Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |



WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Literatury obce / Literatura włoska
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura włoska / Historia literatury (włoska)
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Bednarz Irena: Bibliografia przekładów poezji włoskiej w Literaturze na Świecie. 1993 (dot. l. 1971-1992...) szczegóły 
2.książka: Biliński Bronisław: Le Glorie di Giovanni III Sobieski vincitore di Vienna 1683 nella poesia italiana. 1990  szczegóły 
3.książka: Bronowski Cezary: La drammaturgia italiana negli anni 1922-1940. Ossia il teatro fascista e il nicodemismo teatrale nel contesto storico-letterario dell'Italia di quell'epoca. 2003 ([Dot. włoskiego teatru i dramatu w czasie faszyzmu; m.in. nt. pisarzy:...) szczegóły 
4.książka: Bronowski Cezary: La maschera e la marionetta nel teatro italiano negli anni 1918-1930. 2000 (Introduzione. - Alcune riflessioni sulla teoria e sull'uso della masch...) szczegóły 
5.książka: Burckhardt Jacob: Kultura Odrodzenia we Włoszech. Próba ujęcia. 1991  szczegóły 
6.książka: Burke Peter: Kultura i społeczeństwo w renesansowych Włoszech. 1991  szczegóły 
recenzja: Salwa Piotr: O włoskim Renesansie. Nowe Książki 1991 nr 11/12 s. 38-39  szczegóły 
recenzja: Tchórzewski Andrzej: O Renesansie inaczej. Trybuna 1991 nr 183 s. 5  szczegóły 
7.książka: Heistein Józef: Historia literatury włoskiej. Zarys. 1994  szczegóły 
recenzja: (c.b.): W stronę Italii. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 237 s. 14 (nota...) szczegóły 
8.książka: Historia literatury włoskiej. 1997 (T. 1: Piotr Salwa, Krzysztof Żaboklicki: Średniowiecze, renesans, baro...) szczegóły 
recenzja: Polonia Włoska 1997 nr 2 s. 12 (nota o zaprezentowaniu książki przez autorów; Rzym, 23 IV 1997...) szczegóły 
9.książka: Historia literatury włoskiej XX wieku. Praca zbiorowa. 2001  szczegóły 
recenzja: Poradnik Bibliotekarza 2002 nr 2 okł. (not....) szczegóły 
10.książka: Italianita e italianistica nell' Europa Centrale e Orientale. Atti del II Convegno degli Italianisti dell' Europa Centrale e Orientale. Cracovia, Universita Jagellonica, 11-13 aprile 1996. 1997 ([Zawiera m.in.:] Monika Gurgul: La maschera di Bertoldo in "Morte acci...) szczegóły 
11.książka: Kalita Zdzisław: Etyka renesansowego humanizmu. Wykłady z dziejów myśli etycznej. 1992  szczegóły 
12.książka: Kralowa Halina, Ugniewska Joanna, Żaboklicki Krzysztof: Od Arkadii po czasy współczesne. 1998 ( ...) szczegóły 
13.książka: Kralowa Halina, Ugniewska Joanna, Żaboklicki Krzysztof: Od Arkadii po czasy współczesne. 2002  szczegóły 
14.książka: Lingua e letteratura I. Atti del Primo Incontro degli Italianisti Polacchi. (26-29 settembre 1988). 1990 (Maria Adelaide Caponigro: Letteratura e psicoanalisi. Una lettura para...) szczegóły 
15.książka: Lingua e Letteratura Italiana dentro e fuori la Penisola. Atti del III Convegno degli Italianisti Europei. Cracovia, 11-13 ottobre 2001. ([Materiały z konferencji, Kraków, 11-13 X 2001; org. Cattedra di Itali...) szczegóły 
16.książka: Miczka Tadeusz: Czas przyszły niedokonany. O włoskiej sztuce futurystycznej. 1988 (Wprowadzenie: Futurystyczne dialogi z czasem [dot. m.in. manifestów, d...) szczegóły 
recenzja: Gazda Grzegorz: Zagadnienia Rodzajów Literackich 1992 t. 33 (1990) z. 2 s. 107-109  szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Czas przyszły niedokonany. Opcje 1993 nr 1 s. 97-98  szczegóły 
recenzja: Majerski Paweł: Czas przyszły niedokonany. Postscriptum 1992 nr 3 s. 49-51  szczegóły 
17.książka: Miczka Tadeusz: Czas przyszły niedokonany. O włoskiej sztuce futurystycznej. 1994  szczegóły 
recenzja: Lewandowski Jan F.: Czas przyszły niedokonany. Film 1995 nr 4 s. 102  szczegóły 
18.książka: Miszalska Jadwiga: "Kolloander wierny" i "Piękna Dianea". Polskie przekłady włoskich romansów barokowych w XVII wieku i w epoce saskiej na tle ówczesnych teorii romansu i przekładu. ([M.in.:] Wstęp. * Cz. I: W stronę teorii: Teoretyczna myśl o gatunku r...) szczegóły 
19.książka: Muratow Paweł: Obrazy Włoch. 1988  szczegóły 
recenzja: Pysiak Krzysztof: Życie Warszawy 1988 nr 124 s. 5  szczegóły 
20.książka: Ożóg-Winiarska Zofia: Wędrówki po tematach włoskich. 2003 ([Szkice dot. literatury i sztuki włoskiej; m.in.:] Śpiew Franczeski w ...) szczegóły 
21.książka: Raczyńska Barbara: Filozoficzna teoria człowieka w głównych traktatach salernitańskich ("Afforismi cum glosulis" Ursonis Salernitani; "Quaestiones Nicolai Peripatetici). 1997  szczegóły 
recenzja: J.M. : Acta Mediaevalia. Przegląd Uniwersytecki [Lublin] 1998 nr 1 s. 2 (not....) szczegóły 
22.książka: Salwa Piotr: Historie zmyślone - historie prawdziwe. Ideologia i polityka w dawnej noweli toskańskiej. (Wprowadzenie [m.in. nt. "Dekameronu" Boccaccia]. - I. W obronie floren...) szczegóły 
recenzja: Grzybowski Stanisław: "Historie zmyślone - historie prawdziwe". Konspekt 2002 nr 9 (2001/2002) s. 110-111  szczegóły 
recenzja: Mikołajewski Jarosław: W cieniu Boccaccia. Książki. Gazeta 2001 nr 1 s. 7  szczegóły 
recenzja: Salwa Piotr: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 2001 t. 45 s. 238-239  szczegóły 
23.książka: Salwa Piotr: Raccontare in Breve. Cinque studi sul racconto. 1996 (La novella toscana: ancora in cerca di una definizione. Politica e int...) szczegóły 
24.książka: Salwa Piotr, Żaboklicki Krzysztof: Średniowiecze, renesans, barok. 2002  szczegóły 
25.książka: Salwa Piotr, Żaboklicki Krzysztof: Średniowiecze, renesans, barok. 1998  szczegóły 
26.książka: Tylusińska-Kowalska Anna: Imparare dal vivo. La scrittura autobiografica italiana romantico-risorgimentale. Approccio allo studio intertestuale. 1999 (Introduzione. - I. Il romanticismo italiano e la scrittura autobiograf...) szczegóły 
27.książka: Żaboklicki Krzysztof: Giovanni Verga i weryzm. 1989 (Wstęp. Weryzm. Givanni Verga. Luigi Capuana. Federicio De Roberto. Mat...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
28.impreza: "Świat Literacki" - festiwal poświęcony literaturze włoskiej i hiszpańskiej (1997).  szczegóły 
artykuł: Dekada Literacka 1997 nr 2/3 s. 2 (program...) szczegóły 
artykuł: TOM: Pod niebem Południa. Życie 1997 nr 95 s. 9 (program festiwalu...) szczegóły 
artykuł: Zeszyty Literackie 1997 nr 59 s. 163 (not. o rozpoczęciu...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
29.artykuł: Bednarz Irena: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1998 t. 42 s. 166-167 (rec. ks.: Biblia. Biblioteca del libro italiano antico. Milano 1996...) szczegóły 
30.artykuł: Bednarz Irena: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1996 t. 40 s. 111-112 ([rec. ks.:] Bibliografia Generale della Lingua e della Letteratura Ita...) szczegóły 
31.artykuł: Colombati Claudia: Il canto solo in Italia. Muzyka i Liryka 1999 t. 8 s. 11-32 (dzieje pieśni solowej we Włoszech od XIV w. do dziś oraz jej powiązani...) szczegóły 
32.artykuł: Dobrowolski Paweł T.: Alter Paulus: wzorzec kaznodziei w literaturze mendykanckiej XII-XV wieku. Roczniki Historyczne = Historical Annals 1989 r. 54 (1988) s. 187-226 (na materiale klasztornych nekrologów mendykanckich, zwłaszcza dominika...) szczegóły 
33.artykuł: Domański Juliusz: Herakles na rozstaju dróg (Kontemplacja i działanie w humanizmie i scholastyce XIV i XV wieku). Znak 1997 nr 5 s. 37-52 (dot. m.in. poglądów twórców: Francesco Petrarca, Coluccio Salutati, Lo...) szczegóły 
34.artykuł: Domaszewicz Michał: Libretta sprzed trzech wieków. Bibliotekarz Radomski 2002 nr 4 s. 3-5 (nt. odnalezienia w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radomiu ...) szczegóły 
35.artykuł: Dużyk Józef: Nad antyczną przeszłością Capri (Cz. 1 i 2). Filomata 1990 nr 398 s. 256-271; nr 400 s. 492-505 (cd. w 1991...) szczegóły 
36.artykuł: Dużyk Józef: Nad antyczną przeszłością Capri (Dokończenie). Filomata 1991 nr 401 s. 32-42 (cd. z 1990...) szczegóły 
37.artykuł: Dużyk Józef: Z polskich dziejów nietypowego muzeum, rzymskiej "Caffe Greco". Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 1988 nr 9 s. 353-376  szczegóły 
38.artykuł: Geyer Helen: Osiemnastowieczne dramma per musica i rola weneckiego oratorium. Muzyka 2003 nr 1 s. 3-16 (ewolucja dramatu muzycznego poprzedzającego powstanie opery; z obszern...) szczegóły 
39.artykuł: Gurgul Monika: La sintesi futurista - tra il varieta e il dramma moderno. Romanica Cracoviensia 2002 nr 2 s. 77-85 (dot. m.in. zagadnień teatru i dramatu futurystycznego; dot. m.in. twór...) szczegóły 
40.artykuł: Jannuzzi Lina: Il romanzo storico nell'Italia meridionale (1839-1911). Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 3 s. 249-263  szczegóły 
41.artykuł: Janocha Michał: O niezrealizowanym pomniku Jana III Sobieskiego w Rzymie. Barok 1999 nr 2 s. 159-167 (nt. tematu poruszanego przez włoskich pisarzy, m.in. Pietra Monesio, M...) szczegóły 
42.artykuł: Klimkiewicz Anna: Petrarkizm, imitacja, manieryzm w poezji włoskiego renesansu. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 5 s. 83-94  szczegóły 
43.artykuł: Kralowa Halina: Literatura włoska. Rocznik Literacki 1991 (1983) s. 656-664 (omów. krytyczne publikacji z literatury włoskiej wyd. w Polsce w roku ...) szczegóły 
44.artykuł: Kristeller Paul Oskar: Renesansowa koncepcja godności. Znak 1997 nr 5 s. 21-36 (dot. poglądów twórców: Marsilio Ficino, Francesco Petrarca, Giovanni F...) szczegóły 
45.artykuł: Lissowska Agnieszka: "Vanitose, disoneste, spiacevole". Potępienie kobiecej żądzy zbytku w XIV-wiecznych kronikach florenckich. Łódzkie Studia Teologiczne 2001 r. 10 s. 303-316  szczegóły 
46.artykuł: Maleczyńska Kazimiera: Książka włoska na Śląsku w okresie renesansu. Roczniki Biblioteczne 1992 r. 35 (1991) z. 1/2 s. 103-119  szczegóły 
47.artykuł: Marchesani Pietro: La Polonia nella storiografia italiana del XVI e XVII secolo. I diches ideologici e la loro evoluzione.. Europa Orientalis 1986 t. 5 s. 203-231  szczegóły 
48.artykuł: Marinelli Luigi: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1988 t. 33 s. 290-296 ([rec. ks. zb.:] Rinascimento letterario italiano e mondo slavo. Rasseg...) szczegóły 
49.artykuł: Miczka Tadeusz: Futurospazm, czyli o sposobach odkrywania przyszłości w teraźniejszości (Futuryzm we Włoszech w latach 1909-1916). Litteraria [Wrocław] 1992 t. 23 s. 5-26  szczegóły 
50.artykuł: Mieczkowska Halina: Bibliografia starych druków. Przegląd Biblioteczny 1988 z. 1 s. 74 ([rec. ks.:] Le edizioni italiane del XVI secolo. Censimento nazionale....) szczegóły 
51.artykuł: Miszalska Jadwiga: Il paratesto in alcuni romanzi barocchi italiani e nelle loro traduzioni polacche. Romanica Cracoviensia 2000 nr 1 s. 55-62  szczegóły 
52.artykuł: Mongini Maria Adelaide: Il ruolo dell'immagine nei due codici del "Libellus de Suplemento Legende Prolixe Virginis Beate Catherine de Senis". Roczniki Humanistyczne 1998 t. 45 (1997) z. 4 s. 179-205 (analiza rysunków brata Tomasza Antoniego ze Sieny zwanego Caffarinim w...) szczegóły 
53.artykuł: Morawski Kalikst: Garibaldi vu par ses contemporains. Le mythe et la realite. Studia Romanica Posnaniensia 1988 t. 13 s. 307-322  szczegóły 
54.artykuł: Musacchio Enrico: "Degne d'un chiaro sol, degne d'un pieno teatro". Private heroism and public glory for the knights of Italian Renaissance Chivarly Romances. x 2002 ([w ks. zb.:] Z zagadnień literatury, kultury i języka. Studia ofiarowa...) szczegóły 
55.artykuł: Olendzki Krzysztof: "I niech diabeł porwie jej duszę" czyli smutny żywot konkubiny w średniowiecznej Florencji. Mówią Wieki 1994 nr 3 s. 8-11 (nt. kultury piśmiennej na przykł. wspomn. spisanych przez Paolo Sasset...) szczegóły 
56.artykuł: Patalas Aleksandra: Madrigale spirituale w siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej - kompozycje Asprilia Pacellego. Muzyka 2003 nr 4 s. 47-75 (nt. Asprilia Pacellego - kompozytora włoskiego działającego na dworze ...) szczegóły 
57.artykuł: Pietrzak-Thebault Joanna: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 2000 t. 44 s. 196-198 ([rec. ks.:] Regards sur la Renaissance Itelienne. Melanges de litterat...) szczegóły 
58.artykuł: Pietrzak-Thebault Joanna: Vavassore - rodzina wydawców weneckich XVI w. W służbie idei czy pragmatyzmu?. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1999 t. 43 s. 125-137  szczegóły 
59.artykuł: Polonia Włoska 1998 nr 1 s. 23 (nota o wykładzie Piotra Salwy nt. percepcji legendy starożytnego Rzymu...) szczegóły 
60.artykuł: Popiel Magdalena: Feminizm i filologia. Teksty Drugie 1993 nr 4/6 s. 274-280 (włoska krytyka feministyczna; tematyka kobieca i kobiety pisarki w dzi...) szczegóły 
61.artykuł: Quirini-Popławska Danuta: Rozwój nauki i szkolnictwa; weneccy humaniści i historiografowie. x 1997 ([w ks.:] Danuta Quirini-Popławska: Mit czy rzeczywistość późnośredniow...) szczegóły 
62.artykuł: Salvadori Roberto: Od futuryzmu do novecento italiano. Zeszyty Literackie 1998 z. 64 s. 102-116 (w literaturze i sztuce; z not. o aut. na s. 197 i o tł. na s. 196...) szczegóły 
63.artykuł: Salwa Piotr: Dawna nowela włoska - w poszukiwaniu definicji. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1992 t. 36 s. 53-74 (dot. noweli XV i XVI-wiecznej...) szczegóły 
64.artykuł: Salwa Piotr: Dawna nowelistyka toskańska. Opowieść ramowa a poziomy narracji. Acta Philologica 1990 t. 18 s. 93-111  szczegóły 
65.artykuł: Salwa Piotr: Eros w noweli. Mówią Wieki 1993 nr 6 s. 29-33  szczegóły 
66.artykuł: Salwa Piotr: Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 44 (1997) z. 2 s. 162-164 ([rec. ks.:] Luciano Stecca: Tradizione e innovazione. Studi sulla cult...) szczegóły 
67.artykuł: Salwa Piotr: Kwartalnik Neofilologiczny 1988 t. 35 z. 4 s. 465-467 ([rec. ks.:] R. Bragantini: Il riso sotto il velame. La novella cinquec...) szczegóły 
68.artykuł: Salwa Piotr: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1999 t. 43 s. 244-246 ([rec. ks.:] Raymond Wilhelm: Italienische Flugschriften des Cinquecent...) szczegóły 
69.artykuł: Salwa Piotr: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1996 t. 40 s. 124-126 ([rec. ks.:] Manuale di letteratura italiana. Storia per generi e prob...) szczegóły 
70.artykuł: Salwa Piotr: Świat pogański stary i nowy u włoskich nowelistów XV wieku. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 2002 t. 47 s. 257-263 (dot. m.in.: Giovanni Boccacio, Giovanni Secrambi...) szczegóły 
71.artykuł: Serkowska Hanna: "Vivere in rosa per vivere in casa": Il rosa nel panorama letterario italiano del cinquantennio 1870-1920. Kwartalnik Neofilologiczny 2002 r. 49 z. 2 s. 185-192  szczegóły 
72.artykuł: Szymańska-Serkowska Hanna: Kwartalnik Neofilologiczny 1994 t. 41 z. 2 s. 213-214 ([rec. ks. zb.:] Konstruktive Provinz. Italienische Literatur zwischen ...) szczegóły 
73.artykuł: Ślaski Jan: Nowe studia o Uniwersytecie Padewskim. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 2002 t. 46 s. 199-204 (rec. ks.: L'Universita di Padova. Otto secoli di storia. [Red.] Piero ...) szczegóły 
74.artykuł: Tedesco Anna: Una sconosciuta raccolta di libretti siciliani a Roma. Res Facta Nova 2003 [nr] 6 s. 69-80 (nt. nieznanej kolekcji sycylijskich librett w Rzymie...) szczegóły 
75.artykuł: T.J.Ż.: Florencja - miasto świata. Plus Minus 1996 nr 9 s. 19 (m.in. nt. kronikarzy florenckich...) szczegóły 
76.artykuł: Tylusińska Anna: La fortuna del dramma romantico italiana in Polonia negli anni 1823-1863. Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 43 (1996) z. 4 s. 307-319  szczegóły 
77.artykuł: Tylusińska Anna: Przekłady z włoskiej literatury romantycznej na język polski w pierwszej połowie XIX wieku - istotny aspekt kontaktów polsko-włoskich w dziedzinie kultury. Przekładaniec 2002 nr 9 (2001/2002) s. 55-77 (z bibliografią przekładów z literatury włoskiej okresu romantyzmu na z...) szczegóły 
78.artykuł: Tylusińska-Kowalska Anna: Il mito dell esotico e il concetto di identita nelle autobiografie ottocentesche italiane. Acta Philologica 2003 nr 29 s. 77-94  szczegóły 
79.artykuł: Tylusińska-Kowalska Anna: La fortuna della lirica romantica italiana in Polonia nel Primo Ottocento. Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 44 (1997) z. 4 s. 295-306 (recepcja twórczości poetów włoskich w Polsce w I połowie XIX wieku; m....) szczegóły 
80.artykuł: Ugniewska Joanna: Być pisarzem w Trieście. Przegląd Polityczny 2000 nr 44 s. 98-102 (Triest jako miastoliteratury; m.in. o twórczości pisarzy: Italo Svevo,...) szczegóły 
81.artykuł: Werner Monika: Pobyt Bony Sforzy w Republice Weneckiej w 1556 roku i jego echa literackie. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1998 t. 42 s. 107-119 (m.in. nt. utworów Girolamo da Thiene, Cassandry Fedele, Luigiego Groto...) szczegóły 
82.artykuł: Wieluński Jerzy: Poeci z Piemontu. Pomerania 1988 nr 3 s. 27  szczegóły 
83.artykuł: Wind Edgar: Pogańskie misteria w dobie odrodzenia. Znak 1997 nr 5 s. 96-111 (nt. stosunku do praktyk misteryjnych; m.in. dot. twórczości Giovannieg...) szczegóły 
sprostowanie: Wolicka Elżbieta: Znak 1997 nr 6 s. 171 (list do red. dot. usunięcia przez redakcję partii tekstu...) szczegóły 
84.artykuł: Wołodkiewicz Witold: Romaniści włoscy - doktorzy honoris causa uniwersytetów polskich. Przegląd Historyczny 1996 t. 87 z. 2 s. 409-422 (od r. 1918...) szczegóły 
85.artykuł: Woźniak Monika: Przyjemności i pożytki tłumaczenia dawnej poezji włoskiej. Przekładaniec 2002 nr 9 (2001/2002) s. 9-29 (dot. poezji XIII wieku, autorów: Giacomo da Lentini, Guido Guinizzelli...) szczegóły 
86.artykuł: Wyczański Andrzej: Studia Podlaskie 1995 t. 5 s. 321-323 (rec. ks.: Paul F. Grendler: Schooling in Renaissance Italy. Literacy a...) szczegóły 
87.artykuł: Żaboklicki Krzysztof: La letteratura italiana in Polonia. x 1981 ([w czasopiśmie:] Rassegna Lucchese (Lucca) 1981 nr 7 s. 24-31 [...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Literatura współczesna (włoska)
    książki (alfabet autorów)
88.książka: Bednarz Irena: Bibliografia przekładów poezji włoskiej w Literaturze na Świecie. 1993 (dot. l. 1971-1992...) szczegóły 
89.książka: Italianita e italianistica nell' Europa Centrale e Orientale. Atti del II Convegno degli Italianisti dell' Europa Centrale e Orientale. Cracovia, Universita Jagellonica, 11-13 aprile 1996. 1997 ([Zawiera m.in.:] Monika Gurgul: La maschera di Bertoldo in "Morte acci...) szczegóły 
90.książka: Kralowa Halina, Ugniewska Joanna, Żaboklicki Krzysztof: Od Arkadii po czasy współczesne. 1998 ( ...) szczegóły 
91.książka: Kralowa Halina, Ugniewska Joanna, Żaboklicki Krzysztof: Od Arkadii po czasy współczesne. 2002  szczegóły 
92.książka: Lingua e Letteratura Italiana dentro e fuori la Penisola. Atti del III Convegno degli Italianisti Europei. Cracovia, 11-13 ottobre 2001. ([Materiały z konferencji, Kraków, 11-13 X 2001; org. Cattedra di Itali...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
93.artykuł: Bednarz Irena: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1996 t. 40 s. 111-112 ([rec. ks.:] Bibliografia Generale della Lingua e della Letteratura Ita...) szczegóły 
94.artykuł: Cataluccio Francesco M.: Zapiski z Włoch. Ex Libris 1992 nr 22 s. 24 (m.in. o włoskich przekładach polskiej literatury współcz. oraz o współ...) szczegóły 
95.artykuł: Dramaturgia pod terrorem teatru. Dialog [Warszawa] 1995 nr 6 s. 103-113 (dyskusja nt. współczesnej dramaturgii włoskiej; wypow. aut.: Vittorio ...) szczegóły 
96.artykuł: Kabatc Eugeniusz: Współczesna literatura włoska, czyli śródziemnomorskie lęki (Szkic wstępny). Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 203-215  szczegóły 
97.artykuł: Kłos Radosław: Kwartalnik Neofilologiczny 1988 t. 35 z. 2 s. 248-249 ([rec. ks.:] G. Luti: Introduzione alla letteratura italiana del Novece...) szczegóły 
98.artykuł: Kralowa Halina: Literatura włoska. Rocznik Literacki 1991 (1984) s. 558-563 (omów. krytyczne publikacji z literatury włoskiej wyd. w Polsce w roku ...) szczegóły 
99.artykuł: Kralowa Halina: Poezja włoska między końcem wojny a końcem wieku. Literatura na Świecie 1999 nr 9 s. 217  szczegóły 
100.artykuł: Kralowa Halina: W cieniu gwiazd, czyli co się dzieje w literaturze włoskiej. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 269-274  szczegóły 
101.artykuł: Krupka Paweł: Ponti letterari sullo Jonio. La Grecia nella poesia grecanica di Calabria. Eos 2002 t. 89 z. 2 s. 326329 (dot. twórczości poetów, m.in. Bruno Casile'a i Salvino Nucera'y...) szczegóły 
102.artykuł: Lunetta Mario: Istota gry. Dekada Literacka 1995 nr 9 s. 4 (panorama współczesnej prozy włoskiej...) szczegóły 
103.artykuł: Lunetta Mario: O pewnych poetykach. Literatura na Świecie 1993 nr 4 s. 128-133  szczegóły 
104.artykuł: Łobodziński Filip: Literatura na Świecie 1988 nr 1 s. 359 (nt. planów wydawniczych hiszpańskiej filii wydawnictwa Arnoldo Mondado...) szczegóły 
105.artykuł: Mastropasqua Aldo: Kilka słów o współczesnej poezji włoskiej. Dekada Literacka 1995 nr 9 s. 5  szczegóły 
106.artykuł: Moretti Mario: Włoski dramat powojenny. Dialog [Warszawa] 1995 nr 6 s. 98-102 (m.in. dot. twórczości aut.: Franco Brusati, Dario Fo, Vittorio Frances...) szczegóły 
107.artykuł: Moskwa Jacek: Mało bestsellerów. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 31 s. 3 (fel. nt. najpopularniejszych książek ostatnich lat z zakresu literatur...) szczegóły 
108.artykuł: Okolice Luziego. Nowa Okolica Poetów 2003 nr 11 s. 56 (dot. współczesnej poezji włoskiej...) szczegóły 
109.artykuł: Popiel Magdalena: O problemach włoskiej krytyki literackiej. Ruch Literacki 1992 z. 4 s. 369-382  szczegóły 
110.artykuł: Serkowska Hanna: Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 49 (2002) z. 4 s. 438-439 ([rec. ks.:] Monica Jansen: Il dibattito sul postmoderno in Italia. In ...) szczegóły 
111.artykuł: Serkowska Hanna: Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 49 (2002) z. 4 s. 436-438 ([rec. ks.:] Fulvio Senardi: Gli specchi di Narciso: aspetti della narr...) szczegóły 
112.artykuł: Serkowska Hanna: O postmodernizmie we Włoszech. Teksty Drugie 2003 nr 6 s. 179-197 (dot. definicji, doktryny i literatury; z not. o autorze art. na s. 220...) szczegóły 
113.artykuł: Speranza Vanni: Kierunki 1988 nr 36 s. 5 (wywiad nt. poezji sycylijskiej; rozm. Stanisław W. Gaudyn...) szczegóły 
114.artykuł: Ugniewska Joanna: Eseistyka Gaddy, Manganellego, Calvina - w stronę postmodernizmu. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 264-268  szczegóły 
115.artykuł: Woźniak Monika: Czekając na włoskiego Brzechwę. Poezja i Dziecko 2003 nr 4 s. 48-50 (dot. współczesnej literatury dla dzieci...) szczegóły 
116.artykuł: Woźniak Monika: Nowa rzeczywistość włoskiej literatury. Dekada Literacka 1995 nr 9 s. 2-3, 17  szczegóły 
117.artykuł: Zieliński Andrzej: Gustaw Herling-Grudziński i współczesna literatura włoska. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 1 s. 11-41 (krytycznoliteracka twórczość Gustawa Herlinga-Grudzińskiego poświęcona...) szczegóły 
118.artykuł: Żaboklicki Krzysztof: Literatura włoska w Polsce powojennej. Pamiętnik Literacki [Londyn] 1993 t. 18 s. 8-19 (nt. utworów publikowanych przez polskie wydawnictwa gł. przez "Czyteln...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Literatura współczesna (włoska) / Życie literackie (włoska)
    imprezy (alfabet tytułów)
119.impreza: IV Dni Kultury Włoskiej (2003).  szczegóły 
artykuł: Kos Jerzy Bogdan: Kronika życia literackiego. Pomosty [Wrocław] 2003 t. 8 s. 239 (not. sprawozdawcza...) szczegóły 
120.impreza: Spotkania z Literaturą Włoską (1993).  szczegóły 
artykuł: Spotkania z literaturą włoską. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 1993 nr 4 s. 70  szczegóły 
    Nagrody (alfabet tytułów)
121.nagroda: Nagroda "Andersen" (2003). (m.in.: Teresa Buongiorno, Roberto Innocenti, Lele Luzzati, Giovanni Ma...) szczegóły 
artykuł: (stg): Wydarzenia. Poezja i Dziecko 2003 nr 4 s. 112 (laureaci...) szczegóły 
122.nagroda: Nagroda Boccacia (1999). (Mario Luzzi...) szczegóły 
artykuł: Odra 1999 nr 10 s. 134 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
123.nagroda: Nagroda Złotego Arlekina (1999). (Dario Fo...) szczegóły 
artykuł: Odra 1999 nr 10 s. 134 (not. o przyznaniu...) szczegóły 
124.nagroda: Premio Canaletto za propagowanie kultury włoskiej. (za 1989: Zygmunt Kubiak...) szczegóły 
artykuł: Literatura 1989 nr 8 s. 67  szczegóły 
artykuł: Perspectives Polonaises 1989 nr 3 s. 70-71  szczegóły 
artykuł: Polnische Perspektiven 1989 nr 3 s. 79 (not. o laureacie...) szczegóły 
artykuł: Polish Perspectives 1989 nr 3 s. 66  szczegóły 
artykuł: Życie Literackie 1989 nr 21 s. 15 (not....) szczegóły 
125.nagroda: Premio Canaletto za propagowanie kultury włoskiej (1994). (za 1994: Bronisław Biliński...) szczegóły 
artykuł: Nagrody. Więź 1994 nr 1 s. 172  szczegóły 
126.nagroda: Premio Strega (1989). (nagr.: Giuseppe Pontiggia ("La Grande Sera")...) szczegóły 
artykuł: Kultura [Warszawa] 1989 nr 30 s. 11 (not. o przyznaniu nagrody...) szczegóły 
127.nagroda: Premio Strega (1997). (nagr.: Claudio Magris ("Microcosmi")...) szczegóły 
artykuł: MC: Strega dla Magrisa. Gazeta Wyborcza 1997 nr 156 s. 12 (not. o przyznaniu nagrody...) szczegóły 
artykuł: Nowe Książki 1997 nr 8 s. 81 (not. o przyznaniu nagrody...) szczegóły 
128.nagroda: Premio Viareggio (1999). (nagrodzeni: Patrizia Cavalli, Ernesto Franco, Alesandro Portelli...) szczegóły 
artykuł: Laureaci Viareggio. Nasz Dziennik 1999 nr 203 s. 7 (not....) szczegóły 
129.nagroda: Premio Viareggio (za 1987). (Valerio Magrelli...) szczegóły 
artykuł: Literatura na Świecie 1989 nr 11/12 s. 368  szczegóły 
130.nagroda: Prix Boncarella (1989). (Umberto Eco za "Wahadło Foucaulta"...) szczegóły 
artykuł: Kurier Polski 1989 nr 195 s. 10 (not. o przyzn. Umberto Eco za "Wahadło Foucaulta"...) szczegóły 
131.nagroda: "Un autore per l' Europa" - międzynarodowa nagroda literacka (za 1995). (za 1995: Gabriele Romagnoli...) szczegóły 
artykuł: Kabatc Eugeniusz: Alassio-Rzym-Wenecja: trójkąt otwarty. Literatura na Świecie 1995 nr 8/9 s. 369  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
132.artykuł: AK: Przegląd zagraniczny. Twórczość 1995 nr 1-5 (przegląd zawartości czasopism...) szczegóły 
133.artykuł: AK: Przegląd zagraniczny. Twórczość 1994 nr 6-8, 12 (przegląd zawartości czasopism...) szczegóły 
134.artykuł: Catalini Romano: Przegląd Tygodniowy 1989 nr 46 s. 12 ([wyw. z wicedyr. Włoskiego Inst. Kult. w Wwie nt. działaln.; rozm. W. ...) szczegóły 
135.artykuł: E.K.: Z Viareggio - i nie tylko.... Literatura na Świecie 1990 nr 8 s. 314-315 (nota; przegląd nagród literackich Włoch za 1989 r....) szczegóły 
136.artykuł: Hordyński Jerzy: Życie Literackie 1988 nr 9 s. 6 (nt. życia literackiego w Rzymie...) szczegóły 
137.artykuł: Popiel Magdalena: Jurorzy o czystych rękach czyli włoskie nagrody literackie. Dekada Literacka 1993 nr 16 s. 2 (przegląd włoskich nagród literackich...) szczegóły 
138.artykuł: Rzym. Książki. Wprost 2002 nr 15 s. 107 (lista premier książkowych w Rzymie...) szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
139.konkurs: Międzynarodowy konkurs poetycki (2003). (m.in. Angelika Gorzelska...) szczegóły 
140.artykuł: Starczewski Marek: Kolejny sukces polskich dzieci we Włoszech. Poezja i Dziecko 2003 nr 4 s. 15-16 (dot. udziału w konkursie uczniów z Wójcic (pow. oławski)...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Zagadnienia specjalne (włoska) / Czasopiśmiennictwo (włoska)
    odwołania do (alfabet tytułów)
141.odwołanie: Bruniana & Campanelliana. Ricerche filosofiche e materiali storico-testuali. x  szczegóły 
artykuł: Juśkiewicz Lucyna: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 2000 t. 44 s. 217-219 (omówienie czasopisma za lata 1995-1999...) szczegóły 
142.odwołanie: Capoverso. x  szczegóły 
artykuł: Krupka Paweł: "Capoverso" (Zaprzyjaźnione czasopismo literackie z Cosenzy (Kalabria)). Quo vadis? 2003 nr 1/4 s. 85-86  szczegóły 
artykuł: Krupka Paweł: Włochy. Twórczość 2002 nr 5/6 s. 207-208 (omówienie profilu czasopisma oraz jednego z numerów...) szczegóły 
143.odwołanie: Il Caffe. x  szczegóły 
artykuł: Ugniewska Joanna: Wizja społeczeństwa i kultury w programach mediolańskiej "Il Caffe". Wiek Oświecenia 1984 nr 4 s. 81-93 (w okresie oświecenia...) szczegóły 
144.odwołanie: L'Indice. x  szczegóły 
artykuł: Komorowski Adam: Włochy. Twórczość 1999 nr 8 s. 146-148 (omówienie zawartości nru z marca 1999...) szczegóły 
artykuł: Komorowski Adam: Włochy. Twórczość 1999 nr 7 s. 154-156 (nt. charakteru i zawartości czasopisma...) szczegóły 
artykuł: Komorowski Adam: Włochy. Twórczość 1999 nr 9 s. 146-149 (omówienie zawatości nru z VI 1999...) szczegóły 
145.odwołanie: Micromega. x  szczegóły 
artykuł: Komorowski Adam: Włochy. Twórczość 1999 nr 2 s. 132-134 (omówienie nr 3 z 1998 poświęconego piłce nożnej - także w ujęciu liter...) szczegóły 
artykuł: Komorowski Adam: Włochy. Twórczość 1999 nr 8 s. 146-148 (omówienie zawartości nru 1 z 1999...) szczegóły 
artykuł: Krzemiński Adam: Włochy. Twórczość 1999 nr 9 s. 146-149 (omówienie zawartości nru 2 z 1999...) szczegóły 
146.odwołanie: Russica Romana. x  szczegóły 
artykuł: Suchanek Lucjan: Slavia Orientalis 1995 nr 2 s. 298-300 (omówienie zawartości numeru 1 z 1994...) szczegóły 
147.odwołanie: Tempo Presente (Roma 1956-1968). x  szczegóły 
artykuł: Herling-Grudziński Gustaw: Przeszłość, która dzieli. Przegląd Polityczny 1997 nr 35 s. 102-105, 107-108 (wywiad z pisarzem na temat jego współpracy z czasopismem Tempo Pres...) szczegóły 
artykuł: Jeleński Konstanty Aleksander: Dziesięć lat "Tempo Presente". Kresy 1993 nr 13 s. 84-85 (nt. profilu czasopisma Tempo Presente. Informazione e discussio...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
148.artykuł: Drob Janusz: Prasa włoska XVII wieku jako źródło do badania obiegu i wymiany informacji. Studia Źródłoznawcze 1993 t. 34 s. 55-67  szczegóły 
149.artykuł: Gromadzki Juliusz: "AION-Slavistica". Przegląd Humanistyczny 1996 nr 1 s. 247-249 (omówienie t.2: 1994 czsopisma...) szczegóły 
150.artykuł: Komorowski Adam: Włochy. Twórczość 1998 nr 12 s. 138-140 (przegląd zawartości czasopism literackich, m.in. "Micromega", "Avanqua...) szczegóły 
151.artykuł: Komorowski Adam: Włochy. Twórczość 1996 nr 8 s. 144-146 (przegląd włoskich czasopism kulturalnych...) szczegóły 
152.artykuł: Pelc Janusz: Barok w "Ricerche Slavistiche". Barok 1995 nr 2 s. 209-213 (omów. zawartości czasopisma od 1952...) szczegóły 
153.artykuł: Rodziewicz Joanna: "LG Argomenti". Guliwer 1996 nr 3 s. 56-57 (omówienie nru 2 z 1995 czasopisma poświęconego literaturze dziecięcej ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Zagadnienia specjalne (włoska) / Tematy, motywy (włoska)
    książki (alfabet autorów)
154.książka: Alcuni archetipi e miti maschili nella narrativa italiana del Novecento. 2002 (Agata Machura-Kyrcz: Introduzione alle conzezioni del mito e dell'arch...) szczegóły 
155.książka: L'espressione dei sentimenti in alcuni testi narrativi italiani del Novecento. 2000  szczegóły 
156.książka: Ożóg-Winiarska Zofia: Wędrówki po tematach włoskich. 2003 ([Szkice dot. literatury i sztuki włoskiej; m.in.:] Śpiew Franczeski w ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
157.artykuł: Baczkowski Krzysztof: Europa Środkowowschodnia w oczach włoskich historyków i pamiętnikarzy II połowy XV wieku. Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej 1999 r. 49 nr 1/2 s. 111-125 (m.in.: Eneasza Sylwiusza Piccolominiego...) szczegóły 
158.artykuł: Bełkot Jan: "Nie opuszczajcie Polski!" Pośród głosów poetów włoskich o powstaniu styczniowym. Toruńskie Studia Polsko-Włoskie = Studi Polacco-Italiani di Toruń 1992 t. 2 s. 37-57 (dotyczy twórczości poetów: Giuseppe Abba, Arrigo Boito, Giosue Carducc...) szczegóły 
159.artykuł: Biernacka-Licznar Katarzyna: L'immagine dell'emigrante italiano nelle opere degli autori italo-americani. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2003 nr 50 (2540) s. 109-128 (m.in. dot. twórczości autorów: Pascal D'Angelo, Pietro Di Dinato, Anto...) szczegóły 
160.artykuł: Collisani Giuseppe: "Hic sunt leones": animali e musica nella Sicilia nel Cinque e Seicento. Res Facta Nova 2003 [nr] 6 s. 51-68 (nt. fauny w tekstach pieśni sycylijskich w XVI i XVII w....) szczegóły 
161.artykuł: Dygul Jolanta: Labirinto: componente costitutiva del "neobarocco". Acta Philologica 2003 nr 29 s. 119-130  szczegóły 
162.artykuł: Gruening Hans-Georg: Zum Deutschlandbild in Italien und in der italienischen Literatur im 19. und 20. Jahrhundert. Zeszyty Naukowe Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Konfiguracje = Konfigurationen 2002 [z.] 6 s. 65-93  szczegóły 
163.artykuł: Lombello Donatella: Tematy literackie i modele wychowawcze w literaturze dla dzieci i młodzieży we Włoszech. Poezja i Dziecko 2003 nr 4 s. 38-47  szczegóły 
164.artykuł: Martinelli Anna Maria: La natura nella letteratura italiana dei secoli XIII e XIV. Roczniki Humanistyczne 1998 t. 45 (1997) z. 4 s. 5-25 (dot. m.in. twórczości autorów: Giovanni Boccaccio, Guido Calvalcanti, ...) szczegóły 
165.artykuł: Peisert Maria: Dom, rodzina, sąsiedzi i obcy w przysłowiach włoskich. Rozprawy Komisji Językowej [Wrocław] 1995 t. 21 s. 59-71 (z tekstami przysłów...) szczegóły 
166.artykuł: Ulewicz Tadeusz: Znaczenie prestiżowe Bony i świadectwa włoskie okresu. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1998 r. 32 (1997) s. 7-18 (tematyka ślubu i koronacji Bony w ówczesnej literaturze włoskiej...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Zagadnienia specjalne (włoska) / Wydawnictwa (włoska)
    odwołania do (alfabet tytułów)
167.odwołanie: Mondadori. x  szczegóły 
artykuł: Pałasiński Jacek: Koniec "wojny o Mondadori". Rzeczpospolita 1991 nr 101 s. 6 (nt. sytuacji wydawnictwa w kontekście polit....) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
168.artykuł: Kasprzysiak Stanisław: "Odszedł Vanni... Została Alina". Zeszyty Literackie 2002 nr 78 s. 199-202 (dot. działalności oficyn Libri Scheiwiller i Pesce d'Oro po śmierci ic...) szczegóły 
169.artykuł: Marchesani Pietro: Edytor-poeta. Vanni Scheiwiller in memoriam. Tygodnik Powszechny 1999 nr 49 s. 10 (art. o zmarłym w 1999 wydawcy Vannim Scheiwillerze oraz jego zasługach...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Antologie i zbiory (włoska)
    książki (alfabet autorów)
170.książka: Antologia della litteratura italiana del novocento. 1988 ([Proza autorów:] Corrado Alvaro, Riccardo Bacchelli, Giorgio Bassani, ...) szczegóły 
171.książka: Dwa tysiące lat z Maryją. Myśli na każdy dzień. 2000  szczegóły 
172.książka: Elementarz świętego Franciszka dla wszystkich, którzy mieszkają na całym świecie. 2002 ([Zawiera fragmenty wybrane z pism autorów: święty Franciszek z Asyżu, ...) szczegóły 
recenzja: Szymańska Adriana: "Boży wesołek" jako mędrzec i prorok. Nowe Książki 2003 nr 1 s. 21  szczegóły 
173.książka: Jak krople rosy. 365 myśli o życiu. 1999  szczegóły 
174.książka: Kwiatki świętego Franciszka. 2001  szczegóły 
recenzja: Lektor: Biblioteka Christianitas. Tygodnik Powszechny 2002 nr 20 s. 13  szczegóły 
175.książka: Kwiatki świętego Franciszka. 1997  szczegóły 
176.książka: Kwiatki św[iętego] Franciszka z Asyżu. 1996  szczegóły 
177.książka: Kwiatki św[iętego] Franciszka z Asyżu. 1994  szczegóły 
178.książka: Kwiatki św[iętego] Franciszka z Asyżu. 1993  szczegóły 
179.książka: Kwiatki św[iętego] Franciszka z Asyżu. 1993  szczegóły 
180.książka: Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu.  szczegóły 
181.książka: Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu. 1995  szczegóły 
182.książka: Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu.  szczegóły 
183.książka: Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu. 1998  szczegóły 
184.książka: Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu. 2003  szczegóły 
185.książka: Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu. 2003  szczegóły 
186.książka: Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu.  szczegóły 
187.książka: Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu. 2000  szczegóły 
188.książka: Otwórz serce. 365 myśli o przyjaźni. 1999  szczegóły 
189.książka: Pod znakiem tęczy. 365 myśli o nadziei. 1999  szczegóły 
190.książka: Radość niedoskonała. Anegdoty ze świata chrześcijańskiego. 1993  szczegóły 
191.książka: Radość rozbitków. Antologia poezji włoskiej dwudziestego wieku. 1997  szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: Poeci przeklęci i hermetyczni. Rzeczpospolita 1997 nr 260 s. 27  szczegóły 
recenzja: Woźniak Monika: Umiarkowana "Radość rozbitków". Literatura na Świecie 1999 nr 12 s. 315-321  szczegóły 
polemika: Mikołajewski Jarosław: Cenzurka. Literatura na Świecie 2000 nr 6 s. 298-302 (list do redakcji...) szczegóły 
polemika: Woźniak Monika: Panu Mikołajewskiemu w odpowiedzi. Literatura na Świecie 2000 nr 6 s. 302-304  szczegóły 
192.książka: Spotkanie dwóch światów. Stolica Apostolska a świat mongolski w połowie XIII wieku. Relacje powstałe w związku z misją Jana di Piano Carpiniego do Mongołów. 2001 (Jerzy Strzelczyk: Wstęp (Mongołowie a Europa. Stolica Apostolska wobec...) szczegóły 
193.książka: Sztuka i wspomnienia. Wybór poezji włoskiej. 1998  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
194.artykuł: Giovanni Neria de: Kobiety w poezji, czyli w sprawie projektu antologii poezji kobiecej. Literatura na Świecie 1993 nr 4 s. 117-119  szczegóły 
inne materiały (alfabet autorów)
195.utwór: Kwiatki Świętego Franciszka z Asyżu.  szczegóły 
196.artykuł: Nawrocki Rafał: Magiczne kwiatki św. Franciszka. Okolice [Toruń] 2003 nr 2/3 s. 123-133  szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Achillini Alessandro
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
197.artykuł: Dobrowolski Józef A.: Alessandro Achillini - boloński awerroista. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1998 nr 1733 s. 59-66  szczegóły 
  Aegidius Romanus *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
198.artykuł: Kępa Rafał: Interpretacja czy nadinterpretacja? - rozwiązanie problemu różnicy pomiędzy istotą i istnieniem przez Idziego Rzymianina. Studia Warmińskie 2000 t. 37 cz. 1 s. 171-178  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
199.utwór: De plurificatione intellectus possibilis.  szczegóły 
artykuł: Olszewski Mikołaj: "De plurificatione intellectus possibilis" of Giles of Rome. Studia Mediewistyczne 1997 t. 32 s. 123-135  szczegóły 
200.utwór: Theoremata de esse et essentia.  szczegóły 
artykuł: Kępa Rafał: Realne złożenie a realna różnica. Istota i istnienie św. Tomasza z Akwinu i Idziego Rzymianina. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica 2001 z. 14 s. 77-101  szczegóły 
artykuł: Surzyn Jacek: Początek sporu o realną różnicę pomiędzy istotą a istnieniem. Stanowisko Idziego Rzymianina. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Folia Philosophica 2000 t. 18 (1896) s. 99-115  szczegóły 
  Aganoor-Pompilij Vittoria
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
201.artykuł: Winiecka-Szreter Mariola: Vittoria Aganoor-Pompilij alla luce della critica italiana. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria 1991 z. 30 s. 101-123  szczegóły 
  Alberti Leon Battista
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
202.artykuł: Kalita Zdzisław: Filozofia moralna Leona B. Albertiego (1404-1472). Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne 2001 nr 6 s. 13-29  szczegóły 
203.artykuł: Kalita Zdzisław: W poszukiwaniu uniwersalności. Koncepcja człowieka uniwersalnego w ujęciu Leona Battisty Albertiego (1404-1472). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1998 nr 1733 s. 81-89  szczegóły 
  Albinati Edoardo
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
204.utwór: Il polacco lavatore di vetri [Polak, pomywacz szyb]. Longanesi 1989.  szczegóły 
artykuł: Ambroziewicz Jerzy: Express Wieczorny 1989 nr 96 s. 4 (rec. oryginału...) szczegóły 
artykuł: E.K.: Dziwne polonica włoskie. Literatura na Świecie 1990 nr 11 s. 304-305  szczegóły 
artykuł: M.B.: Tak i nie 1989 nr 30 s. 12 (nota...) szczegóły 
  Alciato Andrea
    książki twórcy (alfabet tytułów)
205.książka twórcy: Alciatus Andrea: Emblematum libellus = Książeczka emblematów. 2002  szczegóły 
recenzja: Mazurkowa Bożena: Łacińsko-polska edycja "książeczki", która dała początek europejskiej emblematyce". Barok 2003 nr 2 s. 201-212  szczegóły 
  Aldani Lino
    książki twórcy (alfabet tytułów)
206.książka twórcy: Aldani Lino: Księżyc dwudziestu rąk. [Opow.]. 1988  szczegóły 
recenzja: Starosta Ewa: mF5 magazyn Faktów 1988 nr 5 s. 18 (nota...) szczegóły 
artykuł: A.G.: Nowe Książki 1990 nr 2/3 s. 30 (nota...) szczegóły 
  Aldobrandini Tommaso
    książki twórcy (alfabet tytułów)
207.książka twórcy: Aldobrandini Tommaso: Commentary to Aristotle's Politics. 1999 ([Tekst łaciński; ze streszcz. w jęz polskim]...) szczegóły 
recenzja: Facca Danilo: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 2000 t. 44 s. 202-204  szczegóły 
  Aleramo Sibilla
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
208.artykuł: Zancan Marina: Scrittrici italiane del Novocento - il caso Sibilla Aleramo. Kwartalnik Neofilologiczny 1997 t. 44 (1997) z. 2 s. 71-81  szczegóły 
  Alfons Maria de Liguori święty
    książki twórcy (alfabet tytułów)
209.książka twórcy: Alfons Maria Liguori święty: Ćwiczenia duchowe. 1995  szczegóły 
210.książka twórcy: Liguori Alfons Maria de: Medytacje eucharystyczne. 1999  szczegóły 
211.książka twórcy: Alfons Maria De Liguori *: Stając przed Bogiem. 2001 ([Zawiera pisma: Modlitwa - środek zbawienia [Del gran mezzo della preg...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 75 (nota...) szczegóły 
212.książka twórcy: Alfons Maria de Liguori : Umiłowanie Jezusa Chrystusa w życiu codziennym. 2002  szczegóły 
recenzja: Chyła Piotr: Żyć Ewangelią. Nasz Dziennik 2002 nr 258 s. 5  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
213.proza: Alfons Maria de Liguori : Nawiedzenia Przenajświętszego Sakramentu [fragm.]. Nasz Dziennik 2002 nr 178 s. 9  szczegóły 
214.proza: Alfons Maria De Liguori *: Nawiedzenie. Nasz Dziennik 2002 nr 159 s. 12  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
215.książka o twórcy: Majorano Sabatino: Być Kościołem z opuszczonymi. Perspektywy życia chrześcijańskiego w ujęciu św. Alfonsa Liguori. 2000  szczegóły 
216.książka o twórcy: Rey-Mermet Theodule: Teolog sumienia. 1996  szczegóły 
recenzja: Reroń Tadeusz: Wrocławski Przegląd Teologiczny 1996 nr 2 s. 166-168  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
217.artykuł: Bruski Ireneusz St.: Założyciel redemptorystów. Nasz Dziennik 2003 nr 178 s. 8 (nota biogr....) szczegóły 
218.artykuł: Derdziuk Andrzej: Kapucyńskie tłumaczenie dzieł św. Alfonsa Liguori. Studia Franciszkańskie = Studia Franciscana 1998 t. 9 s. 31-48 (dot. tłumaczeń Prokopa Leszczyńskiego i bł. Honorata Koźmińskiego...) szczegóły 
219.artykuł: Kowalski Edmund: Dla zbawienia wszystkich. Nasz Dziennik 2002 nr 178 s. 9 (dot. biografii i działalności; z portr....) szczegóły 
220.artykuł: Zabielski Józef: Sumienie wyznacznikiem ludzkiej moralności w nauce św. Alfonsa na tle współczesnych tendencji teologicznych. Collectanea Theologica 1997 nr 2 s. 134-139 (nt. sympozjum i spotkania Sekcji Moralistów Polskich w Tuchowie 17-29 ...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
221.utwór: Uwielbienia Maryi.  szczegóły 
  Alojzy Gonzaga święty *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
222.książka twórcy: Alojzy Gonzaga święty : Świat aniołów. 1999  szczegóły 
  Amato Renato
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
223.artykuł: Rando Gaetano: Italy and New Zealand in the narrative of Renato Amato. Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 3 s. 265-273  szczegóły 
  Amicis Edmondo de
    książki twórcy (alfabet tytułów)
224.książka twórcy: Amicis Edmondo de: Serce. Opowiadania miesięczne. 1991  szczegóły 
225.książka twórcy: Amicis : Serce. Opowiadania miesięczne. 1995  szczegóły 
226.książka twórcy: Amicis Edmondo de: Serce. Powieść dla chłopców. 1988  szczegóły 
recenzja: Termer Janusz: Nowe Książki 1988 nr 9 s. 37-38  szczegóły 
227.książka twórcy: Amicis Edmondo de: Serce. Powieść dla chłopców. 1994  szczegóły 
228.książka twórcy: Amicis Edmund de: Serce. Powieść dla chłopców. 2000  szczegóły 
229.książka twórcy: Amicis Edmondo de: Serce. Powieść dla chłopców. 2001  szczegóły 
230.książka twórcy: Amicis Edmondo de: Serce. 1990  szczegóły 
231.książka twórcy: Amicis Edmondo de: Serce. 1990  szczegóły 
recenzja: Bujnik Czesław: "Serce" - bestseller stulecia (W księgarniach i na ekranach TV). Słowo Powszechne 1992 nr 22 z 29/31 V s. 6 (m.in. o ekranizacji; reż. Luigi Comencini...) szczegóły 
232.książka twórcy: Amicis Edmondo de: Serce. 1994  szczegóły 
233.książka twórcy: Amicis Edmondo de: Serce. 1994  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
234.utwór: Serce.  szczegóły 
artykuł: Ekes Dorota: Miłości Ojczyzny trzeba uczyć. Nasz Dziennik 2002 nr 186 s. 27 (list do red. nt. aktualności książki...) szczegóły 
artykuł: Krajski Stanisław: Notatki o kulturze [z tego cyklu:] Indokrynacja w literaturze. Nasz Dziennik 1999 nr 275 s. 9  szczegóły 
  Ammaniti Niccolo
    książki twórcy (alfabet tytułów)
235.książka twórcy: Ammaniti Niccolo: Bagno. 2001  szczegóły 
recenzja: Bogdańska Agata: Melanże. Pogranicza 2002 nr 3 s. 106-108  szczegóły 
recenzja: (GS): Książki 2001 nr 11 s. 41-42 (nota...) szczegóły 
recenzja: KAP: W stylu techno. Życie. Weekend 2001 nr 5 s. 10  szczegóły 
recenzja: Ugniewska Joanna: Kanibal w teatrze świata. Nowe Książki 2002 nr 18 s.  szczegóły 
236.książka twórcy: Ammaniti Niccolo: Nie boję się. 2003  szczegóły 
237.książka twórcy: Ammaniti Niccolo: Ostatni sylwester ludzkości. 2000  szczegóły 
recenzja: Grunt to reklama. Przegląd 2001 nr 37 s. 77 (nota...) szczegóły 
recenzja: JH: Magazyn Literacki 2001 nr 1 s. 59 (nota...) szczegóły 
recenzja: Likowska Ewa: Przegląd 2002 nr 4 s. 69 (w rec. podano datę wyd.: 2001...) szczegóły 
238.książka twórcy: Ammaniti Niccolo: ...zabiorę cię ze sobą. 2002  szczegóły 
recenzja: Schefs Milena: Mroczne lata dzieciństwa. Nowe Książki 2003 nr 2 s. 66  szczegóły 
recenzja: Sowula Grzegorz: Książki 2003 nr 1 s. 51-52 (nota...) szczegóły 
  Anedda Antonella
    wiersze (alfabet tytułów)
239.wiersz: Anedda Antonella: Błogosławiona bądź na odległość.... Nowa Okolica Poetów 2003 nr 11 s. 66-67  szczegóły 
240.wiersz: Anedda Antonella: Jest okno w nocy.... Nowa Okolica Poetów 2003 nr 11 s. 64-65  szczegóły 
241.wiersz: Anedda Antonella: Jeżeli pisałam to z powodu myśli.... Nowa Okolica Poetów 2003 nr 11 s. 67  szczegóły 
242.wiersz: Anedda Antonella: Jeżeli umieramy to być może po to?.... Nowa Okolica Poetów 2003 nr 11 s. 65  szczegóły 
243.wiersz: Anedda Antonella: Nie istnieje niewinność.... Nowa Okolica Poetów 2003 nr 11 s. 64  szczegóły 
244.wiersz: Anedda Antonella: Styczeń, noc. Nowa Okolica Poetów 2003 nr 11 s. 68  szczegóły 
245.wiersz: Anedda Antonella: To prawda, wznosi się larum gwiazd... (Zbigniewowi Herbertowi). Nowa Okolica Poetów 2003 nr 11 s. 65-66  szczegóły 
  Angelis Milo de
    wiersze (alfabet tytułów)
246.wiersz: Angelis Milo de: Muzyka. Literatura na Świecie 1993 nr 4 s. 146 (z notą tłumacza: Współcześni poeci włoscy, s. 115-116...) szczegóły 
247.wiersz: Angelis Milo de: Teraz. Literatura na Świecie 1993 nr 4 s. 147 (z notą tłumacza: Współcześni poeci włoscy, s. 115-116; z not. s. 364...) szczegóły 
248.wiersz: Angelis Milo de: Z połamanymi wiosłami wsiedli do łodzi. Literatura na Świecie 1993 nr 4 s. 146 (z notą tłumacza: Współcześni poeci włoscy, s. 115-116...) szczegóły 
  Angelis Vanna de
    książki twórcy (alfabet tytułów)
249.książka twórcy: Angelis Vanna de: Ryzykantka. 2001  szczegóły 
250.książka twórcy: Angelis Vanna de: Zakazane marzenia. 2002  szczegóły 
  Angiolieri Cecco
    wiersze (alfabet tytułów)
251.wiersz: Angiolieri Cecco: "Becchin' amor!" "Che vuo' falso tradito?"... = "Becchino, ukochana!" "Czego chcesz, oszuście?"... Przekładaniec 2002 nr 9 (2001/2002) s. 27-28 (tekst równoległy w jęz. włoskim i polskim; z koment. Moniki Woźniak...) szczegóły 
252.wiersz: Angiolieri Cecco: "Becchin' amor!" "Che vuo' falso tradito?"... = Bekino ma! - Cóż chcesz, kłamco wyrodny?... Przekładaniec 2002 nr 9 (2001/2002) s. 28-29 (tekst równoległy w jęz. włoskim i polskim; z koment. Moniki Woźniak...) szczegóły 
253.wiersz: Angiolieri Cecco: Gdybym był ogniem.... Zeszyty Literackie 1992 nr 39 s. 117 (z not. i not. o tł., s. 174...) szczegóły 
254.wiersz: Angiolieri Cecco: S'i' fosse fuoco, arderei 'l mondo... = Gdybym był ogniem, spaliłbym świat cały... Przekładaniec 2002 nr 9 (2001/2002) s. 26-27 (tekst równoległy w jęz. włoskim i polskim; z koment. Moniki Woźniak...) szczegóły 
255.wiersz: Angiolieri Cecco: S'i' fosse fuoco, arderei 'l mondo... = Gdybym był ogniem, ziemię bym podpalił... Przekładaniec 2002 nr 9 (2001/2002) s. 26-27 (tekst równoległy w jęz. włoskim i polskim; z koment. Moniki Woźniak...) szczegóły 
256.wiersz: Angiolieri Cecco: Życzenia. Ruch Literacki 1993 z. 4 s. 472 (tekst równoległy oryg. i tł....) szczegóły 
257.wiersz: Angiolieri Cecco: Życzenia. x 1996 ([W ks.:] Wołodymyr Wasyłenko: Ukraińskim tropem polskich pisarzy XIX i...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
258.artykuł: Wasyłenko Wołodymyr: Cecco Angiolieri w nieznanym przekładzie Leopolda Staffa. Sprawozdanie Wydziału Filologiczno-Filozoficznego 1994 nr 107 cz. 2 (1991/1993) s. 87-91 (tekst sonetu w oryginale bez tytułu, i w przekładzie polskim pt. "Życz...) szczegóły 
  Antoni z Padwy święty *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
259.książka o twórcy: Dell'Orto Stefano: Święty Antoni z Padwy. Życiorys, nowenna, pieśni. 1997  szczegóły 
260.książka o twórcy: Gamboso Vergilio: Życie świętego Antoniego. 1995  szczegóły 
261.książka o twórcy: Niezgoda Cecylian: Św. Antoni z Padwy. Życie i nauczanie. 2002  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 2 s. 253 (nota...) szczegóły 
262.książka o twórcy: Święty Antoni Padewski. Życie, modlitwy, pieśni. 2000  szczegóły 
263.książka o twórcy: Święty Antoni z Padwy. Mistrz w szkole franciszkańskiej = St. Anthony of Padua. Master in the Franciscan School. 1999 ([Zawiera materiały z sympozjum "Święty Antoni z padwy. Życie, myśl, św...) szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 83-84 (nota...) szczegóły 
264.książka o twórcy: Święty Antoni z Padwy. Życie, myśl, dzieło = St. Anthony of Padua. Life, thought, work. 1998  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 84 (nota...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
265.artykuł: [Osiemset] 800-lecie urodzin św. Antoniego. Gazeta Niedzielna 1995 nr 12 s. 6 (nota...) szczegóły 
266.artykuł: Sikora Ryszard A.: Teksty biblijne w Pismach św. Antoniego z Padwy. Studia Franciszkańskie = Studia Franciscana 1997 [t.] 8 s. 105-116  szczegóły 
267.artykuł: Szuba Zdzisław: Doktor Kościoła z lilią i płomieniem w dłoni (800. rocznica urodzin św. Antoniego Padewskiego). Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 116 s. 4  szczegóły 
268.artykuł: Tokarska Janina: Osiemsetlecie urodzin św. Antoniego Padewskiego. Gazeta Niedzielna 1995 nr 33 s. 6  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
269.impreza: Św. Antoni z Padwy. Życie - myśl - świadectwo (1995).  szczegóły 
artykuł: Prejs Roland: Św. Antoni z Padwy. Życie - myśl - świadectwo. Studia Franciszkańskie = Studia Franciscana 1997 [t.] 8 s. 259-402 (sprawozdanie z imprezy...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
270.utwór: Sermo in Navitate Domini.  szczegóły 
artykuł: Warot Alojzy: Chrystologia św. Antoniego z Padwy na przykładzie "Sermo in Navitate Domini". Studia Franciszkańskie = Studia Franciscana 1997 [t.] 8 s. 141-153  szczegóły 
271.utwór: Sermones dominicales et festivi ad fidem codicum recogniti.  szczegóły 
artykuł: Niezgoda Cecylian: Kaznodzieja według myśli św. Antoniego z Padwy. Studia Franciszkańskie = Studia Franciscana 1984 t. 1 s. 179-191  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
272.kult: Budnik Błażej: Radecznica - polskie miejsce objawień św. Antoniego z Padwy. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 140 s. 5  szczegóły 
273.kult: Kania Aneta: Rok św. Antoniego z Padwy trwa.... Gazeta Niedzielna 1995 nr 25 s. 1, 5 (nt. obchodów gł. w Lizbonie i Padwie...) szczegóły 
274.kult: Kindziuk Milena: Cudotwórca z Padwy wciąż bliski Polakom. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 212 s. 5 (nt. peregrynacji relikwii św. Antoniego w Polsce w 1995 r....) szczegóły 
275.kult: Rok 1995 - Rokiem św. Antoniego z Padwy. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 217 s. 2 (not. o inauguracji obchodów przez Kościół katolicki; Padwa 15 II 1995 ...) szczegóły 
276.kult: Rok Świętego Antoniego. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 11 s. 1 (nota o rozpoczęciu roku św. Antoniego w Portugalii (16 V 1995 - 13 VI ...) szczegóły 
277.kult: Za kilka dni relikwie św. Antoniego opuszczą Polskę. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 214 s. 5 (nt. peregrynacji relikwii św. Antoniego w Polsce w 1995 r....) szczegóły 
  Antonioni Michelangelo
    książki twórcy (alfabet tytułów)
278.książka twórcy: Antonioni Michelangelo: Scenariusze. 1989  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
279.proza: Antonioni Michelangelo: Partia kręgli nad Tybrem. Przekrój 1999 nr 15 s. 30-31  szczegóły 
280.proza: Antonioni Michelangelo: Z trzydziestego siódmego piętra z widokiem na Central Park. Przekrój 1999 nr 50 s. 30-31  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
281.książka o twórcy: Królikiewicz Grzegorz: Anty-Faust. Próba analizy filmu Michelangelo Antonioniego "Zawód reporter". 1996  szczegóły 
recenzja: Ochnio Ariadna Helena: "Anty-Faust" Grzegorza Królikiewicza. Twórczość 2001 nr 10 s. 157-159  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
282.artykuł: Antonioni visits Poland. The Warsaw Voice 1996 nr 13 s. 21 (not. o wizycie w Polsce...) szczegóły 
283.artykuł: Bielas Katarzyna: Przemawiać w milczeniu. Gazeta Wyborcza 1996 nr 72 s. 12 (spraw. z pobytu w Warszawie; z fot....) szczegóły 
284.artykuł: Gazeta Wyborcza 1996 nr 49 s. 9 (zapow. wizyty w Polsce, 21 III 1996...) szczegóły 
285.artykuł: Gazeta Wyborcza 1996 nr 67 s. 9, nr 68 s. 1 (zapow. przyjazdu do Warszawy, 20 III 1996...) szczegóły 
286.artykuł: Kałużyński Zygmunt: Popiół i miłość. Polityka 1996 nr 15 s. 52-53 (dot. działalności filmowej...) szczegóły 
287.artykuł: Szczerba Jacek: Zawód: reżyser. Gazeta Wyborcza 1996 nr 69 s. 8 (z fot....) szczegóły 
288.artykuł: Szubartowicz Przemysław: Gasnący promień wiecznego ty (Wokół twórczości Michelangelo Antonioniego). Aneks Trybuny 1998 nr 19 s. 1-3 (z fot....) szczegóły 
289.artykuł: Werner Andrzej: Blow out. Antonioni. x 1997 ([W ks.:] Andrzej Werner: Dekada filmu. Warszawa 1997 s. 61-79 [nt. twó...) szczegóły 
  Aresi Paolo
    książki twórcy (alfabet tytułów)
290.książka twórcy: Aresi Paolo: Oberon. 1991  szczegóły 
  Aretino Pietro
    książki twórcy (alfabet tytułów)
291.książka twórcy: Aretino Pietro: O łajdactwach męskich. [Opow.]. 1988  szczegóły 
292.książka twórcy: Aretino Pietro: Żywoty kurtyzan. O łajdactwach męskich. 2003  szczegóły 
293.książka twórcy: Aretino Pietro: Żywoty kurtyzan. 1988  szczegóły 
294.książka twórcy: Aretino Pietro: Żywoty kurtyzan. 1994  szczegóły 
recenzja: Pieczara Marek: Casanova nr 2. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 18 s. 21  szczegóły 
  Argante Mario
    wiersze (alfabet tytułów)
295.wiersz: Argante Mario: Epitafium. x 1992 ([W ks. zb.:] Pasoliniego kino śmierci. [Kraków] 1992 s. 3...) szczegóły 
  Argilli Marcello
    proza (alfabet tytułów)
296.proza: Argilli Marcello: Dziesięć miast [fragm.:] Rymowanki małej Anki. Poezja i Dziecko 2003 nr 4 s. 7-13 (z not., s. 109...) szczegóły 
  Ariosto Ludovico
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
297.artykuł: Ożóg Zofia: Kobieta fatalna w dziełach Ariosta i Tassa. Polonistyka 1997 nr 10 s. 592-597  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
298.utwór: Lena.  szczegóły 
artykuł: Santoro Mario: La "Lena" Ariostesca: la gara con gli antichi. Kwartalnik Neofilologiczny 1990 t. 36 (1989) z. 4 s. 297-299  szczegóły 
299.utwór: Orland szalony.  szczegóły 
artykuł: Płaszczewska Olga: Ruggiero libera Angelica (L. Ariosto, "Orlando Furioso", X) nelle realizzazioni di Ingres e Delacroix. Sulla traduzione intersemiotica. x 2000 (Przekład jako promocja literatury. Pod red. Marii Filipowicz-Rudek, Iz...) szczegóły 
artykuł: Ślaski Jan: Polski "Orland" i "Goffred" wobec włoskiego sporu o Ariosta i Tassa. Barok 1995 nr 2 s. 87-98 (dot. tłumaczenia Piotra Kochanowskiego...) szczegóły 
artykuł: Leszczyńska Agnieszka: Oktawy z "Orlanda szalonego" Ariosta w madrygałach Orlando di Lasso. Muzyka i Liryka 1994 t. 4 s. 25-36  szczegóły 
  Arpino Giovanni
    książki twórcy (alfabet tytułów)
300.książka twórcy: Arpino Giovanni: Zapach kobiety. 1997  szczegóły 
301.książka twórcy: Arpino Giovanni: Zapach kobiety. 1999  szczegóły 
  Avalli Ippolita
    książki twórcy (alfabet tytułów)
302.książka twórcy: Avalli Ippolita: Kochaj mnie. 2000  szczegóły 
  Baldassarri Bruno
    książki twórcy (alfabet tytułów)
303.książka twórcy: Baldassarri Bruno: W tajemnym drżeniu głosów. 1997  szczegóły 
  Balestrini Sergio
    książki twórcy (alfabet tytułów)
304.książka twórcy: Balestrini Sergio: Opowieści Różowego Aniołka na Boże Narodzenie. 2002  szczegóły 
  Balzano Bruno
    książki twórcy (alfabet tytułów)
305.książka twórcy: Balzano Bruno: Ja i inni. Opowiadania. 1995  szczegóły 
306.książka twórcy: Balzano Bruno: Ja i rodzina. Opowiadania. 1995  szczegóły 
307.książka twórcy: Balzano Bruno: Pierwsze pytania. 1997  szczegóły 
  Barbaro Paolo
    książki twórcy (alfabet tytułów)
308.książka twórcy: Barbaro Paolo: Dzienniki z klasztoru w Padwie. 1997  szczegóły 
recenzja: J.D.: Powieść na dwa dzienniki. Rzeczpospolita i Książki 1997 nr 5 s. 2  szczegóły 
recenzja: Landau-Czajka Anna: Klasztorny spokój. Gazeta Wyborcza 1997 nr 105 s. 13 (nota...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
309.proza: Barbaro Paolo: Jeśli to jest miasto. Literatura na Świecie 1992 nr 7 s. 237-243 (z not. s. 263...) szczegóły 
310.proza: Barbaro Paolo: Mróz na lagunie i czaple. Literatura na Świecie 1992 nr 7 s. 229-236 (z not. s. 263...) szczegóły 
311.proza: Barbaro Paolo: Tam, gdzie algi. Literatura na Świecie 1992 nr 7 s. 244-249 (z not. s. 263...) szczegóły 
  Baricco Alessandro
    książki twórcy (alfabet tytułów)
312.książka twórcy: Baricco Alessandro: Bez krwi. 2003  szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: Ktoś, gdzieś, kiedyś. Plus Minus 2003 nr 34 s. A13  szczegóły 
recenzja: Mikołajewski Jarosław: Sama krew. Gazeta Wyborcza 2003 nr 274 s. 15  szczegóły 
recenzja: Pieszczyk Marcin: Farma śmierci (Choć dużo tu krwi, to książka nie tylko dla facetów). Przekrój 2003 nr 35 s. 81 (nota; z fot. pisarza...) szczegóły 
recenzja: Ugniewska Joanna: Zbrodnia i przebaczenie. Nowe Książki 2003 nr 12 s. 17  szczegóły 
313.książka twórcy: Baricco Alessandro: City. 2000  szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: Bokserzy, rewolwerowcy i intelektualiści. Rzecz o Książkach 2001 nr 3 s. E6  szczegóły 
recenzja: Kofta Krystyna: Historia o rozerwanym czasie. Nowe Książki 2001 nr 5 s. 64-65  szczegóły 
recenzja: Varga Krzysztof: Zagubiony w city. Magazyn z Książkami 2001 nr 1 s. 4 (z not....) szczegóły 
314.książka twórcy: Baricco Alessandro: Jedwab. 1998  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1998 nr 11 s. 13 (not....) szczegóły 
recenzja: Drzewucki Janusz: Poza koniec świata. Rzeczpospolita 1998 nr 261 s. 25  szczegóły 
recenzja: J.W.: Magazyn Literacki 1999 nr 3 s. 63  szczegóły 
recenzja: Kofta Krystyna: Jedwabny szelest literatury. Nowe Książki 1999 nr 4 s. 26  szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1998 nr 12 s. 61 (not....) szczegóły 
recenzja: Nowak Marcin: Dotknięcie "Jedwabiu". Książki. Gazeta 1998 nr 10 s. 4  szczegóły 
recenzja: Nowak Marcin: Na własnych szlakach. Gazeta Wyborcza 1998 nr 238 s. 29  szczegóły 
recenzja: Peszek Maria: Miłość antypodów. Twój Styl 2000 nr 1 s. 102 (not.; oprac.: Agata Jankowska...) szczegóły 
recenzja: Woźniak Monika: Opowieść lżejsza niż jedwab. Tygodnik Powszechny 1999 nr 4 s. 14  szczegóły 
315.książka twórcy: Baricco Alessandro: Ocean morze. 2001  szczegóły 
recenzja: Baranowska Małgorzata: Opowiedzieć morze. Nowe Książki 2001 nr 8 s. 40-41  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
316.proza: Baricco Alessandro: City [fragm. pow.]. Odra 2000 nr 7/8 s. 94-98 (z fot....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
317.artykuł: Kozioł Urszula: Alessandro Baricco i Alberto Manguela. Odra 2000 nr 7/8 s. 120-121 (z fot.; z cyklu...) szczegóły 
318.artykuł: Ugniewska Joanna: Odra 2000 nr 7/8 s. 94-95 (nt. twórczości...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
319.utwór: Novecento.  szczegóły 
artykuł: Malatyńska Maria: Człowiek bez życiorysu. Przekrój 2000 nr 27 s. 33 (nt. filmowej adaptacji monodramu pt. "1900: Człowiek legenda" w reż. G...) szczegóły 
artykuł: Wójcik Jerzy: Geniusz w klatce. Rzeczpospolita 2000 nr 136 s. A10 (nt. filmowej adaptacji monodramu pt. "1900: Człowiek legenda" w reż. G...) szczegóły 
  Barlezio Marino
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
320.utwór: Historia de vita et gestis Scanderbegi Epirotarum Principis.  szczegóły 
artykuł: Wróbel Piotr: Jerzy Kastriota Skanderbeg i pierwsze lata powstania albańskiego (1444-1448) w świetle kroniki Marino Barlezio - pytania i wątpliwości. Balcanica Posnaniensia 1999 [t.] 9/10 s. 117-131  szczegóły 
  Bassani Giorgio
    zgon (alfabet autorów)
321.zgon: Gazeta Wyborcza 2000 nr 89 s. 14 (zmarł: 13 IV 2000; not....) szczegóły 
  Bazlen Roberto
    proza (alfabet tytułów)
322.proza: Bazlen Roberto: Wielka wojna. Przegląd Polityczny 2000 nr 44 s. 96-97  szczegóły 
  Beccalossi M. L.
    książki twórcy (alfabet tytułów)
323.książka twórcy: Beccalossi M. L.: Tajemnica Laury. Błogosławiona Laura Vicuna. 1989  szczegóły 
  Beccaria Cesare
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
324.artykuł: Salmonowicz Stanisław: Cesare Beccaria (1738-1794). Sylwetka i dzieło. Analecta 1995 z. 2 s. 9-27  szczegóły 
325.artykuł: Sójka-Zielińska Katarzyna: Cesare Beccaria a ochrona praw człowieka w procesie karnym. Analecta 1995 z. 2 s. 29-42  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
326.utwór: Dei delitti e delle pene.  szczegóły 
artykuł: Salmonowicz Stanisław: Lektura "Dei delitti e delle pene" Cezarego Beccarii (1738-1794) w dwusetlecie zgonu autora dzieła. Toruńskie Studia Polsko-Włoskie = Studi Polacco-Italiani di Toruń 1994 t. 3 s. 45-59  szczegóły 
  Bellezza Dario
    wiersze (alfabet tytułów)
327.wiersz: Bellezza Dario: Ale codzienność nalega.... Literatura na Świecie 1999 nr 9 s. 207 (z notą s. 247...) szczegóły 
328.wiersz: Bellezza Dario: Czerwona krew śmierć czarna. Dekada Literacka 1995 nr 9 s. 10  szczegóły 
329.wiersz: Bellezza Dario: Koniec, koniec jest.... Literatura na Świecie 1993 nr 4 s. 143-144 (z notą tłumacza: Współcześni poeci włoscy, s. 115-116; z not. s. 364...) szczegóły 
330.wiersz: Bellezza Dario: Wystarczy ci bawełniana nić.... Literatura na Świecie 1999 nr 9 s. 206 (z notą s. 247...) szczegóły 
  Belli Giuseppe Gioacchino
    wiersze (alfabet tytułów)
331.wiersz: Belli Giuseppe: Er caffettiere filosofo = Sprzedawca kay filozofom. Pallas Silesia 1999 z. 1/2 s. 121 (tekst równoległy włoski i polski...) szczegóły 
332.wiersz: Belli Giuseppe: Er giorno der giudizzio = Dzień sądu ostatecznego. Pallas Silesia 1999 z. 1/2 s. 120 (tekst równoległy włoski i polski...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
333.utwór: Sonety.  szczegóły 
artykuł: Chmiel Aneta: Anty-genius loci, czyli "Komedia rzymska" Giuseppe Bellego. Pallas Silesia 1999 t. 3 z. 1/2 s. 110-119  szczegóły 
  Bembo Pietro
    książki twórcy (alfabet tytułów)
334.książka twórcy: Bembo Pietro: O Etnie. 1997  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
335.utwór: O Etnie [De Aetna].  szczegóły 
artykuł: Mikołajczyk Ireneusz: Petri Bembi Liber "De Aetna". Relacja z pierwszej nowożytnej penetracji wulkanu. Studia Classica et Neolatina 1998 t. 3 s. 206-214  szczegóły 
  Berardinelli Alfonso
    wiersze (alfabet tytułów)
336.wiersz: Berardinelli Alfonso: Rozmowa. Literatura na Świecie 1993 nr 4 s. 142-143 (z notą tłumacza: Współcześni poeci włoscy, s. 115-116; z not. s. 364...) szczegóły 
  Bernardyn ze Sieny święty *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
337.artykuł: Dłubis Hieronim Rufin: Geneza i wzrost cnoty miłości w nauce św. Bernardyna ze Sieny. Studia Franciszkańskie = Studia Franciscana 1997 [t.] 8 s. 28-36  szczegóły 
  Bersano Begey Marina
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
338.artykuł: Jaworska Krystyna: Polonistyczny dorobek Mariny Bersano Begey. Literatura na Świecie 1993 nr 4 s. 385-388 (z not.: Od redakcji...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
339.zgon: Jaworska Krystyna: Marina Bersano Begey. Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 1994 nr 11 s. 297-303 (zmarła: 21 X 1992...) szczegóły 
340.zgon: K.M.: Marina Bersano Begey. Rzeczpospolita 1992 nr 253 s. 4 (zmarła: 21 X 1992...) szczegóły 
341.zgon: Przekrój 1992 nr 2473 s. 2 (zmarła: 1992...) szczegóły 
342.zgon: Życie Warszawy 1992 nr 259 wkł., nr 260 wkł. s. 2 (zmarła: 21 X 1992; nekrologi...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
343.kult: Literatura na Świecie 1993 nr 4 s. 388 (not. inf. o wieczorze pośw. pamięci Mariny Bersano Begey w Muzeum Lite...) szczegóły 
  Berto Giuseppe
    książki twórcy (alfabet tytułów)
344.książka twórcy: Berto Giuseppe: Wenecki Anonim. 2003  szczegóły 
recenzja: Prawdziwa miłość. Newsweek 2003 nr 37 s. 109  szczegóły 
  Bertolucci Attilio
    wiersze (alfabet tytułów)
345.wiersz: Bertolucci Attilio: Sypialnia [z tego cyklu:] Kuzyn Nanni. Literatura na Świecie 1993 nr 4 s. 134-136 (z notą tłumacza: Współcześni poeci włoscy, s. 115-116; z not. s. 364...) szczegóły 
  Bettarini Mariella
    wiersze (alfabet tytułów)
346.wiersz: Bettarini Mariella: Tryptyk dla Pasoliniego (Fragmenty). Literatura na Świecie 1993 nr 4 s. 123-127 (z notą tłumacza: Współcześni poeci włoscy, s. 115-116; z not. s. 364...) szczegóły 
  Bettino Mario
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
347.utwór: Ludovicus.  szczegóły 
artykuł: Dubu Jean: "Ludovicus" - pastorale latine du jesuite Mario Bettino. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria 1990 z. 26 s. 237-255  szczegóły 
  Bevilacqua Alberto
    książki twórcy (alfabet tytułów)
348.książka twórcy: Bevilacqua Alberto: Eros. 2000  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
349.proza: Bevilacqua Alberto: Miłość. Erotyka w Literaturze i w Życiu 1992 nr 7 s. 29  szczegóły 
  Bevilacqua Luigi
    książki o twórcy (alfabet autorów)
350.książka o twórcy: Tygielski Wojciech: Dyplomacja - informacja - propaganda. Podróż Luigiego Bevilacqua, posła toskańskiego na dwory europejskie w 1609 r.. (Wojciech Tygielski: Od autora. Margrabia Luigi Bevilacqua i jego misja...) szczegóły 
recenzja: Janowski Maciej: Z księgarni. Mówią Wieki 2001 nr 1 s. 64 (not....) szczegóły 
recenzja: Wojtyska Henryk Damian: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 2001 t. 45 s. 262-263  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
351.utwór: Relatione del viaggio del S.r Marchese Bevilacqua nell'Ambasceria di Craccovia (1609).  szczegóły 
artykuł: Tygielski Wojciech: Polska elita władzy w świetle diariusza podróży toskańskiego ambasadora (1609). Przegląd Humanistyczny 1999 nr 2/3 s. 47-54  szczegóły 
  Bianchini Giovanni
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
352.utwór: Algebra.  szczegóły 
artykuł: Rosińska Grażyna: The "Italian algebra" in Latin and How it Spread to Central Europe. Giovanni Bianchini's "De algebra" (ca. 1440). Organon 1998 nr 26/27(1997/1998) s. 131-145  szczegóły 
353.utwór: Arytmetyka [De arithmetica].  szczegóły 
artykuł: Rosińska Grażyna: A chapter in the history of the renaissance mathematics: negative numbers and the formulation of the law of signs (Ferrara, Italy ca. 1450). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1995 r. 40 nr 1 s. 3-20 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
artykuł: Rosińska Grażyna: Decimal positional fractions. Their use for the surveying purposes (Ferrara, 1442). Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1995 r. 40 nr 4 s. 17-32 (koncepcja ułamków oprac. przez Giovanniego Bianchiniego; dot. także tr...) szczegóły 
354.utwór: Flores Almagesti.  szczegóły 
artykuł: Rosińska Grażyna: Algebra w środowisku astronomów krakowskich w XV wieku. Traktat z "Flores Almagest" Jana Bianchiniego. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1994 r. 39 nr 2 s. 3-18  szczegóły 
  Biavaschi Stefano
    książki twórcy (alfabet tytułów)
355.książka twórcy: Biavaschi Stefano: Prorok wiatru. 2002  szczegóły 
  Bigiaretti Libero
    proza (alfabet tytułów)
356.proza: Bigiaretti Libero: Okulary. Przekrój 1993 nr 13 s. 19  szczegóły 
  Bilenchi Romano
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
357.artykuł: ek: Umierają dobrzy pisarze.... Literatura na Świecie 1990 nr 9 s. 295 (nota biogr....) szczegóły 
  Bisaccioni Maiolino
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
358.artykuł: Pompeo Lorenzo: Maiolino Bisaccioni i Alberto Vimina: dwóch historiografów włoskich wobec problemu powstania Kozaków w 1648 roku. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1997 z. 4/5 s. 494-504 (nt. twórczości...) szczegóły 
359.artykuł: Pompeo Lorenzo: Maiolino Bisaccioni i jego polskie źródła. Barok 1998 nr 2 s. 109-125  szczegóły 
  Bisignani Luigi
    książki twórcy (alfabet tytułów)
360.książka twórcy: Bisignani Luigi: Nasza patronka z KGB. Powieść. 1992  szczegóły 
recenzja: Śliwonik Izabela: Wszyscy jesteśmy agentami. Nowy Świat 1992 nr 171 s. 15  szczegóły 
  Bizzarri Pietro
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
361.artykuł: Zawadzki Robert K.: Pietro Bizzarri - włoski humanista doby Cinquecento. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 1996 z. 6 s. 103-110  szczegóły 
  Boccaccio Giovanni
    książki twórcy (alfabet tytułów)
362.książka twórcy: Boccaccio Giovanni: Dekameron. T. 1. Dzień pierwszy, dzień drugi, dzień trzeci, dzień czwarty, dzień piąty. 1997  szczegóły 
363.książka twórcy: Boccaccio Giovanni: Dekameron. T. 2. Dzień szósty, dzień siódmy, dzień ósmy, dzień dziewiąty, dzień dziesiąty. 1997  szczegóły 
364.książka twórcy: Boccaccio Giovanni: Dekameron. Wybór dla szkół. 1996  szczegóły 
365.książka twórcy: Boccaccio Giovanni: Dekameron. Wybór nowel. 1996  szczegóły 
366.książka twórcy: Boccaccio Giovanni: Dekameron. (Wybór). 1996  szczegóły 
367.książka twórcy: Boccaccio Giovanni: Dekameron. (Wybór). 1997  szczegóły 
368.książka twórcy: Boccaccio Giovanni: Dekameron. 1989 ([T. 1]: Dzień pierwszy i drugi. 1989, 225 s.
[T. 2]: Dzień trzeci ...)
 szczegóły 
369.książka twórcy: Boccaccio Giovanni: Dekameron. 1993 ([T. 1]: Dzień pierwszy, dzień drugi, dzień trzeci, dzień czwarty, dzie...) szczegóły 
370.książka twórcy: Boccaccio Giovanni: Dekameron. 1994  szczegóły 
371.książka twórcy: Boccaccio Giovanni: Labirynt miłości albo Skrzeczący kruk. 1990  szczegóły 
372.książka twórcy: Boccaccio Giovanni: Sokół. [Opow.]. 1993  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
373.artykuł: Sudyka Lidia: Indyjskie reminiscencje w twórczości G. Boccaccia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1992 z. 79 (1036) s. 171-179  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
374.utwór: Dekameron.  szczegóły 
artykuł: Kaflińska Żaneta: Erotyzm w "Dekameronie". Polonistyka 1998 nr 5 s. 293-296  szczegóły 
artykuł: Kaflińska Żaneta: Erotyzm w prozie Boccaccia. Edukacja i Dialog 1998 nr 4 s. 53-56  szczegóły 
artykuł: (MT): Wyleciał za "Dekameron". Trybuna 2002 nr 259 s. 10 (dot. zwolnienia z pracy kolumbijskiego nauczyciela z powodu omawiania...) szczegóły 
artykuł: Odra 2001 nr 12 s. 140 (not. o odnalezieniu przez Vittore Branca pierwszej wersji utworu...) szczegóły 
artykuł: Salwa Piotr: Miłość tragiczna ("Dekameron", IV. 1). Od argumentacji do sentymentalizmu. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1990 t. 35 s. 5-21  szczegóły 
  Boccalini Traiano
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
375.artykuł: Malarczyk Jan: Czasopismo Prawno-Historyczne 1997 t. 49 z. 1/2 s. 357-359 (rec. ks.: Harald Hendrix: Traiano Boccalini fra reudizione e polemica....) szczegóły 
  Boito Arrigo
    książki o twórcy (alfabet autorów)
376.książka o twórcy: Swolkień Henryk: Arrigo Boito - poeta i muzyk. 1988  szczegóły 
recenzja: Martenka Henryk: Autograf 1989 nr 9 s. 69  szczegóły 
recenzja: Sowińska Beata: Życie Warszawy 1989 nr 86 s. 7  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
377.artykuł: Sobczak Jerzy: Wybitny muzyk i poeta z polskim rodowodem. Średzki Kwartalnik Kulturalny 2003 nr 4 s. 9-16  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
378.utwór: Otello.  szczegóły 
artykuł: Krakauer Peter Maria: Gibt es dialogische Strukturen in Giuseppe Verdis Spaetwerk "Otello"?. Studia Niemcoznawcze = Studien zur Deutschkunde 2003 t. 25 s. 223-340 (dot. również libretta i jego stosunku do "Otella" Williama Szekspira; ...) szczegóły 
  Boito Camillo
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
379.utwór: Zmysły [Senso].  szczegóły 
artykuł: Wojnicka Joanna: "Zmysły" - film Luchino Viscontiego, opowiadanie Camillo Boito. Kwartalnik Filmowy 1999 nr 26/27 s. 63-77 (nt. opowiadania i jego filmowej adaptacji...) szczegóły 
  Bonamico Lazzaro
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
380.artykuł: W.U.: Przegląd Historyczny 1989 t. 80 z. 3 s. 623 ([rec. ks.:] Francesco Piovan: Per la biografia di Lazzaro Bonamico. Tr...) szczegóły 
  Bonaviri Gianluigi
    wiersze (alfabet tytułów)
381.wiersz: Bonaviri Gianluigi: Duchy. Literatura na Świecie 1993 nr 4 s. 189 (z notą: Gianluigi i jego wiersze (niektóre), s. 186...) szczegóły 
382.wiersz: Bonaviri Gianluigi: Fala. Literatura na Świecie 1993 nr 4 s. 190 (z notą: Gianluigi i jego wiersze (niektóre), s. 186...) szczegóły 
383.wiersz: Bonaviri Gianluigi: Jaskółki. Literatura na Świecie 1993 nr 4 s. 188 (z notą: Gianluigi i jego wiersze (niektóre), s. 186...) szczegóły 
384.wiersz: Bonaviri Gianluigi: Księżyc. Literatura na Świecie 1993 nr 4 s. 187 (z notą: Gianluigi i jego wiersze (niektóre), s. 186...) szczegóły 
385.wiersz: Bonaviri Gianluigi: Kwiatki. Literatura na Świecie 1993 nr 4 s. 191 (z notą: Gianluigi i jego wiersze (niektóre), s. 186...) szczegóły 
  Bonaviri Giuseppe
    książki twórcy (alfabet tytułów)
386.książka twórcy: Bonaviri Giuseppe: Opowieści sycylijskie. [Opow.]. 2002  szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Odkrywanie Sycylii. Aneks Trybuny 2003 nr 242 s. C  szczegóły 
recenzja: Ugniewska Joanna: Między realizmem a magią. Nowe Książki 2003 nr 6 s. 45  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
387.wiersz: Bonaviri Giuseppe: Moja mała matka. Literatura na Świecie 1993 nr 4 s. 185 (z not. s. 365...) szczegóły 
388.wiersz: Bonaviri Giuseppe: Stary ksiądz. Literatura na Świecie 1993 nr 4 s. 184  szczegóły 
389.wiersz: Bonaviri Giuseppe: Unicestwienie. Literatura na Świecie 1993 nr 4 s. 184  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
390.proza: Bonaviri Giuseppe: Krawiec z długiej ulicy [fragm. pow.]. Literatura na Świecie 1993 nr 4 s. 150-176  szczegóły 
391.proza: Bonaviri Giuseppe: Przedstawienie [fragm. pow.]. Odra 2003 nr 10 s. 46-52  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
392.artykuł: Kozioł Urszula: Bonaviri, piewca Sycylii. Odra 2003 nr 5 s. 105-106 (z cyklu; z fot....) szczegóły 
393.artykuł: Szymanowska Joanna: Giuseppe Bonaviri. Literatura na Świecie 1993 nr 4 s. 177-183  szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
394.korespondencja: [Listy do Giuseppe Bonaviri]. Literatura na Świecie 1993 nr 4 s. 192-194 (Elio Vittorini (z 1952), Italo Calvino (z 1969), Andrea Zanzotto (z 19...) szczegóły 
  Bonawentura z Bagnoregio święty *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
395.książka twórcy: Bonawentura święty *: Kazania o Najświętszej Pannie Maryi. 1999  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 60 (nota...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
396.książka o twórcy: Anzulewicz Piotr: Eschatologia doczesna według pism św[iętego] Bonawentury. 1995  szczegóły 
397.książka o twórcy: Kijas Zdzisław Józef: Wprowadzenie do modlitwy Św. Bonawentury.  szczegóły 
398.książka o twórcy: Kijas Zdzisław: Święty Bonawentura. 2002  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 2 s. 252 (nota...) szczegóły 
399.książka o twórcy: Łopat Jerzy: Współczesne interpretacje poznania Boga według św. Bonawentury. 1999  szczegóły 
recenzja: Łopat Jerzy: Współczesne interpretacje poznania Boga według św. Bonawentury. Lignum Vitae 2000 t. 1 s. 401-403  szczegóły 
400.książka o twórcy: Stój Stanisław: Relacja świata do Boga według Bonawentury. [Rozprawa doktorska]. 1997  szczegóły 
recenzja: Łopot Jerzy: Z Doktorem Serafickim do Boga. Człowiek w Kulturze 1998 [t.] 10 s. 254-256  szczegóły 
401.książka o twórcy: Veuthey Leon: Filozofia chrześcijańska św. Bonawentury. 1996  szczegóły 
recenzja: Łopot Jerzy: Filozofia św. Bonawentury. Człowiek w Kulturze 1998 [t.] 10 s. 256-259  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
402.artykuł: Karas Marcin: Piękno w filozofii św. Bonawentury. Nowy Filomata 1997 nr 4 s. 289-292  szczegóły 
403.artykuł: Kijas Zdzisław Józef: Chrystus - nauczyciel prawdziwej mądrości w teologii św. Bonawentury. Analecta Cracoviensia 2002 t. 34 s. 147-157  szczegóły 
404.artykuł: Łopat Jerzy: Doświadczanie Boga według świętego Franciszka i świętego Bonawentury. Lignum Vitae 2000 t. 1 s. 87-97 (z not. o Jerzym Łopacie, s. 406...) szczegóły 
405.artykuł: Łopat Jerzy: Współczesne badania nad doktryną filozoficzną św. Bonawentury. Summarium 1997 r. 22/23 (1993/1994) s. 5-30  szczegóły 
406.artykuł: Majchrzak Colman J.: Krótka historia bonawenturianizmu. Lignum Vitae 2003 t. 4 s. 29-94 (m.in. dot. myśli filozoficznej świętego...) szczegóły 
407.artykuł: Nyssen Wilhelm: Die Contemplatio als aesserste Aktivitaet des Menschen nach Bonaventura. Studia Mediewistyczne 1988 t. 25 z. 2 s. 3-16  szczegóły 
408.artykuł: Rączkowski Witold: Zorza 1989 nr 29 s. 7  szczegóły 
409.artykuł: Sulej Maurycy: Modlitwa według św. Bonawentury. x 2001 ([w ks. zb.:] Modlitwa franciszkańska. Materiały z sympozjum odbytego w...) szczegóły 
410.artykuł: Szczurek Jan Daniel: Fontalis plenitudo. "Źródłowa pełnia" według św. Bonawentury. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 575-586  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
411.utwór: Kazanie o Aniołach [Sermo IV de Angelis].  szczegóły 
artykuł: Siwiński Norbert M.: Teologia Kazania o Aniołach (Sermo IV de Angelis) świętego Bonawentury. Lignum Vitae 2003 t. 4 s. 95-125 (dot. również tłumaczenia kazania na język polski...) szczegóły 
412.utwór: Komentarz do Ewangelii według św. Jana [Commentarius in Evangelium S. Ioannis].  szczegóły 
artykuł: Warot Alojzy: Relacje pomiędzy Synem Bożym i Duchem Świętym w komentarzu św. Bonawentury do czwartej Ewangelii. Studia Franciszkańskie = Studia Franciscana 1998 t. 9 s. 75-89  szczegóły 
413.utwór: Rozmowa z samym sobą.  szczegóły 
artykuł: Branicki Wacław: Problematyka cierpienia według św. Bonawentury. Albo albo 2003 nr 3 s. 104-110  szczegóły 
  Bonifacio Giovanni Bernardino
    książki o twórcy (alfabet autorów)
414.książka o twórcy: Fabiani-Madeyska Irena: Fundator Biblioteki Gdańskiej 1596 Jan Bernard Bonifacio markiz Orii. 1991  szczegóły 
recenzja: Mahrburg Ewa: Bibliotekarz 1992 nr 4 s. 33  szczegóły 
415.książka o twórcy: Fabiani-Madeyska Irena: Jan Bernard Bonifacio markiz Orii Fundator Biblioteki Gdańskiej 1596. 1995  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
416.artykuł: Babnis Maria: Jan Bernard Bonifacio fundator Biblioteki Gdańskiej. D'Oriana 1994 nr 1 s. 6-9  szczegóły 
417.artykuł: Przegląd Biblioteczny 1997 z. 1 s. 164 (not. o jubileuszu 400-lecia śmierci fundatora Biblioteki Gdańskiej...) szczegóły 
418.artykuł: Pszczółkowska Z. Lidia: Rocznik Gdański 1990 t. 49 z. 1 (1989) s. 195-199 (rec. ks.: Manfred E. Welti: Die Bibliothek des Giovanni Bernardino Bon...) szczegóły 
419.artykuł: Stępniak Henryk: Zapiski Historyczne 1988 z. 1/2 s. 114-116 ([rec. ks.:] M.E. Welti: Die Bibliothek des Giovanni Bernardino Bonifac...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
420.impreza: "Perpetuus viator - Jan Bernard Bonifacio (1517-1597)" - wystawa (1997).  szczegóły 
artykuł: Przegląd Biblioteczny 1997 z. 1 s. 164 (not....) szczegóły 
  Bonini Alexander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
421.artykuł: Krause Feliks: L'attitude d'Alexandre Bonini d'Alessandria a l'egard du principe d'individuation. Studia Mediewistyczne 2000 t. 34/35 s. 147-155  szczegóły 
  Bonito Vitaniello
    wiersze (alfabet tytułów)
422.wiersz: Bonito Vitaniello: W udręczeniu powietrzem... Autograf 2002 nr 5 s. 34  szczegóły 
  Bontempi Mariella
    wiersze (alfabet tytułów)
423.wiersz: Bontempi Mariella: Milet. Nowy Filomata 2002 nr 1 s. 56  szczegóły 
  Bordon Furio
    proza (alfabet tytułów)
424.proza: Bordon Furio: Ostatnie kwadry. Dialog [Warszawa] 1997 nr 6 s. 28-55 (tekst dram.; z not. i fot....) szczegóły 
  Bortolussi Stefano
    książki twórcy (alfabet tytułów)
425.książka twórcy: Bortolussi Stefano: Kniaź Iwan i inne bajki. 1998  szczegóły 
  Bossi-Fedrigotti Isabella
    książki twórcy (alfabet tytułów)
426.książka twórcy: Bossi Fedrigotti Isabella: Z dobrej rodziny. 1999  szczegóły 
  Botero Giovanni
    książki o twórcy (alfabet autorów)
427.książka o twórcy: Bielański Stefan: Giovanni Botero. Historyk i pisarz polityczny epoki kontrreformacji. 1995  szczegóły 
recenzja: Obirek Stanisław: Włoski antymakiawelista. Przegląd Powszechny 1997 nr 10 s. 104-106  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
428.artykuł: Bielański Stefan: Enrico III di Valois e la sua azione politica e militare negli scritti di Giovanni Botero. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1995 t. 39 s. 99-106  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
429.utwór: Relazioni Universali.  szczegóły 
artykuł: Decyk Wanda: Wschodniosłowiańskie toponimy w "Relacjach powszechnych" Jana Botera wobec polskiej tradycji nazewniczej. Prace Filologiczne 2000 t. 45 s. 113-120  szczegóły 
artykuł: Polańska Marta: Cenny dar dla Biblioteki Uczelnianej. x 1997 ([w ks.:] Z polszczyzny historycznej i współczesnej. Pod red. Teresy Am...) szczegóły 
artykuł: Tazbir Janusz: Recepcja polskiego przekładu "Relazioni Universali". Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1990 r. 35 nr 2/3 s. 207-223 (XVII-XVIII w....) szczegóły 
artykuł: Zierhoffer Karol, Zierhofferowa Zofia: Zachodnioeuropejskie nazewnictwo w dziele Giovanniego Botera "Le relationi universali" i w jego polskim przekładzie. Onomastica 1996 r. 41 s. 21-39 (dot. przekładu Pawła Łęczyckiego...) szczegóły 
artykuł: Zierhoffer Karol: Zitalianizowane nazewnictwo obce w polskim przekładzie dzieła Giovanniego Botera "Le relazioni universali". Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 1995 t. 2 s. 102-110 (dot. polskiego przekładu: Relatiae powszechne abo nowiny pospolite pr...) szczegóły 
  Bracciolini Poggio
    książki twórcy (alfabet tytułów)
430.książka twórcy: Pogiusz : Śledztwo, sąd i spalenie mistrza Jana Husa. Relacja naocznego świadka Pogiusza przeora klasztoru pod wezwaniem św. Mikołaja. 2002  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 238 (nota...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
431.proza: Bracciolini Poggio: Oracio Pogii Florentini. Przegląd Tomistyczny 2000 t. 8 s. 371-396 (tekst w języku łacińskim; z komentarzem: Ida Maria Radziejowska: "Mowa...) szczegóły 
  Brancati Vitaliano
    proza (alfabet tytułów)
432.proza: Brancati Vitaliano: Historia Mili. Przekrój 1991 nr 2408 s. 15-16  szczegóły 
  Bruni Leonardo
    proza (alfabet tytułów)
433.proza: Bruni Leonardo: O poprawnym przekładaniu. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 2000 t. 44 s. 155-170  szczegóły 
434.proza: Bruni Leonardo: O studiowaniu nauk i literaturze. Do Pani Baptysty Malatesty. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1999 t. 43 s. 163-176  szczegóły 
435.proza: Bruni Leonardo: O ustroju politycznym Florencji. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 2001 t. 45 s. 201-204 (z notą tłumacza...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
436.utwór: De studiis et litteris.  szczegóły 
artykuł: Domański Juliusz: Czym były studia humanitatis? Leonarda Bruniego "De studiis et litteris" (1422-1425). Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1999 t. 43 s. 7-28  szczegóły 
437.utwór: O poprawnym przekładaniu [De interpretatione recta].  szczegóły 
artykuł: Olszaniec Włodzimierz: La traduzione latina delle "Lettere" Platoniche di Leonardo Bruni Aretino. Eos 2002 t. 89 z. 1 s. 117-129  szczegóły 
438.utwór: Opere litterarie e politiche di Leonardo Bruni. Torino 1996.  szczegóły 
artykuł: Olszaniec Włodzimierz: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1999 t. 43 s. 229-230  szczegóły 
  Bruno Giordano
    proza (alfabet tytułów)
439.proza: Bruno Giordano: O szaleństwach heroicznych. Ogród 1991 nr 4 s. 251-256 (ze wstępem tłumaczki, s. 250-251....) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
440.książka o twórcy: Ciliberto Michele: Wstęp do Bruna. 2000 ([Dot. życia i twórczości autora; kalendarium]....) szczegóły 
441.książka o twórcy: Dedieu Jean-Claude: Inkwizycja. 1993 ([Zawiera m.in.:] Giordano Bruno przed Trybunałem Inkwizycji (Akta proc...) szczegóły 
recenzja: Madeja Zygmunt: Słupskie Prace Humanistyczne 1999 nr 17 b s. 191-193  szczegóły 
442.książka o twórcy: Juśkiewicz Lucyna: Giordano Bruno. Zmagania z nieskończonością.  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
443.artykuł: Gutkowski Roman: Zbuntowany zakonnik (Czterysta lat temu spłonął Giordano Bruno). Aneks Trybuny 2000 nr 85 s. 3  szczegóły 
444.artykuł: Horoszewicz Michał: Giordano Bruno: heretyk, ateista czy może przyszły święty?. Res Humana 1997 nr 5 s. 18-19, 24  szczegóły 
445.artykuł: Juśkiewicz Lucyna: Ars memoriae w filozofii Giordana Bruna. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 2001 t. 45 s. 77-97  szczegóły 
446.artykuł: Juśkiewicz Lucyna: Nie być martwym i nie żyć jak martwy. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 2002 t. 46 s. 91-106  szczegóły 
447.artykuł: Juśkiewicz Lucyna: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 2000 t. 44 s. 220-221 ([rec. ks.:] Giordano Bruno, Opere. Ristampa anastatica delle cinquecen...) szczegóły 
448.artykuł: Lubczyński Krzysztof: Wolność myśli na stosie. Dziś 2001 nr 8 s. 107-109 (dot. biografii, poglądów, okoliczności śmierci i okoliczności odsłonie...) szczegóły 
449.artykuł: Mrówczyński Stanisław: Bluźnierca (Giordano Bruno o 400 lat wyprzedził współczesnych astronautów). Polityka 2000 nr 7 s. 80, 82  szczegóły 
450.artykuł: Nowicki Andrzej: Giordano Bruno. Filozoficzna treść jego "miłości do Muz". Ruch Filozoficzny 2001 t. 58 nr 2 s. 295-296  szczegóły 
451.artykuł: Nowicki Andrzej: Giordano Bruno wkracza w nowe tysiąclecie (W czterechsetlecie męczeńskiej śmierci). Res Humana 2000 nr 1 s. 11-15 (z not. o A. Nowickim...) szczegóły 
452.artykuł: Nowicki Andrzej: W Rumunii o miłości Giordana Bruna do muz. Res Humana 2001 nr 1 s. 9-11 (omówienie własnego referatu wygłoszonego na Międzynarodowym Sympozjum ...) szczegóły 
453.artykuł: Rezza Dario: Giordano Bruno - mistrz wolnej myśli?. Christianitas 2000 nr 5 s. 161-164 (dot. poglądów i działalności twórcy...) szczegóły 
454.artykuł: Ropuszyński Dawid: Płomienna nauczka. Dziś 2003 nr 12 s. 102-104  szczegóły 
455.artykuł: TOP: Kometa nad Europą. Przekrój 2000 nr 15 s. 18 (artykuł z okazji 400. rocznicy śmierci...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
456.impreza: "Giordano Bruno i renesans jako perspektywa kultury europejskiej bez granic" - Międzynarodowe Interdyscyplinarne Seminarium (2000).  szczegóły 
artykuł: Nowicki Andrzej: Czterechsetlecie Bruna w Bukareszcie. Ruch Filozoficzny 2001 t. 58 nr 1 s. 19-20 (omówienie...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
457.kult: A.B.: Pamięci Giordana Bruno. Res Humana 2000 nr 2 s. 56 (nota o wykładzie Andrzeja Nowickiego wygłoszonym na uroczystym wieczor...) szczegóły 
  Bufalino Gesualdo
    proza (alfabet tytułów)
458.proza: Bufalino Gesualdo: Człowiek nawiedzony. Dekada Literacka 1995 nr 9 s. 12-13  szczegóły 
  Buonarroti Michelangelo
    książki twórcy (alfabet tytułów)
459.książka twórcy: Buonarroti Michał Anioł: Listy. (Vittoria Colonna do M. Anioła).  szczegóły 
460.książka twórcy: Michał Anioł: Wiersze i listy w wyborze. 1998  szczegóły 
461.książka twórcy: Buonarroti Michał Anioł: Wiersze. 2003  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
462.wiersz: Buonarroti Michał Anioł: - Perche ne' volti offesi non entrasti. Kresy 2002 nr 50 s. 44  szczegóły 
463.wiersz: Michelangelo Buonarroti : Amor, la morte a forza.... Przekrój 1992 nr 2443 s. 29 (z not....) szczegóły 
464.wiersz: Chi qui morto mi piange indarno spera. Kresy 2002 nr 50 s. 43  szczegóły 
465.wiersz: Buonarroti Michał Anioł: Deh serbi, s'e di me pietate alcuna. Kresy 2002 nr 50 s. 43  szczegóły 
466.wiersz: Michał Anioł: Dzięki Twym cudnym oczom widzę blask przemiły.... x 1996 ([w ks.:] Władysław Kozicki: Michał Anioł. Warszawa 1996, s. 150-151...) szczegóły 
467.wiersz: Buonarroti Michał Anioł: Gran ventura qui morto esser mi veggio. Kresy 2002 nr 50 s. 43  szczegóły 
468.wiersz: Buonarroti Michał Anioł: I'sto rinchiuso come la midolla [fragm.]. Studia Litteraria Polono-Slavica 2001 [t.] 6 s. 480 (tekst równoległy w jęz. polskim...) szczegóły 
469.wiersz: Michał Anioł: Krucha łódź mego życia poprzez morskie dale.... x 1996 ([w ks.:] Władysław Kozicki: Michał Anioł. Warszawa 1996, s. 194...) szczegóły 
470.wiersz: Buonarroti Michał Anioł: La carne terra, e qui l'ossa mie, prive. Kresy 2002 nr 50 s. 43 (dwa warianty wiersza...) szczegóły 
471.wiersz: Buonarroti Michał Anioł: L'alma di dentro di fuor non vedea. Kresy 2002 nr 50 s. 44  szczegóły 
472.wiersz: Michelangelo Buonarroti : Luby mi jest sen.... Zeszyty Literackie 1992 nr 39 s. 116 (z not. o tł., s. 174...) szczegóły 
473.wiersz: Buonarroti Michelangelo: Michelangelo Buonarotti (1475-1564): Twarz twoja, panie.... Galicja 2000 nr 2 s. 78 (z komentarzem Jarosława Mikołajewskiego pt. "Petrarca i petrarkiści", ...) szczegóły 
474.wiersz: Michał Anioł: Moje oczy wpatrzone w Twe cudne źrenice.... x 1996 ([w ks.:] Władysław Kozicki: Michał Anioł. Warszawa 1996, s. 151...) szczegóły 
475.wiersz: Michał Anioł: Nie masz w lotnej fantazyi.... x 1996 ([w ks.:] Władysław Kozicki: Michał Anioł. Warszawa 1996, s. 149...) szczegóły 
476.wiersz: Buonarroti Michał Anioł: Non volse Morte non ancider senza. Kresy 2002 nr 50 s. 44  szczegóły 
477.wiersz: Buonarroti Michał Anioł: O nocy słodka, choć spowita w mroki... x 2003 ([w ks.:] Justyna Bajda: Poezja a sztuki piękne. O świadomości estetycz...) szczegóły 
478.wiersz: Buonarroti Michał Anioł: Qio son morto creduto; e per conforto. Kresy 2002 nr 50 s. 45  szczegóły 
479.wiersz: Buonarroti Michał Anioł: Qui serro il Braccio e suo belta divina. Kresy 2002 nr 50 s. 44  szczegóły 
480.wiersz: Buonarroti Michał Anioł: Qui son chiusi i begli occhi, che aperti. Kresy 2002 nr 50 s. 44  szczegóły 
481.wiersz: Buonarroti Michał Anioł: Qui son sepolto, e poco innazi nato. Kresy 2002 nr 50 s. 44  szczegóły 
482.wiersz: Buonarroti Michał Anioł: Se l'alma vive del suo corpo fora. Kresy 2002 nr 50 s. 43  szczegóły 
483.wiersz: Buonarroti Michał Anioł: Se qui son chiusi i begli occhi e sepolti. Kresy 2002 nr 50 s. 42  szczegóły 
484.wiersz: Michał Anioł: Z nieba on zstąpił w piekielne otchłanie.... x 1996 ([w ks.:] Władysław Kozicki: Michał Anioł. Warszawa 1996, s. 157...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
485.książka o twórcy: Beck James H.: Trzy światy Michała Anioła. 2001  szczegóły 
recenzja: Jastrun Tomasz: Anielski Michał. Twój Styl 2001 nr 10 s. 136 (not....) szczegóły 
recenzja: Likowska Ewa: Przegląd 2003 nr 17 s. 68 (nota...) szczegóły 
486.książka o twórcy: Bull George: Michał Anioł. 2002  szczegóły 
recenzja: Trzeciak Przemysław: Geniusz w czasie marnym. Nowe Książki 2002 nr 4 s. 20-21  szczegóły 
487.książka o twórcy: Kozicki Władysław: Michał Anioł (Z 89 ilustracjami). 1996 ([m.in. nt. twórczości poetyckiej Michała Anioła, z fragm. tekstów]...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
488.artykuł: Mikołajewski Jarosław: Mówią, że mnie nie ma. Epitafia dla Braccia. Kresy 2002 nr 50 s. 42 (nt. cyklu 50 utworów pośw. Francesco Bracciemu...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
489.impreza: "Michelangelo - grafia i biografia" - wystawa (2002).  szczegóły 
artykuł: Kwestorowska Anita: Alkowy sztuki. Trybuna 2002 nr 240 s. 13  szczegóły 
490.impreza: "Michelangelo - grafia i biografia" - wystawa (2002/2003).  szczegóły 
artykuł: Kwestorowska Anita: Alkowy sztuki. Trybuna 2002 nr 240 s. 13  szczegóły 
  Buongiorno Teresa
    książki twórcy (alfabet tytułów)
491.książka twórcy: Buongiorno Teresa: Chłopiec etruski. 1988  szczegóły 
recenzja: Nowacka Ewa: Nowe Książki 1988 nr 9 s. 11-12  szczegóły 
  Burgundio de Pisa *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
492.artykuł: Judycka Joanna: Burgundio z Pizy tłumaczem Arystotelesa. Acta Mediaevalia 2000 t. 13 s. 31-51 (biografia i twórczość Burgundia z Pizy oraz nt. metod badania autorstw...) szczegóły 
  Buttitta Pietro A.
    wiersze (alfabet tytułów)
493.wiersz: Buttitta Pietro A.: Miłość. Zwierciadło 1989 nr 19 s. 10 (z not. o autorze...) szczegóły 
  Buzzati Dino
    książki twórcy (alfabet tytułów)
494.książka twórcy: Buzzati Dino: O pewnej miłości. 1992  szczegóły 
495.książka twórcy: Buzzati Dino: Polowanie na smoka z falkonetem. [Opow.]. 1989  szczegóły 
recenzja: Mikołajewski Jarosław: Codzienna magia życia. Literatura 1990 nr 8 s. 53  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Między Kafką i komiksem. Nowe Książki 1990 nr 12 s. 21-22  szczegóły 
recenzja: Varga Krzysztof: Krzywe Koło Literatury 1989 nr z X s. 2  szczegóły 
recenzja: Węgiełek Janusz: Concetto. Więź 1990 nr 11/12 s. 229-232  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
496.proza: Buzzati Dino: Delikatność. Literatura 1991 nr 2 s. 29  szczegóły 
497.proza: Buzzati Dino: Długie poszukiwanie. Przekrój 1997 nr 51/52 s. 45-46 (z not. o aut....) szczegóły 
498.proza: Buzzati Dino: Gra o życie.. Literatura 1989 4 46-7  szczegóły 
499.proza: Buzzati Dino: Kolomber. Morze 1989 nr 1 s. 28-29 (z not. o aut....) szczegóły 
500.proza: Buzzati Dino: Kolombra. Przekrój 1994 nr 46 s. 36-38  szczegóły 
501.proza: Buzzati Dino: Kolumber. Lewą nogą 2003 [nr] 15 s. 333-338 (z not., s. 344...) szczegóły 
502.proza: Buzzati Dino: Korytarz w wielkim hotelu. Lewą nogą 1999 nr 11 s. 409-412  szczegóły 
503.proza: Buzzati Dino: Korytarz wielkiego hotelu. Odra 2002 nr 1 s. 68-69  szczegóły 
504.proza: Buzzati Dino: Łowcy starców. Literatura 1989 nr 8 s. 44-45  szczegóły 
505.proza: Buzzati Dino: Nie rozmawiajcie z kanarkami. Gazeta. Magazyn 2002 nr 13 s. 16 (z notą od tłumacza...) szczegóły 
506.proza: Buzzati Dino: Nudny list. Przekrój 1993 nr 24 s. 18  szczegóły 
507.proza: Buzzati Dino: Okna (Le finestre). Lewą nogą 1999 nr 11 s. 441-448 (z not. o aut....) szczegóły 
508.proza: Buzzati Dino: Orędownik młodych. Grizzli 1998 nr 12/1 (1998/1999) s. 52  szczegóły 
509.proza: Buzzati Dino: Polowanie na smoka z falkonetem. Kultura [Warszawa] 1988 nr 21 s. 10  szczegóły 
510.proza: Buzzati Dino: Polowanie na starców. Przekrój 1995 nr 6 s. 36, 37  szczegóły 
511.proza: Buzzati Dino: Siedem pięter. Kultura [Warszawa] 1988 nr 42 s. 11; nr 43 s. 11  szczegóły 
512.proza: Buzzati Dino: Spotkanie z Eisteinem. Kultura [Warszawa] 1989 nr 10 s. 10  szczegóły 
513.proza: Buzzati Dino: Stworzenie świata. Lewą nogą 2003 [nr] 15 s. 339-344 (z not., s. 344...) szczegóły 
514.proza: Buzzati Dino: Światło w oknach. Świat Literacki 1991 nr 1 s. 51-52  szczegóły 
515.proza: Buzzati Dino: Świąteczna wściekłość. Świat Literacki 1991 nr 1 s. 48-50  szczegóły 
516.proza: Buzzati Dino: Uczennica. Odra 2002 nr 1 s. 70  szczegóły 
517.proza: Buzzati Dino: Winda. Lewą nogą 2001 nr 13 s. 441-446  szczegóły 
518.proza: Buzzati Dino: Wylądował latający spodek. Lewą nogą 2001 nr 13 s. 436-440  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
519.tekst paraliteracki: Buzzati Dino: Woda. Świat Literacki 1991 nr 1 s. 53  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
520.artykuł: Badyńska Beata: La struttura del discorso continuo. I racconti di Dino Buzzati. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Neophilologica. Studia Językoznawcze 1988 nr 8 (985) s. 7-29 (ze streszcz. w jęz. polskim...) szczegóły 
521.artykuł: Strzemżalski Jacek: Lęki Europejczyka. Kultura [Warszawa] 1989 nr 31 s. 16 (fel. o twórczości...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
522.utwór: Barnabo z gór [Barnabo delle montagne].  szczegóły 
artykuł: Gutewicz Izabella: Il sistema delle focalizzazioni in "Barnabo delle montagne" di Dino Buzzati. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria 1991 z. 30 s. 87-100 (w jęz. francuskim...) szczegóły 
523.utwór: Pustynia Tatarów [Il deserto dei Tartari].  szczegóły 
artykuł: Sikora Sławomir: Granica i sytuacja graniczna w "Pustyni Tatarów". Kwartalnik Filmowy 1999 nr 26/27 s. 272-288 (nt. powieści i jej filmowej adaptacji pod tym samym tytułem w reżyseri...) szczegóły 
  Ca'da Mosto Alvise
    książki twórcy (alfabet tytułów)
524.książka twórcy: Ca'da Mosto Alvise: Podróże do Afryki. 1994  szczegóły 
recenzja: [Dunin Kinga] kid: Ex Libris 1994 nr 58 s. 18 (nota...) szczegóły 
recenzja: H.M.: Mówią Wieki 1994 nr 10/11 s. 109 (not....) szczegóły 
recenzja: Nowacka Ewa: Oglądanie nieznanego. Guliwer 1995 nr 4 s. 25-26  szczegóły 
recenzja: Rott Dariusz: Z podróży. Nowe Książki 1995 nr 5 s. 46  szczegóły 
recenzja: Treger Bronisław: Złoto Czarnego Lądu. Trybuna 1994 nr 188 s. 15  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
525.artykuł: Tymowski Michał: Afrykańska uczta. Mówią Wieki 1993 nr 12 s. 6-8 (dot. opisów podróży do Afryki z 1455 r....) szczegóły 
  Calasso Roberto
    proza (alfabet tytułów)
526.proza: Calasso Roberto: Zjawa. NaGłos 1994 nr 14 s. 55-62  szczegóły 
  Calvino Italo
    książki twórcy (alfabet tytułów)
527.książka twórcy: Calvino Italo: Długi dzień Ameriga. 2000  szczegóły 
recenzja: Nowak Marcin: Władza na papierze. Gazeta Wyborcza 2000 nr 129 s. 19  szczegóły 
recenzja: Ugniewska Joanna: Nieznany Calvino. Nowe Książki 2000 nr 8 s. 54-55  szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: Dzień jak nie co dzień. Gazeta Wyborcza 2000 nr 185 s. 9  szczegóły 
528.książka twórcy: Calvino Italo: Jeśli zimową nocą podróżny. 1989  szczegóły 
recenzja: Bogucki Janusz: Krzywe Koło Literatury 1989 nr z VI/VII s. 9  szczegóły 
recenzja: [Bugajski Leszek] L.B.: Życie Literackie 1989 nr 28 s. 15 (not....) szczegóły 
recenzja: Kowalski Marek Arpad: Przegląd Tygodniowy 1989 nr 16 s. 13 ([nota]...) szczegóły 
recenzja: Lengren Magdalena: Kultura [Warszawa] 1989 nr 41 s. 4  szczegóły 
recenzja: Polakow-Nejman Anna: Odgłosy 1989 nr 40 s. 8  szczegóły 
recenzja: Tuziak Andrzej: Tak i nie 1989 nr 40 s. 13  szczegóły 
recenzja: Wiśniewski Jan: Świat Książki 1989 nr 14/15 s. 12  szczegóły 
recenzja: (zz): Itd 1989 nr 25 s. 22  szczegóły 
artykuł: Inglot Jacek: Calvino, czyli szaleństwo mistyfikacji. Fantastyka 1990 nr 6 s. 56-57  szczegóły 
artykuł: Tomkowski Jan: Powieść bez granic. Gazeta Wyborcza 1990 nr 63 s. 8  szczegóły 
529.książka twórcy: Calvino Italo: Jeśli zimową nocą podróżny. 1998  szczegóły 
530.książka twórcy: Calvino Italo: Opowieści kosmikomiczne. 1996  szczegóły 
531.książka twórcy: Calvino Italo: Rycerz nieistniejący. 1993  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1993 nr 37 s. 11 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kopcińska Klara: Myślę, choć mnie nie ma. Gazeta o Książkach 1993 nr 9 s. 4  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Janusz R.: Siłą woli. Rzeczpospolita 1993 nr 201 s. 4  szczegóły 
recenzja: Pilichowski-Ragno Andrzej: O pewnej nieistniejącej literaturze. Dekada Literacka 1994 nr 7 s. 9  szczegóły 
recenzja: Predator: Mity wykpione. Nowa Fantastyka 1993 nr 10 s. 69 (nota...) szczegóły 
recenzja: Szargot Maciej: Rycerz nieistniejący, czyli spór o uniwersalną. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 137  szczegóły 
532.książka twórcy: Calvino Italo: Ścieżka pajęczych gniazd. 1998  szczegóły 
recenzja: Literatura 1999 nr 1 s. 61 (nota...) szczegóły 
533.książka twórcy: Calvino Italo: W słońcu jaguara. 1994  szczegóły 
recenzja: Pilichowski-Ragno Andrzej: Życie wśród znaków. Dekada Literacka 1995 nr 9 s. 16  szczegóły 
recenzja: Schiller Anna: Ex Libris 1995 nr 74 s. 16 (nota...) szczegóły 
recenzja: Szargot Maciej: Nowa, ostatnia, nie dokończona. Opcje 1995 nr 1/2 s. 135-136  szczegóły 
534.książka twórcy: Calvino Italo: Wykłady amerykańskie. [Szkice]. 1996 ([Zawiera pięć wykładów przygotowanych do wygłoszenia na zaproszenie U...) szczegóły 
recenzja: Fabianowski Andrzej: Testament literatury XX wieku. Nowe Książki 1996 nr 8 s. 33  szczegóły 
recenzja: G.K.: Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 2 s. 164-165  szczegóły 
recenzja: Komendant Tadeusz: Gęstość. Ex Libris 1996 nr 99 s. 7  szczegóły 
recenzja: Kordes Robert: Inteligencja zaskakująca - czyli "Wykłady amerykańskie" Italo Calvino. Nowy Nurt 1996 nr 12 s. 7  szczegóły 
recenzja: Łukaszewicz Justyna: Lasy fikcji, wzory sensu. Odra 1996 nr 1 s. 118-120  szczegóły 
recenzja: Pilichowski-Ragno Andrzej: Italo Calvino - Wykłady amerykańskie. Kontrapunkt 1996 nr 3 s. 4  szczegóły 
recenzja: Pisarski Mariusz: Taneczny krok Calvino. Czas Kultury 1996 nr 4 s. 91-92  szczegóły 
recenzja: Varga Krzysztof: Pięć cnót literatury. Gazeta Wyborcza 1996 nr 86 s. 9  szczegóły 
535.książka twórcy: Calvino Italo: Zamek krzyżujących się losów. 2000  szczegóły 
recenzja: Hannibal Lektor: Lektor poleca i nie poleca. Opcje 2000 nr 6 s. 75  szczegóły 
recenzja: Lektor: Dwie powieści. Tygodnik Powszechny 2000 nr 34 s. 13  szczegóły 
recenzja: Ugniewska Joanna: Świat krzyżujących się znaków. Nowe Książki 2000 nr 11 s. 67  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
536.proza: Calvino Italo: Baśnie włoskie [z tego cyklu:] Bilardzistka (Mediolan). Literatura na Świecie 2000 nr 10/11 s. 172-175 (z not. o autorze, s. 436...) szczegóły 
537.proza: Calvino Italo: Baśnie włoskie [z tego cyklu:] Giovannino Bez Trwogi. Literatura na Świecie 2000 nr 10/11 s. 165-167 (z not. o autorze, s. 436...) szczegóły 
538.proza: Calvino Italo: Baśnie włoskie [z tego cyklu:] O mądrej wieśniaczce (Montale Pistoiese). Literatura na Świecie 2000 nr 10/11 s. 185-192 (z not. o autorze, s. 436...) szczegóły 
539.proza: Calvino Italo: Baśnie włoskie [z tego cyklu:] Przepołowiony (Wenecja). Literatura na Świecie 2000 nr 10/11 s. 179-185 (z not. o autorze, s. 436...) szczegóły 
540.proza: Calvino Italo: Baśnie włoskie [z tego cyklu:] Szkoła w Salamance (Terra d'Otranto). Literatura na Świecie 2000 nr 10/11 s. 200-207 (z not. o autorze, s. 436...) szczegóły 
541.proza: Calvino Italo: Baśnie włoskie [z tego cyklu:] Tam, gdzie śmierć nie zagląda (Werona). Literatura na Świecie 2000 nr 10/11 s. 175-179 (z not. o autorze, s. 436...) szczegóły 
542.proza: Calvino Italo: Baśnie włoskie [z tego cyklu:] Wąż (Monferrato). Literatura na Świecie 2000 nr 10/11 s. 167-172 (z not. o autorze, s. 436...) szczegóły 
543.proza: Calvino Italo: Baśnie włoskie [z tego cyklu:] Wlazl król do kosza (Florencja). Literatura na Świecie 2000 nr 10/11 s. 192-200 (z not. o autorze, s. 436...) szczegóły 
544.proza: Calvino Italo: Cybernetyka i duchy [fragm.]. Decentrum 1990 nr 2/3 s. 79-85, nr 4 s. 82, 84, 85  szczegóły 
545.proza: Calvino Italo: Definiowanie terytoriów: Erotyzm, Seks i śmiech. Decentrum 1991 nr 4 s. 86, 87  szczegóły 
546.proza: Calvino Italo: Dlaczego warto czytać klasykę. Odra 1997 nr 9 s. 9-12 (esej...) szczegóły 
547.proza: Calvino Italo: Dokładność. Odra 1994 nr 3 s. 26-34 (esej; z notą i fot....) szczegóły 
548.proza: Calvino Italo: Palomar na zakupach. Przekrój 1995 nr 16 s. 40, 41, 66  szczegóły 
549.proza: Calvino Italo: Palomar w ZOO [z tego cyklu:] Bieg żyraf. Przekrój 1998 nr 3 s. 30-31 (z not. o autorze...) szczegóły 
550.proza: Calvino Italo: Palomar w ZOO [z tego cyklu:] Goryl albinos. Przekrój 1998 nr 3 s. 31  szczegóły 
551.proza: Calvino Italo: Palomar w ZOO [z tego cyklu:] Porządek łuskonośnych. Przekrój 1998 nr 3 s. 41  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
552.tekst paraliteracki: Calvino Italo: Wykłady amerykańskie [z tego cyklu:] Przejrzystość. Literatura na Świecie 1993 nr 4 s. 27-47 (z not. s. 365...) szczegóły 
553.tekst paraliteracki: Calvino Italo: Wykłady amerykańskie [z tego cyklu:] Szybkość. Literatura na Świecie 1993 nr 4 s. 3-26 (z not. s. 365...) szczegóły 
554.tekst paraliteracki: Calvino Italo: Wykłady amerykańskie [z tego cyklu:] Wielorakość. Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 233-249 (z fot. Italo Calvino s. 232, z not. s. 365...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
555.książka o twórcy: Flieger Hanna: Il Rapporto varianti/costanti nella poetica di Italo Calvino. Madalita attanziali e implicazioni culturali. 1994  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
556.artykuł: Dobosz Andrzej: Mieszkania pisarzy (Przechadzki paryskie). Rzeczpospolita 1992 nr 292 dod. s. 5 (nt. mieszkania pisarza w Paryżu...) szczegóły 
557.artykuł: Flieger Hanna: La suggestione geometrica nell'opera di Italo Calvino. Studia Romanica Posnaniensia 1995 t. 20 s. 151-157  szczegóły 
558.artykuł: Kabatc Eugeniusz: Ekscesy wyobraźni. Kobieta i Życie 1989 nr 27 s. 15 (fel....) szczegóły 
559.artykuł: Karpowicz Agnieszka: Granice opowiadania? Dwie wizje Itala Calvina. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 6 s. 35-51  szczegóły 
560.artykuł: Kozioł Urszula: Inny Calvino. Odra 1996 nr 9 s. 134-135 (o baśniach pisarza; z fot....) szczegóły 
561.artykuł: Sobczyński Krzysztof: La letteratura secondo I. Calvino. Roczniki Humanistyczne 1989 t. 32 (1984) z. 5 s. 31-46 (ze streszcz. w jęz. polskim, s. 47...) szczegóły 
562.artykuł: Wysłouch Seweryna: Italo Calvino i postmodernizm. Polonistyka 1998 nr 1 s. 25-29  szczegóły 
563.artykuł: Zawadzka Małgorzata: Considerazioni sull'ambiguita del reale in Italo Calvino. Studia Romanica Posnaniensia 1995 t. 20 s. 129-136  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
564.utwór: Dlaczego warto czytać klasykę (druk. Odra 1997 nr 9).  szczegóły 
artykuł: Śliwiński Piotr: Przegląd prasy. Polonistyka 1997 nr 10 s. 625-626  szczegóły 
565.utwór: Jeśli zimową nocą podróżny.  szczegóły 
artykuł: Fuentes Carlos: Italo Calvino: czytelnik zna przyszłość. Odra 1997 nr 9 s. 13-15  szczegóły 
artykuł: Tomkowski Jan: Jeśli zimową nocą podróżny. Życie z Książkami 1999 nr z 16 IX s. 12  szczegóły 
566.utwór: [Le citta invisibili] Niewidzialne miasta.  szczegóły 
artykuł: Olbiński Rafał: Wyimaginowane opowieści. Trybuna 2003 nr 278 dod. s. 3 (not. w kolumnie dzieł polecanych przez Rafała Olbińskiego...) szczegóły 
567.utwór: Le Citta Invisibili [Niewidzialne miasta].  szczegóły 
artykuł: Materska Dominika: The invisible city of Venice. Jeanette Winterson and Italo Calvino. Acta Philologica 2000 t. 27 s. 157-164  szczegóły 
568.utwór: Opowieści kosmikomiczne.  szczegóły 
artykuł: Karpowicz Agnieszka: QFWFG. Biografia i kosmogonia w "Opowieściach kosmikomicznych" Itala Calvina. Młoda Polonistyka 2002 r. 5 (2001) s. 85-93  szczegóły 
569.utwór: Spirala.  szczegóły 
artykuł: Oziewicz Tina: "Medytacje kartezjańskie Husserla" według Italo Calvino. Rita Baum 2003 nr 6 s. 11-13  szczegóły 
570.utwór: Wykłady amerykańskie (druk. Literatura na Świecie 1993 nr 4).  szczegóły 
artykuł: Wasilewska Anna: Chaos i precyzja (O "Wykładach amerykańskich" Italo Calvino). Literatura na Świecie 1993 nr 4 s. 48-52  szczegóły 
  Camilleri Andrea
    książki twórcy (alfabet tytułów)
571.książka twórcy: Camilleri Andrea: Kształt wody. 2001  szczegóły 
recenzja: [ew]: Przegląd 2002 nr 35 s. 67 (w rec. podana data wydania: 2002...) szczegóły 
recenzja: MG: "Kształt wody" - zbrodnia na Sycylii. Przewodnik Weekend 2002 nr 4 s. 13  szczegóły 
recenzja: Szczerba Jacek: Śmierc na Sycylii. Gazeta Wyborcza 2001 nr 304 s. 10  szczegóły 
recenzja: (TO-RT): Książki 2002 nr 1 s. 43 (nota...) szczegóły 
recenzja: Ugniewska Joanna: Sycylijski superman. Nowe Książki 2002 nr 3 s. 50  szczegóły 
572.książka twórcy: Camilleri Andrea: Pies z terakoty. 2002  szczegóły 
recenzja: Boćkowska Aleksandra: Daleko od zbrodni. Newsweek 2002 nr 33 s. 104-105 (dot. także inspiracji twórczością Manuela Vazqueza Montalbana u Camill...) szczegóły 
recenzja: (GS): Książki 2002 nr 9 s. 43 (nota...) szczegóły 
recenzja: Szczerba Jacek: Dwaj panowie M.. Gazeta Wyborcza 2002 nr 264 s. 17 (not....) szczegóły 
573.książka twórcy: Camilleri Andrea: Złodziej kanapek. 2003  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 2003 nr 5/6 s. 129 (nota...) szczegóły 
recenzja: Serkowska Hanna: Detektywistyczny sequel. Nowe Książki 2003 nr 9 s. 66-67  szczegóły 
recenzja: Szczerba Jacek: Kryminały kontra cesarz. Księgi trzecie. Gazeta Wyborcza 2003 nr 147 s. 14  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
574.artykuł: JM: Ojciec chrzestny komisarza Montalbano. Magazyn z Książkami 2002 nr 3 s. 20  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
575.wywiad: Mikołajewski Jarosław: Kryminał to klatka. Magazyn z Książkami 2002 nr 3 s. 20-21  szczegóły 
576.wywiad: Mikołajewski Jarosław: Wielki nauczyciel. Gazeta Wyborcza 2003 nr 239 s. 2 (nt. Jana Pawła II...) szczegóły 
  Cammarano Bianca Maria
    proza (alfabet tytułów)
577.proza: Cammarano Bianca Maria: Legendy o kwiatach [fragm.:] Legenda o niezapominajce. Poezja i Dziecko 2003 nr 4 s. 22 (z not., s. 30...) szczegóły 
  Cammilleri Rino
    książki twórcy (alfabet tytułów)
578.książka twórcy: Cammilleri Rino: Inkwizytor. Powieść. 1999  szczegóły 
  Camon Ferdinando
    książki twórcy (alfabet tytułów)
579.książka twórcy: Camon Ferdinando: Ołtarz dla mojej matki. 1997  szczegóły 
recenzja: Varga Krzysztof: Portret trumienny. Gazeta Wyborcza 1997 nr 68 s. 18  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
580.proza: Camon Ferdinando: Ołtarz dla mojej matki (Fragmenty). Literatura na Świecie 1993 nr 4 s. 235-251 (z not. s. 365...) szczegóły 
581.proza: Camon Ferdinando: Piąty stan. Regiony 1997 nr 4 s. 63-75 (ze wstępem: Eugeniusz Kabatc: Wokół "Piątego stanu", s. 62-63...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
582.artykuł: Masłoń Krzysztof: Kronikarz kryzysów cywilizacyjnych (W Warszawie po Umberto Eco - Ferdinando Camon). Rzeczpospolita 1996 nr 62 s. 25 (sylwetka; z okazji wizyty w Polsce...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
583.utwór: Piąty stan (druk. Regiony 1997 nr 4).  szczegóły 
artykuł: List-recenzja pewnego chłopa, jednego z bohaterów powieści "Piąty stan", do jej autora. Regiony 1997 nr 4 s. 75-80 (ze wstępem: Eugeniusz Kabatc: Wokól "Piątego stanu", s. 62-63...) szczegóły 
polemika: Camon Ferdinando: Analiza (w odpowiedzi na list). Regiony 1997 nr 4 s. 80-91  szczegóły 
artykuł: Pasolini Pier Paolo: Ferdinando Camon i jego klasy upośledzone. Regiony 1997 nr 4 s. 91-93 (ze wstępem: Eugeniusz Kabatc: Wokół "Piątego stanu", s. 62-63...) szczegóły 
  Campana Dino
    wiersze (alfabet tytułów)
584.wiersz: Campana Dino: Pieśni orfickie [fragm.]. Świat Literacki 1993 nr 9 s. 88-94 (z notą Ewy Maciszewskiej pt. "Dino Campana włoski >>poeta przeklęty<<"...) szczegóły 
  Campanella Tommaso
    książki twórcy (alfabet tytułów)
585.książka twórcy: Campanella Tommaso: Miasto Słońca. 1994  szczegóły 
recenzja: Predator: Prekursor komunizmu. Nowa Fantastyka 1995 nr 2 s. 67 (nota...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
586.książka o twórcy: Ernst Germana: Profecja, natura i polityka. Studia nad myślą Tommaso Campanelli. 2003 (I. Życie i twórczość Tommaso Campanelli. II. "Ukryty w jaskini Cyklopa...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 288 (nota...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
587.utwór: Monarchia di Franca.  szczegóły 
artykuł: Facca Danilo: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1998 t. 42 s. 186-188 (rec. przekładu na język francuski: "Monarchie d'Espagne et Monarchie d...) szczegóły 
588.utwór: Monarchia di Spania.  szczegóły 
artykuł: Facca Danilo: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1998 t. 42 s. 186-188 (rec. przekładu na język francuski: "Monarchie d'Espagne et Monarchie d...) szczegóły 
artykuł: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1998 t. 42 s. 186-188  szczegóły 
  Campanile Achille
    proza (alfabet tytułów)
589.proza: Campanile Achille: Kłamać trzeba umieć. Przekrój 1992 nr 2446 s. 14  szczegóły 
590.proza: Campanile Achille: Pantomima. Przekrój 1992 nr 2467 s. 31  szczegóły 
  Campisi Gilberto
    książki twórcy (alfabet tytułów)
591.książka twórcy: Campisi Gilberto: Podróż do światła. 2002  szczegóły 
  Capriolo Paola
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
592.artykuł: Serkowska Hanna: Il pedigree filosofico di Paola Capriolo. Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 48 z. 2 s. 137-147  szczegóły 
  Caproni Giorgio
    wiersze (alfabet tytułów)
593.wiersz: Caproni Giorgio: Ad un veccio = To an old man. Przekładaniec 2000 nr 7 s. 100, 101 (tekst równoległy w jęz. włoskim i angielskim; z not. o autorze na s. 1...) szczegóły 
594.wiersz: Caproni Giorgio: Aria tenora. Literatura na Świecie 1993 nr 4 s. 136-138 (z notą tłumacza: Współcześni poeci włoscy, s. 115-116; z not. s. 366...) szczegóły 
595.wiersz: Caproni Giorgio: Cortesia = Grzeczność. Przekładaniec 2000 nr 7 s. 100, 101 (tekst równoległy w jęz. włoskim i polskim; z not. o autorze na s. 175...) szczegóły 
  Cardano Girolamo
    proza (alfabet tytułów)
596.proza: Cardan Girolamo: Autobiografia [fragm.]. Wiedza i Życie 1990 nr 4 s. 26 (z notą koment....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
597.utwór: De vita propria liber.  szczegóły 
artykuł: Brzostowski Zbigniew Ignacy: Portret Józefa Flawiusza w "De vita propria liber" Girolama Cardana. Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae 2002 t. 14 s. 147-154  szczegóły 
  Cardella Lara
    książki twórcy (alfabet tytułów)
598.książka twórcy: Cardella Lara: Pozwólcie mi nosić spodnie. 1991  szczegóły 
recenzja: Nowak : Feministka. Wprost 1991 nr 40 s. 50 (not....) szczegóły 
recenzja: Zawistowski Władysław: Manifest małolaty. Życie Warszawy 1992 nr 34 s. 9  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
599.utwór: Pozwólcie mi nosić spodnie.  szczegóły 
artykuł: Burba Elisabetta: Sycylijski bestseller. Forum 1989 nr 41 s. 21  szczegóły 
  Carducci Giosue
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
600.artykuł: Wasyl Anna Maria: "O pitix" la figura d'Omero nelle poesie del Carducci. Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 47 (2000) z. 2 s. 137-149  szczegóły 
  Carini Alimandi Lia
    książki twórcy (alfabet tytułów)
601.książka twórcy: Carini Alimandi Lia: Matka idąca śladami Chrystusa. 2003  szczegóły 
  Carlo Andrea De
    proza (alfabet tytułów)
602.proza: Carlo Andrea De: Śmietankowy pociąg (Fragment). Literatura na Świecie 1993 nr 4 s. 99-114 (z not. s. 366...) szczegóły 
  Carpine di Pian Giovanni de
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
603.tekst paraliteracki: Carpini Jan di Piano: Historia Mongołów. x 1993 ([w ks.:] Spotkanie dwóch światów. Stolica Apostolska a świat mongolski...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
604.utwór: Storia dei Mongoli [Historia Mongołów].  szczegóły 
artykuł: Strzelczyk Jerzy: Relacja z poselstwa do Mongołów Jana di Piano Carpiniego w nowym opracowaniu. Przegląd Orientalistyczny 1992 nr 1/4 s. 107-111 (rec. oryginału...) szczegóły 
  Carpi Pinin
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
605.utwór: C'e gatto e gatto. Poesie e storie per i bambini (e i grandi) che vogliono bene ai gatti).  szczegóły 
artykuł: Ożóg-Winiarska Zofia: "Koty wędrowne, amatorzy przygód i koty magiczne". Poezja i Dziecko 2003 nr 4 s. 75-79 (rec. włoskiego wydania z 2003 roku; z fragm. wierszy ...) szczegóły 
  Carretto Carlo
    książki twórcy (alfabet tytułów)
606.książka twórcy: Carretto Carlo: Ja, Franciszek. 1988 ([o świętym Franciszku z Asyżu]...) szczegóły 
607.książka twórcy: Carretto Carlo: Ja, Franciszek. 1989 ([o świętym Franciszku z Asyżu]...) szczegóły 
608.książka twórcy: Carretto Carlo: Ja, Franciszek. 2000 ([o świętym Franciszku z Asyżu]...) szczegóły 
609.książka twórcy: Carretto Carlo: Listy z pustyni. 1989  szczegóły 
610.książka twórcy: Carretto Carlo: Listy z pustyni. 1991  szczegóły 
611.książka twórcy: Carretto Carlo: Zakochany w Bogu. Autobiografia. 2003  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
612.utwór: Io, Francesco (o świętym Franciszku z Asyżu). Padova 1982.  szczegóły 
artykuł: Cygan Marian Jerzy: Studia Franciszkańskie = Studia Franciscana 1986 t. 2 s. 306-307 (rec. oryg....) szczegóły 
  Casanova de Seingalt Giovanni Giacomo
    książki twórcy (alfabet tytułów)
613.książka twórcy: Casanova Giovanni Giacomo: Pamiętniki. 1997  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
614.proza: Casanova de Seingalt Giovanni Giacomo: Historia mego życia (Rosja 1765). Zeszyty Literackie 1992 nr 39 s. 63-75 (z not. o aut., s. 172 i o tł., s. 173...) szczegóły 
615.proza: Casanova Giovanni Giacomo: Historia mego życia. Rosja 1765 [fragm.]. Zeszyty Literackie 2003 z. 83 s. 79-80  szczegóły 
616.proza: Casanova Giovanni Giacomo: Pamiętniki [fragm.]. Gazeta Wyborcza 1998 nr 185 s. 15  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
617.książka o twórcy: Weth Georg A.: Rozkosze podniebienia według Casanovy czyli sztuka uwodzenia przy stole. 2002 ([Dotyczy m.in. wątków kulinarnych "Pamiętników"]....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
618.artykuł: Borzestowski Waldemar: Prawdziwa historia kawalera de Seingalt. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 2001 nr 7/9 s. 71-79 (biogr....) szczegóły 
619.artykuł: Borzestowski Waldemar: Prawdziwa historia kawalera di Seingalt. Czas Kultury 2001 nr 4 s. 56-65  szczegóły 
620.artykuł: Brunn Burkhard: Buon giorno, Casanova!. Kafka 2003 nr 11 s. 74-75 (m.in. o pobycie G. Casanovy w miejscowości Duchow w Czechach, gdzie w ...) szczegóły 
621.artykuł: Cegielski Tadeusz, Tygielski Wojciech: Rękopis Casanovy znaleziony w Warszawie. Zeszyty Literackie 1992 nr 39 s. 131-133 (dot. 28-stronicowego tekstu pośw. Wenecji odnalezionego w Archiwum Głó...) szczegóły 
622.artykuł: Hołodiuk Zbigniew: Muzeum uwodziciela. Przemiany 1989 nr 8 s. 4 ([art. biogr.; również o muzeum Casanovy w Duchcovie (Czechosł.)]...) szczegóły 
623.artykuł: Kasznia Piotr: Inny Casanova. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 44 s. 5 (o książce Philippe Sollersa pt. Casanova wspaniały, Paryż 1998...) szczegóły 
624.artykuł: Krzysztyniak Zbigniew: Legendarny kochanek (Czeskie lata Giacomo Casanovy). Głos Ludu 1998 nr 79 s. 5 (nt. ostatnich lat życia spędzonych w Czechach, w Duchnowie...) szczegóły 
625.artykuł: Łopuszański Piotr: Największy kochanek. Życie Warszawy 1993 nr 239 DOD. s. 14 (sylwetka...) szczegóły 
626.artykuł: Meller Stefan: Wszechstronny Libertyn. Gazeta Wyborcza 1998 nr 185 s. 14 (biogr., głównie nt. pobytu Casanovy w Warszawie...) szczegóły 
627.artykuł: Nogly Hans: Casanova [fragm.]. Wprost 1989 nr 4-7  szczegóły 
628.artykuł: Polonia Włoska 1998 nr 4 s. 28 (not. o wykładzie Krzysztofa Żaboklickiego pt. "Giacomo Casanova w Pols...) szczegóły 
629.artykuł: Ruszczyc Marek: Piękny Giacomo. (w ks. id.: Biografie spod ciemnej gwiazdy, Katowice, 1989, s. 96-121...) szczegóły 
630.artykuł: Weth Georg A.: Kolacja zmysłów. Twój Styl 2002 nr 2 s. 168-169 (fragm. książki "Rozkosze podniebienia według Casanovy, czyli sztuka uw...) szczegóły 
631.artykuł: Zagańczyk Marek: Casanova i maski. Zeszyty Literackie 1992 nr 39 s. 106-110 (esej; z not. o Casanovie, s. 172 i o Marku Zagańczyku, s. 174...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
632.impreza: "Casanova w Czechach" - wystawa rękopisów i korespondencji pisarza z okazji 200. rocznicy śmierci.  szczegóły 
artykuł: Sierszuła Barbara: Uwodziciel Europy. Plus Minus 1998 nr 28 s. 19 (sprawozdanie...) szczegóły 
633.impreza: "Europa Casanovy" - wystawa dokumentów i fotografii z okazji 200. rocznicy śmierci.  szczegóły 
artykuł: Sierszuła Barbara: Uwodziciel Europy. Plus Minus 1998 nr 28 s. 19 (sprawozdanie z wystawy...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
634.utwór: Icosameron. Paryż 1988.  szczegóły 
artykuł: Fernandez Dominique: Literatura 1989 nr 11/12 s. 88 (omów.; wg Nouvelle Observateur 1989; oprac. (jg) właśc. J. Gura...) szczegóły 
635.utwór: Istoria delle turbolenze della Polonia.  szczegóły 
artykuł: Scheible Hartmut: Der Abenteurer als Historiker. Giacomo Casanova "Istoria delle turbolenze della Polonia". x 2002 ([w ks. zb.:] Ein weiter Mantel. Polenbilder in Gesellschaft, Politik u...) szczegóły 
636.utwór: Pamiętniki.  szczegóły 
artykuł: Kłosiński Krzysztof: Casanova. Opcje 2003 nr 6 s. 121-123 (fel. nt. utworu i własnych przekładów jego fragmentów...) szczegóły 
  Casaroli Agostino
    książki twórcy (alfabet tytułów)
637.książka twórcy: Casaroli Agostino: Pamiętniki. Męczeństwo cierpliwości. Stolica Święta i kraje komunistyczne (1963-1989). 2001  szczegóły 
recenzja: Graczyk Roman: Tiara, krzyż i gwiazda. Gazeta Wyborcza 2002 nr 150 s. 22-23  szczegóły 
recenzja: Kliś Józef: Książki 2001 nr 11 s. 49 (nota...) szczegóły 
recenzja: (PD): Książki 2002 nr 5 s. 60 (nota...) szczegóły 
recenzja: Tokarczyk Andrzej: Dyplomata niezłomny. Nowe Książki 2002 nr 2 s. 64-65  szczegóły 
  Casati Modignani Sveva pseud. zbiorowy
    książki twórcy (alfabet tytułów)
638.książka twórcy: Casati Modignani Sveva: Każda szczęśliwa chwila. 2001  szczegóły 
639.książka twórcy: Casati Modignani Sveva: Każda szczęśliwa chwila. 2003  szczegóły 
640.książka twórcy: Casati Modignani Sveva: Kobieta honoru. 1992  szczegóły 
recenzja: Gronkiewicz Ewa: Mafia, czyli dotknięcie gorącego ciała. Życie Warszawy 1993 nr 102 s. 13  szczegóły 
641.książka twórcy: Casati Modignani Sveva: Kobieta honoru. 2001  szczegóły 
642.książka twórcy: Casati Modignani Sveva: Kto wygra tę miłość. 2001  szczegóły 
643.książka twórcy: Casati Modignani Sveva: Kto wygra tę miłość. 2003  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
644.wywiad: Ciechanowicz Jerzy: Wymyślam i spisuję historię, a mój mąż pisze ją na nowo - w ten sposób powstają nasze książki. Życie Warszawy 1994 nr 306/307 dod. s. 6  szczegóły 
  Castellaneta Carlo
    proza (alfabet tytułów)
645.proza: Castellaneta Carlo: Ona. Przekrój 1992 nr 2439 s. 15  szczegóły 
  Casti Giambattista
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
646.artykuł: Żaboklicki Krzysztof: Le fonti letterarie delle novelle di G.B. Casti. Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 38 z. 2 s. 177-185  szczegóły 
647.artykuł: Żaboklicki Krzysztof: Le traduzioni spagnole degli "Animali parlanti" di G.B. Casti. Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 4 s. 291-304  szczegóły 
  Castiglione Baldassare
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
648.utwór: Dworzanin [Il Cortegiano].  szczegóły 
artykuł: Dziechcińska Hanna: Kobieta w "Dworzaninie": Baldassare'a Castiglione, Luisa Milana, Łukasza Górnickiego. Pamiętnik Literacki 2000 z. 3 s. 69-81  szczegóły 
artykuł: Gallewicz Anna: Tra ideologia e realita: l'imagine della donna nel "Dworzanin polski" [Łukasza Górnickiego] e nel "Libro del Cortegiano" [Baldesara Castiglione]. Kwartalnik Neofilologiczny 2003 r. 49 (2002) z. 4 s. 417-429  szczegóły 
artykuł: Misztal Mariusz: Generositas virtus, non sanguis? The importance of noble birth in Castiglione`s "Perfect Courtier". Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Romanica 2001 z. 1 s. 95-102 (dot. roli dobrego urodzenia w charakterystyce idealnego dworzanina Bal...) szczegóły 
artykuł: Waźbiński Zygmunt: Pojęcie uomo del gusto Baltazara Castiglione i jego niezwykła kariera w kulturze europejskiej. x 2002 ([w ks. zb.:] Rozważania o smaku artystycznym. Studia. Pod red. Józefa ...) szczegóły 
książka o utworze: Misztal Mariusz: The Elizabethan courtier. Ideal versus reality embodied in Robert Dudley Earl of Leicester. 2002 ([Zestawienie wzorca osobowego stworzonego w dziele z postacią XVI-wiec...) szczegóły 
recenzja: Bogucka Maria: Acta Poloniae Historica 2003 t. 88 s. 146-148 (tekst w jęz. angielskim...) szczegóły 
recenzja: Bogucka Maria: Portret angielskiego dworzanina. Konspekt 2003 nr 13 (2002/2003) s. 75-77  szczegóły 
recenzja: Bogucka Maria: Przegląd Historyczny 2003 t. 94 z. 2 s. 218-220  szczegóły 
recenzja: (MB): Acta Poloniae Historica 2003 t. 87 s. 190 (nota w jęz. angielskim...) szczegóły 
  Castoldi Maggiorina
    książki twórcy (alfabet tytułów)
649.książka twórcy: Castoldi Maggiorina: Przygody kurczątka Pipi. 1991  szczegóły 
  Cataluccio Francesco
    wywiady (alfabet autorów)
650.wywiad: Sawicka Elżbieta: Ile dziś stopni w Warszawie. Plus Minus 1997 nr 35 s. 14 (m.in. nt. tłumaczenia literatury polskiej...) szczegóły 
  Cattafi Bartolo
    wiersze (alfabet tytułów)
651.wiersz: Cattafi Bartolo: Agawa. Kresy 2000 nr 44 s. 182 (ze wstępem od tłumacza pt.: Wiersze poetów włoskiego Południa w przekł...) szczegóły 
  Cellini Benvenuto
    książki twórcy (alfabet tytułów)
652.książka twórcy: Cellini Benvenuto: Benvenuta Celliniego żywot własny spisany przez niego samego. 1994  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
653.artykuł: Małkowska Monika: Ofiara z ciała. Plus Minus 1996 nr 14 s. VIII (m.in. nt. pamiętników Benvenuta Celliniego; fel....) szczegóły 
654.artykuł: Wodecki Wiesław: Popatrzcie w oczy Meduzie. Dziś 2001 nr 2 s. 101-106 (esej dot. biografii...) szczegóły 
  Ceronetti Guido
    książki twórcy (alfabet tytułów)
655.książka twórcy: Ceronetti Guido: Drzewa bez Bogów. 1995  szczegóły 
recenzja: Nyczek Tadeusz: Oto Ceronetti. Gazeta Wyborcza 1995 nr 271 s. 11  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
656.proza: Ceronetti Guido: Fragmenty: Bosch a ciemności. Jak to powiedzieć w filmie. Nicola Chiaromonte. O duchu partii. Ja i smierć. Myśli przy herbacie. Zeszyty Literackie 1989 nr 25 s. 81-106  szczegóły 
657.proza: Ceronetti Guido: Mamy ojczyznę?. Res Publica 1990 nr 4 s. 140-144 (szkic...) szczegóły 
658.proza: Ceronetti Guido: Milczenie ciała. Res Publica Nowa 2000 nr 11 s. 42-46 (esej; z notą...) szczegóły 
659.proza: Ceronetti Guido: O "Burzy" Giorgione'a. Teatr 1990 nr 11 s. 43 (szkic o obrazie "Burza"...) szczegóły 
660.proza: Ceronetti Guido: Poród, śmierć i dom. Kresy 1995 nr 22 s. 12-14 (esej; z notą od tł., podp. S.K., 14...) szczegóły 
661.proza: Ceronetti Guido: Rozmowy o kobietach. Gazeta Wyborcza 1995 nr 122 s. 14-15 (szkic; z not....) szczegóły 
662.proza: Ceronetti Guido: Stacje kolejowe. Kresy 1995 nr 22 s. 8-12 (esej; z notą od tł., podp. S.K., 14...) szczegóły 
663.proza: Ceronetti Guido: Stare kartki pocztowe. Kresy 1995 nr 22 s. 5-8 (esej; z notą od tł., podp. S.K., 14...) szczegóły 
664.proza: Ceronetti Guido: W jasnym świetle dnia. NaGłos 1994 nr 14 s. 70-75  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
665.tekst paraliteracki: Ceronetti Guido: Wenecji trzeba pozwolić umrzeć. Przekrój 1993 nr 4 s. 12-13  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
666.artykuł: Cioran Emil Michel: Piekło ciała (List do Wydawcy). Zeszyty Literackie 1989 nr 25 s. 78-80  szczegóły 
667.artykuł: Kasprzysiak Stanisław: Zawód: człowiek (O pisarstwie Guida Ceronettiego). Res Publica 1990 nr 4 s. 138-140 (fragm. szkicu pt. "Pobór pod Termopile"...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
668.wywiad: Ceronetti o poezji. Kresy 1998 nr 36 s. 156-159 (przedruk wywiadu dla La Stampy pośw. poezji; z notą...) szczegóły 
  Chelli Thomas
    książki twórcy (alfabet tytułów)
669.książka twórcy: Chelli Thomas: Grzechy miłosne mojej żony. 1993  szczegóły 
  Chiaromonte Nicola
    książki twórcy (alfabet tytułów)
670.książka twórcy: Chiaromonte Nicola: Co pozostaje. Notesy 1955-1971. 2001  szczegóły 
recenzja: Bielik-Robson Agata: Przewodnik po czasie marnym. Życie z Książkami 2001 nr z 17 V s. 7  szczegóły 
recenzja: Mikołajewski Jarosław: Niezbite dowody herezji. Magazyn z Książkami 2001 nr 5 s. 37  szczegóły 
recenzja: Śpiewak Paweł: Śmierć i realność (O myśli Nicola Chiaromontego). Przegląd Polityczny 2001 nr 50 s. 138-141  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
671.proza: Chiaromonte Nicola: Co pozostaje. Zeszyty Literackie 2000 nr 72 s. 91-97 (esej; z not. o aut. na s. 187 i o tł. na s. 188...) szczegóły 
672.proza: Chiaromonte Nicola: Co pozostaje?. Tygodnik Powszechny 1996 nr 37 s. 8 (z not....) szczegóły 
673.proza: Chiaromonte Nicola: Co pozostaje. Notesy 1955-1971 [fragm.:] Ateizm. Kresy 1998 nr 36 s. 7 (z notą od tł., podp. S.K, s. 9...) szczegóły 
674.proza: Chiaromonte Nicola: Co pozostaje. Notesy 1955-1971 [fragm.:] Fakt podstawowy. Kresy 1998 nr 36 s. 5 (z notą od tł., podp. S.K, s. 9...) szczegóły 
675.proza: Chiaromonte Nicola: Co pozostaje. Notesy 1955-1971 [fragm.:] Moralność i jej granice. Kresy 1998 nr 36 s. 6-7 (z notą od tł., podp. S.K, s. 9...) szczegóły 
676.proza: Chiaromonte Nicola: Co pozostaje. Notesy 1955-1971 [fragm.:] Nieprzenikniona przeszłość. Kresy 1998 nr 36 s. 7 (z notą od tł., podp. S.K, s. 9...) szczegóły 
677.proza: Chiaromonte Nicola: Co pozostaje. Notesy 1955-1971 [fragm.:] Piros awjis. Kresy 1998 nr 36 s. 7-8 (z notą od tł., podp. S.K, s. 9...) szczegóły 
678.proza: Chiaromonte Nicola: Co pozostaje. Notesy 1955-1971 [fragm.:] Polityka i konieczność. Kresy 1998 nr 36 s. 9 (z notą od tł., podp. S.K...) szczegóły 
679.proza: Chiaromonte Nicola: Co pozostaje. Notesy 1955-1971 [fragm.:] Przeciwieństwo makiawelizmu. Kresy 1998 nr 36 s. 9 (z notą od tł., podp. S.K...) szczegóły 
680.proza: Chiaromonte Nicola: Co pozostaje. Notesy 1955-1971 [fragm.:] Psychologia. Kresy 1998 nr 36 s. 7 (z notą od tł., podp. S.K, s. 9...) szczegóły 
681.proza: Chiaromonte Nicola: Co pozostaje. Notesy 1955-1971 [fragm.:] Śmierć. Kresy 1998 nr 36 s. 5 (z notą od tł., podp. S.K, s. 9...) szczegóły 
682.proza: Chiaromonte Nicola: Co pozostaje. Notesy 1955-1971 [fragm.:] To theos. Kresy 1998 nr 36 s. 5-6 (z notą od tł., podp. S.K, s. 9...) szczegóły 
683.proza: Chiaromonte Nicola: Co pozostaje. Notesy 1955-1971 [fragm.:] Vermeer. Kresy 1998 nr 36 s. 8 (z notą od tł., podp. S.K, s. 9...) szczegóły 
684.proza: Chiaromonte Nicola: Jezuita. Krytyka 1993 nr 41/42 s. 174-185 (szkic...) szczegóły 
685.proza: Chiaromonte Nicola: Jezuita. Gazeta Wyborcza 1996 nr 100 s. 14-15 (esej; z fot....) szczegóły 
686.proza: Chiaromonte Nicola: Notesy. x 1989 ([W ks.:] Wojciech Karpiński: Herb wygnania. Paryż 1989 s. 57-68 [z kom...) szczegóły 
    listy (alfabet tytułów)
687.listy: Chiaromonte Nicola: Listy. Zeszyty Literackie 2000 nr 72 s. 82-86 (do Konstantego Aleksandra Jeleńskiego (1 z 1971)...) szczegóły 
688.listy: Chiaromonte Nicola: Listy Nicoli Chiaromonte do Bohdana Paczowskiego. Tygodnik Powszechny 2001 nr 33 s. 10 (2 listy z 1969...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
689.tekst paraliteracki: Chiaromonte Nicola: Lektury greckie. Res Publica 1991 nr 2 s. 77-85 (z notą...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
690.artykuł: Bettiza Enzo: Chiaromonte, obywatel świata. Krytyka 1993 nr 41/42 s. 186-193  szczegóły 
691.artykuł: Bettiza Enzo: Chiaromonte: obywatel świata. Res Publica 1991 nr 2 s. 73-77 (m.in. o wydanej pośmiertnie książce pisarza: Silenzio e parole; z fot....) szczegóły 
polemika: Szwec Carmen: Więcej o Chiaromontem. Res Publica 1991 nr 5 s. 157 (list do red....) szczegóły 
692.artykuł: Bieńkowska Ewa: Chiaromonte i doświadczenie historii. Zeszyty Literackie 2000 nr 72 s. 73-76 (z not. o Ewie Bieńkowskiej na s. 187...) szczegóły 
693.artykuł: Bondy Francois: Dzieło Nicola Chiaromonte. Przegląd Polityczny 1996 nr 32 s. 102-103  szczegóły 
694.artykuł: Ceronetti Guido: Nicola Chiaromonte. Numer 1990 nr [1] s. 52-56 (szkic o twórczości...) szczegóły 
695.artykuł: Frank Joseph: Nicola Chiaromonte. Etyka w polityce. Krytyka 1993 nr 41/42 s. 194-203  szczegóły 
696.artykuł: Herling-Grudziński Gustaw: Nicola: portret włoskiego przyjaciela. Kultura [Paryż] 1992 nr 5 s. 94-100 (w 20. roczn. śmierci...) szczegóły 
697.artykuł: Herling-Grudziński Gustaw: Nicola: profil włoskiego przjaciela. Kresy 1993 nr 13 s. 72-75  szczegóły 
698.artykuł: Karpiński Wojciech: Czytanie Chiaromontego. Zeszyty Literackie 2002 nr 80 s. 8-20 (dot. lektur osobistych...) szczegóły 
699.artykuł: Kasprzysiak Stanisław: Kilka przypisów. Zeszyty Literackie 2000 nr 72 s. 87-89 (z not. o Stanisławie Kasprzysiaku na s. 188...) szczegóły 
700.artykuł: Kasprzysiak Stanisław: Niewidzialna miara (Kilka przypisów do dzieła Nicoli Chiaromonte). Tygodnik Powszechny 1996 nr 37 s. 8  szczegóły 
701.artykuł: Kasprzysiak Stanisław: Zeszyty Literackie 1995 nr 52 s. 187-188 (rec. ks.: Che cosa rimane. Bolonia 1995...) szczegóły 
702.artykuł: McCarthy Mary: Nicola, utopista. Zeszyty Literackie 2000 nr 72 s. 77-81 (z not. o Mary McCarthy i o tł. na s. 188...) szczegóły 
703.artykuł: Paczowski Bohdan: Tęsknota za ładem całości. Nicola Chiaromonte - książę niezłomny. Tygodnik Powszechny 2001 nr 33 s. 10-11 (biogr. i omów. następujących ks. N. Chiaromonte: "Co pozostaje. Notesy...) szczegóły 
704.artykuł: Tokarska-Bakir Joanna: Chiaromonte, czyli o samoograniczeniu. Res Publica Nowa 2002 nr 1 s. 30-35  szczegóły 
705.artykuł: Wolicka Elżbieta: Heretyk i jego prawda. Przegląd Polityczny 1996 nr 32 s. 99-104  szczegóły 
  Chirico Giorgio de
    wiersze (alfabet tytułów)
706.wiersz: Chirico Giorgio de: Biegnij, biegnij przez.... Literatura na Świecie 1997 nr 12 s. 172 (z notą s. 295...) szczegóły 
707.wiersz: Chirico Giorgio de: Melancholia. Literatura na Świecie 1997 nr 12 s. 169 (z notą s. 295...) szczegóły 
708.wiersz: Chirico Giorgio de: Nadzieje. Literatura na Świecie 1997 nr 12 s. 167-168 (z notą s. 295...) szczegóły 
709.wiersz: Chirico Giorgio de: Noc. Literatura na Świecie 1997 nr 12 s. 168 (z notą s. 295...) szczegóły 
710.wiersz: Chirico Giorgio de: Pieśń kolejowej stacji. Literatura na Świecie 1997 nr 12 s. 171 (z notą s. 295...) szczegóły 
711.wiersz: Chirico Giorgio de: Tajemnicza śmierć. Literatura na Świecie 1997 nr 12 s. 171-172 (z notą s. 295...) szczegóły 
712.wiersz: Chirico Giorgio de: Życie. Literatura na Świecie 1997 nr 12 s. 169-171 (z notą s. 295...) szczegóły 
  Chirico Rodolfo
    wiersze (alfabet tytułów)
713.wiersz: Chirico Rodolfo: Śmierć jest bardziej wieczna niż życie. Kresy 2000 nr 44 s. 185 (ze wstępem od tłumacza pt.: Wiersze poetów włoskiego Południa w przekł...) szczegóły 
  Ciampi Sebastiano
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
714.artykuł: Biliński Bronisław: Sebastiano Ciampi (1832) tłumacz listu Stanisława Reszki o burzycielach Rzymu (Epist. 1594, XXVI, s. 273-304). x 1993 ([W ks.:] Między Padwą a Zamościem. Warszawa 1993 s. 377-389....) szczegóły 
  Ciano Galeazzo
    książki twórcy (alfabet tytułów)
715.książka twórcy: Ciano Galeazzo: Pamiętniki 1939-1943. 1991  szczegóły 
recenzja: Majewski Ryszard: Pamiętniki hr. Ciano. Wojskowy Przegląd Historyczny 1992 nr 1 s. 171-276  szczegóły 
  Cino da Pistoia *
    wiersze (alfabet tytułów)
716.wiersz: Cino da Pistoia : Dante, przywdziałem dziś.... Zeszyty Literackie 1992 nr 39 s. 115 (z not. i not. o tł., s. 174...) szczegóły 
  Cipparrone Carlo
    wiersze (alfabet tytułów)
717.wiersz: Cipparrone Carlo: Domostwa zmarłych dusz. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 61 (z notą tłumacza o grupie poetów z miasta Consenza na s. 65-66...) szczegóły 
  Citati Pietro
    proza (alfabet tytułów)
718.proza: Citati Pietro: Poganin czyta świętego Pawła. Odra 2002 nr 12 s. 43-48 (esej; z notą tłumaczki...) szczegóły 
719.proza: Citati Pietro: Saturn i melancholia. Odra 2003 nr 10 s. 37-42 (esej...) szczegóły 
  Collodi Carlo
    książki twórcy (alfabet tytułów)
720.książka twórcy: Collodi Carlo: Pinokio.  szczegóły 
721.książka twórcy: Collodi Carlo: Pinokio.  szczegóły 
722.książka twórcy: Collodi Carlo: Pinokio.  szczegóły 
723.książka twórcy: Collodi Carlo: Pinokio.  szczegóły 
recenzja: Mikołajewski Jarosław: Pajac po przejściach. Książki w Dużym Formacie 2003 nr 4 s. 29  szczegóły 
724.książka twórcy: Collodi Carlo: Pinokio. Przygody drewnianego pajaca.  szczegóły 
725.książka twórcy: Collodi Carlo: Pinokio. Przygody drewnianego pajaca. 1988  szczegóły 
726.książka twórcy: Collodi Carlo: Pinokio. Przygody drewnianego pajaca. 1989  szczegóły 
727.książka twórcy: Collodi Carlo: Pinokio. Przygody drewnianego pajaca. 1989  szczegóły 
728.książka twórcy: Collodi Carlo: Pinokio. Przygody drewnianego Pajaca. 1990  szczegóły 
729.książka twórcy: Collodi Carlo: Pinokio. Przygody drewnianego pajaca. 1990  szczegóły 
730.książka twórcy: Collodi Carlo: Pinokio. Przygody drewnianego pajaca. 1991  szczegóły 
731.książka twórcy: Collodi Carlo: Pinokio. Przygody drewnianego pajaca. 1992  szczegóły 
732.książka twórcy: Collodi Carlo: Pinokio. Przygody drewnianego pajaca. 1993  szczegóły 
733.książka twórcy: Collodi Carlo: Pinokio. Przygody drewnianego pajaca. 1994  szczegóły 
734.książka twórcy: Collodi Carlo: Pinokio. Przygody drewnianego pajaca. 1994  szczegóły 
735.książka twórcy: Collodi C.: Pinokio. Przygody drewnianego pajaca. 1995  szczegóły 
736.książka twórcy: Collodi Carlo: Pinokio. Przygody drewnianego pajaca. 1996  szczegóły 
737.książka twórcy: Collodi Carlo: Pinokio. Przygody drewnianego pajaca. 1996  szczegóły 
738.książka twórcy: Collodi Carlo: Pinokio. Przygody drewnianego pajaca. 1997  szczegóły 
739.książka twórcy: Collodi C.: Pinokio. Przygody drewnianego pajaca. 1998  szczegóły 
740.książka twórcy: Collodi C.: Pinokio. Przygody drewnianego pajaca. 1999  szczegóły 
741.książka twórcy: Collodi C.: Pinokio. Przygody drewnianego pajaca. 2000  szczegóły 
742.książka twórcy: Collodi Carlo: Pinokio. 1994  szczegóły 
recenzja: Beszczyńska Zofia: Z drewna, ale jak żywy. Guliwer 1995 nr 1 s. 22  szczegóły 
743.książka twórcy: Collodi Carlo: Pinokio. 1995  szczegóły 
744.książka twórcy: Collodi Carlo: Pinokio. 1996  szczegóły 
745.książka twórcy: Collodi Carlo: Pinokio. 1997  szczegóły 
746.książka twórcy: Collodi Carlo: Pinokio. 1997  szczegóły 
747.książka twórcy: Collodi Carlo: Pinokio. 1998  szczegóły 
748.książka twórcy: Collodi Carlo: Pinokio. 1999  szczegóły 
749.książka twórcy: Collodi Carlo: Pinokio. 2001  szczegóły 
750.książka twórcy: Collodi Carlo: Pinokio. 2003  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
751.artykuł: B.H.: Carlo Collodi i jego kukiełka. Rzeczpospolita 2003 nr 125 dod. s. 8  szczegóły 
752.artykuł: Nadolski Mieczysław: Sztuka dla Dziecka 1990 nr 5/6 s. 41 ( ...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
753.impreza: "Dalsze przygody Pinokia" - konkurs literacko-plastyczny (2003). (nagr. Karolina Koszałkowska...) szczegóły 
artykuł: Z miesiąca na miesiąc. Tygiel Kultury 2003 nr 10/12 s. 202 (wyniki...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
754.utwór: Pinokio [Le avventure di Pinocchio].  szczegóły 
artykuł: Babińska Hanna: Pinocchio na lekcji języka niemieckiego. Języki Obce w Szkole 2003 nr 1 s. 93-95  szczegóły 
artykuł: Benigni Roberto, Braschi Nicoletta: Mówi Fellini, czy rozmawiam z Pinokiem?. Wysokie Obcasy 2003 nr 22 s. 8-17 (m.in. wywiad z aktorami ekranizacji w reż. Roberto Benigniego nt. prac...) szczegóły 
artykuł: Kurpiewski Lech: Pinokio. Film 2003 nr 6 s. 96-97 (rec. filmowej adaptacji powieści w reżyserii Roberto Benigniego...) szczegóły 
artykuł: MAKO: Wilga i Pinokio. Biblioteka Analiz 2003 nr 11 s. 22 (nota nt. objęcia przez Wydawnictwo Wilga patronatu nad filmem "Pinokio...) szczegóły 
artykuł: Mentzel Zbigniew: Kim jest Pinokio?. Przekrój 2003 nr 26 s. 87 (dot. filmowej adaptacji powieści w reż. Roberto Benigniego; fel....) szczegóły 
artykuł: Saramonowicz Andrzej: Krótka rozprawka z przypisami. Przekrój 2003 nr 22 s. 76-77 (rec. filmowej adaptacji powieści w reż. Roberto Benigniego; z fot....) szczegóły 
artykuł: Wysocka Sylwia: Fanatyk radości. Film 2003 nr 6 s. 82-85 (nt. filmowej adaptacji powieści w reżyserii Roberto Benigniego...) szczegóły 
755.utwór: Pinokio. Przygody drewnianego pajaca.  szczegóły 
artykuł: Baluch Alicja: Alicji Baluch wskazówki dla czytelników. Guliwer 2003 nr 1 s. 70-73 (m.in. nt. powieści...) szczegóły 
artykuł: B.H.: Jak wyczarować bajkowy świat. Rzeczpospolita 2003 nr 125 dod. s. 10-11 (nt. pracy nad filmową adaptacją utworu pt. "Pinokio" w reżyserii Rober...) szczegóły 
artykuł: B.H.: Pinokio ze świata filmu. Kim jest Roberto Benigni. Rzeczpospolita 2003 nr 125 dod. s. 9-10 (m.in. nt. filmowej adaptacji utworu pt. "Pinokio" w reżyserii Roberto ...) szczegóły 
artykuł: B.H.: Pomysł na film. Rzeczpospolita 2003 nr 125 dod. s. 9 (dot. filmowych adaptacji utworu...) szczegóły 
artykuł: Kabatc Eugeniusz: Pinokio w brzuchu wolności. Szalony pajacyk wyrósł na bohatera kultury masowej. Aneks Trybuny 2002 nr 231 s. A  szczegóły 
artykuł: Mieczkowski Alfred: Nos Pinokia w świecie łgarzy. Poezja i Dziecko 2003 nr 4 s. 105-108 (nt. motywu nosa w utworze i literaturze w kontekście roli kłamstwa...) szczegóły 
artykuł: Moskwa Jacek: Ulubiona kukiełka Włochów. Rzeczpospolita 2002 nr 264 s. A10 (o możliwości nominacji filmu "Pinokio" (reż. Roberto Benigni) w konkur...) szczegóły 
artykuł: Rosnowski Stanisław: Pinokio wszystkich Włochów. Polityka 2002 nr 50 s. 68-69 (dot. filmowej adaptacji utworu w reżyserii Roberta Benigniego...) szczegóły 
artykuł: Sokołowski Marek: Lekcja dorastania. Edukacja i Dialog 1993 nr 10 s. 3-8 (z okazji 110. rocznicy wydania...) szczegóły 
artykuł: (stg): Wydarzenia. Poezja i Dziecko 2003 nr 4 s. 113-114 (dot. rozstrzygnięcia konkursu plastycznego dla dzieci pt. "Poznaj kraj...) szczegóły 
artykuł: Tylicka Barbara: Bohaterowie naszych książek: Pinokio. Guliwer 1995 nr 6 s. 60-61  szczegóły 
artykuł: Umińska Bożena: Pinokio święty z prawdy wycięty. Przegląd 2003 nr 27 s. 43-45 (rec. filmu "Pinokio", reż. Roberto Benigni; m.in. nt. utworu...) szczegóły 
artykuł: (zp): Pinokio. Polityka 2003 nr 21 s. 65 (rec. filmu "Pinokio", reż. Roberto Benigni...) szczegóły 
książka o utworze: Gnocchi Alessandro, Palmaro Mario: Pinokio. Nie tylko bajka. 2003 ([Analiza i interpretacja fragmentów powieści w zestawieniu ich z tekst...) szczegóły 
  Colombo Cristoforo
    książki twórcy (alfabet tytułów)
756.książka twórcy: Colombo Cristoforo: List Krzysztofa Kolumba o odkryciu Ameryki. 1992  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
757.artykuł: Gontarek Robert: Do DNA Kolumba. Wprost 2003 nr 41 s. 86-87 (nt. badań DNA mających potwierdzić pochodzenie Krzysztofa Kolumba...) szczegóły 
758.artykuł: Wilford John Noble: Kolumb w labiryncie historii. Res Publica Nowa 1992 nr 3 s. 3-15  szczegóły 
759.artykuł: Wróbel Piotr: Spór o Kolumba czyli raz jeszcze o odkryciu Ameryki. Mówią Wieki 1993 nr 5 s. 37-41  szczegóły 
  Colonna Francesco
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
760.utwór: Hypnerotomachia Poliphili.  szczegóły 
artykuł: Szafrańska Małgorzata: Ogrody Polphila. Wczesny ogród renesansowy w świetle "Hypnerotomachii Polphili". Biuletyn Historii Sztuki 1992 r. 54 nr 1 s. 1-24  szczegóły 
  Corbo Pino
    wiersze (alfabet tytułów)
761.wiersz: Corbo Pino: Ruchy (I-IV). Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 62-63 (z notą tłumacza o grupie poetów z miasta Consenza na s. 65-66...) szczegóły 
  Corti Maria
    proza (alfabet tytułów)
762.proza: Corti Maria: Milczenie syren [opow., fragm.]. Literatura na Świecie 1993 nr 4 s. 195-231 (z not. s. 366...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
763.artykuł: Kabatc Eugeniusz: Syreny Marii Corti. Literatura na Świecie 1993 nr 4 s. 233-234  szczegóły 
  Cremona Antonino
    wiersze (alfabet tytułów)
764.wiersz: Cremona Antonino: Gwiazdy i trawy Sycylii. Kresy 2000 nr 44 s. 184 (ze wstępem od tłumacza pt.: Wiersze poetów włoskiego Południa w przekł...) szczegóły 
  Crescenzi Pietro de
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
765.utwór: Opus ruralium commodorum libri XII.  szczegóły 
artykuł: Bolek Anna: Charakterystyka imiesłowów czynnych w "Niaziratielu". Studia i Materiały [Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie] 1989 nr 12 s. 51-62 (dot. przekładu staroruskiego...) szczegóły 
  Crescenzo Luciano de
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
766.artykuł: Buovolo Marisa: Kultura [Warszawa] 1988 nr 13 s. 4  szczegóły 
  Crespi Silvia
    książki twórcy (alfabet tytułów)
767.książka twórcy: Crespi Silvia: Bajkowe marzenia. 1994  szczegóły 
  Croce Benedetto
    proza (alfabet tytułów)
768.proza: Croce Benedetto: Zmierzch i cywilizacja. Przegląd Polityczny 1994 nr 26 wkł., s. I-VIII (z wstępem Wojciecha Buchnera...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
769.artykuł: Croce Elena: Niestosowne lektury. Plus Minus 1997 nr 18 s. 3 (wspomnienie o ojcu...) szczegóły 
770.artykuł: Fligiel-Piotrowska Anna: Benedetto Crocego koncepcja sztuki. Człowiek w Kulturze 2003 t. 15 s. 221-239  szczegóły 
771.artykuł: Kiwior-Filo Małgorzata: Defaszyzacja Włoch w myśli politycznej Benedetta Crocego (1943-1945). Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi 2003 nr 26 (2532) s. 93-124  szczegóły 
772.artykuł: Kiwior-Filo Małgorzata: Krytyka totalitaryzmu faszystowskiego przez Benedetta Crocego w latach 1925-1943. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi 2002 nr 25 (2387) s. 59-88  szczegóły 
773.artykuł: Kiwior-Filo Małgorzata: Myśl polityczna Benedetta Crocego wobec genezy i rozwoju faszyzmu włoskiego w latach 1919-1925. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi 2001 nr 24 (2214) s. 179-206  szczegóły 
774.artykuł: Krzemień-Ojak Sław: Benedetto Croce jako instytucja włoskiej kultury intelektualnej. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 5 s. 121-125  szczegóły 
775.artykuł: Krzemień-Ojak Sław: "Ultimo Croce" i jego filozoficzny testament. Nowa Krytyka 2003 [nr] 14 s. 43-57 (dot. biografii i późnych pism...) szczegóły 
776.artykuł: Ugniewska Joanna: La richezione di Benedetto Croce in Polonia. Kwartalnik Neofilologiczny 1999 r. 45 (1998) z. 4 s. 341-348  szczegóły 
  Croce Elena
    książki twórcy (alfabet tytułów)
777.książka twórcy: Croce Elena: Wspomnienia rodzinne. 1997 (m.in. dot. Benedetto Croce...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
778.zgon: Zeszyty Literackie 1995 nr 50 s. 149 (zmarła: 20 XI 1994...) szczegóły 
  Crostarosa Maria Celeste
    książki twórcy (alfabet tytułów)
779.książka twórcy: Crostarosa Maria Celeste: Autobiografia. 1997  szczegóły 
780.książka twórcy: Crostarosa Maria Celeste: Stwórz nas na nowo. Z Marią Celeste Crostarosa na wielkopostnych ścieżkach. 2001  szczegóły 
recenzja: MJG: "Stwórz nas na nowo" Z Marią Celeste Crostarosa na wielkopostnych ścieżkach. Nasz Dziennik 2001 nr 61 s. 10  szczegóły 
  Cucchi Maurizio
    wiersze (alfabet tytułów)
781.wiersz: Cucchi Maurizio: (...) Myślę teraz o tym.... Literatura na Świecie 1993 nr 4 s. 145-146 (z notą tłumacza: Współcześni poeci włoscy, s. 115-116...) szczegóły 
782.wiersz: Cucchi Maurizio: (...) To było gdzie indziej.... Literatura na Świecie 1993 nr 4 s. 146 (z notą tłumacza: Współcześni poeci włoscy, s. 115-116; z not. s. 366...) szczegóły 
783.wiersz: Cucchi Maurizio: Wyprawa Glenna. Literatura na Świecie 1993 nr 4 s. 144 (z notą tłumacza: Współcześni poeci włoscy, s. 115-116...) szczegóły 
784.wiersz: Cucchi Maurizio: Z pijakiem w wozie.... Literatura na Świecie 1993 nr 4 s. 144-145 (z notą tłumacza: Współcześni poeci włoscy, s. 115-116...) szczegóły 
785.wiersz: Cucchi Maurizio: Za ogromnym oknem.... Literatura na Świecie 1993 nr 4 s. 145 (z notą tłumacza: Współcześni poeci włoscy, s. 115-116...) szczegóły 
  Curzio Gugielmo Lo
    wiersze (alfabet tytułów)
786.wiersz: Curzio Gugielmo Lo: Figi indyjskie. Kresy 2000 nr 44 s. 183 (ze wstępem od tłumacza pt.: Wiersze poetów włoskiego Południa w przekł...) szczegóły 
  Damiani Petrus
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
787.artykuł: Fross Henryk: Relacje Piotra Damiani. x 1991 ([W ks. zb.:] Kultura średniowieczna i staropolska. Warszawa 1991 s. 36...) szczegóły 
  D'Annunzio Gabriele
    książki twórcy (alfabet tytułów)
788.książka twórcy: D'Annunzio Gabriele: Płomienie miłości. 1992 (Na okł. błędnie imię aut.: Gabrielle...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
789.książka o twórcy: Zając Joanna: Dwie koncepcje dramatu. D'Annuzio-Pirandello. 2003 ([Analiza i porównanie twórczości i koncepcji artystycznych dramaturgów...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
790.artykuł: Dużyk Józef: Poeta zmienny jest.... Życie Literackie 1989 nr 8 s. 4 (art. o twórczości z okazji 50. rocznicy śmierci (1988)...) szczegóły 
791.artykuł: Sondel Joanna: Gabriele d'Annunzio a system polityczny Fiume. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi 2003 nr 26 (2532) s. 69-92  szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
792.impreza: "D'Annunzio (1863-1938)" - wystawa (2001).  szczegóły 
artykuł: Jarecka Dorota: Lata pop. W Paryżu trwa wielka wystawa pop-artu i mała wystawa D'Annunzia. Gazeta Wyborcza 2001 nr 131 s. 14 (spraw....) szczegóły 
  Dante Alighieri *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
793.książka twórcy: Dante Alighieri: Boska komedia - Piekło. 1994  szczegóły 
recenzja: Dużyk Józef: Ruch Literacki 1995 z. 4 s. 547-549  szczegóły 
794.książka twórcy: Dante Alighieri: Boska komedia. 15 pieśni. 1992  szczegóły 
795.książka twórcy: Dante Alighieri: Boska Komedia. (Wybór). 1997  szczegóły 
796.książka twórcy: Dante Alighieri: Boska komedia. 1990  szczegóły 
797.książka twórcy: Dante Alighieri: Boska Komedia. 2001  szczegóły 
798.książka twórcy: Dante Alighieri: Boska komedia. 2003  szczegóły 
799.książka twórcy: Dante Alighieri: Liryki najpiękniejsze. 2000  szczegóły 
800.książka twórcy: Dante Alighieri: Monarchia. 2002  szczegóły 
recenzja: Mówią Wieki 2003 nr 4 s. 64 (not....) szczegóły 
recenzja: Nowa Krytyka 2003 [nr] 14 s. 402 (nota...) szczegóły 
801.książka twórcy: Dante Alighieri: O języku pospolitym. 2002  szczegóły 
802.książka twórcy: Dante Alighieri: Piekło. Boskiej komedii część pierwsza.  szczegóły 
recenzja: Broniarek Zygmunt: Cenzuruję Dantego. Aneks Trybuny 2002 nr 207 s. G  szczegóły 
recenzja: Komar Michał: Zapraszamy do piekła. Przekrój 2002 nr 21 s. 52-54  szczegóły 
recenzja: Mikołajewski Jarosław: Nowe piekło dla Polaków. Ukazał sie wyczekiwany przekład Dantego. Gazeta Wyborcza 2002 nr 128 s. 12 (dot. wartości przekładu, także nt. wcześniejszych polskich tłumaczeń "...) szczegóły 
recenzja: Tchorzewska Anna: Notes Wydawniczy 2002 nr 7/8 s. 100  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
803.wiersz: Dante Alighieri: Boska komedia: Czyściec [fragm.:] Pater noster dusz czyśćcowych. Christianitas 2002 nr 11/12 s. 213  szczegóły 
804.wiersz: Dante Alighieri: Boska komedia. Czyściec [fragm.:] Pieśń XI. Odra 2002 nr 11 s. 41-43  szczegóły 
805.wiersz: Dante Alighieri: Boska Komedia [fragm.]. Przegląd Wschodni 1993 t. 2 z. 2 (1992/1993) s. 325  szczegóły 
806.wiersz: Dante Alighieri: Boska Komedia [fragm.]. Przegląd Wschodni 1993 t. 2 z. 2 (1992/1993) s. 324 (fragm. początku "Piekła"...) szczegóły 
807.wiersz: Dante Alighieri: Boska Komedia [fragm.]. Przegląd Wschodni 1993 t. 2 z. 2 (1992/1993) s. 323 (fragm. początku "Piekła"...) szczegóły 
808.wiersz: Dante Alighieri: Boska komedia [fragm.:] Czyściec. Fragment Pieśni I. Gazeta Wyborcza 2002 nr 128 s. 12 (z portr. Dantego, mal. Luca Signorelli...) szczegóły 
809.wiersz: Dante Alighieri: Boska komedia [fragm. I pieśni]. Ricerche Slavistiche 1993 t. 39/40 (1992/1993) z. 2 s. 257-260  szczegóły 
810.wiersz: Dante Alighieri: Boska komedia [fragm.:] Piekło. Pieśń I. Zeszyty Literackie 1994 nr 47 s. 73-77 (z not. o tł. na s. 163...) szczegóły 
811.wiersz: Dante Alighieri: Boska Komedia [fragm:] Piekło (Pieśń II). Literatura 1990 10 2-3 (Tomasz Łubieński. Literatura 1991 nr 2 s. 63 [sprost. błędów w ...) szczegóły 
812.wiersz: Dante Alighieri: Boska komedia [fragm.:] Piekło. Pieśń pierwsza. W drodze 1998 nr 11 s. 39-44  szczegóły 
813.wiersz: Dante Alighieri: Boska Komedia [fragm.:] Piekło (Pieśń XXXII). Teatr 1990 nr 11 s. 41-142  szczegóły 
814.wiersz: Dante Alighieri: Boska komedia [fragm.:] Piekło, pieśń XXXIII. Twórczość 1988 nr 3 s. 5-9  szczegóły 
815.wiersz: Dante Alighieri: Boska komedia [fragm.:] Pieśń XIII, Piekło (Jeszcze Nessus nie stanął...). Res Publica Nowa 1995 nr 9 s. 3-4  szczegóły 
816.wiersz: Dante Alighieri: Boska Komedia [fragm:] Raj (Fragment Pieśni XXXIII). W drodze 1990 nr 5 s. 29-30  szczegóły 
817.wiersz: Dante Alighieri: Boska komedia [fragm.:] Raj. Pieśń pierwsza. Czas Kultury 1997 nr 1 s. 70-71 (z koment. tłumacza...) szczegóły 
818.wiersz: Dante Alighieri: [Boska komedia] [fragm.:] Raj, pieśń XVII. Zeszyty Literackie 1988 nr 23 s. 83-87 (z not., s. 142...) szczegóły 
819.wiersz: Dante Alighieri: Boska Komedia [fragm.:] Raj XXXIII. Gazeta Niedzielna 1993 nr 34 s. 1  szczegóły 
820.wiersz: [Boska Komedia. Fragm.:] Święty Bernard w "Boskiej Komedii" Dantego ("Raj", XXXIII) w przekładzie Juliana Korsaka (1860). Tygodnik Powszechny 1991 nr 21 s. 1 (do druku podał Zygmunt Kubiak...) szczegóły 
821.wiersz: Dante Alighieri: Boska komedia [fragm. XXXIII "Pieśni Raju":] Matko Dziewico, syna swego.... Arkusz 2001 nr 4 s. 8 (z notą tłumacza...) szczegóły 
822.wiersz: Dante Alighieri: Boska komedia (Fragment tłumaczenia białym wierszem). Czas Kultury 1993 nr 4 s. 124-127 (z not....) szczegóły 
823.wiersz: Dante Alighieri: Boska komedia: Piekło [fragm.:] Heretycy. Christianitas 2001 nr 8 s. 43  szczegóły 
824.wiersz: Dante Alighieri: Boska komedia: Piekło [fragm.:] Hipokryci. Christianitas 2001 nr 8 s. 53  szczegóły 
825.wiersz: Dante Alighieri: Boska komedia: Piekło [fragm.:] Kajfasz. Christianitas 2001 nr 8 s. 46  szczegóły 
826.wiersz: Dante Alighieri: Boska komedia: Piekło [fragm.:] Pieśń dwudziesta druga. Czas Kultury 2000 nr 6 s. 7-9  szczegóły 
827.wiersz: Dante Alighieri: Boska komedia: Piekło [fragm.:] Pieśń siódma. Czas Kultury 2000 nr 6 s. 4-6  szczegóły 
828.wiersz: Dante Alighieri: Boska komedia: Piekło [fragm.:] Zmysłowi. Christianitas 2001 nr 8 s. 36  szczegóły 
829.wiersz: Dante Alighieri: Boska Komedia: Piekło pieśń I. Tygodnik Literacki 1991 nr 16 s. 3  szczegóły 
830.wiersz: Dante Alighieri: [Boska Komedia]: Piekło. Pieśń IV. Kontrapunkt 1996 nr 10 s. 2-3  szczegóły 
831.wiersz: Dante Alighieri: Czyściec. Pieśń XXVII. Znak 1991 nr 2 s. 70-74  szczegóły 
832.wiersz: Dante Alighieri: Czyściec. Pieśń XXVIII. Znak 1991 nr 2 s. 74-79  szczegóły 
833.wiersz: Dante Alighieri: La divina commedia. Inferno [fragm.] = Boska Komedia. Piekło [fragm.]. x ([ W ks.:] Jacques Le Goff: Sakiewka i życie (Gospodarka i religia w śr...) szczegóły 
834.wiersz: Dante Alighieri: Ma pani miłość w oczach uwięziła. Magazyn Literacki 1999 nr 12 s. 60 (z fot. tłumacza...) szczegóły 
835.wiersz: Dante Alighieri: Piekło [fragm.:] Pieśń II (Dzień gasnął, wszystko...). Literatura na Świecie 1995 nr 4 s. 97-101  szczegóły 
836.wiersz: Dante Alighieri: Piekło [fragm.:] Pieśń II (Dzień już odchodził...). Literatura na Świecie 1995 nr 4 s. 54-60  szczegóły 
837.wiersz: Dante Alighieri: Piekło [fragm.:] Pieśń II (Dzień już uchodził...). Literatura na Świecie 1995 nr 4 s. 122-128  szczegóły 
838.wiersz: Dante Alighieri: Piekło [fragm.:] Pieśń II (Dzień już zachodził...). Literatura na Świecie 1995 nr 4 s. 108-120 (z koment....) szczegóły 
839.wiersz: Dante Alighieri: Piekło [fragm.:] Pieśń II (Gasło już światło...). Literatura na Świecie 1995 nr 4 s. 47-53  szczegóły 
840.wiersz: Dante Alighieri: Piekło [fragm.:] Pieśń II (Już dzień odchodził...). Literatura na Świecie 1995 nr 4 s. 102-107  szczegóły 
841.wiersz: Dante Alighieri: Piekło [fragm.:] Pieśń II (Już dzień uchodził...). Literatura na Świecie 1995 nr 4 s. 129-133  szczegóły 
842.wiersz: Dante Alighieri: Piekło. Pieśń III. Zeszyty Literackie 1995 nr 50 s. 46-50 (z not. o aut. i o tł. na s. 158...) szczegóły 
843.wiersz: Dante Alighieri: Piekło. Pieśń trzecia. W drodze 1996 nr 9 s. 12-16  szczegóły 
844.wiersz: Dante Alighieri: Raj, pieśń XXXI. Literatura 1990 10 26-7  szczegóły 
845.wiersz: Dante Alighieri: Tłumaczenie "Boskiej komedii". Pierwsza kantyczka "Raju". x 1996 ([W ks.:] Wołodymyr Wasyłenko: Ukraińskim tropem polskich pisarzy XIX i...) szczegóły 
846.wiersz: Dante Alighieri: Vita nuova [fragm.:] V. Tanto gentile e tanto onesta pare... = Życie nowe [fragm.:] V. Jakiż to piękny widok i jaki uroczy.... Przekładaniec 2002 nr 9 (2001/2002) s. 33-34, 40-41 (tekst równoległy w jęz. włoskim i polskim; z koment. Jadwigi Miszalski...) szczegóły 
847.wiersz: Dante Alighieri: Vita nuova [fragm.:] V. Tanto gentile e tanto onesta pare... = Życie nowe [fragm.:] V. Taka dostojna i tak pełna wdzięku... Przekładaniec 2002 nr 9 (2001/2002) s. 33-34, 38 (tekst równoległy w jęz. włoskim i polskim; z koment. Jadwigi Miszalski...) szczegóły 
848.wiersz: Dante Alighieri: Vita nuova [fragm.:] V. Tanto gentile e tanto onesta pare... = Życie nowe [fragm.:] V. Taka szlachetna dostojność otoczy... Przekładaniec 2002 nr 9 (2001/2002) s. 33-34, 36 (tekst równoległy w jęz. włoskim i polskim; z koment. Jadwigi Miszalski...) szczegóły 
849.wiersz: Dante Alighieri: Vita nuova [fragm.:] V. Tanto gentile e tanto onesta pare... = Życie nowe [fragm.:] V. Taka szlachetna i pełna powagi... Przekładaniec 2002 nr 9 (2001/2002) s. 33-34, 43 (tekst równoległy w jęz. włoskim i polskim; z koment. tłumaczki...) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
850.proza: Dante Alighieri: Biesiada [fragm.]. Terminus 2002 z. 1 s. 199-223 (traktat pierwszy...) szczegóły 
851.proza: Dante Alighieri: De vulgari eloquentia, I, 1-7. Przegląd Tomistyczny 2000 t. 8 s. 340-361 (tekst równoległy w języku polskim i łacińskim; z komentarzem tłumacza:...) szczegóły 
852.proza: Dante Alighieri: De vulgaro eloquentia. Młoda Polonistyka 1998 nr 2 s. 79-89 (przekład fragmentu traktatu, obejmujący rozdziały I-VII księgi pierwsz...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
853.książka o twórcy: Dante Jerzego Panka = Dante According to Jerzy Panek = Jerzy Paneks Dante. 2002 ([Zawiera ilustracje drzeworytów poświęcone Dantemu i jego twórczości o...) szczegóły 
recenzja: Sabor Agnieszka: Portrety Piekła. "Dante" Jerzego Panka: monumentalne wydawnictwo Jana Fejkla. Tygodnik Powszechny 2003 nr 15 s. 22  szczegóły 
artykuł: Nowicka Justyna: Piekło to ja. Rzeczpospolita 2002 nr 263 s. A11  szczegóły 
854.książka o twórcy: Paluchowski Wojciech: Filozofia człowieka u Dantego. Próba rekonstrukcji na podstawie pism Konstantego Michalskiego. 2000 (Wprowadzenie. - I. Dante wciąż odkrywany [m.in. nt. studiów nad twórcz...) szczegóły 
recenzja: Dec Ignacy: Wrocławski Przegląd Teologiczny 2001 nr 1 s. 182-184  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 2 s. 216 (nota...) szczegóły 
855.książka o twórcy: Po Dantem. Wybór materiałów z VIII Konferencji Pracowników Naukowych i Studentów Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej UŚ[Uniwersytetu Śląskiego]. 1996 (Zamiast wstępu. Po Dantem - dyskusja [wypowiedzi: Krzysztof Kłosiński,...) szczegóły 
856.książka o twórcy: Vasoli Cesare: Myśl Dantego. Cztery studia. 1998 ([Zawiera:] Filozofia i teologia w dziełach Dantego. Pojęcie pokoju w m...) szczegóły 
recenzja: Sikora Agnieszka: Pallas Silesia 1999 t. 3 z. 1/2 s. 180-183  szczegóły 
857.książka o twórcy: Verdicchio Massimo: Of dissimulation. Allegory and irony in Dante's "Commedia". 1997  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
858.artykuł: Baterowicz Marek: Dante i Mozart (w 670 rocznicę zgonu poety i 200-lecie śmierci kompozytora). Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 14 XI s. 13  szczegóły 
859.artykuł: Cheneval Francis: La philosophie et le bonheur de Dante Alighieri. Studia Mediewistyczne 1998 t. 33 s. 79-97  szczegóły 
860.artykuł: Dante - astronom i astrolog. Słowo Powszechne 1992 nr 7 z 14/16 II s. 6 (nt. astronomicznych motywów twórczości Dantego przedstawionych na kong...) szczegóły 
861.artykuł: Eliot Thomas Stearns: Kim jest dla mnie Dante?. Ogród 1990 nr 2 (4) s. 96-101  szczegóły 
862.artykuł: Kozioł Urszula: Dante wiecznie żywy. Odra 1995 nr 7/8 s. 115-116 (omów. rozprawy o Dantem pióra Jacqueline Risset...) szczegóły 
863.artykuł: Łubieński Tomasz: Dlaczego Dante?. Literatura 1990 nr 10 s. 27-28  szczegóły 
864.artykuł: Michalski Konstanty: Studia Dantejskie [z tego cyklu:] Eros i logos u Dantego. x 1997 ([W ks. :] Konstanty Michalski: Filozofia wieków średnich. Kraków 1997,...) szczegóły 
865.artykuł: Michalski Konstanty: Studia Dantejskie [z tego cyklu:] Myśl franciszkańska i jej wpływ na Dantego. x 1997 ([W ks. :] Konstanty Michalski: Filozofia wieków średnich. Kraków 1997,...) szczegóły 
866.artykuł: Michalski Konstanty: Studia Dantejskie [z tego cyklu:] Na pograniczu dwu wieków. x 1997 ([W ks. :] Konstanty Michalski: Filozofia wieków średnich. Kraków 1997,...) szczegóły 
867.artykuł: Michalski Konstanty: Studia Dantejskie [z tego cyklu:] Szkic gnozeologii Dantego. Gnozeologia Dantego. x 1997 ([W ks. :] Konstanty Michalski: Filozofia wieków średnich. Kraków 1997,...) szczegóły 
868.artykuł: Mikołajewski Jarosław: Człowiek, który widział Boga (Dante Alighieri). Gazeta Wyborcza 2000 nr 72 s. 2 (z portr....) szczegóły 
869.artykuł: Noszczyk Michał: Dante, Beckett, multimedia. Fa-Art 1995 nr 2 s. 20-22  szczegóły 
870.artykuł: Paluchowski Wojciech: Idee franciszkańskie w rozprawach o Dantem Konstantego Michalskiego. Studia Mediewistyczne 1990 t. 27 z. 1 s. 63-72  szczegóły 
871.artykuł: Pióro Tadeusz: Dante, nasz współczesny. Literatura na Świecie 1995 nr 4 s. 327-328  szczegóły 
872.artykuł: PM: Dante, Dante. Nasz Dziennik 2001 nr 216 s.14 (art. o twórczości z okazji 680. rocznicy śmirci...) szczegóły 
873.artykuł: Rachwał Tadeusz: Pogranicza języka. O niewyrażalności (nie tylko) Beatrycze. Fa-Art 1995 nr 2 s. 16-19  szczegóły 
874.artykuł: Salwa Piotr: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 4 s. 371-372 ([rec. ks. zb.:] Dante Today. Toronto 1989....) szczegóły 
875.artykuł: Szymańska-Serkowska Hanna: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 38 z. 3/4 s. 387-389 ([rec. ks.:] Frano Ferrucci: Il poema del desiderio. Poetica e paession...) szczegóły 
876.artykuł: Vincenz Stanisław: Dante i Mickiewicz. Więź 1994 nr 9 s. 127-135  szczegóły 
877.artykuł: Z.N.: Quaestiones Medii Aevi Novae 2003 t. 8 s. 380-381 ([rec. ks.:] Ruedi Imbach: Dante, la philosophie et les laics. Fribourg...) szczegóły 
878.artykuł: Zeszyty Literackie 1997 nr 57 s. 198 (not. o ustalonej przez astronomów dacie pierwszego spotkania Dantego z...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
879.impreza: "Dante in Polonia" - wystawa polskiego malarstwa, grafiki, rzeźby i malarstwa (1998).  szczegóły 
artykuł: Polonia Włoska 1998 nr 1 s. 23 (nota...) szczegóły 
880.impreza: "Dante Jerzego Panka" - wystawa drzeworytów Jerzego Panka do "Boskiej komedii" Dantego (2003).  szczegóły 
artykuł: Dante Jerzego Panka. Śląsk 2003 nr 7 s. 82-83 (nota...) szczegóły 
artykuł: Z wydarzeń kulturalnych w Polsce. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 6 VI s. 3 (notka; oprac. EK...) szczegóły 
881.impreza: Dante według Panka - wystawa (2002).  szczegóły 
artykuł: Bik Katarzyna: Panek z piekła rodem. Gazeta Wyborcza 2002 nr 269 s. 17  szczegóły 
882.impreza: "Memento mori" - wystawa ilustracji Gustawa Dore do "Boskiej Komedii" (1995).  szczegóły 
artykuł: Bibliotekarz Płocki 1996 nr 1 s. 44 (not....) szczegóły 
883.impreza: "Piekło. Dante i Panek" - wystawa ilustracji Jerzego Panka do "Boskiej komedii" Dantego (2003).  szczegóły 
artykuł: G.S.: "Piekło" studyjne. Rzeczpospolita 2003 nr 3 s. A15 (nota; zapowiedź...) szczegóły 
884.impreza: Wystawa ilustracji Salvadora Dalego do "Boskiej komedii" (2003).  szczegóły 
artykuł: Dante i Salvador Dali. Śląsk 2003 nr 10 s. 85 (nota...) szczegóły 
artykuł: Wasak Anna: Ilustracja genialnego poematu. Nasz Dziennik 2003 nr 270 s. 9 (nt. wystawy w Bibliotece Głównej Akademii Podlaskiej...) szczegóły 
artykuł: Ziontek Artur: Salvadora Dali czytanie "Boskiej komedii". Wystawa w Siedlcach. Ogród 2003 nr 1/2 s. 295-303 (recenzja wystawy drzeworytów Salvadora Dalego ilustujących "Boską kome...) szczegóły 
artykuł: Żdanowicz Zygmunt: Dali w Polsce. Kurier Wileński 2003 nr 232 s. 4 (nota nt. wystawy w Stalowej Woli...) szczegóły 
885.impreza: Wystawa ilustracji Sandro Botticellego do "Boskiej komedii" Dantego (2001).  szczegóły 
artykuł: Mikołajewski Jarosław: Krok w krok za Dantem. Gazeta. Magazyn 2001 nr 23 s. 24-25 (inf. w art....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
886.utwór: Biesiada [Il Convivio].  szczegóły 
artykuł: Bartkowiak-Lerch Magdalena: "Język znamienity" - śladami Dantego. Poglądy poety na kwestie językoznawcze na podstawie jego dzieł "O języku pospolitym" oraz "Biesiada". Przekładaniec 2003 nr 11 s. 64-86 (z not. o autorce art. na s. 135...) szczegóły 
887.utwór: Boska komedia [Divina Commedia].  szczegóły 
artykuł: Barbal Henryk: Polskie wydania "Boskiej komedii". Editor 1990 t. 3 s. 108-123 (od XVI w. do współczesności...) szczegóły 
artykuł: Borges Jorge Luis: Dante i wizjonerzy anglosaksońscy. Literatura na Świecie 1995 nr 4 s. 62-66  szczegóły 
artykuł: Borges Jorge Luis: Dziewięć esejów dantejskich. Przegląd Filozoficzno-Literacki 2003 nr 2 s. 43-82 (z not. o aut., s. 269...) szczegóły 
artykuł: Borges Jorge Luis: Fałszywy problem Ugolina. Literatura na Świecie 1995 nr 4 s. 80-83 (z notą o Jorge Luis Borgesie s. 320-321...) szczegóły 
artykuł: Borges Jorge Luis: Ostatnia podróż Ulissesa. Literatura na Świecie 1995 nr 4 s. 89-94 (z notą o Jorge Luis Borgesie s. 320-321...) szczegóły 
artykuł: Borges Jorge Luis: Prolog. Literatura na Świecie 1995 nr 4 s. 67-73 (z notą o Jorge Luis Borgesie s. 320-321...) szczegóły 
artykuł: Borges Jorge Luis: Spotkanie we śnie. Literatura na Świecie 1995 nr 4 s. 84-88 (z notą o Jorge Luis Borgesie s. 320-321...) szczegóły 
artykuł: Borges Jorge Luis: Wspaniały zamek z Pieśni IV. Literatura na Świecie 1995 nr 4 s. 74-78 (z notą o Jorge Luis Borgesie s. 320-321...) szczegóły 
artykuł: Boski Dante (po polsku). Literatura na Świecie 1995 nr 4 s. 2-44 (dyskusja w redakcji Literatury na Świecie; uczestnicy: Piotr So...) szczegóły 
artykuł: Dante po polsku. Fragmenty dyskusji, która odbyła się w redakcji "Literatury na Świecie". Gazeta. Magazyn 1995 nr 34 s. 16 (wypow. tłumaczy: Jarosław Mikołajewski, Stanisław Barańczak, Zygmunt K...) szczegóły 
artykuł: Klemczak Stefan: Czy "dobry Bóg tkwi w szczególe"? Przyczynek do "obrazu" Boga w "Boskiej Komedii" Dantego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia Religiologica 2000 z. 33 (1246) s. 141-149  szczegóły 
artykuł: Klimkiewicz Anna: Wstępne tercyny "Boskiej komedii" a tłumaczenie Porębowicza i Barańczaka. Przekładaniec 2000 nr 7 s. 56-68 (z fragmentem oryginału i jego tłumaczeniami; z not. o Annie Klimkiewic...) szczegóły 
artykuł: Kładź Marta: Bohaterowie "Boskiej komedii" Dantego i "Raju utraconego" Miltona między kołowością a linearnością drogi. x 2002 ([w ks. zb.:] Tożsamość i rozdwojenie. Rekonesans. Materiały V Sesji Na...) szczegóły 
artykuł: Kubiak Zygmunt: Początek i koniec "Boskiej Komedii". Znak 1992 nr 9 s. 80-86 (z notą o Zygmuncie Kubiaku, s. 149...) szczegóły 
artykuł: Kuciak Agnieszka: "To nie jest żadne dobre tłumaczenie". W drodze 1996 nr 9 s. 17 (o polskich przekładach utworu...) szczegóły 
artykuł: Lisicki Paweł: Po tamtej stronie nieboskłonu. Znak 1991 nr 2 s. 55-69 (porównanie z poezją Bolesława Leśmiana...) szczegóły 
artykuł: Lukszyn Jurij: W jakim języku mówił Nemrod w "Boskiej komedii" Dantego? (w kwestii definiowania języka). x 2000 ([w ks. zb.:] Problemy komunikacji międzykulturowej. Lingwistyka, trans...) szczegóły 
artykuł: Łomozik Natalia: Ilustracje do "Komedii" Dantego w XIV i XV w.. Sprawozdania Wydziału Nauk o Sztuce 1992 nr 109 (1991) s. 85-88 (dot. włoskich rękopisów ilustrowanych wraz z komentarzami literackimi;...) szczegóły 
artykuł: Maślanka-Soro Maria: La "scritta morta" in Dante: Inf. III, 1-9. Romanica Cracoviensia 2000 nr 1 s. 48-54  szczegóły 
artykuł: Maślanka-Soro Maria: Semantyka przestrzeni w Pieśni IV "Piekła" Dantego. Prace Komisji Neofilologicznej 2000 t. 1 s. 61-76  szczegóły 
artykuł: Michalski Konstanty: Studia Dantejskie [z tego cyklu:] Mistyka i scholastyka u Dantego. x 1997 ([W ks. :] Konstanty Michalski: Filozofia wieków średnich. Kraków 1997,...) szczegóły 
artykuł: Mikołajewski Jarosław: Krok w krok za Dantem. Gazeta. Magazyn 2001 nr 23 s. 24-25 (szkic nt. ilustracji Sandra Botticellego do "Boskiej komedii", z repro...) szczegóły 
artykuł: Morawski Kalikst: Kwartalnik Neofilologiczny 1988 t. 35 z. 2 s. 209-223 (sprost. Kwartalnik Neofilologiczny 1988 t. 35 z. 4 s. 482...) szczegóły 
artykuł: Ożóg Zofia: Śpiew Franciszki w "Piekle" Dantego. Polonistyka 1997 nr 2 s. 90-93  szczegóły 
artykuł: Piechowski Jerzy: Miłość i zatrata. Powściągliwość i Praca 1998 nr 12 s. 20 (własne refleksje związane z utworem...) szczegóły 
artykuł: Salwa Piotr: Dante Alighieri. Mówią Wieki 1994 nr 7 s. 32-37  szczegóły 
artykuł: Sołtysik Marek: Sto wizerunków piekielnych. Plus Minus 2002 nr 48 s. A12 (nt. cyklu drzeworytów Jerzego Panka zainspirowanych utworem...) szczegóły 
artykuł: Surma Monika: Jak tłumaczy się dziś Dantego? (I Pieśń "Piekła" w przekładach Edwarda Porębowicza [1909] i Stanisława Barańczaka [1994]). Literatura na Świecie 1995 nr 4 s. 135-142  szczegóły 
artykuł: Świerzawski Wacław: Wątek mariologiczny w "Boskiej Komedii" Dantego. Częstochowskie Studia Teologiczne 1993 t. 19/20 (1991/1992) s. 59-76  szczegóły 
artykuł: Turska Ewa: "Boska komedia" według Botticellego. Plus Minus 2001 nr 12 s. D7 (recenzja londyńskiej wystawy "Dante Botticellego" - cyklu nieukończony...) szczegóły 
artykuł: Vasilenko Vladimir: Pol'skie sud'by Dante v devjatnadcatom veke (Prolog k "utrachennomu perevodu Ju.I. Krasheskogo "Bozhestvennajj komedii"). Ricerche Slavistiche 1993 t. 39/40 (1992/1993) z. 2 s. 231-262  szczegóły 
artykuł: Wasyl Anna: Franczeska i Paolo. Poezja miłosna w oczach Dantego. Nowy Filomata 1998 nr 3 s. 105-210 (dot. piatej części "Piekła", zwanej "Piesnią Franczeski"; z fragmentam...) szczegóły 
888.utwór: [Boska Komedia]: Piekło. Pieśń IV. Tł. Stanisław Barańczak (druk. Kontrapunkt 1996 nr 10).  szczegóły 
sprostowanie: Szarmach Marian: Lakan, nie Lukian. Tygodnik Powszechny 1996 nr 49 s. 4 (list do red. prostujący pomyłkę w tekście przekładu...) szczegóły 
889.utwór: Nowe życie [Vita Nova].  szczegóły 
artykuł: Kozioł Urszula: Dla Odry z Rzymu. Odra 1997 nr 2 s. 138 (nt. najnowszego filologicznego wydania dzieła...) szczegóły 
artykuł: Miszalska Jadwiga: Jak tłumaczyć Dantejski sonet XV ("Tanto gentile e tanto onesta pare")?. Przekładaniec 2002 nr 9 (2001/2002) s. 30-43  szczegóły 
artykuł: Reguzzoni Giuseppe: Beatrice czyli "o wierności". Communio 1998 nr 1 s. 131-144  szczegóły 
890.utwór: O języku pospolitym [De vulgari eloquentia].  szczegóły 
artykuł: Bartkowiak-Lerch Magdalena: "Język znamienity" - śladami Dantego. Poglądy poety na kwestie językoznawcze na podstawie jego dzieł "O języku pospolitym" oraz "Biesiada". Przekładaniec 2003 nr 11 s. 64-86 (z not. o autorce art. na s. 135...) szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
891.kult: (M.J.): Argumenty 1989 nr 28 s. 16 ([not. o powstaniu Skandynawsko-Bałtyckiego Instytutu Dantego (Scandant...) szczegóły 
892.kult: Odnaleziono prochy Dantego. Rzeczpospolita 1999 nr 168 s. A6 (w Centralnej Bibliotece Narodowej we Florencji...) szczegóły 
  D'Aubrigy Pier
    książki twórcy (alfabet tytułów)
893.książka twórcy: D'Aubrigy Pier: Ślady. 1997 ([Zawiera 77 opowiastek i anegdot z różnych tradycji i kręgów kulturowy...) szczegóły 
  De Andre Fabrizio
    zgon (alfabet autorów)
894.zgon: W.K.: Pieśniarz genueński (Fabrizio De Andre 1940-1999). Rzeczpospolita 1999 nr 12 s. 30 (zmarł: 11 I 1999; wspomnienie pośmiertne; z fot....) szczegóły 
  De Dominis Marcantionio
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
895.artykuł: Facca Danilo: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 2003 t. 47 s. 247-248 (rec. k.s.: Eleonora Belligni: Auctoritas et potestas, Marcantonio De D...) szczegóły 
  De Filippo Eduardo
    książki twórcy (alfabet tytułów)
896.książka twórcy: De Filippo Eduardo: Trzy komedie. [Dram.]. 1991  szczegóły 
  De Luka Erri
    wywiady (alfabet autorów)
897.wywiad: Mincer Laura: Materia sacrum. Midrasz 1997 nr 7/8 s. 64-65 (o własnej twórczości i zainteresowaniach literaturą hebrajską...) szczegóły 
  De Sanctis Francesco
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
898.utwór: Storia della letteratura italiana.  szczegóły 
artykuł: Ugniewska Joanna: Francesco De Sanctis i jego historia literatury włoskiej. Przegląd Humanistyczny 2003 nr 2 s. 85-95  szczegóły 
  Del Mazza Valentino
    książki twórcy (alfabet tytułów)
899.książka twórcy: Del Mazza Valentino: Bajki i mądrość życiowa. 1999  szczegóły 
  Del Rio Domenico
    książki twórcy (alfabet tytułów)
900.książka twórcy: Del Rio Domenico: Och, Nazarejczyku. Powieść. 2001  szczegóły 
  Delbene Bartolomeo
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
901.utwór: Civitas Veri, sive morum. Paris 1609.  szczegóły 
artykuł: Hordyński Piotr: "Civitas Veri" von Bartolomeo Delbene: der imaginaere Raum als Sinnbild moralischer Begriffe. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne 1994 z. 111 (1138) s. 99-104  szczegóły 
  Dionesalvi Franco
    wiersze (alfabet tytułów)
902.wiersz: Dionesalvi Franco: Ultradźwięki. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 64 (z notą tłumacza o grupie poetów z miasta Consenza na s. 65-66...) szczegóły 
sprostowanie: Krupka Paweł: Sprostowanie. Poezja Dzisiaj 2002 nr 27/28 s. 233 (sprostowanie do noty towarzyszącej przekładom wierszy poetów włoskich,...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
903.tekst paraliteracki: Dionesalvi Franco: Poeci w czasach porto alegre. Poezja Dzisiaj 2002 nr 25/26 s. 110-112  szczegóły 
  Doplicher Fabio
    wiersze (alfabet tytułów)
904.wiersz: Doplicher Fabio: Akrobaci. Nowa Okolica Poetów 2003 nr 11 s. 57  szczegóły 
905.wiersz: Doplicher Fabio: Camogli, flesz z pociągu (Valerii). Nowa Okolica Poetów 2003 nr 11 s. 60  szczegóły 
906.wiersz: Doplicher Fabio: Margines (Dla Ruggera Jacobbi). Nowa Okolica Poetów 2003 nr 11 s. 58-59  szczegóły 
907.wiersz: Doplicher Fabio: Wiatrak snu. Nowa Okolica Poetów 2003 nr 11 s. 59  szczegóły 
  Dossi Carlo
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
908.artykuł: Karcz-Napieraj Monika: Początki włoskiej antyliteratury. Carlo Dossi pomiędzy nowym stylem a ekstrawagancją. Edukacja Humanistyczna [Szczecin] 2003 nr 1/2 (2002) s. 61-67  szczegóły 
  Eco Umberto
    książki twórcy (alfabet tytułów)
909.książka twórcy: Eco Umberto: Baudolino. 2001  szczegóły 
recenzja: Borowski Jacek: Antypowieść Eco. Wprost 2001 nr 46 s. 110-111  szczegóły 
polemika: Komar Michał: O podciąganiu się. Tygodnik Powszechny 2001 nr 47 s. 24  szczegóły 
recenzja: Cieślik Mariusz: Zmyślny kłamca Baudolino. Polityka 2001 nr 47 s. 56-57  szczegóły 
recenzja: Czarnomorska-Spiga Jolanta: Mali i wielcy kłamcy historii. Arkusz 2002 nr 1 s. 7  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 2002 nr 3/4 s. 130 (nota...) szczegóły 
recenzja: Doda Agnieszka: Eks-przywłaszczenie historii poprzez fikcję. Zeszyty Karmelitańskie 2002 nr 2 s. 121-126  szczegóły 
recenzja: Dukaj Jacek: Eco-logia. Sfinks 2002 nr 2 s. 92  szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Literacka układanka. Przekrój 2001 nr 50 s. 73  szczegóły 
recenzja: Gronek Barbara: Ku królestwu księdza Jana. Polonistyka 2003 nr 2 s. 89-95  szczegóły 
recenzja: Kabatc Eugeniusz: Kobiety, bajki i wino. Aneks Trybuny 2001 nr 181 s. E  szczegóły 
recenzja: Kot Wiesław: Powrót wirtuoza historii. Newsweek 2001 nr 11 s. 98-99 (z fot....) szczegóły 
recenzja: Łukaszewicz Justyna: Łgarz większy niż Baudolino. Odra 2002 nr 4 s. 105-107 (imię recenzentki mylnie: Justyn...) szczegóły 
recenzja: Madejski Jerzy: To była piękna historia. Więź 2002 nr 10 s. 146-149  szczegóły 
recenzja: Marszałek Anna: Powró Eco. Polityka 2001 nr 46 s. 52  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Kłam mądrze, Baudolino. Rzecz o Książkach 2001 nr 12 s. E4  szczegóły 
recenzja: Gortat Grzegorz: Znakomity "Baudolino". Rzecz o Książkach 2002 nr 1 s. E2 (list do redakcji...) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Książki 2001 nr 12 s. 40  szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Stylistyczna żonglerka. Rzeczpospolita 2001 nr 259 s. A9  szczegóły 
recenzja: Salwa Piotr: Łgarz Baudolino. Gazeta Wyborcza 2001 nr 271 s. 16 (z fot. Umberto Eco...) szczegóły 
recenzja: Sawiczewska-Lorkowska Magdalena K.: Gdzie jest królestwo księdza Jana?. Topos 2002 nr 1/2 s. 195-196 (z notą o autorce recenzji, s. 213...) szczegóły 
recenzja: Woźniak Monika: Baudolino w krainie czarów. Dekada Literacka 2001 nr 1/2 s. 103-107 (z not. o M. Woźniak...) szczegóły 
recenzja: Zapert Tomasz Zbigniew: Tym razem Umberto Eco bawi się w detektywa. Życie 2001 nr 273 s. 14  szczegóły 
910.książka twórcy: Eco Umberto: Czytanie świata. 1999  szczegóły 
recenzja: Nowak Marcin: Tekst świata, świat tekstu. Gazeta Wyborcza 1999 nr 129 s. 25 (nota...) szczegóły 
recenzja: Zarzycka Justyna: Teksty i teorie. Przekrój 1999 nr 29 s. 38  szczegóły 
911.książka twórcy: Eco Umberto: Diariusz najmniejszy. [Fel.]. 1995 ([Wybór z: "Diario minimo" ; "Il secondo diario minimo" 1992]....) szczegóły 
recenzja: Cichy Michał: Potrzeba economii. Gazeta Wyborcza 1995 nr 65 s. 11  szczegóły 
recenzja: Dekada Literacka 1995 nr 1 s. 13 (nota...) szczegóły 
recenzja: Klesyk Łukasz: Krzyżóweczka inaczej. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 15 s. 20  szczegóły 
recenzja: Ostowicz Anna: "Przezabawne felietony" Umberto Eco. Topos 1996 nr 3 s. 85-86  szczegóły 
recenzja: Skórzyński Piotr: Puste lustro. Nowe Książki 1995 nr 7 s. 44-45  szczegóły 
recenzja: Szewc Piotr: Literatura zabawy. Rzeczpospolita 1995 nr 37 s. 6  szczegóły 
912.książka twórcy: Eco Umberto: Diariusz najmniejszy. 1996  szczegóły 
913.książka twórcy: Eco Umberto: Drugie zapiski na pudełku od zapałek. [1991-1993]. 1994  szczegóły 
recenzja: Kot: Eco-nomia. Wprost 1994 nr 35 s. 77  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Pan Eco i templariusze. Nowe Książki 1994 nr 9 s. 47-48  szczegóły 
recenzja: Zaworska Helena: Rozbiory Europy. Kolejny bestseller Umberto Eco. Gazeta Wyborcza 1994 nr 191 s. 10  szczegóły 
914.książka twórcy: Eco Umberto: Drugie zapiski na pudełku od zapałek. [1991-1993]. 1995  szczegóły 
915.książka twórcy: Eco Umberto: Gnomy z planety Gnu. [Opow.]. 1994  szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Zapiski na bibliotecznej fiszce. Nowe Książki 1994 nr 12 s. 35  szczegóły 
recenzja: Karburator: Bajdy ekologiczne. Nowa Fantastyka 1995 nr 5 s. 72 (nota...) szczegóły 
recenzja: Romanowska Anna: O mądrych gnomach i głupich ludziach. Guliwer 1995 nr 3 s. 29-30  szczegóły 
recenzja: Sawicka Elżbieta: Eco ekologiczny. Rzeczpospolita 1994 nr 228 s. 5  szczegóły 
recenzja: Strękowski Jan: Eco ekologiczny. Życie Warszawy 1994 nr 328 s. 13  szczegóły 
916.książka twórcy: Eco Umberto: Imię róży. 1988  szczegóły 
recenzja: Baranowska Agnieszka: Kultura, Oświata, Nauka 1988 nr 5/6 s. 154-160  szczegóły 
recenzja: Baster Marek: Tak i nie 1988 nr 5 s. 11  szczegóły 
recenzja: Borkowska Ewa: Autograf 1988 nr 1 s. 57-59  szczegóły 
recenzja: Florczak Zbigniew: Nowe Książki 1988 nr 4 s. 56-58 (z fot....) szczegóły 
recenzja: Jarniewicz Jerzy: Akcent 1989 nr 1 s. 140-141  szczegóły 
recenzja: J.K.: Ironia bytu (na marginesie książki "Imię róży" - U.E.). Myśl Marksistowska 1989 nr 6 s. 171-178  szczegóły 
recenzja: Krajska Ewa: Życie i Myśl 1989 nr 1/2 s. 101-106  szczegóły 
recenzja: Milewska Hanna: Powściągliwość i Praca 1988 nr 4/5 s. 20  szczegóły 
recenzja: Olędzka-Frybesowa Aleksandra: Znak 1989 nr 2/3 s. 155-160  szczegóły 
recenzja: Owczarek Bogdan: Miesięcznik Literacki 1988 nr 10 s. 128-130  szczegóły 
recenzja: Pasut Tomasz: Eco w Labiryncie. Kurier Polski 1989 nr 205 s. 4 (o zarzucie plagiatu ks. "Aphorismenos" Kostasa Sokratousa...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Tygodniowy 1989 nr 44 s. 12 (not. o oskarżeniu Umberto Eco przez pisarza z Cypru o wykorzystanie wą...) szczegóły 
recenzja: Skórska Małgorzata: Fantastyka 1988 nr 4 s. 61  szczegóły 
recenzja: Sławiec Krzysztof: Fakty 1988 nr 11 s. 10  szczegóły 
recenzja: Sztandera Aneta: Opole 1988 nr 6 s. 20-21  szczegóły 
recenzja: Wasińska Mirella: Katolik 1988 nr 23 s. 13  szczegóły 
recenzja: The Warsaw Voice 1989 nr 47 s. 8 (not. o domaganiu się 3 mln funtów przez cypryjskiego pisarza Kostasa S...) szczegóły 
recenzja: Zieliński Andrzej: Literatura na Świecie 1988 nr 10 s. 342-357  szczegóły 
917.książka twórcy: Eco Umberto: Imię róży. 1990 ( ...) szczegóły 
918.książka twórcy: Eco Umberto: Imię róży. 1991  szczegóły 
919.książka twórcy: Eco Umberto: Imię róży. 1993  szczegóły 
recenzja: Ładyka Jerzy: Urok róży nienazwanej. Res Humana 1994 nr 4 s. 39-40  szczegóły 
920.książka twórcy: Eco Umberto: Imię róży. 1995  szczegóły 
921.książka twórcy: Eco Umberto: Imię róży. 1999  szczegóły 
922.książka twórcy: Eco Umberto: Imię róży. 2001  szczegóły 
923.książka twórcy: Eco Umberto: Imię róży. 2001  szczegóły 
924.książka twórcy: Eco Umberto: O bibliotece. [Esej]. 1990  szczegóły 
recenzja: Przedpełski Tomasz: Biblioteka Umberto Eco. Gazeta Wyborcza 1990 nr 254 s. 9  szczegóły 
recenzja: Zagańczyk Marek: Przygoda w bibliotece. Tygodnik Literacki 1990 nr 14/15 s. 17  szczegóły 
925.książka twórcy: Eco Umberto: O literaturze. 2003 ([Zbiór okolicznościowych tekstów pisarza skoncentrowanych wokół zagadn...) szczegóły 
recenzja: Czubaj Mariusz: Eco pisze o pisaniu. Polityka 2003 nr 27 s. 51  szczegóły 
recenzja: (KM): Książki 2003 nr 7 s. 45-46 (nota...) szczegóły 
recenzja: Sawicka Elżbieta: Przechadzki po Bibliotece Babel. Głos Ludu 2003 nr 77 dod. s. 5  szczegóły 
recenzja: Sawicka Elżbieta: Przechadzki po Bibliotece Babel. Rzeczpospolita 2003 nr 143 s. A15 (z fragmentami eseju Umberto Eco: Jak piszę, zawartego w książce...) szczegóły 
926.książka twórcy: Eco Umberto: Pięć pism moralnych. 1999  szczegóły 
recenzja: Kreczmar Tomek: Pięć pism moralnych Umberto Eco. Sztuka i Filozofia 1999 nr 17 s. 223-228  szczegóły 
recenzja: (mer): Chór najlepiej brzmi. Forum Akademickie 1999 nr 4 s. 62  szczegóły 
recenzja: Ratyński Paweł: Eco bez uśmiechu. Życie z Książkami 1999 nr z 4 III s. 5  szczegóły 
recenzja: Szostkiewicz Adam: Bystry Umberto. Tygodnik Powszechny 1999 nr 15 s. 12  szczegóły 
recenzja: Środa Magdalena: Mała książka o wielkich sprawach. Nowe Książki 1999 nr 6 s. 67  szczegóły 
recenzja: Zarzycka Justyna: Ważąc słowa. Przekrój 1999 nr 8 s. 38  szczegóły 
927.książka twórcy: Eco Umberto: Trzecie zapiski na pudełku od zapałek. 1997  szczegóły 
recenzja: Baczyński Marcin: Kartezjusz w Pascalu. Gazeta Wyborcza 1997 nr 91 s. 15  szczegóły 
recenzja: Cichoń Tomasz: Arrgghhhhh, nagie kobiety!!!. Życie 1997 nr 93 s. 10  szczegóły 
recenzja: Paluszkiewicz Monika: Info-mózgi. Wprost 1997 nr 17 s. 97 (not., z fot. Umberto Eco...) szczegóły 
recenzja: Radgowski Michał: Umberto Eco w podróży. Rzeczpospolita i Książki 1997 nr 8 s. 2  szczegóły 
recenzja: Woźniak Monika: Eco na życzenie. Tygodnik Powszechny 1997 nr 27 s. 14  szczegóły 
928.książka twórcy: Eco Umberto, Martini Carlo Maria: W co wierzy ten, kto nie wierzy?. 1998 (zawiera listy-eseje Umberto Eco do kardynała Carlo Marii Martiniego (4...) szczegóły 
recenzja: Bokłażec Jerzy: Tęsknota za utraconą religijnością. Więź 1999 nr 1 s. 187-190  szczegóły 
recenzja: Cichy Michał: Jaskinia filozofów. Gazeta Wyborcza 1998 nr 26 s. 23  szczegóły 
recenzja: Kabatc Eugeniusz: W poszukiwaniu punktów wspólnych. Aneks Trybuny 1999 nr 37 s. 1, 3  szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1999 nr 3 s. 61 (nota...) szczegóły 
recenzja: Poczekaj Robert: W co wierzy ten, kto nie wierzy?. Czas Kultury 1998 nr 2 s. 108-110  szczegóły 
929.książka twórcy: Eco Umberto: Wahadło Foucaulta. 1993  szczegóły 
recenzja: [Baczewska Anna] BACZ: W poszukiwaniu tajemnicy kamienia filozoficznego. Życie Warszawy 1993 nr 226 dod. s. 7  szczegóły 
recenzja: Baczyński Marcin, Saramonowicz Andrzej: Spisek na spisku. Gazeta. Magazyn 1993 nr 32 s. 17 (z fot. pisarza...) szczegóły 
recenzja: Biedrzycki Krzysztof: Summa paranoica. NaGłos 1994 nr 14 s. 180-185  szczegóły 
recenzja: Dziekanowski Czesław: Eco, kicz XX wieku. Regiony 1994 nr 1 s. 120-124  szczegóły 
recenzja: Hannibal Lektor: Lektor poleca i nie poleca. Opcje 1993 nr 3 s. 123 (nota...) szczegóły 
recenzja: Helman Alicja: Wahadło Foucaulta czyli śladami wzorów powieści kryminalnych. Dekada Literacka 1994 nr 7 s. 1, 11  szczegóły 
recenzja: J.D.: Psychopaci i pseudomagowie (Nowa powieść Umberto Eco). Rzeczpospolita 1993 nr 224 s. 4  szczegóły 
recenzja: Komendant Tadeusz: Trzewiki Abbe Gregoire'a. Gazeta o Książkach 1993 nr 10 s. 3  szczegóły 
recenzja: Kot Radosław: Pląsy wahadła. Nowa Fantastyka 1994 nr 1 s. 72  szczegóły 
recenzja: Kowaniec Jerzy Piotr: Nie ma zabaw niewinnych. Opcje 1994 nr 1 s. 116-117  szczegóły 
recenzja: Łebkowska Anna: Postmodernizm w stanie przesilenia. Dekada Literacka 1994 nr 7 s. 3, 10  szczegóły 
recenzja: Łebkowska Anna: Postmodernizm w stanie przesilenia. Dekada Literacka 1994 nr 7 s. 3, 10 (z karyk., rys. Aleksander Pieniek...) szczegóły 
recenzja: Łopuszański Piotr: Szczęścia nie znajduje się w mroku biblioteki. Życie Warszawy 1993 nr 261 s. 5  szczegóły 
recenzja: Mrówczyński Stanisław: Wahadło Foucaulta (Umberto Eco popełnił błąd). Życie Warszawy 1993 nr 271 dod. s. 4  szczegóły 
recenzja: Rutkowski Krzysztof: Pasaż nadczłowieczy. Gazeta Wyborcza 1993 nr 262 s. 8  szczegóły 
recenzja: Sienkiewicz Marek: Król jest nagi. Mit 1995 nr 2 s. 25  szczegóły 
recenzja: Strzyżewski Mirosław: Historia szaleństwa według Eco. Przegląd Artystyczno-Literacki 1994 nr 1 s. 30-31  szczegóły 
recenzja: Szaket Jan: Wahadło dziejów. Fa-Art 1993 nr 4 s. 64-65  szczegóły 
recenzja: Szpakowska Małgorzata: Rękopis znaleziony w Mediolanie. Twórczość 1994 nr 1 s. 123-126  szczegóły 
recenzja: Śliwiński Piotr: Wahadło powieści. Res Publica Nowa 1994 nr 5 s. 66  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Pan Eco i templariusze. Nowe Książki 1994 nr 9 s. 47-48  szczegóły 
recenzja: Ziętara Maciej: Spisek i wahadło. Puls 1993 nr 5/6 (64/65) s. 171-175  szczegóły 
930.książka twórcy: Eco Umberto: Wahadło Foucaulta. 1996  szczegóły 
931.książka twórcy: Eco Umberto: Wahadło Foucaulta. 2002  szczegóły 
recenzja: Witucka Ewa: Przegląd 2002 nr 50/51 s. 84  szczegóły 
932.książka twórcy: Eco Umberto: Wyspa dnia poprzedniego. 1995  szczegóły 
recenzja: Gazda Grzegorz: Wyspa pięknej powieści. Polityka nr s.  szczegóły 
recenzja: Inglot Jacek: Książki pokupne. Odra 1996 nr 6 s. 121-122  szczegóły 
recenzja: Inglot Jacek: Robinson postmodernistyczny. Nowa Fantastyka 1996 nr 8 s. 70  szczegóły 
recenzja: Kabatc Eugeniusz: Ostatni encyklopedysta. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 49 s. 20  szczegóły 
recenzja: K.M.: Muszkieterowie pod ciężarem nieskończoności. Rzeczpospolita 1995 nr 266 s. 28 (spraw. z promocji ks. we Włoskim Instytucie Kultury w Warszawie, 16 XI...) szczegóły 
recenzja: Komendant Tadeusz: Wyspa Imienia Róży. Gazeta o Książkach 1995 nr 11 s. 15  szczegóły 
recenzja: Kot Wiesław: Bond wojny trzydziestoletniej. Wprost 1995 nr 49 s. 98  szczegóły 
recenzja: Litwornia Andrzej: Rękopis znaleziony na atolu. Arkusz 1995 nr 1 s. 5  szczegóły 
recenzja: Loba Mirosław: Pochwała powiastki. Czas Kultury 1996 nr 1 s. 85-86  szczegóły 
recenzja: Ostowicz Anna: Raj utracony Umberta Eco. Topos 1996 nr 2 s. 76  szczegóły 
recenzja: Ostowicz Anna: Raj utracony Umberta Eco. Warsztaty Polonistyczne 1996 nr 1 s. 116-117  szczegóły 
recenzja: Popiel Magdalena: Święta Epopeja czy Libertyńska Komedia?. Dekada Literacka 1995 nr 9 s. 16  szczegóły 
recenzja: Potkański Jan: Postmodernizm zdemaskowany. Kultura i Społeczeństwo 1996 nr 4 s. 139-141  szczegóły 
recenzja: Skórzyński Piotr: Ecolalia. Literatura 1996 nr 2 s. 59-60  szczegóły 
recenzja: Szydłowska Waleria: Powieściopisarz a morze. Ex Libris 1996 nr 93 s. 16  szczegóły 
recenzja: Tuziak Andrzej: Eco sum. Fa-Art 1996 nr 3 s. 62-63  szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Fikcje i półprawdy. Nowe Książki 1996 nr 2 s. 36-37 (z fot. U. Eco...) szczegóły 
recenzja: Winiarski Jakub: Opowieści z dnia poprzedniego. Życie Warszawy 1995 nr 312 s. 8  szczegóły 
933.książka twórcy: Eco Umberto: Wyspa dnia poprzedniego. 2003  szczegóły 
recenzja: Piwkowska Anna: Dzban nie do rozbicia. Twój Styl 2003 nr 8 s. 114  szczegóły 
934.książka twórcy: Eco Umberto: Zapiski na pudełku od zapałek. [Felietony]. 1993  szczegóły 
recenzja: E.B.: Topos 1993 nr 6 s. 30  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Tygodnik Powszechny 1993 nr 28 s. 9 (nota...) szczegóły 
recenzja: Kabata Halina: Cywilizacja absurdu. Twój Styl 1994 nr 2 s. 122  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Janusz R.: Zapiski dla bladych twarzy. Rzeczpospolita 1992 nr 159 s. 4  szczegóły 
recenzja: Krzemińska Magdalena: Wakacyjne czytanie. Alter Ego [Warszawa] 2002 nr 2 s. 57-61  szczegóły 
recenzja: Ogórek Michał: Każdy ma swoją śmieszność. Gazeta Wyborcza 1993 nr 152 s. 11  szczegóły 
recenzja: Perski Wiesław: Na wspak. Przegląd Artystyczno-Literacki 1994 nr 1 s. 31  szczegóły 
recenzja: Purmer Maria: Podaruj sobie odrobinę luksusu. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 8 s. 21  szczegóły 
recenzja: Ratajczak Józef: Eco - felietonista. Arkusz 1994 nr 30 s. 4  szczegóły 
recenzja: Ryniek Gertruda: Econotatnik. Fa-Art 1993 nr 2/3 s. 136  szczegóły 
recenzja: Szczęsna Joanna: Zadumać się, pośmiać, popłakać, rozerwać... Lektury na wakacje. Gazeta o Książkach 1993 nr 6 s. 1 (nota...) szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Pan Eco i templariusze. Nowe Książki 1994 nr 9 s. 47-48  szczegóły 
recenzja: Wyka Marta: Jak się cieszyć małą książką. Dekada Literacka 1993 nr 22/23 s. 7  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
935.wiersz: Eco Umberto: Piosenka. Literatura na Świecie 1988 nr 10 s. 358-359  szczegóły 
936.wiersz: Eco Umberto: Signifiant est-ce-que tu te souviens... Studia Semiotyczne 1990 t. 16/17 s. 9-10  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
937.proza: Eco Umberto: Baudolino na tropie głów świętego Jana. Gazeta. Magazyn 2001 nr 39 s. 26-27  szczegóły 
938.proza: Eco Umberto: Baudolino [pow., fragm.:] Baudolino pisze list od księdza Jana. Gazeta. Magazyn 2001 nr 37 s. 20-21  szczegóły 
939.proza: Eco Umberto: Baudolino [pow., fragm.:] Baudolino wyjaśnia Niketasowi, o czym pisał jako chłopiec. Dekada Literacka 2001 nr 1/2 s. 48-59 (z not. o U. Eco; sprost. red., nr 3/4 s. 122...) szczegóły 
940.proza: Eco Umberto: Budowa świata odniesienia [fragm.]. Odra 1993 nr 7/8 s. 78-80 (esej; z notą i fot....) szczegóły 
941.proza: Eco Umberto: Gnomy z planety Gnu [fragm.]. Gazeta o Książkach 1994 nr 6 s. 5  szczegóły 
942.proza: Eco Umberto: Historia tytanicznego triumfu. Plus Minus 1998 nr 23 s. 13 (felieton...) szczegóły 
943.proza: Eco Umberto: Jak Baudolino uratował Aleksandrię przy pomocy krowy swojego ojca. Gazeta. Magazyn 2001 nr 38 s. 41-43  szczegóły 
944.proza: Eco Umberto: Komizm - "wolność" - karnawał. Konteksty 2002 nr 3/4 s. 132-136 (esej...) szczegóły 
945.proza: Eco Umberto: La bustina di Minerwa [z tego cyklu:] Humaniści i białe plamy. Literatura na Świecie 1993 nr 4 s. 361-363 (fel., z not. s. 366-367...) szczegóły 
946.proza: Eco Umberto: La bustina di Minerwa [z tego cyklu:] Lector in fabula. Literatura na Świecie 1993 nr 4 s. 358-360 (fel....) szczegóły 
947.proza: Eco Umberto: La bustina di Minerwa [z tego cyklu:] Zawód myśliciel. Literatura na Świecie 1993 nr 4 s. 355-357 (fel....) szczegóły 
948.proza: Eco Umberto: Omdlałość miłosna. Dekada Literacka 1994 nr 18/19 s. 9-11 (fragm. ks. "L'Isola del giorno prima"...) szczegóły 
949.proza: Eco Umberto: Pięć pism moralnych [fragm.:] Gdy na scenę wkracza ten inny. Przegląd Polityczny 2000 nr 43 s. 144-145  szczegóły 
950.proza: Eco Umberto: "Poetyka" i my. Twórczość 2003 nr 5 s. 95-105 (szkic literacki...) szczegóły 
951.proza: Eco Umberto: Popiersie Minerwy [z tego cyklu:] Casus Heidegger. Polityka 1988 nr 33 s. 16  szczegóły 
952.proza: Eco Umberto: Przeklęty dzbanek. Polityka 1988 nr 34 s. 10 (esej; z komentarzem. podp. J. M....) szczegóły 
953.proza: Eco Umberto: Przemysł i przemoc seksualna w społeczności Doliny Padu. Konteksty 1994 nr 1/2 s. 38-42  szczegóły 
954.proza: Eco Umberto: Raz, dwa, trzy, zostajesz ty. Ćwiczenie z literatury postmodernistycznej. Dekada Literacka 1995 nr 9 s. 19  szczegóły 
955.proza: Eco Umberto: Święte wojny, pasja i rozum. Gazeta Wyborcza 2001 nr 240 s. 8-10 (esej...) szczegóły 
nawiązanie: Czubała Henryk: "Często zadawane pytania". Konspekt 2001 nr 8 s. 122-123, 128  szczegóły 
956.proza: Eco Umberto: Taniec wśród czołgów. Gazeta Wyborcza 2001 nr 196 s. 15 (z koment. Jarosława Mikołajewskiego...) szczegóły 
957.proza: Eco Umberto: Wahadło Foucaulta [fragm.]. Polityka 1988 nr 52 s. 10 (esej; z komentarzem podp. J. M....) szczegóły 
958.proza: Eco Umberto: Wahadło Foucaulta [fragm.:] Templariusze. Literatura na Świecie 1989 nr 4 s. 192-224 (z not., s. 338...) szczegóły 
959.proza: Eco Umberto: Wahadło Foucaulta (Fragmenty). Zdanie 1989 nr 4 s. 39-43; nr 6:42-47; nr 7/8 s. 50-55 (not. nr 6 s. 60; not. redakcji nr 6 s. 47 ...) szczegóły 
960.proza: Eco Umberto: Zaczarowane zamki (Podróże do hiperrealności). Plus Minus 1996 nr 8 s. 14  szczegóły 
961.proza: Eco Umberto: Zapiski na pudełku od zapałek. Przekrój 2002 nr 6, 8, 10, 12, 14 (cykl fel....) szczegóły 
962.proza: Eco Umberto: Zapiski na pudełku zapałek. Polityka 1988 nr 35-36, 40-41, 45-49 (cykl esejów...) szczegóły 
nawiązanie: Tyblewski Tyburcjusz: Polityka 1988 nr 49 s. 8 (dot. nru 45....) szczegóły 
963.proza: Eco Umberto: Zapiski na pudełku zapałek [fragm.]. Polityka 1989 nr 1, 3, 4, 7, 10, 11  szczegóły 
964.proza: Eco Umberto: Zrobiłbyś to?. Polityka 1988 nr 38 s. 13 (esej...) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
965.tekst paraliteracki: Eco Umberto: Europa: pomiędzy odrodzeniem a upadkiem. Gazeta Wyborcza 2003 nr 141 s. 12  szczegóły 
966.tekst paraliteracki: Eco Umberto: Frankfurt to sprawa osobista. Notes Wydawniczy 1993 nr 9 s. 4-7  szczegóły 
967.tekst paraliteracki: Eco Umberto: Innowacja i powtórzenie: pomiędzy modernistyczną i postmodernistyczną estetyką. Przekazy i Opinie 1990 nr 1/2 s. 12-36  szczegóły 
968.tekst paraliteracki: Eco Umberto: Irracjonalne wczoraj i dziś. Pismo Literacko-Artystyczne 1988 nr 4 s. 31-37 (tekst wykładu...) szczegóły 
969.tekst paraliteracki: Eco Umberto: Kino - zrób to sam. Kwartalnik Filmowy 1993 nr 1 s. 26-30  szczegóły 
970.tekst paraliteracki: Eco Umberto: Komputer nie zabije książki. Przekrój 1995 nr 6 s. 19  szczegóły 
971.tekst paraliteracki: Eco Umberto: Moja nowa powieść. Literatura na Świecie 1988 nr 10 s. 360  szczegóły 
972.tekst paraliteracki: Eco Umberto: Muzeum i jego przemiany. Kresy 1993 nr 154 ds. 198-200  szczegóły 
973.tekst paraliteracki: Eco Umberto: Nadchodzi krwawe tysiąclecie. Literatura 1998 nr 4 s. 12-14  szczegóły 
974.tekst paraliteracki: Eco Umberto: O bibliotece [fragm.:] "Wzorzec złej biblioteki" według Umberto Eco. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1991 nr 1217 s, 87-88  szczegóły 
975.tekst paraliteracki: Eco Umberto: Plotka globalna. Gazeta Wyborcza 2001 nr 151 s. 16 (wypow., not. Jarosław Mikołajewski...) szczegóły 
976.tekst paraliteracki: Eco Umberto: Stępione ostrze wojny. Odra 1999 nr 7/8 s. 2-5  szczegóły 
977.tekst paraliteracki: Eco Umberto: Szkoła Eco. Wprost 2001 nr 45 s. 31-33 (artykuł nt. specyfiki edukacji w ustroju demokratycznym; z not. i fot....) szczegóły 
978.tekst paraliteracki: Eco Umberto: Śmierć książki? Nie!. Notes Wydawniczy 2001 nr 9 s. 24-30 (tekst wystąpienia pisarza wygłoszonego na Międzynarodowym Kongresie Ks...) szczegóły 
979.tekst paraliteracki: Eco Umberto: University and mass media. Dialogue and Universalism 1997 nr 5/6 s. 107-114 (z not....) szczegóły 
980.tekst paraliteracki: Eco Umberto: Utalentowany pan sprzedawca. Gazeta Wyborcza 2003 nr 261 s. 26  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
981.książka o twórcy: Bondanella Peter: Umberto Eco. Semiotyka, literatura, kultura masowa. 1997 ([Zawiera rozdziały:] 1. Początki intelektualnej kariery Umberta Eco: e...) szczegóły 
recenzja: Baczyński Marcin: Recepta na Eco. Gazeta Wyborcza 1997 nr 130 s. 15 (nota...) szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Eco - dzieło zamknięte. Nowe Książki 1998 nr 1 s. 32-33  szczegóły 
recenzja: Woźniak Monika: Eco na życzenie. Tygodnik Powszechny 1997 nr 27 s. 14  szczegóły 
nawiązanie: Markowski Michał Paweł: W sprawie Eco. Tygodnik Powszechny 1997 nr 30 s. 4 (list do red....) szczegóły 
982.książka o twórcy: Konik Roman: Eco-logia kultury masowej. Przewodnik po kulturze popularnej według estetyki Umberta Eco. 2003 ([Na podstawie prac pisarza]....) szczegóły 
983.książka o twórcy: Salvatore Schiffer Daniel: Umberto Eco. Labirynt świata. Biografia. 2001  szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Fenomen Umberta Eco. Aneks Trybuny 2001 nr 181 s. D  szczegóły 
recenzja: Cisło Maciej: Odra 2002 nr 4 s. 110  szczegóły 
recenzja: Likowska Ewa: Przegląd 2002 nr 3 s. 55  szczegóły 
recenzja: MG: Umberto Eco - biografia pisarza. Przewodnik Weekend 2002 nr 1 s. 13 (not....) szczegóły 
recenzja: Rzecz o Książkach 2002 nr 1 s. E2 (dot. kwestii edytorskich; not....) szczegóły 
recenzja: Świat według Eco. Trybuna 2001 nr 293 dod. s. 14 (nota...) szczegóły 
recenzja: Ulicka Danuta: Coś ty uczynił, Eco.... Nowe Książki 2002 nr 2 s. 49-50  szczegóły 
nawiązanie: Kołodziejczyk Barbara: Na pohybel partaczom. Notes Wydawniczy 2002 nr 3/4 s. 78-79  szczegóły 
984.książka o twórcy: Soliński Wojciech: Kształty obecności. Recepcja pisarstwa Umberta Eco w polskiej kulturze literackiej. 2001  szczegóły 
recenzja: Łukaszewicz Justyna: Zagadnienia Rodzajów Literackich 2003 t. 46 s. 282-286  szczegóły 
recenzja: Tarnogórska Maria: Formy popularności, czyli Eco w polskim obiegu obiegu czytelniczym. Literatura Ludowa 2003 nr 4/5 s. 126-128  szczegóły 
985.książka o twórcy: Wokół Eco. 2000 (Diana Pietruch-Reizes: Wstęp. * Diana Pietruch-Reizes: Umberta Eco kon...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
986.artykuł: AS: Zagadka Eco. Tygodnik Powszechny 1995 nr 8 s. 6 (omów. szkicu Bernarda Williamsa o twórczości Umberto Eco, druk. The...) szczegóły 
987.artykuł: Baczyński Marcin: Eco w Warszawie. Gazeta. Magazyn 1996 nr 8 s. 4-5 (w II 1996; z fot....) szczegóły 
988.artykuł: Barański Jarosław: Umberto Eco w archiwum słowa. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filozofia, Socjologia 1995 z. 4 s. 31-39  szczegóły 
989.artykuł: Bartoszyński Kazimierz: Dwa modele powieści: Milan Kundera, Umberto Eco. Teksty Drugie 1996 nr 6 s. 52-63  szczegóły 
990.artykuł: Bąkowska Małgorzata: Telematics Awaits Its 'Reformation'. The Warsaw Voice 1996 nr 9 s. 7 (fragmenty wypowiedzi Umberta Eco zanotowane podczas wizyty w Warszawie...) szczegóły 
991.artykuł: Chaciński Bartłomiej: Profesorskie fascynacje. Ex Libris 1995 nr 75 s. 11 (o zainteresowaniach komiksem...) szczegóły 
992.artykuł: Cichy Michał: Profesor Batman. Gazeta Wyborcza 1996 nr 48 s. 8 (spraw. z pobytu Umberto Eco w Warszawie, II 1996...) szczegóły 
993.artykuł: Cichy Michał: Umberto w Warszawie. Gazeta Wyborcza 1996 nr 47 s. 2 (spraw. z konferencji prasowej w Państwowym Instytucie Wydawniczym...) szczegóły 
994.artykuł: Czas Kultury 1996 nr 1 s. 74 (not. o pobycie w Warszawie, II 1996...) szczegóły 
995.artykuł: Drzewucki Janusz: Templariusze wszystkich krajów, łączcie się! (Książki Umberto Eco to synteza rozprawy filozoficznej z powieścią kryminalną). Plus Minus 1993 nr 42 s. 12  szczegóły 
996.artykuł: Frydrychowicz Mikołaj: Po co nam Umberto Eco?. Trybuna 1996 nr 53 s. 10  szczegóły 
997.artykuł: Gazda Grzegorz: Eco - nasz współczesny. Mazowieckie Studia Humanistyczne 1996 r. 2 nr 2 s. 65-74 (przegląd twórczości...) szczegóły 
998.artykuł: Geremek Bronisław: Awantura mediewisty (Bronisław Geremek o Umberto Eco w Polskim PEN Clubie). Plus Minus 1996 nr 9 s. 14 (notowała E.S....) szczegóły 
999.artykuł: Gazeta Wyborcza 1996 nr 11 s. 1 (zapow. wizyty w Polsce, II 1996...) szczegóły 
1000.artykuł: Helman Alicja: Świat uwarunkowanego naukowca. Tygodnik Powszechny 1995 nr 16 s. 12  szczegóły 
nawiązanie: Pilch Jerzy: Pomieszanie fiszek. Tygodnik Powszechny 1995 nr 18 s. 16  szczegóły 
1001.artykuł: HW: Dialogi etyczne literata z kardynałem. Kontrapunkt 1996 nr 1 s. 2 (nt. wymiany listów pisarza z biskupem Mediolanu Carlo Mario Martinim...) szczegóły 
1002.artykuł: Jaroszyński Piotr: Umberto Eco, subtelny powab herezji. Powściągliwość i Praca 1995 nr 9 s. 12-13, 22  szczegóły 
1003.artykuł: J.B.-S: Umberto Eco. Rzeczpospolita 2002 nr 4 s. A2 (sylwetka; nota...) szczegóły 
1004.artykuł: Jubileusz Umbert Eco. Aneks Trybuny 2002 nr 184 s. B (nota biogr. z okazji 70. rocznicy urodzin...) szczegóły 
1005.artykuł: Kabatc Eugeniusz: Konstruktor czytelnika. Wprost 1996 nr 9 s. 82-83  szczegóły 
1006.artykuł: Kabatc Eugeniusz: Profesor w lesie fikcji. Na ścieżkach wyobraźni Umberta Eco. Aneks Trybuny 2002 nr 189 s. A, D  szczegóły 
1007.artykuł: Kajewski Piotr: Dla masowych wybrańców... Ecce Eco. Odra 1994 nr 7/8 s. 71-72 (nt. miejsc akcji pow. Umberto Eco...) szczegóły 
1008.artykuł: Kaniewska Bogumiła: Eco-logia, czyli o pewnym pisarskim przypadku. x 2001 ([W ks.:] Bogumiła Kaniewska: Śladami Tristrama Shandy. Poznań 2000 s. ...) szczegóły 
1009.artykuł: Karoń-Ostrowska Anna: Ego Eco. Więź 1996 nr 4 s. 4-6 (nt. pobytu w Polsce w II 1996...) szczegóły 
1010.artykuł: Kawaler Eco. Gazeta Wyborcza 1993 nr 264 s. 11 (not. o przyzn. pisarzowi Orderu Legii Honorowej (Francja)...) szczegóły 
1011.artykuł: Kultura [Warszawa] 1988 nr 42 s. 4 (wg Der Spiegel 1988?...) szczegóły 
1012.artykuł: Klecel Marek: Eco-mania. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1996 nr 42 s. 10 (nt. pobytu w Warszawie...) szczegóły 
1013.artykuł: K.M.: Umberto Eco przyjeżdża dziś do Warszawy. Rzeczpospolita 1996 nr 46 s. 1 (not. zapowiadająca...) szczegóły 
1014.artykuł: Knyżewski Krzysztof: Rozum i mit. O twórczości Umberto Eco. Dziś 1995 nr 1 s. 88-91  szczegóły 
1015.artykuł: Komendant Tadeusz: Eco pod Mickiewiczem. Polityka 1996 nr 10 s. 51-52 (nt. pobytu w Polsce...) szczegóły 
1016.artykuł: Kowalczyk Aleksandra: Umberto Eco w Warszawie (23-26 lutego 1996). Barok 1996 nr 1 s. 342-344 (sprawozdanie z pobytu...) szczegóły 
1017.artykuł: Kozioł Urszula: Brawo Umberto Eco!. Plus Minus 2000 nr 44 s. D3 (o aktywnej działalności intelektualnej pisarza...) szczegóły 
1018.artykuł: Kuligowska Farida: E + C + O (Umberto Eco to trzy różne osoby). Polityka - Kultura 1995 nr 5 s. 5  szczegóły 
1019.artykuł: Kuźnicka Danuta: Kategorie semiotyczne Umberta Eco - walory i nieścisłości. Konteksty 1994 nr 1/2 s. 29-30 (dot. gł. prac: A theory of semiotics, Semiotics and the philosophy of ...) szczegóły 
1020.artykuł: Kurier Zachodni [Perth] 1996 nr 108 s. 36 (nota o wizycie w Polsce...) szczegóły 
1021.artykuł: Loska Krzysztof: Kultura masowa, czyli kicz po amerykańsku. Dialog [Warszawa] 1997 nr 2 s. 131-137 (dot. poglądów Umberta Eco na kulturę masową...) szczegóły 
1022.artykuł: Łopuszański Piotr: Róża i wahadło czyli tajemnice powieści Umberto Eco. PAL Przegląd Artystyczno-Literacki 1999 nr 6 s. 126-133  szczegóły 
1023.artykuł: Markowski Michał Paweł: Teoretyk pisarzem (Umberto Eco i tajemnica podwójnego dyskursu). Literatura na Świecie 1997 nr 12 s. 231-250  szczegóły 
1024.artykuł: Masłoń Krzysztof: Czekając na Lutra (Umberto Eco w Polskim PEN Clubie). Rzeczpospolita 1996 nr 47 s. 29 (sprawozdanie z pobytu i wystąpienia Umberto Eco w Polskim PEN Clubie...) szczegóły 
1025.artykuł: Masłoń Krzysztof: Koniec świata nastąpi rok później (Eco krzepi). Plus Minus 1996 nr 9 s. 14 (sprawozdanie z przebiegu spotkania Umberto Eco ze studentami w Auditor...) szczegóły 
1026.artykuł: Masłoń Krzysztof, Sawicka Elżbieta: Powrót do galaktyki Gutenberga (Umberto Eco w Warszawie). Rzeczpospolita 1996 nr 48 s. 27 (sprawozdanie z drugiego dnia pobytu Umberto Eco w Warszawie, 24 II 199...) szczegóły 
1027.artykuł: Mikołajewski Jarosław: Imię łgarza. Książki. Gazeta 2000 nr 10 s. 2 (nt. nowej pow. "Baudolino"...) szczegóły 
1028.artykuł: Mikołajewski Jarosław: [Siedemdziesiąt] 70 lat Umbero Eco. Gazeta Wyborcza 2002 nr 4 s. 2 (z fot....) szczegóły 
1029.artykuł: M.P.: Umberto Eco o przekładach. Przegląd Polski = Polish Review 1995 nr z 9 XI s. 6 (nt. spotkania Umberto Eco z czytelnikami w Nowym Jorku...) szczegóły 
1030.artykuł: (MT): Umbert Eco. Trybuna 2002 nr 4 s. 2 (sylwetka z okazji 70. rocznicy urodzin; nota...) szczegóły 
1031.artykuł: Muchowicz Andrzej: Ironia według Umberta Eco. Filo-Sofija 2001 nr 1 s. 237-248 (dot. m.in. ironii w felietonach i powieściach...) szczegóły 
1032.artykuł: Muchowicz Andrzej: Kultura - znak - interpretacja w ujęciu Umberta Eco. x 1999 ([W ks. zb.:] Od Platona do współczesności. Zbiór rozpraw. Pod red. Ste...) szczegóły 
1033.artykuł: Odra 2000 nr 6 s. 126 (not. o otrzymaniu Literackiej Nagrody Księcia Asturii (Hiszpania)...) szczegóły 
1034.artykuł: P. SA.: "Ecomania". Polityka 1996 nr 10 s. 52 (nota nt. sukcesu wydawniczego książek pisarza...) szczegóły 
1035.artykuł: Paszek Krystyna: Umberto Eco. Zestawienie bibliograficzne w wyborze. Poradnik Bibliotekarza 1997 nr 7/8 s. 28-30  szczegóły 
1036.artykuł: Piś Zdzisław: Encyklopedia gorszego XX wieku. Argumenty 1989 nr 7 s. 14 ([nt. twórcz. U. Eco; głównie o utworach "Imię Róży" i "Wahadło Foucaul...) szczegóły 
1037.artykuł: Przegląd Polski = Polish Review 1997 nr z 16 I s. 16 (not. z okazji 65. rocznicy urodzin...) szczegóły 
1038.artykuł: P.S.: Eco w Warszawie. Nowe Książki 1996 nr 3 s. 74 (nota o pobycie w Polsce 23-26 II 1996 z okazji przyznania doktoratu ho...) szczegóły 
1039.artykuł: Rosnowski Stanisław: Nowa Wieża Babel. Polityka 1996 nr 7 s. 71-72 (np. możliwości utworzenia języka uniwersalnego według pisarza...) szczegóły 
1040.artykuł: Rota 1996 nr 3/4 s. 122 (not. o wizycie w Warszawie, II 1996...) szczegóły 
1041.artykuł: Rutkowska Teresa: Parodia i ironia w teorii i praktyce literackiej Umberta Eco. Konteksty 1994 nr 1/2 s. 31-34  szczegóły 
1042.artykuł: Sawicka Elżbieta: Profesor Batman w Warszawie. Przegląd Polski = Polish Review 1996 nr z 7 III s. 4 (nt. pobytu w Warszawie 23-25 II 1996...) szczegóły 
1043.artykuł: Sawicka Elżbieta: Przybysz z Mediolanu (Umberto Eco w Polsce). Rzeczpospolita 1996 nr 46 s. 29 (o twórczości; także zapowiedź programu pobytu w Warszawie...) szczegóły 
1044.artykuł: Sikorska-Dutka Beata: Eco na Uniwersytecie (Podczas wizyty w Polsce słynny pisarz odwiedził UW. Spotkanie odbyło się 24 lutego w Auditorium Maximum). Uniwersytet 1996 nr 3 s. 1, 5 (spraw.; z notą o U. Eco i fot....) szczegóły 
1045.artykuł: Sinko Grzegorz: Umberto Eco o teatrze. Konteksty 1994 nr 1/2 s. 19-21  szczegóły 
1046.artykuł: Skawiński Jakub: Eco w Warszawie. Myśl Polska 1996 nr s.  szczegóły 
1047.artykuł: Skwara Janusz: Literatura jako gra. Myśl Polska 1996 nr 4 s. 9 (o powieściach U. Eco...) szczegóły 
1048.artykuł: Soliński Wojciech: Co tam Eco w "Polityce". Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 2002 nr 40 (2344) s. 181-193 (nt. druku tekstów U. Eco na łamach tygodnika Polityka w latach ...) szczegóły 
1049.artykuł: Soliński Wojciech: Eco w "Kraju Rad" i okolicach. Odra 2001 nr 3 s. 132-134 (nt. tłumaczeń utworów Umberto Eco w Związku Radzieckim; z fot....) szczegóły 
1050.artykuł: Soliński Wojciech: Kino według Eco. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Filmoznawcze 2001 nr 22 s. 149-164 (nt. zainteresowań pisarza filmem i jego teorią...) szczegóły 
1051.artykuł: Szymanowski Adam: Dzieło (nie do końca) zamknięte (Z Adamem Szymanowskim, tłumaczem książek Umberto Eco, rozmawia Krzysztof Masłoń). Plus Minus 1996 nr 8 s. 15  szczegóły 
1052.artykuł: (TM): ECOlogia kultury. Forum Akademickie 1995 nr 2 s. 29  szczegóły 
1053.artykuł: Tyszka Andrzej: Prawa i lewa ręka Umberto Eco. Tygodnik Solidarność 1996 nr 8 s. 18  szczegóły 
1054.artykuł: Umberto Eco odznaczony Legią Honorową. Trybuna 1993 nr 267 s. 4 (not....) szczegóły 
1055.artykuł: Woźniak Monika: Funkcja elementów paratekstualnych w "Imieniu róży" i "Wahadle Foucaulta" Umberta Eco. Prace Komisji Neofilologicznej 2002 t. 3 s. 77-93  szczegóły 
1056.artykuł: Woźniak Monika: Jak zostać autorem "Imienia róży". Kontrapunkt 1996 nr 1 s. 2  szczegóły 
1057.artykuł: Wyhowska Krystyna: Umberto Eco - człowiek renesansu. Życie Warszawy 1993 nr 270 dod. s. 5 (sylwetka...) szczegóły 
1058.artykuł: Wysłouch Seweryna: Znak ikoniczny w koncepcji Umberta Eco i problematyka kodu wizualnego. Konteksty 1994 nr 1/2 s. 12-18 (dot. gł. prac: La struttura assente, La production des signes...) szczegóły 
1059.artykuł: Wysocka Sylwia: Jubileusz dwóch geniuszy. Przekrój 2002 nr 4 s. 23 (art. z okazji 70. urodzin pisarza; z fot....) szczegóły 
1060.artykuł: Ze świata kultury. Rocznice literackie. Przegląd Polski = Polish Review 2002 nr z 11 I s. 12 (not. biogr. z okazji 70. urodzin pisarza; oprac. Jerzy Piekarski...) szczegóły 
1061.artykuł: Zeszyty Literackie 2002 nr 80 s. 195 (not. o otrzymaniu nagrody Prix Mediterranee za powieść "Bandulino"...) szczegóły 
1062.artykuł: Żmigrodzki Zbigniew: Umberto Eco - blaski i cienie fascynacji. Nowa Biblioteka = New Library 1998 nr 1 s. 26-27 (felieton...) szczegóły 
1063.artykuł: Żukowska Kazimiera: Eco z wieży z kości słoniowej i na co dzień. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 49 s. 14  szczegóły 
1064.artykuł: Żukowska Kazimiera: Umberto Eco - człowiek poszukujący. Res Humana 1995 nr 5 s. 23-25  szczegóły 
1065.artykuł: Żukowska Kazimiera: Wieża z kości słoniowej i dzień jak co dzień. Literatura 1998 nr 2 s. 52-53  szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
1066.ikonografia: Gazeta. Magazyn 2001 nr 36 okł. (fot....) szczegóły 
1067.ikonografia: TOS: Rzeczpospolita 1996 nr 46 s. 29 (kartkatura Umberto Eco; rys. Tulio Pericoli...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1068.impreza: "Dzieło Umberto Eco: Inspiracje i konteksty" - sesja naukowa (1993).  szczegóły 
artykuł: Od redakcji. Umberto Eco i etnologia wobec współczesności. Kłopoty z historią. Konteksty 1994 nr 1/2 s. 3-5 (wstęp do nru; m.in. omów. sesji...) szczegóły 
omówienie: Wisłocki Seweryn A.: "Etnologia wobec współczesności". Opcje 1994 nr 2 s. 112-113  szczegóły 
1069.impreza: "Wokół Eco" - konferencja naukowa (1997).  szczegóły 
artykuł: Górny Anna: Biesiada naukowa "Wokół Eco" (Katowice, 26 maja 1997 r.). Nowa Biblioteka = New Library 1998 nr 1 s. 46-47 (sprawozdanie...) szczegóły 
artykuł: Wokół Eco. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1996 nr 36 s. 11 (nota zapow....) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1070.wywiad: Cichy Michał, Jędrysik Miłada: Mieć wiele dusz. Gazeta Wyborcza 1996 nr 53 s. 14-15 (z not. i fot....) szczegóły 
1071.wywiad: David Catherine, Lenoir Frederic, Tonnac Jean-Philippe de: Na wszelki wypadek. x 2000 ([w ks.:] Rozmowy o końcu czasów. Rozmawiali Catherine David, Frederic ...) szczegóły 
1072.wywiad: Kazimierczyk Barbara: Komputer i kabała. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 10 s. 1, 4 (z fot. pisarza...) szczegóły 
nawiązanie: Cichy Michał: Biały wywiad. Gazeta Wyborcza 1996 nr 56 s. 9 (nt. wywiadu Barbary Kazimierczyk, którego Umberto Eco nie udzielił; z ...) szczegóły 
nawiązanie: Kazimierczyk Barbara: Wywiad, który był. Wiadomości Kulturalne 1996 nr 11 s. 4  szczegóły 
1073.wywiad: Kot Wiesław: Manuskrypt z intrygą. Wprost 1996 nr 9 s. 82-83 (z fot. Umberto Eco...) szczegóły 
1074.wywiad: Lewin Ludwik: Każdy ma swoją wyspę. Czas Kultury 1996 nr 5/6 s. 50-53 (z fot....) szczegóły 
1075.wywiad: Literatura 1989 nr 11/12 s. 85-86 (wg Magazine Litteraire oprac. (jg) właśc. J. Guranowski...) szczegóły 
1076.wywiad: Literatura na Świecie 1988 nr 10 s. 362-363 (oprac. Paweł Dużyk; wg L'Espresso (Rzym)...) szczegóły 
1077.wywiad: Masłoń Krzysztof, Sawicka Elżbieta: Komputer człowieka renesansu. Przegląd Polski = Polish Review 1996 nr z 7 III s. 4  szczegóły 
1078.wywiad: Masłoń Krzysztof, Sawicka Elżbieta: Między Biblią a Stephenem Kingiem. Rzeczpospolita 1996 nr 47 s. 29  szczegóły 
1079.wywiad: Mikołajewski Jarosław: Zapraszam do kuchni. Gazeta. Magazyn 2001 nr 36 s. 4-10 (z fot. pisarza...) szczegóły 
1080.wywiad: Mój optymizm maleje - przyznaje Umberto Eco. Przekrój 1999 nr 26 s. 34 (fragmenty wypowiedzi z wywiadu udzielonego tygodnikowi L'Express szczegóły 
1081.wywiad: Nie rywalizuję z papieżem.... Przekrój 1995 nr 40 s. 21  szczegóły 
1082.wywiad: Szostkiewicz Adam: Semiologowi nic po aniołach. Kontrapunkt 1996 nr 1 s. 1  szczegóły 
1083.wywiad: Tygodnik Kulturalny 1988 nr 50 s. 13 (wg Spiegel 1988...) szczegóły 
1084.wywiad: Wieża Babel. Plus Minus 1994 nr 45 s. 14 (wg: L'Evenement du Jeudi (Paris) 1994 nr 519; oprac. K.K....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1085.utwór: Baudolino.  szczegóły 
artykuł: Kabatc Eugeniusz: Świąteczna powieść. Aneks Trybuny 2000 nr 130 s. A, F  szczegóły 
artykuł: Litwornia Andrzej: Baudolino i monstra. Plus Minus 2001 nr 8 s. D1, D3 (recenzja oryginału...) szczegóły 
artykuł: Nowacki Dariusz: Leżeć i kwiczeć. Fa-Art 2002 nr 1 s. 133-135 (fel....) szczegóły 
artykuł: Paszek Jerzy: Eco i pop. Śląsk 2002 nr 7 s. 34-36  szczegóły 
1086.utwór: Czy komputer pożre książkę? (druk. Gazeta Wyborcza 1996 nr 47).  szczegóły 
artykuł: Drogosz Jacek: Nowe zadania dla bibliotekarzy? Na marginesie wykładu Umberto Eco "Nowe środki masowego przekazu a przyszłość książki". Poradnik Bibliotekarza 1996 nr 4 s. 16-17  szczegóły 
1087.utwór: Imię róży [Il nome della rosa].  szczegóły 
artykuł: Bergandy Aleksander: W jaki sposób świat jest tekstem. Umberto Eco, "Imię róży". x 2002 ([w ks. zb.:] Ojczyzny słowa. Narracyjne wymiary kultury. Pod red. Wojc...) szczegóły 
artykuł: Filipiak Izabela: Ze świata kultury. Przegląd Polski = Polish Review 1991 z 7 XI s. 16 (nota o zarzucie pisarza cypryjskiego Costasa Socratousa splagiatowania...) szczegóły 
artykuł: Helman Alicja: Semiotyka w lustrze kultury masowej. Konteksty 1994 nr 1/2 s. 22-27 (nt. związków literatury z kulturą masową...) szczegóły 
artykuł: "Imię róży" zakwestionowane?. Życie Warszawy 1991 nr 291 s. 7 (o wniesieniu do sądu pozwu przeciwko autorowi i wydawcy powieści przez...) szczegóły 
artykuł: Iveković Rada: "Słownik chazarski" i "Imię róży" czyli o zastosowaniu encyklopedii [fragm.]. Literatura na Świecie 1988 nr 1 s. 114-124  szczegóły 
artykuł: Janiszewska Jolanta: Struktura i filozofia opowieści Umberto Eco "Imię róży". Litteraria [Wrocław] 1993 t. 24 s. 121-148  szczegóły 
artykuł: Kolasińska Iwona: "Imię róży" - analiza filmowej "czynności tekstotwórczej". Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia Filmoznawcze 1998 nr 19 (2132) s. 19-32 (nt. adaptacji filmowej powieści w reżyserii Jeanna-Jacquesa Annauda...) szczegóły 
artykuł: (OS): Cypryjskie "Imię róży". Umberto Eco plagiatorem?. Gazeta Wyborcza 1991 nr 249 s. 6 (nota nt. zarzutu postawionego Umberto Eco przez Costasa Socratousa w s...) szczegóły 
artykuł: Pawłowski Włodzimierz: Literatura 1988 nr 8 s. 63-66 (esej...) szczegóły 
artykuł: Strzelczyk Jerzy: Studia Źródłoznawcze 1990 t. 32/33 s. 225-226 ([omów. ks.:] Ecos Rosenroman. Ein Kolloquium. Muenchen 1987; Juergen ...) szczegóły 
artykuł: Szymanowski Adam: Kierunki 1988 nr 4 s. 11 (wyw.; rozm. Halina Kowalska...) szczegóły 
artykuł: Tora Małgorzata: "Imię róży" w świetle własnej teorii powieści Umberta Eco. Ruch Literacki 2000 z. 3 s. 333-353  szczegóły 
artykuł: Trojnar Andrzej: Prawda w sztuce i książce średniowiecznej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Studia Bibliologiczne 2000 t. 12 (1872) s. 104-110  szczegóły 
artykuł: Załucki Krzysztof: Czym tłumaczysz wielką popularność i powodzenie dzieła Umberta Eco w jego literackiej i filmowej postaci? Refleksje po obejrzeniu filmu "Imię róży". Warsztaty Polonistyczne 1993 nr 3 s. 28-30 (praca ucznia LO...) szczegóły 
artykuł: Żylińska Jadwiga: Wędrówki po opactwach benedyktyńskich. Znak 2000 nr 4 s. 90-100  szczegóły 
1088.utwór: Nowe średniowiecze.  szczegóły 
artykuł: Ćwikła Paweł: Ruina komfort. Rzecz o Nowym Średniowieczu. Opcje 1999 nr 6 s. 63-69 (esej nt. miejsca Średniowiecza we współczesnej humanistyce i piśmienni...) szczegóły 
artykuł: Olszański Grzegorz: Ad maiorem techno gloriam. Opcje 1999 nr 6 s. 70-74 (szkic zainspirowany "Nowym średniowieczem"...) szczegóły 
1089.utwór: O bibliotece.  szczegóły 
artykuł: Alexander: Umberto Eco czyli Polacy. Poradnik Bibliotekarza 1991 nr 3 s. 35-36  szczegóły 
1090.utwór: Szkoła Eco (druk. Wprost 2001 nr 45).  szczegóły 
artykuł: Wieczorkowska Jadwiga: Szkoła Eco. Wprost 2002 nr 1 s. 3 (polemika; list do redakcji...) szczegóły 
1091.utwór: Wahadło Foucaulta.  szczegóły 
artykuł: Adamski Jerzy: Panorama uczonej głupoty. Wiadomości Kulturalne 1994 nr 14 s. 5  szczegóły 
artykuł: Czajkowski Krzysztof: Pycha - grzech ciężki interpretacji. Na marginesie "Wahadła Foucaulta" Umberto Eco. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filozofia, Socjologia 1995 z. 4 s. 77-85  szczegóły 
artykuł: Gutkowski Roman: Kurier Polski 1989 nr 45 s. 5 (omów. przed wydaniem w Polsce...) szczegóły 
artykuł: Helman Alicja: Semiotyka w lustrze kultury masowej. Konteksty 1994 nr 1/2 s. 22-27 (nt. zw. literatury z kulturą masową...) szczegóły 
artykuł: Kabatc Eugeniusz: Wahadło paradoksów. Literatura na Świecie 1989 nr 4 s. 186-191  szczegóły 
artykuł: Le Goff Jacques: Literatura 1989 nr 6 s. 76-77 (fragm. szkicu; wg L'Espresso (Rzym); oprac. (jg) właśc. J. Gura...) szczegóły 
artykuł: Lubas-Bartoszyńska Regina: Historia i nadinterpretacja: templariusze w "Królach przeklętych" M. Druona i w "Wahadle Foucaulta" U. Eco. Ruch Literacki 2000 z. 3 s. 325-332  szczegóły 
artykuł: Lubas-Bartoszyńska Regina: Kontemplacyjni panowie i praktyczne panie. Zdanie 2002 nr 1/2 s. 83  szczegóły 
artykuł: Majeran Tomasz: JLB+UE=BWM (Dopiski na marginesie "Wahadła Foucaulta" Umberto Eco). Literatura na Świecie 1996 nr 7 s. 294-297  szczegóły 
artykuł: Majeran Tomasz: "Wahadła Foucaulta" Umberto Eco. Za pozwoleniem 1994 nr 13 s. 20-22  szczegóły 
artykuł: MIM: Kultura [Warszawa] 1988 nr 40 s. 4  szczegóły 
artykuł: Morawski Stefan: O filozoficznej substrukturze "Wahadła Foucaulta". Konteksty 1994 nr 1/2 s. 6-11  szczegóły 
artykuł: Siemienkiewicz Eliza, Zalewski Grzegorz: Psychologiczno-hermeneutyczna interpretacja powieści Umberto Eco "Wahadło Foucaulta". Test 1995 nr 1 s. 25-35  szczegóły 
artykuł: Szczucki Lech: Kultura i Społeczeństwo 1989 nr 3/4 s. 240-242 (rec. oryg. wyd. Milano 1988...) szczegóły 
1092.utwór: Wyspa dnia poprzedniego [L' isola del giorno prima].  szczegóły 
artykuł: Adamski Jerzy: Kpina i szyderstwo. Wiadomości Kulturalne 1995 nr 6 s. 6  szczegóły 
artykuł: Castelli Ferdinando: Taniec nihilizmu ze śmiercią. Przegląd Powszechny 1996 [nr] 3 s. 302-313  szczegóły 
artykuł: Igalson-Tygielska Hanna: Rozbitek na morzu języka. Umberto Eco finiszuje z trzecią powieścią. Gazeta o Książkach 1994 nr 6 s. 5  szczegóły 
artykuł: (j.sz.): Nowa powieść Umberto Eco. Gazeta Wyborcza 1994 nr 228 s. 11  szczegóły 
artykuł: uka: Dla Odry z Italii. Odra 1995 nr 5 s. 124  szczegóły 
artykuł: Woźniak Monika: Postmodernistyczny rejs po narracyjnym morzu albo: nowa powieść Umberto Eco. Dekada Literacka 1994 nr 18/19 s. 8-9  szczegóły 
1093.utwór: Zapiski na pudełku od zapałek (cykl fel.; druk. Przekrój 2002).  szczegóły 
artykuł: Walkowska Jolanta: Eco i Cyceron. Przekrój 2002 nr 11 s. 4 (polemika z fel. z numeru 10; z odpowiedzią od redakcji...) szczegóły 
  Evola Julius
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1094.tekst paraliteracki: Evola Julius: Duch arystokratyczny a rasizm. Fronda 1994 nr 2/3 s. 125-135 (z not. o aut., s. 125...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1095.artykuł: Memches Filip: Od pucybuta do Bankruta: Komunitariański głos w obronie powszechnego zróżnicowania. Fronda 1999 nr 15/16 s. 282-289 (o światopoglądzie społecznym Juliusa Evoli...) szczegóły 
1096.artykuł: Mikołejko Zbigniew: Julius Evola. Inicjacja w nowoczesnym świecie. Społeczeństwo Otwarte 1996 nr 11 wkł. s. 1-5  szczegóły 
1097.artykuł: Wielomski Adam: Rewolucja tradycjonalistyczna. Julius Evola a faszyzm. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi 2001 nr 24 (2214) s. 141-177  szczegóły 
1098.artykuł: Wielomski Adam: Teoria ras ludzkich Juliusa Evoli. Acta Universitatis Wratislaviensis. Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi 2002 nr 25 (2387) s. 5-33  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1099.wywiad: Turris de Gianfranco: Społeczeństwo Otwarte 1996 nr 11 wkł. s. 5-16  szczegóły 
  Fallaci Oriana
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1100.książka twórcy: Fallaci Oriana: Inszallah. Powieść. 1993  szczegóły 
recenzja: Hannibal Lektor: Lektor poleca i nie poleca. Opcje 1993 nr 3 s. 123 (nota...) szczegóły 
recenzja: Masłoń Krzysztof: Hymn życia Oriany Fallaci. Plus Minus 1994 nr 6 s. 10  szczegóły 
recenzja: Pieczara Marek: Homer w spódnicy. Nowe Książki 1994 nr 6 s. 46 (z fot. Oriany Fallaci...) szczegóły 
1101.książka twórcy: Fallaci Oriana: List do nie narodzonego dziecka. 1993  szczegóły 
recenzja: Dunin Kinga: Myśleć to znaczy cierpieć. Ex Libris 1993 nr z IV s. 14  szczegóły 
recenzja: Graczyk: List. Wprost 1993 nr 14 s. 74 (not....) szczegóły 
recenzja: (mama): Zaułek. Myśl Polska z Książką 1993 nr 5 s. 2  szczegóły 
1102.książka twórcy: Fallaci Oriana: Wściekłość i duma. 2003  szczegóły 
recenzja: Bratkowski Piotr: Lekarstwo gorsze od choroby. Newsweek 2003 nr 24 s. 104 (z fot....) szczegóły 
recenzja: Gebert Konstanty: Cham europejski. Midrasz 2003 nr 7/8 s. 78-79  szczegóły 
polemika: Altermann Michael: Midrasz 2003 nr 9 s. 3 (list...) szczegóły 
recenzja: Osęka Andrzej: Jawa czy sen [z tego cyklu:] Popyt na wściekłość. Gazeta Wyborcza 2003 nr 132 s. 10  szczegóły 
recenzja: Rohoziński Jerzy: Oriana szalona. Nowe Książki 2003 nr 9 s. 26-27  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1103.proza: Fallaci Oriana: Inszallah. Literatura 1991 nr 6 s. 4-9  szczegóły 
1104.proza: Fallaci Oriana: Inszallah [pow., fragm.]. Odra 1991 nr 10 s. 2-6 (z not. od tł., podp. J.U....) szczegóły 
1105.proza: Fallaci Oriana: List do nienarodzonego dziecka. Odra 1993 nr 1 s. 54-58  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1106.tekst paraliteracki: Fallaci Oriana: Drugi Afganistan?. Wprost 2003 nr 13 s. 90 (fragment; przedruk z czas.: Corriere della Sera...) szczegóły 
1107.tekst paraliteracki: Fallaci Oriana: Ja, Oriana Falaci, uważam za haniebne.... Wprost 2002 nr 16 s. 97 (wypowiedź dot. m.in. kondycji współczesnej Europy...) szczegóły 
1108.tekst paraliteracki: Fallaci Oriana: List do nie narodzonego dziecka [fragm.]. Przekrój 1993 nr 4 s. 19  szczegóły 
1109.tekst paraliteracki: Fallaci Oriana: Mówię: Hańba (Oriana Fallaci o antysemityzmie). Przekrój 2002 nr 17/18 s. 14-17 (z fot....) szczegóły 
polemika: Nimer Hafez al: Odpowiadając Orianie Fallaci. Przekrój 2002 nr 19 s. 9  szczegóły 
nawiązanie: Weiss Szewach: Odpowiadając Orianie Fallaci. Przekrój 2002 nr 19 s. 9  szczegóły 
1110.tekst paraliteracki: Fallaci Oriana: Wściekłość i duma. Gazeta Wyborcza 2001 nr 234 s. 8-13  szczegóły 
1111.tekst paraliteracki: Fallaci Oriana: [Wypowiedź]. Wprost 2001 nr 41 s. 9 (nt. Osamy bin Ladena; z fot....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1112.artykuł: Dobiecki Grzegorz: Muzułmańska herezja Oriany Fallaci. Rzeczpospolita 2002 nr 237 s. A2 (nt. procesu wytoczonego autorce i wydawcy jej książek o prowokowanie d...) szczegóły 
1113.artykuł: Gretkowska Manuela: Rozważna i niekonsekwenta. Wprost 2001 nr 42 s. 133 (fel. m.in. nt. poglądów pisarki dot. islamskich terrorystów...) szczegóły 
1114.artykuł: Jędrysik Miłada: Majestat i obsesja. Gazeta Wyborcza 2001 nr 234 s. 11 (nt. twórczości...) szczegóły 
1115.artykuł: Jędrysik Miłada: Wściekła. Oriana Fallaci. Wysokie Obcasy 2001 nr 52 s. 6-8, 10-12, 14, 16 (z fot. Oriany Fallaci...) szczegóły 
1116.artykuł: Łobodziński Filip: Oriana - wyrzut sumienia (Jest nieugięta, jest błyskotliwa, jest wściekła. I jeszcze jedno: jest piekielnie zdolna). Przekrój 2002 nr 17/18 s. 18 (z fot....) szczegóły 
1117.artykuł: Moskwa Jacek: Fallaci atakuje papieża. Rzeczpospolita 2003 nr 63 s. A2 (dot. artykułu pisarki opublikowanego w Corriere della Sera...) szczegóły 
1118.artykuł: Moszyński Piotr: Tożsamość i duma. Wprost 2001 nr 46 s. 118 (fel. m.in. nt. poglądów pisarki dot. ataku terrorystycznego na World T...) szczegóły 
1119.artykuł: Moszyński Piotr: Tożsamość i duma. Wprost 2001 nr 46 s. 118 (m.in. nt. artykułu pisarki opublikowanego w Corriere della Sera...) szczegóły 
1120.artykuł: Zubowicz Beata: Wściekła, dumna i samotna. Plus Minus 2002 nr 19 s. A9 (dot. życia i działalności pisarki...) szczegóły 
    ikonografie (alfabet autorów)
1121.ikonografia: Przekrój 2002 nr 17/18 okł. (fot....) szczegóły 
1122.ikonografia: Wysokie Obcasy 2001 nr 52 okł. (fot....) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1123.wywiad: Passent Daniel: Polityka 1993 nr 21 s. 1, 16-17  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1124.utwór: Insciallah.  szczegóły 
artykuł: Wasilewska Anna: "Liban to my". Tygodnik Literacki 1991 nr 1/2 s. 15  szczegóły 
1125.utwór: Inszallah.  szczegóły 
artykuł: Morawski Zdzisław: Mała Iliada Oriany Fallaci. Kultura i Życie 1990 nr 16 s. 1 (o przyjęciu powieści przez krytykę włoską...) szczegóły 
1126.utwór: Wściekłość i duma.  szczegóły 
artykuł: DP: Sąd w Paryżu. Gazeta Wyborcza 2002 nr 144 s. 7 (nota nt. odmówienia przez sąd w Paryżu zakazu sprzedaży książki, które...) szczegóły 
artykuł: Gałoński Roman: Pojedynek nienawiści. Wprost 2001 nr 44 s. 16 (dot. fragm. ks. druk. Gazeta Wyborcza 2001 nr 234 s. 8-13; list...) szczegóły 
artykuł: Kozioł Urszula: Inaczej mówiąc [z tego cyklu:] Casus Fallaci. Plus Minus 2002 nr 3 s. D5  szczegóły 
artykuł: Lis Renata: Bronię Oriany Fallaci. Zadra 2002 nr 1 s. 50-51 (w kontekście różnych polskich i zagranicznych komentarzy do utworu; z ...) szczegóły 
polemika: Dunin Kinga: Fallochrony potrzebne od zaraz!. Zadra 2002 nr 2 s. 18-19 (z not. o autorce...) szczegóły 
polemika: Lis Renata: Akt mowy. Zadra 2002 nr 2 s. 19 (z not. o autorce...) szczegóły 
artykuł: Skórzyński Piotr: Hollywood kontra dżihad. Plus Minus 2001 nr 43 s. D2 (dot. fragm. ks. druk. Gazeta Wyborcza 2001 nr 234 s. 8-13...) szczegóły 
artykuł: Sławek Tadeusz: Czerwone paznokcie Oriany Fallaci. Świat w zawieszeniu. Tygodnik Powszechny 2001 nr 42 s. 1, 9 (dot. fragm. ks. druk. Gazeta Wyborcza 2001 nr 234 s. 8-13...) szczegóły 
nawiązanie: Mizgała Joanna J.: Cham a jedność Włoch. Tygodnik Powszechny 2001 nr 47 s. 6 (list do red....) szczegóły 
artykuł: Wildstein Bronisław: Głos w obronie Zachodu. Rzeczpospolita 2001 nr 246 s. A8 (dot. fragm. ks. druk. Gazeta Wyborcza 2001 nr 234 s. 8-13...) szczegóły 
nawiązanie: Perzyński Mariusz: "Głos w obronie Zachodu". Rzeczpospolita 2001 nr 254 s. A6 (list czytelnika...) szczegóły 
artykuł: Wściekłość, duma i protesty. Gazeta Wyborcza 2001 nr 240 s. 10, 12 (krytyczne reakcje m.in.: Lucia Annunziata, Dacia Maraini, Carmen Ruiz ...) szczegóły 
artykuł: Wściekłość, duma i protesty. Gazeta Wyborcza 2001 nr 240 s. 12 (listy do redakcji Gazety Wyborczej dot. fragm. ks. druk. Gaz...) szczegóły 
nawiązanie: Hall Aleksander: Donośny głos Fallaci. Gazeta Wyborcza 2001 nr 240 s. 12  szczegóły 
polemika: Raczek Tomasz: Pojedynek nienawiści. Wprost 2001 nr 42 s. 82  szczegóły 
polemika: Gałoński Roman: Pojedynek nienawiści. Wprost 2001 nr 44 s. 16 (list do redakcji...) szczegóły 
nawiązanie: Toeplitz Krzysztof Teodor: Wściekłość Oriany Fallaci. Gazeta Wyborcza 2001 nr 257 s. 14-15  szczegóły 
polemika: Kania Ireneusz: Muzułmanie zaatakowali pierwsi. Gazeta Wyborcza 2001 nr 269 s. 17 (list do redakcji...) szczegóły 
polemika: Tokarska-Bakir Joanna: Porno-grafia. Res Publica Nowa 2002 nr 3 s. 64-67  szczegóły 
polemika: Cabianka Marta: Wściekłość i jad. Res Publica Nowa 2002 nr 6 s. 84-85  szczegóły 
polemika: Tokarska-Bakir Joanna: Antidotum. Res Publica Nowa 2002 nr 6 s. 86-87  szczegóły 
nawiązanie: Dunin Kinga: Fallochrony potrzebne od zaraz. Zadra 2002 nr 2 s. 18-19  szczegóły 
  Familiari Rocco
    proza (alfabet tytułów)
1127.proza: Familiari Rocco: Przydent. Dialog [Warszawa] 1994 nr 1 s. 69-96 (tekst dram.; z not....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1128.utwór: Prezydent (druk. Dialog 1994 nr 1).  szczegóły 
artykuł: Zanussi Krzysztof: Ostrzeżenie Familiariego. Dialog [Warszawa] 1994 nr 1 s. 97-99  szczegóły 
  Fantuzzi Giacomo
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1129.książka twórcy: Fantuzzi Giacomo: Diario del viaggio europeo (1652) (Con instruttione et avvertimenti per far viaggi lunghi). 1998  szczegóły 
1130.książka twórcy: Fantuzzi Giacomo: Diariusz podróży po Europie (1652). 1990 (tekst częściowo w jęz. włoskim...) szczegóły 
recenzja: R.K.: Przegląd Historyczny 1991 t. 82 z. 3/4 s. 547  szczegóły 
recenzja: Zagańczyk Marek: Wędrówki po Europie. Zeszyty Literackie 1992 nr 37 s. 121-123 (z not. o Marku Zagańczyku, s. 155...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1131.utwór: Diariusz podróży po Europie (1662) [Itinerario di Giacomo Fantuzzi da Ravenna, nel partire di Polonia del 1652].  szczegóły 
artykuł: Bartnikówna Krzysztofa: Relacja Giacomo Fantuzziego o stosunkach religijnych w Gdańsku w 1652 roku. x 1997 ([W ks.:] Protestantyzm i protestanci na Pomorzu. Red. Jan Iluk, Danuta...) szczegóły 
  Fellini Federico, Zapponi Bernardino *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1132.książka twórcy: Fellini Federico, Zapponi Bernardino: Miasto kobiet. 1990  szczegóły 
  Fellini Federico
    proza (alfabet tytułów)
1133.proza: Fellini Federico: Klowni i ludzka komedia. Res Publica Nowa 1994 nr 4 s. 33 (przedr. z Le Messager Europeen 1994 nr 1...) szczegóły 
1134.proza: Fellini Federico: List do pewnego jezuity o duchowej koncepcji moich filmów. Res Publica Nowa 1994 nr 4 s. 32  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1135.tekst paraliteracki: Fellini Federico: Villa Medici. Zeszyty Literackie 1998 z. 64 s. 58-62 (z not. na s. 195...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1136.książka o twórcy: Chandler Charlotte: Ja, Fellini. 1996 (Billy Wilder: Przedmowa. * [Biografia na podstawie rozmów dziennikarki...) szczegóły 
recenzja: Likowska Ewa: Fellini intymny. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 17 s. 21  szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1997 nr 2 s. 60 (nota...) szczegóły 
recenzja: Pierzchała Aneta: Wywiady z samym sobą. Życie 1997 nr 10 s. 11  szczegóły 
recenzja: Pliszka Marcin: Federico Fellini o sobie samym. Ogród 2003 nr 3/4 s. 329-335  szczegóły 
recenzja: Płażewski Jerzy: O jajkach i kurze. Kino 1997 nr 4 s. 45-46  szczegóły 
recenzja: Rutkowska Teresa: Zdarzyło mi się fruwać. Nowe Książki 1997 nr 4 s. 65-66  szczegóły 
recenzja: Szczerba Jacek: Zwierzenia Maga. Gazeta Wyborcza 1996 nr 296 s. 18  szczegóły 
1137.książka o twórcy: Federico Fellini.  szczegóły 
recenzja: Lewandowski Jan F.: Federico Fellini. Film 1995 nr 6 s. 84  szczegóły 
recenzja: Zawojski Piotr: Federico Fellini. Ekran 1996 nr 2 s. 125  szczegóły 
1138.książka o twórcy: Królikiewicz Grzegorz: Kłopot z Fellinim. Sylwetka artystyczna. 1995  szczegóły 
recenzja: Lewandowski Jan F.: Kłopot z Fellinim. Film 1995 nr 5 s. 98  szczegóły 
recenzja: Zawojski Piotr: Kłopot z Fellinim (Sylwetka artystyczna Federico Felliniego). Ekran 1995 nr 9 s. 115 (nota...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1139.artykuł: Benisławska Anita: W oczach barbarzyńcy. Quo vadis? 2003 nr 1/4 s. 48-49  szczegóły 
1140.artykuł: Dołowska Alicja: Adio Maestro. Tygodnik Solidarność 1993 nr 47 s. 15  szczegóły 
1141.artykuł: Fellini komiksu. Wprost 2003 nr 12 s. 104 (m.in. nt. planów sfilmowania komiksów "Podróż do Tulum" i "Podróż G. M...) szczegóły 
1142.artykuł: Gładysz-Quartana Mariola: Byłam kochanką Felliniego. Ekran 1995 nr 9 s. 96-99 (artykuł biograficzny; z fot....) szczegóły 
1143.artykuł: Hollender Barbara: Prorok i klown (Życie Felliniego to trochę faktów i mnóstwo fantazji). Rzeczpospolita 1993 nr 256 s. 4 (całokształt twórcz.; z fot.; art. z okazji zgonu...) szczegóły 
1144.artykuł: Jopkiewicz Tomasz: Sztukmistrz z Rimini. Film 1995 nr 6 s. 80 (sylwetka; z fot....) szczegóły 
1145.artykuł: Kornatowska Maria: Ciao Federico!. Głos Polski [Toronto] 1993 nr 48 s. 16-17 (o twórczości artyst. z okazji zgonu...) szczegóły 
1146.artykuł: Kowzan Jacek: Nowa monografia o Fellinim. Ogród 2003 nr 3/4 s. 345-365 (omówienie książki Chris Wiegand: Federico Fellini. Ringmaster of Dream...) szczegóły 
1147.artykuł: Lubczyński Krzysztof: "Moich filmów nie trzeba rozumieć" (5 lat temu zmarł Federico Fellini). Aneks Trybuny 1998 nr 23 s. 1, 4-5 (z fot....) szczegóły 
1148.artykuł: Mesnil Michel: Nazwisko: Fellini. Imię: Michał Anioł. Res Publica Nowa 1994 nr 4 s. 27-31  szczegóły 
1149.artykuł: Netz Feliks: Federico Czarnoksiężnik. Przekrój 2000 nr 6 s. 18-20 (nt. twórczości filmowej...) szczegóły 
1150.artykuł: Szczerba Jacek: Czary Wielkiego Opowiadacza. Gazeta Wyborcza 1995 nr 94 s. 10 (nt. twórczości filmowej...) szczegóły 
1151.artykuł: Werner Andrzej: W tanecznym korowodzie. Fellini. x 1997 ([W ks.:] Andrzej Werner: Dekada filmu. Warszawa 1997 s. 49-58 [nt. twó...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
1152.zgon: Federico Fellini nie żyje. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 200 s. 1, 3 (zmarł: 31 X 1993...) szczegóły 
1153.zgon: Zagajewski Adam: Zeszyty Literackie 1994 nr 46 s. 136 (zmarł: 1993; z not. a Adamie Zagajewskim na s. 168...) szczegóły 
1154.zgon: Zeszyty Literackie 1994 nr 46 s. 155 (zmarł: 31 X 1993...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1155.utwór: Podróż do Tulun [Viaggio a Tulun].  szczegóły 
artykuł: Kornatowska Maria: Meksykańska wyprawa Felliniego. Kino 1996 nr 7/8 s. 58-60  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1156.kult: jug: "Fellini" na cześć Felliniego. Dialog [Warszawa] 1995 nr 10 s. 150-151 (nt. widowiska baletowego poświęconego Federico Felliniemu pt. "Fellini...) szczegóły 
1157.kult: Konkurs. Reżyser 1998 nr 7/8 s. 16 (nt. ogłoszenia konkursu dla uczniów szkół średnich na prace poświęcone...) szczegóły 
1158.kult: Polit Mariusz: Duch Federico Felliniego unosi się nad Skierniewicami. Siódma Prowincja 1999 nr 1/2 s. 17-18 (sprawozdanie z wieczoru ku czci Federica Felliniego "Fefe Fellini Fest...) szczegóły 
  Ferjancic Nicolo
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1159.utwór: Polska, powieść wędrownicza i nieprzypadkowa.  szczegóły 
artykuł: E.K.: Dziwne polonica włoskie. Literatura na Świecie 1990 nr 11 s. 304-305  szczegóły 
  Ferrari P., Jacini S. *
    proza (alfabet tytułów)
1160.proza: Ferrari P., Jacini S.: Krwawa kukurydza. Literatura 1993 nr 1 s. 45-47 (cd. z 1992...) szczegóły 
1161.proza: Ferrari P., Jacini S.: Krwawa kukurydza. Literatura 1992 nr 8/9-12 (cd. w 1993...) szczegóły 
  Ferrero Bruno
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1162.książka twórcy: Ferrero Bruno: Czasami wystarcza promyk słońca. Krótkie opowiadania dla ducha. 1999  szczegóły 
1163.książka twórcy: Ferrero Bruno: Czasami wystarcza promyk słońca. 2003  szczegóły 
1164.książka twórcy: Ferrero Bruno: Czterdzieści opowiadań na pustyni. 1992  szczegóły 
1165.książka twórcy: Ferrero Bruno: Czterdzieści opowiadań na pustyni. 1994  szczegóły 
1166.książka twórcy: Ferrero Bruno: Czterdzieści opowiadań na pustyni. 1997  szczegóły 
1167.książka twórcy: Ferrero Bruno: Czterdzieści opowiadań na pustyni. 1998  szczegóły 
1168.książka twórcy: Ferrero Bruno: Czterdzieści opowiadań na pustyni. 2002  szczegóły 
1169.książka twórcy: Ferrero Bruno: Czy jest tam ktoś? Krótkie opowiadania dla ducha. 1993  szczegóły 
1170.książka twórcy: Ferrero Bruno: Czy jest tam ktoś? Krótkie opowiadania dla ducha. 1996  szczegóły 
1171.książka twórcy: Ferrero Bruno: Droga krzyżowa. Stacje zmartwychwstania - droga światła. 1994  szczegóły 
1172.książka twórcy: Ferrero Bruno: Dziesięć przykazań Bożych. Opowiadania dla dzieci. 2003  szczegóły 
recenzja: (krj): Notes Wydawniczy 2003 nr 10 s. 61  szczegóły 
1173.książka twórcy: Ferrero Bruno: Historie. Katecheza w opowiadaniach. 1991  szczegóły 
1174.książka twórcy: Ferrero Bruno: Historie. Katecheza w opowiadaniach. 1994  szczegóły 
1175.książka twórcy: Ferrero Bruno: Kółka na wodzie. Krótkie opowiadania dla ducha. 1995  szczegóły 
1176.książka twórcy: Ferrero Bruno: Nowe historie. Katecheza w opowiadaniach. 1994  szczegóły 
1177.książka twórcy: Ferrero Bruno: Nowe historie. Katecheza w opowiadaniach. 1995  szczegóły 
1178.książka twórcy: Ferrero Bruno: Siedemnaście opowiadań. Historie z morałem. 1992  szczegóły 
1179.książka twórcy: Ferrero Bruno: Siedemnaście opowiadań. Historie z morałem. 1996  szczegóły 
1180.książka twórcy: Ferrero Bruno: Śpiew świerszcza polnego. Krótkie opowiadania dla ducha. 1993  szczegóły 
1181.książka twórcy: Ferrero Bruno: Śpiew świerszcza polnego. Krótkie opowiadania dla ducha. 1995  szczegóły 
1182.książka twórcy: Ferrero Bruno: Śpiew świerszcza polnego. Krótkie opowiadania dla ducha. 1999  szczegóły 
1183.książka twórcy: Ferrero Bruno: Tajemnica czerwonych rybek. 2003  szczegóły 
1184.książka twórcy: Ferrero Bruno: Ważna róża. Krótkie opowiadania dla ducha. 1992  szczegóły 
1185.książka twórcy: Ferrero Bruno: Ważna róża. Krótkie opowiadania dla ducha. 1994  szczegóły 
1186.książka twórcy: Ferrero Bruno: Ważna róża. Krótkie opowiadania dla ducha. 1995  szczegóły 
1187.książka twórcy: Ferrero Bruno: Ważna róża. Krótkie opowiadania dla ducha. 1996  szczegóły 
1188.książka twórcy: Ferrero Bruno: Ważna róża. Krótkie opowiadania dla ducha. 1999  szczegóły 
1189.książka twórcy: Ferrero Bruno: Zna to tylko wiatr. Krótkie opowiadania dla ducha. 1996  szczegóły 
1190.książka twórcy: Ferrero Bruno: Zna to tylko wiatr. Krótkie opowiadania dla ducha. 1999  szczegóły 
1191.książka twórcy: Ferrero Bruno: Życie jest wszystkim, co posiadamy. 2003  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1192.proza: Ferrero Bruno: Dar pająka. Nasz Dziennik 2002 nr 278 [wkładka]  szczegóły 
1193.proza: Ferrero Bruno: Inne historie [fragm.:] Świerszcz polny i moneta. Kurier Wileński 2003 nr 5 s. 6  szczegóły 
1194.proza: Ferrero Bruno: Ważna róża [fragm.:] Tajemnica raju. Kurier Wileński 2003 nr 15 s. 6  szczegóły 
1195.proza: Ferrero Bruno: Ważna róża [fragm.:] Uciekinier. Kurier Wileński 2003 nr 25 s. 6 (z komentarzem podp.: Dh. Alicja...) szczegóły 
1196.proza: Ferrero Bruno: Ważna róża [fragm.:] Więzień i mrówka. Kurier Wileński 2002 nr 229 s. 6  szczegóły 
  Ferrucci Caterina Franceschi
    wiersze (alfabet tytułów)
1197.wiersz: Ferrucci Caterina Franceschi: Gli esuli o I polacchi in Siberia. x 1998 ([W ks.:] Włochy a Polska - wzajemne spojrzenia. Pod red. Jana Okonia. ...) szczegóły 
  Ficino Marsilio
    proza (alfabet tytułów)
1198.proza: Ficino Marsilio: Teologia platońska [fragm.]. Ogród 1991 nr 4 s. 246-249 (ze wstępem Antoniego Czyża, s. 245...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1199.utwór: Theologia Platonica.  szczegóły 
artykuł: Kuczyńska Alicja: Nostalgia jako projekt. U źródeł renesansowej filozofii zgody. Sztuka i Filozofia 1996 [nr] 12 s. 17-30 (topos zgody i harmonii jako podstawa równowagi świata zawarty w dziele...) szczegóły 
  Filippo Eduardo de
    proza (alfabet tytułów)
1200.proza: Filippo Eduardo de: Prawdziwa przyjaźń (Komedia w jednym akcie). Dialog [Warszawa] 1998 nr 6 s. 56-63 (z not. i karykaturą...) szczegóły 
1201.proza: Filippo Eduardo de: Wielka magia. Dialog [Warszawa] 1997 nr 6 s. 56-91 (tekst dram.; z not. i fot....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1202.utwór: Sztuka gry aktorskiej.  szczegóły 
artykuł: Gruszczyński Piotr: Próby korekcyjne [ z tego cyklu:] Czas na strach. Dialog [Warszawa] 1997 nr 6 s. 167-169 (fel. nt. utworu...) szczegóły 
  Finiguerra Assunta
    wiersze (alfabet tytułów)
1203.wiersz: Finiguerra Assunta: Płacze osiołek. Akant 2001 nr 11 s. 10  szczegóły 
  Fiore Elio
    wiersze (alfabet tytułów)
1204.wiersz: Fiore Elio: Biblica. Życie Warszawy 1991 nr 293 s. 11  szczegóły 
1205.wiersz: Fiore Elio: "Jeszcze teraz słyszę głos twojej męki" (Dla Ewy i Piotra Parandowskich). Życie Warszawy 1991 nr 293 s. 11  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1206.wywiad: Ciechanowicz Jerzy: Poeta dialogu i braterstwa. Życie Warszawy 1991 nr 293 s. 11  szczegóły 
  Fo Dario, Rame Franca *
    proza (alfabet tytułów)
1207.proza: Fo Dario, Rame Franca: Związek otwarty. Akant 1999 nr 1-4, 7 (tekst dramatyczny...) szczegóły 
  Fo Dario
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1208.książka twórcy: Fo Dario: Johan Padan odkrywa Amerykę. 1998  szczegóły 
recenzja: Borkowski Adrian: Nowe książki. Suplement 1999 nr 5 s. 22-23  szczegóły 
recenzja: Likowska Ewa: Cwaniaczek uczy katechizmu. Przegląd Tygodniowy 1998 nr 31 s. 23  szczegóły 
recenzja: Nowa powieść Dario Fo. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1998 nr 271 s. 5 (not....) szczegóły 
recenzja: Nowak Marcin: Z różnych półek. Gazeta Wyborcza 1998 nr 137 s. 26 (nota...) szczegóły 
recenzja: Pawłowski Roman: Guliwer w Ameryce. Gazeta Wyborcza 1998 nr 166 s. 16  szczegóły 
1209.książka twórcy: Fo Dario: Przypadkowa śmierć anarchisty. 2002  szczegóły 
recenzja: Wielgosz Przemysław: Śmierć rewolucjonisty. Aneks Trybuny 2002 nr 225 s. F  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1210.proza: Fo Dario: Jan Padańczyk odkrywa Amerykę. Gazeta Wyborcza 1997 nr 237 s. 15  szczegóły 
1211.proza: Fo Dario: Misterium buffo [fragm.:] Narodziny kuglarza. Przekrój 1997 nr 43 s. 13  szczegóły 
1212.proza: Fo Dario: Trzy zbiry (Farsa w stylu commedia dell' arte). Dialog [Warszawa] 1998 nr 6 s. 36-46 (z not. i fot....) szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1213.tekst paraliteracki: Fo Dario: Dowód ignorancji. Gazeta Wyborcza 2001 nr 228 s. 2 (wypow. nt. wpływu kultury arabskiej na kulturę włoską w związku z wypo...) szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1214.książka o twórcy: Gurgul Monika: Teatr Daria Fo w latach 1959-1975. 1997 (Wstęp. Rozdział pierwszy. Od satyry obyczajowej do satyry społeczno-po...) szczegóły 
recenzja: Baltyn Hanna: Komizm opisany. Nowe Książki 1998 nr 4 s. 51-52  szczegóły 
recenzja: J.SAD.: Premiera książki o Dario Fo. Rzeczpospolita 1997 nr 286 s. 25  szczegóły 
recenzja: Kabatc Eugeniusz: Kto się boi Daria Fo. Trybuna 1998 nr 96 s. 12  szczegóły 
recenzja: Kowalczyk Janusz R.: Komik zaangażowany. Rzeczpospolita 1998 nr 5 s. 25  szczegóły 
recenzja: Mikos Marek: Profesorzy i Fo-logia. Gazeta Wyborcza 1997 nr 288 s. 14 (dot. promocji książki...) szczegóły 
recenzja: Pawłowski Roman: Błazen we fraku. Gazeta Wyborcza 1997 nr 288 s. 18  szczegóły 
recenzja: Woźniak Monika: Kto nie lubi Daria Fo?. Tygodnik Powszechny 1998 nr 6 s. 15  szczegóły 
recenzja: Zychowicz Jacek: Nobel dla czerwonego diabła. Wiadomości Kulturalne 1998 nr 6 s. 12  szczegóły 
1215.książka o twórcy: Krajski Stanisław, Majcherek Tadeusz: Dario Fo. Świat rozbawi byle co?. 1998  szczegóły 
recenzja: Kabatc Eugeniusz: Kto się boi Daria Fo. Trybuna 1998 nr 96 s. 12  szczegóły 
recenzja: Nowak Maciej: Kontrowersyjny Nobel '97. Nasz Dziennik 1998 nr 58 s. 8  szczegóły 
recenzja: Stanik Stanisław: Wszystko o Fo. Myśl Polska 1998 nr 7 s. 12  szczegóły 
recenzja: Zychowicz Jacek: Nobel dla czerwonego diabła. Wiadomości Kulturalne 1998 nr 6 s. 12  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1216.artykuł: Abner Stefan: Literacki Nobel 1997 - uwagi czytelnika (Z nordyckiej perspektywy). Kultura [Paryż] 1997 nr 11 s. 93-99 (międzynarodowe opinie o przyznaniu nagrody im. Dario Fo; także m.in. k...) szczegóły 
1217.artykuł: Acerboni Giovanni: Dario Fo - człowiek teatru. Teatr 1998 nr 10 s. 18-22 (z fot....) szczegóły 
1218.artykuł: Acerboni Giovanni: Zaskakujący i zabawny. Wiedza i Życie 1998 nr 4 s. 57-60 (nt. życia i twórczości; z fot....) szczegóły 
1219.artykuł: Adamski Jerzy: Uśmiechnięty Dario Fo. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 45 s. 12 (nt. twórczości z okazji przyznania Literackiej Nagrody Nobla; z fot. p...) szczegóły 
1220.artykuł: MAK, AFP: Fo, artysta walczący. Gazeta Wyborcza 1997 nr 238 s. 2 (not....) szczegóły 
1221.artykuł: Akademia zasłużyła na nagrodę za odwagę. Trybuna 1997 nr 286 s. 6 (sprawozdanie z wykładu wygłoszonego w Sztokholmie na uroczystości nobl...) szczegóły 
1222.artykuł: A.M.: Włosi krytycznie o Dario Fo. Europa [Warszawa] 1998 nr 1 s. 82-83 (nt. głosów krytyki włoskiej po przyznaniu pisarzowy Literackiej Nagrod...) szczegóły 
1223.artykuł: A.R.: Poczet laureatów (Nobel '97). Przekrój 1997 nr 44 s. 5, 38 (m. in. nota o pisarzu: Aplauz, zdziwienie, oburzenie...) szczegóły 
1224.artykuł: Barba Eugenio: Dario Fo i Franca Rame - przyjaźnie z innego tysiąclecia. Didaskalia 1997 nr 22 s. 84-58 (o karierze teatralnej pisarza...) szczegóły 
1225.artykuł: Baster Marek: Bloc-notes. Śląsk 1998 nr 2 s. 79 (fel....) szczegóły 
1226.artykuł: Berent Jolanta: Dwugłowy potwór. Gazeta Wyborcza 2003 nr 281 s. 17 (nt. wystawienia w Teatrze Olimpico w Rzymie sztuki Dario Fo "L'anomalo...) szczegóły 
1227.artykuł: Berent Jolanta: Król jest nagi. Gazeta Wyborcza 2003 nr 282 s. 14 (o premierze najnowszej sztuki Dario Fo "L'anomalo bicefalo" w Teatrze ...) szczegóły 
1228.artykuł: Bikont Anna: Laureat i więzień. Gazeta Wyborcza 1997 nr 272 s. 10-11, 12-13 (związki Dario Fo z Adriano Sofri; z fragm. sztuk Dario Fo w tłumaczeni...) szczegóły 
1229.artykuł: ck: Dario Fo wyróżniony. Literacki Nobel 1997. Przegląd Polski = Polish Review 1997 nr z 16 X s. 5, 15  szczegóły 
1230.artykuł: Dialog [Warszawa] 1999 nr 1 s. 200 (nota o krytykowaniu przez pisarza badań genetycznych...) szczegóły 
1231.artykuł: Dialog [Warszawa] 1998 nr 6 s. 187 (not. o wręczeniu pisarzowi insygniów Legii Honorowej w Paryżu, IV 1998...) szczegóły 
1232.artykuł: Dialog [Warszawa] 1998 nr 3 s. 181 (not. o wystąpieniu isarza podczas sesji parlamentu europejskiego w Str...) szczegóły 
1233.artykuł: Dario Fo: Akademia zasłużyła na nagrodę za odwagę. Kurier Wileński 1997 nr 239 s. 8 (not. o wykładzie wygłoszonym przez pisarza w siedzibie Akademii Szwedz...) szczegóły 
1234.artykuł: Dario Fo. Rzeczpospolita 2000 nr 194 s. A11 (nota biograficzna; z fot....) szczegóły 
1235.artykuł: Gurgul Monika: Dario Fo, niesforny uczeń. Dialog [Warszawa] 1998 nr 2 s. 144-150 (nt. twórczości Dario Fo w kontekście dramatów Bertolta Brechta...) szczegóły 
1236.artykuł: Gurgul Monika: Hejże, ludzie! Przybył kuglarz!. Przekrój 1997 nr 43 s. 12  szczegóły 
1237.artykuł: Gurgul Monika: Komiczny Fo. Dekada Literacka 1997 nr 10/11 s. 3 (biografia twórcza; z fot....) szczegóły 
1238.artykuł: Gurgul Monika: Pierwszy w zastępie - pierwszy w pałacu. Didaskalia 1997 nr 22 s. 52-54 (o działalności teatralnej pisarza...) szczegóły 
1239.artykuł: Gutkowski Roman: Anarchiści za kratami (Noblista Dario Fo upomniał się o Sofriego). Trybuna 1997 nr 262 s. 18 (nt. zaangażowania Dario Fo w uwolnienie z więzienia włoskiego anarchis...) szczegóły 
1240.artykuł: Ikonowicz Mirosław: Komiczne misterium. Przegląd Tygodniowy 1997 nr 43 s. 12-13 (o twórczości z racji przyznania nagrody Nobla...) szczegóły 
1241.artykuł: Janicki Krystian: Anarchista Dario Fo. Scena 1997 nr 1 s. 14 (o twórczości...) szczegóły 
1242.artykuł: Jędrysik Miłada: Wklęsły i wypukły. Duży Format 2003 nr 50 s. 4 (notka o najnowszej sztuce Dario Fo pt.: "Nienormalny dwugłowiec"...) szczegóły 
1243.artykuł: J.SZ.: Fo pas?. Gazeta Wyborcza 1997 nr 237 s. 14 (nt. twórczości, biografii...) szczegóły 
1244.artykuł: Kabatc Eugeniusz: Wielki komik (Literacki Nobel '97 dla Dario Fo). Trybuna 1997 nr 240 s. 15 (nt. twórczości literackiej i teatralnej...) szczegóły 
1245.artykuł: Kim jest Dario Fo?. Głos Ludu 1997 nr 118 s. 4 (not....) szczegóły 
1246.artykuł: Komorowski Adam: Wokół literackiej Nagrody Nobla dla Dario Fo. Zdanie 1997 nr 3/4 s. 79-80 (m.in. dot. opinii wystawionej przez Gustawa Herlinga-Grudzińskiego...) szczegóły 
1247.artykuł: Kott Jan: Mandaryni i błazen. Gazeta Wyborcza 1997 nr 272 s. 13 (wspomnienia ze spotkania z Dario Fo...) szczegóły 
sprostowanie: Michnik Adam: Znowu o Noblu. Gazeta Wyborcza 1997 nr 273 s. 2  szczegóły 
1248.artykuł: Kozioł Urszula: Dario Fo i jego Nobel. Odra 1997 nr 11 s. 148 (z fot....) szczegóły 
1249.artykuł: Litwornia Andrzej: Nobel dla goliarda. Arkusz 1997 nr 11 s. 1-2 (o twórczości pisarza i reakcjach prasy włoskiej na przyznanie mu Nagro...) szczegóły 
1250.artykuł: Lubczyński Krzysztof: Pogarda klerków (Jeszcze o Noblu dla Daria Fo). Trybuna 1998 nr 37 s. 15 (nt. reakcji części polskich elit kulturalnych na uhonorowanie Daria Fo...) szczegóły 
sprostowanie: Kabatc Eugeniusz: Kto się boi Daria Fo. Trybuna 1998 nr 96 s. 12  szczegóły 
1251.artykuł: Ł.G.: Noblista mało znany. Rzeczpospolita 1997 nr 237 s. 27 (nota biogr.; z fot....) szczegóły 
1252.artykuł: [Mamoń Bronisław] (m): Między Brechtem a Mrożkiem. Tygodnik Powszechny 1997 nr 42 s. 12 (sylwetka...) szczegóły 
1253.artykuł: Mikołajewski Jarosław: Amabaras nie lada. Lewą nogą 1998 nr 10 s. 279-280 (nt. przyznania Nagrody Nobla...) szczegóły 
1254.artykuł: Mikołajewski Jarosław: Fo - pisarz mówiony. Gazeta Wyborcza 2003 nr 282 s. 14  szczegóły 
1255.artykuł: Mroziewicz Krzysztof: Berluskonin i Putini. Polityka 2003 nr 51/52 s. 154  szczegóły 
1256.artykuł: Odra 1998 nr 11 s. 143 (nota...) szczegóły 
1257.artykuł: Orliński Wojciech: Czwartkowy dyżur. Lewą nogą 1998 nr 10 s. 281-285 (nt. przyznania Nagrody Nobla...) szczegóły 
1258.artykuł: Pałłasz Alojzy: Nobel literacki: Dario Fo. Literatura 1997 nr 12 s. 45-46  szczegóły 
1259.artykuł: Piątek Tomasz: Mister buffo (Literacki Nobel dla Dario Fo). Polityka 1997 nr 43 s. 64  szczegóły 
1260.artykuł: Pomianowski Jerzy: Kuglarz, kontestator, autor przyszłości. Tygodnik Powszechny 1997 nr 42 s. 13  szczegóły 
1261.artykuł: Pomianowski Jerzy: Nobel dla włoskiego Stańczyka. Przekrój 1997 nr 43 s. 12-13  szczegóły 
1262.artykuł: (RG): Przerażony laureat (Literacki Nobel dla Dario Fo). Trybuna 1997 nr 237 s. 1 (nota z okazji przyznania literackiej Nagrody Nobla...) szczegóły 
1263.artykuł: Serkowska Hanna: Nobel per Dario Fo - una parola nel dibattito. Kwartalnik Neofilologiczny 1999 r. 45 (1998) z. 4 s. 349-356  szczegóły 
1264.artykuł: Sieradzki Jacek: Komik imieniem Nobel. Dialog [Warszawa] 1998 nr 2 s. 182-185 (nt. recepcji twórczości Dario Fo w Polsce...) szczegóły 
1265.artykuł: Sopoćko Jerzy: Dario Fo. Tarniny 1998 nr 1 s. 8  szczegóły 
1266.artykuł: Stanik Stanisław: A fe Fo!. Myśl Polska 1997 nr 43 s. 15 (art. z okazji przyznania Literackiej Nagrody Nobla...) szczegóły 
1267.artykuł: Szuster Urszula: Dario Fo - tegoroczny laureat Nagody Nobla w dziedzinie literatury. Tarniny 1997 nr 10 s. 28 (o twórczości...) szczegóły 
1268.artykuł: Tyszka Juliusz: Dario Fo i Franca Rame występują podczas ISTA. Opcje 1998 nr 1 s. 24-28 (spraw. ze spotk. z Dariuszem Fo i Francą Rame podczas X sesji Międzyna...) szczegóły 
1269.artykuł: Weisskopf Ernst: Od Johannesa Jensena do Dario Fo. Fronda 2001 nr 25/26 s. 36-38 (nt. werdyktu Komitetu Noblowskiego dot. przyznania literackiej Nagrody...) szczegóły 
1270.artykuł: Wiśniewski Grzegorz: Włoski noblista w Moskwie i Mińsku. Nowe Kontrasty 1998 nr 7 s. 20-21 (nt. recepcji dzieł dramaturga w Polsce, Rosji i na Białorusi; dot. rów...) szczegóły 
1271.artykuł: Z prasy.... Przegląd Uniwersytecki [Wrocław] 1998 nr 1 s. 21 (not. nt. przyznania Nagrody Nobla...) szczegóły 
1272.artykuł: Ze świata kultury. Przegląd Polski = Polish Review 2003 nr z 17 I s. 12 (m.in. nota nt. przygotowywanej premiery opery Gioachino Rossiniego "Po...) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1273.wywiad: gj: Dario Fo, papież i narkotyki. Dialog [Warszawa] 1990 nr 10 s. 149-150 (omów. wyw.; rozm. Antonella Esposito, druk. Ridotto (Rzym) 1990...) szczegóły 
1274.wywiad: Trepner Krzysztof: Lewica w rozkroku. Trybuna 2002 nr 251 dod. s. 6-7 (z fot....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1275.utwór: Diabeł z cyckami.  szczegóły 
artykuł: jug: Diabeł z cyckami - nowe dzieło noblisty. Dialog [Warszawa] 1997 nr 11 s. 190-193 (nt. sztuki i jej teatralnej realizacji w Mesynie, reż. aut....) szczegóły 
1276.utwór: Johan Padan wyrusza na odkrycie Ameryki.  szczegóły 
artykuł: dżz: Coline Serreau i Dario Fo, czyli pełne widownie. Dialog [Warszawa] 1992 nr 12 s. 176-179 (omów. art. Sabine Heymann pośw. nowej sztuce pisarza, druk. Theater...) szczegóły 
  Fogazzaro Antonio
    listy (alfabet tytułów)
1277.listy: Fogazzaro Antonio: [Listy]. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 10 s. 154-168 (do Mariana Zdziechowskiego (z 1899, 1901, 5 z l. 1903-06); tł. J. Prok...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1278.artykuł: Biernacka-Licznar Katarzyna: Antonio Fogazzaro: problemi di ricerca. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 2003 nr 50 (2540) s. 99-107  szczegóły 
1279.artykuł: Żaboklicki Krzysztof: Antonio Fogazzaro e la critica polacca (dalla fine dell' ottocento alla seconda guerra mondiale). Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1996 nr 41 (1738) s. 525-535 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
  Folengo Teofilo
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1280.utwór: Baldus.  szczegóły 
artykuł: Chmiel Aneta: Elementy parodii w poemacie Teofila Folengo "Baldus". Odrodzenie i Reformacja w Polsce 2003 t. 47 s. 21-42  szczegóły 
  Folgore di San Gimignano *
    wiersze (alfabet tytułów)
1281.wiersz: Folgore di San Gimignano : Gdy razem księżyc i gwiazda.... Zeszyty Literackie 1992 nr 39 s. 116 (z not. i not. o tł., s. 174...) szczegóły 
  Fontana Enzo
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1282.książka twórcy: Fontana Enzo: Jestem klonem! Zapiski nastolatka. 2003  szczegóły 
  Formentini Pietro
    wiersze (alfabet tytułów)
1283.wiersz: Formentini Pietro: Szalona bajka o królu i o królowej. Poezja i Dziecko 2003 nr 4 s. 19-20 (z not., s. 30 i 110...) szczegóły 
  Fortini Franco
    wiersze (alfabet tytułów)
1284.wiersz: Fortini Franco: Tłumacząc Brechta. Dekada Literacka 1995 nr 9 s. 9  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1285.książka o twórcy: Miszalska Jadwiga: Letteratura e impegno. La critica di Franco Fortini e la sua concezione della letteratura. 1993  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1286.artykuł: Miszalska Jadwiga: Addio a Franco Fertini. Dekada Literacka 1995 nr 9 s. 9 (z karyk., rys. Tullio Pericoli...) szczegóły 
  Foscolo Ugo
    wiersze (alfabet tytułów)
1287.wiersz: Foscolo Ugo: In morte del fratello Giovanni = Pewnego dnia, jeśli nie będę.... Meander 1995 nr 9/10 s. 453 (tekst w jęz. włoskim i polskim...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1288.artykuł: Kornacka Katarzyna: Catullus Veronensis i Ugo Foscolo (Dwa wiersze o grobie brata). Meander 1995 nr 9/10 s. 451-457 (z tekstami wierszy...) szczegóły 
1289.artykuł: Mikołejko Anna: Ugo Foscolo: seks i patriotyzm. Społeczeństwo Otwarte 1994 nr 1 s. 25-28  szczegóły 
  Frachetta Girolamo
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1290.artykuł: Baldini A. Enzo: Girolamo Frachetta e l'enciclopedia della politica. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1995 t. 39 s. 163-178  szczegóły 
  Franceschi Vittorio
    proza (alfabet tytułów)
1291.proza: Franceschi Vittorio: Kuku na muniu - szach mat. Sztuka w dwóch aktach. Dialog [Warszawa] 1995 nr 6 s. 50-97 (z not....) szczegóły 
  Franciszek z Asyżu święty *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1292.książka twórcy: Mądrość świętego Franciszka. 1998  szczegóły 
1293.książka twórcy: Franciszek z Asyżu święty : Pisma św[iętego Franciszka i św[iętej] Klary. 1992 (Przedmowa: Maksymilian Macioszek. - [Zawiera m.in. napomnienia, reguły...) szczegóły 
1294.książka twórcy: Franciszek z Asyżu święty : Pisma św[iętego] Franciszka z Asyżu. 1990  szczegóły 
1295.książka twórcy: Franciszek z Asyżu święty : Pisma. Wydanie łacińsko-polskie = Scripta. Editio latino-polona. 2002  szczegóły 
recenzja: Brzuszek Bogdan: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 2 s. 251-252  szczegóły 
recenzja: J.S.: Studia Źródłoznawcze 2003 t. 41 s. 174  szczegóły 
recenzja: Urbański Stanisław: Ateneum Kapłańskie 2003 t. 140 z. 3 s. 554-557  szczegóły 
1296.książka twórcy: Franciszek z Asyżu święty : Słowa na każdy dzień - myśli. 2003  szczegóły 
1297.książka twórcy: Franciszek z Asyżu święty : Słowo na każdy dzień - myśli. 2003  szczegóły 
1298.książka twórcy: Franciszek z Asyżu święty : Ty jesteś miłością, kochaniem. Modlitwy św. Franciszka z Asyżu.  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1299.wiersz: Franciszek z Asyżu święty : Hymn o bracie słońcu. x 1989 ([W ks.:] Apoloniusz Franciszek Żynel: Słońce człowieczego rodu. Duchow...) szczegóły 
1300.wiersz: Franciszek z Asyżu święty : Napomnienie27. Studia Franciszkańskie = Studia Franciscana 2001 t. 11 s. 67 (tekst równoległy w języku polskim i włoskim...) szczegóły 
1301.wiersz: Franciszek z Asyżu święty : Panie, uczyń mnie narzędziem... Gazeta Wyborcza 2002 nr 81 s. 23 (z not....) szczegóły 
1302.wiersz: Franciszek z Asyżu święty : Pieśń pochwalna wszelkiego stworzenia. Collectanea Philologica 2003 t. 6 s. 212-213 (tekst oryginału i polskiego przekładu z komentarzem: Tamara Roszak: An...) szczegóły 
1303.wiersz: Franciszek z Asyżu święty : Pieśń Słoneczna. Scriptores Scholarum 1995 nr 8/9 s. 9  szczegóły 
1304.wiersz: Franciszek z Asyżu święty : Pieśń stworzeń. Gazeta Wyborcza 2001 nr 77 s. 23  szczegóły 
1305.wiersz: Franciszek z Asyżu święty : Pochwała stworzenia. Węzełek 1990 nr 168 s. 1  szczegóły 
1306.wiersz: Franciszek z Asyżu święty : Pozdrowienie Błogosławionej Maryi Dziewicy. Studia Franciszkańskie = Studia Franciscana 1988 t. 3 s. 81  szczegóły 
1307.wiersz: Franciszek z Asyżu święty : Pozdrowienie cnót. Studia Franciszkańskie = Studia Franciscana 2001 t. 11 s. 60-61 (tekst równoległy w języku polskim i włoskim...) szczegóły 
1308.wiersz: Franciszek z Asyżu święty : Zaczyna się pochwała stworzenia.... Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1996 nr 3/4 (1995/1996) s. 36 (z not....) szczegóły 
1309.wiersz: Franciszek z Asyżu święty : Zaczyna się pochwała stworzenia.... Krakihvs'kih Obrihji = Horyzonty Krakowskie 1996 nr 3/4 (1995/1996) s. 36 (z not....) szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1310.proza: Franciszek z Asyżu święty : Pieśń słoneczna albo pochwała stworzeń. Słowo Powszechne 1992 nr 23 z 5/7 VI s. 10  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1311.książka o twórcy: Anzulewicz Piotr, Lipiński Hubert Fabian, Lipiński Hubert Fabian, Lipiński Hubert Fabian: Ewangelia rozświetliła jego życie. Św. Franciszek z Asyża i jego dziedzictwo. 1998 ([Dot. życia i twórczości świętego Franciszka z Asyżu]....) szczegóły 
1312.książka o twórcy: Doubinin Nikolai: Świętego Franciszka z Asyżu braterstwo z przyrodą. 2000  szczegóły 
1313.książka o twórcy: Duchowość świętego Franciszka. Materiały z sympozjum odbytego w dniach 13-14 listopada 1998 roku w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów w Łodzi w Łagiewnikach. 2001 (Mieczysław Ubysz: Słowo powitania ojca rektora. * Stanisław Celestyn N...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 2 s. 72-73 (nota...) szczegóły 
1314.książka o twórcy: Englebert Omer: Życie świętego Franciszka z Asyżu. 1991  szczegóły 
1315.książka o twórcy: Gniecki Czesław: Visione dell'uomo negli scritti di Francesco d'Assisi. 1987  szczegóły 
recenzja: Błoch Grzegorz Bernard: Studia Franciszkańskie = Studia Franciscana 1991 t. 4 s. 349-353  szczegóły 
1316.książka o twórcy: House Adrian: Święty Franciszek z Asyżu. 2002  szczegóły 
recenzja: Komorowska Joanna: Błogosławieni, którzy wytrwają w pokoju. Nowe Książki 2002 nr 7/8 s. 49  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 103 (nota...) szczegóły 
recenzja: Turnau Jan: Największy. Gazeta Wyborcza 2002 nr 168 s. 24  szczegóły 
recenzja: Wróblewska Katarzyna: Kwiatki Adriana House'a. Znak 2002 nr 9 s. 158-161 (z not. o Katarzynie Wróblewskiej...) szczegóły 
1317.książka o twórcy: Ideały św. Franciszka w życiu narodu i regionu. Materiały z sesji naukowej 29 kwietnia 2003 r.. 2003 ([Zawiera m.in.:] Janusz Zbudniewek: Ideał św. Franciszka w postawie św...) szczegóły 
1318.książka o twórcy: Jelonek Tomasz: Tło biblijne "Pieśni słonecznej" Ojca Franciszka. 1992  szczegóły 
1319.książka o twórcy: Koźmiński Honorat Wacław: Wybór pism o[jca] Honorata Koźmińskiego. 1981 (Cz. 4: Nauki o św. Franciszku z Asyżu. Przygot. do wyd. Gabriel Bartos...) szczegóły 
1320.książka o twórcy: Le Goff Jacques: Święty Franciszek z Asyżu. 2001  szczegóły 
recenzja: Baranowska Małgorzata: Światło dawnych dziejów. Gazeta Wyborcza 2001 nr 294 s. 15 (not....) szczegóły 
recenzja: Budzyński Adam: Biografia patrona ekumenizmu. Aneks Trybuny 2002 nr 185 s. E  szczegóły 
recenzja: K. M.: Kwartalnik Artystyczny 2002 nr 1 s. 170-171 (nota...) szczegóły 
recenzja: Komorowska Joanna: Błogosławieni, którzy wytrwają w pokoju. Nowe Książki 2002 nr 7/8 s. 49  szczegóły 
recenzja: Mikołajewski Jarosław: Bliski, coraz bliższy. Gazeta Wyborcza 2002 nr 36 s. 10 (z notą o Jacques Le Golf...) szczegóły 
recenzja: Wiśniewska Katarzyna: Mądrość Brata Mniejszego. W drodze 2002 nr 5 s. 92-95 (z not. o autorce art....) szczegóły 
recenzja: (WS): Przekrój 2002 nr 8 s. 60 (nota...) szczegóły 
1321.książka o twórcy: Lehmann Leonhard: Św. Franciszek - mistrz modlitwy. Komentarz do modlitw św. Franciszka z Asyżu. 2003  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 271 (nota...) szczegóły 
1322.książka o twórcy: Manselli Raoul: Święty Franciszek z Asyżu. 1997  szczegóły 
1323.książka o twórcy: Matura Tadeusz: Św. Franciszek z Asyżu na nowo odczytany. 1999  szczegóły 
recenzja: Urbański Stanisław: Ateneum Kapłańskie 2002 t. 138 z. 2 s. 408-413  szczegóły 
1324.książka o twórcy: Modlitwa franciszkańska. Materiały z sympozjum odbytego w dniach 14-15 listopada 1997 roku w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Franciszkanów w Łodzi Łagiewnikach. 2001 ([Zawiera m.in.:] Stanisław Celestyn Napiórkowski: Modlitwa franciszkań...) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2002 nr 1 s. 77-78 (nota...) szczegóły 
1325.książka o twórcy: Montorsi Giambattista: Franciszek z Asyżu nauczycielem życia. Według przekazu źródeł franciszkańskich. ([Dot. życia, obowiązków zakonnych, postawy wobec Boga i stworzeń oraz ...) szczegóły 
1326.książka o twórcy: Świat, w którym żył św. Franciszek. Duchowość franciszkańska w świetle trzynastowiecznych biografii Świętego. Materiały z sympozjum odbytego w dniach 7-8 listopada 1992 roku w Łodzi Łagiewnikach. 2000 (Celestyn Napiórkowski, Jerzy Łopat: Wprowadzenie. * Celestyn Napiórkow...) szczegóły 
recenzja: Malec Antoni: Świat świętego Franciszka. Lignum Vitae 2001 r. 2 s. 409  szczegóły 
1327.książka o twórcy: Vaiani Cesare: Droga św. Franciszka z Asyżu. Synteza duchowości franciszkańskiej na podstawie "Pism" św. Franciszka. 2002  szczegóły 
1328.książka o twórcy: Żynel Apoloniusz Franciszek: Słońce człowieczego rodu. Duchowa sylwetka św. Franciszka z Asyżu. 1989 ([Z fragmentami tekstów pism św. Franciszka]...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1329.artykuł: Baran Zbigniew: Kobieta i miłość w życiu świętego Franciszka z Asyżu. Sprawozdania [Poznań] 1989 nr 104 (1987) s. 69-77  szczegóły 
1330.artykuł: Chomik Wacław Stanisław: Twórczy charakter chorób i cierpienia św. Franciszka z Asyżu. Studia Franciszkańskie = Studia Franciscana 2001 t. 11 s. 137-161 (wpływ choroby i cierpienia na życie i myśl św. Franciszka, dot. także ...) szczegóły 
1331.artykuł: Cygan Marian Jerzy: Studia Franciszkańskie = Studia Franciscana 1986 t. 2 s. 305 (rec. ks.: S. da Campagnola: Francesco d'Assisi nei suoi scritti e nell...) szczegóły 
1332.artykuł: Cygan Marian Jerzy: Święty Franciszek z Asyżu w pismach H. Koźmińskiego. Studia Franciszkańskie = Studia Franciscana 1986 t. 2 s. 95-102  szczegóły 
1333.artykuł: Franciszek i Franciszkanie. Rozprawy magisterskie, licencjackie i doktorskie obronione na KUL [Katolickim Unowersytecie Lubelskim] w latach 1946-1984. Lignum Vitae 2000 t. 1 s. 385-398 (wykaz; z not. o Ryszardzie Hordejuku, s. 406...) szczegóły 
1334.artykuł: Gniecki Czesław: Św. Franciszek z Asyżu wzorem prawdziwej radości. Studia Franciszkańskie = Studia Franciscana 2001 t. 11 s. 163-177 (biogr....) szczegóły 
1335.artykuł: Gniecki Czesław: Źródła do poznania duchowości św. Franciszka z Asyżu. Studia Franciszkańskie = Studia Franciscana 1991 t. 4 s. 29-43  szczegóły 
1336.artykuł: Kafel Salezy Józef: Wierność w pismach i życiu św. Franciszka z Asyżu. Studia Franciszkańskie = Studia Franciscana 1984 t. 1 105-23  szczegóły 
1337.artykuł: Kijas Zdzisław Józef: Serafickiego ojca obraz Boga a idea powszechnego braterstwa stworzeń w myśli teologicznej XIII wieku. Lignum Vitae 2000 t. 1 s. 175-190 (także w koncepcji św. Bonawentury z Bagnoregio; z not. o Zdzisławie Jó...) szczegóły 
1338.artykuł: Kowalczyk Piotr: Święty Franciszek - diakon stały XXI wieku. Lignum Vitae 2003 t. 4 s. 361-367  szczegóły 
1339.artykuł: Łopat Jerzy: Doświadczanie Boga według świętego Franciszka i świętego Bonawentury. Lignum Vitae 2000 t. 1 s. 87-97 (z not. o Jerzym Łopacie, s. 406...) szczegóły 
1340.artykuł: Mikołajewski Jarosław: Teresa i Franciszek. Wysokie Obcasy 2003 nr 42 s. 10-17  szczegóły 
1341.artykuł: Musiał Stanisław: Dwanaście koszy ułomków [z tego cyklu:] Bez kija. Tygodnik Powszechny 2002 nr 7 s. 11 (fel....) szczegóły 
1342.artykuł: Musiał Stanisław: Dwanaście koszy ułomków [z tego cyklu:] Ogień piekielny. Tygodnik Powszechny 2002 nr 8 s. 11  szczegóły 
1343.artykuł: Musiał Stanisław: Dwanaście koszy ułomków [z tego cyklu:] On zamknie mi oczy. Tygodnik Powszechny 2000 nr 45 s. 1 (nt. okoliczności śmierci św. Franciszka...) szczegóły 
1344.artykuł: Musiał Stanisław: Dwanaście koszy ułomków [z tego cyklu:] Św. Franciszek przed sułtanem. Tygodnik Powszechny 2002 nr 6 s.  szczegóły 
1345.artykuł: Nowicki Wiesław: Św. Franciszek z Asyżu i ... teatr. Kwartalnik Artystyczny 1993 nr 0 s. 96-98  szczegóły 
1346.artykuł: Siwiński Norbert M.: Obraz bytów duchowych (aniołów i demonów) w trzynastowiecznych hagiografiach świętego Franciszka. Lignum Vitae 2003 t. 4 s. 319-359  szczegóły 
1347.artykuł: Soczyński Alfons: Święty Franciszek z Asyżu. Akant 2003 nr 12 s. 17 (artykuł biograficzny...) szczegóły 
1348.artykuł: Synowczyk Kazimierz: Profetyzm w myśli i w życiu św. Franciszka z Asyżu. Studia Franciszkańskie = Studia Franciscana 1991 t. 4 s. 199-210  szczegóły 
1349.artykuł: Śliwiński Piotr Jordan: Studia Franciszkańskie = Studia Franciscana 2001 t. 11 s. 441-442 (rec. ks.: Yannis Spiteris: Francesco e l'Oriente cristiano un confront...) szczegóły 
1350.artykuł: Teodorko-Lefevre Janina: Umbria lub przesłanie świętego Franciszka z Asyżu. Kresy 2002 nr 51/52 s. 174-181 (biogr....) szczegóły 
1351.artykuł: Warchoł Paweł: Męskość i kobiecość jako komplementarność mężczyzny i kobiety na przykładzie świętego Franciszka i świętej Klary. Lignum Vitae 2003 t. 4 s. 377-386  szczegóły 
1352.artykuł: Warzocha Ryszard T.: Święty Franciszek z Asyżu - inspiracją dla twórców. Inspiracje [Pismo Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana"] 1994 nr 21/23 s. 9-10  szczegóły 
1353.artykuł: Woźnica Henryk: Święty bohaterem opery (Sensacja na Festiwalu Salzburskim 1992). Katolik 1993 nr 2 s. 6 (nt. wystawienia na Festiwalu Operowym w Salzburgu 17 VIII 1992 opery -...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1354.impreza: "Duchowość św. Franciszka" - sympozjum (1998).  szczegóły 
artykuł: Prejs Roland: Duchowość św. Franciszka. Studia Franciszkańskie = Studia Franciscana 1999 t. 10 s. 465-467 (spraw....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1355.utwór: [Drugie] II napomnienie.  szczegóły 
artykuł: Synowczyk Kazimierz: Antropocentryzm w świetle "II Napomnienia" św. Franciszka z Asyżu. Studia Franciszkańskie = Studia Franciscana 1997 [t.] 8 s. 135-140  szczegóły 
1356.utwór: List do ministra.  szczegóły 
artykuł: Sykuła Marek: List św. Franciszka do pewnego ministra. Studia Franciszkańskie = Studia Franciscana 2003 [t.] 13 s. 183-203  szczegóły 
1357.utwór: Napomnienie.  szczegóły 
artykuł: Block Wiesław: Aretologia św. Franciszka. Studia Franciszkańskie = Studia Franciscana 2001 t. 11 s. 57-71 (pojęcie cnoty w myśli św. Franciszka, na przykładzie utworów "Pozdrowi...) szczegóły 
artykuł: Sykuła Marek: "Napomnienia" świętego Franciszka z Asyżu. Lignum Vitae 2003 t. 4 s. 273-317  szczegóły 
1358.utwór: Pieśń stworzeń.  szczegóły 
artykuł: Mikołajewski Jarosław: Płeć księżyca. Wysokie Obcasy 2002 nr 26 s. 4 (wypow. tłumacza nt. pracy nad przekładem; fel....) szczegóły 
artykuł: Mikołajewski Jarosław: Śpiewna modlitwa świętego Franciszka. Gazeta Wyborcza 2001 nr 77 s. 23  szczegóły 
1359.utwór: Pozdrowienie cnót.  szczegóły 
artykuł: Block Wiesław: Aretologia św. Franciszka. Studia Franciszkańskie = Studia Franciscana 2001 t. 11 s. 57-71 (pojęcie cnoty w myśli św. Franciszka, na przykładzie utworów "Pozdrowi...) szczegóły 
  Franco Veronika
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1360.artykuł: Kiejna Anna: Jowisz i kurtyzana. Plus Minus 2001 nr 52 s. D4  szczegóły 
  Frasca Gabrielle
    wiersze (alfabet tytułów)
1361.wiersz: Frasca Gabrielle: Quartetto. Literatura na Świecie 1993 nr 4 s. 147 (z notą tłumacza: Współcześni poeci włoscy, s. 115-116...) szczegóły 
1362.wiersz: Frasca Gabrielle: Quarto. Literatura na Świecie 1993 nr 4 s. 147 (z notą tłumacza: Współcześni poeci włoscy, s. 115-116...) szczegóły 
1363.wiersz: Frasca Gabrielle: Steven Brown. Literatura na Świecie 1993 nr 4 s. 147 (z notą tłumacza: Współcześni poeci włoscy, s. 115-116...) szczegóły 
  Frassati Luciana
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1364.książka twórcy: Frassati Luciana: Przeznaczenie nie omija Warszawy. 2003  szczegóły 
recenzja: Kalicki Włodzimierz: Piękne damy w ciężkich czasach. Gazeta Wyborcza 2003 nr 69 s. 21  szczegóły 
recenzja: Radgowski Michał: Między Rzymem a Warszawą. Nowe Książki 2003 nr 7/8 s. 50-51  szczegóły 
recenzja: Szarota Tomasz: Brawurowa misja w okupowanej Warszawie. Więź 2003 nr 10 s. 148-151  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1365.artykuł: MJ: Przeznaczenie wiodło przez Warszawę. Gazeta Wyborcza 2002 nr 191 s. 2 (nota biogr.; z wyw. z synem Lusiany Frassati Gawrońskiej - Jasiem Gawr...) szczegóły 
  Frassati Pier Giorgio
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1366.książka twórcy: Frassati Pier Giorgio: Listy do przyjaciół. 1995  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Autoportret błogosławionego. Tygodnik Powszechny 1995 nr 11 s. 13  szczegóły 
recenzja: Kubiak Zygmunt: Patron mrocznego stulecia. Życie Warszawy 1995 nr 266/267 dod. s. 6  szczegóły 
recenzja: Kubiak Zygmunt: Sprostowanie. Tygodnik Powszechny 1995 nr 18 s. 4 (list do redakcji dot. błędów w edycji...) szczegóły 
recenzja: Rutkowska Małgorzata: "Listy do przyjaciół" Pier Giorgio Frassati. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1995 nr 135 s. 5  szczegóły 
recenzja: Turowicz Jerzy: Dwie książki z Włoch. Tygodnik Powszechny 1995 nr 18 s. 2 (sprawozdanie z promocji książki w Warszawie 7 IV 1995...) szczegóły 
  Frixione Marcello
    wiersze (alfabet tytułów)
1367.wiersz: Frixione Marcello: Nimfa pływaczka. Literatura na Świecie 1993 nr 4 s. 148 (z notą tłumacza: Współcześni poeci włoscy, s. 115-116; z not. s. 367...) szczegóły 
1368.wiersz: Frixione Marcello: Nimfa pod natryskiem. Literatura na Świecie 1993 nr 4 s. 148 (z notą tłumacza: Współcześni poeci włoscy, s. 115-116...) szczegóły 
1369.wiersz: Frixione Marcello: Nimfa wkłada ciemne okulary. Literatura na Świecie 1993 nr 4 s. 148 (z notą tłumacza: Współcześni poeci włoscy, s. 115-116...) szczegóły 
  Gadda Carlo Emilio
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1370.artykuł: Dygul Jolanta: Carlo Emilio Gadda. Nel labirinto dell universo. Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 48 z. 2 s. 149-157  szczegóły 
1371.artykuł: Gajda Joanna: Il motivo del bambino alienato nei racconti di Carlo Emilio Gadda. Kwartalnik Neofilologiczny 2001 r. 47 (2000) z. 2 s. 151-161  szczegóły 
1372.artykuł: Wasilewska Anna: Od retoryki do kombinatoryki (O ineditach Carla Emilia Gaddy). Literatura na Świecie 1994 nr 1/2 s. 251-257 (z fot. s. 250...) szczegóły 
  Galileo Galilei
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1373.książka o twórcy: Adamski Adam: Galileusz, kopernikanizm, Biblia. Galileusza filozofia i teologia nauki na podstawie listu "Do Krystyny z Lotaryngii, Wielkiej Księżnej Toskańskiej". 1995  szczegóły 
recenzja: Pajor Magdalena: Poznańskie Studia Teologiczne 1998 t. 8 s. 266-269  szczegóły 
1374.książka o twórcy: Adamski Adam: Galileusza filozofia i teologia nauki. 2002 ([Zawiera także:] Galileo Galilei: List do Księżnej Krystyny....) szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 1 s. 121 (nota...) szczegóły 
1375.książka o twórcy: Fantoli Annibale: Galileusz. Po stronie kopernikanizmu i po stronie Kościoła.  szczegóły 
recenzja: Włodarczyk Jarosław: Wolność ducha. Gazeta Wyborcza 2002 nr 270 s. 15 (not....) szczegóły 
1376.książka o twórcy: Reston James: Galileusz. 1998  szczegóły 
recenzja: ABR: Biografia Galileusza.... Życie z Książkami 1998 nr z 26 VIII s. 10  szczegóły 
recenzja: Karwat Renata: Sprawa Galileusza. Wprost 1998 nr 33 s. 56  szczegóły 
recenzja: (mag): U klamki. Forum Akademickie 1998 nr 11 s. 61  szczegóły 
recenzja: T.B.: A jednak się kręci. Rzeczpospolita i Książki 1998 nr 37 s. 4  szczegóły 
recenzja: Tokarczyk Andrzej: Galileusz w świetle jupiterów. Nowe Książki 1998 nr 11 s. 67-68  szczegóły 
1377.książka o twórcy: Sierotowicz Tadeusz: Galileusz. 2003  szczegóły 
recenzja: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2003 nr 2 s. 276 (nota...) szczegóły 
1378.książka o twórcy: Sprawa Galileusza. 1991 ([Zawiera:] Józef Życiński: Kontrowersje wokół Galileusza. - Paul Poupa...) szczegóły 
recenzja: Maryniarczyk Andrzej: Lekcja z procesu Galileusza. Człowiek w Kulturze 1992 [t.] 1 s. 185-189  szczegóły 
recenzja: Zięba Stanisław: Roczniki Filozoficzne 1991 t. 34 (1986) z. 3 s. 238-242  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1379.artykuł: AKW: Uczeni w anegdocie. Życie prywatne Galileusza. Wiedza i Życie 2002 nr 1 s. 70 (sylwetka...) szczegóły 
1380.artykuł: (BART): Galileo Galilei. Trybuna 2002 nr 254 s. 2 (sylwetka...) szczegóły 
1381.artykuł: Benedikt Antoni: Średniowieczne inspiracje metodologicznych idei Galileusza. Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 1998 nr 28 (2065) s. 159-181  szczegóły 
1382.artykuł: Cappelletti Vincenzo: Po Galileuszu.... Analecta 1996 z. 1 s. 85-92 (rec. ks.: Apres Galilee. Science et foi: nouveau dialogue. Paryż, b.d....) szczegóły 
1383.artykuł: Cybulska Maja Elżbieta: Tydzień 2000 nr 8 s. 14 (rec. ks.: Dava Sobel: Galileo's daughter. A drama of science, faith an...) szczegóły 
1384.artykuł: Finocchiaro Maurice A.: Methological aspects of Galileo's thought. Theoria et Historia Scientiarum 1993 t. 2 (1992) s. 80-91  szczegóły 
1385.artykuł: Galileusz okazał się bardziej przenikliwy (Ojciec św. do członków Papieskiej Akademii Nauk). Słowo Powszechne 1992 nr 189 s. 2 (omów. przemówienia papieża Jana Pawła II do członków Papieskiej Akadem...) szczegóły 
1386.artykuł: Galluzzi Paolo: Grobowce Galileusza czyli o pośmiertnym życiu bohatera nauki. Analecta 1998 z. 1 s. 59-69  szczegóły 
1387.artykuł: Kania Kazimierz: Wielka rehabilitacja (Galileusz: nauka i wiara). Słowo Powszechne 1992 nr 202 s. 3-5  szczegóły 
1388.artykuł: Korab Kazimierz: Powrót Galileusza. Podróże i Marzenia 1992 nr z 31 XII s. 15-16  szczegóły 
1389.artykuł: Pałasiński Jacek: A jednak sie kręci (Po 377 latach rehabilitacja Galileusza). Rzeczpospolita 1992 nr 258 s. 1 (nt. rehabilitacji uczonego przez Kościół katolicki i papieża Jana Pawł...) szczegóły 
1390.artykuł: Partyka Jan St.: Święte Officjum przeciwko Galileuszowi (Proces Galileusza). x 1998 ([W ks.:] Procesy wszech czasów. Warszawa 1998 s. 63-71...) szczegóły 
1391.artykuł: Rotter Krzysztof: Fizyka Galileusza a arystotelizm. Przyczynek do roli krytyki w rozwoju wiedzy. Nowa Krytyka 1992 nr 2 s. 31-51  szczegóły 
1392.artykuł: Szostkiewicz Adam: Częściowo przepraszamy. Polityka 2002 nr 43 s. 78-80 (nt. rehabilitacji Galileusza...) szczegóły 
1393.artykuł: Zięba Stanisław: Roczniki Filozoficzne 1991 t. 34 (1986) z. 3 s. 230-238 ([rec. ks.:] 350 ans d'histoire. 1633-1983. Tournai 1983...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1394.impreza: Galileusz i Polska; Kopernik i Włochy - sesja (1994).  szczegóły 
artykuł: Piskurewicz Jan: Konferencja polsko-włoska. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1995 r. 40 nr 1 s. 203-204 (spraw....) szczegóły 
  Gallmann Kuki
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1395.książka twórcy: Gallmann Kuki: Afrykańskie noce. 2001  szczegóły 
recenzja: Kwiatkowska Paulina: Afryka udomowiona i mistyczna. Nowe Książki 2001 nr 10 s. 52-54  szczegóły 
1396.książka twórcy: Gallmann Kuki: Marzyłam o Afryce. 1997  szczegóły 
recenzja: Gorzałówna Katarzyna: Naprzeciw trudnościom. Nowe Książki 1997 nr 9 s. 64  szczegóły 
  Gandini Lella
    wiersze (alfabet tytułów)
1397.wiersz: Gandini Lella: Wyliczanka. Poezja i Dziecko 2003 nr 4 s. 20 (z not., s. 30...) szczegóły 
  Gardini Nicola
    wiersze (alfabet tytułów)
1398.wiersz: Gardini Nicola: Drogi. Dekada Literacka 1997 nr 10/11 s. 4  szczegóły 
1399.wiersz: Gardini Nicola: The bird-hous. Dekada Literacka 1997 October [nr specjalny] s. 8 (z not....) szczegóły 
1400.wiersz: Gardini Nicola: Wiosna. Przekrój 1997 nr 40 s. 33  szczegóły 
  Gatto Alfonso
    wiersze (alfabet tytułów)
1401.wiersz: Gatto Alfonso: Słowa. Zwierciadło 1989 nr 9 s. 11 (z not. o autorze...) szczegóły 
  Gaurico Pomponio
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1402.artykuł: Degani Enzo: Osservationi su Pomponio Gaurico. Collectanea Philologica 1995 t. 2 s. 91-97  szczegóły 
  Gervaso Roberto
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1403.książka twórcy: Gervaso Roberto: Borgiowie. 1988  szczegóły 
1404.książka twórcy: Gervaso Roberto: Borgiowie. 1989  szczegóły 
1405.książka twórcy: Gervaso Roberto: Borgiowie. 1995  szczegóły 
1406.książka twórcy: Gervaso Roberto: Cagliostro. Życie Giuseppe Balsama, maga i awanturnika. 1992  szczegóły 
recenzja: Szymborska Wisława: Samozałganie. Gazeta o Książkach 1994 nr 10 s. 12  szczegóły 
recenzja: Zarzycka Justyna: Natchniony oszust. Dekada Literacka 1992 nr 20 s. 9  szczegóły 
1407.książka twórcy: Gervaso Roberto: Casanova. 1990  szczegóły 
  Giannotti Donato
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1408.artykuł: Riklin Alois: Donato Giannotti zapomniany myśliciel polityczny Renesansu z Florencji. Czasopismo Prawno-Historyczne 1994 t. 45 (1993) z. 1/2 s. 345-352  szczegóły 
  Ginzburg Natalia
    zgon (alfabet autorów)
1409.zgon: Przekrój 1991 nr 2417 s. 3 (zmarła: 1991...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1410.utwór: La famiglia Manzoni.  szczegóły 
artykuł: Cybulska Maja Elżbieta: Tydzień 1989 nr 31 s. 7 (rec. angielskiego przekładu ks. "The Manzoni Family" w tł. Marie Evans...) szczegóły 
  Gioacchimo da Fiore *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1411.artykuł: Czyż Marcin: Ku nowożytnej filozofii historii. Joachim z Fiore a historiozofowie Odrodzenia. Philosophon Agora 2002 [nr] 2 s. 137-146 (dot. także aut.: Giordano Burno, Giulo Cesare Vanini, Loys Le Roy, Jea...) szczegóły 
1412.artykuł: Figura Michael: Duchowe dziedzictwo Joachima z Fiore w interpretacji Henri de Lubaca. Communio 2000 nr 4 s. 66-86  szczegóły 
1413.artykuł: Grzeszczak Jan: Od epoki Ducha Świętego do ery Wodnika. Oblicza duchowego dziedzictwa Joachima z Fiore. x 2001 ([w ks. zb.:] Sapientis est ordinare. Opuscula Ludovico Wciórka septuag...) szczegóły 
1414.artykuł: Lobkowicz Nicholas: Joachim z Fiore w obliczu milenium (dokończenie). Przegląd Powszechny 2002 nr 2 s. 175-185 (nt. życia i działalności autora...) szczegóły 
1415.artykuł: Lobkowicz Nicholas: Joachim z Fiore w obliczu milenium (I). Przegląd Powszechny 2002 nr 1 s. 23-30 (nt. życia i działalności autora...) szczegóły 
1416.artykuł: Wróblewska Katarzyna: Paradygmaty joachimizmu. Przegląd Filozoficzny 2002 nr 3 s. 167-182 (dot. założeń autora...) szczegóły 
1417.artykuł: Wróblewska Katarzyna: Trynitarna wizja dziejów Joachima z Fiore. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej 2001 t. 46 s. 3-11  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1418.utwór: De propheta ignota.  szczegóły 
artykuł: Grzeszczak Jan: Średniowieczne sybille i ich interpretacja na przykładzie "De prophetia ignota" Joachima z Fiore. Kaliskie Studia Teologiczne 2003 [t.] 2 s. 181-190 (dot. tekstu profetycznego włączonego do utworu...) szczegóły 
  Giudici Giovanni
    wiersze (alfabet tytułów)
1419.wiersz: Giudici Giovanni: Beatrycze. Literatura na Świecie 1999 nr 9 s. 201-203 (z notą s. 247...) szczegóły 
1420.wiersz: Giudici Giovanni: Finis fabulae. Literatura na Świecie 1999 nr 9 s. 201 (z notą s. 247...) szczegóły 
1421.wiersz: Giudici Giovanni: Od bezsenności do snu.... Literatura na Świecie 1999 nr 9 s. 203 (z notą s. 247...) szczegóły 
  Giuliani Alfredo
    wiersze (alfabet tytułów)
1422.wiersz: Giuliani Alfredo: Nasz ojciec Ubu. Literatura na Świecie 1993 nr 4 s. 139 (z notą tłumacza: Współcześni poeci włoscy, s. 115-116; z not. s. 368...) szczegóły 
  Giunta Francesco Alberto
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1423.utwór: Wędrując po drodze.  szczegóły 
artykuł: E.K.: Dziwne polonica włoskie. Literatura na Świecie 1990 nr 11 s. 304-305  szczegóły 
  Goldoni Carlo
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1424.książka twórcy: Goldoni Carlo: Łgarz. Bliźniaki weneckie. 1997  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1425.książka o twórcy: Łukaszewicz Justyna: Carlo Goldoni w polskim Oświeceniu. 1997 (Wstęp. - Goldoni w epoce saskiej [nt. teatru dworskiego Augusta III or...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1426.artykuł: Anglani Bartolo: "L'autore a chi legge" tra mito e storia della riforma goldaniana. Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 2 s. 107-128  szczegóły 
1427.artykuł: Kozarynowa Zofia: Wenecjanin w Paryżu. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1989 nr 164 s. 6-7 (art. biogr....) szczegóły 
1428.artykuł: Kucharska Anna: La transformaction de Pantalon chez Carli Goldoni. Lubelskie Materiały Neofilologiczne = Lublin Studies in Modern Languages and Literature 2002 nr 26 s. 49-62  szczegóły 
1429.artykuł: Łukaszewicz Justyna: Carlo Goldoni librettista nella Polonia de Settecento. Acta Universitatis Wratislaviensis. Romanica Wratislaviensia 1996 nr 41 (1738) s. 179-189 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
1430.artykuł: Żaboklicki Krzysztof: A l'origine de la reception de l'oeuvre de Goldoni en Pologne. Revue de Litterature Comparee 1993 r. 67 nr 3 s. 403-416  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1431.utwór: La contadina in corte.  szczegóły 
artykuł: Kapłon Andrzej: Warszawskie libretta opery "La contadina in corte". Pamiętnik Literacki 1991 z. 2 s. 197-212 (m.in. o libretcie w przekładzie Wojciecha Bogusławskiego...) szczegóły 
1432.utwór: Pamiętniki.  szczegóły 
artykuł: Anglani Bartolo: L'autore in maschera. Percorsi della finzione nei "Memoires" di Carlo Goldoni. Kwartalnik Neofilologiczny 1988 t. 35 z. 2 s. 181-208  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
1433.kult: Plac Goldoniego. Gazeta Wyborcza 1993 nr 164 s. 10 (not. o fest. teatralnym sztuk Carlo Goldoniego w Wenecji w 200. roczn....) szczegóły 
  Gomboli Mario
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1434.książka twórcy: Gomboli Mario: Co się pod tym kryje? przewróć stronę, to... [Dziec.]. 1998  szczegóły 
1435.książka twórcy: Gomboli Mario: Czego tutaj brak? włóż paluszek, to... [Dziec.]. 1998  szczegóły 
1436.książka twórcy: Gomboli Mario: Ni to, ni owo rusz palcem i głową. [Dziec.]. 1998  szczegóły 
  Graciotti Sante
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
1437.tekst paraliteracki: Graciotti Sante: Przemówienie wygłoszone podczas uroczystości nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego 16 grudnia 1986 r.. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1990 z. 69 (890) s. 11-13  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1438.artykuł: [Dedykacja:] Profesorowi Sante Graciottiemu, wybitnemy slawiście i badaczowi literatury polskiej, promotorowi kultury polskiej we Włoszech, członkowi honorowemu Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1998 r. 32 (1997) s. 3 (z portretem...) szczegóły 
1439.artykuł: Kostkiewiczowa Teresa: Piśmiennictwo polskiego Oświecenia w pracach naukowych Sante Graciottiego. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1998 r. 32 (1997) s. 175-185  szczegóły 
1440.artykuł: (kow): Cudzoziemiec - polonista. Słowo Powszechne 1991 nr 139 s. 4 (spraw. ze spotkania, Warszawa, 14 VI 1991...) szczegóły 
1441.artykuł: Libera Zdzisław: Prof. Sante Graciotti - badacz literatury polskiej. Więź 1993 nr 5 s. 227-231 (z not. o Zdzisławie Liberze, s. 231...) szczegóły 
1442.artykuł: Pelc Janusz: Sante Graciotti jako badacz literatury staropolskiej. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1998 r. 32 (1997) s. 167-174  szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
1443.wywiad: Ciechanowicz Jerzy: Polska uczyniła mnie dojrzałym. Życie Warszawy 1992 nr 170/171 dod. s. 6 (nt. własnych badań nad lit. polską...) szczegóły 
1444.wywiad: Kowalska Halina: Z pasją i sentymentem. Słowo Powszechne 1991 nr 171/172 s. 6 (nt. zainteresowań literaturą polska...) szczegóły 
1445.wywiad: Zdrojkowska Zofia: Polska kultura to kultura europejska. Słowo Powszechne 1992 nr 133 s. 6  szczegóły 
  Gramsci Antonio
    proza (alfabet tytułów)
1446.proza: Gramsci Antonio: Drzewo jeży (Listy, bajki, opowiadania) [fragm.:] Dwa wróbelki. Poezja i Dziecko 2003 nr 4 s. 4 (z not., s. 109...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1447.artykuł: Jaworski Wit: Żywioł i inteligentna majeutyka. O niektórych wątkach filozofii politycznej Antonio Gramsciego. x 1998 ([W ks.:] Wit Jaworski: Wyobraźnia, rozsądek, organizm zbiorowy. Kraków...) szczegóły 
1448.artykuł: Semka Piotr: Świat według Gramsciego. Życie 1997 nr 98 s. 14-15  szczegóły 
1449.artykuł: Zangheri Renato: Literatura 1988 nr 1 s. 74-75 (fragm. wywiadu z red. naczelnym czasopisma Critica Marxista (Rz...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1450.utwór: Drzewo jeży. Listy, bajki, opowiadania.  szczegóły 
artykuł: Świętochowska Aleksandra: Kultura [Warszawa] 1989 nr 11 s. 10  szczegóły 
artykuł: Wachowiak Regina: Sztuka dla Dziecka 1988 nr 3 s. 43-45  szczegóły 
  Grappiolo Sandro
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1451.książka twórcy: Grappiolo Sandro: Pokochałem życie na nowo. Dziennik nowego narodzenia. 2000  szczegóły 
  Grea Sergio
    proza (alfabet tytułów)
1452.proza: Grea Sergio: Metro o 8.10. Przekrój 1993 nr 35 s. 18  szczegóły 
1453.proza: Grea Sergio: Niedoszłe zabójstwo. Przekrój 1993 nr 5 s. 21  szczegóły 
  Grifo *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1454.książka twórcy: Grifo : Półgłosem. 17 wierszy. 1990 ([Tekst równoległy pol., włoski]....) szczegóły 
  Grossi Tommaso
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1455.utwór: La Prineide.  szczegóły 
artykuł: Maquet Albert: Histoire, analyse et traduction de "La Prineide", satire en dialecte milanais (Au cher Kalikst Morawski). Studia Romanica Posnaniensia 1988 t. 13 s. 281-305  szczegóły 
  Grzegorz Wielki święty *
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1456.książka twórcy: Grzegorz Wielki święty : Błogosławiony mąż Benedykt. Księga druga "Dialogów'. 2001  szczegóły 
1457.książka twórcy: Grzegorz Wielki : Dialogi. Ks. 2. 1994  szczegóły 
1458.książka twórcy: Grzegorz Wielki : Dialogi. Ks. 2. 1997  szczegóły 
1459.książka twórcy: Grzegorz Wielki : Dialogi. 2000  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2001 nr 1 s. 97 (nota...) szczegóły 
1460.książka twórcy: Grzegorz Wielki święty : Homilie na Ewangelie. 1998  szczegóły 
1461.książka twórcy: Grzegorz Wielki : Księga reguły pasterskiej. 2003  szczegóły 
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1462.książka o twórcy: Gwiazda Paweł: Życie kontemplacyjne według św. Grzegorza Wielkiego. 2001  szczegóły 
1463.książka o twórcy: Markus R.A.: Grzegorz Wielki. 2003  szczegóły 
1464.książka o twórcy: Sojka Stanisław: Ideał życia kapłańskiego w świetle pism świętego Grzegorza Wielkiego. 2003 ([Interpretacja wypowiedzi świętego na temat ideału życia kapłańskiego]...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1465.artykuł: Dyboski Henryk: Vox Patrum 2001 t. 38/39 (2000) s. 639-641 ([rec. bibliografii:] Robert Godding: Bibliografia di Gregorio Magno (1...) szczegóły 
1466.artykuł: Dziuba Andrzej Franciszek: Vox Patrum 2003 t. 42/43 (2002) s. 610-615 ([rec. ks.:] Jerzy Zbigniew Lachowicz: La mujer en la vida y el pensami...) szczegóły 
1467.artykuł: Górski Jacek: Starożytni pisarze chrześcijańscy [z tego cyklu:] Święty Grzegorz Wielki. Nasz Dziennik 2002 nr 288 s. 8 (art. popularyzatorski...) szczegóły 
1468.artykuł: Lachowicz Jerzy: Angelologia św. Grzegorza Wielkiego (540-604). Studia Teologiczne 1994 t. 12 s. 153-186  szczegóły 
1469.artykuł: Lachowicz Jerzy: Los ejemplos hagiograficos y legendarios femeninos y algunos elementos del culto a las santas mujeres en la obra de san Gregorio Magno. Vox Patrum 2002 t. 40/41 (2001) s. 353-391 (nt. wizerunków świętych kobiet i elementów kultu świętych kobiet w dzi...) szczegóły 
1470.artykuł: Molencki Rafał: On extraposition in Old English. Zeszyty Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Powstańców Śląskich w Opolu. Filologia Angielska 1991 z. 5 s. 51-66 ([w oparciu o teksty:] Beda: Historia Ecclesiastica Gentis Anglorum ora...) szczegóły 
1471.artykuł: Rączkowski Witold: Święty na każdy tydzień [z tego cyklu:] Św. Grzegorz Wielki. Zorza 1989 nr 36 s. 7 (biogr....) szczegóły 
1472.artykuł: Rocznice Grzegorza z Nazjanzu i Grzegorza Wielkiego. Vox Patrum 1990 t. 16 (1989) s. 508-510 (nt. obchodów 1400. rocznicy pontyfikatu Grzegorza Wielkiego...) szczegóły 
1473.artykuł: Sojka Stanisław: Asceza w świetle pism św. Grzegorza Wielkiego. Vox Patrum 1987 t. 12/13 (1987) s. 337-343  szczegóły 
1474.artykuł: Sojka Stanisław: Intelektualno-duchowa formacja kapłanów według zasad św. Grzegorza Wielkiego. Vox Patrum 1996 t. 24/29 (1993/1995) s. 203-208  szczegóły 
1475.artykuł: Sojka Stanisław: Kapłan-pasterz według świętego Grzegorza Wielkiego. x 1999 ([w ks. zb.:] Najważniejsza jest miłość. Księga Pamiątkowa ku czci Księ...) szczegóły 
1476.artykuł: Żywczyński Mieczysław: Grzegorz I Wielki i papieże VII w.. x 1995 ([W ks.: id.]: Papiestwo i papieże w średniowieczu. Kraków 1995, s. 13-...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
1477.impreza: "Grzegorz Wielki i jego czasy" - sympozjum naukowe dla uczczenia 1400. rocznicy wyboru Grzegorza Wielkiego na papieża (1990).  szczegóły 
artykuł: Longosz Stanisław: Grzegorz Wielki i jego czasy (U początków Europy). Vox Patrum 1993 t. 18 (1990) s. 445-450 (spraw....) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1478.utwór: Dialogi o życiu i cudach ojców italskich [Dialogi de vita et miraculis patrum Italcorum].  szczegóły 
artykuł: Urbański Robert: Ojcowie italscy i uczniowie Pana. Cudowna śmierć w "Dialogach" Grzegorza Wielkiego i "Historiach Apostolskich" Pseudo-Abdiasza. Litteraria [Wrocław] 2002 t. 33 s. 5-13  szczegóły 
1479.utwór: Listy. T. I-IV. Oprac. Jan Czuj. Warszawa 1954-1955.  szczegóły 
artykuł: Chuchra Maria: Papież Grzegorz Wielki obrońcą pokoju (W świetle "Listów"). Roczniki Teologiczne 1995 t. 42 (1995) z. 4 s. 5-24  szczegóły 
artykuł: Stępniewska Alicja, Tatar-Próchniak Ewa: Indeks do polskiego przekładu listów Grzegorza Wielkiego. Vox Patrum 1993 t. 18 (1990) s. 461-540 (zawiera indeks biblijny i indeks imion i nazw własnych...) szczegóły 
artykuł: Wójcik Monika: Instytucje dobroczynne w "Listach" Grzegorza Wielkiego. Vox Patrum 2002 t. 40/41 (2001) s. 337-351  szczegóły 
  Grzegorz z Arezzo *
    książki o twórcy (alfabet autorów)
1480.książka o twórcy: Zgórzak Michał: Grzegorz z Arezzo. Z dziejów średniowiecznych poglądów na wojnę domową = Gregory of Arezzo. From the History of Medieval Views on Civil War. 1998 (Część I: Komentarz Grzegorza z Arezzo do "Farsalii" Lukana [omówienie ...) szczegóły 
  Guareschi Giovanni
    książki twórcy (alfabet tytułów)
1481.książka twórcy: Guareschi Giovanni: Blady wymoczek. 1994  szczegóły 
1482.książka twórcy: Guareschi Giovanni: Don Camillo i dzisiejsza młodzież. 1994  szczegóły 
recenzja: G.Ł.: Lektura nie tylko na wakacje. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1994 nr 143 s. 5  szczegóły 
1483.książka twórcy: Guareschi Giovanni: Don Camillo i jego trzódka. 1993  szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Kto się nie boi Czarnego Luda?. Nowe Książki 1994 nr 3 s. 26-27  szczegóły 
recenzja: Karbowiak Jarosław: Trzódka Don Camilla. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 156 s. 8  szczegóły 
recenzja: Starowieyski Marek: Mądry świat don Camilla. W drodze 1993 nr 11 s. 104-105  szczegóły 
1484.książka twórcy: Guareschi Giovanni: Don Camillo. 1990  szczegóły 
1485.książka twórcy: Guareschi Giovanni: Dziesiąty spiskowiec. 1989  szczegóły 
recenzja: B.P.: Katolik 1990 nr 34 s. 6  szczegóły 
recenzja: Czapczyk Jolanta: Przewodnik Katolicki 1989 nr 49 s. 8  szczegóły 
recenzja: Jentys Maria: Kierunki 1989 nr 48 s. 11  szczegóły 
1486.książka twórcy: Guareschi Giovanni: Jesień don Camilla. 1995  szczegóły 
1487.książka twórcy: Guareschi Giovanni: Lato don Camilla. 1995  szczegóły 
1488.książka twórcy: Guareschi Giovanni: Ludziska. 1993  szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Kto się nie boi Czarnego Luda?. Nowe Książki 1994 nr 3 s. 26-27  szczegóły 
recenzja: Sobczyk Dagmara: Don Camillo i ludziska. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 205 s. 10  szczegóły 
1489.książka twórcy: Guareschi Giovanni: Mały światek don Camilla. 1993  szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Kto się nie boi Czarnego Luda?. Nowe Książki 1994 nr 3 s. 26-27  szczegóły 
recenzja: JW: Witryna księgarska. Nasz Dziennik 2003 nr 6 s. 9 (not....) szczegóły 
recenzja: Karbowiak Jarosław: Powrót Don Camillo. Słowo. Dziennik katolicki [Warszawa] 1993 nr 186 s. 8  szczegóły 
1490.książka twórcy: Guareschi Giovanni: Towarzysz don Camillo. 1993  szczegóły 
recenzja: Gondowicz Jan: Kto się nie boi Czarnego Luda?. Nowe Książki 1994 nr 3 s. 26-27  szczegóły 
1491.książka twórcy: Guareschi Giovanni: Wiosna don Camilla. 1995  szczegóły 
1492.książka twórcy: Guareschi Giovanni: Zima don Camilla. 1996  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
1493.wiersz: Guareschi Giovanni: Nad rzeką. Słowo Powszechne 1989 nr 112 s. 3, 11  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
1494.proza: Guareschi Giovanni: Ekspedycja karna. Słowo Powszechne 1990 nr 96 s. 3, 11  szczegóły 
1495.proza: Guareschi Giovanni: Lampy i światła. Słowo Powszechne 1989 nr 98 (z 20/22 V) s. 3, 11  szczegóły 
1496.proza: Guareschi Giovanni: Pięć plus pięć. Słowo Powszechne 1989 nr 108 s. 3, 11  szczegóły 
1497.proza: Guareschi Giovanni: Podpalenie. Słowo Powszechne 1990 nr 159 s. 3-4  szczegóły 
1498.proza: Guareschi Giovanni: Podpalenie. Słowo Powszechne 1989 nr 74 s. 3, 6  szczegóły 
1499.proza: Guareschi Giovanni: Procesja. Słowo Powszechne 1989 nr 84 s. 3, 11  szczegóły 
1500.proza: Guareschi Giovanni: Rywalizacja. Słowo Powszechne 1989 nr 88 s. 3, 11  szczegóły 
1501.proza: Guareschi Giovanni: Skarb. Słowo Powszechne 1989 nr 117 s. 3, 11  szczegóły 
1502.proza: Guareschi Giovanni: Szkoła wieczorna. Słowo Powszechne 1989 nr 69 s. 3, 11  szczegóły 
1503.proza: Guareschi Giovanni: Taniec godzin. Słowo Powszechne 1989 nr 103 s. 3, 11  szczegóły 
1504.proza: Guareschi Giovanni: Teren łowiecki. Słowo Powszechne 1989 nr 79 s. 3, 12  szczegóły 
1505.proza: Guareschi Giovanni: Wyznany grzech. Słowo Powszechne 1989 nr 64 s. 3-4  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
1506.artykuł: Toporowski Wiesław: Giovanni Guareschi legenda i rzeczywistość. Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza = The Polish Daily and Soldiers Daily 1991 nr 223 s. 4  szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1507.utwór: Don Camillo.  szczegóły 
artykuł: Florczak Zbigniew: Don Camillo czyli Fernandel. Nowe Książki 1991 nr 10 s. 67-68 (z fot. G. Guareschi...) szczegóły 
artykuł: Jonasz: Don Camillo a sprawa polska. Gazeta Wyborcza 1991 nr 180 s. 7 (nota...) szczegóły 
artykuł: K.M.: Mały światek Don Camilla. Rzeczpospolita 1991 nr 76 s. 4  szczegóły 
1508.utwór: Przeznaczenie ma na imię Klotylda [Il destino si chiama Clotilde].  szczegóły 
artykuł: Beczek Joanna: "Il destino si chiama Clotilde" di G. Guareschi - considerazioni sulle interiezioni e sul ruolo del contesto nella loro interpretazione. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Neophilologica. Studia Językoznawcze 1998 t. 13 (1724) s. 19-37 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
  Guarini Battista
    listy (alfabet tytułów)
1509.listy: Guarini Battista: Luoghi lontani... animi vicini: lettera di Battista Guarini ad un suo amico polacco. Prace Komisji Neofilologicznej 2000 t. 1 s. 17-30 (list z 1576 w języku włoskim do Andrzeja Zborowskiego; wstęp, przypis...) szczegóły 
    artykuły o utworach (alfabet tytułów)
1510.utwór: Pasterz wierny [Il pastor fido].  szczegóły 
artykuł: Sztark Wawrzyniec: Emblematyczność w polskim tłumaczeniu "Pasterza wiernego" Jana Baptysty Guariniego. Barok 2003 nr 2 s. 97-107 (dot. tłumaczenia "Pastor Fido albo Konterfekt wierny Miłości z włoskie...) szczegóły 
  Guerra Tonino
    wywiady (alfabet autorów)
1511.<