Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Autor materiału: Sławkowa Ewa
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
1.artykuł: Sławkowa Ewa: Wartość słowa w tekście artystycznym. Poradnik Językowy 1992 z. 7 s. 522-527  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Stylistyka
    książki (alfabet autorów)
2.książka: Skudrzykowa Aldona, Sławkowa Ewa, Witosz Bożena, Wojtak Maria: Style literatury (po roku 1956). 2003 ([Dot. niektórych tendencji stylistycznych w tekstach literackich z lat...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Sławkowa Ewa: Stylistyka feministyczna: zarys problematyki badawczej. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego 1998 nr 1720 s. 210-217  szczegóły 
4.artykuł: Sławkowa Ewa: Szkic do poetyckiego obrazu życia (O potrzebie opisu kognitywnego w stylistyce). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1996 nr 10 (1580) s. 163-175  szczegóły 
5.artykuł: Sławkowa Ewa: "Wartość słowa" w tekście artystycznym. Roczniki Humanistyczne 1995 t. 42 (1994) z. 6 s. 39-45  szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
6.książka: Skudrzykowa Aldona, Sławkowa Ewa, Witosz Bożena, Wojtak Maria: Style literatury (po roku 1956). 2003 ([Dot. niektórych tendencji stylistycznych w tekstach literackich z lat...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Literatura regionalna / Śląsk (literatura regionalna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
7.artykuł: Sławkowa Ewa: Cieszyńska poezja gwarowa. (Zarys problematyki). Śląskie Miscellanea 1994 t. 7 s. 107-116 (od XVII po współczesność m.in. w twórczości Jerzego Ruckiego, Pawła Ku...) szczegóły 
8.artykuł: Sławkowa Ewa: Język poezji cieszyńskiej: perspektywa etnologiczna. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1996 nr 24 (1577) s. 101-112 (dot. stanu współczesnego...) szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Opracowania tematów lekcyjnych
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
9.artykuł: Sławkowa Ewa: Jan Polkowski "Przesłanie Pana X" - przejmujące świadectwo epoki. Propozycja interpretacyjna dla klasy IV liceum i V technikum. Język Polski w Szkole Średniej 1993 z. 1 (1993/1994) s. 52-58  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Białoszewski Miron
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
10.artykuł: Sławkowa Ewa: "Chcę od mojego pisania nabrania życia otoczenia". O funkcji konstrukcji znominalizowanych w strukturze tekstów Mirona Białoszewskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1993 nr 8 (1338) s. 36-46  szczegóły 
11.artykuł: Sławkowa Ewa: Kategoria gramatyczna kategorią filozoficzną (Na przykładzie kategorii osoby w tekstach Mirona Białoszewskiego). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1990 nr 7 (1082) s. 45-62  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kochanowski Jan
12.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sławkowa Ewa: Środki retorycznej perswazji w "Satyrze" Jana Kochanowskiego. Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Prace Językoznawcze 1994 nr 22 (1410) s. 95-104  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Mickiewicz Adam
    książki o twórcy (alfabet autorów)
13.książka o twórcy: Sławkowa Ewa: Współczesne przekłady utworów Mickiewicza. (Studia kulturowo-literackie). 2000 (Wstęp. Przekład a komunikacja międzykulturowa: z zagadnień etnoretoryk...) szczegóły 
14.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sławkowa Ewa: Z zagadnień etnoretoryki tekstu. "Pan Tadeusz" w przekładach na język francuski. Poznańskie Spotkania Językoznawcze = Poznań Linguistics Meetings 2001 t. 6 s. 31-44  szczegóły 
  Morcinek Gustaw
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
15.artykuł: Sławkowa Ewa: Rodzaje stylizacji językowej w twórczości Gustawa Morcinka. Rocznik Cieszyński 1991 r. 6/7 s. 128-134  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Trentowski Bronisław Ferdynand
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
16.artykuł: Sławkowa Ewa: Funkcje języka wypowiedzi filozoficznej (Na podstawie słownictwa polskiej filozofii narodowej). Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 1995 nr 9 (1543) s. 110-120 (na bazie słownictwa filozoficznego stosowanego przez Bronisława Trento...) szczegóły 
  Tulli Magdalena
17.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Sławkowa Ewa: Magdaleny Tulli ćwiczenia z semantyki, czyli o nazywaniu świata w "Snach i kamieniach". Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego. Język Artystyczny 2003 t. 12 (2129) s. 100-113  szczegóły