimir
    proza (alfabet tytułów)
814.proza: Dibrowa Wołodymyr: Teksty z nazawmi i bez nazw (Fragmenty): Nazwy geograficzne - wstęp. Kresy 1994 nr 19 s. 114 (tekst dram.; z not....) szczegóły 
815.proza: Dibrowa Wołodymyr: Teksty z nazawmi i bez nazw (Fragmenty): Uljanówka (Uljaniwka). Kresy 1994 nr 19 s. 114-115 (tekst dram.; z not....) szczegóły 
816.proza: Dibrowa Wołodymyr: Urodziny. Dekada Literacka 1998 nr 10 s. 14-21 (z not....) szczegóły 
817.proza: Dibrowa Wołodymyr: Why d'ont we do it in the road. Kresy 2001 nr 47 s. 151-157  szczegóły 
  Djachenko Bogdan
    wiersze (alfabet tytułów)
818.wiersz: Diaczenko Bogdan: Kochane ojczyzny. Dziennik Kijowski 1994 nr 13/14 s. 7  szczegóły 
819.wiersz: Diaczenko Bogdan: Uwaga wstępna o niepodległości. Dziennik Kijowski 1994 nr 13/14 s. 7  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
820.tekst paraliteracki: Diaczenko Bogdan: Od autora (Avtors'kijj komentar) (Z ciklu Vihdtvorennja). Dziennik Kijowski 1994 nr 12 s. 3 (koment. dotyczący przekładów własnej poezji; z wypow. tłumaczy i kryty...) szczegóły 
  Dovzhenko Aleksandr
    proza (alfabet tytułów)
821.proza: Dowżenko Aleksander: Dziennik. Tygodnik Literacki 1991 nr 3 s. 10-11  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
822.artykuł: Kuźniak Alicja: Ołeksandr Dowżenko o sercu matki. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1997 t. 5/6 (1996/1997) s. 317-333  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
823.utwór: Zaczarowana Desna.  szczegóły 
artykuł: Baraniwska Oksana: O ukraińskich i polskich zdaniach przydawkowych. Język Polski [Kraków] 2002 r. 82 nr 4 s. 248-251 (na przykładzie opowieści filmowej w oryginale i tłumaczeniu S.E. Bureg...) szczegóły 
  Drach Ihvan
    wiersze (alfabet tytułów)
824.wiersz: Dracz Iwan: Ballada o genach. Lithuania 1996 nr 1/2 s. 123-125 (proza poetycka...) szczegóły 
825.wiersz: Drach Ivan: Lew (Pamięci Ernesta Hemingwaya). Więź 1991 nr 11/12 s. 85 (z not. o aut....) szczegóły 
826.wiersz: Dracz Iwan: Na polską modłę. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 55  szczegóły 
827.wiersz: Drach Ivan: Nie ma kiedy. Przegląd Polski = Polish Review 1993 nr 23 IX s. 13  szczegóły 
828.wiersz: Dracz Iwan: Nie ma kiedy. Że 1990 nr 9/10 s. 44  szczegóły 
829.wiersz: Dracz Iwan: Och, jak dobrze.... Że 1990 nr 9/10 s. 29  szczegóły 
830.wiersz: Dracz Iwan: Polonez Ogińskiego. Pieśń Skrzydlata 2002 nr 1 s. 22  szczegóły 
831.wiersz: Dracz Iwan: Prawo wierności (Pamięci Leonida Mikołajewicza ). Kresy 1992 nr 9/10 s. 93  szczegóły 
832.wiersz: Drach Ivan: Słowik. Przegląd Kresowy 1992 nr 1 s. 7  szczegóły 
833.wiersz: Dracz Iwan: Słowik. Pracownia 2001 nr 26 s. 70  szczegóły 
834.wiersz: Dracz Iwan: Zemsta ognistego ptaka. Kresy 1992 nr 9/10 s. 92  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
835.artykuł: Aleksihjjchuk Oleg: Chleni prezidihji SKV ih UVKR u Krakovih. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1994 t. 4 s. 91-94 (sprawozdanie z pobytu w Krakowie, 29-30 VI 1994...) szczegóły 
836.artykuł: Gerbut P.: Poki shho edina. Zagoroda 2002 nr 4 s. 38-40 (m. in. o odwiedzinach w świetlicy łemkowskiej; art. podp.: Kerihvnik "...) szczegóły 
837.artykuł: Łomanowski Andrzej: Nieudany zamach na poetów. Gazeta Wyborcza 1992 nr 52 s. 6 (nt. próby usunięcia pisarza ze stanowiska przewodniczącego Ukraińskieg...) szczegóły 
838.artykuł: Ziemny Aleksander: Znajomy z Ukrainy - Iwan Dracz. Przekrój 1991 nr 2414 s. 16-17  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
839.wywiad: Ciemiński Ryszard: W barwach zielono-błękitnych. Po prostu 1990 nr 15 s. 12  szczegóły 
840.wywiad: Konstantinović Stevan, Zambrowski Antoni: Ramię w ramię. Tygodnik Solidarność 1990 nr 44 s. 6  szczegóły 
841.wywiad: Korniejenko Agnieszka: Zawód? Poeta. Dekada Literacka 1992 nr 20 s. 3, 10 (z not. i fot....) szczegóły 
842.wywiad: Kwaśniak Zbigniew, Sasorski Jerzy: Echo Krakowa 1989 nr 185 s. 3-4 (nt. założenia Narodowego Ruchu Ukrainy, którego Iwan Dracz został prze...) szczegóły 
843.wywiad: Lewandowska Irena: Rzeki nie tak głębokie. Gazeta Wyborcza 1994 nr 157 s. 9 (wywiad nt. polityczne; z notą...) szczegóły 
844.wywiad: Osadczuk Bohdan: "U nas tyle anarchii i rozgardiaszu". Kultura [Paryż] 1992 nr 6 s. 86-87  szczegóły 
845.wywiad: Pięciak Wojciech, Romanowski Andrzej: "Nasza droga wiedzie przez Polskę" (z Iwanem Draczem, przewodniczącym ukraińskiego "Ruchu", rozmawiają Wojciech Pięciak i Andrzej Romanowski). Tygodnik Powszechny 1991 nr 41 s. 1, 3 (z notą biogr....) szczegóły 
846.wywiad: Zambrowski Antoni: Dziury w ziemi. Obóz 1991 nr 20 (zima 1990/1992) s. 117-122  szczegóły 
  Drozd Volodimir
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
847.utwór: Samotny wilk.  szczegóły 
artykuł: Wojciechowski Jacek: Miesięcznik Literacki 1988 nr 2/3 s. 171-173  szczegóły 
  Drozdzihak Teodozi
    wiersze (alfabet tytułów)
848.wiersz: Drozdzihak Teodozi: Lemkihvskih zeleni gajj. Zagoroda 1998 nr 3 s. 23  szczegóły 
849.wiersz: Drozdzihak Teodozi: Stara cheres'nja. Zagoroda 1998 nr 4 s. 27 (w jęz. oryg....) szczegóły 
  Duc'-Fajjfer Olena
    wiersze (alfabet tytułów)
850.wiersz: Duc'-Fajjfer Olena: Mihjj svit to ne chuzhe slovo.... Zagoroda 1997 nr 4 s. 11 (tekst w jęz. oryg.; z notą s. 10-11...) szczegóły 
851.wiersz: Duc'-Fajjfer Olena: Vpihvperek to ihnakshe.... Zagoroda 1997 nr 4 s. 11 (tekst w jęz. oryg.; z notą s. 10-11...) szczegóły 
  Dudra Jakihv
    wiersze (alfabet tytułów)
852.wiersz: Dudra Jakihv: Lemkihvska vesna. Zagoroda 2003 nr 2 s. 18 (tekst w języku oryg....) szczegóły 
853.wiersz: Dudra Jakihv: Zhychu schast'ja i spokoju. Zagoroda 2003 nr 4 s. 42-43  szczegóły 
  Dukhnovich Oleksandr
    wiersze (alfabet tytułów)
854.wiersz: Dukhnovich Oleksandr: Tvoja Vitchizna. Zagoroda 1999 nr 4 s. 18 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
  Dzihndz'o Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
855.wiersz: Dzihndz'o Anna: Lemkihvshhyno moja doroga. Zagoroda 2003 nr 4 s. 31-32  szczegóły 
  Dzihndz'o Mikhajjlo
    wiersze (alfabet tytułów)
856.wiersz: Dzihndz'o Mikhajjlo: Do bratihv - lemkihv. Zagoroda 1999 nr 4 s. 30  szczegóły 
857.wiersz: Dzihndz'o Mikhajjlo: Na vygonih. Zagoroda 2001 nr 1 s. 29 (tekst w języku oryginalnym...) szczegóły 
  Dzjubina Stepan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
858.książka twórcy: Dzjubina Stepan: Ih stverdi dihlo ruk nashikh. Spogadi. 1995  szczegóły 
  Dzvihnka M.
    wiersze (alfabet tytułów)
859.wiersz: Dzvihnka M.: Skazhi menih milijj druzhe. Zagoroda 2003 nr 2 s. 16 (tekst w języku oryg....) szczegóły 
  Efremov Sergihjj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
860.artykuł: Pushak Ljubomir: Sergihjj Jefremov jak ihstorik ukrajins'koji lihteraturi. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1996 z. 3 s. 349-354  szczegóły 
  Fedot Anastazihja
    wiersze (alfabet tytułów)
861.wiersz: Fedot Anastazihja: Spogadi z minulogo zhitja. Zagoroda 2003 nr 3 s. 37-38 (tekst w języku oryg....) szczegóły 
  Fil' Jaroslava
    książki twórcy (alfabet tytułów)
862.książka twórcy: Fil' Jaroslava: Ogljanuvshis' u minule. 2003  szczegóły 
  Fishbeyn Moysey
    wiersze (alfabet tytułów)
863.wiersz: Fiszbejn Mojsej: Pamięci Paula Celana. Krasnogruda 1998 nr 9 s. 37-38  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
864.proza: Fiszbejn Mojsej: Powrót do Południka. Krasnogruda 1998 nr 9 s. 32-44 (esej; z fot. Mojseja Fiszbejna i not....) szczegóły 
  Fomenko Aleksandr
    wiersze (alfabet tytułów)
865.wiersz: Fomenko Aleksandr: Ja odszedłem.... Literatura 1992 nr 10 s. 2  szczegóły 
  Franko Ihvan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
866.książka twórcy: Franko Ivan: Kiedy zwierzęta umiały mówić. Bajki o zwierzętach. 1990  szczegóły 
867.książka twórcy: Franko Ivan: Mojżesz. 1993  szczegóły 
recenzja: Chmiel Jerzy: Ruch Biblijny i Liturgiczny 1994 t. 47 nr 3 s. 221 (nota...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
868.wiersz: Franko Ivan: Do Józi Dzwonkowskiej. Fraza 1993 nr 3/4 s. 46 (nazwisko autora błędnie: Jarosław Jarosz; sprost.: Fraza 1994 n...) szczegóły 
869.wiersz: Franko Ivan: Kotka. Świerszczyk 1988 nr 39 s. 2  szczegóły 
870.wiersz: Franko Ivan: Mojżesz. Trakt 1992 nr 3 s. 23 (z notą tł.: Dlaczego podjąłem się przełożyć "Mojżesza" Iwana Franki?...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
871.artykuł: Chornen'kijj Jaroslav, Klihshhun Galina (Kliszczun Galina): Dihjeslihvna sihnonihmihka v movih Ih. Franka ta jiji pragmatichnijj element. x 1995 ([W ks. zb.:] Kontakty językowe polsko-wschodniosłowiańskie. Rzeszów 19...) szczegóły 
872.artykuł: Chornen'kijj Jaroslav, Klihshhun Galina (Kliszczun Galina): Dihjeslihvna sinonihmihka v movih I. Franka ta jiji pragmatichnijj element. x 1995 ([w ks. zb.:] Kontakty językowe polsko-wschodniosłowiańskie. Pod red. M...) szczegóły 
873.artykuł: Cieśla Michał: Niemiecka oryginalna twórczość literacka Iwana Franki. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 1997 t. 13 s. 373-386  szczegóły 
874.artykuł: Gricak Jaroslav: Ivan Franko pro politichnu samosijjnism' Ukrajjiny. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne 1993 z. 103 (1088) s. 45-53  szczegóły 
875.artykuł: Hryckowian Jarosław: "Wierzę w siłę ducha..." (Klucz do duchowości Iwana Franki). Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1994 r. 34 (1991) nr 1/2 s. 107-117  szczegóły 
876.artykuł: Hrytsak Yaroslav: Ukrainian Answer to the Galician Ethnic Triangle: The Case of Ivan Franko. Polin 1999 t. 12 s. 137-146  szczegóły 
877.artykuł: Jakóbiec Marian: Ihz sposterezhen' nad movoju ta stilem tvorihv Ihvana Franka, pisanikh pol's'koju movoju. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1998 z. 6/7 s. 198-202  szczegóły 
878.artykuł: Kuplowski Mikołaj: Iwan Franko a literatura polska. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1998 z. 6/7 s. 420-424 (nt. wpływu polskiej literatury na twórczość Iwana Franki, także dot. k...) szczegóły 
879.artykuł: Kuplowski Mikołaj: Starożytności słowiańskie w interpretacji Iwana Franko. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1989 t. 31 (1987) z. 1 s. 33-34 (streszczenie referatu...) szczegóły 
880.artykuł: Mokra Małgorzata: Iwana Franki manifestacja formy sonetu w "sonetach o sonecie". Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 179-186  szczegóły 
881.artykuł: Pohrebennyk Wołodymyr: Stanisław Vincenz i Iwan Franko - huculski dialog. Biuletyn Informacyjny 2002 nr 7 s. 96-97 (streszczenie referatu...) szczegóły 
882.artykuł: Prus Edward: Iwan Franko - przyjaciel czy wróg Polaków. Semper Fidelis 1991 nr 4 s. 18-19 (biogr. i twórcz.; z faks. listu Jana Kasprowicza nt. Iwana Franki...) szczegóły 
883.artykuł: Serednicki Antoni: Iwan Franko jako krytyk Unii Brzeskiej. Rocznik Teologiczny 1998 z. 1/2 s. 245-254  szczegóły 
884.artykuł: Wasyluk Sofija: Białogłowa ze Stanisławowa. Dziennik Kijowski 1993 nr 6 s. 6 (przyczynek biograficzny...) szczegóły 
885.artykuł: Wątorski Andrzej: Historiozofia Kresów w twórczości Tarasa Szewczeni i Iwana Franki. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1998 nr 9 (210) s. 125-146  szczegóły 
886.artykuł: Wieczorek Aleksandra: Stanisław Wasylewski o Iwanie Franko. Kwartalnik Opolski 1994 nr 4 s. 70-78  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
887.utwór: Dlja domashn'ogo ognishcha.  szczegóły 
artykuł: Todchuk Natalija: Vzaehmodija dvokh sjuzhetnikh struktur u romanih Ih. Franka "Dla domashn'ogo ognishcha". Stylistyka 2002 nr 11 s. 235-241  szczegóły 
888.utwór: Jan Wyszeński.  szczegóły 
artykuł: Pohrebennyk Fedir: Iwan Franko po polsku (nieznane dotąd tłumaczenie poematu Iwana Franki "Jan Wyszeński"). Dziennik Kijowski 1992 nr 4 s. 6 (nota o okolicznościach dokonania przekładu przez Piotra Franko; z frag...) szczegóły 
889.utwór: Mojżesz.  szczegóły 
artykuł: Mankiewicz Aleksandra: Symbolika biblijna w poemacie Iwana Franki "Mojżesz". Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2001 z. 11/12 s. 257-267  szczegóły 
890.utwór: Osnovi suspihl'nostih.  szczegóły 
artykuł: Tkachuk Mikola: Kharakter ihstorichnoji epokhi ih zhanrovih prikmeti v romanih Ihvana Franka "Osnovi suspihl'nostih". Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Polska 1999 [z.] 10 s. 153-162 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
891.korespondencja: Wiśniewska Elżbieta: Z niepublikowanej korespondencji Erazma Piltza do Iwana Franki. Acta Polono-Ruthenica 2001 [t.] 6 s. 345-359  szczegóły 
  Gajjvorons'kijj Mikhailo
    wiersze (alfabet tytułów)
892.wiersz: Gajjvorons'kijj Mikhailo: Lemkihvs'ka koljada. Zagoroda 2003 nr 4 s. 6 (tekst w języku oryg....) szczegóły 
  Galan Jaroslav
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
893.artykuł: Prus Edward: Białe plamy w życiorysie Jarosława Hałana. Tak i nie 1989 nr 34 s. 9  szczegóły 
  Galchak Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
894.wiersz: Galchak Anna: Rihdne slovo. Zagoroda 1999 nr 1 s. 29 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
895.wiersz: Galchak Anna: Shhebeche ptashyna. Zagoroda 2001 nr 3 s. 33 (tekst w języku oryginalnym...) szczegóły 
  Galjatovs'kijj Ihoanikijj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
896.artykuł: Kuczyńska Marzanna: Kljuch razumenija Joannicjusza Galatowskiego. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia 2002 nr 12 s. 33-45  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
897.utwór: Kljuch rozuminnja (Kijiv 1985).  szczegóły 
artykuł: Czech Mirosław: Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1989 z. 1 s. 240-241  szczegóły 
898.utwór: Skarbnica.  szczegóły 
artykuł: Łużny Ryszard: "Skarbnica" Joannicego Galatowskiego. Z dziejów ukraińskiej myśli religijnej, duchowości i pobożności doby baroku. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 1 s. 1-19  szczegóły 
  Gandzihlevs'ka Galina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
899.książka twórcy: Gandzihlevs'ka Galina: Chekatimu tebe.... 2000  szczegóły 
  Ganuljak Grigorihjj
    wiersze (alfabet tytułów)
900.wiersz: Ganuljak Grigorihjj: Rihdnijj krajj. Zagoroda 1999 nr 4 s. 14 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
  Gavriljuk Jurihjj
    książki twórcy (alfabet tytułów)
901.książka twórcy: Hawryluk Jurij: Nechaj żywe Pudlasze! Z pereżytoho i peredumanoho. 2001 ([Zawiera m.in. wiersze i prozę Jurija Hawryluka zapisane w transkrypcj...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
902.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Bez Vihtchizni ja.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 82  szczegóły 
903.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Bihlja cvintarja. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 78  szczegóły 
904.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Chervona trojanda trubka.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 85-86  szczegóły 
905.wiersz: Hawryluk Jurij: Czekałaś... Epea Almanach 2002 t. 1 s. 134  szczegóły 
906.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: De zh ljubov.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 84-85  szczegóły 
907.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Gihrkoti skljanka dozhidaje.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 84  szczegóły 
908.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Ihkona vihkno u.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 77  szczegóły 
909.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Jak rajjdugi kol'ori.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 80  szczegóły 
910.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Khotihv bi utekti.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 75  szczegóły 
911.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Khotihv ja do tebe.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 80  szczegóły 
912.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Koli ti je ja.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 85  szczegóły 
913.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Koli ti je ja.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 85  szczegóły 
914.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Kolodjaz' v lihsih.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 83-84  szczegóły 
915.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Ljudi jak kraplih.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 74  szczegóły 
916.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Ljudina v dumcih.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 81  szczegóły 
917.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Mel'nic'ka cerkva. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 73  szczegóły 
918.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Mel'nic'ka cerkva. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 73  szczegóły 
919.wiersz: Hawryluk Jurij: Moje serce... Epea Almanach 2002 t. 1 s. 133  szczegóły 
920.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Nad chim ja dumaju.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 81  szczegóły 
921.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Ne dva ne tri.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 76-77  szczegóły 
922.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Ne je ja muzikom.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 79  szczegóły 
923.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Obtesnijj kamihn' dekihl'ka.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 74  szczegóły 
924.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Os' chornilo vsjaknute.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 82  szczegóły 
925.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Pam'jatnik. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 76  szczegóły 
926.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Pishu tobih lista.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 78  szczegóły 
927.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Plivu pomalu nad.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 71  szczegóły 
928.wiersz: Hawryluk Jurij: Poznawanie świtu... Epea Almanach 2002 t. 1 s. 134  szczegóły 
929.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Pralihs. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 75  szczegóły 
930.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Radujjmosja - kazhut' ih mi.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 81  szczegóły 
931.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Rozsipajjsja jak pihsok.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 74  szczegóły 
932.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Sajat-Nova po kvihtchastikh.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 83  szczegóły 
933.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Sered nochih prikhodish.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 72-73  szczegóły 
934.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Shevchenko. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 83  szczegóły 
935.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Shho ce ochih.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 76  szczegóły 
936.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Shho zh skazati.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 83  szczegóły 
937.wiersz: Hawryluk Jurij: Spalamy się... Epea Almanach 2002 t. 1 s. 134  szczegóły 
938.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Spogad. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 74-75  szczegóły 
939.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Strihlmi zhittja do.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 75-76  szczegóły 
940.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Sumnikh mogil na.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 84  szczegóły 
941.wiersz: Hawryluk Jurij: Szewczenko. Epea Almanach 2002 t. 1 s. 133  szczegóły 
942.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Trimajjsja vihtru kamihnnja.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 77  szczegóły 
943.wiersz: Hawryluk Jurij: Trwało to tylko moment... Epea Almanach 2002 t. 1 s. 133  szczegóły 
944.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: V osihnn'omu nebih.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 72  szczegóły 
945.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Vesna cheremukhi prostor.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 85  szczegóły 
946.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Vihd zhurbi shhodennostih.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 75  szczegóły 
947.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Vihdihjjdemo zvihdsi u.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 72  szczegóły 
948.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Vihtchizna ce shiroke.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 78-79  szczegóły 
949.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Vizvanijj v dvobihjj.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 80  szczegóły 
950.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Zabuv ja pogljad.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 71  szczegóły 
951.wiersz: Hawryluk Jerzy: Zagryzam wargi... Epea Almanach 2002 t. 1 s. 134  szczegóły 
952.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Zamkova gora (Mel'nik). Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 73  szczegóły 
953.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Zemlih z-pihd nihg.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 79  szczegóły 
954.wiersz: Gavriljuk Jurihjj: Zgaduju ja vinograd.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 79  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
955.proza: Gavriljuk Jurihjj: Mudrec', Demihurg ih Smert'. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 91-92  szczegóły 
956.proza: Gavriljuk Jurihjj: Okrajjcih podumanogo. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 86-91  szczegóły 
957.proza: Gavriljuk Jurihjj: Velika Romantichnihst' u mihstih Krakovih. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 92 (z not. s. 125...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
958.artykuł: Nashih poeti chlenami SPU u 2002 r.. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 6 (not. o przyjęciu Jury Hawryluka do Związku Pisarzy Ukrainy...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
959.utwór: Golosi z Pihdljashshja. Parizh, L'vihv, Cvihkau 1999.  szczegóły 
artykuł: Andrusihv Stefanihja: Golosi rihdnoji zemlih. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 105-110 (rec. oryg.; z notą o Stefanii Andrusiw s. 125...) szczegóły 
  Gihrnik Pavlo
    wiersze (alfabet tytułów)
960.wiersz: Hirnyk Pawło: Czyżbyś już nie żył?. Przegląd Polski = Polish Review 1993 nr z 23 IX s. 13 (tłumacze: Kazimierz Koszutski, Alicja Patey-Grabowska, Waldemar Smaszc...) szczegóły 
  Glazovyjj Pavlo
    wiersze (alfabet tytułów)
961.wiersz: Hłazowyj Pawło: Gdzie się dzieci biorą?. Dziennik Kijowski 1998 nr 20 s. 8  szczegóły 
962.wiersz: Hłazowyj Pawło: Trudne pytania. Dziennik Kijowski 1998 nr 20 s. 8  szczegóły 
963.wiersz: Hłazowyj Pawło: Wielmożna kotka. Dziennik Kijowski 1998 nr 24 s. 8  szczegóły 
  Gluzman Semjon
    wiersze (alfabet tytułów)
964.wiersz: Głuzman Semen: Pająk. Podkowiański Magazyn Kulturalny 1996 nr 3 s. 7 (z not....) szczegóły 
965.wiersz: Głuzman Semen: Płaczę pod ścianą.... Podkowiański Magazyn Kulturalny 1996 nr 3 s. 7 (z not....) szczegóły 
  Goch Fedor
    książki twórcy (alfabet tytułów)
966.książka twórcy: Goch Teodor-Fec'o: Zhytja Lemka = Życie Łemka. [Wspomn.]. 1999  szczegóły 
recenzja: Drewniak Robert: Zagoroda 2002 nr 3 s. 52-53  szczegóły 
recenzja: Ja.Z.: Novy knizhky. Zagoroda 2000 nr 2 s. 31-32  szczegóły 
omówienie: Kogut Petro, Shvjagla Jaroslav, Solinko Dmitro: Zhitja Lemka. Zagoroda 2000 nr 1 s. 47-49  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
967.wiersz: Goch F.: Do Lemkihv. Zagoroda 2000 nr 1 s. 17 (w jęz. oryg....) szczegóły 
968.wiersz: Goch Teodor: Kum Gnat o Ruskih Bursih ih Poetichnih Oseny 1996. Zagoroda 1997 nr 4 s. 13-14 (tekst w jęz. oryg.; z notą...) szczegóły 
969.wiersz: Goch Teodor: Kus o Lemkihvskih lihteracko Poetichnih Oceny 1997. Zagoroda 1997 nr 4 s. 14 (tekst w jęz. oryg.; z notą s. 13...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
970.artykuł: Dushkevich Ihvan: Zagoroda 2000 nr 1 s. 36 (życzenia z okazji jubil. 70. urodzin; list do red....) szczegóły 
971.artykuł: Goroshhak Jaroslav: O muzeju Fedora Gocha i ne lem. Zagoroda 2002 nr 2 s. 5-7 (m. in. wspomnienie nt. twórcy...) szczegóły 
972.artykuł: Shvjagla Jaroslav: Na svjato na Lemkihvshhinu do Zindranovoj - "do domu". Zagoroda 2002 nr 4 s. 6-7 (m. in. nt. 70. urodzin, dot. także działalności społeczno-kulturalnej...) szczegóły 
  Goloborod'ko Vasil
    książki twórcy (alfabet tytułów)
973.książka twórcy: Hołoborod'ko Wasyl: Ikar na motylich skrzydłach. 1995 ([Tłumacze:] Ola Hnatiuk, Agnieszka Korniejenko, Bazyli Nazaruk, Lidia ...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
974.wiersz: Hołoborod'ko Wasyl: A ten się.... Zustriczi = Zustrihchih 1991 nr 1 s. 149  szczegóły 
975.wiersz: Hołoborod'ko Wasyl: Byk o jednym rogu. Zustriczi = Zustrihchih 1991 nr 1 s. 147-148  szczegóły 
976.wiersz: Hołoborod'ko Wasyl: Cechy imitacji. Zustriczi = Zustrihchih 1991 nr 1 s. 146-147  szczegóły 
977.wiersz: Hołoborod'ko Wasyl: Chmuro, zasłoń dłonią.... Zustriczi = Zustrihchih 1991 nr 1 s. 150  szczegóły 
978.wiersz: Goloborod'ko Vasil: Cieszyli się, że teraz.... Tygodnik Powszechny 1994 nr 32 s. 10 (z not. biogr....) szczegóły 
979.wiersz: Hołoborod'ko Wasyl: Ciszej przemówienia przemawiajcie.... Tygodnik Literacki 1990 nr 9 s. 4 (z not. o aut....) szczegóły 
980.wiersz: Hołoborod'ko Wasyl: Dzbanek na stole. Zustriczi = Zustrihchih 1991 nr 1 s. 147  szczegóły 
981.wiersz: Goloborod'ko Vasil: Istota jabłoni.... Tygodnik Powszechny 1994 nr 32 s. 10 (z not. biogr....) szczegóły 
982.wiersz: Hołoborod'ko Wasyl: Jak georginia.... Tygodnik Literacki 1990 nr 9 s. 5 (z not. o aut....) szczegóły 
983.wiersz: Hołoborod'ko Wasyl: Kazałaś mi odświecisz.... Zustriczi = Zustrihchih 1991 nr 1 s. 149-150  szczegóły 
984.wiersz: Goloborod'ko Vasil: Na rogu tej ulicy.... Tygodnik Powszechny 1994 nr 32 s. 10 (z not. biogr....) szczegóły 
985.wiersz: Hołoborod'ko Wasyl: Najpierw władowała mi.... Tygodnik Literacki 1990 nr 9 s. 5 (z not. o aut....) szczegóły 
986.wiersz: Hołoborod'ko Wasyl: Nie będę mógł.... Zustriczi = Zustrihchih 1991 nr 1 s. 150  szczegóły 
987.wiersz: Hołoborod'ko Wasyl: O czym śpiewała.... Zustriczi = Zustrihchih 1991 nr 1 s. 149  szczegóły 
988.wiersz: Hołoborod'ko Wasyl: Pamięć. Tygodnik Literacki 1990 nr 9 s. 4 (z not. o aut....) szczegóły 
989.wiersz: Hołoborod'ko Wasyl: Pierwszemu najpierwszemu kwiatowi.... Zustriczi = Zustrihchih 1991 nr 1 s. 151  szczegóły 
990.wiersz: Hołoborod'ko Wasyl: Powiedziały dziewczęta: myśmy.... Zustriczi = Zustrihchih 1991 nr 1 s. 149  szczegóły 
991.wiersz: Hołoborod'ko Wasyl: Powiem wam taką.... Zustriczi = Zustrihchih 1991 nr 1 s. 145-146  szczegóły 
992.wiersz: Hołoborod'ko Wasyl: Przygotowania świąteczne. Zustriczi = Zustrihchih 1991 nr 1 s. 147  szczegóły 
993.wiersz: Hołoborod'ko Wasyl: Sam za drzewem. Tygodnik Literacki 1990 nr 9 s. 1 (z not. o aut., s. 4...) szczegóły 
994.wiersz: Hołoborod'ko Wasyl: Ukradli mi imię.... Zustriczi = Zustrihchih 1991 nr 1 s. 145  szczegóły 
995.wiersz: Hołoborod'ko Wasyl: W krainie Innej.... Tygodnik Literacki 1990 nr 9 s. 4 (z not. o aut....) szczegóły 
996.wiersz: Goloborod'ko Vasil: W trwodze. Więź 1991 nr 11/12 s. 85-86 (z not....) szczegóły 
997.wiersz: Hołoborod'ko Wasyl: W trwodze. Zustriczi = Zustrihchih 1991 nr 1 s. 148  szczegóły 
998.wiersz: Hołoborod'ko Wasyl: Wiśniowy sad ciszy. Zustriczi = Zustrihchih 1991 nr 1 s. 146  szczegóły 
999.wiersz: Hołoborod'ko Wasyl: Za mostem rozdają chleb. Zustriczi = Zustrihchih 1991 nr 1 s. 151  szczegóły 
1000.wiersz: Goloborod'ko Vasil: Za mostem rozdają chleb. Więź 1991 nr 11/12 s. 86 (z not....) szczegóły 
1001.wiersz: Hołoborod'ko Wasyl: Zasuszeni kozacy. Tygodnik Literacki 1990 nr 9 s. 5 (z not. o aut....) szczegóły 
1002.wiersz: Hołoborod'ko Wasyl: Zawsze pragnął być.... Zustriczi = Zustrihchih 1991 nr 1 s. 150  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1003.artykuł: Nazaruk Wasyl: O Wasylu Hołoborod'ce. Zustriczi = Zustrihchih 1991 nr 1 s. 152-158  szczegóły 
  Golovchak Ihvan
    wiersze (alfabet tytułów)
1004.wiersz: Golovchak Ihvan: Grajj rodinno.... Vatra(Ł) 2000 nr 3 s. 1 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1005.wiersz: Golovchak Ihvan: Na terenih Ribnogo. Vatra(Ł) 2000 nr 4 s. 1 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1006.wiersz: Golovchak Ihvan: Osihnnihjj zasihv. Zagoroda 2001 nr 3 s. 33 (tekst w języku oryginalnym...) szczegóły 
1007.wiersz: Golovchak Ihvan: Pros'ba. Zagoroda 2002 nr 1 s. 60  szczegóły 
1008.wiersz: Golovchak Ihvan: Redkoljegihja "Vatri"!. Vatra(Ł) 2000 nr 4 s. 22  szczegóły 
1009.wiersz: Golovchak Ihvan: Shto to ja za lemko. Zagoroda 1999 nr 4 s. 30 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
1010.wiersz: Golovchak Ihvan: U Velikden. Vatra(Ł) 2000 nr 1/2 s. 2 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1011.wiersz: Golovchak Ihvan: V nashijj besihdih. Vatra(Ł) 2000 nr 1/2 s. 8 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1012.wiersz: Golovchak Ihvan: Vklon'sja zemlih - mamih. Vatra(Ł) 2000 nr 4 s. 15 (w jęz. oryg....) szczegóły 
    adaptacje utworów (alfabet tytułów)
1013.adaptacja: Golovchak Ihvan: Rozmova zo susihdom. Zagoroda 1998 nr 3 s. 41-43 (w jęz. oryg....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1014.artykuł: Juvihlejj 70-rokihv zhytja naszogo poety Ihvana Golovchaka. Zagoroda 1998 nr 3 s. 40-41 (podp. Rada Towarzystwa Muzealnego i Redakcja "Zagorody"...) szczegóły 
  Gonchar Nazar
    wiersze (alfabet tytułów)
1015.wiersz: Honczar Nazar: Kocham Sinead O'Connor... Akcent 1997 nr 3 s. 30-31  szczegóły 
  Gonchar Oles'
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1016.artykuł: Kultura [Warszawa] 1988 nr 18 s. 2 (not. o Seminarium naukowo-literackim poświęconym twórczości Ołesia Gon...) szczegóły 
1017.artykuł: Szczerbak Jurij: 70. rocznica urodzin Ołesia Gonczara. Literatura Radziecka 1988 nr 10 s. 150-154  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1018.utwór: Katarsis. Kijiv 2000.  szczegóły 
artykuł: Berdychowska Bogumiła: O pewnym ambitnym (i nieudanym) projekcie. Przegląd Polityczny 2003 nr 59 s. 165-171 (rec. oryg....) szczegóły 
1019.utwór: Sobór.  szczegóły 
artykuł: Sosnowska Danuta: Burzyciele i budujący. Świat "Soboru" Ołesia Honczara. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1993 t. 1/2 (1992/1993) s. 51-54  szczegóły 
  Gorbach Oleksa
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1020.artykuł: Gricenko Pavlo: Titan ukrajins'koji nauki - Oleksa Gorbach. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1998 z. 6/7 s. 425-429 (nt. działalności naukowej...) szczegóły 
1021.artykuł: Łesiów Michał: Profesor Ołeksa Horbacz (1918-1997). Slavia Orientalis 1998 nr 3 s. 532-536 (sylwetka i działalność naukowa Ołeksy Horbacza...) szczegóły 
  Gorbal' Mikola
    wiersze (alfabet tytułów)
1022.wiersz: Gorbal' Mikola: 1. Cvyntarih (Lem til'ko po gorbkakh zachakhly cvyntarih...). Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 2000 nr 11/12 (1999/2000) okł. (w jęz. oryg....) szczegóły 
1023.wiersz: Gorbal' Mikola: 2. Cvyntarih (Lem til'ko po gorbkakh lemkihvs'ky cvyntarih...). Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 2000 nr 11/12 (1999/2000) okł. (w jęz. oryg....) szczegóły 
1024.wiersz: Gorbal' Mikola: Moja Lemkihvno!. Zagoroda 1999 nr 4 s. 39 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1025.artykuł: Nikolajj Gorbal'. Zagoroda 2001 nr 4 s. 31-32 (z fot....) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1026.wywiad: Chruślińska Iza, Tyma Piotr: Łemkowskie losy (rozmowa z Mykołą Horbalem). Zeszyty Historyczne [Paryż] 2002 z. 139 s. 26-37 (dot. historii przesiedleń Łemków; m.in. nt. rodziny pisarza; z not. o ...) szczegóły 
  Gorlach Leonid
    wiersze (alfabet tytułów)
1027.wiersz: Horłacz Leonid: Cisza. Że 1990 nr 9/10 s. 114  szczegóły 
  Graban Volodislav
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1028.książka twórcy: Graban Volodislav: Na kovpaku gir = Na kołpaku gór. Wiersze łemkowskie. 1991  szczegóły 
1029.książka twórcy: Graban Władysław: Rozsypane pejzaże. Poezje. 1995  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1030.wiersz: Graban Volodislav: Chomu Bozhe zalishiv.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 68  szczegóły 
1031.wiersz: Graban Volodislav: Do teplogo lihta. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 67  szczegóły 
1032.wiersz: Graban Władysław: Do vygnanykh. Zagoroda 1996 nr 3/4 s. 24 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
1033.wiersz: Graban Volodislav: Do zelenykh gihr. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 70  szczegóły 
1034.wiersz: Graban Volodislav: Koli sihdali do.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 68  szczegóły 
1035.wiersz: Graban Volodislav: Najjdovsha doroga cherez.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 68-69  szczegóły 
1036.wiersz: Graban Volodislav: Nas dvokh to.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 67  szczegóły 
1037.wiersz: Graban Volodislav: Pechera Ihova. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 70  szczegóły 
1038.wiersz: Graban Volodislav: Pochajiv. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 69 (z not. s. 125...) szczegóły 
1039.wiersz: Graban Volodislav: Pojikham do groba.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 69 (z not. s. 125...) szczegóły 
1040.wiersz: Graban Volodislav: Sihry lakhmany dvigash.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 69-70  szczegóły 
1041.wiersz: Graban Volodislav: Tut stojala khyzha.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 68  szczegóły 
1042.wiersz: Graban Volodislav: Za shhestja!. Zagoroda 1999 nr 4 s. 22 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
  Grabovs'kijj Pavlo
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1043.artykuł: Dydko Vihktor: Pol's'kijj adresat poezihji Pavla Grabovs'kogo. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1994 z. 2 s. 186-193  szczegóły 
  Grabovs'kijj Valentin
    wiersze (alfabet tytułów)
1044.wiersz: Grabowski Walentyn: Jego Romanówka. Fraza 2002 nr 1/2 s. 73 (z not., s. 316...) szczegóły 
1045.wiersz: Grabowski Walentyn: Śpiewa Potocka. Fraza 2002 nr 1/2 s. 73-74 (z not., s. 316...) szczegóły 
  Grabovskijj Vihktor
    wiersze (alfabet tytułów)
1046.wiersz: Grabowski Wiktor: Kocha - nie kocha.... Przegląd Polski = Polish Review 1993 nr z 23 IX s. 13 (tłumacze: Kazimierz Koszutski, Alicja Patey-Grabowska, Waldemar Smaszc...) szczegóły 
  Grinchenko Boris
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1047.artykuł: Wilczyński Włodzimierz: Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 1994 nr 81 (1569) s. 139-142 ([rec. ks.:] A.H. Pohribnyj: Boris Hrinczenko w literaturnomu rusi kinc...) szczegóły 
  Grushevs'kijj Mikhajlo
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1048.artykuł: Puszak Lubomyr: Svjate Pis'mo v metodologihchnomu polih "Ihstopihji ukrajins'koji lihteraturi" Mikhajjla Grushevs'kogo. Roczniki Humanistyczne 1999 t. 45/46 (1997/1998) z. 7 s. 107-117 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1049.impreza: "Mychajło Hruszewski - postać, spuścizna naukowa, związki z Polską" - międzynarodowa konferencja naukowa (1991).  szczegóły 
artykuł: Hołyńska Tatiana: Sesja ku czci Mychajły Hruszewskiego. Kultura [Paryż] 1992 nr 1/2 s. 145-146 (spraw....) szczegóły 
artykuł: Pazdro Grażyna: "Mychajło Hruszewski - postać, spuścizna naukowa, związki z Polską". Slavia Orientalis 1992 nr 2 s. 137-8  szczegóły 
artykuł: Pazdro Grażyna: Nauka Polska [Wrocław] 1992 nr 1/2 s. 170-172  szczegóły 
artykuł: Przegląd Kresowy 1991 nr 5/6 s. 20  szczegóły 
  Gucalo Evgen
    proza (alfabet tytułów)
1050.proza: Hucało Jewhen: Dzieci wojny. Zustriczi = Zustrihchih 1990 nr 1 s. 127-132 (z not....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1051.utwór: Pozichenijj cholovihk.  szczegóły 
artykuł: Becenko Tetjana: Stilihstichne vikoristannja frazeologihzmihvu khumernomy romanih E. Gucala "Pozichenijj cholovihk". Stylistyka 2001 nr 10 s. 481-495  szczegóły 
  Gudemchuk Jakihv
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1052.książka twórcy: Gudemchuk Jakihv: Rihznocvihttja = Wielobarwność. 2003  szczegóły 
  Gunjanka Van'o
    wiersze (alfabet tytułów)
1053.wiersz: Gunjanka Van'o: 1935. Zagoroda 1999 nr 4 s. 59 (facs. tekstu, w jęz. oryg....) szczegóły 
1054.wiersz: Gunjanka Van'o: Petro Pavlik [fragm.]. Zagoroda 1999 nr 4 s. 47 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
  Gun'ko Vasilijj
    proza (alfabet tytułów)
1055.proza: Guńko Wasilij: Komedia słowiańska [fragm.:] Po co księdzu harmonia. Lamus 1996 nr 1/2 s. 44-45  szczegóły 
  Gvozda Nikolajj
    wiersze (alfabet tytułów)
1056.wiersz: Gvozda Nikolajj: Takijj ehm sja rodiv. Zagoroda 1997 nr 4 s. 16 (tekst w jęz. oryg.; z notą...) szczegóły 
1057.wiersz: Gvozda Nikolajj: Takyjj jem sja rodiv. Zagoroda 2003 nr 1 s. 11 (tekst w języku oryg....) szczegóły 
  Ihrvanec' Oleksandr
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1058.książka twórcy: Irwaneć Ołeksandr: Recording i inne utwory. 2001  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1059.wiersz: Irwaneć Ołeksandr: 1992 (Nagle się wszyscy...). Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 6-7 (z notą s. 368...) szczegóły 
1060.wiersz: Irwaneć Oleksandr: Ani to dobre ani też naganne... Akcent 1997 nr 3 s. 14-15  szczegóły 
1061.wiersz: Irwaneć Ołeksandr: Dobra moja! O miłości.... Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 36-37 (z notą s. 368...) szczegóły 
1062.wiersz: Irwaneć Oleksandr: Eine kleine Nachtmusik. Akcent 1997 nr 3 s. 12  szczegóły 
1063.wiersz: Irwaneć Ołeksandr: Encyklopedie (Z A. Żygulina) (S.S. Awierincewowi). Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 41 (z notą s. 368...) szczegóły 
1064.wiersz: Irwaneć Oleksandr: Gdziekolwiek kimkolwiek byś był... Akcent 1997 nr 3 s. 14  szczegóły 
1065.wiersz: Irwaneć Ołeksandr: Jeszcze jeden dzień.... Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 39 (z notą s. 368...) szczegóły 
1066.wiersz: Ihrvanec Oleksandr: Kleine Nacht Musik. Czas Kultury 1994 nr 5/6 s. 67 (z not....) szczegóły 
1067.wiersz: Irwaneć Ołeksandr: Kochajcie!. Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 7-8 (z notą s. 368...) szczegóły 
1068.wiersz: Irwaneć Ołeksandr: Kochajcie!. Życie 2000 nr 256 s. 14  szczegóły 
1069.wiersz: Irwaneć Ołeksandr: Komediantko, aktorko, figlarko.... Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 42 (z notą s. 368...) szczegóły 
1070.wiersz: Irwaneć Ołeksandr: Krótki wiersz o końcu świata. Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 8 (z notą s. 368...) szczegóły 
1071.wiersz: Irwaneć Ołeksandr: Lekcje klasyki [z tego cyklu:] Lekcja I (Po kropli wyciskać...). Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 34-35 (z notą s. 368...) szczegóły 
1072.wiersz: Irwaneć Ołeksandr: Lekcje klasyki [z tego cyklu:] Lekcja II (Człowiek rodzi się...). Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 35 (z notą s. 368...) szczegóły 
1073.wiersz: Irwaneć Ołeksandr: Lekcje klasyki [z tego cyklu:] Lekcja III (W człowieku wszystko...). Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 35-36 (z notą s. 368...) szczegóły 
1074.wiersz: Irwaneć Ołeksandr: List otwarty do premiera Kanady Briana Mulroneya i generalnego gubernatora Romana Gnatyszyna od pracowników kołchozu "Szlak Iljicza" (przekreślone) "Szlak Iłkowycza". Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 9 (z notą s. 368...) szczegóły 
1075.wiersz: Irwaneć Oleksandr: Listy z Aleksandrii [z tego cyklu:] Krótki list do Olesi. Akcent 1997 nr 3 s. 15  szczegóły 
1076.wiersz: Irwaneć Ołeksandr: Marzenie. Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 10 (z notą s. 368...) szczegóły 
1077.wiersz: Irwaneć Ołeksandr: Mój krzyż. Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 4-5 (z notą s. 368...) szczegóły 
1078.wiersz: Irwaneć Ołeksandr: Na skrzyżowaniu jesieni.... Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 42-43 (z notą s. 368...) szczegóły 
1079.wiersz: Irwaneć Oleksandr: ''O-la-la - powiedział Artur Rimbaud... Akcent 1997 nr 3 s. 13  szczegóły 
1080.wiersz: Irwaneć Ołeksandr: Pieśni wschodnich Słowian [z tego cyklu:] Pieśń białoruska (Miała babuleńka...). Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 32 (z notą s. 368...) szczegóły 
1081.wiersz: Irwaneć Ołeksandr: Pieśni wschodnich Słowian [z tego cyklu:] Pieśń rosyjska (Świat ocaliła Rosja...). Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 32-34 (z notą s. 368...) szczegóły 
1082.wiersz: Irwaneć Ołeksandr: Pieśni wschodnich Słowian [z tego cyklu:] Pieśń ukraińska (Oj, a w naszej wiosce...). Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 30-31 (z notą s. 368...) szczegóły 
1083.wiersz: Irwaneć Ołeksandr: [Pięć milionów] 5 000 000 połyka poranne buliony.... Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 4 (z notą s. 368...) szczegóły 
1084.wiersz: Irwaneć Ołeksandr: Przenocuj mnie, wiśniowy sadzie.... Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 5-6 (z notą s. 368...) szczegóły 
1085.wiersz: Irwaneć Oleksandr: Rozczarowanie. Akcent 1997 nr 3 s. 13-14  szczegóły 
1086.wiersz: Irwaneć Ołeksandr: Sonet (A.W. Żygulinowi) (W tej całej wiosce...). Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 3 (z notą, s. 368...) szczegóły 
1087.wiersz: Irwaneć Ołeksandr: Turbacja mas (Hymn-oda Bu-Ba-Bu). Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 38 (z notą s. 368...) szczegóły 
1088.wiersz: Irwaneć Ołeksandr: W kwestii pytania o kategorię czasu. Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 39-40 (z notą s. 368...) szczegóły 
1089.wiersz: Irwaneć Ołeksandr: Widok z okna koszar. Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 44 (z notą s. 368...) szczegóły 
1090.wiersz: Irwaneć Ołeksandr: Wspomnienie Świtezi. Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 37 (z notą s. 368...) szczegóły 
1091.wiersz: Irwaneć Ołeksandr: Żaglowiec (Fantazyjnie). Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 43-44 (z notą s. 368...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1092.proza: Irwaneć Ołeksandr: Krótka sztuka o zdradzie dla jednej aktorki. Czas Kultury 1997 nr 5/6 s. 94-97  szczegóły 
1093.proza: Irwaneć Ołeksandr: Zaginięcie Golana. Akcent 2000 nr 3 s. 60-66  szczegóły 
  Ihvanichuk Roman
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1094.książka twórcy: Iwanyczuk Roman: Orda. Powieść. 1993  szczegóły 
recenzja: mała: Ex Libris 1994 nr 57 s. 21  szczegóły 
recenzja: Natanson Wojciech: O Ukraińcach. Nowe Książki 1994 nr 11 s. 51  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1095.artykuł: Waszkiewicz-Lewandowska Paulina: Konstrukcja i funkcja bohaterów literackich wybranych powieści historycznych Romana Iwanyczuka. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2000 z. 10 s. 332-339  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1096.utwór: Orda.  szczegóły 
artykuł: Waszkiewicz-Lewandowska Paulina: Droga do sacrum w "Ordzie" Romana Iwanyczuka. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2001 z. 11/12 s. 285-288  szczegóły 
  Ihzdrik Jurihjj
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1097.książka twórcy: Izdryk : Wozzeck. [Pow.]. 1998  szczegóły 
recenzja: Jarzębski Jerzy: Izdryk. Tygodnik Powszechny 1999 nr 12 s. 8  szczegóły 
recenzja: Pierzchała Aneta: Chce patrzeć do końca. Gazeta Wyborcza 1998 nr 295 s. 10  szczegóły 
recenzja: (SZA): Krasnogruda 2000 nr 10 s. 225-226  szczegóły 
recenzja: Ziemny Aleksander: Z Ukrainy. Nowe Książki 1999 nr 2 s. 31  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1098.proza: Izdryk Jurko: Bóg. Dekada Literacka 1998 nr 10 s. 16 (nazw. tłumaczki podane na s. 24...) szczegóły 
1099.proza: Izdryk Jurko: Człowiek. Dekada Literacka 1998 nr 10 s. 18 (nazw. tłumaczki podane na s. 24...) szczegóły 
1100.proza: Izdryk Jurko: Diabeł. Dekada Literacka 1998 nr 10 s. 17 (nazw. tłumaczki podane na s. 24...) szczegóły 
1101.proza: Izdryk : Introdukcja. Gazeta. Magazyn 1996 nr 11 s. 16 (esej...) szczegóły 
1102.proza: Izdryk : Ja też lubię tanie uciechy, psia krew. Czas Kultury 1998 nr 1 s. 39  szczegóły 
1103.proza: Izdryk Jurko: Kobieta. Dekada Literacka 1998 nr 10 s. 19 (nazw. tłumaczki podane na s. 24...) szczegóły 
1104.proza: Izdryk Jurko: Księga. Dekada Literacka 1998 nr 10 s. 12 (nazw. tłumaczki podane na s. 24...) szczegóły 
1105.proza: Izdryk Jurij: Podwójny Leon [fragm.]. Literatura na Świecie 1999 nr 4 s. 75-93 (z notą s. 284, fot. s. 74...) szczegóły 
1106.proza: Izdryk : Wyspa Krk [fragm. pow.]. Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 151-179 (z notą s. 368...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1107.tekst paraliteracki: Izdryk : Stanisławów: tęsknota za tym, co nieprawdziwe. Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 115-135 (z notą s. 368...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1108.wywiad: Sobecka Anna: Nowa literatura ukraińska. Autograf 1998 nr 6 s. 36-38  szczegóły 
  Jablovs'kijj Anatolihjj
    wiersze (alfabet tytułów)
1109.wiersz: Jablovs'kijj Anatolihjj: Od Rusalja do Jana. Zagoroda 2000 nr 4 s. 44 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1110.wiersz: Jablovs'kijj Anatolihjj: Odvihdini. Zagoroda 2000 nr 4 s. 20 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
  Jadlovskijj Anatolihjj
    wiersze (alfabet tytułów)
1111.wiersz: Jadlovskijj Anatolihjj: Odvihdini. Zagoroda 2001 nr 2 s. 47  szczegóły 
  Janko Marihja
    wiersze (alfabet tytułów)
1112.wiersz: Janko Marihja: Chekaju togo dnja... Zagoroda 2002 nr 4 s. 43 (tekst w języku oryginalnym...) szczegóły 
1113.wiersz: Janko Marihja: Movchat' pro bihl'... Zagoroda 2002 nr 4 s. 44 (tekst w języku oryginalnym...) szczegóły 
1114.wiersz: Janko Marihja: Na "Vatru" zberemos'... Zagoroda 2002 nr 4 s. 44 (tekst w języku oryginalnym...) szczegóły 
1115.wiersz: Janko Marihja: Ne mozhu spati... Zagoroda 2002 nr 3 s. 27  szczegóły 
1116.wiersz: Janko Marihja: O jak menih zhyty.... Zagoroda 2003 nr 4 s. 17-18 (ze wstępem autorki: Lemkihvska dolja, s. 17; z obrazem namalowanym prz...) szczegóły 
1117.wiersz: Janko Marihja: O mamo - mamo... Zagoroda 2002 nr 3 s. 26  szczegóły 
1118.wiersz: Janko Marihja: Projjshli lihta - nenache... Zagoroda 2002 nr 4 s. 43-44 (tekst w języku oryginalnym...) szczegóły 
1119.wiersz: Janko Marihja: Tuga za Lemkovinoju. Zagoroda 2003 nr 3 s. 43 (tekst w języku oryg....) szczegóły 
1120.wiersz: Janko Marihja: Zakihnchilas' vihjjna?... Zagoroda 2002 nr 3 s. 25  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1121.artykuł: Kogut Petro: Marihja Janko. Zagoroda 2003 nr 3 s. 42 (m.in. nt. twórczości poetyckiej pisarki...) szczegóły 
1122.artykuł: Lastihvka P.: Svjato kul'tury Lemkihv. Zagoroda 2003 nr 4 s. 30 (m.in. nt. pisarki...) szczegóły 
1123.artykuł: Lem P.: Zakokhana u mistectvo. Zagoroda 2002 nr 3 s. 24-25  szczegóły 
  Javorivs'kijj Vladimir
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1124.tekst paraliteracki: Jaworiwśkyj Wołodymyr: Jednoczy nas ból i prawda. Zustriczi = Zustrihchih 1990 nr 1 s. 65-67 (z not....) szczegóły 
  Javors'kijj Volodimir
    proza (alfabet tytułów)
1125.proza: Jaworski Wołodymyr: Półsenne listy z Diamentowego Cesarstwa i Królestwa ZIemi Północnej (Epopeja). Literatura na Świecie 1999 nr 4 s. 200-232 (z not. s. 284...) szczegóły 
1126.proza: Jaworski Wołodymyr: Półsenne listy z Diamentowego Cesarstwa i Królestwa Ziemi Północnej. Epopeja (fragment). Akcent 2000 nr 3 s. 13-33  szczegóły 
1127.proza: Jaworski Wołodymyr: Półsenne listy z Diamentowego Imperium i Królestwa Ziemi Północnej. Epopeja. Kresy 2001 nr 47 s. 143-150  szczegóły 
  Jjodlovskijj Anatol'
    wiersze (alfabet tytułów)
1128.wiersz: Jjodlovskijj Anatol': V Zindranovih. Zagoroda 2001 nr 4 s. 5  szczegóły 
  Jjosifovich Ljubomir Nebes'o
    wiersze (alfabet tytułów)
1129.wiersz: Jjosifovich Ljubomir Nebes'o: Moje rihdne lemkihvske "Nadsannja". Zagoroda 2001 nr 2 s. 61 (tekst w języku oryginalnym...) szczegóły 
  Kachurovs'kijj Ihgor'
    wiersze (alfabet tytułów)
1130.wiersz: Kachurovs'kijj Igor': Nie rozpoczął się jeszcze.... Literatura 1992 nr 10 s. 2  szczegóły 
  Kalinec' Ihgor
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1131.książka twórcy: Kałyneć Ihor: Karpat lub księga z Poselja. Zima 1980 - wiosna 1981. 1999  szczegóły 
recenzja: (SZA): Krasnogruda 2000 nr 10 s. 224-225  szczegóły 
1132.książka twórcy: Kałyneć Ihor: Podsumowując milczenie. [Wiersze]. 1995 ([Tłumacze:] Ola Hnatiuk, Jerzy Litwiniuk, Florian Nieuważny, Renata Ru...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 7 s. 13 (not....) szczegóły 
1133.książka twórcy: Kalinec' Igor: Probudzhena muza. Poezjiji. 1991  szczegóły 
recenzja: Bakuła Bogusław: Poezja ukraińskich "nieobecnych". Kultura [Paryż] 1992 nr 6 s. 114-121  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1134.wiersz: Kałyneć Ihor: Cała nasza prowincja.... Zustriczi = Zustrihchih 1990 nr 3/4 s. 241  szczegóły 
1135.wiersz: Kalinec' Igor: Cerkiew. Kresy 1991 nr 7 s. 77-8 (z not....) szczegóły 
1136.wiersz: Kałyneć Ihor: Czy wieczne drzewo.... Zustriczi = Zustrihchih 1990 nr 3/4 s. 244  szczegóły 
1137.wiersz: Kałyneć Ihor: Gdy przypominam Twój.... Zustriczi = Zustrihchih 1990 nr 3/4 s. 242  szczegóły 
1138.wiersz: Kałyneć Ihor: I był jeszcze jeden.... Zustriczi = Zustrihchih 1990 nr 3/4 s. 244  szczegóły 
1139.wiersz: Kalinec' Igor: Lament nad jeszcze jedną drogą krzyżową [z tego cyklu:] Stacja czwarta (Święty krzyż nie na darmo...). Więź 1996 nr 10 s. 93 (z not., s. 95...) szczegóły 
1140.wiersz: Kalinec' Igor: Lament nad jeszcze jedną drogą krzyżową [z tego cyklu:] Stacja druga (Uroniła Ukraina potajemnie...). Więź 1996 nr 10 s. 92 (z not., s. 95...) szczegóły 
1141.wiersz: Kalinec' Igor: Lament nad jeszcze jedną drogą krzyżową [z tego cyklu:] Stacja dziesiąta (Z miłości do nas...). Więź 1996 nr 10 s. 95 (z not....) szczegóły 
1142.wiersz: Kalinec' Igor: Lament nad jeszcze jedną drogą krzyżową [z tego cyklu:] Stacja dziewiąta (Odwróć od nich..._. Więź 1996 nr 10 s. 94-95 (z not., s. 95...) szczegóły 
1143.wiersz: Kalinec' Igor: Lament nad jeszcze jedną drogą krzyżową [z tego cyklu:] Stacja ósma (Ponad tłumem ręce...). Więź 1996 nr 10 s. 94 (z not., s. 95...) szczegóły 
1144.wiersz: Kalinec' Igor: Lament nad jeszcze jedną drogą krzyżową [z tego cyklu:] Stacja piąta (Narodzie obłąkany możesz...). Więź 1996 nr 10 s. 93 (z not., s. 95...) szczegóły 
1145.wiersz: Kalinec' Igor: Lament nad jeszcze jedną drogą krzyżową [z tego cyklu:] Stacja pierwsza (Na golgocie prowincyjnego sądu...). Więź 1996 nr 10 s. 92 (z not., s. 95...) szczegóły 
1146.wiersz: Kalinec' Igor: Lament nad jeszcze jedną drogą krzyżową [z tego cyklu:] Stacja siódma (Milczy Ojciec a Matka...). Więź 1996 nr 10 s. 93-94 (z not., s. 95...) szczegóły 
1147.wiersz: Kalinec' Igor: Lament nad jeszcze jedną drogą krzyżową [z tego cyklu:] Stacja szósta (Bez zdrady sprzedany...). Więź 1996 nr 10 s. 93-94 (z not., s. 95...) szczegóły 
1148.wiersz: Kalinec' Igor: Lament nad jeszcze jedną drogą krzyżową [z tego cyklu:] Stacja trzecia (I ci dwaj wraz...). Więź 1996 nr 10 s. 92 (z not., s. 95...) szczegóły 
1149.wiersz: Kalinec' Igor: Mieścina. Kresy 1991 nr 7 s. 75 (z not., s. 78...) szczegóły 
1150.wiersz: Kalinec' Igor: Obeliski dymu [z tego cyklu:] Znak popiołu.... Kresy 1994 nr 19 s. 62 (z notą, s. 65...) szczegóły 
1151.wiersz: Kalinec' Igor: Obsypuje się cerkiew.... Kresy 1991 nr 7 s. 77 (z not., s. 79...) szczegóły 
1152.wiersz: Kałyneć Ihor: Po tamtej stronie deszczu (Irynie Stasiw). Zustriczi = Zustrihchih 1990 nr 3/4 s. 242-243  szczegóły 
1153.wiersz: Kalinec' Igor: Podsumowując milczenie [z tego cyklu:] Podsumowując milczenie.... Kresy 1994 nr 19 s. 64-65 (z notą...) szczegóły 
1154.wiersz: Kalinec' Igor: Podsumowując milczenie [z tego cyklu:] Zabłądzimy w tej samotności.... Kresy 1994 nr 19 s. 64 (z notą, s. 65...) szczegóły 
1155.wiersz: Kałyneć Ihor: Powiedział jeszcze któryś.... Zustriczi = Zustrihchih 1990 nr 3/4 s. 243-244  szczegóły 
1156.wiersz: Kałyneć Ihor: Powiedział któryś przejdę. Zustriczi = Zustrihchih 1990 nr 3/4 s. 243  szczegóły 
1157.wiersz: Kalinec' Igor: Poznaję ciebie.... Kresy 1991 nr 7 s. 75 (z not., s. 78...) szczegóły 
1158.wiersz: Kałyneć Ihor: Przyjaciel. Metafora 2001 nr 44/46 s.  szczegóły 
1159.wiersz: Kałyneć Ihor: Pustka. Metafora 2001 nr 44/46 s. 41-42 (z not. o aut....) szczegóły 
1160.wiersz: Kałyneć Ihor: Ranek. Metafora 2001 nr 44/46 s. 40-41  szczegóły 
1161.wiersz: Kałyneć Ihor: Rzucę na wagę.... Zustriczi = Zustrihchih 1990 nr 3/4 s. 241  szczegóły 
1162.wiersz: Kałyneć Ihor: Symbol popiołu na kopułach.... Zustriczi = Zustrihchih 1990 nr 3/4 s. 242  szczegóły 
1163.wiersz: Kalinec' Igor: Ukrzyżowana cerkiew.... Kresy 1991 nr 7 s. 76 (z not., s. 78...) szczegóły 
1164.wiersz: Kałyneć Ihor: Unda. Metafora 2001 nr 44/46 s. 39  szczegóły 
1165.wiersz: Kałyneć Ihor: W tym potężnym akwarium.... Zustriczi = Zustrihchih 1990 nr 3/4 s. 243  szczegóły 
1166.wiersz: Kalinec' Igor: Zaściankowe groteski [z tego cyklu:] Cała ta nasza prowincyjka.... Kresy 1994 nr 19 s. 63 (z notą, s. 65...) szczegóły 
1167.wiersz: Kalinec' Igor: Zaściankowe groteski [z tego cyklu:] W tych dniach.... Kresy 1994 nr 19 s. 62-63 (z notą, s. 65...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1168.artykuł: Hnatiuk Aleksandra: Poezja Ihora Kałyncia. Slavia Orientalis 1992 nr 1 s. 45-56 (z not. s. 141...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1169.wywiad: Bakuła Bogusław: "Jestem wciąż dysydentem..." (Rozmowa z poetą Ihorem Kałynciem). Kultura [Paryż] 1995 nr 6 s. 125-136 (z not....) szczegóły 
1170.wywiad: Berdychowska Bogumiła, Hnatiuk Aleksandra: Wspomnienie o świecie. Krasnogruda 2000 nr 10 s. 34-53 (z notą o poecie...) szczegóły 
  Kamenna Galina
    wiersze (alfabet tytułów)
1171.wiersz: Kamienna Halina: Tłuką szklanki.... Że 1990 nr 9/10 s. 122  szczegóły 
  Karabovich Tadejj
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1172.książka twórcy: Karabovich Tadejj: Atlantida. [Wiersze]. 1993  szczegóły 
1173.książka twórcy: Karabovich Tadejj: Bihlja vognju. Poezihja. 1990  szczegóły 
1174.książka twórcy: Karabovich Tadejj: Dva listi do nochih. 1999  szczegóły 
1175.książka twórcy: Karabovich Tadejj: Klichu tebe jak lastihvku. [Wiersze]. 1991 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1176.książka twórcy: Karabowycz Tadej: Powrót. 1998  szczegóły 
recenzja: Kresowaty Zbigniew: Powrót w obecność. Metafora 2001 nr 44/46 s. 259-262  szczegóły 
recenzja: Kresowaty Zbigniew: Rocznik Chełmski 1999 t. 5 s. 454-458  szczegóły 
1177.książka twórcy: Karabovich Tadejj: "Shho stoju za stihnoju spominihv". [Wiersze]. 1997  szczegóły 
1178.książka twórcy: Karabovich Tadejj: Vibranih poezihji. 2001  szczegóły 
recenzja: Solovejj Eleonora: Mizh movchannjam ih slovom - pro poezihju Tadeja Karabovicha. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 120-124 (z notą o Eleonorze Sołowiej s. 126...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1179.wiersz: Karabovich Tadejj: Bagrjaniceju oberihgav. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 52 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1180.wiersz: Karabowycz Tadej: Będzie snuć się.... Graffiti 1998 nr 2 s. 33 (z not....) szczegóły 
1181.wiersz: Karabowycz Tadej: Bohdan Bojczuk wydaje Antologię ukraińskiej najnowszej poezji diaspory "Poza tradycji". Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 124-125 (z fot.; z not. o autorze na s. 125...) szczegóły 
1182.wiersz: Karabowycz Tadej: "Cerkiew w Holi" Włodzimierza Łobody. Epea Almanach 2002 t. 1 s. 132  szczegóły 
1183.wiersz: Karabowycz Tadej: Chciałem uwolnić się od samotności. Graffiti 1998 nr 2 s. 33 (z not....) szczegóły 
1184.wiersz: Karabowycz Tadej: Chełmszczyzna na Przemienienie Pańskie. Graffiti 1998 nr 1 s. 12 (z not., reprodukcja portr. Tadeja Karabowicza s. 13...) szczegóły 
1185.wiersz: Karabowycz Tadej: Cia pryjazń jak kamiń (Ekslibris Janowi Leończuku). Graffiti 1998 nr 2 s. 33 (z not....) szczegóły 
1186.wiersz: Karabowycz Tadej: Dwie krople deszczu.... Graffiti 1998 nr 2 s. 33 (z not....) szczegóły 
1187.wiersz: Karabowycz Tadej: Ekslibris pośmiertny (Josifowi Brodskiemu). Graffiti 1998 nr 2 s. 33 (z not....) szczegóły 
1188.wiersz: Karabovich Tadejj: Ja bojavsja vimoviti.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 48 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1189.wiersz: Karabovich Tadejj: Ja stukav do.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 48 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1190.wiersz: Karabowycz Tadej: Kaczeńce (s. Urszuli Michalak). Epea Almanach 2002 t. 1 s. 130  szczegóły 
1191.wiersz: Karabovich Tadejj: Kaljuzhnicih. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 51 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1192.wiersz: Karabovich Tadejj: Khtos' vibihg vrancih.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 49 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1193.wiersz: Karabovich Tadejj: Kkhlja. Zustriczi = Zustrihchih 1990 nr 1/2 s. 155  szczegóły 
1194.wiersz: Karabowycz Tadej: Klucze. Graffiti 1998 nr 1 s. 12 (z not....) szczegóły 
1195.wiersz: Karabovich Tadejj: Mi byli bezzakhisnih.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 49 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1196.wiersz: Karabovich Tadejj: Moja rihchko. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 50 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1197.wiersz: Karabowycz Tadej: Możliwość ujrzenia. Graffiti 1998 nr 1 s. 12 (z not....) szczegóły 
1198.wiersz: Karabovich Tadejj: Narod po sushih provadiv. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 53 (w jęz. oryg.; z not. s. 125...) szczegóły 
1199.wiersz: Karabowycz Tadej: Oddalenie. Epea Almanach 2002 t. 1 s. 130  szczegóły 
1200.wiersz: Karabowycz Tadej: Odsuwając kamień nocy. Graffiti 1998 nr 1 s. 12 (z not....) szczegóły 
1201.wiersz: Karabowycz Tadej: Omdleni. Epea Almanach 2002 t. 1 s. 131  szczegóły 
1202.wiersz: Karabovich Tadejj: Polonenih vesnoju mi.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 49 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1203.wiersz: Karabovich Tadejj: Pritulenih shokoju do.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 49 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1204.wiersz: Karabowycz Tadej: Pytajniki. Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 125 (z fot. na s. 124; z not. o autorze...) szczegóły 
1205.wiersz: Karabowycz Tadej: Rdza mojej modlitwy.... Graffiti 1998 nr 1 s. 12 (z not....) szczegóły 
1206.wiersz: Karabowycz Tadej: Rozmarzeni. Epea Almanach 2002 t. 1 s. 131-132  szczegóły 
1207.wiersz: Karabovich Tadejj: Rozmova. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 51 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1208.wiersz: Karabowycz Tadej: Rzeko moja. Epea Almanach 2002 t. 1 s. 131  szczegóły 
1209.wiersz: Karabovich Tadejj: Skarga. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 51-52 (w jęz. oryg.; z not. s. 125...) szczegóły 
1210.wiersz: Karabovich Tadejj: Son. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 48 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1211.wiersz: Karabowycz Tadej: Spowiedź. Graffiti 1998 nr 1 s. 12 (z not....) szczegóły 
1212.wiersz: Karabovich Tadejj: Strastih Khristovih [z tego cyklu:] Cim mihstom pliv.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 12-13 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1213.wiersz: Karabovich Tadejj: Strastih Khristovih [z tego cyklu:] Khristos ih Pilat. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 12 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1214.wiersz: Karabovich Tadejj: Strastih Khristovih [z tego cyklu:] Rozp'jattja. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 13 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1215.wiersz: Karabowycz Tadej: Strastih Khristovih [z tego cyklu:] Tajjna vecherja. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 11-12 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1216.wiersz: Karabovich Tadejj: Strastih Khristovih [z tego cyklu:] Velikodnja nedihlja. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 13-14 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1217.wiersz: Karabovich Tadejj: Strastih Khristovih [z tego cyklu:] Verbna nedihlja. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 11 (w jęz. oryg.; z not....) szczegóły 
1218.wiersz: Karabovich Tadejj: Strastih Khristovih [z tego cyklu:] Voskresihnnja. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 14 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1219.wiersz: Karabowycz Tadej: Świątynia istności. Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 125 (z fot. na s. 124; z not. o autorze...) szczegóły 
1220.wiersz: Karabowycz Tadej: Ten nocy tron. Znad Wilii 2001 nr 5 [właśc. 1] s. 125 (z fot. na s. 124; z not. o autorze...) szczegóły 
1221.wiersz: Karabovich Tadejj: Ti Kedron. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 53 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1222.wiersz: Karabovich Tadejj: Ti slabodukhihst' Petrovu.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 47 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1223.wiersz: Karabovich Tadejj: V ternovomu vihnku. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 52 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1224.wiersz: Karabovich Tadejj: Vesnu vihdchiniv. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 52 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1225.wiersz: Karabovich Tadejj: Vihddalenih. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 50 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1226.wiersz: Karabovich Tadejj: Voskresihnnja. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 47 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1227.wiersz: Karabovich Tadejj: Zamrihjanih. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 50 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1228.wiersz: Karabowycz Tadej: Zapomniałem. Graffiti 1998 nr 1 s. 12 (z not....) szczegóły 
1229.wiersz: Karabovich Tadejj: Zomlihlih lezhali. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 50 (w jęz. oryg....) szczegóły 
  Karasiński Eugeniusz
    proza (alfabet tytułów)
1230.proza: Karasiński Eugeniusz: Cudowny krzyż. Dziennik Kijowski 2002 nr 21 s. 7, nr 22 s. 5, nr 24 s. 7  szczegóły 
  Karvans'ka-Bajljak Anna
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1231.książka twórcy: Karvans'ka-Bajljak Anna: Vo ihm'ja Tvoje = [W imię Twoje]. (Merezhane zhittjam). 1999  szczegóły 
1232.książka twórcy: Karvans'ka-Bajljak Anna: Vo ihm'ja Tvoje = [W imię Twoje]. (Merezhane zhittjam). 2000  szczegóły 
  Kelar Stepan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1233.artykuł: Gołubczenko Lidia: Przyjaciel Romów. Rrom p-o Drom 1998 nr 6 s. 8 (nt. działaności poety w propagowaniu literatury romskiej na Ukrainie...) szczegóły 
  Kharitun Jurko
    wiersze (alfabet tytułów)
1234.wiersz: Kharitun Jurko: Treba rospovihsti. Zagoroda 1997 nr 4 s. 12 (tekst w jęz. oryg.; z notą s. 11...) szczegóły 
  Khiljak Volodihmihr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1235.artykuł: Ksenicz Andrzej: Wołodomyr Chylak - zapomniany dziejopis beskidzki. x 1999 ([W ks. zb.:] Literatura Słowian Wschodnich. Tendencje rozwojowe, przew...) szczegóły 
1236.artykuł: Ksenycz Andrzej: Uwagi o etnograficznych zainteresowaniach W. Chylaka. Zagoroda 1998 nr 2 s. 42-44 (sprostowanie: Zagoroda 1998 nr 4 s. 36...) szczegóły 
  Kholodnijj Mikola
    wiersze (alfabet tytułów)
1237.wiersz: Chołodny Mykoła: Data. Akcent 2000 nr 3 s. 67  szczegóły 
1238.wiersz: Chołodny Mykoła: Doświadczenie. Akcent 2000 nr 3 s. 68  szczegóły 
1239.wiersz: Chołodny Mykoła: Góra Krzyżowa. Akcent 2000 nr 3 s. 71-72  szczegóły 
1240.wiersz: Chołodny Mykoła: Marzenia na noszach. Akcent 2000 nr 3 s. 73  szczegóły 
1241.wiersz: Chołodny Mykoła: Na barykady!. Akcent 2000 nr 3 s. 70  szczegóły 
1242.wiersz: Chołodny Mykoła: Oster, spacer po bazarze. Akcent 2000 nr 3 s. 69-70  szczegóły 
1243.wiersz: Chołodny Mykoła: Ruch do przodu. Akcent 2000 nr 3 s. 69  szczegóły 
1244.wiersz: Chołodny Mykoła: Składanie ikry. Akcent 2000 nr 3 s. 71  szczegóły 
1245.wiersz: Chołodny Mykoła: Śpiewak, przypisany do żony. Akcent 2000 nr 3 s. 67-68  szczegóły 
1246.wiersz: Chołodny Mykoła: Wiersz, do którego tytułu nie wymyślisz. Akcent 2000 nr 3 s. 67  szczegóły 
1247.wiersz: Chołodny Mykoła: Życie w bagnie albo imperator w Kujalniku. Akcent 2000 nr 3 s. 72-73  szczegóły 
  Khomik Vasil'
    wiersze (alfabet tytułów)
1248.wiersz: Khomik V.: A na Jana, na Karpelja. Zagoroda 1999 nr 2 s. 17 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
1249.wiersz: Khomik Vasil': Do lemkihvskogo kresta. Zagoroda 1999 nr 1 s. 11 (tekst w jęz. oryg. ...) szczegóły 
1250.wiersz: Khomik Vasil': Ja - rusin - lemko. Zagoroda 2002 nr 2 s. 46-47 (tekst w języku oryginalnym...) szczegóły 
1251.wiersz: Khomik Vasil': Lemkihvshhyna. Zagoroda 2002 nr 2 s. 2  szczegóły 
1252.wiersz: Khomik Vasil': Molitva Lemkihv. Zagoroda 2000 nr 2 s. 40 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1253.wiersz: Khomik Vasil': Na rujinakh. Zagoroda 1999 nr 4 s. 22 (nazwisko błędnie: Khomjak, tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
1254.wiersz: Khomik Vasil': Na skhihd. Zagoroda 1998 nr 3 s. 39  szczegóły 
1255.wiersz: Khomik Vasil': Plach samotnogo dzvona. Zagoroda 1999 nr 1 s. 42 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
1256.wiersz: Khomik Vasil': Vihnchuvanja. Zagoroda 2002 nr 4 s. tyt. (tekst w języku oryginalnym...) szczegóły 
1257.wiersz: Khomik Vasil': Zimove svjato. Lemkihvska Lastihvochka 2000 nr 13 s. 1 (w jęz. oryg....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1258.artykuł: Zagoroda 2002 nr 2 s. 45-46 (sylwetka z okazji zgonu; tekst w języku oryginalnym, z fot....) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1259.zgon: Redakcja: Khomik Vasil' ne zhyje. Zagoroda 2002 nr 1 s. 36 (not.; w języku oryg....) szczegóły 
  Khota Stepanihja
    wiersze (alfabet tytułów)
1260.wiersz: Khota Stepanihja: Vihsla. Zagoroda 2002 nr 1 s. 60  szczegóły 
  Khvil'ovijj Mikola
    proza (alfabet tytułów)
1261.proza: Chwylowy Mykoła: Ja (Romantyczność). Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 218-240 (z notą s. 366-368...) szczegóły 
1262.proza: Chwylowyj Mykoła: Ukraina czy Małorosja (Wybrane fragmenty). Zustriczi = Zustrihchih 1990 nr 1 s. 118-121 (koment: Petr Hołubenka, Hryhorij Kostiuk...) szczegóły 
1263.proza: Chwylowyj Mykoła: Waldsznepy (Urywki). Zustriczi = Zustrihchih 1990 nr 1 s. 121-122 (koment: Petr Hołubenka, Hryhorij Kostiuk...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1264.artykuł: Nazaruk Bazyli: Ze spuścizny Mykoły Chwylowego. Zustriczi = Zustrihchih 1990 nr 1 s. 117 (nota...) szczegóły 
1265.artykuł: Nowacki Albert: Problematika pamfletiv Mikoli Khvil'ovogo. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 50 z. 7 s. 87-96 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
1266.artykuł: Pljushh Leonihd: Dvih modelih kul'turnoji revoljucji (Fredericowi Kozlikowi). Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1993 t. 1/2 (1992/1993) s. 139-151  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1267.utwór: Ja Romantyka [Ja romantika].  szczegóły 
artykuł: Kawecka Mirosława: Nowela Mykoły Chwylowego "Ja (Romantyka) (Z badań nad sacrum w literaturze ukraińskiej). Roczniki Humanistyczne 1999 t. 45/46 (1997/1998) z. 7 s. 119-128  szczegóły 
  Kichins'kijj Anatolijj
    wiersze (alfabet tytułów)
1268.wiersz: Kiczynski Anatolij: Bez ciebie. Przegląd Polski = Polish Review 1993 nr z 23 IX s. 13 (tłumacze: Kazimierz Koszutski, Alicja Patey-Grabowska, Waldemar Smaszc...) szczegóły 
1269.wiersz: Kiczynski Anatolij: Okno otwarte na Tallin.... Że 1990 nr 9/10 s. 126  szczegóły 
1270.wiersz: Kichyns'kijj Anatolijj: Życie. Literatura 1992 nr 10 s. 2  szczegóły 
  Kijanovskaja Marjanna
    wiersze (alfabet tytułów)
1271.wiersz: Kijanowska Marianna: Bywaj zdrów. I nie... Literatura na Świecie 1999 nr 4 s. 167-168 (z not. s. 284, fot. s. 166...) szczegóły 
1272.wiersz: Kijanowska Marianna: Czterowiersz bez tytułu. Literatura na Świecie 1999 nr 4 s. 169 (z not. s. 284, fot. s. 166...) szczegóły 
1273.wiersz: Kijanowska Marianna: Dookoła Wojtek. Literatura na Świecie 1999 nr 4 s. 170-171 (z not. s. 284, fot. s. 166...) szczegóły 
1274.wiersz: Kijanowska Marianna: Heraldyka żywota. Pusty... Literatura na Świecie 1999 nr 4 s. 171-172 (z not. s. 284, fot. s. 166...) szczegóły 
1275.wiersz: Kijanowska Marianna: Pokutująca jesień umarła... Literatura na Świecie 1999 nr 4 s. 169 (z not. s. 284, fot. s. 166...) szczegóły 
1276.wiersz: Kijanowska Marianna: Przestrzeń prawie kulista... Literatura na Świecie 1999 nr 4 s. 169-170 (z not. s. 284, fot. s. 166...) szczegóły 
1277.wiersz: Kijanowska Marianna: Ręce, co schną... Literatura na Świecie 1999 nr 4 s. 168 (z not. s. 284, fot. s. 166...) szczegóły 
1278.wiersz: Kijanowska Marianna: W ogródeczku wielkookie... Literatura na Świecie 1999 nr 4 s. 172-173 (z not. s. 284, fot. s. 166...) szczegóły 
1279.wiersz: Kijanowska Marianna: Zgęstnieje niczym migdał... Literatura na Świecie 1999 nr 4 s. 167 (z not. s. 284, fot. s. 166...) szczegóły 
  Kirizjuk Ihvan
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1280.książka twórcy: Kirizjuk Jan: Smak jagodi ozhini. Poezihji. 1999  szczegóły 
recenzja: Bojjchuk Bogdan: Dzherela ta granih poetichnogo svihtu Ihvana Kirizjuka. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 104-105  szczegóły 
1281.książka twórcy: Kirizjuk Ivan: Vesna z rusalkami. 1995  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1282.wiersz: Kirizjuk Ivan: Bihshhads'kijj spomin. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 8-9 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1283.wiersz: Kirizjuk Ivan: Brinit'. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 43-44 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1284.wiersz: Kirizjuk Ivan: Chas. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 45-46 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1285.wiersz: Kirizjuk Ivan: Mosti. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 46 (w jęz. oryg.; z not. s. 125...) szczegóły 
1286.wiersz: Kirizjuk Ivan: Muzika zhittja. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 7-8 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1287.wiersz: Kirizjuk Ivan: Osihn'. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 8 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1288.wiersz: Kirizjuk Ivan: Osihn'. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 45 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1289.wiersz: Kirizjuk Ivan: Peljustki. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 46 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1290.wiersz: Kirizjuk Ivan: Peredzvihn. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 44-45 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1291.wiersz: Kirizjuk Ivan: Shelestit. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 44 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1292.wiersz: Kirizjuk Ivan: Shepotit'. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 45 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1293.wiersz: Kirizjuk Ivan: Sut'. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 9-10 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1294.wiersz: Kirizjuk Ivan: Terpko. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 43 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1295.wiersz: Kirizjuk Ivan: Vesna na Pihdljashshih. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 10 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1296.wiersz: Kirizjuk Ivan: Vihkonce. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 9 (w jęz. oryg....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1297.artykuł: Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 6 (not. od redakcji z okazji 30 roczn. debiutu poetyckiego Ivana Kyryzjuk...) szczegóły 
  Kirpan Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
1298.wiersz: Kirpan Anna: Ih ne pereletihti.... Zagoroda 2003 nr 3 s. 59-60  szczegóły 
  Koban Anna
    wiersze (alfabet tytułów)
1299.wiersz: Koban Anna: Molodihst moja. Zagoroda 1998 nr 3 s. 27 (w jęz. oryg., z not....) szczegóły 
1300.wiersz: Koban Anna: Ojj, Cheremkho, Cheremkho.... Zagoroda 1998 nr 2 s. 19 (w jęz. oryg....) szczegóły 
  Kocherga Volodimir
    wiersze (alfabet tytułów)
1301.wiersz: Kocherga Volodimir: Prijatelih. Vatra(Ł) 2000 nr 3 s. 10-11 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1302.wiersz: Kocherga Volodimir: Rihzhni bihdi. Vatra(Ł) 2000 nr 1/2 s. 17 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1303.wiersz: Kocherga Volodimir: Truten'. Vatra(Ł) 2000 nr 4 s. 14 (w jęz. oryg....) szczegóły 
  Kochish Mikola
    wiersze (alfabet tytułów)
1304.wiersz: Kochish Mikola: Khmara na vershku topolih. Zagoroda 1999 nr 4 s. 52 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
  Kochur Grigorihjj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1305.artykuł: Golędzinowska-Góral Hanna: Hryhorij Koczur jako tłumacz poezji polskiej. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2001 z. 11/12 s. 471-481  szczegóły 
  Kocjubins'kijj Mikhajjlo
    proza (alfabet tytułów)
1306.proza: Kociubynski Mychajło: Cienie zapomnianych przodków [fragm.:] Dzieci gór. ([W ks.:] Czechowicz Józef: Koń rydzy. Utwory prozą. Lublin, s. 431-4...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1307.artykuł: Hodana Tomasz: Mychajła Kociubyńskiego pejzaż impresjonistyczny. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 168-178 (na przykładzie twórczości...) szczegóły 
1308.artykuł: Michalczuk Dominika: Narrator jako przewodnik po zakamarkach wnętrza bohatera (Na podstawie wybranych utworów M. Kociubyńskiego). Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 164-167  szczegóły 
1309.artykuł: Szlifiński Janusz: Bohater i przyroda w utworach Mychajła Kociubyńskiego - "W grzeszny świat" i "Cienie zapomnianych przodków". Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1994 t. 4 s. 119-122  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1310.utwór: Cienie zapomnianych przodków.  szczegóły 
artykuł: Andrusiw Stefania: Adaptacja mitu huculskiego w utworach S. Vincenza "Na wysokiej połoninie" i M. Kociubyńskiego "Cienie zapomnianych przodków". Biuletyn Informacyjny 2002 nr 7 s. 95-96 (streszczenie referatu...) szczegóły 
artykuł: Delura Sebastian: Antropologia czasu i przestrzeni w "Cieniach zapomnianych przodków" i cyklu "Na wysokiej połoninie". Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2001 z. 11/12 s. 423-429  szczegóły 
  Kogut Petro
    wiersze (alfabet tytułów)
1311.wiersz: Kogut Petro: Rusalja. Zagoroda 2001 nr 2 s. 40 (tekst w języku oryginalnym...) szczegóły 
  Kononenka Pjotr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1312.artykuł: Budniak Danuta: Stil'ove zbagachennja novoji ukrajins'koji lihteraturnoji movi ta dolja Ukrajini v rozdumakh Pjotra Kononenka. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1997 t. 14/15 (1996/1997) s. 67-76 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
  Kopcha Andrijj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1313.artykuł: Zagoroda 1997 nr 4 s. 12-13 (sylwetka; nota...) szczegóły 
  Kopistens'kijj Zakharihjj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1314.artykuł: Naumow Aleksander: Rozważania o. Zachariasza Kopysteńskiego o języku i narodzie słowiańskim. x 2000 ([w ks. zb.] Sakrovise sloves'noe. Studia slawistyczne ofiarowane profe...) szczegóły 
1315.artykuł: Stradomski Jan: Problem etnogenezy i chrystianizacji Słowian w historiografii i polemice wyznaniowej I Rzeczypospolitej. Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne = Krokuvos ir Vilniaus Slavistikos Tyrinejimai 2001 t. 3 s. 99-172 (m.in. nt. dzieł pisarza...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1316.utwór: Palinodia.  szczegóły 
artykuł: Strumiński Bohdan: Wiadomości o początkach chrześcijaństwa na Rusi - Ukrainie z zaginionych obecnie źródeł "Palinodii" Kopysteńskiego. Ricerche Slavistiche 1992 t. 38 (1991) s. 91-104  szczegóły 
  Korobchak Pavel
    proza (alfabet tytułów)
1317.proza: Korobczak Paweł: O dvokh poezijakh. Zagoroda 1996 nr 1/2 s. 47 (z not....) szczegóły 
  Korotich Vitalijj
    wiersze (alfabet tytułów)
1318.wiersz: Korotich Vitalijj: Kredyt. Więź 1991 nr 11/12 s. 87 (z not....) szczegóły 
1319.wiersz: Korotycz Witalij: Pieśni. Odgłosy 1989 nr 44 s. 8  szczegóły 
1320.wiersz: Korotich Vitalijj: Pieśń. Tak i nie 1988 nr 35 s. 8  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1321.wywiad: Czerepanow Aleksander: Perspektywy 1989 nr 7 s. 12-13 (nt. "pieriestrojki"; z fot....) szczegóły 
1322.wywiad: Rogowski Wiesław: Argumenty 1989 nr 2 s. 4, 10  szczegóły 
  Korsjuk Mikola
    wiersze (alfabet tytułów)
1323.wiersz: Korsjuk Mykola: Kochana, jak wgniata nas.... Więź 1991 nr 11/12 s. 88 (z not....) szczegóły 
1324.wiersz: Korsjuk Mykola: Kochana, zasadź brzozę.... Więź 1991 nr 11/12 s. 88-89 (z not....) szczegóły 
1325.wiersz: Korsjuk Mykola: Znam tę ziemię. Więź 1991 nr 11/12 s. 87-88 (z not....) szczegóły 
  Kosinka Grigorihjj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1326.artykuł: Novackih Al'bert: Tri drami v zhittih pihsljarevoljucihjjnogo ukrajinskogo sela v novalekh Grigorihja Kosinki. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2001 z. 11/12 s. 440-446  szczegóły 
  Kostel'nik Gavrijil
    wiersze (alfabet tytułów)
1327.wiersz: Kostel'nik Gavrijil: Bachko moja. Zagoroda 1999 nr 4 s. 26 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
  Kostenko Lina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1328.książka twórcy: Kostenko Lina: I dzień, i noc, i mgnienie... = Ih den, ih nihch, i mit'... [Wiersze]. 1997  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1997 October [nr specjalny] s. 23 (nota w języku angielskim...) szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1998 nr 1/2 s. 17 (nota...) szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: Ukraiński pejzaż. Rzeczpospolita 1998 nr 27 s. 22  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Słowo poetyckie na co dzień. Nowe Książki 1998 nr 4 s. 28  szczegóły 
1329.książka twórcy: Kostenko Lina: Wiersze. 1990 ([Tłumacze:] Leszek Engelking, Józef Waczków, Wiktor Woroszylski, Aleks...) szczegóły 
recenzja: Korniejenko Agnieszka: Egzemplarz numer 24 (przedostatni). Dekada Literacka 1991 nr 32 s. 1-2  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1330.wiersz: Kostenko Lina: Ballada moich nocy. Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 240-241 (w czas. imię Lidia...) szczegóły 
1331.wiersz: Kostenko Lina: Bawolookie słońce siada.... Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 239-240 (w czas. imię Lidia...) szczegóły 
1332.wiersz: Kostenko Lina: Bądź zdrów, miły!. Tygiel Kultury 1999 nr 1/3 s. 71 (z not. s. 74...) szczegóły 
1333.wiersz: Kostenko Lina: Bądź zdrów miły!... Gazeta Lwowska 1999 nr 15 s. 10 (z notą o poetce...) szczegóły 
1334.wiersz: Kostenko Lina: Boję się ckliwych.... Literatura na Świecie 1999 nr 4 s. 52-53 (z notą s. 284-285...) szczegóły 
1335.wiersz: Kostenko Lina: Breughel: "Droga na Golgotę". Kresy 1990 2/3 38-9  szczegóły 
1336.wiersz: Kostenko Lina: Co za różnica.... Kresy 1990 2/3 40  szczegóły 
1337.wiersz: Kostenko Lina: Etiuda zimowa. Dekada Literacka 1991 nr 32 s. 1  szczegóły 
1338.wiersz: Kostenko Lina: Gogol. Tygiel Kultury 1999 nr 1/3 s. 72 (z not. s. 74...) szczegóły 
1339.wiersz: Kostenko Lina: I zaśmiała się wiosna... Lithuania 1996 nr 1/2 s. 122  szczegóły 
1340.wiersz: Kostenko Lina: Jak na jasnym tle.... Tygiel Kultury 1999 nr 1/3 s. 71 (z not. s. 74...) szczegóły 
1341.wiersz: Kostenko Lina: Jesienny dzień.... Metafora 1998 nr 31/32 (1997/1998) s. 54 (z not., s. 56...) szczegóły 
1342.wiersz: Kostenko Lina: Jesień uboga. Lithuania 1996 nr 1/2 s. 120  szczegóły 
1343.wiersz: Kostenko Lina: Jeszcze jest nazwa... Literatura na Świecie 1999 nr 4 s. 57-58 (z notą s. 284-285...) szczegóły 
1344.wiersz: Kostenko Lina: Już pewnie wypatrują.... Literatura na Świecie 1999 nr 4 s. 56-57 (z notą s. 284-285...) szczegóły 
1345.wiersz: Kostenko Lina: Klimena. Dekada Literacka 1991 nr 32 s. 1  szczegóły 
1346.wiersz: Kostenko Lina: Lała się noc.... Literatura na Świecie 1999 nr 4 s. 53-55 (z notą s. 284-285...) szczegóły 
1347.wiersz: Kostenko Lina: Lecące katreny [z tego cyklu:] Czarny sen wieków.... Że 1990 nr 9/10 s.28  szczegóły 
1348.wiersz: Kostenko Lina: Lecące katreny [z tego cyklu:] Gdzieś tam planety.... Że 1990 nr 9/10 s. 28  szczegóły 
1349.wiersz: Kostenko Lina: Lecące katreny [z tego cyklu:] Reżimy hunty i pretorie.... Że 1990 nr 9/10 s. 28  szczegóły 
1350.wiersz: Kostenko Lina: Maliny, mięty, nad domami.... Literatura na Świecie 1999 nr 4 s. 57 (z notą s. 284-285...) szczegóły 
1351.wiersz: Kostenko Lina: Nawet ci w myślach.... Że 1990 nr 9/10 s. 20  szczegóły 
1352.wiersz: Kostenko Lina: Nic się takiego nie stało.... Że 1990 nr 9/10 s. 20  szczegóły 
1353.wiersz: Kostenko Lina: Nic się takiego nie stało.... Przegląd Polski = Polish Review 1993 nr 23 IX s. 13  szczegóły 
1354.wiersz: Kostenko Lina: Nie wiem, czy zobaczę.... Przegląd Polski = Polish Review 1993 nr z 23 IX s. 13  szczegóły 
1355.wiersz: Kostenko Lina: Niech będzie lekko.... Metafora 1998 nr 31/32 (1997/1998) s. 55-56 (z not....) szczegóły 
1356.wiersz: Kostenko Lina: Niech poczekają problemy.... Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 242-243 (w czas. imię Lidia...) szczegóły 
1357.wiersz: Kostenko Lina: Nieczęsto padają tu.... Tygiel Kultury 1999 nr 1/3 s. 74 (z not....) szczegóły 
1358.wiersz: Kostenko Lina: Nieczęsto padają tu deszcze... Gazeta Lwowska 1999 nr 15 s. 10 (z notą o poetce...) szczegóły 
1359.wiersz: Kostenko Lina: Oberwanie chmury. Literatura na Świecie 1999 nr 4 s. 55-56 (z notą s. 284-285...) szczegóły 
1360.wiersz: Kostenko Lina: Odsłoniła się prawda.... Że 1990 nr 9/10 s. 20  szczegóły 
1361.wiersz: Kostenko Lina: Oj da na Kupałę.... Tygiel Kultury 1999 nr 1/3 s. 72 (z not. s. 74...) szczegóły 
1362.wiersz: Kostenko Lina: Otwieram ranek kluczem.... Literatura Radziecka 1989 nr 3 s. 134 ([z not. i fot., s. 190]....) szczegóły 
1363.wiersz: Kostenko Lina: Otwieram wczesny ranek.... Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 242 (w czas. imię Lidia...) szczegóły 
1364.wiersz: Kostenko Lina: Paskudny kawał wycięła.... Tygiel Kultury 1999 nr 1/3 s. 74 (z not....) szczegóły 
1365.wiersz: Kostenko Lina: Ping-pong. Tygiel Kultury 1999 nr 1/3 s. 73 (z not. s. 74...) szczegóły 
1366.wiersz: Kostenko Lina: Planeto, ziemio moja.... Literatura na Świecie 1999 nr 4 s. 56 (z notą s. 284-285...) szczegóły 
1367.wiersz: Kostenko Lina: Poetów coraz więcej.... Literatura na Świecie 1999 nr 4 s. 51 (z notą s. 284-285...) szczegóły 
1368.wiersz: Kostenko Lina: Polesie w koszach.... Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 241-242 (w czas. imię Lidia...) szczegóły 
1369.wiersz: Kostenko Lina: Przecież nic się takiego.... Tygiel Kultury 1999 nr 1/3 s. 73 (z not....) szczegóły 
1370.wiersz: Kostenko Lina: Przekrocz granicę swego.... Kresy 1990 2/3 37  szczegóły 
1371.wiersz: Kostenko Lina: Rajska elegia. Lithuania 1996 nr 1/2 s. 121-122  szczegóły 
1372.wiersz: Kostenko Lina: Reżimy hunty i pretorie.... Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 11/12 s. 93  szczegóły 
1373.wiersz: Kostenko Lina: Rybaczka. Tygiel Kultury 1999 nr 1/3 s. 70 (z not. s. 74...) szczegóły 
1374.wiersz: Kostenko Lina: Serce chyba od bólu.... Gazeta Lwowska 1999 nr 15 s. 10 (z notą o poetce...) szczegóły 
1375.wiersz: Kostenko Lina: Serce chyba od bólu.... Tygiel Kultury 1999 nr 1/3 s. 70 (z not. s. 74...) szczegóły 
1376.wiersz: Kostenko Lina: Slajdy. Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 243 (w czas. imię Lidia...) szczegóły 
1377.wiersz: Kostenko Lina: Słuchając hiszpańskiego gitarzysty. Tygiel Kultury 1999 nr 1/3 s. 72 (z not. s. 74...) szczegóły 
1378.wiersz: Kostenko Lina: Smutna się prawda.... Więź 1991 nr 11/12 s. 89 (z not....) szczegóły 
1379.wiersz: Kostenko Lina: Tyś jest moją zagadką.... Tygiel Kultury 1999 nr 1/3 s. 69 (z not. s. 74...) szczegóły 
1380.wiersz: Kostenko Lina: Uśmiecha się przedwiośnie.... Przekrój 1993 nr 19 s. 21 (z not....) szczegóły 
1381.wiersz: Kostenko Lina: Uśmiecha się przedwiośnie.... Metafora 1998 nr 31/32 (1997/1998) s. 54-55 (z not., s. 56...) szczegóły 
1382.wiersz: Kostenko Lina: W tym lesie.... Kresy 1990 2/3 38  szczegóły 
1383.wiersz: Kostenko Lina: Wczoraj w ulewie.... Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 241 (w czas. imię Lidia...) szczegóły 
1384.wiersz: Kostenko Lina: Wedle białej wieży. Metafora 1998 nr 31/32 (1997/1998) s. 55-56 (z not....) szczegóły 
1385.wiersz: Kostenko Lina: Wielcy poeci nie umieją... Lithuania 1996 nr 1/2 s. 119 (z notą...) szczegóły 
1386.wiersz: Kostenko Lina: Wspomnienie. Literatura na Świecie 1993 nr 10 s. 239 (w czas. imię Lidia...) szczegóły 
1387.wiersz: Kostenko Lina: Wyrzekły oczy twoje.... Metafora 1998 nr 31/32 (1997/1998) s. 55 (z not., s. 56...) szczegóły 
1388.wiersz: Kostenko Lina: Zawsze mi się zdawało.... Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 11/12 s. 93  szczegóły 
1389.wiersz: Kostenko Lina: Zwięźle jak diagnoza [z tego cyklu:] Życie - to pułapka... Lithuania 1996 nr 1/2 s. 120  szczegóły 
1390.wiersz: Kostenko Lina: Zwykła chata z kominem.... Związkowiec = The Alliancer 1991 nr 29 s. 3  szczegóły 
1391.wiersz: Kostenko Lina: Zwykła chata z kominem.... Kresy 1990 2/3 37  szczegóły 
1392.wiersz: Kostenko Lina: Zwykła chata z kominem.... Więź 1991 nr 11/12 s. 89 (z not....) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1393.tekst paraliteracki: Kostenko Lina: Inteligenci wszystkich krajów łączcie się!. Kresy Literackie 1990 nr 3/4 s. 12 (nieautoryzowany zapis wieczoru autorskiego, Ostrowiec Świętokrzyski, 2...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1394.artykuł: Baranovich Anna: Z ihstorichnikh motivihv u lihrici Lihni Kostenko. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2000 z. 10 s. 314-319  szczegóły 
1395.artykuł: Chornen'kijj Jaroslav: Mataforizacihja na rihvnih opornikh slihv u poezihji Lihni Kostenko. Stylistyka 1999 nr 8 s. 237-255  szczegóły 
1396.artykuł: Jentys Maria: Promienie poezji. O wierszach Liny Kostenko. Kresy Literackie 1991 nr 1/2 s. 30-31  szczegóły 
1397.artykuł: Mokry Włodzimierz: Drugi Międzynarodowy Kongres Ukrainistów we Lwowie 22-28 sierpnia 1993 roku. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1994 t. 4 s. 74-75 (w artykule m.in. streszczenie wygłoszonego na kongresie referatu Liny ...) szczegóły 
1398.artykuł: Nieuważny Florian: Polska w życiu i twórczości Liny Kostenko. Acta Polono-Ruthenica 1997 [t.] 2 s. 435-446 (z fragmentami tekstów...) szczegóły 
  Kostomarov Mikola
    wiersze (alfabet tytułów)
1399.wiersz: Kostomarov Mikola: Dzieci sławy. (w ks.: Kozak Stefan: Ukraińscy spiskowcy i mesjaniści. Bractwo Cyryla ...) szczegóły 
1400.wiersz: Kostomarov Mikola: Ukraina śpi.... (w ks.: Kozak Stefan: Ukraińscy spiskowcy i mesjaniści. Bractwo Cyryla ...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1401.artykuł: Ananiczew Aleksander: Smutnoe vremja v knigakh Nikolaja Kostomarova i Kazimira Valishevskogo. Białostocki Przegląd Kresowy 1998 t. 6 s. 11-20  szczegóły 
1402.artykuł: Kozak Stefan: Apostołowie spod znaku Cyryla i Metodego. x 1990 ([W ks. zb.:] Polska - Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa. T. 1: Studia z dzi...) szczegóły 
1403.artykuł: Kuźniak Alicja: Slavia Orientalis 1997 nr 3 s. 489-491 ([rec. ks.:] Thomas M. Prymak: Mykola Kostomarov. A Biography. Toronto ...) szczegóły 
1404.artykuł: Ostasz Ewa: Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1997 t. 5/6 (1996/1997) s. 471-474 ([rec. ks.:] Thomas M. Prymak: Mykola Kostomarov. A Biography. Toronto ...) szczegóły 
1405.artykuł: Panczak Bohdan: Svjata Trihjjcja jak prototip sihm'ji narodihv. Zustriczi = Zustrihchih 1990 nr 5/6 s. 168-177 (nt. idei jedności słowiańskiej w twórczości Mykoły Kostomarowa...) szczegóły 
1406.artykuł: Shmiriga Oleksandr A.: M.I. Kostomarov ih pol'ska lihteratura. Studia i Szkice Slawistyczne 2002 nr 1 s. 13-19 (m.in. nt. związków z następującymi twórcami: Adam Mickiewicz, Antoni E...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1407.utwór: Knigi bitihja ukrajins'kogo narodu [Księgi bytu narodu ukraińskiego].  szczegóły 
artykuł: Kozak Stefan: Dwaj słowiańscy mesjaniści. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 10 s. 105-126  szczegóły 
artykuł: Kozak Stefan: Narodowy mesjanizm ukraiński i polski. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 1997 t. 14/15 (1996/1997) s. 473-485 (analiza porównawcza z "Księgami narodu polskiego i pielgrzymstwa polsk...) szczegóły 
  Kotara Ihvan
    wiersze (alfabet tytułów)
1408.wiersz: Kotara Ihvan Stepanovich: Moja grushka. Zagoroda 2001 nr 3 s. 28-29 (tekst w języku oryginalnym...) szczegóły 
  Kotljarevs'kijj Ihvan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1409.artykuł: Mokry Włodzimierz: Miejsce "Eneidy" Iwana Kotlarewskiego w rozwoju ukraińskiej dramaturgii i nowożytnego języka literackiego na Ukrainie. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1998 t. 8 s. 263-269  szczegóły 
1410.artykuł: Serednicki Antoni: Iwan Kotlarewski w Polsce. Acta Polono-Ruthenica 1999 [t.] 4 s. 103-115 (dot. recepcji twórczości Iwana Kotlarewskiego w Polsce, z fragm. tekst...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1411.utwór: Eneida [Enejida].  szczegóły 
książka o utworze: Vasilenko Volodimir: "Enejida" Ih.P. Kotljarevs'kogo. (Konteksti chasoplinu). 2001  szczegóły 
książka o twórcy: Vasilenko Volodimir: "Enejida" Ih.P. Kotljarevs'kogo. (Konteksti chasoplinu). 2001  szczegóły 
1412.utwór: Natałka Połtawka.  szczegóły 
artykuł: Fryzowicz Dagmara: Dejaki movhi osoblivosti p'si Ivana Kotljarevs'kogo "Natalka Poltavka". Roczniki Humanistyczne 2001 t. 47 (1999) z. 7 s. 151-161 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
artykuł: Nowacka Dagmara: Osobliwości językowe pieśni w "Natałce Połtawce" Iwana Kotlarewskiego. Roczniki Humanistyczne 1999 t. 47 z. 6 s. 137-143 (ze streszczeniem na jęz. rosyjski...) szczegóły 
  Kovach Mikhajjlo
    wiersze (alfabet tytułów)
1413.wiersz: Kovach Mikhajjlo: Nadzvichajjny Pragnenja. Zagoroda 1999 nr 4 s. 43 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
1414.wiersz: Kovach Mikhajjlo: Rosa. Zagoroda 2001 nr 1 s. 29 (tekst w języku oryginalnym...) szczegóły 
1415.wiersz: Kovach Mikhajjlo: Ruky. Zagoroda 2002 nr 1 s. 59  szczegóły 
  Koval'chuk V.
    wiersze (alfabet tytułów)
1416.wiersz: Koval'chuk V.: Ihz vnukom v rihdnym kraju. Zagoroda 2002 nr 1 s. 14 (tekst w języku oryg....) szczegóły 
1417.wiersz: Koval'chuk V.: Moje selo (pam'jatih Mikhajjla Andrihjjovicha Likhoti). Zagoroda 2001 nr 2 s. 55 (tekst w języku oryginalnym...) szczegóły 
1418.wiersz: Koval'chuk V.: Svjatotatstvo. 1947 (Vasilevih Shostu v juvihlejj 70 r. zhytja). Zagoroda 2000 nr 4 s. 50 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1419.artykuł: Lastihvka P.: Lemkihvshhina u sercih moemu. Zagoroda 2002 nr 4 s. 41-43 (rec. ks.: Lemkihvshhina u sercih moemu. [Kijów] 2002 (tam m. in. rozdz...) szczegóły 
  Koval's'ka Melanihja
    proza (alfabet tytułów)
1420.proza: Koval's'ka Melanihja: Cig'anchatko. Vatra(Ł) 2000 nr 1/2 s. 8-9 (w jęz. oryg....) szczegóły 
  Kozinec Ljudmila
    proza (alfabet tytułów)
1421.proza: Kozinec Ljudmila: Pazury anioła. Fantastyka 1990 nr 4/5 s. 14-22 (z not....) szczegóły 
1422.proza: Kozinec Ljudmila: Wróżka. Nowa Fantastyka 1992 nr 9 s. 10-11 (z not., s. 7...) szczegóły 
  Krasovs'kijj Ihvan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1423.artykuł: Kogut Petro: Juvihlejj Ihvana Krasovs'kogo. Zagoroda 2002 nr 4 s. 23-24 (nt. obchodów 75. urodzin...) szczegóły 
1424.artykuł: Kogut Petro: Juvihlejjnijj vechir na chest' 70-rihchchja Krasovs'kogo Ivana Dmitrovicha. Zagoroda 1997 nr 4 s. 21-24 (sprawozdanie z przebiegu uroczystości we Lwowie z udziałem m.in. pisar...) szczegóły 
  Krawczuk Andriej
    proza (alfabet tytułów)
1425.proza: Krawczuk Andriej: Maszyna do szycia. Dziennik Kijowski 2002 nr 19 s. 7  szczegóły 
  Kulihsh Ihvan
    wiersze (alfabet tytułów)
1426.wiersz: Kulisz Iwan: Nie osużdaj, o Boże, strogo. Studia Rossica 2000 [t.] 10 s. 87  szczegóły 
  Kulihsh Mikola
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1427.utwór: Maklena Gras.  szczegóły 
artykuł: Karmańska Ewa: Gęsi, żurawie, bociany. Teatr 1990 5 32  szczegóły 
1428.utwór: Narodnijj Malakhihjj.  szczegóły 
artykuł: Kihkh Ol'ga: "Rozbite nebo" jak simvol rujjnacihji relihgihjjnoji ihdentichnostih ljudini. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1997 t. 7 s. 95-103  szczegóły 
  Kulihsh Pantelejjmon
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1429.artykuł: Nachlik Eugeniusz: Pragnął porozumienia polsko-ukraińskiego (Ku czci setnej rocznicy śmierci Pantelejmona Kulisza). Gazeta Lwowska 1997 nr 3/4 s. 6, nr 5/6 s. 13  szczegóły 
1430.artykuł: Nachlik Jewhen: Bihblihja v perekladakh Pantelejjmona Kulihsha. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 7 s. 129-144 (ze streszczeniem w jęz. polskim Ryszarda Łużnego...) szczegóły 
1431.artykuł: Nahlik Jewhen: Zamaskovanih bihblihjjnih perespihvi P. Kulihsha ("Besihda starogo rozumu z nedomislom" ih "Khutorjanka"). Acta Polono-Ruthenica 1997 [t.] 2 s. 187-194  szczegóły 
1432.artykuł: Nakhlihk Jevgen: Pantelejjmon Kulihsh pro ukrajins'ko-pol's'kih ihstorichnih vzaemini ih perspektivi. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1998 z. 6/7 s. 185-197  szczegóły 
1433.artykuł: Trzos Jan S.: Pantelejmon Kulisz w sporach na temat ukraińskiego języka literackiego. Studia i Szkice Slawistyczne 2003 [nr] 4 s. 193-199  szczegóły 
1434.artykuł: Wójtowicz Sylwia: "...I dukhom nezlobnim, umom blagarodnim / Kul'turih spasennihjj sluzhihmo...". Pogljad Pantelejjmona Kulihsha na ihstorihju ta kul'tury Ukrajini. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2002 nr 116 (2345) s. 107-116 (nt. poglądów pisarza na historię i kulturę Ukrainy...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1435.utwór: Mikhajjlo Charnyshenko ili Malorossija vosemdesjat let nazad [Mychajło Czarnyszenko].  szczegóły 
artykuł: Buczyło Maria: "Mychajło Czarnyszenko" - walterscottowska powieść Pantelejmona Kulisza. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2000 z. 10 s. 386-392  szczegóły 
  Kurbas Les'
    proza (alfabet tytułów)
1436.proza: Kurbas Łeś: Z dziennika reżysera. Krasnogruda 2000 nr 10 s. 145-160  szczegóły 
  Kuzjak Teodor
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1437.książka twórcy: Kuzjak Teodor: Davno, to byli chasy. 1999  szczegóły 
recenzja: Ja.Z.: Novy knizhky. Zagoroda 2000 nr 2 s. 31-32  szczegóły 
recenzja: SZA: Krasnogruda 2000 nr 11 s. 291 (not....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1438.artykuł: Rucka Barbara: W kręgu malarstwa Teodora Kuziaka. Zagoroda 1994 nr 2/3 s. 40 (także o twórczości literackiej...) szczegóły 
1439.artykuł: Teodor Kuzjak. Zagoroda 2001 nr 4 s. 28-29 (z fot....) szczegóły 
1440.artykuł: Zhychihnja 70-rihchnym Juviljarjam. Zagoroda 1997 nr 1 s. 13 (nota od redakcji...) szczegóły 
1441.artykuł: Zvolihnskih Jaroslav: Pozdorovlihjanja dlja p. F. Kuzjaka. Zagoroda 2001 nr 1 s. 34  szczegóły 
  Kvihtka-Osnov'janenko Grogorihjj
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1442.utwór: Bojj-zhihnka.  szczegóły 
artykuł: Nowacka Dagmara: Fleksja werbalna utworów dramatycznych Hryhorija Kwitki-Osnowianenki "Svatannja na Goncharihvcih" i "Bojj-zhihnka". Roczniki Humanistyczne 2001 t. 48 (2000) z. 6 s. 115-123  szczegóły 
1443.utwór: Svatannja na Goncharihvcih.  szczegóły 
artykuł: Nowacka Dagmara: Fleksja werbalna utworów dramatycznych Hryhorija Kwitki-Osnowianenki "Svatannja na Goncharihvcih" i "Bojj-zhihnka". Roczniki Humanistyczne 2001 t. 48 (2000) z. 6 s. 115-123  szczegóły 
  Kyzak Ihvan
    wiersze (alfabet tytułów)
1444.wiersz: Kyzak Ihvan: Pihsnja pro Vihtchiznu. Zagoroda 1999 nr 4 s. 52-53  szczegóły 
  Laps'kijj Ostap
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1445.książka twórcy: Laps'kijj Ostap: Mihjj pochitachu = Mój czytelniku i wyznawco. 2000  szczegóły 
recenzja: Nieuważny Florian: U polonih perezhivan' vihchnostih, skorominuchostih, tobto pravdiva kniga vihrshihv Laps'kogo, zvernena do nas. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 115-117  szczegóły 
1446.książka twórcy: Laps'kijj Ostap: Obabihch. Ihstini?!.  szczegóły 
1447.książka twórcy: Laps'kijj Ostap: Sebe. Rozshukuju?!.  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1448.wiersz: Laps'kijj Ostap: Babcia. Magazyn Literacki 1993 nr 1 (5) s. 12  szczegóły 
1449.wiersz: Laps'kijj Ostap: Brat. Magazyn Literacki 1993 nr 1 (5) s. 11  szczegóły 
1450.wiersz: Laps'kijj Ostap: Credo. Magazyn Literacki 1993 nr 1 (5) s. 8  szczegóły 
1451.wiersz: Łapski Ostap: Dąb. Lithuania 1995 nr 1 s. 161 (z notą tłumacza: O czym tu dumać na warszawskim bruku... (Wiersze Osta...) szczegóły 
1452.wiersz: Łapski Ostap: Gryka. Lithuania 1995 nr 1 s. 162 (z notą tłumacza: O czym tu dumać na warszawskim bruku... (Wiersze Osta...) szczegóły 
1453.wiersz: Łapski Ostap: Lipy. Lithuania 1995 nr 1 s. 161 (z notą tłumacza: O czym tu dumać na warszawskim bruku... (Wiersze Osta...) szczegóły 
1454.wiersz: Laps'kijj Ostap: Matko. Magazyn Literacki 1993 nr 1 (5) s. 9  szczegóły 
1455.wiersz: Laps'kijj Ostap: Mihlih Luchak, shho.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 9-10 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1456.wiersz: Laps'kijj Ostap: Nożyczki. Magazyn Literacki 1993 nr 1 (5) s. 10-11  szczegóły 
1457.wiersz: Łapski Ostap: O grzybiarzu. Języki Obce w Szkole 2001 nr 6 s. 198-199  szczegóły 
1458.wiersz: Laps'kijj Ostap: O snach. Arkadia 1998 nr 4/5 s. 188  szczegóły 
1459.wiersz: Laps'kijj Ostap: O wejściu. Arkadia 1998 nr 4/5 s. 188  szczegóły 
1460.wiersz: Łapski Ostap: Odchodzenie. Języki Obce w Szkole 2001 nr 6 s. 199  szczegóły 
1461.wiersz: Laps'kijj Ostap: Ojciec. Magazyn Literacki 1993 nr 1 (5) s. 8-9  szczegóły 
1462.wiersz: Łapski Ostap: Olszyna. Lithuania 1995 nr 1 s. 161 (z notą tłumacza: O czym tu dumać na warszawskim bruku... (Wiersze Osta...) szczegóły 
1463.wiersz: Łapski Ostap: Osika. Lithuania 1995 nr 1 s. 162 (z notą tłumacza: O czym tu dumać na warszawskim bruku... (Wiersze Osta...) szczegóły 
1464.wiersz: Laps'kijj Ostap: Pochatku mogo pihsnja. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 12-14 (w jęz. oryg.; z not. s. 126...) szczegóły 
1465.wiersz: Laps'kijj Ostap: Posłowie. Arkadia 1998 nr 4/5 s. 187 (w jęz. polskim...) szczegóły 
1466.wiersz: Laps'kijj Ostap: Przesłanko. Arkadia 1998 nr 4/5 s. 189 (w jęz. polskim; z not. o aut....) szczegóły 
1467.wiersz: Łapski Ostap: Scripta manent. Języki Obce w Szkole 2001 nr 6 s. 199  szczegóły 
1468.wiersz: Łapski Ostap: Sen. Lithuania 1995 nr 1 s. 163 (z notą tłumacza: O czym tu dumać na warszawskim bruku... (Wiersze Osta...) szczegóły 
1469.wiersz: Łapski Ostap: Skowronek. Lithuania 1995 nr 1 s. 164 (z notą tłumacza: O czym tu dumać na warszawskim bruku... (Wiersze Osta...) szczegóły 
1470.wiersz: Łapski Ostap: Sosna. Lithuania 1995 nr 1 s. 163 (z notą tłumacza: O czym tu dumać na warszawskim bruku... (Wiersze Osta...) szczegóły 
1471.wiersz: Laps'kijj Ostap: Topić się. Magazyn Literacki 1993 nr 1 (5) s. 12  szczegóły 
1472.wiersz: Laps'kijj Ostap: Vam moje stanovishhe. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 10-12 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1473.wiersz: Łapski Ostap: Wspomnienie. Lithuania 1995 nr 1 s. 162 (z notą tłumacza: O czym tu dumać na warszawskim bruku... (Wiersze Osta...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1474.proza: Laps'kijj Ostap: Polska. Pieśń Skrzydlata 1992 nr 2 s. 49 (z not....) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1475.tekst paraliteracki: Laps'kijj Ostap: Słów kilka o tym co prawie moje... Magazyn Literacki 1993 nr 1 (5) s. 13-14  szczegóły 
1476.tekst paraliteracki: Laps'kijj Ostap: Słów kilka o tym co prawie moje.... Magazyn Literacki 1993 nr 1 (5) s. 13-14  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1477.artykuł: Drozd Irena: Poezja Ostapa Łapskiego. Języki Obce w Szkole 2001 nr 6 s. 198-199 (z tekstami wierszy...) szczegóły 
1478.artykuł: Jaruchik Vihktor: Problematika tvorchostih Ostapa Laps'kogo. Rocznik Europejskiego Kolegium Polskich i Ukraińskich Uniwersytetów 2003 [t.] 1 (2002) s. 88-93 (z fragm. tekstów; ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
1479.artykuł: Nazaruk Bazyli: Ostap Eustachy Łapski. Magazyn Literacki 1993 nr 1 (5) s. 5-7 (z fot. Ostapa Eustachego Łapskiego...) szczegóły 
1480.artykuł: Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 6 (życzenia od redakcji z okazji jubileuszu 75 roczn. urodzin Eustchego Ł...) szczegóły 
  Lastihvka P.
    wiersze (alfabet tytułów)
1481.wiersz: Lastihvka P.: Moih Karpaty. Zagoroda 2000 nr 1 s. 43 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
1482.wiersz: Lastihvka P.: Vertajj Lemku. Zagoroda 1998 nr 4 s. 11 (w jez. oryg....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1483.proza: Lastihvka Petro: Chom lemky v Karpatakh. Zagoroda 2002 nr 3 s. 47 (tekst w języku oryginalnym...) szczegóły 
1484.proza: Lastihvka P.: Chom sja Avstrija rozvaliva. Zagoroda 1998 nr 3 s. 38-39 (w jęz. oryg....) szczegóły 
  Lavec'kijj Ostap
    wiersze (alfabet tytułów)
1485.wiersz: Lavec'kijj Ostap: Cejj den'. Vatra(Ł) 2000 nr 1/2 s. 1 (w jęz. oryg....) szczegóły 
  Lavrinenko Jurijj
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1486.książka twórcy: Lawrinienko Jurij: Czarna zamieć. Relacja naocznego świadka dziesiątkowania więźniów politycznych ZSRR w norylskim obozie NKWD na Półwyspie Tajmyr na Oceanie Lodowatym w Arktyce. 1988  szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1487.zgon: Kultura [Paryż] 1988 nr 3 s. 158 (zmarł: 14 XII 1987...) szczegóły 
1488.zgon: Łobodowski Józef: Kultura [Paryż] 1988 nr 55 s. 136-137 (zmarł: 14 XII 1987...) szczegóły 
  Lazorik Fedihr
    wiersze (alfabet tytułów)
1489.wiersz: Lazorik Fedihr: Lihto. Zagoroda 2001 nr 2 s. 34 (tekst w języku oryginalnym...) szczegóły 
  Lekh Jurijj
    wiersze (alfabet tytułów)
1490.wiersz: Lech Jurij: Eneen I. Fraza 2003 nr 3 s. 33 (z fot. i not, s. 266...) szczegóły 
1491.wiersz: Lech Jurij: Otchłań woła... Fraza 2003 nr 3 s. 34 (z fot. i not, s. 266...) szczegóły 
1492.wiersz: Lech Jurij: Taki szeroki jak oko... Fraza 2003 nr 3 s. 34 (z fot. i not, s. 266...) szczegóły 
  Lem F.
    wiersze (alfabet tytułów)
1493.wiersz: Lem F.: Jush chas. Zagoroda 1998 nr 1 s. 7  szczegóły 
  Lem P.
    wiersze (alfabet tytułów)
1494.wiersz: Lem P.: Ne tyrpajj Lemka. Zagoroda 1998 nr 2 s. 25 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1495.wiersz: Lem P.: Pamjatajjte. Zagoroda 1998 nr 2 s. 41 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1496.wiersz: Lem P.: Rusalja. Zagoroda 1999 nr 3 s. 9 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
1497.wiersz: Lem P.: Verneme. Zagoroda 2000 nr 4 s. 40 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1498.proza: Lem P.: Lemko fihlozof. Zagoroda 1998 nr 3 s. 35 (w jęz. oryg....) szczegóły 
  Lem Petro
    wiersze (alfabet tytułów)
1499.wiersz: Lem Petro: Jednajjmosja. Zagoroda 2001 nr 4 s. 19 (tekst w języku oryginalnym...) szczegóły 
  Lepkijj Bogdan
    wiersze (alfabet tytułów)
1500.wiersz: Lepkijj Bogdan: Khochu pisati. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1993 t. 1/2 (1992/1993) s. 284-285 (proza poetycka, w jęz. oryg.; podała do druku Zhanna Ljakhova...) szczegóły 
1501.wiersz: Lepkyj Bohdan: Preludium. Dziennik Kijowski 1996 nr 4 s. 4 (tekst równoległy: polski, ukraiński...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1502.artykuł: Duć-Fajfer Helena: Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1995 t. 3/4 (1994/1995) s. 461-465 ([rec. ks.:] M.K. Sivihc'kijj: Bogdan Lepkijj: Zhittja ih tvorchihst'. ...) szczegóły 
1503.artykuł: Grom'jak Roman: Problema nacihonal'noji asimihljacihji ih tvorchihst' Bogdana Lepkogo. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1998 t. 8 s. 98-106  szczegóły 
1504.artykuł: Kawecka Mirosława: Slavia Orientalis 1994 nr 2 s. 290-291 ([rec. ks.:] Mikola Sivic'kijj: Bogdan Lepkijj. Zhittja ih tvorchihst'....) szczegóły 
1505.artykuł: Kich Olga: Bogdana Łepkiego portret literacki Wasyla Stefanyka. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1998 t. 7/8 (1998/1999) s. 235-241  szczegóły 
1506.artykuł: Kul'chic'kijj Igor: Bogdan Lepkijj v ukrajins'ko-pol's'kikh vzajeminakh na pochatku XX stolihttja. x 1999 ([W ks.:] Ukrajins'ko-pol's'kih vidnosini v XX stolihttih. Derzhavnihst...) szczegóły 
1507.artykuł: Ljakhova Zhanna: Poezihja v prozih Bogdana Lepkogo. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1993 t. 1/2 (1992/1993) s. 281-286  szczegóły 
1508.artykuł: Łużny Ryszard: Bohdan Łepki w kręgu problematyki historii literatury ukraińskiej. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 109-110 (streszcz. ref....) szczegóły 
1509.artykuł: Łużny Ryszard: Profesor Bohdan Łepki w kręgu problematyki historii literatury ukraińskiej. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1993 t. 1/2 (1992/1993) s. 255-261  szczegóły 
1510.artykuł: Mokry Włodzimierz: Postać Iwana Mazepy w trylogii Bohdana Łepkiego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 112 (streszcz. ref....) szczegóły 
1511.artykuł: Nieuważny Florian: "Między zwątpieniem a nadzieją" - o liryce Bohdana Łepkiego. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 111 (streszcz. ref....) szczegóły 
1512.artykuł: Nieuważny Florian: Między zwątpieniem a nadzieją (O liryce Bohdana Łepkiego). Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1993 t. 1/2 (1992/1993) s. 247-254  szczegóły 
1513.artykuł: Polek Volodimir: Bogdan Lepkijj - doslihdnik tvorchostih V. Stefanika. 1998 Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1998 t. 7/8 (1998/1999) s. 221-233  szczegóły 
1514.artykuł: Sadaj Ryszard: Kto był kim w Galicji i Lodomerii (II) czyli najkrótsza historia tej krainy [fragm.:] Boghan Łepki (1872-1941). Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 4 s. 59 (biogr....) szczegóły 
1515.artykuł: Siwicki Mikołaj: Jubileusze Bohdana Łepkiego w Polsce (1972) i na Ukrainie (1991). Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 113 (streszcz. ref....) szczegóły 
1516.artykuł: Siwicki Mikołaj: Jubileusze Bohdana Łepkiego. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1993 t. 1/2 (1992/1993) s. 243-246  szczegóły 
1517.artykuł: Wiśniewska Elżbieta: Rola Bohdana Łepkiego w procesie popularyzacji literatury ukraińskiej w Polsce. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1993 t. 1/2 (1992/1993) s. 263-269  szczegóły 
1518.artykuł: Wiśniewska Elżbieta: Rola Bohdana Łepkiego w procesie popularyzacji literatury ukraińskiej w Polsce. Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych [Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie] 1993 t. 35 (1991) z. 1/2 s. 110-111 (streszcz. ref....) szczegóły 
1519.artykuł: Zienkiewicz-Tomanek Bożena: Naukova ih lihteraturna tvorchist' Bogdana Lepkogo. Slavia Orientalis 1992 nr 4 (1991) s. 521-522  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1520.impreza: Sesja naukowa poświęcona działalności naukowej i literackiej Bohdana Łepkiego w 50. rocznicę jego śmierci (1991).  szczegóły 
artykuł: Puszak Lubomir: Vshanuvannja pam'jatih Bogdana Lepkogo. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1991 [t. 1] s. 8-9  szczegóły 
artykuł: Zinkiewicz-Tomanek Bożena: Działalność naukowa i literacka Bohdana Łepkiego (W 50. rocznicę śmierci pisarza i profesora UJ). Ruch Literacki 1992 z. 1/2 s. 166-167  szczegóły 
artykuł: Zinkiewicz-Tomanek Bożena: Konferencja ku czci Bohdana Łepkiego. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1991 [t. 1] s. 47-48  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1521.utwór: Mazepa.  szczegóły 
artykuł: Mokry Włodzimierz: Postać Iwana Mazepy w trylogii Bohdana Łepkiego. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1993 t. 1/2 (1992/1993) s. 271-280  szczegóły 
artykuł: Prus Edward: Tragiczna pomyłka Mazepy. x 2003 ([w ks.:] Edward Prus: Hulajpole. Burzliwe dzieje Kresów Ukrainnych (od...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1522.kult: Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1998 t. 7/8 (1998/1999) s. 384 (fot. płaskorzeźby na grobie Bohdana Łepkiego z 1972 r....) szczegóły 
1523.kult: Na mogilu Lepkogo u Krakihv. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1993 t. 3 s. 165-167  szczegóły 
1524.kult: Skurzewska Agata: Krakowscy studenci - Bohdanowi Łepkiemu. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1991 [t. 1] s. 49-50 (sprawozdanie z wieczoru poetyckiego poświęconego pamięci Bohdana Łepki...) szczegóły 
1525.kult: Uroczystość odsłonięcia tablicy ku czci Bohdana Łepkiego (W Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 29 maja 1998 r.). Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1998 nr 7/8 s. 37-40 (sprawozdanie z uroczystości; z wypow.: Macieja Tańskiego, Franciszka Z...) szczegóły 
1526.kult: Uroczystość odsłonięcia tablicy ku czci Bohdana Łepkiego (W Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 29 maja 1998 r.). Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1998 t. 7/8 (1998/1999) s. 385-390 (okolicznościowe przemówienia podczas uroczystości odsłonięcia pamiątko...) szczegóły 
1527.kult: Uroczystość odsłonięcia tablicy ku czci Bohdana Łepkiego (W Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 29 maja 1998 r.). Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1998 t. 8 s. 61-65 (wypowiedzi: Maciej Tański, Franciszek Ziejka, Zinowij Kurawskyj...) szczegóły 
  Lishekha Oleg
    wiersze (alfabet tytułów)
1528.wiersz: Lishekha Oleg: Łabędź. Kresy 1994 nr 19 s. 79-84 (z notą...) szczegóły 
  Litwins'kijj A.
    wiersze (alfabet tytułów)
1529.wiersz: Litwiński A.: Poranny las. Nowe Twarze 1999 nr 6 s. 25  szczegóły 
1530.wiersz: Litwiński A.: Skrzypiący. Nowe Twarze 1999 nr 6 s. 25  szczegóły 
  Lubkihvs'kijj Roman
    wiersze (alfabet tytułów)
1531.wiersz: Lubkihvskijj Roman: Dihalog na mihscih vihtcihvs'koji khati u svjatkovih velikihjj Andrihjevih Tavpashu. Zagoroda 2001 nr 2 s. 46-47 (tekst w języku oryginalnym...) szczegóły 
1532.wiersz: Lubkivs'kijj Roman: Pochwała imienia [fragm.]. Sztandar Ludu 1989 nr 48 s. 11  szczegóły 
1533.wiersz: Lubkivs'kijj Roman: Rozmyślając o Łepkim. Pismo Literacko-Artystyczne 1989 nr 11/12 s. 94  szczegóły 
  Luchak Mihlja
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1534.książka twórcy: Luchak Mihlja: Apokalihpsis abo oznaki kihncja svihtu. [Wiersze]. 2001  szczegóły 
recenzja: Karabovich Tadejj: Apokalihptichnih vihzihji poetichnogo kosmosu Mihlih Luchak. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 118-120 (z not. s. 126...) szczegóły 
1535.książka twórcy: Łuczak Mila: Kwiat czarnej paproci. 1999 ([Tłumacze:] Tadeusz Karabowicz, Jan Leończuk, Romuald Mieczkowski, Flo...) szczegóły 
recenzja: Pastuszewski Stefan: Uwspółcześniona ukraińskość. Akant 2000 nr 5 s. 25  szczegóły 
recenzja: T.B.: Kwiat czarnej paproci. Znad Wilii 1999 nr 24 s. 8 (nota...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1536.wiersz: Luchak Mihlja: A cja trojanda vihda.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 31 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1537.wiersz: Luchak Mihlja: A nad nami epokha.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 27 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1538.wiersz: Luchak Mihlja: Armgeddone z khvorobami gadjuchovovkodavimi.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 21 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1539.wiersz: Luchak Mihlja: Bozhe! Kim je dlja Tebe.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 23-24 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1540.wiersz: Luchak Mihlja: Bud' prokljatoju dlja.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 26 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1541.wiersz: Luchak Mihlja: Chomu blukaje cejj.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 16-17 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1542.wiersz: Luchak Mihlja: Chomu chornota sihda.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 24 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1543.wiersz: Luchak Mihlja: Chomu ja u sadakh sonc'.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 19 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1544.wiersz: Luchak Mihlja: Chomu Ti prijikhala.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 19 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1545.wiersz: Luchak Mihlja: Chomu vona khodit'.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 20 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1546.wiersz: Luchak Mihlja: Den' obdertijj nepolatanijj.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 28 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1547.wiersz: Luchak Mihlja: Djakuju Bogam za.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 17 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1548.wiersz: Luchak Mihlja: Dusha moja u snih.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 28 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1549.wiersz: Luchak Mihlja: Gljan' sinu nad.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 16-17 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1550.wiersz: Luchak Mihlja: Gospodi mihjj Jakhve!!!.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 27-28 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1551.wiersz: Luchak Mihlja: Ihz-za fiholetovikh obrihjiv.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 31 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1552.wiersz: Luchak Mihlja: Ja molilas' nad Tvojeju.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 16 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1553.wiersz: Luchak Mihlja: Ja rada shho ti.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 21 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1554.wiersz: Luchak Mihlja: Ja znaju - shho Ti.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 18 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1555.wiersz: Luchak Mihlja: Ja znaju shho prijjde.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 32 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1556.wiersz: Luchak Mihlja: Jak mihsjachit'sja mihsjachista.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 34 (w jęz. oryg.; z not. s. 161...) szczegóły 
1557.wiersz: Luchak Mihlja: Jakhve!!! Chomu usih.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 29-30 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1558.wiersz: Luchak Mihlja: Jakhve! Gospodi mihjj!!!.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 20-21 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1559.wiersz: Luchak Mihlja: Jakhve!!! Ja sapaju.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 19-20 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1560.wiersz: Luchak Mihlja: Jakih okeani kalabanjat'sja.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 20 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1561.wiersz: Luchak Mihlja: Je Muzi z Nadgalakttja.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 15-16 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1562.wiersz: Luchak Mihlja: Khodi... khodi zih.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 21 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1563.wiersz: Luchak Mihlja: Kicheri u keptarakh.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 26 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1564.wiersz: Luchak Mihlja: Kladu pokrov na krov.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 18 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1565.wiersz: Luchak Mihlja: Koliskujet'sja u snakh.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 22 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1566.wiersz: Luchak Mihlja: Kometo okhreshhena u neznan'rihkakh.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 24-25 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1567.wiersz: Luchak Mihlja: Kometo okhreshhena u neznan'rihkakh.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 24-25 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1568.wiersz: Luchak Mihlja: Kudi menih tihkat'.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 23 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1569.wiersz: Luchak Mihlja: Kudi menih tihkat'.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 27-28 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1570.wiersz: Luchak Mihlja: Lebihd' sumna plavaje.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 15 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1571.wiersz: Luchak Mihlja: Lesju! Chomu koli.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 32-33 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1572.wiersz: Luchak Mihlja: Listaju svoji roki.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 28 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1573.wiersz: Luchak Mihlja: Mabut' nashih dorogi.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 29 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1574.wiersz: Luchak Mihlja: Mov kopuli zolotjat'sja.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 15-16 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1575.wiersz: Luchak Mihlja: Muzo!!! Chomu cih konih.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 25-26 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1576.wiersz: Luchak Mihlja: Na kraju korotkochasu.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 30 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1577.wiersz: Luchak Mihlja: Na nadlihssjam gorjat'.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 31 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1578.wiersz: Luchak Mihlja: Na obrihji tishih.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 21 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1579.wiersz: Luchak Mihlja: Nadbozhe!!! Chomu zh Ti.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 29 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1580.wiersz: Luchak Mihlja: Nasonnili sni usjakogo.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 30 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1581.wiersz: Luchak Mihlja: Natkhnennih poeti mucheniki.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 16 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1582.wiersz: Luchak Mihlja: Natkhnennijj poet rihdko.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 26-27 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1583.wiersz: Luchak Mihlja: Navkolo mene skalishha.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 20 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1584.wiersz: Luchak Mihlja: Nevidimoshhos' vkinulo mene.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 21 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1585.wiersz: Luchak Mihlja: Nu ih shho zh.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 25-26 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1586.wiersz: Luchak Mihlja: Nu jj chudovo.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 33-34 (w jęz. oryg.; z not. s. 161...) szczegóły 
1587.wiersz: Luchak Mihlja: Otche nash! Shho.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 30 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1588.wiersz: Luchak Mihlja: Potrihskali usih Neba.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 16 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1589.wiersz: Luchak Mihlja: Prabogi Nadbogi jj Bogi.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 22 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1590.wiersz: Luchak Mihlja: Prabozhe z Prarodihv.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 19 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1591.wiersz: Luchak Mihlja: Rozmova z Bogom. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 25 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1592.wiersz: Luchak Mihlja: Shho tam dihjet'sja.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 23-24 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1593.wiersz: Luchak Mihlja: S'ogodnih znova obletihv.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 23 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1594.wiersz: Luchak Mihlja: Sonceptakhi zakrilenih perstenjami.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 31 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1595.wiersz: Luchak Mihlja: Spasibih Tobih Jakhve.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 18-19 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1596.wiersz: Luchak Mihlja: Srihbnobihlo konih kopitajut'.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 29 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1597.wiersz: Luchak Mihlja: Srihbnoliste derevo srihbnolistit'sja.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 22 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1598.wiersz: Luchak Mihlja: Stojit' rajjduga u rihkopoju.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 25 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1599.wiersz: Luchak Mihlja: Stoju na soncih.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 18 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1600.wiersz: Luchak Mihlja: Ti kljaknuv na dolonih.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 24-25 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1601.wiersz: Luchak Mihlja: Trihslo serce planeti.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 26-27 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1602.wiersz: Luchak Mihlja: Tut lishe tihlo moje.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 17-18 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1603.wiersz: Luchak Mihlja: Tvoji ruki na.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 30 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1604.wiersz: Luchak Mihlja: Vidkrijjte Nebonjani Nebo.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 17 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1605.wiersz: Luchak Mihlja: Vihdihjjdi Muzo u.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 26 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1606.wiersz: Luchak Mihlja: Vihdkirvaju eri epokhi.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 31-32 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1607.wiersz: Luchak Mihlja: Vona blagala tebe.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 28-29 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1608.wiersz: Luchak Mihlja: Zelenihstju khrizantema zacvihla.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 22-23 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1609.wiersz: Luchak Mihlja: Zelen'zorih posihdali na.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 31 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1610.wiersz: Luchak Mihlja: Zih stelih zelen'dnja.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 17-18 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1611.wiersz: Luchak Mihlja: Zlihplenih visokhkrov'jami volossja.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 29 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1612.wiersz: Luchak Mihlja: Zupiniht'sja zlatosrihbnokonih shho.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 22 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1613.wiersz: Luchak Mihlja: Zvihdkihlja cih konih.... Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 22-23 (w jęz. oryg....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1614.artykuł: Nashih poeti chlenami SPU u 2002 r.. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2002 t. 2 s. 6 (not. o przyjęciu Mili Łuczak do Związku Pisarzy Ukrainy...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1615.wywiad: Guk Bogdan: "Ja ne mozhu skazati, shho v seredn'ovihchchih mene ne spalili b...". Rozmova z poetesoju Mihleju Luchak. Ukraiński Zaułek Literacki = Ukrajins'kijj Lihteraturnijj Provulok 2001 t. 1 s. 93-97  szczegóły 
  Luchuk Ihvan
    wiersze (alfabet tytułów)
1616.wiersz: Łuczuk Iwan: Apologia snu. Akcent 1997 nr 3 s. 28-29  szczegóły 
1617.wiersz: Łuczuk Iwan: Czy mnie bawisz... Akcent 1997 nr 3 s. 31  szczegóły 
1618.wiersz: Łuczuk Iwan: Historia poezji. Akcent 1997 nr 3 s. 28  szczegóły 
1619.wiersz: Łuczuk Iwan: Kołysanka. Akcent 1997 nr 3 s. 29-30  szczegóły 
1620.wiersz: Łuczuk Iwan: Moja platforma - okruch kry... Akcent 1997 nr 3 s. 31  szczegóły 
1621.wiersz: Łuczuk Iwan: Oda do łóżka albo kołysanka dla siebie. Akcent 1997 nr 3 s. 31  szczegóły 
1622.wiersz: Łuczuk Iwan: Słowa swoje pogmatwam... Akcent 1997 nr 3 s. 29  szczegóły 
1623.wiersz: Łuczuk Iwan: Słowna niesumienność... Akcent 1997 nr 3 s. 31-32  szczegóły 
1624.wiersz: Łuczuk Iwan: Trzy wieloryby. Akcent 1997 nr 3 s. 29  szczegóły 
1625.wiersz: Łuczuk Iwan: Uciekałem panicznie od ciebie... Akcent 1997 nr 3 s. 30  szczegóły 
  L'vovich Petro
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1626.książka twórcy: L'vovich Petro: Temi. [Wiersze]. 1989  szczegóły 
  Macins'kijj Ihvan
    wiersze (alfabet tytułów)
1627.wiersz: Macins'kijj Ihvan: Lemki. Zagoroda 1999 nr 4 s. 18 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
  Madzelan Seman
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1628.książka twórcy: Madzelan Seman: Smak doli. 2000  szczegóły 
recenzja: Ja.Z.: Novy knizhky. Zagoroda 2000 nr 2 s. 31-32  szczegóły 
polemika: Kuzjak Teodor: Nashi ihmprezi. Vatra(Ł) 2000 nr 4 s. 21  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1629.proza: Madzelan Seman: Korotka ihstorija Zindranovi v fejjletonih. Zagoroda 1998 nr 4 s. 7-8  szczegóły 
1630.proza: Madzeljan Seman: Pazja Muravecka. Zagoroda 2002 nr 2 s. 40-41 (tekst w języku oryg....) szczegóły 
1631.proza: Madzelan Seman: Wielkanoc Łemków na zesłaniu [fragm.]. Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1995 nr 1/2 s. 23 (z notą...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1632.artykuł: Goch Fec'o: Madzeljan Seman. Zagoroda 2002 nr 1 s. 20-23 (sylwetka z okazji 80. urodzin; z fot.; tekst w języku oryg....) szczegóły 
nawiązanie: Madzelan Seman: Zagoroda 2002 nr 2 s. 59 (list do red. z podziękowaniem za publikację artykułu z okazji 80. urod...) szczegóły 
1633.artykuł: Mihjj dihdo. Zagoroda 2003 nr 1 s. 25-28 (podp.: Antonihjj; dot. pradziada Semana Madzelana...) szczegóły 
1634.artykuł: Pamjatajjme o Juviljarjakh i Juvilejakh. Zagoroda 1997 nr 3 s. 24-26 (podp. Rada Towarzystwa Muzealnego i redakcja Zagorody...) szczegóły 
  Majjdans'ka Sof'ja (Sofija)
    wiersze (alfabet tytułów)
1635.wiersz: Majdańska Sofia: Bajka (Dwaj królowie). Kresy 1990 1 94-5  szczegóły 
1636.wiersz: Majdańska Sofia: Drogi. Profile 1988 nr 11 s. 18  szczegóły 
1637.wiersz: Majdańska Sofia: Noc. Kresy 1990 1 93  szczegóły 
1638.wiersz: Majdańska Sofia: Odkryłeś mnie jak.... Kresy 1990 1 93-4  szczegóły 
1639.wiersz: Majdańska Sofia: Organista. Profile 1988 nr 11 s. 18  szczegóły 
1640.wiersz: Majdańska Sofia: Ziemia moich ojców. Profile 1988 nr 11 s. 18  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1641.proza: Majdańska Sofia: Dzieci Niobe [pow.; fragm.:] Ave caesar.... Fraza 2002 nr 1/2 s. 65-72 (z not., s. 317...) szczegóły 
1642.proza: Majdańska Sofia: Trzęsienie ziemi. Akcent 1997 nr 3 s. 39-54  szczegóły 
  Makhno Vasil'
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1643.książka twórcy: Machno Wasyl: Wędrowcy. 2003  szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: Książki 2003 nr 10 s. 57-58 (nota...) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1644.wiersz: Machno Wasyl: Ciepło jesiennego liścia (Z Mariana Grześczaka). Dekada Literacka 1997 nr 6/7 s. 4 (z not....) szczegóły 
1645.wiersz: Machno Wasyl: Dialog. Fraza 2002 nr 1/2 s. 77 (z not., s. 317...) szczegóły 
1646.wiersz: Machno Wasyl: Dobre duchy Herberta... (Bogusławowi Bakule). Dekada Literacka 1997 nr 6/7 s. 4 (z not....) szczegóły 
1647.wiersz: Machno Wasyl: Dyptyk na temat poezji (I-II). Akcent 2000 nr 3 s. 116-117  szczegóły 
1648.wiersz: Machno Wasyl: Elegia wody. Akcent 2000 nr 3 s. 119  szczegóły 
1649.wiersz: Machno Wasyl: I na ich głowy położywszy = Ih na jikhnih golovih poklavshih. Krynica 1998 nr 19 s. 32 (tekst równoległy ukraiński i polski; z not....) szczegóły 
1650.wiersz: Machno Wasyl: Jazzowa wariacja. Fraza 2002 nr 1/2 s. 75-76 (z not., s. 317...) szczegóły 
1651.wiersz: Machno Wasyl: Kapelusz Nikity Stanescu. Dwukropek 2003 nr 1 s. 17  szczegóły 
1652.wiersz: Machno Wasyl: Linie. Komunikaty 1996 nr 4 s. 5  szczegóły 
1653.wiersz: Machno Wasyl: Łemkowie. Fraza 2002 nr 1/2 s. 75 (z not., s. 317...) szczegóły 
1654.wiersz: Machno Wasyl: Nowojorska kartka dla Bohdana Zadury. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 27 VI s. 6  szczegóły 
1655.wiersz: Machno Wasyl: Nowojorska kartka dla Bohdana Zadury. Twórczość 2003 nr 12 s. 3-6  szczegóły 
1656.wiersz: Machno Wasyl: Ojcowizna ojcowizna... Dekada Literacka 1997 nr 6/7 s. 4 (z not....) szczegóły 
1657.wiersz: Machno Wasyl: Stać w jaskini światła... Akcent 2000 nr 3 s. 118-119  szczegóły 
1658.wiersz: Machno Wasyl: Ta noc była wolna... Akcent 2000 nr 3 s. 116  szczegóły 
1659.wiersz: Machno Wasyl: W barze piwnym Gosser. Akcent 2000 nr 3 s. 118  szczegóły 
1660.wiersz: Machno Wasyl: W samotności, gdzie ciepło i słodko = V samomih, de teplo ih solodko. Krynica 1998 nr 19 s. 33 (tekst równoległy polski i ukraiński; z not. na s. 32...) szczegóły 
  Makh Petro
    wiersze (alfabet tytułów)
1661.wiersz: Makh Petro: Dziewczynka z naręczami wiatru. Kamena 1988 nr 13 s. 9  szczegóły 
1662.wiersz: Makh Petro: Jabłka. Kamena 1988 nr 13 s. 9  szczegóły 
1663.wiersz: Makh Petro: Na wzniesieniu. Kamena 1988 nr 13 s. 9  szczegóły 
1664.wiersz: Makh Petro: Nie było rozstań.... Kamena 1988 nr 13 s. 9  szczegóły 
1665.wiersz: Makh Petro: Pastele. Kamena 1988 nr 13 s. 9  szczegóły 
1666.wiersz: Makh Petro: Wypełzły z nocy drogi.... Kamena 1988 nr 13 s. 9  szczegóły 
  Makovejj Osip
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1667.artykuł: Tkachjov Sergejj: Obraz poljaka[!] v tvorchestve Osipa Makoveja. Kieleckie Studia Rusycystyczne 1998 t. 8 s. 73-80  szczegóły 
  Malanjuk Evgen
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1668.artykuł: Folejewski Zbigniew: "He lived among us". Evhen Malaniuk's poem on Mickiewicz's monument in Warsaw. x 1990 ([W ks. zb.:] Living Record. Ottava 1990 s. 271-280 [New Contents Sl...) szczegóły 
1669.artykuł: Lisenko Natalka: Postat' Vasilja Stefanika v tvorchostih Evgena Malanjuka. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1998 t. 7/8 (1998/1999) s. 259-264  szczegóły 
1670.artykuł: Nachlik Oksana: Bihblihjjnih obrazi ih motivi v poezihji ta esejisticih Jevgena Malanjuka. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 7 s. 173-186 (ze streszczeniem w jęz. polskim Ryszarda Łużnego...) szczegóły 
1671.artykuł: Serednicki Antoni: Jewhen Małaniuk a pisarze polscy. x 1994 ([w ks.:] Antoni Serednicki: Szkice polsko-ukraińskie. Warszawa 1994, s...) szczegóły 
1672.artykuł: Zelwak Andrzej: Evgen Malanjuk - neoromantik chi neoklasik?. Studia Litteraria Polono-Slavica 1999 [t.] 3 s. 295-302 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
  Mal'covska Marija
    proza (alfabet tytułów)
1673.proza: Mal'covska Marija: Cap - charodihjjnik. Lemkihvska Lastihvochka 2000 nr 13 s. 1-4 (w jęz. oryg....) szczegóły 
  Malic'kijj Fedihr
    wiersze (alfabet tytułów)
1674.wiersz: Malic'kijj Fedihr: Zhurba vignannja. Zagoroda 1999 nr 4 s. 10 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
  Malishko Andrihjj
    wiersze (alfabet tytułów)
1675.wiersz: Malyshko Andrijj: Gdzieś daleko.... Tak i nie 1988 nr 35 s. 8  szczegóły 
  Merdak Ihvan
    wiersze (alfabet tytułów)
1676.wiersz: Merdak Ihvan: Materih. Zagoroda 1997 nr 4 s. 20 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
1677.wiersz: Merdak Ihvan: Vihkno. Zagoroda 1997 nr 4 s. 31 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1678.proza: Merdak Ihvan: Barvihnok to zhittja. Zagoroda 1997 nr 4 s. 19-20 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
1679.proza: Merdak Ihvan: Ihz slavnogo drevn'ogo sela rajjs'kogo ne zalishilosja nihchogo. Zagoroda 1997 nr 4 s. 29-31 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
1680.proza: Merdak Ihvan: Lemko v Gamerici (Prisvjachuju moihjj babusih po materih - Evih). Zagoroda 1997 nr 4 s. 43 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
1681.proza: Merdak Ihvan: [Myśli]. Zagoroda 1999 nr 2 s. 48  szczegóły 
1682.proza: Merdak Ihvan: Spogadi Ihvana Merdaka. Zagoroda 1999 nr 2 s. 41-43 (w jęz. oryg....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1683.artykuł: Gil Zdzisław: II Międzynarodowy plener w Zyndranowej "Na pograniczu kultur" - malarstwo. Zagoroda 1998 nr 2 s. 14-16 (m.in. biogram Iwana Merdaka...) szczegóły 
  Merena Jaroslav
    wiersze (alfabet tytułów)
1684.wiersz: Merena Jaroslav: Dol'o moja. Zagoroda 1997 nr 3 s. 20 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
1685.wiersz: Merena Jaroslav: Vse sam. Zagoroda 2000 nr 2 s. 41 (w jęz. oryg....) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1686.zgon: Posmertny spominy. Zagoroda 1999 nr 3 s. 42-44 (zmarł: 7 VII 1999; wspomnienie pośmiertne podp.: Prijatelih ih redakci...) szczegóły 
1687.zgon: Zagoroda 1999 nr 2 s. 38 (zmarł: 7 VII 1999; nekrolog...) szczegóły 
  Mihnec'ka Larisa
    wiersze (alfabet tytułów)
1688.wiersz: Mihnec'ka Larisa: Rihdnijj krajj mene vihtaje. Dziennik Kijowski 2001 nr 10 s. 7  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1689.proza: Mihnec'ka Larisa: Bajka o farbach. Dziennik Kijowski 2001 nr 8 s. 6 (z not....) szczegóły 
  Mikhnovskijj Stas
    wiersze (alfabet tytułów)
1690.wiersz: Michnowskij Stas: Harem (1.-8.). Lampa i Iskra Boża 1995 nr 9 s. 104-106  szczegóły 
  Mjukjucejj Marija
    wiersze (alfabet tytułów)
1691.wiersz: Mukucej Maria: Nad nami jedno dla wszystkich niebo. Pomosty [Piotrków] 2002 nr 2 s. 9  szczegóły 
  Mnishhenko Volodimir
    wiersze (alfabet tytułów)
1692.wiersz: Mniszczenko Wołodymyr: Ce krakihvs'ke lihto.... Dziennik Kijowski 1999 nr 13 s. 5  szczegóły 
  Mogihlans'kijj Mihkhajjlo
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1693.utwór: Morderstwo.  szczegóły 
artykuł: Pismo okólne GPU Ukrainy o ukraińskim separatyzmie [z 4 IX 1926] [fragm.:] Aspekty separatystyczne w literaturze. Biuletyn Ukrainoznawczy = Ukrajinoznavchijj Bjuleten' 2002 [nr] 7 (2001) s. 170-192 (omów. tekstu noweli; z koment.: Robert Potocki, Janina Potocka: Opór s...) szczegóły 
  Moskalec' Kostjantin
    wiersze (alfabet tytułów)
1694.wiersz: Moskalec Konstantyn: Kochaj mnie kiedy już nie kochasz... (Nadziejce Drogan). Akcent 1992 nr 2/3 s. 96  szczegóły 
1695.wiersz: Moskalec Konstantyn: Osiem przyćmionych sonetów [z tego cyklu:] I. Restauracja zimy. Akcent 1992 nr 2/3 s. 93  szczegóły 
1696.wiersz: Moskalec Konstantyn: Osiem przyćmionych sonetów [z tego cyklu:] II. Nevermore. Akcent 1992 nr 2/3 s. 93  szczegóły 
1697.wiersz: Moskalec Konstantyn: Osiem przyćmionych sonetów [z tego cyklu:] III. Eucharystia. Akcent 1992 nr 2/3 s. 94  szczegóły 
1698.wiersz: Moskalec Konstantyn: Osiem przyćmionych sonetów [z tego cyklu:] IV. Odwiedziny. Akcent 1992 nr 2/3 s. 94  szczegóły 
1699.wiersz: Moskalec Konstantyn: Osiem przyćmionych sonetów [z tego cyklu:] V. O, zrób mi oczy. Akcent 1992 nr 2/3 s. 94-95  szczegóły 
1700.wiersz: Moskalec Konstantyn: Osiem przyćmionych sonetów [z tego cyklu:] VI. Apokalipsa. Akcent 1992 nr 2/3 s. 95  szczegóły 
1701.wiersz: Moskalec Konstantyn: Osiem przyćmionych sonetów [z tego cyklu:] VII. Fuga barocco. Akcent 1992 nr 2/3 s. 95-96  szczegóły 
1702.wiersz: Moskalec Konstantyn: Osiem przyćmionych sonetów [z tego cyklu:] VIII. Miłość. Akcent 1992 nr 2/3 s. 96  szczegóły 
1703.wiersz: Moskałeć Kostantyn: Rozmyślania (I-XI). Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 136-150 (z not. s. 369...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1704.proza: Moskałeć Kostjantyn: Człowiek na krze. Fraza 2002 nr 1/2 s. 53-56 (z not., s. 318...) szczegóły 
1705.proza: Moskałeć Kostiantyn: Miesiąc miłowania księżycem. Akcent 1997 nr 3 s. 21-27  szczegóły 
1706.proza: Moskałeć Kostjantyn: Między różą a smokiem duchowym. Fraza 2002 nr 1/2 s. 57-62 (z not., s. 318...) szczegóły 
  Movchan Pavlo
    wiersze (alfabet tytułów)
1707.wiersz: Movchan Pavlo: Stamtąd. Literatura 1992 nr 10 s. 3  szczegóły 
1708.wiersz: Movchan Pavlo: Światło. Literatura 1992 nr 10 s. 3  szczegóły 
  Mulyk Wolodimir
    proza (alfabet tytułów)
1709.proza: Mułyk Wołodymyr: Bóg. Dekada Literacka 1998 nr 10 s. 25 (z not....) szczegóły 
  Murjanka Petro
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1710.książka twórcy: Murianka Petro: Jak sokół wodę z kamienia=Jak sokil vody na kameni. [Wiersze]. 1989 ([Tekst równoległy polski i łemkowski]...) szczegóły 
recenzja: Podsiadło Jacek: Krzywe Koło Literatury 1989 nr z VIII/IX s. 12  szczegóły 
recenzja: Sulima Roch: Łemku, wnuku daleki.... Regiony 1990 nr 2 s. 134-138  szczegóły 
recenzja: Tchórzewski Andrzej: "W car-Kołokole - serce dzwoni". Poezja 1990 nr 4/6 s. 100  szczegóły 
1711.książka twórcy: Murjanka Petro: Planetniky. Davny ih novy vershy. 2001  szczegóły 
recenzja: Lastihvka P.: Planetniky. Zagoroda 2002 nr 1 s. 29 (tekst w języku oryg....) szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1712.wiersz: Trochanowski Piotr: Biały wiersz. Suplement 1999 nr 1 s. 29  szczegóły 
1713.wiersz: Trochanowski Piotr: Błogosławiona powinność. Suplement 1999 nr 1 s. 28 (z notą...) szczegóły 
1714.wiersz: Murjanka Petro: Człowieczeństwo. Slavia Orientalis 2001 nr 2 s. 243  szczegóły 
1715.wiersz: Trochanowski Piotr: Demko Łemko. Suplement 1999 nr 1 s. 29  szczegóły 
1716.wiersz: Trochanowski Piotr: Humanitas. Suplement 1999 nr 1 s. 28 (z notą...) szczegóły 
1717.wiersz: Murianka Petro: Humanitas = Humanitas. Języki Obce w Szkole 2001 nr 6 s. 207-208 (tekst równoległy w jęz. ukraińskim i polskim...) szczegóły 
1718.wiersz: Murjanka Petro: Javozhno. Zagoroda 2002 nr 1 s. 30 (tekst w języku oryg....) szczegóły 
1719.wiersz: Trochanowski Piotr: Kolory. Suplement 1999 nr 1 s. 29  szczegóły 
1720.wiersz: Murjanka Petro: Lemkihvskijj krest. Zagoroda 1997 nr 4 s. 10 (tekst w jęz. oryg.; z notą...) szczegóły 
1721.wiersz: Murjanka Petro: Lihto. Zagoroda 1999 nr 4 s. 34 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
1722.wiersz: Trochanowski Piotr: Łemkowski krzyż. Suplement 1999 nr 1 s. 29  szczegóły 
1723.wiersz: Murianka Petro: Mihjj versh = Mój wiersz. Języki Obce w Szkole 2001 nr 6 s. 207 (tekst równoległy w jęz. ukraińskim i polskim...) szczegóły 
1724.wiersz: Trochanowski Piotr: Okno na świat. Suplement 1999 nr 1 s. 29  szczegóły 
1725.wiersz: Murianka Petro: Płanetnicy albo słowo o wystawie "Jedno serce" Wiktora Sandowicza. Krasnogruda 2000 nr 11 s. 204, 206, 208, 210  szczegóły 
1726.wiersz: Trochanowski Petro: Przeczysta z Horbów. Borussia 1998 nr 16 s. 85  szczegóły 
1727.wiersz: Murjanka Petro: Shto dame vesnih. Zagoroda 2002 nr 1 s. 58  szczegóły 
1728.wiersz: Murjanka Petro: Son. Zagoroda 1997 nr 1 s. 17 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
1729.wiersz: Trochanowski Piotr: Tamten gwer. Suplement 1999 nr 1 s. 28 (z notą...) szczegóły 
1730.wiersz: Murjanka Petro: Vertanja. Zagoroda 1997 nr 3 s. 19 (tekst w jęz. oryg....) szczegóły 
1731.wiersz: Murianka Petro: Vidihti ih gmerti = Zobaczyć i umrzeć. Języki Obce w Szkole 2001 nr 6 s. 207 (tekst równoległy w jęz. ukraińskim i polskim...) szczegóły 
1732.wiersz: Trochanowski Piotr: Żal. Suplement 1999 nr 1 s. 29  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1733.proza: Murianka Petro: Dom na wzniesieniu. Krasnogruda 2000 nr 11 s. 203-212 (z not. o aut....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1734.artykuł: Bołtryk Michał: Podróże po świecie Łemków. Borussia 1998 nr 16 s. 65-87 (m.in. relacja z wizyty u Piotra Trochanowskiego w Krynicy...) szczegóły 
1735.artykuł: Bołtryk Michał: Słowo i dusza Łemka. Nowe Kontrasty 1998 nr 1 s. 7-9 (artykuł biograficzny...) szczegóły 
1736.artykuł: Duć-Fajfer Helena: Petro Murianka. Języki Obce w Szkole 2001 nr 6 s. 206-208 (z tekstami wierszy...) szczegóły 
1737.artykuł: Dzjadik V.: II Mezhdenarodne Bienale Lemkihvskojj Kul'tury. Zagoroda 2002 nr 2 s. 13-15 (m. in. nt. przyznania Nagrody Literackiej Aleksandra Duchnowicza za Li...) szczegóły 
1738.artykuł: Dzjadik V.: Mikhalihvska vatra. Zagoroda 2002 nr 3 s. 5-8 (m. in. nt. wyróżnienia otrzymanego podczas benefisu z okazji 30-lecia ...) szczegóły 
1739.artykuł: Kogut Petro: Ukrajins'kijj kalendar. Zagoroda 2002 nr 3 s. 46 (zapis fragmentu wywiadu przeprowadzonego na antenie radiowej 11 VIII 2...) szczegóły 
1740.artykuł: Kunda Bogusław Sławomir: Poezja Łemków. Dziennik Polski 1989 nr 232 s. 3 (nt. twórczości...) szczegóły 
1741.artykuł: Pamjatajjme o Juviljarjakh i Juvilejakh. Zagoroda 1997 nr 3 s. 24-26 (podp. Rada Towarzystwa Muzealnego i redakcja Zagorody...) szczegóły 
1742.artykuł: Staśko Barbara: Poeta niepokorny. Trybuna 1991 nr 52 s. 5  szczegóły 
  Nazaruk Osip
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1743.książka twórcy: Nazaruk Osyp: Ucieczka ze Lwowa do Warszawy. Wspomnienia ukraińskiego konserwatysty z pierwszej połowy października 1939 roku = Utecha iz L'vova do Varshavi. Spogadi ukrajinskogo konservatista z peroshoji polovini zhovtnja 1939 roku. 1999  szczegóły 
  Neborak Viktor
    wiersze (alfabet tytułów)
1744.wiersz: Neborak Viktor: Bubon. Dekada Literacka 1992 nr 10 s. 7  szczegóły 
1745.wiersz: Neborak Wiktor: Bubon (sonet wygłoszony przez Latającą Głowę). Więź 1996 nr 10 s. 160 (z not....) szczegóły 
1746.wiersz: Neborak Wiktor: Grafika lat, drzew.... Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 79 (z notą s. 369...) szczegóły 
1747.wiersz: Neborak Viktor: Jedno z obudzeń. Czas Kultury 1994 nr 5/6 s. 66 (z not....) szczegóły 
1748.wiersz: Neborak Wiktor: Kawa. Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 79 (z notą s. 369...) szczegóły 
1749.wiersz: Neborak Wiktor: Kim Jesteś?.... Tygiel Kultury 1999 nr 1/3 s. 76 (z not. s. 78...) szczegóły 
1750.wiersz: Neborak Wiktor: Kim jesteś?... Gazeta Lwowska 1999 nr 15 s. 11  szczegóły 
1751.wiersz: Neborak Wiktor: Klatka z lwem. Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 76 (z notą s. 369...) szczegóły 
1752.wiersz: Neborak Wiktor: Klatka z panterą. Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 76-77 (z notą s. 369...) szczegóły 
1753.wiersz: Neborak Wiktor: Komuś się przyśniłem.... Tygiel Kultury 1999 nr 1/3 s. 77 (z not. s. 78...) szczegóły 
1754.wiersz: Neborak Wiktor: Kryminał (Videoclip). Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 74-75 (z notą s. 369...) szczegóły 
1755.wiersz: Neborak Wiktor: Łapanie raków (przemówienie). Akcent 1997 nr 3 s. 19-20  szczegóły 
1756.wiersz: Neborak Wiktor: Monolog z powodu psa. Tygodnik Literacki 1991 nr 22/23 s. 9  szczegóły 
1757.wiersz: Neborak Wiktor: Piosenka o Panu Baziu (Zaśpiewana przez Wiktora Morozowa). Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 77-79 (z notą s. 369...) szczegóły 
1758.wiersz: Neborak Wiktor: Proces ''Zagłada Atlantydy''. Akcent 1997 nr 3 s. 20  szczegóły 
1759.wiersz: Neborak Wiktor: Rock and roll ''Olesia''. Akcent 1997 nr 3 s. 18-19  szczegóły 
1760.wiersz: Neborak Wiktor: Seans spirytystyczny. Akcent 1997 nr 3 s. 18  szczegóły 
1761.wiersz: Neborak Wiktor: Uśmiechnięty anioł chroni.... Tygiel Kultury 1999 nr 1/3 s. 78 (z not....) szczegóły 
1762.wiersz: Neborak Viktor: Wieczerza. Czas Kultury 1994 nr 5/6 s. 66 (z not....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1763.proza: Neborak Wiktor: Flaszkocmoktacz (Woda). Literatura na Świecie 1995 nr 10 s. 81-114 (z notą s. 369...) szczegóły 
1764.proza: Neborak Viktor: Wprowadzenie do Bu-Ba-Bu (Cz. I). Czas Kultury 1994 nr 5/6 s. 64-65 (m.in. o grupie poetyckiej Bu-Ba-Bu; cd. w 1995; z notą...) szczegóły 
1765.proza: Neborak Viktor: Wprowadzenie do BU-BA-BU (Cz. II). Czas Kultury 1995 nr 1 s. 60-62, nr 2 s. 54-56 (c.d. z 1994...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1766.artykuł: Księżyk Rafał: Neborock. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 25 s. 22  szczegóły 
  Nechujj-Levihyc'kijj Ihvan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1767.artykuł: Kawecka Mirosława: "Chmary" Iwana Neczuja-Łewyćkiego a pozytywizm polski. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1994 z. 2 s. 181-185  szczegóły 
1768.artykuł: Kawecka Mirosława: Iwan Neczuj-Łewycki a pozytywizm ukraiński. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1997 z. 4/5 s. 515-522  szczegóły 
1769.artykuł: Kawecka Mirosława: Iwan Neczuj-Łewycki jako tłumacz Biblii. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 7 s. 145-148  szczegóły 
1770.artykuł: Kawecka Mirosława: Świat religijnych przeżyć bohaterów Iwana Nieczuja-Lewyckiego. Roczniki Humanistyczne 2002 t. 48/49 (2000/2001) z. 7 s. 201-214 (dot. powieści "Mykoła Dżeria", "Kajdaszewa simja", "Staroswitśki batus...) szczegóły 
  Neporozhnja Nad'ja
    wywiady (alfabet autorów)
1771.wywiad: Piotrowicz Wojciech: Gdyby Soros wiedział... Ukraińcy na Litwie. Znad Wilii 1995 nr 9 s. 3 (z fot....) szczegóły 
  Niaradi Zvonimir
    wiersze (alfabet tytułów)
1772.wiersz: Niaradi Zvonimir: Kiedy poeta żyje. Kresy Literackie 1993 nr 1/2 s. 33 (tekst równoległy w jęz. polskim i rusnackim...) szczegóły 
1773.wiersz: Niaradi Zvonimir: To poezja!. Kresy Literackie 1993 nr 1/2 s. 32 (tekst równoległy w jęz. polskim i rusnackim...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1774.artykuł: Gałecki Zygmunt: Osobne niebo Zwonka Niaradiego. Kresy Literackie 1993 nr 1/2 s. 32  szczegóły 
  Nikitin Jurijj
    proza (alfabet tytułów)
1775.proza: Nikitin Jurijj: Dziecięca szczerość. Literatura Radziecka 1989 nr 9 s. 136-142 ([z not. i fot. J.N., s. 13]....) szczegóły 
1776.proza: Nikitin Jurijj: Olbrzym (Baśń). Tak i nie 1988 nr 29 s. 12  szczegóły 
  Ogihjenko Ihvan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1777.artykuł: Jurkowski Marian: Profesor Iwan Ohijenko. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1996 z. 3 s. 277-281 (z fot....) szczegóły 
1778.artykuł: Lachocki Wołodomyr: Iwan Ohijenko (metropolita Iłarion) - działacz niepodległościowy, uczony, hierarcha ukraińskiego kościoła prawosławnego. Biuletyn Ukrainoznawczy = Ukrajinoznavchijj Bjuleten' 2001 [nr] 6 (2000) s. 61-71 (nt. życia i działalności...) szczegóły 
  Olejar Jakym
    wiersze (alfabet tytułów)
1779.wiersz: Olejar Jakym: Dozdzhik. Zagoroda 2001 nr 1 s. 29 (tekst w języku oryginalnym...) szczegóły 
  Oleshnjevich Mikhal
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1780.książka twórcy: Oleshnjevich Mikhal: Vshytko shto zhyje.  szczegóły 
  Oles' Oleksandr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1781.artykuł: Vontors'kijj Andrihjj: Istoriko-literaturnijj kontekst tvorchostih Olega Ol'zhicha i poetihv "praz'koji shkoli". Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia 2002 nr 12 s. 81-93 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1782.utwór: Tanec' zhittja.  szczegóły 
artykuł: Kulasa Marta: Koncepcja człowieka w dramacie symbolicznym Oleksandra Ołesia pt. "Taneć żyttia". Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1997 t. 7 s. 113-115  szczegóły 
  Olihjjnik Boris
    wiersze (alfabet tytułów)
1783.wiersz: Olijjnik Boris: Skrzydło. Sztandar Ludu 1989 nr 48 s. 11  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1784.artykuł: Chornen'kijj Jaroslav, Kalihshhun Galina: Stilihstichna navacihja fol'klornoji nomihnanti v ukrajins'kihjj poezihji. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Zagadnienia Słowotwórstwa i Składni w Opisie Współczesnych Języków Słowiańskich 1998 nr 2 (1702) s. 67-84 (ze streszcz.w języku polskim...) szczegóły 
1785.artykuł: Chornen'kijj Jaroslav, Klihshhun Galina (Kliszczun Galina): Stilihstichne navantazhennja fil'klornikh epihtetihv u poezihji Borisa Olihjjnika. Stylistyka 1998 nr 7 s. 311-327  szczegóły 
  Ol'zhich Oleg
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1786.artykuł: Vontors'kijj Andrihjj: relihjjnih motivi u tvorchostih Olega Ol'zhicha. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia 1998 nr 6 (177) s.137-143 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
1787.artykuł: Wątorski Andrzej: Antichnih motivi u poezihji Olega Ol'zhicha. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia 1999 nr 8 (241) s. 39-50 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
1788.artykuł: Wątorski Andrzej: Zhihnka jak personazh u poezihji Olega Ol'zhicha. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Slavica Stetinensia 2000 nr 10 (286) s. 85-93 (ze streszczeniem w jęz. polskim...) szczegóły 
  Ovdijenko Maria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1789.artykuł: Kilka słów o tłumaczach. Dziennik Kijowski 2002 nr 8 s. 5 (nota...) szczegóły 
  Paisij Wełyczkowśkyj święty *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1790.książka twórcy: Paisjusz Wieliczkowski św.: O modlitwie umysłu albo modlitwie wewnętrznej. 1995 ([Zawiera także teksty:] Lilie polne albo kwiaty cudowne. Reguła św. Pa...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1791.artykuł: Kotyk Beata: Traktat "O modlitwie" mnicha Spirydona a działalność Paisjusza Wieliczkowskiego. x 1999 ([w ks. zb.:] Święci w kulturze i duchowości dawnej i współczesnej Euro...) szczegóły 
1792.artykuł: Kotyk Beata: Zabytki związane ze szkołą filologiczno-hezychastyczną Paisjusza Wieliczkowskiego w Bibliotece Narodowej im. św. św. Cyryla i Metodego oraz w Centrum im. I. Dujczewa w Sofii. Krakowsko-Wileńskie Studia Slawistyczne = Krokuvos ir Vilniaus Slavistikos Tyrinejimai 2001 t. 3 s. 337-353 (m.in. nt. kultu Paisija Wełyczkowskiego po jego śmierci oraz o utworac...) szczegóły 
1793.artykuł: Kuffel Józef: Slavia Orientalis 1996 nr 1 s. 146-147 ([rec. ks. zb.:] Paisijj Velichkovski i negovata knizhovna shkola. Veli...) szczegóły 
1794.artykuł: Kuffel Józef: Św. Paisjusz Wieliczkowski w obronie czystości prawosławnej wiary. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1997 t. 5/6 (1996/1997) s. 165-170  szczegóły 
1795.artykuł: Kuffel Romana: Znaczenie działalności piśmienniczej św. Paisjusza Wieliczkowskiego (1722-1794) dla odnowy i rozwoju rosyjskiej myśli religijnej. Roczniki Humanistyczne 1996 t. 44 z. 7 s. 231-250  szczegóły 
  Pakhlovs'kaja Oksana
    wiersze (alfabet tytułów)
1796.wiersz: Pachlowska Oksana: Był wieczór, wiatr.... Suplement 1999 nr 10 s. 19 (z notą o aut....) szczegóły 
1797.wiersz: Pachlowska Oksana: Lasy nad Prypecią. Suplement 1999 nr 10 s. 18-19 (z notą o aut....) szczegóły 
1798.wiersz: Pachlowska Oksana: Moja ziemia !.... Suplement 1999 nr 10 s. 18  szczegóły 
1799.wiersz: Pachlowska Oksana: Perun. Suplement 1999 nr 10 s. 18  szczegóły 
1800.wiersz: Pachlowska Oksana: Sycylia - kraj za różowym.... Suplement 1999 nr 10 s. 19 (z notą o aut....) szczegóły 
1801.wiersz: Pachlowska Oksana: Talent - do szafy.... Suplement 1999 nr 10 s. 19 (z notą o aut....) szczegóły 
  Panc'o Ol'ga
    wiersze (alfabet tytułów)
1802.wiersz: Panc'o Ol'ga: Dolja Lemkovini. Zagoroda 2000 nr 2 s. 35 (w jęz. oryg....) szczegóły 
  Partickij Omeljan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1803.artykuł: Skurzewska Agata: Działalność filologiczna Omeliana Partyckiego (uwagi wstępne). Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 145-155  szczegóły 
  Patronik Ol'ga
    wiersze (alfabet tytułów)
1804.wiersz: Patronik Ol'ga: Jalinka jj gorobcih. Zagoroda 1998 nr 4 s. 29 (w jęz. oryg....) szczegóły 
  Pavlichko Dmitro
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1805.książka twórcy: Pavlichko Dmitro: Kihjiv u travni. Poeziji = Kijów w maju. Poezje =Kyjiw in Mai. Gedichte. 2001  szczegóły 
1806.książka twórcy: Pavlichko Dmitro: Naperstok. Poezihji = Naparstek. Poezje. 2000 ([Tekst równoległy ukraiński, polski]...) szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: Między filozofią a polityką. Rzeczpospolita 2000 nr 194 s. A9  szczegóły 
recenzja: Gembal Paweł: Językowa projekcja świata wewnętrznego. Akcent 2000 nr 3 s. 153-155  szczegóły 
recenzja: Stanuch Stanisław: "A Stefanyka - nie ma...". Aneks Trybuny 2000 nr 113 s. 8  szczegóły 
recenzja: Zimomrja Mikola: U vihnok druzhbi. Dziennik Kijowski 2000 nr 14 s. 2 (spraw. z promocji książki w Bałtyckiej Wyższej Szkole Humanistycznej w...) szczegóły 
omówienie: Pasemko Iwan: Muza Pawłyczki w nowej postaci. Dziennik Kijowski 2001 nr 3 s. 1, 5, nr 4 s. 4 (w numerze 4 nazwisko autora błędnie: Pasenko...) szczegóły 
1807.książka twórcy: Pawłyczko Dmytro: Tajemnica twojej twarzy. 1989  szczegóły 
recenzja: Kawiński Wojciech: Szlifierz słów. Tak i nie 1990 nr 2 s. 6  szczegóły 
recenzja: [Mętrak Krzysztof] (Km): Pawłyczko według Zadury. Literatura 1990 nr 2 s. 62  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1808.wiersz: Pawłyczko Dmytro: Antoine de Saint Exupery. Pieśń Skrzydlata 1997 nr 3 s. 42 (z not....) szczegóły 
1809.wiersz: Pawłyczko Dmytro: Arystoteles. Akcent 2000 nr 3 s. 10-11  szczegóły 
1810.wiersz: Pavlichko Dmitro: Bogdan Ihgor Antonich. Mihzh susihdami = Między sąsiadami 1999 t. 9 s. 77 (w jęz. oryg....) szczegóły 
1811.wiersz: Pawłyczko Dmytro: Ból. Nawias 2000 nr z IX s. 104-105 (z notą...) szczegóły 
1812.wiersz: Pawłyczko Dmytro: Do szkoły. Przegląd Polski = Polish Review 1993 nr z 23 IX s. 13 (tłumacze: Kazimierz Koszutski, Alicja Patey-Grabowska, Waldemar Smaszc...) szczegóły 
1813.wiersz: Pawłyczko Dmytro: Do szkoły. Że 1990 nr 9/10 s. 12  szczegóły 
1814.wiersz: Pawłyczko Dmytro: Dojrzewanie. Poezja Dzisiaj 2001 nr 15/16 s. 34-35  szczegóły 
1815.wiersz: Pawłyczko Dmytro: Fotografie. Twórczość 2000 nr 2 s. 4  szczegóły 
1816.wiersz: Pavlichko Dmitro: Jarosław Iwaszkiewicz. Twórczość 1988 nr 2 s. 8  szczegóły 
1817.wiersz: Pawłyczko Dmytro: Kijów w maju. Twórczość 2000 nr 2 s. 3  szczegóły 
1818.wiersz: Pawłyczko Dmytro: Konferencja. Fraza 2002 nr 1/2 s. 50-51 (z not., s. 319...)