Spis działów  
      Indeks nazwisk  
      Indeks rzeczowy  
      Kartoteka czasopism  
      Kartoteka teatrów  
      Kartot. wydawnictw  
      Szukaj tytułu/słowa  
      Transliteracja  
 
 
   
   
   
   
English version
English version
 


 

Materiał dostępny za lata 1988-2003

| Spis działów | Indeks nazwisk | Indeks rzeczowy | Kartoteka czasopism |
| Kartoteka teatrów | Kartoteka wydawnictw | Szukaj tytułu |


INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE O ZAPISIE

Dział bibliografii:  Literatury obce
 - Literatura hebrajska
  - Historia literatury (hebrajska)
Rodzaj zapisu:  książka w haśle rzeczowym
Autor: Scholem Gershom - szczegóły
Dział bibliografii:  Historia literatury (żydowska)
Tytuł:  Mistycyzm żydowski i jego główne kierunki
Tytuł oryginału:  [Die juedische Mystik in ihren Hauptstroemungen]
Osoby współtworzące:  Przeł. Ireneusz Kania. Wstępem opatrzył Michał Galas
Wydawnictwo: Warszawa: Czytelnik
Rok wydania:  1997
Opis fizyczny książki:  519 s.
Seria wydawnicza:  (Nowy Sympozjon)
Adnotacje:  Michał Galas: Gershom Scholem i Mistycyzm żydowski [wstęp]. * Gershom Scholem: Przemowa do wydania niemieckiego. Z przedmowy do pierwszego wydania angielskiego. * Rozdz. I. Ogólna charakterystyka mistyki żydowskiej: Cel książki. Czym jest mistyka. Paradoksalność doświadczenia mistycznego. Mistyka jako zjawisko historyczne. Mit, religia i mistyka. Mistyczna interpretacja wartości religijnych. Wpływ pozytywnych treści judaizmu na żydowską mistykę. Kabalistyczna teoria o Bogu ukrytym i jego cechach. "Sefirot". Tora. Kabała a język. Mistyka a świat historii. Kosmogonia i eschatologia. Żydowska filozofia a kabała. Alegoria a symbol. Filozoficzna i mistyczna interpretacja halachy i hagady. Kabała a modlitwa. Elementy mityczne w myśli kabalistycznej. Odrodzenie się mitu w sercu judaizmu. Brak elemntu żeńskiego w mistyce żydowskiej. Rozdz. II. Mistyka merkawy i gnoza żydowska: Pierwszy okres mistyki żydowskiej. Anonimowość pism. Ezoteryzm nauczycieli Miszny. Mistyka Tronu. Apokaliptyka a mistyka. Literatura ksiąg Hechalot". "Jorde Merkawa" i jej organizacja. Warunki inicjacji. Ekstatyczne wznoszenie się duszy i stosowna technika. Elementy magiczne. Niebezpieczeństwa związane z tym wznoszeniem się. Bóg jako Świety Król. Hymny mistyków merkawy. "Sz'ur koma". Henoch, Metatron i Jahoel. Kosmiczna kurtyna. Pozostałości gnostyckiej spekulacji o eonach. "Księga Stworzenia". Teurgia. Moralna reinterpretacja Merkawy. Rozdz. III. Średniowieczny chasydyzm niemiecki: Powstanie chasydyzmu w Niemczech. Tradycja mistyczna a Żydzi niemieccy. "Księga pobożnych". Juda Chasyd i jego uczniowie. Eschatologiczny charakter chasydyzmu. Nowy ideał chasyda: asceza, zobojetnienie i altruizm. Miłośc Boga. Żydowska wersja monastycznego cynizmu. Magiczna moc chasyda. Legenda o Golemie. Misteria modlitwy. Praktyki okultystyczne. Pokuta po chasydzku. Casydzkie wyobrażenia Boga. "Kawod", czyli Boża Chwała. Ślady Filońskiej nauki o logosie. Cherub na Tronie. Świetość i wielkość Boga. Cel modlitwy. Prawzorce (archetypy) kosmiczne. Rozdz. IV. Abraham Abulafia i kabała profetyczna: Wyłonienie się kabały. Rozmaite typy kabalistów. Kabalistyczna rezerwa i samocenzura. Wizja i ekstaza. Pojęcie "dewekut", żydowskiej formy "unio mystica". Życie i twórczość Abrahama Abulafi. Jego teoria poznania ekstatycznego. "Wiedza kombinatoryczna". Muzyka czystego myślenia. Mistyczna natura proroctwa. Kabała profetyczna. Przemienienie mistyczne jako istota ekstazy. Mistyczny pragmatyzm. "Kabała praktyczna" a magia. Późniejszy rozwój nauk Abulafii. Przekład autobiografii jednego z uczniów Abulafii. Rozdz. V. "Zohar". I. Tekst i jego autor. problem "Zoharu". Literacki charakter i budowa "Zoharu". Całość piśmiennictwa "zoharycznego" składa się z dwóch części: trzonu głównego "Ra'ja Mehemna". Trzon główny "Zoharu" dzielem jednego autora. Dowod jedności. Język i styl "Zoharu". Sceneria księgi. Zasady jej konstrukcji literackiej. Prawdziwe i fikcyjne źródła "Zoharu". Ich opracowanie. Upodobanie autora do pewnych nauk kabalistycznych a niechęć do innych. Brak nauki o "szemittot", czyli jednostkac procesu kosmicznego. Fazy powstawania dzieła. "Midrasz ha-ne'elam" - najstarsza część składowa "Zoharu". Kwestia osoby autora. Mojżesz z Leonu i Józef Gikatilla. Porównanie hebrajskich pism Mojżesza z Leonu z głównym trzonem "Zoharu". Rozdz. VI. "Zohar". II. Teozoficzna doktryna: Różnica między mistyka merkawy a kabałą hiszpańską. Bóg Ukryty albo "En-Sof". "Seforot" - królestwo boskości. Mistyczne pojmowanie Tory. Symboliczne rozumienie "sefirot". Psychologia "Zoharu". Jedność teozofii, kosmologii i psychologii. Rozdz. VII. Izaak Luria i jego szkoła: Wypedzenie Żydów z Hiszpanii i religijne tego następstwa. Kabała na drodze ku mesjanizmowi. Apokaliptyczna propaganda kabalistów. Charakterystyka doktryny luriańskiej. Pra katastrofa, czyli "rozbicie naczyń. Źródło Zła. Psychologia i antropologia Lurii. Rozdz. VIII. Sabbataizm i herezja mistyczna: Ruch sabataistyczny z lat 1665-1666. Sabbataj Cwi, kabalistyczny Mesjasz i Natan z Gazy - jego prorok.Znaczenie sabbataizmu dla żydowskiej historii. Ideologia sabbataizmu. Rozdz. IX. Chasydyzm w Polsce - ostatnia faza mistyki żydowskiej. Chasydyzm polski i ukraiński w XVIII wieku i jego problematyka. Literatura kabalistyczna i chasydzka. Sabbataizm i chasydyzm. Nowy typ przywódcya w sabbataizmie i chasydyzmie. Odrodzenie się misrtycyzmu. Mistyka i magia w chasydyzmie. Chasydzka legenda.
Numer zapisu:  412783 (ZS)

Inne zapisy dotyczące tego materiału: 

recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Zatopiony ląd. Tygodnik Powszechny 1997 nr 12 s. 13  szczegóły 
recenzja: Lisicki Paweł: Mądrość Hebrajczyków. Rzeczpospolita i Książki 1997 nr 2 s. 2  szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1997 nr 6 s. 59 (nota...) szczegóły 
recenzja: (pik): Bóg i wróżenie z ręki. Forum Akademickie 1997 nr 6 s. 39  szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Gnoza, mistyka, magia. Nowe Książki 1997 nr 6 s. 59-61  szczegóły 
recenzja: Sikora Tomasz: Nomos 1997 nr 17 s. 120-125  szczegóły 
recenzja: Tokarska-Bakir Joanna: Mistycyzm żydowski. Midrasz 1997 nr 1 s. 14-15  szczegóły 
recenzja: Tokarska-Bakir Joanna: Szechina na strychu czyli o czasie marnym. Znak 1997 nr 8 s. 105-112 (z not. o aut....) szczegóły 
recenzja: Tokarska-Bakir Joanna: Tunelem do Safed. Książki. Gazeta 1997 nr 4 s. 6-7  szczegóły 
recenzja: [Fiałkowski Tomasz] Lektor: Zatopiony ląd. Tygodnik Powszechny 1997 nr 12 s. 13  szczegóły 
recenzja: Lisicki Paweł: Mądrość Hebrajczyków. Rzeczpospolita i Książki 1997 nr 2 s. 2  szczegóły 
recenzja: M.K.: Literatura 1997 nr 6 s. 59 (nota...) szczegóły 
recenzja: (pik): Bóg i wróżenie z ręki. Forum Akademickie 1997 nr 6 s. 39  szczegóły 
recenzja: Prokopiuk Jerzy: Gnoza, mistyka, magia. Nowe Książki 1997 nr 6 s. 59-61  szczegóły 
recenzja: Sikora Tomasz: Nomos 1997 nr 17 s. 120-125  szczegóły 
recenzja: Tokarska-Bakir Joanna: Mistycyzm żydowski. Midrasz 1997 nr 1 s. 14-15  szczegóły 
recenzja: Tokarska-Bakir Joanna: Szechina na strychu czyli o czasie marnym. Znak 1997 nr 8 s. 105-112 (z not. o aut....) szczegóły 
recenzja: Tokarska-Bakir Joanna: Tunelem do Safed. Książki. Gazeta 1997 nr 4 s. 6-7  szczegóły