Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Autor materiału: Duk Józef
Możesz zmienić zakres lat: do

Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Duk Józef: Od Mickiewicza do Grochowiaka. Studia i szkice literackie o dawnych i współczesnych pisarzach polskich. 2001 (Przedmowa. - "Ziemia obiecana" Adama Mickiewicza [dot. wierszy religij...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
2.książka: Duk Józef: Od Mickiewicza do Grochowiaka. Studia i szkice literackie o dawnych i współczesnych pisarzach polskich. 2001 (Przedmowa. - "Ziemia obiecana" Adama Mickiewicza [dot. wierszy religij...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bystrzycki Przemysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
3.artykuł: Duk Józef: Wczesna proza Przemysława Bystrzyckiego. Rocznik Przemyski 2000 t. 36 z. 2 s. 55-69  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Grochowiak Stanisław
    książki o twórcy (alfabet autorów)
4.książka o twórcy: Duk Józef: Synkretyzm stylistyczny poezji Stanisława Grochowiaka. 1997 ([Dotyczy warstwy językowej twórczości Stanisława Grochowiaka - słownic...) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
5.artykuł: Duk Józef: Dyskusja o poezji. Słonimski kontra Grochowiak (1961). Studia i Materiały Polonistyczne 1999 t. 4 s. 77-97  szczegóły 
6.artykuł: Duk Józef: Neologizmy w twórczości Stanisława Grochowiaka. Studia i Materiały Polonistyczne 1996 t. 2 s. 69-79  szczegóły 
7.artykuł: Duk Józef: Odniesienia biblijne i ewangeliczne w liryce Stanisława Grochowiaka. Studia i Materiały Polonistyczne 1997 t. 3 s. 37-44  szczegóły 
8.artykuł: Duk Józef: Reinterpretacje wyrażeń i zwrotów frazeologicznych w liryce Stanisława Grochowiaka. Studia i Materiały Polonistyczne 1996 t. 2 s. 81-98  szczegóły 
9.artykuł: Duk Józef: Stylizacja na język potoczny w liryce Stanisława Grochowiaka. Studia i Materiały Polonistyczne 2000 t. 5 s. 153-173  szczegóły 
10.artykuł: Duk Józef: Uwagi o turpizmie Stanisława Grochowiaka. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń Naukowych [Łódzkie Towarzystwo Naukowe] 1995 t. 49 s. 147-162  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jażdżyński Wiesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
11.artykuł: Duk Józef: O wczesnej prozie Wiesława Jażdżyńskiego. Od "Okolicy starszego kolegi" do "Ostatniej godziny". Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Filologia Polska. Historia i Teoria Literatury 2001 z. 8 s. 11-27  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kasprowicz Jan
12.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Duk Józef: Człowiek i światopogląd. Z problematyki "Marchołta" Jana Kasprowicza. Studia Słowianoznawcze 2002 t. 3 s. 135-156  szczegóły 
  Kononowicz Maciej Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
13.artykuł: Duk Józef: Kontynuator tradycji - Maciej Józef Kononowicz. Studia Słowianoznawcze 2001 t. 2 s. 89-108  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mazan-Mazurkiewicz Alicja
14.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Duk Józef: Poetyka modlitwy. Akant 2002 nr 9 s. 37  szczegóły 
  Mickiewicz Adam
15.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Duk Józef: Adam Mickiewicz: Widzenie. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2002 z. 5 s. 77-83  szczegóły 
  Miłosz Czesław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
16.artykuł: Duk Józef: Liryka Czesława Miłosza wobec tradycji polskiego baroku. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria 1991 z. 31 s. 89-134  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Przyboś Julian
    książki o twórcy (alfabet autorów)
17.książka o twórcy: Duk Józef: Światło wmówione w słowo. Studia o Przybosiu - twórczość. 2003  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
18.artykuł: Duk Józef: Julian Przyboś jako badacz literatury. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historycznoliterackie 1990 z. 72 (947) s. 49-77  szczegóły 
19.artykuł: Duk Józef: Korespondencja literacka Juliana Przybosia. Cz. II. Drobne zespoły opublikowane. Prace Polonistyczne 1991 seria 44 (1988) s. 253-280 (omów. koresp. Juliana Przybosia m.in.: z rodziną, Józefem Czechowiczem...) szczegóły 
20.artykuł: Duk Józef: Korespondencja literacka Juliana Przybosia. (Zbiory nie opublikowane). Studia i Materiały Polonistyczne 1997 t. 3 s. 19-36  szczegóły 
21.artykuł: Duk Józef: Motyw tragedii górskiej w liryce Juliana Przybosia. Studia i Materiały Polonistyczne 1994 t. 1 s. 47-62  szczegóły 
22.artykuł: Duk Józef: Temat "dziecięcy" w twórczości Juliana Przybosia. Prace Naukowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie. Pedagogika 2001 z. 8/10 (1999/2001) s. 877-885  szczegóły 
23.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Duk Józef: Polemika o turpizm. Cz. II. Kontrataki turpistów (wypowiedzi prozą). Studia i Materiały Polonistyczne 2000 t. 5 s. 97-119  szczegóły 
artykuł: Duk Józef: Polemika o turpizm. Część I. Atak Przybosia i poetyckie repliki turpistów. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Scientiae Artium et Litterarum 1995 z. 5 s. 53-76  szczegóły 
    korespondencja (alfabet autorów)
24.korespondencja: Duk Józef: Korespondencja literacka Juliana Przybosia. Część I. Duże zespoły opublikowane. Prace Polonistyczne 1988 seria 43 (1987) s. 299-324 (omów. korespondencji Juliana Przybosia. m.in.: z rodziną, Janem Brzęko...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Słonimski Antoni
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
25.artykuł: Duk Józef: Dyskusja o poezji. Słonimski kontra Grochowiak (1961). Studia i Materiały Polonistyczne 1999 t. 4 s. 77-97  szczegóły 
  Słowacki Juliusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
26.artykuł: Duk Józef: Miejsce człowieka w dziejach świata. Według filozofii genezyjskiej Juliusza Słowackiego. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 2001 z. 4 s. 37-43  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Tuwim Julian
27.dotyczy innego zapisu:
-książka o utworze: Duk Józef: Objawienie według Tuwima czyli O poemacie "Bal w operze". 2001  szczegóły