Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Autor materiału: Brzegowy Tadeusz
Możesz zmienić zakres lat: do

Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
1.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Brzegowy Tadeusz: XIII Międzynarodowe Spotkanie Society of Biblical Literature (Budapeszt 1995). Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 1 s. 51-52 (spraw....) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Opracowania ogólne (książki, Biblia hebrajska)
    książki (alfabet autorów)
2.książka: Brzegowy Tadeusz: Księgi historyczne Starego Testamentu. 1998  szczegóły 
3.książka: Brzegowy Tadeusz: Księgi historyczne Starego Testamentu. 1996  szczegóły 
4.książka: Brzegowy Tadeusz: Pisma mądrościowe Starego Testamentu. 2003  szczegóły 
5.książka: Brzegowy Tadeusz: Prorocy Izraela. [Cz. 1]. 1994 ( ...) szczegóły 
6.książka: Brzegowy Tadeusz: Prorocy Izraela. Cz. 1. 1999  szczegóły 
7.książka: Brzegowy Tadeusz: Prorocy Izraela. [Cz. 2]. 1995  szczegóły 
8.książka: Brzegowy Tadeusz: Prorocy Izraela. Cz. 2. 1997  szczegóły 
9.książka: Brzegowy Tadeusz: Prorocy Izraela. Cz. 2. 1997  szczegóły 
10.książka: Brzegowy Tadeusz: Prorocy Izraela. Cz. 2. 1994 ( ...) szczegóły 
11.książka: Brzegowy Tadeusz: Psalmy i inne pisma. 1997 ([Dotyczy Księgi Psalmów, Księgi Hioba, Księgi Koheleta oraz Pieśni nad...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Artykuły ogólne (Biblia, hebrajska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Obraz kultu Bożego w podstawowym dziele deuteronomistycznym. Collectanea Theologica 1997 nr 1 s. 29-50 (obejmuje księgi od Powtórzonego Prawa do 2. Księgi Królów...) szczegóły 
13.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Ostatnie dziesięciolecia Królestwa Judzkiego. Roczniki Teologiczne 2000 t. 47 z. 1 s. 5-25 (dzieje Asyrii i Babilonii a źródła biblijne...) szczegóły 
14.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Teofanie w sanktuariach Izraela. Ateneum Kapłańskie 1989 t. 112 z. 1 s. 39-53 (m.in. nt. Księgi Rodzaju, Sędziów...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Daniela
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Danielowe wezwanie do wierności. Ateneum Kapłańskie 1993 t. 120 z. 2 s. 279-291  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Habakuka
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
16.artykuł: Brzegowy Tadeusz: "A sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierze". Religijne przesłanie proroka Habakuka. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1998 t. 51 nr 1 s. 7-9  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Hioba
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Hiob - sługa Pański. Ruch Biblijny i Liturgiczny 2002 nr 4 s. 257-271 (interpretacja księgi...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Joela
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
18.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Eschatologia proroka Joela. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1993 t. 46 nr 3/4 s. 117-128  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Jonasza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
19.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Bóg pragnie zbawić wszystkich ludzi (Religijne przesłanie Księgi Jonasza). Ateneum Kapłańskie 1992 t. 119 z. 2/3 s. 203-213  szczegóły 
20.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Prorocki wymiar Księgi Jonasza. Collectanea Theologica 1992 r. 62 nr 3 s. 5-20  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Koheleta (Eklezjastesa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
21.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Czy warto być uczciwym? Wskazania etyczne mędrca Koheleta. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1996 t. 49 nr 4 s. 221-230  szczegóły 
22.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Krytyka tradycyjnej mądrości w Księdze Koheleta. Analecta Cracoviensia 1993 t. 25 s. 21-42  szczegóły 
23.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Obraz Boga w księdze Koheleta. Tarnowskie Studia Teologiczne 1993 t. 12 s. 104-128  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Malachiasza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
24.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Potrójny ideał proroka Malachiasza. Homo Dei 1991 nr 4 s. 15-26  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Ozeasza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
25.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Oblubieńcza miłość Boga do człowieka w nauczaniu proroka Ozeasza. Tarnowskie Studia Teologiczne 1992 t. 11 s. 53-68  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Księga Psalmów
    książki (alfabet autorów)
26.książka: Brzegowy Tadeusz: "Miasto Boże" w Psalmach. 1989  szczegóły 
27.książka: Brzegowy Tadeusz: Psałterz i Księga Lamentacji.  szczegóły 
    artykuły (alfabet tytułów)
28.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Jerozolima - stolica Pomazańca Pańskiego w świetle Psalmów. Collectanea Theologica 1989 r. 59 nr 4 s. 15-44  szczegóły 
29.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Jeruzalem - miasto pokoju. Przyczynek do teologii zbawienia w Psalmach. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1989 t. 42 nr 1 s. 10-21  szczegóły 
30.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Mieszkanie Boga na ziemi w świetle Psalmów. Ateneum Kapłańskie 1989 t. 113 z. 1 s. 14-24  szczegóły 
31.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Wybranie Jerozolimy w świetle Psalmów. Ruch Biblijny i Liturgiczny 1990 t. 43 nr 3/6 s. 94-104  szczegóły 
32.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Collectanea Theologica 1990 r. 60 nr 1 s. 163-167 ([rec. ks.:] Raymond Jacques Tournay: Voir et entendre Dieu avec les Ps...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Lamentacje Jeremiasza (Treny)
    książki (alfabet autorów)
33.książka: Brzegowy Tadeusz: Psałterz i Księga Lamentacji.  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Pieśń nad Pieśniami
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
34.artykuł: Brzegowy Tadeusz: "Miłość mocniejsza niż śmierć". Egzegeza Pnp 8, 6-7. Ateneum Kapłańskie 1995 t. 125 z. 1 s. 26-34  szczegóły 
35.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Pierwszy poemat opisujący w "Pieśni nad pieśniami" (4, 1-7). Tarnowskie Studia Teologiczne 1996 t. 14 (1995/1996) s. 169-195  szczegóły 
36.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Złożoność i jedność literacka "Pieśni nad Pieśniami". Tarnowskie Studia Teologiczne 1994 t. 13 s. 159-183  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Biblia (Testamentum Vetus) / Pięcioksiąg
    książki (alfabet autorów)
37.książka: Brzegowy Tadeusz: Pięcioksiąg Mojżesza. Wprowadzenie i egzegeza Księgi Rodzaju 1-11. 2002  szczegóły 
38.książka: Brzegowy Tadeusz: Pięcioksiąg Mojżesza. Wprowadzenie i egzegeza Księgi Rodzaju 1-11. 1995  szczegóły 
39.książka: Brzegowy Tadeusz: Pięcioksiąg Mojżesza. Wprowadzenie i egzegeza Księgi Rodzaju 1-11. 1997  szczegóły 
40.książka: Brzegowy Tadeusz: Pięcioksiąg Mojżesza. Wprowadzenie i egzegeza Księgi Rodzaju 1-11. 1998  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
41.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Kapłani i lewici w tradycji kapłańskiej Pięcioksiągu. Collectanea Theologica 2002 nr 3 s. 5-32  szczegóły 
42.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Kompozycja Pięcioksięgu według Johna van Setersa. Analecta Cracoviensia 2001 t. 33 s. 325-355  szczegóły 
43.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Najnowsze teorie na temat powstania Pięcioksięgu - próba oceny. Collectanea Theologica 2002 nr 1 s. 11-44  szczegóły 
44.artykuł: Brzegowy Tadeusz: Zbiory prawne Pięcioksiągu i ich rola w kompozycji dzieła. Tarnowskie Studia Teologiczne 2002 t. 21 z. 1/2 s. 21-62  szczegóły