Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Autor materiału: Makowski Stanisław
Możesz zmienić zakres lat: do

Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
1.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Makowski Stanisław: Pisarze polscy w archiwach ukraińskich. Przegląd Humanistyczny 1997 nr 2 s. 148-151  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Makowski Stanisław: Romantyzm w przedlistopadowej Warszawie. Kronika Warszawy 1989 nr 2 s. 165-183 (tekst referatu wygłoszonego na sympozjum "Narodziny romantyzmu w Warsz...) szczegóły 
3.artykuł: Makowski Stanisław: Romantyzm warszawski - czyli debiut ukraińskiej szkoły poetów. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1994 z. 2 s. 154-164  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Kontakty literatury polskiej z zagranicą / Czechy (kontakty z zagranicą)
4.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Makowski Stanisław: O polsko-czeskich związkach literackich i językowych w wieku XIX. Przegląd Humanistyczny 1990 nr 5/6 s. 181 (spraw....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Postacie historyczne, rzeczywiste (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
5.książka: Makowski Stanisław: Wernyhora. Przepowiednie i legenda. 1995 (I. Najstarszy tekst przepowiedni (Przepowiednie Mojseja Wernyhory) [te...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Makowski Stanisław: Kazimierz Pułaski - bohater romantycznej legendy literackiej. Przegląd Humanistyczny 1999 nr 2/3 s. 73-92 (dotyczy twórczości pisarzy: Stanisław Chołoniewski, Konstanty Gaszyńsk...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Makowski Stanisław: Literatury obce okresu romantyzmu w praktyce szkolnej. Polonistyka 1991 nr 5 s. 259-266 (w szkole średniej...) szczegóły 
8.artykuł: Makowski Stanisław: Romantyzm w drugiej licealnej. Kultura [Warszawa] 1988 nr 5 s. 7, 10  szczegóły 
9.artykuł: Makowski Stanisław: Utwór literacki - konteksty - nawiązania (Na przykładzie "Do*** Na Alpach w Spluegen 1829" [Adama Mickiewicza]). Polonistyka 1990 nr 1 s. 9-24  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Materiały pomocnicze dla uczniów
    książki (alfabet autorów)
10.książka: Makowski Stanisław: "Nie-boska komedia" Zygmunta Krasińskiego. 1991  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Podręczniki
    książki (alfabet autorów)
11.książka: Libera Zdzisław, Makowski Stanisław, Sawrymowicz Eugeniusz: Romantyzm. Podręcznik literatury dla kl. II szkół średnich. 1988  szczegóły 
12.książka: Makowski Stanisław: Romantyzm. Podręcznik dla kl. drugiej szkoły średniej. 1989  szczegóły 
recenzja: Makowski Stanisław: Kultura [Warszawa] 1989 nr 45 s. 3, 7  szczegóły 
13.książka: Makowski Stanisław: Romantyzm. Podręcznik literatury dla kl. drugiej szkoły średniej. 1998  szczegóły 
14.książka: Makowski Stanisław: Romantyzm. Podręcznik literatury dla kl. drugiej szkoły średniej. 1995  szczegóły 
15.książka: Makowski Stanisław: Romantyzm. Podręcznik literatury dla kl. drugiej szkoły średniej. 1990  szczegóły 
16.książka: Makowski Stanisław: Romantyzm. Podręcznik literatury dla kl. drugiej szkoły średniej. 1994  szczegóły 
17.książka: Makowski Stanisław: Romantyzm. Podręcznik literatury dla kl. drugiej szkoły średniej. 1997  szczegóły 
18.książka: Makowski Stanisław: Romantyzm. Podręcznik literatury dla kl. drugiej szkoły średniej. 1991  szczegóły 
19.książka: Makowski Stanisław: Romantyzm. Podręcznik literatury dla kl. drugiej szkoły średniej. 1992  szczegóły 
20.książka: Makowski Stanisław: Romantyzm. Podręcznik literatury dla kl. drugiej szkoły średniej. 1993  szczegóły 
21.książka: Makowski Stanisław: Romantyzm. Podręcznik literatury dla klasy drugiej szkoły średniej.  szczegóły 
22.książka: Makowski Stanisław: Romantyzm. Podręcznik literatury dla klasy drugiej szkoły średniej. 1999  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Utwory anonimowe i ulotne / Literatura staropolska (utwory anonimowe i ulotne)
23.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Makowski Stanisław: Egzegeza "Bogurodzicy" i jej "grunwaldzka" edycja (List Aleksandra Bruecknera i "Pro memoria" Stanisława Bursy). Przegląd Humanistyczny 1990 nr 10 s. 125-129 (art. zawiera list Aleksandra Bruecknera do Stanisława Bursy (z 1907), ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Brodziński Kazimierz
24.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Makowski Stanisław: Upiór sentymentalny. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF: Philologiae 2003 t. 20/21 (2002/2003) s. 357-363 (z tekstem omawianego utworu, s. 364...) szczegóły 
  Buczkowski Leopold
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
25.artykuł: Makowski Stanisław: Nakwasza i Skolimów. Regiony 1997 nr 1 s. 162-164 (sprawozdanie ze spotkania poświęconego pisarzowi, Nakwasza, 20 IX 1996...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Grabowska Maria
    zgon (alfabet autorów)
26.zgon: Makowski Stanisław: Maria Grabowska (1922-1989). Polonistyka 1990 nr 2/3 s. 157-159 (zmarła: 1989...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Hertel Maksymilian
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
27.artykuł: Makowski Stanisław: Maksymilian Hertel. Poeta nie znany. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1991 r. 24 (1989) s. 77-85  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Krasiński Zygmunt
28.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Makowski Stanisław: Okopy Świętej Trójcy. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1996 r. 30 (1995) s. 161-170 (opis wyglądu i usytuowania twierdzy; z fotografiami i planem twierdzy ...) szczegóły 
  Kraszewski Józef Ignacy
29.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Makowski Stanisław: Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1988 r. 21 (1986) s. 100-104  szczegóły 
30.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Makowski Stanisław: Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1988 r. 21 (1986) s. 97-100  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mickiewicz Adam
    książki o twórcy (alfabet autorów)
31.książka o twórcy: Makowski Stanisław, Szymanis Eligiusz: Adam Mickiewicz. 1992 ([M.in. zawiera wybór wypowiedzi dawnych i współczesnych krytyków liter...) szczegóły 
32.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Makowski Stanisław: Bitburskie "Mickiewicziana". Przegląd Humanistyczny 1990 nr 4 s. 159-161  szczegóły 
33.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Makowski Stanisław: Bitburskich "Mickiewiczianów" tom drugi. Przegląd Humanistyczny 1993 nr 4 s. 141-144  szczegóły 
34.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Makowski Stanisław: Mickiewicz i Fredro w jednym stoją domu. Przegląd Humanistyczny 1995 nr 6 s. 163-165  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
35.artykuł: Makowski Stanisław: Mickiewiczowski program poezji narodowej. Przegląd Humanistyczny 1998 nr 5/6 s. 81-87 (w świetle "Przemowy" zawartej w tomie "Poezje", Wilno 1822....) szczegóły 
36.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Makowski Stanisław: Prawdy żywe "Ballad i Romansów" Adama Mickiewicza. Ojczyzna Polszczyzna 1997 nr 1 s. 14-18 ("Ballady i romanse" jako głos w literackiej dyskusji nad kulturowymi i...) szczegóły 
37.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Makowski Stanisław: Współczesność literacka w prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1992 r. 25 (1990) s. 99-108  szczegóły 
38.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Makowski Stanisław: Jak Mickiewicz komponował "Dumania w dzień odjazdu". Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1994 r. 28 (1993) s. 109-116  szczegóły 
39.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Makowski Stanisław: "Dziady" Mickiewicza - "Dziady" Słowackiego. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 2 (1991) s. 33-50 (nt. inspirowanych "Dziadami" A. Mickiewicza utworów Juliusza Słowackie...) szczegóły 
40.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Makowski Stanisław: Romans z aniołem (O "Widzeniu się w gaju" Adama Mickiewicza). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1999 r. 33 (1998) s. 85-92 (z tekstem wiersza, s. 92...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Norwid Cyprian Kamil
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
41.artykuł: Makowski Stanisław: Paryskie rysunki i rękopisy Norwida. Przegląd Humanistyczny 1988 nr 8/9 s. 195-204 (ze streszcz. w języku polskim...) szczegóły 
42.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Makowski Stanisław: Kultura [Warszawa] 1989 nr 5 s. 8  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
43.kult: Makowski Stanisław: Do N. na Rue du Chevaleret 119. Kultura [Warszawa] 1988 nr 18 s. 8 (o Zakładzie św. Kazimierza w Paryżu...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Przyboś Julian
44.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Makowski Stanisław: Aby tęczę w prądnicy przedłużyć... (Przyboś - Słowacki). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1990 r. 23 (1988) s. 37-47 (o powiązaniach wiersza Juliana Przybosia z poematem Juliusza Słowackie...) szczegóły 
  Przybyszewski Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
45.artykuł: Makowski Stanisław: Słowacki i neolamarckizm niemiecki w koncepcji ekspresjonizmu Stanisława Przybyszewskiego. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 4 s. 83-92  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Słowacki Juliusz
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
46.artykuł: Makowski Stanisław: "Dziady" Mickiewicza - "Dziady" Słowackiego. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 2 (1991) s. 33-50 (nt. inspirowanych "Dziadami" Adama Mickiewicza utworów J. Słowackiego:...) szczegóły 
47.artykuł: Makowski Stanisław: Genezyjscy synowie słowa. Przegląd Humanistyczny 1992 nr 3 s. 51-59 (z fragm. utworów...) szczegóły 
48.artykuł: Makowski Stanisław: Genezyjski anioł w rodzinnym Krzemieńcu. Przegląd Humanistyczny 2002 nr 6 s. 81-87  szczegóły 
49.artykuł: Makowski Stanisław: "Ja mówię - Król duch i Anioł globowy". Słowo o jaźni genezyjskiej. Miscellanea Łódzkie 1994 nr 11 s. 73-77 (w "Genezis z Ducha" i "Królu-Duchu"...) szczegóły 
50.artykuł: Makowski Stanisław: Juliusz Słowacki. Warszawski romantyk i poeta Warszawy. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2000 r. 34 (1999) s. 121-133  szczegóły 
51.artykuł: Makowski Stanisław: Kultura [Warszawa] 1988 nr 5 s. 8 (o lirykach powstałych po 1844...) szczegóły 
52.artykuł: Makowski Stanisław: Słowacki - kontynuator Malczewskiego. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 2 s. 85-99 (reminiscencje "Marii" w twórczości Juliusza Słowackiego...) szczegóły 
53.artykuł: Makowski Stanisław: Ukrainizm młodego Słowackiego. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 2000 z. 10 s. 28-37  szczegóły 
54.artykuł: Makowski Stanisław: Wielki nieobecny. (Kilka uwag na zakończenie Roku Słowackiego). Przegląd Humanistyczny 2000 nr 1/2 s. 1-10 (dot. współczesnej recepcji twórczości poety w kontekście wydarzeń Roku...) szczegóły 
55.artykuł: Makowski Stanisław: Wizja ognista Juliusza Słowackiego. Prace Polonistyczne 1997 seria 52 s. 213-242 (wizja ognista i jej inspirująca rola w kształtowaniu się myśli genezyj...) szczegóły 
56.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Makowski Stanisław: "Król-Duch" - czyli tajemnica początku i końca. Przegląd Humanistyczny 1996 nr 4 s. 41-50 (utwór jako poemat filozoficzny...) szczegóły 
57.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Makowski Stanisław: "Hajdamacy" Tarasa Szewczenki i "Sen srebrny Salomei" Juliusza Słowackiego. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1998 z. 6/7 s. 166-176 (z fragm. tekstu...) szczegóły 
58.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Makowski Stanisław: Aby tęczę w prądnicy przedłużyć... (Przyboś - Słowacki). Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 1990 r. 23 (1988) s. 37-47 (o wpływie poematu Juliusza Słowackiego na wiersz Juliana Przybosia "Tę...) szczegóły 
59.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Makowski Stanisław: Krzemieniec w "Złotej Czaszce" Juliusza Słowackiego. Prace Polonistyczne 2003 seria 58 s. 79-89  szczegóły 
    kult (alfabet autorów)
60.kult: Makowski Stanisław: Warszawska tablica Słowackiego. Kronika Warszawy 1989 nr 3 s. 147-152 (losy tablicy na budynku siedziby Związku Lteratów Polskich w Warszawie...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Rouget de Lisle Claude-Joseph
61.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Makowski Stanisław: "Marsylianka" polskich romantyków. Przegląd Humanistyczny 1989 nr 8/9 s. 41-48 (recepcja utworu w Polsce, z tekstem utworu tłumaczonego w 1820 prawdop...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura ukraińska / Hasła szczegółowe (ukraińska) / Hasła osobowe (ukraińska)
  Shevchenko Taras
62.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Makowski Stanisław: "Hajdamacy" Tarasa Szewczenki i "Sen srebrny Salomei" Juliusza Słowackiego. Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze = Varshavs'kih Ukrajinoznavchih Zapiski 1998 z. 6/7 s. 166-176 (z fragm. tekstu...) szczegóły