Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Teoria literatury
 - Metodologia badań literackich
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Autor: Ulicka Danuta - szczegóły
Dział bibliografii:  Literatura i literaturoznawstwo a inne nauki
Tytuł:  Granice literatury i pogranicza literaturoznawstwa. Fenomenologia Romana Ingardena w świetle filozofii lingwistycznej
Wydawnictwo: Warszawa: Wydawnictwo Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
Rok wydania:  1999
Opis fizyczny książki:  400 s.
Adnotacje:  [Wstęp:] Fenomenologia i filozofia analityczna: granice dialogu. 1. Fenomenologia i filozofia analizy. 2. Od przełomu antypozytywistycznego do przełomu postmodernistycznego. 3. Dwa bieguny? (Aneks). 4. Uwagi końcowe. * Ingardenowska filozofia języka i literatury w świetle filozofii lingwistycznej. 1. "Fenomenologia lingwistyczna". 2. Ingardenowska filozofia języka jako działania. 3. Teoria aktów mowy wobec frnomenologii: intencjonalność. 4. Semantyka - ontologia - filozofia literatury. * O metodzie, przedmiocie i zadaniach filozofii (literatury). 1. Fenomenologia jako analiza języka. 2. Język i doświadczenie. 3. Język potoczny i potoczna świadomość. 4. Język potoczny a koncepcja nauki. 5. Filozofowanie jako dialog. 6. Filozofia nauki i filozofia literatury. * O tzw. "prawdzie" w literaturze i o różnych rozumieniach "prawdziwości" w dziele sztuki (literackiej). 1. Wokół "quasi"-sądów. 2. "Prawda" w literaturze jako pojęcie rodzinowe. 3. W świetle semantyki. 4. W świetle pragmatyki. 5. W świetle recepcji. * O różnych rozumieniach mimesis w dziele sztuki literackiej. 1. Mimologia. 2. Obraz i słowo. 3. Mimosemia. 4. Umotywowane i arbitralne. 5. Mimofonia. 6. Imitacja. * Literatura w świecie aktów mowy. 1. Działania słowami. 2. Literatura versus literackość. 3. Z punktu widzenia odbiorcy. 4. Słowne działania aksjologiczne. * Na skrzyżowaniu prądów epoki. 1. Granice literatury. 2. Analitycyzm i neoidealizm polski. 3. Sąsiedztwa Ingardenowskiej filozofii literatury. 4. Antypozytywizm polski. 5. Pogranicza nauki o literaturze. * Aneks: O powieści formalistów: 1. Jak był zrobiony rosyjski formalizm? 2. Powieść historyczna i powieść biograficzna [Jurij Tynianow]. 3. Formalista- "poeta doctus"? [Wiktor Szkłowski]. 4. Poetyka powieści formalistycznej. 5. O powieściach Konstantina Waginowa. * Obrazy, figury, maski... 1. Przewrót i powrót. 2. W galerii portretów. 3. W gabinecie figur woskowych. 4. Ontologia i semantyka. 5. Auto-tematyzm albo stopień drugi stylu. 6. Pustka literackich niedowcieleń. 7. Rysy na rycinie. 8. Beczka śmiechu i gabinet luster. 9. Wyczerpanie literatury wyczerpania.
Numer zapisu:  499764 (ZS)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: Bartoszyński Kazimierz: Pamiętnik Literacki 2000 z. 4 s. 235-241  szczegóły 
recenzja: Mitosek Zofia: Ingarden ponowoczesny?. Teksty Drugie 1999 nr 6 s. 83-90  szczegóły 
recenzja: Nycz Ryszard: Ruch Literacki 2000 z. 1 s. 115-117  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 280  szczegóły 
recenzja: Różewicz Małgorzata: Ingarden w świetle filozofii lingwistycznej. Kwartalnik Filozoficzny 2002 t. 30 z. 3 s. 167-168  szczegóły 
recenzja: Bartoszyński Kazimierz: Pamiętnik Literacki 2000 z. 4 s. 235-241  szczegóły 
recenzja: Mitosek Zofia: Ingarden ponowoczesny?. Teksty Drugie 1999 nr 6 s. 83-90  szczegóły 
recenzja: Nycz Ryszard: Ruch Literacki 2000 z. 1 s. 115-117  szczegóły 
recenzja: Panek Sylwia: Noty o książkach. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka 2000 t. 7 s. 280  szczegóły 
recenzja: Różewicz Małgorzata: Ingarden w świetle filozofii lingwistycznej. Kwartalnik Filozoficzny 2002 t. 30 z. 3 s. 167-168  szczegóły