Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Teoria literatury
 - Teoria literatury. Ogólne
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Autor: Nycz Ryszard - szczegóły
Dział bibliografii:  Ogólne (1945-1989)
Tytuł:  Literatura jako trop rzeczywistości. Poetyka epifanii w nowoczesnej literaturze polskiej
Wydawnictwo: Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas"
Rok wydania:  2001
Opis fizyczny książki:  273 s.
Seria wydawnicza:  (Horyzonty Nowoczesności. Teoria - literatura - kultura; 21)
Adnotacje:  Wprowadzenie: Literatura jako trop rzeczywistości. * Część pierwsza: "Wyrażanie niewyrażalnego" w literaturze nowoczesnej (wybrane zagadnienia): 1. Niewyrażalność i nowoczesność. 2. Od kłamstwa języka do prawdy sztuki. 3. Od "odpowiedniego" wyrazu do "krystalizacji" słownej. 4. Od estetyki niewyrażalności do koncepcji dzieła jako epifanii. 5. Zarys wniosków: epifanie romantyczne, modernistyczne i negatywne. - Osoba w nowoczesnej literaturze: ślady obecności. 1. Spojrzeć wstecz i parę wątpliwości. 2. "Muszę być w środku tego, o czym opowiadam": w stronę literatury osobistej (trzy uwagi o pozycji autora w nowoczesnej literaturze). 3. "Każdy z nas jest przybyszem". Wory tożsamości w literaturze polskiej XX wieku. 4. Dopowiedzenia. - Poetyka epifanii a początki nowoczesności: 1. Uwaga wstępna. 2. Lekcja Cypriana Norwida: "Prostotliwe parabole". 3. Młoda Polska: od retoryki ekstazy do "tajemnic życia codziennego". 4. Niewidzialna aureola zwykłych rzeczy". Motywy hofmannsthalowskie w pisarstwie Karola Irzykowskiego. * Część druga: "Słowami... w świat wyglądam". Bolesława Leśmiana poezja nowoczesna: 1. Młodopolska genealogia i narodziny poety. 2. Z estetyki polskiego modernizmu: Bolesław Leśmian o prawdzie dzieła sztuki. 3 Zwiewność wiersza modernistycznego. 4. Dopowiedzenie. - Wiersz jest "jak raca". Juliana Przybosia poetyka oświecenia a estetyka nowoczesna: 1. Jak raca. 2. Późna poetyka Przybosia: "Imię czyli odpowiednie rzeczy słowo". 3. Poetyka oświecenia a koncepcja dzieła jako fajerwerku. - "Wyrwać z rzeczy chwilę zobaczenia": Czesława Miłosza tropienie realności: 1. "Nostalgia za nieosiągalnym: o późnych poematach. 2. Miłosz wśród prądów epoki: cztery poetyki. - Tadeusza Różewicza "tajemnica okaleczonej poezji": 1. Bez tajemnic. 2. Nieprzenikalna prostota rzeczywistości. Trzy tajemnice poetyki Różewicza. 4. Dopowiedzenie. - "Zamknięty odprysk świata". O pisarstwie Gustawa Herlinga-Grudzińskiego: 1. Scintilla narrationis. 2. Ewokacje i reminescencje. 3. Pisarz "obszarów wyłączonych" - "Szare eminencje zachwytu". Miejsce epifanii w poetyce Mirona Białoszewskiego: 1. Białoszewski przed Białoszewskim i poza. 2. Dwie strategie pisarskie. 3. Epifanie tradycyjne i nowoczesne. 4. Uwagi końcowe. - "Niepewna jasność" tekstu i "wierność" interpretacji. Wokół wiersza Zbigniewa Herberta "Pan Cogito opowiada o kuszeniu Spinozy": 1. Fakt poetycki i metodyka lektury. 2. Status dyskursywy wiersza. 3. Pole odniesień semantycznych. 4. O czym jest wiersz: problem tematu. 5. Co mówi wiersz: między tematem, intencją autorską a nieświadomością tekstu. 6. Poezja jako hermeneutyka epifanicznego doświadczenia.
Numer zapisu:  710434 (PC)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Czabanowska-Wróbel Anna: Rzeczywistość utracona i odzyskana. Tygodnik Powszechny 2002 nr 26 s. 15  szczegóły 
recenzja: Czermińska Małgorzata: Od sylwy do epifanii. Na tropach pozatekstowego świata. Teksty Drugie 2003 nr 4 s. 73-80 (z not. o autorce art. na s. 217...) szczegóły 
recenzja: Dziadek Adam: Pamiętnik Literacki 2003 z. 3 s. 242-248  szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 2002 nr 4 s. 212-213 (nota...) szczegóły 
recenzja: Lubaszewska Antonina: Ruch Literacki 2003 z. 1 s. 107-112  szczegóły 
recenzja: Madejski Jerzy: Na tropie. Pogranicza 2002 nr 2 s. 79-89  szczegóły 
recenzja: Orska Joanna: O tym, jak humanizm wypchnięty drzwiami depersonalizacji wraca do badań literackich oknem dekonstrukcji. Kresy 2003 nr 54/55 s. 187-191  szczegóły 
recenzja: Tomczok Paweł: W masce teorii. Fa-Art 2002 nr 3 s. 61-65  szczegóły 
recenzja: Zaleski Marek: Siatka na motyle. Res Publica Nowa 2002 nr 10 s. 95  szczegóły 
recenzja: Czabanowska-Wróbel Anna: Rzeczywistość utracona i odzyskana. Tygodnik Powszechny 2002 nr 26 s. 15  szczegóły 
recenzja: Czermińska Małgorzata: Od sylwy do epifanii. Na tropach pozatekstowego świata. Teksty Drugie 2003 nr 4 s. 73-80 (z not. o autorce art. na s. 217...) szczegóły 
recenzja: Dziadek Adam: Pamiętnik Literacki 2003 z. 3 s. 242-248  szczegóły 
recenzja: Gołębiowski Bronisław: Kultura i Społeczeństwo 2002 nr 4 s. 212-213 (nota...) szczegóły 
recenzja: Lubaszewska Antonina: Ruch Literacki 2003 z. 1 s. 107-112  szczegóły 
recenzja: Madejski Jerzy: Na tropie. Pogranicza 2002 nr 2 s. 79-89  szczegóły 
recenzja: Orska Joanna: O tym, jak humanizm wypchnięty drzwiami depersonalizacji wraca do badań literackich oknem dekonstrukcji. Kresy 2003 nr 54/55 s. 187-191  szczegóły 
recenzja: Tomczok Paweł: W masce teorii. Fa-Art 2002 nr 3 s. 61-65  szczegóły 
recenzja: Zaleski Marek: Siatka na motyle. Res Publica Nowa 2002 nr 10 s. 95  szczegóły