Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Dział: Historia literatury (literatura polska) / Renesans
Możesz zmienić zakres lat: do

Historia literatury (literatura polska) / Renesans
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Biolchev Bojan: Pahtjat na edno vahzrazhdane. Samobitnost i evropejski tradicii v poezjata na polskija renesans. 1987  szczegóły 
recenzja: Juda Celina: Ruch Literacki 1991 z. 3 s. 253-254  szczegóły 
2.książka: Borkowska Urszula: Królewskie modlitewniki. Studium z kultury religijnej epoki Jagiellonów (XV i początek XVI wieku). 1999 ([Zawiera m.i. rozdziały:] I. Modlitewniki w średniowieczu i początkach...) szczegóły 
recenzja: [Ożóg Krzysztof] K.O.: Quaestiones Medii Aevi Novae 2000 t. 5 s. 332-333 (nota...) szczegóły 
recenzja: Rulka Kazimierz: Ateneum Kapłańskie 2000 t. 134 z. 3 s. 574-575  szczegóły 
omówienie: Przegląd Piśmiennictwa Teologicznego 2000 nr 1 s. 102 (nota...) szczegóły 
3.książka: Borkowska Urszula: Królewskie modlitewniki. Studium z kultury religijnej epoki Jagiellonów (XV i początek XVI wieku). Rozprawa habilitacyjna. 1988 (Wstęp. - I. Modlitewniki w średniowieczu i początkach XVI wieku. II. A...) szczegóły 
recenzja: Bylina Stanisław: Acta Poloniae Historica 1991 t. 63/64 s. 219-223 (rec. w jęz. francuskim...) szczegóły 
recenzja: Sczaniecki Paweł: Studia Źródłoznawcze 1997 t. 36 s. 135-136  szczegóły 
4.książka: Borowski Andrzej: Pojęcie i problem "renesansu północnego". Przyczynek do geografii historycznoliterackiej humanizmu renesansowego północnego. 1987  szczegóły 
recenzja: Mest'an Antonin: Revue de Litterature Comparee 1993 r. 67 nr 2 s. 300-301  szczegóły 
5.książka: Borowski Andrzej: Renesans. 2002 ([Zawiera także antologię tekstów pisarzy Renesansu]...) szczegóły 
recenzja: Lichański Jakub Z.: Nowe Książki 2003 nr 2 s. 22-23  szczegóły 
6.książka: Dziechcińska Hanna: Ciało, strój, gest w czasach renesansu i baroku. 1996 (na ten temat także w utworach literackich...) szczegóły 
recenzja: Cieszyńska Beata: Barok 1997 nr 2 s. 177-179  szczegóły 
recenzja: Maksimiuk Anna: Oko czy ucho?. Wiadomości Kulturalne 1997 nr 20 s. 20  szczegóły 
recenzja: Paluch Adam: Ciało uwikłane w kulturę. Konteksty 1997 nr 1/2 s. 210-211  szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 303-304 (not....) szczegóły 
recenzja: R.K.: Zabawy i Zabawki 1997 nr 1/2 s. 171-172  szczegóły 
recenzja: [Szpilewska Joanna] J.S.: Quaestiones Medii Aevi Novae 2000 t. 5 s. 342-343 (nota...) szczegóły 
7.książka: Dziuba Agnieszka: Wczesnorenesansowa historiografia polsko-łacińska. 2000 (Uwagi wstępne. I. Historiografia - cele i metody. II. Podstawowe kateg...) szczegóły 
recenzja: Salamon Maciej: Historyka 2003 t. 33 s. 123-124  szczegóły 
recenzja: Szczot Monika: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2001 t. 8 s. 261  szczegóły 
8.książka: Frick David A.: Polish sacred philology in the Reformation and the Counter-Reformation. Chapters in the history of the controversies (1551-1632). 1989 (Preface. Introduction. The New Testament of Stanisław Murzynowski (155...) szczegóły 
recenzja: Borowski Andrzej: Ricerche Slavistiche 1990 t. 36 (1989) s. 360-362  szczegóły 
recenzja: Ligota C.R.: The Slavonic and East European Review 1991 t. 69 nr 3 s. 550-552  szczegóły 
recenzja: Pelc Janusz: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1990 nr 35 s. 182-184  szczegóły 
recenzja: Segel Harold B.: Slavic and East European Journal 1990 t. 34 z. 4 s. 568-570  szczegóły 
9.książka: Greszczuk Barbara: Archetypy starotestamentowe w polskich przekładach psalmów. Problemy lingwistyki stosowanej. 2000  szczegóły 
10.książka: Kaczmarczyk Beata: Język polski w kancelarii królewskiej w pierwszej połowie XVI wieku. 2003 (Wstęp. I. Stan badań nad językiem polskim w kancelarii królewskiej w p...) szczegóły 
11.książka: Kijowski Andrzej: Listopadowy wieczór. 1972  szczegóły 
recenzja: Warchala Michał: Romantyzm z ludzką twarzą. Res Publica Nowa 2001 nr 4 s. 18-19 (artykuł z cyklu redakcyjnego "29 książek", które ukształtowały pokolen...) szczegóły 
12.książka: Kuźmina Dariusz: Katechizmy w Rzeczypospolitej XVI i początku XVII wieku = Catechisms in the Republic of Poland in the 16th and beginning of the 17th century. 2002 ([Dot. katechizmów katolickich, protestanckich, tj. luterańskich i kalw...) szczegóły 
recenzja: Chruścińska Jadwiga: Książki, które pomogą w pracy, które warto przeczytać!. Poradnik Bibliotekarza 2003 nr 4 s. 22 (nota...) szczegóły 
13.książka: Martyn Kazimierz, Wilczek Piotr: Poezja polskiego renesansu. Interpretacje. 2000 (Piotr Wilczek: Oswajanie śmierci. Klemens Janicki "Księga żalów. Elegi...) szczegóły 
recenzja: Kadłubek Zbigniew: Staropolskie eksplanacje. Śląsk 2000 nr 11 s. 76  szczegóły 
14.książka: Pelc Janusz: Literatura renesansu w Polsce. 1998  szczegóły 
recenzja: Gorzkowski Albert: Ruch Literacki 2000 z. 2 s. 257-259  szczegóły 
recenzja: Ulewicz Tadeusz: Ruch Literacki 2003 z. 6 s. 677-678 (nota rec....) szczegóły 
15.książka: Pelc Janusz: Renesans w literaturze polskiej w kontekście europejskim. 1988  szczegóły 
recenzja: Borowski Andrzej: Ruch Literacki 1990 z. 1 s. 85-87  szczegóły 
recenzja: Stec Wiesław: Renesans polski w kontekście europejskim. Polonistyka 1990 nr 2/3 s. 135-139  szczegóły 
16.książka: Piotrowski Wiktor: Medycyna polskiego renesansu. 1995 ([Zawiera syntetyczne ujęcie historii polskiej medycyny w renesansie z ...) szczegóły 
recenzja: Dola Kazimierz: Szkice Legnickie 1995 t. 19 s. 212-214  szczegóły 
17.książka: Proteus. Świat Jana z Czarnolasu. 2003 (kalendarium wydarzeń z epoki renesansu; z biogramami pisarzy...) szczegóły 
recenzja: Bibliotekarz Radomski 2002 nr 2 s. 42-43 (nota...) szczegóły 
18.książka: Puchalski Jacek: Polonika z obszaru niemieckojęzycznego - poza granicami Rzeczypospolitej - w XVI wieku. 1997 (Wstęp. I. Polonika z obszaru niemieckojęzycznego w liczbach. II. Anali...) szczegóły 
recenzja: Pirożyński Jan: Kwartalnik Historyczny 1999 nr 3 s. 91-93  szczegóły 
recenzja: Szrenica Marek: Roczniki Biblioteczne 1998 r. 42 s. 145-148  szczegóły 
recenzja: Tondel Janusz: Zapiski Historyczne 2000 t. 65 z. 1 s. 178-181  szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 1999 z. 1/2 s. 93 (not....) szczegóły 
19.książka: Renesans.  szczegóły 
recenzja: Linek Ewa: Bibliotekarz Radomski 2002 nr 4 s. 38 (nota...) szczegóły 
20.książka: Starnawski Jerzy: Wieki średnie i wiek renesansowy. Studia. 1996 (Od autora. - I. Zagadnienia ogólne kultury i literatury średniowieczne...) szczegóły 
recenzja: Krawczyk Antoni: Folia Bibliologica 2001 r. 44/45 (1996/1997) s. 110-114  szczegóły 
21.książka: Śnieżko Dariusz: Mit wieku złotego w literaturze polskiego renesansu. Wzory, warianty, zastosowania. 1996  szczegóły 
recenzja: Karpiński Adam: Pamiętnik Literacki 1997 z. 4 s. 190-193  szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1997 t. 4 s. 303 (not....) szczegóły 
recenzja: Szaruga Leszek: Arkadia po polsku. Kwartalnik Artystyczny 1997 nr 2 s. 149-152  szczegóły 
22.książka: Tarnowski Stanisław: Pisarze polityczni XVI wieku. 2000  szczegóły 
recenzja: Kwerendarz: Genealogia teraźniejszości. Przegląd Polityczny 2002 nr 54 s. 170-171  szczegóły 
recenzja: Mańkowski Jerzy, Stępkowski Aleksander: O wydaniu Goślickiego. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 2002 t. 46 s. 185-198  szczegóły 
recenzja: Tazbir Janusz: Pamiętnik Literacki 2002 z. 1 s. 173-176  szczegóły 
23.książka: Tazbir Janusz: Reformacja, kontrreformacja, tolerancja. 2000 ([Passim nt. literatury]....) szczegóły 
24.książka: The Polish Renaissance in its European context. 1988 ([M.in. zawiera:] A. Gieysztor: Polish historians and the need for hist...) szczegóły 
recenzja: Barrett Anthony A.: Canadian Slavonic Papers = Revue Canadienne des Slavistes 1989 t. 31 nr 3/4 s. 387-388  szczegóły 
recenzja: Borowski Andrzej: The Polish Renaissance in its European context. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3 s. 172-173  szczegóły 
recenzja: Hetnal Adam A.: Canadian American Slavic Studies = Revue Canadienne Americaine d'Etudes Slaves 1991 t. 25 nr 1/4 s. 402-405  szczegóły 
recenzja: Lukowski J.T.: The Slavonic and East European Review 1990 t. 68 nr 3 s. 576-577  szczegóły 
recenzja: Pekal Anna: The Polish Renaissance. New Horizon 1990 nr 6 s. 28  szczegóły 
recenzja: Segel Harold B.: The Polish Review 1990 t. 35 nr 2 s. 161-164  szczegóły 
recenzja: Sokoloski Richard: Slavic Review 1991 t. 50 nr 4 s. 1051  szczegóły 
recenzja: Ulewicz Tadeusz: Ruch Literacki 1991 z. 3 s. 233-237  szczegóły 
recenzja: Witkowski Tadeusz: The Polish Renaissance in its European context czyli polski renesans dwudziestosiedmiokrotnie. [Dwa] 2 B = Two B 1993 nr 1 s. 72-73  szczegóły 
25.książka: Wątki neostoickie w literaturze polskiego renesansu i baroku. Materiały z sesji Neostoicyzm w literaturze i kulturze staropolskiej, Szczecin 20-22 października 1997 roku. 1999  szczegóły 
recenzja: Duch Małgorzata: Barok 2001 nr 1 s. 223-227  szczegóły 
26.książka: Z ducha Tassa. Księga pamiątkowa sesji naukowej w czterechsetlecie śmierci pisarza (1544-1595). 1998 (Ireneusz Opacki: Uwagi wstępne. * I Poeta i epoka: Nullo Minissi: Torq...) szczegóły 
recenzja: Raubo Grzegorz: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 257  szczegóły 
recenzja: Walińska Marzena: Barok 1999 nr 2 s. 230-232  szczegóły 
27.książka: Zielińska Ewa: Kultura intelektualna kanoników regularnych z klasztoru w Kraśniku w latach 1462-1563. 2002 ([M.in. nt. księgozbioru i rękopisów]...) szczegóły 
recenzja: Łatak Kazimierz: Ełckie Studia Teologiczne 2003 t. 4 s. 313-316  szczegóły 
recenzja: M.Z.: Quaestiones Medii Aevi Novae 2003 t. 8 s. 430  szczegóły 
recenzja: W.Mr.: Studia Źródłoznawcze 2003 t. 41 s. 178  szczegóły 
recenzja: Zasadowa Hanna: Przegląd piśmiennictwa krajowego. Przegląd Biblioteczny 2002 z. 4 s. 367 (notka...) szczegóły 
28.książka: Ziomek Jerzy: Literatura Odrodzenia. 1989  szczegóły 
29.książka: Ziomek Jerzy: Literatura Odrodzenia. 1999  szczegóły 
30.książka: Ziomek Jerzy: Renesans. 2001  szczegóły 
31.książka: Ziomek Jerzy: Renesans. 2002  szczegóły 
32.książka: Ziomek Jerzy: Renesans. 1999  szczegóły 
recenzja: Literatura 1999 nr 10 s. 59-60 (nota...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
33.artykuł: Banasiowa Teresa: Konsolacyjne i laudacyjne wiersze żałobne autorów polskich z pierwszej połowy XVII wieku - wybrane zagadnienia z zakresu genologii i topiki. Napis 2003 seria 9 s. 31-45 (m.in. twórczości żałobnej pisarzy: Michał Borkowski, Jan Achacy Kmita,...) szczegóły 
34.artykuł: Besala Jerzy: Trudne wojaże do łatwych szwaczek. Polityka 2003 nr 35 s. 69-71 (m.in. nt. podróży renesansowych twórców...) szczegóły 
35.artykuł: Bieńkowski Tadeusz: Renaissance Poles' Self-perception as Europeans. Organon 2003 nr 31 (2002) s. 165-171  szczegóły 
36.artykuł: Borowski Andrzej: The "Northen Humanism" and Renaissance Idea of Europe. x 2001 ([w ks. zb.:] Terra marique. The cultural intercourse between the Europ...) szczegóły 
37.artykuł: Brock Peter: Slave and Master in the Congregation of God: A Dabate Over Serfdom Anong Antitrinitarians in the Grand Duchy of Lithuania, 1568. The Polish Review 1998 t. 43 nr 1 s. 79-100 (dyskusja w Iwie w 1568; z fragm. debaty prezentującej poglądy Szymona ...) szczegóły 
38.artykuł: Buchwald-Pelcowa Paulina, Pelc Janusz: Poetyka "świata na opak" w literaturze renesansu i baroku. Slavia 1989 z. 1/2 s. 39-51  szczegóły 
39.artykuł: Budzyński Józef: "Laudes Silesiae" XVI-XVII wieku jako wyraz afirmacji wartości humanistycznych. Studia Classica et Neolatina 1998 t. 3 s. 228-239 (m.in. w twórczości autorów: Wawrzyniec Korwin, Bartel Stein (Bartłomie...) szczegóły 
40.artykuł: Camporeale Salvarore I.: Humanizm, reformacja i początki Kontrreformacji. Badania nad ich wzajemnymi relacjami oraz różnicami. Terminus 2000 r. 2 z. 1/2 s. 153-160 (nowe stanowisko badawcze uwzględniajace renesansowy humanizm w badaniu...) szczegóły 
41.artykuł: Celunova E.A.: Kul'turnaja i jazykovajasituacija velikogo knjazhestva Litovskogo. AION - Slavistica 2000 t. 5: 1997/1998 s. 33-109 (w XV-XVII; m.in dot. druków w języku polskim...) szczegóły 
42.artykuł: Chrobot Agata: Postać króla Zygmunta Starego i Barbary Zapolyi w epithalamiach Pawła z Krosna, Jana Dantyszka i Andrzeja Krzyckiego. Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej 2002 t. 17 s. 9-26  szczegóły 
43.artykuł: Darowski Roman: Jan Gerardinus SJ (1563-1606), jezuita belgijski, profesor filozofii w Polsce. Forum Philosophicum 2003 t. 8 s. 257-267 (dot. funkcjonowania konwiktu szlacheckiego w Braniewie w XVI-XVII wiek...) szczegóły 
44.artykuł: Drwal Mariusz: Tarnowskie okolice literatury okres staropolski. Tarniny 1998 nr 9/10 s. 15-18 (nt. pisarzy związanych z Tarnowem m.in.: Elżbieta Drużbacka, Jan Kocha...) szczegóły 
45.artykuł: Dubas-Urwanowicz Ewa: Swój i obcy w polskiej historiografii XVI wieku. x 1999 ([w ks. zb.:] Samoidentyfikacja mniejszości narodowych i religijnych w ...) szczegóły 
46.artykuł: Dziechcińska Hanna: Rodzina w życiu i literaturze XVI i XVII wieku. Barok 1999 nr 1 s. 129-142 (m.in. w twórczości: Bartosza Paprockiego, Mikołaja Reja, Jana Kochanow...) szczegóły 
47.artykuł: Erber Czesław: Wokół postaci Jakuba Zadzika (1582-1642). Cz. I. Autorzy utworów panegirycznych. Kieleckie Studia Bibliologiczne 1998 t. 4 s. 9-21 (omówienie utworów poświęconych wielkiemu kanclerzowi koronnemu, biskup...) szczegóły 
48.artykuł: Goliński Janusz K.: Barbara i Zygmunt August. Renesansowe kroniki i listy o miłości tragicznie spełnionej. x nr s. (w ks.:] Między Zachodem a Wschodem. Studia ku czci profesora Jacka Sta...) szczegóły 
49.artykuł: Gorzkowski Albert: Neolatinatis caduca. Piśmiennictwo nowołacińskie polskiego Renesansu w perspektywie historycznoliterackiej. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1998 t. 42 s. 153-162  szczegóły 
50.artykuł: Grzybowski Stanisław: Królowie i plotkarze. Pamflet, paszkwil, oszczerstwo jako broń polityczna w XVI w.. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1998 t. 42 s. 25-34 (m.in. nt. wymowy powiastki Marcina Kromera "Historyja prawdziwa o przy...) szczegóły 
51.artykuł: Iwańczak Wojciech: Husytyzm w Polsce - fakty i mity. Kieleckie Studia Historyczne 1993 t. 11 s. 41-51 (m.in. dot. Stanisława ze Skarbimierza i Jędrzeja Gałki z Dobczyna...) szczegóły 
52.artykuł: Kamieniecki Jan: Obraz przeciwnika wyznaniowego w polskich dyskusjach religijnych szesnastego wieku. Komunikat. Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. [Seria] A 2000 t. 2 (53) s. 68-76  szczegóły 
53.artykuł: Kamieniecki Jan: Teksty biblijne i patrystyczne w XVI- i XVII-wiecznych poemikach religijnych. Acta Universitatis Wratislaviensis. Slavica Wratislaviensia 2002 nr 117 (2378) s. 151-135  szczegóły 
54.artykuł: Kavaljouh Sjargejj: U rehchyshchy Poznjaga Rehnesansu: Pol'skamouhnaja paehzihja uh loskihkh ih vihlenskihkh vydannjakh 70-80-kh gg. XVI st.. x 2000 ([w czasopiśmie:]Rodnae Slova (Minsk) 2000 nr 11 s. 30-35[za:  szczegóły 
55.artykuł: Kirkiene Genute: Korzenie rodu Chodkiewiczów. Białoruskie Zeszyty Historyczne 2002 z. 17 s. 34-56 (także o legendarnych wersjach pochodzenia rodu; m. in. na podstawie te...) szczegóły 
56.artykuł: Kras Paweł: Słowo pisane. x nr s. ([w ks.:] Paweł Kras: Husyci w piętnastowiecznej Polsce. Lublin 1998, s...) szczegóły 
57.artykuł: Król Maciej: Biskupi Warmińscy z XVI wieku. Wurman 2002 nr 1 s. 6-7 (m.in. dot. pisarzy: Jan Dantyszek, Stanisław Hozjusz, Marcin Kromer, T...) szczegóły 
58.artykuł: Kuś Agnieszka: Rzeczpospolita Babińska - parodia i utopia. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 2003 t. 47 s. 129-141 (nt. Rzeczpospolitej Babińskiej - towarzystwa facecjonistów, działające...) szczegóły 
59.artykuł: Leszczyńska Katarzyna: Husytyzm, Reformacja, Kościół. Barbarzyńca 2002 nr 7/8 s. 21-26  szczegóły 
60.artykuł: Lichański Jakub Z.: Humanizm. Reformacja. Retoryka. Dyskusja polskich teoretyków retoryki z Piotrem Ramusem. Res Historica 2000 z. 10 s. 75-91 (głównie w świetle poglądów Jana Wierusa...) szczegóły 
61.artykuł: Maciejewska Iwona: Śladami twórców kultury literackiej Prus Królewskich XVI i XVII wieku rodem ze Śląska. Acta Cassubiana 2001 t. 3 s. 79-86 (zawiera bibliografię...) szczegóły 
62.artykuł: Maćkowiak Krzysztof: O renesansowym przełomie w myśleniu stylistycznym. Filologia Polska 2003 [t.] 1 s. 139-148 (dot. refleksji lingwistycznej i wizji literackości w dziełach twórców ...) szczegóły 
63.artykuł: Małys Edyta: Polska myśl społeczno-polityczna epoki Renesansu. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Nauki Humanistyczne 2002 nr 7 s. 112-127  szczegóły 
64.artykuł: Mazurkiewicz Roman: Zapomniane polonicum w zbiorach Biblioteki Watykańskiej. Terminus 2001 nr 1/2 s. 169-176 (dot. rękopiśmiennego polonicum Macieja z Jawornika z 1 poł. XVI w....) szczegóły 
65.artykuł: Mrowcewicz Krzysztof: "Wirydarz poetycki" Jana Jakuba i Jakuba Trembeckich. Tygodnik Polski 1989 nr 28 s. 4  szczegóły 
66.artykuł: Nowak Tadeusz Marian: Zagadnienie wojny sprawiedliwej w polskiej literaturze prawnej XV i XVI wieku. Napis 2001 seria 7 s. 39-44 (dot. traktatów Stanisława ze Skarbimierza, Pawła Włodkowica, Andrzeja ...) szczegóły 
67.artykuł: Nowicka-Jeżowa Alina: Autobiograficzna elegia humanistyczna. x 2001 ([w ks. zb.:] Autobiografizm - przemiany, formy, znaczenia. Red. Hanna ...) szczegóły 
68.artykuł: Obrębski Andrzej: Piotr Dunin-Wolski i jego biblioteka. Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 2 s. 72-76 (streszczenie pracy doktorskiej...) szczegóły 
69.artykuł: Ochmańska Aleksandra: Prywatne księgozbiory wielkopolskie XVI w. Biblioteka 1998 nr 2 s. 15-34  szczegóły 
70.artykuł: Okoń Jan: Postać Parysa w dramatach polskiego renesansu. Ruch Literacki 2000 z. 1 s. 11-30 (nt. utworów dramatycznych wydanych bądź wystawionych w XVI w. na teren...) szczegóły 
71.artykuł: Osiewicz Marek: Właściwości dialektalne polskich listów Radziwiłłów z I połowy XVI wieku. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza 2003 t. 10 s. 175-188  szczegóły 
72.artykuł: Patalon Mirosław: O trudnych początkach Biblii Gdańskiej. Rocznik Teologiczny 2000 z. 2 s. 21-47 (o pracy nad przekładem...) szczegóły 
73.artykuł: Pawlak Ireneusz: Repertuar śpiewów łacińskich w polskich obrzędach i zwyczajach liturgicznych zachowany w "Księgach piotrkowskich". Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 1998 r. 41 nr 1/2 s. 119-131 (dot. potrydenckich, łacińskich ksiąg śpiewów liturgicznych (chorałów),...) szczegóły 
74.artykuł: Pelc Janusz: Recepcja idei humanizmu i renesansu w Polsce. Przegląd Humanistyczny 2000 nr 3 s. 21-29  szczegóły 
75.artykuł: Pelc Janusz: Renesans - humanizm - reformacja. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1989 r. 47/48 (1984/1985) s. 87-88 (streszczenie referatu...) szczegóły 
76.artykuł: Picchio Riccardo: Literatura odrodzeniowa w Polsce i we Włoszech w ujęciu krytycznym Wiktora Weintrauba. x 1999 ([W ks.:] Riccardo Picchio: Studia z filologii słowiańskiej i polskiej....) szczegóły 
77.artykuł: Picchio Riccardo: Uwagi na temat symbiozy języka polskiego i łacińskiego na pograniczu średniowiecza i Odrodzenia. x 1999 ([W ks.:] Riccardo Picchio: Studia z filologii słowiańskiej i polskiej....) szczegóły 
78.artykuł: Pietrzyk Zdzisław: Sztambuchy jako źródło do peregrynacji studenckich na przykładzie Polaków studiujących w Strasburgu. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 1999 t. 43 s. 139-150  szczegóły 
79.artykuł: Plewczyński Marek: Obraz cudzoziemskich żołnierzy w piśmiennictwie wojskowym XVI wieku. Napis 2001 seria 7 s. 45-56 (dot. pism m.in. Stanisława Łaskiego, Andrzeja Frycza Modrzewskiego, M...) szczegóły 
80.artykuł: Ragauskiene Raimonda: Kobieca korespondencja w Wielkim Księstwie Litewskim w pierwszej połowie XVI wieku. Problemy. Forma. Treść. Biuletyn Historii Pogranicza 2002 nr 3 s. 7-18  szczegóły 
81.artykuł: Rakusa-Suszczewski Mikołaj: Parodia Rzeczypospolitej. Wprost 2003 nr 41 s. 72-74 (dot. grupy Rzeczpospolita Babińska utworzonej przez polską szlachtę zł...) szczegóły 
82.artykuł: Rewers Ewa: Osobliwości leksykalne w utworach wierszowanych Biernata z Lublina, J.A. Kmity, i J. Rybińskiego (W świetle "Słownika polszczyzny XVI wieku"). Slavia Occidentalis 1999 t. 56 s. 83-91 (z aneksem, zawierającym zestawienia osobliwych form słowotwórczych każ...) szczegóły 
83.artykuł: Różycki Edward: Książka w środowisku Ormian lwowskich w XVI-XVII wieku. Roczniki Biblioteczne 2000 r. 44 s. 217-245  szczegóły 
84.artykuł: Rucka Iveta: Słownictwo związane z dogmatem Trójcy w polskich kościołach różnowierczych XVI w. i jego dalsze losy. Slavia Occidentalis 1999 t. 56 s. 99-114 (m.in. w oparciu o "Akta synodów różnowierczych w Polsce", księgi litur...) szczegóły 
85.artykuł: Skuza Zenon: Z Gutenbergiem za pan brat. x 2000 ([W ks.:] Zenon Skuza: Historyczne więzy Warszawy i Berlina. Warszawa 2...) szczegóły 
86.artykuł: [Słowiński Mirosław] M.S.: Faust czyli legenda renesansowej kultury. Mój Świat 1989 nr 2 s. 12-13  szczegóły 
87.artykuł: Smorąg Różycka Małgorzata: Integracyjna rola sztuki w dobie unii brzeskiej. Krakowskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Krakihvs'kih Ukrajinoznavchih Zoshiti 1997 t. 5/6 (1996/1997) s. 147-155 (m.in. dot. literatury...) szczegóły 
88.artykuł: Starnawski Jerzy: Polonica w amerykańskiej encyklopedii renesansu. Ruch Literacki 2000 z. 2 s. 253-255 (rec. ks.: Encyclopedia of the Renaissance. T. 1-6. New York 1999...) szczegóły 
89.artykuł: Suchojad Henryk: Z problematyki polskiego podróżnictwa w XVI-XVII wieku. Kieleckie Studia Historyczne 1993 t. 11 s. 87-95 (m.in. o wyjazdach szlachty na studia zagraniczne w świetle literatury ...) szczegóły 
90.artykuł: Szczaus Agnieszka: Funkcjonowanie słowotwórczych szeregów synonimicznych w świadomości językowej XVI-wiecznych pisarzy i leksykografów. Poradnik Językowy 2000 z. 10 s. 20-33  szczegóły 
91.artykuł: Szeląg Zdzisław: Tygodnik Radomski 1989 nr 33 s. 9 (nt. reformacji w Radomskiem...) szczegóły 
92.artykuł: Szyszka Bogdan: Lwowianie w akademickim Zamościu. Zamojski Kwartalnik Kulturalny 2001 nr 3/4 s. 87 (nt. lwowian studiujących w Akademii Zamoyskiej, m.in. Szymona Szymonow...) szczegóły 
93.artykuł: Ślaski Jan: Le inspirazioni baroniane nella drammaturgia gesuitica Polacca. x 1985 ([W ks. zb.:] Baronio e l'arte. Atti del convegno internazionale di stu...) szczegóły 
94.artykuł: Tafiłowski Piotr: Dedykacje w drukach krakowskich 1503-1531. Rocznik Biblioteki Narodowej 2003 t. 35 s. 235-252  szczegóły 
95.artykuł: Tazbir Janusz: Sprawiedliwe diabły i przekupni sędziowie. Gazeta Wyborcza 2003 nr 108 s. 20-21 (nt. ocen dot. korupcji szlachty w literaturze...) szczegóły 
96.artykuł: Urban Wacław: Reformacja i kontrreformacja w świetle ksiąg sądów szlacheckich województwa krakowskiego z 1598 roku. Res Historica 2000 z. 10 s. 93-95  szczegóły 
97.artykuł: Viton Jan: Zenske snemovani aneb jak muzske celadce zac je toho loket ukazati a svych prav ostrihati (na okraj polske a ceske parodie mravokarnych textu z prelomu 16. a 17. stoleti). Slavia Occidentalis 2001 t. 58 s. 58-182 (m.in. porównanie polskiej i czeskiej literatury sowizdrzalskiej...) szczegóły 
98.artykuł: Wajsblum Marek: Nędze złotego wieku. Odrodzenie i Reformacja w Polsce 2003 t. 47 s. 191-194 (nt. twórczości humanistycznej w różnych środowiskach społecznych: mies...) szczegóły 
99.artykuł: Wilczek Piotr: Jezuici i arianie. Czasopismo Zakładu Narodowego Imienia Ossolińskich 1999 z. 10 s. 15-26  szczegóły 
100.artykuł: Wójcik Remisław: Renesansowa myśl o polskim języku narodowym. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Szczeciński. Szczecińskie Prace Polonistyczne 1989 nr 2 (25) s. 103-115 (m.in. dot. autorów: Łukasz Górnicki, Stanisław Orzechowski, Jan Sekluc...) szczegóły 
101.artykuł: Żołądź-Strzelczyk Dorota: "Starania o obyczajach i przystojności" w świetle staropolskiej teorii pedagogicznej. Studia Edukacyjne 2000 nr 5 s. 123-138 (na podstawie utworów: Mikołaj Rej: Żywot człowieka poczciwego, Andrzej...) szczegóły 
    imprezy (alfabet tytułów)
102.impreza: Czarnoleskie Dni Kultury Renesansu (1989).  szczegóły 
artykuł: Podgajniak Genowefa: Radomskie Dni Kultury Renesansu. Biuletyn Kwartalny Radomskiego Towarzystwa Naukowego 1989 t. 26 z. 3/4 s. 239-241 (spraw....) szczegóły 
artykuł: [Pikiewicz Barbara] (pik): Życie Radomskie 1989 nr 146 s. 8 (program...) szczegóły 
103.impreza: "Retorzy i retoryka renesansu i baroku" - konferencja naukowa (1988).  szczegóły 
artykuł: Falęcka Barbara: Biuletyn Polonistyczny 1989 z. 3/4 s. 66-69  szczegóły 
recenzja: Stec Wiesław: W kręgu zagadnień staropolskiej retoryki. Polonistyka 1990 nr 2/3 s. 150-153  szczegóły 
104.impreza: Sesja z okazji Roku Odrodzenia Polskiego (1954). (sesja przypomniana w ramach prezentacji wydarzeń z dziejów Wyższej Szk...) szczegóły 
artykuł: Rott Dariusz: Sesja Odrodzenia Polskiego i Wystawa Renesansowej Książki Polskiej w 1954 roku. Gazeta Uniwersytecka [Katowice] 1997 nr 3 (48) s. 21 (sprawozdanie...) szczegóły