Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Historia literatury (literatura polska)
 - Młoda Polska
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Autor: Romanowski Andrzej - szczegóły
Tytuł:  Młoda Polska wileńska
Wydawnictwo: Kraków: Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas"
Rok wydania:  1999
Opis fizyczny książki:  455 s., [94] s. tabl.: il., faks., fot., portr.
Adnotacje:  Przedmowa. Część I. Przełom (1905-1906). Liberalizacja [nt. odwilży politycznej na ziemiach litewsko-białoruskich po 1904 r.]. Początki prasy [nt. "Kuriera Litewskiego","Zorzy Wileńskiej"]. Ruch amatorski [nt. Towarzystwa "Lutnia"]. Teatr wędrowny i teatr stały. Ruch wydawniczy. Środowisko literackie. Część II. Rozkwit (1907-1915). Grupy literacko-artystyczne [m.in. grupa Banda]. Kabaret "Ach". Teatr. Dyrekcja Nuny Młodziejowskiej. Początki teatru na Pohulance. "Lutnia" [m.in. nt. amatorskiej działalności teatralnej Towarzystwa]. Czasopiśmiennictwo. Dzieje "Kuriera Litewskiego" [nt. wpółpracy pisarzy z czasopismem, m.in. Czesława Jankowskiego, Elizy Orzeszkowej, Władysławm Reymontem]. Tygodnik Ruszczyca [nt. "Tygodnika Wileńskiego"]. Pasa humorystyczna [nt. jednodniówek o tematyce humorystycznej, m.in. "Litwince", "Plotki", "Bomby", "Szubrawca"]. Książka w Wilnie [nt. ruchu wydawniczego]. Zbiory wileńskie [nt. księgozbiorów]. Wileński film [nt. kinematografów]. Część III. Między Niemnem a Dnieprem. Mińsk - miasto [Bogusława] Adamowicza. Grodno - miasto [Elizy] Orzeszkowej. Na prowincji [m.in. nt. życia kulturalnego w Białymstoku, Nieżwieżu, Kownie, Poniewieżu]. Na Kresach [nt. życia kulturalnego w Mohylowie, Witebsku, Inflantach Polskich, Kurlandii, Semigalii. Poza Kresami: Smoleńszczyzna i Łotwa.
Numer zapisu:  531149 (MS)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Alma Mater 1999 nr 13/14 s. 54 (nota...) szczegóły 
recenzja: Borowczyk Jerzy: Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 1999 t. 6 s. 314-315 (not....) szczegóły 
recenzja: Bujnicki Tadeusz: Ruch Literacki 1999 z. 3 s. 366-369  szczegóły 
recenzja: Fedorowicz Irena: Pamiętnik Literacki 2001 z. 2 s. 185-193  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Kresy. Tygodnik Powszechny 1999 nr 17 s. 13  szczegóły 
recenzja: [Florczak Zbigniew] Pelikan: Przebudzenie wileńskie 1905-1915. Kultura [Paryż] 2000 nr 1/2 s. 167-174  szczegóły 
recenzja: Hlebowicz Adam: Niewygasły świat. Więź 2000 nr 6 s. 204-206  szczegóły 
recenzja: Micińska Magdalena: Acta Poloniae Historica 2002 t. 85 s. 323-326 (w jęz. angielskim...) szczegóły 
recenzja: Stomma Stanisław: Przedwiośnie czy babie lato?. Tygodnik Powszechny 1999 nr 30 s. 12  szczegóły 
recenzja: Werowska Danuta: Przełom nieznany?. Znad Wilii 1999 nr 22 s. 8  szczegóły 
recenzja: Zienkiewicz Tadeusz: Komunikaty Mazursko-Warmińskie 2000 nr 2 s. 267-270  szczegóły