Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Autor materiału: Budzyński Józef
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
1.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Budzyński Józef: Kwartalnik Opolski 1998 nr 3/4 s. 157-160  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Chorografia
2.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Budzyński Józef: Kwartalnik Opolski 1996 nr 2 s. 89-93  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Utopia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Budzyński Józef: "Utopia" Tomasza Morusa oraz typy utopijnych motywów literackich na Śląsku w XVII i XVIII w.. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1600 s. 26-34  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Ogólne (historia literatury)
4.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Budzyński Józef: Pallas Silesia 1997 t. 1 s. 85  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Literatura staropolska
5.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Budzyński Józef: Pallas Silesia 1997 t. 1 s. 88-89  szczegóły 
6.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Budzyński Józef: Pallas Silesia 1997 t. 1 s. 85-86  szczegóły 
7.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Budzyński Józef: Pallas Silesia 1997 t. 1 s. 84-85  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Budzyński Józef: Barokowy dramat franciszkański na Śląsku XVIII wieku. Śląskie Miscellanea 1994 t. 7 s. 29-49 (nt. dramatów wystawianych w teatrach szkolnych...) szczegóły 
9.artykuł: Budzyński Józef: Echa horacjańskie w poezji średniowiecznej. Filomata 1991 nr 403 s. 275-281  szczegóły 
10.artykuł: Budzyński Józef: Horacjanizm w dobie renesansu w Polsce. Filomata 1991 nr 405 s. 405-412  szczegóły 
11.artykuł: Budzyński Józef: Oryginalne osiągnięcia twórcze łacińskich poetów średniowiecznych. Filomata 1991 nr 403 s. 250-262  szczegóły 
12.artykuł: Budzyński Józef: Rola łaciny w kulturze dawnego Śląska. (Zarys problematyki). Śląskie Miscellanea 1998 t. 11 s. 21-33  szczegóły 
13.artykuł: Budzyński Józef: "Utopia" Tomasza Morusa oraz typy utopijnych motywów literackich na Śląsku w XVII i XVIII w.. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1997 nr 1600 s. 26-34  szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Renesans
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Budzyński Józef: "Laudes Silesiae" XVI-XVII wieku jako wyraz afirmacji wartości humanistycznych. Studia Classica et Neolatina 1998 t. 3 s. 228-239 (m.in. w twórczości autorów: Wawrzyniec Korwin, Bartel Stein (Bartłomie...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Oświecenie
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
15.artykuł: Budzyński Józef: Horacjanizm w polsko-łacińskiej liryce oświeceniowej w XVIII wieku. Wiek Oświecenia 1989 nr 7 s. 9-48  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Historia (dydaktyka literatury)
    książki (alfabet autorów)
16.książka: Budzyński Józef: Tradycje literackie i teatralne humanistycznych szkół Śląska od średniowiecza do oświecenia. 1996  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
17.artykuł: Budzyński Józef: Nowy humanistyczny system wychowania w dawnych gimnazjach Śląska XVI-XVIII wieku. Meander 2003 nr 3/4 s. 355-370  szczegóły 
18.artykuł: Budzyński Józef: Renesans greckiej "paidei" u źródeł nowożytnego szkolnictwa humanistycznego XV-XVI wieku. Meander 2003 nr 2 s. 233-245  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
19.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Budzyński Józef: Pallas Silesia 1998 t. 2 [z. 1] s. 98 (nota...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Czuj Grzegorz
20.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Budzyński Józef: Grzegorza Czuja z Sambora poemat "Censtochova" (1568) w nurcie maryjnej tradycji staropolskiej. Rocznik Przemyski 2001 t. 37 z. 2 s. 5-16 (z fragm. utworu...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Gansiniec Ryszard
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
21.artykuł: Budzyński Józef: Śląskie pokłosie życia i twórczości profesora Ryszarda Gansińca (1888-1958). Kwartalnik Opolski 1998 nr 3/4 s. 131-142  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Knobelsdorf Eustachy
22.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Budzyński Józef: Pallas Silesia 1997 t. 1 s. 87-88  szczegóły 
  Kochanowski Jan
23.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Budzyński Józef: Zofia Głombiowska, w poszukiwaniu znaczeń. O poezji Jana Kochanowskiego. Meander 2003 nr 1 s. 99-105  szczegóły 
  Korwin Wawrzyniec
24.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Budzyński Józef: Pallas Silesia 1998 t. 2 [z. 1] s. 98 (nota...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Paweł z Krosna *
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
25.artykuł: Budzyński Józef: Łacińskie parafrazy "Ojcze nasz", "Zdrowaś Maryjo" i "Witaj Królowo" na warsztacie Pawła z Krosna (1513 r.). Rocznik Przemyski 2003 t. 39 z. 1 s. 35-46 (z łacińskimi tekstami modlitw i z ich przekładami filologicznymi na ję...) szczegóły 
26.artykuł: Budzyński Józef: Paweł z Krosna jako prekursor parafrazy biblijnej w polskiej poezji renesansowej. Studia Classica et Neolatina 2000 t. 4 s. 26-42  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Wojnowski Jeremiasz
27.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Budzyński Józef: Pallas Silesia 1998 t. 2 [z. 1] s. 97 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Historia literatury (powszechna)
28.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Budzyński Józef: Pallas Silesia 1997 t. 1 s. 85  szczegóły 
29.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Budzyński Józef: Pallas Silesia 1998 t. 2 [z. 1] s. 95 (nota...) szczegóły 
30.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Budzyński Józef: Pallas Silesia 1998 t. 2 [z. 1] s. 94 (nota...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura grecka starożytna / Historia literatury (grecka starożytna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
31.artykuł: Budzyński Józef: Hellenika szkolne na Śląsku XVI-XVIII w.. Collectanea Philologica 2003 t. 5 s. 173-190  szczegóły 
Literatury obce / Literatura łacińska starożytna / Hasła szczegółowe (łacińska starożytna) / Hasła osobowe (łacińska starożytna)
  Vergilius *
32.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Budzyński Józef: Pallas Silesia 1997 t. 1 s. 75-77  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr staropolski
    książki (alfabet autorów)
33.książka: Budzyński Józef: Dramat i teatr szkolny na Śląsku (XVI-XVIII wiek). 1997 (Wstęp. - I. Geneza, rozwój, przemiany: 1. Teatr w szkołach humanistycz...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
34.artykuł: Budzyński Józef: Dramat antyczny w szkole i na scenie szkolnej na Śląsku XVI-XVIII wieku. Eos 1997 t. 84 (1996) z. 2 s. 383-391  szczegóły 
35.artykuł: Budzyński Józef: Szkoła i teatr na Górnym Śląsku w XVII wieku. Kwartalnik Opolski 1999 nr 1 s. 34-50  szczegóły 
Teatr, film, radio, telewizja / Teatr / Historia teatru / Teatr w latach 1765-1831
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
36.artykuł: Budzyński Józef: Franiszkańskie gimnazjum i teatr szkolny w Głubczycach na Śląsku w XVIII wieku. Śląskie Miscellanea 1993 t. 5 s. 39-50 (w 2 poł. XVIII w....) szczegóły