Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2012

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |WYSZUKANE ZAPISY

Zastosowane kryterium: Autor materiału: Czapliński Przemysław
Możesz zmienić zakres lat: do

Teoria literatury / Teoria literatury. Ogólne
1.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Pomiędzy, albo o pokazywaniu języka. Teksty Drugie 1997 nr 1/2 s. 86-92  szczegóły 
Teoria literatury / Metodologia badań literackich
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
2.artykuł: Czapliński Przemysław: Manifest literacki jako tekst literaturoznawczy. Pamiętnik Literacki 1992 z. 1 s. 62-82  szczegóły 
Teoria literatury / Teoria procesu historycznoliterackiego
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
3.artykuł: Czapliński Przemysław: Manifest literacki jako jednostka procesu historycznoliterackiego. Teksty Drugie 1992 nr 1/2 s. 57-72  szczegóły 
4.artykuł: Czapliński Przemysław: Obecna, nieusprawiedliwiona. Teksty Drugie 1994 nr 5/6 s. 115-127 (nt. stosunku awangardy do modernizmu m.in. na przykładzie wypowiedzi p...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Manifest
    książki (alfabet autorów)
5.książka: Czapliński Przemysław: Poetyka manifestu literackiego 1918-1939. 1997 ([Dedykacja:] Profesorowi Jerzemu Ziomkowi. * Dlaczego manifest? (Wstęp...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria dzieła literackiego / Genologia / Utopia
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
6.artykuł: Czapliński Przemysław: Wątpliwe rozstanie z utopią. Teksty Drugie 1996 nr 4 s. 92-105 (utopia w literaturze współczesnej; m.in. w twórczości pisarzy: Ray Bra...) szczegóły 
Teoria literatury / Teoria krytyki literackiej
    książki (alfabet autorów)
7.książka: Czapliński Przemysław: Świat podrobiony. Krytyka i literatura wobec nowej rzeczywistości. (Podrabianie. Języki przełomu. Mickiewicz albo proza najnowsza wobec tr...) szczegóły 
Teoria literatury / Socjologia literatury
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
8.artykuł: Czapliński Przemysław: Nie cała Polska. Magazyn z Książkami 2001 nr 10 s. 22-23 (nt. projektu "Cała Polska czyta dzieciom" i realnym warunkom wspierani...) szczegóły 
9.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Czapliński Przemysław: Kultura w szponach polityki. Literatura i słabość. Tygodnik Powszechny 2002 nr 41 s. 5 (z not. o P. Czaplińskim...) szczegóły 
Historia literatury (literatura polska) / Dwudziestolecie międzywojenne
    książki (alfabet autorów)
10.książka: Czapliński Przemysław: Poetyka manifestu literackiego 1918-1939. 1997 ([Dedykacja:] Profesorowi Jerzemu Ziomkowi. * Dlaczego manifest? (Wstęp...) szczegóły 
11.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Pomiędzy, albo o pokazywaniu języka. Teksty Drugie 1997 nr 1/2 s. 86-92  szczegóły 
12.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: "Pieśń o rzeczach przemijających". Tytuł [Gdańsk] 1994 nr 3 s. 214-221  szczegóły 
13.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Bedeker po dwudziestoleciu. Polonistyka 1996 nr 2 s. 118-121  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
14.artykuł: Czapliński Przemysław: Bluźnierstwo awangardy. Tytuł [Gdańsk] 1992 nr 1 s. 25-39 (konflikt między sztuką a religią w lit. awangardowej początku XX w., m...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Ogólne (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
15.książka: Czapliński Przemysław, Śliwiński Piotr: Kontrapunkt. Rozmowy o książkach. 1999 (O czym to jest i dlaczego [wstęp]. * Wartości republikańskie: Czy wied...) szczegóły 
16.książka: Czapliński Przemysław, Śliwiński Piotr: Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji. 2000  szczegóły 
17.książka: Czapliński Przemysław, Śliwiński Piotr: Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji. 2002  szczegóły 
18.książka: Czapliński Przemysław, Śliwiński Piotr: Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji. 1999 (Wstęp. * 1976-1981: Kłopoty z realizmem ("Świat nie przedstawiony" Kor...) szczegóły 
19.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Szczęściarze, albo o nurtach krytyki współczesnej. Kresy 1995 nr 21 s. 95-99  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
20.artykuł: Czapliński Przemysław, Śliwiński Piotr: Bieg bez przeszkód?. Kontrapunkt 1998 nr 13/14 s. 6 (rozmowa krytyków podsumowujący dokonania polskiej literatury w 1998 r....) szczegóły 
21.artykuł: Czapliński Przemysław, Śliwiński Piotr: Jeszcze nie zginęła?. Arkusz 1995 nr 9 s. 16 (fel. nt. kondycji współczesnej literatury polskiej...) szczegóły 
22.artykuł: Czapliński Przemysław: Mickiewicz, albo proza współczesna wobec tradycji. Kresy 1998 nr 34 s. 136-154 (odwołania do twórczości Adama Mickiewicza w formie aluzji, cytatów, pa...) szczegóły 
23.artykuł: Czapliński Przemysław: Nienawiść i tożsamość. Tygodnik Literacki 1991 nr 21 s. 3-6 (esej o wspólnotowej roli nienawiści w literaturze polskiej nurtu niepo...) szczegóły 
24.artykuł: Czapliński Przemysław: Odrodzeni po socrealizmie. Polonistyka 1996 nr 8 s.528-533 (twórczość pisarzy socrealizmu po roku 1956...) szczegóły 
25.artykuł: Czapliński Przemysław: Pytania o przełom. Res Publica Nowa 1996 nr 2 s. 33-38 (m.in. polska literatura współczesna w świetle wyników ankiet przeprowa...) szczegóły 
Literatura polska 1945-1989 / Proza (1945-1989)
    książki (alfabet autorów)
26.książka: Czapliński Przemysław: Ślady przełomu. O prozie polskiej 1976-1996. 1997 (Wstęp: Ślady przełomu. * Ślady końca [Janusz Anderman, Jerzy Andrzejew...) szczegóły 
27.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: O apetycie, który dopisuje. Książki. Gazeta 1997 nr 12 s. 14  szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
28.artykuł: Czapliński Przemysław: Książki pierwsze. Kresy 1994 nr 18 s. 34-38 (charakterystyka prozy lat 70. i 80. oraz twórczości pisarzy debiutując...) szczegóły 
29.artykuł: Czapliński Przemysław: Nieepicki model prozy w literaturze najnowszej. Teksty Drugie 1996 nr 5 s. 68-84 (nt. prozy po 1980 roku...) szczegóły 
30.artykuł: Czapliński Przemysław: Nowa proza: rytuały inicjacji. Kresy 1996 nr 25 s. 145-156 (powieści inicjacyjne powstałe po przełomie literackim od drugiej połow...) szczegóły 
31.artykuł: Czapliński Przemysław: O realizmie antysocjalistycznym. Teksty Drugie 1995 nr 1 s. 31-48 (nt. zjawiska w polskiej literaturze niezależnej lat 70. i 80. XX w., o...) szczegóły 
32.artykuł: Czapliński Przemysław: Paradoksy sporu o powieść w latach 1944-1949. Studia Polonistyczne 1991 t. 16/17 (1988/1989) s. 381-395  szczegóły 
33.artykuł: Czapliński Przemysław: Rzecz w literaturze albo proza lat dziewięćdziesiątych wobec mimesis. Kresy 1999 nr 40 s. 104-124  szczegóły 
34.artykuł: Czapliński Przemysław: Rzemieślnicy, kpiarze, immoraliści. Czas Kultury 1995 nr 5/6 s. 4-10 (nt. nowych nurtów w prozie i form nowej świadomości literackiej u młod...) szczegóły 
35.artykuł: Czapliński Przemysław: Tożsamość i wolność, czyli bohatera nowej prozy portret zbiorowy. Res Publica Nowa 1996 nr 10 s. 14-20 (nt. prozy lat dziewięćdziesiątych XX wieku...) szczegóły 
36.artykuł: Czapliński Przemysław: Wznoszenie biografii - proza polska lat dziewięćdziesiątych w poszukiwaniu utraconego czasu. Teksty Drugie 1999 nr 3 s. 55-76  szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Ogólne (po 1989)
    książki (alfabet autorów)
37.książka: Czapliński Przemysław, Śliwiński Piotr: Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji. 2000  szczegóły 
38.książka: Czapliński Przemysław, Śliwiński Piotr: Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji. 2002  szczegóły 
39.książka: Czapliński Przemysław, Śliwiński Piotr: Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po prozie i poezji. 1999 (Wstęp. * 1976-1981: Kłopoty z realizmem ("Świat nie przedstawiony" Kor...) szczegóły 
40.książka: Czapliński Przemysław: Polska do wymiany. Późna nowoczesność i nasze wielkie narracje. 2009  szczegóły 
41.książka: Czapliński Przemysław: Powrót centrali. Literatura w nowej rzeczywistości. 2007  szczegóły 
42.książka: Czapliński Przemysław: Resztki nowoczesności. Dwa studia o literaturze i życiu. 2011  szczegóły 
43.książka: Czapliński Przemysław: Ruchome marginesy. Szkice o literaturze lat 90.. 2002 (Krajobraz po przełomie, czyli Wstęp, w którym autor tłumaczy się z ide...) szczegóły 
44.książka: Czapliński Przemysław: Świat podrobiony. Krytyka i literatura wobec nowej rzeczywistości. (Podrabianie. Języki przełomu. Mickiewicz albo proza najnowsza wobec tr...) szczegóły 
45.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Apetyt na koniec. Fa-Art 2001 nr 1 s. 29-32  szczegóły 
46.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Czapliński Przemysław: Ojczyzna bez właściwości. Przegląd Polityczny 2001 nr 51 s. 27-33 (z not. o P. Czaplińskim...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
47.artykuł: Czapliński Przemysław: Literatura, polityka i sfera publiczna. Krytyka Polityczna 2003 nr 3 s.125-133 (dot. charakteru literatury zaangażowanej, związków między literaturą i...) szczegóły 
48.artykuł: Czapliński Przemysław: Po trzeciej stronie. Forum Akademickie 1999 nr 11 s. 51-53 (wyw. z teoretykiem i historykiem literatury nt. przemian w literaturze...) szczegóły 
49.artykuł: Czapliński Przemysław: Wytwarzanie obecności. Polonistyka 2000 nr 9 s. 522-527 (odpowiedź na ankietę redakcji: Autorzy źle "obecni" - dzisiaj...) szczegóły 
50.dotyczy innego zapisu:
-nawiązanie: Czapliński Przemysław: Kultura w szponach polityki. Literatura i słabość. Tygodnik Powszechny 2002 nr 41 s. 5 (z not. o P. Czaplińskim...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Krytyka (po 1989)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
51.artykuł: Czapliński Przemysław: Krytyk nie feruje już wyroków. Rzecz o Książkach 2002 nr 8 s. D6 (wywiad nt. współczesnej krytyki literackiej w Polsce; m.in. nt. okolic...) szczegóły 
Literatura polska po 1989 / Proza (po 1989)
    książki (alfabet autorów)
52.książka: Czapliński Przemysław: Efekt bierności. Literatura w czasie normalnym. 2004  szczegóły 
53.książka: Czapliński Przemysław: Ruchome marginesy. Szkice o literaturze lat 90.. 2002 (Krajobraz po przełomie, czyli Wstęp, w którym autor tłumaczy się z ide...) szczegóły 
54.książka: Czapliński Przemysław: Wzniosłe tęsknoty. Nostalgie w prozie lat dziewięćdziesiątych. 2001 (I. Tęsknoty chtoniczne. Proza lat dziewięćdziesiątych w poszukiwaniu p...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
55.artykuł: Czapliński Przemysław: Czekając na arcydzieło. Gazeta Wyborcza 2001 nr 12 s. 12-13 (o tym, co nas czeka w prozie polskiej w XXI wieku...) szczegóły 
56.artykuł: Czapliński Przemysław: Każdy swoje. Polityka 2000 nr 51 s. 53-54, 56 (nt. charakteru realizmu w prozie ostatnich lat...) szczegóły 
57.artykuł: Czapliński Przemysław: Kobiety i duch tożsamości. Opcje 2003 nr 3 s. 6-16 (dot. wariantów i ewolucji prozy tworzonej przez kobiety (ew. zjawiska ...) szczegóły 
58.artykuł: Czapliński Przemysław: Kobiety i duch tożsamości. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2003 t. 10 s. 123-147 (nt. kobiecych tożsamości obecnych w twórczości pisarek...) szczegóły 
59.artykuł: Czapliński Przemysław: Literatura małych ojczyzn wobec problemu tożsamości. x 2000 ([w ks. zb.:] Kultura wobec kręgów tożsamości. Materiały konferencji pr...) szczegóły 
60.artykuł: Czapliński Przemysław: Mapa, córka nostalgii. Opcje 2000 nr 4 s. 7-14 (nt. "literatury małych ojczyzn" m.in.: Anna Bolecka, Stefan Chwin, Ale...) szczegóły 
61.artykuł: Czapliński Przemysław: Marginesy i centrum: proza polska 1999-2000. Kresy 2001 nr 48 s. 132-160  szczegóły 
62.artykuł: Czapliński Przemysław: Polak naszych czasów. Gazeta Wyborcza 2000 nr 176 s. 18-20 (postać Polaka w prozie lat 90. m.in.: Janusz Anderman, Tadeusz Konwick...) szczegóły 
63.artykuł: Czapliński Przemysław: Powieść i piękno (Polska proza lat dziewięćdziesiątych). Plus Minus 2000 nr 30 s. D3  szczegóły 
64.artykuł: Czapliński Przemysław: Przerabianie nostalgii albo proza lat dziewięćdziesiątych w poszukiwaniu utraconej teraźniejszości. Kresy 1999 nr 37 s. 66-81 (proza nostalgiczna lat. 90....) szczegóły 
65.artykuł: Czapliński Przemysław: Recovering the Holocaust: literature in the 1990s in the face of Shoah. Kultura Współczesna 2003 nr 4 s. 158-174  szczegóły 
66.artykuł: Czapliński Przemysław: Telewizyjny book-jockey. Gazeta Wyborcza 2000 nr 283 s. 16 (nt. programu telewizyjnego "Kwartet literacki" prowadzonego przez Marc...) szczegóły 
67.artykuł: Czapliński Przemysław: Wobec normalności. O prozie lat dziewięćdziesiątych. Fa-Art 2002 nr 1 s. 30-45  szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie)
    książki (alfabet autorów)
68.książka: Czapliński Przemysław, Leciński Maciej, Szybowicz Eliza, Warkocki Błażej: Kalendarium życia literackiego 1976-2000. Wydarzenia, dyskusje, bilanse. 2003 ([Zawiera listę wybranych publikacji książkowych, narracje chronologicz...) szczegóły 
Życie literackie / Ogólne (życie literackie) / Kroniki wydarzeń kulturalnych
    książki (alfabet autorów)
69.książka: Czapliński Przemysław, Leciński Maciej, Szybowicz Eliza, Warkocki Błażej: Kalendarium życia literackiego 1976-2000. Wydarzenia, dyskusje, bilanse. 2003 ([Zawiera listę wybranych publikacji książkowych, narracje chronologicz...) szczegóły 
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
70.artykuł: Czapliński Przemysław: Kalendarium życia literackiego za rok 2000. Kresy 2002 nr 50 s. 196-216  szczegóły 
Życie literackie / Plebiscyty, książki roku (życie literackie)
71.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czapliński Przemysław: Przeciw wydarzeniom. Plus Minus 2001 nr 4 s. D2 (dot. także koncepcji plebiscytu...) szczegóły 
Życie literackie / Życie literackie polskie za granicą / Nagrody (życie literackie polskie za granicą)
72.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czapliński Przemysław: Astronom literatury. Życie Uniwersyteckie 1998 nr 12 s. 3-4 (wywiad z laureatem nagrody; rozm. Danuta Chodera; z fot. Przemysława C...) szczegóły 
73.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czapliński Przemysław: Powrót do rodzinnego domu. Gazeta Wyborcza 2002 nr 240 s. 18 (z okazji 40-lecia nagrody...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Czasopiśmiennictwo / Czasopisma współczesne / Czasopisma współczesne (W kraju)
74.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czapliński Przemysław: Dziedzictwo "bruLionu". Dykcja 1997 nr 6 s. 30-38 (w wymiarze instytucjonalnym, medialnym, programowym i strategicznym...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Emigracja (tematy, motywy)
75.dotyczy innego zapisu:
-polemika: Czapliński Przemysław: Ojczyzna bez właściwości. Przegląd Polityczny 2001 nr 51 s. 27-33 (z not. o P. Czaplińskim...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Kobieta, dziewczyna (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
76.artykuł: Czapliński Przemysław: Kobiety i duch tożsamości. Opcje 2003 nr 3 s. 6-16 (dot. wariantów i ewolucji prozy tworzonej przez kobiety (ew. zjawiska ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Ojczyzna, naród, patriotyzm (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
77.artykuł: Czapliński Przemysław: Literatura małych ojczyzn wobec problemu tożsamości. x 2000 ([w ks. zb.:] Kultura wobec kręgów tożsamości. Materiały konferencji pr...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Śmierć, życie pozagrobowe, tematyka funeralna (tematy, motywy)
    książki (alfabet autorów)
78.książka: Czapliński Przemysław: Mikrologi ze śmiercią. Motywy tanatyczne we współczesnej literaturze polskiej. 2001 (Szczeliny śmierci. * Mikrologi poetyckie: Śmierć, czyli świat bez dna ...) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Uczucia (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
79.artykuł: Czapliński Przemysław: Nuda przedstawiona, albo proza najnowsza wobec istnienia. Res Publica Nowa 1998 nr 5 s. 58-66 (w utworach: Natasza Goerke: Księga Pasztetów, Jerzy Pilch: Tysiąc spok...) szczegóły 
80.artykuł: Czapliński Przemysław: Przerabianie nostalgii albo proza lat dziewięćdziesiątych w poszukiwaniu utraconej teraźniejszości. Kresy 1999 nr 37 s. 66-81 (proza nostalgiczna lat. 90....) szczegóły 
Zagadnienia specjalne / Tematy, motywy / Żydowska tematyka, Holokaust, zagłada (tematy, motywy)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
81.artykuł: Czapliński Przemysław: Odzyskiwanie Zagłady. Przegląd Polityczny 2003 nr 61 s. 72-79 (dot. strategii opowiadania o Shoah; z not. o Przemysławie Czaplińskim...) szczegóły 
82.artykuł: Czapliński Przemysław: Recovering the Holocaust: literature in the 1990s in the face of Shoah. Kultura Współczesna 2003 nr 4 s. 158-174  szczegóły 
Dydaktyka literatury / Od roku 1945 (dydaktyka literatury) / W szkołach podstawowych i średnich (dydaktyka literatury) / Materiały pomocnicze dla uczniów
    książki (alfabet autorów)
83.książka: Czapliński Przemysław: Tadeusz Konwicki. 1994  szczegóły 
Hasła szczegółowe (literatura polska) / Antologie i zbiory
84.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Bedeker po dwudziestoleciu. Polonistyka 1996 nr 2 s. 118-121  szczegóły 
85.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Rozkład lekcji. Książki. Gazeta 1998 nr 7 s. 6-7  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - B
  Baczak Jacek
86.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Mroczne epifanie. Ex Libris 1995 nr 86 s. 18  szczegóły 
  Brandys Kazimierz
87.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czapliński Przemysław: Śmierć totalitarna. Kresy 2001 nr 45/46 s. 100-111  szczegóły 
  Burzyńska Anna
88.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Literatura jako niemożność. Kresy 1997 nr 32 s. 150-153  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - C
  Czapliński Przemysław, Śliwiński Piotr *
    proza (alfabet tytułów)
89.proza: Czapliński Przemysław, Śliwiński Piotr: Książki, zabawki, artykuły papiernicze. Arkusz 1996 nr 1-5, 10, 11 (cykl felietonów...) szczegóły 
90.proza: Czapliński Przemysław, Śliwiński Piotr: Książki, zabawki, artykuły papiernicze. Arkusz 1995 nr 2-12 (cykl felietonów...) szczegóły 
  Czechowicz Józef
91.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czapliński Przemysław: Śmierć, czyli świat bez dna. Kresy 1997 nr 32 s. 40-48 (analiza utworu...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - D
  Dichter Wilhelm
92.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Czarodziejska szkoła. Tygodnik Powszechny 2000 nr 25 s. 15 (z fot....) szczegóły 
  Dunin Kinga
93.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Tezy prozą. Polityka 2000 nr 3 s. 52-53  szczegóły 
  Dygat Magdalena
94.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Pokonać Królewnę Śnieżkę. Zadra 2001 nr 3/4 s. 96 (z not. o autorze recenzji...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - F
  Filipiak Izabela
    wywiady (alfabet autorów)
95.wywiad: Czapliński Przemysław: Nowy Jork, mój Drohobycz. Arkusz 1995 nr 4 s. 11 (nt....) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - G
  Goerke Natasza
96.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Powiastki absurdalne. Książki. Gazeta 1997 nr 3 s. 8-9  szczegóły 
  Gretkowska Manuela
97.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Taka Polka. Gazeta Wyborcza 2001 nr 154 s. 12 (z fot....) szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
98.artykuł: Czapliński Przemysław: Sztuka prozatorska Manueli Gretkowskiej. Kresy 1997 nr 30 s. 72-84  szczegóły 
99.artykuł: Czapliński Przemysław: Tańcząca z Polakami. Undergrunt 2002 nr 5 s. 164-169 (dot. prozy; szerze o "Polce"; z not. o autorze art. na s. 185...) szczegóły 
  Grochowiak Stanisław
100.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czapliński Przemysław: Śmierć, albo o znikaniu. Kresy 1998 nr 36 s. 23-43 (analiza utworu; z tekstem wiersza...) szczegóły 
  Grynberg Henryk, Kostański Jan *
101.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Inni sąsiedzi. Pogranicza 2003 nr 1 s. 78-81  szczegóły 
  Grynberg Henryk
102.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Res Publica 1989 nr 1 s. 128-30  szczegóły 
recenzja: Czapliński Przemysław: The Warsaw Voice 1989 nr 20 s. 8  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - H
  Herbert Zbigniew
103.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Mitologia przegranych. Polityka 2001 nr 26 s. 52-53  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
104.artykuł: Czapliński Przemysław, Śliwiński Piotr: Kalendarium życia Zbigniewa Herberta. Kontrapunkt 1999 nr 1/2 s. 7  szczegóły 
  Herling-Grudziński Gustaw
105.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Kryminalne opowieści metafizyczne. Kresy 1997 nr 31 s. 175-179  szczegóły 
106.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Rozmowa i prawda. Res Publica Nowa 1997 nr 12 s. 63-64  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
107.artykuł: Czapliński Przemysław: Buszujący w wierze (Herezje Herlinga-Grudzińskiego). Polityka 2000 nr 24 s. 45-47 (o pisarstwie...) szczegóły 
  Huelle Paweł
108.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Przekraczanie nostalgii. Książki. Gazeta 1997 nr 1 s. 8-9  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - J
  Janko Anna
109.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czapliński Przemysław: Kobieta rozwiedziona. Zadra 2007 nr 3/4 (32/33) s. 73-77 (dot. przedstawienia nieudanego małżeństwa w powieści, z uwzględnieniem...) szczegóły 
  Janta-Połczyński Aleksander
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
110.artykuł: Czapliński Przemysław: "Nieodparta potrzeba pisania". Literackie pasje Aleksandra Janta-Połczyńskiego. Kresy 1993 nr 13 s. 104-114 (z fragm. wierszy; ref. wygł. na sympozjum "Wielkopolskie emigracje lit...) szczegóły 
  Jurewicz Aleksander
111.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Nie zagojony sen. Tytuł [Gdańsk] 1995 nr 3/4 a s. 199-206  szczegóły 
  Jurkowska Maja
112.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: W poszukiwaniu utraconego stereotypu. Książki. Gazeta 1997 nr 9 s. 8  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - K
  Kaczmarski Jacek
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
113.artykuł: Czapliński Przemysław: Pieśniarze dwóch pokoleń. Kresy 1992 nr 9/10 s. 253-254 (spraw. z koncertu 14 XI 1991 w Poznaniu...) szczegóły 
  Karpiński Daniel
114.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Sennik ponowoczesny. Książki. Gazeta 1998 nr 5 s. 14  szczegóły 
  Komar Michał
115.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Grzeszna wiara. Polityka 2001 nr 7 s. 52-53  szczegóły 
  Komolka Jan
116.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Jurorzy Nagrody Nike polecają. Książki. Gazeta 1997 nr 6 s. 4  szczegóły 
  Konwicki Tadeusz
117.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Czytadło?. Tytuł [Gdańsk] 1993 nr 1 s. 191-195  szczegóły 
118.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Literatura na nowo obecna (1): Formuła czynnej tęsknoty. Wprost 1990 nr 1 s. 24-26  szczegóły 
119.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Spóźniona książka. Gazeta o Książkach 1995 nr 12 s. 3  szczegóły 
120.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Książki przedostatnie. Kresy 1993 nr 16 s. 99-110  szczegóły 
recenzja: Czapliński Przemysław: Nic do napisania. Kresy 1993 nr 14 s. 180-183  szczegóły 
  Kornhauser Julian
121.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Mit biografii. Gazeta o Książkach 1995 nr 11 s. 6  szczegóły 
  Kowalewski Włodzimierz
122.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Zimny raj. Polityka 2000 nr 36 s. 46-48  szczegóły 
  Krall Hanna
123.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Zagłada i podwójne ubezpieczenie. Fa-Art 2002 nr 3 s. 49-53  szczegóły 
  Krasiński Janusz
124.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Portret artysty z czasów nieprawości. Res Publica Nowa 2000 nr 6 s. 90-92  szczegóły 
  Kruszyński Zbigniew
125.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Splątane języki. Polityka 1999 nr 36 s. 50-51  szczegóły 
  Kubiak Zygmunt
126.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Pochwała męstwa. Gazeta Wyborcza 1998 nr 240 s. 15  szczegóły 
  Kuczok Wojciech
127.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Galernicy normalności. Res Publica Nowa 2002 nr 10 s. 98  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - L
  Lem Stanisław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
128.artykuł: Czapliński Przemysław: Sokrates piszący. Apokryf 2001 nr 17 s. 4-5 (esej; z fot.; z not. o P. Czaplińskim...) szczegóły 
129.artykuł: Czapliński Przemysław: Stanisław Lem - spirala pesymizmu. Teksty Drugie 2001 nr 6 s. 59-75 (dot. prozy i eseistyki oraz faz w twórczości Lema: utopijnej, antyutop...) szczegóły 
  Libera Antoni
130.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Madame i melancholik. Książki. Gazeta 1998 nr 9 s. 2-3  szczegóły 
  Liskowacki Artur Daniel
131.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Otwieranie historii. Nowe Książki 2000 nr 10 s. 67-68  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - M
  Madeyska Ewa
132.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czapliński Przemysław: Kobieta rozwiedziona. Zadra 2007 nr 3/4 (32/33) s. 73-77 (dot. przedstawienia nieudanego małżeństwa w powieści, z uwzględnieniem...) szczegóły 
  Międzyrzecki Artur
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
133.artykuł: Czapliński Przemysław: Prawie nieuniknione. Arkusz 1995 nr 2 s. 3 (o twórczości poetyckiej...) szczegóły 
  Miłosz Czesław
134.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Trzy razy to. Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 27 X s. 6, 15  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
135.artykuł: Czapliński Przemysław: Klucze do sylwy. Przegląd Polski = Polish Review 2001 nr z 20 VII s. 1-2 (omów. ks.: Piesek przydrożny, Abecadło Miłosza, Inne abecadło...) szczegóły 
  Mrożek Sławomir
136.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Bez zmian. Polityka 2000 nr 28 s. 45 (nota...) szczegóły 
recenzja: Czapliński Przemysław: Stamtąd do normalności. Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 22 IX s. 10-11  szczegóły 
  Musiał Grzegorz
137.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Fikcje nieostateczne. Książki. Gazeta 1997 nr 8 s. 8 (z fot....) szczegóły 
  Myśliwski Wiesław
138.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Epopeja spełnionej nostalgii. Dekada Literacka 1998 nr 1/2 s. 1, 4-5 (z fot. W. Myśliwskiego...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - N
  Nienacki Zbigniew
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
139.artykuł: Czapliński Przemysław: Młodzieżowy kryminał patriotyczny. Res Publica 1989 nr 9/12 s. 112-116 (nt. cyklu "Pan Samochodzik"....) szczegóły 
  Nowakowski Marek
140.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Książki przedostatnie. Kresy 1993 nr 16 s. 99-110  szczegóły 
recenzja: Czapliński Przemysław: Pożegnania. Tytuł [Gdańsk] 1993 nr 2 s. 212-217  szczegóły 
141.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Raport o stanie przyziemnym. Polityka 1999 nr 40 s. 48-49  szczegóły 
142.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Raport o katastrofie. Tygodnik Literacki 1990 nr 11 s. 4-5  szczegóły 
  Nurowska Maria
143.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Wierna męka. Kresy 1992 nr 11 s. 130-132  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - O
  Odojewski Włodzimierz
144.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Tego nie da się opowiedzieć. Kresy 1994 nr 17 s. 141-143  szczegóły 
  Olszewski Michał
145.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Mity z gazet. Fa-Art 2003 nr 3/4 s. 99-103  szczegóły 
  Orłoś Kazimierz
146.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Swojszczyzna. Res Publica Nowa 2001 nr 8 s. 93-94  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - P
  Pilch Jerzy
147.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Nieznośna lekkość literatury. Ex Libris 1996 nr 92 s. 15  szczegóły 
148.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Stąd do śmieszności albo o prozie polskiej na przełomie. Znak 1994 nr 6 s. 128-134 (z not. o Przemysławie Czaplińskim...) szczegóły 
149.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Kim pan jest, panie Trąba?. Książki. Gazeta 1998 nr 1 s. 2 (z fot....) szczegóły 
  Piotrowski Mieczysław
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
150.artykuł: Czapliński Przemysław: Metafizyka śmierci (O rozterkach myślowych w powieściopisarstwie Mieczysława Piotrowskiego). Twórczość 1990 nr 6 s. 61-83  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - R
  Redliński Edward
151.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Frustrejszen. Gazeta Wyborcza 2002 nr 262 s. 18-19  szczegóły 
  Rudzka Zyta
152.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Świat jako ciało. Pro Arte 1999 nr 11 s. 4-9  szczegóły 
153.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Alegorie wygnania. Tytuł [Gdańsk] 1996 nr 3 s. 198-203  szczegóły 
  Rymkiewicz Jarosław Marek
154.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Literatura na nowo obecna (5): Historia i biografia. Wprost 1990 nr 6 s. 24-25 (z fot....) szczegóły 
recenzja: Czapliński Przemysław: Nominacja i dominacja. Res Publica 1990 nr 1 s. 70-74  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - S
  Sadaj Ryszard
155.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Czytalność, niestety. Kresy 2000 nr 44 s. 189-194  szczegóły 
  Skrzyposzek Christian
156.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Odświętna summa. Fa-Art 1996 nr 4 s. 66-68  szczegóły 
  Sosnowski Jerzy
157.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Sosnowski do czytania. Polityka 2001 nr 11 s. 64-65  szczegóły 
158.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Strategia ksenofoba. Polityka 2002 nr 19 s. 52  szczegóły 
  Stasiuk Andrzej
159.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Będą nas ścigać, a my będziemy uciekać. Kresy 1995 nr 23 s. 145-147  szczegóły 
160.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Gnostycki traktat opisowy. Kresy 1998 nr 33 s. 141-148  szczegóły 
161.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Wara od Stasiuka!. Polityka 1999 nr 46 s. 48, 50  szczegóły 
162.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Inny. Tytuł [Gdańsk] 1992 nr 4 s. 201-204  szczegóły 
163.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Opowieść o potopie i dobrym upiorze. Ex Libris 1996 nr 89 s. 7  szczegóły 
164.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Przekraczanie nostalgii. Książki. Gazeta 1997 nr 1 s. 8-9 (z fot....) szczegóły 
165.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Prowincjonalny koniec historii. Polityka 2002 nr 6 s. 55 (z fot....) szczegóły 
  Szczepański Jan Józef
166.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Imperatyw moralny, czyli monografia o Janie Józefie Szczepańskim. Polonistyka 1993 nr 4 s. 248-250  szczegóły 
  Szczypiorski Andrzej
167.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Zło niebanalne. Polityka 1999 nr 50 s. 46, 49  szczegóły 
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
168.artykuł: Czapliński Przemysław: Imiona pasji. Przegląd Polski = Polish Review 2000 nr z 2 VI s. 4 (sylwetka pisarza...) szczegóły 
169.artykuł: Czapliński Przemysław, Śliwiński Piotr: Kilka uwag z okazji nagrody Gryphiusa dla Andrzeja Szczypiorskiego. Arkusz 1995 nr 8 s. 16  szczegóły 
170.artykuł: Czapliński Przemysław: Pisarz w krainie wiecznych przeciągów (Twórczość Andrzeja Szczypiorskiego). Gazeta Wyborcza 2002 nr 29 s. 16-17 (z fot....) szczegóły 
171.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czapliński Przemysław: Bóg i totalitaryzm. Czas Kultury 1990 nr 22/23 s. 42-46  szczegóły 
  Szewc Piotr
172.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Podniebny powiat. Polityka 2000 nr 20 s. 62, 64  szczegóły 
  Szymańska Adriana
173.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Pochwała powieści. Ex Libris 1996 nr 94 s. 12  szczegóły 
  Szymutko Stefan
174.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Nagrobek ciotki Cili. Śląski Wawrzyn Literacki 2002 (2001) s. 47-64 (z not. o pisarzu i recenzencie; z fot. Stefana Szymutko i Przemysława ...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - T
  Terakowska Dorota
175.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Nadnaturalny dar ułomności. Polityka 2001 nr 14 s. 51  szczegóły 
  Terlecki Władysław Lech
176.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Dialog z widmem. Polityka 1999 nr 35 s. 44-45  szczegóły 
  Tokarczuk Olga
177.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Niezgoda na istnienie. Tygodnik Powszechny 1999 nr 8 s. 8  szczegóły 
178.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Zdradliwy realizm. Undergrunt 2002 nr 7 s. 155-160 (z not. o autorze art. na s. 217...) szczegóły 
179.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Milknąca saga. Ex Libris 1996 nr 98 s. 7-8  szczegóły 
180.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Innego przełomu nie będzie. Książki. Gazeta 1998 nr 3 s. 7 (z fot....) szczegóły 
    wywiady (alfabet autorów)
181.wywiad: Czapliński Przemysław, Śliwiński Piotr: Nie tu i nie teraz. Arkusz 1996 nr 2 s. 10-11 (nt. własnej twórczości...) szczegóły 
  Turczyński Andrzej
182.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Więźniowie czasu. Nowe Książki 2001 nr 3 s. 64-65  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - V
  Villqist Ingmar
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
183.artykuł: Czapliński Przemysław: Gniewni konformiści. Gazeta Wyborcza 2002 nr 203 s. 10-12 (esej o twórczości dramaturgicznej; z fot., z not. o o I. Villqiście, p...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - W
  Witkiewicz Stanisław Ignacy
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
184.artykuł: Czapliński Przemysław: Powieści Stanisława Ignacego Witkiewicza wobec teorii czystej formy. Pamiętnik Literacki 1988 z. 4 s. 319  szczegóły 
185.artykuł: Czapliński Przemysław: Powieść źle skrojona (O kłopotach aksjologii z prozą Witkacego). Pamiętnik Literacki 1989 z. 3 s. 39-63  szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Z
  Zapolska Gabriela
186.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Pożądliwe spojrzenie. Polityka 2000 nr 18 s. 63 (nota...) szczegóły 
  Ziomek Jerzy
    zgon (alfabet autorów)
187.zgon: Czapliński Przemysław: Biuletyn Polonistyczny 1991 z. 3/4 s. 198-202 (zmarł: 13 X 1990...) szczegóły 
Hasła osobowe (literatura polska) / Hasła osobowe (literatura polska) - Ż
  Żakiewicz Zbigniew
188.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Sielanka metafizyczna. Tytuł [Gdańsk] 1997 nr 2 s. 153-158  szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Literatura współczesna (powszechna)
    materiały czasopiśmiennicze (alfabet autorów)
189.artykuł: Czapliński Przemysław: Socjoza. Gazeta Wyborcza 2003 nr 39 s. 14-15 (nt. literatury dramatycznej tzw. brutalistów, m.in. o Teresie Walser, ...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura powszechna / Zagadnienia specjalne (powszechna) / Tematy, motywy (powszechna)
190.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Winy władzy. Opowieść Ryszarda Przybylskiego o tyranii w demokracji. Polityka 2001 nr 41 s. 53-54  szczegóły 
Literatury obce / Literatura amerykańska / Hasła szczegółowe (amerykańska) / Hasła osobowe (amerykańska)
  Abish Walter
191.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Rozpad niemożliwy. Kresy 1994 nr 17 s. 214-215  szczegóły 
Literatury obce / Literatura brytyjska i irlandzka / Hasła szczegółowe (brytyjska i irlandzka) / Hasła osobowe (brytyjska i irlandzka)
  Colfer Eoin
192.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Postgrunt. Undergrunt 2002 nr 7 s. 86-87 (z not. o autorze art. na s. 217...) szczegóły 
  Milne Alan Alexander
193.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czapliński Przemysław: Czyj jest Kubuś Puchatek. Plus Minus 2001 nr 2 s. D6 (głos w dyskusji panelowej...) szczegóły 
  Rowling Joanne K.
    artykuły o twórcy (alfabet autorów)
194.artykuł: Czapliński Przemysław: Harlequin dla dzieci. Gazeta Wyborcza 2001 nr 68 s. 16-17 (o cyklu pow. o Harrym Potterze...) szczegóły 
195.artykuł: Czapliński Przemysław: "Harry Potter" czyli o tym, jak magia przegrywa z codziennością. Zeszyty Karmelitańskie 2002 nr 2 s. 98-106 (nt. powieści o Harrym Potterze...) szczegóły 
Literatury obce / Literatura niemiecka / Hasła szczegółowe (niemiecka) / Hasła osobowe (niemiecka)
  Walser Martin
196.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Zabijanie krytyki. Kresy 2003 nr 54/55 s. 163-168  szczegóły 
Literatury obce / Literatura nowohebrajska / Hasła szczegółowe (nowohebrajska) / Hasła osobowe (nowohebrajska)
  Amiel Irit
197.dotyczy innego zapisu:
-recenzja: Czapliński Przemysław: Pomazani śmiercią. Tygodnik Powszechny 2000 nr 11 14  szczegóły 
Literatury obce / Literatura rosyjska / Hasła szczegółowe (rosyjska) / Hasła osobowe (rosyjska)
  Vladimov Georgijj
198.dotyczy innego zapisu:
-artykuł: Czapliński Przemysław: Literatura na nowo obecna (9): Zwierzę obdarzone wiernością. Wprost 1990 nr 12 s. 24-26  szczegóły