Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Autor materiału: Nowak Andrzej
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    książki (alfabet autorów)
1.książka: Nowak Andrzej: Ingarden contra Ingarden. Studium z pogranicza ontologii filozoficznej, semiotyki i filozofii wartości. 1990 ([M.in. rozdz.:] Schematyczność a intencjonalność. Wyglądy i schematy. ...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Nowak Andrzej: Structuralism and Semiotics in Philosophical Aesthetic. Reports on Philosophy 1999 t. 19 s. 161-191  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
3.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowak Andrzej: Argumenty 1989 nr 5 s. 8 (spraw....) szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
4.artykuł: Nowak Andrzej: Cegły na półce. Okolice [Warszawa] 1992 nr 1/3 s. 35-37 (nt. zainteresowania czytelników i wydawnictw wyborami utworów pisarzy...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Romantyzm
    książki (alfabet autorów)
5.książka: Nowak Andrzej: Między carem a rewolucją. Studium politycznej wyobraźni i postaw Wielkiej Emigracji wobec Rosji 1831-1849. 1994 ([Dot. koncepcji politycznych m.in. aut.: Adam Jerzy Czartoryski, Jan N...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Nowak Andrzej: Jak rozbić rosyjskie imperium? Koncepcje polityczne i fantazje kręgu Adama Czartoryskiego 1832-1947. Studia Historyczne 1990 z. 2 s. 197-223  szczegóły 
7.artykuł: Nowak Andrzej: Oblicza panslawizmu. Zapomniana karta dziejów politycznej myśli wielkiej emigracji. Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej 1992 t. 27 s. 7-28  szczegóły 
8.artykuł: Nowak Andrzej: Rosja w publicystyce politycznej Wielkiej Emigracji przed powstaniem styczniowym. x 1998 ([w ks.:] Andrzej Nowak: Polacy, Rosjanie i biesy. Studia i szkice hist...) szczegóły 
9.artykuł: Nowak Andrzej: The Conception of Panslavism in the Political Thought of the Great Emigration. Acta Poloniae Historica 1996 t. 73 s. 29-54  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Poezja (1945-1989)
10.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak Andrzej: Argumenty 1989 nr 45 s. 9  szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Polityka kulturalna
11.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowak Andrzej: Co dalej z Narodową Radą Kultury?. Argumenty 1989 nr 47 s. 9  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
12.artykuł: Nowak Andrzej: Alarmu dla książki ciąg dalszy. Argumenty 1989 nr 16 s. 8  szczegóły 
13.artykuł: Nowak Andrzej: Książka oddala się od nas. Alarm dla literatury. Argumenty 1989 nr 6 s. 3 ([art. nt. kondycji polskiej książki, wydawnictw i pisarzy]...) szczegóły 
14.artykuł: Nowak Andrzej: Niepokój o kulturę. Argumenty 1989 nr 8 s. 9  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma (Historia) / Czasopisma do r. 1939
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Nowak Andrzej: Rosja w publicystyce politycznej Wielkiej Emigracji przed powstaniem styczniowym. x 1998 ([w ks.:] Andrzej Nowak: Polacy, Rosjanie i biesy. Studia i szkice hist...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
16.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak Andrzej: Przegląd Polski = Polish Review 1996 nr z 18 IV s. 5 (wyw. z redaktorem naczelnym; rozm. Wojciech T. Mleczko...) szczegóły 
17.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowak Andrzej: Przełamać bezsilność. Tygodnik Solidarność 1994 nr 11 s. 2 (wywiad z red. naczelnym "Arki", rozm. Jerzy Kłosiński...) szczegóły 
18.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowak Andrzej: "Rocznik Kaliski" w latach 1968-1988. Rocznik Kaliski 1990 t. 22 s. 171-181 (m.in. o publikacjach w czasopiśmie nt. literatury i teatru...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma wydawane poza cenzurą
19.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Legutko Ryszard, Nowak Andrzej, Plesnar Łukasz: Gigantyczne zadanie (Rozmowa z redaktorami krakowskiego kwartalnika "Arka" - Ryszardem Legutko, Łukaszem Plesnarem i Andrzejem Nowakiem). Tygodnik Solidarność 1990 nr 23 s. 15 (rozmawiał Andrzej Urbański...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kontynenty, państwa, narody, miasta świata (tematy, motywy)
20.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak Andrzej: Kwartalnik Historyczny 1991 nr 3 s. 129-133  szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Polska, Polacy (tematy, motywy)
recenzja: Nowak Andrzej: Kwartalnik Historyczny 1991 nr 3 s. 129-133  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Materiały pomocnicze dla uczniów
    książki (alfabet autorów)
21.książka: Nowak Andrzej: Jak zdawać egzaminy. 1996 ([Dot. także egzaminu maturalnego i wstępnego na wyższe uczelnie z języ...) szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
22.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak Andrzej: Nowe Książki 1989 nr 8 s. 51  szczegóły 
23.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak Andrzej: Stachura, Wysocki, Cohen. Argumenty 1990 nr 1 s. 8  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Bystrzycka Zofia
    wywiady (alfabet autorów)
24.wywiad: Nowak Andrzej: Trybuna Ludu 1989 nr 286 s. 5  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Czapski Józef
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
25.artykuł: Nowak Andrzej: Duchowy drogowskaz. Tygodnik Solidarność 1995 nr 38 s. 15  szczegóły 
  Czartoryski Adam Jerzy
26.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak Andrzej: Kwartalnik Historyczny 2000 nr 4 s. 101-104  szczegóły 
  Czeszko Bohdan
    zgon (alfabet autorów)
27.zgon: Nowak Andrzej: Argumenty 1989 nr 4 s. 9 (zmarł: 1988...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gerłowski Andrzej
28.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak Andrzej: Argumenty 1989 nr 10 s. 8  szczegóły 
29.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowak Andrzej: Argumenty 1989 nr 10 s. 8  szczegóły 
  Gomułka Władysław
30.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak Andrzej: Sen Władysława Gomułki. Arka 1994 nr 50 s. 181-186  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Herbert Zbigniew
31.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak Andrzej: Struna switła. Twórczość 1997 nr 11 s. 146-147  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Jaruzelski Wojciech
32.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak Andrzej: Filozofia humanistycznej chirurgii (Materiały i komentarze do dzieła Jaruzelskiego). Arka 1992 nr 39/40 s. 161-171  szczegóły 
  Jasiński Tadeusz
33.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowak Andrzej: Argumenty 1988 nr 32 s. 9  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kisielewski Stefan
34.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak Andrzej: Kisiel - środek na pamięć. Arcana 1997 nr 1 s. 158-161  szczegóły 
recenzja: Nowak Andrzej: Kisiel - środek na pamięć. Tygodnik Solidarność 1997 nr 9 s. 10-11  szczegóły 
  Kochanowski Jan
35.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak Andrzej: Argumenty 1989 nr 20 s. 8  szczegóły 
  Krall Hanna
36.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak Andrzej: Argumenty 1989 nr 43 s. 8-9  szczegóły 
recenzja: Nowak Andrzej: Kontakty 1989 nr 47 s. 13  szczegóły 
  Krasiński Zygmunt
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
37.artykuł: Nowak Andrzej: Rosja i rewolucja - wizja polskiego konserwatysty Zygmunt Krasiński. Przegląd Wschodni 1994 t. 3 z. 4 s. 659-688  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lelewel Joachim
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
38.artykuł: Nowak Andrzej: Wokól Lelewela odezwy do Rosjan (1832 r.). Studia Historyczne 1988 z. 3 s. 373-395  szczegóły 
  Lichniak Zygmunt
    wywiady (alfabet autorów)
39.wywiad: Nowak Andrzej: Argumenty 1989 nr 28 s. 9  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Maciejewski Stefan
40.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak Andrzej: Wejście do rzeki dzieciństwa. Dekada Literacka 1991 nr 28 s. 8  szczegóły 
  Musiał Grzegorz
41.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak Andrzej: Trybuna Ludu 1989 nr 297 s. 5  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Nawrocki Aleksander
42.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak Andrzej: Nowe Książki 1989 nr 8 s. 16  szczegóły 
  Nowak Andrzej
    książki twórcy (alfabet tytułów)
43.książka twórcy: Nowak Andrzej: [Tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć] 1995. [Pow.]. 1996  szczegóły 
    wiersze (alfabet tytułów)
44.wiersz: Nowak Andrzej: Epitafium dla Nat King Cole'a. Koniec Wieku 2003 nr 19/20 s. 43  szczegóły 
45.wiersz: Nowak Andrzej: Fenickiego żeglarza piosenka prawdziwa. Koniec Wieku 2003 nr 19/20 s. 43  szczegóły 
46.wiersz: Nowak Andrzej: Modlitwa za się naiwna. Koniec Wieku 2003 nr 19/20 s. 41  szczegóły 
47.wiersz: Nowak Andrzej: Psalm szopienicki. Koniec Wieku 2003 nr 19/20 s. 40  szczegóły 
    proza (alfabet tytułów)
48.proza: Nowak Andrzej: 1995 (Fragment powieści). Krzywe Koło Literatury 1996 nr 6 s. 10-11 (z notą...) szczegóły 
49.proza: Nowak Andrzej: Desperado, gdzie twoje gruszki?. Twórczość 2000 nr 7 s. 154-155  szczegóły 
50.proza: Nowak Andrzej: Kompleks Kalego. Twórczość 1997 nr 8 s. 157-158  szczegóły 
51.proza: Nowak Andrzej: Moment zabawny - moment smutny. Twórczość 2003 nr 7/8 s. 255-256 (felieton...) szczegóły 
52.proza: Nowak Andrzej: Oj, nie chodź, Hryciu. Twórczość 2000 nr 12 s. 156-157  szczegóły 
53.proza: Nowak Andrzej: [Tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć] 1995 [pow., fragm.]. Lampa i Iskra Boża 1996 nr 10 s. 75  szczegóły 
    teksty paraliterackie (alfabet tytułów)
54.tekst paraliteracki: Nowak Andrzej: Kiedy Indianin płacze. Twórczość 2002 nr 5/6 s. 219-221 (o swojej pracy translatorskiej...) szczegóły 
  Nowak Andrzej (1944-2014)
    książki twórcy (alfabet tytułów)
55.książka twórcy: Nowak Andrzej: To podgórskie, ludwinowskie tango... [Wspomn.]. 2003  szczegóły 
  Nowakowski Marek
56.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak Andrzej: Nowakowski - dojrzały. Trybuna 1990 nr 30 s. 7  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Orlikowski Janusz
57.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak Andrzej: Szczerość i wstydliwość (O poezji Janusza Orlikowskiego). Galeria 1992 nr 2 s. 88-89  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Różewicz Tadeusz
58.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak Andrzej: Argumenty 1989 nr 19 s. 8  szczegóły 
  Rymkiewicz Jarosław Marek
59.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak Andrzej: Pieśni dla znikomków. Rzeczpospolita 2003 nr 220 s. A15  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Safjan Zbigniew
60.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak Andrzej: Argumenty 1989 nr 9 s. 6  szczegóły 
  Salij Jacek
    wywiady (alfabet autorów)
61.wywiad: Nowak Andrzej: Dąb wiary. Arcana 1999 nr 1 s. 24-31  szczegóły 
  Staniszewski Walerian Leon
62.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak Andrzej: Slavia Orientalis 1995 nr 1 s. 145-147  szczegóły 
  Stempowski Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
63.artykuł: Nowak Andrzej: Przywracanie doświadczeń. Na przykładzie Jerzego Stempowskiego. Argumenty 1989 nr 18 s. 8 ([nt. twórcz.]...) szczegóły 
  Stępień Jan (1949- )
64.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak Andrzej: Nowe Książki 1989 nr 8 s. 15-16  szczegóły 
  Stępień Marian
    wywiady (alfabet autorów)
65.wywiad: Nowak Andrzej: Argumenty 1989 nr 14 s. 1, 8  szczegóły 
  Szczypiorski Andrzej
66.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowak Andrzej: Argumenty 1989 nr 9 s. 9  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wodzicki Stanisław
67.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowak Andrzej: Kłopoty z "Palomą". Twórczość 2001 nr 7 s. 159-161 (dot. historii przeniesienia na grunt polski piosenki "La Paloma"...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
68.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowak Andrzej: "Międzysłowiańskie stereotypy etnopsychologiczne" - polsko-rosyjskie kolokwium w Kalininie (ZSRR) (25-26 X 1989). Ruch Literacki 1990 z. 2/3 s. 235-236  szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Kosinski Jerzy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
69.artykuł: Nowak Andrzej: Scripta manent.... Dekada Literacka 1991 nr 23 s. 3  szczegóły 
Literatury obce / Literatura argentyńska / Hasła szczegółowe (argentyńska) / Hasła osobowe (argentyńska)
  Gudino Kieffer Eduardo
70.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowak Andrzej: Wspomnienie o pewnej powieści. Twórczość 2002 nr 11/12 s. 251-252  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Doyle Arthur Conan
71.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak Andrzej: Trzy książki: Gepard Chester czyli zadyma u Holmesa. Arka 1994 nr 49 s. 191-192  szczegóły 
  Milne Alan Alexander
72.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak Andrzej: Fredzia, której nie było czyli Penelopa w pułapce. Dekada Literacka 1992 nr 3 s. 12 (dot. przekładu Moniki Adamczyk-Garbowskiej...) szczegóły 
  Scruton Roger
    wywiady (alfabet autorów)
73.wywiad: Nowak Andrzej: Uwagi starego "faszysty". Arcana 1995 nr 3 s. 20-26 (nt. własnych poglądów politycznych...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura czeska / Literatura współczesna (czeska)
74.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak Andrzej: Argumenty 1988 nr 40 s. 9  szczegóły 
Literatury obce / Literatura francuska / Hasła szczegółowe (francuska) / Hasła osobowe (francuska)
  Apollinaire Guillaume
75.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak Andrzej: Don Juan czyli potrzeba inwencji. Twórczość 1995 nr 9 s. 141-142 (dot. przekładu powieści...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura hiszpańska / Hasła szczegółowe (hiszpańska) / Hasła osobowe (hiszpańska)
  Cela Camilo Jose
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
76.artykuł: Nowak Andrzej: Kronikarz rodziny Duarte. Przekrój 1989 nr 2314 s. 11  szczegóły 
  Garcia Lorca Federico
77.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak Andrzej: W półwiecze polskiego wydania "Romancero gitano". Twórczość 1999 nr 12 s. 157-158 (nt. przekładu dokonanego przez Jerzego Ficowskiego pt. Romance cygańsk...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura kanadyjska / Hasła szczegółowe (kanadyjska) / Hasła osobowe (kanadyjska)
  Moore Brian
78.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak Andrzej: Miącho po indiańsku. Twórczość 1996 nr 10 s. 145-147 (recenzja przekładu...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura kolumbijska / Hasła szczegółowe (kolumbijska) / Hasła osobowe (kolumbijska)
  Garcia Marquez Gabriel
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
79.artykuł: Nowak Andrzej: Wyższa szkoła jazdy. Przekrój 2001 nr 4 s. 31 (wywiad z tłumaczem literatury iberoamerykańskiej; rozm. Kazimierz Targ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura meksykańska / Hasła szczegółowe (meksykańska) / Hasła osobowe (meksykańska)
  Paz Octavio
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
80.artykuł: Nowak Andrzej: Octavio Paz (Zarys biografii). Dekada Literacka 1990 nr 2 s. 3  szczegóły 
81.artykuł: Nowak Andrzej: Pękła już woda spopielona... (Po śmierci Octavio Paza). Tygodnik Powszechny 1998 nr 18 s. 14  szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  May Karl
82.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak Andrzej: Trzy książki: Apacze żądaja korekty czyli blaski i cienie "Liberum edito". Arka 1994 nr 49 s. 193-194  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
83.artykuł: Nowak Andrzej: W górach Mountains. Twórczość 2000 nr 6 s. 158-159 (krytyczna ocena redakcji cyklu powieści "Leśna Różyczka" Karola Maya o...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Literatura współczesna (rosyjska)
84.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak Andrzej: Emigracja i tamizdat. Arka 1994 nr 49 s. 183-184  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Antologie i zbiory (rosyjska)
85.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak Andrzej: Logos powraca. Dekada Literacka 1991 nr 25 s. 9  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Bukovskijj Vladimir
    wywiady (alfabet autorów)
86.wywiad: Nowak Andrzej: Przeciwko utopiom: spotkanie z Włodzimierzem Bukowskim. Arcana 2000 nr specjalny s. 80-84  szczegóły 
  Bulgakov Mikhail
87.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak Andrzej: Trybuna Ludu 1989 nr 268 s. 5  szczegóły 
88.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak Andrzej: Argumenty 1989 nr 41 s. 10  szczegóły 
recenzja: Nowak Andrzej: Kontakty 1989 nr 45 s. 11  szczegóły 
  Dombrovskijj Jurijj
89.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowak Andrzej: Rękopisy nie płoną.... Argumenty 1989 nr 16 s. 4  szczegóły 
  Granin Daniil
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
90.artykuł: Nowak Andrzej: Argumenty 1988 nr 3 s. 8  szczegóły 
  Karamzin Nikolajj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
91.artykuł: Nowak Andrzej: "Oświecony" rosyjski imperializm i Polska (od Piotra I i Katarzyny II do Karamzina i Puszkina). x 2000 ([w ks.:] Polacy a Rosjanie. Materiały z konferencji "Polska - Rosja. R...) szczegóły 
  Kunjaev Stanislav
92.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowak Andrzej: Odwet na dziejach po rosyjsku. Plus Minus 2002 nr 29 s. A6 (omówienie artykułu, który ukazał się w miesięczniku "Nasz Sowriemienni...) szczegóły 
  Pristavkin Anatolijj
93.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak Andrzej: W zęby od Tuwima czyli o potrzebie zagłębiania rudymentów. Arka 1994 nr 50 s. 193-195 (dot. przekładu wierszy w książce...) szczegóły 
  Pushkin Aleksandr
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
94.artykuł: Nowak Andrzej: "Oświecony" rosyjski imperializm i Polska (od Piotra I i Katarzyny II do Karamzina i Puszkina). x 2000 ([w ks.:] Polacy a Rosjanie. Materiały z konferencji "Polska - Rosja. R...) szczegóły 
  Samveljan Nikolajj
95.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak Andrzej: Nowe Książki 1989 nr 7 s. 53-54  szczegóły 
  Shukshin Vasilijj
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
96.artykuł: Nowak Andrzej: Szukszyna "jak żyć"?. Argumenty 1989 nr 44 s. 8 ([art. w 15. roczn. śmierci]...) szczegóły 
  Vysockijj Vladimir
97.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak Andrzej: W zęby Tuwima czyli o potrzebie zagłębiania rudymentów. Arka 1994 nr 50 s. 193-195 (dot. przekładu na jęz. polski...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura słowacka / Literatura współczesna (słowacka)
98.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak Andrzej: Argumenty 1988 nr 40 s. 9  szczegóły 
Literatury obce / Literatura urugwajska / Hasła szczegółowe (urugwajska) / Hasła osobowe (urugwajska)
  Onetti Juan Carlos
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
99.artykuł: Nowak Andrzej: Znów do Santa Maria.... Tygodnik Powszechny 1994 nr 29 s. 12  szczegóły 
Literatury obce / Literatury Indii / Hasła szczegółowe (Indii) / Hasła osobowe (Indii)
  Rushdie Salman
100.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Nowak Andrzej: Dzieje prywatne i historia. Trybuna Ludu 1990 23 6  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Dokumentacja teatru / Wystawy (Dokumentacja teatru) / W Polsce (Dokumentacja teatru-wystawy)
101.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowak Andrzej: Soaring internally (Gardzienice Theater Workshop). The Warsaw Voice 1994 nr 22 dod. s. 2  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Film / Filmy fabularne pełnometrażowe
102.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowak Andrzej: Dwa różne style. Christianitas 2000 nr 3/4 s. 211 (komentarz nt. filmu...) szczegóły 
103.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Nowak Andrzej: Dwa różne style. Christianitas 2000 nr 3/4 s. 211 (komentarz nt. filmu...) szczegóły 
artykuł: Nowak Andrzej: Sztuka w zaścianku. Życie 1999 nr 278 s. 20-21 (m.in. nt. filmu...) szczegóły