Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura białoruska / Zagadnienia specjalne (białoruska) / Czasopiśmiennictwo (białoruska)
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura białoruska / Zagadnienia specjalne (białoruska) / Czasopiśmiennictwo (białoruska)
    odwołania do (alfabet tytułów)
1.odwołanie: Acta Albaruthenica. x  szczegóły 
artykuł: Piłat Walenty: Acta Polono-Ruthenica 2000 [t.] 5 s. 365-367 (omówienie profilu czasopisma i t. 1....) szczegóły 
artykuł: Piłat Walenty: Acta Polono-Ruthenica 2000 [t.] 5 s. 365-367 (omówienie profilu czasopisma i zawartości t. 1 z 1998 r....) szczegóły 
artykuł: Wierzchowska Monika: Slavia Orientalis 2000 nr 2 s. 310-314  szczegóły 
2.odwołanie: Annus Albaruthenicus = God Belaruskih. x  szczegóły 
artykuł: Brzostowska Tamara: Białoruski "las rzeczy". Nowe Książki 2001 nr 9 s. 8-10 (omówienie zawartości t. 2 z 2001...) szczegóły 
artykuł: Czasopis 2001 nr 3 s. 6 (nota nt. charakteru pisma...) szczegóły 
artykuł: J. T.: Przegląd Historyczny 2002 t. 93 z. 3 s. 369-370 (omów. zawartości t. 1 z 2000, t. 2 z 2001 i t. 3 z 2002...) szczegóły 
artykuł: Janovihch Sakrat: Slova rehdaktara. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2000 [t. 1] s. 5 (nota nt. profilu pisma...) szczegóły 
artykuł: Janowic Sakrat: Villa Sokrates - the contact with Europe. Annus Albaruthenicus = God Belaruskih 2001 [t. 2] s. 7-10 (nt. profilu pisma oraz działalności jego wydawcy Stowarzyszenia Villa ...) szczegóły 
artykuł: Kabatc Eugeniusz: Annus Albaruthenicus 2000 (Kultura białoruska). Aneks Trybuny 2000 nr 98 s. 2 (omów. zawarości t. 1 z 2000...) szczegóły 
artykuł: Kabatc Eugeniusz: Motywy i realia (Kolejny białoruski rocznik). Aneks Trybuny 2001 nr 141 s. D (omówienie zawartości t. 2 za 2001...) szczegóły 
artykuł: Krzywicki Zbigniew: "Villa Sokrates" - źródło kultury białoruskiej. Trybuna 1999 nr 191 s. 8 (m.in. nt. powstania pisma i jego profilu...) szczegóły 
artykuł: Shupa Sjargejj: Kod belaruskih. Pravihncyja [Pravincyja] 2002 nr 3/4 s. 30-31 (nt. profilu i zawartości czasopisma...) szczegóły 
3.odwołanie: Bac'kaushhyna (Monachium, 1947-1966). x  szczegóły 
artykuł: Barszczewska Nina: Belaruskaja kul'turna-as'vetnihckaja dzejjnas'c' u Pol'shhy na staronkakh chasopihsa "Bac'kauhshhyna". Acta Polono-Ruthenica 2000 [t.] 5 s. 75-91 (m.in. nt. literatury białoruskiej w Polsce i działalności kulturalnej ...) szczegóły 
4.odwołanie: Belaruskih Kaljandar. x  szczegóły 
artykuł: Czurak Maria: Folklor w "Kalendarzach Białoruskich" (1957-1986). Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1995 t. 22 s. 115-120  szczegóły 
5.odwołanie: Czasopis. x  szczegóły 
artykuł: Bołdak-Janowska Tamara: Czasopis 2001 nr 6 s. 38 (list do redakcji...) szczegóły 
artykuł: Borzyszkowski Józef: "Czasopis". Pomerania 1999 nr 5 s. 65-66 (nt. charakteru czasopisma wydawanego przez Białorusinów w Polsce...) szczegóły 
artykuł: Chołodowski Maciej: Wojna z "Czasopisem". Gazeta Wyborcza 1999 nr 233 s. 14  szczegóły 
artykuł: Fic Tamara: Notatki pomieszane. Czasopis 2001 nr 2 s. 34-35  szczegóły 
artykuł: [Kronika] Polska i wschodni sąsiedzi. Zachód. Kultura [Paryż] 2000 nr 7/8 s. 218 (not. o 10-leciu istnienia periodyku...) szczegóły 
artykuł: Winnicki Robert: Pismo źle widziane. Gazeta Wyborcza 2000 nr 206 s. 15  szczegóły 
6.odwołanie: Kantakty ih Dyjalogih (Mihnsk, 1996-). x  szczegóły 
artykuł: Sielicki Franciszek: Slavia Orientalis 1998 nr 2 s. 330-331 (omówienie zawartości numerów: 2-12 z 1996; m.in. nt. kontaktów kultura...) szczegóły 
artykuł: Sielicki Franciszek: Slavia Orientalis 1996 nr 2 s. 291-292 (omówienie profilu i zawartości numeru 1. z 1996...) szczegóły 
7.odwołanie: Mega. x  szczegóły 
artykuł: Kędzierski Sławomir: Nowa Fantastyka 1992 nr 8 s. 74 (omów. zawartości numeru 1. z 1992...) szczegóły 
artykuł: Kędzierski Sławomir: Nowa Fantastyka 1993 nr 3 s. 72 (omów. zawartości numeru 5. z 1992; nota...) szczegóły 
artykuł: Kędzierski Sławomir: Nowa Fantastyka 1994 nr 3 s. 78 (omówienie zawartości numeru 1. z 1993...) szczegóły 
artykuł: Kędzierski Sławomir: Nowa Fantastyka 1994 nr 7 s. 75 (omówienie zawartości numeru z II 1994...) szczegóły 
artykuł: Litwiński Tadeusz: Nowa Fantastyka 1996 nr 7 s. 74 (omówienie zawartości numeru 1. z 1995; nota...) szczegóły 
8.odwołanie: Nasha Nihva (Wilno, 1906-1915; w jęz. białoruskim). x  szczegóły 
artykuł: Stochel Włodzimierz: "Nasza Niwa" i literatura polska. Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1995 t. 22 s. 75-79 (nt. prezentacji literatury i kultury polskiej na łamach czasopisma...) szczegóły 
9.odwołanie: Nasha Nihva (Wilno, 1991-1996). x  szczegóły 
artykuł: Seniuch Czesław: Wilno - Białorusini z "Naszej Niwy". Krasnogruda 1993 nr 1 s. 154-156 (charakterystyka czasopisma...) szczegóły 
10.odwołanie: Nihil (1999). x  szczegóły 
artykuł: Seniuch Czesław: Nihil. Krasnogruda 2000 nr 12 s. 254-256 (nt. profilu i powstania pisma...) szczegóły 
11.odwołanie: Nihva. x  szczegóły 
artykuł: Zhamojjcihn Janka: Lihtaraturnaja staronka tydnjovihka "Nihva" (agljad 463-493 numarouh). Tehrmapihly [Termapily] 2001 nr 4/5 s. 240-251  szczegóły 
12.odwołanie: Pravihncyja. x  szczegóły 
artykuł: Janovihch Sakrat: "Pravihncyja", douhgachakany bunt. Czasopis 2001 nr 6 s. 36 (omówienie profilu pisma...) szczegóły 
artykuł: Maksihmjuk A.: Pravihncyja [Pravincyja] 2002 nr 3/4 s. 2 (nt. recepcji pisma w białoruskim środowisku literackim; fel....) szczegóły 
13.odwołanie: Snapok. x  szczegóły 
artykuł: Maksimowicz Wiktor: "Snapok". Czasopis 2001 nr 7/8 s. 49-51 (omówienie profilu i zawartości pisma...) szczegóły 
14.odwołanie: Szypszyna (Regensburg, New York 1946-1950). x  szczegóły 
artykuł: Barszczewski Aleksander: "Szypszyna" w kontekście białoruskiego piśmiennictwa emigracyjnego. x 1999 ([W ks. zb.:] Literatura Słowian Wschodnich. Tendencje rozwojowe, przew...) szczegóły 
15.odwołanie: Termapihly. x  szczegóły 
artykuł: Mel'nihkava Zoja: Formula adkrytascih: chasopihs "Tehrmapihly" ih suchasny belaruskih lihtaraturny pracehs. Tehrmapihly [Termapily] 2003 nr 7 s. 154-158  szczegóły 
artykuł: Piłat Walenty: Acta Polono-Ruthenica 2000 [t.] 5 s. 367-369 (omówienie zawartości numerów 1 i 2 z lat 1998-1999...) szczegóły 
artykuł: Rudziewicz Irena: Kolejny numer białostockich "Termopile"[!]. Czasopis 2001 nr 7/8 s. 56-57 (omówienie zawartości numeru 3. z 2000...) szczegóły 
16.odwołanie: Vol'naja Belarus'. x  szczegóły 
artykuł: Barszczewski Aleksander: Pol'shha na staronkakh "Vol'hajj Belarusi". Acta Polono-Ruthenica 1999 [t.] 4 s. 256-264  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Akudowicz Walancin: Archipelag Białoruś. Tygodnik Powszechny 1998 nr 13 s. 7 (sytuacja białoruskich czasopism literacko-kulturalnych od 1990 r....) szczegóły 
18.artykuł: Barszczewska Nina: Pol'ska-belaruskihja mouhnyja suvjazih uh as'vjatlen'nih belaruskihkh ehmihgracyjjnykh chasopisauh. Acta Polono-Ruthenica 1999 [t.] 4 s. 182-195  szczegóły 
19.artykuł: Lembowicz Tadeusz: Kontakty i Dialogi. Nowe Kontrasty 2000 nr 3 s. 20-21 (dot. charakteru publikacji miesięcznika Kantakty ih Dyjalogih w...) szczegóły 
20.artykuł: Mironowicz Eugeniusz: Prasa białoruska pod okiem rosyjskiej i polskiej cenzury. Białoruskie Zeszyty Historyczne 1996 z. 1 (5) s. 69-74 (m.in. o czasopiśmie w języku białoruskim Nasza Niwa...) szczegóły 
21.artykuł: Omeljaniuk Nina: Jeszcze o języku i autorstwie "Mużyckiej Praudy" i listów "z-pad szybienicy". Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1989 t. 18 s. 201-208  szczegóły 
22.artykuł: Omeljaniuk Nina: Wersje językowe gazety "Mużycka Prauda". Studia z Filologii Rosyjskiej i Słowiańskiej 1989 t. 15 s. 101-109  szczegóły 
23.artykuł: Polak Cezary: Belorusskaja pressa v Pol'she. Novaja Pol'sha 2002 nr 9 s. 63  szczegóły 
24.artykuł: Polak Cezary: U innych [z tego cyklu:] Białorusini. Chcieli zamknąć. Gazeta Wyborcza 2002 nr 188 s. 10 (nt. czasopism mniejszości białoruskiej w Polsce...) szczegóły 
25.artykuł: Res Publica 1988 nr 9 s. 128-129 (nt. czasopism białoruskich i wydawnictw na emigracji...) szczegóły 
26.artykuł: Traczuk Jerzy: Estetyzm w poezji białoruskiej publikowanej na łamach czasopisma "Rodnyja Honi". Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze]. Filologia Rosyjska 1988 z. 7 (28) s. 107-119 (w 1927...) szczegóły 
27.artykuł: Traczuk Jerzy: Język prasy zachodniobiałoruskiej (1918-1939). Acta Polono-Ruthenica 2001 [t.] 6 s. 467-474 (m.in. dot. pism literackich i kulturalnych...) szczegóły 
28.artykuł: Traczuk Jerzy: Prasa białoruska w II Rzeczypospolitej (1918-1939). Bibliografia. Studia Polono-Slavica-Orientalia 1992 t. 13 s. 185-373 (adnotowana bibliografia czasopism białoruskich z lat 1918-1939 ukazują...) szczegóły 
29.artykuł: Traczuk Jerzy: "Prawasłaunaja Biełaruś" jako organ Prawosławnego Białoruskiego Zjednoczenia Demokratycznego. Slavia Orientalis 1989 nr 3/4 s. 543-562 (nt. profilu czasopisma...) szczegóły 
30.artykuł: Traczuk Jerzy: Z dziejów białoruskiej prasy literackiej do traktatu ryskiego. Roczniki Humanistyczne 1994 t. 41 (1993) z. 7 s. 163-171  szczegóły