Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Autor materiału: Libera Zdzisław
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Oda
1.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Libera Zdzisław: Oda przez wieki. Teksty Drugie 1997 nr 4 s. 119-123  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria krytyki literackiej
2.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Libera Zdzisław: Obraz rozwoju krytyki literackiej. Nowe Książki 1991 nr 8 s. 41-43  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
    książki (alfabet autorów)
3.książka: Libera Zdzisław: Uczeni i nauczyciele. 1995 ([Wstęp]. Profesor (O Tadeuszu Kotarbińskim w 95. rocznicę urodzin). Jó...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Libera Zdzisław: Lud ludoznawców. Kilka rysów do opisania fizjognomii i postaci ludu naszego, czyli etnograficzna wycieczka po XIX wieku. x 1995 ([W ks. zb.:] Etnologia polska między ludoznawstwem a antropologią. Poz...) szczegóły 
5.artykuł: Libera Zdzisław: O trwałości kulturowego dziedzictwa. Ogród 1991 nr 3 s. 82-86 (wprowadzenie do sesji "Dziedzictwo i wydziedziczenie. Sytuacja duchowa...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
6.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Libera Zdzisław: Kultura polska w oczach włoskiego uczonego. Nowe Książki 1991 nr 10 s. 49-52 (z fot. Sante Graciotti...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
7.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Libera Zdzisław: Wiek Oświecenia 1996 nr 12 s. 179-182  szczegóły 
    książki (alfabet autorów)
8.książka: Libera Zdzisław: Oświecenie. 1991  szczegóły 
9.książka: Libera Zdzisław: Rozważania o wieku tolerancji, rozumu i gustu. Szkice o XVIII stuleciu. 1994 (Uwagi wstępne. Z problemów tolerancji w publicystyce i literaturze cza...) szczegóły 
10.książka: Libera Zdzisław: W literaturze i legendzie (o judaikach polskiego Oświecenia). Szkcie literackie. 1999 (Judaika w dorobku prof. Libery. Żydzi i sprawa żydowska w literaturze ...) szczegóły 
11.książka: Libera Zdzisław: Wiek Oświecony. Studia z dziejów literatury i kultury polskiej XVIII i początków XIX wieku. 1986  szczegóły 
12.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Libera Zdzisław: Wiek Oświecenia 1998 nr 14 s. 327-335  szczegóły 
13.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Libera Zdzisław: Wiek Oświecenia 1996 nr 12 s. 185-189  szczegóły 
14.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Libera Zdzisław: Wiek Oświecenia 1995 nr 11 s. 239-241  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Libera Zdzisław: Antyk w podręcznikach szkolnych polskiego oświecenia. Wiek Oświecenia 1989 nr 7 s. 101-112  szczegóły 
16.artykuł: Libera Zdzisław: Berek Joselewicz w legendzie literackiej. Wiek Oświecenia 1995 nr 11 s. 169-189 (m.in. w utworach: Franciszka Karpińskiego, Juliusza Falkowskiego, Stan...) szczegóły 
17.artykuł: Libera Zdzisław: Konstytucja 3 Maja w oczach współczesnych jej poetów. Niepodległość i Pamięć 2000 nr 1 s. 47-57 (dot. poetów, m.in: Ignacy Krasicki, Adam Naruszewicz, Franciszek Karpi...) szczegóły 
18.artykuł: Libera Zdzisław: Narodziny nowoczesnej kultury w Polsce (O kulturze polskiego oświecenia). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1989 r. 47/48 (1984/1985) s. 91-2 (streszczenie referatu...) szczegóły 
19.artykuł: Libera Zdzisław: Oświecenie. Rocznik Literacki 1991 (1983) s. 328-342 (omów. krytyczne prac nt. oświecenia wyd. w roku 1983...) szczegóły 
20.artykuł: Libera Zdzisław: Oświecenie. Rocznik Literacki 1991 (1984) s. 295-309 (omów. krytyczne prac nt. literatury oświecenia wyd. w roku 1984...) szczegóły 
21.artykuł: Libera Zdzisław: "Polacy! Ośmielcie się, aby raz być narodem prawdziwie wolnym!..." (O publicystyce Sejmu Czteroletniego). Polonistyka 1989 nr 10 s. 723-733  szczegóły 
22.artykuł: Libera Zdzisław: Stanisław August Poniatowski - opiekun i miłośnik literatury. x 1991 ([W ks. zb.:] Życie kulturalne i religijność w czasach Stanisława Augus...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
23.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Libera Zdzisław: Nowa synteza polskiego romantyzmu. Sycyna 1997 nr 10 s. 5  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Bibliografie, inwentarze, katalogi, słowniki / Inwentarze i katalogi
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
24.artykuł: Libera Zdzisław: Symbol ciagłości i trwałości kultury polskiej. Nowe Książki 1998 nr 2 s. 78-79 (rola Biblioteki Narodowej w życiu publicznym kraju; także o działalnoś...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura ludowa (literatura polska) / Ogólne (literatura ludowa)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
25.artykuł: Libera Zdzisław: Lud ludoznawców. Kilka rysów do opisania fizjognomii i postaci ludu naszego, czyli etnograficzna wycieczka po XIX wieku. x 1995 ([W ks. zb.:] Etnologia polska między ludoznawstwem a antropologią. Poz...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Żydowska tematyka, Holokaust, zagłada (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
26.artykuł: Libera Zdzisław: Some comments on J. Goldberg's paper. Dialectics and Humanism 1989 t. 16 nr 1 s. 33-34 (dot. literatury polskiego oświecenia...) szczegóły 
27.artykuł: Libera Zdzisław: Żydzi w polskiej literaturze pięknej w okresie późnego Oświecenia. x 1994 ([W ks. zb.:] Lud żydowski w narodzie polskim. W dwóchsetlecie projektu...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Wydawnictwa / Działalność wydawnicza innych instytucji
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
28.artykuł: Libera Zdzisław: O wydawnictwach bibliofilskich Biblioteki Narodowej. Rocznik Biblioteki Narodowej 1994 t. 27/28 (1991/1992) s. 149-158  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Nauka współczesna od r. 1945 / Doktoraty honoris causa / Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (doktoraty h.c.)
29.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Libera Zdzisław: Przemówienie wygłoszone na spotkaniu z Gustawem Herlingiem-Grudzińskim z okazji wręczenia mu dyplomu członka honorowego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w dniu 1 czerwca 1994 roku. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1995 r. 29 (1994) s. 149-152  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Filologie / Filologia polska
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
30.artykuł: Libera Zdzisław: "Nie lubię ironistów...". Młoda Polonistyka 1999 nr 3 s. 291-300 (wywiad nt. organizacji, celów i wartości studiów polonistycznych; rozm...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Muzea literackie
31.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Libera Zdzisław: Znaczenie Muzeum Literatury w kształtowaniu życia kulturalnego w stolicy i kraju. Blok-Notes Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 1988 nr 9 s. 327-337  szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
32.artykuł: Libera Zdzisław: Tarnowski Magazyn Informacyjny 1989 nr 44 s. 8 (wywiad z prezesem Towarzystwa...) szczegóły 
33.artykuł: Libera Zdzisław: Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Tradycja i perspektywy. Lithuania 1996 nr 3/4 s. 149-154 (dotyczy historii i bieżącej działalności; z not. od redakcji o autorze...) szczegóły 
34.artykuł: Libera Zdzisław: Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Ojczyzna Polszczyzna 1997 nr 1 s. 47-48 (historia i współczesność...) szczegóły 
Organizacja nauki o literaturze / Towarzystwa i instytucje naukowe / Towarzystwa naukowe / Towarzystwo Naukowe Warszawskie (1907-1952, 1981-)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
35.artykuł: Libera Zdzisław: Zarys dziejów Wydziału językoznawstwa i historii literatury Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1991 r. 50 (1987) s. 63-71 (w l. 1907-1987...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
36.artykuł: Libera Zdzisław: W sprawie nauczania literatury w szkole średniej. Polonistyka 1989 nr 1 s. 35-40 (nauczanie literatury jako czynnik wychowawczy oraz źródło przeżyć ideo...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Podręczniki
    książki (alfabet autorów)
37.książka: Libera Zdzisław, Makowski Stanisław, Sawrymowicz Eugeniusz: Romantyzm. Podręcznik literatury dla kl. II szkół średnich. 1988  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
38.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Libera Zdzisław: Wiek Oświecenia 1995 nr 11 s. 243-245  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bagiński Paweł
    zgon (alfabet autorów)
39.zgon: Libera Zdzisław: Paweł Bagiński 1909-1992. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1995 r. 29 (1994) s. 181-182 (zmarł: 29 X 1992; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
  Brahmer Mieczysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
40.artykuł: Libera Zdzisław: Mieczysław Brahmer (1899-1984). x 1998 ([w ks. zb.:] Poloniści Uniwersytetu Jagiellońskiego. Portrety i życior...) szczegóły 
41.artykuł: Libera Zdzisław: Rocznik Literacki 1982 (1982) s. 621-623 (nt. współpracy M. Brahmera z czasopismem Rocznik Literacki...) szczegóły 
    zgon (alfabet autorów)
42.zgon: Libera Zdzisław: Mieczysław Brahmer (1899-1984). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1990 r. 49 (1986) s. 130-132 (zmarł: 31 VIII 1984; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dąbrowska Maria
43.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Libera Zdzisław: Kronika Warszawy 1989 nr 4 s. 57-86  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
44.artykuł: Libera Zdzisław: Klasycy polscy w oczach Marii Dąbrowskiej. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 7 s. 1-12  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gomulicki Wiktor
    kult (alfabet autorów)
45.kult: Libera Zdzisław: Kronika Warszawy 1989 nr 4 s. 241-242 (tekst przemówienia wygł. w czasie odsłonięcia tablicy ku czci Wiktora ...) szczegóły 
  Grabowska Maria
    zgon (alfabet autorów)
46.zgon: Libera Zdzisław: Maria Grabowska (1922-1989). Kronika Warszawy 1990 nr 1/4 s. 246-250 (zmarła: 27 IV 1989; z fot....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jankowski Jerzy Edmund
    zgon (alfabet autorów)
47.zgon: Libera Zdzisław: Edmund Jankowski (16 grudnia 1912 - 26 kwietnia 1991). Pamiętnik Literacki 1994 z. 1 s. 247-253  szczegóły 
48.zgon: Libera Zdzisław: Przemówienie nad grobem profesora Edmunda Jankowskiego (6 maja 1991). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1993 r. 26/27 (1991/1992) s. 159-160 (zmarł: 26 IV 1991...) szczegóły 
  Jasiński Jakub
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
49.artykuł: Libera Zdzisław: Jakub Jasiński w Warszawie. Rocznik Warszawski 1994 t. 23 (1993) s. 39-46  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kopeć Józef (1762-1827)
50.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Libera Zdzisław: O "Dzienniku podróży" Józefa Kopcia. Wiek Oświecenia 1993 nr 9 s. 277-284  szczegóły 
  Krasicki Ignacy
51.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Libera Zdzisław: Nowe Książki 1988 nr 6 s. 54-55, 58  szczegóły 
52.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Libera Zdzisław: Wiek Oświecenia 1995 nr 11 s. 251-252  szczegóły 
53.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Libera Zdzisław: Wiek Oświecenia 1996 nr 12 s. 205-207  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
54.artykuł: Libera Zdzisław: Ignacy Krasicki w oczach czytelników końca wieku XX. Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie 1991 nr 31 (1368) s. 57-67  szczegóły 
55.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Libera Zdzisław: "O edukacji do Xiężnej Sapieżyny J.A.W.X.L. Kilka uwag o poglądach Krasickiego na znaczenie edukacji młodzieży. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1998 r. 32 (1997) s. 63-71  szczegóły 
  Krzyżanowski Julian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
56.artykuł: Libera Zdzisław: Julian Krzyżanowski - człowiek i uczony - w setną rocznicę urodzin. (Streszczenie). Rocznik Towarzystwa Naukowego Warszawskiego = Annuaire de la Société des Sciences et des Lettres de Varsovie 1994 r. 55 (1992) s. 61-64  szczegóły 
57.artykuł: Libera Zdzisław: Julian Krzyżanowski w setną rocznicę urodzin. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 2 s. 61-65 (dorobek naukowy Juliana Krzyżanowskiego...) szczegóły 
  Kula Witold
    zgon (alfabet autorów)
58.zgon: Libera Zdzisław: Kronika Warszawy 1988 nr 3/4 s. 263-269 (zmarł: 12 II 1988...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lange Antoni
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
59.artykuł: Libera Zdzisław: Antoni Lange et Charles Baudelaire. Tł. na jęz. franc. E. Janczur. x 1989 ([W ks. zb.:] Tradition et modernite. Warszawa 1989 s. 57-65 [Antoni La...) szczegóły 
  Libera Zdzisław
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
60.tekst paraliteracki: Libera Zdzisław: Łacina w szkole. Życie Warszawy 1992 nr 114 s. 3 (list do red....) szczegóły 
61.tekst paraliteracki: Libera Zdzisław: Przemówienie na uroczystości odnowienia doktoratu na Uniwersytecie Warszawskim w dniu 26 lutego 1998 r.. Rocznik Warszawski 1999 t. 28 s. 7-14  szczegóły 
62.tekst paraliteracki: Libera Zdzisław: [Wykład]. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1999 r. 33 (1998) s. 157-164 (podczas uroczystości odnowienia własnego doktoratu dnia 26 II 1998...) szczegóły 
63.tekst paraliteracki: Libera Zdzisław: [Wypowiedź]. Antena 1989 nr 7 s. 2 (w ankiecie red. nt. repertuaru PR i TV...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mauersberger Adam
    zgon (alfabet autorów)
64.zgon: Libera Zdzisław: Adam Mauersberger. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1990 r. 23 (1988) s. 183-187 (zmarł: 3 IX 1988...) szczegóły 
  Mickiewicz Adam
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
65.artykuł: Libera Zdzisław: Twórczość Mickiewicza w oczach współczesnych Polaków. Kwartalnik Historii Nauki i Techniki = Quarterly Journal of the History of Science and Technology 1998 nr 3/4 s. 31-36  szczegóły 
66.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Libera Zdzisław: Ruch Literacki 1996 z. 6 s. 751-754  szczegóły 
  Miłosz Czesław
67.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Libera Zdzisław: Dialectics and Humanism 1989 t. 16 nr 1 s. 128  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Naruszewicz Adam
68.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Libera Zdzisław: "Gwido hrabia Blezu" - zapomniana tragedia Adama Naruszewicza. Wiek Oświecenia 1998 nr 13 s. 99-109  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Parandowski Jan
    książki o twórcy (alfabet autorów)
69.książka o twórcy: Libera Zdzisław: Świat książek Jana Parandowskiego. 1989  szczegóły 
70.książka o twórcy: Libera Zdzisław: Świat książek Jana Parandowskiego. 1985  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
71.artykuł: Libera Zdzisław: Jan Parandowski - mistrz literackiego eseju. Twórczość 1994 nr 3 s. 133-138  szczegóły 
72.artykuł: Libera Zdzisław: Jan Parandowski. Więź 1996 nr 6 s. 107-114  szczegóły 
  Potocki Stanisław Kostka
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
73.artykuł: Libera Zdzisław: "Le Discours des medailles" de Stanislas Kostka Potocki. x nr s. (Le livre et l'art. Etudes offertes en hommage a Pierre Lelievre reunie...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Stanisław August Poniatowski, król polski
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
74.artykuł: Libera Zdzisław: Stanisław August Poniatowski jako Europejczyk. Wiek Oświecenia 1994 nr 10 s. 89-100 (m.in. nt. stosunku do kultury i literatury europejskiej...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ś
  Świątecki Jan
    zgon (alfabet autorów)
75.zgon: Libera Zdzisław: Jan Świątecki (1916-1994). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1995 r. 29 (1994) s. 183-184 (zmarł: 1 VIII 1994; wspomnienie pośmiertne...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Weintraub Wiktor
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
76.artykuł: Libera Zdzisław: Osiemdziesięciolecie urodzin Wiktora Weintrauba. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1990 r. 23 (1988) s. 129-130  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żeromski Stefan
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
77.artykuł: Libera Zdzisław: Nad utworami Stefana Żeromskiego. W siedemdziesiątą rocznicę śmierci pisarza. Polonistyka 1996 nr 6 s. 325-327 (z fot. na okł....) szczegóły 
78.artykuł: Libera Zdzisław: Stefan Żeromski w siedemdziesiątą rocznicę śmierci. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 6 s. 1-9  szczegóły 
79.artykuł: Libera Zdzisław: Stefan Żeromski w siedemdziesiątą rocznicę śmierci. Studia Humanistyczne 1996 t. 6 s. 7-25  szczegóły 
  Żółkiewski Stefan
    zgon (alfabet autorów)
80.zgon: Libera Zdzisław: Przemówienie nad trumną profesora Stefana Żółkiewskiego członka honorowego Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza, dnia 14 stycznia 1991 roku. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1992 r. 25 (1990) s. 147-149 (zmarł: 4 I 1991...) szczegóły 
81.zgon: Libera Zdzisław: Wspomnienie o Stefanie Żółkiewskim. Teksty Drugie 1991 nr 3 s. 149-153 (zmarł: 4 I 1991...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
82.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Libera Zdzisław: Wiek XVIII. Nowe Książki 1990 nr 12 s. 53-55  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
83.artykuł: Libera Zdzisław: Wiek Oświecenia 1994 nr 10 s. 171-172 (rec. ks.: Patrick Brady: Rococo atyle versus enlightenment novel. Gene...) szczegóły 
84.artykuł: Libera Zdzisław: Wiek Oświecenia 1996 nr 12 s. 243-245 (omówienie zawartości czasopisma "Das Achtzehnte Jahrhundert. Mitteilun...) szczegóły 
85.artykuł: Libera Zdzisław: Wiek Oświecenia 1998 nr 13 s. 267-269 (rec. ks.: Europaeische Aufklaerung(en). Einheit und nationale Vielfalt...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Czasopiśmiennictwo (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
86.artykuł: Libera Zdzisław: Wiek Oświecenia 1994 nr 10 s. 169-170 (rec. ks.: "Dictionnaire de Journaux". 1600-1789. [Red.] Jean Sgard. Pa...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Historia literatury (francuska)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
87.artykuł: Libera Zdzisław: Wiek Oświecenia 1984 nr 4 s. 211-214 ([rec. ks.:] Histoire litteraire de la France. [Red.] Pierre Abraham, R...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Baudelaire Charles Pierre
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
88.artykuł: Libera Zdzisław: Antoni Lange et Charles Baudelaire. x 1989 ([W ks. zb.:] Tradition et modernite. Warszawa 1989 s. 57-65 [twórczość...) szczegóły 
  Diderot Denis
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
89.artykuł: Libera Zdzisław: Diderot w Polsce w latach 1945-1984. Wiek Oświecenia 1989 nr 6 s. 33-49  szczegóły 
  Marmontel Jean Francois
90.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Libera Zdzisław: Kwartalnik Neofilologiczny 1991 t. 37 (1990) z. 4 s. 365-367  szczegóły 
Literatury obce / Literatura hebrajska / Hasła szczegółowe (hebrajska) / Hasła osobowe (hebrajska)
  Ber Dow *
91.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Libera Zdzisław: Wiek Oświecenia 1996 nr 12 s. 221-222  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Historia literatury (niemiecka)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
92.artykuł: Libera Zdzisław: Wiek Oświecenia 1994 nr 10 s. 173-175 (rec. ks.: Auklaerung als Prozess. [Oprac.] Rudolf Vierhaus. Hamburg 19...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Herder Johann Gottfried von
93.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Libera Zdzisław: Wiek Oświecenia 1998 nr 13 s. 255-258  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rumuńska / Zagadnienia specjalne (rumuńska) / Czasopiśmiennictwo (rumuńska)
94.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Libera Zdzisław: Wiek Oświecenia 1984 nr 4 s. 233-235 (omówienie numerów 2 z 1977 i 2 z 1979 poświęconych problematyce oświec...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura włoska / Hasła szczegółowe (włoska) / Hasła osobowe (włoska)
  Graciotti Sante
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
95.artykuł: Libera Zdzisław: Prof. Sante Graciotti - badacz literatury polskiej. Więź 1993 nr 5 s. 227-231 (z not. o Zdzisławie Liberze, s. 231...) szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1765-1831
96.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Libera Zdzisław: Literatura na Świecie 1989 nr 8/9 s. 365-367 (omów....) szczegóły 
97.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Libera Zdzisław: Wiek Oświecenia 1998 nr 13 s. 231-234  szczegóły