Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ŹRÓDLE

Tytuł:  Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia

Opracowane roczniki
 
Rocznik:  2003
Tytuł:  Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia
Instytucja:  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Miejsce wydawania:  Wrocław
Opracowane numery:  nr 160 (2467): Wiesław Suder: Census populi. Demografia starożytnego Rzymu.
nr 162 (2487): Karol Sanojca: Obraz sąsiadów w szkolnictwie powszechnym Drugiej Rzeczypospolitej. [numer opisany jako książka]
nr 163 (2512): Studia z historii średniowiecza. Pod red. Mateusza Golińskiego.
nr 164 (2522): Jakub Tyszkiewicz: Otwarte okno w "żelaznej kurtynie". Polityka administracji prezydenta Eisenhowera wobec Polski (październik 1956 - styczeń 1961).
165 (2529): Mateusz Goliński: Wokół socjotopografii późnośredniowiecznej Świdnicy. Część 2.
nr 166 (2536): Studia z dziejów Europy Wschodniej. Stanisław Ciesielski: Rosja-Czeczenia. Dwa stulecia konfliktu.
nr 167 (2569): Grzegorz Strauchold: Wrocław okazjonalna stolica Polski. Wokół powojennych obchodów rocznic historycznych.
 
 
Rocznik:  2002
Tytuł:  Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia
Instytucja:  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Miejsce wydawania:  Wrocław
Opracowane numery:  nr 154 (2363): Od Franciszka Józefa do małych ojczyzn. Tom poświęcony pamięci Zbigniewa Frasa
nr 155 (2369): Studia z dziejów Europy Wschodniej [numer nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 156 (2385): A. Krzyszowska: Les cultes prives a Pompei
nr 157 (2389): L. Harc: Samuel Beniamin Klose (1730-1798). Studium historiograficzno-źródłoznawcze
nr 158 (2431): M. Pawlak: Niewolnicy prywatni w rzymskiej Afryce w okresie wczesnego Cesarstwa
nr 159 (2458): J.A. Morsztyn: Listy Jana Andrzeja Morstina [numer opisany jako książka]
nr 161: Imago narrat : obraz jako komunikat w społeczeństwach europejskich [numer opisany jako książka]
 
 
Rocznik:  2001
Tytuł:  Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia
Instytucja:  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Miejsce wydawania:  Wrocław
Opracowane numery:  nr 143 (2234): W. Mrozowicz: Kronika klasztoru kanoników regularnych w Kłodzku. Ze studiów nad średniowiecznym dziejopisarstwem klasztornym [numer opisany jako książka]
nr 144 ((2237): Śląskie studia demograficzne, 5
nr 152 (2306): Viae historicae. Księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
nr 153 (2339): Origines mundi, gentium et civitatum [materiały z konferencji, Tąpadło V 2001]
 
 
Rocznik:  2000
Tytuł:  Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia
Instytucja:  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Miejsce wydawania:  Wrocław
Opracowane numery:  nr 140 (2201): J. Maroń: Militarne aspekty wojny trzydziestoletniej na Śląsku [numer nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 141 (2203): M. Goliński: Wokół socjotopografii późnośredniowiecznej Świdnicy. Cz. 1 [numer nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 142 (2222): G. Wąs: Klasztory franciszkańskie w miastach śląskich i górnołużyckich XIII-XVI wieku [numer nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 144 (2235): S. Rosik: Interpretacja chrześcijańska religii pogańskich Słowian w świetle kronik niemieckich XI-XII wieku (Thietmar, Adam z Bremy, Helmold) [numer opisany jako książka]
nr 146 (2257): B. Szaynok: Ludność żydowska na Dolnym Śląsku 1945-1950 [numer nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 147 (2258): S. Ochman-Staniszewska, Z. Staniszewski: Sejm Rzeczypospolitej za panowania Jana Kazimierza Wazy. Prawo, doktryna, praktyka. T. 1-2 [tomy nie zawierają materiału z zakresu PBL]
nr 148 (2267): E. Więckowska: Zwalczanie ostrych chorób zakaźnych w Polsce w latach 1944-1950
nr 149 (2270): P. Jaworski: Polska niepodległa wobec Skandynawii 1918
nr 150 (2281): E. Czapiewski: Między buntem a ugodą. Kształtowanie się poglądów politycznych Józefa Ignacego Kraszewskiego [numer opisany jako książka]
nr 151 (2283): T. Głowiński: O nowy porządek europejski. Ewolucja hitlerowskiej propagandy politycznej wobec Polaków w Generalnym Gubernatorstwie 1939-1945
nr 154 (2363): Od Franciszka Józefa do małych ojczyzn. Tom poświęcony pamięci Zbigniewa Frasa
nr 156 (2385): A. Krzyszowska: Les cultes privés a Pompéi
nr 157 (2389): L. Harc: Samuel Beniamin Klose (1730-1798). Studium historiograficzno-źródłoznawcze
nr 158 (2431): M. Pawlak: Niewolnicy prywatni w rzymskiej Afryce w okresie wczesnego Cesarstwa
nr 159 (2458): J.A. Morsztyn: Listy Jana Andrzeja Morstina [numer opisany jako książka]
 
 
Rocznik:  1999
Tytuł:  Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia
Instytucja:  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Miejsce wydawania:  Wrocław
Opracowane numery:  nr 138 (2167): S. Ciesielski: Wrocław 1956 [numer nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 139 (2170): M.L. Wójcik: Dokumenty i kancelarie książąt opolsko-raciborskich do początków XIV wieku
 
 
Rocznik:  1998
Tytuł:  Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia
Instytucja:  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Miejsce wydawania:  Wrocław
Opracowane numery:  nr 133 (2001): Księga pogrzebów parafii radzionkowskiej z lat 1811-1850
nr 135 (2019): M. Derwich: Monastycyzm benedyktyński w średniowiecznej Europie i Polsce. Wybrane problemy
[opis. jako ks.] nr 136 (2170)
nr 137 (2092): J. Kęsik: Naród pod bronią. Społeczeństwo w programie polskiej polityki wojskowej 1918-1939 [numer nie zawiera materiału z zakresu PBL]
 
 
Rocznik:  1997
Tytuł:  Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia
Instytucja:  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Miejsce wydawania:  Wrocław
Opracowane numery:  nr 129 (1863): Śmierć w dawnej Europie [tom opisany jak książka]
nr 130 (1901): Życie codzienne polskich zesłańców w ZSRR w latach 1940-1946 : studia
nr 131 (1959): Księga chrztów parafii radzionkowskiej z lat 1811 - 1850
nr 132 (1962): Z. Fras: Demokraci w życiu politycznym Galicji w latach 1848-1873
nr 134 (2010): M. Goliński; Socjotopografia późnośredniowiecznego Wrocławia : (przestrzeń - podatnicy - rzemiosło
 
 
Rocznik:  1996
Tytuł:  Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia
Instytucja:  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Miejsce wydawania:  Wrocław
Opracowane numery:  nr 124 (1799): A. Łoś: "Dobrze urodzeni" i "dorobkiewicze" : studium socjologiczne elit miast kampańskich od Augusta do Domicjana
nr 125 (1825)
nr 126 (1828): M. Wolański: Ceny we Wrocławiu w latach 1506-1618 [tom nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 127 (1829): G. Pańko: Polska i Polacy w czeskiej opinii publicznej w okresie międzywojennym
nr 128 (1855): Z. Kwaśny: Księga ślubów parafii radzionkowskiej z lat 1801-1850
 
 
Rocznik:  1995
Tytuł:  Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia
Instytucja:  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Miejsce wydawania:  Wrocław
Opracowane numery:  nr 118 (1668): Wrocławskie studia z historii najnowszej
nr 119 (1673): B. Rok: Człowiek wobec śmierci w kulturze staropolskiej [tom opisany jako książka]
nr 121 (1725): J. Kęsik: Zaufany komendanta [tom opisany jako książka]
nr 122 (1797): K. Kawalec: Wizje ustroju państwa w polskiej myśli politycznej lat 1918-1939 : ze studiów nad dziejami polskiej myśli politycznej [tom nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 123 (1798): T. Marczak: Granica zachodnia w polskiej polityce zagranicznej w latach 1944-1950 [tom nie zawiera materiału z zakresu PBL]
 
 
Rocznik:  1994
Tytuł:  Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia
Instytucja:  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Miejsce wydawania:  Wrocław
Opracowane numery:  nr 63 (924): L.A. Tyszkiewicz: Słowianie w historiografii wczesnego średniowiecza od połowy VI do połowy VII wieku [tom opisany jako książka]
nr 81 (1162): Polska, Śląsk, Czechy. Studia nad dziejami stosunków kulturalnych i politycznych w średniowieczu
nr 115 (1559)
nr 116 (1636): Polska - Kresy - Polacy : studia historyczne
nr 120 (1676): W. Suder: Kloto, Lachesis, Atropos. Studia demograficzne i medyczne z historii starożytnego Rzymu
 
 
Rocznik:  1993
Tytuł:  Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia
Instytucja:  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Miejsce wydawania:  Wrocław
Opracowane numery:  nr 98 (1362): Kultura średniowieczna Śląska. Pierwiastki rodzime i obce. Zbiór studiów
nr 99 (1363): A. Srebrakowski: Sejm Wileński 1922 roku. Idea i jej realizacja [tom nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 104 (1442): Materiały i studia źródłoznawcze
nr 105 (1466): E. Kościk: Przemiany w strukturze społeczno - zawodowej i demograficznej ludności Opola w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku na podstawie ksiąg parafialnych i akt USC [tom nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 106 (1471): Studia historyczne : ustrój, Kościół, militaria
nr 107 (1482): M.L. Wójcik: Ród Gryfitów do końca XIII wieku : pochodzenie, genealogia, rozsiedlenie [tom nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 108 (1500): Józef Leszczyński jako uczony i nauczyciel [tom nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 109 (1501): Studia i materiały źródłowe z dziejów nowożytnych [tom nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 110 (1993): Konstytucja 3 Maja z perspektywy dwusetnej rocznicy (1791-1991)
nr 111 (1532): Studia z dziejów prowincji galicyjskiej
nr 112 (1534): M. Górny: Rodzina chłopska w świetle moich antroponimów [tom nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 113 (1540): A. Tarnas-Tomczyk: Ród Wierzbinów do końca XIV wieku [tom nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 114 (1554): Wokół stereotypów Niemców i Polaków
nr 115 (1559): M. Wolański: Ceny zboża oraz jego przetworów oraz owoców i warzyw we Wrocławiu w latach 1506-1618 [tom nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 126 (1828) [tom nie zawiera materiału z zakresu PBL]
 
 
Rocznik:  1992
Tytuł:  Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia
Instytucja:  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Miejsce wydawania:  Wrocław
Opracowane numery:  nr 84 (1182): Z dziejów ludności żydowskiej na Śląsku [tom nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 86 (1234): E. Więckowska: Społeczne ogniwa opieki lekarskiej i służby sanitarnej komitetów obywatelskich Warszawy i Guberni Warszawskiej 1914-1916 [tom nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 88 (1267): A. Bruder: Najstarszy kopiarz klasztoru cystersów w Henrykowie [tom opisany jako książka]
nr 89 (1273): G. Hryciuk: "Gazeta Lwowska" 1941-1944 [tom opisany jako książka]
nr 90 (1274): Wrocławskie studia z dziejów najnowszych
nr 91 (1282): Ludzie Oławy. Studia, szkice i materiały
nr 93 (1293): Księgi robocizn chłopów z dóbr pszczyńskich z 1764 roku [tom nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 96 (1335): W. Wojtkiewicz-Rok: Dzieje Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Lwowskiego w latach 1894-1918 [tom nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 97 (1361): A. Nyrek: Kultura użytkowania gruntów uprawnych, lasów i wód na Śląsku od XV do XX wieku [tom nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 101 (1386): Studia nad średniowieczem [tom nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 102 (1418): Studia i materiały z czasów Jana III Sobieskiego
nr 103 (1421): W. Suleja: Orientacja austro-polska w latach I wojny światowej : (do aktu 5 listopada 1916 roku) [tom nie zawiera materiału z zakresu PBL]
 
 
Rocznik:  1991
Tytuł:  Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia
Instytucja:  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Miejsce wydawania:  Wrocław
Opracowane numery:  nr 63 (924): L. Tyszkiewicz: Słowianie w historiografii wczesnego średniowiecza od połowy VI do połowy VII wieku [tom opisany jako książka]
nr 73 (1078): K. Bobowski: Skryptorium dokumentowe klasztoru cystersów w Dargunie do końca XIII wieku [tom opisany jako książka]
nr 77 (1129): A. Łoś: Wyzwoleńcy w Pompejach. Studium stosunków ekonomicznych w kampańskim mieście [tom nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 78 (1078): K. Bobowski: Skryptorium dokumentowe klasztoru cystersów w Dargunie do końca XIII wieku
nr 79 (1136): Wokół stereotypów Polaków i Niemców
nr 82 (1163) [tom nie zawiera materiału z zakresu PBL] BR>nr 84 (1182): Z dziejów ludności żydowskiej na Śląsku
nr 85 (1333): M. Goliński: Podstawy gospodarcze mieszczaństwa wrocławskiego w XIII wieku
nr 92(1258): R. Żerelik: Kancelaria biskupów wrocławskich do 1301 roku [tom nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 94 (1315): A. Wałkówski: Dokumenty i kancelaria księcia legnickiego Henryka V Grubego [tom nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 95 (1331): B. Rok: Zagadnienie śmierci w kulturze Rzeczypospolitej czasów saskich [tom opisany jako książka]
nr 100 (1379): S. Hołdys: Praktyka parlamentarna za panowania Władysława IV Wazy [tom nie zawiera materiału z zakresu PBL]
 
 
Rocznik:  1990
Tytuł:  Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia
Instytucja:  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Miejsce wydawania:  Wrocław
Opracowane numery:  nr 49 (733): W. Suder: A Study of the age and sex structure of population in the western provinces of the Roman Empire [tom nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 53 (832): Studia z dziejów Ziemi Kłodzkiej [tom nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 55 (849): L.A. Tyszkiewicz: Słowianie w historiografii antycznej do połowy VI wieku [tom opisany jako książka]
nr 65 (944): Kazimierz Bobowski: Kancelaria oraz dokumenty biskupów i kapituły w Kamieniu (do końca XIII w.) [tom nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 70 (980): Studia z dziejów Środy Śląskiej, regionu i prawa średzkiego
nr 74 (1100): Śląsk, Polska, Niemcy
nr 75 (1108): Z dziejów i tradycji Srebrnego Wieku
nr 87 (1248): S. Ciesielski: Myśl polityczna polskich komunistów [tom nie zawiera materiału z zakresu PBL]
 
 
Rocznik:  1989
Tytuł:  Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia
Instytucja:  Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
Miejsce wydawania:  Wrocław
Opracowane numery:  nr 43 (796): Z. Kwaśny: Rzemiosło w miastach śląskich w roku 1762/1763 [tom nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 69 (979): Studia z dziejów średniowiecza polskiego i powszechnego [tom nie zawiera materiału z zakresu PBL]
nr 72 (1068): Materiały do dziejów Głogowa
nr 76(1112): Źródłoznawstwo i studia historyczne
nr 80 (1147): Teresa Kulak: Jan Ludwik Popławski 1854-1908. Bibliografia polityczna [tom opisany jako książka]
nr 83(1172): Józef Długosz: Jakub Sobieski 1590- 1646 [tom opisany jako książka]
 
Liczba zapisów:  69 - wyszukaj